Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego systemu informatycznego. System ma korzystać ze wspólnych słowników pacjentów i personelu oraz podmiotów zewnętrznych (kierujących na badania) w taki sposób, żeby nie było potrzeby dwukrotnego wprowadzania tych samych informacji. Obsługa elektronicznych zleceń na badanie ze zwrotem wyniku na stanowisko lekarza kierującego w ramach organizacji wewnętrznej. Rozliczanie wszystkich wykonanych badań, bez względu na płatnika (NFZ, podmiot, pacjent). Zamawiający obecnie posiada wdrożone oprogramowanie medyczne KS-SOMED produkcji Kamsoft SA z Katowic. Instalację serwera archiwizacji obrazowania należy wykonać w posiadanej przez Zamawiającego szafie krosowej 19 cali. Rozbudowa sieci komputerowej obejmuje budowę dodatkowego punktu dystrybucyjnego w pracowni diagnostycznej i podłączenie do istniejącej sieci oraz położenie okablowania do czterech pomieszczeń w celu podłączenia nowo dostarczanego sprzętu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie: 1. Skanera płyt obrazowych w systemie radiografii pośredniej 1 szt. 2. Stacji lekarskiej trzymonitorowej RTG 3MP wraz z oprogramowaniem diagnostycznym 1 szt. 3. Duplikatora CD/DVD wraz ze stacją sterującą 1 szt. 4. Kamery do wydruku w systemie suchym 1 szt. 5. Systemu PACS wraz z serwerem i macierzą obrazową wewnętrzną 2TB oraz 2 licencje DICOM 6. Systemu dystrybucji obrazów WEB 5 licencji. 7. Rozbudowy istniejącego u Zamawiającego systemu medycznego o moduł informacji radiologicznej RIS 2 stanowiska wraz z integracją za pomocą protokołu HL7 8. Rozbudowy sieci komputerowej o 4 podwójne zakończenia logiczne. 9. Montaż, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu. 10. Gwarancja 36 miesięcy. 11. Dodatkowe wyposażenie Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi) I. Skaner do płyt obrazowych Lp. Minimalne parametry techniczne WARTOŚCI OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) 1.1 Skaner do płyt jednoslotowy 1.2 Skala szarości generowanych obrazów 16 bit/piksel 1.3 Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze 12bit/piksel 1.4 Wydajność skanowania płyt 35x43 cm, 60 szt/godz. 1.5 Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego. 1.6 Możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia. 1.7 Możliwość skanowania kaset o rozmiarach: 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm, 35x43cm 1.8 Automatyczne raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do serwisu

2 1.9 Skanowanie wszystkich formatów z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm 1.10 Automatyczna obsługa dostarczonych formatów kaset 1.11 Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC 2. Płyty z kasetami x 24 cm - szt x 30 cm - szt x 35 cm - szt x 43 cm - szt. 2.5 Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) > cykli 2.6 Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC( dołączyć certyfikat) 3. Stacja technika Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST 3.2 Możliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, kompozytor wydruków. 3.3 Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw negatyw. Możliwość przywrócenia obrazu pierwotnego. 3.4 Możliwość współpracy z czterema aparatami. Wybór sali badań. 3.5 Możliwość zdefiniowania charakterystyki skanowania dla każdego aparatu. 3.6 Pomiary odległości i kątów 3.7 Adnotacje tekstowe wbudowane i definiowane przez użytkownika 3.8 Automatyczne usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej 3.9 Automatyczna kolimacja (czarne maskowanie tła) 3.10 Możliwość zdefiniowania drzewa badań w języku polskim Przekątna ekranu monitora 19 cali 4. Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć Urządzenie pracujące w systemie suchym (naświetlanie laserowe, utrwalanie termiczne) 4.2 Urządzenie kompatybilne przynajmniej z czterema różnymi formatami filmów. W danym momencie załadowany min. jeden rozmiar/format filmu. Zmiana formatu nie wymaga interwencji serwisu. 4.3 System automatycznej densytometrycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego filmu 4.4 Licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w urządzeniu. 4.5 Możliwość załadunku filmów w świetle dziennym (daylight) 4.6 Rozdzielczość wydruku min. 325 DPI 4.7 Współczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,1 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych 4.8 Wydajność wydruku dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości 45 filmów/godzinę 4.9 Interface DICOM Print SCP 4.10 Interface użytkownika w języku polskim 4.11 Automatyczne raportowanie przez internet sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego 4.12 Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego

3 4.13 Możliwość wydruku obrazu w skali 1:1 ( bez pomniejszenia) 4.14 Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie min. 50 lat 4.15 Świetlna sygnalizacja braku błon w urządzeniu 4.16 Karta sieciowa Ethernet 10/100/ Możliwość podłączenia min. 6 urządzeń wysyłających obrazy do druku (np. CR, CT, MR, DR) 4.18 Umożliwienie wydruku kolejnemu urządzeniu nie wymaga udziału serwisu kamery w celu konfiguracji urządzenia drukującego. Automatyczna rejestracja urządzenia przy pierwszej próbie nawiązania komunikacji 4.19 Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC ( dołączyć dokumenty) 5. Inne 5.1 Instrukcje obsługi w języku polskim 5.2 Deklaracje i certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 5.3 Szkolenie lekarzy i techników rtg (minimum 2 dni szkoleniowe po 5 godzin każdy) 5.4 Gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia 36 miesięcy 5.5 Jeden nieodpłatny przeglądy gwarancyjne w roku w okresie gwarancji 5.6 Dostępność części zamiennych min. 10 lat 5.7 Autoryzowany serwis producenta (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe) Stacja lekarska diagnostyczno-opisowa dla badań RTG/CR Lp. Minimalne parametry techniczne WARTOŚCI OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) 1 Współpraca z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii 2 Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych 3 Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera 4 Możliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT 5 Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM 6 Podgląd badania z możliwościami min.: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta Możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt

4 Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ustawienia okna obrazowania Inwersja obrazu Animacje sekwencji obrazów 7 Interfejs oprogramowania w języku polskim 8 Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) 9 Nagrywanie płyt dla pacjenta na CD/DVD współpraca z automatycznym urządzeniem nagrywającym, kompresja i anonimizacja w locie dicomdir 10 Komputer o minimalnych parametrach: procesor czterordzeniowy min 2.0GHz lub równoważny, pamięć RAM min 4GB, Dysk twardy min. HDD 500GB LAN min. 1Gbit/s, Nagrywarka CD/DVD, Karta graficzna dwumonitorowa do monitorów medycznych System operacyjny klasy Windows lub równoważny Bezprzewodowa lub przewodowa klawiatura i mysz komputerowa 11 Monitor medyczny (2 sztuki) o minimalnych wymaganiach: monitor parowany min. 3MPix monochromatyczny, rozdzielczość min. 2048x1536 punktów, przekątna min. 21" kontrast min. 900:1, jasność min cd/m2, kąt widzenia min.170º/170º. certyfikat CE ( dołączyć) 12 Monitor LCD min. 19 do wprowadzania opisów badań 13 UPS dobrany mocą do stacji zapewniający zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania 14 Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych 15 Drukarka laserowa 1 szt. 16 Oferowane oprogramowanie diagnostyczne stacji diagnostycznej posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa Rozbudowa Systemu Medycznego o moduł informacji radiologicznej RIS 1 Komunikacja z PACS za pomocą protokołu HL7 2 Licencja na dwa stanowiska (rejestracja i stanowisko opisowe) 3 Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej zakładu diagnostycznego z podziałem na jednostki przyjmujące oraz wykonujące określone badanie. 4 Prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu. 5 Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9 6 Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10. 7 Wspólny słownik pacjentów i personelu. Brak konieczności dwukrotnego wprowadzania tych samych danych. 8 Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. 9 Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych do rozliczenia badań zlecanych poza NFZ, w tym obsługa umów z podmiotami

5 medycznymi i płatności pacjenta. 10 Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta. 11 Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych. 12 Planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni. 13 Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. 14 Definiowanie nieobecności, przerw, urlopów itp. dla poszczególnych lekarzy/gabinetów/pracowni. 15 Możliwość zdefiniowania jednostek czasu pracy pracowni diagnostycznych. 16 Możliwość jednoczesnego wglądu do kilku grafików różnych lekarzy / gabinetów / pracowni. 17 Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji. 18 Możliwość rezerwacji zleceń oraz automatycznego lub ręcznego wysyłania do PACS 19 Możliwość elektronicznej rezerwacji skierowania na usługę wydanego przez lekarza w gabinecie lekarskim. 20 Wprowadzanie informacji o kierującym na świadczenie, gromadzenie danych o podmiotach kierujących w słowniku z możliwością pobrania danych przy kolejnym skierowaniu. 21 Możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS. 22 Tworzenie własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty. 23 Możliwość pobierania opłat za badania 24 Automatyczne odbieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia. 25 Możliwość wprowadzania wyniku badania opisowego. Dostępność zleceń do opisu, zleceń w trakcie opisywania, zleceń opisanych; możliwość filtrowania zleceń wg statusu realizacji 26 Możliwość wywołania wyniku badania w PACS do opisywanego zlecenia. 27 Możliwość wprowadzania wyniku badania na podstawie gotowych szablonów. 28 Możliwość definiowania własnych szablonów wyników. 29 Możliwość zdefiniowania dla jednego badania kilku szablonów. 30 Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego wydruku w wynikach opisowych. 31 Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników. 32 Wydruk wyniku badania dla pacjenta. 33 Polecenie nagrania płyty dla pacjenta zawierającego wynik opisowy i obrazowy. 34 Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość). 35 Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. 36 Wynik badania powinien być widoczny w gabinecie lekarskim. 37 Prowadzenie księgi pracowni z zakresem danych nie mniejszym niż wymagany przepisami prawa w tym zakresie w szczególności Rozporz. Min. Zdrowia z dn r.,,w sprawie rodzajów i

6 zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 38 Wydruk księgi pracowni z zakresem danych nie mniejszym niż wymagany przepisami prawa w tym zakresie w szczególności Rozporz. Min. Zdrowia z dn r.,,w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 39 System zapewnia środki bezpieczeństwa opisane w Rozporz. MSWiA z dn r.,,w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych ''oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.,.na poziomie podwyższonym. Moduł integracji systemu diagnostycznego z systemem medycznym. 1 Przyjmowanie zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta 2 Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania 3 Automatyczne odsyłanie opisu badania do systemu medycznego pracującego u Zamawiającego 4 Możliwość wyświetlenia danych obrazowych przeprowadzonego badania z poziomu systemu medycznego w gabinetach lekarskich. 5 Integracja pomiędzy systemem medycznym i diagnostycznym działa automatycznie i nie wymaga obsługi przez personel ani stosowania aplikacji pośredniczącej. 6 Koszt uruchomienia integracji po stronie obydwu systemów ponosi Wykonawca. Moduł archiwizacji PACS 1 Komunikacja z RIS za pomocą protokołu HL7. 2 Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM min. 2 szt. 3 Przyjmowanie zleceń z RIS w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń 4 Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone 5 Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie 6 Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie) 7 Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS 8 Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) 9 Język interfejsu użytkownika język polski 10 Baza danych w technologii SQL. 11 Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w locie, z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w locie ). 12 Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. 13 Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym (duplikatory CD/DVD)

7 14 Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. 15 Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna w locie w czasie archiwizacji, 16 Kompresja bezstratna w locie w czasie archiwizacji długoterminowej, 17 Możliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum off Line ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). 18 Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania danych (między innymi po: nazwisku, numerze PESEL,dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. 19 Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. 20 Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie min. JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). 21 Możliwość tworzenia plików AVI. 22 Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). 23 Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. 24 Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. 25 Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM Statyczny routing (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). 27 Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) 28 Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). 29 Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. 30 Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. 31 Kompresja obrazów Bazy Danych 32 Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM 33 Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality 34 Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi 35 Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line 36 Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 media interchange format). 37 Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, 38 Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line lokalnie.(dicom MODALITY WORKLIST) 39 Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET 40 Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika 41 Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w locie dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów

8 42 Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. 43 System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 (HIS/RIS), integrację EPR oraz generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych, 44 System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych 45 Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. 46 Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. 47 Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE min.: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging, lub równoważne. 48 System wspiera poniższe klasy DICOM SOP (jako SCP): Computed Radiography Image Storage Digital X-Ray Image Storage - For Presentation Digital X-Ray Image Storage - For Processing Digital Mammography Image Storage - For Presentation Digital Mammography Image Storage - For Processing Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Presentation Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Processing CT Image Storage Ultrasound MultiFrame Image Storage (retired, 1993) Ultrasound MultiFrame Image Storage MR Image Storage Nuclear Medicine Image Storage (retired, 1993) Ultrasound Image Storage (retired, 1993) Ultrasound Image Storage Secondary Capture Image Storage Standalone Overlay Storage Standalone Curve Storage Twelve Lead ECG Waveform Storage Standalone Modality LUT Storage Standalone VOILUT Storage Grayscale Softcopy Presentation State Storage X-Ray Angio Image Storage X-Ray Fluoroscopy Image Storage X-Ray Angio Bi-plane Image Storage (retired) Nuclear Medicine Image Storage VL Endoscopic Image Storage VL Microscopic Image Storage VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage VL Photographic Image Storage Basic Text Structured Report Storage Enhanced Structured Report Storage Comprehensive Structured Report Storage Key Object Note Storage PET Image Storage PET Curve Storage RT Image Storage

9 RT Dose Storage RT Structure Set Storage RT Beam Storage RT Plan Storage RT Brachy Treatment Record Storage RT Treatment Summary Record Storage Patient Root Query/ Retrieve Info Model FIND Patient Root Query/ Retrieve Info Model MOVE Study Root Query/ Retrieve Info Model FIND Study Root Query/ Retrieve Info Model MOVE Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model FIND Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model MOVE Verification System wspiera poniższe składnie transferu dla danych obrazowych: Implicit VR Little Endian Explicit VR Little Endian JPEG Baseline (Process 1) JPEG Extended (Process 2 & 4) JPEG Spectral Selection, Non-Hier. (Proc. 6 & 8) (Retd.) JPEG Full Progression, Non-Hier. (Proc. 10 & 12) (Retd.) JPEG Lossless, Non-Hierarchical (Process 14) JPEG Lossless, Non-Hierarchical FOP (Process 14, Selection Value 1) System wspiera poniższe składnie transferu dla danych nieobrazowych: Implicit VR Little Endian Explicit VR Little Endian Oferowany system PACS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb ( dołączyć) - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb ( dołączyć) Moduł dystrybucji obrazów WEB 1 Zapewnienie dostępu użytkowników systemu medycznego do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych min. dla 5 użytkowników jednocześnie. 2 System WEB tego samego producenta co system PACS, wspólny słownik użytkowników WEB i PACS 3 Zapewnienie dostępu użytkowników systemu medycznego do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych 4 Proste manipulacje na obrazach min funkcjonalność:

10 Window/Level Zmiana kontrastu Zmiana poziomu zaczernienia Lupa Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne) Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar odległości Pomiar kąta Cobba Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta Odbicie obrazu w pionie i poziomie Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania Zapis obrazu do formatu JPEG Zapis widoku obrazu Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS 5 Oferowany moduł dystrybucji obrazów WEB posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb( dołączyć) - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć) - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć) Duplikator wraz ze stacją sterującą 1 Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych: procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.6GHz lub równoważny, pamięć RAM min. 2 GB karta sieciowa LAN 1Gbps karta dźwiękowa karta graficzna napęd min. DVD/RW min. 3 dyski twarde 250 GB system operacyjny klasy Windows lub równoważny monitor LCD min. 19" klawiatura, mysz zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (co najmniej 700 VA), umożliwiający bezpieczne wyłączenie systemu po zaniku zasilania. 2 Automatyczny duplikator DVD/CD przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: pojemność min. 100 płyt min. 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD kolorowy nadruk min dpi automat przekładający płyty interfejs min. USB 2.0 lub równoważny 3 Możliwość modyfikacji zawartości płyt z badaniami pacjentów nagrywanych na robocie (dane + nadruk), kompresja i anonimizacja w locie dicomdir 4 Oferowane rozwiązanie posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb( dołączyć) - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć) - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć)

11 Serwer Systemu PACS/RIS wraz z macierzą obrazową wewnętrzną min. 2TB 1 Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji, parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 4GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 2TB Dyski twarde pracują w architekturze RAID5 z automatycznym raportowaniem statusu na pocztę elektroniczną Interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s Napęd optyczny CD/DVD System operacyjny min. Windows Server 2008 lub równoważny Obudowa do montażu w szafie rack 19 cali 2 UPS dobrany parametrami do oferowanego serwera zapewniający potrzymanie przez 15 minut i bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania, przystosowany do montażu w szafie rack 19 cali. Rozbudowa sieci komputerowej 1 Dostawa i montaż punktu dystrybucyjnego w pracowni diagnostycznej składającego się z: szafy krosowej o wysokości 6U panelu krosowego 16 portów koncentratora sieciowego gigabitowego 16 port przystosowanego do montażu w szafie krosowej 19 cali zasilacza UPS zapewniającego podtrzymanie pracy koncentratora przez 15 minut po zaniku zasilania 2 Instalacja okablowania miedzianego FTP kategorii 6 pomiędzy punktem dystrybucyjnym i pomieszczeniami w pracowni diagnostycznej. Montaż 4 podwójnych gniazd RJ45, instalacja natynkowa, w kanałach montażowych. 3 Podłączenie punktu dystrybucyjnego do istniejącej sieci komputerowej, której okablowanie dociera do pracowni diagnostycznej. Gwarancja/szkolenia 1 Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system minimum 36 miesięcy. 2 Minimum 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej. 3 Szkolenie użytkowników i administratorów z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu min. 2 dni robocze. 4 Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 2 tygodniach od instalacji systemu min 1 dzień roboczy. 5 Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD przy dostawie. 6. Możliwość zdalnego serwisowania systemu CR i opieki autorskiej w momencie podłączenia przez Zamawiającego sieci wewnętrznej pracowni RTG do sieci zewnętrznej Internetu.

12 Dodatkowe wyposażenie: 1 Szafa metalowa do kopert B5 2 szt. Parametry: - ilość szuflad 5 lub 6, - ilość rzędów kopert w szufladzie 2, - wymiary szafy: a) wysokość cm ( + 20%/- 3%); b) szerokość 62 cm ( +/- 3 %); c) głębokość - 70 cm ( +/- 3 %); - wymiary użytkowe szuflady: a) wysokość - 22,5 cm ( +/- 3%); b) szerokość 54 cm ( +/- 3 %); c) głębokość - 50 cm ( +/- 3 %); - całość zamykana jednym centralnym zamkiem, - blokada pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady 2. Umeblowanie pod urządzenia systemu CR - biurko pod stację lekarską a) wysokość - 76 cm ( + /- 6%); b) szerokość cm ( +/- 6 %); c)głębokość - 70 cm ( +/- 6 %); d) gr. blatu 3 cm ( +/- 6 %); - biurko pod stację technika z uwzględnieniem miejsca na kasety z płytami obrazowymi (wszystkie będące przedmiotem zamówienia) a) wysokość - 76 cm ( + /- 6%); b) szerokość cm ( +/- 6 %); c)głębokość - 70 cm ( +/- 6 %); d) gr. blatu 3 cm ( +/- 6 %); 3. A) Płyty DVD -R/+R 4,7 GB 200 szt. - automatyczna możliwość nadruku etykiety; - opakowanie BOX( gr. : 10 mm( +/- 1 mm), B) Płyty CD -R/+R 700 MB 500 szt. - automatyczna możliwość nadruku etykiety; - opakowanie SLIM( gr. : 5 mm( +/- 1 mm), C) Płyty mini CD -R/+R 200 MB 100 szt. - opakowanie SLIM( gr. : 5 mm( +/- 1 mm), Uwaga. 1. Wszystkie parametry i wartości podane muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych urządzeń i oprogramowania i ich producenta.

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp.

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp. 1. Skaner formatu A0 1 szt. Wymagane minimalne parametry parametru 1. Rodzaj skanera Skaner dziełowy do masowej digitalizacji map, książek, starodruków z głowicą skanującą przejeżdżającą nad skanowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 2.1 Stacja Robocza Łącznie 68 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ]

Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Załącznik A Opis Przedmiotu Zamówienia [OPZ] Wersja 1.0 Wyposażenie wszystkich izb celnych w sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Strona: 1 Spis treści Spis treści... 2 I. Wprowadzenie... 3 II. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo