Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego systemu informatycznego. System ma korzystać ze wspólnych słowników pacjentów i personelu oraz podmiotów zewnętrznych (kierujących na badania) w taki sposób, żeby nie było potrzeby dwukrotnego wprowadzania tych samych informacji. Obsługa elektronicznych zleceń na badanie ze zwrotem wyniku na stanowisko lekarza kierującego w ramach organizacji wewnętrznej. Rozliczanie wszystkich wykonanych badań, bez względu na płatnika (NFZ, podmiot, pacjent). Zamawiający obecnie posiada wdrożone oprogramowanie medyczne KS-SOMED produkcji Kamsoft SA z Katowic. Instalację serwera archiwizacji obrazowania należy wykonać w posiadanej przez Zamawiającego szafie krosowej 19 cali. Rozbudowa sieci komputerowej obejmuje budowę dodatkowego punktu dystrybucyjnego w pracowni diagnostycznej i podłączenie do istniejącej sieci oraz położenie okablowania do czterech pomieszczeń w celu podłączenia nowo dostarczanego sprzętu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie: 1. Skanera płyt obrazowych w systemie radiografii pośredniej 1 szt. 2. Stacji lekarskiej trzymonitorowej RTG 3MP wraz z oprogramowaniem diagnostycznym 1 szt. 3. Duplikatora CD/DVD wraz ze stacją sterującą 1 szt. 4. Kamery do wydruku w systemie suchym 1 szt. 5. Systemu PACS wraz z serwerem i macierzą obrazową wewnętrzną 2TB oraz 2 licencje DICOM 6. Systemu dystrybucji obrazów WEB 5 licencji. 7. Rozbudowy istniejącego u Zamawiającego systemu medycznego o moduł informacji radiologicznej RIS 2 stanowiska wraz z integracją za pomocą protokołu HL7 8. Rozbudowy sieci komputerowej o 4 podwójne zakończenia logiczne. 9. Montaż, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu. 10. Gwarancja 36 miesięcy. 11. Dodatkowe wyposażenie Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi) I. Skaner do płyt obrazowych Lp. Minimalne parametry techniczne WARTOŚCI OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) 1.1 Skaner do płyt jednoslotowy 1.2 Skala szarości generowanych obrazów 16 bit/piksel 1.3 Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze 12bit/piksel 1.4 Wydajność skanowania płyt 35x43 cm, 60 szt/godz. 1.5 Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego. 1.6 Możliwość zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia. 1.7 Możliwość skanowania kaset o rozmiarach: 18x24cm, 24x30cm, 35x35cm, 35x43cm 1.8 Automatyczne raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do serwisu

2 1.9 Skanowanie wszystkich formatów z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm 1.10 Automatyczna obsługa dostarczonych formatów kaset 1.11 Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC 2. Płyty z kasetami x 24 cm - szt x 30 cm - szt x 35 cm - szt x 43 cm - szt. 2.5 Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) > cykli 2.6 Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC( dołączyć certyfikat) 3. Stacja technika Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST 3.2 Możliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, kompozytor wydruków. 3.3 Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw negatyw. Możliwość przywrócenia obrazu pierwotnego. 3.4 Możliwość współpracy z czterema aparatami. Wybór sali badań. 3.5 Możliwość zdefiniowania charakterystyki skanowania dla każdego aparatu. 3.6 Pomiary odległości i kątów 3.7 Adnotacje tekstowe wbudowane i definiowane przez użytkownika 3.8 Automatyczne usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej 3.9 Automatyczna kolimacja (czarne maskowanie tła) 3.10 Możliwość zdefiniowania drzewa badań w języku polskim Przekątna ekranu monitora 19 cali 4. Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć Urządzenie pracujące w systemie suchym (naświetlanie laserowe, utrwalanie termiczne) 4.2 Urządzenie kompatybilne przynajmniej z czterema różnymi formatami filmów. W danym momencie załadowany min. jeden rozmiar/format filmu. Zmiana formatu nie wymaga interwencji serwisu. 4.3 System automatycznej densytometrycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego filmu 4.4 Licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w urządzeniu. 4.5 Możliwość załadunku filmów w świetle dziennym (daylight) 4.6 Rozdzielczość wydruku min. 325 DPI 4.7 Współczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,1 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych 4.8 Wydajność wydruku dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości 45 filmów/godzinę 4.9 Interface DICOM Print SCP 4.10 Interface użytkownika w języku polskim 4.11 Automatyczne raportowanie przez internet sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego 4.12 Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego

3 4.13 Możliwość wydruku obrazu w skali 1:1 ( bez pomniejszenia) 4.14 Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie min. 50 lat 4.15 Świetlna sygnalizacja braku błon w urządzeniu 4.16 Karta sieciowa Ethernet 10/100/ Możliwość podłączenia min. 6 urządzeń wysyłających obrazy do druku (np. CR, CT, MR, DR) 4.18 Umożliwienie wydruku kolejnemu urządzeniu nie wymaga udziału serwisu kamery w celu konfiguracji urządzenia drukującego. Automatyczna rejestracja urządzenia przy pierwszej próbie nawiązania komunikacji 4.19 Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC ( dołączyć dokumenty) 5. Inne 5.1 Instrukcje obsługi w języku polskim 5.2 Deklaracje i certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 5.3 Szkolenie lekarzy i techników rtg (minimum 2 dni szkoleniowe po 5 godzin każdy) 5.4 Gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia 36 miesięcy 5.5 Jeden nieodpłatny przeglądy gwarancyjne w roku w okresie gwarancji 5.6 Dostępność części zamiennych min. 10 lat 5.7 Autoryzowany serwis producenta (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe) Stacja lekarska diagnostyczno-opisowa dla badań RTG/CR Lp. Minimalne parametry techniczne WARTOŚCI OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) 1 Współpraca z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii 2 Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych 3 Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera 4 Możliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT 5 Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM 6 Podgląd badania z możliwościami min.: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta Możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt

4 Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ustawienia okna obrazowania Inwersja obrazu Animacje sekwencji obrazów 7 Interfejs oprogramowania w języku polskim 8 Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) 9 Nagrywanie płyt dla pacjenta na CD/DVD współpraca z automatycznym urządzeniem nagrywającym, kompresja i anonimizacja w locie dicomdir 10 Komputer o minimalnych parametrach: procesor czterordzeniowy min 2.0GHz lub równoważny, pamięć RAM min 4GB, Dysk twardy min. HDD 500GB LAN min. 1Gbit/s, Nagrywarka CD/DVD, Karta graficzna dwumonitorowa do monitorów medycznych System operacyjny klasy Windows lub równoważny Bezprzewodowa lub przewodowa klawiatura i mysz komputerowa 11 Monitor medyczny (2 sztuki) o minimalnych wymaganiach: monitor parowany min. 3MPix monochromatyczny, rozdzielczość min. 2048x1536 punktów, przekątna min. 21" kontrast min. 900:1, jasność min cd/m2, kąt widzenia min.170º/170º. certyfikat CE ( dołączyć) 12 Monitor LCD min. 19 do wprowadzania opisów badań 13 UPS dobrany mocą do stacji zapewniający zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania 14 Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych 15 Drukarka laserowa 1 szt. 16 Oferowane oprogramowanie diagnostyczne stacji diagnostycznej posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa Rozbudowa Systemu Medycznego o moduł informacji radiologicznej RIS 1 Komunikacja z PACS za pomocą protokołu HL7 2 Licencja na dwa stanowiska (rejestracja i stanowisko opisowe) 3 Możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej zakładu diagnostycznego z podziałem na jednostki przyjmujące oraz wykonujące określone badanie. 4 Prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu. 5 Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD9 6 Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10. 7 Wspólny słownik pacjentów i personelu. Brak konieczności dwukrotnego wprowadzania tych samych danych. 8 Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych przez NFZ. 9 Gromadzenie niezbędnych informacji wymaganych do rozliczenia badań zlecanych poza NFZ, w tym obsługa umów z podmiotami

5 medycznymi i płatności pacjenta. 10 Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta. 11 Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych. 12 Planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni. 13 Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. 14 Definiowanie nieobecności, przerw, urlopów itp. dla poszczególnych lekarzy/gabinetów/pracowni. 15 Możliwość zdefiniowania jednostek czasu pracy pracowni diagnostycznych. 16 Możliwość jednoczesnego wglądu do kilku grafików różnych lekarzy / gabinetów / pracowni. 17 Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji. 18 Możliwość rezerwacji zleceń oraz automatycznego lub ręcznego wysyłania do PACS 19 Możliwość elektronicznej rezerwacji skierowania na usługę wydanego przez lekarza w gabinecie lekarskim. 20 Wprowadzanie informacji o kierującym na świadczenie, gromadzenie danych o podmiotach kierujących w słowniku z możliwością pobrania danych przy kolejnym skierowaniu. 21 Możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS. 22 Tworzenie własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty. 23 Możliwość pobierania opłat za badania 24 Automatyczne odbieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia. 25 Możliwość wprowadzania wyniku badania opisowego. Dostępność zleceń do opisu, zleceń w trakcie opisywania, zleceń opisanych; możliwość filtrowania zleceń wg statusu realizacji 26 Możliwość wywołania wyniku badania w PACS do opisywanego zlecenia. 27 Możliwość wprowadzania wyniku badania na podstawie gotowych szablonów. 28 Możliwość definiowania własnych szablonów wyników. 29 Możliwość zdefiniowania dla jednego badania kilku szablonów. 30 Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego wydruku w wynikach opisowych. 31 Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników. 32 Wydruk wyniku badania dla pacjenta. 33 Polecenie nagrania płyty dla pacjenta zawierającego wynik opisowy i obrazowy. 34 Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość). 35 Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku. 36 Wynik badania powinien być widoczny w gabinecie lekarskim. 37 Prowadzenie księgi pracowni z zakresem danych nie mniejszym niż wymagany przepisami prawa w tym zakresie w szczególności Rozporz. Min. Zdrowia z dn r.,,w sprawie rodzajów i

6 zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 38 Wydruk księgi pracowni z zakresem danych nie mniejszym niż wymagany przepisami prawa w tym zakresie w szczególności Rozporz. Min. Zdrowia z dn r.,,w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 39 System zapewnia środki bezpieczeństwa opisane w Rozporz. MSWiA z dn r.,,w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych ''oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.,.na poziomie podwyższonym. Moduł integracji systemu diagnostycznego z systemem medycznym. 1 Przyjmowanie zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta 2 Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania 3 Automatyczne odsyłanie opisu badania do systemu medycznego pracującego u Zamawiającego 4 Możliwość wyświetlenia danych obrazowych przeprowadzonego badania z poziomu systemu medycznego w gabinetach lekarskich. 5 Integracja pomiędzy systemem medycznym i diagnostycznym działa automatycznie i nie wymaga obsługi przez personel ani stosowania aplikacji pośredniczącej. 6 Koszt uruchomienia integracji po stronie obydwu systemów ponosi Wykonawca. Moduł archiwizacji PACS 1 Komunikacja z RIS za pomocą protokołu HL7. 2 Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM min. 2 szt. 3 Przyjmowanie zleceń z RIS w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń 4 Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone 5 Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie 6 Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie) 7 Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS 8 Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) 9 Język interfejsu użytkownika język polski 10 Baza danych w technologii SQL. 11 Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w locie, z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w locie ). 12 Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. 13 Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym (duplikatory CD/DVD)

7 14 Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. 15 Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna w locie w czasie archiwizacji, 16 Kompresja bezstratna w locie w czasie archiwizacji długoterminowej, 17 Możliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum off Line ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). 18 Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania danych (między innymi po: nazwisku, numerze PESEL,dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. 19 Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. 20 Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie min. JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). 21 Możliwość tworzenia plików AVI. 22 Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). 23 Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. 24 Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. 25 Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM Statyczny routing (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). 27 Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) 28 Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). 29 Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. 30 Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. 31 Kompresja obrazów Bazy Danych 32 Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM 33 Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality 34 Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi 35 Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line 36 Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 media interchange format). 37 Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, 38 Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line lokalnie.(dicom MODALITY WORKLIST) 39 Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET 40 Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika 41 Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w locie dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów

8 42 Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. 43 System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 (HIS/RIS), integrację EPR oraz generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych, 44 System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych 45 Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. 46 Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. 47 Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE min.: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging, lub równoważne. 48 System wspiera poniższe klasy DICOM SOP (jako SCP): Computed Radiography Image Storage Digital X-Ray Image Storage - For Presentation Digital X-Ray Image Storage - For Processing Digital Mammography Image Storage - For Presentation Digital Mammography Image Storage - For Processing Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Presentation Digital Intra Oral X-Ray Image Storage - For Processing CT Image Storage Ultrasound MultiFrame Image Storage (retired, 1993) Ultrasound MultiFrame Image Storage MR Image Storage Nuclear Medicine Image Storage (retired, 1993) Ultrasound Image Storage (retired, 1993) Ultrasound Image Storage Secondary Capture Image Storage Standalone Overlay Storage Standalone Curve Storage Twelve Lead ECG Waveform Storage Standalone Modality LUT Storage Standalone VOILUT Storage Grayscale Softcopy Presentation State Storage X-Ray Angio Image Storage X-Ray Fluoroscopy Image Storage X-Ray Angio Bi-plane Image Storage (retired) Nuclear Medicine Image Storage VL Endoscopic Image Storage VL Microscopic Image Storage VL Slide Coordinates Microscopic Image Storage VL Photographic Image Storage Basic Text Structured Report Storage Enhanced Structured Report Storage Comprehensive Structured Report Storage Key Object Note Storage PET Image Storage PET Curve Storage RT Image Storage

9 RT Dose Storage RT Structure Set Storage RT Beam Storage RT Plan Storage RT Brachy Treatment Record Storage RT Treatment Summary Record Storage Patient Root Query/ Retrieve Info Model FIND Patient Root Query/ Retrieve Info Model MOVE Study Root Query/ Retrieve Info Model FIND Study Root Query/ Retrieve Info Model MOVE Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model FIND Patient/Study Only Query/ Retrieve Info Model MOVE Verification System wspiera poniższe składnie transferu dla danych obrazowych: Implicit VR Little Endian Explicit VR Little Endian JPEG Baseline (Process 1) JPEG Extended (Process 2 & 4) JPEG Spectral Selection, Non-Hier. (Proc. 6 & 8) (Retd.) JPEG Full Progression, Non-Hier. (Proc. 10 & 12) (Retd.) JPEG Lossless, Non-Hierarchical (Process 14) JPEG Lossless, Non-Hierarchical FOP (Process 14, Selection Value 1) System wspiera poniższe składnie transferu dla danych nieobrazowych: Implicit VR Little Endian Explicit VR Little Endian Oferowany system PACS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb ( dołączyć) - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb ( dołączyć) Moduł dystrybucji obrazów WEB 1 Zapewnienie dostępu użytkowników systemu medycznego do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych min. dla 5 użytkowników jednocześnie. 2 System WEB tego samego producenta co system PACS, wspólny słownik użytkowników WEB i PACS 3 Zapewnienie dostępu użytkowników systemu medycznego do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych 4 Proste manipulacje na obrazach min funkcjonalność:

10 Window/Level Zmiana kontrastu Zmiana poziomu zaczernienia Lupa Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne) Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar odległości Pomiar kąta Cobba Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta Odbicie obrazu w pionie i poziomie Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania Zapis obrazu do formatu JPEG Zapis widoku obrazu Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS 5 Oferowany moduł dystrybucji obrazów WEB posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb( dołączyć) - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć) - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć) Duplikator wraz ze stacją sterującą 1 Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna, o parametrach minimalnych: procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.6GHz lub równoważny, pamięć RAM min. 2 GB karta sieciowa LAN 1Gbps karta dźwiękowa karta graficzna napęd min. DVD/RW min. 3 dyski twarde 250 GB system operacyjny klasy Windows lub równoważny monitor LCD min. 19" klawiatura, mysz zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (co najmniej 700 VA), umożliwiający bezpieczne wyłączenie systemu po zaniku zasilania. 2 Automatyczny duplikator DVD/CD przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: pojemność min. 100 płyt min. 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD kolorowy nadruk min dpi automat przekładający płyty interfejs min. USB 2.0 lub równoważny 3 Możliwość modyfikacji zawartości płyt z badaniami pacjentów nagrywanych na robocie (dane + nadruk), kompresja i anonimizacja w locie dicomdir 4 Oferowane rozwiązanie posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb( dołączyć) - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć) - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb( dołączyć)

11 Serwer Systemu PACS/RIS wraz z macierzą obrazową wewnętrzną min. 2TB 1 Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji, parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 4GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 2TB Dyski twarde pracują w architekturze RAID5 z automatycznym raportowaniem statusu na pocztę elektroniczną Interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s Napęd optyczny CD/DVD System operacyjny min. Windows Server 2008 lub równoważny Obudowa do montażu w szafie rack 19 cali 2 UPS dobrany parametrami do oferowanego serwera zapewniający potrzymanie przez 15 minut i bezpieczne zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania, przystosowany do montażu w szafie rack 19 cali. Rozbudowa sieci komputerowej 1 Dostawa i montaż punktu dystrybucyjnego w pracowni diagnostycznej składającego się z: szafy krosowej o wysokości 6U panelu krosowego 16 portów koncentratora sieciowego gigabitowego 16 port przystosowanego do montażu w szafie krosowej 19 cali zasilacza UPS zapewniającego podtrzymanie pracy koncentratora przez 15 minut po zaniku zasilania 2 Instalacja okablowania miedzianego FTP kategorii 6 pomiędzy punktem dystrybucyjnym i pomieszczeniami w pracowni diagnostycznej. Montaż 4 podwójnych gniazd RJ45, instalacja natynkowa, w kanałach montażowych. 3 Podłączenie punktu dystrybucyjnego do istniejącej sieci komputerowej, której okablowanie dociera do pracowni diagnostycznej. Gwarancja/szkolenia 1 Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system minimum 36 miesięcy. 2 Minimum 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej. 3 Szkolenie użytkowników i administratorów z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu min. 2 dni robocze. 4 Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 2 tygodniach od instalacji systemu min 1 dzień roboczy. 5 Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD przy dostawie. 6. Możliwość zdalnego serwisowania systemu CR i opieki autorskiej w momencie podłączenia przez Zamawiającego sieci wewnętrznej pracowni RTG do sieci zewnętrznej Internetu.

12 Dodatkowe wyposażenie: 1 Szafa metalowa do kopert B5 2 szt. Parametry: - ilość szuflad 5 lub 6, - ilość rzędów kopert w szufladzie 2, - wymiary szafy: a) wysokość cm ( + 20%/- 3%); b) szerokość 62 cm ( +/- 3 %); c) głębokość - 70 cm ( +/- 3 %); - wymiary użytkowe szuflady: a) wysokość - 22,5 cm ( +/- 3%); b) szerokość 54 cm ( +/- 3 %); c) głębokość - 50 cm ( +/- 3 %); - całość zamykana jednym centralnym zamkiem, - blokada pozwalająca na wysunięcie tylko jednej szuflady 2. Umeblowanie pod urządzenia systemu CR - biurko pod stację lekarską a) wysokość - 76 cm ( + /- 6%); b) szerokość cm ( +/- 6 %); c)głębokość - 70 cm ( +/- 6 %); d) gr. blatu 3 cm ( +/- 6 %); - biurko pod stację technika z uwzględnieniem miejsca na kasety z płytami obrazowymi (wszystkie będące przedmiotem zamówienia) a) wysokość - 76 cm ( + /- 6%); b) szerokość cm ( +/- 6 %); c)głębokość - 70 cm ( +/- 6 %); d) gr. blatu 3 cm ( +/- 6 %); 3. A) Płyty DVD -R/+R 4,7 GB 200 szt. - automatyczna możliwość nadruku etykiety; - opakowanie BOX( gr. : 10 mm( +/- 1 mm), B) Płyty CD -R/+R 700 MB 500 szt. - automatyczna możliwość nadruku etykiety; - opakowanie SLIM( gr. : 5 mm( +/- 1 mm), C) Płyty mini CD -R/+R 200 MB 100 szt. - opakowanie SLIM( gr. : 5 mm( +/- 1 mm), Uwaga. 1. Wszystkie parametry i wartości podane muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych urządzeń i oprogramowania i ich producenta.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r.

Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r. Załącznik Nr 4 do SIWZ Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r. Dostawa oraz wdroŝenie systemu zarządzania pracą i archiwizacją

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów Załącznik nr 1B do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów wraz z modułem teleradiologii Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:...

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Parametrów wymagalnych

Zestawienie Parametrów wymagalnych Zał. nr 8 Zestawienie Parametrów wymagalnych Rozbudowa systemu OPTIMed o moduły PACS i RIS Wymagania ogólne 1. Baza danych w technologii SQL 2. Integracja z HIS w zakresie obejmującym co najmniej możliwość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA Znak sprawy: ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY Przedmiot przetargu: APARAT EEG DLA POTRZEB PRACOWNI EEG ODDZIAŁU NEUROLOGII PRZY ULICY BIALSKIEJ 104/118

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Chrzanów 2015-07-06. dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg

Chrzanów 2015-07-06. dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Chrzanów 2015-07-06 dotyczy : przetrrgu nieograniczonego na dostawę sprzętu do ucyfrowienia pracowni rtg Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Załącznik nr 1 do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Pozycja nr 1 UCYFROWIENIE DWÓCH APARATÓW PRZYŁÓśKOWYCH Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej

Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej SPECYFIKACJA ECHNICZNA L.p. OPIS PARAMERÓW WYMAGANE WAROŚCI WAROŚCI, PARAMERY, DANE ECHNICZNE GRANICZNE (wypełnia Wykonawca) 1. Skaner do płyt obrazowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J Załącznik nr 2 do SIWZ NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii

Platforma ArPACS. Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Razem budujemy jakość w radiologii Platforma ArPACS Platforma systemów informatycznych ArPACS dla radiologii została zaprojektowana w sposób umożliwiający stworzenie jednolitego środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Znak : ZLA-ZP-752w/ 10 /15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Nazwa i adres zamawiającego : Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19 tel. 32 623

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego... ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...... 2. Kraj pochodzenia systemu 3. Nazwa oferowanego systemu informatycznego.... 4. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8 do siwz Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych komputerów przenośnych, skanerów,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

............ Wymagania Zamawiającego

............ Wymagania Zamawiającego Załącznik nr 4 do siwz /pieczęć Wykonawcy/ SZCZEGÓŁOWY OPIS: ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I LEKOOPORNOŚCI BAKTERII NA 60 MIEJSC ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I LEKOOPORNOŚCI BAKTERII NA 30 MIEJSC Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH Producent Typ urządzenia Rok produkcji 2009 Rok wprowadzenia do eksploatacji Gwarancja Dostawa aparatu Wymagane dokumenty Wymagamy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RADIOGRAFII CYFROWEJ (CR)

SYSTEM RADIOGRAFII CYFROWEJ (CR) AE/ZP-27-02/11 Załącznik Nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań okresowych SYSTEM RADIOGRAFII CYFROWEJ (CR) I CZYTNIK PŁYT OBRAZOWYCH - 2 SZTUKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa Zamawiającego: IMPORT Anna Klimek REGON: 470873221 NIP: 731-103-22-82 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Jadwinin, dnia 05.08.2013 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lukan EXPORT- Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo