Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:... (wypełnia Wykonawca) Rok produkcji:... (wypełnia Wykonawca) Lp. Parametry j.m. Wartość wymagana Parametr oferowany (TAK spełnia / NIE nie spełnia), ew. podać 1 Aparat fabrycznie nowy Produkcja 2014r. Nieregenerowany i nie używany, jedna deklaracja zgodności CE na cały aparat łącznie z detektorem i lampą -, załączyć 2 Lampa i generator wyprodukowane przez tego samego producenta - I GENERATOR x x x 1 Moc generatora (kw) 55 kw 2 Klasa HF - TAK 3 Częstotliwość generatora (khz) 50 khz Co najmniej 4 Zakres wysokiego napięcia (kv) 40 kv- 125 kv 5 Max prąd anodowy lampy (ma) 550 ma Co najmniej 6 Zakres mas (mas) 0,5 mas- 650 mas 7 Minimalny czas ekspozycji (ms) 1 ms 8 Programy anatomiczne -, podać ilość 9 Automatyka AEC min. trójpolowa dla stołu i statywu - 10 Zasilanie trójfazowe 3x 400V 50Hz - II Detektor x x x 1 Płaski detektor wykonany w technologii asi - 2 Wymiar aktywnego obszaru obrazowania w cm - 35cm x 42cm Strona 1 z 15

2 3 Ilość pixeli aktywnego obszaru obrazowania (mln) 7 mln pixeli 4 Rozmiar pojedynczego pixela (μm) 145 μm 5 Waga detektora (kg) 5kg 6 Głębokość akwizycji (bit ) - 14 bit 7 Dopuszczalne obciążenie detektora pacjent leżący (kg) 140 kg 8 Jeden detektor mobilny (na kablu), używany w stole i statywie - III LAMPA RTG x x x 1 Typ lampy/producent - Podać 2 Wielkość małego ogniska wg normy IEC (PN-EN) ,6 3 Wielkość dużego ogniska wg normy IEC (PN-EN) ,2 4 Moc małego ogniska wg normy IEC (PN-EN) (kw) 30 kw 5 Moce dużego ogniska wg normy IEC (PN-EN) (kw) 50 kw 6 Pojemność cieplna anody (khu) 230 khu 7 Pojemność cieplna kołpaka (khu) 2500 khu 8 Oświetlacz świetlny pola ekspozycji - 9 Kolimator ręczny z obrotem +/- 45 º - 10 Dodatkowa filtracja w kolimatorze, min 3 poziomy nastaw - 11 Komora pomiarowa dawki pacjenta (DAP) - IV Kolumna lampy rtg x x x 1 Mocowanie podłogowe - 2 Zakres ruchu wzdłużnego kolumny lampy rtg (cm) 135 cm Co najmniej 3 Zakres ruchu pionowego lampy rtg (cm) 35 cm 180 cm 4 Obrót kolumny lub wysięgnika lampy rtg wokół osi pionowej (º) +/- 90º 5 Obrót lampy rtg wokół osi poziomej (º) +/- 120º Strona 2 z 15

3 6 Wskaźnik odległości ognisko detektor, wskaźnik kąta lampy - V Stół do zdjęć x x x 1 Wymiary blatu długość (cm) 220 cm 2 Wymiary blatu szerokość (cm) 80 cm 3 Stół z pływającym blatem - 4 Wysokość blatu od podłogi, stół ze stałą wysokością (cm) 75cm 5 Ruch wzdłużny blatu (cm) +/- 45 cm 6 Ruch poprzeczny blatu (cm) +/- 10 cm 7 Komora jonizacyjna min. trzypolowa do systemu AEC - 8 Kratka przeciwrozproszeniowa - 80 l/cm 9 Współczynnik pochłaniania promieniowania płyty stołu przy 100 kv 1,2 mm Al (mmal) 10 Dopuszczalne obciążenie płyty (kg) 200 kg 11 Możliwość wykonania zdjęć pacjentowi leżącemu na stole z SID min. 115 cm - VI Statyw do zdjęć odległościowych x x x 1 Zakres ruchu pionowego środka panelu od podłogi (cm) Min 35 cm cm 2 Komora jonizacyjna min. trzypolowa do systemu AEC - 3 Kratka przeciwrozproszeniowa, ogniskowa umożliwiająca wykonywanie zdjęć płuc z 180 cm - 80 l/cm VII Stacja akwizycyjna - technika x x x 1 Pojedynczy monitor LCD o przekątnej min.19, obsługa stacji za pomocą klawiatury i myszki - 3 Pamięć obrazów -, Archiwizacja na CD / DVD - 5 Interfejs DICOM 3.0 funkcjami min: DICOM Send, DICOM Print, DICOM Worklist - 6 Możliwość zdefiniowania programów anatomicznych - 7 Możliwość manualnej rejestracji pacjentów - 8 Czas od ekspozycji do pojawienia się podglądu obrazu na monitorze (s) 7 s 9 Czas od ekspozycji do pojawienia się obrazu pełnej jakości (s) 10 s 10 Narzędzia do obróbki obrazu: zmiana kontrastu i jasności, obrót obrazu, powiększenie obrazu, umieszczanie znaczników - 11 Prowadzenie statystyk zdjęć odrzuconych - Strona 3 z 15

4 12 Wyświetlenie i dokumentacja dawki łącznej dla pacjenta przy kilku projekcjach - VIII Inne x x X 1 Gwrancja na urządzenie - co najmniej 24 miesiące CENA JEDNOSTKOWA NETTO w PLN) PODATEK VAT (%) CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (w PLN) System Radiologiczn PACS/RIS składającego się z: 1. system klasy RIS wraz z integracją HL7 z systemem ogólno szpitalnym klasy HIS KAMEDICA firmy Ka-MED 2. system klasy PACS/WEB 4 TB 3. duplikator CD/DVD 4. serwer bazodanowy dla systemów radiologicznych 5. moduł teleradiologiczny 6. gwarancja minimum 12 miesięcy Wymagane parametry poszczególnych składników systemu: Lp. Funkcjonalność Parametr wymagany Parametr oferowany (TAK spełnia / NIE nie spełnia) 1. System klasy RIS Min. 3 licencje dla użytkowników, producent, typ, nazwa - podać 1.1 Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Możliwość komunikacji z HIS/RIS/PACS/WEB za pomocą protokołu min. HL7. Prowadzenie katalogu badań diagnostycznych dla określonej jednostki z możliwością definicji, przeglądu i edycji pozycji katalogu., podać 1.4 Dostępna baza procedur medycznych zgodnie z klasyfikacją ICD Dostępna baza jednostek chorobowych zgodnie z klasyfikacją ICD10. Tworzenie bazy pacjentów. Gromadzenie niezbędnych informacji. Weryfikacja poprawności numeru PESEL, automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci na podstawie PESEL. Rejestracja pacjenta w zakładzie z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów i określenia kryteriów wyszukiwania pacjenta. Rejestracja zleceń zewnętrznych i wewnętrznych, rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych. Planowanie wykonania badań dla określonej pracowni (z możliwością wykorzystania terminarza). Możliwość przeglądu terminarza dla określonej pracowni. Ustalenie czasu dostępności pracowni diagnostycznej dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. Definiowanie nieobecności, przerw, urlopów itp. dla poszczególnych lekarzy/gabinetów/pracowni. Możliwość zdefiniowania jednostek czasu pracy pracowni diagnostycznych. Strona 4 z 15

5 1.13 Możliwość wyszukiwania wolnych terminów i ich rezerwacji Możliwość rezerwacji zleceń oraz automatycznego lub ręcznego wysyłania do PACS Możliwość rezerwacji skierowania na usługę wydanego przez lekarza w gabinecie lekarskim. Wprowadzanie informacji o kierującym na świadczenie (lekarz numer prawa wykonywania zawodu lekarza, jednostka numer umowy). Możliwość poprawy danych zlecenia, usunięcia zarejestrowanego zlecenia. Zastosowanie odpowiedniej autoryzacji uprawnień do obsługi czynności wykonywanych na zleceniach. Zapis zmian wykonywanych na zleceniu. Automatyczne wysłanie zmian do PACS. Tworzenie własnego słownika powodów anulowania zarezerwowanej wizyty Możliwość pobierania opłat za badania 1.20 Automatyczne odbieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia Możliwość wprowadzania wyniku badania opisowego. Dostępność zleceń do opisu, zleceń w trakcie opisywania, zleceń opisanych; możliwość filtrowania zleceń wg statusu realizacji Możliwość wywołania wyniku badania w PACS do opisywanego zlecenia. Możliwość wprowadzania wyniku badania na podstawie gotowych szablonów Możliwość definiowania własnych szablonów wyników Możliwość wprowadzania do systemu nazw urządzeń diagnostycznych i ich automatycznego wydruku w wynikach opisowych. Autoryzacja wyników badań, możliwość anulowania autoryzacji wyników Wydruk wyniku badania dla pacjenta Polecenie nagrania płyty dla pacjenta zawierającego wynik opisowy i obrazowy. Możliwość definiowania własnych wzorców wydruku (format, zawartość). Dostęp do archiwalnych wyników badań oraz możliwość ich wydruku Wynik badania powinien być widoczny w gabinecie lekarskim Prowadzenie księgi pracowni 1.33 Wydruk księgi pracowni możliwość, zlecenia nagrania płyty na duplikatorze bezpośrednio z systemu RIS możliwość zlecenia nagrania płyty na lokalnym napędzie oraz możliwość nadruku etykiety na lokalnej drukarce, dla lokalnie nagranych płyt. możliwość szybkiej rejestracji badań CITO, pacjentów NN, kolejnych badań dla badania i pacjenta już zarejestrowanego Przesyłanie danych ze skierowania, uwag od technika, do lekarza opisującego 1.38 Możliwość tworzenia cenników Moduł wydawania wyników z informacją w jaki sposób wynik zostanie odebrany. Obsługa linków do przeglądarki WWW, system RIS przyjmuje linki do badań i umożliwia ich otwarcie w przeglądarce WEB. Możliwość wydruku kodów kreskowych dla pacjenta, oznaczanie badań kodami kreskowymi. Oferowany system RIS posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa Deklarację zgodności CE Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa, załączyć certyfikaty Strona 5 z 15

6 2. Integracja z systemem ogólnospzitalnym HIS z wykorzytsaniem protokołów min. HL7 x x 2.1 Przekazywanie zleceń lekarskich na badania diagnostyczne z systemu HIS do RIS z określeniem trybu wykonania 2.2 Przekazywanie wyników wykonanego badania do systemu HIS (opis i wyniki obrazowe) 2.3 Przekazywanie informacji zwrotnej na oddział o terminie wykonania badania przez pracownię diagnostyczną 2.4 Umawianie na badania diagnostyczne na podstawie skierowań (w Przypadku Przychodni) 2.5 Pobieranie opłat za wykonane badania diagnostyczne 2.6 Jednorodna baza pacjentów w HIS i RIS 2.7 Dostęp do poprzednich wyników badań 3. System archiwizacji i dystrybucji PACS/WEB, Producent, typ, nazwa Podać Komunikacja z systemami HIS/RIS za pomocą protokołu min. HL7. System PACS/WEB umożliwia instalacje w środowisku zwirtualizowanym np. VMWARE przygotowanym przez Zamawiającego Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń. Urządzenia wyposażone są w moduł DICOM WORKLIST Przyjmowanie zleceń z RIS w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. zakończone Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie). Integracja na poziomie pulpitu. Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) 3.10 Język interfejsu użytkownika język polski 3.11 Baza danych w technologii min. SQL 3.12 Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w locie, z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w locie ) Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym (duplikatory CD/DVD) 3.15 Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM Możliwość kompresji obrazów w bazie danych bezstratna w locie w czasie archiwizacji, Możliwość kompresji bezstratnej w locie w czasie archiwizacji długoterminowej, Możliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum off Line ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD) Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania Strona 6 z 15

7 danych (między innymi po :nazwisku, dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym, modality). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie min. JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze) Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 Statyczny routing (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) 3.28 Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów) Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego Kompresja obrazów Bazy Danych 3.32 Polski język oprogramowania 3.33 Polskie znaki w nazwiskach pacjentów Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 media interchange format). Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line lokalnie.(dicom MODALITY WORKLIST) 3.41 Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w locie dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów 3.44 Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych 3.46 Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych jak i czystych obrazach DICOM. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów Strona 7 z 15

8 wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych 3.50 Proste manipulacje na obrazach min: Window/Level Zmiana kontrastu Zmiana poziomu zaczernienia Lupa Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne prostokątne) Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar odległości Pomiar kąta Cobba Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta Odbicie obrazu w pionie i poziomie Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania Zapis obrazu do formatu JPEG Zapis widoku obrazu Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS 3.51 Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging lub równoważne 3.52 Oferowany system PACS posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa Deklarację zgodności CE Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa 4. Integracja systemu archiwizacji PACS z systemem klasy HIS/RIS x x 4.1 Przyjmowanie zleceń z RIS w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń 4.2 Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) 4.3 Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie 4.4 Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie) 4.5 Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS 4.6 Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) 5. Duplikator CD/DVD wraz ze stacją sterującą, 1 szt. 5.1 Producent., podać 5.2 Nazwa i typ., podać Oprogramowanie do obsługi Duplikatora CD/DVD tego samego producenta co system RIS/WEB/PACS. Program może zostać samoczynnie zainstalowany przez użytkownika. 5.5 Program posiada interfejs użytkownika w języku polskim. 5.6 Program posiada panel pomocy kontekstowej w języku polskim. 5.7 Obsługa polskich znaków diakrytycznych. 5.8 Program działa na systemach operacyjnych w wersji min. 32 bit, podać 5.9 Program działa pod systematem min. Windows Program działa w oparciu o architekturę 64-bitową Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie Strona 8 z 15

9 wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. Program musi współpracować z minimum dwoma modelami duplikatorów CD/DVD różnych producentów. Program musi potrafić współpracować (pobierać badania) z minimum dwoma systemami PACS jednocześnie. Program pozwala na podłączenie z dowolnym innym wskazanym systemem PACS i z niego nagrywa badania. Program posiada zintegrowaną listę użytkowników z systemem RIS/PACS Program zintegrowuje listę użytkowników z ActiveDirectory Program wyświetla status robota m.in.: - czy oprogramowanie od robota jest aktywne, - czy robot jest aktywny, - stan tuszu w pojemniku Program pozwala na nagrywanie płyt dla pacjentów z dowolnego komputera pracującego w sieci szpitalnej., podać 5.19 Program pozwala na zlecenie nagrania wskazanego badania Program pozwala na generowanie obrazów płyt do nagrania na dowolnej stacji. Podgląd stanu realizacji zleceń (kolejka) i możliwość zarządzaniem kolejką (wstrzymywanie, wznawianie, usuwanie) Program pozwala na weryfikację poprawności nagrywanych płyt Program pozwala na jednoczesne przetwarzanie kilku zadań (w tym nagrywanie na 2 nagrywarkach) Automatyczne odświeżanie listy dostępnych badań Oferowane oprogramowanie sterujące pracą duplikatora posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa, załączyć certyfikaty 6. Stacja lekarska diagnostyczna uniwersalna, 1 szt. 6.1 Producent Podać 6.2 Nazwa i typ Podać 6.3 Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej 6.4 Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych 6.5 Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera Komputer o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy min 3.0 GHz lub równoważny, - pamięć RAM min 4 GB, - dysk twardy min. HDD 500 GB - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka CD/DVD, - karta graficzna do monitorów medycznych dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych - system operacyjny klasy Windows lub równoważny - klawiatura i mysz komputerowa - monitor LCD min. 19 Para monitorów medycznych diagnostycznych o minimalnych parametrach: - monitory monochromatyczne fabrycznie parowane - klasa min. 2MP (1200x1600) - przekątna min kontrast min. 1400:1 - jasność maksymalna min cd/m2 - podświetlenie LED - pamięć wewnętrzna LUT min. 10bit - przedni panel ochronny zabezpieczający ekran monitora przed uszkodzeniami mechanicznymi. - możliwość sprawdzenia zgodności monitora ze standardem DICOM część 14 Oprogramowanie diagnostyczne Menadżer badań podać podać, 1 szt. Strona 9 z 15

10 6.9 Logowanie loginem i hasłem 6.10 Obsługa wielu serwerów jednocześnie Poszukiwanie podstawowe badań według: nazwiska, identyfikatora pacjenta, typu badania, daty badania Dodatkowe poszukiwanie według: czasu badania, płci, lekarza kierującego, jednostki kierującej, aparatu diagnostycznego, opisu badania, daty urodzenia pacjenta Otwieranie badań 6.14 Pobieranie badań w tle 6.15 Pobieranie badań z różnych nośników danych 6.16 Drukowanie wyników 6.17 Transfer na odległe serwery 6.18 Definicja filtrów złożonych 6.19 Definicja serwerów danych Testowanie serwerów: ping, c-echo 6.21 Lista badań z konfigurowalną zawartością rekordu 6.22 Grupowanie badań według nazwiska, identyfikatora i daty urodzenia Podgląd badań z serwera lokalnego Przeglądanie obrazów w podglądzie w ramach serii 6.25 Przeglądanie serii w podglądzie 6.26 Skróty klawiszowe 6.27 Wyszukiwanie według pierwszej litery nazwiska pacjenta 6.28 Automatyczne zapamiętywanie ostatniego użytego filtru 6.29 Automatyczne odświeżanie listy pacjentów 6.30 Przeglądarka obrazów DICOM 6.31 Możliwość obsługi do czterech monitorów diagnostycznych w dowolnym układzie: poziomym, pionowym lub mieszanym Wyświetlanie skorowidza mini-obrazków wraz z rozwijaniem serii 6.33 Przewijanie serii i obrazów kółkiem myszy 6.33 Animacje z interakcyjną zmianą szybkości, kierunku, możliwością zapętlenia prezentacji Porównywanie dwóch badań tego samego pacjenta Animacje dwóch serii tego samego pacjenta z możliwością synchronizacji. Automatyczna synchronizacja czasu i przekroju Ręczna zmiana okna obrazowania Automatyczna propagacja zmian na całą serię Obsługa od 1 do 4 monitorów obrazowych 6.39 Automatyczne wygaszanie nieużywanych monitorów Dowolny konfigurowalny układ monitorów: poziomy, pionowy i mieszany Nieograniczona liczba definiowanych okien obrazowania. Dziesięć pierwszych pod skrótami klawiszowymi Przesuwanie obrazu Płynne powiększanie (zoom) obrazu Lokalizator powiększanego fragmentu Lupa (2x) 6.46 Prezentacja obrazu referencyjnego Inwersja (negatyw) obrazu Odbicia według obydwu osi 6.49 Obroty o kąt 90 st Obroty o dowolny kąt. Strona 10 z 15

11 6.51 Regiony zainteresowania: prostokąt, elipsa, wielokąt dowolny wraz z obliczeniami Blenda elektroniczna 6.53 Zapis regionów zainteresowania jako nakładki Narzędzia pomiarowe: wartość piksela, długość, pole, odległość punktu od prostej, kąt, kąt Cobba, stosunek odcinków. Kalibracja obrazu według kalibracji aparatu diagnostycznego lub według wzorca zewnętrznego Adnotacje na obrazie Usuwanie regionów i pomiarów zarówno indywidualne jak i grupowe Cofnięcie zmian: powiększenia, przesunięcia, okna obrazowania Przywrócenie do oryginalnych parametrów (reset) Sortowanie w ramach serii w obydwu kierunkach według: pozycji w osi Z, czasu akwizycji, identyfikatora obrazu Filtracja obrazu: wyostrzanie, wygładzanie, wykrywanie krawędzi Subtrakcja obrazów Podział ekranu według siatki do formatu 4x4 włącznie 6.64 Anonimizacja badania 6.65 Usuwanie tekstów informacyjnych 6.66 Definiowalny pasek narzędzi dla każdego modality 6.67 Definiowalne preferencje użytkownika 6.68 Możliwość definicji ilości okien na monitorach 6.69 Podpowiedzi kontekstowe Rekonstrukcje wtórne (MPR) serie lub obrazy istotne 6.71 zmiana grubości warstwy 6.72 zmiana środka współrzędnych rekonstrukcji 6.73 zmiana kąta nachylenia osi 6.74 powiększenia i przesunięcia 6.75 obroty obrazów 6.76 pomiary długości i kątów 6.77 kasowanie pomiarów 6.78 zmiana okna obrazowania 6.79 zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii 6.80 Rekonstrukcje 3D: Volume Rendering 6.81 predefiniowane filtry, definicja i zapamiętywanie filtrów własnych 6.82 narzędzia do ręcznej definicji parametrów obrazowania: 6.83 powiększanie, jakość obrazowania, tablice kolorów 6.84 przezroczystość, cieniowanie, oświetlenie, okna obrazowania 6.85 powiększenie, obroty w płasczyźnie ekranu 6.86 obroty swobodne (kąty Elulera), przesunięcia i powiększenia 6.87 sześcian orientacji, włączanie/wyłączanie sześcianu 6.88 przywrócenie do oryginalnej rekonstrukcji 6.89 edytor profili, zapis nowych i usuwanie zbędnych 6.90 predefiniowane rzuty: koronalny, sagitalny, aksjalny 6.91 zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii 6.92 Rekonstrukcje 3D: Surface Rendering 6.93 filtrowanie wartości predefiniowane i ustawienia ręczne 6.94 definicja kolorów tła, konturów i obrysu 6.95 płynnie regulowana rozdzielczość Strona 11 z 15

12 6.96 zapisz rekonstrukcję; zapis obrazu w nowej serii 6.97 Funkcje ogólne 6.98 Prezentacja treści nagłówków (tagów) DICOM Obsługa struktur SR (Structure Rapport) Obsługa obrazów istotnych, zaznaczania, operacje tylko na obrazach istotnych w zakresie animacji i eksportu Zapis modyfikacji obrazów jako nowe badanie Zapis badania podsumowującego Eksport pojedynczych obrazów lub serii do plików min..jpg,.png,.bmp, podać Eksport filmów w formacie min.avi, podać Eksport pojedynczych obrazów lub serii do prezentacji w formacie min..ppt, podać Zapis badania na płyty CD/DVD Odczyt załączników w formacie.pdf Menadżer wydruków Bufor obrazów Kompozytor wydruków: konfiguracja, przesuwanie, usuwanie Wydruki na drukarce systemowej Wydruki w negatywie Wydruki na drukarce DICOM (Dicom Print) Wydruki z nakładkami lub bez nakładek Możliwość usuwania adnotacji Możliwość opisu wydruków (adnotacje) Oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. Iia Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa, podać i załączyć certyfikaty 7. Moduł Telemedyczny 7.1 Moduł instalowany na serwerze lub oddzielnym komputerze klasy PC z systemem min. Windows, posiadającym dostęp do Internetu. 1 szt, producent, typ, nazwa podać podać 7.2 Zlecania konsultacji badań do wskazanej jednostki konsultującej. 7.3 Wyposażony w lokalne archiwum PACS w którym gromadzone są badania do przesłania 7.4 Lokalne archiwum nie wymagające dodatkowej konfiguracji 7.5 Automatyczne oczyszczenie archiwum przy niedoborze miejsca na HDD 7.6 Możliwość kontroli dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania Wyświetlanie listy wysłanych zleceń z możliwą jej kategoryzacji zgodnie z różnymi kryteriami Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum lub (oraz) zewnętrznym archiwaum PACS Przeszukiwanie lokalnego archiwum PACS wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, numer badania, typ badania, data wykonania badania) Przeszukiwanie archiwum zleceń wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, pacjenta, numer badania, jednostka do, której wysłano zlecenie, osoba zlecająca) Przeglądanie i pobieranie badań z zewnętrznych urządzeń DICOM Wysyłanie zleceń dla badań z min.: lokalnego archiwum PACS lokalnego dysku lub napędu zdalnego urządzenia DICOM (Query/Retrieve) podać podać podać 7.13 Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych Strona 12 z 15

13 w nagłówku DICOM Ponowne przesyłanie badania po zerwaniu połączenia internetowego. Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych dzięki asymetrycznemu szyfrowaniu. Zapewnienie szybkiej transmisji danych dzięki kompresji bezstratnej plików DICOM przed wysłaniem Możliwość wydruku wyniku konsultacji na drukarce oraz jego zapis do pliku w formacie PDF Możliwość zlecania konsultacji do różnych jednostek konsultacyjnych Możliwość pisemnego dialogu pomiędzy konsultantem a zlecającym w trakcie konsultacji Archiwizacja przebiegu konsultacji Blokada wprowadzania zmian do zatwierdzonego wyniku konsultacji System powiadomień SMS/mail konsultantów i zlecających o nadejściu informacji (zlecenia, pytania lub wyniku) Możliwość załączania do wysyłanego zlecenia plików nie będących w standardzie DICOM w formacie min..txt podać 7.24 System zapewnia integralność danych i transakcji Komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji, a serwerem aplikacji odbywa się przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia https. System jest przystosowany do pracy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Dokumentacja techniczna w języku polskim Oferowany moduł zleceń teleradiologicznych w pełni integralny z oferowanym systemem PACS/WEB Oferowany system telemedyczny posiada: Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa podać i załączyć certyfikaty 8. Serwery bazodanowe x x Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji - 1 szt. Parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.0 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 4GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 500GB Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 6TB z możliwością rozbudowy Dyski twarde pracują w architekturze RAID5 Interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s system operacyjny klasy min. Windows Server 2008 lub równoważny Napęd optyczny CD/DVD klawiatura, mysz optyczna monitor LCD 19 Serwer bazodanowy dla systemu rejestracji - 1 szt. Parametry minimalne: Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.0 GHz lub równoważny pamięć RAM min. 2GB Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 1TB Interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s system operacyjny klasy min Windows/Linux Napęd optyczny CD/DVD klawiatura, mysz optyczna Szafa serwerowa min. 24U z oprzyrządowaniem wraz z urządzeniem dystrybucyjnym (switch) min. 8 portów UPS dobrany parametrami dla serwerów bazodanowych zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania., podać, podać, podać 9. Inne x x 9.1 Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system min., podać Strona 13 z 15

14 miesięcy Min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej. Szkolenie użytkowników i administratorów z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu min.2 dni robocze Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 2 tygodniach od instalacji systemu min.1 dzień roboczy. Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD przy dostawie. Podłączenie i skonfigurowanie do oferowanego systemu RIS/PACS udostępnionych przez przychodnię urządzeń standardu DICOM. Konfiguracja, udostępnienie posiadanych urządzeń leży po stronie Zamawiającego. System RIS, Teleradiologia, PACS oraz Serwer Dystrybucji Badań WEB tego samego producenta Wykonawca dokona pełnej instalacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania, podłączenia urządzeń diagnostycznych oraz uruchomienia wszystkich funkcjonalności systemu. Proces wdrożenia przeprowadzony zostanie z uwzględnieniem: instalacji i konfiguracji systemu, konfiguracji bazy danych, weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych opisowych, weryfikacji i modyfikacji dokumentów wynikowych drukowanych Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie obsługi RIS/PACS oraz integracji z HIS Zapewnienie zdalnego monitoringu bieżącego funkcjonowania systemu Instalację aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego dostosowujących systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. Zapewnienie pomocy telefonicznej (helpdesku) w dni robocze 9-17 Czas rozpoczęcia procedury usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu max. 8 godzin. Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS. Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu maksymalnie 21 dni. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki nie powodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system PACS/RIS Doradztwo w zakresie rozbudowy przez Zamawiającego infrastruktury informatycznej systemu oraz instalowanie składników jego oprogramowania Zamawiający ma prawo zażądać prezentacji oferowanych systemów w celu weryfikacji zapisów specyfikacji w ciągu 3 dni po otworzeniu ofert z możliwością wglądu przez innych uczestników przetargu., podać, podać, podać, podać CENA JEDNOSTKOWA NETTO w PLN) PODATEK VAT (%) CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (w PLN) Strona 14 z 15

15 ... dnia:... (miejscowość)... (podpis Wykonawcy) Strona 15 z 15

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Producent/ dostawca:... Wersja/ model:... Rok produkcji: r. (wymagany 2012 r.)

Producent/ dostawca:... Wersja/ model:... Rok produkcji: r. (wymagany 2012 r.) Załącznik nr 2 do SIWZ Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu archiwizacji obrazów medycznych z jedną stacją roboczą ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) PUSTE POLA WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo