SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM IM. J. PAWŁA II W GÓRNIE JAKO ELEMENT PODKARPACKIEGO SYSTEMU INFORMACJI MEDYCZNEJ - PSIM Zadanie 2 - Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu CR, PACS i RIS WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA RIS/PACS, SPRZĘTU RADIOLOGICZNEGO ORAZ INTEGRACJI Z SZPITALNYM SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Oznaczenia: System RIS/PACS Producent:.. Typ/model:. Wymaganie I Wymagania ogólne 1. Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb pracowni Zamawiającego 2. Podłączenie do archiwum systemu PACS pracowni Zamawiającego 3. Wszystkie oferowane moduły tego samego producenta 4. Wszystkie koszty wdrożenia systemu w cenie zakupu 5. Wszystkie koszty szkolenia obsługi w cenie zakupu 6. Gwarancja 36 miesięcy lub dłuższa w cenie zakupu II Szczegółowe wymagania na Radiologiczny System Informacyjny (RIS) 1. Dostępne klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. 2. Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 3. Elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy. 4. Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. 5. Rejestracja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych 1 Spełnia Tak/Nie Oferowany parametr. potwierdzić, lub podać zakresy/opisać

2 6. Rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych 7. Rejestracja pacjentów obcokrajowców. 8. Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia 9. Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta 10. Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie zestaw badań. 11. Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. 12. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. 13. System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. 14. Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: imię i nazwisko PESEL, data urodzenia płeć adres zamieszkania/czasowy/pobytu ubezpieczyciel, kod TERYT 15. Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów 16. Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: imię i nazwisko PESEL, data urodzenia płeć adres zamieszkania/czasowy/pobytu ubezpieczyciel, kod TERYT 17. Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. 18. Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP-u, Regonu, skrótu. 19. Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych 20. Możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych 21. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. 22. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. 23. Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. 2

3 24. Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP-em, Regonem. 25. Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: dodanie nowego wpisu do rejestru, edycja istniejącego wpisu dezaktywacja istniejącego wpisu 26. Możliwość przechowywania informacji o lekarzu wykonującym badanie. 27. Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. 28. Słownik miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. 29. Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego badania, identyfikatora z systemu szpitalnego 30. Wyszukiwarka z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta - system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. 31. Wyszukiwarka zaawansowana min. 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni ZDO, według ICD10, frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp. 32. Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: data i rodzaj skierowania lekarz kierujący jednostka kierująca rozpoznanie z uwzględnieniem IDC Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia 34. Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań 35. Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników) 36. Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem). 37. System zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informację kto i kiedy zablokował badanie. 38. System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik 39. System umożliwia uprawnionym użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady badania. 40. Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie 3

4 wiele pracowni diagnostycznych. 41. Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddziału szpitalnego oraz pasm serwisowych. 42. Ustalenie czasu dostępności pracowni dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych 43. Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji 44. Reguły typu pozwól i zabroń 45. Definiowanie warunków dla reguł w oparciu co najmniej o: - rodzaj badania - płatnika - jednostkę zlecającą 46. Dodatkowe narzędzie dla administratora umożliwiające zarządzanie regułami weryfikacji dla pasma rezerwacji 47. Możliwość zdefiniowania limitów liczby badań dla pracowni w określonych przedziałach godzinowych 48. Narzędzie dla administratora umożliwiające limitów oraz zakresy godzin, których dotyczą. 49. Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. 50. Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestrator, system HIS). 51. Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. 52. Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. 53. Możliwość przeglądania grafiku w widoku dziennym, tygodniowym 54. Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. 55. Podczas przenoszenia badania na inny termin system umożliwia podanie przyczyny przesunięcia 56. Wykonywanie raportów z terminarza on-line. 57. Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. 58. Raport o niewykonanych badaniach. 59. Raport przesuniętych terminów 60. Lista badań do zgłoszenia na bieżący dzień w podziale na pracownie 61. Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. 62. Dodatkowy Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu 63. Wybór aparatu RTG po zgłoszeniu się pacjenta na badanie 64. Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny) 4

5 65. Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego 66. Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np. wszystkie badania ze statusem różnym od WYKONANE, które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem. Dodatkowe narzędzie do definiowania reguł oraz kolorów wyróżnień. 67. Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. 68. Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. 69. Raport zdublowanych pacjentów. 70. Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie. 71. Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. 72. Funkcja łączenia badań umożliwia wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in celem dostępu do nagłówka DICOM) 73. Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. 74. Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. 75. Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. 76. Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. 77. Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym Film lub innym równoważnym programem diagnostycznym. 78. Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. 79. Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisu, umożliwiającego co najmniej: - zmianę kroju czcionki - zmianę wielkości czcionki - zmianę koloru czcionki - pogrubienie - pochylenie - podkreślenie 80. Blokada edycji opisu przez innego lekarza niż lekarz opisujący 81. Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego 82. System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniki 83. Możliwość grupowania badań do opisu jeden opis tworzony dla kilku badań 84. Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. 5

6 85. Możliwość umieszczenia na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator zlecenia z systemu szpitalnego 86. Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. 87. Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. 88. Możliwość wpisywania informacji o parametrach ekspozycji 89. Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. 90. Lista badań do kwalifikacji przez lekarza 91. System gromadzi następujące dane: - rodzaj radiofarmaceutyku - osoba przygotowująca radiofarmaceutyk - osoba podająca radiofarmaceutyk - przygotowana aktywność, czas przygotowania, - przygotowana objętość - godzina podania - aktywność pozostała w strzykawce, czas pomiaru - podana aktywność, czas podania 92. Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. 93. Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej podłączonej do komputera. 94. Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta 95. Możliwość anonimizowania badania przed zapisaniem na płycie. 96. Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. 97. Kolejka zleceń nagrania płyt dla pacjenta umożliwiająca: - podgląd zleceń oczekujących na nagranie wraz z informacją o aktualnym stanie zlecenia; - wstrzymanie, wznowienie, usunięcie lub ponowne wykonanie przetwarzanego zlecenia; - przesunięcie zlecenia na początek kolejki. 98. Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań. 99. System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z 6

7 dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie (średni czas oczekiwania na badanie, zmian terminów badań, badań do wykonania, zużytych materiałów, zestawienie wg lekarzy zlecających, wg lekarzy opisujących, wg jednostek zlecających, wg płatnika, wg ICD 10, ilości wykonanych badań z podziałem na aparaty) Moduł rozliczeń z NFZ funkcjonujący zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia Nr 4/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r.: Komunikaty szczegółowe NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) Możliwość oznaczania badania jako gotowego do rozliczeń przez personel rejestrujący dane 105. Możliwość zbiorczego zatwierdzania przez administratora systemu badań z danego okresu do rozliczeń 106. Wstępna weryfikacja świadczeń do rozliczenia z NFZ 107. Wstępna weryfikacja komunikatu przed wysłaniem do NFZ Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 września 2011: zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 109. System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem 110. Możliwość blokowania edycji poszczególnych danych związanych z badaniem w zależności od stanu rozliczenia badania 111. Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z NFZ Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych System współpracuje z drukarką fiskalną 114. Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach Zakładu Radiologii Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. 7

8 120. Obsługa polskich znaków diakrytycznych Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania System klasy RIS zgłoszony/zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny w min klasie IIa 125. DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS 127. Automatyczna zmiana statusu badania w RIS przy pomocy DICOM MPPS Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej sile czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna liczba ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna liczba małych, dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in. - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, zmiana hasła, zblokowanie konta; - dodanie, modyfikacja pacjenta; - dodanie, modyfikacja badania; - wprowadzenie opisu dla badania; - operacje na dokumentach kasowych Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika 131. Możliwość integracji z systemem PACS poprzez protokół HL7 lub bazę danych 132. Dostęp do pełnoekranowego edytora opisów 133. Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania 134. Integracja z lekarską stacją diagnostyczną z poziomu klienta RIS możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej 135. Możliwość automatycznego otwarcia w RIS formularza badania, którego obrazy wyświetlone są na stacji diagnostycznej 136. Obsługiwane stacje min. OsiriX, efilm, III. Moduł dystrybucji WEB 1. System dystrybucji obrazów w formacie DICOM na oddziały szpitalne dla min. 5 użytkowników jednocześnie pracujących w systemie wraz z przeglądarką obrazów. PODAĆ I ZAŁACZYĆ CERTYFIKATY 8

9 2. System dystrybucji obrazów nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej 3. System działa w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer 6.x lub nowszym, Firefox 4. Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem 5. System posiada panel pomocy w języku polskim. 6. System dystrybucji tego samego producenta co moduł RIS 7. Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 5 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania 8. W przypadku integracji z systemem szpitalnym możliwość wyszukania zlecenia przy pomocy identyfikatora z HIS 9. Możliwość otwarcia badania w przeglądarce DICOM 10. Możliwość otwarcia badania w postaci obrazów referencyjnych. Przeglądarka referencyjna musi pokazywać obrazy w podziale na serie oraz udostępniać podgląd miniatur. 11. Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne: Odbicie obrazu w pionie i poziomie Pomiar odległości Powiększanie obrazu Lupa Zmiana kontrastu obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar kąta Cobba Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS Przycięcie obrazu do rejonu zainteresowania Window/Level Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania Zapis obrazu do formatu JPEG Zapis widoku obrazu Zmiana poziomu zaczernienia Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne) 12. System udostępnia wyniki badań (opis) w postaci nieedytowanego formularza wynikowego, identycznego z generowanymi w pracowniach wydrukami. 13. System umożliwia wydruk opisu badania na wybranej drukarce. Wydruk jest identyczny z generowanym w systemie RIS. 14. System dystrybucji wyposażony w wyszukiwarkę inkrementną, pozwalającą na wpisanie nazwiska, lub numeru PESEL. System automatycznie rozpoznaje, czy wpisywane jest nazwisko, czy PESEL. 15. System umożliwia skonfigurowanie dostępu dla lekarzy wyłącznie do opisów zleconych przez nich badań 16. System umożliwia skonfigurowanie dostępu dla lekarzy wyłącznie do opisów badań 9

10 zleconych przez ich oddział 17. Możliwość dostępu do obrazów badań, które nie zostały jeszcze opisane. 18. Dostęp do treści wyniku dopiero po zatwierdzeniu przez lekarza opisującego ostatecznej formy opisu. 19. Oferowany moduł dystrybucji obrazów WEB posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb IV. System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS 1. Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. 2. Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem 3. System posiada panel pomocy w języku polskim. 4. System PACS tego samego producenta co RIS 5. System posiada deklarację zgodności CE klasyfikującą oprogramowanie w klasie wyrobów medycznych IIa stwierdzającą zgodność z dyrektywą Komisji Europejskiej 93/42/EEC. 6. Serwer archiwum wyposażony jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID. 7. Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. 8. System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. 9. Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line 10. Bezstratna kompresja obrazów w locie podczas archiwizacji 11. Bezstratna kompresja obrazów w locie podczas archiwizacji długoterminowej 12. Podział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne 13. Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne 14. Możliwość zapisu danych zapasowych z poszczególnych archiwów na jednym nośniku off-line 15. System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM 16. Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących na wyposażeniu zakładu diagnostyki obrazowej i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum. 17. Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM Możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite) 19. System obsługuje następujące formaty transfer syntax: PODAĆ I ZAŁACZYC CERTYFIKATY 10

11 - JPEG LossLess - JPEG LS - JPEG Lossy 20. System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych 21. Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej 22. Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET 23. System obsługuje następujące klasy SOP: - CTImageStorage - Enchanced CTImageStorage - NuclearMedicineImageStorage - UltrasoundMultiframeImageStorage - MRImageStorage - EnhancedMRImageStorage - RTImageStorage - RTDoseStorage - RTStructureSetStorage - RTPlanStorage - UltrasoundImageStorage - RawDataStorage - VLEndoscopicImageStorage - VideoEndoscopicImageStorage - HardcopyGrayscaleImageStorage - HardcopyColorImageStorage - ComputedRadiographyImageStorage - DigitalXRayImageStorageForPresentation - EncapsulatedPDFStorage - GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage 24. Możliwość przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM 25. Możliwość obsługi prywatnych DICOMowych klas SOP: - PrivateGE3DModelStorage - PrivateGEPETRawDataStorage - PrivateSiemensCSANonImageStorage 26. Konfiguracja oferowanego systemu PACS w zakresie generowania listy roboczej (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych pochodzących z systemu RIS 27. Możliwość tworzenia listy roboczej (DICOM Worklist) na podstawie danych przesłanych z HIS przy pomocy protokołu HL7 28. System archiwizuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM), jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych 11

12 (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). 29. Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. 30. System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana. 31. System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy LTO - Autoloader, biblioteka taśmowa 32. System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat). 33. Możliwość odtwarzania badań z nośników offline 34. System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach. 35. Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np po określonej godzinie, w określone dni 36. System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło) 37. Automatyczne zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych 38. Automatyczna zmiana statusu na wykonane w RIS, gdy badanie na PACS zostanie zarchiwizowane 39. Możliwość przyjmowania key images 40. Możliwość obsługi storage commitment 41. Możliwość obsługi MPPS 42. System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł 43. Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego 44. System posiada funkcję prefechingu 45. Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o pojemności przynajmniej 800/1600GB 46. Możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych 47. Backup obrazów na nośnikach DVD 48. Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. 12

13 49. Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. 50. Możliwość wydruku obrazów na drukarce DICOM (DICOMPRINT) wraz z możliwością wybrania i skomponowania wydruku, dodania danych pacjenta i badania. 51. Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 2 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania wraz z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM 52. Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu PACS oraz wypalanej na płycie z badaniem dla pacjentów: Odbicie obrazu w pionie i poziomie Pomiar odległości Powiększanie obrazu Lupa Zmiana kontrastu obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar kąta Cobba Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją konta Prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS Przycięcie obrazu do rejonu zainteresowania Window/Level Wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania Zapis obrazu do formatu JPEG Zapis widoku obrazu Zmiana poziomu zaczernienia Regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne) 53. Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka. 54. Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. 55. Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG. 56. Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM). 57. Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej sile czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych, dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. V. Moduł dla rozwiązań teleradiologicznych (1 licencja) 13

14 1 Moduł instalowany na serwerze lub oddzielnym komputerze klasy PC z systemem min. Windows XP (lub nowszym), posiadającym dostęp do Internetu. 2 Zlecania konsultacji badań do wskazanej jednostki konsultującej. 3 Moduł wyposażony w lokalne archiwum PACS w którym gromadzone są badania do przesłania 4 Lokalne archiwum nie wymagające dodatkowej konfiguracji 5 Automatyczne oczyszczenie archiwum przy niedoborze miejsca na HDD 6 Możliwość kontroli dostępu do aplikacji poprzez moduł logowania 7 Wyświetlanie listy wysłanych zleceń z możliwą jej kategoryzacji zgodnie z różnymi kryteriami 8 Wyszukiwanie badań w lokalnym archiwum PACS 9 Przeszukiwanie lokalnego archiwum PACS wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, numer badania, typ badania, data wykonania badania) 10 Przeszukiwanie archiwum zleceń wg różnych kryteriów (m. in. imię, nazwisko, pacjenta, numer badania, jednostka do, której wysłano zlecenie, osoba zlecająca) 11 Przeglądanie i pobieranie badań z zewnętrznych urządzeń DICOM 12 Wysyłanie zleceń dla badań z: lokalnego archiwum PACS lokalnego dysku lub napędu zdalnego urządzenia DICOM (Query/Retrieve) 13 Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM 14 Ponowne przesyłanie badania po zerwaniu połączenia internetowego. 15 Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania danych dzięki asymetrycznemu szyfrowaniu. 16 Zapewnienie szybkiej transmisji danych dzięki kompresji bezstratnej plików DICOM przed wysłaniem 17 Możliwość wydruku wyniku konsultacji na drukarce oraz jego zapis do pliku w formacie PDF 18 Możliwość zlecania konsultacji do różnych jednostek konsultacyjnych 19 Możliwość pisemnego dialogu pomiędzy konsultantem a zlecającym w trakcie konsultacji. 14

15 20 Archiwizacja przebiegu konsultacji. 21 Blokada wprowadzania zmian do zatwierdzonego wyniku konsultacji 22 System powiadomień SMS/mail konsultantów i zlecających o nadejściu informacji (zlecenia, pytania lub wyniku) 23 Możliwość załączania do wysyłanego zlecenia plików nie będących w standardzie DICOM w formacie min..txt 24 System zapewnia integralność danych i transakcji. 25 Komunikacja pomiędzy klientem końcowym aplikacji, a serwerem aplikacji odbywa się przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia https. 26 System jest przystosowany do pracy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 27 Dokumentacja techniczna w języku polskim 28 Oferowany moduł zleceń teleradiologicznych w pełni integralny z oferowanym systemem PACS/WEB 29 Oferowane rozwiązanie posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracje zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych i jest zarejestrowane w min. klasie IIb VII. Inne 1. System informuje administratora o konieczności wymiany nośnika kopii zapasowych za pomocą a. 2. Zamawiający może wymagać prezentacji zaoferowanych funkcjonalności PACS/RIS na serwerze demonstracyjnym oraz innym wymaganym sprzęcie (zapewnionym przez Wykonawcę) w terminie do 10 dni po otwarciu ofert. Funkcjonalności, których zaprezentowanie nie jest możliwe ze względów technicznych (np. podłączenie do urządzeń akwizycyjnych), mają być potwierdzone dokumentami, które dają wiarygodne świadectwo dla Zamawiającego, że Wykonawca w dniu składania i otwarcia ofert posiada zaoferowane funkcjonalności. Dopuszcza się prezentację funkcjonalności w ośrodku referencyjnym. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z prezentacją. VIII. Serwer dla systemu RIS/WEB 1 szt. 1. Serwer o minimalnych parametrach: Obudowa typu RACK Procesor taktowany zegarem o częstotliwości nie mniejszej niż 2.0 GHz oraz osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 188 punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie Pamięć 8GB (2x4096 MB), 15 PODAĆ I ZAŁACZYĆ CERTYFIKATY Podać nazwę producenta oraz oferowany model

16 Napędy wbudowane: nagrywarka DVD+/-RW, Dyski twarde: 250 GB SATA / SAS (w RAID-1), Klawiatura, mysz, Gigabitowa karta sieciowa, System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem IX. Serwer RIS/PACS 1 szt. 1. Serwer o minimalnych parametrach: Obudowa typu RACK Szafa serwerowa Procesor taktowany zegarem o częstotliwości nie mniejszej niż 2.0 GHz osiągający w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 188 punktów, wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie Pamięć 8GB (2x4096 MB), Napędy wbudowane: nagrywarka DVD+/-RW, napęd RDX, napęd taśmowy LTO4, Dyski twarde: 250 GB SATA / SAS (w RAID-1), Zewnętrzna macierz dyskowa o pojemności 5 TB (w RAID-5), KVM, Monitor, Karta grafiki VGA, Klawiatura, mysz, 2 x gigabitowa karta sieciowa, System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem. X. Zasilacz awaryjny do serwera 1 szt. 1. Moc pozorna / rzeczywista: 1500VA / 1000W Czas podtrzymywania przy obciążeniu 100%: 7 minut Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50%: 26 minut Maksymalny czas przełączania na baterię: 4ms Liczba i typ gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania : 4 x IEC320 C13 (10A) Wymagana funkcja zimny start Porty komunikacji: Smartslot, USB XI. Komputer stacji roboczej RIS dla Zakładu Radiologii 1 szt. 1. Procesor taktowany zegarem o częstotliwości nie mniejszej niż 2.6 GHz oraz osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4700 punktów Passmark CPU Mark (wynik dostępny: Pamięć RAM: 4GB (2x2048) możliwość rozbudowy do 16GB, min. dwa sloty wolne; Dysk twardy: 250 GB SAS lub SATA; Gigabitowa karta sieciowa; Nagrywarka DVD; Podać nazwę producenta oraz oferowany model Podać nazwę producenta oraz oferowany model Komputer, Monitor: Podać nazwę producenta oraz oferowany model 16

17 Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Pro PL lub nowszy; Zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego (zgodne (w 100%) pod względem formatów plików, cech użytkowych i funkcjonalności z MS Office H&B 2010); Oprogramowanie antywirusowe; Monitor: LCD, przekątna 19 : Rozdzielczość 1440 x 900 px., Kontrast 1000:1, Czas reakcji 5 ms, Złącza D-Sub, DVI-D. UPS (zasilacz awaryjny) 600W XII. Duplikator CD/DVD wraz z oprogramowaniem i stacją sterującą 1 szt. 1. Min. dwie nagrywarki DVD Pojemność zasobnika na płyty czyste / wypalone: 100 / 100 Zintegrowana drukarka do kolorowych nadruków na płytach Urządzenie podłączane do sieci Ethernet bezpośrednio lub za pomocą komputera sterującego Obsługa urządzenia (wypalanie płyt z badaniami dla pacjentów) z systemu RIS Komputer sterujący do duplikatora: Procesor: powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 4700 punktów Passmark CPU Mark Pamięć RAM: 4GB (2x2048) możliwość rozbudowy do 16GB, min. dwa sloty wolne; Dysk twardy: 500GB SAS lub SATA; Gigabitowa karta sieciowa; Nagrywarka DVD; System operacyjny: Windows 7 Pro PL lub nowszy ; Pakiet oprogramowania biurowego (zgodne (w 100%) pod względem formatów plików, cech użytkowych i funkcjonalności z MS Office H&B 2010); Oprogramowanie antywirusowe; Monitor: LCD, przekątna 19 : rozdzielczość 1440 x 900 px., kontrast 1000:1, czas reakcji 5 ms, złącza D-Sub, DVI-D. 2. Oferowane rozwiązanie obsługi duplikatora posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych, deklaracje zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych i jest zarejestrowane w min. klasie IIa XIII. Skaner do płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych 1 szt. Komputer, Monitor: Podać nazwę producenta oraz oferowany model Podać i załączyć certyfikaty 1. Producent, nazwa, typ urządzenia Podać 2. Ilość naświetlonych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie do automatyczego skanowania min Możliwość skanowania wszystkich zamawianych płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm 17

18 4. Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset, co najmniej kasety ogólnodiagnostyczne formatów: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm 5. Możliwość skanowania dedykowanych płyt (np.wysokorozdzielczych, mammograficznych) formatu 18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością min. 20 pikseli/mm 6. Możliwość współpracy urządzenia z kasetą (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, rozmiar 35x83 cm (+/- 2 cm) 7. Możliwość współpracy urządzenia z kasetą / lub systemami (z kratką przeciwrozproszeniową) do wykonywania zdjęć kości długich i kręgosłupa, minimalny osiągany obraz o wymiarach 43x128 cm (+/- 2 cm) 8. Możliwość współpracy urządzenia z kasetą 35x43 cm z wbudowaną (zintegrowaną) kratką przeciwrozproszeniową do zdjęć przyłóżkowych 9. Bezdotykowy transport ekranu do skanera zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie 10. Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniem płynami ustrojowymi i kurzem podczas wysuwania ekranu z kasety obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie 11. Możliwość podłączenia kilku konsoli techników, min Skala szarości generowanych obrazów min. 16 bit/piksel 13. Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bit/piksel 14. Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz. 15. Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego 16. Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi przez internet 17. Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego 18. Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem podstawowych funkcji 19. Podstawa/stolik pod komputer, monitor, kasety 20. Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski XIX. Stacja/konsola technika (stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów) do diagnostyki ogólnej 1 szt. 1. Stacja/konsola technika zintegrowana lub niezintegrowana ze skanerem 2. Wiązanie danych pacjenta z płytą przed i po badaniu 3. Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego i/lub klawiatury i myszy 18

19 4. Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego 5. Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom 6. Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika 7. Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST 8. Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów zmiana zaczernienia i kontrastu, obracanie, powiększanie (automatyczne-skokowe: min. 50% i 100%), funkcje pozytyw negatyw, możliwość przywrócenia obrazu pierwotnego 9. Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki przeciwrozrproszeniowej 10. Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej 11. Możliwość wprowadzenia pola tekstowego na zeskanowany obraz 12. Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki) min Oprogramowanie polepszające jakość zdjęcia (do wieloskalarnej automatycznej obróbki obrazu) 14. Możliwość dodawania kolejnych zdjęć do rozpoczętych wcześniej badań (procedur), np. Podczas wykonywania zdjęć kontrastowych z odstępem czasowym 15. Przekątna ekranu monitora dotykowego min Możliwość uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku 17. Możliwość wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kv, mas) 18. Możliwość rozszerzenia o oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników 19. Możliwość wyduku zdjęć pacjenta w podziale min. 2/4/8/12/ Interface użytkownika w języku polskim 21. Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski (oddzielnie lub razem ze skanerem) XV. Kasety z płytami obrazowymi 1. Producent, nazwa, typ Podać 2. Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 35x43 cm szt Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 35x35 cm szt Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 24x30 cm szt Kaseta z płytą obrazową ogólnodiagnostyczną 18x24 cm (lub 20x25) szt Kaseta do zdjęć kości długich (z kratką przeciwrozproszeniową) 35x83 cm (+/- 2 cm) (podać, opisać) 7. Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli zapisu, odczytu i podać ilość cykli 19

20 kasowania) > Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski XVI. Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć ogólnodiagnostycznych 1 szt._ 1. Producent, nazwa, typ Podać 2. Urządzenie pracujące w systemie suchym 3. Możliwość pracy min. z filmem o formacie 35x43 cm i 20x25 cm 4. Urządzenie kompatybilne przynajmniej z pięcioma różnymi formatami filmów. W danym momencie załadowane min. dwa rozmiary filmów. Zmiana formatu nie wymaga interwencji serwisu. 5. System automatycznej densytometrycznej kontroli jakości każdego pojedynczego drukowanego filmu poprzez naświetlenie i pomiar klina 6. Licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w urządzeniu. 7. Możliwość załadunku filmów w świetle dziennym (daylight) 8. Rozdzielczość wydruku min. 508 DPI 9. Współczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niż 3,0 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych i 3,6 dla zdjęć mammograficznych 10. Wydajność wydruku dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości > 70 filmów/godzinę 11. Interface DICOM Print SCP 12. Interface użytkownika w języku polskim 13. Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi poprzez internet 14. Automatyczne informowanie użytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego 15. Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie min. 50 lat 16. Karta sieciowa min. Ethernet 10/ Świetlna sygnalizacja braku filmów w urządzeniu 18. Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski XVII. System kontroli jakości (kalibracyjny) w radiografii cyfrowej pośredniej 1 kpl Opisać 1. Producent, nazwa, typ Podać 2. Oprogramowanie wgrywane na stałe na skaner (1 szt.) oraz fantom do kontroli jakości skanera i kaset (1 szt.) do diagnostyki ogólnej XVIII. Lekarska stacja diagnostyczna do diagnostyki ogólnej- 1 szt 20

21 1. Pełna współpraca z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii 2. Oprogramowanie tego samego producenta co system PACS/RIS/WEB, współpraca z centralnym systemem zarządzania użytkownikami 3. Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych 4. Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM 5. Stacja diagnostyczna z oprogramowaniem: Procesor taktowany zegarem o częstotliwości nie mniejszej niż 2.6 GHz oraz osiągający w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4700 punktów Passmark CPU Mark (wynik dostępny: Pamięć RAM: 6 GB, Dysk twardy: 1 TB SAS lub SATA, Gigabitowa karta sieciowa, Nagrywarka DVD, Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Pro PL 64-bit lub nowszy, Zainstalowany pakiet biurowy (zgodne (w 100%) pod względem formatów plików, cech użytkowych i funkcjonalności z MS Office H&B 2010) Dwa parowane monitory diagnostyczne o minimalnych parametrach: matryca 3 MPix o rozdzielczości 2048x1536, kontrast 900:1, jasność 1450 cd/m2, skala szarości 10-bit, przekątna 21,3" (541 mm), Wejście cyfrowe DVI-D 24-pin oraz DisplayPort, Karta graficzna medyczna tego samego producenta co monitory dedykowana do monitorów diagnostycznych, Dodatkowy, trzeci monitor do wyświetlana danych systemu RIS o przekątnej 19 : rozdzielczość 1440 x 900 px., kontrast 1000:1, czas reakcji 5 ms, złącza D-Sub, DVI-D. Oprogramowanie diagnostyczne zarejestrowane w klasie IIa umożliwiające: Podgląd opisywanego badania z możliwościami min.: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta Możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Pomiar kąta, w tym kąta Coba Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni Odbicie obrazu w pionie i poziomie Komputer, Monitor: Podać nazwę producenta oraz oferowany model 21

22 Ręcznego ustawienia okna obrazowania Inwersji obrazu Subtrakcja obrazów XIX. Zasilacz awaryjny UPS do stacji diagnostycznej 1 szt. 1. Moc pozorna / rzeczywista: 1000VA / 670W Czas podtrzymywania przy obciążeniu 100%: 6,1 minut Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50%: 20,6 minut Liczba i typ gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania : 8 x IEC320 C13 (10A) Wymagana funkcja zimny start Porty komunikacji: Smartslot, USB XX. Ucyfrowienie aparatu RTG SIEMENS MULTIX PRO oraz jego integracja z systemem RIS/PACS XXI Włączenie posiadanych aparatów diagnostycznych: USG z kolorowym dopplerem GE VIVID3, Videobronchoskop BF-1T180 OLYMPUS do cyfrowego systemu diagnostyki obrazowej XXII. Inne 1. Instrukcje obsługi w języku polskim przy dostawie 2. Deklaracje zgodności lub certyfikaty CE, wymagane dla dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 3. Szkolenie lekarzy i techników rtg (minimum 2 dni szkoleniowe po 5 godzin każdy) 4. Gwarancja na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia min. 36 miesięcy 5. Sześć nieodpłatnych przeglądów gwarancyjne w okresie gwarancji 6. Autoryzowany serwis producenta Podać prowadzi:... (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe) Oraz załączyć certyfikat autoryzowanego serwisu producenta 7. W celu zapewnienia pełnej integracji i kompatybilności elementy wymienione w pkt. II- VI pochodzą od jednego producenta XXIII. Integracja systemu RIS i PACS 1. Integracja systemu RIS/PACS z systemem klasy HIS. 2. Zamawiający dopuszcza każdy z wariantów wymiany danych tj. bezpośrednio na bazie danych, przy wykorzystaniu standardu HL-7 lub przy wykorzystaniu standardu DICOM 3. Wymogiem dla standardu HL-7 jest wersja 2.3 lub 2.5, dla standardu DICOM wersja Wymiana danych musi się odbywać w czasie rzeczywistym i musi się to odbywać bez ingerencji użytkownika (automatycznie). 5. Zapewniony poziom integracji musi zapewniać maksymalną możliwą wymianę danych pomiędzy systemami PACS/RIS i HIS. Oznacza to że, jeżeli ta sama informacja jest przechowywana w jednym i drugim systemie, jej: wprowadzenie, modyfikacja, 22 Podać nazwę producenta oraz oferowany model

23 usunięcie wywołuje tożsamy skutek w drugim systemie. W szczególności dotyczy to: Katalogów badań, opisów badań, użytkowników oraz ich uprawnień, aparatów, struktury organizacyjnej, 6. Każde skierowanie ( zlecenie na badanie) dotyczące pacjentów przebywających na oddziale szpitalnym lub w poradni wysłane z modułu Dokumentacja Medyczna systemu HIS trafi do systemu RIS i PACS. 7. Uruchomienie odpowiedniej funkcji ( przyciśnięcie przycisku Zdjęcia ) z poziomu dokumentacji medycznej pacjenta na oddziale bądź w poradni skutkuje zaprezentowaniem w przeglądarce DICOM danych obrazowych skorelowanych z opisem badania (i/lub referencyjnych). 8. Z poziomu dokumentacji medycznej lekarz musi mieć Możliwość nanoszenia pomiarów na obrazy DICOM w przeglądarce oraz zapisanie tych zmian. 9. Z poziomu dokumentacji medycznej lekarz musi mieć dowolność w zakresie wyboru danych opisowych oraz obrazowych, które mają znaleźć się na wydruku badania. 10. Przyjmowanie zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta 11. Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania 12. Automatyczne odsyłanie opisu badania do każdego systemu HIS 13. Wymiana danych pomiędzy systemami musi zapewniać jednoczesną zmianę uprawnień w obrębie obydwu systemów to znaczy odebranie/zmiana użytkownikowi uprawnień w HIS i RIS dostępu do badań wywołuje taki sam skutek w systemie PACS. 14. We wszystkich kwestiach spornych mogących wyniknąć pomiędzy Wykonawcą a Dostawcą HIS obowiązek dokonania niezbędnych zmian w oprogramowaniu umożliwiającym poprawną integrację będzie spoczywał na Wykonawcy i Dostawcy OŚWIADCZAM ( MY), ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WSZYSTKIE W/W WYMAGANIA: Załącznik stanowi integralną część oferty. Miejscowość, data:... pieczęć i podpis osób uprawnionych lub czytelny podpis osób uprawnionych 23

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012

Pytania i odpowiedzi. Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Znak sprawy: DZP 380 26/2012 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala InfoMedica Firmy Asseco Poland

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 97-102/2011 Katowice, dnia 05.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni

Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni Architektura Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Przychodni 1 Spis treści CliniNET AIS - Zintegrowany System Informatyczny dla Przychodni 3 Główne cechy systemu: 3 Modułowa architektura systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968,

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej

Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej Zał. 1 Pak Nr 1 System pośredniej radiografii cyfrowej SPECYFIKACJA ECHNICZNA L.p. OPIS PARAMERÓW WYMAGANE WAROŚCI WAROŚCI, PARAMERY, DANE ECHNICZNE GRANICZNE (wypełnia Wykonawca) 1. Skaner do płyt obrazowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2)

... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax. FORMULARZ CENOWY Parametry oferowane (proszę wypełnić dokładnie wszystkie wiersze)** (2) ... Załącznik nr 2 Pieczęć Wykonawcy i nr tel/fax... REGON... NIP Monitor LCD Parametry minimalne*(1) Typ/model należy wskazać > Monitor LCD z wbudowanym komputerem Rozmiar matrycy: 40 Typ Matrycy S-PVA

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ED.042.6.2014 Częstochowa, 2014-07-14 Projekt pn. Akademia młodego zawodowca jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmiana SIWZ dot. zakupu i dostawy

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów Załącznik nr 1B do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów wraz z modułem teleradiologii Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:...

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty Zadanie 1 Zestawienie oferty Pozycja: 1 Zestaw komputerowy typ 1 (jednostka centralna z monitorem 19 LCD) 2 Zestaw komputerowy typ 2 (jednostka centralna z Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

6. Wszystkie oferowane moduły tego samego producenta TAK 7. Wdrożenie systemu TAK 8. Szkolenie personelu TAK 9. Gwarancja min. 24 miesiące TAK/Podać

6. Wszystkie oferowane moduły tego samego producenta TAK 7. Wdrożenie systemu TAK 8. Szkolenie personelu TAK 9. Gwarancja min. 24 miesiące TAK/Podać Minimalne wymagania dla systemu RIS I RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY L.P. Wymagania ogólne Wymagane Oferowane 1. Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb pracowni RTG I, RTG II, TK 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r.

Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r. Załącznik Nr 4 do SIWZ Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r. Dostawa oraz wdroŝenie systemu zarządzania pracą i archiwizacją

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji)

System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) Minimalne wymagania dla systemu RIS I RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY L.P. Wymagania ogólne Wymagane Oferowane 1. Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb pracowni RTG I, RTG II, TK 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Dostawa i instalacja kompletna stacja medyczna z monitorem kolorowym 2MP 21" 11 szt. oraz dostawa światłomierza z detektorem do pomiarów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo