Spis treci. FAQ: /PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje."

Transkrypt

1 Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V Wymagania sprztowe Wymagania systemowe Prawa administratora Instalacja oprogramowania STEP 7 (TIA Portal) V12 na maszynie wirtualnej Równoległa instalacja STEP 7 (TIA Portal) V12 i innych wersji STEP Kompatybilno z innymi produktami SIMATIC HMI Kompatybilno projektów STEP 7 V5.4 i V Kompatybilno STEP 7 (TIA Portal) V12 z programami antywirusowymi Odinstalowanie STEP 7 V Naprawa oprogramowania STEP 7 V Odinstalowanie WinCC (TIA Portal) Professional Kolejno instalacji komponentów SIMATIC TIA Portal Moliwe sposoby aktualizacji posiadanych licencji STEP 7 do wersji V12 (TIA Portal) Zakup pełnej wersji oprogramowania STEP Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional 2006 lub 2010 do wersji STEP 7 Professional V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Basic V10.5 do wersji STEP 7 Basic V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Basic V11 do wersji STEP 7 Basic V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional V11 do wersji STEP 7 Professional V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 V5.4 lub V5.5 do wersji STEP 7 Professional V Zmiana posiadanej licencji STEP 7 Basic V12 do wersji STEP 7 Professional V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional 2010/V11 do wersji STEP 7 Professional 2010/V Procedura upgrade u klucza licencyjnego Z jakimi programami i systemami operacyjnymi kompatybilny jest STEP 7 (TIA portal) V12? Narzdzie do sprawdzania kompatybilnoci Compatibility Tool...9 Doradztwo techniczne: 1/10

2 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12 W celu poprawnej instalacji oprogramowania STEP 7 (TIA Portal) V12 naley zapozna si wczeniej z poniszymi zagadnieniami. 1.1 Wymagania sprztowe 1.2 Wymagania systemowe 1.3 Prawa administratora 1.4 Równoległa instalacja STEP 7 (TIA Portal) V12 i innych wersji STEP Kompatybilno z innymi produktami SIMATIC HMI 1.6 Kompatybilno z projektami STEP 7 V5.4 i V Odinstalowanie STEP 7 V Naprawa oprogramowania STEP 7 V Odinstalowanie WinCC (TIA Portal) Professional 1.10 Kolejno instalacji komponentów SIMATIC TIA Portal Poniej znajduje si zarys ogólnych wymaga dotyczcych instalacji oprogramowania STEP 7 Basic / Professional V Wymagania sprztowe Minimalna konfiguracja sprztowa komputera spełniajca wymagania STEP 7 Basic / Professional V12: Procesor: 4-rdzeniowy Core i5, 2.4 GHz lub porównywalny Pami robocza: o 3GB dla PC/PG z 32-bitowym systemem operacyjnym o 8GB dla PC/PG z 64-bitowym systemem operacyjnym Twardy dysk: 250 GB S-ATA HDD Rozdzielczo: min. 1280x1024 Wywietlacz: 15" SXGA (1400 x 1050) 1.2 Wymagania systemowe STEP 7 Professional / Basic V12 moe zosta zainstalowany na nastpujcych systemach operacyjnych (32-bitowych, take 64-bitowych w przypadku Windows 7): MS Windows XP Home SP3 (tylko STEP 7 Basic) MS Windows XP Professional SP3 MS Windows 7 Home Premium SP1 (tylko STEP 7 Basic) MS Windows 7 Professional SP1 MS Windows 7 Enterprise SP1 MS Windows 7 Ultimate SP1 MS Windows 2003 Server R2 Standard Edition SP2 (tylko STEP 7 Professional) MS Windows Server 2008 Standard Edition SP2 (tylko STEP 7 Professional) 1.3 Prawa administratora W celu instalacji STEP 7 (TIA Portal) V12 wymagane s uprawnienia administratora. Doradztwo techniczne: 2/10

3 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7 (TIA Portal) V12 na maszynie wirtualnej. STEP 7 (TIA Portal) V12 moe zosta zainstalowany na nastpujcych platformach wirtualnych: VMware vsphere Hypervisor (ESXi) 5 VMware Workstation 8 VMware Player 4 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V Te platformy wirtualizacji mog obsługiwa nastpujce systemy operacyjne: Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bitowy) Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (64-bitowy) Windows Server 2008 R2 (64-bit) "SIMATIC STEP 7 Professional" moe zosta zainstalowany na nastpujcych systemach operacyjnych w obrbie maszyny wirtualnej: Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bitowy) Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (64-bitowy) Te same wymagania sprztowe dotycz zarówno systemów operacyjnych jak i odpowiednich produktów TIA. Operator maszyny musi mie pewno, e system operacyjny dysponuje odpowiednimi zasobami systemu. W przypadku uycia HyperV server oraz ESXi zalecane jest uycie sprztu certyfikowanego przez producenta. 1.5 Równoległa instalacja STEP 7 (TIA Portal) V12 i innych wersji STEP 7 Istnieje moliwo instalacji innych wersji STEP 7 równolegle do STEP 7 (TIA Portal) V12: STEP 7 (TIA Portal) V11 STEP 7 V5.4 lub V5.5 STEP 7 Professional 2006/2010 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Micro/WIN Niemoliwa jest jednoczesna praca w trybie online w programach STEP 7 V5.5 (lub starszym) oraz STEP 7 Basic / Professional V12. Naley w danej chwili czasowej korzysta z jednego z tych narzdzi projektowych. Doradztwo techniczne: 3/10

4 1.6 Kompatybilno z innymi produktami SIMATIC HMI Istnieje moliwo instalacji nastpujcych produktów SIMATIC HMI równolegle do STEP 7 (TIA Portal) V12: WinCC flexible (od 2008) WinCC (od V7.0+SP2) WinCC V7.0+SP1 lub starsze nie mog by instalowane równolegle do STEP 7 (TIA Portal) V Kompatybilno projektów STEP 7 V5.4 i V5.5 Przy uyciu funkcji "Project > Migrate Project..." dostpnej w STEP 7 V12 moliwe jest migrowanie projektów utworzonych w STEP 7 V5.5 i STEP 7 Professional 2010 do STEP 7 V12. Projekty STEP 7 zawierajce konfiguracje WinCC lub WinCC flexible równie mog zosta zmigrowane do TIA Portal V12 wraz z dołczonymi czciami WinCC. Dołczone konfiguracje stworzone w WinCC V7.0+SP1 lub starszych obecnie nie mog by migrowane. W celu wykonania takich migracji niezbdne s komponenty wymienione poniej: STEP 7 V5.4+SP5 lub STEP 7 V5.5 WinCC V7.0+SP2 lub wyszy lub WinCC flexible 2008+SP2 Nie mona migrowa projektów z WinCC V7.0+SP1 lub starszych. 1.8 Kompatybilno STEP 7 (TIA Portal) V12 z programami antywirusowymi. SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V12 jest kompatybilny z nastpujcymi programami antywirusowymi, oprogramowaniem do szyfrowania i detekcji włama: Symantec Endpoint Protection 12.1 Trend Micro Office Scan Corporate Edition 10.6 McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Microsoft Bitlocker Utimaco SafeGuard Easy 4.2 McAfee Application Control Odinstalowanie STEP 7 V12 Istniej dwa sposoby na odinstalowanie STEP 7 Basic / Professional V12: Odinstalowanie poprzez Panel Sterowania (w Windows 7) 1. W Panelu Sterowania naley wybra "Programy" a nastpnie "Programy i funkcje". 2. W oknie "Dodaj/Usu Programy" naley dwukrotnie klikn na "Siemens Totally Integrated Automation Portal V12" a nastpnie w oknie które si pojawi wybra "Tak". 3. Naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Doradztwo techniczne: 4/10

5 1.9.2 Odinstalowanie poprzez SIMATIC STEP 7 V12 CD 1. Naley włoy płyt STEP 7 V12 do napdu CD komputera. 2. Jeli program nie uruchomi si automatycznie naley uruchomi plik "Start.exe". 3. Naley wybra jzyk w którym wywietlane bd komunikaty. 4. Naley wybra opcj "Odinstaluj" i klikn przycisk "Dalej >". 5. Naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie Naprawa oprogramowania STEP 7 V12 Jeli zainstalowana wersja STEP 7 Basic / Professional V12 jest wadliwa lub uszkodzona na skutek zaistniałego zdarzenia, istnieje moliwo naprawy oprogramowania STEP 7 V Naley włoy płyt STEP 7 V12 do napdu CD komputera. 2. Jeli program nie uruchomi si automatycznie naley uruchomi plik "Start.exe". 3. Naley wybra jzyk w którym wywietlane bd komunikaty. 4. Naley wybra opcj "Napraw" i klikn przycisk "Dalej >". 5. Naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie Odinstalowanie WinCC (TIA Portal) Professional Jeli instalacja STEP 7 (TIA Portal) V12 została przerwana i pojawia si monit o odinstalowanie WinCC Professional V11 pomimo tego, e program został odinstalowany, moe to by spowodowane wpisami w Rejestrze Systemu. W celu usunicia odpowiednich wpisów z Rejestru Systemu Windows 7 naley postpowa zgodnie z poniszymi instrukcjami: 1. W Windows 7 naley uruchomi Rejestr Systemu poprzez wpisanie polecenia "Regedit" w polu "Search programs and files" w Menu Start. 2. Naley otworzy ciek: W Windows 7 32-bitowym: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Automation\_InstalledSW\ TIAP11\TIA_ES_V11\PrivateProperties\INST_TYPE_LEVEL_INTERNAL W Windows 7 64-bitowym: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Siemens\ Automation\_InstalledSW\TIAP11\TIA_ES_V11\PrivateProperties\ INST_TYPE_LEVEL_INTERNAL Doradztwo techniczne: 5/10

6 3. Naley usun wpis "4_0_Professional". W celu instalacji STEP 7 (TIA Portal) V12 naley ponownie uruchomi komputer i rozpocz instalacj. To rozwizanie odnosi si do wprowadzania zmian w Rejestrze Systemu. Przed przystpieniem do jego wykonywania naley wykona kopi bezpieczestwa Rejestru. Niepoprawne uycie edytora Rejestru moe spowodowa problemy w działaniu całego systemu, a nawet konieczno jego ponownej instalacji. Działania w edytorze Rejestru podejmujesz na własne ryzyko Kolejno instalacji komponentów SIMATIC TIA Portal W pierwszej kolejnoci naley zainstalowa STEP 7 (TIA Portal), ze wzgldu na zintegrowane ze STEP 7 produkty HMI. Nastpnie mona zainstalowa komponenty HMI, po czym mona przej do instalacji dodatkowych pakietów oprogramowania (takich jak STARTER, SINAMICS Startdrive). Poniej przykład kolejnoci instalacji komponentów: 1. SIMATIC STEP 7 Professional V12 2. SIMATIC WinCC Professional V12 3. SINAMICS Startdrive 4. STEP 7 Safety 2. Moliwe sposoby aktualizacji posiadanych licencji STEP 7 do wersji V12 (TIA Portal) W przypadku braku zainstalowanego STEP 7, niezbdne bdzie posiadanie pełnej licencji STEP 7 Basic V12 lub STEP 7 Professional V12. W przypadku posiadania zainstalowanej jednej z poprzednich wersji STEP 7, potrzebna bdzie licencja typu Upgrade lub PowerPack. Poniej przedstawiono przykłady licencji wymaganych do nowej instalacji lub do aktualizowania poprzednich wersji STEP 7. Doradztwo techniczne: 6/10

7 2.1 Zakup pełnej wersji oprogramowania STEP 7. Konieczny jest zakup licencji, dla STEP 7 Basic V12 licencja typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-0AA02-0YA5 Konieczny jest zakup licencji, dla STEP 7 Professional V12 licencja typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0YA5 Informacja dodatkowa Po zarejestrowaniu si na stronie Siemens Support, moliwe jest pobranie oprogramowania SIMATIC STEP 7 Professional V12 z 21-dniow licencj trial. Wersja Professional zawiera wszystkie funkcje dostpne w SIMATIC STEP 7 Basic V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional 2006 lub 2010 do wersji STEP 7 Professional V12. Upgrade za pomoc licencji COMBO typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0XE5 2.3 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Basic V10.5 do wersji STEP 7 Basic V12. Upgrade za pomoc licencji typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-0BA02-0YE5 2.4 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Basic V11 do wersji STEP 7 Basic V12. Upgrade za pomoc licencji typu floating package o numerze katalogowym: 6ES7822-0AA02-0YE5 Dotyczy licencji STEP 7 V11 Single oraz STEP 7 V11 Floating. 2.5 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional V11 do wersji STEP 7 Professional V12. Upgrade za pomoc licencji typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0YE5 Nie jest moliwe uycie tego upgrade u w odniesieniu do STEP 7 Professional Doradztwo techniczne: 7/10

8 2.6 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 V5.4 lub V5.5 do wersji STEP 7 Professional V12. PowerPack & Upgrade za pomoc licencji typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0XC5 2.7 Zmiana posiadanej licencji STEP 7 Basic V12 do wersji STEP 7 Professional V12. PowerPack za pomoc licencji typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0YC5 2.8 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional 2010/V11 do wersji STEP 7 Professional 2010/V12. Upgrade za pomoc licencji typu combo floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0YE5 Tabela poniej przedstawia róne typy licencji, które mog zosta zamówione. Typ licencji Opis Single License Licencja umoliwiajca prac na jednym (w danej chwili) dowolnym komputerze. Floating License Licencja umoliwiajca prac na jednym (w danej chwili) dowolnym komputerze lub na prac poprzez sie. Rental License Licencja ograniczona postanowieniami umowy dotyczcej wypoyczenia. Trial License Upgrade License Maksymalnie 21-dniowa wersja licencji przeznaczona do testów i walidacji. Licencja pozwalajca na upgrade starszej licencji X do licencji >X+. Moliwa jest równoległa instalacja STEP 7 V5.4/V5.5, STEP 7 Basic V10.5, WinCC flexible 2008 (i nowszych), WinCC V7.0 SP2 (i nowszych) oraz STEP 7 V12. Upgrade owana licencja typu Combo dla STEP 7 V12 (TIA Portal) jest licencj pozwalajc na prac zarówno w rodowiskach STEP 7 V5.4/V5.5 lub STEP 7 Professional 2006/2010 jak i STEP 7 Professional V12. Pełna licencja STEP 7 V12 (TIA Portal) nie jest licencj umoliwiajc prac w rodowisku STEP 7 V5.4/V5.5 lub STEP 7 Professional 2006/2010. Doradztwo techniczne: 8/10

9 3. Procedura upgrade u klucza licencyjnego W celu upgrade u klucza licencyjnego naley postpowa zgodnie z poniszymi instrukcjami: 1. Naley otworzy program Automation License Manager i wybra opcj "View > Administration". 2. Naley przetransferowa Upgrade License Key na dysk twardy na którym zostanie wykonany upgrade. 3. Jeeli klucz licencyjny starszej wersji oprogramowania nie znajduje si na dysku twardym, naley go tam przenie. 4. W obszarze nawigacji naley wybra lokalizacj w której znajduje si klucz licencyjny starszej wersji oprogramowania. 5. W obszarze obiektów naley wybra klucz licencyjny, który ma zosta upgrade owany. 6. Nastpnie naley klikn License Key w pasku górnym i wybra opcj Upgrade ("License Key > Upgrade..."). Teraz nastpi upgrade klucza. 4. Z jakimi programami i systemami operacyjnymi kompatybilny jest STEP 7 (TIA portal) V12? 4.1 Narzdzie do sprawdzania kompatybilnoci Compatibility Tool Na stronie Service & Support dostpne jest nowe narzdzie do sprawdzania kompatybilnoci: Compatibility Tool. Narzdzie zostało zaprojektowane w celu prezentacji kompatybilnoci pomidzy rónymi programami SIMATIC. Tabela poniej zawiera link do Compatibility Tool oraz pliku z istotnymi informacjami. Krótka instrukcja W celu zebrania niezbdnych informacji na temat kompatybilnoci naley najpierw wybra główny component ("master component" - WinCC, PCS 7, STEP 7,...). Nastpnie do głównych komponentów mona dodawa kolejne komponenty (np. system operacyjny, program antywirusowy, inne produkty SIMATIC,...). Po zakoczeniu konfiguracji naley przej do podsumowania poprzez kliknicie przycisku "Show compatibility". Dokładny opis narzdzia dostpny jest w pliku Online_Help.pdf znajdujcym si poniej. Doradztwo techniczne: 9/10

10 Plik Compatibility Tool https://support.automation.siemens.com/kompatool/index.html?lang=en Link Dokumentacja Online_Help.pdf Doradztwo techniczne: 10/10

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu Wymagana konfiguracja sprzętowa Aby poprawnie zainstalować program, użytkownik musi posiadać prawa administratora na komputerze (local machine). Kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aplikacji R-Quick

Instrukcja aplikacji R-Quick Instrukcja aplikacji R-Quick Spis treści WYMAGANIA INSTALACYJNE ŚRODOWISKA ADOBE AIR I APLIKACJI R-QUICK... 2 INSTALACJA RĘCZNA ŚRODOWISKA AIR WINDOWS... 3 INSTALACJA RĘCZNA APLIKACJI R-Quick... 6 AUTOMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Cover sheet. WinCC (TIA Portal) FAQ Listopad 2012

Cover sheet. WinCC (TIA Portal) FAQ Listopad 2012 Cover sheet W jaki sposób migrować projekt zintegrowany ze STEP 7 z WinCC flexible do WinCC (TIA Portal)? WinCC (TIA Portal) FAQ Listopad 2012 Service & Support Answers for industry. Pytanie Dokument ten

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline

Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline Instalacja pakietu Office 365 ProPlus wersja stand-alone/offline 1. Pobranie oprogramowania Aby pozyskać pakiet Office 2016 w wersji stacjonarnej (offline, do zainstalowania na swoich komputerach) należy

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU AKTUALIZACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES AKTUALIZACJI... 6 4. AKTYWACJA LICENCJI STANOWISKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 V4R2 Strona 2 A.1. Wymagana konfiguracja sprzętowa COPYRIGHT 1986-2015 IGE+XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Tekla Structures 20 Instalacja

Tekla Structures 20 Instalacja Tekla Structures 20 Instalacja Plan prezentacji: - Wymagania sprzętowe - Instalacja TS20.0 - Instalacja środowisk - Instalacja i konfiguracja bibliotek CS - Struktura katalogów - Flexnet serwer licencyjny

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 Informator Techniczny nr 142 13-08-2013 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 UWAGA: Podczas instalowania oprogramowania Wonderware w systemach

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

STIHL Service Communication (SSC)

STIHL Service Communication (SSC) (SSC) Skrócona instrukcja uruchomienia 1. Wymagania systemowe 2. Instalacja systemu SSC 3. Wybór i podgląd katalogu 4. Importowanie cennika 5. Aktualizowanie SSC 6. Dalsze informacje i infolinia STIHL

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.4 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja oprogramowania przez portal PSB

Dystrybucja oprogramowania przez portal PSB Dystrybucja oprogramowania przez portal PSB Istnieją trzy sposoby dystrybucji oprogramowania na stacje końcowe: Zaproszenie przez wiadomość E-mail Pobranie oprogramowania z portalu PSB Urządzenie do zdalnej

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej.

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej. Wymagania do wersji DEMO: Microsoft Windows 7 32/64 bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7

Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Tematyka spotkania Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2

Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2 Instrukcja aktualizacji Windows 7 do Windows 8 na komputerach ADAX v.0.2! Przed przystąpieniem do aktualizacji należy wykonać kopię zapasową ważnych plików Windows. Komputery ADAX wspierają dwa scenariusze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu esam

Instrukcja instalacji programu esam Wymagania techniczne => PC, Laptop, Notebook Procesor => Pentium 4 lub wyższy Złącze USB 2.0 Połączenie z Internetem (przewodowe lub bezprzewodowe) System operacyjny: Windows 2000 z serwispakiem SP4 Windows

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP

5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP 5.4.2 Laboratorium: Instalacja systemu Windows XP Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu zainstalujesz system Windows XP Professional. Zalecany sprzęt Do tego ćwiczenia wymagany jest następujący

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu?

Problemy techniczne. Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu? Problemy techniczne Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu? Korzystanie z zainstalowanego na komputerze programu Optivum

Bardziej szczegółowo

2. Logowanie do platformy OSD i pobranie zamówionych produktów

2. Logowanie do platformy OSD i pobranie zamówionych produktów Procedura zamawiania i pobierania licencji OSD Zamówienie licencji typu Download wiąże się z pobraniem oprogramowania, certyfikatu oraz klucza licencyjnego za pośrednictwem platformy Online Software Delivery.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Windows XP Minimalne Zalecane Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Procesor Pentium II /AMD 300 MHz lub szybszy 64 MB Pamięci RAM 128 MB Pamięci RAM lub więcej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Załcznik nr, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc działajc w imieniu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56

Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 Aktualizacja dodatku Saba Security Plugin w przeglądarce Firefox 56 I. Firefox w wersji 64 bitowej W przypadku, gdy przeglądarka Firefox v 56.0 (32 bity) samoczynnie aktualizuje się do wersji 56.0 (64

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania oraz konfiguracji systemu operacyjnego.

Instrukcja instalacji oprogramowania oraz konfiguracji systemu operacyjnego. COMBIDATA Poland sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12 81-777 Sopot adres do korespondencji: ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia telefon: +58 550 9 550 fax:+58 550 9 551 e-mail: biuro@combidata.pl http://www.eduportal.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instalacja PS Bonus Pack Przed przystąpieniem do instalacji PS Bonus Pack należy wcześniej zainstalować program

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo