Spis treci. FAQ: /PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje."

Transkrypt

1 Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V Wymagania sprztowe Wymagania systemowe Prawa administratora Instalacja oprogramowania STEP 7 (TIA Portal) V12 na maszynie wirtualnej Równoległa instalacja STEP 7 (TIA Portal) V12 i innych wersji STEP Kompatybilno z innymi produktami SIMATIC HMI Kompatybilno projektów STEP 7 V5.4 i V Kompatybilno STEP 7 (TIA Portal) V12 z programami antywirusowymi Odinstalowanie STEP 7 V Naprawa oprogramowania STEP 7 V Odinstalowanie WinCC (TIA Portal) Professional Kolejno instalacji komponentów SIMATIC TIA Portal Moliwe sposoby aktualizacji posiadanych licencji STEP 7 do wersji V12 (TIA Portal) Zakup pełnej wersji oprogramowania STEP Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional 2006 lub 2010 do wersji STEP 7 Professional V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Basic V10.5 do wersji STEP 7 Basic V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Basic V11 do wersji STEP 7 Basic V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional V11 do wersji STEP 7 Professional V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 V5.4 lub V5.5 do wersji STEP 7 Professional V Zmiana posiadanej licencji STEP 7 Basic V12 do wersji STEP 7 Professional V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional 2010/V11 do wersji STEP 7 Professional 2010/V Procedura upgrade u klucza licencyjnego Z jakimi programami i systemami operacyjnymi kompatybilny jest STEP 7 (TIA portal) V12? Narzdzie do sprawdzania kompatybilnoci Compatibility Tool...9 Doradztwo techniczne: 1/10

2 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12 W celu poprawnej instalacji oprogramowania STEP 7 (TIA Portal) V12 naley zapozna si wczeniej z poniszymi zagadnieniami. 1.1 Wymagania sprztowe 1.2 Wymagania systemowe 1.3 Prawa administratora 1.4 Równoległa instalacja STEP 7 (TIA Portal) V12 i innych wersji STEP Kompatybilno z innymi produktami SIMATIC HMI 1.6 Kompatybilno z projektami STEP 7 V5.4 i V Odinstalowanie STEP 7 V Naprawa oprogramowania STEP 7 V Odinstalowanie WinCC (TIA Portal) Professional 1.10 Kolejno instalacji komponentów SIMATIC TIA Portal Poniej znajduje si zarys ogólnych wymaga dotyczcych instalacji oprogramowania STEP 7 Basic / Professional V Wymagania sprztowe Minimalna konfiguracja sprztowa komputera spełniajca wymagania STEP 7 Basic / Professional V12: Procesor: 4-rdzeniowy Core i5, 2.4 GHz lub porównywalny Pami robocza: o 3GB dla PC/PG z 32-bitowym systemem operacyjnym o 8GB dla PC/PG z 64-bitowym systemem operacyjnym Twardy dysk: 250 GB S-ATA HDD Rozdzielczo: min. 1280x1024 Wywietlacz: 15" SXGA (1400 x 1050) 1.2 Wymagania systemowe STEP 7 Professional / Basic V12 moe zosta zainstalowany na nastpujcych systemach operacyjnych (32-bitowych, take 64-bitowych w przypadku Windows 7): MS Windows XP Home SP3 (tylko STEP 7 Basic) MS Windows XP Professional SP3 MS Windows 7 Home Premium SP1 (tylko STEP 7 Basic) MS Windows 7 Professional SP1 MS Windows 7 Enterprise SP1 MS Windows 7 Ultimate SP1 MS Windows 2003 Server R2 Standard Edition SP2 (tylko STEP 7 Professional) MS Windows Server 2008 Standard Edition SP2 (tylko STEP 7 Professional) 1.3 Prawa administratora W celu instalacji STEP 7 (TIA Portal) V12 wymagane s uprawnienia administratora. Doradztwo techniczne: 2/10

3 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7 (TIA Portal) V12 na maszynie wirtualnej. STEP 7 (TIA Portal) V12 moe zosta zainstalowany na nastpujcych platformach wirtualnych: VMware vsphere Hypervisor (ESXi) 5 VMware Workstation 8 VMware Player 4 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V Te platformy wirtualizacji mog obsługiwa nastpujce systemy operacyjne: Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bitowy) Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (64-bitowy) Windows Server 2008 R2 (64-bit) "SIMATIC STEP 7 Professional" moe zosta zainstalowany na nastpujcych systemach operacyjnych w obrbie maszyny wirtualnej: Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32-bitowy) Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (64-bitowy) Te same wymagania sprztowe dotycz zarówno systemów operacyjnych jak i odpowiednich produktów TIA. Operator maszyny musi mie pewno, e system operacyjny dysponuje odpowiednimi zasobami systemu. W przypadku uycia HyperV server oraz ESXi zalecane jest uycie sprztu certyfikowanego przez producenta. 1.5 Równoległa instalacja STEP 7 (TIA Portal) V12 i innych wersji STEP 7 Istnieje moliwo instalacji innych wersji STEP 7 równolegle do STEP 7 (TIA Portal) V12: STEP 7 (TIA Portal) V11 STEP 7 V5.4 lub V5.5 STEP 7 Professional 2006/2010 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Micro/WIN Niemoliwa jest jednoczesna praca w trybie online w programach STEP 7 V5.5 (lub starszym) oraz STEP 7 Basic / Professional V12. Naley w danej chwili czasowej korzysta z jednego z tych narzdzi projektowych. Doradztwo techniczne: 3/10

4 1.6 Kompatybilno z innymi produktami SIMATIC HMI Istnieje moliwo instalacji nastpujcych produktów SIMATIC HMI równolegle do STEP 7 (TIA Portal) V12: WinCC flexible (od 2008) WinCC (od V7.0+SP2) WinCC V7.0+SP1 lub starsze nie mog by instalowane równolegle do STEP 7 (TIA Portal) V Kompatybilno projektów STEP 7 V5.4 i V5.5 Przy uyciu funkcji "Project > Migrate Project..." dostpnej w STEP 7 V12 moliwe jest migrowanie projektów utworzonych w STEP 7 V5.5 i STEP 7 Professional 2010 do STEP 7 V12. Projekty STEP 7 zawierajce konfiguracje WinCC lub WinCC flexible równie mog zosta zmigrowane do TIA Portal V12 wraz z dołczonymi czciami WinCC. Dołczone konfiguracje stworzone w WinCC V7.0+SP1 lub starszych obecnie nie mog by migrowane. W celu wykonania takich migracji niezbdne s komponenty wymienione poniej: STEP 7 V5.4+SP5 lub STEP 7 V5.5 WinCC V7.0+SP2 lub wyszy lub WinCC flexible 2008+SP2 Nie mona migrowa projektów z WinCC V7.0+SP1 lub starszych. 1.8 Kompatybilno STEP 7 (TIA Portal) V12 z programami antywirusowymi. SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V12 jest kompatybilny z nastpujcymi programami antywirusowymi, oprogramowaniem do szyfrowania i detekcji włama: Symantec Endpoint Protection 12.1 Trend Micro Office Scan Corporate Edition 10.6 McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Microsoft Bitlocker Utimaco SafeGuard Easy 4.2 McAfee Application Control Odinstalowanie STEP 7 V12 Istniej dwa sposoby na odinstalowanie STEP 7 Basic / Professional V12: Odinstalowanie poprzez Panel Sterowania (w Windows 7) 1. W Panelu Sterowania naley wybra "Programy" a nastpnie "Programy i funkcje". 2. W oknie "Dodaj/Usu Programy" naley dwukrotnie klikn na "Siemens Totally Integrated Automation Portal V12" a nastpnie w oknie które si pojawi wybra "Tak". 3. Naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie. Doradztwo techniczne: 4/10

5 1.9.2 Odinstalowanie poprzez SIMATIC STEP 7 V12 CD 1. Naley włoy płyt STEP 7 V12 do napdu CD komputera. 2. Jeli program nie uruchomi si automatycznie naley uruchomi plik "Start.exe". 3. Naley wybra jzyk w którym wywietlane bd komunikaty. 4. Naley wybra opcj "Odinstaluj" i klikn przycisk "Dalej >". 5. Naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie Naprawa oprogramowania STEP 7 V12 Jeli zainstalowana wersja STEP 7 Basic / Professional V12 jest wadliwa lub uszkodzona na skutek zaistniałego zdarzenia, istnieje moliwo naprawy oprogramowania STEP 7 V Naley włoy płyt STEP 7 V12 do napdu CD komputera. 2. Jeli program nie uruchomi si automatycznie naley uruchomi plik "Start.exe". 3. Naley wybra jzyk w którym wywietlane bd komunikaty. 4. Naley wybra opcj "Napraw" i klikn przycisk "Dalej >". 5. Naley postpowa zgodnie z instrukcjami pojawiajcymi si na ekranie Odinstalowanie WinCC (TIA Portal) Professional Jeli instalacja STEP 7 (TIA Portal) V12 została przerwana i pojawia si monit o odinstalowanie WinCC Professional V11 pomimo tego, e program został odinstalowany, moe to by spowodowane wpisami w Rejestrze Systemu. W celu usunicia odpowiednich wpisów z Rejestru Systemu Windows 7 naley postpowa zgodnie z poniszymi instrukcjami: 1. W Windows 7 naley uruchomi Rejestr Systemu poprzez wpisanie polecenia "Regedit" w polu "Search programs and files" w Menu Start. 2. Naley otworzy ciek: W Windows 7 32-bitowym: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Automation\_InstalledSW\ TIAP11\TIA_ES_V11\PrivateProperties\INST_TYPE_LEVEL_INTERNAL W Windows 7 64-bitowym: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Siemens\ Automation\_InstalledSW\TIAP11\TIA_ES_V11\PrivateProperties\ INST_TYPE_LEVEL_INTERNAL Doradztwo techniczne: 5/10

6 3. Naley usun wpis "4_0_Professional". W celu instalacji STEP 7 (TIA Portal) V12 naley ponownie uruchomi komputer i rozpocz instalacj. To rozwizanie odnosi si do wprowadzania zmian w Rejestrze Systemu. Przed przystpieniem do jego wykonywania naley wykona kopi bezpieczestwa Rejestru. Niepoprawne uycie edytora Rejestru moe spowodowa problemy w działaniu całego systemu, a nawet konieczno jego ponownej instalacji. Działania w edytorze Rejestru podejmujesz na własne ryzyko Kolejno instalacji komponentów SIMATIC TIA Portal W pierwszej kolejnoci naley zainstalowa STEP 7 (TIA Portal), ze wzgldu na zintegrowane ze STEP 7 produkty HMI. Nastpnie mona zainstalowa komponenty HMI, po czym mona przej do instalacji dodatkowych pakietów oprogramowania (takich jak STARTER, SINAMICS Startdrive). Poniej przykład kolejnoci instalacji komponentów: 1. SIMATIC STEP 7 Professional V12 2. SIMATIC WinCC Professional V12 3. SINAMICS Startdrive 4. STEP 7 Safety 2. Moliwe sposoby aktualizacji posiadanych licencji STEP 7 do wersji V12 (TIA Portal) W przypadku braku zainstalowanego STEP 7, niezbdne bdzie posiadanie pełnej licencji STEP 7 Basic V12 lub STEP 7 Professional V12. W przypadku posiadania zainstalowanej jednej z poprzednich wersji STEP 7, potrzebna bdzie licencja typu Upgrade lub PowerPack. Poniej przedstawiono przykłady licencji wymaganych do nowej instalacji lub do aktualizowania poprzednich wersji STEP 7. Doradztwo techniczne: 6/10

7 2.1 Zakup pełnej wersji oprogramowania STEP 7. Konieczny jest zakup licencji, dla STEP 7 Basic V12 licencja typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-0AA02-0YA5 Konieczny jest zakup licencji, dla STEP 7 Professional V12 licencja typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0YA5 Informacja dodatkowa Po zarejestrowaniu si na stronie Siemens Support, moliwe jest pobranie oprogramowania SIMATIC STEP 7 Professional V12 z 21-dniow licencj trial. Wersja Professional zawiera wszystkie funkcje dostpne w SIMATIC STEP 7 Basic V Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional 2006 lub 2010 do wersji STEP 7 Professional V12. Upgrade za pomoc licencji COMBO typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0XE5 2.3 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Basic V10.5 do wersji STEP 7 Basic V12. Upgrade za pomoc licencji typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-0BA02-0YE5 2.4 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Basic V11 do wersji STEP 7 Basic V12. Upgrade za pomoc licencji typu floating package o numerze katalogowym: 6ES7822-0AA02-0YE5 Dotyczy licencji STEP 7 V11 Single oraz STEP 7 V11 Floating. 2.5 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional V11 do wersji STEP 7 Professional V12. Upgrade za pomoc licencji typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0YE5 Nie jest moliwe uycie tego upgrade u w odniesieniu do STEP 7 Professional Doradztwo techniczne: 7/10

8 2.6 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 V5.4 lub V5.5 do wersji STEP 7 Professional V12. PowerPack & Upgrade za pomoc licencji typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0XC5 2.7 Zmiana posiadanej licencji STEP 7 Basic V12 do wersji STEP 7 Professional V12. PowerPack za pomoc licencji typu floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0YC5 2.8 Upgrade posiadanej licencji STEP 7 Professional 2010/V11 do wersji STEP 7 Professional 2010/V12. Upgrade za pomoc licencji typu combo floating o numerze katalogowym: 6ES7822-1AA02-0YE5 Tabela poniej przedstawia róne typy licencji, które mog zosta zamówione. Typ licencji Opis Single License Licencja umoliwiajca prac na jednym (w danej chwili) dowolnym komputerze. Floating License Licencja umoliwiajca prac na jednym (w danej chwili) dowolnym komputerze lub na prac poprzez sie. Rental License Licencja ograniczona postanowieniami umowy dotyczcej wypoyczenia. Trial License Upgrade License Maksymalnie 21-dniowa wersja licencji przeznaczona do testów i walidacji. Licencja pozwalajca na upgrade starszej licencji X do licencji >X+. Moliwa jest równoległa instalacja STEP 7 V5.4/V5.5, STEP 7 Basic V10.5, WinCC flexible 2008 (i nowszych), WinCC V7.0 SP2 (i nowszych) oraz STEP 7 V12. Upgrade owana licencja typu Combo dla STEP 7 V12 (TIA Portal) jest licencj pozwalajc na prac zarówno w rodowiskach STEP 7 V5.4/V5.5 lub STEP 7 Professional 2006/2010 jak i STEP 7 Professional V12. Pełna licencja STEP 7 V12 (TIA Portal) nie jest licencj umoliwiajc prac w rodowisku STEP 7 V5.4/V5.5 lub STEP 7 Professional 2006/2010. Doradztwo techniczne: 8/10

9 3. Procedura upgrade u klucza licencyjnego W celu upgrade u klucza licencyjnego naley postpowa zgodnie z poniszymi instrukcjami: 1. Naley otworzy program Automation License Manager i wybra opcj "View > Administration". 2. Naley przetransferowa Upgrade License Key na dysk twardy na którym zostanie wykonany upgrade. 3. Jeeli klucz licencyjny starszej wersji oprogramowania nie znajduje si na dysku twardym, naley go tam przenie. 4. W obszarze nawigacji naley wybra lokalizacj w której znajduje si klucz licencyjny starszej wersji oprogramowania. 5. W obszarze obiektów naley wybra klucz licencyjny, który ma zosta upgrade owany. 6. Nastpnie naley klikn License Key w pasku górnym i wybra opcj Upgrade ("License Key > Upgrade..."). Teraz nastpi upgrade klucza. 4. Z jakimi programami i systemami operacyjnymi kompatybilny jest STEP 7 (TIA portal) V12? 4.1 Narzdzie do sprawdzania kompatybilnoci Compatibility Tool Na stronie Service & Support dostpne jest nowe narzdzie do sprawdzania kompatybilnoci: Compatibility Tool. Narzdzie zostało zaprojektowane w celu prezentacji kompatybilnoci pomidzy rónymi programami SIMATIC. Tabela poniej zawiera link do Compatibility Tool oraz pliku z istotnymi informacjami. Krótka instrukcja W celu zebrania niezbdnych informacji na temat kompatybilnoci naley najpierw wybra główny component ("master component" - WinCC, PCS 7, STEP 7,...). Nastpnie do głównych komponentów mona dodawa kolejne komponenty (np. system operacyjny, program antywirusowy, inne produkty SIMATIC,...). Po zakoczeniu konfiguracji naley przej do podsumowania poprzez kliknicie przycisku "Show compatibility". Dokładny opis narzdzia dostpny jest w pliku Online_Help.pdf znajdujcym si poniej. Doradztwo techniczne: 9/10

10 Plik Compatibility Tool https://support.automation.siemens.com/kompatool/index.html?lang=en Link Dokumentacja Online_Help.pdf Doradztwo techniczne: 10/10

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2

Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 zintegrowane środowisko tłumaczeniowe Instrukcja dotycząca aktualizacji programu z wersji 5.0 lub 6.0 do wersji 6.2 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA APACHE 2.0 + SSL Linux Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo