POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce"

Transkrypt

1 POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce

2 Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Instytut Włókien Naturalnych jednostka badawcza o znaczeniu międzynarodowym, zajmująca się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włókienniczych (len, konopie, jedwab, wełna i inne). Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszająca cechy oraz spółdzielnie rzemieślnicze. Świadczy usługi szkoleniowe, doradcze (z zakresu prawa pracy i gospodarki), informacyjne (dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, programów pomocowych), usługi rzeczoznawców dot. jakości i wyceny urządzeń, prowadzenie banku ofert pracy dla uczniów i pracowników, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, organizowanie staŝy i praktyk zawodowych.

3 Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) - organizacja pozarządowa, zajmująca się promowaniem, inicjowaniem oraz wspieraniem nowoczesnej przedsiębiorczości akademickiej opartej na wiedzy: szkolenia, konferencje, doradztwo indywidualne oraz spotkania promujące innowacyjną przedsiębiorczość akademicką. Cykliczne imprezy PAIP: - Konkurs: Wielkopolski INNEO na innowacyjne prace naukowe - Szkolenia: Wiedza dla sukcesu - Konferencje: Poznańskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej

4 Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Portal Inventree.pl to miejsce spotkań ludzi z pomysłami, wiedzą lub kapitałem, którzy chcą uczestniczyć w tworzeniu nowego projektu biznesowego, nowej firmy. Zespoły na Inventree.pl współtworzą pomysłodawcy, specjaliści, naukowcy i inwestorzy, których eksperci PAIP wspierają profesjonalnym doradztwem z zakresu sporządzania biznesplanów, pozyskiwania dotacji unijnych, marketingu, prawa, księgowości itd.

5 Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa organizacja o charakterze regionalnym, reprezentuje interesy skupionych w niej firm zarówno w kraju jak i za granicą, kojarzy partnerów, prowadzi negocjacje handlowe, organizuje misje gospodarcze, uczestniczy w imprezach wystawienniczych, udziela informacji i doradza, sporządza raporty o firmach polskich i obcychwywiadownia gospodarcza, organizuje szkolenia i seminaria, legalizuje dokumenty handlu zagranicznego. Nowa usługa Biuro Młodych Karier dla przedsiębiorców poszukujących pracowników, szczególnie wśród młodzieŝy akademickiej absolwentów wyŝszych uczelni; moŝliwość rejestracji w serwisie i bezpłatnego zamieszczania ofert pracy.

6 Nowi partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Informatyki Ekonomicznej Konińska Izba Gospodarcza Pilska Izba Gospodarcza Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa O/Wielkopolska Przyszli Partnerzy: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

7 Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce PIGIEiK to organizacja samorządu gospodarczego, powstała z inicjatywy najpręŝniej działających przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski zrzeszająca firmy polskie i zagraniczne z róŝnych branŝ. Misją Izby jest wspieranie rozwoju Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, poprzez realizację na ich rzecz usług informacyjnych (bezpłatnych), szkoleniowych i doradczych (w tym proinnowacyjnych i proeksportowych). Celem Izby jest działanie w interesie i na rzecz rozwoju zrzeszonych przedsiębiorstw i organizacji gospodarczych.

8 Nasze działania pomoc w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą pomoc we wprowadzaniu wyrobów i usług na rynki zagraniczne, organizacja zagranicznych wyjazdów grupowych na międzynarodowe imprezy targowe oraz misji gospodarczych, branŝowa prezentacja firm na spotkaniach z zagranicznymi kontrahentami, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie kooperantów, organizacja spotkań handlowych w kraju i za granicą, organizacja spotkań biznesowych dla firm zagranicznych, uczestniczących w targach,

9 Nasze działania c.d. informacja o moŝliwościach pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych, zapewnienie dostępu do informacji, fachowe doradztwo i prowadzenie szkoleń, wspieranie inicjatyw gospodarczych obsługiwanych firm, sporządzanie umów handlowych, rozstrzyganie sporów okienko podawcze Sądu ArbitraŜowego.

10 SĄD ARBITRAśOWY - usługi doradcze SĄD ARBITRAśOWY IZB I ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dnia 11 czerwca 2007 r. został powołany Sąd ArbitraŜowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, który jest największym w Wielkopolsce sądem tego typu. Stanowi on kontynuację Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego w Poznaniu. Jednym z inicjatorów powstania Sądu była równieŝ Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji.

11 INSTYTUCJE WCHODZĄCE W SKŁAD SĄDU Partnerzy EUNOP - Konińska Izba Gospodarcza - Pilska Izba Gospodarcza - Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji - Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Pozostałe instytucje - Wielkopolski Klub Kapitału - Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu - Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Lesznie - Izba Przemysłowo Handlowa Południowej Wielkopolski - Pleszewska Izba Gospodarcza

12 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor usługi doradcze SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI PARTNERÓW GOSPODARCZYCH InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczej o terminowości w spłacaniu zobowiązań przez przedsiębiorców lub konsumentów, o fakcie posłuŝenia się podrobionym lub cudzym dokumentem wobec przedsiębiorcy. Dostęp do około 2 mln informacji gospodarczych o konsumentach i przedsiębiorcach (w tym Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich). Cele wsparcie rzetelności oraz bezpiecznego obrotu gospodarczego, poprzez oferowanie dostępu do baz zawierających informacje gospodarcze na temat rzetelności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów.

13 Windykacja naleŝności usługi doradcze Profesjonalna windykacja naleŝności w kraju i za granicą polubownie i sądowo przy gwarancji zachowania zasad etyki i profesjonalizmu.

14 Legalizacja dokumentów - usługi doradcze Legalizacja dokumentów handlowych przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce realizujących transakcje w handlu zagranicznym. Zakres czynności legalizacyjnych obejmuje: legalizację dokumentów handlowych: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niŝ tłumaczy przysięgłych, dokumenty przewozowe, poświadczenie autentyczności podpisu osoby upowaŝnionej, np. na pełnomocnictwie, umowie agencyjnej lub innym dokumencie handlowym.

15 Usługi szkoleniowe zmiany w ustawodawstwie rola menedŝera w firmie fundusze wspierania przedsiębiorczości systemy certyfikacji jakości prawo celne sprawozdawczość finansowa nowoczesne systemy organizacji przedsiębiorstwa zawieranie umów umowy handlowe w transakcjach eksportowych transakcje eksportowe ryzyko w transakcjach eksportowych negocjacje eksportowe prowadzenie projektów inwestycyjnych, kredyty marketing i promocja produktu na rynkach eksportowych uwarunkowania współpracy gospodarczej z zagranicą zwyczaje w biznesie z podziałem na poszczególne państwa

16 Dotacje z Unii Europejskiej Informacja nt. moŝliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych w tym w ramach projektu Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK).

17 Organizacja targów i wystaw oraz misji gospodarczych Międzynarodowe Targi Rolno-SpoŜywcze Grüne Woche 2009 w Berlinie Międzynarodowe Targi SpoŜywcze FOODEX Japan 2009 w Makuhari

18 Publikacje Izby Od 2000 roku wydawany jest Katalog "Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski" przygotowywany wspólnie z Wielkopolskim Klubem Kapitału oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową Celem wydawnictwa jest krajowa i zagraniczna promocja przedsiębiorstw o wysokim poziomie jakości produkcji, handlu i usług oraz o rzetelnym i profesjonalnym podejściu do swoich kontrahentów Miesięcznik Monitor Polskiej Izby Gospodarczej informacje na temat organizowanych przez Izbę, targów, misji gospodarczych, szkoleń, projektów, informacje gospodarcze, ogłoszenia

19 Kontakt Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Ul. Św. Marcin 80/82 (CK.Zamek., parter, p.54) Poznań tel: 061/ , fax: 061/

Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy

Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy Adresy internetowe przydatne dla osób zainteresowanych załoŝeniem własnej firmy www.arp.com.pl strona Agencji Rozwoju Przemysłu, która zajmuje się wspieraniem restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Program Wspierania Zatrudnienia i Rozwoju Przedsiębiorczości Uchwała nr XLII/295 /2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie: przyjęcia Programu wspierania zatrudnienia i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań

Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim. Raport z badań Potencjał Instytucji Rynku Pracy w powiecie skierniewickim - Raport z badań 1 Spis treści: Spis treści:... 2 I Wstęp... 3 1.1 Cele badania i metodologia realizacji badań... 4 II Uwarunkowania społeczno

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, PROJEKT SYSTEMOWY PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze

Dolnośląska Izba Gospodarcza. we Wrocławiu Z DZIAŁALNOŚCI DIG. Sprawozdawcze Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI DIG OD CZERWCA 2007 r. DO CZERWCA 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków DIG Sprawozdawcze WROCŁAW, 16 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prezentacja partnera koordynującego z województwa dolnośląskiego Dr inŝ. Jarosław Osiadacz Spotkanie partnerów sieci EU-Net Oderpartnership

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25.06.2015. KOMPASS POLAND Informacja prasowa. Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu?

Warszawa, 25.06.2015. KOMPASS POLAND Informacja prasowa. Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu? Warszawa, 25.06.2015 KOMPASS POLAND Informacja prasowa Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu? Mimo rosyjskiego embarga w 2014 roku wartość polskiego eksportu żywności zwiększyła się o 4,5 proc. do

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2005 * O FUNDACJI

RAPORT 2005 * O FUNDACJI * O FUNDACJI Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA rozpoczęła działalność w 1994 roku. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non for profit. Źródłem finansowania działalności Fundacji są środki

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-31-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej) I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo