Prezentacja Spółki. Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty Podmiot Oferujący

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja Spółki. Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty 2008. Podmiot Oferujący"

Transkrypt

1 Prezentacja Spółki Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty 2008 Podmiot Oferujący Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Pragma Inkaso S.A. i BDM S.A. uznają za wiarygodne i dokładne, nie ma jednak gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Pragma Inkaso S.A. i BDM S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Pragma Inkaso S.A. lub BDM S.A.

2 Agenda Profil firmy HiStoria Oferta Klienci Rynek Władze Wyniki finansowe Strategia rozwoju i cele emisji Prognozy finansowe Oferta prywatna Dane kontaktowe

3 Profil firmy Obrót wierzytelnościami oraz windykacja należności na zlecenie Jeden z liderów branży obrotu wierzytelnościami w Polsce.* Działalność w sektorze B2B Obsługa wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego wyłącznie w oparciu o przepisy prawa. Specjalistyczny know-how i doświadczenie Zespół wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii i psychologii, pracujących z wykorzystaniem nowoczesnego systemu IT. Szeroka grupa klientów o uznanych markach Firmy polskie i zagraniczne, spółki notowane na GPW. Efektywność działania Kilkuset nowych klientów co roku, rosnące przychody i zyski. * Źródło: Kto oferuje najwięcej usług Gazeta Prawna Nr 104 (1722).

4 Historia najważniejsze daty 2002 Powstanie firmy rozpoczęcie działalności polegającej na windykacji należności na zlecenie Przyjęcie nowej strategii działalności - rozszerzenie zakresu usług o: - zakup wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek - zaliczkowe finansowanie wierzytelności przejętych w ramach usługi windykacji na zlecenie - windykację zagraniczną wobec dłużników posiadających siedziby w Czechach i na Słowacji Wprowadzenie usługi ochrony kredytu kupieckiego - Przekształcenie w spółkę akcyjną - Decyzja o wejściu na rynek New Connect.

5 Oferta kluczowe usługi Windykacja należności B2B na zlecenie Działanie na podstawie umowy powierniczego przelewu wierzytelności. Wynagrodzeniem Emitenta jest prowizja należna od kwot, które spłacił dłużnik. Kupno wierzytelności przeterminowanych Windykacja na własny rachunek, poziom przychodów i zysku notowanego z tej działalności zależy głównie od wielkości zaangażowanego kapitału. Faktoring i zakup wierzytelności niewymagalnych z sektora MŚP Stały, przewidywalny przychód. Możliwość generowania wyższych zysków dzięki ograniczeniu ryzyka przy użyciu posiadanego specjalistycznego know-how. Windykacja zagraniczna Windykacja w Czechach i na Słowacji przy zachowaniu wysokiego standardu obsługi Klienta.

6 Oferta usługi uzupełniające Archiwum X Windykacja należności trudnościągalnych. Faktoring zamówieniowy Emitent udostępnienia Klientowi kapitał niezbędny do podjęcia produkcji bądź wykonania usługi w zamian za przejecie należności od kontrahentów Klienta powstałych dzięki udostępnionym środkom. Ochrona kredytu kupieckiego Usługa spełnia dla Klienta funkcje ubezpieczenia, natomiast Emitentowi zapewnia wyłączność i kompleksowość obsługi oraz automatyczny dostęp do wierzytelności we wczesnym stadium przeterminowania, co znacznie przyspiesza proces przychodowy.

7 Udział usług w sprzedaży Rosnąca dywersyfikacja struktury sprzedaży (przychodów) Koncentracja na najbardziej rentownych produktach

8 Udział usług w sprzedaży Rosnąca dywersyfikacja struktury sprzedaży (przychodów) Koncentracja na najbardziej rentownych produktach

9 Klienci Przedsiębiorstwa posiadające wierzytelności wysokonominałowe wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, Czechach i na Słowacji. Mocna dywersyfikacja portfela klientów Minimalizacja ryzyka operacyjnego poprzez brak podmiotów dominujących. Emitent obsługuje przedsiębiorstwa o różnej wielkości i działające w różnych branżach (m.in. chemiczna, sportowa, meblarska, odzieżowa, budowlana, informatyczna, ubezpieczeniowa).

10 Klienci Stały wzrost portfela klientów Kilkudziesięciu nowych klientów w każdym miesiącu. Szerokie grono potencjalnych klientów Wszystkie podmioty gospodarcze, które osiągają przychody ze sprzedaży towarów i usług innym przedsiębiorcom i udzielają odbiorcom odroczonych terminów płatności.

11 Wybrani Klienci Zakłady Azotowe Anwil S.A. Zakłady Chemiczne Police S.A. PKN Orlen S.A. ZMG Fameg S.A. Telimena S.A. Mitex S.A. Energopol - Południe S.A. Reebok Poland S.A. Nike Poland Sp. z o.o. Anica System S.A. Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bibby Factors Polska Sp. z o.o. Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.

12 Rynek * Źródło: Raport B2B Windykacja, Gazeta Bankowa,

13 Wierzytelności B2C vs. B2B

14 Pozycja konkurencyjna 2-3% udział w krajowym rynku wierzytelności kilkunastoprocentowy udział w krajowym rynku wierzytelności B2B Najwyższa dynamika wzrostu w raporcie GG Parkiet ( ): - 60% w przypadku wierzytelności przyjętych w ramach windykacji na zlecenie - 365% w przypadku wierzytelności zakupionych - Kilkuset nowych klientów co roku (ponad 400 w 2007 roku).

15 Pozycja konkurencyjna Firma Wartość spraw przyjętych do windykacji w pierwszych 3 kwartałach 2007 roku (mln złotych). Wartość wierzytelności przyjętych do windykacji na zlecenie 3 kwartały 2007r. Wartość wierzytelności przyjętych do windykacji na zlecenie 3 kwartały 2006r. Zmiana (proc) Wartość zakupionych wierzytelności 3 kwartały 2007r. Wartość zakupionych wierzytelności 3 kwartały 2006r. Zmiana (proc) Kruk 1477,0 1635, ,0 742,0-77 Euler Hermes 1067,7 920, EGF 573,4 499, LEXUS 293,1 244,7 20 3,5 0 ICENTRUM 285,1 275, ,0-100 PRESCO 245,0 b.d. 170,0 b.d. KOKSZTYS 179,0 153,0 17 8,0 0 PRAGMA INKASO 48,5 30,3 60 9,3 2,0 365 BEST , ,5 5,5-91 KREDYT INKASO ,5 13,2 639 SUMA 4168,8 5271, ,8 1585,7-71 źródło GG Parkiet ( ):

16 Władze zarząd Tomasz Boduszek Michał Kolmasiak jakub Holewa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza - Rafał Witek Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jacek Obrocki Członek Rady Nadzorczej - Anna Kędzierska Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Rubel - Członek Rady Nadzorczej - Marek Mańka Członek Rady Nadzorczej

17 Dane finansowe Stały wzrost przychodów i zysku netto w okresie Dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży: 2006 vs. 2005: +28% 2007 vs. 2006: +89% Średnioroczna dynamika zysku netto wyższa od dynamiki przychodów

18 Dane finansowe Stały wzrost posiadanego portfela wierzytelności przekładający się na wyniki finansowe

19 Strategia rozwoju Rozwój usługi obsługi wierzytelności przeterminowanych Nacisk na obsługę wierzytelności przeterminowanych w ramach usług windykacji na zlecenie oraz zakupu wierzytelności w celu windykacji na własny rachunek - wykorzystanie obserwowanego wśród części konkurentów odejścia w kierunku usług faktoringu. Zdobycie pozycji lidera na rynku wierzytelności B2B w Polsce Zwiększenie udziału w rynku obsługi wierzytelności z sektora B2B poprzez: - zwiększenie portfela klientów - poszerzenie sieci sprzedaży - przejęcia podmiotów lokalnych. Przejęcia zagraniczne Budowa struktur zagranicznych do obsługi rynku wewnętrznego (wierzytelności krajowe) w Czechach i na Słowacji. Budowa Grupy Kapitałowej Powołanie spółki zależnej i budowa struktur do obsługi wierzytelności niskonominałowych z sektora B2B.

20 Potrzeby inwestycyjne Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na: 75% - Zwiększenie środków obrotowych Przeznaczenie na usługi: - zakupu wierzytelności - faktoringu - zaliczkowe finansowanie usług windykacji na zlecenie 20% - Poszerzenie sieci sprzedaży Otwarcie oddziału na północy Polski Cel: zwiększenie portfela klientów z północy Polski oraz obniżenie kosztów obsługi wierzytelności wobec dłużników z tego terenu 5% Marketing korporacyjny i produktowy Zwiększenie rozpoznawalności marki Pragma Inkaso przed planowanym debiutem na rynku regulowanym, co pozwoli przygotować się do akwizycji w kraju oraz w Czechach i na Słowacji w oparciu o środki pozyskane poprzez emisje akcji na rynku regulowanym.

21 Prognozy finansowe Przychody: 74,2 mln zł - Zysk netto: 3,5 mln zł - Rentowność: 4,71% Przychody: 100,3 mln zł - Zysk netto: 5,2 mln zł - Rentowność: 5,01% CAGR przychodów : 84% CAGR zysku netto : 80%

22 Prognozy finansowe

23 Prognozy finansowe

24 Oferta prywatna Ilość akcji: sztuk Harmonogram emisji Proces book-building - przyjmowanie Deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii C Dostarczenie Inwestorom Umów objęcia akcji serii C i formularza Dyspozycji deponowania Przyjmowanie Umowy objęcia akcji serii C podpisanych przez Inwestora oraz Dyspozycji deponowania akcji serii C od 21 lutego 2008 r. do 6 marca 2008 r. od 7 marca 2008 r. do 12 marca 2008 r. od 7 marca 2008 r. do 17 marca 2008 r. Przyjmowanie od Inwestorów wpłat za akcje serii C od 7 marca 2008 r. do 17 marca 2008 r. Podpisanie przez Zarząd Emitenta Umów objęcia akcji z Inwestorami, którzy dokonali wpłat za akcje do 18 marca 2008 r. Dokonanie, w drodze uchwały Zarządu, przydziału oferowanych do 18 marca 2008 r. akcji poszczególnym Inwestorom - na podstawie podpisanych Umów objęcia akcji serii C

25 Struktura akcjonariatu Liczba akcji przed emisją: Liczba akcji po emisji: Liczba głosów przed emisją: Liczba głosów po emisji: Pragma Finanse Sp. z o.o. stanowi własność osób fizycznych, między innymi członków zarządu Pragma Inkaso S.A. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.

26 Dlaczego warto zainwestować? Dynamicznie rosnące przychody i zyski Silna pozycja na rosnącym krajowym rynku wierzytelności B2B ludzie: młodzi, ale doświadczeni i zdeterminowani pewne wpływy z emisji - emisja gwarantowana przez bdm s.a. Działalność na rynku krajowym i zagranicznym Mocna dywersyfikacja produktów i klientów Planowane przejście na rynek główny GPW Q1/Q2 2009

27 Dziękujemy! EMITENT OFERUJĄCY Pragma Inkaso S.A. Ul. Czarnohucka Tarnowskie Góry Tel. (32) Fax. (32) Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wydział Bankowości Inwestycyjnej ul. 3 Maja 23 Katowice Tel. (32) Fax. (32)

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. maj 2007 1 Agenda Profil Spółki Otoczenie rynkowe Model biznesu Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów i analityków

Prezentacja dla inwestorów i analityków Prezentacja dla inwestorów i analityków listopad 2010 1 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII D ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ZĄBKOWICE-ERG S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z publiczną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ecard S.A.

Prospekt Emisyjny ecard S.A. Prospekt Emisyjny ecard S.A. sporządzony w związku z ofertą publiczną 4.000.000 Akcji Serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, ofertą publiczną 3.000.000 Akcji Dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Prezentacja dla mediów Warszawa, 22 maja 2015 r. Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo