Fundusz odszkodowań na rzecz ofiar 11 września. Spotkanie informacyjne Program Zdrowotny WTC w Mt. Sinai. 29 lipca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz odszkodowań na rzecz ofiar 11 września. Spotkanie informacyjne Program Zdrowotny WTC w Mt. Sinai. 29 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 Fundusz odszkodowań na rzecz ofiar 11 września Spotkanie informacyjne Program Zdrowotny WTC w Mt. Sinai 29 lipca 2013 r. 1

2 Wprowadzenie/ Zarys programu Fundusz odszkodowań na rzecz ofiar 11 września został pierwotnie ustanowiony przez Kongres w 2001 r. aktem Prawa Powszechnego (ang. Public Law ) w celu udzielenia wsparcia finanasowego dla osób najbardziej poszkodowanych przez wydarzenia 11 września 2001 r. ( VCF 1 ) W styczniu 2011 r. prezydent Obama podpisał tzw. Ustawę im. Jamesa Zadrogi. Ustawa Zadrogi składa się z dwóch części: Rozdział I ustanawia program w ramach Ministerstwa Zdrowia i Usług Społecznych mający na celu oferowanie corocznych badań kontrolnych i leczenia dla kwalifikujących się osób. Rozdział II przywraca VCF (Fundusz na rzecz ofiar, ang. Victims Compesation Fund, VCF) z rozszerzonymi kryteriami kwalifikacji, nowymi terminami składania wniosków i ogranioczoną wyasygnowaną kwotą 2,775 mld dolarów. 2

3 Cele VCF Fundusz ma na celu stworzenie drogi prawnej bez orzekania o winie jako alternatywy dla pozwu sądowego o szkodę cywilną osobom poszkodowanym, które doznały urazów fizycznych lub krewnym osób zmarłych w wyniku katastrof 11 września lub przy odgruzowywaniu w bezpośrednim następstwie tych katastrof. VCF przyznaje odszkodowania za straty ekonomiczne i pozaekonomiczne osobom, które odniosły urazy fizyczne lub krewnym osób zmarłych, które utraciły życie w wyniku katastrof lub usuwania gruzu. 3

4 Przegląd: Jak VCF różni się od VCF1 - Uprawnienia Reaktywowany VCF poszerza pulę potencjalych wnioskodawców w sensie lokalizacji geograficznej, czasu obecności w miejscu katastrofy i rodzaju kwalifikujących się do odszkodowania urazów. Lokalizacja geograficzna: VCF rozszerza strefę geograficzną włączając bardziej rozległe tereny dolnego Manhattanu (obszar na południe od ulicy Canal) oraz drogi usuwania gruzu. VCF1 obejmował bardziej ograniczone strefy na południe od ulicy Reade, na zachód od ulicy Nassau Czas obecności na miejscu katastrofy: VCF wydłuża przedział czasu obecności na miejscu katastrofy od 11 września 2001 r. do 30 maja 2002 r. VCF1 wymagał obecności w ciągu 12 godzin od katastrof, 96 godzin dla służb ratowniczych. Rodzaje kwalifikujących się obrażeń: VCF obejmuje tylko obrażenia i choroby fizyczne (tak jak VCF1) VCF obejmuje urazy/ choroby utajone, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe oraz urazy traumatyczne. VCF1 obejmował urazy traumatyczne (oparzenia, złamania kości, etc.); urazy układu oddechowego tylko dla niektórych pracowników służb ratunkowych. Urazy/ choroby musiały powstać na skutek katastrof lub usuwania gruzu. Biorąc pod uwagę rygorystyczne wymogi czasowe w VCF1, ustalenie związku przyczynowo skutkowego nie stanowiło zwykle problemu. 4

5 Przegląd: Proces rozpatrywania wniosków W obliczu tych rozszerzonych wymagań, większej potencjanej puli wnioskodawców i ograniczonych środków, obsługa administracyjna wniosków VCF ma na celu usprawnienie procesu aplikacji, zwiększenie wydajności oraz zminimalizownie obciążeń i kosztów. 5

6 Kryteria kwalifikacji: Przegląd Aby uzyskać odszkodowanie z VCF, każdy Wnioskodawca musi wykazać, że: Był obecny w miejscu katastrofy 9/11; Kiedykolwiek w okresie pomiędzy 11 września 2011 r. i 30 maja 2002 r. Nie uzyskał wcześniej odszkodowania za te same obrażenia w ramach VCF1; Terminowo wycofał, zakończył ugodą i zrezygnował z roszczeń lub oddalił postępowanie sądowe związane z wydarzeniami 9/11 (jeśli dotyczy); oraz Ma zdiagnozowane, kwalifikujące się obrażenie/ chorobę i ustalono, że to obrażenie/ choroba jest rezultatem ataków lub usuwania gruzu. Ponadto, jeżeli osoba inna niż Wnioskodawca składa wiosek, osoba ta musi wykazać, że jest upoważniona do występowania w imieniu Wnioskodawcy. 6

7 Kryteria kwalifikacji: Obecność w miejscu katastrofy Obecny w miejscu katastrofy 9/11 oznacza fizycznie obecny w czasie katastrof lub bezpośrednio po nich kiedykolwiek pomiędzy 11 września 2001 r. i 30 maja 2002 r. w jednym z następujących miejsc: (1) WTC, Pentagon i Shanksville, PA; (2) Budynki lub części budynków, kóre zostały zniszczone w wyniku katastrof; (3) Strefa narażenia NYC, która została zdefiniowana jako: obszar Manhattanu na południe od linii przebiegającej wzdłuż ul. Canal od rzeki Hudson do skrzyżowania z ul. Clinton i East Broadway, na północ od East Broadway do ul. Clinton i na wschód na ul. Clinton do the rzeki East River; oraz jakiekolwiek tereny przyległe do lub znajdujące się wzdłuż tras wywożenia gruzów, takie jak barki i wysypisko Fresh Kills. Dowód obecności może się różnić w zależności od okoliczności danego Wnioskodawcy. 7

8 Kryteria kwalifikacji: Uprzednio złożony wniosek Pierwotna ustawa przewiduje, że nie więcej niż jeden wniosek może być złożony przez daną osobę lub w imieniu osoby zmarłej. Ustawa Zadrogi nie zmienia tego ograniczenia. Zarządca Funduszu stwierdził, że przepis ten nie zakazuje osobom, które wcześniej złożyły już wnioski, wniesienia poprawek do tych wcześniejszych roszczeń, aby odzwierciedlić następujące okoliczności: (i) Wnioskodawca cierpi teraz z powodu urazu, na który nie cierpiał podczas składania poprzedniego wniosku w Funduszu; (ii) Wnioskodawca cierpi teraz z powodu urazu, o którym Wnioskodawca nie mógł w uzasadniony sposób wiedzieć podczas składania poprzedniego wniosku w Funduszu; (iii) Wnioskodawca cierpi na chorobę, którą Zarządca Funduszu zidentyfikował jako przypuszczalnie kwalifikującą się po czasie złożenia poprzedniego wniosku; (iv) Uraz, za który Wnioskodawca uzyskał już odszkodowanie z Funduszu znacznie się pogorszył, pociągając za sobą szkody lub straty poprzednio niewynagrodzone; i (v) Obecność Wnioskodawcy na miejscu katastrofy nie spełniała wymagań kwalifikacyjnych VCF1, ale teraz spełnia te wymagania na podstawie zmian zawartych w Rozdziale II Ustawy Zadrogi (np. Wnioskodawca przebywał poza strefą zagrożenia określoną przez VCF1). 8

9 Kryteria kwalifikacji: Stan pozwu sądowego Jeżeli przez Wnioskodawcę lub w jego imieniu złożony został pozew sądowy związany lub wynikający ze szkód poniesionych w wyniku katastrof lotniczych 11 września 2001 roku, albo usuwania gruzu, obowiązują następujące ograniczenia: (i) Wnioskodawca musiał wycofać się z takiego pozwu nie później niż do dnia 2 stycznia 2012 r. włącznie. Uwaga: VCF będzie przyjmować wnioski w związku z nowokwalifikującymi się chorobami - którymi obecnie są raki zidentyfikowane w październiku 2012 w ramach przepisów o WTCHP - jeśli Wnioskodawca przedstawi dowód, że jego pozew został wycofany przed złożeniem Formularza kwalifikacyji. (ii) Jeżeli pozew zakończył się zawarciem ugody: Postępowanie sądowe musiało rozpocząć się po 22 grudnia 2003 roku, oraz Rezygnacja ze wszystkich roszczeń w takim pozwie inaczej niewycofanych lub oddalonych musiała być złożona do dnia 2 stycznia 2011roku włącznie. Wyjątek: Ograniczenia te nie dotyczą spraw sądowych o odszkodowanie z innych zródeł lub spraw sądowych przeciwko jakiejkolwiek osobie, świadomie uczestniczącej w jakimkolwiek spisku mającym na celu porwanie samolotu lub popełnienie aktu terrorystycznego. 9

10 Kryteria kwalifikacji: Uznane urazy Wnioskodawca musi mieć postawioną diagnozę tzw. przypuszczalnie uznanej choroby/ urazu Lista ta może ulec zmianie w trakcie trwania programu. Wstępna lista przypuszczalnie uznanych urazów: Śródmiąższowe choroby płuc Przewlekłe choroby układu oddechowego wyziewy i opary Astma Zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (RADS) Zaostrzona przez WTC przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD) Zespół kaszlu chronicznego Hiperreaktywność górnych dróg oddechowych Przewlekłe zapalenie zatok obocznych nosa Przewlekłe zapalenie nosa i gardła Przewlekłe zapalenie krtani Refluks żołądkowo-przełykowy (GERD) Bezdech senny zaostrzony przez lub związany z powyższymi chorobami Ból dolnej części kręgosłupa Zespół cieśni nadgarstka (CTS) Inne zaburzenia mięśniowo-szkieletowe Urazy traumatyczne 10 Ustawa Zadrogi nie uwzględniała raka na wstępnej listcie chrób, które kwalifikowały się do corocznych badań kontrolnych lub leczenia w ramach Programu Zdrowotnego WTC. Jednakże, w dniu 8 czerwca 2012 r., Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego (ang. National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) zaproponował wprowadzenie nowego zarzązenia, aby dodać niektóre rodzaje raka, do Listy chorób związanych z WTC.

11 Kryteria kwalifikacji: Uznane urazy Nowe zarządzenie, które weszło w życie z dniem 12 października 2012 r. dodaje następujące rodzaje raka do Listy chorób związanych z WTC: Raki Nowotwory złośliwe ust, języka, gruczołów ślinowych, dolnej części jamy ustnej, dziąseł i inne jamy ustnej, migdałków, części ustnej gardła, części krtaniowej gardła oraz inne jamy ustnej i gardła. Nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzeli i płuc; serca, śródpiersia i opłucnej; także innych nieprecyzyjnie zdefiniowanych obszarów układu oddechowego i organów wewnątrzpiersiowych Nowotwór złośliwy nosogardzieli Nowotwory złośliwe nosa, jamy nosowej, ucha środkowego i zatok przynosowych Mezotelioma (międzybłoniak) Nowotwory złośliwe tkanek miękkich (mięsaki) Nowotwór złośliwy krtani Nowotwory złośliwe skóry (czerniaki i nie-czerniaki), z rakiem moszny włącznie Nowotwory złośliwe przełyku Nowotwory złośliwe żołądka Nowotwór złośliwy jajnika Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego Nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy Nowotwory złośliwe wątroby i wewnątrzwątrobowego przewodu żółciowego Nowotwór złosliwy nerki Nowotwór złosliwy skóry (czerniaki i nie-czerniaki), z rakiem moszny włącznie Nowotwór złosliwy przestrzeni zaotrzewnowej, otrzewnej, sieci (łać. omentum) i krezki (łać. mesenterium) Nowotwory złośliwe oczu i oczodołu Nowotwory złośliwe gruczołu tarczycy Nowotwory złośliwe wieku dziecięcego Nowotwór złosliwy krwi i tkanki limfoidalnej (łącznie z, lecz nie tylko chłoniakiem, białaczką i szpiczakiem) Rzadkie raki 11

12 Kryteria kwalifikacji: Uznane urazy Umieszczenie danego raka na liście chorób związanych z WTC nie koniecznie musi oznaczać, że rak u pracownika 9/11 lub osoby, która przeżyła katastrofę WTC zostanie określony jako związany z WTC. VCF zaakceptuje raki, które są certyfikowane do leczenia przez WTCHP zgodnie z zasadami ostatecznie przyjętymi przez NIOSH. Inne choroby mogą być brane pod uwagę w rzadkich przypadkach, w nadzwyczajnych okolicznościach. Wnioskodawca musiał być leczony przez zawodowego świadczeniodawcę medycznego w rozsądnym czasie od momentu rozpoznania kwalifikującego się urazu. 12

13 Kryteria kwalifikacji: Uznane urazy VCF musi ustalić, czy uraz powstał w wyniku" ataków lub usuwania gruzu. VCF zaakceptuje w tym względzie ustalenia Administratora Programu Zdrowotnego WTC. Program Zdrowotny WTC ewaluuje urazy i stopień narażenia Wnioskodawcy na szkodliwe czynniki 9/11 w celu ustalenia, czy narażenie to było wysoko prawdopodobnym znaczącym czynnikiem powodującym zaostrzenie, przyczyniającym się do lub powodującym przedmiotową szkodę lub chorobę. W przypadku wszelkich zgłaszanych urazów i chorób leczonych w ramach Programu Opieki Zdrowotnej WTC od 1 lipca 2011 r.: Program Zdrowotny WTC dokonuje certyfikacji urazów/chorób w celu ich leczenia w ramach tego programu. Każda choroba, która jest certyfikowana do leczenia, i która znajduje się na liście VCF przypuszczalnie kwalifikujących się chorób, będzie uważana za kwalifikującą się dla celów VCF. Fakt, że uraz kwalifikuje się nie oznacza, że Wnioskodawca jest uprawniony.wnioskodawca będzie musiał spełniać również inne kryteria kwalifikacyjne dla celów VCF. 13 W przypadu wszelkich zgłaszanych urazów i chorób leczonych przez lekarza prywatnego lub inne programy/ organizacje: Lekarz prywatny będzie musiał wypełnić pewne formularze dokumentacji medycznej. VCF prześle następnie te informacje do programu WTC Zdrowia w celu rozpatrzenia. VCF powiadomi też Wnioskodawcę, czy potrzebna jest jakakolwiek dodatkowa dokumenatcja medyczna.

14 Kryteria kwalifikacji: Upoważniony przedstawiciel Tylko Wnioskodawa lub upoważniony przedstawiciel Wnioskodawcy (np. opiekun prawny roszczących o obrażenia cielesne, osobisty przedstawiciel w imieniu osób zmarłych). Jeśli ktoś inny niż Wnioskodawca składa wniosek, osoba ta musi wykazać, że jest uprawniona do działania w imieniu Wnioskodawcy. 14

15 Odszkodowanie: Omówienie Przyznane odszkodowanie składa się z trzech elementów: Straty ekonomiczne Starty pozaekonomiczne Wypłaty ze źródeł dodatkowych Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie Ustalenie procentowej wysokości odszkodowania (analiza szacunkowa) 15

16 Proces aplikacji: Omówienie Formularz wniosku został tak opracowany, aby usprawnić proces aplikacji, zwiększyć wydajność oraz zminimalizać wysiłek i koszty. Wnioskodawcy składający wnioski elektronicznie będą automatycznie kierowani do odpowiednich części formularza wniosku, w zależności od sposobu ich odpowiedzi na niektóre pytania (np. zakres urazu, roszczone szkody). Na przykład, jeśli Wnioskodawca nie żąda odszkodowania za niepełnosprawność, Wnioskodawca ten nie musi wypełniac sekcji odszkodowanie / świadczenia i nie uzyska odszkodowania za utratę zdolności zarobkowej lub świadczeń zastępczych w przyszłości. W stosownych przypadkach personel VCF pomoże Wnioskodawcom w uzyskaniu informacji na temat kwalifikacji, odszkodowania i wypłaty ze źródeł dodatkowych odpowiednich organizacji/ instytucji. 16

17 Przegląd procesu rozpatrywania wniosków: Ważne wskazówki VCF stara się, aby proces rozpatrywania wniosków przebiegał sprawnie i sprawiedliwie. Każdy wniosek jest rozpatrywany za pomocą tego samego ujednoliconego procesu: Proces rozpatrywania wniosku zaczyna się, gdy VCF otrzyma Twój formularz Formularz kwalifikacji oraz podpisane Oświadczenia i Załączniki. Pozwola nam to na uzyskanie informacji na temat Twego wniosku od innych organizacji, które wymagają od nas przedłożenia oryginalnych podpisów. WSKAZÓWKA: Wniosek zostanie rozpatrzony szybciej, jeśli dokumenty te są wypełnione poprawnie, w tym podpisane i parafowane we wszystkich odpowiednich miejscach oraz są wysłane na czas. Choć może się wydawać, że jest to nieistotny szczegół techniczny, strony trzecie nie będą brały pod uwagę nieprawidłowo wypełnionych Oświadczeń i Załączników. 17

18 Przegląd procesu rozpatrywania wniosków: Ważne wskazówki Po potwierdzeniu, że otrzymaliśmy odpowiednie upoważnienia, podejmujemy szereg kroków, aby rozpocząć proces rozpatrywania Twego wniosku. Po pierwsze, prosimy o udostępnienie informacji z NIOSH o tym, czy jesteś już leczony w ramach Programu Zdrowotnego World Trade Center. Jeśli nie jesteś leczony w przez ten program, prosimy wtedy o udostępnienie informacji od lekarza(y) leczącego Twoje choroby w celu ustalenia, czy choroby te były wynikiem wydarzeń 11 września. WSKAZÓWKA: Ponieważ może zaistnieć potrzeba wysłania naszych formularzy do Twoich lekarzy, dlatego istotne jest, abyś podał nam ich dokładne i pełne informacje kontaktowe. 18

19 Przegląd procesu rozpatrywania wniosków: Ważne wskazówki Podczas gdy uzyskiwania informacji medycznych na Twój temat, dokonujemy jednocześnie oceny Twego wniosku. Jeśli brakuje nam niezbędnych informacji, staramy się je uzyskać w jak najprostszy sposób. Czasami staramy się uzyskać informacje bezpośrednio od Ciebie lub Twego prawnika. Ale, o ile to możliwe, staramy się odciążyć Wnioskodawców poprzez prośbę o udostępnienie informacji bezpośrednio od stron trzecich, takich jak pracodawcy. WSKAZÓWKA: Możesz dopomóc w tym, aby Twój wniosek był rozpatrywany szybciej, poprzez dostarczenie dokładnej informacji kontaktowej do swego pracodawcy (lub innej strony trzeciej) w formularzu wniosku. W wysiłki związane z odbudową po wydarzeniach 11 września zaangażowanych było wiele różnych organizacji. Będziemy w stanie rozpatrzyć Twój wniosek szybciej, jeżeli bez trudności uda nam się zidentyfikować firmę, dla której pracowałeś lub organizację, z którą byłeś wtedy zrzeszony. 19

20 Przegląd procesu rozpatrywania wniosków: Ważne wskazówki Dokładamy wszelkich starań, aby uzyskać informacje od stron trzecich, włącznie z ponawianiem próśb, w razie potrzeby. Jeśli organizacja nie reaguje na nasze wielokrotne próśby, prosimy wtedy Ciebie lub Twego adwokata o udostepnienie informacji. WSKAZÓWKA: Jednym powszechnych problemów, z którym mamy do czynienia jest sytuacja, gdy pracodawca jest w stanie potwierdzić, że Wnioskodawca pracował w firmie lub był zaangażowany w prace związane z WTC, ale nie jest w stanie potwierdzić tego, że dana osoba faktycznie pracowała w kwalifikującym się miejscu lub w strefie narażenia w NYC. W takich przypadkach możemy poprosić o dostarczenie oświadczenia od stron trzecich, które mogą potwierdzić Twoją obecności w kwalifikującym się miejscu. Tego rodzaju potwierdzenia, określane jako Oświadczenia, muszą być podpisane pod przysięgą. Bardzo ważne jest, aby Twoje oświadczenia zawierały wymagane przez nas informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Dodatkowe instrukcje są dostępne w FAQ # 2,18 [Odpowiedzi na Często zadawane pytania # 2,18 ] na naszej stronie internetowej. Jeśli oświadczenia nie są zgodne z instrukcjami zawartymi w FAQ, możesz być zobowiązany do przedstawienia nowych oświadczeń lub wniosek Twój może zostać odrzucony. 20

21 Przegląd procesu rozpatrywania wniosków: Ważne wskazówki Po otrzymaniu przez VCF wszystkich niezbędnych informacji do rozpatrzenia wniosku, jesteśmy zwykle w stanie szybko podjąć decyzję co do uznania uprawnień. O naszej decyzji poinformujemy Ciebie lub Twego prawnika i poprosimy o wysłanie Formularza odszkodowania. Jeżeli taki formularz został już złożony, natychmiast zaczniemy pracować nad określeniem wysokości odszkodowania za poniesione szkody. WSKAZÓWKA: VCF może wypłacić odszkodowanie za straty ekonomiczne tylko wtedy, jeśli złożysz bezpośrednie roszczenie o straty ekonomiczne i dostarczysz odpowiednią dokumentację potwierdzającą te straty. Fundusz jest w stanie podejmować decyzje szybciej w przypadkach Wnioskodawców, którzy przedłożli odpowiednią dokumentację dowodową dotyczącą roszczeń wraz Formularzem odszkodowania. Na przykład, Wnioskodawcy ubiegający się o zwrot kosztów za wcześniejsze wydatki na opiekę zdrowotną muszą przedłożyć dokumentację potwierdzającą tego rodzaju wydatki. W przypadku, gdy VCF nie otrzyma odpowiedniej dokumentacji dotyczącej roszczeń, prośby o jej przekazanie zostaną przesłane do Wnioskodawców lub stron trzecich, co może prowadzić do opóźnienia wypłaty odszkodowania. Fundusz nie może pokryć szkód niepopartych odpowiednią dokumentacją dowodową. 21

22 22 strona główna (vcf.gov) - Co nowego? - Jak złożyć wniosek? - Prawo i przepisy końcowe - Dodatkowe języki - Odpowiedzi na często zadawane pytania

23 Proces aplikacji: Terminy składania wniosków Formularze kwalifikacyji i odszkodowania są już dostępne. Aby złożyć wniosek elektronicznie (preferowana metoda), Wnioskodawcy muszą się najpierw zarejestrować. Po zakończeniu procesu rejestracji Wnioskodawcy będą mogli wypełnić i wysłać Formularze kwalifikacji oraz odszkodownia. Wnioskodawcy zachęcani są do jak najszybszego składania Formularza odszkodowania. VCF będzie działać przez 5 lat, od 3 października 2011 r. do 3 października 2016 r. Osoba, która wie lub w oceniając rozsądnie powina była wiedzieć przed 3 października 2011 r. o uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataków z 11 września, musi złożyć swój wniosek w ciągu dwóch lat - czyli do 3 października Osoba, która dowiedziała się o uszczerbku na zdrowiu po 3 października 2011, musi złożyć swój wniosek w terminie 2 lat od dnia, w którym osoba, dowiedziała się lub oceniając rozsądnie powina była wiedzieć, że doznała fizycznego urazu w wyniku ataków. Przepisy końcowe, na podstawie których dodano określone typy raka do Listy chorób związanych z WTC wszedł w życie 12 października 2012 r. Zgodnie z ustawą Zadrogi, osoby, które do 12 października 2012 roku wiedziały (lub oceniając rozsądnie powinny wiedzieć), że cierpią na pokrywane typy raka, muszą złożyć wnioski do dnia 12 października 2014 roku, aby mogły one zostać rozpatrzone przez VCF. Jeśli dowiesz się później, że cierpisz na uznany typ raka, musisz złożyć wniosek w terminie do dwóch lat od dnia, kiedy się dowiesz (lub oceniając rozsądnie powinieneś był wiedzieć), że cierpisz na kwalifikującego się raka, aby Twoja choroba mogła być rozpatrzona przez VCF. Aby dotrzymać tych terminów, jeżeli wniosek jest składany elektronicznie, Wnioskodawca musi wypełnić Formularz rejestracji w odnośnym okresie dwóch lat. Jeżeli Wnioskodawca zdecyduje się na złożenie wniosku w formie drukowanej, Wnioskodawca musi przedłożyć Formularz kwalifikacyji, nawet jeśli nie jest kompletny, w odnośnym okresie dwóch lat. 23

24 Aby uzyskać więcej informacji: Strona internetowa VCF : W celu uzyskania pomocy: Zadzwoń na bezpłatną infolinię: (lub dla osób niedosłyszących) 24

1.1 Co to jest Fundusz Odszkodowań dla Ofiar 11 września?

1.1 Co to jest Fundusz Odszkodowań dla Ofiar 11 września? CZĘŚĆ 1. Informacje ogólne 1.1 Co to jest Fundusz Odszkodowań dla Ofiar 11 września? Często Zadawane Pytania Fundusz Odszkodowań dla Ofiar 11 września 2001 r. (September 11th Victim Compensation Fund,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informator członkowski

Informator członkowski World Trade Center Health Program 2013-2014 Informator członkowski NY/NJ Clinical Centers of Excellence SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 3 4 5 7 11 10 16 35 39 40 43 45 50 51 52 Witamy w Programie Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku u uznanie uprawnień w imieniu osób zmarłych

Instrukcja wypełniania wniosku u uznanie uprawnień w imieniu osób zmarłych Instrukcja wypełniania wniosku u uznanie uprawnień w imieniu osób zmarłych Niniejsze instrukcje pomogą w wypełnieniu i złożeniu do Funduszu Odszkodowań dla Ofiar Wydarzeń z 11 września ( Victim Compensation

Bardziej szczegółowo

Wioletta Buczak-Zeuschner. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Wioletta Buczak-Zeuschner. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie Choroby zawodowe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy uznanych za rakotwórcze u ludzi w aspekcie zmian wykazów substancji, mieszanin, czynników i procesów technologicznych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Zał cznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Zał cznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo

Informator członkowski

Informator członkowski World Trade Center Health Program 2013-2014 Informator członkowski NY/NJ Clinical Centers of Excellence SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 3 4 5 7 9 11 12 17 34 38 40 42 44 48 49 Witamy w Programie Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1097 Poz. 42 Załącznik C.35. IRINOTECANUM 1. IRINOTECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINOTECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINOTECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

IRINOTECANUM. Załącznik C.35.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.35.a. IRINOTECANUM Lp 1. IRINO TECANUM C15 RAK PRZEŁYKU 2. IRINO TECANUM C15.0 SZYJNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 3. IRINO TECANUM C15.1 PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZEŁYKU 4. IRINO TECANUM C15.2 BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZEŁYKU

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X Choroby układu nerwowego Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 3 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 4 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu pomocy stypendialnej

Regulamin programu pomocy stypendialnej Regulamin programu pomocy stypendialnej 1. Postanowienia wstępne 1. Program Pomocy Stypendialnej Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste (nazywany dalej Programem) jest formą pomocy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins

Spis treści. Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware. Część II Choroby układu oddechowego 137 Eleanor C. Hawkins Spis treści Część I Choroby układu krążenia 1 Wendy A. Ware 1 Badanie układu krążenia 2 2 Badania dodatkowe stosowane w chorobach układu krążenia 8 3 Leczenie zastoinowej niewydolności serca 29 4 Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla ratowników (nie dotyczy pracowników FDNY)

Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla ratowników (nie dotyczy pracowników FDNY) Zatwierdzony formularz OMB nr 0920-0891 Data ważności: 12/31/2014 Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla ratowników (nie dotyczy pracowników FDNY) Ratownicy uprawnieni do udziału

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA

DNO ŻOŁ DKA TRZON ŻOŁ DKA UJŚCIE ODŹWIERNIKA ODŹWIERNIK KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁ DKA, NIEOKREŚLONA Zał cznik C.64. TEMOZOLOMIDUM L.p. 1. TEMOZOLOMIDUM C16 2. TEMOZOLOMIDUM C16.0 3. TEMOZOLOMIDUM C16.1 4. TEMOZOLOMIDUM C16.2 5. TEMOZOLOMIDUM C16.3 6. TEMOZOLOMIDUM C16.4 7. TEMOZOLOMIDUM C16.5 8. TEMOZOLOMIDUM

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny

PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny PROCES ODWOŁANIA: osoby indywidualne i rodziny Celem Departamentu Zdrowia stanu Nowy Jork jest zapewnienie Państwu oraz Państwa rodzinom pomocy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego, na które je stać.

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu

Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu LEKCJA 4 Temat: Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne Cele operacyjne: Po zakończeniu zajęć uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10

Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 Załącznik C.64. TEMOZOLOMIDUM Nowotwory u dzieci we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego zakwalifikowanych do poniższych rozpoznań wg ICD-10 L.p. 1 TEMOZOLOMIDUM C22.0

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAWODOWE NIEBEZPIECZEŃSTWO W PRACY XXI WIEKU

CHOROBY ZAWODOWE NIEBEZPIECZEŃSTWO W PRACY XXI WIEKU CHOROBY ZAWODOWE NIEBEZPIECZEŃSTWO W PRACY XXI WIEKU Według Kodeksu Pracy (Art. 235) za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011

Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 Poprawiamy relacje Zgłaszanie zażaleń do NHS od 1 kwietnia 2011 NHS (Państwowa Służba Zdrowia) w Walii dąży do zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki medycznej. Dlatego bardzo istotne jest przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1674. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz.

Załącznik C.20. DOXORUBICINUM NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 916 Poz. 23 Załącznik C.20. DOXORUBICINUM 1. DOXORUBICINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. DOXORUBICINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. DOXORUBICINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

WIKTORIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA

WIKTORIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA WIKTORIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA Informacje na temat wypłaty świadczeń oraz ograniczeń i wyłączeń w Twojej ochronie ubezpieczeniowej zawarte są w następujących miejscach

Bardziej szczegółowo

NIEKOMPLETNE WNIOSKI TUE & ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ

NIEKOMPLETNE WNIOSKI TUE & ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ THERAPEUTIC USE EXEMPTION (TUE) WNIOSEK & ZGŁOSZENIE INSTRUKCJE Proszę przeczytać Sekcję 6 (Kodeks Anty-Dopingowy IPC) uważnie przed wypełnieniem poniższego formularza Informacje należy wpisać w języku

Bardziej szczegółowo

pujących w środowisku pracy na orzekanie o związanej zanej z wypadkami przy pracy Paweł Czarnecki

pujących w środowisku pracy na orzekanie o związanej zanej z wypadkami przy pracy Paweł Czarnecki Wpływ stresorów w występuj pujących w środowisku pracy na orzekanie o długotrwałej niezdolności do pracy związanej zanej z wypadkami przy pracy Paweł Czarnecki 1 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program)

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Zarys: Imigranci wnoszą na rynek pracy w Ontario cenne umiejętności oraz wiedzę, wpływając korzystnie

Bardziej szczegółowo

Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center Informator Programu Opieki Zdrowotnej WTC

Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center Informator Programu Opieki Zdrowotnej WTC Usługi diagnostyczne oraz leczenie Program Opieki Zdrowotnej WTC Program Opieki Zdrowotnej World Trade Center Informator Programu Opieki Zdrowotnej WTC NY/NJ Clinical Centers of Excellence Wersja 2: Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie

Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Jak wnosić o podanie powodów decyzji lub o ponowne jej rozpatrzenie Informacje o książeczce Niniejsza ulotka wyjaśnia, jak można prosić o podanie powodów decyzji oraz o ponowne rozpatrzenie decyzji, kiedy

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla osób ocalałych

Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla osób ocalałych Zatwierdzony formularz OMB nr 0920-0891 Data ważności: 12/31/2014 Program zdrowotny World Trade Center Podanie kwalifikacyjne dla osób ocalałych Osoby ocalałe uprawnione do udziału w programie zdrowotnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Stan na 27 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe

Bardziej szczegółowo

Informacje zdrowotne związane z 9/11 Wrzesień 2008

Informacje zdrowotne związane z 9/11 Wrzesień 2008 Informacje zdrowotne związane z 9/11 Wrzesień 2008 Ustawa rozszerza świadczenia związane z 9/11 8 sierpnia 2008 Gubernator Paterson podpisał ustawę pozwalającą na rozszerzenie świadczeń emerytalnych wynikających

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ

ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ Poprawa dostępności do szybkiej diagnostyki onkologicznej i szybkiego leczenia nowotworów złośliwych - jak najszybsze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych

Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje wypełniania wniosku o odszkodowanie dla osób osobiście poszkodowanych Instrukcje dot. wniosku o odszkodowanie Instrukcja ta pomoże wypełnić i złożyć do Funduszu Odszkodowań dla Ofiar wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu

Diagnoza Nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Informacja dotycząca umowy dodatkowej Diagnoza Nowotworu Informacje w zakresie Postanowienie 1. przesłanek wypłaty świadczenia art. 4; art. 6 Tabela nowotworów

Bardziej szczegółowo

6) pylica talkowa nie można określić 7) pylica grafitowa nie można określić 8) pylice wywoływane pyłami metali nie można określić

6) pylica talkowa nie można określić 7) pylica grafitowa nie można określić 8) pylice wywoływane pyłami metali nie można określić WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z OKRESEM, W KTÓRYM WYSTĄPIENIE UDOKUMENTOWANYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH UPOWAŻNIA DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ POMIMO WCZEŚNIEJSZEGO ZAKOŃCZENIA PRACY W NARAŻENIU ZAWODOWYM

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Roszczenia

Zgłoszenie Roszczenia Zgłoszenie Roszczenia Numer Roszczenia: (Wypełnia instytucja rozpatrująca roszczenie) Dane osoby składającej roszczenie: Imię i nazwisko: Rodzaj roszczenia: Data: Adres: Numer telefonu: Email: Ważne informacje/co

Bardziej szczegółowo

Choroby zawodowe. w przypadku zatruć ostrych 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych w zależności od rodzaju substancji

Choroby zawodowe. w przypadku zatruć ostrych 3 dni, w przypadku zatruć przewlekłych w zależności od rodzaju substancji Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z OKRESEM, W KTÓRYM WYSTĄPIENIE UDOKUMENTOWANYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH UPOWAŻNIA DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 5 PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD

nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 5 PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 5 PROCEDURA LIKWIDACJI SZKÓD DRUK NR 5 - Formularz nr5 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYKAZ PERSONELU wykaz osób z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych Wniosek złożono w PCPR w Hrubieszowie Nr sprawy: Załącznik Nr 1 pieczątka PCPR+data przyjęcia/wpływu wniosku+podpis osoby przyjmującej wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413

Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Dziennik Ustaw 151 Poz. 1413 Załącznik nr 6 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/295/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1 - Dane wnioskującego Ta sekcja musi zostać wypełniona zgodnie z instrukcjami. W innym przypadku rozpatrzenie może zostać opóźnione lub wniosek zostanie odrzucony A. Dane osobowe Zdjęcia należy

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz.

VINORELBINUM. Załącznik C.63.a. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1180 Poz. 9 Załącznik C.63.a. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika 1 Rzecznik praw obywatelskich ds. prawnych Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika Rozpatrujemy skargi prawne Czym się zajmujemy? Pomagamy rozpatrywać skargi na prawników, którzy

Bardziej szczegółowo

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin

Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Zasady zgłaszania i rozpatrywania roszczeń w trybie 48 godzin Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Warszawa 2011 Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10

Załącznik nr 2. Nazwa substancji czynnej oraz, jeżeli dotyczy droga podania lub dawka. Kod ICD-10. Lp. Nazwa ICD-10 Załącznik nr 2 WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R.

Bardziej szczegółowo

VINORELBINUM. Załącznik C.63.

VINORELBINUM. Załącznik C.63. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1499 Poz. 133 Załącznik C.63. VINORELBINUM 1. VINORELBINUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. VINORELBINUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. VINORELBINUM C00.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

Kandydaci indywidualni

Kandydaci indywidualni REGULAMIN BELL POZNAŃ AUTORYZOWANEGO CENTRUM EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL ZAPISY NA EGZAMIN Kandydaci indywidualni 1. W celu przystąpienia do egzaminu Cambridge ESOL w wybranej sesji egzaminacyjnej, należy:

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczy wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego

Wniosek dotyczy wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego Wniosek dotyczy wyłącznie mieszkańców powiatu brzeskiego... data wpływu wniosku wypełnia PCPR 2015 nr kolejny wniosku Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Region Stołeczny. Prawa pacjenta Styczeń 2012. Prawa pacjenta. krótka informacja dla pacjentów i ich krewnych. Region Stołeczny POLSK

Region Stołeczny. Prawa pacjenta Styczeń 2012. Prawa pacjenta. krótka informacja dla pacjentów i ich krewnych. Region Stołeczny POLSK Styczeń 2012 Region Stołeczny Prawa pacjenta krótka informacja dla pacjentów i ich krewnych Region Stołeczny POLSK Drogi Pacjencie Za pomocą niniejszej ulotki Rada Regionu chciałaby poinformować Cię o

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Inspekcja Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia Zgłaszaj je Inspekcji Pracy [fotografia] 1 Wypadki przy pracy podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych

Prosimy o przeczytanie tej ulotki. Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych Prosimy o przeczytanie tej ulotki Zmiany w sposobie przechowywania danych medycznych NHS w Anglii zmienia sposób przechowywania i obsługiwania Twoich danych medycznych. Prosimy o uważne przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ PCR - III.K.3241/ /. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6, tel. 68/ 363-06-84 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I. DANE WNIOSKODAWCY:

Bardziej szczegółowo