ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

2 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz inteligentnego systemu komunikacji GSM, zawierającego m.in. komunikaty głosowe oraz wiadomości SMS. System ten jest w pełni automatyczny, dając automatyczne powiadomienia głosowe oraz SMS. Dzięki swojej stabilności, trwałości i niezawodności może być szeroko używany do zabezpieczenia sklepów, biur i domów. 2. Podstawowe funkcje 4 przewodowe i 6 bezprzewodowych stref obsługa do 6 numerów telefonów dla komunikacji głosowej i 3 numerów telefonów dla wiadomości SMS zdalny 2-kierunkowy interkom możliwość programowania przez telefon możliwość uzbrojenie/rozbrojenia komendom SMS możliwość modyfikacji informacji alarmowej SMS 3 grupy czasowego uzbrojenia/rozbrojenia możliwość podłączenie syreny bezprzewodowej możliwość nagrania 10-sekundowej wiadomości głosowej komendy głosowe w języku polskim łatwe czyszczenie i sprawdzanie pamięci alarmu łatwe uzbrajanie za pomocą jednego klawisza łatwe parowanie i dodawanie kolejnych czujek/akcesowi bezprzewodowych zdalne uzbrajanie-rozbrajanie-kontrolowanie bazy alarmu programowanie opóźnienia alarmu dla stref wbudowany akumulator /praca do 5 godzin/ baza alarmu zabezpieczona przed otworzeniem 3. Parametry techniczne Zasilanie : Pobór prądu w trybie pracy: Pobór prądu w trybie alarmu: Częstotliwość bezprzewodowa: Częstotliwość GSM: Akumulator: Głośność alarmu: DC9V~12V <55mA <450mA 315/433.92MHz, 2262/4.7MΩ 900/1800/1900MHz NI-HI AAA*6 DC7.4V 110dB

3 4. Ustawienia fabryczne Strefa Uzbrojenie W domu Typ alarmu Opis Syrena Strefa 1 TAK Natychmiast Drzwi TAK Strefa 2 TAK Natychmiast Hala TAK Strefa 3 -przewodowa Strefa 4 - ;przewodowa Strefa 5 - przewodowa Strefa 6 - przewodowa TAK TAK Natychmiast Okno TAK TAK TAK Natychmiast Balkon TAK TAK TAK Ciagły-24H Pożar TAK TAK TAK Ciągły-24H GAZ TAK Napadówka TAK TAK Ciagły-24H NAPAD Hasło programowania 8888 Zdalne sterowanie TAK Hasło operacyjne 1234 Ilość dzwonienia RAZ Czas syreny 180sekund Syrena ostrzeżeń NIE 5. Instalacja 5.1 Instalacja bazy alarmu Przy instalacji bazy należy unikać dużych metalowych obiektów oraz urządzeń AGD które mogą powodować interferencje, jak i barier takich jak ściany żelbetonowe i drzwi przeciwpożarowe. 1. Zasilanie 2. Syrena 3. Wyjście 12V 4. NO C przekaźnik 5. A dodatkowy 6. Uziemienie dla przewodowych stref (3-6) 7. Slot karty SIM 8. Klawisz SET do programowania 9. Przełącznik zasilania 10. Gniazdo anteny A. Oznaczenie stref B. Oznaczenie uzbrojony/rozbrojony C. Oznaczenie zasilania

4 5.2 Instalacja karty SIM 1. Otwórz (w kierunku OPEN) i uchyl kieszeń na kartę 2. Wsuń kartę SIM 3. Zamknij i zatrzaśnij (w kierunku LOCK) kieszeń. 6. Ustawienia bazy

5 6.1 Komunikaty bazy Funkcja Rodzaj Informacja Dźwięk Krótki bip Klawisz naciśnięty Długi bip 4 x krótki bip BŁĄD bip ciągle Zatwierdzony Brak karty SIM lub start systemu Dioda strefy Świeci Alarm zablokowany Miga W trybie rozbrojenia parowanie czujki Dioda uzbrojenia Świeci Alarm uzbrojony Miga wolno Status programowania/ Status W domu Miga szybko ALARM!!! Światła 3 sekundy błyszczy Sieć OK, tryb standby Miga Brak karty SIM/ Start systemu Wygaszone Błąd systemu 6.2 Pierwsze uruchomienie Zainstaluj karte SIM, podłącz czujki przewodowe, zainstaluj antenę, podłącz zasilacz. Podłacz zasilacz do prądu. W tym momencie 8 diód zacznie migać, po chwili baza zacznie detekcje karty SIM, dioda zasilania świeci do zakończenia uruchomienia bazy, następnie dioda zasilania miga co 3 sekundy baza jest rozbrojona... Na końcu, przesuń przełącznik zasilania (9) na ON. Akumulator jest włączony. 6.3 Przywrócenie ustawień fabrycznych Wyłącz zasilanie z akumulatora (9) odłącz zasilacz, naciśnij i trzymaj klawisz SET, włącz zasilacz Dioda Z1 świeci, po 3 sekundach długi sygnał bip, jak światła przestaną migać można puścić klawisz SET. Wszystkie zmiany zostały wykasowane, baza powróciła do ustawień fabrycznych. 6.4 Nagrywanie komunikatu głosowego W trybie rozbrojenia naciśnij SET 3 razy, baza wyda długie bip, dioda ARM zacznie migać (1 raz na sekundę), nagrywanie rozpocznie się. Nagrywaj z odległości około 30cm, mówiąc bardzo wyraźnie, po 10 sekundach nagrywanie automatycznie zakończy się, a dioda ARM przestanie migać.

6 6.5 Wejście w status programowanie W stanie rozbrojenia, naciśnij i przytrzymaj SET, 3 sekundy później baza wyda długie bip, dioda ARM zacznie migać, a baza przeszła w status programowania. W statusie programowania, dopóki dioda ARM miga, można programować różne opcje. Jeśli jednak przez 30 sekund nie wykonasz żadnej operacji, baza automatycznie wyjdzie ze statusu programowania i wróci do statusu rozbrojony. 6.6 Wyjście ze statusu programowania Po ustawieniu wszystkich opcji diody stref nie świecą, miga tylko dioda ARM, naciśnij klawisz SET przez 3 sekundy, baza wyjdzie ze statusu programowanie, i wróci do statusu rozbrojona. 6.7 Parowanie pilota zdalnego sterowania Dodawanie pilota W trybie rozbrojenia, wejdź w status programowanie, naciśnij SET jeszcze raz, baza wyda komunikat programowanie pilota i wszystkie diody stref świecą cały czas, co oznacza że baza czeka na parowanie pilota, naciśnij którykolwiek klawisz na pilocie, baza wyda komunikat parowanie zakończone i bip, wszystkie diody stref zgasną, co oznacza że pilot został sparowany poprawnie. UWAGA: Baza może sparować do 8 pilotów, procedura parowania jest taka sama dla wszystkich pilotów Kasowanie pilotów W trybie rozbrojenia, wejdź w status programowanie, naciśnij SET jeszcze raz, baza wyda komunikat programowanie pilota i wszystkie diody stref świecą cały czas, co oznacza że baza czeka na parowanie pilota, naciśnij i przytrzymaj SET przez 3 sekundy, baza wyda komunikat kasowanie zakończone i wszystkie diody zgasną. UWAGA: W procedurze kasowania kasują się wszystkie piloty. 6.8 Parowanie stref Parowanie stref W trybie rozbrojenia, wejdź w status programowanie, naciśnij SET jeszcze raz, baza wyda komunikat programowanie pilota i wszystkie diody stref świecą cały czas, co oznacza że baza czeka na parowanie pilota, naciśnij SET jeszcze raz, dioda Z1 zaświeci się, i baza wyda komunikat głosowy Kodowanie czujnika, następnie weź czujkę którą chcesz sparować, przybliż do bazy i włącz przełącznik ON/OFF na czujce, jeśli baza poprawnie odbierze sygnał z czujki, to wyda komunikat kodowanie zakończone i dioda Z1 zgaśnie, co oznacza poprawne zakończenie parowania czujki do strefy Z1. UWAGA: Po sparowaniu strefy Z1, naciskając kolejny raz SET przechodzimy do parowania kolejnych stref Z2, Z3,... Po sparowaniu strefy Z6 proces parowania automatycznie się zakończy.

7 Sparowanie czujki do danej strefy powoduje automatyczne wykasowanie poprzednio sparowanej czujki. Można sparować maksymalnie 6 czujek. Jeśli wymagana jest większa liczba czujek należy użyć kilku czujek z tym samych kodem i adresem cyfrowym. Wystarczy wówczas sparować jedną z tych czujek a pozostałe będą pracować również z bazą. W razie alarmu wszystkie te czujki będą wskazywać na tą samą strefę. Kasowanie parowania stref W trybie rozbrojenia, wejdź w status programowanie, naciśnij SET jeszcze raz, baza wyda komunikat programowanie pilota i wszystkie diody stref świecą cały czas, co oznacza że baza czeka na parowanie pilota, naciśnij SET jeszcze raz, dioda Z1 zaświeci się, i baza wyda komunikat głosowy Kodowanie czujnika, naciśnij i przytrzymaj SET przez 3 sekundy, baza wyda komunikat Kasowanie zakończone, dioda Z1 zgaśnie. Kasowanie Strefy Z1 zostało zakończone. 7. Zdalne programowanie Wszystkie funkcje zdalnego programowania bazy są dokonywane za pomoc wiadomości SMS wysyłanych na numer GSM karty SIIM zainstalowanej w bazie, lub komendami na klawiaturze telefonu po wcześniejszym nawiązaniu rozmowy z bazą. W trybie rozbrojenia, i po sprawdzeniu że sieć GSM działa poprawnie, zadzwoń na numer karty zainstalowanej w bazie, baza wyda komunikat wprowadź hasło, następnie należy wprowadzić hasło (domyślne 8888) po tym baza wyda długi komunikat bip, a dioda ARM zacznie migać, co oznacza że baza przeszła w tryb zdalnego programowania. 7.1 Instrukcje na klawiaturze Funkcja Wprowadzana instrukcja Notatki Wejście w programowanie Wpisz [hasło] np Długi bip Wyjście z programowania Rozłącz się krótkie bip Hasło operacyjne [30]+[nowe hasło]+[#] zmiana Domyślne 1234 Hasło programowania [31]+[nowe hasło]+[#] zmiana Domyślne 8888 Dodaj numer telefonu [51]+[numer telefonu]+[#] [51]~[56] 6 numerów Kasuj numer telefonu [51]+[#] [51]~[56] 6 numerów Dodaj numer telefonu dla SMS [57]+[numer telefonu]+[#] [57]~[59] 3 numerów Kasowanie numer telefonu dla SMS [57]+[#] [57]~[59] 3 numerów Programowanie strefy [60]+[01~08]+[1~4]+[1~8]+[0/1]+ [#] Dymyślne 1/1/0 Strefa W domu [61]+[01~08]+[0/1]+[#] Domyślne 0 Zdalne uzbrojenie/rozbrojenie [hasło]+[1/2/3] Komunikat głosowy Urządzenie domowe - włącz [hasło]+[5/7]#

8 Urządzenie domowe - wyłacz [hasło]+[6/8]# 7.2 Instrukcje SMS Funkcja Wprowadzana instrukcja Notatki Hasło operacyjne Hasło programowania Dodaj numer telefonu [hasło programowania]+[30]+[nowe hasło operacyjne]+[#] [hasło programowania]+[30]+[nowe hasło programowania]+[#] [hasło programowania]+[51]+[numer telefonu]+[#] Domyślne 1234 Domyślne 8888 [51]~[56] 6 numerów Kasuj numer telefonu [hasło programowania]+[51]+[#] [51]~[56] 6 numerów Dodaj numer telefonu dla SMS Kasowanie numer telefonu dla SMS Programowanie strefy Strefa W domu [hasło programowania]+[57]+[numer telefonu]+[#] [hasło programowania]+[57]+[#] [hasło programowania] +[60]+[01~08]+[1~4]+[1~8]+[0/1]+[#] [hasło programowania] +[61]+[01~08]+[0/1]+[#] [57]~[59] 3 numerów [57]~[59] 3 numerów Dymyślne 1/1/0 Domyślne 0 Zdalne uzbrojenie/rozbrojenie [hasło operacyjne]+[1/2/3] Komunikat głosowy Urządzenie domowe - włącz Urządzenie domowe - wyłacz [hasło operacyjne]+[5/7]# [hasło operacyjne]+[6/8]# 7.3 Zmiana hasła W trybie zdalnego programowania wprowadź z klawiatury [30]/[31], następnie nowe 4-cyfrowe hasło, i zakończ [#]. Baza wyda długi dźwięk bip co oznacza poprawną zmianę hasła. Hasło operacyjne : 30->X X X X-> # Hasło programowania: 31->X X X X-> # gdzie XXXX oznacza nowe hasło. np. aby zmienić domyślne hasło 8888 na nowe >0000-> # lub SMS # Hasło operacyjne: po zadzwonieniu na numer bazy jeśli wprowadzisz hasło operacyjne (domyślne 1234), będziesz mógł jedynie wykonać operacje, uzbrojenia/rozbrojenia i zdalnego monitorowania. Hasło programowania: po zadzwonieniu na numer bazy jeśli wprowadzisz hasło programowania (domyślne 8888), będziesz mógł jedynie wykonać operacje programowania funkcji bazy.

9 UWAGA: hasło operacyjne i hasło programowania nie mogą być takie same. 7.4 Ustawienia numerów telefonów Informacja głosowa Jeśli ustawisz te numer telefonów, w razie alarmu baza zadzwoni na te numery i odtworzy nagranie głosowe. W trybie zdalnego programowania, wprowadź [51~56], następnie numer telefonu i zatwierdź #, [51]~[56] odnoszą się do odpowiednich kolejnych numerów telefonów. Ustawienie numerów 51->XXX...XXX-># 52->XXX...XXX-># 53->XXX...XXX-># 54->XXX...XXX-># 55->XXX...XXX-># 56->XXX...XXX-># Kasowanie numerów 51-># 52-># 53-># 54-># 55-># 56-># gdzie XXX...XXX oznacza numer telefonu. np. aby ustawić numer telefonu > ># lub SMS # Kasowanie trzeciego numeru telefonu [53]-># lub SMS # Numery telefonów do odbioru wiadomości SMS Jeśli ustawisz te numery w razie alarmu, baza wyśle na te numery wiadomość SMS. W trybie zdalnego programowania, wprowadź [57~59], następnie numer telefonu i zatwierdź #, [57]~[59] odnoszą się do odpowiednich kolejnych numerów telefonów. Ustawienie numerów

10 57->XXX...XXX-># 58->XXX...XXX-># 59->XXX...XXX-># Kasowanie numerów 57-># 58-># 59-># gdzie XXX...XXX oznacza numer telefonu. np. aby ustawić numer telefonu > ># lub SMS # Kasowanie trzeciego numeru telefonu [59]-># lub SMS # 7.5 Programowanie stref W trybie zdalnego programowania, wprowadź [60], następnie numer strefy 1~6, następnie typ strefy 1~4, lokalizacja strefy 1~6, oraz czy włączyć alarm dźwiękowy 0/1 i zatwierdź #. Komenda 60-> A B C D # Gdzie: A oznacza numer strefy, B oznacz typ strefy, C oznacza lokalizacje alarmu, D oznacz dźwięk syreny. A: numer strefy od 1 do 6 B: typ strefy [1]-alarm natychmiastowy, [2] alarm z opóźnieniem 40 sekund, [3] alarm ciagły (zawsze załączony) [4] obejście C: Lokalizacja [1] napadówka, [2] pożar, [3] gaz, [4] drzwi, [5] hol, [6] okno, [7] balkon, [8] alarm obwodu. D: typ syreny: [0] syrena wyłaczona, [1] syrena włączona Przykład: Ustaw strefę 1 z ciągłym alarmem przeciwpożarowym i syreną włączoną # SMS # 7.6 Strefa W domu

11 W trybie zdalnego programowania, wprowadź [61], następnie numer strefy 1~6 i wybierz [0/1] i zatwierdź # 61 A B # Funkcje: A: numer strefy od 1 do 6 B: Status 0 czujka nieaktywna w statusie W domu, 1 czujka aktywna-działa w statusie W domu Przykład: Chcemy ustawić czujkę ze strefy Z1 żeby była aktywna w stanie W domu # SMS # 7.7 Syrena przy uzbrajaniu/rozbrajaniu W trybie zdalnego programowania, wprowadź [75], następnie [0/1] i #, 0 oznacza brak sygnału głosowego syreny przy uzbrojeniu/rozbrojeniu, 1 oznacza sygnał głosowy syreny przy uzbrojeniu rozbrojeniu 75 A # Przykład: Jeśli chcemy aby syrena informowała nas przy każdym uzbrojeniu/rozbrojeniu systemu 75 1 # SMS # 7.8 Zmiana wiadomości wysyłanej SMSem Format wiadomości SMS: [hasło programowe]+[9]+[1~6 strefa]+ # + [nowa wiadomość SMS] + # Przykład: Chcemy zmień wiadomość ze strefy 5 na Alarm w holu SMS #Alarm w holu# W razie włączenia alarmu strefie 5 otrzymamy wiadomość SMS Alarm w holu Kasowanie wiadomości SMS : [9] + [1~6 strefa] + # SMS # 7.9 S Ustawienie zegara W trybie zdalnego programowania, wprowadź [32], następnie godzinę w formacie [AA- system 24 godzinny] i minuty w formacie [BB] i zakończ #. Usłyszysz długie bip i wiadomość ustawianie zakończone

12 [32] [AA] [BB] # Przykład: Aby ustawić czas na godzinę 17:32 [32] [17] [32} # SMS # 7.10 Czasowe uzbrajanie/rozbrajanie alarmu 1. Godzina uzbrojenia W trybie zdalnego programowania, wprowadź [ można ustawić do 3 przedziałów czasowych uzbrojenia/rozbrojenia], następnie godzinę w formacie [AA][BB] i zakończ #. Usłyszysz długie bip i wiadomość ustawienie zakończone [XX] [AA] [BB] # XX: 33,34,35 kolejny przedział czasowy AA: godzina uzbrojenia BB: minuty uzbrojenia Przykład: ustaw godzinę uzbrojenia na 22:45 [33] [22] [45] # SMS # 2. Godzina rozbrojenia W trybie zdalnego programowania, wprowadź [ można ustawić do 3 przedziałów czasowych uzbrojenia/rozbrojenia], następnie godzinę w formacie [AA][BB] i zakończ #. Usłyszysz długie bip i wiadomość ustawienie zakończone [XX] [AA] [BB] # XX: 36,37,38 kolejny przedział czasowy AA: godzina rozbrojenia BB: minuty rozbrojenia Przykład: ustaw godzinę rozbrojenia na 06:45 [36] [06] [45] # SMS # 3. Włączanie/wyłączanie czasowego uzbrajania/rozbrajania W trybie zdalnego programowania, wprowadź [39] a następnie [0/1] i zakończ #. Usłyszysz długie bip i wiadomość ustawienie zakończone [39] [0/1] # 0: czasowe uzbrajanie/rozbrajanie alarmu wyłączone 1: czasowe uzbrajanie/rozbrajanie alarmu włączone

13 Przykład: włącz funkcję czasowego uzbrajania/rozbrajania [39] [1] # SMS # UWAGA: Domyślnie funkcja jest wyłączona. 4. Czasowe włączanie urządzeń domowych W trybie zdalnego programowania, wprowadź [45,47- można ustawić do 2 urządzeń domowych], następnie godzinę w formacie [AA][BB] i zakończ #. Usłyszysz długie bip i wiadomość ustawienie zakończone [45,47] [AA] [BB] # 45 pierwsze urządzenie domowe 47 drugie urządzenie domowe AA godzina włączenia BB minuty włączenia Przykład: Włącz urządzenie domowe nr 1 o godzinie 13:20 [45] [13] [20] # SMS # 5. Czasowe wyłączanie urządzeń domowych W trybie zdalnego programowania, wprowadź [46,48- można ustawić do 2 urządzeń domowych], następnie godzinę w formacie [AA][BB] i zakończ #. Usłyszysz długie bip i wiadomość ustawienie zakończone [46,48] [AA] [BB] # 46 pierwsze urządzenie domowe 48 drugie urządzenie domowe AA godzina włączenia BB minuty włączenia Przykład: Wyłącz urządzenie domowe nr 1 o godzinie 14:20 [46] [14] [20] # SMS # 8. Obsługa 8.1 Uzbrajanie Na zewnątrz Ten rodzaj uzbrojenia oznacza że jesteś na zewnątrz i wszystkie strefy są włączone, jeśli którakolwiek czujka zostanie uruchomiona, alarm się włączy, syrena zacznie działąć i odpowiednie

14 wiadomości i SMS zostaną wysłane. Po uzbrojenia dioda ARM świeci światłem ciągłym. Pilot: naciśnij SMS : 12341# 8.2 Uzbrajanie W domu Ten rodzaj uzbrojenia oznacza że jesteś w domu i część czujek jest wyłączonych (w tej części obiektu w której się poruszasz) a część jest włączonych (w tej części w której nikogo nie powinno być). Po uzbrojenia dioda ARM wolno miga. Pilot: naciśnij 8.3 Rozbrajanie Ta funkcja służy do wyjścia alarmu z trybu uzbrojenia. Można użyć jej także do wyłączenia syreny w razie włączenia się alarmu. Wszystkie czujki będą wówczas nieaktywne - niebędą powodować uruchomienia alarmu (poza czujkami ustawionymi na pracę ciągłą takie jak czujki przeciwpożarowe, gazowe, oraz czujka napadowa). Dioda ARM zgaśnie. Pilot: naciśnij SMS: 12342# 8.4 Wyczyść pamięć alarmową. Funkcja ta służy czyszczeniu pamięci alarmowej. Po uruchomieniu alarmu odpowiednia dioda na bazie będzie świecić nawet po rozbrojeniu alarmu. Aby wyłączyć diodę należy naciśnąsnąć przycisk rozbrajania. Pilot: naciśnij 8.5 Napadówka. W razie zagrożenia naciśnij przycisk Pilot: naciśnij

15 8.6 Odbiór alarmu przez telefon. Po włączeniu się alarmu i uruchomieniu syreny, baza automatycznie nawiąże rozmowę z numerami telefonów które zostały zaprogramowane. Po odebraniu rozmowy i odsłuchaniu wiadomości można wydać komendę za pomocą klawiatury telefonu. Klawisz 1: baza zatrzyma alarm i ponownie się uzbroi, nie zadzwoni ponownie klawisz 2: baza zatrzyma alarm i nie uzbroi się, nie zadzwoni ponownie klawisz 3: baza zatrzyma alarm, przez 30 sekund będzie kontrolować strefy i niezadzwoni, aby kontrolować dłużej strefy naciśnij 3 jeszcze raz Klawisz 4: baza zatrzyma alarm, przez 30 sekund będzie transmitować głos z obiektu i niezadzwoni, aby kontrolować dłużej strefy naciśnij 4 jeszcze raz Klawisz 5: Uruchamia 1 urządzenie domowe Klawisz 6: Wyłącza 1 urządzenie domowe Klawisz 7: Uruchamia 2 urządzenie domowe Klawisz 8: Wyłącza 2 urządzenie domowe Klawisz 9: Uruchamia syrenę, jeśli chcesz wyłączyć syrenę użyj klawiszy 1/2/3/4 SMS 1234[1~9]# Jeśli użytkownik pierwszego numeru na który zadzwoni baza niewyda żadnej komendy i się rozłączy, baza zadzwoni na kolejny numer, do momentu aż ktoś odpowie i wyda zdalną komendę. Jeśli żaden z 6 numerów nieodpowie, procedura zostanie powtórzona 3 razy. 8.7 Zdalne sterowanie przez telefon. Zadzwoń na numer bazy, po usłyszeniu komunikatu wprowadź hasło, wpisz z klawiatury hasło (domyślne 1234 ). Jeśli wprowadzisz poprawne hasło usłyszysz komendy naciśnij 1 aby zazbroić, 2 aby rozbroić, 3 aby monitorować, 4 komunikacja głosowa Klawisz 1: Uzbrojenie, jeśli zakończy się pomyślnie usłyszysz komunikat system uzbrojony Klawisz 2: Rozbrojenie, jeśli zakończy się pomyślnie usłyszysz komunikat system rozbrojony Klawisz 3: monitorowanie przez 30 sekund, aby kontynuować naciśnij 3 jeszcze raz Klawisz 4: Komunikacja głosowa przez 30 sekund, aby kontynuować naciśnij 4 jeszcze raz Klawisz 5: Uruchamia 1 urządzenie domowe Klawisz 6: Wyłącza 1 urządzenie domowe Klawisz 7: Uruchamia 2 urządzenie domowe Klawisz 8: Wyłącza 2 urządzenie domowe Klawisz 9: Uruchamia syrenę, jeśli chcesz wyłączyć syrenę użyj klawiszy 1/2/3/4 SMS 1234[1~9]# 8.8 Urządzenia domowe.

16 Parowanie urządzeń domowych: z bazą można sparować 2 bezprzewodowe urządzenia domowe. Zgodnie z instrukcją urządzenia domowego wprowadź je w tryb parowania. Następnie wprowadź bazę w status zdalnego sterowania i naciśnij klawisz 5~8, co spowoduje wysłanie sygnału parowania do urządzenia domowe. Kodowanie sygnału Kodowanie sygnału może pomóc w błędach komunikacji i nakłądaniu częstotliwości. Komenda: Wejdź w status programowania i wprowadź 73 + XX + # (gdzie XX to Bity kodujące) SMS XX# UWAGA: Nie gwarantujemy poprawnego działania systemu alarmowego z urządzeniami domowymi zakupionymi od innych producentów 8.9 Syrena bezprzewodowa. Do systemu alarmowego można podłączyć syrenę bezprzewodową. Parowanie syreny bezprzewodowej Wprowadź syrenę w tryb parowania, następnie naciśnij na bazie klawisz SET 4 razy, zostanie wysłany komunikat parowania do syreny. Kodowanie sygnału syreny Kodowanie sygnału może pomóc w błędach komunikacji i nakłądaniu częstotliwości. Komenda: Wejdź w status programowania i wprowadź 74 + XX + # (gdzie XX to Bity kodujące) SMS XX# UWAGA: Nie gwarantujemy poprawnego działania systemu alarmowego z syrenami bezprzewodowymi zakupionymi od innych producentów 8.10 Zdalne programowanie przez telefon. Zadzwoń na numer bazy, po usłyszeniu komunikatu wprowadź hasło, wpisz z klawiatury hasło (domyślne 8888 ). Jeśli wprowadzisz poprawne hasło usłyszysz długie bip jeśli nie wiadomość hasło niepoprawne, prowadź jeszcze raz 9. Konserwacja Test systemu Pomimo że system jest używany ciągle, czasowa konserwacja i test jest konieczny aby upewnić się że działa prawidłowo i stabilnie. Zazwyczaj raz na 3 miesiące należy wykonać test.

17 BAZA: 1. Sprawdź funkcję uzbrajania/rozbrajania. 2. Sprawdź możliwość nawiązania połączenia telefonicznego z bazą 3. Sprawdź komunikacje czujek z bazą. CZUJKI: 1. Wywołaj alarm z każdej czujki 2. Sprawdź baterie w każdej czujce 3. Sprawdź jakość połączenia bezprzewodowego. Rozwiązywanie problemów Cały czas brzęczy: Sprawdź czy karta SIM jest zainstalowana poprawnie, karta nie może mieć kodu PIN. Dioda power miga ciągle: Problem z zasięgiem sieci bezprzewodowej. Problem z wywołaniem alarmu: Sprawdź czy czujki są poprawnie sparowane z bazą lub czy baterie w czujkach są dobre. Problem z połączeniem GSM: sprawdź zasięg sieci GSM, uruchom kartę SIM w telefonie. Syrena: Sprawdź polaryzacje podłączenia syreny, sprawdź tryb strefy czy nie ma wyłaczonej syreny. Brak wiadomości głosowej: spróbuj nagrać jeszcze raz. Problem ze zdalnym progranowanie: sprawdź czy wprowadzasz poprawne hasło, czy nie zostałe zmieniowe z domyślnego Problem ze zdalnym sterowaniem: sprawdź czy wprowadzasz poprawne hasło, czy nie zostałe zmieniowe z domyślnego 1234 UWAGI: Nie dokonuj rozbieraj lub naprawiał urządzenia bez potrzeby. W razie pytań skontaktuj się z naszym serwisem. Nie używaj numerów alarmowych 997/112 do wysyłania informacji alarmowych.

18 10. Zawartość baza czujka bezprzewodowa ruchu czujka bezprzewodowa do drzwi pilot 2szt zasilacz syrena przewodowa antena

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Przewodnik instalacyjny Profil Dla lepszego zrozumienia tego produktu, należy przed użyciem uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. System alarmowy GSM do

Bardziej szczegółowo

System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI

System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Wprowadzenie do systemu Inteligentny bezprzewodowy elektroniczny antykradzieżowy system alarmowy GSM jest innowacyjnym bezprzewodowym mobilnym inteligentnym ostrzegającym

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ALARM Model GSM5

Bezprzewodowy ALARM Model GSM5 Bezprzewodowy ALARM Model GSM5 Instrukcja Zestaw standardowo zawiera: centralka alarmowa wbudowany przemysłowy moduł GSM 900/1800MHz; bezprzewodowy czujnik ruchu (PIR); bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi

Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi Domowy System Alarmowy Instrukcja Obsługi Drodzy Klienci, Dziękujemy za użytkowanie naszego Systemu Alarmowego GSM. Jesteśmy zobowiązani zaoferować wam najlepszy na dzień dzisiejszy domowy system alarmowy,

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Zawartość pudełka POL

Funkcje. Zawartość pudełka POL POL Funkcje ASA-30 może być użyta jako dodatkowa syrena podłączona do posiadanego systemu alarmowego albo jako syrena niezależna podłączona do zdalnego sterowania i / lub czujników bezprzewodowych. - Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI. spacetronik.pl

ALARM GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI. spacetronik.pl ALARM GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie prawa zastrzeżone DMTrade 2015 Przestrogi. Aby uniknąć problemów z instalacją i uszkodzenia urządzenia, należy podjąć następujące środki zapobiegawcze: Wejściowe napięcie

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

System Alarmowy GSM. Instalacja włącznika magnetycznego bramy

System Alarmowy GSM. Instalacja włącznika magnetycznego bramy System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI Alarm antywłamaniowy Instalacja systemu Krótkie wprowadzenie do systemu Alarm składa się z jednostki głównej alarmu i różnych akcesoriów połączonych bezprzewodowo.

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami:

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami: ALARM MOTOCYKLOWY INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Nowy alarm motocyklowy SILIC MOTOCYCLE ALARM jest jednym z najlepszych systemów bezpieczeństwa na rynku. Jego trwałe programowalne funkcje zapewniają elastyczność,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04

MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04 MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Programowanie numerów 4 3. Funkcje trzech przycisków 5 4. Jak włączyć i wyłączyć alarm? 6 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja ABO ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARMU...3 2.2 WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 5 Instrukcja BT400 G5 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Wprowadzenie: Słuchawka BT400 G5 składa się z następujących części: 1. Przycisk Rozmowa/Transfer: Przycisk posiada 2 funkcje: Rozmowa odbieranie i

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi Wersja AP. ALBATROSS S1 wersja AP -1- instrukcja v1.4

ALBATROSS S1. Instrukcja obsługi Wersja AP. ALBATROSS S1 wersja AP -1- instrukcja v1.4 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja AP ALBATROSS S1 wersja AP -1- instrukcja v1.4 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARM...3 2.2 WYŁĄCZANIE ALARM...4

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUKIERUNKOWY ALARM SAMOCHODOWY Zaleca się, aby przed instalacją, przeczytać uważnie tę instrukcję. Zatrzymać ją dla przyszłego

INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUKIERUNKOWY ALARM SAMOCHODOWY Zaleca się, aby przed instalacją, przeczytać uważnie tę instrukcję. Zatrzymać ją dla przyszłego INSTRUKCJA OBSŁUGI DWUKIERUNKOWY ALARM SAMOCHODOWY Zaleca się, aby przed instalacją, przeczytać uważnie tę instrukcję. Zatrzymać ją dla przyszłego wykorzystania. noxon standard Rozwiązywanie problemów...11

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm www.mobi click.com 06.08.2014 06.08.2014 Wersja 2.05 MobiAlarm Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2 Informacje wstępne Programowanie numerów Funkcje trzech przycisków Jak włączyć i wyłączyć

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GSM/SMS System alarmowy

GSM/SMS System alarmowy Printed in China PA : O2-UM-PL-V1.0 O2 GSM/SMS System alarmowy Instrukcja użytkowania Drodzy Klienci, Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Produkt ten to kompletne bezprzewodowe rozwiązanie systemu

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11 Centrala alarmowa Conrad MA Instrukcja obsługi Nr produktu: 751990 Strona 1 z 11 Widok produktu 1. Antena 2. Urządzenie sygnalizacji akustycznej 3. Diody LED statusu strefy Diody LED informują o statusie

Bardziej szczegółowo

System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez)

System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez) System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez) Instalacja Programowanie Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści Pobranie programu za pomocą QR code lub ze strony producenta: 1. Parametry techniczne 2. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth. BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH

YANOSIK VOICE. Instrukcja obsługi. Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth.  BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH YANOSIK VOICE BEZPRZEWODOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH Instrukcja obsługi Bezprzewodowa słuchawka Bluetooth www.yanosik.pl 1. Opis produktu 1. Przycisk zasilania 3. Słuchawka 2. Gniazdo ładowania 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący PY-BT02

Zestaw głośnomówiący  PY-BT02 Zestaw głośnomówiący PY-BT02 Wymiana baterii 1 Głośnik 2 Przycisk wielofunkcyjny 3 Poziom dźwięku + 4 Poziom dźwięku 5 Mikrofon 6 Wyciszenie 7 Gniazdo mini USB 5 pin 8 Uchwyt Ładowarka Instalacja w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY

Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY 1 Instrukcja użytkowania systemu JB-5000 SYSTEM WIDEO-DOMOFONOWY LEELEN TECHNOLOGY POLSKA www.leelen.pl biuro@leelen.pl serwis@leelen.pl Prosimy przeczytać tę instrukcję, zanim produkty zostaną zainstalowane.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC

PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC PROGRAMOWANIE Z PRZEWODU AWARYJNEGO SEO CONCERTO LC UWAGI OGÓLNE: 1. Chwilowe dotknięcie przewodem awaryjnym do masy przy wyłączonej stacyjce spowoduje zrestartowanie się procesora co potwierdzone będzie

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA MAK PLUS 1. INFORMACJE OGÓLNE Pilot uniwersalny MAK Plus może obsługiwać równocześnie 2 urządzenia: TV (odbiornik telewizyjny) oraz SAT (tuner satelitarny). Przed użyciem pilota

Bardziej szczegółowo