GLOBAL IMPACT. Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE. UN Photo/Larry Barns

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBAL IMPACT. Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE. UN Photo/Larry Barns"

Transkrypt

1 GLOBAL IMPACT RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia UN Photo/Larry Barns

2 WIZJA GLOBALNEGO WPŁYWU METLIFE Kontynuując niemal 150 letnią tradycję doskonałości, MetLife stara się pomagać klientom indywidualnym, rodzinom i społecznościom na całym świecie w lepszym korzystaniu z życia. Sukces MetLife zależy od zaufania klientów oraz poprawy stabilności finansowej społeczności, w których działamy. W tym celu: oferujemy produkty i usługi zapewniające korzyści klientom indywidualnym, rodzinom oraz społecznościom; odpowiedzialnie wykorzystujemy swoje możliwości finansowe, by wspierać rozwój gospodarczy i wytwarzać wartość; dbamy o poprawę inkluzji finansowej oraz rozwój wiedzy i możliwości finansowych wszystkich ludzi, a swoją działalność prowadzimy rzetelnie i przejrzyście pod każdym względem. SPIS TREŚCI INFORMACJE O METLIFE MetLife, Inc. (NYSE: MET) wraz ze spółkami zależnymi oraz stowarzyszonymi ( MetLife ) należy do największych na świecie ubezpieczycieli na życie. Firma MetLife powstała w roku 1868 i oferuje ubezpieczenia na życie, renty, świadczenia pracownicze, a także usługi zarządzania aktywami na całym świecie. MetLife obsługuje około 100 milionów klientów. Działa w niemal 50 krajach i zajmuje czołową pozycję rynkową w USA, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem DBAMY O STABILNOŚĆ 4 NASZE WARTOŚCI 5 METLIFE NA ŚWIECIE 5 ZARZĄDZANIE W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ 6 INWESTYCJE METLIFE 6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 7 PREZENTACJA OPINII I WPŁYW NA USTAWODAWSTWO 7 Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie kredytu Ubezpieczenie samochodów i mieszkań Ubezpieczenie zdrowotne i od następstw wypadków Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa Ubezpieczenie dentystyczne Usługi prawne Renty Planowanie emerytur oraz produkty emerytalne i oszczędnościowe Ubezpieczenie medyczne Ubezpieczenie okulistyczne Produkty do ochrony tożsamości DBAMY O ROZWÓJ 8 TROSKA O ORIENTACJĘ NA KLIENTÓW 9 INNOWACYJNOŚĆ Z MYŚLĄ O LEPSZYCH WYNIKACH 9 ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI 9 TWORZENIE ZNAKOMITEGO MIEJSCA PRACY 10 KRZEWIENIE KULTURY RÓŻNORODNOŚCI I OTWARTOŚCI 11 DBAMY O OTOCZENIE 12 FUNDACJA METLIFE: DZIAŁANIA NA RZECZ INKLUZJI FINANSOWEJ 13 ODDZIAŁYWANIE PRZEZ INWESTYCJE 14 OCHRONA ŚRODOWISKA 14 Wymienione produkty i usługi są oferowane przez następujące spółki i podmioty stowarzyszone MetLife: Metropolitan Life Insurance Company, NY, NY 10166; Hyatt Legal Plans; Metropolitan Property and Casualty Insurance Company, Warwick, RI

3 Celem firmowej strategii MetLife jest wytwarzanie długoterminowej wartości dla udziałowców. Realizacja tej strategii wymaga udanej i trwałej współpracy z różnymi interesariuszami. Nasze działania w tym zakresie stanowią główny temat nowego raportu z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu pod tytułem Global Impact (Globalny wpływ). W raporcie opisujemy liczne przykłady społecznej odpowiedzialności, jaką wykazuje się MetLife. Raport ten powstał zgodnie z najnowszymi wytycznymi czwartej generacji (G4) Global Reporting Initiative organizacji non profit, która określa standardy sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jako ubezpieczyciel na życie umożliwiamy posiadaczom polis uzyskanie finansowej stabilności w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. MetLife składa takie obietnice i dotrzymuje ich już od 1868 roku. MetLife jest firmą globalną, działającą już w 46 krajach. Obsługuje klientów na rynkach rozwiniętych, a także zapewnia ochronę finansową coraz większemu gronu klientów z klasy średniej na rynkach wschodzących z całego świata. Podstawą odpowiedzialności społecznej biznesu jest dla nas zarządzanie, które minimalizuje ryzyko, utrwala stabilność finansową i umożliwia realizację zobowiązań w dłuższej perspektywie czasowej. To jednak jeszcze nie wszystko. Troskę o różnych interesariuszy wykazywaliśmy w roku 2013 na wiele sposobów. Z myślą o klientach udoskonaliliśmy obsługę dzięki znacznym inwestycjom w technologie oraz krzewieniu kultury orientacji na klientów. Z myślą o pracownikach intensywniej działamy na rzecz różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Przeprowadziliśmy pierwszą ankietę dotyczącą kondycji organizacyjnej w skali całej grupy. Na podstawie jej wyników opracowaliśmy plany działania w dziedzinie motywującego przywództwa i zaangażowania pracowników. Z myślą o społecznościach wyznaczyliśmy Fundacji MetLife nową misję inkluzję finansową osób w potrzebie na całym świecie. Na ten cel przeznaczamy 200 milionów dolarów w okresie pięcioletnim. Z myślą o politykach wskazaliśmy konieczność stworzenia ram regulacyjnych, które zapewnią zarówno wypłacalność ubezpieczycieli, jak i dostęp klientów do niedrogiej ochrony finansowej. Z myślą o przyszłych pokoleniach stale zmniejszamy niepożądany wpływ naszej działalności na środowisko. W związku z tym poprawiamy swoją energooszczędność, zwiększamy wykorzystanie źródeł energii elektrycznej cechujących się niskim poziomem emisji dwutlenku węgla, a także wyznaczamy sobie cele, które dodatkowo zmniejszą nasze niekorzystne oddziaływanie na środowisko. W MetLife staramy się osiągać coraz lepsze wyniki na rzecz wszystkich naszych interesariuszy. Dlatego stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele. W ten sposób realizujemy swoją misję pomagania ludziom w lepszym korzystaniu z życia. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym raportem docenią Państwo nasze osiągnięcia pod tym względem. Steven A. Kandarian Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny (CEO) MetLife, Inc. MetLife Global Impact

4 DBAMY O STABILNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZE DANE Prawie 150 lat działalności Około 100 milionów klientów w różnych krajach Działalność w prawie 50 krajach Około pracowników Miejsce w czołówce rynkowej w 20 krajach Aktywne polisy ubezpieczenia na życie o wartości ponad 4 bln dolarów Niemal 50 mld dolarów wypłaconych posiadaczom polis w 2013 r. 454,5 mld dolarów w zarządzanych aktywach, które ułatwiają finansowanie miejsc pracy, rozwoju działalności i przedsięwzięć na rzecz społeczności W 1980 r. firma MetLife zakupiła w Nowym Jorku wieżowiec Pan Am Building, który stał się najważniejszą nieruchomością w portfelu firmy. Od początku istnienia MetLife działamy w perspektywie długoterminowej, dbając o stabilność finansową, dzięki której dotrzymujemy zobowiązań. Jako firma o zasięgu globalnym jesteśmy w stanie pomagać klientom indywidualnym i całym społecznościom w lepszym korzystaniu z życia. 4 MetLife Global Impact 2013

5 MAMY JASNY CEL: Pomagamy ludziom lepiej korzystać z życia. NASZE WARTOŚCI Klienci przede wszystkim Szacunek i troska o Klientów są podstawą wszystkiego, co robimy. Nadają sens naszej pracy i tworzą kulturę organizacyjną, inspirując naszych akcjonariuszy i społeczności, w których działamy. Nieustannie się doskonalimy Nieustannie poszukujemy nowych i lepszych rozwiązań. Jako liderzy branży ubezpieczeniowej wyznaczamy nowe standardy, podejmujemy przemyślane działania i uczymy się na błędach. Z nami łatwiej Produkty ubezpieczeniowe bywają skomplikowane. Dlatego poszukujemy najprostszych i najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów, dzięki czemu możemy wyprzedzać ich oczekiwania i budować wzajemne zaufanie. Wspólny sukces Łączy nas wspólny cel. Kierujemy się uczciwością i rzetelnością, a także stawiamy na różnorodność. Jesteśmy otwarci na nowości i współpracę oraz wykorzystujemy najlepsze praktyki stosowane w różnych obszarach naszej firmy. METLIFE NA ŚWIECIE KRAJE, W KTÓRYCH DZIAŁAMY Romania Slovakia Poland Czech Republic United States of America Mexico Colombia United Kingdom Ireland France Spain Portugal Belgium Latvia Lithuania Ukraine Italy Turkey Hungary Cyprus Lebanon Serbia Kuwait Greece Egypt Saudi Bahrain Arabia Bulgaria Oman Jordan Qatar United Arab Emirates India Russia China Bangladesh Nepal Vietnam Malaysia Japan Korea Hong Kong Brazil Australia Chile Uruguay Argentina AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA AZJA EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA (EMEA) MetLife Global Impact

6 ZARZĄDZANIE W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ Jesteśmy głęboko zakorzenieni w społecznościach na całym świecie, co pozwala nam korzystnie oddziaływać na miliony osób. MetLife zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przyczynia się do rozwoju lokalnych gospodarek, m.in. inwestując, tworząc miejsca pracy, wypłacając roszczenia i płacąc podatki. Zróżnicowany portfel globalny na 31 grudnia 2013 r. 454,5 mld dolarów w zarządzanych aktywach Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym 36,0% Strukturyzowane instrumenty finansowe 14,8% Kredyty hipoteczne 12,8% Zagraniczne obligacje państwowe 12,0% Obligacje i bony skarbowe USA oraz 9,9% instrumenty emitowane przez amerykańskie i międzynarodowe instytucje publiczne Inwestycje gotówkowe i długoterminowe 4,8% Obligacje korporacyjne o ratingu 4,3% poniżej inwestycyjnego Inwestycje w nieruchomości 3,0% Korporacyjne inwestycje kapitałowe 2,4% MetLife zapewnia bezpieczeństwo finansowe i należy do największych inwestorów instytucjonalnych na świecie. Posiadane i zarządzane przez nas aktywa o wartości 455 mld dolarów plasują nas w czołówce podmiotów wpływających na gospodarkę globalną. INWESTYCJE METLIFE MetLife może się poszczycić wieloletnią tradycją imponujących inwestycji. Oto najważniejsze z nich: 1906 Firma udziela pożyczki w wysokości 5 mln dolarów (równowartość obecnych 120 mln dolarów) na budowę Hotelu Plaza w Nowym Jorku Udzielona przez firmę pożyczka inwestycyjna w wysokości 27,5 mln dolarów (równowartość obecnych 370 mln dolarów) finansuje budowę 102 kondygnacyjnego Empire State Building w Nowym Jorku Firma inwestuje ponad 3,6 mld dolarów w amerykańskie działania wojenne najwięcej spośród inwestorów poza rządem federalnym Firma nabywa Pan Am Building na Park Avenue 200 w Nowym Jorku za 400 mln dolarów. MetLife sprzedaje ten budynek w 2005 r Z myślą o stabilizacji rynku akcji po atakach 11 września 2001 r. MetLife ogłasza zamiar zainwestowania 1 mld dolarów w ten rodzaj aktywów. 6 MetLife Global Impact 2013

7 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zarządzanie ryzykiem to podstawa naszej zdolności do dotrzymywania obietnic składanych klientom. Aby odnosić sukcesy w długiej perspektywie czasowej, aktywnie identyfikujemy zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla naszej działalności oraz odpowiednio na nie reagujemy. RYZYKO NASZE ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Inwestujemy ostrożnie Działamy efektywnie Różnicujemy sfery działalności Wszyscy ludzie i firmy mogą mieć do czynienia z zagrożeniami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, takimi jak: klęski żywiołowe, kradzież, odpowiedzialność cywilna, straty, wypadki, uszczerbek na reputacji, zakłócenie działalności. Klienci Społeczności Pracownicy Inwestorzy Naszą firmę i interesariuszy chronią rygorystyczne procedury, procesy oraz zasady etyczne. Są to między innymi: plany utrzymania ciągłości pracy, rozwinięty ład korporacyjny, szkolenia antykorupcyjne, kodeks etyczny, zasady uczciwej konkurencji, zasady ochrony prywatności. Nasze produkty i procedury zarządzania chronią wszystkich interesariuszy MetLife. PREZENTACJA OPINII I WPŁYW NA USTAWODAWSTWO Podstawą naszej obecności na całym świecie jest dogłębna znajomość globalnych i lokalnych struktur regulacyjnych oraz sposobów prowadzenia działalności. Uświadamiamy decydentom koszty i korzyści związane z przepisami, dzięki czemu możemy łatwiej oferować klientom potrzebne im produkty i usługi. Działamy w różnych stowarzyszeniach branżowych, koalicjach biznesowych i think tankach w niemal 50 krajach. Ameryka Północna i Południowa W USA we współpracy ze Stanford Center on Longevity firma MetLife przeprowadziła badania w celu identyfikacji rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej i inwestycji infrastrukturalnych ułatwiających osobom starszym życie w społecznościach. W Meksyku firma MetLife powołała kierowaną przez siebie Grupę Roboczą ds. Usług Finansowych, której celem jest rozwiązywanie problemów z inkluzją finansową i rozwojem. Azja W Azji MetLife współpracuje w ramach Finansowego Forum Regionu Azji i Pacyfiku w celu promowania większych inwestycji ubezpieczycieli w projekty infrastrukturalne. EMEA Firma MetLife uczestniczyła w rozmowach stowarzyszeń branżowych z przedstawicielami władz w Brukseli, Polsce, Rumunii i Turcji na temat rozwoju sektora ubezpieczeniowego w regionie. W Wielkiej Brytanii firma MetLife we współpracy z czołowym ekspertem opracowała raporty dotyczące przechodzenia na emeryturę. W raporcie zaproponowano rozwiązania chroniące przed ryzykiem wyczerpania oszczędności osobistych na emeryturze. MetLife Global Impact

8 DBAMY O ROZWÓJ Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy produkty oraz usługi, które pomagają klientom indywidualnym, rodzinom i społecznościom lepiej korzystać z życia. Klienci odgrywają kluczową rolę w każdym aspekcie naszej działalności. Nieustannie wsłuchujemy się w ich opinie, aby doskonalić swoje produkty i usługi oraz jakość obsługi. Pomagamy też naszym pracownikom i innym interesariuszom w wykorzystywaniu własnego potencjału. Inwestujemy znaczne środki w przyciąganie, szkolenie i wspieranie najbardziej utalentowanych pracowników. NAJWAŻNIEJSZE DANE Opracowaliśmy pierwszy kiosk obsługi wirtualnej. Skrócił on czas obsługi klientów o 16 procent i uzyskał 100 procentowy wskaźnik Net Promoter Score. Reorganizacja procesu obsługi roszczeń w Polsce skróciła czas wypłat o 20 procent Udoskonalona technologia pozwoliła skrócić czas oczekiwania na połączenie z centrum obsługi telefonicznej w Korei Południowej: 85 procent połączeń jest odbieranych w czasie krótszym niż 20 sekund Udostępniliśmy zwiększającą efektywność kontaktów z naszym centrum obsługi telefonicznej aplikację The Wall. Udostępnia ona dane zgromadzone z ponad 60 systemów, 45 milionów polis oraz 140 milionów transakcji. Dzięki tańszej ofercie zwiększyliśmy dostępność usług finansowych. Na przykład w Nepalu 15 partnerów z branży mikrofinansowania zapewnia ubezpieczenia około pożyczkobiorcom. Aby poznać kondycję organizacyjną firmy, przeanalizowaliśmy opinie ponad pracowników. W celu rozwiązania zgłoszonych problemów powołaliśmy 50 zespołów zadaniowych. Działalność Globalnej Inicjatywy Kobiet MetLife rozszerzyliśmy na 21 rynków z całego świata W 2013 r. współpracowaliśmy z 500 partnerami biznesowymi zatrudniającymi zróżnicowany personel jest to 31 procentowy wzrost względem roku MetLife Global Impact 2013

9 TROSKA O ORIENTACJĘ NA KLIENTÓW W codziennej pracy w MetLife nadajemy priorytet potrzebom klientów. Wsłuchujemy się w głos klientów, aby rozumieć ich potrzeby i zapewniać im coraz większy komfort przy każdym kontakcie. Orientację na klientów przejawiają wszystkie podmioty zajmujące się sprzedażą i obsługą naszych produktów oraz usług, zapewniając klientom konsekwentnie wysoki poziom obsługi. INNOWACYJNOŚĆ Z MYŚLĄ O LEPSZYCH WYNIKACH Corocznie inwestujemy 300 mln dolarów w technologie zmieniające sposób naszej działalności i umożliwiające zróżnicowaną obsługę w zależności od potrzeb klientów. Nasze innowacyjne platformy technologiczne zwiększają wygodę klientów i umożliwiają im bardziej intuicyjną obsługę. Nasi pracownicy mogą dzięki temu skuteczniej działać i koncentrować się na zadaniach najbardziej wymagających ich uwagi. Zasady obsługi klientów w MetLife Zwiększamy możliwości klientów i dodajemy im odwagi Dbamy o prostotę i przejrzystość Zaangażowanie i troska The Wall: większa satysfakcja klientów dzięki big data W 2013 r. udostępniliśmy zwiększającą efektywność kontaktów z naszym centrum obsługi telefonicznej aplikację The Wall. Udostępnia ona pracownikom działów obsługi klientów dane zgromadzone z ponad 60 systemów, 45 milionów polis oraz 140 milionów transakcji. Dzięki temu zyskują oni pełny obraz historii produktów i transakcji obsługiwanych klientów. Oferujemy klientom narzędzia, porady i rozwiązania dodające im pewności w realizacji własnych celów. Ułatwiamy klientom korzystanie z oferty MetLife. Komunikujemy się szczerze, mamy realistyczne oczekiwania i dotrzymujemy zobowiązań. Znamy swoich klientów i się o nich troszczymy. Zajmujemy się ich problemami i nie szczędzimy starań, aby zaspokoić ich potrzeby. Aplikacja Infinity: technologia łącząca pokolenia Za pomocą niezwykłej, bezpłatnej aplikacji do urządzeń mobilnych MetLife Infinity użytkownicy mogą tworzyć i przechowywać zapisy ważnych chwil oraz udostępniać je w określonym czasie w postaci nagrań wideo, zdjęć i dokumentów. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI Lokalne działania marketingowe promują dostępność i niskie koszty produktów MetLife dla kolumbijskich rodzin. Aby realizować swój cel, musimy upraszczać ubezpieczenia i zwiększać ich dostępność, oferując przydatne produkty i usługi za pośrednictwem wygodnych kanałów. W związku z tym poszerzamy dostęp do niedrogich produktów i usług oraz rozwijamy działalność ubezpieczeniową na rynkach wschodzących całego świata (aby obsługiwać rosnącą klasę średnią oraz ludność o niskich dochodach), a także w krajach, w których produkty ochrony finansowej są trudno dostępne. Przykładem naszych działań zwiększających dostęp do ubezpieczeń może być sprzedaż planów ubezpieczeń w supermarketach i aptekach oraz sprzedaż bezpośrednia w Kolumbii. Klienci w aglomeracji Bogoty mogą nawet opłacać składki w ramach rachunku za gaz. MetLife Global Impact

10 Ściana wewnętrzna w nowo wybudowanej siedzibie głównej amerykańskiego działu detalicznego w Charlotte w Karolinie Północnej. W budynku tym pracownicy mają do dyspozycji innowacyjne stanowiska do pracy i współpracy. TWORZENIE ZNAKOMITEGO MIEJSCA PRACY Mamy ambicje, by zostać jednym z najlepszych pracodawców na świecie, ponieważ zaangażowani pracownicy mają motywację do oferowania zorientowanych na klientów produktów i usług, które są podstawą naszych sukcesów. Nasza strategia przyciągania i rozwijania wyjątkowo utalentowanych specjalistów ma kilka aspektów: Nasz Model kompetencji przywódczych przedstawia najważniejsze kompetencje i zachowania, jakich oczekujemy od naszych liderów. Podejmując na co dzień decyzje i działania, kierujemy się firmowymi Wartościami i Celem. Nasze obietnice składane pracownikom zostały ujęte w Deklaracji EVP (Employee Value Proposition). Dzięki niej pracownicy wiedzą, na jakie wsparcie i możliwości mogą liczyć w zamian za swoją pasję, energię i zaangażowanie. Nasz system rozwoju efektywności ułatwia pracownikom nabywanie umiejętności i cech potrzebnych do odnoszenia sukcesów i umacniania pozycji firmy. O pracowników dbamy nie tylko w miejscu pracy. Z myślą o ich zróżnicowanych priorytetach, zainteresowaniach i potrzebach oferujemy rozmaite programy i zasoby związane m.in. z ubezpieczeniami, elastycznym czasem pracy, zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz opieką nad dziećmi i seniorami. Najnowsza globalna ankieta dotycząca kondycji organizacyjnej dostarczyła nam szczegółowych informacji o potrzebach i zastrzeżeniach pracowników. W celu reakcji na najważniejsze zjawiska wskazane w ankiecie powołaliśmy 50 zespołów zadaniowych w całej firmie. Ankietę wypełniło ponad PRACOWNIKÓW Otrzymaliśmy ponad SZCZERYCH ODPOWIEDZI w 20 językach Zebraliśmy ponad 5,5 MLN PUNKTÓW DANYCH dotyczących wszystkich aspektów naszej firmy i kultury Zorganizowaliśmy 12 GLOBALNYCH SPOTKAŃ STARSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ w celu zapoznania się z odpowiedziami na ankietę, przeanalizowania danych i omówienia wyników Zmierzyliśmy 9 WSKAŹNIKÓW KONDYCJI ORGANIZACYJNEJ Kierunek Przywództwo Kultura i klimat Odpowiedzialność Koordynacja i kontrola Potencjał Motywacja Orientacja na zewnątrz Innowacyjność i edukacja 10 MetLife Global Impact 2013

11 KRZEWIENIE KULTURY RÓŻNORODNOŚCI I OTWARTOŚCI Uważamy, że przeciwdziałanie dyskryminacji i zróżnicowanie personelu w globalnej firmie sprzyja innowacyjnemu myśleniu i pomaga skuteczniej pozyskiwać utalentowanych pracowników. Różnorodność pracowników pomaga nam też lepiej zrozumieć nasze rynki na całym świecie oraz budować mocniejsze relacje z klientami, a także społecznościami, wśród których mieszkamy i pracujemy. Nasza strategia w zakresie różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji opiera się na trzech filarach dostosowywanych do regionalnych potrzeb. Przyciąganie: identyfikowanie najbardziej utalentowanych, zróżnicowanych kadr Rozwój i awans: rozwijanie zróżnicowanych kadr W celu zapewnienia trwałości działań na rzecz różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji powołaliśmy Globalną Radę na rzecz Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji pod kierownictwem naszego Dyrektora Naczelnego. Rada ta będzie przede wszystkim nadzorować rozwój oraz wdrażanie naszej strategii różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji na całym świecie. Utrzymanie: utrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników w celu zapewnienia wysokich wyników firmy i zaangażowania personelu Przykładem działań w dziedzinie różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji jest nasza Globalna Inicjatywa Kobiet, która dba o zwiększenie reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz możliwości ich awansu na takie stanowiska. MetLife Global Impact

12 DBAMY O OTOCZENIE MetLife Foundation współpracuje z fundacją Pro Mujer w Meksyku, oferując ubogim kobietom wiedzę finansową oraz narzędzia umożliwiające odnoszenie sukcesów. Wykorzystujemy swoje możliwości, by poprawiać warunki życia klientów indywidualnych, rodzin i całych społeczności. Środkiem do osiągnięcia tych celów są nie tylko nasze produkty, usługi oraz inicjatywy dobroczynne i ekologiczne, lecz również nasza stabilność finansowa, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu i wytwarzaniu wartości w perspektywie długoterminowej. NAJWAŻNIEJSZE DANE Fundacja MetLife udzieliła od 1976 r. grantów na łączną sumę 600 mln dolarów. Fundacja MetLife zamierza przeznaczyć na inkluzję finansową 200 mln dolarów w ciągu pięciu lat. Inwestycje w rozwój społeczności o łącznej wartości 8,2 mld dolarów (wycena wg wartości godziwej). Finansowanie mieszkań dla weteranów w USA na kwotę 40 mln dolarów. 2,8 mld dolarów inwestycji w projekty pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych od 2003 roku. 32 punkty ładowania samochodów elektrycznych dostępne bezpłatnie dla pracowników w USA. Udziały w 35 nieruchomościach z certyfikatem LEED. Wynik 92 w indeksie Carbon Disclosure Project oraz kwalifikacja do grupy A procent własnych i wynajmowanych budynków biurowych w USA ma certyfikat Energy Star, a 50 procent ma certyfikat LEED. Przekazanie do recyklingu ponad 1690 ton odpadów, co stanowi ponad 54 procent odpadów z naszych budynków w USA. 12 MetLife Global Impact 2013

13 FUNDACJA METLIFE: DZIAŁANIE NA RZECZ INKLUZJI FINANSOWEJ Założycielom MetLife przyświecało proste, lecz ważne spostrzeżenie: wszyscy potrzebują dostępu do odpowiednich narzędzi finansowych, by móc lepiej korzystać z życia. W 2013 r. to spostrzeżenie zainspirowało Fundację MetLife do ukierunkowania swoich programów na inkluzję finansową. Wspieramy organizacje, które umożliwiają ubogim społecznościom korzystanie z usług finansowych. Zgodnie z nową wizją Fundacja MetLife planuje przekazać w ciągu najbliższych pięciu lat 200 mln dolarów, by pomóc osobom i rodzinom o niskich dochodach w maksymalnym korzystaniu z oferty formalnego sektora finansowego. Granty Fundacji MetLife w 2013 r. Inkluzja finansowa 16,71 mln Kultura i sztuka 5,67 mln Młodzież i edukacja 6,40 mln Choroba Alzheimera i zdrowie seniorów 4,73 mln Pomagamy na całym świecie USA Corporation for Enterprise Development: badanie motywacji do oszczędzania pieniędzy Pracownicy Kaboom! i MetLife pomagają w budowie placu zabaw w Arizonie POLSKA I TURCJA The Microfinance Centre: program badań i wsparcia technicznego KOREA POŁUDNIOWA Seoul Welfare Foundation za pośrednictwem Give2Asia: intensywne szkolenia finansowe dla rodzin o niskich dochodach MEKSYK Pro Mujer: zwiększanie zasięgu usług finansowych w stanie Oaxaca Pracownicy MetLife pomagają rodzinom uzyskać własne domy w stanie Hidalgo BRAZYLIA I PERU Women s World Banking: budowa sieci bezpieczeństwa finansowego dla kobiet i rodzin INDIE Trickle Up: partnerstwo na rzecz wszechstronnych usług finansowych dla społeczności wiejskich ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Junior Achievement: wsparcie inicjatyw edukacyjnych i prozdrowotnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich JAPONIA Tomodachi: program rozwoju kobiet na stanowiskach kierowniczych FILARY STRATEGII FUNDACJI METLIFE Granty przyznawane zgodnie z naszymi trzema filarami pomagają partnerom w zapewnianiu dostępu do produktów i usług finansowych osobom i społecznościom o niskich dochodach. I DOSTĘP I WIEDZA Zwiększanie gotowości, chęci i zdolności osób oraz rodzin o niskich dochodach do korzystania z usług sektora finansowego II DOSTĘP DO USŁUG Zapewnianie finansowych usług i produktów wysokiej jakości, takich jak plany oszczędnościowe i kredyty III DOSTĘP DO WNIOSKÓW Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ Inwestowanie w badania i dzielenie się doświadczeniami ze społecznością organizacji działających na rzecz inkluzji finansowej i innymi podmiotami MetLife Global Impact

14 ODDZIAŁYWANIE PRZEZ INWESTYCJE Z myślą o dotrzymywaniu długoterminowych obietnic, jakie składamy klientom, dokonujemy rozsądnych inwestycji, które przynoszą pożądany zwrot przy określonym poziomie ryzyka. W tym celu stosujemy Inwestycje Prorozwojowe (Impact Investments). Inwestycje Prorozwojowe definiujemy jako nakłady, które przynoszą nie tylko zwrot finansowy, ale także znaczne korzyści społeczne i ekologiczne. INWESTYCJE PROROZWOJOWE METLIFE Pozytywny wpływ działalności MetLife wykracza poza korzyści społeczne nierozerwalnie związane z naszymi produktami. Spośród naszych Inwestycji Prorozwojowych, które wywierają korzystny wpływ na społeczeństwo i środowisko, można wymienić: Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe Inwestycje ekologiczne Inwestycje Prorozwojowe MetLife (w milionach) ROK 2013, wartość godziwa ROK 2013, inwestycje Inwestycje w tanie budownictwo 1485 USD 334 USD mieszkaniowe Inwestycje ekologiczne 6761 USD 508 USD Razem 8246 USD 842 USD W budynkach MetLife osiągamy maksymalne parametry ekologiczne, oferując jednocześnie innowacyjne stanowiska do pracy i współpracy. OCHRONA ŚRODOWISKA MetLife dba o skuteczną ochronę środowiska. We wszystkich oddziałach na całym świecie staramy się pozostawić przyszłym pokoleniom bezpieczniejszą i zdrowszą planetę. Celem naszych działań związanych z zarządzaniem środowiskowym jest: minimalizacja bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych przez MetLife; zmniejszenie zużycia energii dzięki procedurom zarządzania energią; poprawa wyników ekologicznych i finansowych obiektów MetLife; wspieranie globalnych działań na rzecz redukcji odpadów, recyklingu i odzysku materiałów; popularyzacja kwestii ekologicznych oraz zdrowego trybu życia wśród pracowników; zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko wspólnie z dostawcami. ELIMINACJA ODPADÓW, OSZCZĘDZANIE WODY W MetLife rozważnie wykorzystujemy zasoby naturalne, w tym surowce i wodę. Poszukujemy innowacyjnych sposobów wielokrotnego wykorzystywania i recyklingu papieru, sprzętu elektronicznego oraz artykułów biurowych. W 2013 r. przekazaliśmy do recyklingu ponad 1690 ton odpadów, co stanowi ponad 54 procent odpadów z posiadanych lub zarządzanych przez nas budynków w USA Priorytetem jest także oszczędzanie wody. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jaki wyznaczyliśmy sobie pod tym względem. Do końca 2013 r. zmniejszyliśmy zużycie wody o około 113,5 mln litrów względem poziomu odniesienia, czyli 378,5 mln litrów w 2010 r. 14 MetLife Global Impact 2013

15 ZWIĘKSZAMY ZALETY EKOLOGICZNE BUDYNKÓW MetLife w USA jest właścicielem lub aktywnym zarządcą ponad 427 tys. m 2 powierzchni biurowej, na którą składa się 14 budynków biurowych i dwa centra danych. Staramy się użytkować je w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku. W 2013 r. 15 naszych budynków w USA uzyskało certyfikat Energy Star amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (ich łączna powierzchnia to około 421 tys. m 2 ). Certyfikat LEED uzyskało 10 naszych budynków w USA i dwa w innych krajach ich całkowita powierzchnia to 251 tys. m 2. W latach w budynkach posiadanych lub zajmowanych przez MetLife w USA udało się zmniejszyć zużycie energii o 18 procent. CELE ŚRODOWISKOWE METLIFE Zmniejszenie łącznego zużycia energii o 10 procent do 2017 r.* względem roku odniesienia 2010 Ograniczenie ilości odpadów wysyłanych na składowiska o 65 procent do 2016 r.* Zwiększenie powierzchni biurowej objętej certyfikatem LEED do 372 tys. m 2 do roku 2017 Osiągnięcie zerowego poziomu emisji z zakresu 2 (wg klasyfikacji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska) dzięki strategiom zakupu energii ze źródeł ekologicznych* DOBÓR DOSTAWCÓW Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU Korzystny wpływ wywieramy także dzięki swojej sile nabywczej. Kupujemy produkty przyjazne dla środowiska, a kryteria ekologiczne uwzględniamy w procesach pozyskiwania dostawców i zarządzania nimi. Zmniejszenie zużycia wody o 30 procent do 2016 r.* względem roku odniesienia 2010 Objęcie do 2017 r. co najmniej 90 procent dostawców MetLife o znaczeniu krytycznym i istotnym programem ekologicznym dla łańcucha dostaw Pracownicy pionierami elektrycznej motoryzacji MetLife odgrywa rolę lidera wspierającego rozwój infrastruktury ekologicznego transportu. W 14 naszych amerykańskich obiektach zainstalowaliśmy 32 punkty ładowania samochodów elektrycznych, z których pracownicy mogą korzystać bezpłatnie. Działania te są elementem uczestnictwa MetLife w konkursie Departamentu Energii USA. Realizujemy najbardziej rozwinięty program ładowania samochodów w miejscu pracy prowadzony przez firmę niebędącą producentem samochodów elektrycznych. Swój udział w tym konkursie planujemy rozszerzyć, instalując punkty ładowania w nowych obiektach w Charlotte i Raleigh w Karolinie Północnej. * Dotyczy powierzchni biurowej posiadanej lub zarządzanej w USA. Podczas wyznaczania celów zmniejszania emisji w przyszłości będziemy uwzględniać większą obecność firmy na świecie. MetLife Global Impact

16 Nagrody i wyróżnienia Fortune: Najbardziej Podziwiane Firmy na Świecie G.I. Jobs: Pracodawcy Przyjaźni Wojskowym Latina Style Magazine: Najlepsze Firmy dla Kobiet Latynoskich Forbes: Firmy o Najlepszej Reputacji w Ameryce Pierwsze miejsce pod względem zadowolenia z polis w rankingu J.D. Power (dział MetLife Property and Casualty) Working Mother: 100 Najlepszych Firm Human Rights Campaign: Najlepsi Pracodawcy pod względem Równości dla Osób LGBT EPA Green Power Partnership: 50 Najbardziej Ekologicznych Odbiorców Energii HispanicBusiness.com: Najlepsze Firmy pod względem Równości 5:48:46 PM] Dave Thomas Foundation for Adoption: Najlepsi Pracodawcy dla Osób Adoptujących Dzieci Hispanic Association on Corporate Responsibility: Indeks Otwartości Korporacyjnej 5:50:36 PM] Wyjaśnienie dotyczące informacji finansowych nieobjętych zasadami GAAP Zarządzane aktywa (zgodnie z poniższą definicją) to wskaźnik finansowy wynikający z metodologii innych niż ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). MetLife stosuje pojęcie zarządzane aktywa do tych aktywów w swoim portfelu inwestycyjnym, którymi aktywnie zarządza i podaje ich szacowaną wartość godziwą. W MetLife jesteśmy przekonani, że stosowanie pojęcia zarządzane aktywa ułatwia zrozumienie i porównywanie portfela inwestycyjnego firmy dzięki wykluczeniu takich aktywów jak pożyczki pod zastaw polis, inne zainwestowane aktywa, kredyty hipoteczne przeznaczone do obrotu i kredyty hipoteczne w posiadaniu skonsolidowanych podmiotów sekurytyzacyjnych, ponieważ wszystkie te aktywa nie są aktywnie zarządzane w portfelu inwestycyjnym MetLife. Wykluczona jest także opcja wyceny w wartości godziwej oraz papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, ponieważ na kwotę tę składają się głównie inwestycje dokonywane przez fundusze oparte na jednostkach uczestnictwa, a nie Firmę. Wartość kredytów hipotecznych i pewnych inwestycji w nieruchomości wyceniono wg wartości godziwej, a nie wartości księgowej. Poniżej przedstawiono rozliczenie różnic między wartością zarządzanych aktywów a łączną wartością inwestycji. Dodatkowe informacje o poszczególnych inwestycjach MetLife zawiera doroczny dodatek finansowy (Financial Supplement) MetLife, Inc. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz Sprawozdanie roczne MetLife, Inc. na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Oba dokumenty można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim MetLife pod adresem Wskaźników niezgodnych z zasadami GAAP, takich jak zarządzane aktywa, nie należy traktować jako zamienników najbardziej zbliżonych wskaźników GAAP. Gwarancje mają zastosowanie do pewnych produktów ubezpieczeniowych i rentowych (ale nie do produktów związanych z papierami wartościowymi, innymi aktywami o zmiennej wartości i doradztwem inwestycyjnym) i podlegają regulaminom, wykluczeniom oraz ograniczeniom danych produktów, a także zdolności ubezpieczyciela do wypłaty roszczeń i jego sytuacji finansowej. Kontakt z nami Będziemy wdzięczni za opinie na temat naszych działań w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Więcej informacji oraz pełną wersję raportu można znaleźć w witrynie Global Impact: Łączne inwestycje a zarządzane aktywa (w miliardach USD) 31 grudnia 2013 r. Inwestycje ogółem 488,8 USD Plus środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7,6 Plus korekty do wartości godziwej 5,1 Minus kredyty hipoteczne udzielone 1,6 skonsolidowanym podmiotom sekurytyzacyjnym Minus pożyczki pod zastaw polis 11,8 Minus inne zainwestowane aktywa 16,2 Minus kredyty hipoteczne przeznaczone do obrotu 0,0 Minus papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wycenione wg szacowanej wartości godziwej Zarządzane aktywa Jeżeli nie wskazano inaczej, informacje zostały podane według stanu z 31 grudnia 2013 r. MetLife, Inc. 200 Park Avenue New York, NY 10166, USA 17,4 454,5 USD Peanuts 2014 Peanuts Worldwide L [exp0916][All States][DC] 16 MetLife Global Impact 2013

UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE

UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE Podstawą odpowiedzialności społecznej biznesu jest zarządzanie, które minimalizuje ryzyko, utrwala stabilność finansową i umożliwia

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU RAPORT 2013 RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 2013 SPIS TREŚCI Oświadczenie Comarch skierowane do interesariuszy firmy w zakresie raportowania kwestii pozafinansowych...

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Committed to More. Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014

Committed to More. Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014 Committed to More Korporacyjny raport zrównoważonego rozwoju UPS za rok 2014 Firma UPS jest światowym liderem w branży logistycznej. Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie łańcucha

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

CE-News ONE. Jedna strategia. Jedna podstawa Jeden zespół. Nr 2, Październik 2012

CE-News ONE. Jedna strategia. Jedna podstawa Jeden zespół. Nr 2, Październik 2012 CE-News Nr 2, Październik 2012 Jedna wizja Jedna strategia ONE Jedna podstawa Jeden zespół Europa Centralna Spis treści Wywiad z Erikiem Clurfainem, Prezesem Regionu Europy Centralnej Europa Centralna

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

CITIGROUP 2003 RAPORT ROCZNY

CITIGROUP 2003 RAPORT ROCZNY CITIGROUP 2003 RAPORT ROCZNY 100 krajów 6 kontynentów 104 miliardy USD kapita u (z uprzywilejowanymi powierniczymi papierami wartoêciowymi) 275 000 pracowników kim jesteêmy jesteêmy przedsi biorstwem finansowym

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006

Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Raport zrównoważonego rozwoju Telekomunikacji Polskiej za rok 2006 Warszawa, październik 2007 Spis treści (indeks GRI) Wizja i strategia........................................................... 5 Wizja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Od złożoności do orientacji na klienta

Od złożoności do orientacji na klienta IBM Global Business Services Executive report Od złożoności do orientacji na klienta Dzięki prostym, inteligentnym usługom Bankowość IBM Institute for Business Value IBM Global Business Services, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo