GLOBAL IMPACT. Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE. UN Photo/Larry Barns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBAL IMPACT. Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE. UN Photo/Larry Barns"

Transkrypt

1 GLOBAL IMPACT RAPORT NA TEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2013 STRESZCZENIE Pomagamy klientom lepiej korzystać z życia UN Photo/Larry Barns

2 WIZJA GLOBALNEGO WPŁYWU METLIFE Kontynuując niemal 150 letnią tradycję doskonałości, MetLife stara się pomagać klientom indywidualnym, rodzinom i społecznościom na całym świecie w lepszym korzystaniu z życia. Sukces MetLife zależy od zaufania klientów oraz poprawy stabilności finansowej społeczności, w których działamy. W tym celu: oferujemy produkty i usługi zapewniające korzyści klientom indywidualnym, rodzinom oraz społecznościom; odpowiedzialnie wykorzystujemy swoje możliwości finansowe, by wspierać rozwój gospodarczy i wytwarzać wartość; dbamy o poprawę inkluzji finansowej oraz rozwój wiedzy i możliwości finansowych wszystkich ludzi, a swoją działalność prowadzimy rzetelnie i przejrzyście pod każdym względem. SPIS TREŚCI INFORMACJE O METLIFE MetLife, Inc. (NYSE: MET) wraz ze spółkami zależnymi oraz stowarzyszonymi ( MetLife ) należy do największych na świecie ubezpieczycieli na życie. Firma MetLife powstała w roku 1868 i oferuje ubezpieczenia na życie, renty, świadczenia pracownicze, a także usługi zarządzania aktywami na całym świecie. MetLife obsługuje około 100 milionów klientów. Działa w niemal 50 krajach i zajmuje czołową pozycję rynkową w USA, Japonii, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem DBAMY O STABILNOŚĆ 4 NASZE WARTOŚCI 5 METLIFE NA ŚWIECIE 5 ZARZĄDZANIE W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ 6 INWESTYCJE METLIFE 6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 7 PREZENTACJA OPINII I WPŁYW NA USTAWODAWSTWO 7 Ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie kredytu Ubezpieczenie samochodów i mieszkań Ubezpieczenie zdrowotne i od następstw wypadków Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa Ubezpieczenie dentystyczne Usługi prawne Renty Planowanie emerytur oraz produkty emerytalne i oszczędnościowe Ubezpieczenie medyczne Ubezpieczenie okulistyczne Produkty do ochrony tożsamości DBAMY O ROZWÓJ 8 TROSKA O ORIENTACJĘ NA KLIENTÓW 9 INNOWACYJNOŚĆ Z MYŚLĄ O LEPSZYCH WYNIKACH 9 ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI 9 TWORZENIE ZNAKOMITEGO MIEJSCA PRACY 10 KRZEWIENIE KULTURY RÓŻNORODNOŚCI I OTWARTOŚCI 11 DBAMY O OTOCZENIE 12 FUNDACJA METLIFE: DZIAŁANIA NA RZECZ INKLUZJI FINANSOWEJ 13 ODDZIAŁYWANIE PRZEZ INWESTYCJE 14 OCHRONA ŚRODOWISKA 14 Wymienione produkty i usługi są oferowane przez następujące spółki i podmioty stowarzyszone MetLife: Metropolitan Life Insurance Company, NY, NY 10166; Hyatt Legal Plans; Metropolitan Property and Casualty Insurance Company, Warwick, RI

3 Celem firmowej strategii MetLife jest wytwarzanie długoterminowej wartości dla udziałowców. Realizacja tej strategii wymaga udanej i trwałej współpracy z różnymi interesariuszami. Nasze działania w tym zakresie stanowią główny temat nowego raportu z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu pod tytułem Global Impact (Globalny wpływ). W raporcie opisujemy liczne przykłady społecznej odpowiedzialności, jaką wykazuje się MetLife. Raport ten powstał zgodnie z najnowszymi wytycznymi czwartej generacji (G4) Global Reporting Initiative organizacji non profit, która określa standardy sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jako ubezpieczyciel na życie umożliwiamy posiadaczom polis uzyskanie finansowej stabilności w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. MetLife składa takie obietnice i dotrzymuje ich już od 1868 roku. MetLife jest firmą globalną, działającą już w 46 krajach. Obsługuje klientów na rynkach rozwiniętych, a także zapewnia ochronę finansową coraz większemu gronu klientów z klasy średniej na rynkach wschodzących z całego świata. Podstawą odpowiedzialności społecznej biznesu jest dla nas zarządzanie, które minimalizuje ryzyko, utrwala stabilność finansową i umożliwia realizację zobowiązań w dłuższej perspektywie czasowej. To jednak jeszcze nie wszystko. Troskę o różnych interesariuszy wykazywaliśmy w roku 2013 na wiele sposobów. Z myślą o klientach udoskonaliliśmy obsługę dzięki znacznym inwestycjom w technologie oraz krzewieniu kultury orientacji na klientów. Z myślą o pracownikach intensywniej działamy na rzecz różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji. Przeprowadziliśmy pierwszą ankietę dotyczącą kondycji organizacyjnej w skali całej grupy. Na podstawie jej wyników opracowaliśmy plany działania w dziedzinie motywującego przywództwa i zaangażowania pracowników. Z myślą o społecznościach wyznaczyliśmy Fundacji MetLife nową misję inkluzję finansową osób w potrzebie na całym świecie. Na ten cel przeznaczamy 200 milionów dolarów w okresie pięcioletnim. Z myślą o politykach wskazaliśmy konieczność stworzenia ram regulacyjnych, które zapewnią zarówno wypłacalność ubezpieczycieli, jak i dostęp klientów do niedrogiej ochrony finansowej. Z myślą o przyszłych pokoleniach stale zmniejszamy niepożądany wpływ naszej działalności na środowisko. W związku z tym poprawiamy swoją energooszczędność, zwiększamy wykorzystanie źródeł energii elektrycznej cechujących się niskim poziomem emisji dwutlenku węgla, a także wyznaczamy sobie cele, które dodatkowo zmniejszą nasze niekorzystne oddziaływanie na środowisko. W MetLife staramy się osiągać coraz lepsze wyniki na rzecz wszystkich naszych interesariuszy. Dlatego stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele. W ten sposób realizujemy swoją misję pomagania ludziom w lepszym korzystaniu z życia. Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tym raportem docenią Państwo nasze osiągnięcia pod tym względem. Steven A. Kandarian Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny (CEO) MetLife, Inc. MetLife Global Impact

4 DBAMY O STABILNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZE DANE Prawie 150 lat działalności Około 100 milionów klientów w różnych krajach Działalność w prawie 50 krajach Około pracowników Miejsce w czołówce rynkowej w 20 krajach Aktywne polisy ubezpieczenia na życie o wartości ponad 4 bln dolarów Niemal 50 mld dolarów wypłaconych posiadaczom polis w 2013 r. 454,5 mld dolarów w zarządzanych aktywach, które ułatwiają finansowanie miejsc pracy, rozwoju działalności i przedsięwzięć na rzecz społeczności W 1980 r. firma MetLife zakupiła w Nowym Jorku wieżowiec Pan Am Building, który stał się najważniejszą nieruchomością w portfelu firmy. Od początku istnienia MetLife działamy w perspektywie długoterminowej, dbając o stabilność finansową, dzięki której dotrzymujemy zobowiązań. Jako firma o zasięgu globalnym jesteśmy w stanie pomagać klientom indywidualnym i całym społecznościom w lepszym korzystaniu z życia. 4 MetLife Global Impact 2013

5 MAMY JASNY CEL: Pomagamy ludziom lepiej korzystać z życia. NASZE WARTOŚCI Klienci przede wszystkim Szacunek i troska o Klientów są podstawą wszystkiego, co robimy. Nadają sens naszej pracy i tworzą kulturę organizacyjną, inspirując naszych akcjonariuszy i społeczności, w których działamy. Nieustannie się doskonalimy Nieustannie poszukujemy nowych i lepszych rozwiązań. Jako liderzy branży ubezpieczeniowej wyznaczamy nowe standardy, podejmujemy przemyślane działania i uczymy się na błędach. Z nami łatwiej Produkty ubezpieczeniowe bywają skomplikowane. Dlatego poszukujemy najprostszych i najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów, dzięki czemu możemy wyprzedzać ich oczekiwania i budować wzajemne zaufanie. Wspólny sukces Łączy nas wspólny cel. Kierujemy się uczciwością i rzetelnością, a także stawiamy na różnorodność. Jesteśmy otwarci na nowości i współpracę oraz wykorzystujemy najlepsze praktyki stosowane w różnych obszarach naszej firmy. METLIFE NA ŚWIECIE KRAJE, W KTÓRYCH DZIAŁAMY Romania Slovakia Poland Czech Republic United States of America Mexico Colombia United Kingdom Ireland France Spain Portugal Belgium Latvia Lithuania Ukraine Italy Turkey Hungary Cyprus Lebanon Serbia Kuwait Greece Egypt Saudi Bahrain Arabia Bulgaria Oman Jordan Qatar United Arab Emirates India Russia China Bangladesh Nepal Vietnam Malaysia Japan Korea Hong Kong Brazil Australia Chile Uruguay Argentina AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA AZJA EUROPA, BLISKI WSCHÓD I AFRYKA (EMEA) MetLife Global Impact

6 ZARZĄDZANIE W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ Jesteśmy głęboko zakorzenieni w społecznościach na całym świecie, co pozwala nam korzystnie oddziaływać na miliony osób. MetLife zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przyczynia się do rozwoju lokalnych gospodarek, m.in. inwestując, tworząc miejsca pracy, wypłacając roszczenia i płacąc podatki. Zróżnicowany portfel globalny na 31 grudnia 2013 r. 454,5 mld dolarów w zarządzanych aktywach Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym 36,0% Strukturyzowane instrumenty finansowe 14,8% Kredyty hipoteczne 12,8% Zagraniczne obligacje państwowe 12,0% Obligacje i bony skarbowe USA oraz 9,9% instrumenty emitowane przez amerykańskie i międzynarodowe instytucje publiczne Inwestycje gotówkowe i długoterminowe 4,8% Obligacje korporacyjne o ratingu 4,3% poniżej inwestycyjnego Inwestycje w nieruchomości 3,0% Korporacyjne inwestycje kapitałowe 2,4% MetLife zapewnia bezpieczeństwo finansowe i należy do największych inwestorów instytucjonalnych na świecie. Posiadane i zarządzane przez nas aktywa o wartości 455 mld dolarów plasują nas w czołówce podmiotów wpływających na gospodarkę globalną. INWESTYCJE METLIFE MetLife może się poszczycić wieloletnią tradycją imponujących inwestycji. Oto najważniejsze z nich: 1906 Firma udziela pożyczki w wysokości 5 mln dolarów (równowartość obecnych 120 mln dolarów) na budowę Hotelu Plaza w Nowym Jorku Udzielona przez firmę pożyczka inwestycyjna w wysokości 27,5 mln dolarów (równowartość obecnych 370 mln dolarów) finansuje budowę 102 kondygnacyjnego Empire State Building w Nowym Jorku Firma inwestuje ponad 3,6 mld dolarów w amerykańskie działania wojenne najwięcej spośród inwestorów poza rządem federalnym Firma nabywa Pan Am Building na Park Avenue 200 w Nowym Jorku za 400 mln dolarów. MetLife sprzedaje ten budynek w 2005 r Z myślą o stabilizacji rynku akcji po atakach 11 września 2001 r. MetLife ogłasza zamiar zainwestowania 1 mld dolarów w ten rodzaj aktywów. 6 MetLife Global Impact 2013

7 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zarządzanie ryzykiem to podstawa naszej zdolności do dotrzymywania obietnic składanych klientom. Aby odnosić sukcesy w długiej perspektywie czasowej, aktywnie identyfikujemy zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla naszej działalności oraz odpowiednio na nie reagujemy. RYZYKO NASZE ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Inwestujemy ostrożnie Działamy efektywnie Różnicujemy sfery działalności Wszyscy ludzie i firmy mogą mieć do czynienia z zagrożeniami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi, takimi jak: klęski żywiołowe, kradzież, odpowiedzialność cywilna, straty, wypadki, uszczerbek na reputacji, zakłócenie działalności. Klienci Społeczności Pracownicy Inwestorzy Naszą firmę i interesariuszy chronią rygorystyczne procedury, procesy oraz zasady etyczne. Są to między innymi: plany utrzymania ciągłości pracy, rozwinięty ład korporacyjny, szkolenia antykorupcyjne, kodeks etyczny, zasady uczciwej konkurencji, zasady ochrony prywatności. Nasze produkty i procedury zarządzania chronią wszystkich interesariuszy MetLife. PREZENTACJA OPINII I WPŁYW NA USTAWODAWSTWO Podstawą naszej obecności na całym świecie jest dogłębna znajomość globalnych i lokalnych struktur regulacyjnych oraz sposobów prowadzenia działalności. Uświadamiamy decydentom koszty i korzyści związane z przepisami, dzięki czemu możemy łatwiej oferować klientom potrzebne im produkty i usługi. Działamy w różnych stowarzyszeniach branżowych, koalicjach biznesowych i think tankach w niemal 50 krajach. Ameryka Północna i Południowa W USA we współpracy ze Stanford Center on Longevity firma MetLife przeprowadziła badania w celu identyfikacji rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej i inwestycji infrastrukturalnych ułatwiających osobom starszym życie w społecznościach. W Meksyku firma MetLife powołała kierowaną przez siebie Grupę Roboczą ds. Usług Finansowych, której celem jest rozwiązywanie problemów z inkluzją finansową i rozwojem. Azja W Azji MetLife współpracuje w ramach Finansowego Forum Regionu Azji i Pacyfiku w celu promowania większych inwestycji ubezpieczycieli w projekty infrastrukturalne. EMEA Firma MetLife uczestniczyła w rozmowach stowarzyszeń branżowych z przedstawicielami władz w Brukseli, Polsce, Rumunii i Turcji na temat rozwoju sektora ubezpieczeniowego w regionie. W Wielkiej Brytanii firma MetLife we współpracy z czołowym ekspertem opracowała raporty dotyczące przechodzenia na emeryturę. W raporcie zaproponowano rozwiązania chroniące przed ryzykiem wyczerpania oszczędności osobistych na emeryturze. MetLife Global Impact

8 DBAMY O ROZWÓJ Jesteśmy dumni z tego, że oferujemy produkty oraz usługi, które pomagają klientom indywidualnym, rodzinom i społecznościom lepiej korzystać z życia. Klienci odgrywają kluczową rolę w każdym aspekcie naszej działalności. Nieustannie wsłuchujemy się w ich opinie, aby doskonalić swoje produkty i usługi oraz jakość obsługi. Pomagamy też naszym pracownikom i innym interesariuszom w wykorzystywaniu własnego potencjału. Inwestujemy znaczne środki w przyciąganie, szkolenie i wspieranie najbardziej utalentowanych pracowników. NAJWAŻNIEJSZE DANE Opracowaliśmy pierwszy kiosk obsługi wirtualnej. Skrócił on czas obsługi klientów o 16 procent i uzyskał 100 procentowy wskaźnik Net Promoter Score. Reorganizacja procesu obsługi roszczeń w Polsce skróciła czas wypłat o 20 procent Udoskonalona technologia pozwoliła skrócić czas oczekiwania na połączenie z centrum obsługi telefonicznej w Korei Południowej: 85 procent połączeń jest odbieranych w czasie krótszym niż 20 sekund Udostępniliśmy zwiększającą efektywność kontaktów z naszym centrum obsługi telefonicznej aplikację The Wall. Udostępnia ona dane zgromadzone z ponad 60 systemów, 45 milionów polis oraz 140 milionów transakcji. Dzięki tańszej ofercie zwiększyliśmy dostępność usług finansowych. Na przykład w Nepalu 15 partnerów z branży mikrofinansowania zapewnia ubezpieczenia około pożyczkobiorcom. Aby poznać kondycję organizacyjną firmy, przeanalizowaliśmy opinie ponad pracowników. W celu rozwiązania zgłoszonych problemów powołaliśmy 50 zespołów zadaniowych. Działalność Globalnej Inicjatywy Kobiet MetLife rozszerzyliśmy na 21 rynków z całego świata W 2013 r. współpracowaliśmy z 500 partnerami biznesowymi zatrudniającymi zróżnicowany personel jest to 31 procentowy wzrost względem roku MetLife Global Impact 2013

9 TROSKA O ORIENTACJĘ NA KLIENTÓW W codziennej pracy w MetLife nadajemy priorytet potrzebom klientów. Wsłuchujemy się w głos klientów, aby rozumieć ich potrzeby i zapewniać im coraz większy komfort przy każdym kontakcie. Orientację na klientów przejawiają wszystkie podmioty zajmujące się sprzedażą i obsługą naszych produktów oraz usług, zapewniając klientom konsekwentnie wysoki poziom obsługi. INNOWACYJNOŚĆ Z MYŚLĄ O LEPSZYCH WYNIKACH Corocznie inwestujemy 300 mln dolarów w technologie zmieniające sposób naszej działalności i umożliwiające zróżnicowaną obsługę w zależności od potrzeb klientów. Nasze innowacyjne platformy technologiczne zwiększają wygodę klientów i umożliwiają im bardziej intuicyjną obsługę. Nasi pracownicy mogą dzięki temu skuteczniej działać i koncentrować się na zadaniach najbardziej wymagających ich uwagi. Zasady obsługi klientów w MetLife Zwiększamy możliwości klientów i dodajemy im odwagi Dbamy o prostotę i przejrzystość Zaangażowanie i troska The Wall: większa satysfakcja klientów dzięki big data W 2013 r. udostępniliśmy zwiększającą efektywność kontaktów z naszym centrum obsługi telefonicznej aplikację The Wall. Udostępnia ona pracownikom działów obsługi klientów dane zgromadzone z ponad 60 systemów, 45 milionów polis oraz 140 milionów transakcji. Dzięki temu zyskują oni pełny obraz historii produktów i transakcji obsługiwanych klientów. Oferujemy klientom narzędzia, porady i rozwiązania dodające im pewności w realizacji własnych celów. Ułatwiamy klientom korzystanie z oferty MetLife. Komunikujemy się szczerze, mamy realistyczne oczekiwania i dotrzymujemy zobowiązań. Znamy swoich klientów i się o nich troszczymy. Zajmujemy się ich problemami i nie szczędzimy starań, aby zaspokoić ich potrzeby. Aplikacja Infinity: technologia łącząca pokolenia Za pomocą niezwykłej, bezpłatnej aplikacji do urządzeń mobilnych MetLife Infinity użytkownicy mogą tworzyć i przechowywać zapisy ważnych chwil oraz udostępniać je w określonym czasie w postaci nagrań wideo, zdjęć i dokumentów. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI Lokalne działania marketingowe promują dostępność i niskie koszty produktów MetLife dla kolumbijskich rodzin. Aby realizować swój cel, musimy upraszczać ubezpieczenia i zwiększać ich dostępność, oferując przydatne produkty i usługi za pośrednictwem wygodnych kanałów. W związku z tym poszerzamy dostęp do niedrogich produktów i usług oraz rozwijamy działalność ubezpieczeniową na rynkach wschodzących całego świata (aby obsługiwać rosnącą klasę średnią oraz ludność o niskich dochodach), a także w krajach, w których produkty ochrony finansowej są trudno dostępne. Przykładem naszych działań zwiększających dostęp do ubezpieczeń może być sprzedaż planów ubezpieczeń w supermarketach i aptekach oraz sprzedaż bezpośrednia w Kolumbii. Klienci w aglomeracji Bogoty mogą nawet opłacać składki w ramach rachunku za gaz. MetLife Global Impact

10 Ściana wewnętrzna w nowo wybudowanej siedzibie głównej amerykańskiego działu detalicznego w Charlotte w Karolinie Północnej. W budynku tym pracownicy mają do dyspozycji innowacyjne stanowiska do pracy i współpracy. TWORZENIE ZNAKOMITEGO MIEJSCA PRACY Mamy ambicje, by zostać jednym z najlepszych pracodawców na świecie, ponieważ zaangażowani pracownicy mają motywację do oferowania zorientowanych na klientów produktów i usług, które są podstawą naszych sukcesów. Nasza strategia przyciągania i rozwijania wyjątkowo utalentowanych specjalistów ma kilka aspektów: Nasz Model kompetencji przywódczych przedstawia najważniejsze kompetencje i zachowania, jakich oczekujemy od naszych liderów. Podejmując na co dzień decyzje i działania, kierujemy się firmowymi Wartościami i Celem. Nasze obietnice składane pracownikom zostały ujęte w Deklaracji EVP (Employee Value Proposition). Dzięki niej pracownicy wiedzą, na jakie wsparcie i możliwości mogą liczyć w zamian za swoją pasję, energię i zaangażowanie. Nasz system rozwoju efektywności ułatwia pracownikom nabywanie umiejętności i cech potrzebnych do odnoszenia sukcesów i umacniania pozycji firmy. O pracowników dbamy nie tylko w miejscu pracy. Z myślą o ich zróżnicowanych priorytetach, zainteresowaniach i potrzebach oferujemy rozmaite programy i zasoby związane m.in. z ubezpieczeniami, elastycznym czasem pracy, zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz opieką nad dziećmi i seniorami. Najnowsza globalna ankieta dotycząca kondycji organizacyjnej dostarczyła nam szczegółowych informacji o potrzebach i zastrzeżeniach pracowników. W celu reakcji na najważniejsze zjawiska wskazane w ankiecie powołaliśmy 50 zespołów zadaniowych w całej firmie. Ankietę wypełniło ponad PRACOWNIKÓW Otrzymaliśmy ponad SZCZERYCH ODPOWIEDZI w 20 językach Zebraliśmy ponad 5,5 MLN PUNKTÓW DANYCH dotyczących wszystkich aspektów naszej firmy i kultury Zorganizowaliśmy 12 GLOBALNYCH SPOTKAŃ STARSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ w celu zapoznania się z odpowiedziami na ankietę, przeanalizowania danych i omówienia wyników Zmierzyliśmy 9 WSKAŹNIKÓW KONDYCJI ORGANIZACYJNEJ Kierunek Przywództwo Kultura i klimat Odpowiedzialność Koordynacja i kontrola Potencjał Motywacja Orientacja na zewnątrz Innowacyjność i edukacja 10 MetLife Global Impact 2013

11 KRZEWIENIE KULTURY RÓŻNORODNOŚCI I OTWARTOŚCI Uważamy, że przeciwdziałanie dyskryminacji i zróżnicowanie personelu w globalnej firmie sprzyja innowacyjnemu myśleniu i pomaga skuteczniej pozyskiwać utalentowanych pracowników. Różnorodność pracowników pomaga nam też lepiej zrozumieć nasze rynki na całym świecie oraz budować mocniejsze relacje z klientami, a także społecznościami, wśród których mieszkamy i pracujemy. Nasza strategia w zakresie różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji opiera się na trzech filarach dostosowywanych do regionalnych potrzeb. Przyciąganie: identyfikowanie najbardziej utalentowanych, zróżnicowanych kadr Rozwój i awans: rozwijanie zróżnicowanych kadr W celu zapewnienia trwałości działań na rzecz różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji powołaliśmy Globalną Radę na rzecz Różnorodności i Przeciwdziałania Dyskryminacji pod kierownictwem naszego Dyrektora Naczelnego. Rada ta będzie przede wszystkim nadzorować rozwój oraz wdrażanie naszej strategii różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji na całym świecie. Utrzymanie: utrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników w celu zapewnienia wysokich wyników firmy i zaangażowania personelu Przykładem działań w dziedzinie różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji jest nasza Globalna Inicjatywa Kobiet, która dba o zwiększenie reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz możliwości ich awansu na takie stanowiska. MetLife Global Impact

12 DBAMY O OTOCZENIE MetLife Foundation współpracuje z fundacją Pro Mujer w Meksyku, oferując ubogim kobietom wiedzę finansową oraz narzędzia umożliwiające odnoszenie sukcesów. Wykorzystujemy swoje możliwości, by poprawiać warunki życia klientów indywidualnych, rodzin i całych społeczności. Środkiem do osiągnięcia tych celów są nie tylko nasze produkty, usługi oraz inicjatywy dobroczynne i ekologiczne, lecz również nasza stabilność finansowa, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu i wytwarzaniu wartości w perspektywie długoterminowej. NAJWAŻNIEJSZE DANE Fundacja MetLife udzieliła od 1976 r. grantów na łączną sumę 600 mln dolarów. Fundacja MetLife zamierza przeznaczyć na inkluzję finansową 200 mln dolarów w ciągu pięciu lat. Inwestycje w rozwój społeczności o łącznej wartości 8,2 mld dolarów (wycena wg wartości godziwej). Finansowanie mieszkań dla weteranów w USA na kwotę 40 mln dolarów. 2,8 mld dolarów inwestycji w projekty pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych od 2003 roku. 32 punkty ładowania samochodów elektrycznych dostępne bezpłatnie dla pracowników w USA. Udziały w 35 nieruchomościach z certyfikatem LEED. Wynik 92 w indeksie Carbon Disclosure Project oraz kwalifikacja do grupy A procent własnych i wynajmowanych budynków biurowych w USA ma certyfikat Energy Star, a 50 procent ma certyfikat LEED. Przekazanie do recyklingu ponad 1690 ton odpadów, co stanowi ponad 54 procent odpadów z naszych budynków w USA. 12 MetLife Global Impact 2013

13 FUNDACJA METLIFE: DZIAŁANIE NA RZECZ INKLUZJI FINANSOWEJ Założycielom MetLife przyświecało proste, lecz ważne spostrzeżenie: wszyscy potrzebują dostępu do odpowiednich narzędzi finansowych, by móc lepiej korzystać z życia. W 2013 r. to spostrzeżenie zainspirowało Fundację MetLife do ukierunkowania swoich programów na inkluzję finansową. Wspieramy organizacje, które umożliwiają ubogim społecznościom korzystanie z usług finansowych. Zgodnie z nową wizją Fundacja MetLife planuje przekazać w ciągu najbliższych pięciu lat 200 mln dolarów, by pomóc osobom i rodzinom o niskich dochodach w maksymalnym korzystaniu z oferty formalnego sektora finansowego. Granty Fundacji MetLife w 2013 r. Inkluzja finansowa 16,71 mln Kultura i sztuka 5,67 mln Młodzież i edukacja 6,40 mln Choroba Alzheimera i zdrowie seniorów 4,73 mln Pomagamy na całym świecie USA Corporation for Enterprise Development: badanie motywacji do oszczędzania pieniędzy Pracownicy Kaboom! i MetLife pomagają w budowie placu zabaw w Arizonie POLSKA I TURCJA The Microfinance Centre: program badań i wsparcia technicznego KOREA POŁUDNIOWA Seoul Welfare Foundation za pośrednictwem Give2Asia: intensywne szkolenia finansowe dla rodzin o niskich dochodach MEKSYK Pro Mujer: zwiększanie zasięgu usług finansowych w stanie Oaxaca Pracownicy MetLife pomagają rodzinom uzyskać własne domy w stanie Hidalgo BRAZYLIA I PERU Women s World Banking: budowa sieci bezpieczeństwa finansowego dla kobiet i rodzin INDIE Trickle Up: partnerstwo na rzecz wszechstronnych usług finansowych dla społeczności wiejskich ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE Junior Achievement: wsparcie inicjatyw edukacyjnych i prozdrowotnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich JAPONIA Tomodachi: program rozwoju kobiet na stanowiskach kierowniczych FILARY STRATEGII FUNDACJI METLIFE Granty przyznawane zgodnie z naszymi trzema filarami pomagają partnerom w zapewnianiu dostępu do produktów i usług finansowych osobom i społecznościom o niskich dochodach. I DOSTĘP I WIEDZA Zwiększanie gotowości, chęci i zdolności osób oraz rodzin o niskich dochodach do korzystania z usług sektora finansowego II DOSTĘP DO USŁUG Zapewnianie finansowych usług i produktów wysokiej jakości, takich jak plany oszczędnościowe i kredyty III DOSTĘP DO WNIOSKÓW Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ Inwestowanie w badania i dzielenie się doświadczeniami ze społecznością organizacji działających na rzecz inkluzji finansowej i innymi podmiotami MetLife Global Impact

14 ODDZIAŁYWANIE PRZEZ INWESTYCJE Z myślą o dotrzymywaniu długoterminowych obietnic, jakie składamy klientom, dokonujemy rozsądnych inwestycji, które przynoszą pożądany zwrot przy określonym poziomie ryzyka. W tym celu stosujemy Inwestycje Prorozwojowe (Impact Investments). Inwestycje Prorozwojowe definiujemy jako nakłady, które przynoszą nie tylko zwrot finansowy, ale także znaczne korzyści społeczne i ekologiczne. INWESTYCJE PROROZWOJOWE METLIFE Pozytywny wpływ działalności MetLife wykracza poza korzyści społeczne nierozerwalnie związane z naszymi produktami. Spośród naszych Inwestycji Prorozwojowych, które wywierają korzystny wpływ na społeczeństwo i środowisko, można wymienić: Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe Inwestycje ekologiczne Inwestycje Prorozwojowe MetLife (w milionach) ROK 2013, wartość godziwa ROK 2013, inwestycje Inwestycje w tanie budownictwo 1485 USD 334 USD mieszkaniowe Inwestycje ekologiczne 6761 USD 508 USD Razem 8246 USD 842 USD W budynkach MetLife osiągamy maksymalne parametry ekologiczne, oferując jednocześnie innowacyjne stanowiska do pracy i współpracy. OCHRONA ŚRODOWISKA MetLife dba o skuteczną ochronę środowiska. We wszystkich oddziałach na całym świecie staramy się pozostawić przyszłym pokoleniom bezpieczniejszą i zdrowszą planetę. Celem naszych działań związanych z zarządzaniem środowiskowym jest: minimalizacja bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych przez MetLife; zmniejszenie zużycia energii dzięki procedurom zarządzania energią; poprawa wyników ekologicznych i finansowych obiektów MetLife; wspieranie globalnych działań na rzecz redukcji odpadów, recyklingu i odzysku materiałów; popularyzacja kwestii ekologicznych oraz zdrowego trybu życia wśród pracowników; zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko wspólnie z dostawcami. ELIMINACJA ODPADÓW, OSZCZĘDZANIE WODY W MetLife rozważnie wykorzystujemy zasoby naturalne, w tym surowce i wodę. Poszukujemy innowacyjnych sposobów wielokrotnego wykorzystywania i recyklingu papieru, sprzętu elektronicznego oraz artykułów biurowych. W 2013 r. przekazaliśmy do recyklingu ponad 1690 ton odpadów, co stanowi ponad 54 procent odpadów z posiadanych lub zarządzanych przez nas budynków w USA Priorytetem jest także oszczędzanie wody. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jaki wyznaczyliśmy sobie pod tym względem. Do końca 2013 r. zmniejszyliśmy zużycie wody o około 113,5 mln litrów względem poziomu odniesienia, czyli 378,5 mln litrów w 2010 r. 14 MetLife Global Impact 2013

15 ZWIĘKSZAMY ZALETY EKOLOGICZNE BUDYNKÓW MetLife w USA jest właścicielem lub aktywnym zarządcą ponad 427 tys. m 2 powierzchni biurowej, na którą składa się 14 budynków biurowych i dwa centra danych. Staramy się użytkować je w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku. W 2013 r. 15 naszych budynków w USA uzyskało certyfikat Energy Star amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (ich łączna powierzchnia to około 421 tys. m 2 ). Certyfikat LEED uzyskało 10 naszych budynków w USA i dwa w innych krajach ich całkowita powierzchnia to 251 tys. m 2. W latach w budynkach posiadanych lub zajmowanych przez MetLife w USA udało się zmniejszyć zużycie energii o 18 procent. CELE ŚRODOWISKOWE METLIFE Zmniejszenie łącznego zużycia energii o 10 procent do 2017 r.* względem roku odniesienia 2010 Ograniczenie ilości odpadów wysyłanych na składowiska o 65 procent do 2016 r.* Zwiększenie powierzchni biurowej objętej certyfikatem LEED do 372 tys. m 2 do roku 2017 Osiągnięcie zerowego poziomu emisji z zakresu 2 (wg klasyfikacji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska) dzięki strategiom zakupu energii ze źródeł ekologicznych* DOBÓR DOSTAWCÓW Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU Korzystny wpływ wywieramy także dzięki swojej sile nabywczej. Kupujemy produkty przyjazne dla środowiska, a kryteria ekologiczne uwzględniamy w procesach pozyskiwania dostawców i zarządzania nimi. Zmniejszenie zużycia wody o 30 procent do 2016 r.* względem roku odniesienia 2010 Objęcie do 2017 r. co najmniej 90 procent dostawców MetLife o znaczeniu krytycznym i istotnym programem ekologicznym dla łańcucha dostaw Pracownicy pionierami elektrycznej motoryzacji MetLife odgrywa rolę lidera wspierającego rozwój infrastruktury ekologicznego transportu. W 14 naszych amerykańskich obiektach zainstalowaliśmy 32 punkty ładowania samochodów elektrycznych, z których pracownicy mogą korzystać bezpłatnie. Działania te są elementem uczestnictwa MetLife w konkursie Departamentu Energii USA. Realizujemy najbardziej rozwinięty program ładowania samochodów w miejscu pracy prowadzony przez firmę niebędącą producentem samochodów elektrycznych. Swój udział w tym konkursie planujemy rozszerzyć, instalując punkty ładowania w nowych obiektach w Charlotte i Raleigh w Karolinie Północnej. * Dotyczy powierzchni biurowej posiadanej lub zarządzanej w USA. Podczas wyznaczania celów zmniejszania emisji w przyszłości będziemy uwzględniać większą obecność firmy na świecie. MetLife Global Impact

16 Nagrody i wyróżnienia Fortune: Najbardziej Podziwiane Firmy na Świecie G.I. Jobs: Pracodawcy Przyjaźni Wojskowym Latina Style Magazine: Najlepsze Firmy dla Kobiet Latynoskich Forbes: Firmy o Najlepszej Reputacji w Ameryce Pierwsze miejsce pod względem zadowolenia z polis w rankingu J.D. Power (dział MetLife Property and Casualty) Working Mother: 100 Najlepszych Firm Human Rights Campaign: Najlepsi Pracodawcy pod względem Równości dla Osób LGBT EPA Green Power Partnership: 50 Najbardziej Ekologicznych Odbiorców Energii HispanicBusiness.com: Najlepsze Firmy pod względem Równości 5:48:46 PM] Dave Thomas Foundation for Adoption: Najlepsi Pracodawcy dla Osób Adoptujących Dzieci Hispanic Association on Corporate Responsibility: Indeks Otwartości Korporacyjnej 5:50:36 PM] Wyjaśnienie dotyczące informacji finansowych nieobjętych zasadami GAAP Zarządzane aktywa (zgodnie z poniższą definicją) to wskaźnik finansowy wynikający z metodologii innych niż ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). MetLife stosuje pojęcie zarządzane aktywa do tych aktywów w swoim portfelu inwestycyjnym, którymi aktywnie zarządza i podaje ich szacowaną wartość godziwą. W MetLife jesteśmy przekonani, że stosowanie pojęcia zarządzane aktywa ułatwia zrozumienie i porównywanie portfela inwestycyjnego firmy dzięki wykluczeniu takich aktywów jak pożyczki pod zastaw polis, inne zainwestowane aktywa, kredyty hipoteczne przeznaczone do obrotu i kredyty hipoteczne w posiadaniu skonsolidowanych podmiotów sekurytyzacyjnych, ponieważ wszystkie te aktywa nie są aktywnie zarządzane w portfelu inwestycyjnym MetLife. Wykluczona jest także opcja wyceny w wartości godziwej oraz papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, ponieważ na kwotę tę składają się głównie inwestycje dokonywane przez fundusze oparte na jednostkach uczestnictwa, a nie Firmę. Wartość kredytów hipotecznych i pewnych inwestycji w nieruchomości wyceniono wg wartości godziwej, a nie wartości księgowej. Poniżej przedstawiono rozliczenie różnic między wartością zarządzanych aktywów a łączną wartością inwestycji. Dodatkowe informacje o poszczególnych inwestycjach MetLife zawiera doroczny dodatek finansowy (Financial Supplement) MetLife, Inc. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. oraz Sprawozdanie roczne MetLife, Inc. na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Oba dokumenty można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim MetLife pod adresem Wskaźników niezgodnych z zasadami GAAP, takich jak zarządzane aktywa, nie należy traktować jako zamienników najbardziej zbliżonych wskaźników GAAP. Gwarancje mają zastosowanie do pewnych produktów ubezpieczeniowych i rentowych (ale nie do produktów związanych z papierami wartościowymi, innymi aktywami o zmiennej wartości i doradztwem inwestycyjnym) i podlegają regulaminom, wykluczeniom oraz ograniczeniom danych produktów, a także zdolności ubezpieczyciela do wypłaty roszczeń i jego sytuacji finansowej. Kontakt z nami Będziemy wdzięczni za opinie na temat naszych działań w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Więcej informacji oraz pełną wersję raportu można znaleźć w witrynie Global Impact: Łączne inwestycje a zarządzane aktywa (w miliardach USD) 31 grudnia 2013 r. Inwestycje ogółem 488,8 USD Plus środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7,6 Plus korekty do wartości godziwej 5,1 Minus kredyty hipoteczne udzielone 1,6 skonsolidowanym podmiotom sekurytyzacyjnym Minus pożyczki pod zastaw polis 11,8 Minus inne zainwestowane aktywa 16,2 Minus kredyty hipoteczne przeznaczone do obrotu 0,0 Minus papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wycenione wg szacowanej wartości godziwej Zarządzane aktywa Jeżeli nie wskazano inaczej, informacje zostały podane według stanu z 31 grudnia 2013 r. MetLife, Inc. 200 Park Avenue New York, NY 10166, USA 17,4 454,5 USD Peanuts 2014 Peanuts Worldwide L [exp0916][All States][DC] 16 MetLife Global Impact 2013

UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE

UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE UN Photo/Larry Barns GLOBAL IMPACT ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W METLIFE Podstawą odpowiedzialności społecznej biznesu jest zarządzanie, które minimalizuje ryzyko, utrwala stabilność finansową i umożliwia

Bardziej szczegółowo

GLOBAL IMPACT Najważniejsze dane dotyczące odpowiedzialności społecznej w MetLife

GLOBAL IMPACT Najważniejsze dane dotyczące odpowiedzialności społecznej w MetLife GLOBAL IMPACT Najważniejsze dane dotyczące odpowiedzialności społecznej w MetLife Za rok 2014 Tworzymy wartość, dbamy o rozwój Firma MetLife poszukuje stabilnych, bezpiecznych i zróżnicowanych inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

DANE O INWESTYCJACH DANE OPERACYJNE DANE METLIFE FOUNDATION

DANE O INWESTYCJACH DANE OPERACYJNE DANE METLIFE FOUNDATION EFEKTYWNOŚĆ Na kolejnych stronach przedstawiono wskaźniki efektywności związane z działalnością operacyjną, kadrami oraz ochroną środowiska. Wskaźniki te oraz metody ich obliczania są zgodne ze specyfikacjami

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Wizja, Misja, Strategia i Wartości

Wizja, Misja, Strategia i Wartości Wizja, Misja, Strategia i Wartości Nasza wizja Być najlepszą na świecie firmą w branży farb i lakierów dzięki stałemu dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań cieszących

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób.

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób. ZENTIVA W SKRÓCIE Poland Czech Republic Germany United Kingdom France Portugal Switzerland Italy Slovenia Estonia Latvia Lithuania Slovakia Hungary Cyprus Turkey Ukraine Bulgaria Romania Greece Albania

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010

Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 Jak napędzamy zrównoważony rozwój? Czerwiec 2010 W zakresie polityki energetycznej Dania przykłada ogromną wagę do wspierania efektywności energetycznej na różnych etapach, począwszy od produkcji po konsumpcję,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie EBI dla rozwoju miast

Wsparcie EBI dla rozwoju miast Wsparcie EBI dla rozwoju miast Grzegorz Gajda (g.gajda@eib.org) Urban Development Division Warszawa, 13 lipca 2016 r. European Investment Bank Group EBI Bank UE Utworzony w 1958 specjalna rola w Traktacie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

AIG SPECIALTYsolutions. Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk. Bring on tomorrow

AIG SPECIALTYsolutions. Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk. Bring on tomorrow AIG SPECIALTYsolutions Wyjątkowe rozwiązania dla nietypowych ryzyk Bring on tomorrow SPECIALTYsolutions to program przeznaczony dla klientów z nietypowych lub złożonych grup ryzyka. W AIG zapewniamy zindywidualizowane

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,11 1. Lokaty , ,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 5 662 059,62 5 519 857,11 1. Lokaty 5 662 059,62 5 519 857,11 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1 954 899,73 2 013 797,94 1. Lokaty 1 954 899,73 2 013 797,94 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieŝącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 490 072,60 3 015 015,37 lokaty 0,00 0,00 2. środki pienięŝne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2

ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ZARZĄD I RADA NADZORCZA MISJA, WIZJA I WARTOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W RAPORTOWANYM OKRESIE 2 wania. 03 ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH I GRUPA ANG ANG SPÓŁDZIELNIA DORADCÓW KREDYTOWYCH Powstała w 2010 roku Spółdzielnia ANG jest częścią Grupy ANG, w skład której wchodzą firmy realizujące

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Obligacje korporacyjne. marzec 2013

Obligacje korporacyjne. marzec 2013 Obligacje korporacyjne marzec 2013 Catalyst platforma obrotu obligacjami Rynek wtórny dla obligacji Pierwszy zorganizowany rynek obrotu papierami dłużnymi w Polsce GPW Nowatorskie rozwiązanie łączące w

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

CHRONIĘ, BO KOCHAM.

CHRONIĘ, BO KOCHAM. CHRONIĘ, BO KOCHAM www.pramerica.pl Od lat działamy na całym świecie, a w Polsce jesteśmy od 1999 roku, dzięki czemu dobrze znamy lokalne potrzeby i oczekiwania. Nasze oddziały znajdują się w 12 największych

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020

Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 Rok 2014 rokiem inwestycji proekologicznych rola BOŚ S.A. w perspektywie 2014-2020 BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! Z korzyścią dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Wartości Doradców Alex T. Great

Wartości Doradców Alex T. Great Wartości Doradców Alex T. Great Odpowiedzialność za słowa, deklaracje i czyny. Mamy świadomość, że każde działanie wywołuje skutki. Zaufanie jakim świat nas obdarza: Klienci, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo