VamLoader wersja Opis programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VamLoader wersja 2.00. Opis programu"

Transkrypt

1 VamLoader wersja 2.00 Opis programu Vamond Kraków 2009

2 Wstęp VamLoader jest programem służącym do ładowania do Vamstera programów w formacie IntelHex i plików programów Vamstera powstałych w Vamgrafie. Właścicielem wszelkich praw do VamLoadera jest firma Vamond. Program jest dostępny bezpłatnie. Terminologia: Vamster - urządzenie, do którego Vamloader potrafi zapisać pliki - programy Vamgraf - aplikacja do graficznego tworzenia programów dla Vamstera IntelHex - popularny format zapisu danych binarnych dla mikroprocesorów Vamond - producent Vamstera, Vamgrafa i VamLoadera Wszelkie nazwy i symbole procesorów, programów, systemów i firm, nie będące własnością firmy Vamond, zostały użyte tylko w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. Bez pisemnej zgody firmy Vamond żadna część tego dokumentu nie może być publikowana, cytowana i kopiowana w celach komercyjnych. Właścicielem nazw: Vamgraf, Vamster, VamLoader oraz poniższego znaku graficznego jest firma Vamond. Dodatkowe informacje na temat Vamgrafa, Vamstera i modułów sprzętowych dostępne są na stronie firmy Vamond Tam również można pobrać dodatkową dokumentację i przykłady oraz nowe wersje Vamgrafa. Wszelkie uwagi dotyczące VamLoadera prosimy zgłaszać -em na adres: Vamond Kraków os. Złotego Wieku Strona: 2

3 Licencja Program VamLoader objęty jest umową licencyjną zawartą w pliku "VamLoader_umowa_licencyjna.rtf" dostarczanym wraz z VamLoaderem. Opis Program przeznaczony jest do pracy w systemie WindowsXP SP2, WindowsVista i nowszych systemów Windows. Do poprawnej pracy wymaga zainstalowanego frameworka.net 2.0 SP2 (Microsoft). Ładowanie programu do Vamstera odbywa się przy pomocy łącza szeregowego popularnie nazywanego portem COM. Może to być port COM pochodzący ze sterownika konwertera USB na RS232. Program współpracuje z mikrokontrolerami Vamster, które wyposażono w dedykowany program (bootloader) umożliwiający wygodne zapisywanie programów. VamLoader potrafi przesłać do Vamstera pliki zapisane w formacie IntelHex oraz pliki wygenerowane przez program Vamgraf. Pliki IntelHex mogą pochodzić z dowolnego programu (kompilatora) generującego taki format pliku. Vamster oparto na mikrokontrolerze ATMega32 firmy Atmel, i jest możliwe ładowanie do niego programów z innych kompilatorów pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad opisanych w Informacje techniczne. Pliki programów Vamstera powstałe w Vamgrafie mają swój własny format. Vamster, z punktu widzenia sprzętu, to moduł elektroniczny wyposażony w mikrokontroler ATMega32, MAX232 oraz inne niezbędne peryferia. Procesor wyposażono w program bootloadera umożliwiający komunikację z VamLoaderem. Vamloader może także współpracować z procesorami ATMega32 do których załadowany został specjalny bootloader (plik boothex.bin) przeznaczony do pracy wyłącznie z plikami w formacie IntelHex. VamLoader może być uruchamiany dwojako: -klasycznie, jak inny program w Windows (ze skrótu, z menu itp.) -z linii poleceń z odpowiednimi parametrami Opis w sekcji Komunikacja z Vamsterem. W trakcie ładowania programów (plików) do Vamstera jest zapewniona kontrola błędów transmisji (sumy CRC etc.). Niepowodzenie w trakcie ładowania jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem. Strona: 3

4 Instalacja W celu zainstalowania programu należy uruchomić plik "VamLoaderInstall.msi" z katalogu instalacyjnego VamLoadera. Procedura instalacyjna jest prosta i wymaga jedynie ewentualnej zmiany katalogu docelowego VamLoadera (co nie jest zalecane). Instalator programu może zażądać wcześniejszego zainstalowania frameworka.net 2.0 SP2 -można go pobrać z witryny internetowej firmy Microsoft. Zwykle.NET 2.0 już jest zainstalowany w systemie. Po zainstalowaniu frameworka należy ponownie uruchomić program instalujący VamLoadera. Po zakończeniu instalacji w katalogu VamLoadera powinny znajdować się cztery pliki: "Vamloader.exe"(program), "VamLoader_umowa_licencyjna.rtf" Opis_VamLoadera.pdf "birsnp.vas" "VamLoader.chm" (plik pomocy). Przy pierwszym uruchomieniu VamLoader przyjmie domyślne ustawienia (jeżeli nie jest uruchamiany z linii poleceń - patrz Komunikacja z Vamsterem). Vamloader pamięta ostatnie ustawienia i z takimi ponownie się uruchamia. Strona: 4

5 Interfejs Okno główne programu: Przycisk "Wyślij": Rozpoczyna wysyłanie pliku (programu) do Vamstera. Jest nieaktywny w trakcie transmisji. Po jego naciśnięciu Vamloader odczytuje plik z dysku, sprawdza jego poprawność a następnie wysyła do Vamstera. Jeżeli zawartość pliku jest niepoprawna to jest zgłaszany komunikat i transmisja nie jest rozpoczynana. Więcej w sekcji Komunikacja z Vamsterem. Przycisk "Przerwij": Przerywa transmisję plików do Vamstera. Uaktywnia się na początku transmisji i jest deaktywowany po jej zakończeniu (przerwaniu). Jest jedynym przyciskiem aktywnym w trakcie wysyłania pliku. Przycisk "Pomoc": Otwiera plik pomocy. Jest nieaktywny w trakcie transmisji. Przycisk "O programie": Otwiera okno z informacjami o VamLoaderze. Jest nieaktywny w trakcie transmisji. Strona: 5

6 Przycisk "Zamknij": Zamyka program VamLoader. Jest nieaktywny w trakcie transmisji. Grupa "Plik programu": Jest to ścieżka do pliku jaki będzie wysyłany do Vamstera. Z prawej strony znajduje się przycisk. Po jego naciśnięciu można wybrać plik jaki chcemy wysłać. Obsługa okna wyboru pliku jest typowa w systemie Windows. Można wybrać dwa rodzaje plików IntelHex - rozszerzenie ".hex" i programów Vamstera - rozszerzenie ".vmb". W przypadku nieprawidłowej zawartości tych plików VamLoader przed załadowaniem do Vamstera zgłosi odpowiedni komunikat. Strona: 6

7 Grupa "Transmisja": Port COM: Tu można wybrać port szeregowy do którego podłączony jest Vamster. Na liście znajdują się tylko porty szeregowe zainstalowane w systemie. Domyślnie jest to port "COM1". Indykator "Czerwona lampka": Pokazuje aktywność programu (zmienia jasność) w trakcie nawiązywania połączenia z Vamsterem. Prędkość: Jest to prędkość transmisji szeregowej. Na liście są dwie pozycje: "Normalna (57600)" - domyślna wartość i nie powinno się jej zmieniać. Jedynie w przypadku, jeżeli występują problemy z poprawną transmisją i zostały sprawdzone inne przyczyny problemów (patrz Port COM), wtedy można ją zmienić na "Bezpieczną" "Bezpieczna (19200)" - jest to kilkukrotnie mniejsza prędkość wysyłania nazwana "Bezpieczną". Po jej wybraniu transmisja jest wolniejsza ale bardziej pewna. Pasek postępu: Pokazuje postęp ładowania pliku do Vamstera. Okno informacyjne: W tym oknie (jasnożółte tło) VamLoader wpisuje komunikaty. Strona: 7

8 Komunikacja z Vamsterem Tryb manualny Kolejność działań przy wysyłaniu pliku do Vamstera w trybie manualnym: -Uruchomić Vamloadera (ze skrótu, z menu itp.) -Wybrać plik jaki będzie wysyłany do Vamstera ("Plik:" przycisk ) Można wybrać pliki dwóch rodzajów: IntelHex (*.hex) lub plik Vamstera (*.vmb) -Wybrać odpowiedni port komunikacyjny (z listy "Port COM:") - ten do którego podłączony jest Vamster przy pomocy kabla transmisyjnego. -Sprawdzić i ewentualnie zmienić prędkość transmisji (lista "Prędkość:") -Sprawdzić połączenie Vamstera z PC. Kabel transmisyjny powinien być włożony w odpowiednie gniazda w PC i Vamsterze. -Sprawdzić czy Vamster jest podłączony do zasilania. -Uruchomić transmisję poprzez naciśnięcie przycisku "Wyślij". Wówczas VamLoader odczyta plik z dysku i sprawdza jego poprawność. Jeżeli plik jest niepoprawny to zgłaszany jest komunikat (w oknie informacyjnym) a transmisja nie jest rozpoczynana. -Po sprawdzeniu pliku VamLoader wypisuje w oknie informacyjnym: "Oczekiwanie na zgłoszenie Vamstera" i rozpoczyna nawiązywanie łączności z Vamsterem. Deaktywowane są wszystkie przyciski a przycisk "Przerwij" staje się aktywny. Indykator "czerwona lampka" zaczyna pulsować. Nawiązanie łączności powinno nastąpić prawie natychmiast. -Po nawiązaniu łączności z Vamsterem w oknie informacyjnym wypisywany jest komunikat: "Początek wysyłania programu". Indykator przestaje pulsować. Rozpoczyna się wysyłanie pliku do Vamstera. Na pasku postępu widać procentowe zaawansowanie ładowania. -Po pomyślnym zakończeniu ładowania w oknie informacyjnym wypisywany jest komunikat: "Program został pomyślnie wysłany". Przycisk "Przerwij" jest deaktywowany a pozostałe stają się aktywne. Oznacza to pomyślne wysłanie pliku do Vamstera. Vamster powinien wykonać reset. Jeżeli po rozpoczęciu transmisji minął pewien czas (kilkadziesiąt sekund) a połączenie z Vamsterem nie zostało nawiązane VamLoader kończy próbę i wypisuje komunikat: "Brak odpowiedzi - sprawdź połączenie lub uruchom ponownie Vamstera". Przycisk "Przerwij" jest deaktywowany a pozostałe stają się aktywne. Może to oznaczać, że w Vamsterze jest jakiś działający program, który uniemożliwia nawiązanie połączenia. Wówczas: -Należy odłączyć zasilanie Vamstera. Strona: 8

9 -W VamLoaderze ponownie rozpocząć wysyłkę (przycisk: "Wyślij"). W trakcie jak indykator pulsuje włączyć zasilanie Vamstera. -Po najwyżej kilku sekundach powinna się rozpocząć transmisja. Jeżeli się nie rozpocznie oznacza to problemy z łączem transmisyjnym (sekcja Problemy). Tak samo należy postąpić jeżeli transmisja się rozpoczyna (na pasku postępu pojawia się wskaźnik) ale jest kończona z błędem. Tryb linii poleceń Uruchamianie transmisji z linii poleceń: VamLoadera można uruchamiać z linii poleceń, ze skrótu, z innych programów itp. Poszczególne parametry muszą być oddzielone spacjami. Parametr 3 (ścieżka do pliku) musi być ujęta w podwójne apostrofy np. ścieżkę: C:\katalog hex\plik.hex należy podać jako: "C:\katalog hex\plik.hex". UWAGA: Ważna jest wielkość liter (dotyczy parametru 1 i parametru 2). Podane muszą być wszystkie parametry. Po uruchomieniu VamLoadera z linii poleceń VamLoader otworzy swoje okno, automatycznie wczyta podany plik, wyśle go i zamknie swoje okno kończąc pracę. W przypadku wystąpienia błędu program wyświetli odpowiedni komunikat a okno pozostanie otwarte. Parametry linii poleceń Vamloadera: Vamloader.exe [parametr 1] [parametr 2] [parametr 3] gdzie: [parametr 1] wyznacza nazwę portu szeregowego w systemie np. COM1, COM4 itp. [parametr 2] wyznacza prędkość transmisji i określany jest jedną literą. Są tylko dwie możliwości: N - prędkość normalna(57600) B - prędkość bezpieczna (19200) [parametr 3] wyznacza ścieżkę dostępu do pliku jaki Vamloader będzie wysłał. Musi to być pełna ścieżka dostępu łącznie z symbolem dysku. Przykłady: Vamloader.exe COM1 N "C:\katalog1\katalog2\plik.hex" transmisja poprzez port COM1 z prędkością normalną, wysłany plik: plik.hex, z katalogu: "C:\katalog1\katalog2" Vamloader.exe COM4 B "C:\katalog1\katalog2\plik.vmb" transmisja poprzez port COM4 z prędkością bezpieczną, wysłany plik: plik.vmb, z katalogu: "C:\katalog1\katalog2" Strona: 9

10 C:\Program Files\Vamond\Vamloader\Vamloader.exe COM1 N "C:\kat1\kat2\plik.hex" transmisja poprzez port COM1 z prędkością normalną, wysłany plik: plik.hex z katalogu: C:\kat1\kat2 Podana jest również pełna ścieżka dostępu do VamLoadera (bez apostrofów) Problemy W przypadku jeżeli plik programu (*.hex, *.vmb) jest niedostępny lub jest nieprawidłowy (np. uszkodzony, za długi) VamLoader wypisuje odpowiedni komunikat i nie rozpoczyna transmisji. Należy wówczas sprawdzić ścieżkę dostępu do pliku i/lub wygenerować nowy plik. Jeżeli ładowanie pliku do Vamstera zakończy się komunikatem: "Brak odpowiedzi - sprawdź połączenie lub uruchom ponownie Vamstera". Mogą być różne przyczyny: -nieprawidłowo wybrany port szeregowy -port szeregowy działa nieprawidłowo - zdarza się to przy konwerterach USB -Vamster nie jest podłączony do PC -Vamster nie jest podłączony do zasilania -Vamster nie został zresetowany -Kabel transmisyjny jest uszkodzony -Inne - uszkodzony bootloader w Vamsterze, jego zamazanie, problemy z zasilaniem itp. Dokładny opis postępowania przy ładowaniu programu opisany jest w sekcji Komunikacja z Vamsterem. Uwaga! Ponieważ istnieje kilka typów Vamstera, programy tworzone w Vamgrafie są przeznaczone tylko dla jednego z nich (programy zapisane jako *.vmb). W przypadku jeżeli program ładowany do Vamstera nie jest przeznaczony dla podłączonego typu Vamstera, VamLoader wypisuje komunikat: "Program nie jest przeznaczony dla podłączonego Vamstera. Program nie może być załadowany." Ładowanie programu jest przerywane. Podobnie jest w przypadku ładowania plików IntelHex do procesora ATMega32 wyposażonego w darmowy bootloader (plik boothex.bin). Informacje techniczne Vamster to urządzenie oparte na procesorze ATMega32 firmy Atmel. Vamster produkowany jest przez firmę Vamond z przeznaczeniem do sterowania i regulacji. Podstawowym narzędziem do tworzenia programów dla Vamstera jest Vamgraf również produkcji Vamond. Programy stworzone w Vamgrafie mają swój własny format i zawartość. Strona: 10

11 Zapisywane są do plików o rozszerzeniu ".vmb". I takie pliki (programy) można transmitować do Vamstera przy pomocy VamLoadera. Oprócz tego, ponieważ Vamster jest oparty na procesorze ATmega32, można na nim uruchamiać programy tworzone w innych środowiskach i kompilatorach (np. C, AVRGCC, Bascom itp.) Zwykle produktem końcowym jest plik w formacie IntelHex i takie pliki Vamloader również potrafi ładować do Vamstera. Vamster posiada własnego bootloadera i posługuje się własnym protokołem transmisji, dlatego aby transmisja przy pomocy VamLoadera się powiodła, w Vamsterze musi być oryginalny bootloader. Bootloader ten jest ładowany do procesora w trakcie produkcji i NIE JEST udostępniany w innej formie. Jego zamazanie sprawi, że nie można będzie używać programów Vamstera i programu VamLoader. Inne programy ładujące pliki programów w dowolnym formacie (np. IntelHex ale poza plikami ".vmb") będą wówczas oczywiście działać. Aby przywrócić bootloader w Vamsterze należy skontaktować się z firmą Vamond. Bootloader zajmuje ostatnie 512 bajtów pamięci FLASH mikrokontrolera. Zamazanie programu bootloadera możliwe jest przy użyciu programatora ISP ale oczywiście wówczas nie będzie można ładować programów przy pomocy VamLoadera. Dokładna dokumentacja Vamstera i Vamgrafa dostępna jest na stronie Kraków os. Złotego Wieku 29/30 Strona: 11

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE

INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE INSTRUKCJA ELZAB KOLEKTOR CE marzec 2012 1 / 55 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencjonowanie... 5 Programy magazynowe... 6 WF-Mag Win... 7 Subiekt GT Sfera... 7 Subiekt 5... 11 Small Business... 12 Raks SQL...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE

Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE Instalacja i konfiguracja sieciowa systemu Golem OEE... 1 Wstęp... 2 Opis systemu i komunikacji między programami... 2 Komunikacja między programami...

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

XV-102 Panele operatorskie

XV-102 Panele operatorskie Szybki start 01/2011 M003087-01--PL XV-102 Panele operatorskie 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland www.eaton-automation.com/en www.eaton.com Pomoc Region

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo