,, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ",, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ"

Transkrypt

1 zaprasza na: II - MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ STUDENCKĄ KOŁA NAUKOWEGO WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO AMBITNI DLA PRZYSZŁOŚCI,, NASZA WSPÓŁCZESNA RZECZYWISTOŚĆ pod patronatem J.M. Rektora WSETINS dr Jana Telusa Myślenice, kwietnia 2012r,,Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw Albert Einstein Organizatorzy: Koło Naukowe Wydziału Pedagogicznego

2 Data i miejsce konferencji: kwietnia 2012 r. Myślenice Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul Piłsudskiego 20 oraz Myślenice - I Liceum Ogólnokształcące ul. Jagiellońska 8 Odbiorcy: Ideą konferencji jest stworzenie możliwości podjęcia dyskursu na temat współczesnych realiów, a także problemów, zagrożeń oraz ich wpływu na życie ludzi. Konferencja nasza będzie miała charakter interdyscyplinarny. Zatem zapraszamy na nią studentów różnych specjalności. Uważamy, że w każdej dyscyplinie odnaleźć możemy cenne dla siebie refleksje, które sprzyjać będą dalszemu zgłębianiu wiedzy i podejmowaniu w trakcie studiowania wysiłków badawczych. Cele konferencji: Konferencja ukierunkowana jest na osiągnięcie następujących celów: 1. Zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej. 2. Integracja środowisk akademickich, wymiana poglądów i zaprezentowanie swojego dorobku naukowo-badawczego - ten obszar będzie w sposób szczególny realizowany podczas obrad w sekcjach. Każdy ze studentów będzie mógł zaprezentować swoje kilkuminutowe wystąpienie, na wybrany temat. Wystąpienia mogą mieć charakter referatu, raportu, prezentacji itp. Przewidujemy następujące obszary prezentacji: - Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - Logopedia - Resocjalizacja - Praca socjalna - Ekonomia KOMITET NAUKOWY: paed dr. Beáta Akimjaková, PhD Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja prof. dr. hab. Wasyl Chruszcz. Przykarpacki Państwowy Uniwersytet im. W. Stefaniuka w Iwano-Frankowsku, Ukraina prof. PhDr., Alena Doušková PhD University of Matej Bel in Banská Bystrica, Słowacja dr. Illésné dr. Mária Kovács Egeyetem Uwiwersytet w Miszkolcu, Węgry prof. doc. dr Włodzimierz Lukiewicz Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu, Białoruś prof. nadzw. dr hab. Piotr Mazur Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach prof. PhDr. Alica Petrasová, PhD University of Prešov in Prešov, Słowacja doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc Ostravská Univerzita, Czechy paeddr. Ivana Rochovská, PhD. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja dr Galina Rusyn. Przykarpacki Państwowy Uniwersytet im. W. Stefaniukaw Iwano- Frankowsku, Ukraina

3 prof. nadzw. dr hab. Józef Sowa Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach prof. zw. dr hab. Paweł Tyrała Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach prof. nadzw. dr hab. Danuta Waloszek Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystki i Nauk Społecznych w Kielcach KOMITET ORGANIZACYJNY: prof. nadzw. dr hab. Józef Sowa ( przewodniczący) dr Wiesław Czuba mgr Urszula Hudaszek mgr Andrzej Kobiałka mgr Antoni Kasprzycki mgr Władysław Maj mgr Jan Stankiewicz Program Konferencji: 12 kwietnia rejestracja uczestników, przyjmowanie tekstów do monografii I część konferencji: - uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników - wystąpienia gości - występ chóru uczelnianego II część konferencji naukowa: - wykład problemowy prof. Paweł Tyrała Bezpieczeństwo ogólne - wykład problemowy prof. Alica Petrasov a Bezpieczeństwo dzieci na Słowacji - prezentacja multimedialna studentów ze Słowacji i z Polski dyskusja i zakończenie części plenarnej przerwa na kawę obrady panelowe uroczysta kolacja

4 13 kwietnia obrady panelowe dyskusja i wnioski podsumowanie i zakończenie konferencji, przyjmowanie tekstów do monografii Panel I - przewodnicząca obrad: mgr Urszula Hudaszek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz logopedia Moduł I Jak zostać idealnym nauczycielem? Nauczyciel wychowania przedszkolnego i jego podmiotowość. Moduł II Współpraca nauczyciela z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. Moduł III Wolontariat europejski w polskich przedszkolach. Moduł IV Studium przypadku dziecka z dyslalią. Moduł V Zaburzenia językowe u dzieci. Moduł VI Małe dziecko w systemie opieki i edukacji. Moduł VI Nauczyciel animatorem kreatywności dzieci. Panel II przewodniczący obrad: mgr Andrzej Kobiałka Resocjalizacja i profilaktyka społeczna Moduł I Agresja wśród studentów. Jakie jest jej źródło oraz czy istnieje antidotum na ten problem? Moduł II Paradoksy i zagrożenia cywilizacji multimedialnej w Polsce i na świecie. Moduł III Innowacyjność profilaktyki społecznej, szansą dla młodego pokolenia. Moduł IV Uzależnienia behawioralne realnym zagrożeniem współczesnej rzeczywistości. Panel III przewodniczący obrad: dr Wiesław Czuba Praca socjalna Moduł I Studia, praca i kariera w zjednoczonej Europie. Moduł II Jakie są korzyści i konsekwencje emigracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej? Moduł III Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy. Moduł IV Problem wypalenia zawodowego.

5 Panel IV- przewodniczący obrad: mgr Antoni Kasprzycki Ekonomia Moduł I Ekonomia niedostatku. Moduł II Jak sobie radzić ze zmianą, czyli jak się nie bać tego, co nadchodzi? Moduł III Agroturystyka, jako forma przedsiębiorczości. Moduł IV Rozwój cywilizacyjny a jakość życia i bezpieczeństwo publiczne. Moduł V Kulturowy wymiar rozwoju gospodarczego. Uwagi dotyczące wystąpienia: TERMINY: Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z tytułem i streszczeniem referatu (wersja elektroniczna) z dopiskiem Konferencja Naukowa,,Nasza współczesna rzeczywistość do dnia 15 marca 2012 r. na adres WYMOGI REDAKCYJNE: Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest spełnienie wymogów redakcyjnych oraz uzyskanie pozytywnej recenzji. Referaty mogą ujmować zakres teoretyczny, jak i praktyczny wybranego zagadnienia (mogą to być różnorodne prace zaliczeniowe przygotowane w ramach zajęć konwersatoriów, ćwiczeń, seminariów). Objętość referatów - maksymalnie do 10 stron maszynopisu, formatu A4, interlinia 1,5. Objętość komunikatu - maksymalnie do 6 stron maszynopisu, formatu A4, interlinia 1,5 - format Word, czcionka 12 Times New Roman, odstęp 1, 5 wiersza, tekst wyjustowany, marginesy 2, 5 cm, - w przypisach podajemy strony zawsze przy cytatach, nie podajemy wydawnictwa, przypisy według standardu europejskiego (na dole każdej strony) wg wzoru: 1. K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Toruń 1999, s L. Pytka, Resocjalizacja anachronizm, utopia czy nowe wyzwanie socjopedagogiczne? [w:] B. Urban (red.) Dewiacje wśród młodzieży, Kraków 2001, s W. Sikorski, Psychoterapia jako czynnik wspomagający w praktyce wychowawczej, Opieka Wychowanie Terapia 1995, nr 3, s w tekście przy autorach podajemy inicjały imienia i nazwisko konsekwentnie za każdym razem, - w przypisach stosujemy skróty łacińskie: op. cit., i ibidem, - bibliografia winna być przygotowana w układzie alfabetycznym bez podziału na rodzaje publikacji, wszędzie powinny być podane: wydawnictwo, natomiast przy artykułach i rozdziałach prac zbiorowych strony, wg wzoru: 1. Terelak J. F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Furmanek W., Praca, jako wartość w pedagogice współczesnej, [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, (red.) W. Furmanka, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów Warszawa 2007, s Malec J., Posługi religijne w zakładach karnych, Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny 1989, nr 14-15, ss

6 - do artykułu należy dołączyć informację o autorze; - wydruk jednostronny na białym papierze A4, zgodny z wersją elektroniczną, wersja elektroniczna zapisana na płycie CD, - układ pracy powinien być następujący: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, abstrakt i słowa kluczowe - w języku polskim i angielskim (dopuszczalna objętość słów), tekst właściwy, bibliografia. Przewidujemy opublikowanie najlepiej zaprezentowanych w ramach konferencji prac, o ile spełnią wymogi merytoryczne i formalne. ADRES KORESPONDENCYJNY: Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Wydział w Myślenicach Myślenice, ul. Jagiellońska 8 sekretariat Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki tel Dodatkowych informacji na temat Konferencji udzielają: mgr Urszula Hudaszek - tel mgr Andrzej Kobiałka - tel Uwaga: Udział osób zainteresowanych w Konferencji Studenckiej wraz z opublikowaniem referatu jest nieodpłatny.

7 Zgłoszenie uczestnictwa w II Studenckiej Konferencji koła naukowego Ambitni dla przyszłości Dane Uczestnika Imię i nazwisko ''Nasza współczesna rzeczywistość'' (12-13 kwietnia 2012 roku) Myślenice Adres Nazwa koła naukowego Dane teleadresowe ulica numer kod pocztowy miejscowość województwo telefon Forma pracy (np. referat, poster, animacja) TEMAT PRACY (proszę wpisać drukowanymi literami) Wymagania sprzętowe -(na potrzeby prezentacji) rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, magnetowid, inne Dane Uczelni Pełna nazwa Uczelni Adres instytucji ulica numer kod pocztowy miejscowość województwo telefon Zgłaszam swój udział jako: Uczestnik Prelegent Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez WSETNIS W Kielcach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia (Dz.U. nr 133 poz. 883). Dnia podpis

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych pwsz@pwsz.com.pl, www.pwsz.com.pl Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ

WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA w KIELCACH VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ SPOŁECZNO GOSPODARCZY KRAJÓW I REGIONÓW DEKADA DOŚWIADCZEŃ Kielce, 10-11 października 2014

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries Organizatorzy: 29 listopad 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści UWAGI OGÓLNE 3 CHARAKTERYSTYKA PRACY DYPLOMOWEJ 4. Skrótowe WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW prac dyplomowych 10 EGZAMIN DYPLOMOWY 18

Spis treści UWAGI OGÓLNE 3 CHARAKTERYSTYKA PRACY DYPLOMOWEJ 4. Skrótowe WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW prac dyplomowych 10 EGZAMIN DYPLOMOWY 18 Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Opolski PRACE DYPLOMOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE MAŁY PRZEWODNIK TECHNICZNY Edward Nycz (opracował) Opole 2014 Spis treści UWAGI

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Nr 1 (20) 2014 r. ISSN 1732-4130 ROK AKADEMICKI 2013/2014 - PIERWSI ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA (Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo część praktyczna)

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii

Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii Wymogi edytorskie dotyczące artykułu w Monografii Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii. W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o przestrzeganie poniżej

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Pielęgniarka wobec wyzwań współczesnej pediatrii Bydgoszcz, 13-14 maja 2015 r. Miejsce Konferencji: Restauracja Telimena,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU SEMINARIUM DYPLOMOWE PRACE DYPLOMOWE PRZEWODNIK

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU SEMINARIUM DYPLOMOWE PRACE DYPLOMOWE PRZEWODNIK 1/17 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH SEMINARIUM DYPLOMOWE PRACE DYPLOMOWE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PRZEWODNIK 2013 2/17 SPIS TREŚCI Str. I. 3 UWAGI

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne Katedra Pedagogiki Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową Multimedia w świecie dziecka Konteksty pedagogiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r.

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r. Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Warsztatowa Zachowania ryzykowne diagnoza, profilaktyka i terapia Organizator Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL

Bardziej szczegółowo

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data

M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska. Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego. Przyczyny kolejnego wydania Data Liczba egzemplarzy: Kopia kontrolowana numer: Autor: Zaakceptowana przez: M. Łuczak, W. Nierzwicki, J. Olszewska Rektora WSTiH prof. dr hab. W.W. Gaworeckiego Data wydania pierwszego 15.09.2010 Nr wydania

Bardziej szczegółowo

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134

Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134 Olga Dąbrowska-Cendrowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Ekonomii Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU

GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU Kielce, 02-03 października 2012

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania

PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Wydział Nauk Społecznych PRZEWODNIK ECTS 2012/2013 Katedra Zarządzania Zespół redakcyjny: Agata Bury Kamila Jakubczak - Krawczyńska Jacek Jarczyński Joanna Łuczak Ewa Opala Piotr Winczewski Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji: Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 28-29 maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu Zasady dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu dotyczące przebiegu egzaminu dyplomowego oraz związanych z nim procedur administracyjnych i zasad edytorskich przy pisaniu pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.wsei.lublin.pl

Spis treści. www.wsei.lublin.pl Spis treści Kroki milowe 2 Władze Uczelni 3 WSEI w rankingach edukacyjnych 4 Dlaczego warto studiować w WSEI 5 Wydarzenia w WSEI 6 WSEI w otoczeniu naukowym 12 Pomoc finansowa dla studentów 13 Warunki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika Załącznik do zarządzenia nr 1/2013 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie pracy dyplomowej i regulaminu dyplomowego WYTYCZNE w sprawie przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo