50 LAT MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50 LAT MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU"

Transkrypt

1 50 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU

2 Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada w Biłgoraju ul.3 Maja 40, Biłgoraj Tel. (0-84) Autorzy: Ryszard Bil, Mirosław Sitarz, Danuta Kaziród, Barbara Kukiełka, Marek J. Szubiak Fotografie: Marek J.Szubiak, archiwum spółdzielni. Opracowanie i redakcja: Marek J. Szubiak Projekt okładki: Marek J. Szubiak Druk: Zakład Poligraficzny Helvetica Ul. Włosinakarska Biłgoraj Wydano: Biłgoraj, maj 2008r.

3 Domy są kolorowe, zależne od natury okolicy, od natchnienia artysty, ale i od upodobania mieszkańców. Są na tle okolic leśnych domy śnieżnie białe, w równinach różowe, w pagórkach jasnozielone z odcieniem fioletu albo koloru nasturcji. Domy te są najwymyślniej, najfantastyczniej, najbogaciej zdobione, według wskazań artystów i upodobań nabywców. ( ) Szklane domy Stefan Żeromski - Przedwiośnie 3

4 4

5 Słowo wstepne Szanowni Państwo! W bieżącym roku mija 50 lat od powstania Spółdzielni Mieszkaniowej Łada w Biłgoraju. To wspaniały jubileusz. Z tej okazji pozdrawiam wszystkich członków spółdzielni i jej mieszkańców. Ten czas skłania do refleksji i wspomnień. Cieszymy się bardzo, że możemy jeszcze rozmawiać z założycielami i jednymi z pierwszych mieszkańców, pierwszego spółdzielczego budynku wzniesionego przy ul. Ogrodowej 2 w Biłgoraju. W okresie połowy wieku powstały 74 budynki mieszkalne, w których zamieszkuje łącznie około 10 tysięcy osób. Powstało 10 pawilonów wolnostojących i 276 garaży. Były to lata wielkiej determinacji, wysiłku, wielu wyrzeczeń, być może i wielu krzywd, związanych z budowaniem kolejnych budynków. Przewinęła się ogromna rzesza wspaniałych działaczy spółdzielczych, członków rad nadzorczych, zarządów, pracowników budowlanych i budujących. Nikogo nie pomijamy, chcemy uszanować pracę wszystkich naszych poprzedników i za nią składamy najserdeczniejsze słowa podziękowania. Dziękujemy samorządowi władzom Biłgoraja i gmin powiatu biłgorajskiego, wszystkich kadencji za wspieranie naszej spółdzielni. Dziękujemy instytucjom, zakładom pracy, przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom, z którymi współpracowaliśmy i współpracujemy. Jednocześnie życzymy pomyślności w realizacji celów dla wspólnego dobra. Z poważaniem. Ryszard Bil 5

6 6

7 ROZDZIAŁ I GENEZA SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ Idea i początki ruchu spółdzielczego Społeczny ruch spółdzielczy rozpoczął się w Anglii na początku XIX wieku. Powstawały tu pierwsze wspólnoty budowlano-mieszkaniowe o charakterze spółdzielczym. Ruch ten rozwijał się na zachodzie Europy, głównie we Francji i Niemczech. Wraz z rozwojem przemysłu i wielkiego kapitału tworzyła się samoobrona ludności przed wyzyskiem. Dotyczyło to również handlu i rolnictwa. Ludność zaczęła organizować wspólnoty, kierując się zasadami samopomocy i samorządności pierwszymi ideami spółdzielczości. PIERWSI TEORETYCY I PIONIERZY RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO Karol Fourier ( ): myśliciel francuski. Opracował ideę budowania osiedli tzw. falang, opartych na zrzeszeniach samowystarczalnych. Robert Owen ( ): autor projektu wspólnot o rozmaitym charakterze w tym również mieszkaniowych. Projekt Owena był podstawą do powstania w Ameryce Północnej wspólnoty pod nazwą Nowa harmonia. Ebenezer Howard ( ): urbanista angielski, twórca koncepcji zakładania miast - ogrodów ( garden city ). Koncepcja ta łączyła dwie funkcje miasta miejsca pracy oraz mieszkania i wypoczynku. Koncepcja zakładała również budowę osiedli dla wspólnot mieszkańców. Pierwsze ustawodawstwo dotyczące spółdzielczości pojawiło się w Anglii w roku Wydano tu ustawę o spółdzielniach budowlanych. Pionierskie i zarazem wzorcowe osiedle robotnicze powstało w Londynie w roku Wzór tego rodzaju budownictwa szybko przeniknął do innych państw europejskich, szczególnie do Szwajcarii, Niemiec i do Ameryki Północnej - Stanów Zjednoczonych. W ten sposób rozpoczął się proces rozwiązywania problemów mieszkaniowych w dużych skupiskach ludności, w miastach i centrach fabrycznych. Mimo to kwestie mieszkaniowe, stawały się w Europie, coraz ważniejszym problemem społecznym. W Ameryce Północnej rozwijała się spółdzielczość budowlana. W 1892 r. działało tam 5828 spółdzielni zrzeszających około 2 mln członków. 7

8 Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce miasta-ogrody i szklane domy Pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Polsce powstała 27 marca 1890r. w Poznaniu, pod nazwą Towarzystwo Pomoc Spółka Budowlana. Wśród założycieli znalazły się wybitne postacie, nie tylko z Wielkopolski, ale tez z Królestwa Polskiego i Galicji, jak; Stefan Cegielski - syn Hipolita, twórcy Fabryki Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Henryk Jordan krakowski lekarz, inicjator tzw. Ogródków jordanowskich, hr. Władysław Sapieha ze Lwowa i światowej sławy aktorka Helena Modrzejewska. Inicjatorem powołania Towarzystwa był Józef Kasztelan dyrektor Banku Związku Spółdzielni Zarobkowych i Gospodarczych w poznaniu. Celem tego Towarzystwa było dostarczanie członkom mieszkań i lokali użytkowych. Również w roku 1890 powstała Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W następnych latach powstają kolejne spółdzielnie mieszkaniowe: 1902 w Tczewie, 1903 w Lesznie, 1904 w Rawiczu, 1906 w Ostrowie Wielkopolskim,1907 w Kościanie, 1908 w Chorzowie i Działdowie. Duże spółdzielnie powstały w Krakowie i Katowicach. Wszystkie działają do dziś i zaliczają się do największych w kraju. Spółdzielnie powstające w kraju miały charakter narodowy, były przejawem walki ekonomicznej. Przeciwstawiały się dyskryminacji społecznej i kulturalnej. Towarzystwo poznańskie przewidziało w statucie coroczną subwencję na polską kulturę z wygospodarowanych zysków (z wynajmu budynków targowych i hotelu Wiktoria ). W Krakowie działał dr Adolf Gross ( ) wybitny społecznik, radny Krakowa i poseł na sejm austriacki. W 1910 r. z jego inicjatywy, wydana została ustawa o funduszu mieszkaniowym. Ustawa dawała podstawę prawną do tworzenia spółdzielczości mieszkaniowej i ułatwiała finansowanie budownictwa wspólnotom budowlano-mieszkaniowym. W Krakowie powstały dwie spółdzielnie - towarzystwa mieszkaniowe, pod nazwami: Powszechne Towarzystwo Budowy Tanich Domów Mieszkaniowych i Robotniczych (1907r.) oraz Towarzystwo Mieszkaniowe Urzędniczek Pocztowych (1913r.) Inicjatywy spółdzielcze o charakterze mieszkaniowym miały miejsce w Królestwie Kongresowym od 1903r. Przy Warszawskim Towarzystwie Higienicznym powstała Sekcja ds. Miast Ogrodów. Celem działania sekcji było doprowadzenie do powołania organizacji budowy kompleksu mieszkalnego. Efektem tego było powstanie Warszawskiego Towarzystwa Stałych Mieszkań, gwarantującego otrzymanie mieszkań dla swoich członków. Towarzystwo to przystąpiło do budowy miasta-ogrodu, zwanego Nowa Warszawa w Młocinach. Pod pojęciem miasta-ogrodu, rozumiano kompleks budynków w otoczeniu strefy zieleni. Okres II Rzeczypospolitej rozpoczynający się w mieszaninie rozmaitego ustawodawstwa, pozostającego po zaborcach i nierównomiernego rozwoju gospodarczego kraju, jak też budową odrodzonej państwowości, stopniowo prowadził 8

9 do rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej. Zainteresowanie tego rodzaju spółdzielczością, ograniczało się do dużych aglomeracji miejskich. Ogółem w 1918r. zweryfikowaną działalność prowadziło 40 Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowych. Działalność spółdzielni mieszkaniowych, określały dwie kolejne ustawy uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej. Ustawa o Państwowym Funduszu Budowlanym z 1 sierpnia 1919r. i ustawa o spółdzielniach z 29 października 1920r. Te akty prawne regulowały zasady budownictwa spółdzielczego. Na podstawie tych przepisów, każda spółdzielnia mogła liczyć na kredyt ze specjalnych funduszy państwowych. Początkowo był udzielany nawet do 95% kosztów budowy, a spłaty rozkładano na 20 do 50 lat z symbolicznym, oprocentowaniem od 1 do 4%. Były to bardzo korzystne i już niepowtarzalne, w historii, warunki finansowe dla rozwoju budownictwa spółdzielczego. W tych warunkach, w roku 1921 powstała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej przeważały, ilościowo, spółdzielnie o charakterze budowlanym. Po roku 1922 zaczęły się rozwijać spółdzielnie o charakterze budowlano- mieszkaniowym typu lokatorskiego. Niektóre prowadziły dodatkowo działalność w zakresie oświaty, kultury, wypoczynku oraz o charakterze usługowym i socjalnym. W tym wyróżniała się Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa i powołane przez nią Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane Szklane Domy. Spółdzielnia ta jako pierwsza w kraju, już w roku 1925 przystąpiła do budowy dużych osiedli pracowniczych. W tym środowisku ukształtowała się nowa idea, wywodząca się z wizji S. Żeromskiego - szklanych domów, walki o zasadniczą reformę mieszkaniową i nowoczesne budownictwo dla pracowników mieszkających w bardzo trudnych warunkach. Okres największego rozwoju spółdzielni mieszkaniowych trwał do roku W tym też roku działało ponad 790 spółdzielni. Uporządkowaniem działalności i nadzorem rewizyjnym tych spółdzielni zajął się, powołany w roku 1931, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. Według statystyki okresu lat: 1924 do 1937 zbudowano 96 tys. mieszkań z 259 tys. izb, w oparciu o kredyty mieszkaniowe. Okres wielkiego kryzysu gospodarczego i w konsekwencji załamanie się polskiej gospodarki wpłynął hamująco na działalność spółdzielni. Dynamika intensywnego rozwoju powróciła już w 1936 roku i trwała do rozpoczęcia II wojny światowej. Rozwój spółdzielczości, w okresie międzywojennym, był możliwy dzięki stałemu wsparciu władz II Rzeczypospolitej. W 1939 roku istniało w kraju 322 spółdzielnie mieszkaniowe o charakterze lokatorskim i 192 spółdzielnie mieszkaniowo-budowlane o charakterze własnościowym. Wśród ogromnych szkód jakie poniósł nasz kraj, w II wojnie światowej, straty materialne wyniosły 38% majątku narodowego i wyceniono je na ponad 50 mld zł. Substancja mieszkaniowa zniszczona została w znacznej części. W ocalałych domach i mieszkaniach dokwaterowywano lokatorów. Ciasnota 9

10 w mieszkaniach była charakterystyczna dla okresu pierwszych lat po wojnie i stała się bodźcem do uruchomienia budownictwa mieszkaniowego. Stopniowo powracało budownictwo spółdzielcze. W 1945 r Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła budowę bloków mieszkalnych z tzw. oszczędnymi mieszkaniami. W rzeczywistości stanowiły one podstawowe minimum i okazały się za ciasne dla przeciętnej rodziny. Jednak wzorcem budownictwa mieszkaniowego w planie sześcioletnim ( ) miał pozostać pomysł z 1948 roku, tworzenia Zakładów Osiedli Robotniczych, tzw. ZOR. Ograniczono działalność spółdzielczą i zlikwidowano Centralę Spółdzielni Mieszkaniowych. Problemu mieszkalnictwa to nie rozwiązywało a do dużych miast w poszukiwaniu pracy napływały coraz większe rzesze ludności. Konieczna stała się zmiana polityki mieszkaniowej w kierunku spółdzielczości i jej idei społeczno-samorządowej. Zmiany nastąpiły po roku 1956 na fali politycznych przemian. W Warszawie powstał Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Stopniowo rozpoczynał się intensywny rozwój budownictwa spółdzielczego. Powstawały nowe spółdzielnie mieszkaniowe i w szybkim tempie rosła liczba oddawanych do użytku mieszkań. Budownictwo spółdzielcze było nadal jednym z elementów polityki mieszkaniowej państwa. Ówczesna władza terenowa - rady narodowe decydowały o przydziale terenów pod budownictwo, kredytów i materiałów budowlanych. Żądano też odpowiedniej puli mieszkań dla osób wskazanych przez rady narodowe. Naruszało to ideę spółdzielczości. Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe, stopniowo zaczęło jednak wyprzedzać budowę mieszkań przez państwo i inwestorów prywatnych. Tempo rozwoju budownictwa spółdzielczego ilustruje tabela; 10 Lata Liczba mieszkań oddanych do użytku Z analizy tych danych wynika, ze po roku 1980 następuje poważny spadek oddawanych do użytku mieszkań. Jednocześnie wydłużyła się kolejka wielu spółdzielców do oczekiwanego lokalu. Przyczyną tego było priorytetowe potraktowanie przez państwo budownictwa przemysłowego i gospodarczego. Polityka mieszkaniowa przeszła do kompetencji wojewodów, a nadzór nad

11 produkcją materiałów budowlanych do kompetencji ministra przemysłu. Wytworzyła się sytuacja niesprzyjająca dla spółdzielni. Transformacja ustrojowa rozbudziła nadzieje spółdzielców na pozytywne zmiany. Odpowiedzialnością za trudną sytuacje mieszkaniową społeczeństwa obarczono dotychczasową politykę władz, preferencji inwestycji przemysłowych i niewystarczające wsparcie budownictwa mieszkaniowego. Sejm uchwalił ustawę o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Ustawa ta weszła w życie 20 stycznia 1990r i przyniosła oczekiwane i nieoczekiwane zmiany. Zniesiono wszystkie związki i organizacje spółdzielcze pozostawiając Naczelną Radę Spółdzielczą, jako jedyną reprezentację ruchu spółdzielczego. Wiele zapisów ustawy wywołało zaniepokojenie spółdzielców, jak choćby prawo podziału spółdzielni przez jej 10 członków. Niektórzy uważają, że ustawa ta zamykała w pewnym sensie stuletnią tradycje spółdzielczości mieszkaniowej zapoczątkowanej w Poznaniu w roku Kompleksową regulację funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej zawiera ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa definiuje cele i przedmiot działalności spółdzielni, określa prawa i obowiązki członków, sprawy finansowe i eksploatacyjne jak też prawo lokalowe; lokatorskie, własnościowe i odrębnej własności lokali. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana i korygowana postanowieniami i wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Kształt samorządności W działalności samorządowej, istotne znaczenie miały krajowe zjazdy delegatów. I Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych, odbyty w grudniu 1956 r. rozwijał ideę spółdzielczości mieszkaniowej dającej szansę na własne mieszkanie rosnącej liczbie spółdzielców. II Krajowy Zjazd Spółdzielczości Mieszkaniowej zwołano w kwietniu 1965 r. Na mocy uchwał tego zjazdu wprowadzone zostały nowe zasady, czy raczej odstępstwa od obowiązujących zasad w sprawach członkowskich. Członkiem spółdzielni, poza kolejnością, mogła zostać osoba za poręczeniem czynników i organizacji, np. związków zawodowych, zakładów pracy itp. Wprowadzone zostały oszczędne normatywy w planowaniu, projektowaniu i wykonawstwie lokali mieszkalnych z negatywnymi do dziś skutkami. VI Krajowy Zjazd Delegatów, zwołany w 1972 r. wyraził zgodę na tworzenie spółdzielni lokatorsko własnościowych, które miały budować mieszkania o lepszym standardzie. Z drugiej strony wystąpiły naciski na realizacje przez spółdzielnie mieszkaniowe, decyzji władz państwowych, a nie członków spółdzielni. VII Krajowy Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych, zwołany przed 11

12 rozpoczęciem i przerwany wprowadzeniem stanu wojennego w 1981r, zdołał znieść rejestrację kandydatów na członka i oddawanie mieszkań do dyspozycji zakładów pracy i władz terenowych. Reaktywowano Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. Projekt i przewidywane skutki działania ustawy z 1990r o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości nie mogły pozostać bez reakcji środowiska. Nadzwyczajny Kongres Polskiej Spółdzielczości, zwołano z inicjatywy Naczelnej Rady Spółdzielczej w grudniu 1989 r. Uczestniczący w kongresie delegaci w liczbie 1758, za konieczne uznali przeprowadzenie gruntownej reformy spółdzielczości i dostosowania jej do nowego systemu ekonomicznego i polityki gospodarczej państwa. Decyzje kongresu stwarzały podstawy odrodzenia autentycznego ruchu spółdzielczego pozbawionego elementów upaństwawiania spółdzielczości. Od 1990r. spółdzielczość mieszkaniowa znajduje się w okresie burzliwych przemian, walki o utrzymanie majątku, kształtowania świadomości spółdzielczej i jej wartości, oraz funkcjonowania w nowym ustroju społecznym. Głos w tej sprawie zabrali spółdzielcy na kolejnym ważnym spotkaniu. I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Mieszkaniowej odbyło się 12 stycznia 2006r. zorganizowane przez Krajowa Radę Spółdzielczą. Uczestnicy forum dokonali swoistej oceny sytuacji spółdzielczości mieszkaniowej i sformułowali wnioski dotyczące poprawy tego stanu. Raport stanu polityki mieszkaniowej stwierdza: 1. Urynkowienie, po 1989r. gospodarki mieszkaniowej, nie tylko nie poprawiło sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin, ale wpłynęło na jej pogorszenie. Warunki mieszkaniowe w Polsce należą dziś do najgorszych w Unii Europejskiej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest potraktowanie mieszkania jako towaru, a nie dobra wspólnego. 2. Władze R.P. ograniczyły swoją aktywność, w zasadzie do regulowania kwestii własnościowego budownictwa mieszkaniowego, zaniedbując budownictwo społeczne, którego zakres został znacząco ograniczony. 3. Uprzedzenia historyczne i ideologiczne doprowadziły do znacznego ograniczenia budownictwa spółdzielczego, a ciągłe manipulowanie prawem spółdzielczym oraz ciągłe nowelizacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, prowadzą do podważania systemu spółdzielczego jako takiego. 12

13 4. Przejawy ogólnej patologii życia społecznego i gospodarczego, jakie ujawniły się w Polsce dotykają w różnym stopniu, także spółdzielni mieszkaniowych wpływając na ich ogólny wizerunek. 5. Poprawa sytuacji mieszkaniowej Polaków wymaga rozwoju różnych form budownictwa, w tym lokatorskiego budownictwa spółdzielczego, które jest jedną z form zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i aktywizacji społecznej ludzi. Wnioski I Ogólnopolskiego Forum Spółdzielczości Mieszkaniowej dotyczyły: Polityki mieszkaniowej państwa Wskazano tu na konieczność priorytetu rozwoju budownictwa mieszkaniowego przez państwo i włączenia tego priorytetu do polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. Otworzy to możliwości finansowania budownictwa mieszkaniowego ze środków Unii Europejskiej. Dla rozwiązywania problemu budownictwa mieszkaniowego państwo powinno tworzyć lepsze warunki dla budownictwa społecznego w tym spółdzielczego - lokatorskiego. Spółdzielnie mieszkaniowe jako zrzeszenia statutowe winny być traktowane zgodnie ze swoją specyfiką w systemie podatkowym państwa, a nie traktowane jako przedsiębiorstwa komercyjne. Systemu prawnej działalności spółdzielni Niezbędne jest dostosowanie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z lat jak też międzynarodowych zasad spółdzielczych i warunków gospodarki rynkowej. Spółdzielcy oczekują uchwalenia nowego prawa spółdzielczego i stabilizacji przepisów. Zahamowanie tendencji do podziałów spółdzielni, powinno przynieść wprowadzenie zasady wyłącznej, podmiotowej decyzji członków. Również nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów winna iść w kierunku zabezpieczenia przez państwo i władze samorządowe, sytuacji lokatorów nie realizujących obowiązków opłat za mieszkania w zakresie przejęcia ciężaru długu i przydzielania lokali zamiennych. Działalności wewnątrzspółdzielczej Uznano potrzebę troski o dobry wizerunek ruchu spółdzielczego, eliminowanie negatywnych zjawisk z pomocą spółdzielczej lustracji. Podkreślono wagę organizacji życia społeczno- kulturalno w środowisku spółdzielczym. W sytuacji, kiedy członkowstwo nie jest koniecznością, lecz wyborem, spółdzielnie muszą wyróżniać się pozytywnie wśród innych podmiotów o podobnej działalności. Muszą stawać się bardziej przyjazne wobec swoich członków. Drogą do wzrostu znaczenia spółdzielczości mieszkaniowej i ochrony jej in- 13

14 teresów jest integracja ruchu spółdzielczego. Wnioski z Forum Spółdzielczości Mieszkaniowej skierowane zostały do Krajowej Rady Spółdzielczej. Zasady wewnątrzspółdzielcze, aktualnie obowiązujące, zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, podczas Kongresu w Manchesterze 23 września 1995r, zwołanego z okazji 100-lecia spółdzielczości. Sześć podstawowych zasad mówi o: dobrowolności i dostępności spółdzielni bez dyskryminacji, demokracji spółdzielczej i równych prawach, ekonomiczno-finansowego współdziałania członków, niezależności i samorządności spółdzielni, rozwoju i współpracy z innymi spółdzielniami, działalności społeczno-wychowawczej. ROZDZIAŁ II ZARYS HISTORYCZNY SPÓŁDZIELNI MIESZKA- NIOWEJ ŁADA W mieście nad Ładą Siedzibą spółdzielni, od jej początków, był Biłgoraj. Historia miasta sięga XVI w. Staraniem Adama Gorajskiego, pana na Radzięcinie, osada rolniczo handlowa rozłożona na wzniesieniu zwanym Biała Góra, otrzymała miano miasta aktem lokacyjnym wydanym 10 września 1578 r. we Lwowie przez króla 14

15 Stefana Batorego,. Od położenia na wzgórzu nazwane zostało Biełogorajem, a ostatecznie Biłgorajem. Miasto leży na terenie Równiny Biłgorajskiej na skraju Roztocza i Puszczy Solskiej, nad rzekami Białą i Czarną Ładą. Położenie miasta na starym szlaku handlowym, z Pragi i Krakowa na Ruś a następnie z Lublina do Jarosławia i Przemyśla, sprzyjało szybkiemu rozwojowi Biłgoraja. Miasto stawało się wielonarodowe. Przybywali tu Wołosi, Madziarzy, Rosjanie, Żydzi i inni. Słabe ziemie dla rozwoju rolnictwa nie zapewniały dostatecznego poziomu materialnego. Konieczność wymusiła na mieszkańcach cechę przedsiębiorczości. Od XVII zaczęło się rozwijać sitarstwo na coraz większą skalę. Wytwarzano też chałupniczo przetaki a później włosiankę. Sitarze biłgorajscy wędrowali ze swymi wyrobami do wielu miast Rosji, Węgier, Turcji, Persji. Biłgorajskie sita trafiały też do Niemiec i Szwecji i innych krajów. Przejeżdżający przez Biłgoraj w roku 1782, bp. Ignacy Krasicki pisał wtedy o mieście: Zaszczyt jego wieloraki Sławny w sita i przetaki A co większa i w jubilery niepoślednie. Jakoż wyborne klejnoty, Po talaru pierścień złoty, Dyjamenty wielkiej wagi, Za dwa grosze trzy szmaragi. Dzięki handlowi i sitarstwu Biłgorajanie stawali się zamożniejsi, przejmowali materialne elementy kultury odwiedzanych krajów, kształtowali swoisty folklor, a miasto nadal się rozwijało. Świadczyła a tym rozbudowa. Do dziś zachowała się tzw. Zagroda Sitarska skansen złożony z budynków typowych dla dawnego budownictwa, rzemieślników sitarzy. Na przełomie XIX i XX wieku sitarstwem zajmowało się ponad 3600 osób, stanowiło to około 43 procent ogółu mieszkańców Biłgoraja, wówczas trzeciego, co do wielkości miasta Lubelszczyzny. Były to ostatnie pozytywne symptomy rozwoju. Po latach rozkwitu przyszedł kryzys i równie szybkie zacofanie miasta, które nie potrafiło wprowadzić nowych form przemysłowych i nie sprostało gospodarce kapitalistycznej, pozostając nadal przy tradycyjnym chałupnictwie. Rynki zbytu przejął zorganizowany przemysł i handel. Biłgoraj pozostał na uboczu przemian gospodarczych stał się, jak wiele innych, małym peryferyjnym miasteczkiem na Lubelszczyźnie. Mimo rysującego się kryzysu gospodarczego Biłgoraj od roku 1866, na mocy carskiego ukazu, pozostawał siedziba powiatu w rękach carskich biurokratów i wojska. Status powiatowy utrzymało miasto po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 roku z komisarzem rządowym Maciejem Ratajem. Ludność zajmowała się handlem, przeżywającym stagnację - rzemiosłem i pracą w sześciu niewielkich zakładach przemysłowo usługowych. Szanse na rozwój przemysłu pojawiły się po decyzji Miejskiej Rady Narodowej powołującej w maju 1938r Miejską Komisję Centralnego Okręgu Przemysłowego, mającą podjąć starania 15

16 o lokalizację obiektu przemysłu kluczowego. Wojna w roku 1939 przerwała te zamierzenia. Działania wojenne i okres okupacji przyniósł miastu wielkie straty nie tylko wśród ludności, ale i materialne. Szczególnie dotyczyło to budynków mieszkalnych w centralnej części miasta zniszczonej pożarem. Po okresie okupacji i wyzwoleniu Biłgoraj borykał się z wieloma trudnymi problemami. Jednym z nich była katastrofalna sytuacja mieszkaniowa. Komitet Mieszkaniowy przy Miejskiej Radzie Narodowej przydzielił najbardziej potrzebującym rodzinom 200 mieszkań w domach pozostałych po ludności żydowskiej. Innym przydzielano mieszkania lokatorskie. Jednym ze sposobów poprawy sytuacji mieszkaniowej było utworzenie spółdzielni mieszkaniowej. Dominującą cześć budownictwa mieszkaniowego od roku 1975 przejęła Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada. Wraz rozwojem przemysłu, rosła w Biłgoraju liczba mieszkańców. Potrzeby mieszkaniowe stawały się palącym problemem. Założenie spółdzielni mieszkaniowej Spółdzielnia mieszkaniowa w Biłgoraju powstała w 1958r. Organizacyjne walne zgromadzenie 23 członków założycieli spółdzielni, dokumentuje historyczny dziś protokół: 16

17 Protokół Nr 1/58* Walnego Zgromadzenia członków założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej Łada w Biłgoraju z dnia 23.IX.1958r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Zagajenie i wybór prezydium Walnego Zgromadzenia 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Odczytanie i przyjęcie statutu. 4. Określenie planu działalności spółdzielni. 5. Uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań. 6. Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na okres przed włączeniem do planu Inwestycyjnego 7. Wybory Rad Nadzorczej i Zarządu. 8. Wolne wnioski. Ad.1. Zebranie otworzył ob. Pobocha Bolesław, na asesorów Walnego Zgromadzenia Wybrani zostali ob..ob. Grasza Jan i Wilczek oraz sekretarz ob. Koperwas Mikołaj. Ad.2. Podany porządek obrad przyjęto bez zmian. Ad.3. Projekt statutu Spółdzielni Mieszkaniowej odczytał ob. Pobocha. W dyskusji wzięło Udział 4 członków założycieli, po czym w głosowaniu jawnym jednogłośnie projekt został przyjęty. Ustalono następujące sumy wpłat: wpisowe 100 zł., udział 500 zł. Członkowie założyciele podpiszą statut w trzech egzemplarzach. Ad.4. Plan działalności spółdzielni odczytał ob. Pobocha, po czym wywiązała się dyskusja: Ob. Paluch Józefa proponuje, aby jak najszybszym terminie wpłacić należności i aby z początkiem wiosny przystąpić do budowy. Ob. Jaworski proponuje, aby ustalić termin wpłaty. Jednogłośnie Walne Zgromadzenie przyjęło następujące terminy: wpisowe do 15 listopada 1958r., wkłady mieszkaniowe do końca lutego 1959r. Ob. Peć zapytuje czy koniecznym jest budowanie bloków dużych, czy nie możnaby budować budynków mniejszych? Odpowiada Przewodniczący Prezydium M.R.N. (Miejskiej Rady Narodowej przyp. aut.) ob. Ludwik: Sprawa budowy opiera się na założeniach urbanistycznych miasta i musi być wykonana zgodnie z jego założeniami. Plan działalności spółdzielni, załączony do protokołu został przyjęty jednogłośnie. Ad.5. Przyjęto jednomyślnie, ze wkłady mieszkaniowe w wysokości 15% kosztu budowy są konieczne na pokrycie wstępnych kosztów, a spłatę pozosta- 17

18 łych 85% - uiszczać się będzie w ratach miesięcznych przez 40 lat przyczym upoważniono Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań na sumę do 5 milionów złotych. Ad.6. Preliminarz budżetowy został przyjęty jednogłośnie i jest w załączeniu. Walne Zgromadzenie zatwierdza preliminarz budżetu Spółdzielni na okres przed włączeniem do planu inwest. zamykający się po stronie wpływ. i wyd. sumą Ad.7. Do Rad Nadzorczej i Zarządu zostali zgłoszeni następujący kandydaci z liczba głosów: 1. Pobocha Bolesław 23,, 2. Cieplechowicz Stanisław 23,, 3. Futyma Antoni 23,, 4. Jaworski Aleksander 23,, 5. Koperwas Mikołaj 23,, 6. Mickiewicz Mieczysław 23,, 7. Cybulski Tadeusz 23,, 8. Grasza Jan 23,, 9. Sułek Weronika 23,, 10. Pankowski Czesław 23 głosów Po przedstawieniu się wszystkich kandydatów w głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie do Rady Nadzorczej i Zarządu wymienione osoby. W czasie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i Zarządu trwała dyskusja. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się następująco: 1. Przewodniczący - Ob. Pankowski Czesław 2. Z-ca Przewod. - Ob. Sułek Weronika 3. Sekretarz - Ob. Mickiewicz Mieczysław 4. Członkowie - Ob. Futyma Antoni Ob. Cybulski Tadeusz Ob. Koperwas Mikołaj Ob. Grasza Jan Zarząd wybrany przez Radę Nadzorczą ukonstytuował się następująco: Przewodniczący - Ob. Pobocha Bolesław Z-ca Przewodnicz. - Ob. Jaworski Aleksander Członek - Ob. Cieplechowicz Stanisław Ad.8. Ob. Peć proponuje, aby od Włosiankarskiej Spółdzielni Pracy zaciągnąć informacji i jeżeli możliwe uzyskać dostęp do planów geodezyjnych z przeprowadzonych badań terenu w celu przekonania się, czy plac ten nadaje się pod budowę domów piętrowych. Proponowany przez M.R.N. plac znajdował się przy ul. Lubelskiej na zachód od bud. Włoś. Sp. Pracy. Na tym protokół zakończono: 18

19 Przewodniczący Walnego Zgroma- Sekretarz Walnego Zgromadzenia dzenia (-) Koperwas Mikołaj (-) Pobocha Bolesław Asesorowie: 1. (-) Grasza Jan 2. (-) Pankowski Czesław * Zachowano oryginalną pisownię Cel i przedmiot działalności W sądowym rejestrze spółdzielni, prowadzonym przez Sąd Powiatowy w Zamościu, pod numerem 1397, zapisano 5 grudnia 1959r., że celem spółdzielni jest: zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków, organizowanie współżycia mieszkańców domów spółdzielczych w zakresie zaspakajania ich potrzeb bytowych i kulturalnych. W statucie z roku 1967, nazwa spółdzielni brzmiała: Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada w Biłgoraju. Spółdzielnia była zrzeszona w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Główny cel spółdzielni pozostał, ale uzupełniony: ( ) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz innych potrzeb gospodarczych, socjalnych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania we wspólnym osiedlu lub w jednym budynku. Statut sankcjonował, teoretycznie pozaspółdzielcze, sposoby otrzymania mieszkania. Członkiem spółdzielni mogła zostać osoba fizyczna i osoba prawna. Głównie chodziło o osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniały jeden z następujących warunków: - zgromadziły wkład mieszkaniowy i zostały wpisane do rejestru kandydatów, lub ubiegały się o członkostwo w związku z zamianą mieszkania; - ubiegają się o uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu, na podstawie art. 145 ustawy z dnia 17 lutego 1961r. o spółdzielniach i ich związkach; - kiedy jej małżonek jest członkiem spółdzielni i przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu. Ponadto przyjęcie na członka spółdzielni mogło nastąpić w związku ze skierowaniem przez zakład pracy na mieszkanie w ramach spółdzielczego budownictwa zakładowego lub resortowego, lub też zachodziły inne warunki określone przez Związek (CZSBM). Osoba prawna mogła zostać członkiem spółdzielni, o ile ubiegała się o przydział lokalu użytkowego bądź też współdziałała ze spółdzielnią w celu uzyskania 19

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. Zał.do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 6/ 47/2009 z dnia28.05.2009r. REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH i BUDOWLANYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze. A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna:

REGULAMIN. GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ WARDOM I. Podstawa prawna: REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ "WARDOM" I. Podstawa prawna: 2. Ustawa - Prawo Spółdzielcze. 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 3. Ustawa o rachunkowości. 4.

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU

System Zarządzania Jakością. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU Nazwa dokumentu: Regulamin gosparki finansowej Strona 1 / 11 Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 35/2015 Rady Nadzorczej z dnia 09.07.2015 r. Egzemplarz nadzorowany. /, nr REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o: a) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasady przyjmowania członków

Regulamin. Zasady przyjmowania członków Regulamin Przyjmowania członków spółdzielni oraz oddawania, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ROZŁOGI" I. Postanowienia ogólne 1 Członkami Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013

Uchwała nr 1 / 2013 Uchwała nr 2 / 2013 Uchwała nr 3 / 2013 Uchwała nr 4 / 2013 5 103 207,30 2 103 207,30 3 000 000,- Uchwała nr 5 / 2013 Uchwała nr 1 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2012. Uchwała nr 2 / 2013 29 pkt 2 statutu Spółdzielni uchwala:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy

R E G U L A M I N. przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Załącznik nr 1 do Uch. R.N. Nr 15/2009 z dnia 16.12.2009r. 1 R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Słupcy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej Mamry w Giżycku I. PODSTAWA PRAWNA 1. Podstawę tworzenia funduszy stanowi Statut Spółdzielni ( 144) oraz rzeczowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

1 Spółdzielnie mieszkaniowe w nowym

1 Spółdzielnie mieszkaniowe w nowym 1 Spółdzielnie mieszkaniowe w nowym otoczeniu społeczno-gospodarczym Teodor Skotarczak, Monika Śpiewak-Szyjka 1.1. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce Potrzeby mieszkaniowe w Polsce były i są nieporównywalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach

Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu

REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu REGULAMIN rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu Podstawa prawna: - Statut Spółdzielni, - Ustawa z dn. 07.07.1994r. o zmianie ustawy Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ WIELKOBLOKOWA W BIAŁYMSTOKU I. PODSTAWA PRAWNA 1 Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Wielkoblokowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Przedstawiamy projekt STATUTU SM Nowy Bieżanów Rozdział 1, od 1 do 12 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Bieżanów w Krakowie, zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW ORAZ ZAMIANY, NAJMU I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ Os.Boh.Września 26 Nr. ewid.r/rn/09 Strona/stron 1/6 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 25/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. R egulamin G ospodarki Finansowej str. 1

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. R egulamin G ospodarki Finansowej str. 1 Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie R egulamin G ospodarki Finansowe 1.1. Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego w interesie swoich członków.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i gospodarowania środkami finansowymi w SBM Pracowników Kultury w Warszawie

REGULAMIN tworzenia i gospodarowania środkami finansowymi w SBM Pracowników Kultury w Warszawie REGULAMIN tworzenia i gospodarowania środkami finansowymi w SBM Pracowników Kultury w Warszawie Podstawy prawne: Ustawa z 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 29.09.1994r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 2001, nr 4, poz. 27).

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 2001, nr 4, poz. 27). REGULAlVUN ROZLICZEŃ WKŁADÓVI MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANA WIANIA "VŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI Z DNIA 23 września 2008:r. Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie" w Lesznie A. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 /2014. . -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2014. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za

Bardziej szczegółowo

- I piętro 1,10 - II piętro 1,00 b) dla budynków 4- kondygnacyjnych: - parter 0,90 - I piętro 1,10 - II piętro 1,05 - III piętro 0,95 c) dla budynków

- I piętro 1,10 - II piętro 1,00 b) dla budynków 4- kondygnacyjnych: - parter 0,90 - I piętro 1,10 - II piętro 1,05 - III piętro 0,95 c) dla budynków REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW INWESTYCJI, USTALANIA CZŁONKOWSKIEGO KOSZTU BUDOWY MIESZKAŃ, ZASAD WNOSZENIA WKŁADÓW I ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU ORAZ ROZLICZANIA KOSZTÓW BUDOWY GARAŻY I LOKALI UŻYTKOWYCH WYBUDOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa Chomiczówka Rozdział Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Telewizja Kablowa "Chomiczówka" Rozdział Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Telewizja Kablowa "Chomiczówka". 2. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa "Chomiczówka" zwane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ WIEDZY I ROZWOJOU WiR-KOPERNIK ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi : Stowarzyszenie na rzecz Wiedzy i Rozwoju WiR KOPERNIK w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2013 1 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 59/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 22.12.2010 r.

Protokół nr 59/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 22.12.2010 r. Protokół nr 59/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 22.12.2010 r. Posiedzenie Zarządu SM Nowa odbywało się w składzie: 1. inż. Władysław Dydo Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały nr 41 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20.10.2010 r. Regulamin w sprawie przyjmowania członków, ustanawiania prawa do lokalu, ich rozdziału i zamiany lokali

Bardziej szczegółowo