JESTEM BEZPIECZNY W SIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JESTEM BEZPIECZNY W SIECI"

Transkrypt

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA metodyczno-organizacyjno -programowa JESTEM BEZPIECZNY W SIECI Autor: Aneta Kołakowska

2 PROJEKT INNOWACJI Inspiracją do opracowania innowacji "Jestem bezpieczny w Sieci" stały się spostrzeżenia nauczycieli dotyczące aktywności uczniów w Internecie oraz refleksje nad tym z jakimi zagrożeniami młodzi ludzie mogą się zetknąć podczas korzystania z Internetu. Przeprowadzone rozmowy z rodzicami uczniów wskazują na potrzebę edukacji w zakresie zagrożeń podczas korzystania z Internetu. Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum są aktywnymi internautami. Mam nadzieję, że prowadzane kampanie, różnego rodzaju zajęcia poświęcone niebezpieczeństwom płynącym z Sieci przyczynią sie do tego, że nasi uczniowie będą ostrożniejsi w kontaktach w Sieci. Będą zdawali sobie sprawę co to jest cyberprzemoc i jak się zachować gdy się z nią zetkną. Będą wiedzieli jak ich aktywność wpływa na ich wizerunek w sieci oraz jak postępować by nie uzależnić się od komputera. Ponadto nasi uczniowie poszerzając swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie nauczą się współpracować w zespole podczas przygotowywania i przedstawiania prezentacji, gazetek szkolnych czy to podczas rywalizacji międzyklasowej dotyczącej wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z komputera. Pracując metodą e-learning uczniowie zdobędą umiejętność planowania własnej pracy i odpowiedzialności za jej efekty. Adresaci programu: Uczniowie z klas I gimnazjum, rodzice, nauczyciel informatyki Aneta Kołakowska Rozmiar czasowy r r Rozmiar przestrzenny: Gimnazjum im. 21.Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Czernicach Borowych, ul. Szkolna 10; Czernice Borowe; tel ; Cel ogólny: Poszerzanie wiedzy uczniów i rodziców w zakresie zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Cele szczegółowe: 2

3 1. Upowszechnienie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie poprzez realizację zajęć wg. scenariusza z 2. Upowszechnienie zasad właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu- akcja październik miesiącem cyberbezpieczeństwa i obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 3. Dostarczanie uczniom i rodzicom wiedzy o zagrożeniach wynikających z używania komputera 4. Kształtowanie umiejętności ważnych w kontaktach z innymi oraz umożliwiających świadome unikanie zagrożeń, a także radzenie sobie z nimi Formy i metody realizacji: Podczas zajęć uczniowie będą pracowali indywidualnie oraz grupowo w zależności od realizowanych zagadnień z wykorzystaniem różnych metod, w tym szczególnie metod i technik aktywizujących (burza mózgów, metoda projektów), metod ćwiczeniowych; metod podających (pogadanka, prelekcja), e-learning. Zakres treści: Zagadnienia z informatyki zgodne są z programem nauczania Informatyka Europejczyka I rok nauki I. Budowa i zastosowanie komputera 1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie informatyki. Znaczenie komputera we współczesnym świecie. 2. Co to jest informatyka i jakie są aspekty jej rozwoju? 3. Na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez człowieka i komputer? 4. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. 5. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej. 6. Budowa komputera. Urządzenia służące do komunikowania się z użytkownikiem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. 7. Stop Cyberprzemocy. II. System operacyjny 3

4 1. Systemy operacyjne różnice i podobieństwa. Pulpit, ikony pulpitu, instalacja oprogramowania. 2. Zarządzanie danymi. Kompresja i dekompresja danych. 3. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie. 4. Ochrona przed wirusami komputerowymi. III. Podstawy grafiki 1. Importowanie grafiki. Praca z programem graficznym GIMP. 2. Projekt Wakacyjne wspomnienia, czyli jak utworzyć oryginalną kompozycję w programie GIMP z efektem przenikania fotografii. 3. Projekt Pocztówka z wakacji, czyli jak wykonać w programie GIMP fotomontaż z napisem? 4. Publikowanie własnych zdjęć w Internecie. IV. Praca z edytorem tekstu 1. Edytor tekstu wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu. 2. Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity. 3. Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel. 4. Realizacja projektu: Tworzymy gazetkę dotyczącą bezpieczeństwa online. 5. Kolumny i tabulatory. 6. Ciąg dalszy projektu - łączenie tekstu z grafiką, nagłówek i stopka, przypisy, numerowanie stron, wydruk. V. Multimedia 1. Formy prezentacji w Internecie. Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym. Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie, Internet. 2. Programy i narzędzia do przekazu multimedialnego. Praca z programem Windows Movie Maker. VI. Internet i sieci 1. Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sieć rozległa WAN. Praca w sieci lokalnej i globalnej. 4

5 2. Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z Internetu. 3. Mój wizerunek online. 4. Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z Internetu. Kopiowanie, wklejanie i formatowanie tekstu i obrazów. VII. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 1. Arkusz kalkulacyjny podstawowe pojęcia. Budowa arkusza, edycja danych, tworzenie tabel. 2. Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Adresowanie względne. 3. Podstawy tworzenia wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie danych wykresu. 4. Rozwiązywanie w arkuszu zadań z zakresu różnych przedmiotów z zastosowaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. VIII. Bazy danych 1. Bazy danych podstawowe pojęcia. Wykonywanie operacji w gotowej bazie danych. IX. Algorytmy 1. Pojęcie algorytmu. Rodzaje i sposoby zapisywania algorytmów. Przykłady wykorzystania algorytmów do rozwiązywania zadań. 2. Algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym. 3. Dzień z życia. II rok nauki I. Budowa i zastosowanie komputera 1. Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki. Zagrożenia i pożytki wynikające z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji. II. System operacyjny 1. Jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i danych? 5

6 2. Rozwiązywanie problemów, czyli jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej. 3. W sieci. III. Podstawy grafiki 1. Rodzaje grafiki. Podstawowe formaty graficzne. 2. Elektroniczna fotka z wakacji z animowanym napisem. 3. Tworzenie animacji. IV. Praca z edytorem tekstu 1. Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków. 2. Praca z dokumentem wielostronicowym -zakładka i hiperłącze. 3. Realizacja projektu Folder o mojej szkole. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafiką, sprawdzanie pisowni, wydruk. 4. Projektujemy zaproszenie na imprezę klasową. Ustawienia strony, redagowanie treści, łączenie tekstu z grafiką, rozmieszczenie całości na stronie. V. Multimedia 1. Nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku. 2. Prezentacje multimedialne zasady pracy z programem PowerPoint.. 3. Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): "Zagrożenia płynące z Sieci", "Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu". Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji. VI. Internet i sieci 1. Usługi internetowe. Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości. 2. Praca grupowa nad projektem Prezentacja mojego regionu. Dyskusja na forum z zachowaniem zasad netykiety. 3. Lekcja bezpieczeństwa. 4. Prezentacja mojego regionu - gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł. 5. Projektowanie klasowej lub szkolnej witryny internetowej. Podstawy HTML, grafika i muzyka na stronie. 6

7 VII. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym kalkulacja kosztów wytworzenia gazetki klasowej, folderu, kosztów wycieczki klasowej (kontynuacja projektów rozpoczętych w edytorze tekstu). 2. Rozwiązywanie w arkuszu kalkulacyjnym zadań problemowych z zastosowaniem funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH itp. VIII. Bazy danych 1. Tworzenie bazy danych uczniów klasy. Kwerendy, czyli tworzenie zapytań do utworzonej bazy danych. IX. Algorytmy 1. Algorytmy porządkowania zbioru elementów. 2. Tworzenie algorytmów w programie ELI 2.0 i analizowanie ich działania. 3. Środowisko Logomocja. Programowanie prostych rysunków w Logo. Procedury pierwotne. Słowa i listy w Logo. 4. Tworzenie własnych procedur procedury własne w Logo. 5. Tworzenie procedur z parametrem. X. Modelowanie i symulacje 1. Modelowanie i symulacja. Wykorzystanie do symulacji programów komputerowych oraz interaktywnych map wyszukanych w Internecie. 2. Symulowanie procesów z różnych dziedzin - matematyki, fizyki, biologii, ekonomii. Wykorzystanie modeli do symulacji. Harmonogram: Lp. Formy realizacji Data Odpowiedzialni Uwagi 1 1. Przeprowadzenie zajęć Stop Cyberprzemocy dla uczniów klas I. 2. E- kurs dla uczniów klas I Gdzie jest Październik 2014r. Aneta Kołakowska 7

8 Mimi? na 4. Quiz wiedzy o bezpieczeństwie dedykowanym użytkownikom sieci organizowanym przez NASK na stronie pl Spotkanie z rodzicami dotyczące Styczeń Aneta Kołakowska zagrożeń wynikających z korzystania z komputera bez ograniczeń. 2. Przedstawienie rodzicom informacji o 2015r. programach cenzurujących strony internetowe i monitorujących dostęp do komputera. 3. Przygotowanie ulotek informacyjnych dla rodziców zawierających porady jak pomóc dziecku, gdy stanie się ofiarą cyberprzemocy. 4. Propozycja umowy rodzicielskiej dotyczącej korzystania z Internetu Zgłoszenie inicjatywy w ramach Luty 2015r. Aneta Kołakowska obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu na 2. Międzyklasowy quiz wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu 3.Ulotki dla uczniów zawierające rady, jak korzystać z Internetu w sposób bezpieczny. 4. Przeprowadzenie zajęć w klasach I wg. scenariusza "Mój wizerunek online" (www.dzieckowsieci.pl). 4 Przeprowadzenie w klasach I zajęć pt Czerwiec Aneta Kołakowska "Dzień z życia" poświęconych zjawisku uzależnienia od komputera i Internetu. 2015r Przeprowadzenie zajęć "W sieci" dla Październik Aneta Kołakowska 8

9 uczniów klas II. 2. E- kurs dla uczniów klas II Znajominieznajomi.pl na 2015r Zgłoszenie inicjatywy w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu na 2. Prezentacja multimedialna dotycząca bezpieczeństwa w sieci i zasad netykiety 3. Międzyklasowy quiz wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu 4. Przeprowadzenie w klasach II zajęć pt. "Lekcja bezpieczeństwa". 7 1.Umieszczanie prezentacji multimedialnych oraz innych materiałów poświęconych bezpieczeństwu młodzieży w Sieci na istniejącej już na szkolnej stronie internetowej zakładce Szkoła Bezpiecznego Internetu 2. Umieszczanie informacji o zadaniach realizowanych w ramach troski o bezpieczeństwo uczniów w Internecie na szkolnej stronie internetowej i w lokalnej gazecie 3. Gazetka ścienna w klasopracowni i na korytarzu szkolnym Luty 2016r. Podczas trwania innowacji Aneta Kołakowska Aneta Kołakowska Oczekiwane efekty: - przyrost wiedzy uczniów na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera, - uświadomienie uczniom jak ich aktywność działania w sieci wpływa na ich wizerunek i jak świadomie zadbać o niego w sieci - integracja zespołu, 9

10 Środki, materiały, sprzęt: - papier, - tusz, - drukarka, - komputer, -rzutnik multimedialny, - ekran, Sprzymierzeńcy: - dyrektor - rodzice - nauczyciele Sposoby oceny: - opinie rodziców - opinie uczniów - opinie nauczycieli Ewaluacja: Sprawdzenie czy program osiągnął zamierzony cel będzie polegało na bieżącej obserwacji uzyskiwanych efektów. Przeprowadzona zostanie także ankieta diagnostyczna w czerwcu 2015r. Z wynikami ewaluacji programu zapoznana zostanie rada pedagogiczna. Bibliografia: 1. Zofia Turlej Innowacje pedagogiczne MCDN w Tarnowie 2. Hanna Hamer Klucz do efektywności nauczania Wyd. Veda 1998 r. 10

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Autor: mgr Piotr Dobiecki nauczyciel matematyki i informatyki. Wasilków, 2007 r.

Autor: mgr Piotr Dobiecki nauczyciel matematyki i informatyki. Wasilków, 2007 r. Program autorski koła informatycznego dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (II etap kształcenia edukacyjnego) do realizacji na zajęcia pozalekcyjne z komputerem

Bardziej szczegółowo

Program szkolnego koła informatycznego www.pl

Program szkolnego koła informatycznego www.pl Program szkolnego koła informatycznego www.pl Wstęp Program szkolnego koła www.pl ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Komputer na miarę umie nazwać i scharakteryzować różne rodzaje komputerów, w tym stacjonarne, netbooki,

Bardziej szczegółowo