Miejski System Informacji o Terenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski System Informacji o Terenie"

Transkrypt

1

2 Miejski System Informacji o Terenie MSIoT Miejski System Informacji o Terenie nowe narzędzie informatyczne dla inwestorów, przedsiębiorców i mieszkańców Zachęcamy do korzystania z nowej możliwości internetowego pozyskiwania informacji o mieście. Realizacja Projektu Innowacyjne Jaworzno umożliwiła wdrożenie Miejskiego Systemu Informacji o Terenie, którego głównym zadaniem jest udostępnianie baz danych przestrzennych oraz publicznych rejestrów i ewidencji ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania z przestrzenią. System zwiększa zakres oraz dostępność usług i informacji świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Jaworznie mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorstwom funkcjonującym na terenie Jaworzna. System w formie ogólnodostępnej składa się z następujących elementów: System w formie ogólnodostępnej składa się m. in. z następujących elementów: Portalu Interaktywnego Planu Miasta Miejskiego Portalu Inwestora Aplikacji podglądu metadanych (katalogu metadanych) Aplikacji zdalnego zgłaszania robót geodezyjnych Aplikacji danych 3D

3 Miejski System Informacji o Terenie Miejski System Informacji o Terenie jest na bieżąco rozbudowywany i doskonalony, by w bliskiej przyszłości stać się elementem regionalnej i krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych. Zapewni nie tylko sprawną obsługę baz danych i informacji o przestrzeni, ale stworzy także techniki i procedury wymiany danych z innymi jednostkami administracji. Dostęp do MSIoT następuje poprzez miejską stronę internetową: msiot.um.jaworzno.pl lub miejską stronę internetową: w rozwinięciu bocznym menu na skróty należy wybrać opcję Internetowa Mapa Jaworzna. MSIoT

4 Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zrealizował projekt badawczy pod nazwą Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna. Odpowiedzi na pytanie jak przedstawia się sytuacja społeczno ekonomiczna i gospodarcza miasta szukano w ramach projektu badawczego poprzez: opracowanie analizy danych, przeprowadzenie analiz z miejscowymi ekspertami, przeprowadzenie badań wśród pracodawców oraz wśród uczniów i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Efektem realizacji projektu jest stworzenie obrazu jaworznickiego rynku pracy pod kątem trendów rozwojowych, zachodzących zmian, oczekiwań pracodawców oraz optymalizacji systemu edukacji na poziomie szkół ponadgimnazjalnych w odniesieniu do prognozowanych potrzeb lokalnego rynku pracy. Badania wykazały, że Jaworzno jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się miast w województwie śląskim. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się z miasta przemysłowego w usługowe. Działające dotychczas zakłady przemysłowe zostały zlikwidowane bądź zrestrukturyzowane i dostosowane do nowych warunków gospodarczych. Badania wykazały, że znaczny wpływ na rozwój miasta miała aktywność władz miasta w zabieganiu o pozyskanie inwestorów. Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, modernizacja dróg w mieście, stabilne podatki, wprowadzenie ulg dla inwestorów prowadzą do wzrostu atrakcyjności miasta, co spowodowało, że w Jaworznie kapitał lokują firmy zewnętrzne z innych regionów kraju, a także przedsiębiorstwa zagraniczne. Dzięki nowym inwestycjom mieszkańcy miasta mają większe możliwości na znalezienie odpowiedniej pracy, a co za tym idzie poprawia się jakość warunków ich życia. Niewątpliwą korzyść miastu przynosi dogodne położenie pomiędzy aglomeracją śląską i Krakowem oraz wyjątkowo dobra, jak na polskie warunki sieć połączeń komunikacyjnych. wskaźniki płynności finansowej (I, II, III stopień) 103,1% 108,3% Śląsk 72,3% 80,7% Jaworzno 23,3% 26,9% I STOPIEŃ II STOPIEŃ III STOPIEŃ Żródło: dane Urzędu statystycznego w Katowicach Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie śląskim w 2009r

5 Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna cd. Przeprowadzone badania wykazały, iż sytuacja ekonomiczna badanych firm jest stabilna mimo, iż większość respondentów deklarowała negatywny wpływ, jaki wywiera światowy kryzys gospodarczy. Głównymi barierami, które hamują rozwój firm to przeszkody o podłożu prawnym (przepisy, wysokie koszty stałe), opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwa oraz brak środków finansowych. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w mieście cechują się małą aktywnością inwestycyjną. Realizowane inwestycje dotyczą w głównej mierze polepszenia jakości, bądź wdrożenia nowych produktów lub usług. Dość niski procent respondentów deklarował prowadzenie działań innowacyjnych. Wdrażane inwestycje dotyczą głównie informatyzacji i nowych technologii. Badane przedsiębiorstwa cechują się stabilnością zatrudnienia oraz niewielką fluktuacją pracowników. Jaworzniccy pracodawcy w dużej mierze preferują zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę jako obustronnej gwarancji bezpieczeństwa i lojalności. Ponadto, osoby pracujące w Jaworznie nie mają podstaw do tego, by czuć się zagrożone utratą pracy, która będzie miała związek z sytuacją przedsiębiorstwa. Niestety, przedsiębiorcy raczej nie planują wzrostu zatrudnienia w swych firmach, w związku, z czym osoby bezrobotne mają małe szanse na szybkie znalezienie pracy. Innym negatywnym aspektem jaworznickiego rynku pracy są trudności w znalezieniu pracy zgodnie z kierunkiem wykształcenia, szczególnie wśród młodych ludzi, dopiero wkraczających na rynek pracy. Badania przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykazały, że część z nich zamierza kontynuować naukę na uczelniach wyższych, a preferowane kierunki to: informatyka, górnictwo, logistyka. Natomiast najczęściej wskazywanymi zawodami, w których chcą podjąć pracę były: sprzedawca, górnik oraz informatyk. Preferowanym kierunkiem kształcenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe były kursy językowe oraz kurs na prawo jazdy. Generalnie, rozwój rynku pracy w Jaworznie charakteryzuje się pozytywnymi uwarunkowaniami i tendencjami. Zmiany, których można się spodziewać będą miały charakter ewolucyjny, wynikający ze zmieniającej się struktury lokalnej przedsiębiorczości. Utrzymana zostanie spadkowa tendencja bezrobocia, jednak należy więcej uwagi poświęcić dostosowaniu oferty kształcenia do zmieniającego się popytu na pracę. Wskazano także, że coraz więcej nowych miejsc pracy wiąże się z inwestycjami w dziedzinie rekreacji i turystyki. W badaniach wiele uwagi zwrócono na strukturę demograficzną w mieście i jej wpływ w dłuższej perspektywie czasu. Analiza wykazała, że niestety społeczność wskaźnik rentowności obrotu brutto i netto Śląsk 9,7% Jaworzno 2,8% 6% 3,6% 3,1% 5,2% 3,2% 8,1% 2008 BRUTTO NETTO 2009 Żródło: dane Urzędu statystycznego w Katowicach Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie śląskim w 2009r miasta starzeje się. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym, a zmniejsza się odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym. Kolejnym czynnikiem wpływającym na stan gospodarki jest wykształcenie mieszkańców. Brak wykwalifikowanych pracowników w niektórych zawodach powoduje, że przedsiębiorstwa nie są w stanie rozwijać działalności, produkować wysokiej jakości towarów i usług. Zainteresowanych kompleksową informacją o wynikach przeprowadzonych w Jaworznie badań odsyłamy do wydawnictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pt. Publikacja wyników badań w zakresie dynamiki zmian gospodarczych w mieście Jaworznie, ich przewidywanego wpływu na profil działalności przedsiębiorstw, kształtu jaworznickiego rynku pracy oraz zbieżności potrzeb lokalnego rynku pracy z systemem edukacyjnym i ofertą szkoleniową. Publikacje wyników badań zamieszczone są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pod adresem: w zakładce Badania i Analizy.

6 Nowe drogi usprawnienie zagospodarowania terenów inwestycyjnych Jaworzna Od kilku lat Jaworzno skutecznie realizuje przebudowę układu drogowego miasta. Przebudowa dróg w mieście usprawnia komunikację, likwiduje uciążliwość samochodowego transportu ciężarowego dla mieszkańców. Realizowane inwestycje umożliwiają pełniejsze wykorzystanie potencjału miasta, usprawnienie efektywności obecnego systemu komunikacyjnego, podniesienie standardów ruchu drogowego oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych nowoczesną siecią dróg z autostradą A4 i drogą ekspresową S1.

7 Nowe drogi usprawnienie zagospodarowania terenów inwestycyjnych Jaworzna cd. DWR Pozyskanie środków Unii Europejskiej oraz zaangażowanie środków własnych umożliwiło zakończenie budowy kolejnych odcinków dróg do końca 2011 r. Aktualnie, zakończono budowę Drogi Współpracy Regionalnej, która docelowo będzie priorytetowym połączeniem międzyregionalnym na trasie Jaworzno (DK 79), poprzez Węzeł Jeleń autostrady A4 z Chełmkiem i Oświęcimiem (DK 44). Droga Współpracy Regionalnej poprawia standardy połączeń drogowych z posadowionymi w Węźle Jeleń terenami inwestycyjnymi Jaworznickiego Parku Technologiczno - Przemysłowego oraz Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zbudowana droga umożliwia wykorzystanie atutu bezpośredniego sąsiedztwa centrum i osiedli położonych na wschodnich obrzeżach miasta z autostradą A4. Zakończono także budowę ważnego łącznika drogowego pomiędzy ul. Reja a Trasą Śródmiejską przebiegającego przez 35 hektarową strefę inwestycyjną zlokalizowanej na hałdzie pogórniczej Piłsudski. Wybudowana droga jest przedłużeniem Obwodnicy Południowej Miasta i tworzy korytarz transportowy biegnący od ul. Orląt Lwowskich (zachodnie obrzeża miasta) przez ul. Wojska Polskiego, Martyniaków do Trasy Śródmiejskiej i ul. Krakowskiej na wschodzie miasta. DWR Droga przez Hałdę Piłsudski W listopadzie 2011 r. wykonano odbiory techniczne łącznika ul. Bielańskiej z ul. Krakowską oraz odcinka przebudowywanej drogi od przejścia podziemnego na Oś. Stałym do ul. Wojska Polskiego. Aktualnie realizowany jest kontrakt na wykonanie infrastruktury drogowej na kolejnym obszarze poprzemysłowym po byłej kopalni, zlokalizowanym w strefie Jan Kanty przy ul. Grunwaldzkiej o powierzchni 25 ha. Przedłużenie ul. Szczakowskiej połączy kompleks inwestycyjny z siecią dróg w mieście. Droga przez Hałdę Piłsudski Na rok 2012 zaplanowano budowę dróg i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ulic: Orzeszkowej, Elektryków i Wojska Polskiego. Inwestycja ta ułatwi zagospodarowanie terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjno usługową. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi aktywizację gospodarczą obszaru o powierzchni około 15 ha. ul. Bielańska ul. Bielańska

8 Rozwój Miasta Zestawienie terenów promowanych w ramach projektu Elektryzujące Jaworzno

9 1. Teren inwestycyjny Zachód pow m 2 działka nr 3/25 obr 215, pow: m 2 działka nr 3/30 obr 215, pow: m 2 działka nr 6/1 obr 165, pow: m 2 działka nr 241/4 obr 165, pow: m 2 działka nr 240/12 obr 165, pow: m 2 działka nr 240/9 obr 165, pow: m 2 działka nr 3/18 obr 215, pow: m 2 3/25 3/18 3/30 240/12 6/1 240/9 2. Teren inwestycyjny Katowicka pow m 2 działka nr 53/26 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/28 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/24 obr 151, pow: m 2 działka nr 53/21 obr 151, pow: 859 m 2 działka nr 53/23 obr 151, pow: 613 m 2 53/26 53/23 53/24 53/28 53/21 3. Teren inwestycyjny Wojska Polskiego pow m 2 działka nr 64 obr 152, pow: m 2 działka nr 65 obr 152, pow: m 2 działka nr 150 obr 150, pow: m Teren inwestycyjny Langego pow m 2 działka nr 110/135 obr 122, pow: 492 m 2 działka nr 110/136 obr 122, pow: 739 m 2 działka nr 166/212 obr 122, pow: m 2 110/ / /112

10 5. Teren inwestycyjny Kanty pow m 2 działka nr 3/159 obr 1026, pow: m 2 działka nr 3/153 obr 1026, pow: 872 m 2 działka nr 3/154 obr 1026, pow: 490 m 2 działka nr 3/151 obr 1026, pow: m 2 3/151 3/159 3/153 3/ Teren inwestycyjny Centrum Hala MCKiS pow m 2 działka nr 6/2 obr 257, pow: 85 m 2 działka nr 6/4 obr 257, pow: 111 m 2 działka nr 234/16 obr 257, pow: 152 m 2 działka nr 234/18 obr 257, pow: 312 m 2 działka nr 234/20 obr 257, pow: 282 m 2 działka nr 234/22 obr 257, pow: 228 m 2 działka nr 234/23 obr 257, pow: 212 m 2 działka nr 234/24 obr 257, pow: 193 m 2 działka nr 234/39 obr 257, pow: 242 m 2 działka nr 234/40 obr 257, pow: 253 m 2 działka nr 234/42 obr 257, pow: 36 m 2 działka nr 234/44 obr 257, pow: 18 m 2 7. Teren inwestycyjny Stara Huta pow m 2 działka nr 14/62 obr 277, pow: m 2 6/4 234/18 234/20 6/2 234/39 234/40 234/22 234/23 234/24 14/62 8. Teren inwestycyjny Hałda Piłsudski pow m 2 działka nr 69/36 obr 276, pow: m 2 działka nr 69/37 obr 276, pow: m 2 69/37 69/36

11 9. Teren inwestycyjny Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej Jeleń pow m 2 działka nr 3833/500 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 4034/2 obr Jeleń, pow: m /2 10. Teren inwestycyjny Jaworznicki park Przemysłowy Jeleń pow m /500 działka nr 3833/507 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/545 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/546 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/547 obr Jeleń, pow: m 2 działka nr 3833/518 obr Jeleń, pow: m / / / / /518

12 W ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na projekt "Elektryzujące Jaworzno promocja potencjału inwestycyjnego miasta", Jaworzno prowadzi kampanię wizerunkową i produktową, promując potencjał inwestycyjny i gospodarczy, zarówno w kraju jak i za granicą. Kampania promocyjna trwa od czerwca ubiegłego roku i wykorzystuje na wielką skalę zarówno tradycyjne formy promocji jak i nowoczesne media, w szczególności komunikację elektroniczną Internet. Projekt Elektryzujące Jaworzno ma na celu między innymi: Promocję gospodarczą. Wypromowanie i zagospodarowanie terenów inwestycyjnych Miasta Jaworzna. Większą liczbę wizyt potencjalnych inwestorów w Jaworznie, a następnie nowych, funkcjonujących przedsiębiorstw. Wdrożenie nowatorskich inicjatyw promocji gospodarczej. Wypromowanie potencjału, jaki niesie ze sobą inwestowanie na śląsku. Rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Poprawę wizerunku Miasta w oczach mieszkańców. W ramach kampani wykorzystywane są: Reklama na nośnikach outdoor, w mediach drukowanych i elektronicznych. Reklama z wykorzystaniem Internetu: banery, reklama kontekstowa, newslettery, blogi, kampanie mailingowe. Własne serwisy internetowe. Media relations. Filmy reklamowe. Nowe media: widżety. Standarowe narzędzia promocyjne: gadżety (breloczki pendrivy, długopisy pendrivy, notesy z długopisami, pendrivy karty, kamery internetowe z klipsem, aparaty cyfrowe w kształcie karty kredytowej, aktówki). System identyfikacji wizualnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 1,5 mln zł. Ponad 1,2 mln zł to dofinansowanie unijne. Program zostanie zrealizowany do kwietnia 2012 r. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata znajdują się na stronie Pozyskane środki finansowe pozwalają na wykorzystanie wielu narzędzi komunikacyjnych. Materiały reklamowe i promocyjne mają przedstawić potencjał gminy i pokazać korzyści płynące z zamieszkania i zainwestowania w Jaworznie.

13 Informacje teleadresowe Urząd Miejski w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 33 tel. (+48 32) ; fax (+48 32) ; Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Referat Polityki Gospodarczej i Obsługi Inwestorów Kontakt: Plac Górników 5 tel. (+48 32) , (+48 32) Wydział Skarbu Referat Nieruchomości Gminy Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. (+48 32) Wydział Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej Kontakt: Plac Górników 5 tel. (+48 32) Biuro Obrotu Nieruchomościami Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. (+48 32) Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Zagospodarowania Przestrzennego Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Referat Budownictwa Kontakt: ul. Grunwaldzka 52, tel. ( ) Wydział Geodezji i Kartografii Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kontakt: ul. Grunwaldzka 52 tel. ( ) Infrastruktura instytucjonalna: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 275, tel. (+48 32) Centrum Promocji Przedsiębiorczości w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 275, tel. (+48 32) Urząd Skarbowy w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 274, tel. (+48 32) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Kontakt: ul. Północna 9b, tel. (+48 32) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Jaworznie Kontakt: ul. Grunwaldzka 274, tel. (+48 32) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworznie Kontakt: ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. (+48 32) Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jaworznie Kontakt: ul. Pocztowa 7, tel. (+48 32) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie Kontakt: ul. Krakowska 22, tel. (+48 32) Infrastruktura techniczna: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: ul. Św. Wojciecha 34 tel. (+48 32) Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Kontakt: ul. Krakowska 9 tel. (+48 32) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: ul. Galmany 1 tel. (+48 32) ENION S.A. Oddział w Będzinie, Rejon Dystrybucji w Jaworznie Kontakt: ul. Wojska Polskiego 1 tel. (+48 32) Górnośląski Oddział Obrotu Gazem, Gazownia Zabrzańska, Biuro Obsługi Klienta w Chrzanowie Kontakt: ul. Trzebińska 78 D Chrzanów tel. (+48 32) Spółka Ciepłowniczo Energetyczna Jaworzno III Spółka z o.o. w Jaworznie Kontakt: Al. Tysiąclecia 7 tel. (+48 32) Jaworzno źródło energii Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt Elektryzujące Jaworzno Promocja potencjału inwestycyjnego miasta jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata UM JAWORZNO

Jednym z największych, planowanych do zbycia terenów jest hałda po szybie Piłsudski, którego całkowita powierzchnia wynosi 91 294 m 2.

Jednym z największych, planowanych do zbycia terenów jest hałda po szybie Piłsudski, którego całkowita powierzchnia wynosi 91 294 m 2. W ubiegłym roku miasto sfinalizowało największą transakcję sprzedaży nieruchomości. Za 15,5 mln zł netto miasto zbyło teren po szybie Kościuszko w centrum miasta, na którym inwestor planuje budowę galerii

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny. Kopalnia Węgla Jan Kanty 1921r. Ulica Grunwaldzka (w okresie II wojny światowej)

Rys historyczny. Kopalnia Węgla Jan Kanty 1921r. Ulica Grunwaldzka (w okresie II wojny światowej) Rys historyczny Jaworzno ma prawa miejskie od 21 września 1901 roku. Początki jego historii sięgają jednak przełomu XII i XIII wieku. Pierwsze zapiski o najstarszych wiejskich osadach: Jaworzno, Ciężkowice,

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. działalnością gospodarczą. działalnością edukacyjno-doradczą (kształcenie) inną działalnością publiczną/społeczną

ANKIETA. działalnością gospodarczą. działalnością edukacyjno-doradczą (kształcenie) inną działalnością publiczną/społeczną ANKIETA Ankieta kierowana jest do mieszkańców Jaworzna w ramach projektu Partnerstwo- Wiedza-Rozwój program kompleksowego przygotowania gminy Jaworzno do zarządzania zmianą gospodarczą. Projekt realizuje

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Wapniówka. Opis nieruchomości:

Jaworzno Wapniówka. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Wapniówka Strona 1 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY 1. Mielecki Park Przemysłowy (MPP) Mielecki Park Przemysłowy jest obszarem inwestycyjnym powołanym w dniu 17 marca 2005 przez Radę Miejską w Mielcu w celu zagospodarowania majątku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. Uchwała Nr XXVI/412/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Stalowa Wola pn.: Poprawa stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim

Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim Położenie: Południowo-zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego Przy granicy z województwem mazowieckim i kujawsko-pomorskim 150 km od Warszawy, 130 od Modlina 80 km od Olsztyna atrakcyjne położenie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Projekt z 21-03-2012 Wersja 1.1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19

Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Zrównoważony rozwój regionów w oparciu o węgiel brunatny 2014-11-19 Rola węgla brunatnego w gospodarce Polski 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Struktura produkcji en. elektrycznej w elektrowniach krajowych

Bardziej szczegółowo

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego.

W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. W województwie śląskim zarejestrowanych jest ponad 426 tys. przedsiębiorstw, z czego prawie 96 proc. podmiotów stanowią firmy sektora prywatnego. Autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa łącząca duże

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania

Bardziej szczegółowo

tereny inwestycyjne SULEJÓW WOLA KRZYSZTOPORSKA MOSZCZENICA www.piotrkow.pl WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ ŁÓDŹ 220 km 200 km WROCŁAW LUBLIN KATOWICE KRAKÓW

tereny inwestycyjne SULEJÓW WOLA KRZYSZTOPORSKA MOSZCZENICA www.piotrkow.pl WARSZAWA GDAŃSK POZNAŃ ŁÓDŹ 220 km 200 km WROCŁAW LUBLIN KATOWICE KRAKÓW tereny inwestycyjne GDAŃSK km 400 POZNAŃ 26 0k m WARSZAWA ŁÓDŹ m 200 k KATOWICE 0 13 220 km 200 km 15 0k WROCŁAW m 50 km WOLA KRZYSZTOPORSKA MOSZCZENICA SULEJÓW LUBLIN KRAKÓW www.piotrkow.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

www.sieradz.eu/pracuj

www.sieradz.eu/pracuj Projekt nr POKL.06.02.00-10-026/08 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia www.sieradz.eu/pracuj PROCES

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania

Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT)wraz z krajowym systemem zarządzania Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 listopada 2015 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

S11 a rozwój gospodarczy regionów. VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Droga S11. Koszalin, 10 czerwca 2013 r.

S11 a rozwój gospodarczy regionów. VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Droga S11. Koszalin, 10 czerwca 2013 r. Bożena Przewoźna Prezes Zarządu Stowarzyszenia Droga S11. S11 a rozwój gospodarczy regionów. VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Droga S11. Koszalin, 10 czerwca 2013 r. Transport jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt

Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Informacja prasowa Warszawa, 31.05.2012 r. Start rekrutacji w ramach projektu Aktywny emeryt Rozpoczął się proces rekrutacji do udziału w projekcie Aktywny emeryt. Usługa szkoleniowo-doradcza realizowana

Bardziej szczegółowo

Stargardzki Park Przemysłowy

Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 hektarów Park zarządzany jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., utworzoną

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń nowych możliwości

Przestrzeń nowych możliwości Przestrzeń nowych możliwości Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny BPPT rozpoczął działalność w 2005 roku Głównym udziałowcem jest Miasto Bydgoszcz Celem BPPT jest tworzenie warunków dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Miastem

System Zarządzania Miastem System Zarządzania Miastem Wdrożenie w mieście Elblągu Witold Wróblewski Wiceprezydent Miasta Elbląga 1 ESIP Jednym z narzędzi na drodze do nowoczesności jest Elbląski System Informacji Przestrzennej jako

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze

Okres transformacji ustrojowej Polski przyczynił się do niewielkich zmian w strukturze Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Administracja Senatu Berlina d/s Rozwoju Miasta Urząd Miasta Poznania Europejskie partnerstwo przestrzeni Wielkopolska - Poznań Berlin Brandenburgia Berlin,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU POWIAT RZESZOWSKI DOBRE MIEJSCE NA INWESTYCJE W skład Powiatu Rzeszowskiego wchodzi 14 gmin

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KAMPANII PROMOCYJNEJ. Elektryzujące Jaworzno promocja potencjału inwestycyjnego miasta

PODSUMOWANIE KAMPANII PROMOCYJNEJ. Elektryzujące Jaworzno promocja potencjału inwestycyjnego miasta PODSUMOWANIE KAMPANII PROMOCYJNEJ Elektryzujące Jaworzno promocja potencjału inwestycyjnego miasta ZAŁOŻENIA DO KAMPANII PRZEDMIOTEM KAMPANII BYŁA: - PROMOCJA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO JAWORZNA - PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo