Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej"

Transkrypt

1 3

2 Moduł 3 Metody osiągania celów założonych w planach gospodarki niskoemisyjnej

3 Zadania inwestycyjne w obszarze: zużycia energii w budynkach/instalacjach (komunalne i niekomunalne), oświetlenie uliczne, dystrybucja ciepła; zużycia energii w transporcie; emisji zanieczyszczeń (CH 4) w gospodarce odpadami; produkcja energii zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu (z wyłączeniem instalacji EU ETS - wspólnotowy system handlu uprawnieniami do emisji, którym objęte są rodzaje działalności gospodarczej wskazane dyrektywą 2003/87/WE) CZĘŚĆ III Poradnika SEAP: Środki techniczne ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej.

4 Zadania nieinwestycyjne: planowanie miejskie skoncentrowane na kwestiach ograniczania niskiej emisji, zamówienia publiczne wybór dostawców/ wykonawców produktów spełniających wysokie standardy energooszczędności/ niskoemisyjności/ nieszkodliwości, strategia komunikacyjna - edukacja, kampanie społeczne, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.

5 Studium przypadku analiza wykonalności modelowych inwestycji gminnych

6 W ramach projektu GME II powstało 5 modelowych analiz wykonalności przedsięwzięć obniżających emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych: Budowa małej elektrowni wodnej Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby własne Wymiana taboru autobusowego na autobusy zasilane CNG, wraz z budową stacji paliw Instalacja solarna w indywidualnych budynkach (tzw. solary grupowe ) Termomodernizacja kompleksu budynków użyteczności publicznej W każdym opracowaniu zawarto komentarze wyjaśniające/zwracające uwagę na szczególnie istotne aspekty opracowania dokumentu.

7 MEW Mała Elektrownia Wodna Budowa małej elektrowni wodnej na zaporze w miejscowości X Przedmiotem projektu jest budowa małej elektrowni wodnej na zaporze zbiornika sztucznego w miejscowości X. Planowana, średnia (w zależności od ilości opadów w roku) ilość energii, jaka zostanie wytworzona przez elektrownię wodną to 1 371,84 MWh. Beneficjent zakłada wykorzystanie na potrzeby własne całości wytworzonej energii.

8 MEW Mała Elektrownia Wodna Realizacja w terminie od r. do r. Koszt całkowity inwestycji: ,00 zł. brutto, w tym VAT jako koszt niekwalifikowany Koszty kwalifikowane inwestycji: ,00 zł. netto Dotacja EFRR: 40% kosztów kwalifikowanych, tj ,00 zł. Efekty finansowe (przychody): Przychody z działalności za lata : zł Efekty ekologiczne (rocznie): Zmniejszenie emisji do atmosfery SO 2: 1,1 t/rok Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx: 1,8 t/rok Zmniejszenie emisji do atmosfery CO 2: 1.172,9 t/rok Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów: 0,5 t/rok

9 MEW Mała Elektrownia Wodna Wskaźniki finansowe: bez dotacji Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) ,29 Wskaźnik B/C 0,83 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 1,53% z dotacją Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) ,97 Wskaźnik B/C 1,04 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 6,33% Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K): 516 tys. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K): 6,3 % Okres zwrotu: 13 lat z uwzględnieniem dotacji

10 Fotowoltaika Montaż instalacji elektrowni solarnej w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Przedmiotem projektu jest montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie przedsiębiorstwa N w oparciu o panele fotowoltaiczne, jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę. Instalacja będzie składać się z układu 8 jednostek modułowych o łącznej powierzchni czynnej 2170m 2 i łącznej mocy 288,32 kwp. złożonego z 1696 paneli fotowoltaicznych JT170(36)S).

11 Fotowoltaika Realizacja w terminie od r. do r. Koszt całkowity inwestycji: ,42 zł brutto, w tym VAT jako koszt niekwalifikowany Koszty kwalifikowane inwestycji: ,00 zł. netto Dotacja EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych, tj ,85 zł. Efekty finansowe (przychody): Oszczędności tytułem realizacji projektu za lata : 1,05 mln zł. Efekty ekologiczne (rocznie): Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2: 0,21 t/rok Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx: 0,35 t/rok Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2: 222,36 t/rok Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów: 0,10 t/rok

12 Fotowoltaika Wskaźniki finansowe: bez dotacji Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) ,03 Wskaźnik B/C 0,31 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 0,06% z dotacją Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) ,72 Wskaźnik B/C 3,85 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 27,80% Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K): 1,6 mln Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K): 28% Okres zwrotu: ponad 4 lata

13 Niskoemisyjny transport Zakup 10 miejskich autobusów zasilanych CNG wraz z budową stacji paliw. Przedmiotem projektu jest zakup dziesięciu autobusów miejskich zasilanych CNG oraz budowa stacji paliw CNG w miejscowości X. Zakup nowego taboru wiąże się z koniecznością dostosowania eksploatowanych obecnie garaży w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, zwiększenia efektywności systemu wentylacji, stanowisk serwisowych.

14 Niskoemisyjny transport Realizacja w terminie od r. do r. Koszt całkowity inwestycji: ,00 zł. brutto, w tym VAT jako koszt niekwalifikowany Koszty kwalifikowane inwestycji: ,20 zł. netto Dotacja EFRR: 40% kosztów kwalifikowanych, tj ,08 zł. Efekty finansowe (przychody): Przychody z działalności sumarycznie za lata : zł. Oszczędności tytułem realizacji projektu sumarycznie za lata : zł. Efekty ekologiczne (rocznie): Redukcja CO2: 350,7 Mg Redukcja pozostałych substancji (CO, PM, HC, NOx): 0,6 Mg

15 Niskoemisyjny transport Wskaźniki finansowe: bez dotacji Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) Wskaźnik B/C 3,66 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 7,99% z dotacją Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) Wskaźnik B/C 8,46 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 17,47% Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K): Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K): 17,47% Okres zwrotu: 6 lat

16 Kolektory słoneczne Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji ciepłej wody poprzez montaż instalacji solarnej opartej o próżniowy kolektor słoneczny np. typu RD/HP-10 do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 648 budynkach na terenie Gminy X celem obniżenia kosztów podgrzewania wody i zmniejszenia emisji CO 2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach polegać będzie na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartych na próżniowych kolektorach słonecznych dla mieszkańców gminy.

17 Kolektory słoneczne Realizacja w terminie od r. do r. Koszt całkowity inwestycji: ,80 zł. brutto Koszty kwalifikowane inwestycji: ,80 zł. brutto (podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym) Dotacja EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych, tj ,83 zł. Efekty finansowe (przychody): Oszczędności tytułem realizacji projektu sumarycznie za lata : 2,5 mln zł. Efekty ekologiczne (rocznie): Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok] : 5217 Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 [t/rok]: 404

18 Kolektory słoneczne Wskaźniki finansowe: bez dotacji Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) Wskaźnik B/C 0,00 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) -7,88% z dotacją Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) Wskaźnik B/C 0,97 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) 3,70% Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K): Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K): 3,70% Okres zwrotu: 17 lat

19 Termomodernizacja Poprawa jakości powietrza w Gminie X poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy X. Modernizacji podlegają obiekty, których stan określono na niezadowalający ze względu na przekroczenie wartości granicznych współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, oraz nieefektywne funkcjonowanie źródła ciepła oraz instalacji c.o. i c.w.u. Przewidziano zbiorczo następujące prace: termorenowacja budynku (docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), modernizacja instalacji c.w.u. i c.o., montaż instalacji solarnej na potrzeby instalacji c.w.u., modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni.

20 Termomodernizacja Realizacja w terminie od r. do r. Koszt całkowity inwestycji: ,72 zł. brutto, w tym ,64 zł kosztów niekwalifikowanych (roboty dodatkowe nie przyczyniające się bezpośrednio do osiągnięcia celów projektu). Koszty kwalifikowane inwestycji: ,08 zł. brutto (podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym) Dotacja EFRR: 74,81% kosztów kwalifikowanych, tj ,03 zł. Efekty finansowe (przychody): Oszczędności tytułem realizacji projektu sumarycznie za lata : zł. Efekty ekologiczne (rocznie, w wartościach bezwzględnych): Zmniejszenie emisji do atmosfery SO 2 [t/rok]: 2,7 Zmniejszenie emisji do atmosfery NO x [t/rok]: 8,7 Zmniejszenie emisji do atmosfery CO 2 [t/rok]: 4950,2 Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów [t/rok]: 2,5

21 Termomodernizacja Wskaźniki finansowe: bez dotacji Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) Wskaźnik B/C 0,00 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) -11,36% z dotacją Finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) Wskaźnik B/C 0,74 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) -5,99% Finansowa zaktualizowana wartość netto z kapitału (FNPV/K): Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K): -5,99% Okres zwrotu: ponad 25 lat (bez uwzględnienia nakładów odtworzeniowych 15 lat)

22 Budowa zespołów ds. efektywności energetycznej

23 Budowa zespołu dla potrzeb zarządzania efektywnością energetyczną w gminie Powołanie zespołu projektowego jest najefektywniejszym rozwiązaniem, które pozwala na zaangażowanie do realizacji zadania wykwalifikowanych i doświadczonych osób, co pozwala na szybkie, kompetentne i sprawne przeprowadzenie prac. określenie zapotrzebowania projektu na zasoby (rozpoznanie potrzeb umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia projektu, szacowanie wkładu pracy) zapewnienie ich dostępności we właściwym czasie

24 Przykładowa macierz zasobów Symbol działania a Opis działania (przykładowe) Opracowanie planu Os. 1 Os. 2 Os.3 Os. 4 W Z O b Korekta założeń i opisów c Formatowanie O Z W Z W W wykonujący O- oceniający Z- zatwierdzający

25 Skuteczny zespół posiada szefa/lidera posiada jasno wytyczone cele ma ustalona strukturę (kto komu bezpośrednio podlega) ma określone zakresy obowiązków dla poszczególnych członków zespołu ma określone reguły i procedury komunikowania się w zespole przyjął zasady obiegu i archiwizowania dokumentów i korespondencji

26 Fazy budowania zespołu Formowanie Wewnętrzne konflikty Tworzenie reguł Sprawne funkcjonowanie Rozstanie i rozpad

27 Zadania szefa zespołu Realizacja projektu zgodnie z przyjętymi wymogami Organizacja zespołu umożliwiającą osiągnie celów Wspieranie członków zespołu realizującego (rozwiązywanie problemów i łagodzenie konfliktów) Pośredniczenie pomiędzy zespołem a kierownictwem Przekazywanie nabytych doświadczeń

28 Dobre praktyki w budowaniu zespołów Biuro Zarządzania Energią w Bielsku-Białej Przetarg grupowy na energię elektryczną dla 114 placówek gminnych oraz budynków Ratusza ( łącznie to 413 liczników). Rejestracja zużycia mediów w placówkach miejskich rozpoczynając od Ratusza, przez przedszkola po szkoły oraz inne instytucje kultury. Monitoring zużycia energii i poboru mocy w ok.150 obiektach gminy. Przygotowywanie analiz o stanie energetycznym gminy. Opiniowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i energetycznych dla obiektów gminy Bielsko-Biała. Udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych w obiektach gminnych.

29 Dobre praktyki w budowaniu zespołów Program Ograniczenia Emisji - program dopłat dla mieszkańców Bielska-Białej do wymiany starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła. Realizacja SEAPu - Planu działań na rzecz zrównoważonej energii, obejmujący lata 2010 do 2020 roku. Organizacja corocznego Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii. Krajowe i międzynarodowe projekty propagujące oszczędzanie energii (współpraca zagraniczna). Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej na użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy.

30 Dobre praktyki w budowaniu zespołów Podział kompetencji Biura Zarządzania Energią Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią Stanowisko do spraw administracyjno-biurowych Stanowisko do spraw efektywności energetycznej gminy Stanowisko do spraw nadzoru rynku energii Stanowisko do spraw rozwoju rynku energii Stanowisko do spraw eksploatacji urządzeń i instalacji (ciepło, gaz, wod-kan) Stanowisko do spraw eksploatacji urządzeń i instalacji (elektryczność)

31 Dobre praktyki w budowaniu zespołów Nagrody i wyróżnienia dla Biura Zarządzania Energią 3 miejsce Ligi Mistrzów OZE w sezonie 2009/2010 w kategorii biomasa dla gmin powyżej 50 tys. Mieszkańców 2009 rok Gmina Bielsko Biała laureat III edycji Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce Wyróżnienie w Europejskiej Kampanii Display otrzymane w Brukseli

32 Finansowanie działań z zakresu ograniczania emisji CO 2

33 Źródła finansowania inwestycji Środki własne gminy, Kredyty komercyjne, Pożyczki preferencyjne z możliwością umorzenia (głównie WFOS/NFOS), Inwestycje realizowane w trybie ustawy PPP, Inwestycje realizowane w systemie ESCO, Dotacje: środki europejskie fundusze strukturalne, Inicjatywy europejskie np. Life+, Intelligent Energy for Europe; Norweski Mechanizm Finansowy EOG; środki krajowe: NFOŚiGW, WFOŚiGW.

34 Perspektywa Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro. Fundusze Europejskie na sektor OZE, będą dostępne przede wszystkim w Programie Infrastruktura i Środowisko , a także w programach regionalnych (RPO). Podejmowane działania przyczynią się głównie do zwiększenia produkcji i wykorzystania OZE oraz redukcji emisji CO2, a także do poprawy bilansu energetycznego poszczególnych województw i zwiększenia ich bezpieczeństwa energetycznego.

35 Perspektywa

36 Perspektywa Program Infrastruktura i Środowisko Cel tematyczny 4, Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w tym priorytecie inwestycyjnym będzie jednym z elementów tzw. planów gospodarki niskoemisyjnej przygotowanych przez gminy, mogących zawierać miejskie audyty energetyczne

37 Perspektywa Program Infrastruktura i Środowisko Cel tematyczny 4, Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych W ramach gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie do obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej.

38 Programy NFOŚiGW 2014

39 Programy NFOŚiGW 2014

40 Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. uniknięcie emisji CO 2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej; dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki (15 l.) z częściowym umorzeniem; dotacja 30%, 50% lub 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w zależności od uzyskanej klasy energetycznej A, B lub C (redukcja zużycia Euż i Epierw w stosunku do bud. referencyjnego); koszt inwestycji min.1 mln PLN; prawomocne pozwolenie na budowę; nabór wniosków do 31 grudnia 2014.

41 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych zakup i montaż kolektorów w budynkach o funkcjach mieszkalnych; Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zaciągniętego w banku współpracującym z NFOŚiGW np. Bank Ochrony Środowiska S.A.; Poziom dotacji: do 45% kapitału kredytu wykorzystanego na pokrycie kosztów kwalifikowanych; Koszt jednostkowy inwestycji nie może przekroczyć 2250zł/m2 kolektora Nabór ciągły, wydatkowanie środków do

42 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kwt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kwe; dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania + pożyczka do 100% wartości inwestycji; maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia;

43 Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Pożyczki wraz z dotacjami dla JST - wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do JST; kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1 mln zł;! Nabór wniosków dla JST - od r. Lub nabór wniosków bezpośrednio od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez WFOŚiGW od II kw

44 System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) GAZELA Niskoemisyjny transport miejski wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim; System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia ulicznego; Dotacja 45% kosztów kwalifikowanych + pożyczka 55%; Maks. dotacja 15 mln zł, pożyczka - 18,3 mln zł; Min. ograniczenie emisji CO2 o 40% i 250Mg/rok; Audyt oświetlenia; gwarancja 5 lat + PN-EN 13201; Nabór planowany:

45 Bieżące informacje o źródłach finansowania Strona projektu: Planergia.pl kompleksowy portal informacyjny sektora technologii energooszczędnych: ances

46 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Grupa Doradcza Altima sp. z o.o. Ligocka Katowice Kontakt w sprawie terminów i miejsc szkoleń: Tel

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014

Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce. Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce Słupsk 30.10.2014 Obecne i przyszłe instrumenty finansowania inwestycji OZE w Polsce 1. Program PROSUMENT 2. Program LEMUR 3. Program

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Analiza wykonalności dla projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik Chłond, Paweł Gałecki,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.

Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia. Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu FINANSOWANIE INSTRUMENTÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np.

Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. STRATEGIA Dotacje Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE), np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych,

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo