Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska. zapraszają na szkolenie online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska. zapraszają na szkolenie online"

Transkrypt

1 Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska zapraszają na szkolenie online 1

2 Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C dr hab. P.Grabarczyk prof IHiT Zakład Wirusologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 2

3 Zakażenia HCV w praktyce klinicznej Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3

4 Program webinaru 1. Zanim zaczniemy 2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C 3. Zakażenia HCV w praktyce klinicznej 4

5 . Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C dr hab. P.Grabarczyk prof IHiT Zakład Wirusologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 5

6 Odkrycie wirusa HCV Science 21 April 1989: Vol. 244 no pp Reports Isolation of a cdna clone derived from a blood-borne non-a, non-b viral hepatitis genome QL Choo, G Kuo, AJ Weiner, LR Overby, DW Bradley, M Houghton + Author Affiliations Chiron Corporation, Emeryville, CA Abstract A random-primed complementary DNA library was constructed from plasma containing the uncharacterized non-a, non-b hepatitis (NANBH) agent and screened with serum from a patient diagnosed with NANBH. A complementary DNA clone was isolated that was shown to encode an antigen associated specifically with NANBH infections. This clone is not derived from host DNA but from an RNA molecule present in NANBH infections that consists of at least 10,000 nucleotides and that is positive-stranded with respect to the encoded NANBH antigen. These data indicate that this clone is derived from the genome of the NANBH agent and are consistent with the agent being similar to the togaviridae or flaviviridae. This molecular approach should be of great value in the isolation and characterization of other unidentified infectious agents. 6

7 Budowa wirusa HCV E1, E2 - geny kodujące białka otoczki, NS3 - gen kodujący białko o funkcji proteazy serynowej i helikazy, NS5 - gen kodujący RNAzależną polimerazę RNA, CAP - gen kodujący białko kapsydu, NS2 i NS4 - geny kodujące białka łączące się z błoną komórkową (HCV), 5`NTR i 3`NTR - fragmenty nie podlegające translacji na końcu 5` i 3` genomu 7

8 Naturalny przebieg zakażenia HCV HCC Rak wątrobowokomórkowy 8

9 Epidemiologia zakażeń HCV Na świecie 170 milionów ludzi przewlekle zakażonych ludzi umiera każdego roku z powodu chorób związanych z zakażeniem HCV (WHO: najwyższe rozpowszechnienie w Egipcie (nawet do 22%). Europa od 0,1% (Skandynawia) do 6,0% (Rumunia, niektóre rejony Włoch oraz krajów basenu Morza Śródziemnego) 9

10 Częstość zakażeń HCV na świecie 10

11 Częstość zakażeń HCV w Europie (anty-hcv) EU_neighbourhood.pdf 11

12 Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce częstość anty-hcv W populacji ogólnej 0,9-2,9% (1-4): osób hospitalizowanych z przyczyn nie związanych ze schorzeniami wątroby: anty-hcv 1,9%, HCV-RNA 0,6% (1) dorosłych - anty- HCV RR 0,95% (2) pierwszorazowi dawcy krwi - 0,86% (3) zwiększona u osób w wieku powyżej 65 lat (2,93%) wyższa u mieszkańców miast niż wsi (4). W wybranych grupach populacji oraz grupach ryzyka: u chorych na hemofilię (95%) urodzonych przed rokiem 1990 (5). 1. Flisiak R i wsp. Prevalence and risk factors of HCV infection in Poland. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2011; 23: Godzik P i wsp. Rozpowszechnienie przeciwciał anty-hcv wśród osób dorosłych w Polsce wyniki badania przekrojowego w populacji ogólnej. Przegląd Epidemiologiczny 2012; 66(4): Seyfried H i wsp. Analiza częstości markerów zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) u polskich dawców krwi w latach Przegląd Epidemiologiczny 2005,59(4): Hartleb M i wsp. Serological prevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus infection in the elderly population: Polish nationwide survey - PolSenior. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012;24(11): Windyga J i wsp. [Prevalence of HCV, HBV and HIV infections among severe Polish haemophiliacs]. Przegl Epidemiol. 2008;62(2):

13 Metody diagnostyczne Badania przeglądowe - wykrywanie przeciwciał anty-hcv technikami immunochemicznymi, kalibrowanymi wobec standardów WHO/UE : testy immunoenzymatyczne (ELISA), testy enzymatyczne (EIA), testy immunoenzymatyczne na mikrocząsteczkach (MEIA), testy chemiluminescencyjne (CLIA), testy elektro-chemiluminescencyjne (ECLIA) oraz testy immunoenzymatyczno-fluorescencyjne (ELFA). Potwierdzenie zakażenia - wykrywanie HCV RNA metodą PCR, badania przesiewowe, których wyniki były powtarzalnie reaktywne 13

14 Zlecenie badania laboratoryjnego Laboratorium opracowuje, wdraża i stosuje: procedurę zlecania badań laboratoryjnych oraz formularz zlecenia badania laboratoryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o standardach jakości w medycznym laboratorium diagnostycznym. Dokumentacja medyczna w laboratorium (zlecenia badań laboratoryjnych) prowadzona, przechowywana i przetwarzana zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej. 14

15 Pobieranie i przygotowanie materiału do badań laboratoryjnych Systemy do pobierania próbek od różnych producentów różnią się między sobą. Ściśle przestrzegać zaleceń producenta odczynników oraz producenta probówek i systemów pobrań odnośnie pozyskania materiału do badań (stosowanych antykoagulantów) i parametrów wirowania. 15

16 Pobieranie i przygotowanie materiału do badań laboratoryjnych Pobieranie krwi do probówek w systemie zamkniętym zmniejszenie ryzyka kontaminacji na etapie przedanalitycznym i ograniczenie prawdopodobieństwa wyników fałszywie dodatnich (zwłaszcza w badaniach prowadzonych metodami molekularnymi) Opis probówki z pobranym materiałem Imię i nazwisko PESEL data pobrania kod paskowy 16

17 Pobieranie i przygotowanie materiału do badań laboratoryjnych Przechowywanie zamkniętego pojemnika z materiałem zgodnie z wytycznymi producenta. Rodzaj materiału (surowica lub osocze), system pobierania i transport zawsze zwalidowane ze stosowanym testem diagnostycznym celem uniknięcia błędów przedanalitycznych i zapewnienia wiarygodnych wyników (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. [* Dz.U. nr 61 poz. 435 z późn. zm.]) 17

18 Transport materiału do badań Warunki i czas transportu krwi pobranej do badania zgodne z zaleceniami producenta testu diagnostycznego. Materiał do badań laboratoryjnych transportowany i dostarczany do Laboratorium przez upoważnione osoby w zamkniętych probówkach, w zamkniętym opakowaniu zbiorczym, oznakowanym materiał zakaźny. 18

19 Przyjmowanie materiału do badań - procedury Laboratorium opracowuje, wdraża i stosuje procedury: przyjmowania, rejestrowania i oznakowania materiału do badań oraz udostępnia je zleceniodawcom, którzy potwierdzają zapoznanie się z nimi. 19

20 Przyjmowanie materiału do badań Niezgodności 1. Sprawdzenie a/zgodności danych ze zlecenia z oznakowaniem materiału oraz b/przydatności materiału do badania 2. Stwierdzenie niezgodności otrzymanego materiału z wymaganiami dotyczącymi pobierania, transportu lub innych nieprawidłowości uniemożliwiających wykorzystanie materiału do badania 3. Zgłoszenie niezgodności kierownikowi laboratorium lub osobie przez niego upoważnionej 4. Kwalifikacja materiału jako niezdatnego do badania 5. Odmowa wykonania badania 6. Odnotowanie odmowy wykonania badania w dokumentacji 7. Uzgodnienie dalszego postępowania laboratorium ze zleceniodawcą 20

21 Przyjmowanie materiału do badań Dokumentacja Dokumentacja dotyczy okresu przed i po wykonaniu badania, uwzględnia: miejsce czas temperaturę dane osób odpowiedzialnych za przechowywanie materiału 21

22 Wymagania dotyczące stosowanej aparatury i testów diagnostycznych (ustawa o wyrobach medycznych) deklaracja zgodności z dyrektywą 98/79/EC., certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, wpis do bazy danych o wyrobach medycznych przeznaczonych do używania w Rzeczpospolitej Polskiej [Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych], właściwe dostarczenie, prawidłowa instalacja i utrzymywanie, używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. 22

23 Wymogi dotyczące testów diagnostycznych testy wytworzone przez laboratorium typu in-house, home-made pełna walidacja spełnienie odpowiednich wymagań określonych przez Ministra Zdrowia. wpis do bazy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Prezes Urzędu udziela informacji publicznej o zawartości bazy na wniosek producenta lub laboratorium - zaleca się weryfikację czy usługodawca spełnia wymagania gwarantujące jakość oferowanego produktu. 23

24 Wymagania dotyczące stosowanej aparatury i testów diagnostycznych (ustawa o wyrobach medycznych) Użytkownik jest obowiązany do przestrzegania instrukcji użytkowania, w szczególności procedur dotyczących: wykonania badania (!) interpretacji wyników (!). 24

25 Badanie HCV RNA W osoczu lub surowicy krwi, Do potwierdzania zakażenia HCV u pacjentów z wynikiem powtarzalnie reaktywnym badania przeciwciał anty-hcv Wykrycie RNA HCV wskazuje na replikację wirusa i jest dowodem czynnego zakażenia. 25

26 Badanie HCV RNA Parametry analityczne muszą być potwierdzone przez producenta odpowiednimi dokumentami: wysoka czułość (dolna granica wykrywalności 25 IU/ml) wysoka swoistość granica wykrywalności podawana w IU/ml dla umożliwienia porównania wyników pomiędzy testami oraz między laboratoriami należy używać testów wykrywających wszystkie genotypy z taką samą/porównywalną czułością (genotypy 1-6) Laboratorium jest obowiązane do wykonywania minimum 100 badań HCV RNA rocznie. 26

27 Badanie polimorfizmu HCV - genotypy Sześć głównych genotypów wirusa zapalenia wątroby typu C: 1, 2, 3, 4, 5 i

28 Badanie polimorfizmu HCV dystrybucja genotypów na świecie Genotypy 1, 2 i 3 odpowiadają za ponad 90% przypadków zakażeń wirusem HCV w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i Japonii. 28

29 Badanie polimorfizmu HCV dystrybucja genotypów w Polsce W Polsce ponad 80% zakażeń genotypem 1 HCV istnieją różnice geograficzne w częstości występowania poszczególnych genotypów Panasiuk A. et al. Distribution of HCV genotypes in Poland. Przeg epidemiol 2013, 67, 1: Chlabicz S. et al. Changing HCV genotypes distribution in Poland - Relation to source and time of infection J Clin Virol 2008, 42, 2: Brojer E. et al. Genotypy HCV u polskich dawców krwi. Przegląd Epidemiologiczny 2008,62: Brojer E. et al. The HCV genotype frequency in HCV RNA positive/anti-hcv negative blood donors identified in NAT screening program in Poland. Transfusion 2004,44(12):

30 Badanie polimorfizmu HCV - znaczenie Genotyp wirusa HCV: ma związek ze skutecznością leczenia ma kluczowe znaczenie dla wyboru sposobu leczenia i jego dalszego monitorowania 30

31 Badanie polimorfizmu HCV zakres badań Przed rozpoczęciem leczenia antywirusowego oznaczanie genotypów 1-6 Nie wymaga się oznaczania podtypów dla poszczególnych genotypów W przyszłości określanie podtypów (aktywność inhibitorów proteazy wobec wirusa HCV różna dla podtypów 1a i 1b) 31

32 Perspektywy diagnostyki przed leczeniem HCV Badanie polimorfizmu genu interleukiny 28B (CC-CT-TT) Prawdopodobieństwo spontanicznej eliminacji zakażenia HCV i skuteczność terapii zależy od polimorfizmu nukleotydu rs (chromosom 19 w okolicy genu kodującego IL28B) Chorzy z genotypem C/C (30% zakażonych HCV w Polsce) mają znacznie wyższe szanse na uzyskanie SVR, niż chorzy z genotypem C/T lub T/T (odpowiednio 52% i 18% populacji) /Oznaczanie genotypu IL28B nie jest aktualnie wymagane w algorytmie diagnostycznym oraz przy kwalifikowaniu do leczenia chorych zakażonych HCV./ 32

33 Kontrola jakości Wewnętrzna kontrola jakości badań Zewnętrzna kontroli jakości co najmniej raz w roku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia). 33

34 Kontrola jakości Za prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości oraz uczestnictwo w programach zewnętrznej oceny jakości odpowiada kierownik laboratorium lub wyznaczony przez niego pracownik. Przechowywanie dokumentacji kontroli jakości badań - 20 lat (zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej) 34

35 Formułowanie wyników (1) Formularz sprawozdania z badania przesiewowego musi być zgodny z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokumentacji medycznej. Autoryzacja wyniku przez diagnostę laboratoryjnego lub lekarza, będącego jednocześnie diagnostą laboratoryjnym. 35

36 niereaktywny = ujemny Formułowanie wyników (2) Badanie przeglądowe powtarzalnie reaktywny = dodatni W przypadku próbki powtarzalnie reaktywnej w teście przesiewowym, autoryzujący sprawozdanie zamieszcza informację o uzyskaniu powtórnie reaktywnego wyniku badania z zaleceniem zgłoszenia się pacjenta do lekarza POZ w celu skierowania do lekarza specjalisty chorób zakaźnych. Wskazane jest zlecenie dalszych badań uzupełniających testem HCV RNA; decyzję o ich wykonaniu podejmuje lekarz specjalista chorób zakaźnych 36

37 Formułowanie wyników (3) Badanie potwierdzające (HCV-RNA) reaktywny / dodatni = zakażony niereaktywny / ujemny = niezakażony/zakażenia nie stwierdzono 37

38 Wydawanie i archiwizacja wyników Wydawanie wyników w formie elektronicznej dopuszczalne z zachowaniem wymagań prawnych. Archiwizacja wyników zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji medycznej [rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21grudnia 2010 r. w sprawie dokumentacji medycznej]. 38

39 Zgłaszanie wyników inspekcji sanitarnej [Ust. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, , aktualizacja ]. Jaki wynik - zakażenie potwierdzone uzyskaniem dodatniego wyniku HCV RNA Kto - kierownik medycznego laboratorium Kiedy - w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania wyniku Komu - państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium 39

40 Algorytm postępowania diagnostycznego HCV decyzja klinicysty decyzja klinicysty 40

41 Podsumowanie Diagnozowanie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wymaga: postępowania zgodnego z określonym algorytmem stosowania odpowiednich metod dotyczących zarówno fazy przedanalitycznej jak i analitycznej dokumentowania kolejnych etapów przestrzegania zasad kontroli jakości 41

42 Grupa Robocza dr Elżbieta Puacz - Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa prof. Kazimierz Madaliński - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa dr hab. Piotr Grabarczyk - Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa prof. Bogdan Mazur - Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii SUM Zabrze prof. Bogdan Solnica - Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej CMUJ, Kraków; prof. Robert Flisiak - Polska Grupa Ekspertów HCV, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; prof. Waldemar Halota - Polska Grupa Ekspertów HCV, Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Bydgoszczy dr hab. Krzysztof Tomasiewicz - Polska Grupa Ekspertów HCV, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 42

43 Appendix

44 Częstość anty-hcv (RR) wśród dawców krwi w Polsce ( ) Przegląd Epidemiologiczny 2005, Seyfried i wsp

45 Oznaczanie genotypu HCV

46 Częstość zakażeń HCV wśród dawców z wynikami powtarzalnie reaktywnymi (1) zalezność od S/C (dawcy krwi)

47 Częstość zakażeń u dawców krwi z wynikami powtarzalnie reaktywnymi porównanie anty- HCV, HBsAg i anty-hiv 100% 80% 60% 40% 20% 0% HBsAg anty-hcv anty-hiv %potwierdzonych

48 Częstość zakażenia HCV wśród pierwszorazowych dawców krwi (anty-hcv)

49 . Zakażenia HCV w praktyce klinicznej Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 49

50 Wzw typu C światowy problem zdrowotny mln ludzi zakażonych 3% populacji na świecie szacuje się, że śmiertelność z powodu HCV może się potroić w ciągu następnych lat Raport WHO, 2000 Hepatitis C WHO 2002; HO/CDS/CSR/LYO/2003 Europa liczba zakażonych HCV 7,3-8,8 mln zapadalność >1,2% kraje południowo-wschodnie <0,1% kraje północne zgony 86 tys. osób rocznie główna przyczyna przeszczepień wątroby Uwe Siebert, Nicolai Muhlberger, Stefan Zeuzem,

51 Ranga problemu 2007 Parlament Europejski - Oświadczenie nr 0087/2006 HCV - poważny problem zdrowotny, wezwanie Rządów państw członkowskich do skoncentrowania się na wczesnej diagnostyce oraz zapewnienia dostępu do leczenia Kongres EASL, Mediolan - choroby wątroby piąta przyczyna zgonów w Europie, propozycja międzynarodowego programu badania chorób wątroby (aspektów medycznych, etycznych i finansowych) WHO Resolution on Viral Hepatitis 28 lipiec Światowy Dzień WZW 51

52 Jak się przenosi HCV? drogą krwiopochodną, płciową oraz wertykalną Zakażenia poza zakładami służby zdrowia Zakażenia jatrogenne 20% 80% kolczykowanie, tatuowanie, stosowanie dożylnie i donosowo środków odurzających hospitalizacje, drobne zabiegi medyczne, wstrzyknięcia i badania krwi 52

53 Grupy wysokiego ryzyka zakażenia HCV aminotransferazemia leczeni krwią przed 1992 r. dawcy i biorcy narządów (tkanek) hemodializowani aktywni i byli narkomani osadzeni w zakładach karnych zakażeni HIV i/lub HBV ryzyko transmisji wertykalnej i domowej (+ kontakty seksualne) przybywający z terenów endemicznych personel ochrony zdrowia Sarrazin C. Z. Gastroenterol.,

54 Wyniki badań przesiewowych liczba wykonanych badań anty-hcv liczba anty-hcv (+) (1,9 %) Ryzyko dodatniego anty-hcv u mężczyzn 2-krotnie większe u mieszkających w miastach 2-krotnie większe > 3 pobytów w szpitalach o połowę większe przetoczenia krwi przed krotnie większe dożylnie przyjmujący narkotyki 7-krotnie większe 54

55 Przeciwciała anty-hcv w Polsce 1,9% przyjmowanych do szpitali (n=26.057) 72% zakażonych HIV (n=278) 12% hemodializowanych (n=13.680) 7,25% więźniów (n=1.860) 0,4% kobiet ciężarnych (n=1.600) 55

56 1,5%/r HCC Historia naturalna wzw typu C wzw C ~ 80% pzw C 20% 20 lat marskość wątroby 1,1% r 0,4%/r krwotok z żylaków encefalopatia przełyku wątrobowa 2,5%/r wodobrzusze 86%/r 40%/r 68%/r 11%/r zgon Buti i wsp. J.Hepatol

57 włóknienie Modele progresji choroby szybka progresja pośrednia wolna 5-10 lat lat > 30 lat marskość HCC 3%/r niewyrównanie 5%-10%/r zgon 2%-5%/r 57 Alberti, London 1998

58 Progresja włóknienia do S4 a wiek i czas zakażenia > wiek < Czas trwania zakażenia (lata) Poynard et al. J Hepatol. 2001;34:

59 Wirusowa bomba zegarowa choroba przez wiele lat bezobjawowa moment zakażenia zwykle nieznany poważne zagrożenie zdrowia i życia zbyt późne rozpoznanie przekreśla szanse farmakoterapii bez czynnego poszukiwania zakażonych, ich monitorowania i leczenia narażamy się na trudne do oszacowania koszty 59

60 Cicha epidemia długotrwałe zmęczenie apatia nadmierna senność stany depresyjne objawy grypopodobne (bóle stawów, kości, mięśni, stany podgorączkowe) zaburzenia dyspeptyczne (niestrawność, wzdęcia, nudności, wymioty) 60

61 Ocena kliniczna objawy choroby? biochemia (AlAT) morfologia wątroby badania molekularne (HCV RNA, genotyp, lekooporność, IL-28B) monitorowanie wczesnych zmian nowotworowych 61

62 Cele terapii przeciwwirusowej zmniejszenie postępu i remisja choroby zahamowanie włóknienia (regresja) zapobieganie nieprawidłowej proliferacji hepatocytów eliminacja wiremii HCV poprawa jakości życia 62

63 Wskazania do leczenia zakażeń HCV ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C monoterapia interferonami naturalnymi, rekombinowanymi lub preparatami pegylowanymi przewlekłe zapalenie wątroby typu C marskość wątroby w okresie wyrównania pozawątrobowa manifestacja zakażenia HCV PegIFN+RBV - dorośli i dzieci > 3 rż Peg+RBV+IP - dorośli zakażeni G1 HCV w przypadku przeciwwskazań lub działań niepożądanych w leczeniu dwulekowym możliwe jest stosowanie innych postaci interferonów w monoterapii lub połączeniu z rybawiryną 63

64 Przeciwwskazania do leczenia IFN alfa bezwzględne względne ciąża okres karmienia alergia na lek choroby psychiczne choroba wieńcowa zaburzenia krążenia mózgowego neutropenia znaczna trombocytopenia 64

65 Przeciwwskazania do leczenia rybawiryną końcowy okres niewydolności nerek znaczna niedokrwistość hemoglobinopatie ciąża podeszły wiek niewyrównane nadciśnienie tętnicze 65

66 HCV RNA (log 10 IU/ml) Typy odpowiedzi wirusologicznej PegIFN/RBV Brak odpowiedzi Odpowiedź częściowa Przełom Nawrót Spadek 2 log Granica wykrywalności Tygodnie 66

67 HCV RNA (log IU/mL) Odpowiedź wirusologiczna w przebiegu leczenia (obowiązujące rekomendacje) HCV RNA niewykrywalne (<25 IU/mL) w kolejnych tygodniach terapii HCV RNA(-) 25 0 RVR EVR DVR ETR SVR 4 tyg. 12 tyg. szybka wczesna 24 tyg. późna zakończenie leczenia na koniec terapii 24 tyg. po zakończeniu terapii trwała 67

68 Przewlekłe zapalenie wątroby typu C terapia dwulekowa genotyp 2 lub 3 HCV PegIFN-alfa + RBV niska wyjściowa wiremia (< IU/mL) i RVR (niskie stężenia wiremii - zapisy rejestracyjne) PegIFN-alfa + RBV PegIFN-alfa + RBV pozostali zakażeni; reterapia po nieskutecznej 16 tyg. terapii reterapia po nieskutecznej 24 tyg. terapii

69 Przewlekłe zapalenie wątroby typu C terapia dwulekowa genotyp 1 lub 4 HCV PegIFN-alfa + RBV niska wyjściowa wiremia (< IU/mL) i RVR PegIFN-alfa + RBV pozostali z EVR; reterapia po nieskutecznej 24 tyg. terapii PegIFN-alfa + RBV pozostali z DVR; reterapia po nieskutecznej 48 tyg. terapii w przypadku EVR; chorzy na wyrównaną marskość wątroby

70 Prognozowanie SVR u zakażonych genotypem 1 Peg-IFN α-2a 180 g/tydz. + R 1.000/1.200 mg/dz. przez 48 tyg. (n=569) SVR: 5% (5/111) No EVR 20% (111/569) RVR 16% (90/569) SVR: 87% (78/90) SVR: 27% (34/128) pevr 22% (128/569) cevr 42% (240/569) SVR: 68% (162/240) 70

71 Nowe strategie leczenia pzw C Peg-IFN + RBV (SOC) PegIFN jako złoty standard 1 x DAA + SOC 2 x DAAs + SOC bez interferonu? IFN-free? lata DAA = Direct acting antivirals; SOC = standard of care 71

72 Skuteczność terapii trójlekowej +30% Jacobson et al. NEJM Poordad NEJM 2012

73 Boceprewir (Victrelis) - BOC Faza lead-in PegIFN alfa RBV następnie PegIFN alfa RBV BOC 3x800 mg/dz 73

74 Terapia trójlekowa z zastosowaniem boceprewiru nieleczeni leczeni nieskutecznie - nawrót - częściowa odpowiedź - odpowiedź nieznana HCV RNA (-) w 8 i 24 tyg. HCV RNA (+) w 8 tyg. HCV RNA (-) w 24 tyg. PR PR PR BOC/PR BOC/PR BOC/PR PR PR marskość wątroby PR BOC/PR tydz przerwanie leczenia: 12 tydz. HCV RNA >100 IU/mL 24 tydz. HCV RNA 25 IU/mL

75 SVR (BOC+PR) Nieleczeni 63-66% BOC i 38% PR Wcześniejsze nawroty (relapsers) 69-75% BOC i 29% PR Wcześniejsi częściowo odpowiadający 40-52% BOC i 7% PR 75

76 Telaprevir (Incivo) - TVR PegIFN alfa RBV 180 µg/tydz. dawka zależna od mc mg/dz TVR 3x750 mg/dz T54 R155 A156 V36 Sarrazin et al., Gastroenterology 2007;132:

77 Terapia trójlekowa z zastosowaniem telaprewiru nieleczeni nawrót po leczeniu HCV RNA (-) w 4 i 12 tyg. HCV RNA (+) w 4 lub 12 tyg. TVR/PR TVR/PR PR PR leczeni nieskutecznie - częściowa odpowiedź - całkowity brak odpowiedzi - odpowiedź nieznana marskość wątroby TVR/PR TVR/PR PR PR bez przerwania leczenia tydz przerwanie leczenia (nie dotyczy marskości): 4 lub 12 tydz. HCV RNA>1000 IU/mL 24 lub 36 tydz. HCV RNA 25 IU/mL 77

78 SVR (TVR+PR) 1. TVR w skojarzeniu z leczeniem standardowym znacznie podnosi skuteczność terapii u wcześniej nieleczonych (SVR 72-75%) i nieskutecznie leczonych niezależnie od typu braku odpowiedzi na poprzednie leczenie (nawroty, częściowa odpowiedź, brak odpowiedzi) (SVR do 88%) 2. Faza lead-in nie zwiększała częstości SVR. 3. Wysypka i niedokrwistość należały do najczęstszych objawów niepożądanych, będąc przyczyną przerwania terapii odpowiednio w 4 i 3%. 78

79 Bezpieczeństwo i tolerancja terapii z BOC działania niepożądane PegIFN alfa-2a+rbv zmęczenie, bóle głowy i mięśni, gorączka niedokrwistość, neutropenia depresja, rozdrażnienie, bezsenność wysypka typowe dla BOC niedokrwistość i neutropenia suchość skóry, wysypka zaburzenia smaku 79

80 Bezpieczeństwo i tolerancja terapii z TVR działania niepożądane PegIFN alfa-2a+rbv zmęczenie, bóle głowy i mięśni, nudności, gorączka niedokrwistość, neutropenia depresja, rozdrażnienie, bezsenność wysypka typowe dla TVR wysypka, świąd, niedokrwistość, objawy okołoodbytnicze, nudności i biegunka *Common AEs that occurred more frequently (p<0.05) vs PR 1. Pegintron EMA Summary 5. Sherman of Product KE, Characteristics et al. Hepatology 2010;52(Suppl.):401A 2. Pegasys EMA Summary 6. Foster of Product GR, et Characteristics al. Hepatol Int 2011;5: Abstract PS Rebetol EMA Summary 7. Poordad of Product F, Characteristics et al. N Engl J Med 2011;364: Jacobson IM, et al. 8. Hepatology Bacon BR, 2010;52(Suppl.):427A et al. N Engl J Med 2011;364:

81 Dziękujemy za uwagę 81

82 Labaratoria Synevo w Polsce 82

83 Więcej informacji na stronach www 83

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV HCV zidentyfikowany w 1989 roku należy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA koduje białka strukturalne i niestrukturalne (co najmniej 10) ma 6 podstawowych

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV - maj 2010 1. Leczeniem powinni być objęci chorzy z ostrym, przewlekłym zapaleniem wątroby oraz wyrównaną

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Wydanie II Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 2, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład

Bardziej szczegółowo

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia

Waldemar Halota HCV. RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Waldemar Halota HCV RAPORT W BUDOWIE Instytut Ochrony Zdrowia Instytut Ochrony Zdrowia Członkowie Rady Konsultacyjnej Waldemar Halota, Robert Flisiak, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Tomasiewicz, Mirosław

Bardziej szczegółowo

Miejsce terapii trójlekowej w leczeniu zakażeń HCV

Miejsce terapii trójlekowej w leczeniu zakażeń HCV Miejsce terapii trójlekowej w leczeniu zakażeń HCV Robert Flisiak Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Warszawa, 10 luty 2012 Przeciwciała anty-hcv i genotypy HCV

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013

Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 1 65-70 Rekomendacje Recommendations Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C Rekomendacje Polskiej

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV Wątroba to największy i bardzo ważny narząd! Produkuje najważniejsze białka Produkuje żółć - bardzo istotny czynnik w procesie trawienia

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV. Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV Zakażenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Rozpowszechnienie zakażeń HCV Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią

Bardziej szczegółowo

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - klinika, diagnostyka, leczenie

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - klinika, diagnostyka, leczenie Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - klinika, diagnostyka, leczenie HCV zidentyfikowany w 1989 roku nalezy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA

Bardziej szczegółowo

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2011

Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2011 Standardy leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Rekomendacje Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2011 Waldemar Halota [przewodniczący], Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Janusz Cianciara,

Bardziej szczegółowo

Zakażenia HCV w Polsce skala problemu, rozpowszechnienie, możliwości terapii

Zakażenia HCV w Polsce skala problemu, rozpowszechnienie, możliwości terapii Zakażenia HCV w Polsce skala problemu, rozpowszechnienie, możliwości terapii Robert Flisiak Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Warszawa, 11 październik 2012 6000

Bardziej szczegółowo

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak

Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Odległe następstwa różnych scenariuszy polityki zdrowotnej w zakresie kontroli zakażeń HCV Robert Flisiak Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B18.2) Załącznik B.2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B18.2) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1.1. Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy w wieku powyżej 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki najnowszych badań klinicznych i perspektywy ich wykorzystania

Wyniki najnowszych badań klinicznych i perspektywy ich wykorzystania Wyniki najnowszych badań klinicznych i perspektywy ich wykorzystania Dr hab. med. Jerzy Jaroszewicz Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kierownik: prof. Robert Flisiak

Bardziej szczegółowo

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C WZW typu C Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia, ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07 08; e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl Wirusowe Zapalenie

Bardziej szczegółowo

EFFICACY OF TRIPLE THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C NOT TREATED AND PATIENTS PREVIOUSLY TREATED INEFFECTIVELY

EFFICACY OF TRIPLE THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C NOT TREATED AND PATIENTS PREVIOUSLY TREATED INEFFECTIVELY ZEGL EPIDEMIOL 2012; 66: 49-54 Problemy zakażeń Dorota Kozielewicz, Waldemar Halota, Dorota Dybowska SKUTECZNOŚĆ TERAPII TRÓJLEKOWEJ U CHORYCH ZEWLEKLE ZAKAŻONYCH HCV, NIELECZONYCH I Z NIESKUTECZNĄ WCZEŚNIEJSZĄ

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.71. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ (ICD-10 B 18.2) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji: 1) Do programu kwalifikowani są dorośli świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1.1. Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1.1. Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1.1. Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

HCV co nowego? Alicja Wiercińska- Drapało Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

HCV co nowego? Alicja Wiercińska- Drapało Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Warszawski Uniwersytet Medyczny HCV co nowego? Alicja Wiercińska- Drapało Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Całkowita, szacunkowa liczba zakażonych HCV 115 mln (92-149) anty- HCV występuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 21. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. 21. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18. ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria Kwalifikacji 1.1. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy w wieku powyżej 3 lat, chorzy na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, charakteryzujący się obecnością

Bardziej szczegółowo

Polska Grupa Ekspertów HCV

Polska Grupa Ekspertów HCV PRZEGL EPIDEMIOL 2012; 66: 83-88 Problemy zakażeń Waldemar Halota [przewodniczący], Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Janusz Cianciara, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Piotr

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1.1. Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2014

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2014 Polska Grupa Ekspertów HCV: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Małgorzata Pawłowska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz, Piotr Małkowski Rekomendacje leczenia wirusowych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2)

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) Załącznik B.2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1.1. Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 52 3291 Poz. 270 270 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia zakażeń HCV w Polsce

Epidemiologia zakażeń HCV w Polsce Epidemiologia zakażeń HCV w Polsce Krzysztof Tomasiewicz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 09.01.2015 Historia HCV 1989 Odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu

Bardziej szczegółowo

21. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1)

21. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1) Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. 21. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B 18.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Kryteria kwalifikacji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. HCV - klinika, diagnostyka, leczenie

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. HCV - klinika, diagnostyka, leczenie Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV HCV - klinika, diagnostyka, leczenie HCV zidentyfikowany w 1989 roku nalezy do rodziny Flaviviridae zawiera jednoniciowy RNA koduje bialka strukturalne i niestrukturalne

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby typu B

Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby typu B załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B W OPORNOŚCI NA LAMIWUDYNĘ ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby

Bardziej szczegółowo

Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego.

Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego. Efekty leczenia lamiwudyną przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B na podstawie materiału własnego. Hanna Berak Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Wskazania do leczenia lamiwudyną nieskuteczna

Bardziej szczegółowo

Działalność Polskiej Grupy Ekspertów HBV

Działalność Polskiej Grupy Ekspertów HBV Działalność Polskiej Grupy Ekspertów HBV Prof. Jacek Juszczyk [Przewodniczący], Prof. Anna Boroń-Kaczmarska, Prof. Janusz Cianciara, Prof. Robert Flisiak, Prof. Andrzej Gładysz, Prof. Waldemar Halota,

Bardziej szczegółowo

PILOTAŻOWY PROGRAM WYKRYWANIA WIRUSOWEGO ZAKAŻENIA WĄTROBY TYPU C (WZW C) DLA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA. Okres realizacji Lipiec - Grudzień 2014 r

PILOTAŻOWY PROGRAM WYKRYWANIA WIRUSOWEGO ZAKAŻENIA WĄTROBY TYPU C (WZW C) DLA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA. Okres realizacji Lipiec - Grudzień 2014 r PILOTAŻOWY PROGRAM WYKRYWANIA WIRUSOWEGO ZAKAŻENIA WĄTROBY TYPU C (WZW C) DLA MIESZKAŃCÓW JAROSŁAWIA Okres realizacji Lipiec - Grudzień 2014 r 1. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO Problem zdrowotny Problem WZW

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania. Projekt 3 - Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV. Państwowy Zakład Higieny

Procedura postępowania. Projekt 3 - Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV. Państwowy Zakład Higieny Znak sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie procedura postępowania Procedura postępowania wersja po konsultacji z Ekspertami ds. klinicznych Projekt 3 - Pilotażowy Program badania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wieruszowie Hcv HCV to wirus zapalenia wątroby typu C EPIDEMIOLOGIA Wg danych Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, uznawanych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n.med. Jarosław Drobnik prof. nadzw. PMWSZ Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego WNoZ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. n.med. Jarosław Drobnik prof. nadzw. PMWSZ Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego WNoZ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dr hab. n.med. Jarosław Drobnik prof. nadzw. PMWSZ Zakład Gerontologii, Katedra Zdrowia Publicznego WNoZ Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu HCV wirusowe zapalenie wątroby typem wirusa C (dawniej nie A /

Bardziej szczegółowo

Incivo (telaprewir) w leczeniu przewlekłego WZW typu C, u chorych wcześniej nieleczonych populacja refundacyjna STRONA TYTUŁOWA WERSJA ROBOCZA

Incivo (telaprewir) w leczeniu przewlekłego WZW typu C, u chorych wcześniej nieleczonych populacja refundacyjna STRONA TYTUŁOWA WERSJA ROBOCZA STRONA TYTUŁOWA WERSJA ROBOCZA 1 Wykonawca: Aestimo s.c. 2 Spis treści Wykaz skrótów... 5 Streszczenie... 6 1 Analiza wpływu na system ochrony zdrowia... 11 1.1 Analiza wpływu na budżet płatnika... 12

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2015

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2015 Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2015 Polska Grupa Ekspertów HCV: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015

Światowy Dzień WZW 28 lipca 2015 N A R O D O W Y I N S T Y T U T Z D R O W I A P U B L I C Z N E G O P A Ń S T W O W Y Z A K Ł A D H I G I E N Y 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Centrala: (+48 22) 54-21-400, Dyrektor: (+48 22) 849-76-12

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomasiewicz

Krzysztof Tomasiewicz HCV w statystyce Krzysztof Tomasiewicz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 22.09.2015 Transmisja HCV w Polsce Zakażenia krwiopochodne drogą płciową (1%), z matki

Bardziej szczegółowo

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Szanowna Pani, Do listopada 2014r. kobiety ciężarne mają możliwość bezpłatnego przebadania się w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). Stanowią

Bardziej szczegółowo

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci.

Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. Testy dla kobiet w ciąży. Zakażenie HIV i AIDS u dzieci. dr n. med. Agnieszka Ołdakowska Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE

BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ KREW U DAWCÓW KRWI W POLSCE PRZEGL EPIDEMIOL 2015; 69: 591-595 Problemy zakażeń Piotr Grabarczyk, Aneta Kopacz, Ewa Sulkowska, Dorota Kubicka-Russel, Maria Mikulska, Ewa Brojer, Magdalena Łętowska BADANIA WIRUSÓW PRZENOSZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Programy terapeutyczne/lekowe w chorobach zakaźnych - dostęp do innowacyjnych leków. Andrzej Horban

Programy terapeutyczne/lekowe w chorobach zakaźnych - dostęp do innowacyjnych leków. Andrzej Horban Programy terapeutyczne/lekowe w chorobach zakaźnych - dostęp do innowacyjnych leków Andrzej Horban Programy terapeutyczne/lekowe w chorobach zakaźnych - dostęp do innowacyjnych leków Przyczyny tworzenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Stanowisko Rady Przejrzystości nr 3/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie oceny leku Victrelis (boceprewir) (EAN: 5909990896325) w ramach programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia

Bardziej szczegółowo

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B?

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? SZCZEPIONKA WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSZYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 759/LXVII/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 759/LXVII/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 759/LXVII/2014 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Pilotażowego Programu Wykrywania Wirusowego Zakażenia Wątroby typu C (WZW C) dla mieszkańców miasta Jarosławia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA W 2016 r.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA W 2016 r. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA LESZNA W 2016 r. I. OPIS PROBLEMU ZDROWOTNEGO 1. Problem zdrowotny - wirusowe zapalenie wątroby

Bardziej szczegółowo

WZW typu C KOSZTY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPOŁECZNE, OPŁACALNOŚĆ

WZW typu C KOSZTY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPOŁECZNE, OPŁACALNOŚĆ Robert Plisko WZW typu C KOSZTY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPOŁECZNE, OPŁACALNOŚĆ Konferencja Innowacje w leczeniu HCV ocena dostępności w Polsce 5 stycznia 2015 roku Naturalny przebieg infekcji WZW typu

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie przewlekłego WZW typu C

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie przewlekłego WZW typu C Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU C ICD - 10 B 18.2 - przewlekłe zapalenie wątroby typu C Załącznik nr 47 do zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka

Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV. Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV Zakazenia i zachorowania etiologii HCV - epidemiologia i profilaktyka Rozpowszechnienie zakazen HCV Swiatowa Organizacja Zdrowia szacuje, ze zakazeni HCV stanowia

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 73/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. o projekcie programu polityki

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2014

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2014 Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2014 Polska Grupa Ekspertów HCV: Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych. Biuro Obsługi Rady Konsultacyjnej

Agencja Oceny Technologii Medycznych. Biuro Obsługi Rady Konsultacyjnej Agencja Oceny Technologii Medycznych Biuro Obsługi Rady Konsultacyjnej Wniosek o objęcie refundacją leku Victrelis (boceprewir) we wskazaniu: leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C wywołanego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) www.swiss-contribution.admin.ch/poland www.programszwajcarski.gov.pl Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B?

WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? WZW TYPU B CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? CZY WYKORZYSTAŁEŚ WSYSTKIE DOSTĘPNE ŚRODKI ABY USTRZEC SIĘ PRZED WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU B? ZDOBĄDŹ INFORMACJE! ZASZCZEP SIĘ! ZDOBĄDŹ OCHRONĘ! szczepionka przeciw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 Program został opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka styczeń, 2015r. 1. OPIS PROBLEMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PŁOCKA W LATACH 2015-2017 Program został opracowany w Wydziale Zdrowia i Spraw Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka styczeń, 2015r. 1. OPIS PROBLEMU

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. med. Michał Kukla Klinika Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach

Dr hab. n. med. Michał Kukla Klinika Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach Nowe możliwości leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C Dr hab. n. med. Michał Kukla Klinika Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach Rozmieszczenie zakażeń WZW C na świecie Ameryka

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Rekomendacja nr 35/2015 z dnia 7 maja 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 5/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Copegus

Bardziej szczegółowo

HCV W POLSCE STRATEGIA ROZWIĄZANIA PROBLEMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁANIA W PERSPEKTYWIE 2015 2016 RAPORT INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA

HCV W POLSCE STRATEGIA ROZWIĄZANIA PROBLEMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁANIA W PERSPEKTYWIE 2015 2016 RAPORT INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA HCV W POLSCE STRATEGIA ROZWIĄZANIA PROBLEMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁANIA W PERSPEKTYWIE 2015 2016 RAPORT INSTYTUTU OCHRONY ZDROWIA HCV W POLSCE STRATEGIA ROZWIĄZANIA PROBLEMU ZDROWOTNEGO ORAZ DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

WZW co to jest? Wirusowe Zapalenie Wątroby (WZW) to bardzo groźna i jedna z najczęstszych chorób zakaźnych na świecie.

WZW co to jest? Wirusowe Zapalenie Wątroby (WZW) to bardzo groźna i jedna z najczęstszych chorób zakaźnych na świecie. WZW co to jest? Wirusowe Zapalenie Wątroby (WZW) to bardzo groźna i jedna z najczęstszych chorób zakaźnych na świecie. Ma zasięg globalny. Wywołana jest zakażeniem wirusowym czynnikami sprawczymi zarówno

Bardziej szczegółowo

WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY Marta Wróblewska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY Marta Wróblewska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY Marta Wróblewska Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny WIRUSY ZAPALENIA WĄTROBY Pierwotnie hepatotropowe: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HGV Inne

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 201 r. Poz. 118 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 października 201 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15693 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 września 2015 r.

Warszawa, 22 września 2015 r. WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C ANALIZA KOSZTÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Małgorzata Gałązka-Sobotka, Jerzy Gryglewicz, Jakub Gierczyński Warszawa, 22 września 2015 r. http://instytuty.lazarski.pl/izwoz/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV NA LATA.

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV NA LATA. Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia. PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ HCV WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA / GMINY NA LATA. Autorzy: dr n. chem. Iwona Iwanicka dr n. med. Elżbieta Roczek 1. OPIS PROBLEMU

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 185/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. o projekcie programu Pilotażowy Program wykrywania zakażeń WZW typu B i C dla

Bardziej szczegółowo

Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Magdalena Durlik Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytut Transplantologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Ryzyko przeniesienia choroby od dawcy do biorcy przeszczepu Zakażenia bakteryjne,

Bardziej szczegółowo

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C W Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2015r.

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C W Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2015r. Szkolenie dla samorządów i realizatorów Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C W Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2015r. dr n. med. Krzysztof Gierlotka specjalista chorób zakaźnych Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Rekomendacja nr 24/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 189/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki zakażeń HCV dla Gminy Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2016

Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2016 Rekomendacje leczenia wirusowych zapaleń wątroby typu C Polskiej Grupy Ekspertów HCV - 2016 Waldemar Halota, Robert Flisiak, Anna Boroń-Kaczmarska, Jacek Juszczyk, Piotr Małkowski, Małgorzata Pawłowska,

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie przewlekłego WZW typu B lub C

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Leczenie przewlekłego WZW typu B lub C Nazwa programu: LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B lub C ICD - 10 B 18.1 - przewlekłe zapalenie wątroby typu B B 18.2 - przewlekłe zapalenie wątroby typu C Dziedzina medycyny: Choroby zakaźne załącznik nr

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Incivo (telaprewir) w leczeniu przewlekłego WZW typu C

Incivo (telaprewir) w leczeniu przewlekłego WZW typu C 1 Wykonawca: ''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''' ''''' ''''' '''''''

Bardziej szczegółowo

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1.

1.2. Zlecenie może być wystawione w formie elektronicznej z zachowaniem wymagań, o których mowa w poz. 1.1. Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2005 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Podstawowe standardy jakości w czynnościach laboratoryjnej diagnostyki medycznej, ocenie ich jakości i wartości diagnostycznej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata Załącznik do UCHWAŁY NR XVIII/211/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata 2015-2017 Program profilaktyki zakażeń

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

Raport został wykonany na zlecenie i sfinansowany przez firmę Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Raport został wykonany na zlecenie i sfinansowany przez firmę Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Wykonawca: Autorzy: Konflikt interesów: Raport został wykonany na zlecenie i sfinansowany przez firmę Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Autorzy nie zgłosili konfliktu interesów. Wersja 1.1 ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 1372 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI

Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI Załącznik nr 11 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI ICD 10 D80 w tym D80.0, D80.1, D80.3, D80.4, D80.5,

Bardziej szczegółowo

raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00

raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00 raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00 raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Zespół Gilberta u chorego z rozpoznaniem przewlekłego wzw B, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i HFE-hemochromatozy

Zespół Gilberta u chorego z rozpoznaniem przewlekłego wzw B, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i HFE-hemochromatozy Zespół Gilberta u chorego z rozpoznaniem przewlekłego wzw B, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i HFE-hemochromatozy Katarzyna Sikorska Gdański Uniwersytet Medyczny ABC Hepatologii dziecięcej 16.10-17.10.2015,

Bardziej szczegółowo

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 615 Poz. 27 Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M

Bardziej szczegółowo

PRACA ORYGINALNA. Elżbieta Ćwikowska, Izabela Michalczak, Karolina Stasik-Pierechod, Danuta Pruszkowska, Barbara Wyrwińska, Małgorzata Szafran

PRACA ORYGINALNA. Elżbieta Ćwikowska, Izabela Michalczak, Karolina Stasik-Pierechod, Danuta Pruszkowska, Barbara Wyrwińska, Małgorzata Szafran PRACA ORYGINALNA Journal of Transfusion Medicine 2010, tom 3, nr 2, 55 61 Copyright 2010 Via Medica ISSN 1689 6017 Badania technikami biologii molekularnej wirusów zapalenia wątroby typu B i typu C oraz

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania

Bardziej szczegółowo

WĄTROBOWOKOMÓRKOWY. Prof. Jacek Juszczyk

WĄTROBOWOKOMÓRKOWY. Prof. Jacek Juszczyk ZAKAŻENIE HBV A RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY Prof. Jacek Juszczyk Przewodniczący Polskiej lk Grupy Ekspertów HBV Historia naturalna zakażenia HBV Historia naturalna przewlekłego zapalenia wątroby typu B jest

Bardziej szczegółowo

raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00

raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00 raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA Kraków sierpień 2014 wersja 1.00 raport systemowy wzw typu c KONIECZNOŚĆ ZMIAN W ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.

LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 764 Poz. 86 Załącznik B.75. LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) ŚWIADCZENIOBIORCY

Bardziej szczegółowo