Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha. Według proroctw Sybilli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha. Według proroctw Sybilli"

Transkrypt

1 1 W NUMERZE M.IN. Przepis na cały rok Wziąć dwanaście miesięcy, Obmyć je dobrze do czysta Z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku. Biorąc po jednej części pracy Do każdego dnia dodać Dwie części wesołości i humoru, Trzy kopiate łyżki optymizmu, Łyżeczkę tolerancji, Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha I filiżanką ożywczej herbaty 1 Catherina Elisabeth Goethe ( ) matka poety (z niemieckiego prze³o y³a Anna Stasiak) 12 Leki mamy najtańsze Urbi et orbi Nadto w numerze m.in.: ale to wcale nie wychodzi nam na zdrowie, gdyż aż 65 procent z nich (na rynku), to generyki (najwięcej w Europie). Zaś w lekach innowacyjnych pozostajemy w tyle (patrz tabele IMS z komentarzem mgr P. Jóźwiakowskiego prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej) Nasza okładka Według proroctw Sybilli koniec świata miał nastąpić w 1000 roku za sprawą smoka, zamkniętego w lochach Watykanu, zionącego ogniem. Gdy się to okazało ostatniego dnia 999 roku nieprawdą wybuchła nieokiełznana radość. Odtąd do dziś pogrążamy się w radosnych harcach karnawałowych Stanowisko ORL w sprawie nowego projektu recept i zachęta do podpisywania petycji protestacyjnej (8) Dylematy zdrowotne starzejącej się Europy przedstawia Andrzej J. Ryś dyr. Departamentu Systemów Zdrowotnych w Brukseli (17) Sylwetka jedynej lekarkiposłanki z Małopolski, dr Lidii Gądek (20) Trybunał w Strasburgu poddaje w wątpliwość niektóre aspekty art. 52 polskiego Kodeksu Etyki Lekarskiej (52) Krzyżówka świąteczna (81) Zima; fot. Krzysztof Zgłobicki

2 2 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Profesor Janiny Sokołowskiej-Pituchowej. Niby nie była już aktywna w życiu publicznym, nie stawała za katedrą z kolejnym wykładem, ale przecież wciąż była o b e c n a. Bo to przecież Ona otwierała nam, na pierwszych latach studiów, drzwi wtajemniczenia do medycyny. Ona była pierwszym zwiastunem świata, w który wkraczamy na całe przyszłe życie zawodowe. Dlatego przykro i żal, że o d e s z ł a. Ale w sercach pozostanie. A na końcowych stronach tego wydania GGL znajdą Czytelnicy obszerne wspomnienie pióra Jurka Walochy i Jarka Zawilińskiego. Czytając, trudno nie zadumać się przez chwilę nad ścieżkami tego pracowitego życia. Przechodząc na grunt codzienności. W poprzednim numerze Galicyjskiej Gazety Lekarskiej p. Barbara Kaczkowska pisała, jak to się zaczęło, czyli o początku Izb Lekarskich w Polsce. Trudno przy okazji nie wspomnieć, że 60 lat temu się skończyło. Ustawą z grudnia 1951 zostały zniesione Izby lekarskie. Nie jest to powód do świętowania, ale zapomnieć o tym nie można. Przez 38 lat ( ) nas nie było. W końcu Samorząd Lekarski został odtworzony, choć niestety nie odzyskał swojej dawnej pozycji ani w państwie, ani wśród lekarzy. Dlaczego? To już temat na osobny długi artykuł, który być może kiedyś uda mi się popełnić. Dwa lata mijają 2 grudnia, kiedy to Sejm w nowej ustawie o Izbach lekarskich uznał obecne Izby Lekarskie za kontynuację tych przedwojennych, co pozwoliło nam odzyskać część utraconego majątku. Koło się zamknęło. Zakończyły się wybory parlamentarne. W parlamencie zasiadło kilkunastu lekarzy, w tym trzech z naszej Izby. Gratuluję serdecznie wyboru! Mam nadzieję, że będą mogli i chcieli zrobić coś dla środowiska, z którego się wywodzą. I że znając realia funkcjonowania ochrony zdrowia zdołają wpłynąć na zmianę kierunku, jaki nadali mu reformatorzy. Na początek proponuję znowelizować ustawę refundacyjną i zrezygnować z zapisów o karach umownych i zwrocie kosztów refundacji leków przepisanych pacjentom z nieważnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W całej Polsce w roku ubiegłym przepisano 20 (słownie dwadzieścia) recept refundowanych dla pacjentów, którzy nie mieli do tego prawa! Czy dla takiej skali zjawiska warto pisać ustawę? Chyba, że chodzi tu o zastraszenie lekarzy. Już tego próbowano. Mam także nadzieję, że nowy minister zdrowia zamiast harców i pozornych reform zdoła i zechce, powoli a spokojnie, zaprowadzić porządek w funkcjonowaniu ochrony zdrowia. Oby też nowy Minister Zdrowia okazał się wreszcie człowiekiem rozsądnym i kompetentnym (choć to już trochę pachnie bajką). Ale tego Państwu i sobie życzę serdecznie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzę także (a może przede wszystkim) spokojnej, ciepłej atmosfery w domu, Świąt w gronie Rodziny i Przyjaciół, wesołej zabawy na Sylwestra. A na Nowy Rok tradycyjnie życzę Państwu, aby był On lepszy od wszystkich poprzednich, żeby zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym mieli Państwo same sukcesy, aby omijały Was kłopoty, trudności i choroby. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego! Jerzy Friediger

3 3 AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 18 listopada Nowym ministrem zdrowia zosta³... Na tę informację musieliśmy poczekać do chwili wygłoszenia przez premiera długo oczeki wanego exposé i przedstawienia nowego rządu. Nie ma się co dziwić, bo wbrew opiniom Platfor my Obywatelskiej resort jest zabagniony i nikt nie kwapił się specjalnie do objęcia fotela ministra. Dowodem choćby zapowiedź nominacji Włady sława Kosiniaka Kamysza (PSL) na to stanowi sko i ucieczka wytrawnego polityka, jakim jest Waldemar Pawlak, od przyjęcia oferowanego prezentu. Ostatecznie skończyło się na Bartoszu Arłu kowiczu i chyba dobrze, bo zapisał się podczas prac komisji sejmowej do zbadania ustawy o grach hazardowych, jako polityk o sporej niezależności. Przy okazji przypomnijmy: rocznik 1971; pe diatra; nauczyciel akademicki w Pomorskiej Aka demii Medycznej w Szczecinie, wcześniej praco wał też etatowo w Pogotowiu oraz działał na rzecz dzieci (kawaler Orderu Uśmiechu). Poseł VI i VII kadencji z ramienia SLD, w maju 2011 (w sytu acji konfliktowej z G. Napieralskim) przeszedł do PO. W wyborach parlamentarnych do Sejmu jesienią 2011 uzyskał 101 tys. głosów (najwięcej w okręgu). Ustawa refundacyjna Trwa niekończący się atak środowisk medycz nych na zapisy ustawy o refundacji leków, która ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Faktycz nie, namnożenie nonsensów osiągnęło w niej wyjątkowe stężenie i podziwiać należy rząd, któ ry ze stoickim spokojem przygląda się, jak mar nuje się społeczna energia angażowana w po wstrzymanie biurokratycznych bzdur, które nie powinny w ogóle ujrzeć światła dziennego. W końcowej części Aktualności zamiesz czamy m.in. Stanowisko Okręgowej Rady Le karskiej w kwestii projektu kolejnego rozporzą dzenia MZ dot. wypisywania recept na leki re fundowane i zaproszenie do podpisywania pety cji protestacyjnej. Warto też poinformować, że 2 grudnia zbiera się w sprawie ustawy refunda cyjnej w Warszawie Naczelna Rada Lekarska. Na tomiast Naczelna Izba Aptekarska kieruje wnio sek do Trybunału Konstytucyjnego, o ile nam wia domo, z podobną myślą nosi się NRL. Nie wiem, czy to zabawne, ale rzućcie też Państwo okiem na następną informację. J. Paszkiewicz krytykuje E. Kopacz Bulwersujący wywiad ukazał się w Dzienni ku Gazecie Prawnej z 10/13 listopada. W dzień po powołaniu Ewy Kopacz na stanowisko Mar szałka Sejmu prezes Narodowego Funduszu Zdro wia Jacek Paszkiewicz poddał dość pryncypial nej krytyce byłą minister zdrowia. Chaos legisla cyjny, brak wykazów świadczeń, które będą kon traktowane w 2012 roku; nierealny ekonomicz nie wpis do koszyka świadczeń należnych wła ściwie wszystkiego; forsowanie ustawy refunda cyjnej wbrew lekarzom i aptekarzom (co oznacza m.in. poważny wzrost zatrudnienia w Funduszu, o ok. 100 osób oraz konieczność zakupu niezbęd nego oprogramowania); tworzenie zbędnej Agen cji Taryfikacji Świadczeń Medycznych, wobec ist niejącej już Agencji Oceny Technologii Medycz nych; nieprzygotowanie ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, itp. itd. Niby wszystko jest w zgodzie z wolnościa sło wa, a jednak niezależnie od sympatii czy antypa tii wobec b. minister, coś nam źle pachnie. Obiecanki, cacanki Są już pierwsze informacje o zbawiennych skutkach transformacji szpitali publicznych w spółki samorządowe. Oto zaledwie 72 samo rządy skorzystały w ciągu trzech ostatnich lat z rządowej pomocy w spłacie części zadłużenia. I to wyłącznie w części wynikającej z zobowią zań publiczno prawnych. Resztę zadłużeń mają na siebie wziąć samorządy albo zamknąć szpita le. I oto tymczasem jedna trzecia z przekształco nych, poddana analizie przez Związek Powiatów, zamknęła miniony rok na minusie. Kolejne lekarstwo nie działa. Szpitale mają przeszło 10 mld długów. Przez jakie okulary rząd widzi te środki w samorządach, naciskając na przekształcenie SP ZOZ w spółki? Z sondażu Gazety Prawnej wynika, że około połowa szpi tali jest w poszczególnych województwach zadłu

4 4 4 AKTUALNOŚCI żona. Najczęściej jest to zresztą skutek splotu roz maitych zaszłości z przeszłości, niekoniecznie przez obecne dyrekcje zawinionych. W dodatku kontrakty są niedoszacowane, a limity przyjęć pacjentów nierealnie niskie. Tego zadłużenia po prostu nie da się przeło żyć do innej kieszeni. To jest nie ujmowany w budżecie państwa dług publiczny. Przykro to konstatować, ale może lepiej wiedzieć wcześniej niż czekać na grecki wariant. okazję do prezentacji najnowszych osiągnięć współczesnej chirurgii, promocji nowych technik operacyjnych, nowoczesnej farmakoterapii, jak również służył popularyzacji sprzętu i aparatury medycznej oraz utylitarnych systemów naucza nia, przekazywania informacji, a także rozwiązań legislacyjnych i organizacji ochrony zdrowia. Czas na onkologiê Średnia liczba wyleczeń chorób nowotworo wych w Europie sięga procent, w Polsce niestety to procent. Uzmysłówcie to Pań stwo sobie: cało wychodzi co trzeci pacjent. Najlepszym lekarstwem jest profilaktyka, czyli unikanie czynników ryzyka. Jak się okazuje aż 90% zachorowań powoduje nałóg palenia. I o ile mężczyźni w ostatnich latach generalnie wyha mowali, to kobiety weszły w fazę takiej zależno ści, w ramach której umierają na raka płuc czę ściej niż na raka piersi (!). Aktualnie mamy w Polsce 1174 onkologów, nakłady na zwalczanie chorób nowotworowych znacząco wzrosły, ale świadomość społeczna ko nieczności okresowych badań wciąż pozostaje dramatycznie niska. I choć zachorowań w Polsce, na tle europejskim, jest mniej, to śmiertelność z ich powodu należy do najwyższych. XV Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii listopada, Kraków W dniach listopada 2011 roku w Kra kowie odbył się XV Kongres Europejskiego To warzystwa Chirurgii (European Society of Sur gery ESS). Jego uroczyste otwarcie miało miej sce w czwartek 17 listopada, w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Su kiennicach, w godzinach wieczornych. Dalsze obrady toczyły się w Audytorium Maximum UJ. W obradach wzięło udział kilkuset najwybitniej szych przedstawicieli wszystkich dyscyplin chi rurgicznych z całej Europy i wielu wiodących ośrodków światowych. Myślą przewodnią obrad była jakość w chirurgii, jej aspekty etyczne, mo ralne i medyczne. Kongres stanowił także świetną fot. Anna Wojnar Prezydent European Society of Surgery (ESS) prof. Wojciech Nowak wręcza tytuł Członka Honorowego ESS prof. Hennin gowi Dralle z Niemiec. Na drugim planie prof. Jan Kulig oraz dr hab. Marcin Barczyński. Warto dodać, że Europejskie Towarzystwo Chirurgii (ESS) jest prestiżową organizacją sku piającą chirurgów z całej Europy. Stawia sobie ono za cel koordynowanie i wspieranie rozwoju chirurgii w aspekcie klinicznym i naukowo ba dawczym, a także promowanie największych osią gnięć tej dziedziny medycyny na świecie. Poprzed nie kongresy Towarzystwa odbyły się m.in. w Rzy mie, Londynie, Berlinie, Brukseli, Lizbonie, na Malcie, na Cyprze, w Wiedniu, Neapolu i Turynie. Przy okazji Kongresu odbył się pod auspicja mi European Exam in General & Visceral Surge ry organizowany po raz drugi europejski egzamin chirurgiczny (UEMS). Miała także miejsce wspól na sesja ESS z Europejskim Towarzystwem Chirurgów Endokrynologów oraz Europejskim Towarzystwem Chirurgów Onkologów. Wygło szone referaty dotyczyły współczesnych metod diagnostyki i leczenia guzów neuroendokrynnych z uwzględnieniem nowoczesnych małoinwazyj nych technik operacyjnych oraz współczesnych strategii terapii raka piersi, czerniaka skóry czy zaawansowanych nowotworów przewodu pokar mowego. Kongres stanowił znakomitą okazję do zapo znania się polskich chirurgów, reprezentujących

5 5 AKTUALNOŚCI 5 praktycznie wszystkie specjalności zabiegowe, z najnowszymi osiągnięciami chirurgii. Organi zatorem Kongresu był prof. Wojciech Nowak prezydent ESS wybrany na to stanowisko w Tu rynie, a zarazem prorektor UJ ds. Collegium Me dicum oraz kierownik III Katedry Chirurgii Ogól nej Wydziału Lekarskiego UJ. Doktorat Honoris Causa dla prof. Hansa Joachima Meyera 16 listopada w Auli Collegium Maius UJ od było się uroczyste posiedzenie Senatu uczelni, w trakcie którego prof. Hans Joachim Meyer z Solingen (Nadrenia Północna Westfalia) otrzy mał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Hans Joachim Meyer jest kierowni kiem Uniwersyteckiej Katedry Chirurgii Ogólnej i Wisceralnej Akademickiego Szpitala w Solin gen, światowej sławy autorytetem w dziedzinie chirurgii ogólnej. Specjalizuje się w problematy ce chirurgii wisceralnej, onkologicznej, laparosko powej oraz leczeniu nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego i wykorzystaniu technik laserowych w chirurgii. Współpraca naukowa profesora Hansa Joachi ma Meyera z Collegium Medicum i I Katedrą Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CM UJ trwa od ponad 30 lat. Dzięki niej możliwe było sukcesywne wdrażanie całkowicie nowator skich technik nabytych pod jego kierunkiem w Akademii Medycznej Hannover z zakresu endoskopii, ultrasonografii, transplantologii i laparoskopii, na poziomie, który w polskich wa runkach nie był osiągalny. W roku 2006 z inicjatywy profesora Meyera powołano Europejską Grupę Badawczą do Spraw Raka Żołądka (z udziałem krakowskiego ośrod ka chirurgicznego) stawiającą sobie za cel wdro żenie we wszystkich krajach europejskich jedno litego systemu postępowania i zasad leczenia chi rurgicznego raka żołądka. Profesor Hans Joachim Meyer wprowadził grupę polskich chirurgów do European Union Network of Excellence for Gastric Cancer, gdzie pracują w Sekcji Naucza nia i Edukacji oraz we współpracy z innymi eks pertami z Europy opracowują konsensus dotyczą cy leczenia chirurgicznego najbardziej zaawan sowanych postaci raka wpustu. Profesor Hans Joachim Meyer był prezyden tem Deutsche Gesellschaft für Allgemein und Viszeralchirurgie (2009/2010). W lipcu 2011 roku został Sekretarzem Generalnym Deutsche Gesel lschaft fűr Chirurgie. Wielki przyjaciel Uniwer sytetu Jagiellońskiego i Polski, w uznaniu zasług m.in. został odznaczony medalem im. L. Rydy giera (1997), otrzymał honorowe członkostwo Towarzystwa Chirurgów Polskich (1999), posia da medal Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus Ra tio Quam Vis (2007). Doktorat honoris causa UJ wieńczy Jego zasługi. 430 mln z³ wiêcej 430 mln zł więcej ma otrzymać MOW NFZ w 2012 roku. Jego budżet ma wzrosnąć z 4,685 mld do 5,116 mld złotych, a więc o 9,18 procent. Wzrost budżetu jest rezultatem zmiany algoryt mu, według którego dzieli się pieniądze. Dotych czas preferowane były dochody na 1 osobę w województwie, teraz liczyć się będzie ilość wy konywanych procedur i ośrodków specjalistycz nych. Ani tamten, ani ten system nie wydaje się zbyt przekonywujący. Ale mniejsza. Blisko połowa tej sumy ma pójść na szpitale (świadczenia ratujące życie, leczenie onkologiczne, choroby układu krążenia i udary), kolejna czwarta część na leczenie ambu latoryjne zwłaszcza okulistykę, kardiologię i chi rurgię urazowo ortopedyczną, z reszty wyrówna ne będą rozmaite braki. Problem wszakże w tym, że szereg placówek a nawet szpitali wyczerpało już w bieżącym roku kontrakty w ramach przyznanych limitów. Powstaje więc pytanie: leczyć, powiększając dłu gi, czy odsyłać pacjentów na 2012 lub 2013 rok. Jak dotychczas ta praktyka się sprawdza. Ale póty dzban wodę nosi... Koncert charytatywny na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Dzieciêcej Instytutu Pediatrii Już po raz szósty odbył się 23 października w Operze Krakowskiej koncert charytatywny na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Instytu

6 6 6 AKTUALNOŚCI tu Pediatrii CM UJ, organizowany przez prof. Janusza Skalskiego, wyróżnionego przy okazji Orderem Uśmiechu. W pierwszej części koncer tu wystąpiła Anna Jurksztowicz z orkiestrą pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego wykonując prze boje z popularnych produkcji filmowych i seriali telewizyjnych, W drugiej części wystąpił krakow ski kwartet jazzowy Leszka HeFi Wiśniowskie go. Muzykom towarzyszyła Modern Symphony Orchestra pod dyrekcją Mikołaja Blajdy. Wszy scy artyści wystąpili charytatywnie. Dochód z biletów cegiełek został przeznaczo ny na budowę sali hybrydowej, w której będzie można przeprowadzać najbardziej skomplikowa ne operacje specjalnie dla potrzeb kardiochirur gii dziecięcej. System radiologii cyfrowej w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji w Zakopanem Kosztem 2 mln zł Klinika Ortopedii i Rehabi litacji CM UJ w Zakopanem wzbogaciła się o nowoczesny system radiologii cyfrowej, z ar chiwizacją i dystrybucją obrazów RTG. Przy oka zji rozbudowano sieć informatyczną szpitala. W ciągu roku w Klinice Ortopedycznej, spe cjalizującej się w operacjach kręgosłupa, kiero wanej przez prof. Daniela Zarzyckiego, wykonu je się ok zabiegów rocznie i hospitalizuje się ok pacjentów. Ucyfrowienia pracowni dokonała firma Carestream Health z Toronto, wiodący w świecie producent systemów obrazowania medycznego i stomatologicznego. Gloria Medicinae dla krakowian Prof. Jerzy Sadowski, dr n. med. Adam Wier nikowski i dr n. med. Krzysztof Włodzimierz Mo czurad znaleźli się wśród tegorocznej dziesiątki laureatów wyróżnionych przez Polskie Towarzy stwo Lekarskie prestiżowym medalem Gloria Medicinae, ustanowionym przed 20 laty z ini cjatywy prof. J. Woy Wojciechowskiego (ówcze snego prezesa PTL). Laureatem został też z na szej Izby dr n. med. Hubert Wolski z Nowego Targu. Medal Gloria Medicinae cieszy się w śro dowisku lekarskim szczególną rangą. Jest potwier dzeniem wyjątkowej pozycji zawodowej i dorob ku polskich lekarzy. Każdego roku otrzymuje go dziesiątka lekarzy wytypowanych przez Kapitułę liczącą 40 osób, której aktualnie przewodniczy prof. Wojciech Noszczyk. Wśród dotychczaso wych laureatów znaleźli się m.in. Zbigniew Reli ga, Edward Rużyłło, Kazimierz Imieliński, Woj ciech Rowiński i Marian Zembala. Wszystkim wyróżnionym składamy serdecz ne gratulacje! Prof. Wies³aw Pawlik prezesem PTF W 75. rocznicę powstania Polskiego Towa rzystwa Fizjologicznego (PTF) odbył się w Olsz tynie 25. Międzynarodowy Kongres PTF, który zgromadził ponad 400 uczestników. Oprócz krajowych fizjologów, w spotkaniu uczestni czyli również goście zagraniczni, m.in. z USA, Niemiec, Francji, Rosji, Czech, Ukrainy i Sło wacji. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia człon ków PTF, dokonano wyboru władz Zarządu Głównego Towarzystwa. Prezesem Zarządu Głównego PTF na nową kadencję w latach został prof. Wiesław Pawlik (b. prorektor CM UJ), natomiast redaktorem naczelnym Jour nal of Physiology and Pharmacology, czasopi sma o międzynarodowym zasięgu wydawanego w Katedrze Fizjologii CM UJ, został ponownie wybrany prof. Tomasz Brzozowski. Nie bêdzie szkolnych gabinetów stomatologicznych? Mimo stanowiska b. Minister Zdrowia Ewy Kopacz, Wojewody Małopolskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Rzecznika Praw Dziecka, b. Sej mowej Komisji Zdrowia, Okręgowej Izby Lekar skiej, a do pewnego stopnia także WHO regio nalny oddział NFZ w Krakowie nie zamierza wznowić kontraktów na prowadzenie gabinetów

7 7 AKTUALNOŚCI 7 dentystycznych w szkołach. W najbliższym wydaniu GGL pokażemy niektóre dane staty styczne Ministerstwa Zdrowia RP, które obrazują konsekwen cje takiej polityki (Małopolska znajduje się na końcu statystyki województw). Nie rozdzieramy jednak szat. Przygotowywana przez resort i zapowiedziana przez premiera ustawa o zdrowiu publicznym przewiduje przywrócenie w ca łym polskim szkolnictwie gabi netów medycznych, zgodnie zresztą z zaleceniami WHO, w szerokim wymiarze. Komen tarz wydaje sie zbędny. Dar Fundacji Radia ZET dla Kliniki Kardiochirurgii Dzieciêcej UJ Fundacja Radia ZET przeka zała na rzecz Kliniki Kardiochi rurgii Dziecięcej CM UJ echo kardiograf o wartości 600 tys. zł. Tym samym Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie wzbogacił się o nowoczesne urządzenie do nieinwazyjnego badania serca, pozwalające na dokładne diagnozowanie wad układu sercowo naczyniowego. Nowy echokardiograf pozwala na przestrzenne obrazowanie serca (3D). Prof. Jan Potempa nagrodzony polskim Noblem Rada Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty przy znała nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Nagro dy Fundacji, zwane polskim Noblem, są uznawane za najważniej sze wyróżnienia naukowe w Polsce. Ich wysokość wynosi 200 tys. zł. Tegorocznym laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk o życiu i o ziemi został prof. Jan Po tempa z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwer sytetu Jagiellońskiego w Krakowie za scharakteryzowanie nowej rodziny proteinaz bakteryjnych oraz wykazanie ich roli w rozwoju przyzębia. Wyniki tych badań mogą prowadzić do opracowania skuteczniejszych leków zwalczających paradontozę.

8 8 8 ORL Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 16 listopada 2011 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie recept lekarskich stoi na stanowisku, że jeśli wprowadzenie tego rozporządzenia w życie jest możliwe, to realizacja jego zapisów przez lekarzy wypisujących recepty jest niemoż liwa. Ilość danych zawartych na recepcie uniemożliwia lekarzom w czasie przewidzianym dla jed nego chorego prawidłowe jej wystawienie, co biorąc pod uwagę sankcje przewidziane w ustawie za pomyłki w wystawieniu recepty sparaliżuje całkowicie pracę lekarza. Nie oceniając szczegółów przedstawionego do konsultacji projektu Okręgowa Rada Lekar ska w Krakowie zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o całkowitą rezygnację z przedstawionego projektu i zastąpienie go prostymi zasadami wystawiania recept na leki refundowane. Zwracamy uwagę, że proponowane rozwiązania nie mają precedensu w cywilizowanym świe cie, bo są wielokroć bardziej skomplikowane niż wykonanie przelewu bankowego na wieloty sięczną kwotę. Projekt rozporządzenia stanowi ukoronowanie wielu aktów prawnych utrudniają cych pracę lekarza, i po raz kolejny odwróci się przeciwko chorym. Środowisko lekarskie nie może dłużej być ofiarą bałaganu i niekompetencji panujących w Resorcie Zdrowia i NFZ, braku systemu komputerowej identyfikacji pacjentów, do którego stworzenia obliguje ustawa o świad czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do Premiera Rządu Polskiego w odrębnym piśmie z prośbą o osobiste zapoznanie się z projektem i jego ocenę. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do wszystkich organizacji lekarskich o wspólne podjęcie skutecznych działań celem powstrzymania nieodpowiedzialnych działań Ministerstwa Zdrowia. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jacek Tętnowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr hab. med. Andrzej Matyja Apel Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie w peł ni popiera treść petycji lekarzy w sprawie prze pisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane zaproponowaną przez Prezy dium Naczelnej Rady Lekarskiej Jest ona dostępna na stronie internetowej pod adresem: lekarzy/recepty2/pety cja list do oil ORL W Krakowie apeluje do wszystkich leka rzy naszej Izby o solidarne włączenie się do tej ak cji i podpisanie petycji. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jacek Tętnowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr hab. med. Andrzej Matyja

9 9 9 KALENDARIUM PREZESA Zanim zacznę się Państwu spowiadać, pozwólcie, że złożę Wszystkim Członkom naszej Izby świąteczne i noworoczne życzenia, a czynię to już teraz, bo taki jest, niestety, nasz harmonogram drukarski, że w listopadzie musi się ukazać ostatnie wydanie GGL na 2011 rok. A życzę Państwu: pasjonujących pomysłów i satysfakcji z dokonań, cierpliwego znoszenia trudów codzienności, przetrzymania tego, co nam szykuje resort, nowych niezawodnych przyjaciół, uśmiechu Fortuny i czasu na słodkie lenistwo. A w ogóle to asertywności, także w kontaktach z Izbą Lekarską. 15 października 15 listopada 2011 Najpierw spojrzenie wstecz, 13 października uroczysta Sesja Rady Miasta Krakowa w Muzeum Inżynierii Miejskiej z okazji 120-lecia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego Nie tylko pacjentom, ale i nam lekarzom, życie bez Pogotowia wydaje się niepewne, pozbawione ABS. A przecież nawet instytucja Czerwonego Krzyża ma zaledwie 150 lat. Tymczasem nasze Pogotowie jest niewiele młodsze. Życzenia, medale i odznaczenia, wyrazy uznania spłynęły już na ręce kierownictwa Pogotowia w niemałej obfitości. Nasza Gazeta w poprzednim i tym wydaniu też poświęca 120-leciu niemało miejsca. Ja od siebie chciałbym tej tak lubianej i szanowanej w Krakowie instytucji złożyć życzenia ciągłej niezawodności, sprzętu na miarę XXI wieku i pogodnych czasów, wolnych od katastrof. Pierwsze posiedzenie Kapituły wyróżnienia: Lekarz i Przychodnia Roku 2011 Już po raz ósmy patronujemy temu przedsięwzięciu, wciąż z poczuciem, że wyróżniając jednych nie doceniamy drugich, bo przecież każdy taki werdykt jest jedynie plebiscytem. Ale plebiscytem zaszczytnym i dla zwycięzców satysfakcjonującym. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 stycznia 2012 roku. Przedtem redakcję Gazety Krakowskiej czeka żmudne gromadzenie i liczenie głosów. Mam nadzieję, że i tym razem, mimo tak trudnych dni dla ochrony zdrowia, będziemy z laureatów plebiscytu dumni. Podczas posiedzenia Prezydium ORL 19 października br. dyskusja nt. budowy konferencyjno-rekreacyjnego Ośrodka czesko-polsko-słowackiego w Veternej Porubie k. Mikulasza Liptowskiego. Warunkiem przystąpienia do budowy wydaje się, z naszej strony uzyskanie 85% finan-

10 10 10 KALENDARIUM PREZESA sowania ze strony Unii Europejskiej. Gospodarze Słowacy muszą też uporządkować wcześniej teren, likwidując pobliskie wysypisko odpadów. A że stoimy przed poważnymi wydatkami związanymi z remontem własnej siedziby, będziemy powściągliwi w deklaracjach dot. naszego udziału finansowego. 21 października Spotkanie z Lekarzami-Seniorami, nadal czynnie uprawiającymi zawód, w siedzibie Delegatury w Nowym Sączu Z inicjatywy dr Ireny Gawrońskiej szefowej Delegatury OIL w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z naszymi Seniorami, którzy od przeszło 50 lat przyjmują pacjentów. Dla mnie osobiście było to spotkanie wzruszające, bo na sali był obecny dr Jerzy Góralczyk, u którego odbywałem staż podyplomowy. Problemy Seniorów, którym przyszło żyć z emeryturami obliczonymi wg stawek zatrudnienia w latach PRL wcale nie są błahe. Ale klimat spotkania był znakomity, w czym zasługa Irenki, perfekcyjnie dbałej o każdy szczegół organizacyjny. (relacja wewnątrz n-ru) Tegoż dnia, czyli 21 października, o godz w Rytrze w Perle Południa wielka, doroczna konferencja stomatologów, zainaugurowana uroczystością wręczenia nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny Za zasługi dla polskiej stomatologii prof. Zbigniewowi Jańczukowi ze Szczecina. W roli gospodarza, równie niezawodny wiceprezes Robert Stępień. A następnego dnia awantura. Ministerstwo ustanawia nowe przepisy dotyczące udzielania świadczeń, a NFZ podtrzymuje ograniczenia w finansowaniu usług dentystycznych. Rzecz nie jest błaha, ale nie sposób jej tu omówić. Główną wartością Konferencji fakt, że przedstawiciele resortu oraz Funduszu usłyszeli opinię środowiska o proponowanych rozwiązaniach. A czy z niej skorzystają, to już inna kwestia. Wybory parlamentarne odbyły się 9 października W ich ramach do Sejmu i Senatu RP dostało się 18 lekarzy. Nie jest to wielkość imponująca, ale na nich przede wszystkim musimy liczyć w kreowaniu polityki zdrowotnej i weryfikowaniu, nie zawsze trafnych (patrz ustawa refundacyjna) pomysłów resortu. Wysłaliśmy wszystkim gratulacje, nie ukrywam jednak, że szczególnie serdeczne słowa skierowaliśmy pod adresem Pani Doktor Lidii Gądek z Wolbromia, która jako jedyna z Małopolski weszła w skład Sejmu RP. Senatorami zostali Bogdan Klich i Maciej Klima. Napisałem do Pani Doktor m.in.: ( ) Dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie staje się Pani niezmiernie ważną postacią. Liczymy na Panią, nie tylko jako na współuczestniczkę procesów legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia, ale także jako na ambasadora naszych lekarskich spraw w rozmaitych instancjach władzy wykonawczej. Ciąg dalszy kontrowersji wokół ustawy refundacyjnej i zasad wystawiania recept Wobec licznych protestów środowiska lekarskiego (a także aptekarskiego) przygotowaliśmy m.in.: Stanowisko ORL w tej drugiej kwestii, które publikujemy na str. 8 oraz projekt Rezolucji Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w ustawie refundacyjnej i zdjęcia z lekarzy obowiązku sprawdzania ubezpieczenia pacjenta. Wreszcie wystosowaliśmy do NRL propozycję wystąpienia Naczelnej Rady Lekarskiej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów tej ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrowersje wokół ustawy nie milkną, moim zdaniem jej dni są policzone, o ile mechanizmy demokracji w naszym kraju jeszcze funkcjonują. 16 listopada, posiedzenie ORL Odsyłam Państwa do aktualnej relacji z obrad, zawartej w tym numerze GGL, którą ufam będziemy wydawać nadal, niezależnie od kłopotów z kolportażem, które wystąpiły w NRL.

11 11 SEKRETARZ ORL 11 Kolejny Mikołaj! Drugi rok VII kadencji Naszego Samorządu powoli dobiega końca. Jak zawsze przychodzi zatem czas na podsumowanie. Niewątpliwie największy nasz sukces to odzyskanie całej nieruchomości przy ul. Krupniczej 11a coś, co nie udawało się przez kilkanaście lat, wreszcie się ziściło. Wielka w tym zasługa paru osób, w fazie wstępnej b. prezesa Jerzego Friedigera, podczas dwóch ostatnich lat prezesa Andrzeja Matyji. Wywalczył on zwrot Izbie całego obiektu przy Krupniczej, w czym sekundowała mu perfekcyjnie mec. Ewa Krzyżowska. Wreszcie i niżej podpisany ma swoją cząstkę w postaci opróżnienia z lokatorów liczącego 170 m 2 mieszkania na parterze, które po wykonaniu niewielkiego remontu pozwala nam już dzisiaj na wykorzystywanie go do zebrań Członków Samorządu. I tak 6 grudnia 2011 roku, o godz. 18 nastąpi tu otwarcie Wystawy Podwodny raj, przedstawiającej cudowne zdjęcia dr. Piotra Kliszcza, będące plonem kilkunastu lat podwodnych wypraw. Serdecznie zapraszam! Sukcesem Izby jest także utrzymanie w dobrym stanie naszych finansów mimo ciężkich kryzysowych czasów. Izba w ostatnim roku stała się bardziej otwarta dla Członków Samorządu. Przygarnęliśmy, oferując pomieszczenia, liczne stowarzyszenia lekarskie, a także związki zawodowe, których zebrania odbywają się przy Krupniczej 11a. Sprawy aktualne: ponawiam apel do Koleżanek i Kolegów, organizatorów imprez kulturalno-sportowych w nadchodzącym 2012 roku, o przesłanie w trybie pilnym najlepiej w formie maila informacji o terminie imprezy wraz z wnioskiem zawierającym propozycję wysokości ewentualnego dofinansowania przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji ORL. Brak takiego wniosku, a tym samym nieuwzględnienie potrzebnej kwoty w preliminarzu na 2012, nie pozwoli Komisji na dofinansowanie przedsięwzięcia w przyszłym roku. I nikt, i nic nie jest w stanie tego zmienić! Za miesiąc (14 stycznia 2012) kolejny Jubileuszowy XV Bal Lekarza w hotelu Pod Różą. Serdecznie zapraszam! A ponieważ ten numer Galicyjskiej Gazety będzie ostatnim w tym roku, składam Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzenia pięknych, śnieżnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie Najbliższych! Do siego Roku! Pozdrawiam! Sekretarz ORL w Krakowie dr n. med. Jacek Tętnowski fot. Jerzy Sawicz

12 12 12 PRAWO I MEDYCYNA Apteki pod krzyżykami Ile wydajemy na leki w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej? Jaki procent budżetu NFZ idzie na leki? Czy leki dostępne na naszym rynku są najdroższe czy może najtańsze w Europie? Jaki jest procent generyków w puli leków refundowanych przez NFZ, a jaki leków innowacyjnych? to tylko nie które pytania, na które próbował odpowiedzieć mgr Michał Pilkiewicz, Coun try Manager firmy IMS Health Poland podczas odbytej przed paru tygodniami w Wieliczce i Krakowie X ogólnopolskiej konferencji prasowej Polka w Euro pie, z udziałem ponad 100 dziennikarzy z całej Polski. Odpowiedź jest szczególnie interesująca w kontekście tzw. ustawy refundacyjnej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku, a któ rej zapisy kwestionują m.in. samorządy: lekar ski i aptekarski. Przyjrzyjmy się problemowi leków na podstawie tabel IMS, wspomagając się komentarzem mgr Piotra Jóźwiakowskiego, prezesa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kra kowie. Na początek przytaczamy 2 tabele IMS ob razujące w cenach euro udział wartościowy le ków generycznych w Polsce na tle innych kra jów europejskich (tab. I) oraz udział dostęp nych leków innowacyjnych (tab. II). Oto mamy najwyższy w Europie, bo sięgający 65%, udział wartościowy leków generycznych w rynku, natomiast pod względem udziału w lekach in nowacyjnych w liczbach bezwzględnych znaj tab. I

13 13 PRAWO I MEDYCYNA 13 tab. II dujemy się na 9 miejscu w Europie, z udziałem sześciokrotnie mniejszym niż w porównywal nej pod względem wielkości populacji Hiszpa nii. Przypomnijmy przy okazji, że ochrona pa tentowa leków wynosi aktualnie 20 lat, a głów nymi producentami generyków są na świecie Indie, zaś w Europie m.in. kraje b. Jugosławii i Węgry. My zresztą też nie należymy do ułom ków. Podane powyżej dane mają jednak relatyw ny charakter, ponieważ przeciętny obywatel nie zdaje sobie sprawy, jak dalece rynek farmaceu tyczny na świecie wyrósł ponad struktury pań stwowe i kieruje się własnymi kryteriami (np. poziomem PKB) przy ustanawianiu cen, wy odrębniając np. w Europie wyraźnie jej część Zachodnią i Centralno Wschodnią. Jeszcze wy raziściej przebiegają takie podziały między kon tynentami, w rezultacie np. insulina jest w Wiet namie dziesięć razy tańsza niż w Polsce. Wracając jednak do procentowego udziału leków generycznych i innowacyjnych, jak się nasi Czytelnicy zapewne domyślają, konse kwencją takich proporcji jest fakt (wbrew funk cjonującym mitom), że Polska ma jedne z naj niższych średnich cen leków w Europie (tab. III), na poziomie ok. 8 euro. Tańsze leki są tyl ko w Bułgarii. W dodatku leki generyczne sto sowane w Polsce należą do najtańszych w UE i są niższe o ok. 40% od średniej europejskiej. Przykładem niech tu będą insuliny, niestety, nie najwyższej jakości, wykorzystywane w Polsce, a będące często przyczyną rozmaitych dodat kowych schorzeń w rodzaju żylaków czy powi kłań chirurgicznych mówi mgr Jóźwiakowski. Nie jesteśmy też takimi znowu lekomana mi, jakby wynikało z doniesień mediów. Pod względem wielkości rynku leków w przelicze niu na głowę mieszkańca, Polska zajmuje jed no z ostatnich miejsc w Europie, m.in. za Sło wacją i Węgrami (tab. IV). Pod tym względem

14 14 14 PRAWO I MEDYCYNA tab. III tab. IV

15 15 PRAWO I MEDYCYNA 15 przodują Niemcy i Francja. Ale i tę charaktery stykę o poziomie lekomanii należy dopełnić pewnym istotnym szczegółem. Otóż w ostat nich latach obserwujemy w polskich aptekach, że cały szereg preparatów biowitaminowych, oraz innych suplementów diety itp. wobec których wymogi technologiczne produkcji nie są tak rygorystyczne wymknęło się na wolny rynek i nie są już traktowane jak leki. Ich spo życie nie podlega zatem żadnej kontroli, nie wy magają recept, są dostępne w sprzedaży kio skowej, a w rezultacie zamazują skalę omawia nego zjawiska. I na koniec jeszcze jedna tabela IMS. Do wodzi ona, że Polska ma najwyższy, bo wyno szący 67%, poziom współpłacenia pacjenta w ogólnych wydatkach na ochronę zdrowia na tle innych krajów europejskich, a poziom pła cenia za leki refundowane wynosi aż 32% (tab. V). Co wnosi nowa ustawa refundacyjna, która według Ministerstwa Zdrowia ma m.in. wpły nąć na obniżenie cen leków, a według apteka rzy wpłynie na ich podwyższenie, w dodatku nastąpi likwidacja wolnego rynku leków refun dowanych (ich ceny będą wszędzie takie same) oraz biurokratyczne ubezwłasnowolnienie ap tek, bo na sprzedaż leków refundowanych będą one teraz musiały posiadać umowy z NFZ. W Polsce działa aptek, tyle więc trze ba przygotować umów, przy czym aptekarze zdecydowanie protestują, ponieważ ich podpi sanie wiąże się z ustanowieniem rozległej kon troli NFZ nad aptekami. Natomiast niepodpi sanie grozi poszczególnym aptekom bankruc twem. Dotąd za błędne zrealizowanie refunda cji czy sfałszowanej recepty NFZ mógł ukarać aptekę obowiązkiem zwrotu kwoty refundacji (w 2009 r. było to łącznie 8,7 mln zł); teraz bę dzie mógł dodatkowo nakładać kary umowne. tab. V

16 16 16 PRAWO I MEDYCYNA A instancją odwoławczą od decyzji urzędników NFZ będzie... Prezes NFZ za pośrednictwem Dyrektora Oddziału NFZ. Nowa ustawa ustanawia globalny limit w wydatkach na leki. Nie mogą one przekro czyć 17 procent budżetu NFZ (w 2010 roku po chłonęły one 20%). 17% to średnia w krajach OECD, ale im kraj biedniejszy, tym udział le ków w całokształcie kosztów leczenia jest wy ższy. A ponieważ wśród krajów OECD jeste śmy na trzecim od końca miejscu w wydatkach na ochronę zdrowia, przyjęcie 17% jako limitu oznacza praktycznie zmniejszenie wydatków na leki. Jak to pogodzić m.in. z obietnicą wpro wadzenia nowych leków innowacyjnych (niestety, drogich) na leczenie chorób nowotwo rowych? nie wiadomo. Dla pacjentów istotne jest zlikwidowanie w ramach nowej ustawy wszelkich rabatów, nie będzie więc leków sprzedawanych promo cyjnie, za złotówkę, za grosik, ceny na leki refundowane będą sztywne w całej Polsce. Leków refundowanych nie wolno naturalnie re klamować. Ale cała ta konkurencja rabato wa nigdy nie miała zdrowego charakteru, pre ferując tzw. sieci, które negocjowały z hurtow niami lepsze ceny. Teraz sztywne ceny pozwolą resortowi na wybór do refundacji pewnych le ków, co globalnie powinno przynieść oszczęd ności, o ile generyki będą tańsze i równie sku teczne. Ale może też być tak, że automatyczne zastosowanie leku generycznego gorszej jako ści niż innowacyjny spowoduje np. utratę do konanego przeszczepu (przed czym ostrzegają transplantolodzy). Jak dotąd (7 listopada, kiedy powstaje ten tekst) przepisów wykonawczych nie ma. Jeśli natomiast umowa apteki z NFZ nie zostanie podpisana w ustawowym terminie, to po 1 stycznia 2012 apteka nie będzie mogła sprze dawać leków z uwzględnieniem refundacji. Samorząd aptekarski zamierza zresztą za skarżyć niektóre zapisy ustawy refundacyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Mgr Jóźwia kowski mówi, że usiłuje się obciążyć apteka rzy odpowiedzialnością za każdy detal na recepcie, na który aptekarz nie ma wpływu. Podobne stanowisko (skierowania ustawy do Trybunału) zajmuje samorząd lekarski uważa jąc za absurd obciążanie go odpowiedzialno ścią za sprawdzenie ubezpieczenia pacjentów, wobec ewidentnych zaniedbań władz w posta ci braku standardowych dokumentów poświad czających ubezpieczenie. W Małopolsce mamy ok aptek, za trudniających ok farmaceutów. Jedna ap teka przypada średnio na ok mieszkań ców, choć są regiony o wyższym nasyceniu (1/1800 mieszk.). Ok. 65 procent aptek należy do indywidualnych aptekarzy, reszta wchodzi w skład spółek prawa handlowego. I te 65% jest szczególnie zagrożone skutkami wprowa dzenia nowej ustawy mówi prezes Izby Ap tekarskiej w Krakowie mgr Piotr Jóźwiakow ski gdyż obniża ona marżę apteczną i obciąża apteki kosztami obniżenia wartości sprzedaży leków refundowanych. Może to nawet urucho mić proces bankructw ok. 10% aptek szczegól nie zadłużonych. A o to na pewno nie chodzi. Na porządkowanie rynku leków zarówno aptekarze jak i pacjenci czekali od dawna. Bezspornie tutaj, zwłaszcza w negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi, tkwią znacz ne możliwości uzyskania korzystnych relacji ce nowych. Nie może być jednak tak, że niemal każda propozycja rządowa kwalifikuje się do zaskarżenia w Trybunale Konstytucyjnym. Chyba że produkując buble prawne ktoś chce znaleźć alibi dla własnej nieporadności. Stefan Ciepły

17 17 MEDYCYNA A FINANSE Srebrna medycyna po europejsku 17 Rozmowa z dr. n. med. Andrzejem Janem Rysiem dyrektorem w Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za departament Systemy zdrowotne i produkty medyczne Dwie populacje na świecie starzeją się najprędzej: najstarsza jest japońska, a drugą z kolei europejska. Jak można się domyślać, ma to poważne konsekwencje dla całego syste mu opieki zdrowotnej. Rzeczywiście, gdy spojrzymy na problem od strony ekonomicznej, to okaże się, że średnia wydatków na zdrowie w Europie wynosi 9,6 proc. PKB. W Polsce to 6,3 proc., w Niemczech czy Francji ok. 11 proc. W budżetach narodowych te wydatki są znaczne, średnio angażują prawie 15 proc. tak zwanych publicznych pieniędzy. Póki nas było na to stać, można się było z tego cieszyć. Niestety kryzys sprawia, że cięcia w bu dżetach dotyczą także wydatków na zdrowie. Szczęśliwie Polska ma akurat wzrostowy trend w gospodarce, a więc także w tych wydatkach. Nakłady rzeczywiście rosną, tyle że z naj niższej podstawy, jak Pan sam podkreślił. Tymczasem potrzeby są ogromne! Ekonomiści Eurostatu wyliczają, że wydatki na starszą część populacji będą musiały wzrosnąć dynamicznie w najbliższych latach. Jednocześnie obserwujemy inny problem. Zmniejsza się liczba osób zatrudnianych w sektorze zdrowia, a zwięk sza lawinowo liczba osób, którymi trzeba się opie kować. Szacujemy, że do roku 2020 w Unii Europejskiej zabraknie około 1 miliona lekarzy i pielęgniarek. Jeśli dodamy do tego inne specjal ności potrzebne w sektorze zdrowia, liczba ta się gnie 2 mln osób, które znalazłyby w sektorze zdro wia zatrudnienie! To oczywiście dane szacunko we można nad nimi dyskutować, ale... rzeczywiście już dziś widać, że w szpita lach bogatszych krajów znaczną część perso nelu medycznego stanowią imigranci. Nie da lej jak wczoraj czytałem o dramatycznym defi cycie lekarzy w Norwegii. Także i w Polsce znaj dują pracę lekarze zza wschodniej granicy. W całej populacji europejskiej, w najbliższych latach, liczba osób po 60. roku życia wzrośnie o 90 proc. a w grupie 80+ nawet o 187 proc. W tym samym czasie cała populacja europejska wzrośnie zaledwie o 2 proc. To przekłada się na poważne problemy na rynku pracy, bezrobocie stanie się niemiłym wspomnieniem, zaś doniosłe znaczenie będą miały kwestie czasu pracy, efek tywności pracy, jakość miejsc pracy, kwestie wie ku emerytalnego etc. Zakłada się, że około 80 proc. osób powyżej 65 roku życia, ma różne problemy zdrowotne, jednocześnie wraz ze wzro stem populacji osób starszych rośnie liczba cho rych na chorobę Alzheimera (szacuje się tu wzrost do 60 proc.) czy demencję starczą (wzrost o 40 proc.). W liczbach bezwzględnych to w Eu ropie 4 miliony nowych pacjentów.

18 18 18 MEDYCYNA A FINANSE Może akurat na to nie narzekajmy. Ludzie chcą żyć dłużej, to dla każdego miła perspektywa Tak, to jest wielkie osiągnięcie naszej cywili zacji, ale pozostańmy przy faktach. Długość życia kobiet wzrośnie średnio do 89 lat, a mężczyzn do 84 lat. Niemniej dynamika przyrostu długości życia kobiet nie jest już tak duża jak w minio nych latach, na co wpływa zmiana stylu życia pań, w tym np. palenie papierosów, nadużywanie alko holu. Teraz mężczyźni nieco odrabiają ten dystans. Długość życia nie zawsze znaczy życie w zdrowiu! W tak zwanej Strategii Lizbońskiej wpro wadzono pewien subiektywny wskaźnik: Lata w zdrowiu, czyli lata w których czujemy się zdro wi. Niestety, wedle badań z ubiegłego roku, dy stans między średnią długością życia mieszkańca Europy, a latami w których czuje się on zdro wy jest spory, bo wynosi 19 lat (!). Subiektyw ny charakter tego czynnika, co ciekawe, ma silny związek z oczekiwaniami osób zainteresowanych. Na przykład relatywnie biedniejsza Polska ma lepszy wskaźnik od Niemiec, które są przecież znacznie bogatsze i mają lepszy system ochrony zdrowia. To wszystko wskazuje, że niezbędne są zakrojone na szeroką skalę, zróżnicowane dzia łania prowadzące do poprawy jak to się ład nie w języku unijnej biurokracji nazywa do brostanu ludzi starszych. W obrębie Komisji Europejskiej zrodziła się koncepcja budowy platformy dla szerokiej współ pracy wszystkich instytucji, firm i organizacji zaangażowanych w procesy pomocy osobom sta rzejącym się. Przyjęliśmy cel, by w ciągu najbliż szych lat zwiększyć ilość tych lat w zdrowiu o dwa lata i wielu krytyków mówi, że to zbyt ambitne plany. Mówimy o europejskiej średniej. Oczywiście ten wskaźnik będzie różny w róż nych krajach. Gdybyśmy Greków spytali, jak się zmienia ich poczucie zdrowia, to nastroje będą minorowe, bo ludzie, którzy znajdują się pod presją ekonomiczną, także czują się gorzej. Taki program szerokiej współpracy na rzecz ludzi starszych, będzie miał konsekwen cje nie tylko w sferze ochrony zdrowia, ale tak że w wielu innych dziedzinach życia. Istotną sprawą jest zaangażowanie ludzi nauki, biznesu i rządów, czy samorządów. Gospodarkę reprezentują w tej koalicji przedsta wiciele przemysłu farmaceutycznego, ale też elek tronicznego, spożywczego, telekomunikacyjnego etc. W trakcie szerokich konsultacji zebraliśmy ponad 500 pomysłów, były warsztaty, dyskusje ekspertów, działaczy organizacji pozarządowych, środowisk osób starszych i wreszcie powstał pro gram skupiający się na kilku obszarach opieki, leczenia, prewencji i wreszcie aktywnego a nie zależnego życia. Powodzenie programu wpłynie na stabilizację systemów ochrony zdrowia w Eu ropie, a przy okazji chcemy wzmocnić innowa cyjność europejskiej gospodarki. I tak na przy kład, jeśli zakładamy, że starzenie się populacji europejskiej wyprzedza podobne procesy w in nych regionach świata, to produkty, które tutaj będą powstawały, będziemy mogli eksportować na rynek globalny. Do finansowania tych zadań może być włączonych wiele funduszy europej skich, systemów badawczo rozwojowych i pro gramów, które z pozoru wydają się nieprzystają ce do tej problematyki, jak choćby nakłady na edukację. Czy rzeczywiście można tu liczyć na ja kieś innowacyjne pomysły? Owszem. Na przykład częstym problemem zdrowotnym są upadki ludzi starych, które mogą nieść za sobą poważne konsekwencje. Epidemio lodzy szacują, że 24 proc. kobiet i 30 proc. męż czyzn, który przeszli złamania, umiera w ciągu roku. Przyczyny są różne, ale korelacja istnieje. Jeśli powodem upadków i złamań są złe meble, niewystarczające oświetlenie albo niewłaściwe oznakowanie schodów, to tworzy się pole dla wie lu przedsiębiorstw o bardzo zróżnicowanym cha rakterze. Inny przykład: dziś osoba w wieku

19 19 MEDYCYNA A FINANSE lat, przychodząca do banku po kredyt na uru chomienie własnej firmy napotyka na mur, a tym czasem w ten sposób wielu emerytów chce i może powrócić na rynek pracy albo aktywniej spędzić czas. Oczywiście rozwijają się technologie me dyczne, pojawiają się wciąż nowe testy, leki, zmienia się informatyczne uzbrojenie lekarza i generalnie medycyny, są nowe technologie i pro dukty, diety, sanatoria, uzdrowiska czy choćby właśnie nowe usługi bankowe. Emeryt staje się też ważnym i często zamożnym także konsu mentem. Czy np. polskie uzdrowiska i miejscowo ści o rekreacyjnym charakterze są gotowe na takie wyzwania? Czy już się do tych kierun ków jakoś przygotowują? Dwa lata temu widziałem prezentację niemiec kiego regionu Szlezwik Holsztyn, gdzie pokaza no jak cały region zmienia się, by przyjąć rzeszę ludzi starzejących się. I myślano, co zrobić, żeby ci ludzie właśnie tam zechcieli wydawać swoje pieniądze. Jeśli uprzytomnić sobie, że na kontach emerytów niemieckich znajduje się trzykrotność całego budżetu Niemiec, to widać, że warto an gażować się w takie przedsięwzięcia. U nas sytu acja emerytów nie wygląda tak dobrze, ale warto pomyśleć także i o tym. Jak taki program realizować? Przede wszystkim chcemy te projekty, które gdzieś się udały w Europie, upowszechniać. Znam taki przykład z Finlandii, gdzie stworzono bardzo sprawny system screeningu związanego z chorobami psychicznymi, bo Finlandia ma tu zagrożenia większe niż inne kraje europejskie. Inny przykład, to system opieki zastosowany w niektórych regionach włoskich, gdzie wprowa dzono tzw. koordynatorów opieki medycznej dla ludzi przewlekle chorych, na więcej niż jedno schorzenie. Zauważam, że w skali europejskiej wracamy do pomysłów, które testowaliśmy w Krakowie w 1996 roku, gdy próbowaliśmy budować taki spójny, zintegrowany system opie ki zdrowotnej. Z różnych powodów rzecz się nie udała. Dziś, po okresie dezintegracji pora na reintegrację, bo coraz częściej się mówi, że to wokół pacjenta powinniśmy budować system opieki, a nie tworzyć labirynt, w którym pacjen towi trudno znaleźć właściwą drogę. Usług me dycznych jest coraz więcej, ale dotrzeć do nich niełatwo. Nie jest to tylko problem polski. W Niemczech system opieki zdrowotnej też nie jest doskonały i wraca się tam jak mówią niektórzy z przekąsem do systemu NRD owskiego. Niedawno burzliwe debaty na ten te mat toczyły się we Francji i gdy zajrzycie pań stwo do francuskich miasteczek, to zobaczycie, że samorządy zaczynają budować przychodnie domy zdrowia, niemal takie same, jakie my likwidowaliśmy w latach 90. Samorząd daje bu dynek i wyposażenie, a lekarze pracują tam ra zem w większych zespołach, współpracując z pra cownikami socjalnymi. W regionie Wenecji, w najbogatszej części Włoch, wprowadzono zin tegrowany system, który okazał się o 20 proc. tań szy przy zachowaniu tego samego poziomu usług medycznych. Te oszczędności wynikły z nowych, elektronicznych narzędzi zarządzania leczeniem i opieką nad pacjentem. Także Anglicy tworzą wspólne praktyki, również Czesi zaczęli wprowa dzać zachęty dla lekarzy do wspólnej pracy. To wszystko jednak, na razie, brzmi jak bajka o żelaznym wilku. Ta platforma czy projekt, który zostanie osta tecznie zatwierdzony w połowie 2012 roku, ma horyzont czasowy wyznaczony do 2020 roku. I możemy się tylko cieszyć, że to Małopolska za częła jako jedna z pierwszych mówić o silver economy. W czasie mojej pracy w Brukseli na uczyłem się, że Europa przez swą wielokulturo wość i zróżnicowanie środowiskowe, staje się wręcz unikatowym miejscem do wymiany doświadczeń i budowania nowych pomysłów. Trzeba po prostu otworzyć drzwi i zobaczyć swe go sąsiada, a potem korzystać z jego doświadczeń. Rozmawiał: Filip Ratkowski

20 20 20 WYBORY PARLAMENTARNE Długo się wahałam, czy startować w wyborach... Rozmowa z dr Lidią Gądek, szefem Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL MED w Wolbromiu (pow. olkuski), jedyną przedstawicielką zawodu lekarza w Małopolsce, która w wyborach parlamentar nych 2011 uzyskała mandat posłanki Redakcja: Pani Doktor, gratulujemy wygranych wybo rów. Będzie Pani pracować w Komisji Zdrowia czy w ja kiejś innej? Lidia Gądek: Dziękuję. Oczywiście zamierzam pracować głównie w Komisji Zdrowia, zgłosiłam się też do Komisji Sa morządu Terytorialnego. Od 14 lat jestem samorządowcem, więc sprawy ochrony zdrowia i samorządu są dla mnie priorytetowe. Red.: Co będzie Pani chciała przeforsować w sejmie? L.G.: Odpowiem przewrotnie. Bardzo zależy mi na tym, żeby sprawy szeroko pojętej ochrony zdrowia, które są dla mnie klu czowe, odbywały się w Polsce normalnie, czyli żeby nie trzeba było niczego forsować i załatwiać. Marzy mi się ustalenie ja snych priorytetów odnośnie wszystkich poziomów ochrony zdro wia od POZ aż do procedur wysokospecjalistycznych i koszto chłonnych oraz bezwzględnie zwiększenie nacisku na profilak tykę w ujęciu systemu profilaktycznego dla każdego wieku i środowiska, bo tylko w ten sposób mamy szansę udźwignąć w perspektywie koszty tzw. medycyny naprawczej. Red.: A z punktu widzenia regionu? L.G.: Przeliczniki NFZ zawsze były dla Małopolski nieko rzystne. W ubiegłym roku na 16 województw byliśmy na 13 miejscu, jeśli chodzi o finansowanie. To straszne. Może te raz się to zmieni? Uważam, że z takim potencjałem i z takimi potrzebami zasługujemy na więcej. Na pewno będę dążyć do tego, by wprowadzono wreszcie koszyk świadczeń należnych obligatoryjnie. Pacjent musi wie dzieć, że kiedy jest ubezpieczony, to ma zagwarantowany okre ślony pakiet usług medycznych. Jeśli zaś nie ma ubezpieczenia, to również musi mieć świadomość, co to dla niego i jego rodzi ny oznacza. Reguły opieki zdrowotnej powinny być jasno okre ślone. Kolejną sprawą jest wspo mniana już profilaktyka. Oczywi ście NFZ i samorządy rozpisują programy profilaktyczne, więc teo retycznie nie jest źle, ale bardzo nam daleko do jakiejś koordynacji w tym zakresie. Każdy lekarz POZ, każdy specjalista i każda pielę gniarka środowiskowa powinni umieć poradzić pacjentowi, gdzie udać się po poradę, jeśli np. w jego otoczeniu zdiagnozowano nowo twór jelita. Teraz to wszystko jest przypadkowe, np. NFZ wykupuje program przeciwdziałania rakowi sutka, a samorządy niezależnie robią to samo w innych jednost kach. W rezultacie dubluje się i tak szeroko dostępną usługę, czyli pie niądze są marnotrawione. Wiem, że w Sejmie natrafię ze swoimi poglądami na bariery, ale jestem optymistką. Niedawno pani minister Ewa Kopacz prezentowa ła założenia naszej polskiej prezy dencji w Europie pod hasłem: Zdrowe starzenie się konse kwencją zdrowego rozwoju od no worodka!. Ochrona zdrowia koja rzy się wszystkim z medycyną na prawczą. Gdyby jednak działania profilaktyczne rozpoczynały się

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Nowotwory wyzwanie globalne Krzysztof Krzemieniecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 1 Dlaczego onkologia jest tak ważna? Nowotwory zjawisko masowe

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej?

Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Polska polityka senioralna. Jakie rozwiązania warto promować na forum Unii Europejskiej? Debata w Brzesku Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Europa się starzeje Komisja Europejska:

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT 14.12.2015 U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.:

I. Działania podjęte przez Rzecznika w okresie styczeń luty 2012 r.: Załącznik 2 DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI SYGNAŁAMI DOTYCZĄCYMI OGRANICZANIA PRAW ŚWIADCZENIOBIORCÓW DO REFUNDACJI LEKÓW W związku z uzyskiwanymi informacjami

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-175-07 Druk nr 80 Warszawa, 8 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA Ministerstwo Zdrowia MZ Dotyczą przede wszystkim nowej organizacji podmiotów w udzielających świadczeń,, polityki lekowej, informatyzacji, kształcenia kadr

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w latach

Wykres 1. Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w latach PROJEKT z dnia 3 lutego 2015 r. UZASADNIENIE Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR

Bardziej szczegółowo

Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Jak w Polsce leczymy raka? Dostępność innowacyjnych leków onkologicznych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii Warszawa, sierpień 2015 Fundacja Alivia - kim jesteśmy? Alivia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 30.11.2007 B6-0000/2007 PROJEKT REZOLUCJI w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6-0000/2007 zgodnie z art. 108 ust. 5 regulaminu złożyli

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005.

Badanie zrealizowano metodą CAPI, na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków n=1069, w dniach listopad 2005. Prezentacja szczegółowych wyników badania: Pacjent lekarz leki przeprowadzonego przez PBS na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków dla Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Sopot,

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

Główne problemy stomatologii polskiej w odniesieniu do pacjentów dorosłych i edukacji stomatologicznej

Główne problemy stomatologii polskiej w odniesieniu do pacjentów dorosłych i edukacji stomatologicznej Główne problemy stomatologii polskiej w odniesieniu do pacjentów dorosłych i edukacji stomatologicznej PREZYDENT PTS Dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster MZ 2010-12-15 1 Główne zagadnienia 1. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego.

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Dr n. med. Piotr Gajewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dzieci cej na terenie Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

DROGA DO SIEBIE. Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów.

DROGA DO SIEBIE. Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów. DROGA DO SIEBIE Program edukacyjny dla osób chorych na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, ich bliskich i terapeutów. CSR w branży farmaceutycznej CSR to dobrowolna strategia biznesowa uwzględniająca

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W UJĘCIU EUROPEJSKIM. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W UJĘCIU EUROPEJSKIM. Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej W UJĘCIU EUROPEJSKIM Maciej Hamankiewicz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej NA ŚWIECIE 1974 r. - Nowe perspektywy dla zdrowia Kanadyjczyków pierwsza na świecie narodowa strategia polityki zdrowotnej wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015

POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 POLAKÓW ZDROWIA PORTRET WŁASNY 2015 Wizyta Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz Ministra Zdrowia Mariana Zembali wraz z Wojewodami 9 lipca 2015 roku (czwartek); godzina 11.00-15.00

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 r.

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 r. UZASADNIENIE Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r.

Beata Cholewka. Warszawa, 29 października 2014 r. Studia pomostowe współfinansowane z EFS i ich rola w procesie doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia Beata Cholewka Warszawa, 29

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Seminarium edukacyjne pt.: Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Seminarium edukacyjne pt.: Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Organizator Seminarium: Warszawa 5 października 2015 r. Patroni honorowi Sponsorzy Seminarium: Patroni medialni Partnerzy Seminarium: Podsumowanie Seminarium 5 października 2015 r. w Instytucie Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa w sprawie debaty o systemie ochrony zdrowia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 3 lipca 2007 r.

Konferencja prasowa w sprawie debaty o systemie ochrony zdrowia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 3 lipca 2007 r. Konferencja prasowa w sprawie debaty o systemie ochrony zdrowia Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 3 lipca 2007 r. Debata o systemie ochrony zdrowia Jeśli powstanie zły system, trudno go potem poprawić.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeciętna długość życia w wybranych krajach UE w 2011 roku

Tabela 1. Przeciętna długość życia w wybranych krajach UE w 2011 roku Starzenie się społeczeństw materiały ZAŁĄCZNIK NR 1 Zadania Zadanie nr 1 Tabela 1. Przeciętna długość życia w wybranych krajach UE w 2011 roku Kraj Mężczyźni Kobiety Średnia długość życia Bułgaria 70,7

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE W POLSCE WYTYCZNE DLA LEKARZY RODZINNYCH DOTYCZĄCE NIWYDOLNOŚCI SERCA

PIERWSZE W POLSCE WYTYCZNE DLA LEKARZY RODZINNYCH DOTYCZĄCE NIWYDOLNOŚCI SERCA PIERWSZE W POLSCE WYTYCZNE DLA LEKARZY RODZINNYCH DOTYCZĄCE NIWYDOLNOŚCI SERCA Niniejszy raport został oparty na 25 przekazach z okresu od 2015-06-09 do 2015-06-11. PRASA (3) Polska Gazeta Krakowska (nr

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. Art. 1

Ustawa. z dnia.. Art. 1 PROJEKT Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 1

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus 1 Spis treści Podstawowe dane Adres Zarząd Akcjonariat Historia Działalność Poradnie Mammobus Prognozy otoczenie prognozy finansowe Plany Podsumowanie POZNAŃ 2015 2 Podstawowe dane http://www.open.poznan.pl/

Bardziej szczegółowo

Rak publiczny priorytet?

Rak publiczny priorytet? Rak publiczny priorytet? Ipsos Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00 2012 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone Nobody s Unpredictable 2011 Ipsos Spis treści 1. Opis projektu 3 2.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 Klub Parlamentarny Solidarna Polska Warszawa, dnia 10.02.2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

USTAWA. z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200,

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA

Bardziej szczegółowo

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie

Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Zbigniew Religa znakomity lekarz, cudowny człowiek. Patrycja Król 2gs2 Gim. Nr 39 w Warszawie Spis treści Gdzie się kształcił i pracował Życiorys Wykształcenie Kariera Pierwsza operacja na sercu! Dalsze

Bardziej szczegółowo

PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW. SEMINARIUM 1grudnia 2015 r.

PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW. SEMINARIUM 1grudnia 2015 r. PLANY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW SEMINARIUM 1grudnia 2015 r. Diagnoza Jakość środowiska odgrywa kluczową rolę dla rozwoju OM z punktu widzenia zabezpieczenia wysokich standardów

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE

KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE KRAJOWY REJESTR NOWOTWORÓW ZINTEGROWANY SYSTEM REJESTRACJI NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof M. Macha. Ekspert Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Krzysztof M. Macha. Ekspert Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Krzysztof M. Macha Ekspert Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Wydatki całkowite: ok. 103 mld zł w tym: NFZ + KRUS + budżet: ok. 67.5 mld zł 66.5% 33.5% Wydatki

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie

Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze. Forum Sudeckie Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Forum Sudeckie Fundacja od lat wspiera dialog między dolnośląskimi środowiskami Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze 15 dorocznych konferencji; 12 tys.

Bardziej szczegółowo

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży

Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Darmowe badania w kierunku HCV dla Pań w ciąży Szanowna Pani, Do listopada 2014r. kobiety ciężarne mają możliwość bezpłatnego przebadania się w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). Stanowią

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane.

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane. Śląska Izba Aptekarska, 40-637 Katowice ul. Kryniczna 15 tel.: +48 (32) 6089760, fax: 48 (32) 6089769, kom. 668220354, email: katowice@oia.pl www.katowice.oia.pl Sz.P. Agnieszka Pachciarz Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA Pismo zostało również przekazane Premierowi Donaldowi Tuskowi, Pani Marszałek Sejmu Ewie Kopacz oraz Prezesowi Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorzowi Kucharewiczowi APEL DO MINISTRA ZDROWIA BARTOSZA ARŁUKOWICZA

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Krajowy przemysł farmaceutyczny a bezpieczeństwo lekowe i wpływ na gospodarkę. Jakie korzyści przynosi nam krajowy przemysł farmaceutyczny? 1. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polaków. Co drugi lek na rynku

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY MAŁYM SERCOM

POMAGAMY MAŁYM SERCOM POMAGAMY MAŁYM SERCOM Historia Fundacji Fundacja Radia ZET istnieje od 1999 r. Po kilku latach uśpienia wznowiła działalność w 2008 r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, tzw. OPP (oznacza to, że

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu!

Pamiętaj! W przypadku braku oświadczeń ubezpieczyciel może nam odmówić zwrotu tego kosztu! Wypadek i co dalej? - I ETAP - LECZENIE Wypadki są przyczyną poważnych urazów. Poszkodowany trafia na oddział ratunkowy, gdzie robione są badania diagnostyczne, stawiane jest rozpoznanie, a następnie jest

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. Druk nr 1154 Warszawa, 16 listopada 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-31-06 Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym

Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Warszawa 7 kwietnia 216r. Rola szpitali klinicznych w kształceniu podyplomowym Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wielu

Bardziej szczegółowo

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl

Jakub Kisielewski. www.administracja.comarch.pl Nowatorski punkt widzenia możliwości analitycznosprawozdawczych w ochronie zdrowia na przykładzie systemu Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Bardziej szczegółowo

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP wyrazem uznania dla polskiej chirurgii kręgosłupa Wybitne osiągnięcia polskiej spondyloimplantologii stały się podstawą do przyznania najbardziej prestiżowego w skali

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 13 września 2012r. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP Szanowna Pani Marszałek, Szanowny

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo