ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Strona: 1 l 30

2 Plan spotkania: Informacja o spółce Idea zarządzania ciągłością działania Podstawy formalne PDCA ciągły proces doskonalenia BCM BIA jako fundament BCM Różne plany do różnych celów Narzędzia BCM Metodyka zarządzania ciągłością działania Analiza działalności Strategia Plany awaryjne (środki ochrony) Budowa świadomości Testowanie i przegląd Wdrożenie BCM Diagnoza przedwdrożeniowa szkolenia Budowa mechanizmów zarządzania ciągłością Opracowanie dokumentacji Wdrożenie i doskonalenie Strona: 2 l 30

3 1. Przedstawienie firmy Strona: 3 l 30

4 PBSG informacja o spółce Doradztwo zarządcze i IT Zarządzanie ryzykiem: - zintegrowane zarządzanie ryzykiem - system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym - Sarbanes-Oxley Act - profil odporności na defraudację i korupcję - COSO II Zarządzanie bezpieczeństwem - analiza podatności IT - audyt teleinformatyczny - bezpieczeństwo informacji - bezpieczeństwo łańcucha dostaw - dane osobowe - polityka bezpieczeństwa Zarządzanie: - strategia - zarządzanie procesami - zintegrowane systemy zarządzania - EFQM/CAF Doradztwo IT: - ISO 20000/ITIL - audyt przedwdrożeniowy - strategia informatyzacji - zarządzanie projektem IT Zarządzanie Ciągłością działania: - zarządzanie ciągłością działania - zarządzanie sytuacją kryzysową - planowanie ciągłości procesów - planowanie awaryjne - infrastruktura krytyczna Oprogramowanie: - Smart Architect - Smart Risk - Smart Portal - Smart Audyt - Smart Reports Konsultanci współpracujący z PBSG są prekursorami wdrożeń kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania w Polsce. W efekcie PBSG posiada unikalne w kraju kompetencje w zakresie budowy, implementacji i doskonalenia systemów zarządzania w oparciu o międzynarodowe standardy i dobre praktyki. Do pionierskich w Polsce projektów zaliczamy: Usługi PBSG Potwierdzeniem pozycji lidera na rynku polskim są w obszarze zarządzania są zrealizowane projekty: Pierwsze w Polsce wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością usług IT wg ISO w KGHM Polska Miedź SA Pierwsze w branży finansowej wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO w PKO Bank Polski SA Pierwsze w Polsce i jedno z pierwszych na świecie wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania ciągłością działania wg BS w PKO Bank Polski SA Przetłumaczenie i wydanie książki: "Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem Struktura Ramowa" - najpopularniejszego modelu zarządzania ryzykiem Pierwsze w Polsce wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcuchem dostaw wg ISO Pierwsze w Polsce wdrożenie systemu zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz systemu zapobiegania zdarzeniom korupcyjnym w UM Kielce Eksperci PBSG realizowali także specjalistyczne audyty nakierowane na zdiagnozowanie istniejących rozwiązań w zakresie zarządzania, wskazanie istniejących zagrożeń oraz kierunków doskonalenia. Prace takie realizowaliśmy dla organizacji z różnych sektorów, w tym firm polskich i koncernów międzynarodowych. Strona: 4 l 30

5 PBSG informacja o spółce Wybrane doświadczenie PBSG PKO Bank Polski SA Komisja Nadzoru Finansowego SKOK Stefczyka Orange EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Ministerstwo Gospodarki Fortis Bank Polska Bank Pocztowy BZ WBK PZU SA NFOŚ i GW PLANNJA Electrabel Polska Elektrownia Turów SA KGHM SA THOMSON Strona: 5 l 30

6 Zarządzanie Ciągłością Działania Odpowiednie narzędzia do odpowiednich celów BCM Narzędzia dla BCM Wszelkie prace związane z wprowadzeniem jak i utrzymaniem systemu BCM wymagają tworzenia dokumentacji, to właśnie w niej zawarte są między innymi wyniki przeprowadzonych analiz, zapisy planów awaryjnych czy też inna dokumentacja powstała w trakcie realizacji systemu BCM. Często narzędziami wykorzystywanymi do tych celów są edytory tekstów i arkusze kalkulacyjne. Rozwiązanie takie choć najprostsze, przy rosnącej skali złożoności planowania awaryjnego, najczęściej się nie sprawdza. Aby efektywnie zarządzać systemem BCM trzeba posługiwać się efektywnymi narzędziami. Przykładem systemu który usprawnia proces planowania awaryjnego a w dalszej kolejności upraszcza i zmniejsza koszty jego utrzymania jest: (Living Disaster Recovery Planning System) oraz firmy która od ponad 25 lat oferuje rozwiązana stosowane przez tysiące organizacji i przedsiębiorstw w ponad 70 krajach. Strona: 6 l 30

7 2. Idea zarządzania ciągłością działania Strona: 7 l 30

8 Zarządzanie Ciągłością Działania Idea zarządzania ciągłością działania Każda działalność biznesowa jest potencjalnie narażona na niespodziewane i nagłe zdarzenia których skutkiem są przerwy w działalności przedsiębiorstwa. W 90% incydentów są to tak zwane ciche katastrofy informacja o nich nie zostaje podana do publicznej wiadomości lecz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa jest znaczny i niszczący, zarówno zasoby jak i strukturę organizacji. Przyczyny tych zdarzeń najczęściej znajdują się poza organizacją i poza jej kontrolą. Często zdarzenia te dotyczą również kooperantów organizacji. Otoczenie rynkowe Otoczenie rynkowe Strona: 8 l 30

9 Zarządzanie Ciągłością Działania Idea zarządzania ciągłością działania Celem BCM jest przygotowanie organizacji na różnego typu zdarzenia poprzez: identyfikację ich natury i źródeł, określenie wpływu na procesy biznesowe, opracowanie rozwiązań zmniejszających możliwość ich wystąpienia i wpływu na organizację. identyfikacja określenie wpływu opracowanie rozwiązań Włączenie BCM, jako ważnego elementu dobrego zarządzania, do codziennej praktyki biznesowej daje nie tylko wymierne korzyści w chwili wystąpienia zdarzenia awaryjnego lecz zwiększa również wiarygodność i reputację przedsiębiorstwa w otoczeniu biznesowym. Strona: 9 l 30

10 Zarządzanie Ciągłością Działania Idea zarządzania ciągłością działania Definicja BCM: Business Continuity Management - całościowe zarządzanie procesem, który identyfikuje potencjalne zagrożenia dla organizacji i ich wpływ na jej działalność biznesową. Stanowi jednocześnie ramy budowania odporności organizacji na różnego typu zagrożenia oraz skutecznego reagowania na nie. Jego celem jest ochrona kluczowych interesów organizacji, reputacji oraz jej marki. Business Continuity Management Strona: 10 l 30

11 Zarządzanie Ciągłością Działania Podstawy formalne Pierwsze regulacje dotyczące planowania awaryjnego pojawiły się już w latach 90 i dotyczyły przede wszystkim obszaru Obrony Cywilnej w Wielkiej Brytanii. W drodze ewolucji i coraz większego zainteresowania różnego typu organizacji w wielu miejscach na świecie powstawały kolejne formalne dokumenty stanowiące podstawę planowania awaryjnego. Do najważniejszych należą ISO/PAS 56:2003 (opublikowany przez British Standards Institution) oraz bazujący na tym dokumencie BS (British Standard) na który składają się dwie publikacje: BS :2006 Code of Practice for Business Continuity Management BS Business Continuity Management BS :2007 Specification for Business Continuity Management Strona: 11 l 30

12 Zarządzanie Ciągłością Działania Podstawy formalne BS :2006 Code of Practice for Business Continuity Management Jest kodeksem postępowania zawierającym wskazówki i zalecenia, określającym najlepsze praktyki dotyczące zarządzania ciągłością działania. BS :2007 Specification for Business Continuity Management Jest normą podlegającą audytowaniu. Normatywna specyfikacja, według której można przeprowadzać audyty i oceniać zgodność z wymogami lub jej brak. Strona: 12 l 30

13 Zarządzanie Ciągłością Działania PDCA ciągły proces doskonalenia BCM Aby system BCM był efektywny i na bieżąco odpowiadał potrzebom organizacji w zakresie planowania awaryjnego musi być oparty na ciągłym procesie doskonalenia i weryfikacji rozwiązań awaryjnych. Zmieniające się środowisko, otoczenie biznesowe oraz rozwiązania technologiczne wymuszają zastosowanie cyklu PDCA w systemie BCM. Zastosowanie cyklu PDCA w systemie BCM oznacza ciągłą ewolucję tego systemu opartą na czterech krokach: PLAN ustanowienie polityki dotyczącej ciągłości działalności, wyznaczenie celów, kontroli, procesów i procedur istotnych dla zarządzania ryzykiem i poprawy ciągłości działalności, tak by osiągnąć wyniki zgodne z ogólnymi politykami i celami organizacji. DO - wdrożenie i realizacja polityki dotyczącej ciągłości działania, kontrole, procesy i procedury CHECK - monitorowanie i kontrola wydajność w stosunku do celów i polityki ciągłości działania, przekazywanie wyników kierownictwu do kontroli oraz określenie i zatwierdzenie działań mających na celu ich naprawianie i usprawnianie ACT - utrzymanie i usprawnianie system BCM poprzez podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych w oparciu wyniki kontroli zarządczych i ponownej oceny zakresu systemu BCM oraz polityki i celów dotyczących ciągłości działania. Strona: 13 l 30

14 Zarządzanie Ciągłością Działania PDCA ciągły proces doskonalenia BCM Stosowanie cyklu PDCA zapewnia zgodność z innymi normami dotyczącymi systemów zarządzania, takimi jak: ISO 9001:2000 (Systemy Zarządzania Jakością), ISO 14001:2004 (Systemy Zarządzania Środowiskowego), ISO 27001:2005 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) ISO 20000:2005 (Zarządzanie Jakością Usług IT), wspierający tym samym spójną i zintegrowaną implementację oraz działanie z powiązanymi systemami zarządzania. ISO ISO PDCA ISO 9001 ISO Strona: 14 l 30

15 Zarządzanie Ciągłością Działania BIA i RA jako fundament BCM BIA (Business Impact Analysis) Jest to analiza procesów i funkcji biznesowych składających się na biznes w całości dla lepszego zrozumienia celów działań w zakresie ciągłości działania. Jej wynikiem powinno być zidentyfikowanie krytycznych procesów i zasobów organizacji, nadanie procesom odpowiednich priorytetów w zależności od wpływu zdarzenia na poszczególne procesy (wpływ finansowy i niefinansowy). Opracowanie planów zachowania ciągłości oraz odzyskania działania opiera się na ustalonych w trakcie wykonywania analizy BIA wynikach. RA (Risk Assessment) Jest to analiza która umożliwia ocenę wystąpienia i jego wpływu różnego rodzaju zdarzeń na procesy. Umożliwia identyfikację potencjalnych zagrożeń. Wyniki mogą służyć do opracowania sposobu postępowania ryzykiem (np. jego minimalizacji). Analiza ryzyka powinna przede wszystkim obejmować zidentyfikowane poprzez BIA krytyczne procesy i funkcje. Strona: 15 l 30

16 3. Metodyka zarządzania ciągłością działania Strona: 16 l 30

17 Zarządzanie Ciągłością Działania Idea Systemowego Zarządzania Ciągłością Działania Business Continuity Management BCM Podejście umożliwiające zmodyfikowanie sposobu zarządzania organizacją uwzględniając krytyczność procesów jak i wymagania klientów w odniesieniu do niezawodności. Analiza działalności Przegląd i testowanie Strategia Budowa świadomości Plany awaryjne Strona: 17 l 30

18 Zarządzanie Ciągłością Działania - BCM Analiza działalności Zbudowanie właściwej ochrony wymaga przeprowadzenia analizy działalności oraz analizy wpływu i oceny ryzyka. Przegląd i testowanie Analiza działalności Strategia IDEA Adekwatność wyników otrzymanych w tym etapie rzutuje na charakterystykę systemu oraz na jego skuteczność. Nie uwzględnienie znaczącego zagrożenia w analizie ryzyka może mieć fatalne skutki dla działalności organizacji. Budowa świadomości Plany awaryjne Praktyka Analiza wpływu (BIA) powinna zawierać identyfikację krytycznych procesów biznesowych, zasobów, współzależności pomiędzy nimi oraz wyznaczenie parametrów (RTO, RPO, MTPD) Analiza ryzyka powinna (RA) wyznaczyć obszary ryzyka dla krytycznych procesów. Na jej podstawie należy określić sposoby postępowania z ryzykiem. Wynikiem obu analiz powinno być nadanie priorytetów poszczególnym procesom. Strona: 18 l 30

19 Zarządzanie Ciągłością Działania - BCM Strategia Organizacja powinna w sposób świadomy przyjąć jedno z podejść do problemu utrzymania ciągłości działania. Przegląd i testowanie Analiza działalności Strategia IDEA W teorii zarządzania istnieje kilka typów strategii, będących generalnymi podejściami do zarządzania obszarem ciągłości funkcjonowania organizacja winna zdecydować jaki model jest dla niej odpowiedni Budowa świadomości Plany awaryjne Praktyka Badając charakter działalności oraz możliwości organizacji należy przyjąć strategię, która zapewni realizację celów określonych przez najwyższe kierownictwo, przy założeniu określonych nakładów. Przyjęta strategia określa: o w jaki sposób organizacja reaguje na zdarzenia awaryjne o jakie działania umożliwią organizacji przywrócenie lub utrzymanie jej procesów krytycznych. Sformułowane strategie muszą być dostosowane do każdego produktu czy usługi, jak również muszą brać pod uwagę możliwość czasowego ograniczenia ich realizacji (np. w zakresie wartości i/lub obszaru). Strona: 19 l 30

20 Zarządzanie Ciągłością Działania - BCM Plany awaryjne Głównym celem jest minimalizacja strat i jak najszybsze przywrócenie normalnej działalności. Przegląd i testowanie Analiza działalności Strategia IDEA Środki ochrony (techniczne i organizacyjne) mogą mieć charakter zapobiegawczy i korekcyjny. Plany awaryjne określają działania podejmowane w przypadku zajścia negatywnych zdarzeń. Budowa świadomości Plany awaryjne Praktyka Opracowując plany awaryjne należy pamiętać, o zbudowaniu wspólnej struktury planów, która zapewniłaby odpowiednią skuteczność oraz prawidłowość konstrukcji. Plany awaryjne powinny zawierać: o opis reakcji na zdarzenie awaryjne, o komunikację w trakcie zdarzenia (wewnętrzną i zewnetrzną), o procedury powrotu do normalnej działalności, o udokumentowanie podjętych działań. Strona: 20 l 30

21 Zarządzanie Ciągłością Działania - BCM Budowa świadomości Świadomość pracowników jest podstawą sukcesu wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania. Przegląd i testowanie Analiza działalności Strategia IDEA Wykonanie analizy, przyjęcie strategii oraz opracowanie planów awaryjnych nie jest wystarczające do zapewnienia ciągłości działania. Pracownicy muszą znać i umieć wykorzystać plany awaryjne. Budowa świadomości Plany awaryjne Praktyka Budowanie świadomości realizuje się nie tylko poprzez szkolenia i udział w testach, ale również poprzez codzienne dostarczanie wiedzy na temat np. wartości parametrów które określają naszą zdolność utrzymania ciągłości działania. Pracownicy powinni znać swój zakres odpowiedzialności wynikający z planu awaryjnego oraz rolę którą mają do spełnienia. Osoby odpowiedzialne za planowanie awaryjne powinny w sposób ciągły pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie poprzez udział w szkoleniach, seminariach i kongresach dotyczących planowania awaryjnego. Strona: 21 l 30

22 Zarządzanie Ciągłością Działania - BCM Testowanie i przegląd Środowisko w którym zbudowano system podlega zmianom, w związku z tym również system powinien się zmieniać! Przegląd i testowanie Analiza działalności Strategia IDEA Należy wdrożyć odpowiednie mechanizmy zapewniające, że przyjęta polityka i strategia, wyniki analiz wpływu i ryzyka oraz plany awaryjne przystają do rzeczywistości. Budowa świadomości Plany awaryjne Praktyka System zarządzania ciągłością działania powinien być cyklicznie audytowany i przeglądany pod kątem zmian w organizacji Plany awaryjne powinny być cyklicznie testowane pod kątem adekwatności i skuteczności zawartych w nich rozwiązań awaryjnych Wyniki audytów, przeglądów i testów powinny być należycie udokumentowane i przekazywane do najwyższego kierownictwa w celu akceptacji. Należy zadbać o odpowiednie procedury nadzoru aktualności procedur składających się na system. Najwyższe kierownictwo kontroluje stosowność polityki ciągłości działania, jej celów i zakresu, oraz określa i upoważnia do działań mających na celu ich naprawę i ulepszenie. Strona: 22 l 30

23 4. Wdrożenie BCM Strona: 23 l 30

24 Wdrożenie BCM Strona: 24 l 30

25 Wdrożenie BCM Diagnoza przedwdrożeniowa szkolenia Jakie są krytyczne problemy? Jakie są możliwości wzrostu? Analiza funkcjonującej dokumentacji Przygotowanie audytu przygotowanie list kontrolnych Efekt prac: pisemny raport, zestawiający wyniki, wnioski i rekomendacje Wstępna diagnoza zgodności z podejściem BCM Identyfikacja potrzeb (analiza procesów) Ustalenie oczekiwanych efektów Przygotowanie rekomendacji Szkolenie dla kierownictwa wprowadzenie do BCM omówienie wyników z audytu wstępnego praktyczny spojrzenie na system BCM prezentacja projektu harmonogram, cele i oczekiwane wyniki każdego z etapów. Strona: 25 l 30

26 Wdrożenie BCM Budowa mechanizmów zarządzania ciągłością Jaka jest optymalna struktura systemu? Jak można osiągnąć optymalną strukturę? Opracowanie metodyki zarządzania ciągłością działania Identyfikacja punktów krytycznych Szacowanie punktów krytycznych i ich ocena Informowanie o ryzyku Postępowanie wobec ryzyka Zaprojektowanie procesów i struktury Określenie działań krytycznych Opracowanie harmonogramu zmian Warsztaty dla zespołu projektowego Przeprowadź analizę ryzyka Rekomenduj rozwiązania Wdrażaj rozwiązania niezbędne Określaj nowe zagrożenia Strona: 26 l 30

27 Wdrożenie BCM Opracowanie dokumentacji Metodyka PBSG budowy dokumentacji Jakie narzędzia zarządcze i IT będą najlepsze? Opracowanie docelowych procesów i struktury dokumentacji Wdrożenie zmian Analiza powdrożeniowa Wprowadzanie modyfikacji Szkolenia Sesje robocze z pracownikami Optymalizacja procesów Identyfikacja potencjału doskonalenia Unifikacja dokumentowania procedur Analiza benchmarkingowa rozwiązań Narzędzia PBSG Strona: 27 l 30

28 Wdrożenie BCM Wdrożenie i doskonalenie W jakim kierunku system powienien się rozwijać? Szkolenia dla wybranych grup lub wszystkich pracowników Przeprowadzenie audytów wewnętrznych Testowanie planów awaryjnych Optymalizacja utrzymania ciągłości Analiza możliwości doskonalenia systemu Monitorowanie procesów Kreowanie inicjatyw Wdrażanie inicjatyw Zwiększanie zakresu wiedzy o ryzykach Strona: 28 l 30

29 Wdrożenie BCM Strona: 29 l 30

30 Dziękuję za udział w prezentacji. PBSG Sp. z o.o. Centrum Biurowe Globis ul. Roosevelta Poznań tel. (061) fax (061) Strona: 30 l 30

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zyskują coraz większą popularność, zarówno wśród jednostek administracji publicznej jak i firm z sektora

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo