EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH"

Transkrypt

1 EFEKTYWNE NARZĘDZIA PROGRAMOWE W WYRÓWNOWAŻANIU LINII MONTAŻOWYCH Bogusław REIFUR, Bartłomiej LEKKI Projektowanie, analiza i dostosowanie funkcjonującej linii montażowej w zmieniających się warunkach rynku konsumenta nie jest zjawiskiem występującym losowo. Wynika najczęściej z analizy organizacyjno-ekonomicznej realizowanych zadań, możliwości realizacji operacji i zabiegów z wykorzystaniem coraz to bardziej efektywnych urządzeń, stanu technicznego pracujących urządzeń, kwalifikacji i przygotowania załogi, a także w większości przypadków z rozwoju konstrukcyjno-technologicznego montowanego wyrobu. Efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych w przypadku linii montażowej, problem jej wyrównoważenia (balansowania), czyli uzyskania jak najmniejszego czasu przestojów stacji roboczych wynikający z niepełnego przydziału operacji dla danej stacji, sprowadza się do uzyskania odpowiedzi na pytania: jak uszeregować operacje w poszczególnych lub wybranych stacjach linii montażowej, aby osiągnąć jak najlepsze jej wyrównoważenie, jaka jest minimalna liczba stacji w linii montażowej oraz w jakiej kolejności uszeregować operacje na poszczególnych stacjach, aby otrzymać najlepsze wyrównoważenie linii przy narzuconym czasie taktu montażu. Najczęściej wyrównoważenie (balansowanie) linii montażowych jest tradycyjnym podejściem przy opracowywaniu pierwszego wstępnego układu linii produkcyjnej. Klasyczna definicja prostego wyrównoważenia linii montażowych obejmuje wtedy następujące założenia [1]: 1. Wszystkie parametry dotyczące linii muszą być całkowicie znane. 2. Operacja nie może być podzielona pomiędzy dwiema albo więcej stacjami. 3. Zadania nie mogą być podejmowane w dowolnym porządku z powodu przymusów pierwszeństwa. 4. Wszystkie zadania linii montażowej muszą być przeprowadzone do końca. 5. Wszystkie stacje są wyposażone w różne zasoby i mogą przeprowadzać jakiekolwiek zadania. 6. Czas operacji jest niezależny od stacji, na której będzie ona przeprowadzana do końca. 7. Każda operacja może być przeprowadzona na każdej stacji. 8. System montażu jest projektowany dla unikatowego wyjątkowego modelu pojedynczego produktu. 9. Czas cyklu jest stały, a celem jest minimalizacja liczby stacji lub stała jest liczba stacji, a celem jest minimalizacja czasu cyklu. W rzeczywistych warunkach produkcyjnych i długościach funkcjonujących linii montażowych oraz przy istniejących ograniczeniach czasowych realizacji poszczególnych operacji wykonywanych przez pracowników lub urządzenia montażowe przeprowadzenie analizy bez narzędzi programowych nie jest łatwe. Istnieje zatem potrzeba analizowania wielu realizacji kolejności różnych zadań dla osiągnięcia warunków zamierzonego celu, np. minimalnych kosztów pracy lub minimalizacji liczby stacji. Również wprowadzanie nowych produktów i ich modyfikacje oraz w coraz większym stopniu stosowanie linii montażowych mieszanych produktów powoduje, że do rozwiązywania problemów wyrównoważenia wykorzystuje się różnego rodzaju mniej lub bardziej profesjonalne narzędzia programowe wspomagające te procesy [1, 2]. Oferowane obecnie specjalizowane programy do balansowania linii montażowej będące rozbudowanymi, skomplikowanymi aplikacjami dla analizy procesu montażowego przedstawiają szerokie możliwości analizy procesu, biorąc pod uwagę jego zmienność i elastyczność. Artykuł przedstawia analizę możliwości ich wykorzystania szczególnie w warunkach hybrydowych linii montażowych. Zestawienie narzędzi programowych do balansowania linii montażowych Timer Pro Professional Timer Pro Professional jest najbardziej zaawansowanym, licencjonowanym narzędziem na rynku oferowanym przez Applied Computer Services, który w swojej budowie posiada kilkanaście modułów, w skład których wchodzi: I. Video Time and Motion Analiza czynności montażowych opartych na czasie, udokumentowanych w postaci filmów. Dzięki załączanym plikom wideo w łatwy sposób można udokumentować stan obecny danego procesu technologicznego (rys. 1), a także mogą posłużyć jako baza do mapowania strumienia wartości. Moduł ten umożliwia tworzenie dokumentów, w których analiza danego zadania składa się z czynności dodających wartość oraz tych, które jej nie dodają. Każda operacja lub zabieg może być udokumentowana w postaci osobnego, nowego filmu wraz z analizą, bez konieczności stosowania drogich i zaawansowanych kamer przy użyciu cyfrowych aparatów fotograficznych z możliwością nagrywania filmów. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że filmy można łączyć, w każdej chwili otworzyć do przeglądania, a także wykorzystać jako materiał szkoleniowy dla nowych pracowników [1]. 14

2 Technologia i Automatyzacja Montażu 2/2011 Rys. 1. Okno programu z filmem dokumentującym operację technologiczną [3] Moduł Video Time and Motion, który wchodzi w skład Timer Pro Professional, jest kompatybilny z innymi modułami programu, dzięki czemu wyniki zgromadzone w tym module mogą służyć jako baza danych w innych modułach, np. przy balansowaniu linii czy analizie Lean. Odbywa się to w myśl zasady: przeciągnij i upuść, która zintegrowana jest z arkuszem kalkulacyjnym Excel. Producent zapewnia także kompatybilność z urządzeniami PDA, które dzięki małym wymiarom umożliwiają zbieranie oraz analizę danych w czasie rzeczywistym. Oprócz analizy filmów i czasów Timer Pro Professional obsługuje nazewnictwa dla filozofii i technik Lean, Kaizen, SMED i 5S, p. rys. 2. Rys. 2. Okno z wyborem poszczególnej techniki [3] II. Work Instructions instrukcje stanowiskowe. Moduł ten powstał z myślą o utrzymaniu i poprawie wydajności, jakości i bezpieczeństwa. Instrukcje stanowiskowe stanowią udokumentowanie sekwencji procesu oraz pracy operatorów przy założonym czasie cyklu montażu i czasie taktu. Stosowanie tego modułu jako elementu technik Lean oraz Kaizen może być kluczowym elementem przy eliminowaniu czynności innych niż wartość dodana produktu. Tworzone w sposób tradycyjny manualne instrukcje stanowiskowe są czasochłonne oraz mało efektywne. Z tego powodu są wypierane przez instrukcje tworzone w module Work Instructions, które umożliwiają częste i łatwe aktualizacje. moduł instrukcje stanowiskowe programu Timer Pro Professional integruje się bezpośrednio z aktualnym arkuszem kalkulacyjnym, w którym można zamieścić własny rodzaj instrukcji w tym pliki graficzne, wideo itp. Pozwala to na tworzenie unikatowych i dostosowanych do danego procesu instrukcji stanowiskowych, automatycznie dokonywane są zmiany i aktualizacje, które zostały wprowadzone do procesu w danym arkuszu, np. gdy stara grafika narzędzia, komponentu lub elementów bezpieczeństwa została zastąpiona nową, nastąpi automatyczne zaktualizowanie informacji w danym procesie, tworzona jest historia zmian danego procesu, na każdym etapie jego aktualizacji (dodawania, usuwania i przemieszczania), którą można w każdej chwili odtworzyć. III. Operation Training szybkie udokumentowanie procesu w postaci filmów, które służą do szkolenia pracowników. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracownika, za pomocą tego modułu programu Timer Pro Professional, można stworzyć krótki film instruktażowy, który będzie podstawą szkolenia nowej załogi, a także przypomnieniem wykonywania danego procesu na danym stanowisku montażowym. Do danego filmu można dodawać własną narrację, spowalniać lub przyśpieszać szybkość odtwarzania filmu, a także zapętlić dany klip o określoną wartość. Tak utworzony plik wideo może służyć też jako podstawa do dokładnego badania i wdrażania nowych procedur. IV. Standard Data Libraries biblioteka danych standardowych. Timer Pro Professional zawiera w bazie swojej biblioteki ponad wspólnych czasów dla wspólnych procesów. Można użyć ich bezpośrednio, a także edytować według własnych potrzeb oraz tworzyć własne, niestandardowe czasy dla procesów niezawartych w bibliotece. Zalety stosowania danych standardowych zawartych w bibliotece: zmniejszenie potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czasu, wprowadzanie czasów szybsze o 95%, w porównaniu z czasem, który zająłby operatorowi na przeprowadzenie badań, tworzenie nowych standardowych procesów, w których pracownicy na każdym poziomie mają do nich dostęp; tworzą scentralizowaną bazę wiedzy. Timer Pro Professional oferuje unikatową możliwość zapisywania wyników analizy czasu do standardowej biblioteki danych w formacie arkusza kalkulacyjnego. Dane przechowywane w tej bibliotece można uzyskać przez Timer Pro Application Data Expert i wykorzystać do opracowania nowych norm w programie Excel. V. Lean Analysis poprawa procesu za pomocą narzędzi Lean. Timer Pro Professional prezentuje wszystkie zadania wchodzące w skład procesu i przedstawia je na wykresie. Wykres ten, zwany wykresem Yamazumi mający zwią- 15

3 zek z technikami Kaizen i Lean, przedstawia zadania w postaci słupków, których wysokość reprezentuje czas dla każdego zadania. Na jednym wykresie Yamazumi może znajdować się maksymalnie 300 słupków. Każdy słupek składa się z zadań reprezentujących kolejne działania, zmierzające do wykonania danego procesu. Wysokość zadania w słupku jest proporcjonalna do czasu, jaki reprezentuje. Każde zadanie może składać się z maksymalnie 1000 czynności wchodzących w skład zadania. Można przypisać mu także oddzielny kolor. Moduł wyposażony jest w suwaki i paski przewijania, dzięki którym można zgłębić nawet najbardziej skomplikowany proces. Przesuwanie odpowiednich zadań na inne stanowiska wykonuje się za pomocą myszki w myśl zasady przeciągnij i upuść. W każdym momencie dane zadanie można edytować w arkuszu kalkulacyjnym. Do każdej czynności można przydzielić jedną z odpowiednich cech: wartość dodana, brak wartości dodanej, normalna czynność, zgrupowane czynności, niezmienna czynność, nieuniknione opóźnienia, możliwość uniknięcia opóźnień. VI. Value Stream Mapping mapowanie strumienia wartości. Jest to narzędzie typowo wykorzystywane podczas zadań związanych ze szczupłym wytwarzaniem, aby zaprezentować przepływ materiałów oraz informacji dla konkretnej rodziny produktów bądź usług. Mapa strumienia wartości jest często używana do określenia miejsca, na którym należy się skoncentrować, aby poprawić, zredukować lub wyeliminować wartość niedodaną, czas cyklu oraz koszty. Timer Pro Professional jest oprogramowaniem, które pozwala zmierzyć i sklasyfikować wszystkie bieżące działalności. Pakiet szybko identyfikuje i eliminuje wartość niedodaną oraz uwidacznia marnotrawstwo zasobów. VII. Line balancing balansowanie linii i gniazd montażowych. Moduł ten jest skutecznym narzędziem do poprawy przepustowości linii montażowych oraz gniazd montażowych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów siły roboczej. Umożliwia szybkie zrównoważenie pojedynczych lub złożonych procesów przy określonej liczbie stanowisk oraz wymaganym czasie taktu. Moduł do balansowania oblicza optymalną liczbę potrzebnych pracowników do osiągnięcia wymaganych wyników. Posiada także możliwość edycji projektu linii oraz zmiany parametrów w celu uzyskania najlepszego wyniku w danym procesie produkcyjnym. Wyniki zrównoważonego procesu zapisywane są w szeregu zadań, w których każde działanie (czynność) posiada swoją reprezentację na wykresie. Każdą czynność można przenieść i dołączyć do zadania innego operatora. Zaletą tego modułu jest także tworzenie scenariuszy modeli, które reprezentowane na jednym wykresie umożliwiają łatwiejszą analizę porównawczą. Każdy model reprezentowany jest przez inny kolor, a poszczególne zadania są pogrupowane obok siebie, p. rys. 3. Czarna linia na wykresie wyznaczająca czas taktu określa, które stanowiska powinny być bardziej obciążone czynnościami, a na których czas taktu został przekroczony. VIII. Automated ERP Interface automatyczny interfejs ERP Rys. 3. Okno balansowania linii wraz z analizą procesu [1, 3] Timer Pro Professional wykorzystuje model danych, który może być połączony z dowolnym zewnętrznym źródłem systemu ERP. Modele danych i informacji zawartych w korporacyjnych systemach ERP, MRP i aplikacji do planowania produkcji, mogą być bezpośrednio sformatowane i wykorzystane w Timer Pro Professional bez potrzeby ręcznej ingerencji w dane. Dzięki uproszczonemu interfejsowi ERP użytkownik Timer Pro Professional może bez problemu wyciągać potrzebne mu dane z systemu do analizy, np. moduł umożliwia tworzenie i drukowanie wykresu Gantta dla każdego stanowiska roboczego. Proplanner To drugie, obok Timer Pro Professional, tak rozbudowane narzędzie składające się z modułów, charakteryzujących się własną nazwą: I. ProBalance moduł do balansowania linii montażowych. Aplikacja ProBalance w Proplannerze jest szybkim i bardzo dokładnym programem do przydzielania zadań, narzędzi i części do stanowisk roboczych. ProBalance oferuje łatwy i intuicyjny w obsłudze arkusz kalkulacyjny, z możliwością tworzenia zaawansowanych wykresów do szybkiego i elastycznego równoważenia linii produkcyjnych (rys. 4). Program ten oblicza m.in. stopień wykorzystania linii produkcyjnych oraz miejsc odkładczych na stanowiskach roboczych. Program umożliwia obliczenie wskaźnika obciążenia linii produkcyjnych oraz identyfikację miejsc (składowania) na stanowiskach roboczych. Kolejność czynności (dostępnych jako opcja w module Assembly Planner, czyli planowaniu montażu) przy- 16

4 Technologia i Automatyzacja Montażu 2/2011 pisanych w ProBalance umożliwia tworzenie sekwencji montażowych (Sequence Planner), w celu oceny pracy każdej stacji roboczej dla zadanego czasu taktu. Dzięki temu można lepiej określić, gdzie będzie zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników na linii montażowej przy zmiennym czasie taktu. Sequence Planner na podstawie harmonogramu produkcji identyfikuje wąskie gardła i pokazuje, w które miejsca należy wysłać dodatkowych pracowników, aby uniknąć opóźnień wytwarzania i zachować płynność produkcji. Proces ten odbywa się w trzech krokach: 1. Należy wczytać listę działań niezbędnych do wytworzenia produktu, włącznie z czasami trwania poszczególnych operacji. 2. Uruchomić moduł do balansowania linii danego produktu wraz z podaniem wymaganego taktu produkcji. 3. Zaimportować harmonogram produkcji w określonym przedziale czasowym. Rys. 4. Standardowe okno do balansowania linii [4] Sequence Planner automatycznie skonfiguruje proces pod zadany harmonogram produkcji, a następnie wyświetli wyniki w kilka sekund. II. Workplace Planer planowanie stanowisk roboczych. Narzędzie to służy do szybkiego i łatwego generowania schematów dróg (ścieżek) transportowych pokonywanych przez pracownika. Dzięki integracji z programem AutoCad, w którym tworzone są rysunki, Workplace Planner automatycznie tworzy drogę transportową oraz oblicza czas, jaki zajmie pracownikowi pokonanie tej drogi, a także może służyć do oceny bezpieczeństwa, ergonomii oraz czynności dodającej wartości produktowi. Na rysunkach można oznaczać odpowiednimi kolorami kierunki poruszania się poszczególnych pracowników, aby łatwiej było przeprowadzić analizę danego stanowiska. Workplace Planner może oceniać równocześnie operacje w połączonych stanowiskach roboczych, aby określić, które zmiany mają największy wpływ na proces. Ręczna konfiguracja danego modelu stanowiska roboczego sprawia, że pracownik będzie miał do pokonania krótszą drogę oraz zdecydowanie lepszy dostęp do niezbędnych części oraz narzędzi pracy (rys. 5). Rys. 5. Ocena pracy stanowiska roboczego przed i po zmianach [4] Integracja Proplannera z AutoCadem sprawia, że użytkownik nie musi nic rysować za pomocą tego programu. Wystarczy, że określi w Proplannerze czynności, jakie ma wykonywać pracownik/pracownicy, a następnie określi punkt na layoucie. III. Work Instructions instrukcje pracy. Moduł Work Instructions umożliwia tworzenie przez inżynierów produkcji instrukcji stanowiskowych, dostępnych dla każdego pracownika na stanowisku montażowym. Odbywa się to za pomocą prostego notatnika, w którym inżynier tworzy opis, dodaje zdjęcia oraz w którym może tworzyć hiperłącza do dodawania linków z filmami instruktażowymi i innymi plikami. Moduł posiada automatyczny interfejs, który przekształca instrukcję na zapisaną w języku html, która następnie jest odczytywana przez pracownika na stanowisku jako strona www. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że pracownik, otwierając instrukcję, pobiera ją z bazy danych, a tym samym zawsze korzysta z najaktualniejszej wersji instrukcji. Inżynier ma możliwość pełnej edycji instrukcji przez uzupełnianie tekstu, przypisywanie określonych czynności do poszczególnych stanowisk, zużywania części i lokalizacji poszczególnych komponentów dla określonych stanowisk. Tak uaktualniona instrukcja zapisywana jest w bazie danych, którą można wydrukować. IV. Time Estimation szacowanie czasów. Szacowanie czasów w programie Proplanner dokonuje się w załączonym arkuszu kalkulacyjnym. Istnieje kilka możliwości szacowania czasów potrzebnych do realizacji cyklu produkcyjnego. Jedną z możliwości jest nakręcenie filmu wideo danej operacji montażowej, a następnie analizowanie poszczególnych sekwencji pod kątem: czynności dodających wartość; czynności niedodających wartości; czynności niedodających wartości, ale koniecznych do wykonania operacji. Wyniki pracy można wykorzystać i dołączać do innych modułów Proplannera, np. do instrukcji pracy. Ponadto moduł Time Estimation jest zintegrowany z najpopularniejszymi standardami ustalania czasów, ta- 17

5 kimi jak MTM czy MODAPTS oraz umożliwia modyfikowanie tych standardów i tworzenie nowych. Możliwe jest także zapisywanie i analizowanie szacowanych czasów różnymi metodami w przypadku przejścia z jednego systemu na drugi. AssemblyLinePRO Kolejnym programem umożliwiającym tworzenie planowania procesu montażowego, balansowania linii i dokumentacji technicznej jest AssemblyLinePRO. I. Process Planning & Work Std (Proces Planowania i Pracy Standaryzowanej). AssemblyLinePRO rozpoczyna działanie od włączenia się Ekranu Definicji Procesu. Wprowadzenie numeru katalogowego i opis procesu podstawowego tworzą plik roboczy (.wf). Wszystkie dane na temat procesu montażu są zapisywane, zmieniane i/lub obliczane w pliku roboczym. Warianty lub alternatywy do pierwotnego procesu mogą być dodawane do Ekranu Alternatywnego Procesu. Alternatywy mogą być wyznaczone jako metody alternatywne, które generują dodatkowe strony instrukcji pracy dla udokumentowania procesu zmian, bądź też mogą być wyznaczone jako części tylko alternatywne, które pozwalają na identyfikację części zamiennych wewnątrz metody podstawowej. Work Standard Screen, czyli Ekran Pracy Standaryzowanej zawiera dwa działy: Line Set-Up i Work Standard Information, p. rys. 6. Inżynier może wpisać wcześniej ustaloną liczbę stanowisk lub wprowadzić dane (czas dostępny, przewidywane przerwy i wymagane jednostki), które umożliwią wyznaczenie taktu dla procesu. Wówczas AssemblyLinePRO określi optymalną liczbę stanowisk. Rys. 6. Wygląd okna: Work Standard Screen (Line Set-Up) [5] II. Line Definition & Line Balancing (Definicja linii i balansowanie linii). Centrum AssemblyLinePRO s Balancer Domain przedstawia sekwencję zdarzeń (Sequence of Events Screen). Elementy z procesu montażu są wprowadzane, dzielone pomiędzy stanowiska oraz balansowane. Kolejność montażu może być określona manualnie bądź też zaimportowana z ekranu sekwencji zdarzeń z programu MS Excel. Wartości czasu mogą być podane w jednostkach TMU, sekundach, minutach lub godzinach. Wykorzystując wyznaczony takt oraz całkowity czas pracy pracowników, AssemblyLinePRO oblicza liczbę stanowisk roboczych potrzebnych do osiągnięcia zamierzonego planu produkcji. Funkcja AssemblyLinePRO s Tworzenie Balansu (rys. 7) dzieli elementy z listy na odpowiednią liczbę stanowisk pracy. Rys. 7. Wygląd okna: Sequence of Events Screen (Create Preliminary Balance) [5] Wyrównoważenie jest następnie poprawiane w tradycyjny sposób przez przeniesienie elementów między stacjami, w celu uzyskania pożądanego obciążenia stanowisk. Do przenoszenia elementów można użyć różnych metod, takich jak wytnij i wklej lub przeciągnij i upuść. Po każdej zmianie, przeniesieniu elementu na inne stanowisko czasy są ponownie przeliczane. Summary Data Screen i Summary Graph Screen (rys. 8) pokazują wyniki każdego ruchu odpowiednio w postaci tabel i wykresu. Funkcje Group Elements programu AssemblyLine- PRO są unikatowymi cechami tego programu umiejętność łączenia indywidualnych elementów procesu w kompletne etapy procesu montażu. Dla każdego elementu procesu, czy tworzenia kolejności montażu, instrukcja montażowa jest automatycznie tworzona w dokumentacji domeny. Elementy procesu są tworzone jako małe fragmenty pracy, co ułatwia dokładność pomiaru i umożliwia większą elastyczność balansowania. Po tym, jak satysfakcjonujący wynik wyrównoważenia został osiągnięty, funkcje Group Elements mogą być użyte do łączenia lub grupowania poszczególnych elementów procesu, przekształcając sekwencje zdarzeń od szczegółowej listy kolejnych zadań do całego szeregu czynności montażowych. 18

6 Technologia i Automatyzacja Montażu 2/2011 Rys. 8. Wygląd okna: Summary Graph Screen [5] III. Work Instruction and Process Documentation (Instrukcje Pracy i Dokumentacja Procesu). AssemblyLinePRO s Obszar dokumentacji dostarcza standardowy format wejścia w informacje o procesie. Każda sekcja instrukcji procesu montażu jest wyświetlana (rys. 9) w nawigacji DRZEWO w oknie po lewej stronie ekranu Wszystkich Obszarów Dokumentacji. Rys. 9. Wygląd okna: Documentation Domain [5] Treść instrukcji jest konfigurowana i może zawierać dowolną lub wszystkie z następujących sekcji: Odniesienie sekcji odniesienie stron dokumentacji przewiduje wykaz odpowiednich dokumentów, takich jak numer rysunku montażowego, numer specyfikacji. Dodatkowe strony mogą być dodawane do odniesienia sekcji dla linii, stanowiska, schematów okablowania. Instrukcje pracy są automatycznie tworzone dla danej operacji montażowej, jak to zostało zdefiniowane w sekwencji zdarzeń. Każdą stronę można konfigurować. Strony mogą zawierać puste pola tekstowe do zapisania instrukcji i jakości informacji, danych o odpowiednich częściach i narzędziach i okno graficzne dla zobrazowania instrukcji. Dodatkowe strony mogą być dołączane jako rozszerzenia instrukcji i/lub dostarczane jako dodatkowe grafiki. Sekcja części z listy części opracowuje się każdą instrukcje stanowiskową. AssemblyLinePRO automatycznie robi zestawienie listy części z danego procesu. Są dwie wersje listy części: lista kompletna i lista tworzona, która także może znajdować się w instrukcji stanowiskowej. Sekcja narzędzi kompletna lista odpowiednich narzędzi oraz narzędzia używane w instrukcji stanowiskowej. Sekcja QA / Test jest to sekcja, w której użytkownik może dodać dowolną liczbę stron tekstu lub grafiki do przechowywania specyfikacji testów, informacji jakościowych itp. Nieograniczona liczba dodatkowych stron tekstu bądź grafiki może być dodawana w celu uzupełnienia instrukcji pracy w dowolnym miejscu w pakiecie dokumentacji. IV. Publishing the Assembly Documentation Process (Publikacja Dokumentacji Montażu). Funkcja publikowania gromadzi dane oraz rysunki w Sekcji Dokumentów w pliku roboczym i używając szablonu pliku z programu AssemblyLinePRO, generuje pakiet dokumentacji procesu w pliku Microsoft Word. Proces uzupełniania informacji wprowadzanych przez inżyniera realizowany jest w AssemblyLinePRO przez kompletowanie dokumentów oraz stworzenie i dodanie kolejnych stron: Strona tytułowa określany jest numer katalogowy i opis podstawowego procesu, numer części, opis oraz kod dla alternatywnego procesu, zawarte są także informacje na temat standardu pracy, takie jak: wielkość potrzebnego zespołu pracowników, standard i tempo produkcji na godzinę. Spis treści AssemblyLinePRO tworzy strony w pakiecie dokumentacji, a następnie tworzy stronę z dokładnym spisem treści. Historia edycji zawiera spis liczby edycji, datę wprowadzenia w życie oraz powód zmiany informacje te są przechowywane na stronie historii edycji. Streszczenie dla stanowisk pracy na początku instrukcje pracy wyznaczane są dla każdego stanowiska roboczego, AssemblyLinePRO dodaje stronę z podsumowaniem stanowisk pracy, gdzie wyświetlane są informacje na temat każdej operacji, określa czas na każdą operację i całkowity czas pracy na każdym stanowisku. Rys. 10. Wygląd okna: Sample Work Instruction Page [5] 19

7 Dokumenty Kontroli tworzone są automatycznie. Kiedy instrukcja jest opublikowana, karta poprawki lub jej numer jest nadawany na podstawie wybranego planu korekt (A do Z lub od 001 do 999). Jeżeli plik roboczy zostanie zmieniony i ponownie opublikowany, edycja numeru następuje automatycznie, ale powód zmian musi być koniecznie wprowadzony. Rejestr wszystkich wprowadzanych zmian jest przechowywany na stronie Historii Edycji. Korzyści płynące z użytkowania programu Assembly- LinePRO: wykorzystanie modułu balansowania linii co umożliwia: zwiększenie obciążenia stanowisk, skrócenie czasów przestojów, zwiększenie przepustowości, przewidywanie zużycia materiału. przejrzysta forma prowadzenia dokumentacji procesu co umożliwia: wyższą jakość, skrócenie czasu przezbrojeń, skrócenie czasu przestojów, szybkie i wszechstronne szkolenie pracowników. możliwość tworzenia instrukcji stanowiskowych, możliwość dodawania do każdej instrukcji informacji na temat listy części oraz używanych narzędzi, graficzna wizualizacja instrukcji. Flexible Line Balancing V.3 Najtańszy i najprostszy program umożliwiający balansowanie i grupowanie pojedynczych elementów, jak i całych procesów montażowych. Flexible Line Balancing jest osobnym programem i nie wchodzi w skład bardzo drogich i bardziej rozbudowanych aplikacji. Przy jego pomocy można wyznaczyć kolejne kroki w procesie montażu, a następnie określić optymalną metodę sekwencjonowania zadań, wybierając najbardziej efektywne i wydajne rozwiązanie [6]. Podsumowanie Oferowane obecnie programy do balansowania linii montażowej będące rozbudowanymi, skomplikowanymi aplikacjami dla analizy procesu montażowego dają możliwość dogłębnej analizy procesu, biorąc pod uwagę jego zmienność i elastyczność. Możliwość ich wykorzystania szczególnie w warunkach funkcjonujących hybrydowych linii montażowych wymaga doświadczenia zarówno programistycznego, jak i wiedzy o przebiegu procesu montażowego. Jednak we współczesnych warunkach funkcjonowania i konkurencyjności przedsiębiorstw i efektywnego wykorzystania zasobów produkcyjnych, do rozwiązywania problemów wyrównoważenia (balansowania) linii, niezbędna staje się konieczność wykorzystywania specjalizowanych programów, których szerokie możliwości przedstawiono powyżej. LITERATURA 1. Reifur B.: Komputerowo wspomagany proces balansowania linii montażowej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/ Battini D., Facio M., Ferrari E., Persona A., Sgarbossa F.: Design Configuration for Mixed Model Assembly System in Case of Low Product Demand. The International Journal Of Advanced Manufacturing Technology 34(1), 2007, s Timer Pro Professional Applied Computer Services, Inc DTC Parkway Four Englewood Colorado, C Proplanner 221 orth Loop Driwe, Suite 110 Ames, IA AssemblyLinePRO TSF Manufacturing Solutions, LLC. 6. Flexible Line Balancing V.3 Flexible Line Balancing LG Electronics distributed by Production Technology Engineering and Management Services, Tampa USA. Dr inż. Bogusław Reifur, doc. PWr, i mgr inż. Bartłomiej Lekki są pracownikami Politechniki Wrocławskiej. 20

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia Inżynierii Procesowej

Pracownia Inżynierii Procesowej Pracownia Inżynierii Procesowej Aktualizacja oferty styczeń 2016 WŁAŚCICIEL mgr inż. Alicja Wróbel Absolwent Politechniki Opolskiej, Wydziału Zarzadzania i Inżynierii Produkcji Rysunek techniczny 2D 3D

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy projektu 1. Lekcja 2: Określanie zasobów 28. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 28 Spis treści Lekcja 1: Podstawy projektu 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Rozpoczynanie pracy w programie Microsoft Project 3 Tworzenie planu projektu 5 Otwieranie nowego planu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH. z konsultacjami

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH. z konsultacjami KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL W FINANSACH z konsultacjami Przedmiot oferty Pakiet szkoleń przygotowujących w sposób kompleksowy do optymalnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0058_01.mspx Strona 1 z 6 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187

kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja intensys - agencja interaktywna www.intensys.pl tel. 880 100 187 kk-cms System Zarządzania Treścią - prezentacja Wstęp Nasz autorski system zarządzania treścią k-cms pozwala na intuicyjną edycję zawartości stron internetowych: dodawanie i modyfikowanie podstron, dodawanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL. z konsultacjami

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL. z konsultacjami KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL z konsultacjami Przedmiot oferty Pakiet szkoleń przygotowujących w sposób kompleksowy do optymalnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy. Znajomości

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Funkcje aplikacji. strona 1

Funkcje aplikacji. strona 1 Funkcje aplikacji HOTEL-APP.COM strona 1 Hotel-App.pl - Ekran domowy Pozycja logo i układ ikon elementów głównego menu mogą być zaplanowane w dowolnym układzie. Istnieje możliwość utworzenia dowolnej liczby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab- program służący do prowadzenia obliczeń charakterystyki energetycznej i sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej ViLab jest samodzielnym programem służącym do prowadzenia obliczeń charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Smart Draw - prezentacja programu

Smart Draw - prezentacja programu Smart Draw - prezentacja programu Program Smart Draw zaawansowanym programem do tworzenia różnych typów schematów, projektów inżynierskich z wielu dziedzin. Program jest dostępny na stornie producenta:

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji, PowerPoint

Tworzenie prezentacji, PowerPoint Tworzenie prezentacji, PowerPoint PowerPoint jest programem służącym do tworzenia multimedialnych prezentacji. Prezentacja multimedialna to forma przedstawienia treści (konkretnego zagadnienia), wykorzystująca

Bardziej szczegółowo

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja

Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Mapowanie Strumienia Wartości + Symulacja Przenieś Swoją Mapę na Wyższy Poziom Spis Treści 2 CZYM JEST MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI? 3 JAKIE SĄ OGRANICZENIA? Problem Wąskiego Gardła Problem Współzależności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji.

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Autorzy prezentacji: Piotr Domagała Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Trudne początki - opis liniowy, Trudne początki - opis liniowy, - wideorejestracja

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. już ponad 10 lat aktywnie działa na polskim

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych

System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych Wojciech Bożejko 1 Zdzisław Hejducki 2 Mariusz Uchroński 1 Mieczysław Wodecki 3 1 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony:

Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: Windows Movie Maker Windows Movie Maker to program do obróbki filmów. Wersja 2.6 przeznaczona jest dla systemów Windows Vista/7. Pobierz ze strony: http://www.dobreprogramy.pl/windows-movie-maker,program,windows,11546.html

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA

MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM6: GRAFIKA MENEDŻERSKA I PREZENTACYJNA Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint

Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint Zakres tematyczny dotyczący programu Microsoft Office PowerPoint 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z aplikacją Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają podstawowe zasady pracy w programie PowerPoint.

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium

Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Zarządzanie projektem informatycznym laboratorium Wprowadzenie do programu MS Project Cel zajęć Celem laboratorium jest zapoznanie się z interfejsem i konstrukcja programu MS Project, zapoznanie z dostępnymi

Bardziej szczegółowo

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Autor: Sebastian Wilczewski Planuj, zarządzaj i realizuj z Microsoft Project i Project Server 2013! Odkryj

Bardziej szczegółowo