CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA (Czytaj teŝ: NADCIŚNIENIE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA (Czytaj teŝ: NADCIŚNIENIE)"

Transkrypt

1 CHOROBY UKŁADU KRĄśENIA (Czytaj teŝ: NADCIŚNIENIE) MIAśDśYCA, CHOROBA WIEŃCOWA, ARTERIOSKLEOZA, DUSZNICA BOLESNA, NADMIAR CHOLESTEROLU i TRÓJGLICERYDÓW itp. Sławomir Gromadzki Często spotykamy się z opinią, według której zmiany miaŝdŝycowe są procesem nieodwracalnym. Jednak, jeśli faktycznie tak jest, to tylko wówczas, gdy stosuje się nieodpowiednie środki, a samo leczenie polega jedynie na próbach kontrolowania objawów choroby przy pomocy leków i tzw. diety, która tak naprawdę stanowi jedynie niewielką zmianę, w porównaniu z tą, na jaką chory musi się zdobyć, aby odzyskać zdrowie. Pamiętam przypadek pewnego męŝczyzny, który cierpiał na zaawansowaną miaŝdŝycę nóg. Poinformowano go, Ŝe proces ten jest nieodwracalny i w jego przypadku na tyle zaawansowany, Ŝe nie było ponoć innego wyjścia, jak tylko operacyjne wycięcie tętnic doprowadzających krew do nóg i zastąpienie ich sztucznymi naczyniami krwionośnymi. PoniewaŜ przed operacją zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc, wyjaśniłem mu, Ŝe jeśli całkowicie zmieni styl Ŝycia i dokładnie zastosuje wszystkie zalecenia, jakie mu podałem, wówczas proces miaŝdŝycowy z całą pewnością się cofnie. Choć niełatwo mu było na okres kilku miesięcy zrezygnować z mięsa, nabiału, słodyczy i kawy, to postanowił spróbować. Skutek tego był taki, Ŝe juŝ po upływie jednego czy dwóch miesięcy, pomimo tak jednoznacznej i pesymistycznej diagnozy, człowiek ten wrócił do zdrowia i operacja - wbrew opinii specjalistów - okazała się zbędna! Do wyleczenia doprowadziła dokładnie przedstawiona w niniejszym opracowaniu kuracja, radykalna zmiana diety oraz zastosowanie kilku naturalnych ziołowych środków przeciwmiaŝdŝycowych, które znacznie przyspieszyły proces leczenia. Choroby układu krąŝenia, takie jak: miaŝdŝyca, choroba wieńcowa serca, arterioskleroza, dusznica bolesna czy nadciśnienie oraz wiele innych dolegliwości niemal zawsze są wynikiem nadmiaru cholesterolu i trójglicerydów we krwi (niezdrowej diety), stresu, braku ruchu, picia niedostatecznych ilości wody czy stosowania uŝywek. Powody chorób układu krąŝenia w ogromnej większości przypadków są zawsze takie same, więc jeśli osoba, której te dolegliwości dotyczą pragnie się od nich uwolnić, to zasada leczenia jest bardzo prosta, naleŝy po prostu przestać robić to wszystko, co te choroby wywołało, a dodatkowo zastosować wiele naturalnych środków, które przyspieszą powrót do zdrowia. NaleŜy zmienić styl Ŝycia i przejść na dietę wolna od cholesterolu i trójglicerydów, lub przynajmniej zawierającą znacznie mniejsze ilości tych związków. Trzeba nauczyć się kontrolować stres, codziennie wychodzić na energiczny spacer lub ćwiczyć w inny sposób, naleŝy pić więcej wody miedzy posiłkami i unikać uŝywek. Bezpieczny (ogólny) poziom cholesterolu powinien wynosić nie więcej niŝ wiek. Niektórzy jednak specjaliści, w tym takŝe profesor J. A. Scharffenberg z Uniwersytetu Loma Linda twierdzą, Ŝe idealny poziom cholesterolu nie powinien przekraczać 100 mg/dl, a przynajmniej naleŝy dąŝyć do tego, by moŝliwie jak najbardziej zbliŝyć się do tej normy.

2 Cholesterol LDL (zły) powinien wynosić poniŝej 130, a HDL (korzystny) - powyŝej 50. Bardzo często, jednak zapomina się o tym, Ŝe niemniej istotny od poziomu cholesterolu jest poziom trójglicerydów, które według najnowszych doniesień nawet bardziej przyczyniają się do zawałów serca czy udarów mózgu niŝ sam cholesterol. Mam niski poziom cholesterolu, więc zawał mi nie grozi. To nieprawda! Istnieje inne, ukryte źródło ryzyka. Jest nim podwyŝszony poziom trójglicerydów - powiedział prof. Mancini z Uniwersytetu w Neapolu. Najwięcej trójglicerydów znajduje się w TŁUSZCZACH ZWIERZĘCYCH - np. WIEPRZOWINIE, WOŁOWINIE, SMALCU i MAŚLE. Właściwa dieta i ruch pozwalają zbić zbyt wysoki poziom trójglicerydów - mówi prof. Naruszewicz (GAZETA WYBORCZA, 30, 03, 2001). PoniewaŜ z nadmiarem trójglicerydów walczy się tymi samymi metodami, co z cholesterolem, naleŝy starać się postępować dokładnie według następujących zaleceń: Podstawą jest ograniczenie spoŝycia tych produktów, które mogą podnosić poziom złego cholesterolu (LDL) oraz trójglicerydów. Szczególnie niebezpieczne są wszystkie pokarmy, które w składzie zawierają jednocześnie mleko, jaja i cukier i tłuszcz (naleśniki, placki, ciasta, lody itp.), wszelkie tłuszcze zwierzęce (smalec, łój, masło krowie), pokarmy mięsne (parówki, kiełbasy, kotlety, szynki itp.), jaja, mleko i wszystkie jego przetwory (sery, twarogi, jogurty), słodycze, kawa z kofeiną i bezkofeinowa, wszelkie smaŝone potrawy, tłuszcze i oleje rafinowane, margaryny, kruche ciastka, praŝone orzechy i praŝone ziarna. Bardzo waŝną, ale z pewnych powodów trudną do zrealizowania zasadą niezbędną w leczeniu chorób układu krąŝenia jest wykluczenie lub przynajmniej radykalne ograniczenie spoŝycia pokarmów nabiałowych. Niestety, bez wątpienia produkty nabiałowe stanowią obok mięsnych oraz tłuszczów, uŝywek i słodyczy główna przyczynę faktu, Ŝe w naszym kraju, co drugi mieszkaniec umiera z powodu nadmiaru cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Nawet odtłuszczone mleko krowie oraz przetwory takie jak twarogi czy jogurty zawierające mniejszą zawartość tłuszczów nasyconych i cholesterolu nadal stanowią powaŝne zagroŝenie, dlatego Ŝe to nie jedynie cholesterol i tłuszcz ale równieŝ białko przyczynia się do rozwoju miaŝdŝycy. Zamiast mleka krowiego naleŝy spoŝywać mleko sojowe, owsiane, ryŝowe bądź gryczane, które nie tylko nie szkodzą, ale nawet przeciwdziałają chorobom układu krąŝenia (szczególnie mleko sojowe i owsiane): Japońscy naukowcy podzielili króliki, które miały nadmiar cholesterolu we krwi na dwie grupy. Pierwszej grupie podawali PROBUCOL, znany środek przeciwutleniający, a drugiej MLEKO SOJOWE. W wyniku tego proces utleniania tłuszczów, jak równieŝ poziom cholesterolu, obniŝył się znacznie w obu grupach. Lecz mleko sojowe działało lepiej od Probucolu! Uczeni wyciągnęli więc wniosek, Ŝe poniewaŝ białko sojowe obniŝa produkcję utlenionego (szkodliwego) cholesterolu LDL, jest ono bardzo przydatne w zapobieganiu miaŝdŝycy" ( SOJA CUD NATURY, s. 52, E. Mindell); Dr J. Anderson z Uniwersytetu w Kentucky stwierdził, Ŝe 170 g gotowanej fasoli dziennie obniŝa poziom złego cholesterolu o ok. 20%. Efekty są widoczne po trzech tygodniach. Podobnie działają wszystkie gatunki fasoli, soi czy ciecierzycy (J. Carper, śywność TWÓJ CUDOWNY LEK). Jeśli chory nie zechce zrezygnować ze spoŝycia pokarmów mięsnych (przynajmniej na okres kuracji - ok. 3 miesiące), to zamiast mięsa lepiej jest spoŝywać ryby (oprócz węgorzy, poniewaŝ zawierają najwięcej cholesterolu). W rybach występuje kwas Omega 3, który ma wprawdzie

3 pozytywny wpływ na nadmiar cholesterolu, ale z drugiej strony cholesterol teŝ w ich mięsie występuje, tylko w mniejszych ilościach niŝ w wołowinie, wieprzowinie czy drobiu. Dodatkowo mięso ryb jest bardzo skaŝone, i dlatego nie powinno się spoŝywać ich w zbyt duŝych ilościach. Poza tym udowodniono, Ŝe regularne spoŝywanie ryb równieŝ podnosi poziom cholesterolu i trójglicerydów oraz, Ŝe kwas omega 3 występujący w rybach powoduje, Ŝe w organizmie człowieka wytwarzane są wolne rodniki tlenowe, które prowadza do miaŝdŝycy i raka! O wiele lepszym więc rozwiązaniem jest spoŝywanie pokarmów roślinnych bogatych w omega 3, gdyŝ to nie prowadzi do uwalniania rodników. Najlepszym roślinnym źródłem omega 3 są nasiona i orzechy a szczególnie zmielone nasiona lnu. Znacznie jednak lepszym w tej sytuacji rozwiązaniem jest uwzględnienie w diecie potraw z proteiny sojowej, która jest dobrym substytutem mięsa i nawet w smaku a takŝe wyglądem nieco mięso przypomina. Choć proteina sojowa nie jest zaliczana do najzdrowszych pokarmów pochodzenia roślinnego (jej głównym składnikiem jest białko), to w tym przypadku z pewnością jej spoŝywanie jest nieporównywalnie lepszym wyjściem, ze względu choćby na to, Ŝe jako produkt roślinny nie zawiera najmniejszych ilości cholesterolu czy trójglicerydów. Poziom cholesterolu moŝe wzrosnąć w wyniku zaŝywania niektórych leków jak: steroidy, doustne środki antykoncepcyjne, wiele leków moczopędnych, beta-blokery (przepisywane przy wysokim ciśnieniu) itp. Kawa, choć sama w sobie nie zawiera cholesterolu, z pewnością podnosi jego poziom, podobnie zresztą, jak kawa bezkofeinowa, która według profesora Scharffenberga, powoduje raka a poziom cholesterolu podnosi nawet bardziej niŝ kawa z kofeiną. Zalecane jest spoŝywanie tych wszystkich pokarmów, które nie zawierają cholesterolu i nie podnoszą jego poziomu we krwi. Do tej grupy naleŝy większość pokarmów pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, zboŝa, kasze, rośliny strączkowe, orzechy i nie praŝone nasiona). Wśród tych produktów na szczególną uwagę zasługują te wszystkie, które nie tylko nie zawierają złego cholesterolu i trójglicerydów, ale nawet pomagają usunąć ich nadmiar z organizmu. Trzy najwaŝniejsze spośród nich to: owies, czosnek i olej z oliwek tłoczony na zimno (Extra Vergine). Dlaczego smaŝyć na oleju z oliwek, a nie na słonecznikowym lub sojowym? Bo zawarte w nich tłuszcze blokują wchłanianie omega 3. Smalec i masło w ogóle nie wchodzą w rachubę, bo same są bogatym źródłem trójglicerydów. KaŜdy ogrzewany w temperaturze 180 stopni tłuszcz powoduje powaŝne uszkodzenia wątroby mogące doprowadzić do raka wątroby. Dodatkowo, im bardziej ten tłuszcz był nienasycony tym gorzej. Z tego powodu rząd USA zabronił reklamowania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jako produktów zapobiegających zawałom serca, gdyŝ nie jest to zgodne z prawdą (Prof. Walter Veith); Prof. Gary Frazer, badając liczącą osób grupę Adwentystów Dnia Siódmego odkrył, Ŝe orzechy zapobiegają atakom serca. Osoby spoŝywające je 5 razy w tygodniu, miały aŝ o połowę mniejsze zagroŝenie atakiem serca i chorobą wieńcową niŝ ci, którzy spoŝywali orzechy mniej niŝ raz w tygodniu (śywność TWÓJ CUDOWNY LEK, str. 60). UWAGA: Nie powinno się spoŝywać orzechów i nasion praŝonych ani teŝ łuskanych, które w takiej postaci przechowywane są przez dłuŝszy czas. W przypadku chorób układu krąŝenia najzdrowsze są orzechy włoskie, ale spoŝywane w niewielkich ilościach (ok. 5 dziennie) i po bezpośrednim wyłuskaniu ich z łupiny.

4 Olej z oliwek naleŝy dodawać do posiłków (do ciepłej zupy, ziemniaków, surówek, kasz, chleba itp.). Nie powinno się go dodawać do gorących potraw, ani uŝywać do smaŝenia, bo traci on wtedy właściwości lecznicze. Olej ten moŝna spoŝywać w ilości ok. trzech duŝych łyŝek dziennie. SmaŜonych pokarmów naleŝy teŝ unikać, a jeśli juŝ to do smaŝenia powinno się uŝywać wyłącznie oleju z pestek winogron, gdyŝ podczas smaŝenia wytwarza się wtedy znacznie mniej szkodliwych i powodujących miaŝdŝycę wolnych rodników tlenowych. UWAGA: Poza olejem z oliwek, lnianym i z pestek winogron, prawie wszystkie inne tłuszcze są szkodliwe. Do chorób układu krąŝenia przyczynia się nie tylko smalec, masło krowie, ale teŝ wiele olejów roślinnych (szczególnie kokosowy i palmowy), a takŝe margaryny, które choć zwykle nie mają cholesterolu, to zawierają kwasy tłuszczowe cis i trans, które utleniając się podczas procesu ogrzewania, takŝe mogą zatykać tętnice podobnie jak cholesterol. Na śniadanie naleŝy często gotować sobie miskę płatków owsianych Górskich lub Zwykłych, ale nie na mleku tylko na wodzie, a przed spoŝyciem do takiej ciepłej owsianki moŝna ewentualnie dodać mleko owsiane lub sojowe w proszku, 1 utarte jabłko, parę orzechów, łyŝkę miodu itp. Otręby z owsa lub otręby z owsa z jabłkiem powinno się spoŝywać niemal z kaŝdym posiłkiem po ok. 1 duŝej łyŝce. Otrąb z owsa moŝna uŝywać do panierowania kotletów, jako dodatek do płatków śniadaniowych, ciast, placków, bułek, kanapek, zup itp. Podobnie czosnek i cebula powinny być spoŝywane codziennie, jeśli nie surowe (zapach), to przynajmniej gotowane (np. w zupie) lub duszone. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, bardzo skuteczne w usuwaniu cholesterolu z organizmu są owoce cytrusowe: Związki obecne w skórkach owoców cytrusowych mogą obniŝać poziom złego cholesterolu skuteczniej niŝ leki - twierdzą naukowcy z Kanady i USA. Obiecujące substancje (PMF), to działające antyrakowo i antymiaŝdŝycowo flawonoidy, wyizolowane ze skórek pomarańczy i mandarynek. Okazało się, Ŝe dieta zawierająca 1% tych związków obniŝała stęŝenie cholesterolu LDL od 30 do 40%, nie redukując przy tym ilości dobrego cholesterolu i nie powodując Ŝadnych skutków ubocznych (PAP, ). Inne pokarmy, które mogą obniŝać poziom złego cholesterolu i trójglicerydów to: jabłka, rośliny strączkowe (fasola, soja, soczewice, cieciorka, groch), owoce cytrusowe, słonecznik (nie moŝe być praŝony), sezam, orzechy, kminek, czarnuszka, marchew, seler, olej lniany tłoczony na zimno, zarodki pszenne, mleko owsiane, kasza jaglana. Szczególnie istotne jest, aby w miarę często spoŝywać gęste zupy z soczewicy lub fasoli, ale bez dodatku tłuszczu czy śmietany, ale jedynie umiarkowanych ilości oleju z oliwek. W przypadku osób, które juŝ mają niebezpiecznie wysoki poziom cholesterolu, oprócz zmiany sposobu Ŝywienia warto stosować kilka naturalnych środków, które jeszcze bardziej przyspieszą proces leczenia. Jedna z takich skutecznych metod polega na tym, Ŝe naleŝy zmieszać w równych ilościach nasiona dyni, lnu, wiesiołka i babki płesznik (najwaŝniejszy jest wiesiołek i dynia i przynajmniej te dwa składniki muszą wchodzić w skład tej mieszanki). Zmielić wszystko najlepiej w ręcznym lub ostatecznie elektrycznym młynku (uŝywając wolniejszych obrotów) i przechowywać w lodówce lub suchym chłodnym miejscu w nieprzepuszczającym światła zakręcanym szklanym słoiczku. Jeden raz dziennie spoŝyć 2 razy dziennie po 1 duŝej łyŝce z

5 posiłkiem. Zapewni to odpowiednią ilość niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega 3 i Omega 6, które świetnie usuwają z organizmu nadmiar złych tłuszczów i zwiększają ilość prostaglandyn, które regulują poziom cholesterolu we krwi.. PoniewaŜ oprócz właściwej diety takŝe ruch pozwala zbić zbyt wysoki poziom trójglicerydów i cholesterolu, naleŝy starać się wychodzić na spacery lub ćwiczyć fizycznie, ale początkowo bardzo ostroŝnie, kontrolując organizm, a stopniowo kaŝdego dnia moŝna zwiększać tępo i wydłuŝać dystans spacerów. Ruch jest niezwykle waŝny, bo nie tylko doskonale poprawia krąŝenie, ale powoduje, Ŝe organizm sam wytwarza coraz więcej dobrego cholesterolu (HDL), który usuwa nadmiar złego cholesterolu (LDL). Jednak osoby z zaawansowana miaŝdŝycą, wysokim ciśnieniem, choroba wieńcową serca musza zachować tu szczególna ostroŝność stale kontrolując reakcje organizmu. Jedną z głównych przyczyn chorób układu krąŝenia jest niewątpliwie stres: Podczas badań na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, wykazano, Ŝe stres i depresja są waŝnym czynnikiem powodującym choroby serca. W Anglii stwierdzono, Ŝe choroby serca najszybciej rozwijają się u ludzi, którzy stale są zatroskani i przygnębieni. (ADWENTYSTYCZNY STYL ZDROWEGO śycia, Dr David C. Nieman). Stres, depresja, nadpobudliwość nerwowa, niepokój powodują, Ŝe w organizmie wytwarzana jest znacznie większa ilość wolnych rodników tlenowych, które uszkadzając ściany komórek stanowiących wyściółkę naczyń krwionośnych przyczyniają się do zmian miaŝdŝycowych i chorób serca. Z tego powodu niezwykle waŝne jest, aby pielęgnować radosny sposób myślenia i trzymać nerwy na wodzy, w czym najbardziej pomocne są zapewne regularne i energiczne ćwiczenia fizyczne oraz troska oraz codzienna troska o wzrost w sferze duchowej. Niezwykle istotnym czynnikiem chroniącym przed np. zawałem serca czy udarem mózgu jest picie odpowiednich ilości wody, a szczególnie w czasie upalnych dni. Wiele osób straciło Ŝycie właśnie w wyniku odwodnienia organizmu, które doprowadziło do nadmiernego zgęszczenia krwi i zgonu w wyniku pojawienia się zatoru w naczyniach wieńcowych serca lub tętnicach znajdujących się w mózgu. I bardzo często są to osoby, które mają normalny poziom cholesterolu i trójglicerydów, a pomimo tego straciły Ŝycie w wyniku zawału serca czy udaru mózgu. Charakterystyczne jest to, Ŝe najczęściej dochodzi do tego podczas gorących letnich dni. Jest tak, poniewaŝ picie nieodpowiednich ilości wody i dieta uboga a w warzywa i owoce, a składająca się w głównej mierze z nabiału czy mięsa, prowadzi do odwodnienia organizmu i niebezpiecznego zagęszczenia krwi. W takiej sytuacji zator wywołany jest w głównej mierze przez zlepiające się płytki krwi, które wraz z cholesterolem i trójglicerydami prowadzą do blokady naczynia krwionośnego i zgonu. Dlatego niezwykle waŝne jest, aby szczególnie w czasie upalnych dni pić tak duŝo wody, aby mocz był bezbarwny, pamiętając teŝ o tym, Ŝe wszystkie pokarmy pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne, nabiałowe, ciasta, słodycze, placki, naleśniki itp.) zagęszczają krew, natomiast roślinne, a szczególnie warzywa i owoce rozrzedzają. Najlepiej jest trzymać się prostej zasady, według której najlepszym sprawdzianem tego czy w organizmie znajduje się dostateczna ilość wody jest barwa moczu, który powinien by bezbarwny lub bladoŝółty. Najlepsza do picia jest woda miękka (znaczniej mniej mineralizowana), a nie twarda, gdyŝ ta

6 druga choć zawiera więcej magnezu, to zawiera niekorzystny w tym przypadku rodzaj wapnia, który moŝe odkładać się w ścianach naczyń krwionośnych przyśpieszając rozwój miaŝdŝycy: W przypadku arteriosklerozy, odkładający się osad złoŝony jest w większej części z WAPNIA. Arteroskleroza natomiast oznacza głównie proces odkładania się tłuszczy. W obu przypadkach skutki są takie same - utrudniony przepływ krwi prowadzi do nadciśnienia, dusznicy bolesnej czy zawału serca (ENCYKLOPEDIA ZDROWEGO śywieniadr J. BALCH). Pomimo tego, Ŝe uwaŝa się, iŝ umieralność z powodu chorób serca jest niŝsza na obszarach, gdzie pije się twardą wodę, to jednak my uwaŝamy, Ŝe wapń znajdujący się w twardej wodzie posiada niekorzystny wpływ na serce, tętnice i kości. Twarda woda odkłada wapń i inne składniki mineralne poza tymi strukturami, podczas gdy wapń i magnez, które są korzystne dla organizmu, znajdują się wewnątrz tych struktur (ENCYKL. ZDROWEGO śywienia, dr J. Bulch, str. 45). W celu szybszego powrotu do zdrowia naleŝy jednocześnie stosować następujące środki: NAJWAśNIEJSZE: BORACELLE (olej z ogórecznika lekarskiego obniŝa cholesterol, reguluje ciśnienie krwi, działa uspokajająco i wzmacnia system obronny) 3 x 1 po jedzeniu. LECYTYNA (1200 mg) 3 x 1 przed posiłkami. Lecytyna, którą produkuje się z soi, ma działanie przeciwmiaŝdŝycowe, uspokajające, emulguje tłuszcze i usprawnia koncentracje oraz pamięć. Jest takŝe skuteczna w usuwaniu nadmiernych ilości cholesterolu. SPECIAL TWO (zawiera bardzo duŝą ilość przeciwutleniaczy, które są najskuteczniejsze w usuwaniu wolnych rodników tlenowych, które stanowią główny czynnik prowadzący do miaŝdŝycy). ZaŜywać naleŝy według opisu na ulotce. FENOMEN NATURY (specjalny miód z mleczkiem, pyłkiem i kitem pszczelim): zjeść 3 razy dziennie po 1 małej łyŝeczce na początku posiłków. VENOFORTON (jedna z najlepszych nalewek ziołowych usprawniających krąŝenie krwi, dotleniających mózg i uelastyczniających ściany naczyń krwionośnych. Zawiera m.in. miłorząb japoński, głóg, jemiołę itp.) - 3 razy dziennie po 1 małej łyŝeczce z 1 szklanką wody lub herbatki Sklerosan czy Sklerovit (fix) ok. 30 minut przed jedzeniem. WAśNE: MAGNEZ (najlepiej z wit. B6) - 3 razy dziennie 1-2 po jedzeniu: Osoby zmarłe w wyniku zawału serca mają bardzo niski poziom magnezu w mięśniu sercowym. Brak magnezu powoduje skurcze mięśniowe. Istnieją dowody na to, Ŝe niektóre zawały serca są spowodowane nie tyle przez zatkanie się naczyń wieńcowych, co przez ich skurcze, które równieŝ prowadzą do pozbawienia mięśnia sercowego tlenu (Dr Patrick Holford, SMAK ZDROWIA, str. 88). Witamina E: 3 razy dziennie 1 po jedzeniu. Witamina B3 (Niacyna, kwas nikotynowy) - daje wprawdzie obok otrąb z owsa najlepsze wyniki w usuwaniu nadmiernych ilości cholesterolu, ale w tym celu trzeba ją stosować w bardzo duŝych dawkach (ok. 1-3 gr. dziennie, stopniowo zwiększając dawkę). Przeciwwskazania do jej stosowania to: marskość wątroby, cukrzyca, wrzody trawienne, niewydolność nerek, dlatego przed kuracja naleŝy skonsultować się z lekarzem. Cynarex (suchy wyciąg z karczochów w tabletkach): 3 razy dziennie po 2 tabletki po jedzeniu.

7 Tabletki czosnkowe: 3 razy dziennie 1-2 tabl. po jedzeniu. Nalewka lub tabletki z miłorzębu japońskiego (Gingko biloba). Inne bardzo dobre ziołowe preparaty przeciwmiaŝdŝycowe to Koenzym Q10 i Pau' darco. PIKOLINIAN CHROMU (obniŝa poziom cholesterolu wiąŝąc tłuszcze) ok. 500 mg dziennie. Warto tez dostarczyć organizmowi odpowiednich ilości związków krzemu, który ma znaczące właściwości przeciwmiaŝdŝycowe. Najlepszym zaś źródłem krzemu jest glinka lecznicza "Huma", a w drugiej kolejności odwary ze skrzypu polnego z dodatkiem soku z cytryny. Czy CZERWONE WINO chroni przed zawałem? Niektórzy zalecają picie czerwonego wina, ale okazuje się, Ŝe choć obniŝa ono poziom cholesterolu (i to tylko przez pewien czas), to podnosi poziom trójglicerydów i z tego powodu, podobnie jak palenie papierosów czy zaŝywanie małych dawek aspiryny, nie jest to wskazane: Naukowcy podwaŝyli rolę alkoholu. To prawda, Ŝe kieliszek czerwonego wina pomaga obniŝyć poziom cholesterolu, jednak przy podwyŝszonym poziomie trójglicerydów naleŝy z niego bezwzględnie zrezygnować, bo zwiększa ich zawartość we krwi. To kolejny błąd popełniany przez lekarzy, którzy zalecają alkohol - podsumowuje prof. Mancini (GAZETA WYBORCZA, 30, 03, 2001). Zdumiewające jest to, Ŝe alkoholu naduŝywa wielu chrześcijan, wierząc Ŝe Bóg zezwala na picie alkoholu, i usprawiedliwiając ten nawyk tym, Ŝe Jezus podczas uczty weselnej w Kanie Galilejskiej zamienił wodę w wino oraz tym, Ŝe sam pił wino wraz z uczniami podczas ostatniej wieczerzy. Chrześcijanie ci zapominają jednak o tym, Ŝe ostatnia wieczerza była teŝ wieczerzą paschalną, a w czasie Paschy nie wolno było nawet przechowywać w domu niczego, co było sfermentowane, gdyŝ fermentacja jest w Biblii symbolem grzechu i zepsucia: Nie znajdzie się u ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic twoich (2 MojŜ. 13:7). Chrystus nie mógł pić symbolizującego wina sfermentowanego, gdyŝ wino to symbolizowało Jego świętą krew, a kwas czy jakakolwiek fermentacja symbolizowała grzech (1 Kor. 5:6-7). Wino, które spoŝywał Chrystus podczas ostatniej wieczerzy nie mogło zatem być nic innego jak czysty, niesfermentowany sok z winogron, który w tamtym czasie równieŝ określano mianem wina. W celu określenia tego rodzaju wina w Starym Testamencie uŝyto słowa thirosz, co dosłownie oznaczało moszcz, albo sok z winogron i taki właśnie sok mógł być spoŝywany przez Chrystusa i uczniów. Z treści Pisma Świętego wynika, Ŝe nigdy zamiarem Stwórcy nie było, aby człowiek poprzez fermentacje psuł znajdujący się w winogronach sok. Świadczy o tym choćby to, co powiedział On przez proroka Izajasza: Tak mówi Pan: Jak mówi się o winogronie, w którym znajduje się winny sok: Nie niszcz go, gdyŝ jest w nim błogosławieństwo! (Izaj. 65:8). RównieŜ w Kanie Galilejskiej, Chrystus nie mógł zamienić wody w wino alkoholowe, ale na sok gronowy, zgodnie zresztą ze zwyczajem, jaki panuje w Palestynie do dzisiaj, i który polega na tym, Ŝe podczas uczty weselnej spoŝywa się tam zwykle niesfermentowany sok z winogron. ASPIRYNA Podobny błąd polega na zachęcaniu do zaŝywania małych dawek aspiryny: Gdy odkryto, Ŝe aspiryna rozrzedza krew chroniąc przez zawałem serca, tysiące lekarzy zaczęło ją regularnie

8 zaŝywać. Jednak po pewnym czasie zaniechano tego, gdyŝ wielu spośród tych lekarzy zmarło lub doznało paraliŝu w wyniku wewnętrznych krwotoków mózgu (Dr. Rick Westermeyer, website: Amazing Discoveries). Aspiryna wprawdzie rozrzedza krew, ale hamuje syntezę korzystnych prostaglandyn, które obniŝają poziom złego cholesterolu: "Prostaglandyny: zapobiegają zakrzepom, regulują ciśnienie krwi, działają przeciwzapalnie, zwiększają odporność na ból, wzmacniają system nerwowy, zwiększają odporność, regulują poziom cukru we krwi, rozkurczają naczynia krwionośne" (Dr Patrick Holford, SMAK ZDROWIA, str. 60). Skoro zatem prostaglandyny posiadają tak wspaniałe właściwości przeciwmiaŝdŝycowe, to aspiryna hamując ich syntezę z pewnością nie chroni w ten sposób przez chorobami układu krąŝenia. Inny skutek uboczny działania aspiryny polega na tym, Ŝe przyczynia się ona do owrzodzeń układu pokarmowego nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio, poprzez upośledzenie wytwarzania prostaglandyn: Kwas salicylowy hamuje syntezę prostaglandyn substancji, które zwiększają produkcję śluzu i mają działanie chroniące śluzówkę Ŝołądka, przez co osłabia barierę śluzówkową i moŝe prowadzić do stanów zapalnych i owrzodzeń (Dr Patrick Holford, SMAK ZDROWIA, s. 37). Niektórzy myślą, Ŝe szkodliwy wpływ aspiryny na Ŝołądek moŝe być zniwelowany poprzez stosowanie jej razem z lekami osłonowymi, ale okazuje się, Ŝe metoda ta, nie tylko nie pomaga, ale wyrządza nawet jeszcze większą krzywdę: Aspiryna moŝe spowodować wrzody Ŝołądka lub bardzo niebezpieczne krwawienia z przewodu pokarmowego. Z tego powodu przepisuje się ją razem z lekami osłaniającymi śluzówkę Ŝołądka. JednakŜe wieloletnie badania dowiodły, Ŝe jednoczesne stosowanie aspiryny z lekami osłaniającymi, zwiększa tylko ilość nadŝerek i wrzodów! Leki osłonowe czynią błonę śluzową jeszcze bardziej podatną na uszkadzające działanie kwasu acetylosalicylowego (WIEDZA I śycie, maj 2000). Aby zaŝegnać niebezpieczeństwo, rozrzedzić krew i kontrolować poziom cholesterolu, nie trzeba wcale zaŝywać aspiryny, której stosowanie pociąga za sobą wiele skutków ubocznych, ale wystarczy dieta składająca się z duŝej ilości owoców, warzyw i wielu innych roślinnych produktów, które doskonale usuwają nadmierne ilości cholesterolu, trójglicerydów oraz rozrzedzają krew. Niemniej waŝne jest teŝ ograniczenie spoŝycia nabiału i mięsa, albo przejście (na okres leczenia) na dietę wyłącznie roślinną. Poza tym, aspiryna ma wiele skutków ubocznych. Po co wiec stosować coś co, jeśli nawet trochę zapobiega, to z drugiej strony bardzo szkodzi? Sławomir Gromadzki UWAGA! Informacje o wymienionych w opracowaniu ziołolekach oraz sposób ich zaŝywania znajdują się w dziale ARTYKUŁY w temacie ZIOLOŁEKI. Środki te moŝna nabyć w niektórych sklepach zielarskich bądź zamówić za pobraniem pocztowym (płatne przy odbiorze) w sklepie zielarsko-medycznym "Leki z BoŜej Apteki"

9 (Szczecin): TEL: Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne naleŝy koniecznie dodatkowo przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących się w dziale ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyŝ realizując podane tam zalecenia oraz odŝywiając się wyłącznie według zawartych tam przepisów kulinarnych z czasem usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości a nie jedynie jej objawy. Nie mniej istotne jest uwaŝne wysłuchanie znajdujących się równieŝ na tej stronie cyklu wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyŝ w wyniku ich wysłuchania oraz zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób uwolniło się od roŝnych - często opornych na wcześniejsze próby leczenia - dolegliwości. Zachęcam do uwaŝnego wysłuchania wszystkich tych wykładów bez względu na temat, gdyŝ w kaŝdym z nich znajduje się wiele cennych informacji dotyczących zdrowia. Niezwykle waŝne jest codziennie powierzanie swojego Ŝycia i zdrowia Bogu, który jest w stanie dokonać o wiele więcej niŝ jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat wyjaśnia we wspaniały sposób ksiąŝeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco polecam, i którą moŝna znaleźć pod niŝej podanym adresem internetowym: Serdecznie zachęcam do uwaŝnej lektury tej ksiąŝki, gdyŝ właściwe zrozumienie i akceptacja przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym samym do uzyskania odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu Ŝycia, co jest podstawą, bez której nie ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób. Serdecznie zachęcam takŝe do zapoznania się z lekturą ksiąŝki Wielki Bój, po przeczytaniu której w moim Ŝyciu doszło do nowonarodzenia i przemian, których wcześniej o własnych silach nie byłem w stanie osiągnąć: KORESPONDENCYJNA SZKOŁA KSB POLECA BEZPŁATNY KURS ZDROWIE i RODZINA Bezpłatne lekcje KSB otrzymasz podając swój adres na stronie PRZEPISY WEGETARIAŃSKIE (BEZ CHOLESTEROLU i TRÓJGLICERYDÓW)

10 Aby móc realizować poniŝsze przepisy, koniecznie naleŝy zaopatrzyć się w blender (mikser). Niezbędne produkty, takie jak: mąka razowa, nierafinowany ryŝ, karob (mączka "chleba świętojańskiego"), Tofu, mleko sojowe, mleko owsiane, proteina sojowa, otręby owsiane, kasza jaglana, cieciorka, olej z oliwek tłoczony na zimno, makaron razowy oraz inne wymienione tu produkty, dostępne są w sklepach ze zdrową Ŝywnością. Do przyrządzania potraw wymagających smaŝenia dobrze jest uŝywać patelni teflonowych, stosując jak najmniejszych ilości oleju (najlepiej wyłącznie oleju z pestek winogron lub tłoczonej na gorąco oliwy z oliwek) i smaŝąc na bardzo małym ogniu. 1. PLACKI (NALEŚNIKI) PSZENNO-OWSIANE Po jednej szklance: płatków owsianych (zwykłych lub Górskich ), mąki pszennej razowej, pokrojonych na kawałki jabłek i wody, pół łyŝeczki soli, 2 łyŝki oleju z oliwek. Wszystkie składniki zmiksować razem. Formować na rozgrzanej teflonowej patelni cienkie placki i smaŝyć na małym ogniu. Farsz na naleśniki: pół szklanki rozdrobnionych lub zmielonych orzechów włoskich, laskowych albo wiórek kokosowych zmieszanych z rozgniecionym bananem, utartym jabłkiem, jagodami lub innymi owocami i dodatkiem 2 łyŝek otrąb z owsa. 2. GOFRY OWSIANE 2 szklanki wody, 2 szkl. płatków owsianych zwykłych lub Górskich, 1 szkl. pokrojonych jabłek, 2 łyŝki otrąb owsianych, 1 łyŝka oliwy z oliwek, 1 łyŝeczka soli. Wszystkie składniki zmiksować razem. Piec w gofrownicy posypując nasionami słonecznika. 3. GRANOLA 5 szkl. płatków owsianych zwykłych lub Górskich, 1 szkl. orzechów, pół szkl. nasion słonecznika, 5 łyŝek otrąb z owsa, 5 łyŝek oliwy z oliwek tłoczonej na gorąco, 1 łyŝeczka soli, pół szkl. fruktozy. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać i piec w piekarniku na blasze na małym ogniu. Po wyjęciu z piekarnika i ostudzeniu moŝna dodać rodzynki, plasterki banana i wiórki kokosowe i owoce. Granolę spoŝywać moŝna na sucho lub z mlekiem sojowym. 4. OWSIANKA Płatki owsiane zwykłe lub Górskie gotować ok minut na wodzie, tak, aby po ugotowaniu uzyskać gęstą papkę. Zaraz po zestawieniu z ognia dodać kilka łyŝek otrąb z owsa, rodzynki i plasterki banana. Danie to warto uzupełnić, dodając do ciepłej owsianki kilku łyŝek mleka sojowego w proszku, rozdrobnione orzechy lub nasiona słonecznika, utarte albo drobno pokrojone jabłko. 5. OWSIANKA II Odpowiednią ilość płatków owsianych zalać zimną przegotowaną wodą lub chłodnym mlekiem sojowym i pozostawić na noc. Rano lekko podgrzać i spoŝyć z dodatkiem owoców, rozdrobnionych orzechów itp.

11 6. CHLEB PSZENNO-OWSIANY 2 szkl. mąki pszennej razowej, 2 szkl. zmielonych w młynku płatków owsianych, 1 łyŝka soli, pół szklanki oleju, 3 szkl. gorącej wody. Wszystkie składniki wymieszać w duŝej misce. Następnie dodać 2 szklanki zimnej wody i dokładnie wymieszać. Ok. 150 g droŝdŝy rozpuścić w 1/2 szklanki ciepłej wody, pozostawić na ok. 15 minut, dodać do pozostałych składników i mieszać tak długo aŝ pojawią się trudności w mieszaniu. Następnie ugniatać ciasto na czystym stole posypując mąką. Po wyrobieniu umieścić ciasto w posmarowanym olejem garnku i pozostawić w ciepłym miejscu czekając aŝ wyrośnie. Po wyrośnięciu ponownie ugniatać ciasto na stole. Uformować małe bochenki i umieścić w wysmarowanej olejem foremce do połowy jej wysokości. Zaczekać aŝ ciasto wyrośnie i zajęło całą powierzchnię foremki. Piec w temperaturze ok. 200 C przez godzinę. 7. DANIE Z KASZY JAGLANEJ I KUKURYDZIANEJ Odpowiednią ilość kaszy jaglanej gotować na wodzie ok. 40 min. Dodać równą ilość kaszy kukurydzianej i gotować następne 20 min. często mieszając, tak, aby po ugotowaniu uzyskać gęstą papkę. Po zestawieniu z ognia, uzupełnić danie rodzynkami, otrębami z owsa, utartym jabłkiem, mlekiem sojowym w proszku, itp. Po ugotowaniu kaszy jaglanej i kukurydzianej moŝna je zmiksować razem z pozostałymi składnikami i spoŝywać jako budyń. 8. DANIE Z RYśU LUB RAZOWEGO MAKARONU Nie rafinowany (brązowy) ryŝ lub makaron razowy ugotować i odcedzić wodę. Podawać z polewą ze zmiksowanych świeŝych lub mroŝonych truskawek zmieszanych z mlekiem sojowym w proszku i fruktozą. 9. MLEKO OWSIANE 1 szkl. płatków owsianych, pół szkl. wiórek kokosowych, 2 szkl. wody, pół łyŝeczki soli. Wszystkie składniki gotować przez 15 minut i ostudzone dokładnie zmiksować. Dodać 2 szklanki przegotowanej chłodnej wody i ponownie krótko zmiksować. Przecedzić i przechowywać w lodówce. Pozostałość po mleku moŝna wykorzystać jako dodatek do kotletów, płatków śniadaniowych lub ciast. 10. MLEKO SOJOWE Pół szkl. ziarna soi zalać dwiema szklankami zimnej wody i pozostawić na noc. Następnego dnia zmiksować soję wraz z wodą w blenderze. Przecedzić przez gazę. Pozostałość ponownie zalać dwiema szklankami wody, zmiksować i przecedzić. Uzyskane mleko gotować przez ok. 1 minutę i po ostudzeniu dodać pół łyŝeczki soli. Przechowywać w lodówce. UWAGA: Mleko owsiane i sojowe (najlepiej w proszku) powszechnie dostępne juŝ jest w sklepach ze zdrową Ŝywnością i niektórych sklepach spoŝywczych.

12 11. MASŁO ORZECHOWE Pół szkl. migdałów lub orzechów laskowych, pół szkl. orzeszków ziemnych. Zmielić w młynku do kawy lub przepuścić przez maszynkę. Dodać pół łyŝeczki soli i oleju, tak, aby masło przybrało konsystencję gęstej masy. Przechowywać w lodówce. SpoŜywać razem z razowym pieczywem, plasterkami banana, wiórkami kokosowymi lub dŝemem dla diabetyków. Kanapkę moŝna posypać otrębami z owsa. 12. TAHINI (MASŁO Z SEZAMU I CIECIORKI) 1 szkl. ugotowanej cieciorki lub, 1 szkl. lekko upraŝonego na patelni sezamu, 1 łyŝka soku cytrynowego, sól, 3 łyŝki oleju i jeśli to konieczne trochę mleka sojowego lub przegotowanej wody. Wszystkie składniki zmiksować razem w blenderze i podawać z razowym pieczywem a najlepiej z grzankami i sosem jabłkowym. 13. LODY SOJOWE Z OWOCAMI Zamrozić mleczko sojowe i zmiksować w blenderze z mroŝonymi truskawkami i zamroŝonym bananem albo innymi mroŝonymi owocami. Podawać z orzechami lub wiórkami kokosowymi. Inny przepis na lody polega na tym, Ŝe najpierw naleŝy zmiksować mleczko sojowe w proszku ze świeŝymi owocami a potem umieszcza w lodówce w celu zamroŝenia. Jeśli lody okaŝą się za mało słodkie moŝna dodać nieco fruktozy. 14. KULKI Z PŁATKÓW OWSIANYCH 3 szkl. upraŝonych na patelni płatków owsianych, 7 łyŝek miodu (diabetycy 5 łyŝek fruktozy), 2 łyŝki karobu (dostępny w sklepach ze zdrową Ŝywnością), pół szkl. rozpuszczonej margaryny, 1 łyŝeczka soli, 1 szkl. pokruszonych orzechów włoskich, pół szkl. rodzynek, 1 szkl. mleka sojowego (5 duŝych łyŝek mleczka sojowego w proszku rozpuścić w 1szkl. ciepłej, przegotowanej wody i wymieszać). Wszystkie składniki dokładnie wymieszać w razie potrzeby dolewając przegotowanej wody. Formować kulki i obficie obsypać je wiórkami kokosowymi. 16. PASTA Z PSZENICY 1 szkl. pszenicy zalać wodą i moczyć przez noc. Następnego dnia gotować ok. 2 godziny (aŝ zacznie pękać). Po odcedzeniu wody pszenicę przepuścić przez maszynkę. Następnie dodać 2 łyŝki przecieru pomidorowego, trochę przegotowanej wody (jeśli pasta jest za sucha), 4 drobno pokrojone ząbki czosnku i 3 łyŝki masła roślinnego, sól i nać pietruszki. Wszystko dokładnie wymieszać. Z pasty tej moŝna teŝ formować kotlety i smaŝyć na małym ogniu. 17. BŁYSKAWICZNA PASTA Z GROSZKU Groszek konserwowy po odcedzeniu, rozgnieść widelcem. MoŜna dodać trochę soli, oleju, naci pietruszki. SpoŜywać z chlebem razowym, sałatą, pomidorem lub ogórkiem.

13 18. PASTA Z SOI, FASOLI LUB SOCZEWICY Szklankę soi lub fasoli zalać wodą i moczyć przez noc. Następnego dnia gotować ok. 2 godziny (soczewicę ok. 30 minut) i odcedzić wodę. Udusić na patelni 3 szkl. pokrojonej cebuli i 5 ząbków czosnku. Wszystkie składniki przepuścić przez maszynkę i wymieszać razem dodając olej, sól i majeranek. Z pasty tej, po uprzednim dodaniu moczonych ok. 10 minut we wrzątku płatków owsianych, moŝna teŝ formować kotlety i smaŝyć na małym ogniu. 19. BIGOS WEGETARIAŃSKI Pół szklanki proteiny sojowej w kostkach gotować ok. 20 minut, po czym odcedzić wodę. 1 małą główkę poszatkowanej kapusty gotować aŝ będzie miękka. Udusić na patelni 1 duŝą drobno pokrojoną cebulę dodając mąki dla zagęszczenia. Wszystkie składniki wymieszać razem w garnku i dodać olej, sól oraz przyprawy. 20. RYBA Z SOI PO GRECKU Dwa opakowania krajanki z proteiny sojowej gotować ok. 20 min, po czym odcedzić wodę. Pół kilograma marchwi utrzeć na tarce, pół kilograma cebuli pokroić w plasterki i dusić razem na patelni z olejem ok. 15 minut. Ugotowaną krajankę wymieszać razem z uduszoną cebulą i marchwią, dodać przecier, koncentrat lub sos pomidorowy, sól, czosnek, olej, przyprawy i dusić w garnku na małym ogniu ok. 10 minut. 21. BŁYSKAWICZNY MAJONEZ Z TOFU Zmiksować w blenderze ok. 1 szkl. Tofu (sera z soi) razem z 1 małym ząbkiem czosnku, 1 łyŝeczką soli, 1 łyŝeczką soku z cytryny i kilkoma łyŝkami oleju (najlepiej z oliwek). Olej naleŝy dolewać powoli miksując wszystkie składniki przez kilka minut. 22. MAJONEZ (ŚMIETANA) Z SOI, RYśU, MAKARONU LUB ZIEMNIAKA Zmiksować 1 szkl. ugotowanej soi (zamiast soi moŝe być: 1 szkl. ugotowanego ryŝu lub 1 szklankę ugotowanego makaronu albo 1 duŝy ugotowany ziemniak) z 1/4 szklanki oleju, 1 ząbkiem czosnku, 1 łyŝeczką soku z cytryny i solą. W czasie miksowania składników, olej dolewać powoli aŝ do zniknięcia dziury powstałej w wyniku miksowania. W razie potrzeby dodać trochę mleka sojowego lub przegotowanej wody. Przechowywać w lodówce nie dłuŝej niŝ tydzień. Aby uzyskać odpowiednik ŚMIETANY, naleŝy do majonezu z soi lub do majonezu z Tofu dodać ok. 3 łyŝki soku z cytryny i powoli wymieszać. Inny przepis na śmietanę z soi polega na tym, Ŝe 1 szkl. moczonej przez noc soi trzeba gotować przez pół godziny, odcedzić wodę i przez ok. 5 minut miksować gorącą soję z 3/4 szkl. wody, 1 małym ząbkiem czosnku, 3 łyŝkami soku z cytryny i 1 łyŝeczką soli. Podawać jako dodatek do sałaty, pomidorów, ogórków, ziemniaków, zup, koktajli owocowych itp.

14 23. STEKI Z PROTEINY SOJOWEJ Suche płaty (steki) z proteiny sojowej gotować w wodzie z dodatkiem bulionu wegetariańskiego ok.. 20 minut. Miękkie steki obtaczać w bułce tartej i smaŝyć na małym ogniu. 24. KOTLET Z KASZY GRYCZANEJ 1 szkl. płatków owsianych zwykłych lub Górskich zalać wrzątkiem, odstawić na ok. 15 minut, po czym zmieszać z 1 szkl. ugotowanej kaszy gryczanej, 1 duŝą pokrojoną drobno i uduszoną cebulą, 3 ząbkami czosnku, przyprawami i solą. Formować kotlety i smaŝyć na małym ogniu. 25. FASOLKA PO BRETOŃSKU Fasolę moczyć przez noc, gotować ok. 2 godziny, po czym odcedzić wodę. Udusić na patelni 2 duŝe cebule i dodać ugotowaną fasolę, przecier lub koncentrat pomidorowy, czosnek, majeranek, sól i olej. Dla zagęszczenia dodać mąki pszennej razowej (ok. 3-4 łyŝki). Dusić wszystkie składniki razem ok. 10 minut cały czas mieszając. W razie potrzeby dodać wody. Podawać z razowym pieczywem lub ziemniakami. 26. TOFU DUSZONE Z CEBULĄ Udusić 2 szklanki pokrojonej cebuli, 3 ząbkami czosnku, 1 szklankę Tofu (sera z soi) i jedną szklanką pokrojonych pieczarek. Dodać 1 łyŝeczkę kurkumy, sól, olej z oliwek i nać pietruszki. SpoŜywać z chlebem razowym i dodatkiem majonezu z ziemniaka lub Tofu. 27. ZUPA CEBULOWA 6 szkl. szklanki pokrojonej w plasterki cebuli udusić w małej ilości oleju i wody. Po uduszeniu dodać 2 litry wody, 3 łyŝki Bulionu Wegetariańskiego lub Vegety i doprowadzić do wrzenia. SpoŜywać z ziemniakami w mundurkach lub razowym pieczywem. 28. ZUPA CEBULOWA Z ZIEMNIAKAMI 4 szkl. pokrojonej w plasterki cebuli, 5 ząbków drobno pokrojonego czosnku, 1 szklanka posiekanej słodkiej papryki udusić w małej ilości oleju i wody. Dodać 2 szkl. pokrojonych ziemniaków, 2 pokrojone pomidory, 2 litry wody i gotować całość przez 30 minut. Przed spoŝyciem dodać natkę pietruszki lub koperek. 29. KOTLETY Z CEBULI 3 szkl. drobno pokrojonej i uduszonej cebuli, 1 szkl. ugotowanego brązowego ryŝu, 1 szkl. moczonych we wrzątku 15 minut płatków owsianych zwykłych lub Górskich, 1 łyŝeczka majeranku, 1 łyŝeczka soli. Wszystkie składniki połączyć razem, formować kotlety, panierować w słoneczniku, sezamie lub nasionach lnu i smaŝyć na małym ogniu lub upiec w piekarniku.

15 30. PASTA I KOTLETY ZE SŁONECZNIKA 1 szkl. nasion słonecznika upraŝyć na patelni i zmielić w młynku lub przepuścić przez maszynkę. Do zmielonego słonecznika dodać olej, trochę Vegety, Bulionu Wegetariańskiego lub soli i w razie potrzeby przegotowanej wody. SpoŜywać z razowym pieczywem, plasterkami ogórka lub pomidora. W celu przyrządzenia kotletów, do pasty dodać pół szkl. moczonych we wrzątku 15 minut płatków owsianych lub otrąb z owsa, pół szklanki drobno pokrojonej i uduszonej cebuli oraz sól. Wymieszać wszystko razem, formować kotlety i smaŝyć na małym ogniu lub upiec w piekarniku. 31. SOS POMIDOROWY 5 ząbków pokrojonego czosnku i 1 szkl. pokrojonej cebuli udusić w małej ilości oleju i wody. Dodać do tego 2 szkl. pokrojonych pomidorów, kilka łyŝek mąki oraz sól i dusić jeszcze przez chwilę. W razie potrzeby dodać wody. Po ostygnięciu wszystko zmiksować w blenderze. 32. SOS Z CIECIORKI I CEBULI 1 szkl. pokrojonej cebuli, 3 ząbki czosnku i kilka łyŝek mąki razowej pszennej udusić na patelni w małej ilości wody. Zmieszać z 1 szkl. ugotowanej cieciorki lub grochu, 1 szklanką mleka sojowego lub przegotowanej wody, 1 łyŝeczką soli, 1 łyŝką Bulionu Wegetariańskiego lub Vegety, 5 łyŝkami oliwy z oliwek i połową szkl. pokruszonych orzechów włoskich lub migdałów. Wszystko razem zmiksować w blenderze i podawać do drugiego dania z natką pietruszki lub koperkiem. 33. SOS GRZYBOWO-CEBULOWY Pół kilograma pokrojonych pieczarek, 2 szkl. drobno pokrojonej cebuli udusić w małej ilości oleju i wody w rondlu. Dodać 2 szklanki mleka sojowego lub przegotowanej wody, kilka łyŝek mąki pszennej razowej, 1 łyŝkę mąki ziemniaczanej, sól, majeranek i zagotować wszystko razem powoli mieszając. Podawać z kotletami, kaszą i ziemniakami. 34. PASTA Z DROśDśY Trzy duŝe, drobno pokrojone cebule smaŝyć na oleju z jedną duŝą, czubatą łyŝką majeranku. Po kilku minutach dodać do tego pół szklanki wody, jedną kostkę świeŝych droŝdŝy, cztery czubate łyŝki płatków owsianych Górskich, sól oraz dwa drobno pokrojone lub wyciśnięte ząbki czosnku. MoŜna teŝ dodać pół paczki mroŝonki warzywnej. Wszystkie składniki naleŝy dusić, stale mieszając ok. 20 minut. W razie potrzeby dodać wody. Po ostudzeniu do pasty moŝna dodać oliwy z oliwek. 35. KOTLETY Z SELERA Pokroić seler w cienkie plasterki i gotować je ok minut, tak Ŝeby były miękkie. Zmieszać razem 5 łyŝek mąki sojowej, 1 łyŝeczkę soli, pół łyŝeczki oregano lub majeranku, 2 łyŝki oleju i ok. pół szkl. wody. Panierować w tej miksturze plastry selera, obtoczyć w bułce tartej i smaŝyć

16 na małym ogniu. Podawać z surówką oraz ziemniakami w mundurkach lub kaszą gryczaną. 36. KOTLETY Z SELERA II 1 starty seler, 1 szklanka pokrojonej cebuli, 3 pokrojone ząbki czosnku. Wszystko razem udusić w małej ilości oleju i wody. Dodać 1 szklankę moczonych ok. 10 minut we wrzątku płatków owsianych i 1 łyŝeczkę oregano. Wszystko wymieszać razem, formować kotlety mokrymi rękoma, panierować i smaŝyć na małym ogniu. 37. GOŁĄBKI Z RYśU I PIECZAREK 10 zielonych liści kapusty zalać wrzątkiem i gotować ok. 5 minut. 1 szklankę pokrojonych pieczarek, pół szklanki drobno pokrojonej słodkiej papryki i 1 szkl. drobno pokrojonej cebuli udusić w małej ilości oleju i wody. 2 szklanki ugotowanego brązowego ryŝu, 1 łyŝeczka soli, 2 łyŝki sosu sojowego, pół szkl. pokruszonych orzechów włoskich. Wszystko oprócz liści kapusty wymieszać razem i napełnić tym nadzieniem kaŝdy liść kapusty, tak, aby moŝna było je swobodnie zwinąć. Umieścić gołąbki w rondlu, polać 2 szkl. sosu pomidorowego (przepis poniŝej), przykryć i piec ok. 30 minut. 38. SMALEC WEGETARIAŃSKI 1 szkl. granulatu z proteiny sojowej gotować ok minut w wodzie z dodatkiem 1 łyŝeczki Tello fixu, Bulionu Wegetariańskiego lub Vegety. Po ugotowaniu odcedzić wodę. Udusić na patelni 3 duŝe pokrojone cebule. Rozpuścić 1 całą kostkę margaryny (margaryna powinna zawierać informację o tym, Ŝe nie zawiera cholesterolu, dodatku tłuszczów zwierzęcych i konserwantów) lub taką sama ilość oleju z oliwek (zastosowanie jednak oleju z oliwek choć to znacznie korzystniejsze dla zdrowia rozwiązanie - sprawi, Ŝe potrawa nie będzie miała konsystencji smalcu). Wymieszać wszystkie składniki razem, dodać sól do smaku i umieścić w słoikach. 39. śurek Do litrowego słoika wsypać ok. pół kilograma razowej Ŝytniej mąki (do połowy objętości słoika), dodać 3 pokrojone ząbki czosnku, zalać wodą i dobrze wymieszać. Przykryć słoik gazą i odstawić do ciepłego miejsca mieszając kilka razy dziennie. Po kilku dniach Ŝurek jest gotowy do spoŝycia. 40. GULASZ Z PROTEINY SOJOWEJ Odpowiednią ilość kostki z proteiny sojowej gotować ok. 30 minut w wodzie z dodatkiem 1 łyŝki Bulionu Wegetariańskiego lub Vegety. Odcedzić wodę i dusić ugotowaną proteinę z gotowym sosem pieczarkowym lub pomidorowym ok. 5 minut. Podawać z ziemniakami lub kaszą. 41. PRZEPIS NA KIEŁKOWANIE NASION Nasiona zalać letnią wodą i odstawić na 24 godziny. Po upływie tego czasu odlać wodę a nasiona opłukać i odcedzić. UłoŜyć je równomiernie na duŝej tacy lub blasze z piekarnika na ligninie albo

17 cienkim zwilŝonym wodą bawełnianym lub lnianym ręczniku. Przykryć nasiona materiałem nie przepuszczającym światła, ale nie tamującym dopływu powietrza i pozostawić w ciepłym, wilgotnym miejscu. Kilka razy dziennie zwilŝać gazę lub ręcznik, tak, aby nasiona stale były wilgotne, ale nie mokre. Czas kiełkowania wynosi od 3 do 5 dni. Kiedy ukaŝą się małe kiełki naleŝy wystawić je na wpływ światła, nadal pamiętając o ich zwilŝaniu. Kiedy kiełki osiągną poŝądaną długość moŝna je spoŝywać jako surówkę do obiadu lub na kanapki. Największą witaminową wartość mają kiełki o długości ok.1,5 cm. Najbardziej wartościowe są kiełki z nasion lucerny (Alfalfy), rzodkiewki, rzeŝuchy, słonecznika, soi i pszenicy. 42. PLACKI (NALEŚNIKI) PSZENNO-OWSIANE Po jednej szklance: płatków owsianych (zwykłych lub "Górskich"), mąki pszennej razowej, pokrojonych na kawałki jabłek i wody, pół łyŝeczki soli oraz dwie duŝe łyŝki otrąb z owsa. Wszystkie składniki zmiksować razem. Na rozgrzanej patelni teflonowej formować cienkie placki i smaŝyć na bardzo małym ogniu. Farsz na naleśniki: pół szklanki rozdrobnionych lub zmielonych w młynku orzechów włoskich, laskowych lub ziemnych zmieszanych z utartym jabłkiem, truskawkami i bananami. SpoŜywać na śniadanie lub obiad (jako drugie danie). 43. GOFRY OWSIANE 2 szklanki wody, 2 szkl. płatków owsianych zwykłych lub "Górskich", 1 szkl. pokrojonych jabłek, 2 łyŝki otrąb owsianych, 1 łyŝeczka soli. Wszystkie składniki zmiksować razem. Piec w gofrownicy posypując nasionami lnu, słonecznika lub sezamu. 44. CHLEB "WSPANIAŁY" SKŁADNIKI NA ZACZYN: 6 dkg droŝdŝy, 3 szkl. ciepłej wody, 1 duŝa łyŝka mąki. POZOSTAŁE SKŁADNIKI: 6 szkl. mąki Graham lub pszennej razowej, 3 szkl. ciepłej wody, 300 g owsianych otrąb, 2 duŝe łyŝki nasion lnu, 4 duŝe łyŝki słonecznika, 4 duŝe łyŝki orzechów włoskich lub laskowych, 1 duŝa łyŝka soli, 1 łyŝka oleju z oliwek, olej do smarowania foremek. Zaczyn wymieszać i odstawić do wyrośnięcia. Mąkę przesiać, dodać otręby oraz wyrośnięty zaczyn i wszystko razem wymieszać. W szklance wody rozpuścić sól i dodać łyŝkę oleju z oliwek i połączyć z ciastem oraz pozostałą ilością ciepłej wody. Dodać nasiona orzechy i pestki i całość dokładnie wymieszać. Uformować dwa lub trzy bochenki i umieścić w foremkach wysmarowanych olejem i posypanych otrębami. Pozostawić chleb w foremkach do wyrośnięcia (ok min.). Piec w piekarniku do zarumienienia ok. 60 min.

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Opracowanie przygotowane na zamówienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych INSTYTUT śywności I śywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ul. Powsińska 61/63 02-903 Warszawa Zalecenia zdrowego Ŝywienia w schorzeniach układu krąŝenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych

Bardziej szczegółowo

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Pacjentom. Pacjenci. Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich POLSKIE TOWARZYSTWO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO, DOJELITOWEGO I METABOLIZMU ROLA ŻYWIENIA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ Poradnik z zakresu żywienia dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich Wpływ choroby nowotworowej

Bardziej szczegółowo

www.natemat.com.pl JEM ZDROWO I SMACZNIE

www.natemat.com.pl JEM ZDROWO I SMACZNIE 2 Po co jest ta książka? W chorobie nowotworowej dieta jest jednym z podstawowych elementów leczenia, podkreślają specjaliści ds. żywienia. Zwykle o tym nie pamiętamy zarówno pacjenci, ich rodziny, a także

Bardziej szczegółowo

Żywienie w stwardnieniu rozsianym

Żywienie w stwardnieniu rozsianym Żywienie w stwardnieniu rozsianym ŻYWIENIE W STWARDNIENIU ROZSIANYM Broszura powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków

Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Spis treści: Wstęp...5 Cukrzyca w ciąży dobowe zapotrzebowanie kilokaloryczne...6 Cukrzyca ciążowa Zasady żywienia i komponowania posiłków Składniki

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl

100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl 100 sposobów na zwiększenie odporności. Seriaporad.pl CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Autor: Theresa Cheung Tłumaczenie: Joanna Krzemień-Rusche ISBN: 978-83-246-2335-8 Tytuł oryginału:100 Ways to Boots

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie

Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Prawidłowa dieta receptą na zdrowie Materiały dydaktyczne zajęcia prozdrowotne i hobbystyczne Program Rewitalizacji Społecznej Nowe życie Starej Bykowiny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Spożywanie posiłków za kierownicą. instrukcja obsługi i przewodnik

Spożywanie posiłków za kierownicą. instrukcja obsługi i przewodnik Spożywanie posiłków za kierownicą instrukcja obsługi i przewodnik 1 spis treści 1 art.63 pkt.5 Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów

Bardziej szczegółowo

Bailine Manual 04: Odżywianie

Bailine Manual 04: Odżywianie Bailine Manual 04: Odżywianie Copyright (c) 2002 by Deep Development As Informacja zawarta w instrukcji jest poufna. Reprodukcja w części lub w całości załączonego materiału jest zabroniona. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

TWÓJ PRZEWODNIK. po oliwie z oliwek niezbędny w każdej kuchni OLIWA Z OLIWEK A NASZE ZDROWIE OLIWA Z OLIWEK TAKŻE DO SMAŻENIA?

TWÓJ PRZEWODNIK. po oliwie z oliwek niezbędny w każdej kuchni OLIWA Z OLIWEK A NASZE ZDROWIE OLIWA Z OLIWEK TAKŻE DO SMAŻENIA? TWÓJ PRZEWODNIK po oliwie z oliwek niezbędny w każdej kuchni OLIWA Z OLIWEK A NASZE ZDROWIE Prosty sposób na poprawę poziomu złego cholesterolu i ochronę serca OLIWA Z OLIWEK TAKŻE DO SMAŻENIA? Oczywiście,

Bardziej szczegółowo

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia Ministerstwo Zdrowia Przedszkola_oklada_2.indd 1 Instytut Żywności i Żywienia Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia

Bardziej szczegółowo

CHOLESTEROL. Miernik i anilizator do kontroli cholesterolu.

CHOLESTEROL. Miernik i anilizator do kontroli cholesterolu. CHOLESTEROL Mimo ze, cholesterol wydaje sie szkodliwym zwiazkiem chemicznym, jest potrzebny, a nawet niezbedny do prawidlowego funkcjonowania organizmu czlowieka. Szkodliwy dla organizmu ludzkiego jest

Bardziej szczegółowo

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji:

Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale. Inicjator akcji: Patron akcji: Materiały edukacyjne dla pacjentów po przebytym zawale Inicjator akcji: spis treści Wstęp 5 Co to jest zawał serca? 7 ABC... Czyli jak zapobiegać kolejnym zawałom serca 13 Udane życie seksualne

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę

Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę Profilaktyka pierwotna przez zdrową dietę (dieta w walce z rakiem) Praca pod redakcją: Agnieszka Dyzmann-Sroka Agnieszka Jędrzejczak Anna Kubiak Maciej Trojanowski Projekt finansowany ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia kobiet

Poradnik. żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Poradnik żywienia kobiet Opracowanie Merytoryczne Dorota Świątkowska mgr inż. żywienia człowieka 3 Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji Nutricia w ramach partnerstwa przy

Bardziej szczegółowo

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik

Dieta z b onnikiem. w hipercholesterolemii. Poradnik Dieta z b onnikiem w hipercholesterolemii Poradnik Co to jest hipercholesterolemia? Hipercholesterolemia to stan zdrowia związany ze zbyt wysokim stężeniem cholesterolu we krwi: jest istotnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

GOTOWANIE Z DZIEĆMI TEMAT NUMERU: SEZON NA TALERZU. MAGAZYN KULINARNY Nr 1/2015 RADZI GRZEGORZ ŁAPANOWSKI,

GOTOWANIE Z DZIEĆMI TEMAT NUMERU: SEZON NA TALERZU. MAGAZYN KULINARNY Nr 1/2015 RADZI GRZEGORZ ŁAPANOWSKI, MAGAZYN KULINARNY Nr 1/2015 TEMAT NUMERU: GLUTEN JAK KOMPONOWAĆ ZDROWE MENU BEZ TEGO SKŁADNIKA? GOTOWANIE Z DZIEĆMI RADZI GRZEGORZ ŁAPANOWSKI, SEZON NA TALERZU EKSPERT KULINARNY ZIELONY GROSZEK, TRUSKAWKI,

Bardziej szczegółowo

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym

1 Dieta DASH. zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym 1 zdrowe odżywianie w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących 1 Dieta DASH w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia tętniczego W profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego istotną rolę

Bardziej szczegółowo

Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka

Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka Jesteś tym, co jesz czyli piękno zaczyna się od wewnątrz. mgr Iwona Wierzbicka dietetyk i trener personalny www.ajwen.pl Każdy z nas marzy o jędrnej, dobrze nawilżonej i zdrowej skórze. Mocnych paznokciach

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. ISBN 978-83-911728-3-4

Sp. z o.o. ISBN 978-83-911728-3-4 Drodzy Rodzice, Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Wasze ręce książeczkę Małe Ogródki od kuchni. Publikacja powstała w ramach miejskiej kampanii edukacyjnej Małe Ogródki przy współpracy ze Zdrowym Przedszkolakiem.org.

Bardziej szczegółowo

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna. uczniów klas pierwszych. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmacji Katedra i Zakład Bromatologii Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego Nawyki żywieniowe i aktywność

Bardziej szczegółowo

Żywienie na Wagę Zdrowia

Żywienie na Wagę Zdrowia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żywienie na Wagę Zdrowia Współpraca: Wojewoda Śląski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Poradnik

Bardziej szczegółowo

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Poradnik żywieniowy. dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego Poradnik żywieniowy dla chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego mgr inż. Urszula Grochowska Konsultacja: dr hab. n. med. Piotr Albrecht Polskie Towarzystwo Wspierania

Bardziej szczegółowo

Jak zdrowo i smacznie zjeść drugie śniadanie?

Jak zdrowo i smacznie zjeść drugie śniadanie? Jak zdrowo i smacznie zjeść drugie śniadanie? Znaczenie śniadania w żywieniu człowieka Śniadanie Śniadanie to paliwo, bez którego nasz organizm z trudem wyruszy w kolejny dzień. Aby aktywnie uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i charakterystyka diet

Klasyfikacja i charakterystyka diet Klasyfikacja i charakterystyka diet W oparciu o: M. Jarosz. Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach. IŻŻ, 2011. H. Ciborowska, A. Rudnicka, Dietetyka, Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, 2012.

Bardziej szczegółowo

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1

Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 Poradnik jest produktem firmy Adamed i nie można wykorzystywać jego części bądź fragmentów, bez pisemnej zgody właściciela. 1 WSTĘP CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA A PRACA ZAWODOWA Zbyt wysokie ciśnienie krwi

Bardziej szczegółowo

Dieta Budwigowa dobrodziejstwo oleju lnianego. Tłuszcz jest ważny. Rodzaje kwasów tłuszczowych. Kwasy omega 3 wpływ na zdrowie

Dieta Budwigowa dobrodziejstwo oleju lnianego. Tłuszcz jest ważny. Rodzaje kwasów tłuszczowych. Kwasy omega 3 wpływ na zdrowie Dieta Budwigowa dobrodziejstwo oleju lnianego Tłuszcz jest ważny Tłuszcz jest najbardziej skondensowanym źródłem kalorii w naszej diecie. Dostarcza dwa razy więcej energii niż węglowodany czy białka. Organizmowi

Bardziej szczegółowo

Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez deficytów!

Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez deficytów! DrSlym w skrócie 02 04 10 12 15 16 18 19 20 21 23 25 DrSlym w skrócie Odżywianie niskoenergetyczne (niskokaloryczne) Odżywianie niskoenergetyczne - bez uczucia głodu! Odżywianie niskoenergetyczne - bez

Bardziej szczegółowo

Żywienie w ciąży. Wprowadzenie

Żywienie w ciąży. Wprowadzenie Żywieniewciąży Wprowadzenie Ciąża to magiczny czas, kiedy worganizmie dorosłej kobiety powstaje nowe życie. Jego rozwój wdużej mierzezależyodtego,jaksięczujeijaksięodżywiaprzyszłamama.niedasięukryć,żewczasie

Bardziej szczegółowo