WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 A do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu DOKUMENTY PODSTAWOWE 1. Decyzja nr 106 / 2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2. Postanowienie o sprostowaniu decyzji 106 / Decyzja nr 2523 / 2010 dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę ARCHITEKTURA A. Projekt zagospodarowania terenu Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres inwestycji 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 3. Projekt zagospodarowania terenu 4. Zestawienie powierzchni 5. Dane informujące 6. Dane określające wpływ eksploatacji podziemnych 7. Dane określające wpływ inwestycji na środowisko B. Projekt budowlany Część opisowa: 1. Przeznaczenie i program użytkowy 2. Forma architektoniczna, funkcja, sposób spełnienia wymagań zgodności z przepisami 3. Układ konstrukcyjny 4. Warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne 5. Podstawowe dane technologiczne 6. Podstawowe dane technologiczne dla obiektu liniowego 7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instal. 8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych 9. Charakterystyka energetyczna 10. Wpływ obiektu na środowisko 11. Warunki ochrony pożarowej 12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia C. Dokumentacja geologiczna określająca warunki geologiczno inżynierskie (wyciąg)

2 D. Dokumenty: 1. Warunki formalno prawne: a/ wypis z rejestru gruntu, z kopią mapy ewidencyjnej z 17 i Warunki gestorów sieci: a/ Pismo AQUANET DW/IT/201U/25162/2010 z dnia warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej b/ Pismo ENEA - OD5/ZZD/DR/RR/10/349 z dnia warunki przyłączenia do sieci ENEA obiektu - Urzędu Marszałkowskiego 3. Uzgodnienia: wg spisu na stronie 6 E. : 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : Projekt zagospodarowania terenu / plansza koordynacyjna sieci 1 : Rzut K-2 1 : Rzut K-1 1 : Rzut K0 1 : Rzut K1 1 : Rzut K2 1 : Rzut K3 1 : Rzut K4 1 : Rzut K5 1 : Rzut K6 1 : Rzut K7 1 : Rzut K8 1 : Rzut K9 1 : Rzut K10 1 : Rzut K11 1 : Rzut dachu 1 : Przekrój A-A 1 : Przekrój B-B 1 : Przekrój C-C 1 : Przekrój D-D 1 : Przekrój E-E 1 : Elewacja północna / kolorystyka 1 : Elewacja wschodnia / kolorystyka 1 : Elewacja południowa / kolorystyka 1 : Elewacja zachodnia / kolorystyka 1 :100 F. Załączniki: Załącznik 1 Przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej Załącznik 2 Przekładki instalacji elektroenergetycznych Załącznik 3 Przyłącza elektroenergetyczne SN Załącznik 4 Usunięcie kolizji teletechnicznych, przyłącza teletechniczne Załącznik 5 Konstrukcja Załącznik 6 Drogi Załącznik 7 Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, hydrantów ppoż. Załącznik 8 Instalacje wewnętrzne wentylacji, oddymiania Załącznik 9 Instalacje wewnętrzne grzewcze, chłodnicze Załącznik 10 Instalacje wewnętrzne elektryczne Załącznik 11 Instalacje Automatyki i BMS Załącznik 12 Instalacje SAP i DSO Załącznik 13 Instalacje teletechniczne pozostałe wewnętrzne

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 PRZYŁĄCZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZAJI DESZCZOWEJ Część opisowa 1. Plan zagospodarowania działki sieci i przyłącza wody i kanalizacji 1: Plan zagospodarowania działki sieci i przyłącza wody i kanalizacji 1: Rzut poziomu -1 1: Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych cz.1 1:100/ Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych cz.2 1:100/100 6.Profil podłużny przyłącza wody 1:100/ Węzeł wodomierzowy i węzeł włączeniowy do sieci wodociągowej 8. Rysunek szczegółowy studzienek kanalizacyjnych 9. Włączenie do istniejącego kanału 600/900 w ul. Św. Barbary 10. Włączenie docelowe ścieków deszczowych do projektowanego kanału D=2200mm 11. Zasyp wykopu nad rurami PE i PCV ZAŁĄCZNIK NR 2 PRZEKŁADKI INSTALACJI ELEKTOENERGETYCZNYCH Część opisowa 1. PB-EP-1.01 Plan rozwiązania kolizji elementów infrastruktury energetycznej nn i SN z obiektem 1: PB-EP-1.02 Plan rozwiązania kolizji elementów infrastruktury energetycznej nn i SN z obiektem Mapa ewidencyjna 1: PB-EP-1.03 Plan rozwiązania kolizji elementów infrastruktury energetycznej nn i SN z obiektem Projektowany Plan Zagospodarowania Terenu 4. PB-EP-1.04 Schemat istniejących linii kablowych nn 0,4kv i SN 15kV 5. PB-EP-1.05 Schemat przebudowy linii kablowych nn 0,4kv i SN 15kV 6. PB-EP-1.06 Schematy ideowe istniejących i przenoszonych szafek kablowych nn 0,4kV ZAŁĄCZNIK NR 3 PRZYŁĄCZA ELEKTRONENERGETYCZNE SN Część opisowa PB-EPP-1.01 Plan lokalizacji złączy kablowych SN i prowadzenia kabli zewnętrznych SN 15kV 1:250 PB-EPP-1.02 Schemat ideowy zasilania SN 15kV obiektu ZAŁĄCZNIK NR 4 USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH, PRZYŁĄCZE TELETECHNICZNE Część opisowa Część techniczna Dokumenty: 1. Warunki techniczne TP S.A. 2. Uzgodnienie TP S.A. : 1. Plan zagospodarowania terenu 1 :500

4 ZAŁĄCZNIK NR 5 KONSTRUKCJA Cześć opisowa: Strona tytułowa 1 1 Strona tytułowa 2 2 Spis treści 3 I. Opis techniczny. 4 II. Zestawienie obciążen Obciążenia stałe Obciążenia użytkowe Obciążenie śniegiem Obciążenie wiatrem Obciążenie gruntem na ściany fundamentowe 22 III. Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe SWIETLIK DACHOWY I FASADY Świetlik dachowy Fasady STROPY ZELBETOWE Kondygnacja KD - stropodach Kondygnacja powtarzalna Kondygnacja K Kondygnacja K Płyta fundamentowa ELEMENTY STALOWE Krzyżulce stalowe Wieszaki stalowe Kładka stalowa w osi "C-E" Kładka nad wejściem INNE ELEMENTY ZELBETOWE Słupy w garażu śr. 90cm Słupy w garażu śr. 80cm Belka nad poz. K1 (w osi "C") 90x110cm Bieg klatki schodowej 182 Cześć rysunkowa. Rzut płyty fundamentowej ZAŁĄCZNIK NR 6 DROGI 1. Opis techniczny 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1 3. Przekroje normalne w skali 1:100 rys. nr Szczegóły konstrukcyjne w skali 1:20 rys. nr ZAŁĄCZNIK NR 7 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODNO-KANALIZACYJNE, HYDRANTÓW P-POŻ Część opisowa Załącznik: Załącznik nr 1: UMP_BD_HR_Tds01 Schematy kanalizacji deszczowej UMP_BD_HSR_01 Rzut poziomu -2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

5 UMP_BD_HFW_02 Rzut poziomu -2. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSR_03 Rzut poziomu -1. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HFW_04 Rzut poziomu -1. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSR_05 Rzut poziomu +/-0,00. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HFW_06 Rzut poziomu +/-0,00. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSR_07 Rzut poziomu +1. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HFW_08 Rzut poziomu +1. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSR_09 Rzut poziomu +6. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HSR_10 Rzut poziomu +7. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HSR_11 Rzut poziomu +11. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej UMP_BD_HSR_12 Rzut kondygnacji powtarzalnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej. UMP_BD_HFW_13 Rzut kondygnacji powtarzalnej. Instalacja wodociągowa i hydrantów ppoż. UMP_BD_HSRFW_14 Rzut poziomu dachu. Instalacje wodno - kanalizacyjne UMP_BD_HW_15 Schemat instalacji wodociągowej. UMP_BD_HF_16 Schemat instalacji hydrantów ppoż. ZAŁĄCZNIK NR 8 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WENTYLACJI, ODDYMIANIA Część opisowa UMP_BD_MV_Tds01 Załączniki: Załącznik nr 1 Tabela pomieszczeń UMP_BD_MV_Tds02 Załącznik nr 2 Tabela mocy elektrycznych dla urządzeń wentylacyjnych UMP_BD_MV_Tds03 Załącznik nr 3 Tabela mocy elektrycznych dla urządzeń oddymiających UMP_BD_MV_Tds04 UMP_BD_MV_Pla01 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom -2 1:100 UMP_BD_MV_Pla02 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom -1 1:100 UMP_BD_MV_Pla03 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom 0 1:100 UMP_BD_MV_Pla04 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom +1 1:100 UMP_BD_MV_Pla05 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom +2 (kondygnacja powtarzalna) 1:100 UMP_BD_MV_Pla06 Rzut inst. wentylacji i oddymiania. Poziom dachu 1:100 UMP_BD_MV_Sch01 Schemat instalacji wentylacji i oddymiania --- ZAŁĄCZNIK NR 9 INSTALACJE WEWNĘTRZNE GRZEWCZE, CHŁODNICZE Część opisowa UMP_BD_MHC_Tds01 Załączniki: Załącznik nr 1 UMP_BD_MHC_Tds02 Zapotrzebowanie na moc grzewczą Załącznik nr 2 UMP_BD_MHC_Tds03 Zapotrzebowanie na moc chłodniczą Załącznik nr 3 UMP_BD_MHC_Tds04 Tabela mocy elektrycznych dla urządzeń grzewczych Załącznik nr 4 UMP_BD_MHC_Tds05 Tabela mocy elektrycznych dla urządzeń chłodniczych Załącznik nr 5 UMP_BD_MHC_Tds06 Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr 1178/2010 UMP_BD_MHC_Pla01 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom -2 1:100 UMP_BD_MHC_Pla02 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom -1 1:100 UMP_BD_MHC_Pla03 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom 0 1:100 UMP_BD_MHC_Pla04 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom +1 1:100 UMP_BD_MHC_Pla05 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom +2 (kondygnacja powtarzalna) 1:100 UMP_BD_MHC_Pla06 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom +11 1:100 UMP_BD_MHC_Pla07 Rzut inst. grzewczej i chłodniczej. Poziom dachu 1:100

6 UMP_BD_MHC_Sch01 Schemat instalacji grzewczej i chłodniczej --- ZAŁĄCZNIK NR 10 INSTALACJE WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE Część opisowa Numer Nazwa rysunku Skala rysunku PB-E-1.01 Schemat ideowy zasilania SN 15kV obiektu --- PB-E-1.02 Schemat ideowy zasilania nn 0,4kV obiektu --- PB-E-2.01 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom K-2 1:100 PB-E-2.02 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom K-1 1:100 PB-E-2.03 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom K0 1:100 PB-E-2.04 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom K1 1:100 PB-E-2.05 Plan instalacji siły i tras kablowych 1:100 Kondygnacja powtarzalna K2-K11 PB-E-2.06 Plan instalacji siły i tras kablowych Poziom dach 1:100 PB-E-3.01 Plan instalacji oświetlenia Poziom K-2 1:100 PB-E-3.02 Plan instalacji oświetlenia Poziom K-1 1:100 PB-E-3.03 Plan instalacji oświetlenia Poziom K0 1:100 PB-E-3.04 Plan instalacji oświetlenia Poziom K1 1:100 PB-E-3.05 Plan instalacji oświetlenia 1:100 Kondygnacja powtarzalna K2-K11 PB-E-4.01 Plan instalacji sieci zewnętrznych SN 15kV i nn 0,4kV. 1:250 PB-E-5.01 Plan instalacji uziemiającej. Poziom K-2 1:100 PB-E-5.02 Plan instalacji uziemiającej. Poziom K-1 1:100 PB-E-5.03 Plan instalacji uziemiającej. Poziom K0 1:100 PB-E-5.04 Plan instalacji odgromowej. Poziom dach 1:100 ZAŁĄCZNIK NR 11 PROJEKT W ZAKRESIE INSTALACJI AUTOMATYKI I BMS Część opisowa ZAŁĄCZNIK NR 12 SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO Opis techniczny 1. Podstawy prawne i techniczne opracowania 3 2. Przedmiot opracowania 3 3. Charakterystyka obiektu 3 4. Przeznaczenie instalacji SAP 5 5. SAP opis ogólny 6 6. Dobór sprzętu 7 7. Opis działania systemu SAP Lokalizacja elementów SAP Zasilanie urządzeń Opis zaprojektowanego systemu 12 Rys nr 1: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K-2

7 Rys nr 2: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K-1 Rys nr 3: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K0 Rys nr 4: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+1 Rys nr 5: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+2 Rys nr 6: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+4 Rys nr 7: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+7 Rys nr 8: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+9 Rys nr 9: System Alarmu Pożarowego rozmieszczenie elementów, rzut poziomu K+11 Rys nr 10: System Alarmu Pożarowego schemat blokowy DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY Opis techniczny 1. Podstawy prawne i techniczne opracowania Przedmiot opracowania Charakterystyka obiektu Wymagania formalno-prawne Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego Wybór systemu Rozwiązanie koncepcyjne Opis systemu Mikrofon strefowy i strażaka Głośniki Wzmacniacze mocy Zasilanie, zasilanie rezerwowe Menadżer systemu Strefy nagłośnienia Dobór, rozmieszczenie i moce głośników Współpraca systemu DSO z systemem SSP Linie głośnikowe Uwagi końcowe Szkolenie Konserwacja Zestawienie Urządzeń i Materiałów Podstawowych 33 Rys nr 1: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K-2 Rys nr 2: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K-1 Rys nr 3: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K0 Rys nr 4: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K+1 Rys nr 5: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K+2 Rys nr 6: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K+3 Rys nr 7: Dźwiękowy system ostrzegawczy rozmieszczenie głośników, rzut poziomu K+8 ZAŁACZNIK NR 13 INSTALACJE POZOSTAŁE TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE Część opisowa Skala PB-LV-3.01 SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO ---

8 Załącznik nr 1 B do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) WYKAZ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ Dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu Zawartość TOM A/1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GEOTECHNIKA, ZIELEŃ, DROGI, WYKOP Projekt zagospodarowania terenu Opis 1.1. Sytuacja 1: Plansza koordynacyjna uzbrojenia terenu 1: Projekt zagospodarowania terenu 1: Projekt zagospodarowania terenu / detale 1:5, 1:20, 1: Ogrodzenie działki po stronie zachodniej 1:5,1:20,1:100 Badania geotechniczne Projekt gospodarki drzewostanem Opis 01. Inwentaryzajca zieleni - arkusz nr 1 1: Gospodarka drzewostanem - arkusz nr 2 1:500 Projekt zieleni Opis Rzut K1 1: Rzut K7 1:150 Projekt instalacji nawadniania kropelkowego Opis 01. Rzut K1 02. Rzut K7 03. Schemat linii kroplującej nieregularne powierzchnie 04. Schemat linii kroplującej regularne powierzchnie 05. Czujnik wilgotności 06. Elektrozawór z reduktorem 07. Zawór płuczący Dane katalogowe sprzętu, dobór pomp

9 Projekt drogowy Opis 1. Plan sytuacyjno wysokościowy 1: Przekroje normalne 1: Przekroje normalne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Szczegóły konstrukcyjne 1: Organizacja ruchu 1: Organizacja ruchu w hali garażowej K-1 1: Organizacja ruchu w hali garażowej K-2 1: Plan tyczenia 1:250 Projekt ukształtowania terenu Opis 1. Plansza przerzutu mas ziemnych 1:500 2.Przekroje poprzeczne 1: Plansza przerzutu mas ziemnych 1:500 Projekt odwodnienia wykopu Opis 1.1. Plan sytuacyjny terenu odwodnienia 1: Schemat rozmieszczenia igłofiltrów 1: Schemat zapłukania igłofiltrów 1:100, 1: Schemat zapłukania igłofiltrów 1:100, 1: Załącznik 3.2. Załącznik 3.3. Załącznik 3.4. Załącznik 3.5. Załącznik TOM A/2 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE Bezpieczeństwo pożarowe Opis Odstępstwo 2.1. Rzut K-2, 1: Rzut K-1, 1: Rzut K0, 1: Rzut K1, 1: Rzut K2, 1: Rzut K3, 1: Rzut K4, 1: Rzut K5, 1: Rzut K6, 1: Rzut K7, 1:150

10 2.11. Rzut K8, 1: Rzut K9, 1: Rzut K10, 1: Rzut K11, 1: Rzut KD, 1:150 Projekt systemu gaszenia Opis 1. Urządzenia gaśnicze TA-200 w pomieszczeniu serwerowni rzut, przekrój, aksonometria 1:100 TOM A/3/1 RZUTY Projekt architektoniczno-budowlany Opis Technologia baru 3.1. Uwarstwienia 3.2. Rzut K-2A, 1: Rzut K-2B, 1: Rzut K-1A, 1: Rzut K-1B, 1: Rzut K0A, 1: Rzut K0B, 1: Rzut K1, 1: Rzut K2, 1:50 TOM A/3/2 RZUTY Projekt architektoniczno-budowlany Rzut K3, 1: Rzut K4, 1: Rzut K5, 1: Rzut K6, 1: Rzut K7, 1: Rzut K8, 1: Rzut K9, 1: Rzut K10, 1: Rzut K11, 1: Rzut KD 1: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50 TOM A/4/1 RZUTY SUFITÓW Projekt architektoniczno-budowlany 4.1. Uwarstwienia 4.2. Rzut sufitów K-2 A, 1: Rzut sufitów K-2 B, 1:50

11 4.4. Rzut sufitów K-1 A, 1: Rzut sufitów K-1 B, 1: Rzut sufitów K0 A, 1: Rzut sufitów K0 B, 1: Rzut sufitów K1, 1: Rzut sufitów K2, 1:50 TOM A/4/2 RZUTY SUFITÓW Projekt architektoniczno-budowlany Rzut sufitów K3, 1: Rzut sufitów K4, 1: Rzut sufitów K5, 1: Rzut sufitów K6, 1: Rzut sufitów K7, 1: Rzut sufitów K8, 1: Rzut sufitów K9, 1: Rzut sufitów K10, 1: Rzut sufitów K11/KD, 1:50 TOM A/5 PRZEKROJE I ELEWACJE Projekt architektoniczno-budowlany 5.1. Uwarstwienia 5.2. Przekrój A-A 1: Przekrój B-B 1: Przekrój C-C 1: Przekrój D-D 1: Przekrój E-E 1: Przekrój F-F 1: Przekrój G-G 1: Przekrój H-H 1: Przekrój I-I 1: Przekroje J-J, K-K, L-L 1: Elewacja północna 1: Elewacja wschodnia 1: Elewacja południowa 1: Elewacja zachodnia 1:100 TOM A/6/1 DETALE Projekt architektoniczno-budowlany 6.1. Klatka schodowa A / rzut, przekrój 1: Klatka schodowa A / balustrady - rozkroje 1: Klatka schodowa A / pochwyty 1: Klatka schodowa B / rzut, przekrój 1: Klatka schodowa B / balustrady - rozkroje 1: Klatka schodowa B / pochwyty 1:20

12 6.7. Klatka schodowa A, B / detale 1:2, 1:5, 1:10, 1: Przegrody z siatki K-1 / rozkroje 1: Przegrody z siatki K-2 / rozkroje 1: Przegrody z siatki K-1, K-2 / detale 1: Zewnętrzne okładziny kamienne / rozkroje 1: Zewnętrzne okładziny kamienne / detale cz.1 1:25, 1: Zewnętrzne okładziny kamienne / detale cz.2 1:25, 1: Zadaszenie nad wejściem do śmietnika K0 / rozkroje, detale 1:25, 1: Schody w Holu K0 / detale, balustrada - rozkroje 1:50, 1:25, 1:5, 1: Balustrady całoszklane K1 / rozkroje 1:50, 1:5, 1: Balustrady całoszklane K1 / detale 1:5, 1: Balustrady całoszklane kładek K4,K6, K7 / rozkroje 1:50, 1:5, 1: Balustrady całoszklane podestów K2 / rozkroje, detale 1:50, 1: Obudowa całoszklana kładki K11 / rozkroje, detale 1:50, 1:5, 1: Odbojnice w halach garażowych K-1, K-2 / detale 1: Drabiny włazowe zbiorników wody, klapy włazowe / detale 1:20, 1: Balustrada stalowa rozdzielni SN / rozkroje, detale 1:20, 1: Odbojnice w pomieszczeniu śmietnika / rozkroje, detale 1:20, 1: Pochwyty w pomieszczeniach nr 0/009 i -2/017 / rozkroje, detale 1:20, 1: Żaluzje dachowe / detale 1: Żaluzje i okładziny włoknocementowe,reling patio północne / rozkroje, detale 1:10, 1: Żaluzje i okładziny włoknocementowe, reling patio południowe / rozkroje, detale 1:10, 1:50 TOM A/6/2 DETALE Projekt architektoniczno-budowlany Hole windowe K-2, K-1 - okładziny szklane / rozkroje 1: Hol główny, bar / rozkroje 1: Sala Sesyjna, Sala Narad Komisji, Sala Reprezentacyjna / rozkroje 1:1, 1:5, 1:10, 1: Hol główny - lada recepcyjna, szatniowa, barowa / detale 1: Hol główny - Wieszak szatniowy, biurko szklane / detale 1:2, 1: Przestrzeń wielofunkcyjna K1 - Okładziny szklane / rozkroje 1: Kondygnacja biurowa typowa - korytarze i sale narad / rozkroje 1: Wzór na szkle i kamieniu / detal 1:1, 1: Hala garażowa K-1 / kolorystyka 1: Hala garażowa K-1 / detale 1:10, 1: Hala garażowa K-2 / kolorystyka 1: Hala garażowa K-2 / detale 1:10, 1: Stropy podwieszane / detale połączeń 1:5, 1: Okładziny ścienne / detale połączeń 1: Przegroda szklana szybów windowych - rozkroje, detale 1:2, 1:25, 1: Posadzki/ detale połączeń 1: Taras marszałkowski / detale 1:5, 1: Stolarka drzwiowa / detale 1: Okładziny włókno-cementowe wyjść na dachu / rozkroje, detale 1:5, 1: Detale wykończenia dachu 1:5, 1: Balustrady, pomosty i drabiny w przestrzeniach technicznych 1:5, 1: Balustrady, pomosty i drabiny na dachu 1:5, 1: Pas międzykondygnacyjny fasad zewnętrznych / detale 1:5, 1: Pas międzykondygnacyjny fasad zewnętrznych z krzyżulcami, obudowy Ridurit / detale 1:5, 1: Pas międzykondygnacyjny fasad wewnętrznych / detale 1:5, 1:20

13 TOM A/7 PROJEKT WNĘTRZ - MATERIAŁY, KOLORYSTYKA Projekt architektoniczno-budowlany 7.1. Rzut K-2, 1: Rzut K-1, 1: Rzut K0, 1: Rzut K1, 1: Rzut K2, 1: Rzut K3, 1: Rzut K4, 1: Rzut K5, 1: Rzut K6, 1: Rzut K7, 1: Rzut K8, 1: Rzut K9, 1: Rzut K10, 1: Rzut K11, 1: Rzut KD, 1:100 TOM A/8 POMIESZCZENIA MOKRE Projekt architektoniczno-budowlany 8.1. Łazienki VIP K-1 1: Szatnie rowerowe K-1 1: Natryski pracownicze K-1 1: Zaplecze sali sesyjnej (catering) K0 1:5, 1: Toalety publiczne K0 1:10, 1: Łazienka-Zaplecze kuchni K0 1: Zespół toalet pracowniczych K2-K11 1:10, 1: Zespół toalet pracowniczych K2-K11 1:10, 1: Pomieszczenia socjalne K2-K11 1:5, 1: Aneks kuchenny TYP 1, 2, 3, 4, 5, 6 K2-K11 1:5, 1: Łazienka TYP 1, 2, 3, 4, 5, 6 K6-K9 1:25 TOM A/9/1 STOLARKA ALUMINIOWA Projekt architektoniczno-budowlany Opis - stolarka aluminiowa 001. Fasada aluminiowa FNS1 1: Fasada aluminiowa FNS2 1: Fasada aluminiowa FNS3 1: Fasada aluminiowa FES4 1: Fasada aluminiowa FES4 rzuty 1: Fasada aluminiowa FSS5 1: Fasada aluminiowa FSS6 1: Fasady aluminiowe FSS5 FSS6 rzuty 1: Fasada aluminiowa FWS7 1: Fasada aluminiowa FWS7 rzuty 1: Fasada aluminiowa FNC1 1:50

14 012. Fasada aluminiowa FNC2 1: Fasada aluminiowa FSC3 1: Fasada aluminiowa FSC3 rzut 1: Fasada aluminiowa FNT1 1: Fasada aluminiowa FNT2 1: Fasady aluminiowe kondygnacji K1 FNP1;FEP2;FWP4;FSP3 1: Fasada aluminiowa kondygnacji K0 FNP2 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW1 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW2 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa EI30 FW3 i FW8 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW4 i FW5 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW6 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW7 1: Fasada wewnętrzna aluminiowa FW9 i FW10 1: Świetliki aluminiowe S1 i S2 1: Żaluzje ruchome świetlika z podkonstrukcją stalową 1:5, 1: Zestawienie ścianek wewnętrznych FW11 FW19 1:50 TOM A/9/2 STOLARKA ALUMINIOWA Projekt architektoniczno-budowlany I. DETALE FASAD INDYWIDUALNYCH Z ŻYLETKAMI SZKLANYMI: FS01. Detal ES-DX-FS-001 1:5 FS01.1 Detal ES-DX-FS :5 FS01.2 Detal ES-DX-FS :5 FS02. Detal ES-DX-FS-002 1:5 FS03. Detal ES-DX-FS-003 1:5 FS04. Detal ES-DX-FS-004 1:5 FS05. Detal ES-DX-FS-005 1:5 FS06. Detal ES-DX-FS-006 1:5 FS07. Detal ES-DX-FS-007 1:5 FS08. Detal ES-DX-FS-008 1:5 FS09. Detal ES-DX-FS-009 1:5 FS10. Detal ES-DX-FS-010 1:5 FS11. Detal ES-DX-FS-011 1:5 FS12. Detal ES-DX-FS-012 1:5 FS13. Detal ES-DX-FS-013 1:5 FS14. Detal ES-DX-FS-014 1:5 FS15. Detal ES-DX-FS-015 1:5 FS16. Detal ES-DX-FS-016 1:5 FS17. Detal ES-DY-FS-002 1:5 FS18. Detal ES-DY-FS-001 1:5 FS19. Detal ES-DY-FS-003 1:5 FS20. Detal ES-DY-FS-004 1:5 FS21. Detal ES-DY-FS-005 1:5 FS21.1. Detal ES-DY-FS-006 1:5 FS22. Detal ES-PK-FS-001 1:5 FS23. Detal ES-PK-FS-002 1:5 FS24. Detal ES-KF-FS-000 KONSTRUKCJA FASADY 1:1 II. DETALE FASAD NA KONSTRUKCJI CIĘGNOWEJ I SYSTEMOWYCH: FC01. Detal ES-DX-FC-001 1:5 FC02. Detal ES-DY-FC-001 1:5

15 FC03. Detal ES-DY-FC-002 1:5 FC04. Detal ES-DY-FC-003 1:5 FC05. Detal ES-DY-FC-004 1:5 FT01. Detal ES-DY-FT-001 Drzwi na taras 1:5 FT02. Detal ES-DY-FT-002 1:5 FT03. Detal ES-DX-FT-003 1:5 III. DETALE ŚWIETLIKÓW Z RUCHOMYMI LAMELAMI: DS01. Detal świetlika ES-DS-001 1:5 DS02. Detal świetlika ES-DS-002 1:5 DS03. Detal świetlika ES-DS-003 1:5 DS04. Detal świetlika ES-DS-004 1:5 DS05. Detal świetlika ES-DS-005 1:5 DS06. Detal świetlika ES-DS-006 1:5 DS07. Detal świetlika ES-DS-007 1:5 IV. FASADY WEWNĘTRZNE FW01. Detal ES-DX-FW-001 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW02. Detal ES-DX-FW-002 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW03. Detal ES-DX-FW-003 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW04. Detal ES-DX-FW-004 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW05. Detal ES-DX-FW-005 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW06. Detal ES-DX-FW-006 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW07. Detal ES-DX-FW-007 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW08. Detal ES-DX-FW-008 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW09. Detal ES-DX-FW-009 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW10. Detal ES-DX-FW-010 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW11. Detal ES-DX-FW-011 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW12. Detal ES-DX-FW-012 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW13. Detal ES-DY-FW-001 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW14. Detal ES-DY-FW-002 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW15. Detal ES-DY-FW-003 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW16. Detal ES-DY-FW-004 Fasada Wewnętrzna 1:5 FW17. Detal ES-EI-DX-FW-001 Fasada Wewnętrzna EI FW3,FW8 1:5 FW18. Detal ES-EI-DX-FW-002 Fasada Wewnętrzna EI FW11,FW12 1:5 FW19. Detal ES-EI-DY-FW-001 Fasada Wewnętrzna EI FW3,FW8 1:5 FW20. Detal ES-EI-DY-FW-002 Fasada Wewnętrzna EI FW13 1:5 FW21. Detal ES-EI-DY-FW-003 Fasada Wewnętrzna EI FW11,FW12 1:5 FW22. Detal ES-EI-DY-FW-004 Fasada Wewnętrzna EI FW11,FW12 1:5 V. OKNA I FASADY KONDYGNACJI K1 i K0, DETALE DRZWI O001. Detal ES-OKNA-001 1:5 O002. Detal ES-OKNA-002 1:5 O003. Detal ES-OKNA-003 1:5 O004. Detal-Okna-004 OKNA kond. K0 1:5 O005. Detal ES-DETAL-OKNA-005 1:5 O006. Detal ES-DETAL-OKNA-006 KONDYGNACJA K1 1:5 O007. Detal ES-DETAL-OKNA-K :5 O008. Detal ES-OKNA-K :5 O009. Detal-OKNA-K :5 O010. Detal-OKNA-K :5 O011. Detal-OKNA-K :5 O012. Detal-OKNA-K :5 O013. Detal-OKNA-K :5 O014. Detal-Drzwi-KD-014 1:5

16 O015. Detal-Drzwi-KD-015 1:5 O016. Detal-Drzwi-K :5 O017. Detal-Drzwi-K :5 O018. Detal-Drzwi-FW17,FW :5 KW/1 KONSTRUKCJA Projekt stalowej obudowy wykopu Opis KW-01. Rozmieszczenie kotew oraz elementów rozparcia górnego stalowej obudowy poz. -1,52 m KW-02. Rozmieszczenie kotew oraz elementów rozparcia górnego stalowej obudowy poz. -4,52 m KW-03. Stoliki podporowe pod rozpory KW-04. Konstrukcja styków montażowych oraz zamknięcia rozpór obudowy wykopu KW-05. Konstrukcja elementów rozparcia górnego stalowej obudowy poz. -1,52 m KW-06. Konstrukcja elementów rozparcia górnego stalowej obudowy poz. -4,52 m KW-07. Przekroje poprzeczne oraz widoki stalowej obudowy wykopu KW-08. Przekroje poprzeczne oraz widoki stalowej obudowy wykopu KW-09. Fazy realizacji budowy. Dwupoziomowe kotwy gruntowe TOM K/1 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny Opis 1 Rysunek szalunkowy płyty fundamentowej - rzut 2 Rysunek szalunkowy płyty fundamentowej - przekroje 3 Zbrojenie dolne płyty fundamentowej - fragment między osiami 1:12-H:N 4 Zbrojenie dolne płyty fundamentowej - fragment między osiami 1:12-A:I 5 Zbrojenie dolne płyty fundamentowej - fragment między osiami 12:16-A:N 6 Zbrojenie górne płyty fundamentowej - fragment między osiami 1:12-H:N 7 Zbrojenie górne płyty fundamentowej - fragment między osiami 1:12-A:I 8 Zbrojenie górne płyty fundamentowej - fragment między osiami 12:16-A:N 9 Szalunek i zbrojenie płyty wjazdowej na poz. K-2 11 Zbrojenie słupów: S1.0-S1.3 S Zbrojenie słupów: S1.5 S1.7 S1.8 S1.11 S Zbrojenie słupów: S1.9 S1.10 S1.12 S Zbrojenie słupów: S1.14-S Zbrojenie słupów: S1.18-S1.20 S Zbrojenie słupów: S1.21 S Zbrojenie słupów: S1.23-S Zbrojenie słupów: S1.26-S Zbrojenie słupów: S1.29 S1.30 S Zbrojenie słupów: S1.34-S1.42 S Zbrojenie słupów: S1.43-S1.56 S1.58 S1.59 S1.73 S1.76 S1.81 S1.86 S1.95 S1.99 S1.108 S1.110-S Zbrojenie słupów: S1.57 S1.60-S1.69 S1.93 S1.94 S1.97 S1.100 S1.105 S1.106 S Zbrojenie słupów: S1.70-S1.72 S1.74 S1.75 S1.80 S1.82 S1.85 S Zbrojenie słupów: S1.67-S1.69 S1.77-S1.79 S1.83 S1.84 S1.90 S Zbrojenie słupów: S1.4 S1.88 S1.101 S1.103 S Szalunki ścian fundamentowych 29 Zbrojenie ścian fund. W1.1, W2.1, W 1.11, W2.3

17 30 Zbrojenie ścian fund. W1.24,W2.52,W3.6,W1.26,W Szalunki ścian wew. poz Zbrojenie ścian wew. W Zbrojenie ścian wew. W1.20-W Zbrojenie ścian wew. W1.38-W Zbrojenie ściany wew. W Ściana prefabrykowana W1.14,W1.15,W Ściana prefabrykowana W1.36,W Zbrojenie ścian fund. W1.27,W3.7,W1.29,W3.4,W1.31,W2.16,W3.7 TOM K/2 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 111 Zbrojenie słupów: S Zbrojenie słupów: S Zbrojenie słupów: S2.35 S Zbrojenie słupów: S2.53 S Zbrojenie słupów: S2.62 S2.64 S Zbrojenie słupów: S2.69 S Zbrojenie słupów: S2.71-S2.73 S2.87 S Zbrojenie słupów: S2.74 S2.82 S Zbrojenie słupów: S2.85 S2.90 S2.91 S Szalunki ścian wew. poz K Zbrojenie ścian wew. W2.2-W Zbrojenie ścian wew. W2.35-W Ściana prefabrykowana W2.15,W2.24,W2.26,W2.23,W Zbrojenie słupów: S2.0-S2.7 S2.99 S Zbrojenie słupów: S2.8 S2.16-S2.22 S Zbrojenie słupów: S2.30 S2.37-S2.43 S2.66 S2.84 S2.86 S2.89 S2.95 S2.101 S2.102 S Zbrojenie słupów: S2.47-S Zbrojenie słupów: S2.31 S2.51 S2.52 S2.55 S2.56 S Zbrojenie słupów: S2.23 S2.36 S2.54 S2.60 S2.61 S2.65 S2.75 S2.94 S2.104 S2.106 S S Zbrojenie słupów: S2.63 S2.67 S2.77 S2.79 S Zbrojenie słupów: S2.96 S2.98 S Zbrojenie słupów: S3.0 S3.1 S Zbrojenie słupów: S3.3-S Zbrojenie słupów: S3.9 S3.10 S Zbrojenie słupów: S3.13-S3.18 S Zbrojenie słupów: S3.11 S3.19-S3.21 S3.30 S3.34 S3.35 S3.51 S Zbrojenie słupów: S3.8 S3.22-S Zbrojenie słupów: S3.27-S3.29 S Zbrojenie słupów: S3.32 S3.33 S Zbrojenie słupów: S3.39-S Zbrojenie słupów: S3.42-S3.44 S3.46 S Zbrojenie słupów: S3.49 S3.50 S Zbrojenie słupów: S3.54 S3.56 S Zbrojenie słupów: S3.59 S3.61 S3.62 S Zbrojenie słupów: S3.37 S3.38 S3.66

18 TOM K/3 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 1501 Rysunek montażowy pomostu nad wejściem w osiach Rysunek montażowy pomostu nad wejściem w osiach B-E 1503 Rysunek wykonawczy pomostu nad wejściem w osiach Rysunek wykonawczy pomostu nad wejściem w osiach Rysunek wykonawczy pomostu i nad wejściem w osiach B-E 1506 Rysunek wykonawczy pomostu nad wejściem w osiach B-E 1507 Rysunek montażowy świetlika dachowego w osiach Rysunek montażowy świetlika dachowego w osiach Rysunek wyk. elementów świetlika dachowego w osiach Rysunek wyk. elementów świetlika dachowego w osiach Rysunek wyk. elementów świetlika dachowego w osiach Rysunek montażowy przekrycia dachowego na K Rysunek wykonawczy przekrycia dachowego na K Rysunek montażowy konstrukcji pod fasadę w osiach Rysunek wykonawczy konstrukcji pod fasadę w osiach Rysunek montażowy konstrukcji pod fasadę w osiach Rysunek wykonawczy konstrukcji pod fasadę w osiach TOM K/4 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 1518 Schemat rozmieszczenia stalowych krzyżulców, wieszaków oraz belek obwodowych na poz+10.89m (K2) osie A'-I' 1519 Schemat rozmieszczenia stalowych krzyżulców, wieszaków oraz belek obwodowych na poz+10.89m (K2) osie I-M 1520 Zbrojenie stalowych krzyżulców z poz m (K2) 1521 Schemat rozmieszczenia stalowych krzyżulców, wieszaków oraz belek obwodowych na poz+14.69m (K3) osie A'-I' 1522 Schemat rozmieszczenia stalowych krzyżulców, wieszaków oraz belek obwodowych na poz+14.69m (K3) osie I-M 1523 Zbrojenie stalowych krzyżulców z poz m (K3) 1526 Zbrojenie stalowych krzyżulców z poz m (K4) 1527 Rysunek montażowy kładek stalowych w osiach C-E 1529 Rysunek montażowy kładek stalowych w osiach K-L 1531 Rysunek montażowy świetlika dachowego w osiach Rysunek montażowy świetlika dachowego w osiach Usytuowanie podstaw słupów konstrukcji do mocowania żaluzji 1534 Rysunek montażowy konstrukcji stalowej do mocowania żaluzji 1535 Rysunki wykonawczy konstrukcji stalowej do mocowania żaluzji TOM K/5 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 26 Zbrojenie ścian komina od K-2 do K1 27 Zbrojenie słupów: S1.89 S1.92 S1.96 S1.98 S1.102 S Szalunek i zbr biegu schodowego klatki A

19 40 Szalunek i zbr biegu schodowego klatki B 101 Rysunek szalunkowy płyty K-1 - rzut 102 Rysunek szalunkowy płyty K-1 - przekroje 103 Zbrojenie dolne płyty K-1 - fragment między osiami 1:12-H:N 104 Zbrojenie dolne płyty K-1 - fragment między osiami 1:12-A:I 105 Zbrojenie dolne płyty K-1 - fragment między osiami 12:16-A:N 106 Zbrojenie górne płyty K-1 - fragment między osiami 1:12-H:N 107 Zbrojenie górne płyty K-1 - fragment między osiami 1:12-A:I 108 Zbrojenie górne płyty K-1 - fragment między osiami 12:16-A:N 122 Zbrojenie ścian wew. W2.17-W Zbrojenie ścian wew. W2.45-W Zbrojenie słupów: S2.78 S2.97 S Zbrojenie słupów: S2.81 S2.88 S Szalunek i zbr biegu schodowego klatki A 137 Szalunek i zbr biegu schodowego klatki B 138 Rysunek szalunkowy płyty sali sesyjnej na poz. K0 139 Rysunek szalunkowy płyty wjazdowej na K Zbrojenie płyty wjazdowej na K Zbrojenie płyty sali sesyjnej na poz. K0 TOM K/6 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 10 Zbrojenie przegłębień i startery - przekroje 41 Zbrojenie przegłębień i startery - fragment między osiami 1:12-H:N 42 Zbrojenie przegłębień i startery - fragment między osiami 1:12-A:I 43 Zbrojenie przegłębień i startery - fragment między osiami 12:16-A:N 201 Rysunek szalunkowy płyty K0 - rzut 202 Rysunek szalunkowy płyty K0 - przekroje 203 Zbrojenie dolne płyty K0 - fragment między osiami 1:12-H:N 204 Zbrojenie dolne płyty K0 - fragment między osiami 1:12-A:I 205 Zbrojenie dolne płyty K0 - fragment między osiami 12:16-A:N 206 Zbrojenie górne płyty K0 - fragment między osiami 1:12-H:N 207 Zbrojenie górne płyty K0 - fragment między osiami 1:12-A:I 208 Zbrojenie górne płyty K0 - fragment między osiami 12:16-A:N 209 Zbrojenie belek poz. K0 210 Zbrojenie belek poz. K0 TOM K/7 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 225 Zbrojenie słupów: S3.45 S3.47 S3.60 S Zbrojenie słupów: S3.48 S3.55 S Zbrojenie belek poz. K0 228 Szalunek ścian zew. W poz. K0 229 Szalunek ścian wew. W3.9-W3.49 poz. K0 230 Zbrojenie ścian zew. poz. K0 231 Zbrojenie ścian zew. poz. K0 232 Zbrojenie ścian zew. poz. K0 233 Zbrojenie ścian zew. poz. K0

20 234 Zbrojenie ścian zew. poz. K0 235 Zbrojenie ścian wew. W3.9 - W3.21 poz. K0 236 Zbrojenie ścian wew. W W3.32 poz. K0 237 Zbrojenie ścian wew. W W3.44 poz. K0 238 Zbrojenie ścian wew. W W3.49 poz. K0 239 Zbrojenie ściany prefabrykowanej W3.40;W3.41;W3.42;W3.50;W3.51 poz. K0 240 Zbrojenie belek poz. K0 241 Zbrojenie belek poz. K0 242 Zbrojenie belek poz. K0 243 Szalunek i zbr biegu schodowego klatki A 244 Szalunek i zbr biegu schodowego klatki B 245 Rysunek szalunkowy płyty wejściowej na poz. K1 246 Zbrojenie płyty wejściowej na poz. K1 247 Szalunek i zbrojenie schodów z poz. K0 na K1 TOM K/8 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 301 Rysunek szalunkowy płyty K1 - rzut 302 Rysunek szalunkowy płyty K1 - przekroje 303 Zbrojenie dolne płyty K1 - fragment między osiami Zbrojenie dolne płyty K1 - fragment między osiami Zbrojenie górne płyty K1 - fragment między osiami Zbrojenie górne płyty K1 - fragment między osiami Zbrojenie belek poz. K1 308 Zbrojenie belek poz. K1 309 Zbrojenie belek poz. K1 310 Zbrojenie belek poz. K1 311 Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupów: S4.3-S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupów: S4.6 S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupów: S4.13 S Zbrojenie słupów: S4.15-S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupów: S4.23-S4.24 S Zbrojenie słupów: S3.25 S3.26 S4.22 S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słup S Zbrojenie słupów: S4.20 S Zbrojenie słupa S Zbrojenie słupa S4.30 TOM K/9 KONSTRUKCJA Projekt konstrukcyjny 328 Zbrojenie słupów: S4.31 S4.37

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z: Załącznik nr 7 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, zgodnie z niżej zamieszczonym

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU W dniu...r. nastąpiło przekazanie/ odbiór dokumentacji projektowej: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU, UL. DWORCOWA 46, DZ. NR.: 74/21, 74/22, 74/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA POZ. NAZWA SKŁADNIKA STRONA 1 2 3 I CZĘŚĆ OPISOWA 7 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 44 III ZAŁĄCZNIKI - UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE, KARTY KATALOGOWE 63 ŁÓDŹ, MARZEC 2010R. PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 o wartości poniżej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 o wartości poniżej Zamawiający: GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk tel: (58) 520-80-70 fax: (58) 345-42-98 NIP 957-094-64-05 adres e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI DOSTOSOWANIE STREFY W (PAŁAC MŁODZIEśY) DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśAROWYCH

PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI DOSTOSOWANIE STREFY W (PAŁAC MŁODZIEśY) DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśAROWYCH WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśROWYCH 7. CZĘŚĆ RYSUNKOW PROJEKT WYKONWCZY RCHITEKTURY I ZBEZPIECZENI PPOś. ORZ PROJEKT KONSTRUKCYJNY 1 WPK3R001 Sytuacja, lokalizacja platformy i rampy dla niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie w budowie al. Ks. J Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa Kody

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI

BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI NR OPRACOWANIA: BI/2013/32 FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PB OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS ADRES: Włoszczowa ul. J. Kusocińskiego NR DZIAŁKI., JEDN., OBR. EWID.: Działki o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:..

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. ADRES:.. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. ADRES:.. Oświadczamy, że projekt niniejszy

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5

INWENTARYZACJA i OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY TOM 5 STATUS PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O HALĘ SPORTOWO WIDOWISKOWĄ W NADARZYNIE przy ul. Sitarskich 3 Na działce nr ewid. 448/1 INWESTOR : GMINA NADARZYN

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCEANOGRAFII. UNIWERSYTET GDAŃSKI UL. BAśYŃSKIEGO 1a, 80-952 GDAŃSK

INSTYTUT OCEANOGRAFII. UNIWERSYTET GDAŃSKI UL. BAśYŃSKIEGO 1a, 80-952 GDAŃSK Opracowanie PROJEKT BUDOWLANY REMONTU MAGAZYNU W BUDYNKU INSTYTUTU OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Obiekt Inwestor INSTYTUT OCEANOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO GDYNIA UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 46

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

+ Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON Pani Patrycjo myślę że na potrzeby katalogu powinniśmy to zrobić w formie ogólnego opisu, a nie takiej tabeli?! Standard Opcja dodatkowa Po stronie Inwestora

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Opis techniczny Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Spis treści 1. Dane ogólne 2. Dane szczegółowe 3. Wyposażenie budynku 1. Dane ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni klubowo - restauracyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni klubowo - restauracyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ Program funkcjonalno-użytkowy dla powierzchni klubowo - restauracyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie w budowie al. Ks. J Poniatowskiego 1, 03-901

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań Jednostka projektowania AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, 61-054 Poznań Inwestor i Zamawiający: Nazwa i adres obiektu budowlanego : Nr ewid. działki AKADEMIA WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku zabytkowego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego II. Opis techniczny III. Informacja o BiOZ IV. Rysunki Architektura 1/4 Rzut fragmentu parteru--- Oddział Patomorfologii 2/4 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 07.07.2010 roku. Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYMIENNIKOWNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: BUDOWA CENTRUM ENERGETYKI Z GARAŻEM PODZIEMNYM WIELOSTANOWISKOWYM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM jako Etap

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y

F O R M U L A R Z C E N O W Y Znak sprawy IM.271.4.2011 DRUK WZP-13 (pieczęć Wykonawcy) F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik nr... do oferty NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY :... PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:... w tym: Lp.... W Y S Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Dane Technicze Hale Targowo - Wystawiennicze

Dane Technicze Hale Targowo - Wystawiennicze Dane Technicze Hale Targowo - Wystawiennicze Hala Targowo - Wystawiennicza nr I Druga co do wielkości hala targowo - wystawiennicza znajdująca się w. Przynależy do niej obszerna antresola, korytarz mieszczący

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo