DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, zgodnie z niżej zamieszczonym wykazem : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 6464/14 z dnia Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dz. Ew. 6/1, obręb 0040 Pełnomocnictwo udzielone przez p. L. Ciesielską i W. Maniarę, panu Krzysztofowi Janusowi Wypis i wyrys wab p4pg-1 nr kan /2014 z dnia Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej MPWIK Wrocław z dnia Warunki przyłączenia Tauron dystrybucja Pismo TD/o5/tr5/z/6466/7105/14 w sprawie zmiany warunków przyłączenia z dnia wydane przez Tauron dystrybucja Opinia nr wza mb rkp (WUOZ ), wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków we Wrocławiu z dnia Warunki przyłączenia do sieci gazowej PSG/5/OKP/426/PC-WP /2014 IZBY I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNĄ INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJEKT ZEWNĘTRZNEGO UZBROJENIA TERENU Rys. S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500 PROJEKT DROGOWY Rys. DR-01 Projekt zagospodarowania roboty drogowe w skali 1:500 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20

2 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR-04 Plan warstwicowy w skali 1:500 PROJEKT ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY Rys. ZZ-01 PROJEKT ZIELENI TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Rys. A-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. A-02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. A-03 rzut II piętra skala 1:100 Rys. A-04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. A-05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. A-06 rzut V piętra skala 1:100 Rys. A-07 rzut dachu skala 1:100 Rys. A-08 przekrój A-A skala 1:50 Rys. A-09 elewacje południowa i zachodnia skala 1:100 Rys. A-10 elewacje północna i wschodnia skala 1:100 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TOM II - PROJEKT KONSTRUKCYJNY Rys. K01 Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. K02 Rzut parteru skala 1:100 Rys. K03 Kondygnacja powtarzalna 1 skala 1:100 Rys. K04 Kondygnacja powtarzalna 2 skala 1:100 Rys. K05 Kondygnacja powtarzalna 3 skala 1:100 Rys. K06 Kondygnacja powtarzalna 4 skala 1:100 Rys. K07 Kondygnacja powtarzalna 5 skala 1:100 Rys. K08 Przekrój A-A skala 1:100 Rys. K09 Przekrój B-B skala 1:100 TOM II - PROJEKTINSTALACJI SANITARNYCH INSTALACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Rys. WM-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. WM -02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. WM -03 rzut II piętra skala 1:100 Rys. WM -04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. WM -05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. WM -06 rzut V piętra skala 1:100 Rys. WM -07 rzut dachu skala 1:100 INSTALACA WOD - KAN Rys. WK-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. WK -02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. WK -03 rzut II piętra skala 1:100

3 Rys. WK -04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. WK -05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. WK -06 rzut V piętra skala 1:100 INSTALACE GRZEWCZO-CHŁODZĄCE Rys. GC-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. GC -02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. GC -03 rzut II piętra skala 1:100 Rys. GC -04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. GC -05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. GC -06 rzut V piętra skala 1:100 Rys. GC -07 rzut dachu skala 1:100 TOM II - PROJEKTINSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rys. E-01 Rzut parteru INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -02 Rzut I piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -03 rzut II piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -04 rzut III piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -05 rzut IV piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -06 rzut V piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E-07 Rzut parteru INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -08 Rzut I piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -09 rzut II piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -10 rzut III piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -11 rzut IV piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -12 rzut V piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -13 rzut dachu INSTALACJA ODGROMOWA skala 1:100 Rys. E-14 PZT skala 1:500 Rys. E-15 schemat instalacji elektrycznej PROJEKT WYKONAWCZY TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500 TOM II - ZEWNĘTRZNE UZBROJENIE TERENU Rys. S-01 Plan sytuacyjny w skali 1:500 Rys. S-02 Profil podłużny wodociągu w skali 1:100/500 Rys. S-03 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500 Rys. S-04 Profil podłużny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 Rys. S-05 Profil podłużny drenażu w skali 1:100/500 Rys. S-06 Schemat studni kanalizacyjnej i wpustowe Rys. S-07 Schemat studni kanalizacyjnej j i kontrolnej Rys. S-08 Schemat armatury wodociągowej Rys. S-09 Schemat podejścia Rys. S-10 Schemat montażowy Rys. S-11 Schemat wykopu Rys. S-12 Schemat Bloków oporowych

4 TOM III - PROJEKT ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY Rys. ZZ-01 PROJEKT ZIELENI TOM IV - INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA TOM V - PROJEKT DROGOWY PROJEKT ROBÓT DROGOWYCH Rys. DR-01 Plan sytuacyjny roboty drogowe w skali 1:500 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR-04 Plan warstwicowy w skali 1:500 Rys. DR-05 Plan tyczenia w skali 1:500 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Rys. OR-01 Plan sytuacyjny skala 1:500 TOM VI - PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TOM VII PROJEKT ARCHITEKTURY Rys. A-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. A-02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. A-02a Rzut I piętra przykładowa aranżacja skala 1:100 Rys. A-03 rzut II piętra skala 1:100 Rys. A-04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. A-05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. A-06 rzut V piętra skala 1:100 Rys. A-07 rzut dachu skala 1:100 Rys. A-08 przekrój A-A skala 1:50 Rys. A-09 przekrój B-B skala 1:50 Rys. A-10 elewacje południowa i zachodnia skala 1:100 Rys. A-11 elewacje północna i wschodnia skala 1:100 Rys. A-12 Strefy pożarowe skala 1:200 Rys. S-01 Zestawienie stolarki: fasady szklane zewnętrzne skala 1:50 Rys. S-02 Zestawienie stolarki: fasady szklane zewnętrzne skala 1:50 Rys. S-03 Zestawienie stolarki: stolarka okienna skala 1:50 Rys. S-04 Zestawienie stolarki: stolarka drzwiowa (podstawowa) skala 1:50 Rys. S-05 Zestawienie stolarki: stolarka drzwiowa (aranżacja modułów) skala 1:50 Rys. S-06 Zestawienie stolarki: wewnętrzne fasady alum.-szklane skala 1:50 Rys. S-07 Zestawienie stolarki: ścianki z laminatu i klapy dymowe skala 1:50 Rys. D-01 Detal: balustrady wewnętrzne skala 1:50 Rys. D-02 Detal: balustrady zewnętrzne skala 1:25

5 Rys. D-03 Detal: wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych skala 1:25 Rys. D-04 Detal: ścianki maskującej centrale na dachu skala 1:50 Rys. D-05 Detal: pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych skala 1:25 Rys. D-06 Detal: ogrodzenie terenu skala 1:50 Rys. D-07 Detal: daszek nad wejściem do POM. technicznych skala 1:50 Rys. D-08 Detal: hydroizolacja ściana żelbetowa z odsadzką skala 1:25 Rys. D-09 Detal: wpust dachowy- detal montażu TOM VIII PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA Rys. AW-01 Aranżacja hallu głównego skala 1:50 Rys. AW-02 Aranżacja lunchroomu skala 1:50 Rys. AW-03 Aranżacja klatki schodowej skala 1:50 Rys. AW-04 Toaleta dla niepełnosprawnych skala 1:50 Rys. AW-05 Aranżacja przykładowych toalet skala 1:50 Rys. AW-06 Aranżacja przykładowej kuchni skala 1:50 Rys. AW-07 Przykładowa aranżacja biura - I skala 1:50 Rys. AW-02 Przykładowa aranżacja biura - II skala 1:50 Rys. AW-02 Rzut sufitów podwieszanych parteru skala 1:50 Rys. AW-02 Rzut sufitów podwieszanych kondygnacji V-najwyższej skala 1:50 TOM IX PROJEKT KONSTRUKCJI Rys. K-01 Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. K-02 Rzut parteru skala 1:100 Rys. K-03 Kondygnacja powtarzalna 1 skala 1:100 Rys. K-04 Kondygnacja powtarzalna 2 skala 1:100 Rys. K-05 Kondygnacja powtarzalna 3 skala 1:100 Rys. K-06 Kondygnacja powtarzalna 4 skala 1:100 Rys. K-07 Kondygnacja powtarzalna 5 skala 1:100 Rys. K-08 Przekrój A-A Rys. K-09 Przekrój B-B TOM X DETALE KONSTRUKCYJNE Rys. K-10 Podciąg 3.1. Rys. K-11 Podciąg 3.2. Rys. K-12 Podciąg 3.3. Rys. K-13 Podciąg 3.4. parter Rys. K-14 Podciąg 3.4. kondygnacja powtarzalna Rys. K-15 Podciąg 3.4. ostatnie piętro Rys. K-16 Podciąg 3.5. Rys. K-17 Słupy żelbetowe parter 1/2 Rys. K-18 Słupy żelbetowe parter 2/2 Rys. K-19 Słupy żelbetowe kondygnacja powtarzalna 1/2 Rys. K-20 Słupy żelbetowe kondygnacja powtarzalna 2/2 Rys. K-21 Słupy żelbetowe kondygnacja ostatnia 1/2 Rys. K-22 Słupy żelbetowe kondygnacja ostatnia 2/2 Rys. K-23 Trzpienie parteru Rys. K-24 Trzpienie kondygnacji powtarzalnej Rys. K-25 Trzpienie kondygnacji ostatniej Rys. K-26 Schody parter Rys. K-27 Schody piętra Rys. K-28 Nadproża i wieńce zewn.

6 Rys. K-29 Nadproża i wieńce zewn Rys. K-30 Wieńce wewn. Rys. K-31 Nadproże nad drzwi Rys. K-32 Oparcie płyt na ścianach i słupach Rys. K-33 Ławy fundamentowe 7.1. Rys. K-34 Ławy fundamentowe 7.2. Rys. K-35 Ławy fundamentowe 7.3. Rys. K-36 Ławy fundamentowe 7.4. Rys. K-37 Ściana klatki schodowej 1/3 parter Rys. K-38 Ściana klatki schodowej 2/3 kondygnacja powtarzalna Rys. K-39 Ściana klatki schodowej 3/3 - kondygnacja ostatnia Rys. K-40 Strop filigran + wspornik Rys. K-41 Wylewka nad parterem W1 Rys. K-42 Wylewka nad Piętrem II W2 i W3 i belka pod ścianą Rys. K-43 Szyb windowy Rys. K-44 Attyka Rys. K-45 Daszek nad wejściem Rys. K-46 Schody zewnętrzne i donica Rys. K-47 Zbiornik żelbetowy Rys. K-48 Fundament pod agregat Rys. K-49 Konstrukcja wsporcza pod żaluzję i LOGO Rys. K-50 Powieszenia Rys. K-51 Konstrukcja wsporcza pod wentylatory Rys. K-52 Konstrukcja wsporcza pod skraplacze TOM XI INSTALACA WOD - KAN Rys. WK-01 Rzut parteru: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -02 Rzut I piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -03 rzut II piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -04 rzut III piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -05 rzut IV piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -06 rzut V piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -07 rozwinięcie kanalizacji Rys. WK -08 rozwinięcie instalacji wody Rys. WK -09 rozwinięcie kanalizacji deszczowej TOM XII INSTALACA C.O. i C.T. Rys. CO-01 Rzut parteru: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -02 Rzut I piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -03 rzut II piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -04 rzut III piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -05 rzut IV piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -06 rzut V piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -07 rzut dachu: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -08 Przekrój pionu 1 : Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -09 Przekrój pionu 2 : Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -10 Przekrój pionu 3 : Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -11 Przekrój pionu 3 : Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 TOM XIII INSTALACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7 Rys. WM-01 Rzut parteru skala 1:50 Rys. WM -02 Rzut I piętra skala 1:50 Rys. WM -03 rzut II piętra skala 1:50 Rys. WM -04 rzut III piętra skala 1:50 Rys. WM -05 rzut IV piętra skala 1:50 Rys. WM -06 rzut V piętra skala 1:50 Rys. WM -07 rzut dachu skala 1:50 Rys. WM -08 przekroje A i B wentylacja mechaniczna skala 1:50 Rys. WM -09 przekrój C,D,E,F,G - wentylacja mechaniczna skala 1:50 Rys. WM -10 wycinek parteru - wentylacja napowietrzania skala 1:50 TOM XIV PROJEKT KLIMATYZACJI Rys. KL -01 Rzut parteru Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -02 Rzut I piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -03 Rzut II piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -04 Rzut III piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -05 Rzut IV piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. Rys. KL -06 Rzut V piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -07 Rzut dachu Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -08 Przekrój pionu 1 Instalacja klimatyzacji - Rys. KL -09 Przekrój pionu 2 Instalacja klimatyzacji - Rys. KL -10 Przekrój pionu 3 Instalacja klimatyzacji - Rys. KL -11 Przekrój pionu 4 Instalacja klimatyzacji - Rys. KL -12 Schemat węzła wody lodowej - Rys. KL -13 Schemat instalacji VRV Pion 1 - Rys. KL -14 Schemat instalacji VRV Pion 2 - Rys. KL -15 Schemat instalacji VRV Pion 3 - Rys. KL -16 Schemat instalacji VRV Pion 4 - TOM XV PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ Rys. KO-01 Rzut pomieszczenia technicznego 1 : 25 Rys. KO-02 Rzut istniejącej kotłowni gazowej 1 : 50 Rys. KO-03 Schemat kotłowni i rozdzielacza - TOM XVI PROJEKT TECHNOLOGICZNY: INSTALACJA SOLARNA Rys KS-01 Rzut pomieszczenia technicznego 1 : 25 Rys KS-02 Rzut dachu- kolektory słoneczne Wariant 1 1 : 50 Rys KS-03 Rzut dachu- kolektory słoneczne Wariant 2 1 : 50 Rys KS-04 Schemat kolektorów słonecznych Wariant 1 - Rys KS-05 Schemat kolektorów słonecznych Wariant 2 - TOM XVII INSTALACJA BMS Rys AKPiA-1. AKPiA RZUT PARTERU Rys AKPiA-2. AKPiA RZUT PARTERU Rys AKPiA-3. AKPiA RZUT 1-PIĘTRA Rys AKPiA-4. AKPiA RZUT 2-PIĘTRA Rys AKPiA-5. AKPiA RZUT 3-PIĘTRA Rys AKPiA-6. AKPiA RZUT 4-PIĘTRA Rys AKPiA-7. AKPiA RZUT 5-PIĘTRA Rys AKPiA-8. Schemat integracji automatyki obiektu

8 Rys AKPiA-9. Tablica automatyki TA0 schemat Rys AKPiA-10. Tablica automatyki TA0 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-11. Tablica automatyki TA1 schemat Rys AKPiA-12. Tablica automatyki TA1 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-13. Tablica automatyki TA2 schemat Rys AKPiA-14. Tablica automatyki TA2 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-15. Tablica automatyki TA3 schemat Rys AKPiA-16. Tablica automatyki TA3 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-17. Tablica automatyki TA4 schemat Rys AKPiA-18. Tablica automatyki TA4 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-19. Tablica automatyki TA5 schemat Rys AKPiA-20. Tablica automatyki TA5 elewacja i wyposażenie TOM XVIII INSTALACJE TELETECHNICZNE Instalacja okablowania strukturalnego Rys LAN-01. LAN - RZUT PARTERU Rys LAN-02. LAN - RZUT 1-PIĘTRA Rys LAN-03. LAN - RZUT 2-PIĘTRA Rys LAN-04. LAN - RZUT 3-PIĘTRA Rys LAN-05. LAN - RZUT 4-PIĘTRA Rys LAN-06. LAN - RZUT 5-PIĘTRA Rys LAN-07. Schemat okablowania strukturalnego Rys LAN-08. Schemat okablowania modułu z szafą PPD4-PPD21, PPD24 Rys LAN-09. Schemat rozmieszczenia elementów w szafach PPD4-PPD21, PPD24 Rys LAN-010. Schemat okablowania modułu z szafą PPD22 Rys LAN-011. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD22 Rys LAN-012. Schemat okablowania modułu z szafą PPD23 Rys LAN-013. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD23 Rys LAN-014. Schemat okablowania modułu z szafą PPD1 Rys LAN-015. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD1 Rys LAN-016. Schemat okablowania modułu z szafą PPD2, PPD3 Rys LAN-017. Schemat rozmieszczenia elementów w szafach PPD2, PPD3 Rys LAN-018. Schemat okablowania modułu z szafą PPD4 Rys LAN-019. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD4 Rys LAN-020. Schemat okablowania modułu z szafą GPD Rys LAN-021. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie GPD Instalacja kontroli dostępu (KD) Rys KD-01. KD - RZUT PARTERU Rys KD-02. KD - RZUT 1-PIĘTRA Rys KD-03. KD - RZUT 2-PIĘTRA Rys KD-04. KD - RZUT 3-PIĘTRA Rys KD-05. KD - RZUT 4-PIĘTRA Rys KD-06. KD - RZUT 5-PIĘTRA Rys KD-07. Schemat blokowy KD Rys KD-08. Schemat przejścia - typ 1 Rys KD-09. Schemat przejścia - typ 2 Rys KD-010. Schemat przejścia - typ 3 Rys KD-011. Schemat przejścia - typ 4 Rys KD-012. Schemat przejścia - typ 5 Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)

9 Rys CCTV-01. CCTV - RZUT PARTERU Rys CCTV-02. CCTV - RZUT 1-PIĘTRA Rys CCTV-03. CCTV - RZUT 2-PIĘTRA Rys CCTV-04. CCTV - RZUT 3-PIĘTRA Rys CCTV-05. CCTV - RZUT 4-PIĘTRA Rys CCTV-06. CCTV - RZUT 5-PIĘTRA Rys CCTV-07. Schemat blokowy CCTV Rys CCTV-08. Rozmieszczenie elementów w szafie GPD CCTV IP Rys CCTV-09. CCTV PZT Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) Rys SAP-01. SAP - pętle dozorujące - RZUT PARTERU Rys SAP-02. SAP - pętle dozorujące - RZUT 1-PIĘTRA Rys SAP-03. SAP - pętle dozorujące - RZUT 2-PIĘTRA Rys SAP-04. SAP - pętle dozorujące - RZUT 3-PIĘTRA Rys SAP-05. SAP - pętle dozorujące - RZUT 4-PIĘTRA Rys SAP-06. SAP - pętle dozorujące - RZUT 5-PIĘTRA Rys SAP-07. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT PARTERU Rys SAP-08. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 1- PIĘTRA Rys SAP-09. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 2- PIĘTRA Rys SAP-010. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 3- PIĘTRA Rys SAP-011. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 4- PIĘTRA Rys SAP-012. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 5- PIĘTRA Rys SAP-013. SAP - pętle sterujące - RZUT PARTERU Rys SAP-014. SAP - pętle sterujące - RZUT 1-PIĘTRA Rys SAP-015. SAP - pętle sterujące - RZUT 2-PIĘTRA Rys SAP-016. SAP - pętle sterujące - RZUT 3-PIĘTRA Rys SAP-017. SAP - pętle sterujące - RZUT 4-PIĘTRA Rys SAP-018. SAP - pętle sterujące - RZUT 5-PIĘTRA Rys SAP-019. SAP - pętle sterujące - RZUT DACHU Rys SAP-020. Schemat blokowy SAP Rys SAP-021. Schemat połączeń układów W/W - 1 Rys SAP-022. Schemat połączeń układów W/W - 2 Rys SAP-023. Schemat połączeń układów W/W - 3 Rys SAP-024. Schemat połączeń układów W/W - 4 Rys SAP-025. Schemat połączeń układów W/W - 5 Instalacja oddymiania klatki schodowej Rys OD-01. Oddymianie - RZUT PARTERU Rys OD-02. Oddymianie - RZUT 5-PIĘTRA Rys OD-03. Schemat oddymiania dla wentylatorów napowietrzających Rys OD-04. Schemat oddymiania dla klap oddymiających Instalacja sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) Rys SSWiN-01. SSWiN - RZUT PARTERU Rys SSWiN-02. SSWiN - RZUT 1-PIĘTRA Rys SSWiN-03. SSWiN - RZUT 2-PIĘTRA Rys SSWiN-04. SSWiN - RZUT 3-PIĘTRA Rys SSWiN-05. SSWiN - RZUT 4-PIĘTRA Rys SSWiN-06. SSWiN - RZUT 5-PIĘTRA Rys SSWiN-07. Schemat blokowy SSWiN Kanalizacja teletechniczna Rys T-1. Kanalizacja teletechniczna - PZT

10 TOM XIX INSTALACJE ELEKTRYCZNE Rys E-1 Instalacja oświetlenia - RZUT PARTERU Rys E-2 Instalacja oświetlenia - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-3 Instalacja oświetlenia - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-4 Instalacja oświetlenia - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-5 Instalacja oświetlenia - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-6 Instalacja oświetlenia - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-7 Instalacja gniazd - RZUT PARTERU Rys E-8 Instalacja gniazd - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-9 Instalacja gniazd - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-10 Instalacja gniazd - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-11 Instalacja gniazd - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-12 Instalacja gniazd - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-13 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT PARTERU Rys E-14 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-15 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-16 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-17 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-18 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-19 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT PARTERU Rys E-20 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-21 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-22 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-23 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-24 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-25 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT DACHU Rys E-26 Koryta, drabiny kablowe - RZUT PARTERU Rys E-27 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-28 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-29 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-30 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-31 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-32 Koryta, drabiny kablowe - RZUT DACHU Rys E-33 Instalacja odgromowa - RZUT DACHU Rys E-34 Instalacja odgromowa - RZUT FUNDAMENTÓW Rys E-35 Połączenia wyrównawcze - RZUT PARTERU Rys E-36 Połączenia wyrównawcze - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-37 Połączenia wyrównawcze - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-38 Połączenia wyrównawcze - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-39 Połączenia wyrównawcze - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-40 Połączenia wyrównawcze - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-41 Iluminacja - ELEWACJA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA Rys E-42 Iluminacja - ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA Rys E-43 Instalacje elektryczne - PZT Rys E-44 Schemat blokowy zasilania Rys E-45 Rozdzielnica główna RG - schemat Rys E-46 Rozdzielnica główna RG - wyposażenie Rys E-47 Rozdzielnia TR W-K - schemat Rys E-48 Rozdzielnia TR W-K - wyposażenie

11 Rys E-49 Rozdzielnia TR PK - schemat Rys E-50 Rozdzielnia TR PK - wyposażenie Rys E-51 Rozdzielnia TR PW - schemat Rys E-52 Rozdzielnia TR PW - wyposażenie Rys E-53 Rozdzielnia TT - schemat Rys E-54 Rozdzielnia TT - wyposażenie Rys E-55 Rozdzielnia TR schemat Rys E-56 Rozdzielnia TR wyposażenie Rys E-57 Rozdzielnia TR G - schemat Rys E-58 Rozdzielnia TR G - wyposażenie Rys E-59 Schemat oświetlenia zewnętrznego W/w dokumentacja dostępna pod linkiem: https://cloud.dpin.pl/public.php?service=files&t=3aba4ec8846d90fd7b6b0834a70908cf

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - ODBIORU W dniu...r. nastąpiło przekazanie/ odbiór dokumentacji projektowej: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DWORCA PKP I AUTOBUSOWEGO W PŁOCKU, UL. DWORCOWA 46, DZ. NR.: 74/21, 74/22, 74/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

działając w imieniu i na rzecz ...

działając w imieniu i na rzecz ... Załącznik nr 9 do SIWZ DO: Schavemaker Invest Sp. z o.o ul. Ks. J. Popiełuszki 28, 55-080 Kąty Wrocławskie Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową przetargową W odpowiedzi na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 11 do SIWZ. Spis dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia

Zał. nr 11 do SIWZ. Spis dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia Spis dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia Zał. nr 11 do SIWZ Nazwa zadania: Rozbudowa Centrum Sportowo Rekreacyjne Aquapark w Pile - etap I basen sportowy w Pile przy ul. Artura Grottgera I. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y S P I S D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y S P I S D O K U M E N T A C J I P R O J E K T O W E J D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-52/14

Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-52/14 Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-52/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 2 obejmującego nadbudowę dwóch kondygnacji:

Bardziej szczegółowo

Budynek wystawienniczo-konferencyjny

Budynek wystawienniczo-konferencyjny Miesięczne rozliczenie prac Załącznik nr 9.1. do siwz Budynek wystawienniczo-konferencyjny l.p Nazwa wartość elementu do okresu rozliczeniowego na koniec okresu rozliczenowego w okresie rozliczenowym pozostaje

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI

BITL Biuro Inżynierskie Tomasz ŁĘSKI NR OPRACOWANIA: BI/2013/32 FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY PB OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS ADRES: Włoszczowa ul. J. Kusocińskiego NR DZIAŁKI., JEDN., OBR. EWID.: Działki o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Wartość elemntów Lp. Wyszczególnienie robót. robót

Wartość elemntów Lp. Wyszczególnienie robót. robót arkusz nr 1 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą, zlokalizowanego w Żorach, Aleja Zjednoczonej Europy" BUDYNEK NR 4 Żory, dn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Pozycja Wykazu Cen Opis robót Wartość

Bardziej szczegółowo

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO

WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO WZÓR KOSZTORYSU OFERTOWEGO Załącznik nr 1.a Lp I ZAKRES BUDOWA BUDYNKU HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM SOCJALNO-BIUROWYM I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ETAP I 1 BUDOWA BUDYNKU HALI

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Gimnazjum wraz z zespołem sportowym przy ul. Bałtyckiej-Tatarakowej w Szczecinie

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Gimnazjum wraz z zespołem sportowym przy ul. Bałtyckiej-Tatarakowej w Szczecinie Sprawa nr: 53/R/PN/06 Załącznik nr 10 do SIWZ HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY Gimnazjum wraz z zespołem sportowym przy ul. Bałtyckiej-Tatarakowej w Szczecinie Lp Rodzaj robót Wartość 2006 r. 2007 r. / 2008

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych Tabela elementów scalonych ZAŁ. NR A BUDOWA BUDYNKÓW WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO LP Wyszczególnienie robót wartość w zł 1 Roboty budowlane = 1.1 Roboty przygotowawcze wycinka drzew wraz z kosztami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie biurowe) nośności stropów 9,20x7,70 (główna); 9,20x5,15; 5,10x5,15 [m] i inne nośności poszczególnych

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y

F O R M U L A R Z C E N O W Y Znak sprawy IM.271.4.2011 DRUK WZP-13 (pieczęć Wykonawcy) F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik nr... do oferty NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY :... PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:... w tym: Lp.... W Y S Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 o wartości poniżej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - art.39 o wartości poniżej Zamawiający: GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk tel: (58) 520-80-70 fax: (58) 345-42-98 NIP 957-094-64-05 adres e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: Zadania 1 Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA DLA POTRZEB KLINIKI REUMATOLOGII, NEUROLOGII I GASTROLOGII

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA DLA POTRZEB KLINIKI REUMATOLOGII, NEUROLOGII I GASTROLOGII P R A C O W N I A A R C H I T E K T O N I C Z N A Z B I G N I E W M I K E P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r D o r a d z t w o 71-147 Szczecin, ul. Mickiewicza 130B/U1 tel/fax 091 4853760 NIP 955-150-45-92

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 300/280/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 300/280/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 300/280/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi Etap II.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.gorno.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.gorno.eu/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.gorno.eu/ Górno: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA PAWILONU NR 10 ZOL DLA OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie

Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ. Program funkcjonalno-użytkowy dla centrum konferencyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie Stadion Narodowy w Warszawie w budowie al. Ks. J Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa Kody

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań

Jednostka projektowania. AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, Poznań Jednostka projektowania AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK ul. Ludmiły 10, 61-054 Poznań Inwestor i Zamawiający: Nazwa i adres obiektu budowlanego : Nr ewid. działki AKADEMIA WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania

1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania Spis zawartości CD: P_156_PW_Rev02_PDF_ProjektWykonawczy- Projekt Wykonawczy 1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag - Plan Zagospodarowania 1.1. P_156_PW_R02_PDF_PlanZag -Plan Zagospodarowania - Architektura P_156_PW_R01_PlanZag_Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI DOSTOSOWANIE STREFY W (PAŁAC MŁODZIEśY) DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśAROWYCH

PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI DOSTOSOWANIE STREFY W (PAŁAC MŁODZIEśY) DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśAROWYCH WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOśROWYCH 7. CZĘŚĆ RYSUNKOW PROJEKT WYKONWCZY RCHITEKTURY I ZBEZPIECZENI PPOś. ORZ PROJEKT KONSTRUKCYJNY 1 WPK3R001 Sytuacja, lokalizacja platformy i rampy dla niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KONDYGNACJI PIWNIC i PIĘTRA w BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 21B w DZIAŁOSZYNIE

Bardziej szczegółowo

KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO POZIOM -1

KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO POZIOM -1 KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO 9.1 + 9.2 POZIOM -1 1. PARAMETRY TECHNICZNE: pom. 9.1: pow. 80,87 m 2, h = 3,83m pom. 9.2: pow. 8,37m 2, h = 2,49m 2. PRZEZNACZENIE: usługi/ handel/ gastronomia 3. STANDARD:

Bardziej szczegółowo

Cena netto (zł) VAT Cena brutto (zł)

Cena netto (zł) VAT Cena brutto (zł) ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej i konserwatorskiej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pt.: Prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY RYSUNKI WYKONAWCZE I ZESTAWIENIOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY RYSUNKI WYKONAWCZE I ZESTAWIENIOWE PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY RYSUNKI WYKONAWCZE I ZESTAWIENIOWE ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II E

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_ASPWROCLAW 01/02/2010- ID:2010-013278 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla: Budowa zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50 + dla osób w wieku senioralnym

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

ZAPYTANIE OFERTOWE. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: Warszawa, 02.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Waimea Logistic Park 2 Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania Budowa Terminala Lotniczego Cargo wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA budowę budynku produkcyjno-magazynowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi, budowę dróg wewnętrznych i placów manewrowych oraz ekranu akustycznego

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Cena brutto [zł] VAT [%] Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl WLZ Kpl. 1 8

Cena brutto [zł] VAT [%] Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl WLZ Kpl. 1 8 Tabela elementów rozliczeniowych na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Lp. Element robót j.m. Ilość Cena netto [zł] Budynek A1 1 Roboty ziemne 2

Bardziej szczegółowo

Profil Bartimex Sp. z o.o

Profil Bartimex Sp. z o.o Profil Bartimex Sp. z o.o od 20 lat eksperci w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej budynków BARTIMEX Sp. z o.o - 1 - Profil Bartimex Sp. z o.o. Bartimex sp. z o.o. ul. Firlika 26 60-692 Poznań Poland Tel.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136 DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZETARG NA: BUDOWĘ BUDYNKU DLA SĄDU OKRĘGOWEGO ORAZ SĄDU REJONOWEGO W POZNANIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 136 ZAMAWIAJĄCY: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU 60-967 POZNAŃ, AL. MARCINKOWSKIEGO 32

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI 50 m 3 /d KONOPKACH NOWYCH DZIAŁKA 8/81 OBR. KONOPKI WIELKIE SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA POZ. NAZWA SKŁADNIKA STRONA 1 2 3 I CZĘŚĆ OPISOWA 7 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 44 III ZAŁĄCZNIKI - UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE, KARTY KATALOGOWE 63 ŁÓDŹ, MARZEC 2010R. PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ:

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ: Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY postępowanie o zamówienie publiczne na wykonanie projektu: Poprawa jakości nauczania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA I ADRES: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALIK GM. ROZOGI DZ.NR 301 Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI INWESTOR : GMINNY OŚRODEK KULTURY W ROZOGACH 12-114 ROZOGI,

Bardziej szczegółowo

Opoczno, dnia 07.10.2014r.

Opoczno, dnia 07.10.2014r. Opoczno, dnia 07.10.2014r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136

dotyczy: Budowa budynku dla Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 136 DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-8/10 61-745 Poznań, dnia 07.07.2010 roku. Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU

PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W OLSZTYNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, BUDYNEK WIATY HANDLOWEJ: ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, INSTALACJE WEWNĘTRZNE: C.W.U, C.O, ELEKTRYCZNA, WOD,-KAN.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo