DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Dokumentacja Zamawiającego służąca wykonaniu Przedmiotu zamówienia składa się z: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, zgodnie z niżej zamieszczonym wykazem : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 6464/14 z dnia Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dz. Ew. 6/1, obręb 0040 Pełnomocnictwo udzielone przez p. L. Ciesielską i W. Maniarę, panu Krzysztofowi Janusowi Wypis i wyrys wab p4pg-1 nr kan /2014 z dnia Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej MPWIK Wrocław z dnia Warunki przyłączenia Tauron dystrybucja Pismo TD/o5/tr5/z/6466/7105/14 w sprawie zmiany warunków przyłączenia z dnia wydane przez Tauron dystrybucja Opinia nr wza mb rkp (WUOZ ), wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków we Wrocławiu z dnia Warunki przyłączenia do sieci gazowej PSG/5/OKP/426/PC-WP /2014 IZBY I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNĄ INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJEKT ZEWNĘTRZNEGO UZBROJENIA TERENU Rys. S-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500 PROJEKT DROGOWY Rys. DR-01 Projekt zagospodarowania roboty drogowe w skali 1:500 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20

2 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR-04 Plan warstwicowy w skali 1:500 PROJEKT ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY Rys. ZZ-01 PROJEKT ZIELENI TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Rys. A-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. A-02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. A-03 rzut II piętra skala 1:100 Rys. A-04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. A-05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. A-06 rzut V piętra skala 1:100 Rys. A-07 rzut dachu skala 1:100 Rys. A-08 przekrój A-A skala 1:50 Rys. A-09 elewacje południowa i zachodnia skala 1:100 Rys. A-10 elewacje północna i wschodnia skala 1:100 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TOM II - PROJEKT KONSTRUKCYJNY Rys. K01 Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. K02 Rzut parteru skala 1:100 Rys. K03 Kondygnacja powtarzalna 1 skala 1:100 Rys. K04 Kondygnacja powtarzalna 2 skala 1:100 Rys. K05 Kondygnacja powtarzalna 3 skala 1:100 Rys. K06 Kondygnacja powtarzalna 4 skala 1:100 Rys. K07 Kondygnacja powtarzalna 5 skala 1:100 Rys. K08 Przekrój A-A skala 1:100 Rys. K09 Przekrój B-B skala 1:100 TOM II - PROJEKTINSTALACJI SANITARNYCH INSTALACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Rys. WM-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. WM -02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. WM -03 rzut II piętra skala 1:100 Rys. WM -04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. WM -05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. WM -06 rzut V piętra skala 1:100 Rys. WM -07 rzut dachu skala 1:100 INSTALACA WOD - KAN Rys. WK-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. WK -02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. WK -03 rzut II piętra skala 1:100

3 Rys. WK -04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. WK -05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. WK -06 rzut V piętra skala 1:100 INSTALACE GRZEWCZO-CHŁODZĄCE Rys. GC-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. GC -02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. GC -03 rzut II piętra skala 1:100 Rys. GC -04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. GC -05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. GC -06 rzut V piętra skala 1:100 Rys. GC -07 rzut dachu skala 1:100 TOM II - PROJEKTINSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rys. E-01 Rzut parteru INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -02 Rzut I piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -03 rzut II piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -04 rzut III piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -05 rzut IV piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E -06 rzut V piętra INSTALACJA OŚWIETLENIOWA skala 1:100 Rys. E-07 Rzut parteru INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -08 Rzut I piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -09 rzut II piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -10 rzut III piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -11 rzut IV piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -12 rzut V piętra INSTALACJA SIŁOWA skala 1:100 Rys. E -13 rzut dachu INSTALACJA ODGROMOWA skala 1:100 Rys. E-14 PZT skala 1:500 Rys. E-15 schemat instalacji elektrycznej PROJEKT WYKONAWCZY TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w skali 1:500 TOM II - ZEWNĘTRZNE UZBROJENIE TERENU Rys. S-01 Plan sytuacyjny w skali 1:500 Rys. S-02 Profil podłużny wodociągu w skali 1:100/500 Rys. S-03 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500 Rys. S-04 Profil podłużny kanalizacji deszczowej w skali 1:100/500 Rys. S-05 Profil podłużny drenażu w skali 1:100/500 Rys. S-06 Schemat studni kanalizacyjnej i wpustowe Rys. S-07 Schemat studni kanalizacyjnej j i kontrolnej Rys. S-08 Schemat armatury wodociągowej Rys. S-09 Schemat podejścia Rys. S-10 Schemat montażowy Rys. S-11 Schemat wykopu Rys. S-12 Schemat Bloków oporowych

4 TOM III - PROJEKT ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY Rys. ZZ-01 PROJEKT ZIELENI TOM IV - INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA TOM V - PROJEKT DROGOWY PROJEKT ROBÓT DROGOWYCH Rys. DR-01 Plan sytuacyjny roboty drogowe w skali 1:500 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne w skali 1:50/20 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR Przekroje podłużne w skali 1:100/1000 Rys. DR-04 Plan warstwicowy w skali 1:500 Rys. DR-05 Plan tyczenia w skali 1:500 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Rys. OR-01 Plan sytuacyjny skala 1:500 TOM VI - PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TOM VII PROJEKT ARCHITEKTURY Rys. A-01 Rzut parteru skala 1:100 Rys. A-02 Rzut I piętra skala 1:100 Rys. A-02a Rzut I piętra przykładowa aranżacja skala 1:100 Rys. A-03 rzut II piętra skala 1:100 Rys. A-04 rzut III piętra skala 1:100 Rys. A-05 rzut IV piętra skala 1:100 Rys. A-06 rzut V piętra skala 1:100 Rys. A-07 rzut dachu skala 1:100 Rys. A-08 przekrój A-A skala 1:50 Rys. A-09 przekrój B-B skala 1:50 Rys. A-10 elewacje południowa i zachodnia skala 1:100 Rys. A-11 elewacje północna i wschodnia skala 1:100 Rys. A-12 Strefy pożarowe skala 1:200 Rys. S-01 Zestawienie stolarki: fasady szklane zewnętrzne skala 1:50 Rys. S-02 Zestawienie stolarki: fasady szklane zewnętrzne skala 1:50 Rys. S-03 Zestawienie stolarki: stolarka okienna skala 1:50 Rys. S-04 Zestawienie stolarki: stolarka drzwiowa (podstawowa) skala 1:50 Rys. S-05 Zestawienie stolarki: stolarka drzwiowa (aranżacja modułów) skala 1:50 Rys. S-06 Zestawienie stolarki: wewnętrzne fasady alum.-szklane skala 1:50 Rys. S-07 Zestawienie stolarki: ścianki z laminatu i klapy dymowe skala 1:50 Rys. D-01 Detal: balustrady wewnętrzne skala 1:50 Rys. D-02 Detal: balustrady zewnętrzne skala 1:25

5 Rys. D-03 Detal: wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych skala 1:25 Rys. D-04 Detal: ścianki maskującej centrale na dachu skala 1:50 Rys. D-05 Detal: pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych skala 1:25 Rys. D-06 Detal: ogrodzenie terenu skala 1:50 Rys. D-07 Detal: daszek nad wejściem do POM. technicznych skala 1:50 Rys. D-08 Detal: hydroizolacja ściana żelbetowa z odsadzką skala 1:25 Rys. D-09 Detal: wpust dachowy- detal montażu TOM VIII PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA Rys. AW-01 Aranżacja hallu głównego skala 1:50 Rys. AW-02 Aranżacja lunchroomu skala 1:50 Rys. AW-03 Aranżacja klatki schodowej skala 1:50 Rys. AW-04 Toaleta dla niepełnosprawnych skala 1:50 Rys. AW-05 Aranżacja przykładowych toalet skala 1:50 Rys. AW-06 Aranżacja przykładowej kuchni skala 1:50 Rys. AW-07 Przykładowa aranżacja biura - I skala 1:50 Rys. AW-02 Przykładowa aranżacja biura - II skala 1:50 Rys. AW-02 Rzut sufitów podwieszanych parteru skala 1:50 Rys. AW-02 Rzut sufitów podwieszanych kondygnacji V-najwyższej skala 1:50 TOM IX PROJEKT KONSTRUKCJI Rys. K-01 Rzut fundamentów skala 1:100 Rys. K-02 Rzut parteru skala 1:100 Rys. K-03 Kondygnacja powtarzalna 1 skala 1:100 Rys. K-04 Kondygnacja powtarzalna 2 skala 1:100 Rys. K-05 Kondygnacja powtarzalna 3 skala 1:100 Rys. K-06 Kondygnacja powtarzalna 4 skala 1:100 Rys. K-07 Kondygnacja powtarzalna 5 skala 1:100 Rys. K-08 Przekrój A-A Rys. K-09 Przekrój B-B TOM X DETALE KONSTRUKCYJNE Rys. K-10 Podciąg 3.1. Rys. K-11 Podciąg 3.2. Rys. K-12 Podciąg 3.3. Rys. K-13 Podciąg 3.4. parter Rys. K-14 Podciąg 3.4. kondygnacja powtarzalna Rys. K-15 Podciąg 3.4. ostatnie piętro Rys. K-16 Podciąg 3.5. Rys. K-17 Słupy żelbetowe parter 1/2 Rys. K-18 Słupy żelbetowe parter 2/2 Rys. K-19 Słupy żelbetowe kondygnacja powtarzalna 1/2 Rys. K-20 Słupy żelbetowe kondygnacja powtarzalna 2/2 Rys. K-21 Słupy żelbetowe kondygnacja ostatnia 1/2 Rys. K-22 Słupy żelbetowe kondygnacja ostatnia 2/2 Rys. K-23 Trzpienie parteru Rys. K-24 Trzpienie kondygnacji powtarzalnej Rys. K-25 Trzpienie kondygnacji ostatniej Rys. K-26 Schody parter Rys. K-27 Schody piętra Rys. K-28 Nadproża i wieńce zewn.

6 Rys. K-29 Nadproża i wieńce zewn Rys. K-30 Wieńce wewn. Rys. K-31 Nadproże nad drzwi Rys. K-32 Oparcie płyt na ścianach i słupach Rys. K-33 Ławy fundamentowe 7.1. Rys. K-34 Ławy fundamentowe 7.2. Rys. K-35 Ławy fundamentowe 7.3. Rys. K-36 Ławy fundamentowe 7.4. Rys. K-37 Ściana klatki schodowej 1/3 parter Rys. K-38 Ściana klatki schodowej 2/3 kondygnacja powtarzalna Rys. K-39 Ściana klatki schodowej 3/3 - kondygnacja ostatnia Rys. K-40 Strop filigran + wspornik Rys. K-41 Wylewka nad parterem W1 Rys. K-42 Wylewka nad Piętrem II W2 i W3 i belka pod ścianą Rys. K-43 Szyb windowy Rys. K-44 Attyka Rys. K-45 Daszek nad wejściem Rys. K-46 Schody zewnętrzne i donica Rys. K-47 Zbiornik żelbetowy Rys. K-48 Fundament pod agregat Rys. K-49 Konstrukcja wsporcza pod żaluzję i LOGO Rys. K-50 Powieszenia Rys. K-51 Konstrukcja wsporcza pod wentylatory Rys. K-52 Konstrukcja wsporcza pod skraplacze TOM XI INSTALACA WOD - KAN Rys. WK-01 Rzut parteru: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -02 Rzut I piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -03 rzut II piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -04 rzut III piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -05 rzut IV piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -06 rzut V piętra: INSTALACJA WOD-KAN skala 1:100 Rys. WK -07 rozwinięcie kanalizacji Rys. WK -08 rozwinięcie instalacji wody Rys. WK -09 rozwinięcie kanalizacji deszczowej TOM XII INSTALACA C.O. i C.T. Rys. CO-01 Rzut parteru: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -02 Rzut I piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -03 rzut II piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -04 rzut III piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -05 rzut IV piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -06 rzut V piętra: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -07 rzut dachu: Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -08 Przekrój pionu 1 : Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -09 Przekrój pionu 2 : Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -10 Przekrój pionu 3 : Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 Rys. CO -11 Przekrój pionu 3 : Instalacja C.O. i C.T. skala 1:100 TOM XIII INSTALACA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7 Rys. WM-01 Rzut parteru skala 1:50 Rys. WM -02 Rzut I piętra skala 1:50 Rys. WM -03 rzut II piętra skala 1:50 Rys. WM -04 rzut III piętra skala 1:50 Rys. WM -05 rzut IV piętra skala 1:50 Rys. WM -06 rzut V piętra skala 1:50 Rys. WM -07 rzut dachu skala 1:50 Rys. WM -08 przekroje A i B wentylacja mechaniczna skala 1:50 Rys. WM -09 przekrój C,D,E,F,G - wentylacja mechaniczna skala 1:50 Rys. WM -10 wycinek parteru - wentylacja napowietrzania skala 1:50 TOM XIV PROJEKT KLIMATYZACJI Rys. KL -01 Rzut parteru Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -02 Rzut I piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -03 Rzut II piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -04 Rzut III piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -05 Rzut IV piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. Rys. KL -06 Rzut V piętra Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -07 Rzut dachu Instalacja klimatyzacji 1 : 50 Rys. KL -08 Przekrój pionu 1 Instalacja klimatyzacji - Rys. KL -09 Przekrój pionu 2 Instalacja klimatyzacji - Rys. KL -10 Przekrój pionu 3 Instalacja klimatyzacji - Rys. KL -11 Przekrój pionu 4 Instalacja klimatyzacji - Rys. KL -12 Schemat węzła wody lodowej - Rys. KL -13 Schemat instalacji VRV Pion 1 - Rys. KL -14 Schemat instalacji VRV Pion 2 - Rys. KL -15 Schemat instalacji VRV Pion 3 - Rys. KL -16 Schemat instalacji VRV Pion 4 - TOM XV PROJEKT KOTŁOWNI GAZOWEJ Rys. KO-01 Rzut pomieszczenia technicznego 1 : 25 Rys. KO-02 Rzut istniejącej kotłowni gazowej 1 : 50 Rys. KO-03 Schemat kotłowni i rozdzielacza - TOM XVI PROJEKT TECHNOLOGICZNY: INSTALACJA SOLARNA Rys KS-01 Rzut pomieszczenia technicznego 1 : 25 Rys KS-02 Rzut dachu- kolektory słoneczne Wariant 1 1 : 50 Rys KS-03 Rzut dachu- kolektory słoneczne Wariant 2 1 : 50 Rys KS-04 Schemat kolektorów słonecznych Wariant 1 - Rys KS-05 Schemat kolektorów słonecznych Wariant 2 - TOM XVII INSTALACJA BMS Rys AKPiA-1. AKPiA RZUT PARTERU Rys AKPiA-2. AKPiA RZUT PARTERU Rys AKPiA-3. AKPiA RZUT 1-PIĘTRA Rys AKPiA-4. AKPiA RZUT 2-PIĘTRA Rys AKPiA-5. AKPiA RZUT 3-PIĘTRA Rys AKPiA-6. AKPiA RZUT 4-PIĘTRA Rys AKPiA-7. AKPiA RZUT 5-PIĘTRA Rys AKPiA-8. Schemat integracji automatyki obiektu

8 Rys AKPiA-9. Tablica automatyki TA0 schemat Rys AKPiA-10. Tablica automatyki TA0 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-11. Tablica automatyki TA1 schemat Rys AKPiA-12. Tablica automatyki TA1 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-13. Tablica automatyki TA2 schemat Rys AKPiA-14. Tablica automatyki TA2 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-15. Tablica automatyki TA3 schemat Rys AKPiA-16. Tablica automatyki TA3 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-17. Tablica automatyki TA4 schemat Rys AKPiA-18. Tablica automatyki TA4 elewacja i wyposażenie Rys AKPiA-19. Tablica automatyki TA5 schemat Rys AKPiA-20. Tablica automatyki TA5 elewacja i wyposażenie TOM XVIII INSTALACJE TELETECHNICZNE Instalacja okablowania strukturalnego Rys LAN-01. LAN - RZUT PARTERU Rys LAN-02. LAN - RZUT 1-PIĘTRA Rys LAN-03. LAN - RZUT 2-PIĘTRA Rys LAN-04. LAN - RZUT 3-PIĘTRA Rys LAN-05. LAN - RZUT 4-PIĘTRA Rys LAN-06. LAN - RZUT 5-PIĘTRA Rys LAN-07. Schemat okablowania strukturalnego Rys LAN-08. Schemat okablowania modułu z szafą PPD4-PPD21, PPD24 Rys LAN-09. Schemat rozmieszczenia elementów w szafach PPD4-PPD21, PPD24 Rys LAN-010. Schemat okablowania modułu z szafą PPD22 Rys LAN-011. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD22 Rys LAN-012. Schemat okablowania modułu z szafą PPD23 Rys LAN-013. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD23 Rys LAN-014. Schemat okablowania modułu z szafą PPD1 Rys LAN-015. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD1 Rys LAN-016. Schemat okablowania modułu z szafą PPD2, PPD3 Rys LAN-017. Schemat rozmieszczenia elementów w szafach PPD2, PPD3 Rys LAN-018. Schemat okablowania modułu z szafą PPD4 Rys LAN-019. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie PPD4 Rys LAN-020. Schemat okablowania modułu z szafą GPD Rys LAN-021. Schemat rozmieszczenia elementów w szafie GPD Instalacja kontroli dostępu (KD) Rys KD-01. KD - RZUT PARTERU Rys KD-02. KD - RZUT 1-PIĘTRA Rys KD-03. KD - RZUT 2-PIĘTRA Rys KD-04. KD - RZUT 3-PIĘTRA Rys KD-05. KD - RZUT 4-PIĘTRA Rys KD-06. KD - RZUT 5-PIĘTRA Rys KD-07. Schemat blokowy KD Rys KD-08. Schemat przejścia - typ 1 Rys KD-09. Schemat przejścia - typ 2 Rys KD-010. Schemat przejścia - typ 3 Rys KD-011. Schemat przejścia - typ 4 Rys KD-012. Schemat przejścia - typ 5 Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)

9 Rys CCTV-01. CCTV - RZUT PARTERU Rys CCTV-02. CCTV - RZUT 1-PIĘTRA Rys CCTV-03. CCTV - RZUT 2-PIĘTRA Rys CCTV-04. CCTV - RZUT 3-PIĘTRA Rys CCTV-05. CCTV - RZUT 4-PIĘTRA Rys CCTV-06. CCTV - RZUT 5-PIĘTRA Rys CCTV-07. Schemat blokowy CCTV Rys CCTV-08. Rozmieszczenie elementów w szafie GPD CCTV IP Rys CCTV-09. CCTV PZT Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) Rys SAP-01. SAP - pętle dozorujące - RZUT PARTERU Rys SAP-02. SAP - pętle dozorujące - RZUT 1-PIĘTRA Rys SAP-03. SAP - pętle dozorujące - RZUT 2-PIĘTRA Rys SAP-04. SAP - pętle dozorujące - RZUT 3-PIĘTRA Rys SAP-05. SAP - pętle dozorujące - RZUT 4-PIĘTRA Rys SAP-06. SAP - pętle dozorujące - RZUT 5-PIĘTRA Rys SAP-07. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT PARTERU Rys SAP-08. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 1- PIĘTRA Rys SAP-09. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 2- PIĘTRA Rys SAP-010. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 3- PIĘTRA Rys SAP-011. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 4- PIĘTRA Rys SAP-012. SAP - pętle dozorujące - przestrzeń międzysufitowa - RZUT 5- PIĘTRA Rys SAP-013. SAP - pętle sterujące - RZUT PARTERU Rys SAP-014. SAP - pętle sterujące - RZUT 1-PIĘTRA Rys SAP-015. SAP - pętle sterujące - RZUT 2-PIĘTRA Rys SAP-016. SAP - pętle sterujące - RZUT 3-PIĘTRA Rys SAP-017. SAP - pętle sterujące - RZUT 4-PIĘTRA Rys SAP-018. SAP - pętle sterujące - RZUT 5-PIĘTRA Rys SAP-019. SAP - pętle sterujące - RZUT DACHU Rys SAP-020. Schemat blokowy SAP Rys SAP-021. Schemat połączeń układów W/W - 1 Rys SAP-022. Schemat połączeń układów W/W - 2 Rys SAP-023. Schemat połączeń układów W/W - 3 Rys SAP-024. Schemat połączeń układów W/W - 4 Rys SAP-025. Schemat połączeń układów W/W - 5 Instalacja oddymiania klatki schodowej Rys OD-01. Oddymianie - RZUT PARTERU Rys OD-02. Oddymianie - RZUT 5-PIĘTRA Rys OD-03. Schemat oddymiania dla wentylatorów napowietrzających Rys OD-04. Schemat oddymiania dla klap oddymiających Instalacja sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) Rys SSWiN-01. SSWiN - RZUT PARTERU Rys SSWiN-02. SSWiN - RZUT 1-PIĘTRA Rys SSWiN-03. SSWiN - RZUT 2-PIĘTRA Rys SSWiN-04. SSWiN - RZUT 3-PIĘTRA Rys SSWiN-05. SSWiN - RZUT 4-PIĘTRA Rys SSWiN-06. SSWiN - RZUT 5-PIĘTRA Rys SSWiN-07. Schemat blokowy SSWiN Kanalizacja teletechniczna Rys T-1. Kanalizacja teletechniczna - PZT

10 TOM XIX INSTALACJE ELEKTRYCZNE Rys E-1 Instalacja oświetlenia - RZUT PARTERU Rys E-2 Instalacja oświetlenia - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-3 Instalacja oświetlenia - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-4 Instalacja oświetlenia - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-5 Instalacja oświetlenia - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-6 Instalacja oświetlenia - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-7 Instalacja gniazd - RZUT PARTERU Rys E-8 Instalacja gniazd - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-9 Instalacja gniazd - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-10 Instalacja gniazd - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-11 Instalacja gniazd - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-12 Instalacja gniazd - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-13 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT PARTERU Rys E-14 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-15 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-16 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-17 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-18 Zasilanie urządzeń teletechnicznych - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-19 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT PARTERU Rys E-20 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-21 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-22 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-23 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-24 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-25 WLZ, zasilanie urządzeń sanitarnych - RZUT DACHU Rys E-26 Koryta, drabiny kablowe - RZUT PARTERU Rys E-27 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-28 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-29 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-30 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-31 Koryta, drabiny kablowe - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-32 Koryta, drabiny kablowe - RZUT DACHU Rys E-33 Instalacja odgromowa - RZUT DACHU Rys E-34 Instalacja odgromowa - RZUT FUNDAMENTÓW Rys E-35 Połączenia wyrównawcze - RZUT PARTERU Rys E-36 Połączenia wyrównawcze - RZUT 1-PIĘTRA Rys E-37 Połączenia wyrównawcze - RZUT 2-PIĘTRA Rys E-38 Połączenia wyrównawcze - RZUT 3-PIĘTRA Rys E-39 Połączenia wyrównawcze - RZUT 4-PIĘTRA Rys E-40 Połączenia wyrównawcze - RZUT 5-PIĘTRA Rys E-41 Iluminacja - ELEWACJA POŁUDNIOWA I ZACHODNIA Rys E-42 Iluminacja - ELEWACJA PÓŁNOCNA I WSCHODNIA Rys E-43 Instalacje elektryczne - PZT Rys E-44 Schemat blokowy zasilania Rys E-45 Rozdzielnica główna RG - schemat Rys E-46 Rozdzielnica główna RG - wyposażenie Rys E-47 Rozdzielnia TR W-K - schemat Rys E-48 Rozdzielnia TR W-K - wyposażenie

11 Rys E-49 Rozdzielnia TR PK - schemat Rys E-50 Rozdzielnia TR PK - wyposażenie Rys E-51 Rozdzielnia TR PW - schemat Rys E-52 Rozdzielnia TR PW - wyposażenie Rys E-53 Rozdzielnia TT - schemat Rys E-54 Rozdzielnia TT - wyposażenie Rys E-55 Rozdzielnia TR schemat Rys E-56 Rozdzielnia TR wyposażenie Rys E-57 Rozdzielnia TR G - schemat Rys E-58 Rozdzielnia TR G - wyposażenie Rys E-59 Schemat oświetlenia zewnętrznego W/w dokumentacja dostępna pod linkiem: https://cloud.dpin.pl/public.php?service=files&t=3aba4ec8846d90fd7b6b0834a70908cf

WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ

WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Załącznik nr 1 A do SIWZ... (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) WYKAZ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ Dotyczącej postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 1/11

Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 1/11 Katowice, 13.08.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/04/09 na Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji

DANE OGÓLNE. 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji DANE OGÓLNE 1. Inwestor: Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Karasia 15 Wydział Edukacji 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa nr1 64-100 Leszno, Al. Zygmunta Krasińskiego nr 2 3. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

! "! " # "# "# "!! " $ % "!!&$

! !  # # # !!  $ % !!&$ !"! "# "#"#"!! "$ % "!!&$ Twój DOM ul. RóŜana 20, 07-410 Ostrołęka tel. (29) 760-64-62 faks (29) 643-20-41 tel. kom. 0-606-854-755 Ostrołęka Kwiecień 2010 r. Egzemplarz nr PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych celem rewitalizacji budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze objętych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 20 41/12; 32. 1. OPIS OGÓLNY.

OPIS TECHNICZNY 20 41/12; 32. 1. OPIS OGÓLNY. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa 2. Spis zawartości teczki 3. Oświadczenia projektantów 4. Opis techniczny 1. Opis ogólny 2. Projekt zagospodarowania terenu 3. Instalacje sanitarne C.O., wentylacja oddymiająca,

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo