1 WPROWADZENIE Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania OPIS ROZWIĄZANIA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania OPIS ROZWIĄZANIA SYSTEM SSP Charakterystyka budynku Założenia projektowe Opis rozwiązań projektowych Obszary wyłączone z nadzorowania systemu SSP Elementy instalacji Centrala Topologia systemu Czujki Moduły sterujące Konfiguracja panelu operatorskiego i stacji wizualizacyjnej Linie dozorowe Sterowanie i kontrolowanie urządzeń Sposób prowadzenia instalacji Scenariusz działania SAP Zasilanie i dobór baterii Testy i pomiary systemu SAP Uwagi dla instalatora i użytkownika Zestawienie materiałów podstawowych systemu SAP SYSTEM DSO Założenia projektowe Urządzenia systemu Opis systemu... 20

2 4.4 Funkcje systemu Ogólna konfiguracja systemu DSO Podział obiektu na strefy rozgłaszania Urządzenia centralne systemu DSO Zasilanie urządzeń Wykonanie instalacji Linie głośnikowe Mocowanie głośników Komunikaty głosowe Zalecenia Zestawienie materiałów podstawowych systemu DSO ZAŁĄCZNIKI SPIS RYSUNKÓW /27

3 1 Wprowadzenie 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji DSO i SSP w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie. W związku z przeprowadzoną kontrolą Szpitala przez przedstawicieli PSP w dniu stwierdzono brak systemu DSO (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 art. 29.1, nakłada obowiązek stosowania dźwiękowego systemu ostrzegawczego w szpitalach o liczbie łóżek ponad 200) oraz wydano decyzję o pilnym jego wykonaniu. Ze względu na wielkośc obiektu prace podzielona na etapy, niniejszy projekt stanowi I etap realizacji inwestycji. Szpital posiada instalacje SSP (Systemu Sygnalizacji Pożaru) wykonaną w latach 80-tych. System ten w chwili obecnej jest wycofany z produkcji, co stanowi poważny problem z zakresie konserwacji instalacji. W związku z powyższym zaprojektowano system SSP z wykorzystaniem w części central pożarowych stosunkowo niedawno wprowadzonych do użytkowania. Na kondygnacji -4 znajduje się parownia. W pomieszczeniu tym posiom wilgoci przekracza 100%. W związku z powyższym zrezygnowano z ochrony tego pomieszczenia. 1.2 Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowią: - Podkłady budowlane otrzymane od Inwestora, - Uzgodnienia branżowe, - Wizja lokalna na obiekcie - Dokumentacja techniczna systemu SSP z lat 80-tych - PHT SUPON Kraków - Dokumentacja techniczna DSO z roku 2005 Elektroprojekt S.A. - Obowiązujące normy i przepisy m.in.: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. PN-EN Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze Materiały uzupełniające: Systemy wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi, ocena zgodności i usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej w świetle najnowszych przepisów wybrane referaty z II Konferencji SAP; wrzesień 2004 r. CNBOP w Józefowie 1.3 Zakres opracowania Opracowanie składa się z części opisowej i rysunkowych obejmujących: - schemat blokowy instalacji, - rzuty kondygnacji z rozmieszczeniem elementów instalacji. 2/27

4 2 Opis rozwiązania Zintegrowany system bezpieczeństwa budynku system sygnalizacji pożaru i dźwiękowy system ostrzegania. Koncepcja budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zakłada budowę systemów sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu rozgłaszania w oparciu o jedną platformę sprzętową w warstwie zarządzania informacjami wspólny protokół wymiany danych umożliwiający pełną wymianę informacji pomiędzy podcentralami. Koncepcja oparta została o system urządzenia systemu EST3. Jest to w chwili obecnej jedno z najoptymalniejszych rozwiązań do stosowania w tego typu obiektach, umożliwiające docelowo budowę systemu zdecentralizowanego, zintegrowanego. System EST3 jest systemem sygnalizacji pożaru spełniającym wszystkie normy przewidziane dla urządzeń tego typu i posiada wszelkie wymagane prawem certyfikaty. Sercem jest centrala lub centrale systemowe połączone siecią cyfrową w topologii ring. Oznacza to, że rozszerzanie systemu o dodatkowe elementy może odbywać się w dowolnym momencie przez dołączanie nowych urządzeń systemowych. Raz stworzony system może być rozbudowywany pod względem funkcjonalności i wielkości przez dodanie wymaganej liczby kompatybilnych modułów systemowych. Dzięki temu budowa i rozbudowa systemu w oparciu o system EST3 jest łatwa i ekonomiczna. Struktura systemu: Głównym elementem planowanego systemu są centrale mikroprocesorowe wyposażone w interfejsy komunikacyjne pełniące funkcje zarządzające dla systemu SAP oraz DSO. Zakłada się, że funkcjonalnie oddzielne jednostki realizowały będą zadania systemu SAP i oddzielne DSO. Z punktu widzenia użytkownika i zarządzania będzie to jeden spójny system. Ze względu na wielkość obiektu i jego rozległość platforma systemu bezpieczeństwa musi umożliwić budowę systemu telefonów pożarowych wg norm NFPA72 rev System musi wspierać komunikację peer to peer, w taki sposób, aby możliwe było zarządzanie całością z dowolnego węzła i wszystkie węzły miały informacje o stanie pozostałych części składowych. Wymagane cechy funkcjonalne dla systemu: 1. Możliwość podłączenia do 10 adresowalnych pętli pożarowych, obsługujących urządzenia pętlowe 2. Możliwość stosowania detektorów różnych technologii w jednym panelu 3. dopuszczenie do obsługi 250 urządzeń adresowalnych na pętli 4. automatyczne adresowanie elementów z rozpoznawaniem struktury pętli (kolejności elementów) 5. budowę pętli z użyciem kabla nieekranowanego 6. 2 porty RS-232 do peryferyjnych urządzeń, takich jak drukarka lub komputer, 7. możliwość swobodnego budowania panelu operatorskiego wyposażonego w przyciski i diody LED, oraz swobodnego oprogramowania ich. 8. Możliwość swobodnego programowania scenariusza pożarowego, dla jednego panelu lub całej sieci central 9. Pole obsługi wymagane przez normę z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, 10. Możliwość wyświetlania komunikatów w dwóch różnych językach, np. po polsku i angielsku 11. Obsługę linii konwencjonalnych, 12. Rejestrację i wyświetlanie zdarzeń z podziałem na alarmowe, awaryjne i techniczne, 13. Oprogramowanie kart pętlowych w pamięci flash 14. Obsługę pętli sygnalizatorów 15. Wykrywanie i lokalizację doziemień z dokładnością do centrali, i do urządzenia 16. Detekcję pożaru z dokładnością do miejsca 17. Automatyczną kompensację czułości czujek zamienionych miejscami, 18. Monitorowanie klap p-poż. na instalacji wentylacji i klimatyzacji, 19. monitorowanie klap pożarowych, w tym wykrywanie zbyt wolnego zamykania 3/27

5 20. Monitorowanie systemów sterujących zamknięciami przeciwpożarowymi, 21. ręczne wysterowanie kalp p-poż. na instalacji wentylacji i klimatyzacji, przez przyciski wbudowane w centrali 22. ręczne wysterowanie wentylacji oddymiającej przez przyciski wbudowane w centrali 23. możliwość odwzorowania stanu monitorowanych urządzeń na wskaźnikach diodowych wbudowanych w centrali 24. możliwość testowania instalacji i systemów współpracujących z panelu systemu sygnalizacji pożaru 25. obsługę do 10 pętli dozorowych 26. Zasilacze awaryjne dla pracy systemu do 72 godzin. 27. Budowę sieci central w oparciu o medium miedziane lub światłowodowe 28. Reakcję na alarm w systemie sieciowym obciążonym poniżej 3 sekund 29. Ładowanie programów: firmware u i aplikacji z jednego punktu do wszystkich central w sieci 30. Wczesne wykrycie pożaru z dokładnością do miejsca 31. Dwustopniowe alarmowanie 32. Pełną integrację z użyciem protokołu komunikacyjnego z systemem DSO pętla komunikacyjna światłowodowa. 33. Połączenie z systemem DSO zapewni dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy systemami oraz umożliwi realizację elastycznych scenariuszy ewakuacji (w zależności od miejsca detekcji pożaru) 34. Automatyczne kierowanie nagranych komunikatów audio do odpowiednich wzmacniaczy strefowych, zgodnie ze scenariuszem pożarowym. Sterowanie może być różne w zależności od lokalizacji i charakteru zagrożenia (pożar, alarm bombowy, skażenie, itp). 35. Możliwość ręcznego kierowania nagranych komunikatów do wybranych stref za pomocą pola obsługi lub paneli przycisków. 36. Możliwość emisji komunikatu głosowego za pomocą mikrofonu strażaka, w tym wyniesionego mikrofonu strażaka. 37. Możliwość jednoczesnej emisji 8 różnych komunikatów z jednego kontrolera 38. Pełna zgodność z normą IEC60849 i innymi lokalnymi normami dotyczącymi systemów ostrzegawczych. 39. Pole obsługi z 4-poziomowym systemem haseł dla ochrony przed niepowołanym dotepem. 40. Możliwość programowania funkcji systemowych za pośrednictwem graficznego oprogramowania konfiguracyjnego. 41. Możliwość dołączenia komputerowego systemu nadzoru dla monitorowania pracy systemu. 42. Sterowanie transmisją wywołań i realizacją innych funkcji w oparciu o nastawy systemu priorytetowego. 43. Monitorowanie poprawności działania wzmacniaczy strefowych i w razie awarii automatyczne przyłączanie wzmacniaczy rezerwowych. 44. Podłączanie głośników do wzmacniacza strefowego w topologii linii lub pętli (bardziej odpornej na przerwanie obwodu). W obu przypadkach działa wykrywanie uszkodzeń. Komunikaty o awarii są sygnalizowane dźwiękowo w centrali, wyświetlane na polu obsługi oraz na dodatkowych panelach wskaźnikowych 45. Możliwość korekty wzmocnienia w każdej strefie, dokonywanej potencjometrem we wzmacniaczu strefowym. 46. Przekaz sygnałów audio do wzmacniaczy w formie cyfrowej. 47. Możliwość łatwej rozbudowy systemu przez dołączanie nowych modułów sprzętowych i uaktualnienie konfiguracji programowej. 48. Pełna integracja z systemem wykrywania pożaru EST-3 poprzez sieć central. 49. Działanie systemu może być różne w zależności od lokalizacji i charakteru wykrytego zagrożenia. 50. Wzmacniacze strefowe są wyposażone w dodatkowy obwód sygnalizacji, np. do dodatkowych sygnalizatorów optycznych. Obwód ten może być wysterowany niezależnie od linii głośnikowej. 51. Wzmacniacze strefowe mają wbudowany generator sygnału alarmowego, załączający się w razie przerwania toru audio w trakcie nadawania komunikatu ostrzegawczego. 4/27

6 Części składowe systemu 1. Centrala systemu sygnalizacji pożaru Centrala EST3 składa się z podzespołów, które są dobierane stosownie do potrzeb konkretnego systemu sygnalizacji pożaru. Unika się w ten sposób komponentów nadmiarowych, obciążających system. Większość elementów centrali ma postać Modułów Magistrali Lokalnej (ang. local rail modules, LRM) wtykanych w gniazda magistrali umieszczonej na płycie montażowej (ang. chassis). Moduły pełnią różne funkcje; przetwarzanie danych, komunikacja z innymi centralami, dystrybucja mocy, komunikacja z urządzeniami pętlowymi itd. Każdy moduł może zostać uzupełniony o panel czołowy z przyciskami lub wskaźnikami LED, służący do dodatkowych sterowań lub sygnalizacji stanów systemu. Większość połączeń kablowych jest prowadzonych do zdejmowanych listew zaciskowych, co znacznie ułatwia montaż i późniejszą konserwację centrali. Przewiduje się wyposażenie budynku w sieć central systemu sygnalizacji pożaru. Centralki połączone będą ze sobą z pomocą światłowodu, oraz z komputerową stacją z monitorem kolorowym 19 i stosownym oprogramowaniem do wizualizacji wszystkich elementów czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym czujek, zlokalizowaną w pomieszczeniu Centrum Dowodzenia budynku. Każda z central będzie mogła obsłużyć 10 pętli dozorowych, przy czym ze względu na technologię wykonania czujników oraz samych central każda z nich może obsługiwać powyżej 512 elementów adresowalnych Każda kondygnacja wyposażona zostanie w pętlę adresowalną obsługującą do 125 czujników i 125 elementów adresowalnych. 2. Centrala Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Podstawowa konfiguracja sieciowego systemu nagłośnieniowego musi zawierać: Procesor z polem obsługi LCD, który steruje i nadzoruje pracę całego systemu. Kontroler DSO z pamięcią komunikatów i zintegrowanym mikrofonem strażaka Wzmacniacze strefowe, do których możliwe jest dołączanie linii głośnikowych 25V lub 70V oraz linii sygnalizacji 24V. Odpowiedni zestaw wzmacniaczy mocy. Do wyboru moduły o mocach: 20W, 40W i 95W. Wzmacniacz rezerwowy. Kartę komunikacyjną dla połaczenia z CSP Zasilacz(e) z podtrzymaniem akumulatorowym Obudowę z drzwiami Dodatkowe obudowy z procesorem, wzmacniaczami strefowymi i własnym zasilaniem (maksymalnie 63 szt.) Kartę RS485 dla połączenia z innymi obudowami DSO lub CSP EST3. Kartę RS232 dla połaczenia z komputerowym systemem nadzoru, drukarką Panele przyciskowo-diodowe dla dodatkowej sygnalizacji stanu, sterowań Wyniesione mikrofony strażaka (do 63 szt.) Wymagane cechy Emisja sygnałów zapowiadających, komunikatów głosowych, kierowanie wybranych komunikatów na odpowiednie wyjścia stref nagłośnieniowych odbywa się automatycznie, zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem. Dobrze skonfigurowany scenariusz winien być dostosowany to topografii obiektu, i róznicować rodzaj komunikatu i strefy rozgłaszania w zależności od typu i lokalizacji zagrożenia. Pozwala to m.in. na automatyczne kierowanie ewakuacją wieloetapową dużych budynków. Każdemu komunikatowi mozna przyporządkować sygnał zapowiadający, poprzedzający emisję. System posiada wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, który jest synchronizowany między centralami. 5/27

7 Siedziba: Narama 214 Sterownik sieciowy jest wyposażony w pamięć komunikatów cyfrowych. Pojemność pamięci może być rozszerzona do 100 minut. Odtwarzacz komunikatów cyfrowych może odtwarzać jednocześnie 8 komunikatów. Procesor sieciowy zapamiętuje ponad 2000 komunikatów o alarmach, błędach, zdarzeniach serwisowych powstałych w systemie. Poszczególne komunikaty można przeglądać na wyświetlaczu sterownika. Przypisanie wyjść wzmacniaczy (linii głośnikowych, linii sygnalizatorów) do stref rozgłaszania jest całkowicie programowalne. Do jednej strefy rozgłaszania mozna przypisać jedną lub więcej linii głośnikowych. Jedna linia nie może obsługiwać więcej niż jednej strefy rozgłaszania. Każdy wzmacniacz jest osobno adresowanym urządzeniem, którego stan mozna obserwować za pomocą pola obsługi lub komputera nadzoru. Istnieje możliwość blokowania określonych linii głośnikowych, wzmacniaczy, z poziomu pola obsługi (po podaniu hasła). Umożliwia to dokonywanie zmian w konfiguracji z wyprzedzeniem i nowe zmiany mogą być wprowadzane do systemu, który nie pracuje. Wymiana danych między komputerem PC a sterownikiem sieciowym wykorzystuje standardowe narzędzia systemu operacyjnego Windows charakteryzujące się łatwością obsługi. Wystąpieniu błędu systemowego towarzyszy sygnał dźwiękowy, który cichnie po potwierdzeniu odczytu przez obsługę. Po usunięciu błędu lub awarii system automatycznie wycisza sygnał błędu. Za pośrednictwem stacji wywoławczych można dokonywać wywołań selektywnych. Jeśli dane wywołanie zostanie częściowo zakłócone przez wywołanie o wyższym priorytecie, emisja w strefach, w których nie doszło do konfliktu, będzie kontynuowana. Konfiguracja systemu wraz z komunikatami (w formacie wav) jest tworzona na komputerze, skąd jest przesyłana do kontrolera lub sieci kontrolerów. Komunikaty ostrzegawcze mogą być emitowane również w przypadku awarii sterownika sieciowego. 3 System SSP System sygnalizacji alarmu pożaru projektuje się tak, aby skutecznie kontrolować wyznaczony do ochrony obszar. Etap pierwszy obejmuje swoim zakresem zabezpieczenie budynku B1 poziomy: -3, - 2, -1. W pomieszczeniu dyspozytorni ( bud nr B1, pom. nr 01/84) znajdować się będzie centrala pożarowa. Zainstalowane urządzenia sygnalizacji pożarowej mają na celu możliwie wczesne wykrycie pożaru oraz alarmowanie o nim w celu podjęcia odpowiednich działań, jak np. ewakuacja ludzi, mienia, wezwanie straży pożarnej, załączenie systemów automatyki budynku (np. nadciśnienie w klatce schodowej) oraz uruchomienie instalacji DSO, która poinformuje pacjentów oraz personel budynku o powstałym zagrożeniu i sposobie ewakuacji. 3.1 Charakterystyka budynku Budynek Szpitala wykonano jako płytę monolityczną. Podzielony jest na 107 stref pożarowych (Zgodnie z Rozporządzenie nr 75 poz maksymalna strefa dla ZLII wynosi 2000,00m 2 ), będą stanowiły odrębną kondygnację w ramach segmentu budynkowego (np. A1, B2, C2, itp.), każda z nich dodatkowo będzie podzielona jest na podstrefy oddzielone drzwiami o wytrzymałości ogniowej 60 minut. 3.2 Założenia projektowe Zadaniem instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) zastosowanej w budynku jest: o podział obiektu na strefy pożarowe jak również na grupy ułatwiający szybką lokalizację źródła pożaru, o wykryciepożaru we wczesnym jego stadium, o powierzchnię dozorowania przez jedną czujkę dymu 100m 2 oraz powierzchnię dozorowania przez jedną czujkę temperaturową 30m 2, z uwzględniemem lokalizacji anemostatów instalacji wentylacyjnej i architektury pomieszczeń,o system detekcji pożarów i alarmu będzie zainstalowany na całym obszarze zagospodarowania. Powinien to być w pełni adresowalny i zintegrowany system monitorowania, wyposażony w moduł zdalnego powiadamiania połączony do czynnego 24 6/27

8 h/dobę załogowego centrum dla zapewnienia automatycznego wezwania miejscowej jednostki straży pożarnej, o każdy punkt systemu powinien mieć możliwość przypisania konkretnej nazwy własnej nadanej przez użytkownika, w taki sposób, aby ochrona obiektu mogła szybko zlokalizować źródło alarmu, o instalacjęsap należy połączyć z instalacjami wentylacji mechanicznej, windami, itp. w celu kontroli lub wyłączenia urządzeń w przypadku pożaru, w zakresie przewidzianym prawem budowlanym, o zaalarmowanie obsługi o zagrożeniu pożarowym w garażu, o uruchomienie instalacji DSO, o panele ekranowe powinny sygnalizować pożar i uszkodzenie elementów składowych systemu, o w centrum monitoringu BMS należy umieścić stację operatorską z oprogramowaniem do wizualizacji stanu pracy poszczególnych elementów systemu (działający w oparciu o grafikę komputerową), co zapewni natychmiastowe wizualne wskazanie miejsca alarmu.o w głównych punktach dostępu straży pożarnej do budynku należy umieścić dodatkowe stacje operatorskie panele dublujące sygnał jednostki głównej, co umożliwia wskazanie miejsca alarmu pożarowego i prowadzenie skutecznej akcji gaśniczej,o przesłanie sygnałów alarmowych do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. 3.3 Opis rozwiązań projektowych Budynek szpitala wyposażony jest w instalację elektryczną, teletechniczną, wodno kanalizacyjną i wentylacyjną. Czynnik zagrożenia pożarowego stanowią urządzenia techniczne, instalacje elektryczne, teletechniczne, nieostrożność ludzka, oraz sabotaż. Instalacja przeciwpożarowa oparta zostanie (w uzgodnieniu z użytkownikiem) na centrali sygnalizacji przeciwpożarowej UTC Fire&Security. Zastosowano system adresowalny, pętlowy, gwarantujący wysoką jakość funkcjonowania i niezawodność, pracujący w układzie dialogowym. Instalacja będzie wyposażona w czujniki wielosensorowe dając tym samym możliwość automatycznego uruchomienia systemu przeciwpożarowego. Zastosowane zostaną ręczne wyzwalacze, dzięki którym będzie istniała możliwość powiadomienia system o zaobserwowanym zagrożeniu zanim zareagują czujki. Centrale sygnalizacji pożaru zlokalizowane będą na poziomie -1 w segmencie B1 w pomieszczeniu dyspozytorni (chronionym czujką i ręcznym ostrzegaczem pożarowym). Centrala sygnalizacji pożaru będzie zasilana w energię elektryczną z lokalnej rozdzielni (poza zakresem opracowania). Należy wyposażyć ja w dwa akumulatory o pojemności pozwalającej na podtrzymanie napięcia zasilania przez 30 godzin. Centrala przystosowana jest do włączenia w sieć monitoringu. Sygnał alarmowy Pożar, Uszkodzenie z CSP może zostać doprowadzony poprzez łącza telefoniczne i/lub drogą radiową do PSP poprzez urządzenie transmisji alarmów UTAObsługa pierwszego etapu projektowanego oparta została na jednej centrali. Elementy systemu SSP powinny posiadać świadectwa dopuszczenia, aktualne w czasie oddania instalacji do eksploatacji, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniający, z dnia r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553). 3.4 Obszary wyłączone z nadzorowania systemu SSP System sygnalizacji pożaru zapewnia ochronę budynku B1 na poziomach : -3, -2, -1. Objęte są ochroną wszytkie pomieszczenia wyjątkiem obszarów, na których nie wymaga się ochrony zgodnie z specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS pkt to tych obszarów należą min: a) Łazienki, pomieszczenia natryskami, pralnie, ubikacje, pod warunkiem, że nie są one używane do przechowywania materiałów palnych lub odpadów b) W przestrzeniach między stropem właściwym a podwieszonym można nie stosować instalacji sygnalizacji pożaru, gdy: - odległość między stropem właściwym a podwieszonym nie przekracza 0.8 m, - nie występują instalacje bezpieczeństwa takie jak: oświetlenie awaryjne, kable sterownicze urządzeń przeciwpożarowych - wszystkie elementy ograniczające pomieszczenia (np. ściany, strop) są niepalne - nie ma możliwości silnego rozprzestrzenienia się ogni przez pustkę budowlana poza pomieszczenie, w którym powstał pożar. 7/27

9 Siedziba: Narama 214 Na dzień oddania dokumentacji po przeprowadzonej wizji lokalnej i konsultacjach z użytkownikiem, w projekcie przedstawiono pomieszczenia, w których nie wykonano ochrony ze względu na ich przeznaczenie. Jeżeli w trakcie eksploatacji budynku zmieni się przeznaczenie pomieszczeń wolnych z ochrony SSP, należy przeprowadzić konsultacje z projektantem niniejszego opracowania, względem z rzeczoznawcą ppoż. w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z koniecznością ochrony sygnalizacją SSP. 3.5 Elementy instalacji Centrala. Centrala systemu musi być wykonana w technologii wieloprocesorowej bazującej na systemie sieciowym. Musi być to urządzenie dedykowane do pracy w systemach ochrony życia. Modułowa struktura urządzenia musi zapewniać swobodną konfigurację wynikającą z potrzeb aplikacji bez konieczności stosowania nadmiarowości. Panel główny musi umożliwiać realizację zarówno funkcji wykrywania i sygnalizacji pożaru, jak i realizację systemu rozgłaszania alarmu. Swobodna komunikacja pomiędzy aplikacjami musi odbywać się w sposób sieciowy tak, aby możliwe było uzyskanie jak największej użyteczności systemu. Centrala systemu SAP musi zapewniać; > Wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca z dokładnością do elementu adresowalnego w komputerowym systemie wizualizacji, > Czas reakcji obciążonego systemu na zdarzenie alarmowe poniżej 3sek. Wykonanie całego algorytmu sterowania. > Kompensację czułości czujek dymu zamienionych miejscami, > Dwustopniowe alarmowanie, > Automatyczne powiadomienie jednostki PSP, > Automatyczne sterowanie urządzeniami ochrony przeciwpożarowej budynku np. klapami ppoż., bramami przeciwpożarowymi, centralkami oddymiającymi, > Uruchomienie sygnalizacji akustyczno - optycznej > Automatyczne uruchomienie nadawania komunikatów cyfrowych z dźwiękowego systemu ostrzegawczego w każdej strefie objętej pożarem, > Pełną integrację z użyciem protokołu komunikacyjnego z systemem DSO - pętla komunikacyjna światłowodowa. > Zamknięcie/otworzenie klap na kanałach wentylacji bytowej i pożarowej > Sterowanie zwalnianiem/ otwieraniem drzwi dymoszczelnych w strefie objętej pożarem, > Monitorowanie klap ppoż. na instalacji wentylacji i klimatyzacji, > Monitorowanie centralek sterujących zamknięciami przeciwpożarowymi, oddymiających oraz sterujących instalacjami napowietrzania grawitacyjnego i mechanicznego > Ręczne wysterowanie klap ppoż. na instalacji wentylacji i klimatyzacji, przez przyciski wbudowane w centrali > Ręczne wysterowanie wentylacji oddymiającej przez przyciski wbudowane w centrali > Możliwość odwzorowania stanu monitorowanych urządzeń na wskaźnikach diodowych wbudowanych w centrali > Obsługę do 10 pętli dozorowych w jednym panelu > Obsługę 250 urządzeń adresowalnych na pętli (dopuszczenie w certyfikacie) > Swobodną konfigurację panelu operatora / wyposażenie w przyciski i diody wskazujące -do 120 przycisków i 240 LED > Możliwość stosowania czujek różnych technologii w obrębie jednej centrali > Obsługę elektronicznie adresowanych urządzeń. > Obsługę linii lub pętli sygnalizatorów akustycznych > Wprowadzenie w stan serwisowy na czas przeglądu skutkujący brakiem reakcji sterowań podczas testowania elementów detekcyjnych. Sieć central; > Praca w światłowodowej/miedzianej/mieszanej sieci central > Praca sieciowa do 64 węzłów > Każdy węzeł sieci musi posiadać możliwość obsługi do 2500 urządzeń analogowych, 8/27

10 > Sieć musi posiadać możliwość uzyskania dostępu do wszystkich węzłów i punktów systemu z każdego miejsca sieci. > Zapewnić wewnętrzną sygnalizację zdarzeń z rozróżnieniem dźwiękowym typu. Osobne kolejki zdarzeń dla: alarmów pożarowych, usterek, blokad i alarmów technicznych Do projektu przyjęto rozwiązanie techniczne oparte na systemie sygnalizacji pożaru EST3 produkowanym przez UTC Fire&Security. Jest to urządzenie analogowe składające się z podzespołów, które są dobierane stosownie do potrzeb konkretnego systemu sygnalizacji pożaru. Unika się w ten sposób komponentów nadmiarowych, obciążających system. Większość elementów centrali ma postać Modułów Magistrali Lokalnej montowanych w gniazdach magistrali umieszczonej na płycie montażowej. W jednej obudowie mieści się od 1 do 3 płyt montażowych. Moduły pełnią różne funkcje; przetwarzanie danych, komunikacja z innymi centralami, dystrybucja mocy, komunikacja z urządzeniami pętlowymi itd. Każdy moduł może zostać uzupełniony o panel czołowy z przyciskami lub wskaźnikami LED, służący do dodatkowych sterowań lub sygnalizacji stanów systemu. Większość połączeń kablowych jest prowadzonych do zdejmowanych listew zaciskowych, co znacznie ułatwia montaż i późniejszą konserwację centrali Topologia systemu Przewiduje się wyposażenie budynku w sieć central systemu sygnalizacji pożaru z wyniesionym panelem operatorskim. Centralki połączone będą ze sobą z pomocą światłowodu wielomodowego, oraz z komputerową stacją z monitorem kolorowym 21 i stosownym oprogramowaniem do wizualizacji wszystkich elementów czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym czujek, zlokalizowaną w budynku B3 pomieszczeniu 1/31 rejestracja. Centrale SAP zlokalizowane będą w budynku B1 pomieszczeniu 01/84 centralna dyspozytornia. Centrale SAP i DSO połączone zostaną w sieć nadmiarową typu ring Czujki Projekt przewiduje ochronę całkowitą budynku przy zastosowaniu czujek automatycznych, ręcznych ostrzegaczy pożaru, oraz modułów monitorujących i czujników specjalnych (system zasysający). Niektóre strefy wyłączono z nadzorowania na podstawie odnośnych przepisów. Ogólne wymagania dla czujek - adresowalnych, mikroprocesorowych czujników; Zastosowana linia analogowych detektorów wczesnego ostrzegania musi zawierać zarówno urządzenia jednosensorowe, jak i wielosensorowe. Każdy detektor musi być wyposażony w mikroprocesor podejmujący niezależnie decyzję o zdarzeniu bazując na algorytmach porównujących w czasie stan komory detekcyjnej z widmem pożaru przechowywanym w pamięci. Mikroprocesor musi próbkować wszystkie elementy detekcyjne jednocześnie uwzględniając warunki pracy i natężenie zjawiska w celu rozpoznania prawdziwego pożaru i uniknięcia fałszywych alarmów. Filtry cyfrowe muszą eliminować sygnały, które nie są charakterystyczne dla zjawisk pożarowych. Detektor winien być wyposażony we własną pamięć, zawierającą m.in.: datę produkcji, unikalny numer seryjny, liczbę przepracowanych godzin, liczbę zgłoszonych przez detektor alarmów i uszkodzeń, aktualny poziom czułości oraz kompensacji środowiskowej. Detektory muszą w pełni wykorzystywać mechanizmy komunikacji cyfrowej, takie jak broadcast oraz polling. Maksymalny czas odpowiedzi całej pętli nie może przekroczyć 750ms. Maksymalny czas reakcji w pełni obciążonego systemu na alarm nie może przekroczyć 3s niezależnie od rozmieszczenia detektorów. System musi umożliwiać zarówno od strony technicznej, jak i formalnoprawnej podłączenie do 250 elementów na pętlę, czyli 125 detektorów i 125 modułów. Okablowanie pętli musi dopuszczać wykonanie kablem nieekranowanym i zapewnić długość pętli do 6000m przy zastosowaniu przekroju żyły 0.8mm 2 i podłączeniu 100 detektorów i 100 modułów. Sposób okablowania powinien dopuszczać do 124 rozgałęzień. Karta pętlowa centrali musi umożliwiać mapowanie i nadzór nad urządzeniami pętlowymi, czyli sczytanie struktury pętli wraz z lokalizacją urządzeń. Nadzór, czyli sygnalizacja zniknięcia urządzenia, zamiany miejsca/typu, wprowadzenia nowego urządzenia, zmiany progów alarmowych. 9/27

11 Możliwa musi być prezentacja i wydruk mapy urządzeń w porządku instalacji. Mapa musi pokazywać wszystkie elementy z opisami odnoszącymi się do lokalizacji i ich typami. Wykrywane również muszą być wszelkiego typu odczepy pętli. Jeżeli podczas uruchomienia lub czynności serwisowych nastąpi zamiana detektorów miejscami, karta pętlowa musi poinformować o takim zdarzeniu i jeżeli czujniki są tego samego typu automatycznie przeprogramować wszystkie dane charakterystyczne dla detektorów przypisanych do danych miejsc na pętli. Jeżeli detektory nie będą tego samego typu system zgłosi alarm techniczny przy zachowaniu sprawności działania. System mapowania w przypadku rozbieżności z założeniami wskaże zainstalowany typ czujki oraz spodziewany typ czujnika. Każdy detektor musi posiadać umiejętność dostosowania progów alarmowania do środowiska pracy. Kompensacja środowiskowa musi odbywać się w stosunku do każdego typu detektora w krótkim i długim czasie pracy w odniesieniu do zabrudzenia, kurzu, wilgotności, temperatury i jego wieku. Detektor musi wprowadzać poprawki nastaw, co najmniej sześć razy na godzinę. Czujniki muszą uśredniać poprawki w okresach 4 godzinnych i następnie w dłuższym czasie, co 24 godziny. W procesie decyzji o alarmie wykorzystywane są wszystkie przybliżenia warunków pracy. Mikroprocesor czujki wprowadzając wartości środowiska wynikające z kompensacji musi zgłosić alarm techniczny w przypadku osiągnięcia SMS do administratora systemu. W przypadku, gdy kompensacja środowiskowa osiągnie 100% centrala wyświetli alarm techniczny o konieczności natychmiastowego czyszczenia detektora. Do tego czasu sprawność detektora nie może być obniżona. Zabrudzone detektory muszą być ignorowane przez system i nie mogą powodować fałszywych alarmów. Detektory muszą identyfikować do 32 kodów diagnostycznych opisujących stan urządzenia z uwzględnieniem czułości odniesienia zdefiniowanych w fabryce. Raport czułości powinien opisywać procent zaciemnienia, który powoduje alarm detektora, procent kompensacji. Informacje te muszą być dostępne w czasie konserwacji systemu, a raport musi być generowany dla każdego urządzenia. W przypadku utraty komunikacji analogowej detektory automatycznie muszą przechodzić do konwencjonalnego trybu pracy zgodnie z zapisanymi poziomami czułości i zapisaną historią kompensacji. W przypadku aktywacji czujnika kontroler pętli musi wygenerować alarm pożarowy. Wszystkie urządzenia pętlowe muszą być adresowane elektronicznie bez użycia przełączników mechanicznych. Detektory muszą posiadać wskaźniki stanu pracy.80% nieczułości czujnika. Zdarzenie to musi być zaprogramowane w taki sposób, aby powiadomić obsługę o konieczności interwencji np wysłanie Jako podstawowe detektory dymu założono wykorzystanie mikroprocesorowych urządzeń serii SIGA. W gamie tych urządzeń znajdują się następujące detektory: Wielosensorowa czujka 4D - SIGA-IPHS (jonizacyjna, fotoelektryczna, termiczna) Użycie wielokryteriowego detektora serii Signature 4D umożliwia najszybszą detekcję pożarów w najszerszym spektrum wykrywalności bez konieczności określania, z jakimi zjawiskami pożarowymi zetkniemy się w danym środowisku. Czujnik multisensorowy dostarcza informacje z każdego ze swoich trzech sensorów; > czujnika optycznego rozproszeniowego dla dymu widzialnego, > czujnika jonizacyjnego dla niewidzialnych produktów spalania, > czujnika termicznego dla przyrostu temperatury. Wbudowany mikroprocesor w czasie rzeczywistym zbiera dane ze wszystkich czujników i podejmuje decyzję bazując na predefiniowanych kryteriach alarmu z uwzględnieniem zmian środowiskowych otoczenia. Wszystkie detektory muszą posiadają możliwość kompensacji od wpływu środowiska. Człon termiczny ma możliwość adaptacji do warunków środowiskowych. Próg alarmowania członu termicznego w zależności od środowiska pracy ustawiony będzie według przyrostu temperatury w czasie A 35 C oraz po przekroczeniu progu 57 C. Detektory rozproszeniowe i jonizacyjne posiadają czułość w granicach 2-12,13 % zadymienia/metr. Czułość detektora jest nastawialna w granicach regulacji. Próg prealarmu jest regulowany z przyrostem 0,05% od wartości 1,63% zadymienia/metr. Projekt przewiduje zabezpieczenie pomieszczeń w następujący sposób; 1. Drogi ewakuacyjne a) korytarze oraz przejścia ewakuacyjne objęte instalacją oddymiania mechanicznego; czujki dymu SIGA-IPHS optyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe b) obszary przyległe do dróg ewakuacyjnych z budynku, a nie oddzielone od nich pożarowo; czujki dymu SIGA-IPHS optyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe 10/27

12 c) klatki schodowe wraz z przedsionkami; czujki dymu optyczne SIGA-PSI i ręczne ostrzegacze pożarowe d) dostępne szyby kablowe i pomieszczenia elektryczne czujki dymu SIGA-IPHS jonizacyjno, optyczno, termiczne e) sale chorych oraz pomieszczenia personelu szpitalnego; czujki dymu SIGA-PSI optyczne f) sale operacyjne i inne ważne pomieszczenia; czujki dymu SIGA-IPHS jonizacyjno, optyczno, termiczne 2. Pozostałe pomieszczenia i obszary a) Sanitariaty niedozorowane b) przedsionki do sanitariatów optyczne czujki dymu c) pomieszczenia usługowe i biurowe; optyczne czujki dymu d) pomieszczenia wydzielone pożarowo takie jak maszynownie wentylacyjne i dźwigowe, rozdzielnie elektryczne, pompownie itp. czujki dymu optyczne Detektory muszą automatycznie przechodzić z trybu pracy nocnej na dzienną. Reakcja systemu na alarm i pre-alarm musi być programowana niezależnie. System wyposażony zostanie w szereg modułów kontrolno-sterujących instalowanych na pętlach dozorowych umożliwiających powiązanie go z innymi urządzeniami ochrony pasywnej i aktywnej. System SAP umożliwi realizację następujących zależności przyczyna / skutek: wyłączenie systemu wentylacyjnego (wentylacja bytowa), po wykryciu dymu przez czujkę w danej strefie, odcięcie systemu wentylacyjnego obsługującego pomieszczenia wydzielone pożarowo, w których wykryty został dym przez czujkę umieszczoną w pomieszczeniu, indywidualne uruchomienie instalacji wentylacji pożarowej napowietrzającej (wytwarzającej nadciśnienie) i oddymiającej oddzielnie dla poszczególnych stref oddymiania związanych z klatkami ewakuacyjnymi przeznaczonymi dla tych stref wraz z odpowiednim wysterowaniem klap przeciwpożarowych, sprowadzenie dźwigów osobowych na parter przy wykryciu zagrożenia, uruchomienie wentylacji oddymiającej mechanicznej w danych strefach dymowych w przy tym napowietrzanie klatek schodowych i korytarzy ewakuacyjnych (wytworzenie nadciśnienia i kompensacja ubytku usuwanego powietrza) uruchomienie wentylacji oddymiającej typu grawitacyjnego wraz z otwarciem otworów napowietrzających i uruchomieniem wentylatorów kompensacji ubytków usuwanego powietrza uruchomienie i sterowanie rozgłaszaniem pożarowym w zależności od przyjętego algorytmu. automatyczne komunikaty w obrębie jednej strefy mogą być zróżnicowane, umożliwiając np.: ewakuację tej samej strefy w różnych kierunkach w zależności od tego, która czujka/detektor wykryła zagrożenie Moduły sterujące Ze wszystkich urządzeń sterowanych przez centralę, do systemu zwrotnie muszą trafiać potwierdzenia o przejściu urządzeń w stan pracy w czasie pożaru. W celu uzyskania większej przejrzystości systemu centrala główna będzie filtrować powracające informacje i wskazywać na panelu głównym tylko stany nieprawidłowe. Do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi przewidziano zarówno interfejsy komunikacyjne sieciowe dla systemu DSO, jak i poprzez urządzenia we/wy. System musi współpracować z mikroprocesorowymi adresowalnymi urządzeniami we/wy. Komunikacja odbywa się po dwuprzewodowej magistrali komunikacyjnej z wykorzystaniem zarówno mechanizmów broadcastowych jak i protokołu odpytywania szeregowego (pooling). Wszystkie moduły muszą posiadać diodę sygnalizującą stan komunikacji z centralą. Funkcja poszczególnych modułów będzie determinowana ich typem oraz kodem określającym tryb pracy. Moduły podobnie jak czujki muszą być adresowane elektronicznie, a ich pozycja w systemie możliwa do odczytania i zaprezentowania w sposób graficzny. Moduły wyposażone są w pamięć, zawierającą m.in. datę produkcji, unikalny numer seryjny, kod określający tryb pracy (tzw. kod personalizujący), stałe czasowe W projekcie zastosowano moduły pełniące pewne określone funkcje; 11/27

13 Moduły jedno/dwu wejściowy SIGA-CT1/ SIGA-CT2 - do monitorowania stanu linii urządzeń konwencjonalnych z własnym zasilaniem lub innych urządzeń wyposażonych w styk bezpotencjałowy. W zależności od kodu personalizacji moduł pracuje jako; alarmowy bezzwłoczny, alarmowy z regulowaną zwłoką (do monitorowania czujników przepływu w instalacjach tryskaczowych), monitorujący kasowalny lub monitorujący niekasowalny. Moduł wyjściowy SIGA-CR - do sterowania wykonawczych urządzeń pożarowych, takich jak zwalniaki drzwi pożarowych, wentylatory, klapy itp. Urządzenie może pracować w trybie normalnie zwartym lub normalnie rozwartym. Przekaźnik wykonawczy może być obciążony prądem do 2A przy 24VDC. Moduł we/wy SIGA-IO urządzenie łączące w jednej obudowie funkcje modułu monitorującego i wykonawczego. W zależności od kodu personalizującego, może on działać na 10 różnych sposobów, mieszczących się w dwóch grupach; Zmiana stanu na wejściu powoduje wysterowanie wyjścia Wysterowanie wyjścia na polecenie centrali, monitorowanie wejścia, np. dla potwierdzenia Poniżej przedstawiono spis urządzeń we/wy. Adres Typ Opis sygnału Urządzenie sterowane/monitorowane modułu 1.67 SIGA-CR NC Załączenie nadciśnienia w klatce B SIGA-CR NC Załączenie nadciśnienia w klatce B SIGA-CR NC Załączenie nadciśnienia w klatce B Konfiguracja panelu operatorskiego i stacji wizualizacyjnej Projektowana centrala systemu zostanie zainstalowana w pomieszczeniu nadzoru i pełnić będą funkcję głównego panelu operacyjnego. Wyposażona zostanie w interfejs zapewniający nadzór i kontrolę nad całym systemem. Wymagania dla panelu operatora. 1. w pełni funkcjonalny wyświetlacz LCD z klawiaturą umożliwiającą nawigowanie i odczytanie wszystkich stanów i zdarzeń systemu 2. wizualizacja LED stanów (alarm, awaria) we wszystkich strefach logicznych, które zostały zdefiniowane w obiekcie. 3. wizualizacja LED stanów pracy i awarii detektorów specjalnych 4. wizualizacja LED stanów klap pożarowych podzielonych na sekcje (dla każdej sekcji) 5. ręczne wysterowanie przyciskiem poszczególnych sekcji kalp pożarowych 6. wizualizacja LED stanów pracy i awarii wentylatorów pożarowych z prostym i jednoznacznym sterowaniem ręcznym 7. wizualizacja LED stanów pracy urządzeń oddymiania grawitacyjnego i odcięć pożarowych z prostym i jednoznacznym sterowaniem ręcznym Panel musi zapewnić możliwość ręcznego wysterowania wszystkich urządzeń ochrony pożarowej połączonych z systemem SAP. Wysterowanie musi odbywać się poprzez wciśnięcie jednoznacznie opisanego przycisku, a zmiana stanu musi zostać zaprezentowana za pomocą diody LED przypisanej do konkretnego urządzenia (grupy urządzeń). Sposób sterowania musi być zaprogramowany tak, aby możliwe było uruchomienie urządzeń dla każdej strefy pożarowej osobno. 12/27

14 W centrali przewidziano montaż pola obsługi 3-LCD umożliwiającego realizację wszystkich funkcji opisanych przez normę EN-54. Pole wyposażone jest w wyświetlacz LCD raportujący wszelkie anormalne stany systemu, czyli uszkodzenia i alarmy. Swobodny dostęp i sterowanie wszystkich urządzeń zainstalowanych na pętlach umożliwia klawiatura operatora wyposażona w pola numeryczne oraz przyciski akcji definiowane przez normę. Jako że obsługa tak rozbudowanego systemu za pomocą niewielkiego ekranu LCD i prostych przycisków jest nieefektywna i nieprzejrzysta w centrali zainstalowano również panele wyposażone w diody LED oraz przyciski. Z uwagi na wymogi normatywne wszystkie sterowania mogą odbywać się wyłącznie z udziałem centrali SAP. Z uwagi na rozległość instalacji, aby ułatwić szybką lokalizację aktywnego detektora oraz diagnostykę systemu w obiekcie zostanie zainstalowana stacja wizualizacji systemu. Zostanie ona zrealizowana na klasycznej stacji PC w centrum monitoringu (bud nr B1, pom. nr 01/84), Oprogramowanie umożliwi; prezentację stanów wszystkich urządzeń zainstalowanych w systemie z dokładną lokalizacją na planach obiektu, mapy synoptyczne zorganizowane zostaną hierarchicznie, tak, aby obsługa systemu była prosta i intuicyjna, osobne okno przeznaczone będzie na prezentację zdarzeń i alarmów zarejestrowanych w systemie. (Do każdego zdarzenia musi być możliwość dopisania instrukcji postępowania, która pojawi się automatycznie.), do każdego zdarzenia operator musi mieć możliwość wprowadzenia swojego komentarza mapy obiektu muszą być zbudowane z grafik wektorowych, aby umożliwić ich powiększanie bez zniekształcania i rozmywania, komunikacja z centralą musi odbywać się z pośrednictwem protokołu natywnego. Jako stację wizualizacji zaprojektowano komputer klasy PC z ekranem dotykowym. Prezentacja systemu odbywać się będzie z udziałem oprogramowania np. Exitu (pro. Kenton) integrujący system nowoprojektowany z istniejącą centralą FP Linie dozorowe Projektowanie linii dozorowych oparto na założeniu, że maksymalna ilość elementów w pętli nie może przekroczyć 250. Wynika ono bezpośrednio z ilości wpisanych w certyfikat. System EST3 został dopuszczony do pracy z taką ilością urządzeń, jako, że zgodnie z wymogami normy EN54 po uszkodzeniu procesora urządzenia pętlowe komunikują się, i zostają podtrzymane funkcje sterowania. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez producenta urządzeń każda pętla dozorowa musi odpowiadać następującym parametrom: - minimalne napięcie zapewniające poprawną pracę elementów liniowych wynosi 15,2V - linie dozorowe mogą być wykonane w klasie A lub B w projekcie przyjęto tylko linie zamknięte (klasa A). Centrala identyfikuje numer linii dozorowej, numer elementu adresowalnego (czujki, przycisku). 3.7 Sterowanie i kontrolowanie urządzeń Sterowanie wentylacja bytową Na potrzeby wyłączenia wentylacji w budynku w czasie pożaru, należy odpowiednie moduły sterujące połączyć z szafami sterującymi wentylacji. Sterowanie wentylacja nadcisnieniową W budynkach wysokich klatki schodowe wyposażone są w system zapobiegający zadymieniu. W czasie wykrycia pożaru na tych klatkach centrala SAP uruchomi system nadciśnieniowy. Sterowanie klapami przeciwpożarowymi Zgodnie z archiwalnymi dokumentacjami oraz wybiórczą wizją lokalną klapy pożarowe wyzwalane są impulsowo poprzez cewkę wybijakową. Klapy nie posiadają mechanizmu 13/27

15 zazbrajającego klapy (wprowadzające w stan otwarcia). Do sterowania należy zastosować kable o odpornosci ogniowej PH90 i posiadające aktualne certyfikaty CNBOP. Monitorowanie central oddymiających System SAP będzie monitorował stan awarii i zadziałania central oddymiających. Monitoring cental sygnalizacji pożaru System SAP poprzez specjalny protokół komunikacyjny będzie komunikował się z istniejącymi centralami pożarowymi (prod. ARITECH), Sterowanie windą W przypadku pożaru w szybie windowym system sygnalizacji pożaru będzie sprowadzał windy na poziom ewakuacji (poziom 0). 3.8 Sposób prowadzenia instalacji Instalacje sygnalizacji pożaru należy wykonać przewodami: Linie sygnałowe sterujące klapami pożarowymi oraz zaworami ppoż. - HLGs 2x1,5 mm 2 Linie sterujące windą, nadciśnieniowym oddymianiem (niedopuszczenie do zadymiania drogi ewakuacji klatki schodowej)oraz szafami wentylacji - HLGs 2x1,5 mm 2 (dopuszcza się stosowanie innych kabli o odporności ogniowej PH90 i posiadające aktualne certyfikaty CNBOP) Linie dozorowe oraz kontrolne wykonane zostaną przewodem YnTKSY1x2x0,8 mm 2 Przewody instalacji sygnalizacji pożaru należy układać w rurkach RLHF lub korytach stalowych natynkowo względnie w rurkach karbowanych RGHF podtynkowo. Przewody o odporności ogniowej PH90 należy układać na konstrukcjach lub uchwytach posiadających certyfikat CNBOP świadczący o zachowaniu odporności na bezpośrednie działania ognia przez 90 minut. Należy dążyć do wykonania instalacji tak by ich oprzewodowanie było wykonane estetycznie, oraz z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Naszkicowane trasy linii przewodów są jedynie sugestią schematyczną wynikłą z potrzeby uwidocznienia wykonania połączeń. Stosowany wraz z kablem osprzęt łączniowy (np. puszki,) muszą spełniać wymóg przesyłu sygnału elektrycznego w warunkach działania wysokiej temperatury PH 90 określonych w PN-EN 50200:2006 lub E30-E90 zgodnie z DIN Osprzęt niezależnie od kabla powinien być mocowany do podłoża za pomocą odpowiednich środków pozwalającyc na utrzymanie odpowiedniej funkcji PH. Dotyczy to także bezpośrednio urządzeń łączeniowych (np. kostek zaciskowych) których obudowy (puszki) powinny być mocowane do podłoża. Przewody mocowane do podłoża powinny być przytwierdzone certyfikowanymi uchwytami i kołkami rozporowymi w odległości mniejszej niż 300mm. 3.9 Scenariusz działania SAP Współpracujące z centralą czujki pożarowe, pozwalają wykryć pożar w początkowej fazie rozwoju. Ich wysoka czułość mogłaby być przyczyną fałszywych alarmów, wynikających z reagowania czujek na czynniki zakłócające o cechach zbliżonych do czynników pożarowych. W projektowanym systemie minimalizację fałszywych alarmów uzyskuje się poprzez współdziałanie personelu z SAP, oraz zastosowanie czujek o dużej niezawodności (wyposażone we własny mikroprocesor z wczytanymi algorytmami dymu spalanych różnych materiałów wywołujących pożar). Scenariusz pożarowy daje personelowi możliwość określenia w ściśle określonym czasie czy dane zdarzenie: jest podstawą do wezwania straży pożarnej, może zostać zlikwidowane za pomocą podręcznych środków gaśniczych, jest wynikiem fałszywego zadziałania czujki. Zgodnie w wytycznymi normy system działać będzie w dwustopniowej organizacji alarmowania: 14/27

16 1. Wykrycie pożaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm I stopnia - uruchamia sygnalizację optyczną i dźwiękową na centrali systemu sygnalizacji pożaru gdzie zapewniony dozór całodobowy oraz: zaalarmowanie obsługi pomieszczenia dozoru alarmem I stopnia o wystąpieniu zagrożenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziałania czujnika obsługa potwierdza obecność personelu na panelu centrali systemu sygnalizacji pożaru w czasie T1 = 30s od rozpoczęcia alarmowania, brak potwierdzenia obecności obsługi w czasie T1 = 30s, spowoduje automatycznie przejście centrali z stan alarmu II stopnia i rozpoczęcie sterowań urządzeń i instalacji wg scenariusza opisanego poniżej, potwierdzenie obecności personelu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu T2 = 120 s, przeznaczonego na weryfikację przyczyny wystąpienia alarmu, po potwierdzeniu w czasie T1 swojej obecności na panelu pola obsługi, personel niezwłocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziałania czujki dymu udając się we wskazane miejsce, a następnie zależnie od stwierdzonych okoliczności: w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku zagrożenia pożarowego, uszkodzeniu czujki lub jej fałszywym zadziałaniu, obsługa centrali dokonuje skasowania alarmu I stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbędne działania w celu uniknięcia powstawania kolejnych alarmów fałszywych, na przykład poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie prac budowlanych, itp. w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziałania systemu lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek znamion pożaru, osoba dokonująca weryfikacji przyczyny wystąpienia alarmu niezwłocznie potwierdza wystąpienie zagrożenia poprzez naciśnięcie najbliższego przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), powodując tym samym przerwanie odliczania czasu T2 = 120s przeznaczonego na weryfikację alarmu oraz przejście systemu sygnalizacji pożaru w alarm II stopnia. brak reakcji obsługi w czasie T2 spowoduje przejście systemu sygnalizacji pożaru w alarm II stopnia i rozpoczęcie procedur sterowania instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi. Użycie jakiegokolwiek przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje automatycznie przejście systemu w stan alarmu II stopnia, z pominięciem czasu T1 oraz T2. 2. Przejście systemu sygnalizacji pożaru w stan alarmu II stopnia powoduje: Uruchomienie systemu DSO, Wysłanie komunikatu o zagrożeniu do Państwowej Straży Pożarnej, Załączenie nadciśnienia w klatkach schodowych wysokich, Wyłączenie wentylacji bytowej, Zamkniecie klap przeciwpożarowych, Zjazd kabin dźwigów na parter, otwarcie i zablokowanie ich drzwi w pozycji otwartej, Oddymianie w klatkach schodowych niskich zostanie załączane wyłącznie w przypadku zadymienia tych klatek lub z poziomu ręcznych przycisków oddymiających dedykowanych do współpracy z centralami oddymiającymi. Instalacje oddymianiającę są już funkcjonującymi instalacjami i nie są tematem niniejszego opracowania. Tabela z matrycą sterowań stanowi załącznik do niniejszego opracowania Zasilanie i dobór baterii Do miejsca montażu centralki pożaru należy doprowadzić wydzielony obwód zasilający (zasilanie gwarantowane) prowadzony tablicy rozdzielczej. Zasilanie należy wykonać przewodem YDY 3x2,5 i zabezpieczyć obwód wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B 6A. Zabezpieczenie należy opisać w rozdzielni zasilającej CENTRALA POŻAROWA. Do obwodu zasilającego CSP nie wolno przyłączać żadnych innych odbiorników energii. Podobnie dotyczy to zabezpieczenia stanowiska komputerowego. Zasilanie poza zakresem projektowym Dobierając wielkość baterii akumulatorów rezerwowych dla centrali należy kierować się zasadą, iż jej pojemność, w przypadku zaniku napięcia sieci, powinna wystarczyć przynajmniej na: 15/27

17 - 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy służby serwisowe są stale dostępne i dysponują odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym szybkie usunięcie awarii; - 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest możliwość naprawy awarii zasilania przez służby serwisowe w ciągu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmą prowadzącą konserwację instalacji); - 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione. Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić wymaganą 0,5 h pracę systemu w stanie alarmowania. Przyjęto do obliczeń opcję 30h pracy systemu przy założeniu, że administrator budynku będzie miał podpisaną umowę na konserwację systemu SAP uwzględniającą czas naprawy systemu w terminie krótszym niż 24h. W przypadku braku zasilania podstawowego nastąpi automatyczne przełączenie zasilania centralki na zasilanie bateryjnie. Centrala będzie wyposażona w zasilanie awaryjne składające się z dwóch akumulatorów 12V. Wielkość akumulatorów będzie tak dobrana by zagwarantować poprawność pracy całego systemu bez zasilania podstawowego do 30 godz. Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej większości instalacji wynosi 30h wstanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania przy spełnieniu warunków doboru akumulatorów. Pojemność akumulatora obliczamy ze wzoru: C min =1,25*(t 1 *SI dozór + t 2 *SI alarm ); gdzie C min minimalna pojemność baterii akumulatorów t 1 - czas pracy w stanie czuwania równy 30h SI dozór - całkowity prąd pobierany przez system w stanie dozoru t 2 - czas pracy w stanie alarmu równy 30min SI alarm - całkowity prąd pobierany przez system w stanie alarmu Obliczenie pojemności baterii dla centrali 1 L.p. Urządzenie Typ Ilość Alarm [ma] Pobór w czasie alarmu [ma] Praca normal [ma] Pobór w czasie czuwania [ma] 1 Procesor 3-CPU karta we/wy 3-IDC8/ karta 2 pętli siga 3-SDDC port szeregowy 3-RS pole obsługi z wyświetlaczem 3-LCD pole LED 3-12RY pole LED+przycisk 3-12/S1 RY całkowity pobór prądu ma Wymagana minimalna pojemność baterii Ah Długości pętli dozorowych. Wg wytycznych producenta maksymalna długość pętli dla przewodu nieekranowanego o przekroju 0,75mm2 wynosi 6000m. W zdanym przypadku długość pętli nie zbliża się do wartości krytycznej, oraz obciążenie pętli jest dalekie od maksymalnych 16/27

18 Uwaga Akumulatory należy wymieniać na nowe zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 3 (trzy) lata. Należy przeprowadzić symulacje pożaru w celu precyzyjnego oszacowania czasu T2. Jeżeli proponowany czas T2 (sugestia przedstawiona w specyfikacji techn. PKN-CEN/TS 54-14) będzie niewystarczający należy zmienić go po wcześniejszej akceptacji komendanta PSP Testy i pomiary systemu SAP Test linii dozorowych - test rezystancji linii - należy wykonać pomiary rezystancji poszczególnych pętli dozorowych, - test rezystancji izolacji - należy wykonać pomiary rezystancji izolacji poszczególnych pętli dozorowych. Do pomiaru należy użyć miernika posiadającego odpowiednie świadectwo homologacji. Test czujek dymu - test lokalizacji - należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu czujki (etykietę) i miejsca montażu z planami, - test poprawności działania - w celu sprawdzenia poprawności działania należy za pomocą urządzenia zadymiającego pobudzić czujkę do stanu zadziałania. Konsekwencją zadymienia czujki powinien być stan alarmowy wywołany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyświetlić informacje identyfikujące lokalizacje czujki. Uwaga: Testy zadymienia wykonywać dedykowanymi do tego celu imitatorem dymu i temperatury rekomendowanym przez producenta czujek. Test przycisków ROP - test lokalizacji - należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu przycisku ROP (etykietę) i miejsca montażu z planami, - test poprawności działania - w celu sprawdzenia poprawności działania należy pobudzić przycisk. Konsekwencją zadziałania powinien być stan alarmowy wywołany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyświetlić informacje identyfikujące lokalizacje, w którym przycisk jest zainstalowany. Test modułów - test lokalizacji - należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu na modułach (etykietę) i miejsca montażu z planami, - test poprawności działania - w celu sprawdzenia poprawności działania wszystkich wyjść i wyjść należy pobudzić centralę do stanu alarmu i dokonać kontroli prawidłowego zadziałania sterowników. Oczekiwane reakcję na stan pożarowy opisane zostały w niniejszym opracowaniu. Test centrali sygnalizacji pożaru - test lokalizacji - należy sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność miejsca montażu centrali z planami, - pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawności działania centrali należy pobudzić linię dozorową. Konsekwencją pobudzenia linii powinien być stan alarmowy wywołany w centrali alarmowej. Centrala powinna wyświetlić na wyświetlaczu zestaw informacji identyfikujących zagrożone pomieszczenie, strefę. Informacja ta powinna być zgodna z opisami zawartymi w projekcie. Linie sygnalizatorów powinny zostać wysterowane powodując zadziałanie elementów sygnalizacji dźwiękowej i optycznej Uwagi dla instalatora i użytkownika Przed przystąpieniem do instalowania systemu należy zapoznać się z dokumentacją wykonawczą. Zaistniałe różnego rodzaju kolizje, strefy niechronione - w czasie montażu należy zgłaszać do projektanta względnie do rzeczoznawcy ppoż. 17/27

19 Właściciel lub użytkownik budynku, jest zobowiązany do podłączenia centrali sygnalizacji pożaru z najbliższą komendą lub jednostką ratowniczo gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w sposób zapewniający automatyczne przekazywanie informacji o pożarze. Sposób połączenia systemu sygnalizacji pożaru właściciel jest obowiązany uzgodnić z właściwym miejscowo komendantem miejskim PSP. Użytkownik jest zobowiązany do podpisania umowy na konserwację systemu SAP uwzględniającą czas naprawy systemu w terminie krótszym niż 24h. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy stanowiące odrębną strefę pożarową należy wyszczelnić pianką względnie masą uszczelniającą ognioodporną o poziomie odporności równym odporności przegrody. Przewody instalacji ppoż. należy odpowiednio oznakować, tj. końce i początki pętli oznakować numerem pętli oraz przy przejściach przez kondygnacje w wydzielonych szachtach kablowych. Końce przewodów monitorujących i sterowniczych należy odpowiednio oznakować numerem sterowania. Po wykonaniu instalacji oraz stosownych pomiarach należy przeprowadzić funkcjonalne próby działania systemu wykonując symulacje pożaru w każdej strefie pożarowej odrębnie i wykonując Protokół uruchomienia i prób odbiorczych. Czujki powinny być tak usytułowane aby ich element detekcyjny znajdował się w granicach górnych 5% względem wysokości pomieszczenia. Montowane powinny być w odległości co najmniej 0,5 m od ścian i przepierzeń oraz powyżej 0,6m od anemostatów nawiewnych. ROP-y znajdujące się na obiekcie będą inicjował II stopień zagrożenia pożarowego. Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być umieszczane na wysokości 1,2m do 1,6m nad podłogą. Przewidziano stopniowanie alarmu, w czasie wykrycia zagrożenia pożarowego przez system SAP personel ma 30 sekund na potwierdzenie swojej obecności oraz następnie 120 sekund na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego. Ze względu na dużą rozpiętość obiektu po przeprowadzonych próbach może zaistnieć konieczność zmiany powyższych czasów. Zmiana ta musi być uzgodniona z miejscowym Komendantem PSP. Obsługa musi posiadać niezbędne przeszkolenie oraz wiedzę o architekturze budynku. W pomieszczeniu dozoru w którym zainstalowano centralę należy umieścić: - plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu, - krótką instrukcję postępowania w przypadku, gdy centrala zadziała, jak należy postępować w przypadku zaistnienia pożaru, kogo należy powiadomić, - zeszyt (rejestr) zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej, okresowego wyłączenia i wyposażenia systemu alarmowego pożaru. Prace instalacyjne, montażowe i inne związane z przedmiotem opracowania winna wykonywać firma posiadająca odpowiednie doświadczenie i wiedzę techniczną oraz świadectwo ukończenia kursu w zakresie montażu i uruchamiania projektowanego systemu. Instalacje należy wykonać ściśle według obowiązujących norm, zgodnie z wytycznymi CNBOP i przepisami BHP. Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawcę instalacji osób, które będą obsługiwać centralę. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji sygnalizacji pożarowej. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, Polskich Normach oraz instrukcjach obsługi urządzeń. Czynności te powinny być prowadzone co 3 miesiące w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta oraz specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS Należy dokonać kontroli poprawności działania minimum 25% czujek tak by przy przeglądzie rocznym wszystkie czujki i elementy systemu były sprawdzone. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzić próby sprawności działania całości systemu. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanieść do dokumentacji kolorem czerwonym Zestawienie materiałów podstawowych systemu SAP Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Dostawca/ Producent 1 Wielosensorowa czujka 4D - SIGA-IPHSI + gniazdo z izolatorem zwarć szt. 62 U TC 18/27

20 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Dostawca/ Producent 2 Ręczny ostrzegacz pożarowy SIGI-271 szt 6 U TC 3 Moduł wyjściowy SIGA-CR szt 3 UTC 4 Centrala SAP kpl. 1 UTC Kable 1 Przewód YnTKSY 1x2x0,8 mb Telefonika 2 Przewód HLGs 2x1,5 mb. 50 Telefonika 3 Kabel światłowodowy W-NOTKSD G50 6 włókien mb 15 Telefonika 4 Rura instalacyjna, typ RGHF 25 mb Marmat Dodatkowe materiały 1 Pianka uszczelniająca ognioodporna kpl. 1 Hilti 2 Opaski kablowe + kołki rozporowe ph90 szt Obo Betterman 3 Puiszka rozgałęźna PH90 typu FK 7045 mb. 2 HENSEL 4 Komputer klasy PC z ekranem dotykowym + oprogramowanie kpl 1 5 Materiały pomocnicze kpl. 1 Dopuszcza się stosowanie osprzętu innego producenta pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów od przedstawionych. Dopuszczenie zmian jedynie jest możliwe przez projektanta niniejszego opracowania i Inwestora. 4 System DSO 4.1 Założenia projektowe Celem opracowania jest przedstawienie sposobu instalacji, rozmieszczenia, uruchomienia i konfiguracji dźwiękowego sytemu ostrzegawczego w budynku Szpitala Rydygiera. Instalacja ta ma zapewnić techniczne wspomaganie ochrony przeciwpożarowej obiektu, a w szczególności umożliwić ostrzeganie o zagrożeniu w obiekcie, oraz pomóc w organizacji i sprawnym przebiegu ewakuacji ludzi z zagrożonych stref i z całego obiektu. Zgodnie z Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 art stosowanie systemu DSO wymagane jest w szpitalach o liczbie łóżek powyżej 200 z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi. 4.2 Urządzenia systemu Koncepcja budowy dźwiękowego systemu ostrzegawczego oparta została o system EST3. Jest to w chwili obecnej jedno z najoptymalniejszych rozwiązań do stosowania w tego typu obiektach, 19/27

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia

mcr Omega centrale sterująco-zasilające do systemów wentylacji pożarowej oraz systemów nadciśnienia ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Rys. Przykładowy system sterowania klapami pożarowymi oraz klapami napowietrzającymi oparty na centrali sterującej mcr Omega 200C. x2x0,8 x2x0,8 x2x0,8 x n kontrola 20V Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym.

Wysłanie do stacji monitorowania alarmów NOMY 2 sygnału o alarmie pożarowym. Załącznik nr 4 do Umowy Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z monitoringiem podłączonym do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (JRG PSP) Funkcjonalność systemu i procedura

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT

Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Panel Nagłośnienia EST-3 i Telefonów Pożarowych 3-ASU/FT Osiem cyfrowych kanałów informacyjnych, tylko dwa przewody Transmisja komunikatów przewodem miedzianym lub światłowodowym Automatyczne rozgłaszanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ podstawy projektowania ZAGADNIENIA PODSTAWOWE Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej

System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej System sygnalizacji pożarowej - centrale o architekturze rozproszonej POLON 6000 Rozproszona architektura centrali Modułowa, oparta na nowoczesnej technologii budowa Optymalna, wg potrzeb możliwość skalowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Inwestor: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu ul. Dąbrowskiego 113 41-500 Chorzów Nazwa i adres obiektu: Basen przy Pl. Powstańców Śląskich 1 41-500 Chorzów PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

2. Spis tomów projektu elektrycznego

2. Spis tomów projektu elektrycznego KOMPUTEROWEJ oraz REMONT SAL 22, 224, 225, 226 II PIĘTRA E415//2006 Projekt wykonawczy str. 1/8 2. Spis tomów projektu elektrycznego E415/1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE. E415/2 - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW DSO-01-006 INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO

SPIS RYSUNKÓW DSO-01-006 INSTLACJE DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO Zawartość SPIS RYSUNKÓW... 1 I. OPIS TECHNICZNY.... 2 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania.... 2 3. Instalacja sygnalizacji pożaru SAP.... 2 3.1 Stan istniejący.... 2 3.2 Stan projektowany....

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie:

Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie: AZZ/713-1/128/2015 Ogłoszenie na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem będzie: konserwacja systemu alarmu pożaru (SAP), dźwiękowego systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A str. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Parametry techniczne wyrobu wraz z odmianami. 4 3. Przepisy określające stosowanie puszek o odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej

TSZ 200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej Tablica przeznaczona jest do sterowania, kontroli i zasilania urządzeń w systemach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Definicje i określenia. Abonent

Definicje i określenia. Abonent Załącznik nr 1 do Wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMIANA INSTALACJI SAP 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Centrala MSMR-16 przeznaczona jest do monitorowania oraz rejestracji stężeń gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. niezawodny system wykrywania i sygnalizacji pożaru

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. niezawodny system wykrywania i sygnalizacji pożaru SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ niezawodny system wykrywania i sygnalizacji pożaru Urządzenia sygnalizacji pożarowej Satel pozwalają zrealizować niezawodny i nowoczesny system odpowiadający za bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2)

POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) POLON 6000 centrale o architekturze rozproszonej (część 2) Przełomowa koncepcja ochrony przeciwpożarowej obiektów Mariusz Radoszewski W numerze 2/2014 Zabezpieczeń omówiona została ogólna koncepcja budowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 ZAKRES USŁUG EKSPLOATACYJNO - KONSERWACYJNYCH L.p. ZAKRES USŁUG OBEJMUJE: Nr. Centrala telefoniczna AASTRA MATRA NEXSPAN 3L wraz z aparatami telefonicznymi oraz dedykowanym okablowaniem telefonicznym Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT ZADANIE I Numer sprawy:38/zp/2012 Nazwa i typ urządzenia poz. 1 Zestawienie parametrów technicznych Zestawu zasilającego IT Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i typ urządzeń poz. 2 Nazwa i typ urządzeń - poz.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo