PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE"

Transkrypt

1 PROFESJONALNY MULTIMETR CYFROWY ESCORT-99 DANE TECHNICZNE ELEKTRYCZNE Format podanej dokładności: ±(% w.w. + liczba najmniej cyfr) przy 23 C ± 5 C, przy wilgotności względnej nie większej niż 80%. Napięcie stałe w mv/ V Podzakres Rozdzielczość 50 mv 0,001 mv 0,05% + 50 *U2 500 mv 0,01 mv 1000 mv 0,1 mv 5 V 0,0001 V 0,025% V 0,001 V 500 V 0,01 V 0,03% + 5 Zabezpieczenie przed przeciążeniem 1000 V dla układów z prądem zwarciowym <0,3 A 1000 V 1000 V 0,1 V 1. Impedancja wejściowa: >1 GΩ na podzakresach 50 mv~1000 mv. Na podzakresach 5 V~1000 V, 10 MΩ (znamionowa), przy wyświetlaniu pojedynczym i jest połączona równolegle z 1,1 MΩ - jak przy wyświetlaniu podwójnym. 2. powinna wynieść 0,05%+5. Przed pomiarem sygnału należy zawsze użyć funkcji wskazywania wartości względnej (REL) do zerowania efektu termicznego (zwarcie sond przewodów pomiarowych). Napięcie przemienne w mv/ V (TRUE RMS: od 5% to 100% wartości pełnoakresowej) Podzkres Rozdzielczość 20~45 Hz 45~1 khz 1k~10 khz 10k~20 khz 20k~100 khz 50 mv 0,001 mv 1%+60 0,4%+40 0,7%+40 1,5%+40 3,5% mv 0,01 mv 1%+60 0,4%+25 0,4%+25 1,5%+40 3,5% mv 0,1 mv 1%+60 0,4%+25 0,4%+25 1,5%+40 3,5% V 0,0001 V 1%+60 0,4%+25 0,4%+25 1,5%+40 3,5% V 0,001 V 1%+60 0,4%+25 0,4%+25 1,5%+40 3,5% V 0,01 V 1%+60 0,4%+25 0,4%+25 1,5%+40 3,5%+120* V 0,1 V 1%+60 0,4%+40 0,4%+40 1,5%+40*3 Brak danych 1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 V skuteczne; 1000V skuteczne dla układów o prądzie zwarciowym < 0,3 A - na podzakresach mv. 2. Impedancja wejściowa: >1 GΩ na podzakresach 50 mv~1000 mv; 1,1 MΩ (znamionowa) połączona równolegle z < 100 pf na podzakresach 5V~1000V. 3. Napięcie wejściowe jest mniejsze od 200 V (wartość skuteczna). 4. Współczynnik szczytu 3. 1

2 Napięcie AC+DC mv/ V (TRUE RMS: od 5% d 100% wartości pełnozakresowej) Podzakres Rozdzielczość 30~45 Hz 45~1 k Hz 1k~10 khz 10k~20 khz 20k~100 khz 50 mv 0,001 mv 1,2%+80 0,4%+60 0,7%+60 1,5%+60 3,5% mv 0,01 mv 1,2%+65 0,4%+30 0,4%+30 1,5%+45 3,5% mv 0,1 mv 1,2%+65 0,4%+30 0,4%+30 1,5%+45 3,5% V 0,0001 V 1,2%+65 0,4%+30 0,4%+30 1,5%+45 3,5% V 0,001 V 1,2%+65 0,4%+30 0,4%+30 1,5%+45 3,5% V 0,01 V 1,2%+65 0,4%+30 0,4%+30 1,5%+45 3,5%+125* V 0,1 V 1,2%+65 0,4%+45 0,4%+45 1,5%+45*3 Brak danych 1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 V skuteczne; 1000 V skuteczne - w układach o prądzie zwarciowym < 0,3 A na podzakresach mv. 2. Impedancja wejściowa: >1 GΩ na podzakresach 50 mv~1000 mv; 1,1 MΩ (znamionowa) połączona równolegle z < 100 pf na podzakresach 5 V~1000 V. 3. Napięcie wejściowe mniejsze od 200 V, skuteczne. 4. Współczynnik szczytu 3. Poziom w db (obliczanie wyniku wskazania) Podstawa db Odniesienie Domyślna rezystancja odniesienia 1 mw (dbm) 1 ~ 9999 Ω 600 Ω 1 V (dbv) 1 V 1 V 1. Wynik w dbm jest wskazywany w decybelach mocy - powyżej lub poniżej 1 mw, lub w decybelach napięcia - powyżej lub poniżej 1 V. Stosowany do tego wzór bierze pod uwagę wynik pomiaru napięcia i wyspecyfikowaną impedancję odniesienia. w tym przypadku zależy od dokładności pomiaru napięcia, a ponadto od błędu obliczania równego 0,3 db, który powinno się dodać do dokładności. 2. Po wybraniu funkcji "db" przyrząd ustawia się w tryb automatycznej zmiany podzakresu pomiarowego. 3. Szerokość pasma jest taka jak przy pomiarze napięcia. 2

3 Prąd stały Podzakres Rozdzielczość Napięcie graniczne / bocznik Ochrona przed przeciążeniem 500 µa 0,01 µa 0,05% + 5 *U1 0,05 V (100 Ω) 440 ma 5000 µa 0,1 µa 0,05% + 5 *U1 0,5 V (100 Ω) 10 x 38 mm 50 ma 0,001 ma 0,15% + 5 *U1 0,08 V (1 Ω) a.c./d.c V 500 ma 0,01 ma 0,15% + 5 *U1 0,8 V (1 Ω) 30 ka/ szybki 5 A 0,0001 A 0,2% ,1 V (0,01 Ω) 11 A 10 A *U2 0,0001 A 0,2% + 5 0,21 V (0,01 Ω) 1. Zawsze przed pomiarem sygnału wyzerować wpływ efektu termicznego za pomocą funkcji wskazywania wartości względnej (REL), przy rozwartych sondach przewodów pomiarowych. Jeśli nie używa się funkcji REL, należy do dokładności pomiaru dodać dodatkowe 20 cyfr. Zjawisko termiczne występuje w następujących wypadkach: Niewłaściwa obsługa przy pomiarze: dużych napięć na podzakresach 50 V~1000 V, rezystancji, teście diody i pomiarze napięcia w mv. Po zakończeniu ładowania akumulatora. Zaleca się po pomiarze prądu większego od 500 ma, ostudzić przyrząd przez czas dwukrotnie dłuższy od czasu użytego na przyłożenie napięcia. 2. Prąd 10 A - ciągły, mierząc prądy większe od A przez 30 s maks., należy dodać do wyspecyfikowanej dokładności 0,5%. Po zakończeniu pomiaru prądu > 10 A, a przed pomiarem prądów małych, należy ochłodzić miernik przez czas dwukrotnie dłuższy od czasu przyłożenia napięcia pomiarowego. Prąd przemienny (TRUE RMS: od 5% do 100% wartości pelnozakresowej) Podzakres Rozdzielczość 20~45 Hz 45~2 khz 2k~20 khz 20k~100 khz 500 µa*u4 0,01 µa 1,5 % ,7% % % µa 0,1 µa 1,5% ,7% % % ma 0,001 ma 1,5% ,7% % % ma 0,01 ma 1,5% ,7% % % A 0,0001 A 2% + 40*U3 0,7% % + 60 Brak danych 10 A *U2 0,0001 A 2% + 40*U3 0,7% +20 <3 A/5 khz Brak danych Uwaga: 1. Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik szybki 0,44 A na podzakresie < 500 ma, i 11 A na podzakresach 5 A/10 A. 2. Prąd 10 A - ciągły, mierząc prądy większe od A przez 30 s maks., należy dodać do wyspecyfikowanej dokładności 0,5%. Po zakończeniu pomiaru prądu > 10 A, a przed pomiarem prądów małych, należy ochłodzić miernik przez czas dwukrotnie dłuższy od czasu przyłożenia napięcia pomiarowego. 3. Prąd wejściowy < 3 A skuteczny 4. Prąd wejściowy >35 µa skuteczny 5. Współczynnik szczytu 3 3

4 Prąd przemienny ze składową stałą (AC+DC) (TRUE RMS: od 5% do 100% podzakresu) Podzakres Rozdzielczość wskazania 30~45 Hz 45~2 khz 2k~20 khz 500 0,01 µa 1,6% ,8% ,1% + 85 µa*u µa 0,1 µa 1,6% ,8% ,1% ma 0,001 ma 1,7% ,9% ,2% ma 0,01 ma 1,7% ,9% ,2% A 0,0001 A 2,2% +50*U3 0,9% ,2% A *U2 0,0001 A 2,2% +45*U3 0,9% + 25 <3 A/5 khz Ochrona przed przeciążeniem 440 ma 10x38 mm a.c./d.c V 30 ka/ szybki 11 A 1. Ochrona przed przeciążeniem: Bezpiecznik szybki 0,44 A na < 500mA, i 11 A na 5 A/10 A. 2. Prąd 10 A ciągły, i dodatkowy błąd 0,5% dodawany do wyspecyfikowanej dokładności, gdy mierzy się prądy większe od 10 A~20 A przez maksymalnie 30 s. Po pomiarze prądu większego od 10 A, należy przed pomiarem prądu o małej wartości, ochłodzić przyrząd przez czas dwukrotnie dłuższy od czasu pomiaru prądu dużego. 3. Prąd wejściowy < 3 A (skuteczny) 4. Prąd wejściowy > 35 µa (skuteczny) 5. Współczynnik szczytu 3 Zamrażanie wartości szczytowej (PEAK HOLD) (wychwytywanie zmian) Szerokość sygnału Pojedyncze zdarzenie >1ms Powtarzalne sygnały >250 µs przy pomiarze prądu stałego na podzakresach: napięcia w mv/ napięcia / prądu 2% na wszystkich podzakresach 2% na wszystkich podzakresach 4

5 Rezystancja Podzakres Rozdzielczość wskazania Prąd pomiarowy Ochrona przed przeciążeniem 500 Ω *U3 0,01 Ω 0,05% ,0 ma 5 kω *U3 0,000 1kΩ 0,38 ma 50 kω 0,001 kω 0,05% µa 1000 V 500 kω 0,01 kω 3,8 µa wartość skuteczna 5 MΩ 0,0001 MΩ 0,15% na *U1 50 MΩ *U4 0,001 MΩ 1% na 500 MΩ 0,01 MΩ 3%+10<200 MΩ 8%+10>200 MΩ 200 na 500 ns*u5 0,01 ns 1% na 1. Ochrona przed przeciążeniem: 1000 V (skuteczne) w układach o prądzie zwarciowym < 0,3 A. 2. Maksymalne napięcie przy nieobciążonych gniazdach pomiarowych: <+4,8 V. 3. Dokładności na podzakresach 500 Ω i 5 kω podano przy założeniu, że wcześniej skorzystano z funkcji "wskazywania wartości względnej" (REL), aby uwzględnić wpływ na wynik pomiaru rezystancji przewodów pomiarowych i efektu termicznego. 4. Wilgotność względna jest specyfikowana na podzakresie 50 MΩ na < 60%. 5. na podzakresie pomiarowym konduktancji jest specyfikowana dla wartości <50 ns i po wykonaniu kalibracji za pomocą funkcji REL przy rozwartych przewodach pomiarowych. 6. Natychmiastowa sygnalizacja ciągłości: wbudowany sygnalizator dźwiękowy włącza się, gdy rezystancja jest mniejsza od 10,0 Ω. Test diody / ciagłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową Zakres Rozdzielczość Prąd pomiarowy Napięcie przy nieobciążonych gniazdach Dioda 0,1 mv 0,05% + 5 ok. 1,0 ma <+4,8 V d.c. 1. Ochrona przed przeciążeniem: 1000 V (skuteczne) w układach o prądzie zwarciowym < 0,3 A. 2. Wbudowany sygnał dźwiękowy włącza się, gdy wskazanie jest mniejsze od ok. 50 mv. 5

6 Pojemność Podzakres Rozdzielczość Szybkość pomiaru przy wskazaniu pełnozakresowym 10,000 nf 0,001 nf 1% ,00 nf 0,01 nf 1000,0 nf 0,1 nf 4 razy / s 10,000 µf 0,001 µf 100,00 µf 0,01 µf 1% ,0 µf 0,1 µf 1 raz/ s 10,000 mf 0,001 mf 0,1 razy/ s 100,00 mf 0,01 mf 3% ,01 razy/ s 1. Ochrona przed przeciążeniem: 1000 V skuteczne w układach o prądzie zwarciowym <0,3 A. 2. Przy sprawdzaniu kondensatora foliowego lub lepszego z wykorzystaniem funkcji REL do zerowania pozostałości szczątkowej. 3. Maksymalna wskazanie wyświetlacza wynosi dla każdego podzakresu Temperatura Typ sondy Zakres pomiaru Rozdzielczość K -200 C ~ 1372 C 0,1 C 0,3% + 3 C -328 F ~ 2502 F 0,1 F 0,3% + 6 F J -210 C ~ 1200 C 0,1 C 0,3% + 3 C -346 F ~ 2192 F 0,1 F 0,3% + 6 F 1. Podana dokładność nie zawiera dokładności sondy temperaturowej (termopary), ponadto czujnik sondy dołączonej do multimetru powinien być umieszczony w miejscu pomiaru na godzinę przed pomiarem lub wcześniej. 6

7 Częstotliwość Podzakres Rozdzielczość Min. częstotliwość sygnału wejściowego 99,999 Hz 0,001 Hz 999,99 Hz 0,01 Hz 9,9999 khz 0,0001 khz 0,02% Hz 99,999 khz 0,001 khz 999,99 khz 0,01 khz <600 khz Ochrona przed przeciążeniem: 1000 V; <20,000,000 VxHz Czułość przy pomiarze napięcia CZUŁOŚĆ i POZIOM WYZWALANIA MINIMALNA CZUŁOŚĆ ZAKRES SYGNAŁU (PRZEBIEG SINUSOIDALNY, WEJŚCIOWEGO wartość skuteczna) (Maksymalny sygnał wejściowy dla wyspecyfikowanej dokładności = 10 x podzakres lub 1000 V) 20 Hz khz >200 khz khz Poziom wyzwalania dla sygnału d.c. <100 khz >100 khz khz 50 mv 10 mv 25 mv 10 mv 25 mv 500 mv 70 mv 150 mv 70 mv 150 mv 1000 mv 120 mv 300 mv 120 mv 300 mv 5 V 0,3 V 0,5 V 0,6 V 1,5 V 50 V 3 V 5 V 6 V 15 V 500 V 30 V < 100 khz brak danych 60 V brak danych 1000 V 50 V <100 khz brak danych 120 V brak danych 7

8 pomiaru współczynnika wypełnienia i szerokości impulsu bazują na sygnale prostokątnym 5 V doprowadzonym do wejścia przyrządu ustawionego na podzakres 5 V d.c. Przy doprowadzonym sygnale przemiennym (przyrząd ustawiony w tryb a.c.) współczynnik wypełnienia impulsu można mierzyć w zakresie 5%~95%, gdy częstotliwość sygnału wejściowego >20 Hz. WSPÓŁCZYNNIK WYPEŁNIENIA: TRYB PODZAKRES przy wskazaniu pełnozakresowym Typ sygnału wejściowego: stały (d.c.) 0,01%~99,99% 0,3% na khz + 0,3% SZEROKOŚĆ IMPULSU: PODZAKRES Rozdzielczość 500 ms 0,01 ms 0,2% ms 0,1 ms 0,2% + 3 Szerokość impulsu zarówno dodatniego jak i ujemnego powinna być większa od 10 µs, należy też uwzględnić podzakres pomiarowy współczynnika wypełnienia. Zakres pomiarowy szerokości impulsu jest określony przez częstotliwość sygnału. Czułość pomiaru prądu Podzakres pomiarowy Minimalna czułość (sygnał sinusoidalny, wartość skuteczna) 20 Hz ~ 20 khz 500 µa 100 µa 5000 µa 250 µa 50 ma 10 ma 500 ma 25 ma 5 A 1 A 10 A 2,5 A Wartość maksymalną sygnału wejściowego podano w punkcie dotyczący pomiaru prądu przemiennego. 8

9 Częstościomierz Dzielnik 1 (wyświetlacz pomocniczy - 1 ) Podzakres Rozdzielczość Czułość Min. częstotliwość sygnału wejściowego 99,999 Hz 0,001 Hz 999,99 Hz 0,01 Hz 100 mv skuteczne 9,9999 khz 0,0001 khz 0,002% + 5 0,5 Hz 99,999 khz 0,001 khz 999,99 khz 0,01 khz 9,9999 MHz 0,0001 MHz <2 MHz 200 mv skuteczne Dzielnik 100 (wyświetlacz pomocniczy -100 ) Podzakres Rozdzielczość Czułość Min. częstotliwość sygnału wejściowego 9,9999 MHz 0,0001 MHz 0,002% mv skut. 1 MHz 99,999 MHz 0,001 MHz <20 MHz 500 mv skut. 1. Maksymalny poziom mierzonego sygnału: < 30 Vpp. 2. Minimalna częstotliwość mierzonego sygnału w dolnym podzakresie częstotliwości jest ustawiana w trakcie włączania przyrządu, aby zwiększyć szybkość pomiaru. 3. Wszystkie częstościomierze są wrażliwe na błędy powstające przy pomiarze sygnałów niskonapięciowych i małych częstotliwościach. Aby uniknąć błędów pomiarowych, należy ekranować układy wejściowe, uniemożliwiając im w ten sposób zbieranie sygnałów zakłócających. 4. pomiaru współczynnika wypełnienia i szerokości impulsu bazuje na sygnale wejściowym prostokątnym 5 V i wyłączonym dzielniku sygnału wejściowego. WSPÓŁCZYNNIK WYPEŁNIENIA: Zakres przy wskazaniu pomiaru pełnozakresowym 0,01%~99,99% 0,3% na khz + 0,3% SZEROKOŚĆ IMPULSU: Podzakres Rozdzielczość 500 ms 0,01 ms 0,2% ms 0,1 ms 0,2% + 3 Uwaga: Szerokość impulsu zarówno dodatniego jak i ujemnego powinna być większa od 10 µs, należy też uwzględnić zakres współczynnika wypełnienia. Zakres szerokości impulsu jest określony częstotliwością sygnału. 9

10 WYJŚCIE SYGNAŁU PROSTOKĄTNEGO Sygnał wyjściowy Podzakres Rozdzielczość Częstotliwość 0,5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 240, 300, 400, 480, 600, 800, 1200, 1600, 2400, 4800 Hz 0,01 Hz 0,005 % +2 Współczynnik 0,4% wartości 0,39% ~ 99,60% 0,390625% wypełnienia *U1 pełnozakresowej *U3 Szerokość Podzakres / 0,2 ms + podzakres 1 / częstotliwość impulsu *U1 256 / 256 Amplituda Ustalona 0 V~ +2,8 V 0,1 V 0,2 V 1. Przy ustawianiu współczynnika wypełnienia i szerokości impulsu szerokość impulsu zarówno dodatniego jak i ujemnego powinna być większa niż 50 µs przy różnych częstotliwościach. W przeciwnym wypadku dokładność i podzakres będą inne niż zdefiniowane. 2. Impedancja wyjściowa: 3,5 kω maks. 3. Przy częstotliwości sygnału większej od 1 khz, należy dodać do wyspecyfikowanej dokładności dodatkowy błąd wynoszący 0,1% na khz. 10

KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE

KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE KALIBRATOR - MULTIMETR ESCORT 2030 DANE TECHNICZNE 1. Dane ogólne Wyświetlacz: Wyświetlacze główny i pomocniczy wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) mają oba długość 5 cyfry i maksymalne wskazanie 51000.

Bardziej szczegółowo

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE

ESCORT OGÓLNE DANE TECHNICZNE ESCORT 898 - OGÓLNE DANE TECHNICZNE Wyświetlacz: Oba pola cyfrowe główne i pomocnicze wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) mają oba długość 5 cyfry i maksymalne wskazanie 51000. Automatyczne wskazanie

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne

Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Laboratoryjny multimetr cyfrowy Escort 3145A Dane techniczne Dane podstawowe: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach

Bardziej szczegółowo

Escort 3146A - dane techniczne

Escort 3146A - dane techniczne Escort 3146A - dane techniczne Dane wstępne: Zakres temperatur pracy od 18 C do 28 C. ormat podanych dokładności: ± (% wartości wskazywanej + liczba cyfr), po 30 minutach podgrzewania. Współczynnik temperaturowy:

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE

SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE SAMOCHODOWY MULTIMETR DIAGNOSTYCZNY AT-9945 DANE TECHNICZNE Przyrząd spełnia wymagania norm bezpieczeństwa: IEC 10101-1 i EN-PN 61010-1. Izolacja: podwójna, druga klasa ochronności. Kategoria przepięciowa:

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Gdańsk, 13.04.2016r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 6/D/SKO/2016 I. Przedmiot zamówienia: Dostawa multimetru cyfrowego II. Opis przedmiotu zamówienia: Dane ogólne (wymagania minimalne,

Bardziej szczegółowo

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B

Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B Multimetry cyfrowe Agilent U1251B, U1252B i U1253B Seria cyfrowych multimetrów przenośnych Agilent U1250B dzięki swojej funkcjonalności znajdzie zastosowanie w najbardziej wymagających aplikacjach. Seria

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY TES 2360 #02970 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. SPECYFIKACJE 1.1. Specyfikacje ogólne. Zasada pomiaru: przetwornik z podwójnym całkowaniem; Wyświetlacz: LCD, 3 3 / 4 cyfry; Maksymalny odczyt: 3999;

Bardziej szczegółowo

LABORATORYJNY MIERNIK RLC ELC 3133A DANE TECHNICZNE

LABORATORYJNY MIERNIK RLC ELC 3133A DANE TECHNICZNE LABORATORYJNY MIERNIK RLC ELC 3133A DANE TECHNICZNE 1 OGÓLNE DANE TECHNICZNE Mierzone parametry Typ układu pomiarowego L/C/R/D/Q/θ Indukcyjność (L) Tryb domyślny układ szeregowy Pojemność / rezystancja

Bardziej szczegółowo

MIERNIK RLC ESCORT ELC-133A Ogólne dane techniczne

MIERNIK RLC ESCORT ELC-133A Ogólne dane techniczne Mierzone parametry Układ pomiarowy MIERNIK RLC ESCORT ELC133A Ogólne dane techniczne L/C/R/D/Q/Θ Indukcyjność (L) Tryb domyślny szeregowy Pojemność / rezystancja (C/R) Tryb domyślny równoległy Wyświetlacze

Bardziej szczegółowo

MIERNIK RLC ESCORT ELC-132A DANE TECHNICZNE

MIERNIK RLC ESCORT ELC-132A DANE TECHNICZNE MIERNIK RLC ESCORT ELC132A DANE TECHNICZNE Ogólne dane techniczne Mierzone parametry Układ pomiarowy ELC132A L/C/R/D/Q Indukcyjność (L) Tryb domyślny szeregowy Pojemność / rezystancja (C/R) Tryb domyślny

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-585

MULTIMETR CYFROWY AX-585 MULTIMETR CYFROWY AX-585 Instrukcja obsługi Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3. Funkcje... 4 4. Prowadzenie pomiarów... 8 5. Utrzymanie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE:

KT 890 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE: 2. DANE TECHNICZNE: MULTIMETRY CYFROWE KT 890 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. WPROWADZENIE: Mierniki umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Gotronik. UT195DS multimetr cyfrowy uniwersalny Uni-t

Gotronik. UT195DS multimetr cyfrowy uniwersalny Uni-t UT195DS multimetr cyfrowy przemysłowy Cena : 700,00 zł Nr katalogowy : UT195DS Producent : Uni-t Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 31-12-2017 UT195DS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AX-582 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, temperatury, częstotliwości, testu ciągłości,

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173

V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 V & A VA312 Multimetr cęgowy Numer katalogowy - # 5173 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSKOP SAMOCHODOWY ESCORT 328C DANE TECHNICZNE

DIAGNOSKOP SAMOCHODOWY ESCORT 328C DANE TECHNICZNE DIAGNOSKOP SAMOCHODOWY ESCORT 328C DANE TECHNICZNE Dane ogólne Poniżej podano dane techniczne następujących urządzeń wchodzących w skład analizatora: - dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego z pamięcią (szybkość

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588B

MULTIMETR CYFROWY AX-588B MULTIMETR CYFROWY AX-588B Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH

KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH KALIBRATORY SOND TEMPERATUROWYCH ESCORT-21 / ESCORT-22 DANE TECHNICZNE Porównanie funkcji kalibratorów: Escort 21 Escort 22 Kalibrator termopar / tester pętli Kalibrator termopar / termometr Kalibracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMOCHODOWY MULTIMETR CYFROWY TES 1550 #02969 INSTRUKCJA OBSŁUGI! 1. WSTĘP. Miernik jest przenośnym multimetrem cyfrowym zaprojektowanym do pomiarów: obrotów silnika spalinowego (tachometr indukcyjny);

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 Typ: EG-MPI-505 Cyfrowy wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M9805G #02998 MULTIMETR CĘGOWY! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Aby uniknąć zniszczenia

Bardziej szczegółowo

4. Dane techniczne 4.1. Pomiar częstotliwości Zakres pomiaru Czas pomiaru/otwarcia bramki/

4. Dane techniczne 4.1. Pomiar częstotliwości Zakres pomiaru Czas pomiaru/otwarcia bramki/ 9 2. Przeznaczenie przyrządu Częstościomierz-czasomierz cyfrowy typ KZ 2025A, KZ 2025B, KZ2025C,K2026A, KZ2026B i KZ 2026C jest przyrządem laboratoryjnym przeznaczonym do cyfrowego pomiaru: - częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A

Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Multimetr cyfrowy 6w1 AX-190A Instrukcja obsługi 1. Zasady bezpieczeństwa NIGDY nie należy stosować napięcia lub prądu do miernika, który przekracza określone wartości maksymalne. Funkcja Maksymalne wartości

Bardziej szczegółowo

Fluke True-rms z serii 170 Multimetry cyfrowe

Fluke True-rms z serii 170 Multimetry cyfrowe DANE TECHNICZNE Fluke True-rms z serii 170 Multimetry cyfrowe Multimetry cyfrowe Fluke z serii 170 to wyznaczające standardy w przemyśle przyrządy do wyszukiwanie i usuwania awarii w układach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

M 830 M 830 BUZ M 838

M 830 M 830 BUZ M 838 MULTIMETRY CYFROWE M 830 M 830 BUZ M 838 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu użytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. 1. WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX Połączenie w jednej obudowie generatora funkcyjnego, częstościomierza, zasilacza stabilizowanego i multimetru. Generator funkcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY AteX UT 93 #02955 PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK CĘGOWY #5490 DT-3368 Charakterystyka: wyświetlacz 4 cyfry kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V pomiar True RMS automatyczna zmiana zakresu pomiar prądu zmiennego i stałego do

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE MIERNIK MOCY. wyłączenia zasilania.

DANE TECHNICZNE MIERNIK MOCY. wyłączenia zasilania. DANE TECHNICZNE 3333 MIERNIK MOCY wyłączenia zasilania. 1. Ogólne dane techniczne Środowisko pracy Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy Zakres temperatur i wilgotności składowania Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 #

Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # Instrukcja obsługi Multimetr SMD-100 # 3472 4 Prawidłowe usuwanie produktu Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC/DC AX-203 Ω Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 33 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 33 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1. WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M

INSTRUKCJA OBSŁUGI. MINI MULTIMETR CYFROWY M M INSTRUKCJA OBSŁUGI MINI MULTIMETR CYFROWY M - 838 M - 838+ www.atel.com.pl/produkt.php?hash=02915! 1 2 I. WPROWADZENIE Przed przystąpieniem do normalnej eksploatacji miernika, prosimy zapoznać się z możliwościami

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280

UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 UNI-T UT39A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - UT39A # 5278 UT39B # 5279 UT39C # 5280 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155

CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 CYFROWY MULTIMETR TRUE RMS Z AUTOMATYCZNĄ ZMIANĄ ZAKRESU AX-155 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, żeby zapewnić sobie najwyższe

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY. True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3130B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 2. SPECYFIKACJA...3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI...3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...5

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY

AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY AUTOMATYCZNY MULTIMETR CYFROWY True RMS CIE 3129B INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Strona 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. SPECYFIKACJA... 3 3. ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI... 3 4. OBSŁUGA MIERNIKA...

Bardziej szczegółowo

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178

Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 Mastech MS8222 Multimetr cyfrowy Numer katalogowy - # 5178 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931

INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9931 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9931 to przemysłowy multimetr RLC rozbudowany o wiele funkcji pomiarowych. Mierzy napięcie i prąd AC/DC, rezystancję, indukcyjność,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAŁĄCZNIK I DO SIWZ Lp. Urządzenie Ilość szt/ komp Wymagania min. stawiane urządzeniu KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Zestaw edukacyjny do pomiarów biomedycznych - Zestaw edukacyjny przedstawiający zasady

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi

MULTIMETR CYFROWY AX-588. Instrukcja obsługi MULTIMETR CYFROWY AX-588 Instrukcja obsługi 1. Wiadomości ogólne Multimetr umożliwia pomiar napięć i prądów stałych oraz zmiennych, rezystancji, pojemności, indukcyjności, temperatury, częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-100

MULTIMETR CYFROWY AX-100 MULTIMETR CYFROWY AX-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 1. Nie podawaj na wejście wartości przekraczającej wartość graniczną podczas pomiarów. 2. Podczas pomiarów napięcia wyŝszego

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - #

UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # UNI-T UT33B/C/D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33B - # 5281 UT33C - # UT33D - # INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń

Bardziej szczegółowo

Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-520 Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-520 Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

KT 30 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1

KT 30 MULTIMETRY CYFROWE INSTRUKCJA OBSŁUGI. Strona 1 MULTIMETRY CYFROWE KT 30 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE: Mierniki

Bardziej szczegółowo

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Temat: Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych INSTYTUT SYSTEMÓW INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ WYDZIAŁ: KIERUNEK: ROK AKADEMICKI: SEMESTR: NR. GRUPY LAB: SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ W LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Tester MT3000e należy do nowej generacji szerokopasmowych testerów telekomunikacyjnych. Jest on idealnie przystosowany do odbiorów i badań sygnałami analogowymi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC CHY 20 INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD... 4 Pomiar napięcia

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640 Zasadniczą częścią przyrządu jest wzmacniacz napięcia mierzonego. Jest to układ o wzmocnieniu bezpośred nim, o dużym współczynniku wzmocnienia i dużej rezystancji wejściowej,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK UNIWERSLANY UNI-T UT890C+/D MIE0306 INSTRUKCJA OBSŁUGI KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA Nie należy używać miernika, jeżeli klapka baterii jest otwarta. Grozi to porażeniem elektrycznym. Przełącznik trybu

Bardziej szczegółowo

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901

MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 INSTRUKCJA OBSŁUGI MAS343 #2999 MAS344 #3900 MAS345 #3901 MULTIMETR CYFROWY Z INTERFEJSEM RS-232! 1. INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Przed przystąpieniem do pomiarów lub naprawy miernika należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50

MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MULTIMER CYFROWY SERIA UT50 MIE0014 MIE0015 MIE0016 MIE0017 MIE0018 MIE0019 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy, seria UT50. Aby używanie przyrządu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI

UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI UNIWERSALNY MIERNIK z pomiarem RLC i temperatury CHY 21C INSTRUKCJA OBSŁUGI INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI... 3 DANE OGÓLNE... 3 SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA... 3 POMIARY... 4 Przycisk MAX HOLD...

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne

Axiomet AX Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Cechy charakterystyczne Axiomet AX-150 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EnergyLab VC97M. VC97M Multimetr uniwersalny automat AC/DC 20A

Instrukcja obsługi. EnergyLab VC97M. VC97M Multimetr uniwersalny automat AC/DC 20A Instrukcja obsługi EnergyLab VC97M VC97M Multimetr uniwersalny automat AC/DC 20A 1. INFORMACJE OGÓLNE Multimetr cyfrowy VC97 wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 3/4 cyfry (wysokość cyfry 32mm), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE

MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIE MULTIMETR CYFROWY MY-74 INSTRUKCJA OBSŁUGI! OSTRZEŻENIE PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ MIERNIKÓW STOSOWANYCH W LPF

DOKŁADNOŚĆ MIERNIKÓW STOSOWANYCH W LPF DOKŁADNOŚĆ MIERNIKÓW STOSOWANYCH W LPF 1. Multimetr M-3800 Napięcie stałe 2 V 0,3 % rdg + 1 dgt 1 mv (DC V) 20 V 10 mv M-3800 200 V 1 V 200 mv 1,2 % rdg + 3 dgt 100 V Napięcie zmienne 2 V 1 mv (AC V) 20

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

BM829 Multimetr TRMS(AC+DC),T1,T2,dual LCD,USB Brymen

BM829 Multimetr TRMS(AC+DC),T1,T2,dual LCD,USB Brymen Mierniki > Mierniki Profesjonalne > emia, BG Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr 13/8.5.1/RPOWŚ/RR. Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Mała 14, Kielce

Postępowanie nr 13/8.5.1/RPOWŚ/RR. Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o., ul. Mała 14, Kielce Postępowanie nr 3/8.5./RPOWŚ/RR Załącznik nr CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot usługi: Zakup wyposażenia pracowni elektrycznej w ramach projektu Kształcimy specjalistów rozwój edukacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677

UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 UNI-T UT50A/B/C Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50A - # 4675 UT50B - # 4678 UT50C - # 4677 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R

INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R INSTRUKCJA OBSŁUGI CĘGOWY MULTIMETR CYFROWY MS2026 MS2026R wersja 1.0 Wstęp Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY KEW

MULTIMETR CYFROWY KEW INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY KEW 1009 KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIERNIKA...5 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 9001 Miernik cęgowy prądu AC CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...5 2.1. Charakterystyka ogólna...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KIESZONKOWY BM22/BM25/BM27

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KIESZONKOWY BM22/BM25/BM27 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK KIESZONKOWY BM22/BM25/BM27 Spis treści Strona 2. BEZPIECZEŃSTWO...4 3. DYREKTYWY CENELEC...5 4. OBSŁUGA...6 4.1. Funkcje pomiarowe dla pozycji przełącznika obrotowego Auto V.Ω...6

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960

UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 UNI-T UT50D Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT50D - # 4960 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT60H Multimetr Cyfrowy Numer katalogowy - # 5304

UNI-T UT60H Multimetr Cyfrowy Numer katalogowy - # 5304 UNI-T UT60H Multimetr Cyfrowy Numer katalogowy - # 5304 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może

Bardziej szczegółowo

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja

Axiomet AX-582B. 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. 2. Specyfikacja Axiomet AX-582B 1. dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie spełnia wymogi normy IEC1010 (standard bezpieczeństwa opublikowany przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną) dotyczące konstrukcji. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROFESJONALNY MULTIMETR PRZEMYSŁOWY DT-9929 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-9929 to profesjonalny multimetr przemysłowy rozbudowany w wiele funkcji pomiarowych. Charakteryzuje go wysoka dokładność,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-39P 1. Informacje ogólne Miernik MU-39P umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A) i przemiennego (do 10A), oporności (do 200MΩ), pojemności (do

Bardziej szczegółowo

NT10 MIERNIK IZOLACJI

NT10 MIERNIK IZOLACJI ec k ńs ze two ele Bezpi Bezpi two ele CAT III Funkcje i cechy miernika: apomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ. apomiar napięcia stałego i przemiennego w zakresie 30 mv... apomiar prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

NP10 MULTIMETR CYFROWY

NP10 MULTIMETR CYFROWY NP10 MULTIMETR CYROWY unkcje i cechy multimetru: Bezpi ec k Bezpi two ele 1000 V CT III ńs ze two ele apomiar częstotliwości w zakresie 10,00...10 M. atest diody i ciągłości obwodu. aunkcja Hold. awskazania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Multimetr True RMS Extech EX430

Instrukcja Obsługi. Multimetr True RMS Extech EX430 Instrukcja Obsługi Multimetr True RMS Extech EX430 Wstęp Gratulujemy zakupu multimetru True RMS Extech 430 (symbol katalogowy EX430) z automatyczną zmianą zakresu. Miernik ten umożliwia wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281

UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 UNI-T UT33A Multimetr cyfrowy Numer katalogowy UT33A - # 5281 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka. 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka WYMAGANIA TECHNICZNE Laboratoryjne wyposażenie pomiarowe w zestawie : 1. Zasilacz mocy AC/ DC programowany 1 sztuka 2. Oscyloskop cyfrowy z pomiarem - 2 sztuki 3. Oscyloskop cyfrowy profesjonalny 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105

Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 Automatyczny kieszonkowy multimetr cyfrowy AX-105 INSTRUKCJA OBSŁUGI I.Informacje ogólne Multimetr wyposażony jest w wyświetlacz LCD 3 ¾ cyfry, o wysokości tekstu 18,9mm z wyraźnym odczytem, dużą stabilnością

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT39B MIE0258. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT39B MIE0258 I. WSTĘP Mierniki z serii UT39B charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone w układy scalone, konwertery

Bardziej szczegółowo

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 Z True - rms

FLUKE. Multimetry 110, 111&112 Z True - rms FLUKE Multimetry 110, 111&112 Z True - rms Modele firmy FLUKE serii 110,111 i 112 są zasilanymi bateryjnie miernikami cyfrowymi zwanymi dalej miernikami z maksymalną wartością wyświetlaną 6000 i elektronicznym

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520. Infolinia:

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520. Infolinia: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520 Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów

Bardziej szczegółowo

Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594. Instrukcja obsługi

Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594. Instrukcja obsługi Multimetr automatyczny z bargrafem i USB AX-594 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Rozpakowanie i sprawdzenie... 3 3. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa... 3 4. Symbole bezpieczeństwa... 4 5.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne Fluke CNX serii 3000 Zestawy do pomiarów bezprzewodowych firmy Fluke Dane techniczne Nowy zestaw do rozwiązywania problemów pomiarów bezprzewodowych firmy Fluke pozwala zdalnie

Bardziej szczegółowo

Główne zadania Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych

Główne zadania Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Laboratorium Wzorców Wielkości Elektrycznych Kierownik Edyta Dudek tel.: (22) 581 94 62 (22) 581 93 02 faks: (22) 581 94 99 e-mail: electricity@gum.gov.pl e-mail: dc.standards@gum.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny UT151B MIE0167. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny UT151B MIE0167 Instrukcja obsługi I. WSTĘP Mierniki z serii UT151 charakteryzują się maksymalnym odczytem o wartości 1999, oraz miarodajnym i rzetelnym pomiarem. Zostały wyposażone

Bardziej szczegółowo

FLUKE i200/i200s Przystawki cęgowe do pomiarów prądów zmiennych

FLUKE i200/i200s Przystawki cęgowe do pomiarów prądów zmiennych FLUKE i200/i200s Przystawki cęgowe do pomiarów prądów zmiennych Instrukcja Obsługi Wprowadzenie Przystawka Cęgowa i200 AC posiada jeden zakres pomiarowy 200A i wyjście zakończone bezpiecznymi końcówkami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP SONEL S. A. ul. Wokulskiego Świdnica INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK CĘGOWY PRĄDU AC/DC CMP-2000 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.02 02.04.2014 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CMP-2000 wersja 1.02 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...5 2

Bardziej szczegółowo

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT211 MIE0183. Instrukcja obsługi

MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT211 MIE0183. Instrukcja obsługi MULTIMER CYFROWY CĘGOWY SERIA UT211 MIE0183 Instrukcja obsługi Drogi użytkowniku, Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy Cęgowy, seria UT211. Aby używanie przyrządu było bezpieczne,

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI KEW1011 MULTIMETRY CYFROWE KEW 1011 & 1012

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250

MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 TEMP MULTIMETR CYFROWY AX-MS8250 C INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. OGÓLNE INSTRUKCJE Multimetr ten został zaprojektowany zgodnie z normą IEC1010 dotyczącą elektronicznych urządzeń pomiarowych z kategorią przepięć

Bardziej szczegółowo