AutoCAD Instalacja często zadawane pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AutoCAD 2012. Instalacja często zadawane pytania"

Transkrypt

1 AutoCAD 2012 Instalacja często zadawane pytania

2 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować niniejszej publikacji ani żadnej jej części w żadnej formie, żadnym sposobem i w żadnym celu. Część materiałów zawartych w niniejszej publikacji została przedrukowana za zezwoleniem osób posiadających prawa autorskie do nich. Znaki towarowe Następujące znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. i/lub jej filii i/lub oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach: 3DEC (design/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (logo/projekt z wirem), AliasStudio, Alias Wavefront (logo/projekt), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Dancing Baby (obraz), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, Ecotect, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, HumanIK, IDEA Server, i-drop, Illuminate Labs AB (projekt/logo), ImageModeler, imout, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, LiquidLight, LiquidLight (projekt/logo), Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, MPI, Moldflow Plastics Insight, Moldflow Plastics Xpert, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (projekt/logo), MPX, MPX (projekt/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Softimage XSI (projekt/logo), Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, StudioTools, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Volo, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI. Wszystkie pozostałe nazwy znaków firmowych, nazwy produktów lub znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Wyłączenie odpowiedzialności NINIEJSZA PUBLIKACJA WRAZ Z INFORMACJAMI W NIEJ ZAWARTYMI JEST DOSTARCZANA PRZEZ AUTODESK, INC. "TAK JAK JEST". AUTODESK, INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM TAKŻE, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO TYCH MATERIAŁÓW. Wydawca: Autodesk, Inc. 111 McInnis Parkway San Rafael, CA 94903, USA

3 Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie Instalacja omówienie Rozdział 2 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze Jak można przygotować pomyślną instalację? W jaki sposób można wybrać język, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora? W jaki sposób można wybrać język oprogramowania? Gdzie mogę znaleźć numer seryjny i klucz produktu? Co zrobić w przypadku utraty numeru seryjnego lub klucza produktu? Skąd wiadomo, czy ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca do instalacji? Jak można wybrać typ licencji? Jaka jest różnica między licencją jednostanowiskową a licencją sieciową? Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika klienta? Jak zarejestrować i aktywować oprogramowanie po zakończeniu instalacji?.. 8 Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? Gdzie można dostosować instalację? Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? Jak upewnić się, że dostępne dodatki Service Pack są zawarte w instalacji?.. 9 Które elementy można dostosować? iii

4 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD Jak można przygotować się do pomyślnego utworzenia stanowiska na wielu komputerach? Jak można wybrać typ licencji? Jaka jest różnica między licencją jednostanowiskową a licencją sieciową? W jaki sposób można wybrać język, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora? Jakie korzyści wynikają z korzystania z oprogramowania objętego licencją sieciową? Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika klienta? Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika sieci? Co to jest obraz administracyjny? Gdzie powinien znajdować się w obraz administracyjny stanowiska? Jak pojedynczy użytkownicy znajdą zainstalowany obraz administracyjny? Co to jest tryb bezdialogowy instalacji? Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? Gdzie można dostosować instalację? Które elementy można dostosować? Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? Jak można dołączyć dodatki Service Pack do obrazu stanowiska? Czym są foldery zawartości dodatkowej? Co jest celem konfigurowania dodatkowych plików w stanowisku? Jakie usługi udostępnia Centrum komunikacyjne? Co to jest program Autodesk Exchange? Jak można zmodyfikować konfigurację obrazu stanowiska? Rozdział 4 Obsługa i ponowna konfiguracja instalacji Jak dodać lub usunąć elementy po zakończeniu instalacji? Co zrobić, jeśli przypadkowo usunięto lub zmieniono wymagane pliki? Czy można je zastąpić lub naprawić? Czy po naprawieniu instalacji będzie możliwe odzyskanie moich ustawień? Jak można odinstalować oprogramowanie? Jakie narzędzia są dostępne do instalowania? Rozdział 5 Program AutoCAD 2012 wymagania systemowe Program AutoCAD 2012 wymagania systemowe Program AutoCAD 2012 wymagania systemowe dla 32-bitowych stacji roboczych Program AutoCAD 2012 wymagania systemowe dla 64-bitowych stacji roboczych Wymagania dotyczące obrazów stanowisk obiektów zasad grupy iv Spis treści

5 Wprowadzenie 1 Instalacja omówienie Proces instalowania lub tworzenia stanowiska AutoCAD 2012 składa się z trzech głównych kroków pokazanych na powyższym schemacie. Przygotowanie jest bardzo ważne, aby przeprowadzić bezproblemową i pomyślną instalację. Wprowadzanie informacji różni się w zależności od wymaganego typu instalacji lub stanowiska. Instalacja lub utworzenie stanowiska odbywa się szybko po wprowadzeniu i określeniu wybranych opcji. Instalację można przeprowadzić na jednym komputerze albo utworzyć obraz stanowisko dla wielu komputerów. W obu przypadkach można zdecydować, czy zaakceptować standardowe opcje domyślne, czy też wybrać opcje własne, aby skonfigurować instalację 1

6 niestandardową. Mimo że Instalator programu AutoCAD został zaprojektowany tak, aby nie wymagał objaśnień, odpowiedzi na pytania dotyczące instalacji można znaleźć w podanej tutaj sekcji często zadawanych pytań (FAQ). Zauważ, że wszystkie szczegóły do tworzenia stanowisk są dostępne w Podręczniku administratora sieci. Jaki rodzaj instalacji należy wykonać? Opisano tu cztery główne typy instalacji z podsumowaniem danych i decyzji, których wymagają: Instalacja typowa z opcjami domyślnymi. W przypadku instalacji typowej należy rozpocząć od właściwego przygotowania na stronie 5. Następnie należy przejść przez instalator, podając numer seryjny na stronie 6, klucz produktu na stronie 6 i informacje o licencji na stronie 7. Wstępnie wybrane komponenty zostaną zainstalowane z produktem AutoCAD. Instalacja niestandardowa z wybranymi opcjami. W przypadku instalacji niestandardowej, oprócz elementów wymienionych powyżej dla instalacji typowej, należy również określić: Który z dodatkowych produktów w pakietach (takich jak Autodesk Design Review) ma zostać zainstalowany z programem AutoCAD. Które elementy na stronie 10 (takie jak narzędzia Express Tools) mają zostać zainstalowane z programem AutoCAD. Wybrać biblioteki części znormalizowanych do zainstalowania. Czy zaakceptować domyślne ustawienie utworzenia skrótu na pulpicie. Czy chcesz zainstalować wszystkie dostępne dodatki Service Pack na stronie 9 pobrane z firmy Autodesk lub z dysku lokalnego albo sieciowego. Typowe stanowisko z domyślnymi opcjami. Aby utworzyć typowe stanowisko z zastosowaniem opcji domyślnych, oprócz podania numeru seryjnego, klucza produktu i informacji o licencji, należy: Nazwać stanowisko. Określić położenie obrazu administracyjnego na stronie 16. Określić, czy ma zostać utworzony plik dziennika sieci na stronie 15. Określić, czy instalacje mają być uruchamiane na stacjach roboczych w trybie bezdialogowym na stronie 16. Określić, czy ma zostać utworzony plik dziennika klienta na stronie 8 w katalogu Temp dla każdej stacji roboczej. 2 Rozdział 1 Wprowadzenie

7 Niestandardowe stanowisko z wybranymi opcjami. W przypadku stanowiska niestandardowego oprócz elementów wymienionych powyżej dla instalacji typowej należy również określić: Który z dodatkowych produktów w pakietach (takich jak Autodesk Design Review) ma zostać zainstalowany z programem AutoCAD. Które elementy na stronie 10 (takie jak narzędzia Express Tools) mają zostać zainstalowane z programem AutoCAD. Czy zainstalować wszystkie dostępne dodatki Service Pack na stronie 19 i czy scalić je ze stanowiskiem lub dołączyć do niego. Czy dołączyć do stanowiska dodatkowe pliki na stronie 20. Foldery, w których zostanie zainstalowana zawartość dodatkowa na stronie 20. Jakie mają być modyfikacje wprowadzone do domyślnych ścieżek wyszukiwania i położenia niektórych plików programu. Preferencje użytkownika. Czy włączyć dostęp do kanałów komunikacyjnych na stronie 21, powiadomień o aktualizacjach i źródeł danych RSS. Czy umożliwić dostęp do zasobów w trybie online. Instalacja omówienie 3

8 4

9 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze 2 Jak można przygotować pomyślną instalację? Korzystając z poniższych wzorców postępowania można uniknąć problemów i zapewnić płynny przebieg instalacji produktu AutoCAD: Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. (Kliknij opcję Wymagania systemowe w dolnej części okna Instalatora). Ważne: przed rozpoczęciem instalacji programu AutoCAD zainstaluj środowisko Microsoft.NET Framework 4.0 (dostępne na dysku produktu). Sprawdź, czy masz uprawnienia Administratora w systemie Windows. Usuń poprzednie instalacje tej wersji programu AutoCAD, w tym wszystkie wersje Beta. Zainstaluj wszystkie aktualizacje systemu Microsoft Windows i uruchom ponownie komputer. Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie aktywne aplikacje. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie programu AutoCAD tuż po uruchomieniu komputera, przed użyciem jakichkolwiek aplikacji. Wyłącz program antywirusowy. 5

10 W jaki sposób można wybrać język, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora? Jeśli dostępne są inne języki, to ten, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora, można wybrać na liście rozwijanej Instrukcja instalacji na stronie Uruchom Instalatora. Należy pamiętać, że spowoduje to również ustawienie języka dla oprogramowania, co jednak można później zmienić, wybierając inny język z listy rozwijanej Język produktu na stronie Instaluj > Skonfiguruj instalację Instalatora. W jaki sposób można wybrać język oprogramowania? Jeśli dostępne są inne języki, można wybrać ten, który ma zostać użyty w programie AutoCAD. Wybierz język produktu na liście rozwijanej Język produktu na stronie Instaluj > Skonfiguruj instalację Instalatora. Gdzie mogę znaleźć numer seryjny i klucz produktu? Numer seryjny i klucz produktu znajdują się na opakowaniu lub zostały przesłane w wiadomości zawierającej informacje na temat aktualizacji i licencjonowania produktów Autodesk (Autodesk Upgrade and Licensing Information). Numer seryjny musi zawierać 3-cyfrowy przedrostek, po którym następuje 8-cyfrowy numer. Klucz produktu składa się z pięciu znaków. 6 Rozdział 2 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze

11 Co zrobić w przypadku utraty numeru seryjnego lub klucza produktu? W przypadku utraty numeru seryjnego lub klucza produktu należy skontaktować się z centrum obsługi klienta Autodesk (ABC), dzwoniąc pod numer telefonu (w USA). Skąd wiadomo, czy ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca do instalacji? Na stronie Instaluj > Skonfiguruj instalację Instalatora znajdują się informacje, ile miejsca na dysku jest wymagane dla instalacji i jaka ilość miejsca na dysku jest dostępna. Jak można wybrać typ licencji? Jaka jest różnica między licencją jednostanowiskową a licencją sieciową? Wybierz typ instalacji na podstawie typu zakupionej licencji oprogramowania jednostanowiskowej lub sieciowej. Produkt z licencją jednostanowiskową rejestruje się i aktywuje na każdym komputerze osobno. Mimo że oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach w organizacji, licencja jednostanowiskowa umożliwia pracę tylko jednego programu AutoCAD. Jeśli konieczne jest uruchomienie programu AutoCAD na kolejnych komputerach, należy zakupić większą liczbę licencji jednostanowiskowych lub przekształcić je w licencje sieciowe. W przypadku licencji sieciowych program AutoCAD można zainstalować i uruchamiać na wielu komputerach (ich liczba nie może przekroczyć liczby zakupionych licencji). Co zrobić w przypadku utraty numeru seryjnego lub klucza produktu? 7

12 Menedżer licencji sieciowej wypisuje licencje na czas ich używania. Do czasu wpisania licencji program nie może być używany na kolejnych komputerach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administratora sieci. Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika klienta? Plik dziennika klienta zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji dla każdej stacji roboczej. Informacje te mogą być przydatne w diagnostyce niepowodzenia instalacji. Plik dziennika klienta znajduje się w folderze Temp systemu Windows. Jak zarejestrować i aktywować oprogramowanie po zakończeniu instalacji? Najprostszym sposobem rejestracji i aktywacji oprogramowania po jego zainstalowaniu jest użycie kreatora aktywacji licencji produktu. Do kreatora można przejść z menu Start. Można również wysłać do firmy Autodesk informację o rejestracji w wiadomości , faksem lub pocztą tradycyjną. Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? Do zainstalowania dostępne są następujące produkty dodatkowe: Autodesk Design Review pozwala użytkownikom przeglądać, wykonywać pomiary, komentować oraz opisywać pliki DWG, DWF i DXFx bez oryginalnego oprogramowania projektanckiego Autodesk. Autodesk Inventor Fusion cyfrowa technologia prototypowania, która łączy sterowanie parametrycznym modelowaniem opartym na historii z szybkością bezpośredniego modelowania bez historii, umożliwiając użytkownikom wybranie metody modelowania, która będzie odpowiednia dla wykonywanego zadania. Uwaga: aby skutecznie zainstalować program Inventor Fusion, należy zainstalować zarówno produkt Inventor Fusion, jak i rozszerzenie tego programu wymienione w obszarze konfiguracji. Kliknij pasek Autodesk Inventor Fusion, aby odsłonić obszar konfiguracji. 8 Rozdział 2 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze

13 Gdzie można dostosować instalację? Kliknij pasek AutoCAD strony Instaluj > Skonfiguruj instalację strony Instalatora, aby odsłonić obszar konfiguracji. Są tu wyświetlone opcjonalne elementy, z których wiele wstępnie wybrano do instalacji. Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? Oprócz obrazów biblioteki materiałów, instalowanych domyślnie z programem AutoCAD, można również zainstalować bibliotekę Medium Image Material Library, aby wykonywać rendering o dużej skali lub tworzyć przybliżenia obiektów wymagające tekstur o wysokiej jakości. Instalacja odbywa się po zainstalowaniu programu AutoCAD. Po wywołaniu poleceń RENDER lub RENDERWYC z programu AutoCAD zostanie wyświetlone okno dialogowe zadania umożliwiające pobranie biblioteki Medium Image Material Library. Jak upewnić się, że dostępne dodatki Service Pack są zawarte w instalacji? Dodatek Service Pack można dołączyć do instalacji w sekcji Service Pack strony konfiguracji instalatora. Dostępne są trzy opcje: Pobierz dostępne dodatki Service Pack z witryny Autodesk. Zainstaluj dodatek Service Pack z lokalnego dysku sieciowego. Nie instaluj dodatku Service Pack. Po wybraniu opcji pobrania i zastosowania dodatku Service Pack od firmy Autodesk zostanie on pobrany automatycznie. Jeśli instalacja jest aktualna, komunikat poinformuje, że dodatek Service Pack jest niedostępny. Gdzie można dostosować instalację? 9

14 Które elementy można dostosować? Większość elementów jest wstępnie wybranych do instalacji programu AutoCAD. Można jednak usunąć zaznaczenie dowolnego elementu, który nie ma być instalowany, lub wybrać jeden z kilku elementów, które nie zostały wybrane wcześniej. Aby to zrobić, odsłoń najpierw drzewo elementów, które jest ukryte po wybraniu opcji instalacji Typowa w obszarze konfiguracji. Aby odsłonić drzewo, wybierz opcję instalacji Niestandardowa. Tutaj znajdują się elementy dostępne podczas instalowania programu AutoCAD: Dokumentacja modelu: interfejs programu Autodesk Inventor Server, komponent programowania umożliwiający otwieranie i tworzenie zapytań o geometrię oraz elementy pliku części programu Autodesk Inventor lub innych importowanych modeli oraz tworzenie odpowiednich danych w programie AutoCAD. Standardy CAD: narzędzia do zarządzania plikami projektu pod kątem zgodności ze standardami. Baza danych: narzędzia dostępu do bazy danych. Słowniki: słowniki wielojęzyczne. Szyfrowanie rysunku: narzędzie zabezpieczające pliki rysunku hasłem. Express Tools: narzędzia rozszerzające funkcje programu AutoCAD w zakresie wymiarowania, rysowania, wybierania i modyfikowania obiektów. Te narzędzia nie są obsługiwane przez firmę Autodesk. Czcionki: czcionki programu AutoCAD i czcionki TrueType. Autodesk Content Explorer: interfejs szybkiego przeglądania plików DWG na dyskach lokalnych i sieciowych oraz w witrynie Autodesk Seek. Uwaga: w celu wyszukiwania folderów sieciowych narzędzie Autodesk Content Service również musi zostać zainstalowane za pomocą komponentu Narzędzia i programy narzędziowe Instalatora. Autodesk Seek: usługa sieci Web umożliwiająca wyszukiwanie, przeglądanie oraz pobieranie firmowych i ogólnych plików modelowania informacji o budynku (BIM), modeli, rysunków i specyfikacji produktów bezpośrednio do aktywnej sesji programu AutoCAD. Użytkownicy programu AutoCAD mogą także wysyłać rysunki do usługi Seek. Narzędzie transferu licencji: narzędzia umożliwiające użytkownikom przesyłanie licencji produktu firmy Autodesk między komputerami. Migracja ustawień niestandardowych: narzędzie do migracji niestandardowych ustawień użytkownika i plików z poprzednich wersji programu AutoCAD. Po zainstalowaniu tego narzędzia i pierwszym uruchomieniu programu AutoCAD zostanie wyświetlone okno dialogowe migracji. Narzędzie to można również uruchomić później, 10 Rozdział 2 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze

15 klikając przycisk Start systemu Windows > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Migracja ustawień niestandardowych. Resetuj ustawienia: narzędzie przywracania oryginalnych ustawień programu AutoCAD. Ta funkcja może być przydatna dla użytkowników, którzy używali narzędzia Migracja ustawień niestandardowych i są niezadowoleni z wyników. W przypadku zainstalowania programu Resetuj ustawienia będzie on dostępny po kliknięciu przycisku Start systemu Windows > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Resetuj ustawienia. Resetuj ustawienia: narzędzie przywracania oryginalnych ustawień programu AutoCAD. Menedżer odnośników: narzędzie umożliwiające użytkownikom przeglądanie i edycję ścieżek plików odnośników skojarzonych z rysunkiem. Przykłady: AutoCAD próbki, przykłady DesignCenter i przykłady Visual LISP. Ćwiczenia: ćwiczenia Visual Lisp Które elementy można dostosować? 11

16 12

17 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD 3 Jak można przygotować się do pomyślnego utworzenia stanowiska na wielu komputerach? Korzystając z poniższych wzorców postępowania, można uniknąć problemów i zapewnić płynny przebieg instalacji programu AutoCAD. Upewnij się, że sieć, serwery i klienckie stacje robocze spełniają minimalne wymagania systemowe programu AutoCAD. (Kliknij opcję Wymagania systemowe w dolnej części okna Instalatora). Upewnij się, że zainstalowano platformę.net Framework 4.0. Przeanalizować typ zakupionej licencji. Jeśli jest planowane korzystanie z licencji sieciowej, należy także zapoznać się z typem modelu serwera licencji, który będzie używany, oraz z nazwami serwerów licencji. Uzyskaj uprawnienia administratora, aby utworzyć i zainstalować stanowiska. Zainstaluj najnowsze aktualizacje systemu Windows na wszystkich komputerach, na których będzie instalowany program AutoCAD, i uruchom je ponownie. Utwórz folder udostępniony, w którym będą się znajdować stanowiska. Utwórz podfolder dla każdego stanowiska, które ma zostać utworzone. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają pełne prawa do zapisu i odczytu udziału sieciowego, w którym będą się znajdować stanowiska. Uwaga: jeśli utworzysz stanowiska programu AutoCAD w różnych językach, każdy język wymaga nowego stanowiska w oddzielnym folderze. Określ położenie plików zawartości dodatkowej i wszystkich dodatkowych wymaganych plików. Skopiuj całą instalację z nośnika produktu na dysk lokalny i utwórz stanowisko z tego położenia. 13

18 Przed utworzeniem stanowiska zamknij wszystkie aplikacje i wyłącz programy antywirusowe. Jak można wybrać typ licencji? Jaka jest różnica między licencją jednostanowiskową a licencją sieciową? Wybierz typ instalacji na podstawie typu zakupionej licencji oprogramowania jednostanowiskowej lub sieciowej. Produkt z licencją jednostanowiskową rejestruje się i aktywuje na każdym komputerze osobno. Mimo że oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach w organizacji, licencja jednostanowiskowa umożliwia pracę tylko jednego programu AutoCAD. Jeśli konieczne jest uruchomienie programu AutoCAD na kolejnych komputerach, należy zakupić większą liczbę licencji jednostanowiskowych lub przekształcić je w licencje sieciowe. W przypadku licencji sieciowych program AutoCAD można zainstalować i uruchamiać na wielu komputerach (ich liczba nie może przekroczyć liczby zakupionych licencji). Menedżer licencji sieciowej wypisuje licencje na czas ich używania. Do czasu wpisania licencji program nie może być używany na kolejnych komputerach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administratora sieci. W jaki sposób można wybrać język, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora? Jeśli dostępne są inne języki, to ten, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora, można wybrać na liście rozwijanej Instrukcja instalacji na stronie Uruchom Instalatora. Należy pamiętać, że spowoduje to również ustawienie języka dla oprogramowania, co jednak można później zmienić, wybierając inny język z listy rozwijanej Język produktu na stronie Instaluj > Skonfiguruj instalację Instalatora. 14 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD

19 Jakie korzyści wynikają z korzystania z oprogramowania objętego licencją sieciową? Dzięki licencji sieciowej można użyć Menedżera licencji sieciowej w celu zainstalowania oprogramowania na większej liczbie komputerów niż liczba zakupionych licencji. W każdej chwili oprogramowanie można uruchomić na maksymalnej liczbie komputerów, dla której zakupiono licencje. Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika klienta? Plik dziennika klienta zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji dla każdej stacji roboczej. Informacje te mogą być przydatne w diagnostyce niepowodzenia instalacji. Plik dziennika klienta znajduje się w folderze Temp systemu Windows. Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika sieci? Plik dziennika sieci zawiera informacje o wszystkich stacjach roboczych, na których uruchamiane jest stanowisko. W dzienniku jest podana nazwa użytkownika, nazwa stacji roboczej oraz stan instalacji. W tym pliku można znaleźć informacje o stanie i problemach (na przykład za mało wolnego miejsca na dysku lub niedostateczne uprawnienia), które użytkownicy mogli napotkać podczas instalacji. Jakie korzyści wynikają z korzystania z oprogramowania objętego licencją sieciową? 15

20 Co to jest obraz administracyjny? Obraz administracyjny to zbiór udostępnionych zasobów plikowych utworzony w trakcie procesu tworzenia stanowiska i umieszczony w udostępnionym folderze sieciowym stanowiska, z którego wiele stacji roboczych instaluje produkt. Gdzie powinien znajdować się w obraz administracyjny stanowiska? Obraz administracyjny stanowiska powinien być przechowywany w folderze udostępnionym (udziale sieciowym) utworzonym przed uruchomieniem stanowiska. Nazwij folder udostępniony Stanowiska i umieść go na pulpicie serwera, w którym będą przechowywane stanowiska. Jak pojedynczy użytkownicy znajdą zainstalowany obraz administracyjny? Po zakończeniu tworzenia obrazu stanowiska użytkownicy mogą zainstalować oprogramowanie u siebie za pośrednictwem skrótu umieszczonego z obrazem administracyjnym. Nazwa skrótu jest zgodna z nazwą obrazu stanowiska określoną podczas tworzenia stanowiska. Należy poinformować użytkowników o położeniu obrazu administracyjnego, poinstruować ich, aby kliknęli dwukrotnie skrót, i dostarczyć im wszystkich pozostałych wymaganych instrukcji. Co to jest tryb bezdialogowy instalacji? Obraz stanowiska uruchomiony w trybie bezdialogowym będzie działał bez konieczności wprowadzania danych przez użytkowników, którzy nie będą otrzymywać monitów dotyczących interakcji. Gdy tryb bezdialogowy jest wyłączony, można interaktywnie wprowadzać dane w trakcie tworzenia obrazu stanowiska. 16 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD

21 Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? Do zainstalowania dostępne są następujące produkty dodatkowe: Autodesk Design Review pozwala użytkownikom przeglądać, wykonywać pomiary, komentować oraz opisywać pliki DWG, DWF i DXFx bez oryginalnego oprogramowania projektanckiego Autodesk. Autodesk Inventor Fusion cyfrowa technologia prototypowania, która łączy sterowanie parametrycznym modelowaniem opartym na historii z szybkością bezpośredniego modelowania bez historii, umożliwiając użytkownikom wybranie metody modelowania, która będzie odpowiednia dla wykonywanego zadania. Uwaga: aby skutecznie zainstalować program Inventor Fusion, należy zainstalować zarówno produkt Inventor Fusion, jak i rozszerzenie tego programu wymienione w obszarze konfiguracji. Kliknij pasek Autodesk Inventor Fusion, aby odsłonić obszar konfiguracji. Gdzie można dostosować instalację? Kliknij pasek AutoCAD strony Instaluj > Skonfiguruj instalację strony Instalatora, aby odsłonić obszar konfiguracji. Są tu wyświetlone opcjonalne elementy, z których wiele wstępnie wybrano do instalacji. Które elementy można dostosować? Większość elementów jest wstępnie wybranych do instalacji programu AutoCAD. Można jednak usunąć zaznaczenie dowolnego elementu, który nie ma być instalowany, lub wybrać jeden z kilku elementów, które nie zostały wybrane wcześniej. Aby to zrobić, Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? 17

22 odsłoń najpierw drzewo elementów, które jest ukryte po wybraniu opcji instalacji Typowa w obszarze konfiguracji. Aby odsłonić drzewo, wybierz opcję instalacji Niestandardowa. Tutaj znajdują się elementy dostępne podczas instalowania programu AutoCAD: Dokumentacja modelu: interfejs programu Autodesk Inventor Server, komponent programowania umożliwiający otwieranie i tworzenie zapytań o geometrię oraz elementy pliku części programu Autodesk Inventor lub innych importowanych modeli oraz tworzenie odpowiednich danych w programie AutoCAD. Standardy CAD: narzędzia do zarządzania plikami projektu pod kątem zgodności ze standardami. Baza danych: narzędzia dostępu do bazy danych. Słowniki: słowniki wielojęzyczne. Szyfrowanie rysunku: narzędzie zabezpieczające pliki rysunku hasłem. Express Tools: narzędzia rozszerzające funkcje programu AutoCAD w zakresie wymiarowania, rysowania, wybierania i modyfikowania obiektów. Te narzędzia nie są obsługiwane przez firmę Autodesk. Czcionki: czcionki programu AutoCAD i czcionki TrueType. Autodesk Content Explorer: interfejs szybkiego przeglądania plików DWG na dyskach lokalnych i sieciowych oraz w witrynie Autodesk Seek. Uwaga: w celu wyszukiwania folderów sieciowych narzędzie Autodesk Content Service również musi zostać zainstalowane za pomocą komponentu Narzędzia i programy narzędziowe Instalatora. Autodesk Seek: usługa sieci Web umożliwiająca wyszukiwanie, przeglądanie oraz pobieranie firmowych i ogólnych plików modelowania informacji o budynku (BIM), modeli, rysunków i specyfikacji produktów bezpośrednio do aktywnej sesji programu AutoCAD. Użytkownicy programu AutoCAD mogą także wysyłać rysunki do usługi Seek. Narzędzie transferu licencji: narzędzia umożliwiające użytkownikom przesyłanie licencji produktu firmy Autodesk między komputerami. Migracja ustawień niestandardowych: narzędzie do migracji niestandardowych ustawień użytkownika i plików z poprzednich wersji programu AutoCAD. Po zainstalowaniu tego narzędzia i pierwszym uruchomieniu programu AutoCAD zostanie wyświetlone okno dialogowe migracji. Narzędzie to można również uruchomić później, klikając przycisk Start systemu Windows > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Migracja ustawień niestandardowych. Resetuj ustawienia: narzędzie przywracania oryginalnych ustawień programu AutoCAD. Ta funkcja może być przydatna dla użytkowników, którzy używali narzędzia Migracja ustawień niestandardowych i są niezadowoleni z wyników. W przypadku zainstalowania programu Resetuj ustawienia będzie on dostępny po kliknięciu 18 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD

23 przycisku Start systemu Windows > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Resetuj ustawienia. Resetuj ustawienia: narzędzie przywracania oryginalnych ustawień programu AutoCAD. Menedżer odnośników: narzędzie umożliwiające użytkownikom przeglądanie i edycję ścieżek plików odnośników skojarzonych z rysunkiem. Przykłady: AutoCAD próbki, przykłady DesignCenter i przykłady Visual LISP. Ćwiczenia: ćwiczenia Visual Lisp Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? Oprócz obrazów biblioteki materiałów, instalowanych domyślnie z programem AutoCAD, można również zainstalować bibliotekę Medium Image Material Library, aby wykonywać rendering o dużej skali lub tworzyć przybliżenia obiektów wymagające tekstur o wysokiej jakości. Instalacja odbywa się po zainstalowaniu programu AutoCAD. Po wywołaniu poleceń RENDER lub RENDERWYC z programu AutoCAD zostanie wyświetlone okno dialogowe zadania umożliwiające pobranie biblioteki Medium Image Material Library. Jak można dołączyć dodatki Service Pack do obrazu stanowiska? Dodatek Service Pack można dołączyć do obrazu stanowiska w sekcji Service Pack strony konfiguracji Instalatora. Po wybraniu opcji pobrania i zastosowania dodatku Service Pack od firmy Autodesk zostanie on pobrany automatycznie. Jeśli instalacja jest aktualna, komunikat poinformuje, że dodatek Service Pack jest niedostępny. W przypadku wybrania opcji zastosowania dodatku Service Pack zapisanego na dysku lokalnym lub sieciowym, należy wybrać jedną z dwu opcji: Dołączenie dodatków Service Pack do obrazu stanowiska przez zastosowanie go po zainstalowaniu oprogramowania. W tej metodzie dodatek Service Pack zostanie zastosowany tylko do bieżącego obrazu stanowiska; plik MSI obrazu administracyjnego nie ulegnie zmianie. Scalenie dodatków Service Pack z plikiem MSI obrazu administracyjnego. W tej metodzie dodatku Service Pack nie można usunąć z obrazu. Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? 19

24 Czym są foldery zawartości dodatkowej? W polu Zawartość dodatkowa można określić położenie, w którym zostanie zainstalowana zawartość dodatkowa. Dostępne są cztery opcje docelowego miejsca zawartości dodatkowej. Foldery profilu użytkownika lokalnego: położenie domyślne. Folder instalacyjny programu: Zawartość jest instalowana w folderze instalacyjnym aplikacji na pojedynczym komputerze użytkownika. Pojedynczy folder współdzielony: umożliwia określenie jednego, unikalnego folderu lokalnego dla wszystkich typów zawartości. Foldery niestandardowe: umożliwia określenie unikalnej ścieżki dla każdego z różnych typów zawartości. Poniżej przedstawiono sześć kategorii zawartości dodatkowej dla programu AutoCAD: Pomocnicza: zawartość obejmująca pliki dostosowywania/menu i palety, kreskowanie oraz rodzaj linii. Plotery: style wydruku i pliki konfiguracyjne wydruku. Łącza danych: pliki łączy danych. Szablon: szablony rysunków, zestawów arkuszy oraz publikacji w sieci. Rendering: certyfikaty sprzętu oraz pliki światła fotometrycznego. Pomoc: podręcznik użytkownika, opis poleceń, podręcznik dostosowywania, często zadawane pytania dotyczące instalacji oraz podręcznik licencjonowania sieciowego. Co jest celem konfigurowania dodatkowych plików w stanowisku? Instalację można skonfigurować tak, aby uwzględnić dodatkowe pliki. Pozwoli to: Określić pliki skryptów, które mają być zawarte w stanowisku. Zainstalować pliki użytkownika w dowolnym formacie i umieścić je w dowolnym katalogu na klienckiej stacji roboczej. Dodać podfoldery do folderu instalacyjnego. Dodawać przykładowe pliki do tego samego położenia, w którym znajdują się pliki programu. Dodać pliki do głównego katalogu instalacyjnego. 20 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD

25 Jakie usługi udostępnia Centrum komunikacyjne? Podczas tworzenia stanowiska niestandardowego można wybrać, czy aktywować preferencje użytkownika dla usług Centrum komunikacyjnego. Włącz aktualizacje na żywo: umożliwia użytkownikom sprawdzanie, czy aktualizacje są dostępne (o ile aktywne jest połączenie internetowe). Jeśli poprawka produktu będzie dostępna, na pasku stanu programu zostanie wyświetlone powiadomienie o jej dostępności. Poprawkę można pobrać bezpośrednio z serwera Autodesk lub zmodyfikować przed skopiowaniem na stacje robocze. Włącz kanał Menedżera CAD: steruje wyświetlaniem kanałów Menedżera CAD, dzięki czemu użytkownicy mogą przełączać kanały Menedżera CAD, definiować położenie źródła danych Menedżera CAD i określać wyświetlaną nazwę kanału Menedżera CAD. Co to jest program Autodesk Exchange? Program Autodesk Exchange to nowy centralny portal pomocy, pomocy szkoleniowych, porad i wskazówek, nagrań wideo oraz aplikacji do pobrania. Po zaakceptowaniu domyślnej preferencji użytkownika określającej wyświetlanie programu Autodesk Exchange podczas uruchamiania można uzyskać dostęp do dynamicznego wyboru narzędzi ze społeczności Autodesk. Jak można zmodyfikować konfigurację obrazu stanowiska? Po utworzeniu obrazu stanowiska jego konfigurację można zmodyfikować. Aby zmodyfikować konfigurację obrazu stanowiska: 1 Ustal położenie i otwórz folder udostępniony, w którym znajduje się obraz stanowiska. 2 Otwórz podfolder Narzędzia w folderze obrazu stanowiska. 3 Ustal położenie skrótu opcji Utwórz lub zmodyfikuj obraz stanowiska. 4 Kliknij dwukrotnie skrót Utwórz lub zmodyfikuj obraz stanowiska, aby uruchomić Instalator w trybie modyfikacji konfiguracji obrazu stanowiska. 5 Na stronie Modyfikuj konfigurację obrazu stanowiska > Ustawienia wprowadź informacje o obrazie stanowiska i wybierz opcję. Jakie usługi udostępnia Centrum komunikacyjne? 21

26 22

27 Obsługa i ponowna konfiguracja instalacji 4 Jak dodać lub usunąć elementy po zakończeniu instalacji? Aby dodać elementy do programu AutoCAD lub usunąć je z niego, przejdź po kliknięciu przycisku Start systemu Windows do obszaru dodawania, zmieniania i usuwania programów w Panelu sterowania. Po wybraniu AutoCAD jako programu do zmiany Instalator zostanie otwarty w trybie konserwacji. Kliknij przycisk Dodaj lub usuń elementy i postępuj zgodnie z instrukcjami Instalatora. 23

AutoCAD LT 2012. Podręcznik administratora sieci

AutoCAD LT 2012. Podręcznik administratora sieci AutoCAD LT 2012 Podręcznik administratora sieci 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować niniejszej

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Mechanical 2012. Instalacja często zadawane pytania

AutoCAD Mechanical 2012. Instalacja często zadawane pytania AutoCAD Mechanical 2012 Instalacja często zadawane pytania 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT 2012. Installation FAQ

AutoCAD LT 2012. Installation FAQ AutoCAD LT 2012 Installation FAQ 2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any

Bardziej szczegółowo

AutoCAD LT 2012. Podręcznik licencjonowania sieciowego

AutoCAD LT 2012. Podręcznik licencjonowania sieciowego AutoCAD LT 2012 Podręcznik licencjonowania sieciowego 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować niniejszej

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11

INSTRUKCJA instalacja landxpert v11 Wymagania minimalne do wersji 11: Microsoft Windows 7 32 lub 64-bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate

Bardziej szczegółowo

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej.

Zainstalowany AutoCAD w pełnej wersji najlepiej Civil lub MAP 2007 lub wyższej. Wymagania do wersji DEMO: Microsoft Windows 7 32/64 bit Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Mechanical 2012. Plik Readme

AutoCAD Mechanical 2012. Plik Readme AutoCAD Mechanical 2012 Plik Readme 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny

Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny Instrukcja aktualizacji do landxpert 13 Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU AKTUALIZACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES AKTUALIZACJI... 6 4. AKTYWACJA LICENCJI STANOWISKOWEJ

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja stanowiskowa Poradnik techniczny

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja stanowiskowa Poradnik techniczny Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja stanowiskowa Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES INSTALACJI... 7 4. AKTYWACJA ZAKUPIONEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali

Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Instalacja sieciowa Autodesk AutoCAD oraz wertykali Łukasz Kuras Licencja sieciowa w przypadku produktów Autodesk rozdzielana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania zwanego Menedżerem licencji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate.

Product Design Suite. AutoCAD. Mechanical. Showcase. Autodesk. Autodesk. Designer. SketchBook. Autodesk. Mudbox Vault. Autodesk. Ultimate. Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Wymagania systemowe Typowyy użytkownikk i proces roboczy Projektantom i inżynierom odpowiedzialnym za tworzenie wyjątkowych produktów pakiet Autodesk Design

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA STACJI KLIENCKIEJ UMOŻLIWIAJĄCA KORZYSTANIE Z PLATFORMY APLIKACYJNEJ

KONFIGURACJA STACJI KLIENCKIEJ UMOŻLIWIAJĄCA KORZYSTANIE Z PLATFORMY APLIKACYJNEJ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa UMOŻLIWIAJĄCA KORZYSTANIE Z Warszawa, 15 marca 2013 r. SPIS TREŚCI 1. CEL DOKUMENTU 3 2. STACJA KLIENCKA 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Tekla Structures 20 Instalacja

Tekla Structures 20 Instalacja Tekla Structures 20 Instalacja Plan prezentacji: - Wymagania sprzętowe - Instalacja TS20.0 - Instalacja środowisk - Instalacja i konfiguracja bibliotek CS - Struktura katalogów - Flexnet serwer licencyjny

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA STACJI KLIENCKIEJ UMOŻLIWIAJĄCA KORZYSTANIE Z PLATFORMY APLIKACYJNEJ

KONFIGURACJA STACJI KLIENCKIEJ UMOŻLIWIAJĄCA KORZYSTANIE Z PLATFORMY APLIKACYJNEJ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Warszawa, SPIS TREŚCI 1. CEL DOKUMENTU 3 2. STACJA KLIENCKA 3 2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STACJI 3 2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny

Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES INSTALACJI... 7 4. AKTYWACJA ZAKUPIONEJ LICENCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender

Instrukcja Instalacji. Copyright 2011 Bitdefender Instrukcja Instalacji Copyright 2011 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus 2012 Instrukcja Instalacji Data publikacji 2011.09.22 Copyright 2011 Bitdefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Autodesk 2012. Podręcznik administratora sieci

Autodesk 2012. Podręcznik administratora sieci Autodesk 2012 Podręcznik administratora sieci 2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO

Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO Instrukcja instalacji PS IMAGO PRO Predictive Solutions ul. Racławicka 58 30-017 Kraków tel. 12 636 96 80 faks wew. 102 [www.predictivesolutions.pl] PS IMAGO Copyright Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 V4R2 Strona 2 A.1. Wymagana konfiguracja sprzętowa COPYRIGHT 1986-2015 IGE+XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instrukcja instalacji PS Bonus Pack do IBM SPSS Statistics 20 w systemie operacyjnym Windows Instalacja PS Bonus Pack Przed przystąpieniem do instalacji PS Bonus Pack należy wcześniej zainstalować program

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji

Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji LANDXPERT 2014 wersja stanowiskowa + rozszerzenia Business. Poradnik techniczny

Instrukcja instalacji LANDXPERT 2014 wersja stanowiskowa + rozszerzenia Business. Poradnik techniczny Instrukcja instalacji LANDXPERT 2014 wersja stanowiskowa + rozszerzenia Business Poradnik techniczny 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE... 3 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI... 4 3. GŁÓWNY PROCES INSTALACJI...

Bardziej szczegółowo