AutoCAD Instalacja często zadawane pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AutoCAD 2012. Instalacja często zadawane pytania"

Transkrypt

1 AutoCAD 2012 Instalacja często zadawane pytania

2 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować niniejszej publikacji ani żadnej jej części w żadnej formie, żadnym sposobem i w żadnym celu. Część materiałów zawartych w niniejszej publikacji została przedrukowana za zezwoleniem osób posiadających prawa autorskie do nich. Znaki towarowe Następujące znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. i/lub jej filii i/lub oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach: 3DEC (design/logo), 3December, 3December.com, 3ds Max, Algor, Alias, Alias (logo/projekt z wirem), AliasStudio, Alias Wavefront (logo/projekt), ATC, AUGI, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSnap, AutoSketch, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Built with ObjectARX (logo), Burn, Buzzsaw, CAiCE, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Dancing Baby (obraz), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, DesignServer, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DXF, Ecotect, Exposure, Extending the Design Team, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, Freewheel, GDX Driver, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, HumanIK, IDEA Server, i-drop, Illuminate Labs AB (projekt/logo), ImageModeler, imout, Incinerator, Inferno, Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, LiquidLight, LiquidLight (projekt/logo), Lustre, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, MPI, Moldflow Plastics Insight, Moldflow Plastics Xpert, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (projekt/logo), MPX, MPX (projekt/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, PolarSnap, PortfolioWall, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, RiverCAD, Robot, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Softimage XSI (projekt/logo), Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, StudioTools, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Volo, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI. Wszystkie pozostałe nazwy znaków firmowych, nazwy produktów lub znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Wyłączenie odpowiedzialności NINIEJSZA PUBLIKACJA WRAZ Z INFORMACJAMI W NIEJ ZAWARTYMI JEST DOSTARCZANA PRZEZ AUTODESK, INC. "TAK JAK JEST". AUTODESK, INC. NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM TAKŻE, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO TYCH MATERIAŁÓW. Wydawca: Autodesk, Inc. 111 McInnis Parkway San Rafael, CA 94903, USA

3 Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie Instalacja omówienie Rozdział 2 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze Jak można przygotować pomyślną instalację? W jaki sposób można wybrać język, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora? W jaki sposób można wybrać język oprogramowania? Gdzie mogę znaleźć numer seryjny i klucz produktu? Co zrobić w przypadku utraty numeru seryjnego lub klucza produktu? Skąd wiadomo, czy ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca do instalacji? Jak można wybrać typ licencji? Jaka jest różnica między licencją jednostanowiskową a licencją sieciową? Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika klienta? Jak zarejestrować i aktywować oprogramowanie po zakończeniu instalacji?.. 8 Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? Gdzie można dostosować instalację? Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? Jak upewnić się, że dostępne dodatki Service Pack są zawarte w instalacji?.. 9 Które elementy można dostosować? iii

4 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD Jak można przygotować się do pomyślnego utworzenia stanowiska na wielu komputerach? Jak można wybrać typ licencji? Jaka jest różnica między licencją jednostanowiskową a licencją sieciową? W jaki sposób można wybrać język, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora? Jakie korzyści wynikają z korzystania z oprogramowania objętego licencją sieciową? Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika klienta? Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika sieci? Co to jest obraz administracyjny? Gdzie powinien znajdować się w obraz administracyjny stanowiska? Jak pojedynczy użytkownicy znajdą zainstalowany obraz administracyjny? Co to jest tryb bezdialogowy instalacji? Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? Gdzie można dostosować instalację? Które elementy można dostosować? Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? Jak można dołączyć dodatki Service Pack do obrazu stanowiska? Czym są foldery zawartości dodatkowej? Co jest celem konfigurowania dodatkowych plików w stanowisku? Jakie usługi udostępnia Centrum komunikacyjne? Co to jest program Autodesk Exchange? Jak można zmodyfikować konfigurację obrazu stanowiska? Rozdział 4 Obsługa i ponowna konfiguracja instalacji Jak dodać lub usunąć elementy po zakończeniu instalacji? Co zrobić, jeśli przypadkowo usunięto lub zmieniono wymagane pliki? Czy można je zastąpić lub naprawić? Czy po naprawieniu instalacji będzie możliwe odzyskanie moich ustawień? Jak można odinstalować oprogramowanie? Jakie narzędzia są dostępne do instalowania? Rozdział 5 Program AutoCAD 2012 wymagania systemowe Program AutoCAD 2012 wymagania systemowe Program AutoCAD 2012 wymagania systemowe dla 32-bitowych stacji roboczych Program AutoCAD 2012 wymagania systemowe dla 64-bitowych stacji roboczych Wymagania dotyczące obrazów stanowisk obiektów zasad grupy iv Spis treści

5 Wprowadzenie 1 Instalacja omówienie Proces instalowania lub tworzenia stanowiska AutoCAD 2012 składa się z trzech głównych kroków pokazanych na powyższym schemacie. Przygotowanie jest bardzo ważne, aby przeprowadzić bezproblemową i pomyślną instalację. Wprowadzanie informacji różni się w zależności od wymaganego typu instalacji lub stanowiska. Instalacja lub utworzenie stanowiska odbywa się szybko po wprowadzeniu i określeniu wybranych opcji. Instalację można przeprowadzić na jednym komputerze albo utworzyć obraz stanowisko dla wielu komputerów. W obu przypadkach można zdecydować, czy zaakceptować standardowe opcje domyślne, czy też wybrać opcje własne, aby skonfigurować instalację 1

6 niestandardową. Mimo że Instalator programu AutoCAD został zaprojektowany tak, aby nie wymagał objaśnień, odpowiedzi na pytania dotyczące instalacji można znaleźć w podanej tutaj sekcji często zadawanych pytań (FAQ). Zauważ, że wszystkie szczegóły do tworzenia stanowisk są dostępne w Podręczniku administratora sieci. Jaki rodzaj instalacji należy wykonać? Opisano tu cztery główne typy instalacji z podsumowaniem danych i decyzji, których wymagają: Instalacja typowa z opcjami domyślnymi. W przypadku instalacji typowej należy rozpocząć od właściwego przygotowania na stronie 5. Następnie należy przejść przez instalator, podając numer seryjny na stronie 6, klucz produktu na stronie 6 i informacje o licencji na stronie 7. Wstępnie wybrane komponenty zostaną zainstalowane z produktem AutoCAD. Instalacja niestandardowa z wybranymi opcjami. W przypadku instalacji niestandardowej, oprócz elementów wymienionych powyżej dla instalacji typowej, należy również określić: Który z dodatkowych produktów w pakietach (takich jak Autodesk Design Review) ma zostać zainstalowany z programem AutoCAD. Które elementy na stronie 10 (takie jak narzędzia Express Tools) mają zostać zainstalowane z programem AutoCAD. Wybrać biblioteki części znormalizowanych do zainstalowania. Czy zaakceptować domyślne ustawienie utworzenia skrótu na pulpicie. Czy chcesz zainstalować wszystkie dostępne dodatki Service Pack na stronie 9 pobrane z firmy Autodesk lub z dysku lokalnego albo sieciowego. Typowe stanowisko z domyślnymi opcjami. Aby utworzyć typowe stanowisko z zastosowaniem opcji domyślnych, oprócz podania numeru seryjnego, klucza produktu i informacji o licencji, należy: Nazwać stanowisko. Określić położenie obrazu administracyjnego na stronie 16. Określić, czy ma zostać utworzony plik dziennika sieci na stronie 15. Określić, czy instalacje mają być uruchamiane na stacjach roboczych w trybie bezdialogowym na stronie 16. Określić, czy ma zostać utworzony plik dziennika klienta na stronie 8 w katalogu Temp dla każdej stacji roboczej. 2 Rozdział 1 Wprowadzenie

7 Niestandardowe stanowisko z wybranymi opcjami. W przypadku stanowiska niestandardowego oprócz elementów wymienionych powyżej dla instalacji typowej należy również określić: Który z dodatkowych produktów w pakietach (takich jak Autodesk Design Review) ma zostać zainstalowany z programem AutoCAD. Które elementy na stronie 10 (takie jak narzędzia Express Tools) mają zostać zainstalowane z programem AutoCAD. Czy zainstalować wszystkie dostępne dodatki Service Pack na stronie 19 i czy scalić je ze stanowiskiem lub dołączyć do niego. Czy dołączyć do stanowiska dodatkowe pliki na stronie 20. Foldery, w których zostanie zainstalowana zawartość dodatkowa na stronie 20. Jakie mają być modyfikacje wprowadzone do domyślnych ścieżek wyszukiwania i położenia niektórych plików programu. Preferencje użytkownika. Czy włączyć dostęp do kanałów komunikacyjnych na stronie 21, powiadomień o aktualizacjach i źródeł danych RSS. Czy umożliwić dostęp do zasobów w trybie online. Instalacja omówienie 3

8 4

9 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze 2 Jak można przygotować pomyślną instalację? Korzystając z poniższych wzorców postępowania można uniknąć problemów i zapewnić płynny przebieg instalacji produktu AutoCAD: Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. (Kliknij opcję Wymagania systemowe w dolnej części okna Instalatora). Ważne: przed rozpoczęciem instalacji programu AutoCAD zainstaluj środowisko Microsoft.NET Framework 4.0 (dostępne na dysku produktu). Sprawdź, czy masz uprawnienia Administratora w systemie Windows. Usuń poprzednie instalacje tej wersji programu AutoCAD, w tym wszystkie wersje Beta. Zainstaluj wszystkie aktualizacje systemu Microsoft Windows i uruchom ponownie komputer. Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie aktywne aplikacje. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zainstalowanie programu AutoCAD tuż po uruchomieniu komputera, przed użyciem jakichkolwiek aplikacji. Wyłącz program antywirusowy. 5

10 W jaki sposób można wybrać język, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora? Jeśli dostępne są inne języki, to ten, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora, można wybrać na liście rozwijanej Instrukcja instalacji na stronie Uruchom Instalatora. Należy pamiętać, że spowoduje to również ustawienie języka dla oprogramowania, co jednak można później zmienić, wybierając inny język z listy rozwijanej Język produktu na stronie Instaluj > Skonfiguruj instalację Instalatora. W jaki sposób można wybrać język oprogramowania? Jeśli dostępne są inne języki, można wybrać ten, który ma zostać użyty w programie AutoCAD. Wybierz język produktu na liście rozwijanej Język produktu na stronie Instaluj > Skonfiguruj instalację Instalatora. Gdzie mogę znaleźć numer seryjny i klucz produktu? Numer seryjny i klucz produktu znajdują się na opakowaniu lub zostały przesłane w wiadomości zawierającej informacje na temat aktualizacji i licencjonowania produktów Autodesk (Autodesk Upgrade and Licensing Information). Numer seryjny musi zawierać 3-cyfrowy przedrostek, po którym następuje 8-cyfrowy numer. Klucz produktu składa się z pięciu znaków. 6 Rozdział 2 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze

11 Co zrobić w przypadku utraty numeru seryjnego lub klucza produktu? W przypadku utraty numeru seryjnego lub klucza produktu należy skontaktować się z centrum obsługi klienta Autodesk (ABC), dzwoniąc pod numer telefonu (w USA). Skąd wiadomo, czy ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca do instalacji? Na stronie Instaluj > Skonfiguruj instalację Instalatora znajdują się informacje, ile miejsca na dysku jest wymagane dla instalacji i jaka ilość miejsca na dysku jest dostępna. Jak można wybrać typ licencji? Jaka jest różnica między licencją jednostanowiskową a licencją sieciową? Wybierz typ instalacji na podstawie typu zakupionej licencji oprogramowania jednostanowiskowej lub sieciowej. Produkt z licencją jednostanowiskową rejestruje się i aktywuje na każdym komputerze osobno. Mimo że oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach w organizacji, licencja jednostanowiskowa umożliwia pracę tylko jednego programu AutoCAD. Jeśli konieczne jest uruchomienie programu AutoCAD na kolejnych komputerach, należy zakupić większą liczbę licencji jednostanowiskowych lub przekształcić je w licencje sieciowe. W przypadku licencji sieciowych program AutoCAD można zainstalować i uruchamiać na wielu komputerach (ich liczba nie może przekroczyć liczby zakupionych licencji). Co zrobić w przypadku utraty numeru seryjnego lub klucza produktu? 7

12 Menedżer licencji sieciowej wypisuje licencje na czas ich używania. Do czasu wpisania licencji program nie może być używany na kolejnych komputerach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administratora sieci. Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika klienta? Plik dziennika klienta zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji dla każdej stacji roboczej. Informacje te mogą być przydatne w diagnostyce niepowodzenia instalacji. Plik dziennika klienta znajduje się w folderze Temp systemu Windows. Jak zarejestrować i aktywować oprogramowanie po zakończeniu instalacji? Najprostszym sposobem rejestracji i aktywacji oprogramowania po jego zainstalowaniu jest użycie kreatora aktywacji licencji produktu. Do kreatora można przejść z menu Start. Można również wysłać do firmy Autodesk informację o rejestracji w wiadomości , faksem lub pocztą tradycyjną. Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? Do zainstalowania dostępne są następujące produkty dodatkowe: Autodesk Design Review pozwala użytkownikom przeglądać, wykonywać pomiary, komentować oraz opisywać pliki DWG, DWF i DXFx bez oryginalnego oprogramowania projektanckiego Autodesk. Autodesk Inventor Fusion cyfrowa technologia prototypowania, która łączy sterowanie parametrycznym modelowaniem opartym na historii z szybkością bezpośredniego modelowania bez historii, umożliwiając użytkownikom wybranie metody modelowania, która będzie odpowiednia dla wykonywanego zadania. Uwaga: aby skutecznie zainstalować program Inventor Fusion, należy zainstalować zarówno produkt Inventor Fusion, jak i rozszerzenie tego programu wymienione w obszarze konfiguracji. Kliknij pasek Autodesk Inventor Fusion, aby odsłonić obszar konfiguracji. 8 Rozdział 2 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze

13 Gdzie można dostosować instalację? Kliknij pasek AutoCAD strony Instaluj > Skonfiguruj instalację strony Instalatora, aby odsłonić obszar konfiguracji. Są tu wyświetlone opcjonalne elementy, z których wiele wstępnie wybrano do instalacji. Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? Oprócz obrazów biblioteki materiałów, instalowanych domyślnie z programem AutoCAD, można również zainstalować bibliotekę Medium Image Material Library, aby wykonywać rendering o dużej skali lub tworzyć przybliżenia obiektów wymagające tekstur o wysokiej jakości. Instalacja odbywa się po zainstalowaniu programu AutoCAD. Po wywołaniu poleceń RENDER lub RENDERWYC z programu AutoCAD zostanie wyświetlone okno dialogowe zadania umożliwiające pobranie biblioteki Medium Image Material Library. Jak upewnić się, że dostępne dodatki Service Pack są zawarte w instalacji? Dodatek Service Pack można dołączyć do instalacji w sekcji Service Pack strony konfiguracji instalatora. Dostępne są trzy opcje: Pobierz dostępne dodatki Service Pack z witryny Autodesk. Zainstaluj dodatek Service Pack z lokalnego dysku sieciowego. Nie instaluj dodatku Service Pack. Po wybraniu opcji pobrania i zastosowania dodatku Service Pack od firmy Autodesk zostanie on pobrany automatycznie. Jeśli instalacja jest aktualna, komunikat poinformuje, że dodatek Service Pack jest niedostępny. Gdzie można dostosować instalację? 9

14 Które elementy można dostosować? Większość elementów jest wstępnie wybranych do instalacji programu AutoCAD. Można jednak usunąć zaznaczenie dowolnego elementu, który nie ma być instalowany, lub wybrać jeden z kilku elementów, które nie zostały wybrane wcześniej. Aby to zrobić, odsłoń najpierw drzewo elementów, które jest ukryte po wybraniu opcji instalacji Typowa w obszarze konfiguracji. Aby odsłonić drzewo, wybierz opcję instalacji Niestandardowa. Tutaj znajdują się elementy dostępne podczas instalowania programu AutoCAD: Dokumentacja modelu: interfejs programu Autodesk Inventor Server, komponent programowania umożliwiający otwieranie i tworzenie zapytań o geometrię oraz elementy pliku części programu Autodesk Inventor lub innych importowanych modeli oraz tworzenie odpowiednich danych w programie AutoCAD. Standardy CAD: narzędzia do zarządzania plikami projektu pod kątem zgodności ze standardami. Baza danych: narzędzia dostępu do bazy danych. Słowniki: słowniki wielojęzyczne. Szyfrowanie rysunku: narzędzie zabezpieczające pliki rysunku hasłem. Express Tools: narzędzia rozszerzające funkcje programu AutoCAD w zakresie wymiarowania, rysowania, wybierania i modyfikowania obiektów. Te narzędzia nie są obsługiwane przez firmę Autodesk. Czcionki: czcionki programu AutoCAD i czcionki TrueType. Autodesk Content Explorer: interfejs szybkiego przeglądania plików DWG na dyskach lokalnych i sieciowych oraz w witrynie Autodesk Seek. Uwaga: w celu wyszukiwania folderów sieciowych narzędzie Autodesk Content Service również musi zostać zainstalowane za pomocą komponentu Narzędzia i programy narzędziowe Instalatora. Autodesk Seek: usługa sieci Web umożliwiająca wyszukiwanie, przeglądanie oraz pobieranie firmowych i ogólnych plików modelowania informacji o budynku (BIM), modeli, rysunków i specyfikacji produktów bezpośrednio do aktywnej sesji programu AutoCAD. Użytkownicy programu AutoCAD mogą także wysyłać rysunki do usługi Seek. Narzędzie transferu licencji: narzędzia umożliwiające użytkownikom przesyłanie licencji produktu firmy Autodesk między komputerami. Migracja ustawień niestandardowych: narzędzie do migracji niestandardowych ustawień użytkownika i plików z poprzednich wersji programu AutoCAD. Po zainstalowaniu tego narzędzia i pierwszym uruchomieniu programu AutoCAD zostanie wyświetlone okno dialogowe migracji. Narzędzie to można również uruchomić później, 10 Rozdział 2 Instalowanie programu AutoCAD na pojedynczym komputerze

15 klikając przycisk Start systemu Windows > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Migracja ustawień niestandardowych. Resetuj ustawienia: narzędzie przywracania oryginalnych ustawień programu AutoCAD. Ta funkcja może być przydatna dla użytkowników, którzy używali narzędzia Migracja ustawień niestandardowych i są niezadowoleni z wyników. W przypadku zainstalowania programu Resetuj ustawienia będzie on dostępny po kliknięciu przycisku Start systemu Windows > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Resetuj ustawienia. Resetuj ustawienia: narzędzie przywracania oryginalnych ustawień programu AutoCAD. Menedżer odnośników: narzędzie umożliwiające użytkownikom przeglądanie i edycję ścieżek plików odnośników skojarzonych z rysunkiem. Przykłady: AutoCAD próbki, przykłady DesignCenter i przykłady Visual LISP. Ćwiczenia: ćwiczenia Visual Lisp Które elementy można dostosować? 11

16 12

17 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD 3 Jak można przygotować się do pomyślnego utworzenia stanowiska na wielu komputerach? Korzystając z poniższych wzorców postępowania, można uniknąć problemów i zapewnić płynny przebieg instalacji programu AutoCAD. Upewnij się, że sieć, serwery i klienckie stacje robocze spełniają minimalne wymagania systemowe programu AutoCAD. (Kliknij opcję Wymagania systemowe w dolnej części okna Instalatora). Upewnij się, że zainstalowano platformę.net Framework 4.0. Przeanalizować typ zakupionej licencji. Jeśli jest planowane korzystanie z licencji sieciowej, należy także zapoznać się z typem modelu serwera licencji, który będzie używany, oraz z nazwami serwerów licencji. Uzyskaj uprawnienia administratora, aby utworzyć i zainstalować stanowiska. Zainstaluj najnowsze aktualizacje systemu Windows na wszystkich komputerach, na których będzie instalowany program AutoCAD, i uruchom je ponownie. Utwórz folder udostępniony, w którym będą się znajdować stanowiska. Utwórz podfolder dla każdego stanowiska, które ma zostać utworzone. Upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają pełne prawa do zapisu i odczytu udziału sieciowego, w którym będą się znajdować stanowiska. Uwaga: jeśli utworzysz stanowiska programu AutoCAD w różnych językach, każdy język wymaga nowego stanowiska w oddzielnym folderze. Określ położenie plików zawartości dodatkowej i wszystkich dodatkowych wymaganych plików. Skopiuj całą instalację z nośnika produktu na dysk lokalny i utwórz stanowisko z tego położenia. 13

18 Przed utworzeniem stanowiska zamknij wszystkie aplikacje i wyłącz programy antywirusowe. Jak można wybrać typ licencji? Jaka jest różnica między licencją jednostanowiskową a licencją sieciową? Wybierz typ instalacji na podstawie typu zakupionej licencji oprogramowania jednostanowiskowej lub sieciowej. Produkt z licencją jednostanowiskową rejestruje się i aktywuje na każdym komputerze osobno. Mimo że oprogramowanie można zainstalować na wielu komputerach w organizacji, licencja jednostanowiskowa umożliwia pracę tylko jednego programu AutoCAD. Jeśli konieczne jest uruchomienie programu AutoCAD na kolejnych komputerach, należy zakupić większą liczbę licencji jednostanowiskowych lub przekształcić je w licencje sieciowe. W przypadku licencji sieciowych program AutoCAD można zainstalować i uruchamiać na wielu komputerach (ich liczba nie może przekroczyć liczby zakupionych licencji). Menedżer licencji sieciowej wypisuje licencje na czas ich używania. Do czasu wpisania licencji program nie może być używany na kolejnych komputerach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administratora sieci. W jaki sposób można wybrać język, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora? Jeśli dostępne są inne języki, to ten, w którym będą wyświetlane instrukcje Instalatora, można wybrać na liście rozwijanej Instrukcja instalacji na stronie Uruchom Instalatora. Należy pamiętać, że spowoduje to również ustawienie języka dla oprogramowania, co jednak można później zmienić, wybierając inny język z listy rozwijanej Język produktu na stronie Instaluj > Skonfiguruj instalację Instalatora. 14 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD

19 Jakie korzyści wynikają z korzystania z oprogramowania objętego licencją sieciową? Dzięki licencji sieciowej można użyć Menedżera licencji sieciowej w celu zainstalowania oprogramowania na większej liczbie komputerów niż liczba zakupionych licencji. W każdej chwili oprogramowanie można uruchomić na maksymalnej liczbie komputerów, dla której zakupiono licencje. Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika klienta? Plik dziennika klienta zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji dla każdej stacji roboczej. Informacje te mogą być przydatne w diagnostyce niepowodzenia instalacji. Plik dziennika klienta znajduje się w folderze Temp systemu Windows. Jakie jest przeznaczenie pliku dziennika sieci? Plik dziennika sieci zawiera informacje o wszystkich stacjach roboczych, na których uruchamiane jest stanowisko. W dzienniku jest podana nazwa użytkownika, nazwa stacji roboczej oraz stan instalacji. W tym pliku można znaleźć informacje o stanie i problemach (na przykład za mało wolnego miejsca na dysku lub niedostateczne uprawnienia), które użytkownicy mogli napotkać podczas instalacji. Jakie korzyści wynikają z korzystania z oprogramowania objętego licencją sieciową? 15

20 Co to jest obraz administracyjny? Obraz administracyjny to zbiór udostępnionych zasobów plikowych utworzony w trakcie procesu tworzenia stanowiska i umieszczony w udostępnionym folderze sieciowym stanowiska, z którego wiele stacji roboczych instaluje produkt. Gdzie powinien znajdować się w obraz administracyjny stanowiska? Obraz administracyjny stanowiska powinien być przechowywany w folderze udostępnionym (udziale sieciowym) utworzonym przed uruchomieniem stanowiska. Nazwij folder udostępniony Stanowiska i umieść go na pulpicie serwera, w którym będą przechowywane stanowiska. Jak pojedynczy użytkownicy znajdą zainstalowany obraz administracyjny? Po zakończeniu tworzenia obrazu stanowiska użytkownicy mogą zainstalować oprogramowanie u siebie za pośrednictwem skrótu umieszczonego z obrazem administracyjnym. Nazwa skrótu jest zgodna z nazwą obrazu stanowiska określoną podczas tworzenia stanowiska. Należy poinformować użytkowników o położeniu obrazu administracyjnego, poinstruować ich, aby kliknęli dwukrotnie skrót, i dostarczyć im wszystkich pozostałych wymaganych instrukcji. Co to jest tryb bezdialogowy instalacji? Obraz stanowiska uruchomiony w trybie bezdialogowym będzie działał bez konieczności wprowadzania danych przez użytkowników, którzy nie będą otrzymywać monitów dotyczących interakcji. Gdy tryb bezdialogowy jest wyłączony, można interaktywnie wprowadzać dane w trakcie tworzenia obrazu stanowiska. 16 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD

21 Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? Do zainstalowania dostępne są następujące produkty dodatkowe: Autodesk Design Review pozwala użytkownikom przeglądać, wykonywać pomiary, komentować oraz opisywać pliki DWG, DWF i DXFx bez oryginalnego oprogramowania projektanckiego Autodesk. Autodesk Inventor Fusion cyfrowa technologia prototypowania, która łączy sterowanie parametrycznym modelowaniem opartym na historii z szybkością bezpośredniego modelowania bez historii, umożliwiając użytkownikom wybranie metody modelowania, która będzie odpowiednia dla wykonywanego zadania. Uwaga: aby skutecznie zainstalować program Inventor Fusion, należy zainstalować zarówno produkt Inventor Fusion, jak i rozszerzenie tego programu wymienione w obszarze konfiguracji. Kliknij pasek Autodesk Inventor Fusion, aby odsłonić obszar konfiguracji. Gdzie można dostosować instalację? Kliknij pasek AutoCAD strony Instaluj > Skonfiguruj instalację strony Instalatora, aby odsłonić obszar konfiguracji. Są tu wyświetlone opcjonalne elementy, z których wiele wstępnie wybrano do instalacji. Które elementy można dostosować? Większość elementów jest wstępnie wybranych do instalacji programu AutoCAD. Można jednak usunąć zaznaczenie dowolnego elementu, który nie ma być instalowany, lub wybrać jeden z kilku elementów, które nie zostały wybrane wcześniej. Aby to zrobić, Jakie dodatkowe produkty są dostępne do zainstalowania? 17

22 odsłoń najpierw drzewo elementów, które jest ukryte po wybraniu opcji instalacji Typowa w obszarze konfiguracji. Aby odsłonić drzewo, wybierz opcję instalacji Niestandardowa. Tutaj znajdują się elementy dostępne podczas instalowania programu AutoCAD: Dokumentacja modelu: interfejs programu Autodesk Inventor Server, komponent programowania umożliwiający otwieranie i tworzenie zapytań o geometrię oraz elementy pliku części programu Autodesk Inventor lub innych importowanych modeli oraz tworzenie odpowiednich danych w programie AutoCAD. Standardy CAD: narzędzia do zarządzania plikami projektu pod kątem zgodności ze standardami. Baza danych: narzędzia dostępu do bazy danych. Słowniki: słowniki wielojęzyczne. Szyfrowanie rysunku: narzędzie zabezpieczające pliki rysunku hasłem. Express Tools: narzędzia rozszerzające funkcje programu AutoCAD w zakresie wymiarowania, rysowania, wybierania i modyfikowania obiektów. Te narzędzia nie są obsługiwane przez firmę Autodesk. Czcionki: czcionki programu AutoCAD i czcionki TrueType. Autodesk Content Explorer: interfejs szybkiego przeglądania plików DWG na dyskach lokalnych i sieciowych oraz w witrynie Autodesk Seek. Uwaga: w celu wyszukiwania folderów sieciowych narzędzie Autodesk Content Service również musi zostać zainstalowane za pomocą komponentu Narzędzia i programy narzędziowe Instalatora. Autodesk Seek: usługa sieci Web umożliwiająca wyszukiwanie, przeglądanie oraz pobieranie firmowych i ogólnych plików modelowania informacji o budynku (BIM), modeli, rysunków i specyfikacji produktów bezpośrednio do aktywnej sesji programu AutoCAD. Użytkownicy programu AutoCAD mogą także wysyłać rysunki do usługi Seek. Narzędzie transferu licencji: narzędzia umożliwiające użytkownikom przesyłanie licencji produktu firmy Autodesk między komputerami. Migracja ustawień niestandardowych: narzędzie do migracji niestandardowych ustawień użytkownika i plików z poprzednich wersji programu AutoCAD. Po zainstalowaniu tego narzędzia i pierwszym uruchomieniu programu AutoCAD zostanie wyświetlone okno dialogowe migracji. Narzędzie to można również uruchomić później, klikając przycisk Start systemu Windows > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Migracja ustawień niestandardowych. Resetuj ustawienia: narzędzie przywracania oryginalnych ustawień programu AutoCAD. Ta funkcja może być przydatna dla użytkowników, którzy używali narzędzia Migracja ustawień niestandardowych i są niezadowoleni z wyników. W przypadku zainstalowania programu Resetuj ustawienia będzie on dostępny po kliknięciu 18 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD

23 przycisku Start systemu Windows > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 2012 > Resetuj ustawienia. Resetuj ustawienia: narzędzie przywracania oryginalnych ustawień programu AutoCAD. Menedżer odnośników: narzędzie umożliwiające użytkownikom przeglądanie i edycję ścieżek plików odnośników skojarzonych z rysunkiem. Przykłady: AutoCAD próbki, przykłady DesignCenter i przykłady Visual LISP. Ćwiczenia: ćwiczenia Visual Lisp Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? Oprócz obrazów biblioteki materiałów, instalowanych domyślnie z programem AutoCAD, można również zainstalować bibliotekę Medium Image Material Library, aby wykonywać rendering o dużej skali lub tworzyć przybliżenia obiektów wymagające tekstur o wysokiej jakości. Instalacja odbywa się po zainstalowaniu programu AutoCAD. Po wywołaniu poleceń RENDER lub RENDERWYC z programu AutoCAD zostanie wyświetlone okno dialogowe zadania umożliwiające pobranie biblioteki Medium Image Material Library. Jak można dołączyć dodatki Service Pack do obrazu stanowiska? Dodatek Service Pack można dołączyć do obrazu stanowiska w sekcji Service Pack strony konfiguracji Instalatora. Po wybraniu opcji pobrania i zastosowania dodatku Service Pack od firmy Autodesk zostanie on pobrany automatycznie. Jeśli instalacja jest aktualna, komunikat poinformuje, że dodatek Service Pack jest niedostępny. W przypadku wybrania opcji zastosowania dodatku Service Pack zapisanego na dysku lokalnym lub sieciowym, należy wybrać jedną z dwu opcji: Dołączenie dodatków Service Pack do obrazu stanowiska przez zastosowanie go po zainstalowaniu oprogramowania. W tej metodzie dodatek Service Pack zostanie zastosowany tylko do bieżącego obrazu stanowiska; plik MSI obrazu administracyjnego nie ulegnie zmianie. Scalenie dodatków Service Pack z plikiem MSI obrazu administracyjnego. W tej metodzie dodatku Service Pack nie można usunąć z obrazu. Jak zainstalować obrazy biblioteki materiałów o średniej rozdzielczości? 19

24 Czym są foldery zawartości dodatkowej? W polu Zawartość dodatkowa można określić położenie, w którym zostanie zainstalowana zawartość dodatkowa. Dostępne są cztery opcje docelowego miejsca zawartości dodatkowej. Foldery profilu użytkownika lokalnego: położenie domyślne. Folder instalacyjny programu: Zawartość jest instalowana w folderze instalacyjnym aplikacji na pojedynczym komputerze użytkownika. Pojedynczy folder współdzielony: umożliwia określenie jednego, unikalnego folderu lokalnego dla wszystkich typów zawartości. Foldery niestandardowe: umożliwia określenie unikalnej ścieżki dla każdego z różnych typów zawartości. Poniżej przedstawiono sześć kategorii zawartości dodatkowej dla programu AutoCAD: Pomocnicza: zawartość obejmująca pliki dostosowywania/menu i palety, kreskowanie oraz rodzaj linii. Plotery: style wydruku i pliki konfiguracyjne wydruku. Łącza danych: pliki łączy danych. Szablon: szablony rysunków, zestawów arkuszy oraz publikacji w sieci. Rendering: certyfikaty sprzętu oraz pliki światła fotometrycznego. Pomoc: podręcznik użytkownika, opis poleceń, podręcznik dostosowywania, często zadawane pytania dotyczące instalacji oraz podręcznik licencjonowania sieciowego. Co jest celem konfigurowania dodatkowych plików w stanowisku? Instalację można skonfigurować tak, aby uwzględnić dodatkowe pliki. Pozwoli to: Określić pliki skryptów, które mają być zawarte w stanowisku. Zainstalować pliki użytkownika w dowolnym formacie i umieścić je w dowolnym katalogu na klienckiej stacji roboczej. Dodać podfoldery do folderu instalacyjnego. Dodawać przykładowe pliki do tego samego położenia, w którym znajdują się pliki programu. Dodać pliki do głównego katalogu instalacyjnego. 20 Rozdział 3 Tworzenie obrazu stanowiska programu AutoCAD

25 Jakie usługi udostępnia Centrum komunikacyjne? Podczas tworzenia stanowiska niestandardowego można wybrać, czy aktywować preferencje użytkownika dla usług Centrum komunikacyjnego. Włącz aktualizacje na żywo: umożliwia użytkownikom sprawdzanie, czy aktualizacje są dostępne (o ile aktywne jest połączenie internetowe). Jeśli poprawka produktu będzie dostępna, na pasku stanu programu zostanie wyświetlone powiadomienie o jej dostępności. Poprawkę można pobrać bezpośrednio z serwera Autodesk lub zmodyfikować przed skopiowaniem na stacje robocze. Włącz kanał Menedżera CAD: steruje wyświetlaniem kanałów Menedżera CAD, dzięki czemu użytkownicy mogą przełączać kanały Menedżera CAD, definiować położenie źródła danych Menedżera CAD i określać wyświetlaną nazwę kanału Menedżera CAD. Co to jest program Autodesk Exchange? Program Autodesk Exchange to nowy centralny portal pomocy, pomocy szkoleniowych, porad i wskazówek, nagrań wideo oraz aplikacji do pobrania. Po zaakceptowaniu domyślnej preferencji użytkownika określającej wyświetlanie programu Autodesk Exchange podczas uruchamiania można uzyskać dostęp do dynamicznego wyboru narzędzi ze społeczności Autodesk. Jak można zmodyfikować konfigurację obrazu stanowiska? Po utworzeniu obrazu stanowiska jego konfigurację można zmodyfikować. Aby zmodyfikować konfigurację obrazu stanowiska: 1 Ustal położenie i otwórz folder udostępniony, w którym znajduje się obraz stanowiska. 2 Otwórz podfolder Narzędzia w folderze obrazu stanowiska. 3 Ustal położenie skrótu opcji Utwórz lub zmodyfikuj obraz stanowiska. 4 Kliknij dwukrotnie skrót Utwórz lub zmodyfikuj obraz stanowiska, aby uruchomić Instalator w trybie modyfikacji konfiguracji obrazu stanowiska. 5 Na stronie Modyfikuj konfigurację obrazu stanowiska > Ustawienia wprowadź informacje o obrazie stanowiska i wybierz opcję. Jakie usługi udostępnia Centrum komunikacyjne? 21

26 22

27 Obsługa i ponowna konfiguracja instalacji 4 Jak dodać lub usunąć elementy po zakończeniu instalacji? Aby dodać elementy do programu AutoCAD lub usunąć je z niego, przejdź po kliknięciu przycisku Start systemu Windows do obszaru dodawania, zmieniania i usuwania programów w Panelu sterowania. Po wybraniu AutoCAD jako programu do zmiany Instalator zostanie otwarty w trybie konserwacji. Kliknij przycisk Dodaj lub usuń elementy i postępuj zgodnie z instrukcjami Instalatora. 23

Autodesk 2012. Podręcznik administratora sieci

Autodesk 2012. Podręcznik administratora sieci Autodesk 2012 Podręcznik administratora sieci 2011 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Autodesk 2012. Podręcznik licencjonowania

Autodesk 2012. Podręcznik licencjonowania Autodesk 2012 Podręcznik licencjonowania 2011 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009 Samouczek Kwiecień 2008 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r.

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r. AutoCAD Map 3D 2008 Samouczek Kwiecień 2007 r. Copyright 2007 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą i w

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013

Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Instalacja i administracja SOLIDWORKS 2013 Spis treści Informacje prawne...v 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2014 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SolidWorks...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SolidWorks...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo