Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji landxpert 13 wersja sieciowa Poradnik techniczny

2 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI GŁÓWNY PROCES INSTALACJI AKTYWACJA ZAKUPIONEJ LICENCJI SIECIOWEJ Instalacja serwera licencji Autodesk Generowania żądania licencji serwera Konfigurowanie serwera licencji Autodesk Podłączenie stanowiska sieciowego landxpert do serwera licencji AKTUALIZACJE SYSTEMU INSTALACJA KATALOGU ROŚLIN Bruns DATAplants OPROGRAMOWANIE WSPÓŁPRACUJĄCE PIERWSZE URUCHOMIENIE ZGŁASZANIE PROBLEMÓW Strona 2 z 35

3 1. WYMANAGANIA SYSTEMOWE Wymagania minimalne do wersji 13 Dla wersji 32-bitowej: Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business, Ultimate lub Home Premium (SP1 lub nowszy) (porównaj wersje Windows Vista); lub Microsoft Windows XP Professional albo Home (SP2 lub nowszy) Dla systemów Windows Vista lub Windows 7: dwurdzeniowy procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon, 3,0 GHz lub szybszy z technologią SSE2; dla systemu Windows XP: dwurdzeniowy procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon, 3 GHz lub szybszy bądź procesor dwurdzeniowy Intel lub AMD 2 GHz lub szybszy, z technologią SSE2 4 GB pamięci RAM 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu Karta graficzna o rozdzielczości 1280 x 1024 z obsługą True Color z co najmniej 128 MB pamięci, Pixel Shader 3.0 lub nowszy, karta graficzna z obsługą Microsoft Direct3D Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 7.0 lub nowsza Wersja instalacyjna pobrana lub na pendrive Dla wersji 64-bitowej: Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional lub Home Premium (porównaj wersje Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business lub Ultimate (SP1 lub nowszy) (porównaj wersje Windows Vista); lub Microsoft Windows XP Professional (SP2 lub nowszy) Procesor AMD Athlon 64 z technologią SSE2 lub AMD Opteron z technologią SSE2, lub Intel Xeon z technologią SSE2 i obsługą EM64T, lub Intel Pentium 4 z technologią SSE2 i obsługą EM64T, 3 GHz lub szybszy bądź procesor dwurdzeniowy Intel lub AMD 2 GHz lub szybszy 4 GB pamięci RAM 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym do zainstalowania programu Karta graficzna o rozdzielczości 1280 x 1024 z obsługą True Color z co najmniej 128 MB pamięci, Pixel Shader 3.0 lub nowszy, karta graficzna z obsługą Microsoft Direct3D Przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowsza Wersja instalacyjna pobrana lub na pendrive UWAGA: systemy Home Windows nie są zalecane do profesjonalnego użytku, w szczególności przy współpracy z wersją sieciową landxpert, zalecane jest nie instalowanie programu landxpert na stacji na której jest lub był wcześniej instalowany AutoCAD, przed instalacją należy upewnić się że komputer spełnia wymagania stawiane konfiguracji sprzętowej, oraz że system operacyjny Windows na którym instalowany jest landxpert ma zainstalowane wszystkie krytyczne proprawki dostarczane przez Microsoft mechanizm Windows Update. Zainstalowanie oprogramowania na komputerze nie spełniającym minimalnych wymagań sprzętowych lub bez uaktualnień (Windows Update) może spowodować utrudnienia w korzystaniu z funkcji programu, spowolnienie jego pracy lub błędy. Strona 3 z 35

4 2. ROZPOCZĘCIE PROCESU INSTALACJI W celu zainstalowanie programu landxpert na stacji roboczej należy włożyć dołączony pendrive do gniazda USB w komputerze. Następnie należy otworzyć okno z widokiem Komputer. Widok okna Komputer po włożeniu pendrive landxpert CZYNNOŚĆ: Klikamy na napęd landxpert, następnie w oknie otwartego nosnika uruchamiamy instalator CD_Start. Widok zawartości nośnika landxpert Strona 4 z 35

5 W oknie instalatora należy wskazać wersję posiadanego systemu operacyjnego: 32 czy 64-bit? Widok okna instalatora - wybór wersji systemu Jeżeli nie wiadomo jaką wersją systemu dysponujemy należy sprawdzić to w Panelu Sterownia -> System. Widok okna System z Panelu sterowania UWAGA: 32-bitowa wersja systemu Windows jest w stanie obsłużyć nieco ponad 3 GB RAM. Jest to wartość na granicy minimalnych wymagań dla landxpert. Zalecana jest instalacja na systemach 64-bitowych które potrafią obsłużyć pamięć RAM powyżej 4 GB. Strona 5 z 35

6 Po wyborze systemu w kolejnym oknie instalatora należy wybrać wersje polską klikając na flagę: Widok głównego okna instalatora - wybór wersji językowej Widok głównego okna - instalacja Strona 6 z 35

7 3. GŁÓWNY PROCES INSTALACJI Po wstępnej konfiguracji instalatora i wywołaniu instalacji uruchamiany jest główny jej proces zobrazowany w kolejnych oknach. Potwierdzenie wersji językowej Po uruchomieniu i wyborze języka instalacji wyświetlone zostanie okno kontrolne badania zasobów systemowych. Jeżeli wykazane zastaną istotne braki w postaci nie wystarczającej ilości zasobów pojawi się żółte światło sygnalizujące spełnienie minimalnych wymagań lub czerwone sygnalizujące poziom zasobów komputera poniżej wymagań. Zielone światło sygnalizuje wystarczające zasoby do pracy systemu. Okno kontrolne badania zasobów systemowych Strona 7 z 35

8 Okno dialogowe informujące o niezbędnych do uzupełnienia brakach w systemie W kolejnym oknie dialogowym należy dokonać wyboru typu instalacji: licencja lokalna instalacja na jednym stanowisku, licencja sieciowa lokalna instalacja z możliwością połączenia z menadżerem licencji sieciowej. Strona 8 z 35

9 Okno dialogowe wyboru typu licencji W kolejnych oknach instalator obrazować będzie postęp instalacji informując w opisach o bieżącym statusie. W pierszej kolejności instalowane są komponenty platformy AutoCAD. Następnie aplikacje DATAflor. Poniżej zamieszczono zrzuty kolejnych okien ze statusem instalacji. Strona 9 z 35

10 Okno instalatora instalowanie platformy AutoCAD Strona 10 z 35

11 Kolejne okna instalacji platformy AutoCAD Okno kolejnego etapu instalacji Strona 11 z 35

12 Okno akceptacji umowy licencyjnej Okno rejestracji produktu W kolejnym oknie należy wybrać typ instalacji. Zalecana jest instalacja kompletna. Strona 12 z 35

13 Instalacja minimum dla komputerów które mają bardzo ograniczone miejsce na dysku niesie za sobą ryzyko częstego uzupełniania o brakujące komponenty dostępne tylko w kompletnej instalacji. Dodatkowo należy mieć na uwadzę że zalecane jest aby na dysku twardym zawsze dostępne było co najmniej 10% wolnego miejsca. Ma to instotny wpływ na wydajność systemu operacyjnego i uruchamianych aplikacji. Personalizacja instalacji zalecana jest tylko dla zaawansowanych użytkowników. Okno wyboru typu instalacji Strona 13 z 35

14 W kolejnym oknie dialogowym instalator informuje o położeniu plików aplikacji landxpert. Uwaga: zalecane jest nie zmienianie standardowej lokalizacji. Okno wyboru lokalizacji plików landxpert Strona 14 z 35

15 Okno dialogowe instalatora potwierdzające gotowość do ostatniego etapu instalacji Okno procesu instalacji Strona 15 z 35

16 Po zakończeniu całego procesu wyświetlone zostanie ostatnie okno dialogowe. Po jego potwierdzeniu komputer jest restartowany a system landxpert po uruchomieniu gotowy do pierwszego uruchomienia. Końcowe okno procesu instalacji Strona 16 z 35

17 4. AKTYWACJA ZAKUPIONEJ LICENCJI SIECIOWEJ Oprogramowanie w wersji sieciowej należy zainstalować na wszystkich stanowiskach na których ma być wykorzystywane. W tym trybie licencjonowania producent nie przewidział okresu demonstracyjnego. Od razu przy pierwszym uruchomieniu żądane jest wskazanie serwera licencji, który należy również zainstalować na serwerze lub jednym z komputerów do którego będą miały dostęp poprzez sieć pozostałe stacje robocze z DATAflor landxpert. 4.1 Instalacja serwera licencji Autodesk Serwer licencji Autodesk jest używany do konfigurowania i zarządzania licencją wersji sieciowej DATAflor landxpert. W celu rozpoczęcia procesu instalacji na wybranej stacji lub serwerze należy uruchomić instalatora landxpert - plik CD_Start.exe. Po określeniu wersji systemy (32 czy 64-bit) z kolejnego okna wybieramy uruchomienie procesu instalacji serwera licencji. Uruchomienie instalacji serwera licencji UWAGA: serwer licencji funkcjonuje tylko na platformie Windows. Powinien być zainstalowany na serwerze lub stacji roboczej do której mają dostęp pozostałe komputery korzystające z licencji sieciowej. Jeżeli komputer z serwerem licencji nie będzie uruchomiony lub dostęp do niego poprzez sięć będzie zablokowany (np. lokalny firewall) nie będzie możliwe korzystanie z aplikacji DATAflor w wersji sieciowej. Strona 17 z 35

18 Strona 18 z 35

19 Proces instalacji serwera licencji Strona 19 z 35

20 4.2 Generowania żądania licencji serwera W kolejnym kroku po zainstalowaniu serwera licencji Autodesk należy wygenerować żądanie na podstawie którego producent prześle kod licencyjny na wykupioną ilość stanowisk. Uruchomienie serwera licencji >Programy>Autodesk>Network License Menager>LMTOOLS Utility Wybieramy karte rejestru System Settings: Klikamy na pole Save HOSTID Info to a File. Wprowadzamy nazwę pliku (np. FirmaGartendesign.txt) a następnie Zapisz. Strona 20 z 35

21 Zapisywanie pliku żądania licencji Po tej operacji zamykamy serwer licencji Autodesk: Kliknij na Menu File>Exit. Następnie zapisany plik żądania licecnji należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: W ciągu kilku dni roboczych zwrotnie na adres z którego wysłano żądanie przysyłany zostanie plik licencji sieciowej. Uwaga: zaleca się zapisanie pliku licencji na tej samej ścieżce, na której zainstalowany został serwer licencji Autodesk Strona 21 z 35

22 4.3 Konfigurowanie serwera licencji Autodesk Okno konfiguracji serwera licecji Na karcie Config Services wybieramy z listy Service Namen usługę, która chcemy użyć do zarządzania licencją. Standardowo nazwa tej usługi to Flexlm Service 1, można jednka ją zmienić na np. landxpert. W polu Path to Lmgrd.exe file należy wskazać scieżkę do Network License Menager-Daemon (lmgrd.exe). W tym celu należy kliknąć na pole Browse, by znaleźć plik. Plik ten powinien znajdować się w katalogu: C:\Program Files\Autodesk Network License Menager. Wskazanie ścieżki do lmgrd.exe Strona 22 z 35

23 W kolejnym polu Path to the License file wskazujemy plik licencji - należy odnaleźć ścieżkę gdzie został zapisany plik. Wskazanie pliku licencji W polu Path to the Debug Log file wskazujemy nazwę pliku i ścieżkę do logowania operacji dokonywanych przez serwer licecnji. Jako miejsce zapisania pliku należy wybrać katalog C:\Program Files\Autodesk Network License Menager. Plik musi dysponować rozszerzeniem pliku.log. W celu utworzenia nowego pliku protokołu nazwę należy wprowadzić ręcznie. Wprowadzenie nazwy pliku log Strona 23 z 35

24 Konfiguracja Path to the Debug Log file Ostanim parametrem do skonifurownaia na karcie Config Services jest wskazanie Use Services, by eksportować lmgrd.exe jako usługę. Dzięki temu serwer licecnji będzie uruchamiał się automatycznie ze startem komputera na którym jest zainstalowany. Następnie wprowadzone zmiany należy zapisać poleceniem Save Service. Konfiguracja uruchamiania serwera licencji Strona 24 z 35

25 Ostatnią czynnością konfigurowania serwera licencji jest uruchomienie i sprawdzenie statusu działania. Aby to wykonać należy przejść na kartę Start/Stop/Reread spradzić czy w oknie wyświetlona jest nazwa zdefiniowanej wcześniej usługi i następnie kliknąć Start Server. Jeżeli w pasku dolnym okna wyświetli się Server Start Successful nasz serwer licecnji działa prawidłowo i można do niego podłączać stacje z DATAflor landxpert. Uruchamianie serwera licecji 4.4 Podłączenie stanowiska sieciowego landxpert do serwera licencji DATAflor landxpert od wersji 12-tej przy każdym uruchomieniu sprawdza poprzez dostęp do Internetu czy są u producenta nowe aktualizacje. Jeżeli tak, pyta Po skonfigurowaniu DATAflor landxpert na stanowisku pracy, by móc korzystać z uzyskanej licencji sieciowej zainstalowanej na serwerze licencji Autodesk należy: otworzyć na stanowisku sieciowym DATAflor landxpert. w oknie dialogowym FLEXlm License Finder wybrać opcję Specify the License Server System i kliknąć następnie Next wprowadzić nazwę lub adres IP serwera lub stacji na której zainstalowany jest serwer licencji Autodesk i kliknąć Next. Uwaga: upewnij się, że wprowadzona tutaj nazwa serwera odpowiada nazwie Twojego serwera licencji. pozytywne licencjonowanie zostaje potwierdzone przez : The FLEXnet license finder has completed.press Finish to return to the aplication. Aby zakończyć proces licencjonowania stacji -> Finish. Licencja serwera CAD jest gotowa do użytkowania na Twoim stanowisku pracy. Strona 25 z 35

26 5. AKTUALIZACJE SYSTEMU DATAflor landxpert od wersji 12-tej przy każdym uruchomieniu sprawdza poprzez dostęp do Internetu czy są u producenta nowe aktualizacje. Jeżeli tak, pyta użytkownika czy chce je zainstalować. Okno DATAflor Update Okno informacji o dostępnych aktualizacjach Strona 26 z 35

27 Informacja z systemu Windows o zakończeniu pobierania aktualizacji Okno dialogowe instalacji wybranej poprawki Po wybraniu Instaluj instalator przeprowadzi użytkownika kolejnymi komunikatami przez proces aktualizacji. Strona 27 z 35

28 6. INSTALACJA KATALOGU ROŚLIN Bruns DATAplants W komplecie z programem landxpert dołączony jest również katalog roślin niemieckiej szkółki Bruns w najnowszej wersji. Jest to komponent wymagany do pracy przy planowaniu nasadzeń roślinnych. Aby zainstalować katalog roślin należy umieścić dostarczony nośnik DVD w napędzie i przeprowadzić instalacje. Widok okna Komputera po włożeniu nośnika DVD do napędu CZYNNOŚĆ: Po otwarciu okna zawartości nośnika uruchamiamy program setup.exe Okno zawartości nośnika UWAGA: Strona 28 z 35

29 Niestety katalog roślin w obecnej wersji nie posiada polskiej wersji językowej. Zalecana jest instalacja wersji niemieckiej lub angielskiej. Wybór wersji językowej instalatora Wybór wersji językowej katalogu W kolejnym oknie system potwierdza ścieżkę instalacji katalogu. UWAGA: Zalecane jest pozostawienie domyślnej ścieżki w której instalowany jest katalog roślin Strona 29 z 35

30 Okno wyboru katalogu instalacji Okno zapytania czy tworzony ma być link do katalogu na pulpicie użytkownika Strona 30 z 35

31 W następnym kroku instalator pyta się czy ładować zdjęcia roślin z nośnika DATAplants czy skopiować je na dysk twardy komputera. UWAGA: Zlecane jest wybranie sugerowanej na poniższym rysunku opcji skopiowania zdjęć roślin na dysk twardy. Dzięki temu system będzie działał szybciej i bez zakłóceń co może mieć miejsce przy nośniku DVD. Okno wyboru lokalizacji zdjęć Propozycja lokalizacji ścieżki w której będą instalowane zdjęcia Dalsze etapy instalacji należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami instalatora. Strona 31 z 35

32 7. OPROGRAMOWANIE WSPÓŁPRACUJĄCE Oprogramowanie landxpert 13 zostało przygotowane do współpracy z programami Google SketchUp oraz Adobe Photoshop. Integruje się również z programem Google Earth oraz z systemem Street View. Wymagania co do wersji znajdują się w poniższym zestawieniu. UWAGA: Jeżeli na komputerze jest zainstalowany program SketchUp lub Photoshop instalacja ponowna nie jest konieczna. landxpert 13 współpracuje z wersjami: Google SketchUp ver 7 Google SketchUp ver 8 Adobe CS3 ver bit Adobe CS4 ver /64-bit Adobe CS5 ver /64-bit Adobe Photoshop Elements 7 Adobe Photoshop Elements 8 Adobe Photoshop Elements 9 Posiadanie programu landxpert nie uprawnia do korzystania z wyżej wymienionych programów. Firmy Adobe i Google udostępniają licencje do użytku komercyjnego, które zobowiązany jest posiadać użytkownik oprogramowania landxpert w przypadku korzystania z możliwości integracji z omawianymi programami. Strona 32 z 35

33 8. PIERWSZE URUCHOMIENIE Pierwsze uruchomienie programu landxpert jest bardzo ważnym procesem od którego zależy poprawne działanie systemu. Ma ono na celu odpowiednią konfigurację zabezpieczeń systemu operacyjnego. Szczególnie dotyczy to systemów Windows 7 i Widnows Vista. Operację uruchomienia na prawach administratora należy przeprowadzić w pierwszej kolejności dla DATAplants, SketchUp i Adobe Photoshop (jeżeli są zainstalowane) a następnie należy uruchomić landxpert a. CZYNNOŚĆ: Aby wywołać program na prawach administatora należy na ikonie programu kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać Uruchom jako administrator. Widok menu kontekstowego z opcją uruchomienia na prawach administratora Po uruchomieniu na prawach administratora landxpert a należy wywołać zakładkę Planowanie a z niej Managera obiektów. Widok okna z wywołaniem Managera obiektów Strona 33 z 35

34 W oknie managera obiektów wybieramy opcję nasadzenia roślin w celu wywołania katalogu. Operacja ta ustawi odpowiednio uprawnienia systemowe aby nie powodować problemów z wywołaniem katalogu w przyszłości. Podczas tego działania mogą pojawić się alerty systemu Windows z pytaniem czy odblokować dostęp do danych zasobów czy nie. Należy za każdym razem potwierdzić odblokowanie. Omawianą operację na prawach administratora wykonujemy tylko raz. Fragment okna managera obiektów z zaznaczoną opcją wywołania katalogu roślin Przy prawidłowym działaniu programu efektem będzie pojawienie się poniższego okna Okno katalogu roślin - DATAplants Strona 34 z 35

35 9. ZGŁASZANIE PROBLEMÓW W razie występowania problemów technicznych z instalacją należy korzystać z kanału zgłoszeń poprzez pocztę eletktroniczną pod adresem: Zgłoszenia telefoniczne w dni robocze w godzinach od 8 do 16 tel > IVR wew. 2 Przed zgłoszeniem problemu należy przygotować następujące informacje: wersja systemu Windows np. Windows 7 64-bit ilość pamięci RAM komputera np. 8 GB ilość wolnego miejsca na dysku twardym np. dysk twardy 1 TB, wolne miejsce 200 GB status aktualizacji systemu (Windows Update) czy system ma instalowane na bieżąco aktualizacje? zrzut ekranu lub dokładny opis błędu Wszelkie udokumentowane i rozwiązane problemy z programami DATAflor publikowane są na stronach w sekcji POMOC. Copyright DATAflor Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 35 z 35