Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Stan zdrowia uczniów warszawskich szkół podstawowych Seminarium ZDROWIE DZIECI NASZĄ TROSKĄ Warszawa, 24 marca 2008 roku Katarzyna Paczek Dyrektor Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie

2 Szkoły podstawowe na terenie województwa mazowieckiego Szkoły podstawowe na terenie województwa mazowieckiego w latach Liczba szkół rok szkolny 2006/07 szkoły publiczne rok szkolny 2007/08 szkoły niepubliczne

3 Realizacja świadczeń opieki lekarskiej gabinet gabinet profilaktyczny profilaktyczny w budynku, ale na terenie naleŝący do szkoły innej szkoły gabinet medyczny na terenie publicznej placówki ochrony zdrowia gabinet medyczny na terenie niepublicznej placówki ochrony zdrowia rok szkolny 2006/ rok szkolny 2007/

4 Realizacja świadczeń opieki pielęgniarskiej gabinet gabinet profilaktyczny profilaktyczny w budynku, ale na terenie naleŝący do szkoły innej szkoły gabinet medyczny na terenie publicznej placówki ochrony zdrowia gabinet medyczny na terenie niepublicznej placówki ochrony zdrowia rok szkolny 2006/ rok szkolny 2007/

5 Opieka medyczna Uczniowie pozostający pod opieką medyczną w latach uczniów liczba rok szkolny 2006/07 rok szkolny 2007/08 liczba uczniów ogółem w tym niepełnosprawnych

6 Profilaktyka fluorkowa Profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów w latach liczba szkół rok szkolny 2006/07 liczba uczniów rok szkolny 2007/08

7 Realizacja szkolnych programów edukacji zdrowotnej przy udziale pielęgniarki Liczba szkół realizujących programy edukacji zdrowotnej w latach rok szkolny 2006/07 rok szkolny 2007/08 Liczba uczniów objetych programami edukacji zdrowotnej w szkołach w latach rok szkolny 2006/07 rok szkolny 2007/08

8 Wykonanie testów przesiewowych Wykonanie testów przesiewowych w latach u uczniów do 19 roku Ŝycia rok szkolny 2006/ rok szkolny 2007/08 Liczba uczniów podlegających testom przesiewowym Liczba uczniów zbadanych

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane (Dz.U )

10 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 2 lat Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia profilaktyczne wykonywane przez połoŝną, pielęgniarkę: 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju: fizycznego - pomiary: masy i długości ciała 2. Orientacyjna ocena rozwoju psychomotorycznego 3. Orientacyjne badanie słuchu 4. Test Hirschberga w kierunku wykrywania zeza 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

11 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 2 lat Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza (wykonywane w obecności rodziców, opiekunów) Bilans zdrowia, w tym: 1. badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń, 2. ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień, 3. przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy, 4. ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

12 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 2 lat Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę: 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika próchnicy PUW-z intensywności 2. Kontrola higieny jamy ustnej. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa, przy braku przeciwwskazań 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji Ŝucia 4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu profilaktyka ortodontyczna.

13 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 2 lat Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 2 lata rok 2005 liczba dzieci liczba dzieci liczba dzieci liczba dzieci podlegajacych zbadanych podlegajacych zbadanych badaniu badaniu Warszawa woj. mazowieckie rok 2006 rok 2007

14 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 4 lat Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia profilaktyczne wykonywane przez połoŝną, pielęgniarkę: 1. Wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego - pomiary wzrostu i masy ciała 2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu 3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

15 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 4 lat Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza (wykonywane w obecności rodziców, opiekunów): Bilans zdrowia, w tym: 1. ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu, 2. badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe w kierunku oceny rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i społecznego, 3. przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy

16 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 4 lat Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę: 1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw dla zębów mlecznych 2. Kontrola higieny jamy ustnej. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa, przy braku przeciwwskazań 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji Ŝucia 4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu profilaktyka ortodontyczna

17 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 4 lat Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 4 lat rok 2005 rok 2006 rok liczba dzieci liczba dzieci liczba dzieci liczba dzieci podlegajacych zbadanych podlegajacych zbadanych badaniu badaniu Warszawa woj. mazowieckie

18 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 6 lat Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia profilaktyczne wykonywane przez połoŝną, pielęgniarkę: 1. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń rozwoju fizycznego 2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i uszkodzeń słuchu 3. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała 4. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

19 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 6 lat Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza (wykonywane w obecności rodziców, opiekunów): Bilans zdrowia, w tym: 1. Badanie pediatryczne podmiotowe i przedmiotowe, ze szczególnym uwzględnieniem tempa rozwoju fizycznego i psychomotorycznego oraz przebytych schorzeń, dojrzałości szkolnej, kwalifikacji do grup na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego, 2. Ocena wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień, 3. Przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocena rozwoju mowy, 4. Ocena obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu

20 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 6 lat Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę: 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW-z i PUW dla zębów stałych 2. Kontrola higieny jamy ustnej. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa, przy braku przeciwwskazań 3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji Ŝucia 4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu - profilaktyka ortodontyczna

21 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 6 lat (klasa 0 ) Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 6 lat rok 2005 Warszawa rok rok 2007 woj. mazowieckie terenie szkoły zbadanych na uczniów w tym liczba zbadanych liczba dzieci badaniu podlegajacych liczba dzieci terenie szkoły zbadanych na uczniów w tym liczba zbadanych liczba dzieci badaniu podlegajacych liczba dzieci

22 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą (Dz.U )

23 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 10 lat Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia profilaktyczne wykonywane przez połoŝną, pielęgniarkę: 1) rozwoju fizycznego (pomiar wysokości i masy ciała); 2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa; 3) ostrości wzroku; 4) widzenia barw; 5) ciśnienia tętniczego krwi.

24 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 10 lat Badanie w obecności rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych obejmuje: Badanie podmiotowe 1) wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych; 2) analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od: pielęgniarki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy; 3) analizę innej indywidualnej dokumentacji medycznej. 2. Badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny: 1) rozwoju fizycznego; 2) rozwoju psychospołecznego; 3) układu ruchu; 4) układu moczowo-płciowego; 5) dojrzewania płciowego według skali Tannera; 6) tarczycy; 7) jamy ustnej. Badania specjalistyczne lekarskie i laboratoryjne w razie potrzeby. Podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego. Poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu Ŝycia.

25 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 10 lat Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę: 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW dla zębów stałych i PUW dla zębów mlecznych. 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW i wskaźnika PUW.. 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, spełniających co najmniej jeden z warunków: 1) wyraźne zniekształcenie; 2) wyraźne ograniczenie funkcji Ŝucia lub gryzienia. 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

26 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 10 lat (III klasa) Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 10 lat (III klasa) rok liczba dzieci w tym liczba liczba dzieci w tym liczba zbadanych uczniów zbadanych uczniów zbadanych na zbadanych na terenie szkoły terenie szkoły Warszawa woj. mazowieckie rok 2006 rok 2007

27 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 13 lat Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia profilaktyczne wykonywane przez połoŝną, pielęgniarkę: Test do wykrywania zaburzeń: 1) rozwoju fizycznego (pomiar wysokości i masy ciała); 2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej; 3) ostrości wzroku; 4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem); 5) ciśnienia tętniczego krwi.

28 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 13 lat Badanie w obecności rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych obejmuje: 1. Badanie podmiotowe: 1) wywiad od rodziców i dziecka, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych; 2) analiza informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od: pielęgniarki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy; 3) analiza innej indywidualnej dokumentacji medycznej. 2. Badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny: 1) rozwoju fizycznego; 2) rozwoju psychospołecznego; 3) układu ruchu; 4) tarczycy;

29 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 13 lat Badanie w obecności rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych obejmuje: 5) dojrzewania płciowego; 6) układu moczowo-płciowego; 7) jamy ustnej; 8) skóry. 3. Badania specjalistyczne lekarskie i laboratoryjne w razie potrzeby. 4. Podsumowanie badania z określeniem poziomu i tempa wzrastania oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna) przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego. Poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu Ŝycia.

30 Zakres profilaktycznych świadczeń opieki zdrowotnej u dzieci w wieku 13 lat Świadczenia profilaktyczne wykonywane przez lekarza dentystę: 1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy: PUW dla zębów stałych. 2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW. 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu spełniających co najmniej jeden z warunków: 1) wyraźne zniekształcenie; 2) wyraźne ograniczenie funkcji Ŝucia lub gryzienia. 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej, w tym profesjonalna profilaktyka fluorkowa.

31 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 13 lat (I klasa gimnazjum) Profilaktyczne badania lekarskie dzieci w wieku 13 lat (I klasa gimnazjum) w tym liczba uczniów liczba dzieci w tym liczba uczniów zbadanych zbadanych na terenie zbadanych zbadanych na terenie Warszawa rok 2006 rok 2007 liczba dzieci szkoły rok 2005 szkoły woj. mazowieckie

32 Liczba dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano chorobę nowotworową. Liczba dzieci i młodzieŝy, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano chorobę nowotworową Liczba dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano chorobę nowotworową rok rok rok ogólna liczba osób u liczba osób u których ogólna liczba osób u liczba osób u których których stwierdzono stwierdzono schorzenie których stwierdzono stwierdzono schorzenie po raz pierwszy w schorzenie schorzenie roku sprawozdawczym Warszawa po raz pierwszy w roku sprawozdawczym woj. mazowieckie

33 Liczba dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano niedoŝywienie. Liczba dzieci i młodzieŝy, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano niedoŝywienie rok rok rok 2007 ogólna liczba osób u liczba osób u których ogólna liczba osób u liczba osób u których których stwierdzono stwierdzono schorzenie których stwierdzono stwierdzono schorzenie schorzenie po raz pierwszy w roku schorzenie po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Warszawa sprawozdawczym woj. mazowieckie

34 Liczba dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano otyłość. Liczba dzieci i młodzieŝy, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano otyłość rok 2005 rok rok ogólna liczba osób u liczba osób u których ogólna liczba osób u liczba osób u których których stwierdzono stwierdzono schorzenie których stwierdzono stwierdzono schorzenie schorzenie po raz pierwszy w schorzenie po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Warszawa roku sprawozdawczym woj. mazowieckie

35 Liczba dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano zaburzenie odŝywiania. Liczba dzieci i młodzieŝy, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano zaburzenia odŝywiania ogólna liczba osób u liczba osób u których ogólna liczba osób u liczba osób u których których stwierdzono stwierdzono schorzenie których stwierdzono stwierdzono schorzenie rok 2005 schorzenie po raz pierwszy w roku schorzenie po raz pierwszy w roku rok 2006 sprawozdawczym rok 2007 sprawozdawczym Warszawa woj. mazowieckie

36 Liczba dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano zaburzenie refrakcji i akomodacji oka. Liczba dzieci i młodzieŝy, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano zaburzenia refrakcji i akomodacji oka rok rok 2006 ogólna liczba osób u liczba osób u których ogólna liczba osób u liczba osób u których których stwierdzono stwierdzono których stwierdzono stwierdzono schorzenie schorzenie po raz schorzenie schorzenie po raz pierwszy w roku pierwszy w roku sprawozdawczym sprawozdawczym Warszawa woj. mazowieckie rok 2007

37 Liczba dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano zniekształcenia kręgosłupa. Liczba dzieci i młodzieŝy, pozostających pod opieką lekarza poz, u których rozpoznano zniekształcenia kręgosłupa rok ogólna liczba osób u Liczba osób u których ogólna liczba osób u Liczba osób u których których stwierdzono stwierdzono schorzenie których stwierdzono stwierdzono schorzenie schorzenie po raz pierwszy w roku schorzenie po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Warszawa sprawozdawczym woj. mazowieckie rok 2006 rok 2007

38 Dziękuję za uwagę

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 1248 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO W ROKU 2009 Rawa Mazowiecka, czerwiec 2009 1

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015

Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 Załącznik do uchwały Nr 473/XXXIX/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2014 r. Program Ochrony i Promocji Zdrowia Mieszkańców Milanówka na lata 2014-2015 WPROWADZENIE Pojęcie zdrowia można rozpatrywać

Bardziej szczegółowo

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249 r BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Gorzowie Wlkp. WYDAWCA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. (do uŝytku wewnętrznego) ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: (0-95) 729

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009

Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania Warszawa 2009 Rekomendacje przygotował zespół ekspertów w składzie: 1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Górecki Konsultant

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015

Minister Zdrowia. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Minister Zdrowia Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015 Program na lata 2013-2015 Podstawa prawna: art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas

Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy. mgr Barbara Gardyjas Zadania położnej rodzinnej w opiece okołoporodowej - obowiązujące standardy mgr Barbara Gardyjas 1 Wzorcowa reguła postępowania w danej dziedziny Obowiązująca procedura postępowania w danym zakresie mgr

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 107/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyki chorób układu krążenia miasta Sieradza

Bardziej szczegółowo

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia

Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 stycznia 2008 r. Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. Pieczątka

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2007-2009

Sprawozdanie z Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2007-2009 Sprawozdanie z Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2007-2009 Działania podejmowane w ramach Programu Profilaktyki Zdrowotnej dla Miasta Czeladź przebiegały zgodnie z zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PRACĘ DORADCÓW ZAWODOWYCH W POLSCE 1. Konstytucja RP z dnia 2.04.1997r. (art. 65) podstawowy akt prawny, z którego wynika konieczność organizowania i wspierania poradnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo