INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM AMPLICO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Amplico Subfundusz Pieniężny Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa Amplico Subfundusz Akcji Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek 1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji Prospektu Informacyjnego oraz aktualizuje się datę informacji o prawach autorskich: Data ostatniej aktualizacji Prospektu: 25 marca 2014 r. 2. W Rozdziale I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym pkt. 1.2 otrzymuje następujące brzmienie: Rafał Suchan Członek Zarządu Beata Artemska-Leciejewska Członek Zarządu Paweł Sankowski Członek Zarządu 3. W Rozdziale I Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym w pkt. 1.3 w treści oświadczenia skreśla się miejsce na podpis Krzysztof Stupnicki i wpisuje się Paweł Sankowski. 4. W Rozdziale II Dane o Towarzystwie pkt otrzymuje następujące brzmienie: członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie: Beata Artemska-Leciejewska Członek Zarządu, Rafał Suchan Członek Zarządu Paweł Sankowski- Członek Zarządu 5. W całym Prospekcie Informacyjnym wszelkie odwołania do BRE Bank S.A. zastępuje się odwołaniami do mbank S.A. 6. W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz podpunkty zawarte w punkcie otrzymują następującą treść: Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Przemysłowa 26, Warszawa tel faks mbank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18, Warszawa tel faks Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 18, Warszawa tel faks Deutsche Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2 Al. Armii Ludowej 26, Warszawa tel faks Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, Warszawa tel faks Investment Fund Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Ujazdowskie 41, Warszawa tel faks OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 21A, Warszawa tel faks Partnerzy Inwestycyjni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 68, Warszawa tel faks Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Mysia 5, Warszawa tel faks ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 436, Warszawa tel faks Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 20, Warszawa tel faks Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 107, Warszawa tel faks Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Pl. Wolności 15, Poznań tel faks ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Bankowość Prywatna ING Bank Śląski) ul. Sokolska 34, Katowice tel faks Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa tel faks mwealth Management Spółka Akcyjna ul. Królewska Warszawa tel faks Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38d, Warszawa tel

3 faks W Rozdziale V Dane o podmiotach obsługujących Fundusz podpunkty zawarte w punkcie Zakres świadczonych usług otrzymują następujące brzmienie: Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na rzecz Funduszy polega w g) pośredniczeniu w zawieraniu umów o uczestnictwo w Pracowniczych Programach Emerytalnych, h) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE Amplico, i) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz mbank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez mbank S.A. na rzecz Funduszy polega w procedurami przy wykorzystaniu stosownego e) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich zleceń i dyspozycji oraz przechowywaniu i przekazywaniu na każde żądanie Towarzystwu oryginałów lub poświadczonych kopii zleceń, dyspozycji i innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na świadczonych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. na rzecz Funduszy polega w

4 g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Deutsche Bank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez DB S.A. na rzecz Funduszy polega w g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na świadczonych przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na rzecz Funduszy polega w

5 g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz h) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Investment Fund Managers Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na świadczonych przez Investment Fund Managers Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w Programach Systematycznego Oszczędzania g) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE Amplico, h) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w g) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Amplico Fundusze Inwestycyjne, h) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE Amplico, i) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz Partnerzy Inwestycyjni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w

6 procedurami przy wykorzystaniu stosownego e) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich zleceń i dyspozycji oraz przechowywaniu i przekazywaniu na każde żądanie Towarzystwu oryginałów lub poświadczonych kopii zleceń, dyspozycji i innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami, g) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych bądź internetowych Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez Private Wealth Consulting Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w Programach Systematycznego Oszczędzania g) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w g) pośredniczeniu w zawieraniu umów o uczestnictwo w Pracowniczych Programach Emerytalnych, h) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE Amplico,

7 i) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na świadczonych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz Funduszy polega w Programach SystematycznegoOszczędzania, g) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE Amplico, h) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz i) niezwłocznym przekazywaniu środków pieniężnych przyjętych na nabycie Jednostek Dom Inwestycyjny Xelion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. na rzecz Funduszy polega w d) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Amplico Fundusze Inwestycyjne, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualne Konto Emerytalne IKE Amplico, f) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz Dom Maklerski BZ WBK Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na świadczonych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

8 d) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz e) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach zgodnie z obowiązującymi procedurami ING Bank Śląski Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy wyłącznie dla klientów Bankowości Prywatnej Banku Śląskiego S.A. Zakres usług świadczonych przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz Funduszy polega w d) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz e) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych bądź internetowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz Funduszy polega w d) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz e) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych bądź internetowych mwealth Management Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na świadczonych przez mwealth Management Spółka Akcyjna na rzecz Funduszy polega w

9 d) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz e) przyjmowaniu od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach zgodnie z obowiązującymi procedurami, f) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, telefaksowych bądź internetowych Alior Bank Spółka Akcyjna prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Zakres usług świadczonych przez Alior Bank Spółka Akcyjna na rzecz Funduszy polega w a) informowaniu Uczestników i Potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i zgodnie z obowiązującymi procedurami, e) pośredniczeniu w zawieraniu umów pomiędzy Funduszami, bądź Towarzystwem a Uczestnikami o składanie zleceń telefonicznych, bądź internetowych, f) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz g) rozpatrywaniu lub przekazywaniu reklamacji Uczestników lub Potencjalnych Uczestników, zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN

Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN Numery rachunków Funduszy Inwestycyjnych NN NN Investment Partners TFI S.A. uprzejmie informuje, że Fundusze Inwestycyjne NN posiadają różne rachunki w zależności od Dystrybutora, za pośrednictwem którego

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający uprzednio pod nazwą ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Data prospektu NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (działający

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (skrót - SKOK PARASOL FIO) Oznaczenia Subfunduszy: 1) SKOK Stabilny ZA, 2) SKOK Obligacji, 3) SKOK Akcji, 4) SKOK Gotówkowy, 5) SKOK Etyczny

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC-ALTERNATYWNY Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC-ALTERNATYWNY SFIO) SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO)

PROSPEKT INFORMACYJNY. SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SKARBIEC FIO) Oznaczenia subfunduszy: Subfundusz Pieniężny SKARBIEC-KASA Subfundusz Instrumentów Dłużnych SKARBIEC-OBLIGACJA Subfundusz Dłużnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy

Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy Załącznik III do Załącznika nr 2A do Umowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa tryb, zasady i warunki korzystania z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy)

Prospekt informacyjny. BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Total Profit. (BPH SFIO Total Profit. poprzednia nazwa BPH SFIO Płynnościowy) Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Commercial Union FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. CU Depozyt Plus 2. CU Obligacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYPEŁNIANIA TESTU ODPOWIEDNIOŚCI

PROCEDURA WYPEŁNIANIA TESTU ODPOWIEDNIOŚCI PROCEDURA WYPEŁNIANIA TESTU ODPOWIEDNIOŚCI 1. CEL PRZEPROWADZANIA TESTU ODPOWIEDNIOŚCI Test odpowiedniości przeprowadzany jest w celu dokonania oceny czy jednostki uczestnictwa oferowane przez Fundusze

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK DNB NORD POLSKA S.A. USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA DYSPOZYCJI I ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 28 maja 2015r. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zakres regulacji

1. Definicje. 2. Zakres regulacji POLITYKA PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH ORAZ SKŁADANIA I REALIZACJI ZLECEŃ W RAMACH USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo