OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr pn.: Legalizacja butli systemów gaszenia gazem: 1. Argon 1 i 2 2. CO 2 w ilości 110 szt. w Bibliotece Uniwersyteckiej położonej przy ul. Dobrzej 56/66 w Warszawie 1. Przedmiot zamówienia stanowi: 1) wykonanie pierwszego badania okresowego legalizacji butli przez UDT, 2) przeprowadzenie testów systemu tj.; pobudzenie detektorów gazem testowym i w konsekwencji sprawdzenie poszczególnych elementów składowych systemu automatycznego gaszenia a w szczególności elektrozaworów, sterowników, central sterujących strefowych, sygnalizatorów i odwzorowania w systemie (UWAGA test na sucho bez wyzwalania środka gaśniczego). Pod nadzorem i we współpracy z firmami konserwacyjnymi obsługującymi systemy gaszenia i automatyki. 2. Celem wykonania zamówienia jest odnowienie decyzji, dopuszczającej zbiorniki ciśnieniowe (butle) instalacji gaśniczych do eksploatacji (zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 o Dozorze Technicznym Dz. U. z 2017 r., poz oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r., w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz. U. z 2012 r. poz. 1468). Polegać będzie ono na wykonaniu specjalistycznego, okresowego przeglądu technicznego wszystkich butli systemu gaśniczego. W wyniku przeprowadzonych badań i pozytywnego wyniku prób, butli instalacji gaśniczych uzyskają dopuszczenie przez UDT do eksploatacji na 10 lat. 3. Zakres prac dla jednego butli: 1) rozbrojenie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz automatycznego sterowania gaszeniem, 2) demontaż butli, 3) montaż butli zastępczej, 4) transport butli do stanowiska badania UDT, 5) rozładowanie butli ze środka gaśniczego, 6) demontaż zaworu butli, 7) sprawdzenie zbiornika przez inspektora UDT, zgodnie z zastosowaniem odpowiednich norm. Przeprowadzone badanie ma być potwierdzone wybitą cechą na butli z datą kolejnego badania oraz protokołem z badań, 8) malowanie zewnętrznej części butli w przypadku stwierdzenia znacznych ubytków w powłoce malarskiej, 9) montaż zaworu na butli, sprawdzenie, czyszczenie, wymiana uszczelek, 10) sprawdzenie wskazań czujnika spadku ciśnienia, 11) próba ciśnieniowa pneumatyczna, 12) napełnianie środkiem gaśniczym, 13) transport na obiekt, 14) montaż butli po badaniach, 15) sprawdzenie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz automatycznego sterowania gaszeniem, uzbrojenie systemu automatycznego gaszenia. Pod nadzorem i we współpracy z firmami konserwacyjnymi obsługującymi systemy gaszenia i automatyki. 4. System gaszenia gazem musi być sprawny przez cały czas realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się wstawić (zdemontować i zamontować) na czas przeprowadzenia badania kompletne butle zastępcze, 1

2 posiadające aktualną legalizację UDT, napełnione odpowiednią ilością środka gaśniczego. Instalacje gaśnicze muszą pozostawać cały czas czynne. 5. Wykonawca, w dniu podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu uprawnienia UDT dla pracowników do obsługi i napełniania zbiorników gazami, zgodnie z art. 22 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U nr 122 poz. 1321). 6. Uwaga: Szczegóły rozwiązań technicznych instalacji i ich systemów zawarte są w dokumentacji technicznej. Dokumentacja znajduje się w siedzibie Administratora budynków przy ul. Dobrej 68/70 w Warszawie. Na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia budynek BUW znajduje się w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie jako obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej. W związku z powyższym dokumentacja techniczna nie może zostać upubliczniona. 2

3 LEGALIZACJI SYSTEMÓW GASZENIA GAZEM W BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ PRZY ULICY DOBREJ 56/66 W WARSZAWIE A. CENTRALA I INSTALACJE ARGONOWE: pomieszczenia zbiorów specjalnych -poziom III p, skarbiec parter. 1. Instalacja ARGON 1 dla zbiorów specjalnych jest instalacją wielosekcyjną (osiem sekcji), wyposażoną w centralną butlownię i zawory strefowo kierunkowe, zlokalizowane na poziomie + 10,80. Z uwagi na znaczną kubaturę wszystkich chronionych pomieszczeń wykonano system wielostrefowy z zaworami kierunkowymi do poszczególnych stref. Wydzielono 8 stref gaszenia, które obsługiwane są przez 5 zestawów butli: zestaw nr 1-3 butle strefa 3, 4, 6 zestaw nr 2-5 butli strefa 4, 5 zestaw nr 3-11 butli strefa 1, 2, 3, 4, 5 zestaw nr 4-20 butli strefa 1, 2, 4, 5, 6, 7 zestaw nr 5-40 butli strefa 2, 4, 6, Instalacja ARGON 2 wykonana jest jako jednostrefowa, przeznaczona tylko dla skarbca. Stanowi oddzielną sekcję wyposażoną w butle zlokalizowane w oddzielnym pomieszczeniu na poziomie parteru. Składa się z baterii 19 butli. System zabezpieczenia, wyzwalania i transportu gazu jest identyczny jak w Instalacji ARGON 1. Instalacje argonowe uruchamiane są samoczynnie lub ręcznie. Uruchamianie ręczne, zdalnie przyciskami (po jednym na każdą) sekcję zlokalizowanymi przy wejściach do pomieszczeń na korytarzu. Uruchamianie samoczynne realizowane jest po zadziałaniu zespołu sterującego, spowodowanego przez czujki pożarowe zainstalowane w chronionych pomieszczeniach. Zespoły gaśnicze na poziomie + 10,80 składają się z: butli z argonitem, centralki sterującej, butli sterującej, rozdzielacza sterującego, zaworów, przewodów zbiorczych, zespołu wyzwalania, wagi, stalowej instalacji rurowej, dysz, oraz systemu sygnalizacji. Zespół gaśniczy pomieszczenia skarbca nie posiada w zestawie butli sterującej. 3

4 B. CENTRALA I INSTALACJE CO2 : pomieszczenie rezerwowego agregatu prądotwórczego pom. G43, magazyn inwestycyjny G42 poziom 2 Instalacje CO2 stanowią dwie oddzielne sekcje (butle z CO2) wyposażone w butle i zawory strefowo kierunkowe. Centrala systemu tak jak i pomieszczenia chronione, znajdują się na poziomie -7,10. Zespół gaśniczy składa się z dwóch baterii butli, urządzenia sterującego, urządzenia wyzwalającego, rozdzielaczy z zaworami, instalacji rurowej z rur stalowych, dysz oraz systemu sygnalizacji. Zestaw 4 butlowy chroni pomieszczenie agregatu prądotwórczego (G-43). Zestaw 8 butlowy chroni pomieszczenie magazynu (G-42). ZAKRES LEGALIZACJI SYSTEMÓW GASZENIA GAZEM W BUDYNKU BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. DOBREJ 56/66 W WARSZAWIE 1. SYSTEM GASZENIA ARGON 1 i ARGON 2 2. SYSTEM CO2 Uwaga: Wykonanie ww. legalizacji winno być wykonane z zapewnieniem zabezpieczenia budynku na czas demontażu butli. 4

5 1. system gaszenia argonem (firma MINIMAX) Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ Budynek BUW ul. Dobra 56/66 - pomieszczenia zbiorów specjalnych budynek BUW, III p. a/ 5 zestawów butli 3 szt. + 5 szt szt szt szt. ( 76,5 l/65 kg) b/ zawór kierunkowy z dyszą główną dla każdej strefy, c/ butla sterująca, d/ centralka sygnalizacji pożaru (CSP), e/ zespoły wyzwalania, f/ rozdzielacz sterujący, g/ dysze, - skarbiec budynek BUW parter a/ 2 zestawy butli 19 szt. ( 76,5 l/65 kg) b/ zawór kierunkowy z dyszą główną dla każdej strefy, c/ butla sterująca, d/ centralka sygnalizacji pożaru (CSP), e/ zespoły wyzwalania, f/ rozdzielacz sterujący, g/ dysze, 2. system gaszenia CO2 (typu MINIMAX CO2-HD) - pom. rezerwowego agregatu prądotwórczego pom. G43 budynek BUW, poziom 2 - magazyn inwestycyjny G42 budynek BUW, poziom 2 a/ butle CO2 76,5l/65 kg - szt. 12 b/ wąż 350 mm - szt. 12 vc c/ urządzenie ważące - szt. 12 d/ nadzór urządzenia ważącego - szt. 2 e/ bateria 8 butli z urządzeniem wyzwalającym - kpl. 1 f/ bateria 4 butli z urządzeniem wyzwalającym - kpl. 1 g/ elektryczne uruchamianie urządzenia wyzwalającego kpl. 1 h/ rozdzielacz z zaworami zwrotnymi dla 8 butli - kpl. 1 i/ rozdzielacz z zaworami zwrotnymi dla 4 butli - kpl. 1 j/ dysze CO2 RD ½ - szt. 6 k/ centrala sterująca (CSP) 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 2 do Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Obsługa techniczna oraz konserwacja systemów gaszenia gazem w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stałego urządzenia gaśniczego Stilde SI V

Instrukcja użytkowania stałego urządzenia gaśniczego Stilde SI V Instrukcja użytkowania stałego urządzenia gaśniczego Stilde SI V01.10.17 Savi Technologie Sp. z o.o. Sp.k Psary; ul. Wolności 20; 51-180 Wrocław www.savitechnologie.pl - 1 - SPIS TREŚCI 1. Lista urządzeń

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stałego urządzenia gaśniczego Stilde SH V

Instrukcja użytkowania stałego urządzenia gaśniczego Stilde SH V Instrukcja użytkowania stałego urządzenia gaśniczego Stilde SH V1.10.17 Savi Technologie Sp. z o.o. Sp.k Psary; ul. Wolności 20; 51-180 Wrocław www.savitechnologie.pl - 1 - SPIS TREŚCI 1. Lista urządzeń

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl/ Łódź: ŚWIADZCZENIE USŁUGI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW BIEŻĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

Nasze ceny gaszą wszystkich!!!

Nasze ceny gaszą wszystkich!!! Zapewniamy Państwu możliwość wykonania prób ciśnieniowych butli wszystkich rodzajów (w tym również kompozytowych) oraz zbiorników gaśniczych i CNG do samochodów. Wszystkie próby wykonywane są pod nadzorem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MEGASYSTEM KRAKÓW tel Opis pozycji podstawy nakładów. Ilość Krot. Jedn. R M S

Przedmiar robót. MEGASYSTEM KRAKÓW tel Opis pozycji podstawy nakładów. Ilość Krot. Jedn. R M S Przedmiar robót Opis pozycji podstawy nakładów Ilość Krot. Jedn. 1 Montaż urządzeń stałej instalacji gaśniczej 1 KNR 506/1601/7 Zainstalowanie BUTLI 140 l TPED ze środkiem gaśniczym FM-200 1,00 szt 2 KNR

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 234810-2013 z dnia 2013-06-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego tlenu medycznego stosowanego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

OGŁASZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OGŁASZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania)

PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) PRZEDMIAR ROBÓT na remont instalacji systemu sygnalizacji pożarowej i systemu oddymiania (bez oprzewodowania) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Technologie Gazowe systemy gaśnicze. Gazowe systemy przeciwpożarowe MX 1230 Gaszenie ognia za pomocą Novec TM M TM

Technologie Gazowe systemy gaśnicze. Gazowe systemy przeciwpożarowe MX 1230 Gaszenie ognia za pomocą Novec TM M TM Technologie Gazowe systemy gaśnicze Gazowe systemy przeciwpożarowe MX 1230 Gaszenie ognia za pomocą Novec TM 1230 3M TM OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Efektywnie i kompaktowo Systemy przeciwpożarowe MX 1230 gaszą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr NU/ /2019. zawarta w dniu.2019 r. w Policach

UMOWA nr NU/ /2019. zawarta w dniu.2019 r. w Policach UMOWA nr NU/ /2019 zawarta w dniu.2019 r. w Policach pomiędzy: Grupa Azoty Police Serwis spółka z o.o. z siedzibą w Policach, 72-010 Police, przy ulicy Kuźnickiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany

TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania: 11.1220.7

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Przewidywana ilość na okres 24 m-cy

Przewidywana ilość na okres 24 m-cy Pakiet nr 1. Dostawa podtlenku azotu, tlenu medycznego, powietrza syntetycznego i dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli Zmodyfikowano dnia 19.04.2016r. Przewidywana ilość na okres 24 m-cy 1 Nitrogenium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

PRZEDMIAR. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym 1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym kpl. o masie 0.5 t - demontaż 5.00 kpl. 5.000 2 Demontaż zbiornika hydroforowego o pojemności do 800 dm3 szt. 3 Cięcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

UWAGA: PO WYDRUKU EGZEMPLARZ NIENADZOROWANY

UWAGA: PO WYDRUKU EGZEMPLARZ NIENADZOROWANY Instrukcja ST/I-23 Strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAZU STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO TA, SH ORAZ SI 1. Przedmiot i zakres instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji jest określenie sposobu postępowania podczas

Bardziej szczegółowo

SMOKE MASTER SMPA/SMIA. Systemu różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła NUMER KSIĄŻKI KSPLOATACJI:...

SMOKE MASTER SMPA/SMIA. Systemu różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła NUMER KSIĄŻKI KSPLOATACJI:... Systemu różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła SMOKE MASTER SMPA/SMIA NUMER KSIĄŻKI KSPLOATACJI:... Ul.Południowa 2 Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZP/8/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ. Przewidywana ilość na okres 24 m-cy

Nr postępowania: ZP/8/2016 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ. Przewidywana ilość na okres 24 m-cy Pakiet nr 1. Dostawa podtlenku azotu, tlenu medycznego, powietrza syntetycznego i dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli Przewidywana ilość na okres 24 m-cy Wartość VAT % Wartość brutto 1 Nitrogenium oxydulatum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

Technologie Gazowe systemy gaśnicze. Systemy przeciwpożarowe wykorzystujące dwutlenek węgla Gaszenie pożaru za pomocą CO 2

Technologie Gazowe systemy gaśnicze. Systemy przeciwpożarowe wykorzystujące dwutlenek węgla Gaszenie pożaru za pomocą CO 2 Technologie Gazowe systemy gaśnicze Systemy przeciwpożarowe wykorzystujące dwutlenek węgla Gaszenie pożaru za pomocą CO 2 FEKTYWNE gaszenie pożaru za pomocą CO 2 Skuteczne gaszenie To, co wyróżnia systemy

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE)

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) 1. Zakres obsługi i konserwacji w kotłowni gazowej w budynku nr.8 Kielce ul. Wojska Polskiego 300-cały okres umowy. a) sprawdzenie układu automatycznej temperatury -...zł

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

1.5. Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych, które uwzględniono w opracowaniu dokumentacji

1.5. Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych, które uwzględniono w opracowaniu dokumentacji Spis treści 1.Część ogólna... 2 1.1. Inwestor... 2 1.2. Cel przedsięwzięcia... 2 1.3. Podstawa opracowania projektu... 2 1.4. Zakres rzeczowy projektu... 2 1.5. Wykaz dokumentów normatywnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie drewnianych obiektów zabytkowych instalacją mgły wodnej niskociśnieniowej

Zabezpieczenie drewnianych obiektów zabytkowych instalacją mgły wodnej niskociśnieniowej Zabezpieczenie drewnianych obiektów zabytkowych instalacją mgły wodnej niskociśnieniowej mgr inż. Natalia Kraus-Namroży SUPO- Sp. z o.o. Politechnika Łódzka, WIPOŚ natalia.namrozy@supo.com.pl Kościół św.

Bardziej szczegółowo

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2

1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o licytacji nr EZA11b-9001-6-1/EO/2017 Spis treści 1. WYKAZ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OBJĘTYCH OPIEKĄ SERWISOWĄ... 2 2. HARMONOGRAM OGLĘDZIN

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA temat tytuł opracowania i nazwa obiektu Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na wykonanie badania legalizacji butli przez UDT w systemach automatycznego gaszenia ZZ-2110-12/2017 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

I. Zakres czynności do wykonania:

I. Zakres czynności do wykonania: Szczegółowy opis przedmiotu umowy Zał. nr 2 do SIWZ/ Zał. nr 3 do umowy po modyfikacji I. Zakres czynności do wykonania: 1. Czynności związane z przeglądem oraz konserwacyjną sprzętu ppoŝ. w obiektach

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Kraków: Wykonanie wymiany (demontaż, dostawa, montaż) istniejących central systemu sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Założenia ogólne... 9 2. Wykaz punktów gazów medycznych... 10 3. Instalacje wewnętrzne... 10 4. Warunki wykonania gazów medycznych...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 25 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu

KOSZTORYS OFERTOWY. NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - przeglądy konserwacyjne w miesiącu sierpniu 2017r. ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Juraszów 7/19 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Technologie Systemy gaszenia mgłą wodną. Minifog ProCon XP Wysokociśnieniowy system gaszenia ognia mgłą wodną

Technologie Systemy gaszenia mgłą wodną. Minifog ProCon XP Wysokociśnieniowy system gaszenia ognia mgłą wodną Technologie Systemy gaszenia mgłą wodną Minifog ProCon XP Wysokociśnieniowy system gaszenia ognia mgłą wodną CHRONA PRZECIWPOŻAROWA obudowany sprzęt Wysokociśnieniowe systemy mgły wodnej Minimax Minifog

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 6 2014-08-27 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDYNEK CPR/WCPR ZAPASOWE MIEJSCE PRACY WOJEWODY Obiekt : ZAPASOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Adres : Poznań, ul. Wiśniowa 13a Stadium : Projekt wykonawczy etap III Temat :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r.

Prace muszą zostać wykonane do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał 2015r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACYJNYCH (STWiORK) Obiekt Obiekty: JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533 Sandomierz, JW. 2821 Kielce Adres obiektu budowlanego JW. 3711 Nowa Dęba, JW.3533

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 2 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy 1. Określenie przedmiotu umowy: Przedmiotem umowy jest realizacja usługi w zakresie wykonania: przeglądów konserwacyjnych instalacji gaśniczych

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych, w tym gaśnic, węży hydrantowych, zaworów hydrantowych i hydrantów, drzwi ppoż., przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI SIWZ Ars Medical Sp. z o.o. Aleja Wojska Polskiego 43 64-920 Piła adres do korespondencji: j.w. Piła, 20 czerwca 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DO TREŚCI

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia elektronicznego w poniższych obiektach Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/

PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ PROJEKT BUDOWLANY /INSTALACJE SANITARNE/ Obiekt: Budynek sanitariatów w porcie jachtowym Basen Północny Adres: Port Jachtowy Basen Półn., ul. Wybrzeże Władysława IV, 72-600 Świnoujście Branża: Instalacje

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji i ich lokalizacja na terenie m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie urządzeń podlegających konserwacji i ich lokalizacja na terenie m.st. Warszawy Załącznik nr 1 do Specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji i serwisu bram garażowych, bram wjazdowych, szlabanów, bram do boksów garażowych oraz bram

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez:

UMOWA NR:../2014. a., zwanym/ą dalej Zleceniobiorcą, reprezentowana przez: UMOWA NR:../2014 Załącznik nr 2 Wzór umowy zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L 31-864 Kraków, NIP 675-11-57-834,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ASO-SERVICE Spółka z o.o. ul. Szpakowa 8 11-041 Olsztyn ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA POŻARU W OBIEKCIE MUZEUM WARMIŃSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI

WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI WYKAZ URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI Załącznik nr 7 do SIWZ Część I Systemy Transmisji Danych - Polon-Alfa/Agat IT (JW 1158 Łask) Obiekt nr 13 1 Terminal 1TSR1 TSR-4000 kod: KD046 Polon-Alfa 2 Polon-Alfa

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SZKOLENIA. 1. Podstawowe informacje o stałych urządzeniach gaśniczych gazowych

ZAKRES SZKOLENIA. 1. Podstawowe informacje o stałych urządzeniach gaśniczych gazowych ZAKRES SZKOLENIA 1. Podstawowe informacje o stałych urządzeniach gaśniczych gazowych 1.1. Wymagania formalne 1.2. Budowa stałych urządzeń gaśniczych gazowych 1.3. Ustawa o fluorowanych gazach cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASZENIA GAZEM

SYSTEM GASZENIA GAZEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SYSTEM GASZENIA GAZEM - Projekt SUG dla Serwerowni - Zamawiający: Obiekt: Serwerownia Budynek KRUS Żyrardów Warszawa, czerwiec 2015r. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli w zakresie:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli w zakresie: Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli w zakresie: PAKIET nr 1 - Ciekły tlen medyczny: 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

dim hydrauliczne rozdzielacze strefowe

dim hydrauliczne rozdzielacze strefowe dim hydrauliczne rozdzielacze strefowe Katalog produktów Hydrauliczne rozdzielacze strefowe ErP Hydrauliczne rozdzielacze strefowe ErP (w skrócie szafka ) to kompletne zestawy przeznaczone do rozdziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Pompownie przeciwpożarowe Pompownie przeciwpożarowe, wymagania prawne w kontekście przepisów prawa Polskiego i Europejskiego

Pompownie przeciwpożarowe Pompownie przeciwpożarowe, wymagania prawne w kontekście przepisów prawa Polskiego i Europejskiego Pompownie przeciwpożarowe Pompownie przeciwpożarowe, wymagania prawne w kontekście przepisów prawa Polskiego i Europejskiego Mgr inż. Gniewosz Siemiątkowski. Agenda 1. Wymagania prawne wynikające z rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. WYKAZ POLSKICH NORM...2 2 SYSTEM ODDYMIANIA - OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

BA-WA /06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WA-910-28-6/06 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. wg rozdzielnika Szanowni Państwo, w związku z pytaniami otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

atjarchitekci sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Rychlińskiego w Bielsku - Białej

atjarchitekci sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa stadionu miejskiego przy ulicy Rychlińskiego w Bielsku - Białej atjarchitekci sp. z o.o. Jacek Kw iecińs ki i Tom asz Kosma Kw ieciński ul. Libijska14a 03-977 Warszawa tel./fax. 671 26 00 fax. 673 38 33 NIP 113 02 06 657 Inwestor: Gmina Bielsko-Biała, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT

PIOTR PASZENDA Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: tel PROJEKT PIOTR PASZENDA 41-710 Ruda Śląska, ul Kolberga 4 NIP: 641-210-98-73 e-mail: paszenda.piotr@wp.pl tel. 697 562 960 maj 2014 r. PROJEKT Temat: Część: Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zasilanie elektryczne urządzeń funkcjonujących

Zasilanie elektryczne urządzeń funkcjonujących mgr inż. Józef Szczotka Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Zasilanie elektryczne urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru w budynkach Streszczenie: W obecnie obowiązujących przepisach budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU.

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU. ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU, OBSŁUGI I NAPRAWY WYPOSAŻENIA ORAZ SYSTEMÓW SYMULACJI POLA WALKI PASA ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH WIERZBINY W 2015 ROKU. I. REMONT 3 SZT. PODNOŚNIKÓW ELEKTROHYDRAULICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.33.11.00-7 (wymiana części instalacji centralnego ogrzewania) Zadanie: Wymiana części instalacji c.o. z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik 5 a do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAPROJEKTOWANIU I WYKONANIU MODERNIZACJI SERWEROWNI MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE CZĘŚĆ I (SYSTEM

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA PROJEKTU

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA PROJEKTU 2 UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA PROJEKTU 3 Spis treści Spis treści... 3 Spis rysunków... 4 1 Oświadczenie projektanta... 5 2 Zakres projektu i podstawy formalno prawne... 6 2.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wacław Kozubal rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

mgr inż. Wacław Kozubal rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Wacław Kozubal rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Punkt 12.2. Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych. Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w systemach wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

58. 1. Rozporządzenia MSWiA w sprawie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeostwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w

58. 1. Rozporządzenia MSWiA w sprawie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeostwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w 58. 1. Rozporządzenia MSWiA w sprawie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeostwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Enea Elektrownia Połaniec S.A. ogłasza przetarg otwarty na dostawę części zamiennych do systemów wykrywania i gaszenia iskier T&B.

OGŁOSZENIE. Enea Elektrownia Połaniec S.A. ogłasza przetarg otwarty na dostawę części zamiennych do systemów wykrywania i gaszenia iskier T&B. OGŁOSZENIE Enea Elektrownia Połaniec S.A. ogłasza przetarg otwarty na dostawę części zamiennych do systemów wykrywania i gaszenia iskier T&B. 1. Zakres dostawy obejmuje: Dostawę części zamiennych do systemów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ODBIORU. Termin wykonania konserwacji: r. Konserwację przeprowadzono zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004 wg następującego harmonogramu:

PROTOKÓŁ ODBIORU. Termin wykonania konserwacji: r. Konserwację przeprowadzono zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004 wg następującego harmonogramu: Łask, dn.. r. PROTOKÓŁ ODBIORU z przeprowadzonej kwartalnej konserwacji systemu alarmowego, telewizji przemysłowej oraz systemu kontroli dostępu w Jednostce Wojskowej Nr dotyczy: umowy Nr. z dnia.. r.

Bardziej szczegółowo

Link. Projekt Wykonawczy

Link. Projekt Wykonawczy Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Serwerowni UAM w Poznaniu Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów ochrony przeciwpożarowej w bieżącej eksploatacji obiektów handlowych

Rozwiązywanie problemów ochrony przeciwpożarowej w bieżącej eksploatacji obiektów handlowych Rozwiązywanie problemów ochrony przeciwpożarowej w bieżącej eksploatacji obiektów handlowych Podstawa To wiemy Systemy oddymiania - Raz na 1 rok Systemy sygnalizacji pożaru - Raz na kwartał Drzwi przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA T1 RZUT PIWNICY MŁYN ROTHERA INSTAL. TRYSKACZOWA 29,7X42CM A3

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA T1 RZUT PIWNICY MŁYN ROTHERA INSTAL. TRYSKACZOWA 29,7X42CM A3 ul. Mydlarskiego 19 54-079 Wrocław www.lsprojekt.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA MŁYNA ROTHERA, SPICHRZA ZBOŻOWEGO, SPICHRZA MACZNEGO, ŁAZIENEK ORAZ KOMINA WRAZ

Bardziej szczegółowo