TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany"

Transkrypt

1 Jednostka projektowania: Team s.c Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax , Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania: Faza opracowania: Tom: TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej Numery ewidencyjne działek: Dz. nr. ewid. 8/2, obręb , dzielnica Praga Północ, Warszawa Nazwa i adres Inwestora: Urząd Kontroli Skarbowej, Ul. Cybernetyki 19B, Warszawa Zeszyt: Nazwa opracowania: System Gaszenia FM-200 w Pomieszczeniu Serwerowni Branża Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis PPOŻ Projektował mgr inż. Wojciech Szwajczak Projektował mgr inż. Dariusz Mączka Sprawdził mgr inż. Paweł Gurbała E-224/02 PDK/0095/POOE/

2 Spis treści Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej 1. INFORMACJE OGÓLNE Zakres opracowania Podstawa opracowania Cel zastosowania instalacji gaszenia Parametry chronionych pomieszczeń Rozwiązania techniczne System gaśniczy Elementy systemu sterowania Zasilanie instalacji Realizacja gaszenia 7 3. Wykonanie instalacji Część elektryczna Część mechaniczna Ustawienie centrali Uwagi eksploatacyjne Wybór wariantu pożarowego Eksploatacja systemu Uwagi końcowe Zestawienie materiałów

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zakres opracowania W projekcie opracowano instalację automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru, gazem FM-200, pomieszczenia Serwerowni w obiekcie Urzędu Kontroli Skarbowej przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie. Pomieszczenie znajduje się na 8 kondygnacji wyżej wymienionego obiektu, pomieszczenie posiada sufit podwieszany przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a sufitem właściwym również jest objęta systemem gaszenia, łącznie z przestrzenią główną tworzą jedną strefę gaszenia. Projekt obejmuje dobór ilościowy środka gaśniczego dla jednej strefy gaszenia dla pomieszczenia oraz pokazuje sposób wykonania instalacji we współpracy z centralą automatycznego gaszenia. W projekcie pokazano sposób i środki umożliwiające realizacje sygnalizacji oraz gaszenia. Pokazano również rozmieszczenie elementów wykonawczych oraz schemat połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: podkładu budowlanego pomieszczenia serwerowni, obowiązujących norm i przepisów, katalogów i rozwiązań typowych, DTR urządzeń wchodzących w skład systemu, danych zebranych przez projektanta, uzgodnień oraz złożonej oferty 1.3. Cel zastosowania instalacji gaszenia W niniejszym projekcie opracowano instalację automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru, gazem FM-200, w pomieszczeniu Serwerowni Urzędu Kontroli Skarbowej przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie. Dla pomieszczenia przewiduje się jeden niezależny system gaszenia, który będzie gasił pożar tylko w pomieszczeniu Serwerowni. W projekcie dokonano doboru środka gaśniczego decydując się na gaz FM-200, który jest przeznaczony do ochrony pomieszczeń tego typu. Jego właściwości (nie powoduje zagrożenia dla zdrowia/życia ludzkiego, nie powoduje dodatkowych strat po pożarowych, jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych) zdecydowały o wyborze tego gazu. 3

4 1.4. Parametry chronionego pomieszczenia Cecha Lokalizacja: Opis Urząd Kontroli Skarbowej, ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Pomieszczenie: Pomieszczenie SERWEROWNI kondygnacja 8 Rodzaj użytego środka gaśniczego: Rodzaj instalacji: Masa śr. gaśniczego: FM200 FM200, 42bar, Centrala Automatycznego Gaszenia 52,5 kg Parametry techniczne pomieszczenia Powierzchnia : m 2 27,38 Podłoga techniczna: - Wysokość: m Pomieszczenie: 2,5 Sufit podwieszany: 0,5 RAZEM: 3,0 Podłoga techniczna: - Kubatura: m 3 Pomieszczenie: 68,45 Sufit podwieszany: 13,68 RAZEM: 82,13 4

5 2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 2.1. System gaśniczy Jako środek gaśniczy wybrano gaz FM-200, który jest gazem obojętnym. Istotą działania gazu FM-200 jest aktywne przejęcie energii cieplnej płomienia. Środek gaśniczy FM-200 jest bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, jednocześnie charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością gaszenia. Nie wykazuje on redukcji ozonu i dzięki temu jest najczęściej stosowanym zamiennikiem halonu. Rozprężony gaz FM-200 jest bezwonny i bezbarwny, dzięki czemu może być stosowany w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie. Środek FM-200 można łatwo skroplić, co w znaczny sposób ogranicza przestrzeń potrzebną do przechowywania butli z gazem. Gaz FM-200 nie niszczy chronionych obiektów i ich wyposażenia, nie przewodzi prądu elektrycznego oraz nie powoduje powstawania korozji na elementach wyposażenia. Sprężony gaz gwałtownie wypełnia całą chronioną przestrzeń (do 10s), łącznie z trudno dostępnymi miejscami. Środek FM-200 stosuję się do gaszenia pożarów klas A, B oraz C. Do magazynowania środka przeznaczone są atestowane zbiorniki wysokociśnieniowe, w których środek doprężony jest czystym azotem do ciśnienia 4,2 MPa (42 bar). Dzięki swoim właściwościom może być stosowany w bardzo szerokim zakresie: pomieszczenia przemysłowe, serwerownie, sterownie, pomieszczenia obliczeniowe, zabytki, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia zasilania awaryjnego, itd. System gaśniczy składa się z następujących komponentów: o zbiornik na środek gaśniczy, o odpowiednio dopasowana do gaszonego obiektu ilość gazu, o zawór spustowy wraz z elektrozaworem, o rury stalowe, o kształtki, o dysze gaśnicze 2.2. Elementy systemu sterowania. Do zabezpieczenia obiektu zaprojektowano mikroprocesorową, jednostrefową centralę automatycznego gaszenia. Centrala automatycznego gaszenia powinna być przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia. Centrala powinna być przeznaczona do sterowania procesami automatycznego gaszenia pożaru w małych obiektach np. archiwach, skarbcach, serwerowniach itp. Cechy charakterystyczne jakie powinna posiadać centrala wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi: 2 linie dozorowe, pracujące w koincydencji, linie, dla ręcznych przycisków (ostrzegaczy pożarowych) START gaszenia, STOP akcji gaśniczej, linia, dla zewnętrznego sygnału inicjującego (np. z centrali SAP), 5

6 linie, do uruchamiania zewnętrznych sygnalizatorów ewakuacja, ostrzeżenie o gaszeniu, alarm ogólny, uszczelnianie drzwi, itp., wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeń zewnętrznych zawory, butle pilotujące, wentylatory, klimatyzatory, itp., wyjście przekaźnikowe alarmu ogólnego, wyjście przekaźnikowe uszkodzenia ogólnego, zasilacz sieciowy z automatycznym ładowaniem rezerwowej baterii akumulatorów, wewnętrzna bateria akumulatorów dla zasilania rezerwowego przez 72 godziny, ciągła kontrola baterii z automatycznym odłączaniem i sygnalizacją przy jej rozładowaniu, programowanie czasów opóźnień dla sterowań, możliwość blokowania pracy automatycznej, możliwość ręcznego uaktywnienia procesu gaszenia z centrali, możliwość współpracy z komputerem PC, małe wymiary, itp., Źródło zagrożenia w przypadku tego rozwiązania nadzorowane będzie poprzez centralę sterowania gaszeniem czujki i przyciski ręczne. W przypadku wykrycia zagrożenia (pożaru) centrala poprzez swoje wyjścia przekaźnikowe wysteruje sygnał dla procesu gaszenia. Linia sygnalizacyjna służy do podłączenia sygnalizatorów akustyczno-optycznych wewnętrznych i/lub zewnętrznych, sygnalizujących o zagrożeniu oraz do wskazania sygnałów optycznych i akustycznych dla obsługi. Centrala gaszenia powinna być wyposażona w wyświetlacz diodowy, na którym znajdą się odwzorowane wszystkie zdarzenia systemowe (odpowiednia dioda opisuje konkretne zdarzenie lub akcję). Centrala gaszenia powinna posiadać odpowiednie dopuszczenie VdS i certyfikat zgodności CPD. Przyciski sterujące gaszeniem Przyciski sterujące gaszeniem przeznaczone są do: - ręcznego uruchomienia (przycisk Start Gaszenia), - wstrzymania (przycisk Stop Gaszenia), Czujka multisensorowa (TF1-TF9) powinna wykrywać pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy dymu jak też ciepła. Czujka powinna być przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych. Detektor taki może być zastosowany jako czujka dymu, czujka ciepła lub jako czujka dualna dymu / ciepła; jest specjalnie programowana i uruchamiana w celu dopasowania do warunków otoczenia w których pracuje. Detektor powinien być wyposażony w zintegrowany izolator zwarć, który w przypadku wystąpienia zwarcia lub przerwania przewodu zapewnić szybką lokalizację uszkodzenia i gwarantować, że wszystkie elementy pętli dozorowej w pełni zachowają swoje funkcje. Zalecane jest stosowanie przewodów ekranowanych szczególnie w obszarach, w których stale występują zakłócenia elektromagnetyczne lub tam gdzie mogą one występować okresowo w wyniku procesów roboczych. 6

7 Sygnalizatory ostrzegawcze informacyjne i ewakuacyjne (lampy drzwiowe) przeznaczone są do optycznego ostrzegania personelu znajdującego się w obrębie lub pobliżu gaszonej strefy o rozpoczętej procedurze automatycznego gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego. Sygnalizator akustyczno optyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej Zasilanie instalacji Centrala gaszenia powinna posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe. Za pośrednictwem centrali zasilana jest cała instalacja (czujki, przyciski, elektrozawór, klapa odciążająca, oraz sygnalizatory). Zasilanie podstawowe należy zrealizować z oddzielnego obwodu tablicy zasilającej i zabezpieczyć bezpiecznikiem typu S301 B10 jednoznacznie oznaczonego. Zasilanie rezerwowe zrealizowane będzie poprzez zasilacz buforowy na wyposażeniu centrali. Zasilanie rezerwowe stanowi bateria akumulatorów. Bateria powinna zapewnić prace instalacji po zaniku zasilania podstawowego zgodnie z wymaganiami przepisów (na 72 godziny) Realizacja gaszenia Sterowanie gaszeniem realizować poprzez zadziałanie odpowiednich czujek lub przycisków dla chronionego pomieszczenia. Ze względów bezpieczeństwa oraz warunków PN gaszenie podzielić na dwa etapy realizowane w ramach rzeczywistych potrzeb: - gaszenie po zadziałaniu czujek inicjowane automatycznie poprzez czujki działające w koincydencji, z ilością środka gaśniczego wynikającą z wyliczeń dla kubatury pomieszczenia, - gaszenie z przycisku START inicjowane automatycznie poprzez przycisk ręczny, z ilością środka gaśniczego wynikającą również z wyliczeń dla kubatury pomieszczeń. Praca czujek w koincydencji pozwala na weryfikację alarmów fałszywych. Proces gaszenia rozpoczyna się dopiero po zadziałaniu czujek pracujących na dwóch niezależnych liniach dozorowych zainstalowanych w pomieszczeniu. Rozpoczęcie procesu gaszenia następuje poprzez sygnalizację optyczną i akustyczną w pomieszczeniu. Centrala sygnalizuje rozpoczęcie gaszenia poprzez sygnalizatory optycznoakustyczne zainstalowane wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczenia. W przypadku zainicjowania gaszenia centrala ma zwolnić elektromagnes uruchamiający butlę ze środkiem gaśniczym i rozpocznie się gaszenie poprzez wypełnienie gazem (całej kubatury pomieszczenia). Właściwe rozprowadzenie środka gaśniczego pod względem ilościowym zrealizować poprzez zastosowanie odpowiednich długości i przekrojów rurociągów rozprowadzających gaz. 7

8 Każdy proces gaszenia można każdorazowo wstrzymać w przypadku stwierdzenia błędnego zadziałania lub innej przyczyny poprzez wciśnięcie przycisku STOP. Zablokowanie procedury gaszenia możliwe skasowanie alarmu przyciskiem RESET (po upłynięciu czasu opóźnienia) Należy jednak pamiętać, że rzeczywiste zatrzymanie procesu gaszenia możliwe jest tylko w początkowej fazie procesu, czyli przy tzw. czasie opóźnienia. Po wyzwoleniu butli pilotującej akcja gaśnicza kończy się po wyczerpaniu środka gaśniczego. Sygnały takie jak Alarm I stopnia, Alarm II Stopnia oraz Uszkodzenie powinny być przekazywane do systemu nadrzędnego SAP. Podczas wyładowania środka gaśniczego w pomieszczeniu następuje zmiana ciśnienia. Redukowanie ciśnienia powinno przebiegać na zewnątrz, w sposób kontrolowany poprzez kanały odciążające wyposażone w klapy ppoż. sterowane i zasilane przez centralę sterowania gaszeniem. Należy zastosować klapy odciążające o wielkości dobranej zgodnie z programem obliczeniowym. 3. Wykonanie instalacji 3.1. Część elektryczna Instalację w części elektrycznej prowadzić w strefie sufitowej na specjalnie do tego przygotowanych i posiadające odpowiednie certyfikaty, korytkach, listwach aby ograniczyć skutki przypadkowego uszkodzenia przewodów. Całość instalacji prowadzić w sposób nie powodujący konfliktów z istniejącymi instalacjami. Zasilanie instalacji doprowadzić z niezależnego pola zabezpieczonego bezpiecznikiem S301 B10A (odpowiednio opisanym) przewodem typu HDGs 3x2,5 mm2. Całość urządzeń zainstalować zgodnie z załączonymi rysunkami. Centralę zamontować na wysokości 1,50 m od poziomu posadzki. Czujki multisensorowe zamontować z zachowaniem zasad koincydencji, i połączyć z centralą przewodem YnTKSY 1x2x0,8. Montaż czujek równomiernie wg rysunku. Sygnał wyładowania środka gaśniczego, stan niskiego ciśnienia w zbiorniku połączyć z centralą za pomocą przewodu HDGs 2x1,0. Przyciski START, STOP gaszenia zamontować na zewnątrz przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia oraz wewnątrz pomieszczenia, zgodnie z rysunkami, na wysokości 1,2 m. Połączyć z centralą za pomocą przewodu HDGs 2x1,0. Sygnalizatory akustyczno-optyczne zamontować zgodnie z rysunkami i podłączyć przewodem HDGs 2x1,0. Klapę odciążającą zasilić za pośrednictwem odpowiedniego przekaźnika centrali przy pomocy przewodu HDGs 2x1,0. Przewody sygnalizacyjne oraz zasilające krzyżować ze sobą w jak najmniejszym stopniu. Linie sygnalizacyjne oraz sterujące prowadzić bezpośrednio od centrali do konkretnych urządzeń (czujki, przyciski, elektromagnes butli). Całość prac zgodnie z rysunkami instalacji. 8

9 Wszystkie istniejące przejścia kablowe z pomieszczeń uszczelnić masami ognioodpornymi dla uszczelnienia obiektu Część mechaniczna Przewody rurowe. Środek gaśniczy do dysz rozpływa się instalacją rurową. Przyłączenie zaworu do instalacji rurowej może być wykonane poprzez wąż elastyczny lub poprzez adapter. Właściwe rozprowadzenie gazu zależy od konfiguracji rur, które należy rozmieścić zgodnie z warunkami projektu. Jeżeli nieuniknione będą zmiany w rozprowadzeniu instalacji, należy powiadomić projektanta i od nowa przeprowadzić obliczenia przepływów. Należy zastosować rury stalowe, bezszwowe, ocynkowane, grubościenne spełniające wymagania ASTM grade A-106B Sch40. Złączki instalacyjne Złączki powinny spełniać wymagania norm produktu DIN/EN oraz norm materiałowych DIN/EN 1562 i być przeznaczone do instalacji rurowych wysokiego ciśnienia, stosowanych w stałych urządzeniach gaśniczych. Złączki powinny posiadać wytrzymałość mechaniczną testowaną przy ciśnieniu 300 bar. Dysze wylotowe Dysze wylotowe służą do zapewnienia prawidłowego wypływu i rozdzielenia HFC-227ea tak, by całkowicie wypełnić obszar zagrożony. Stosowanych dysz nie wolno malować. Zbiorniki ze środkiem gaśniczym powinny posiadać certyfikat CNBOP lub CE i należy mocować obejmami do ściany. Stosować obejmy przeznaczone dla danego typoszeregu butli. Do mocowania użyć kotwy stalowe. Od zbiorników urządzeń gaśniczych w celu ochrony pomieszczenia należy poprowadzić rurociągi rozprowadzające środek gaśniczy. Do mocowania rurociągów stosować uchwyty stalowe bez gum, mocowane do ścian lub stropów poprzez kotwy stalowe lub inne elementy montażowe posiadające odpowiednie certyfikaty. Rurociągi i dysze na jego końcu są tak dobrane, aby uzyskać w czasie poniżej 10 sekund wypływu gazu wymagane stężenie gaśnicze. Trasę rurociągu i lokalizację dysz pokazano na rysunkach i schematach, średnicę rur i wielkość dyszy podano w obliczeniach. Wszelkie otwory i przepusty instalacyjne muszą zostać uszczelnione odpowiednimi masami ognioodpornymi Ustawienie centrali Centralę sterowania gaszeniem zaprogramować aby spełniała wszystkie wymagania prawne warunki odnośnie ochrony p.pożarowej obiektu. Czujki i przyciski przydzielić do 9

10 niezależnych linii dozorowych oraz do linii sygnałowej dla wewnętrznego sygnalizatora centrali z zachowaniem działania w koincydencji dla instalacji automatycznego gaszenia. Dla instalacji gaszenia sygnałem inicjującym gaszenie inicjowane są elektromagnes butli z gazem, odpowiednie sygnalizatory akustyczno-optyczne oraz urządzenia wykonawcze. Opóźnienie zadziałania dla wyjść sterujących gaszeniem ustalić na 60 sekund. Centrala gaszenia musi być wyposażona w moduł umożliwiający pracę w sieci Systemu Sygnalizowania Alarmu Pożaru. 4. Uwagi eksploatacyjne 4.1. Wybór wariantu pożarowego Centrala sterowania SUG powinna być zbudowana w taki sposób, że po otrzymaniu sygnału o zadziałaniu jakiejkolwiek czujki na linii dozorowej, wywołuje w zależności od zaprogramowania alarm I lub II stopnia. ALARM I STOPNIA jest wstępnym, wewnętrznym alarmem centralki sygnalizowanym optycznie i akustycznie, wymagającym zawsze rozpoznania zaistniałego zagrożenia. ALARM II STOPNIA jest alarmem o większym zasięgu, ponieważ oprócz uruchomienia wewnętrznej sygnalizacji jak przy ALARMIE I STOPNIA uruchamia sygnalizację poza obiektem, np. powoduje automatyczne uruchomienie procesu gaszenia. Dla systemu gaszenia w tym projekcie przewiduje się ALARMOWANIE DWUSTOPNIOWE - zadziałanie dowolnego elementu dozorowego na dowolnej linii dozorowej wywołuje w centralce gaszenia alarm I stopnia. Dopiero zadziałanie czujki z zachowaniem koincydencji czujek powoduje od razu alarm II stopnia, który uruchamia akcję gaszenia z ewentualnym ustawionych opóźnieniem. Sygnał akustyczno-optyczny II STOPNIA pochodzi z sygnalizatora wewnętrznego i zewnętrznego centrali. W przypadku, gdy obsługa rozpozna fałszywy alarm, można wyłączyć procedurę gaszenia poprzez wciśnięcie przycisku RESET Eksploatacja systemu Zastosowane czujki, posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia do użytkowania. Ograniczeniem czujek dymu w ich stosowaniu jest zakłócenie spowodowane nadmierną prędkością cząsteczek powietrza (przeciągi) oraz zabrudzenia. W przypadku ich wystąpienia należy zastosować osłony wiatroszczelne. Ze względu na to konieczne są konserwacje przedmiotowych systemów zapobiegające fałszywym alarmom oraz na bieżąco badające sprawność oraz parametry techniczne urządzeń szczególnie ważne po stronie gaszenia. 10

11 Instalowanie i konserwację systemu gaszenia wykonuje tylko upoważniony instalator posiadający odpowiednie przeszkolenie oraz praktykę. Użytkowanie systemu powinno być realizowane w oparciu o instrukcję obsługi oraz DTR systemu. Jakakolwiek ingerencja w system, niezgodna z instrukcją i przeszkoleniem, przez użytkownika jest zabroniona. Rozkręcanie detektorów przez użytkownika jest zabronione. W przypadku kradzieży czujki lub uszkodzenia mechanicznego systemu należy bezzwłocznie powiadomić instalatora (konserwatora) systemu. Równocześnie należy wiedzieć że systemy wykrywania pożarów podatne są na fałszywe alarmy które mogą powodować: brud, kurz, para wodna, brak konserwacji, przedostające się z zewnątrz cząsteczki dymu. Ze względu na to konieczne są konserwacje przedmiotowych systemów zapobiegające fałszywym alarmom oraz na bieżąco badające sprawność oraz parametry techniczne urządzeń szczególnie ważne po stronie gaszenia, przynajmniej raz na pół roku Uwagi końcowe Roboty montażowe i instalacyjne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP, ochrony środowiska i p. pożarowych. Prace powinny być nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed uruchomieniem instalacji sterowania gaszeniem dokonać pomiarów i porównać te wartości zgodnie z DTR centralki alarmowej, szczególnie dotyczy to prawidłowej polaryzacji podłączenia czujek do linii dozorowych. W przypadku nie zachowania parametrów nie wolno uruchamiać instalacji do czasu, aż parametry będą zachowane zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. W przypadku przejścia z instalacjami systemów przez oddzielenia (granice) stref pożarowych należy bezwzględnie po wykonaniu instalacji zabezpieczyć wykonane przepusty instalacyjne masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów, przez, które wykonano dane przejście kablowe (posiadające odpowiednie i aktualne certyfikaty i dopuszczenia). Dotyczy to m.in.: - przejście przez stropy kondygnacji, - przejście przez ściany i stropy, - wyjścia z pionowych szachtów kablowych na poszczególne poziomy kondygnacji z okablowaniem poziomym, 11

12 oraz każdy inny przypadek dotyczący przepustu instalacyjnego spełniający w/w konieczność zastosowania zabezpieczeń ognioodpornych (przejścia przez granice stref ppoż oraz wydzielenia ppoż). Dopuszcza się zastosowanie systemów zamiennych, o parametrach równoważnych, bądź nie gorszych niż zaproponowany w powyższym projekcie. 5. Zestawienie materiałów Pomieszczenie Serwerownia kondygnacja 8. Centrala gaszenia Akumulator centrali gaszenia Czujka optyczno termiczna Przycisk STAR GASZENIA Przycisk STOP GASZENIA Sygnalizator akustyczno optyczny Lampa ostrzegawcza informacyjna Lampa ostrzegawcza ostrzegawcza Zestaw gaszenia wraz z orurowaniem Klapa odciążająca z siłownikiem Kabel HDGs 3x1,5 mm Kabel HDGs 2x1,0 mm Kabel YnTKSY 2x1x0,8 mm 1 kpl 2 szt. 8 szt. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 12

13

14 Uprawnienia

15

16

17

18

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy

Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy Załącznik nr 2 Zakres prac i zasady współpracy 1. Umowa obejmuje trzyletni okres współpracy z możliwością przedłużenia o jeden rok. 2. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie zaświadczeń o

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MEGASYSTEM KRAKÓW tel Opis pozycji podstawy nakładów. Ilość Krot. Jedn. R M S

Przedmiar robót. MEGASYSTEM KRAKÓW tel Opis pozycji podstawy nakładów. Ilość Krot. Jedn. R M S Przedmiar robót Opis pozycji podstawy nakładów Ilość Krot. Jedn. 1 Montaż urządzeń stałej instalacji gaśniczej 1 KNR 506/1601/7 Zainstalowanie BUTLI 140 l TPED ze środkiem gaśniczym FM-200 1,00 szt 2 KNR

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS1240/ IGNIS1080/ IGNIS1030/ IGNIS1520M Instrukcja sprawdzenia prawidłowego działania centrali po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA PROJEKTU

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA PROJEKTU 2 UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA PROJEKTU 3 Spis treści Spis treści... 3 Spis rysunków... 4 1 Oświadczenie projektanta... 5 2 Zakres projektu i podstawy formalno prawne... 6 2.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GASZENIA GAZEM

SYSTEM GASZENIA GAZEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SYSTEM GASZENIA GAZEM - Projekt SUG dla Serwerowni - Zamawiający: Obiekt: Serwerownia Budynek KRUS Żyrardów Warszawa, czerwiec 2015r. 1. PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1240 Instrukcja obsługi IO-E299-001 Edycja IA POLON-ALFA ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36-39-261,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA I.02.T Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru Załącznik nr 9 OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ INSTRUKCJA Przegląd instalacji wykrywania i gaszenia pożaru Wydanie IV Obowiązuje od 01.01.2016 roku Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE

UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE UZUPEŁNIENIA DO PROJEKTU ADAPTACJI LOKALI NR 13,14 i 15 WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W BUDYNKU CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W WARSZAWIE INWESTOR: Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA

UCS A (1x8A)/MPW-60 Uniwersalna centrala sterująca, 1 strefa 8A - POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl UCS-6000

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEM E G S CENTRALKA, SYGNALIZATOR INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Senel RK Warszawa 1/12 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE CENTRALKI I SYGNALIZATORA str. 3 2. DANE TECHNICZNE str. 3 3. BUDOWA I DZIAŁANIE str. 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU PIP-1A, PIP-2A str. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Parametry techniczne wyrobu wraz z odmianami. 4 3. Przepisy określające stosowanie puszek o odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

Serwerownia - instalacje elektryczne

Serwerownia - instalacje elektryczne Serwerownia - instalacje elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systeów alarowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45312200-9

Bardziej szczegółowo

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE TELETECHNICZNE 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.Opis techniczny A - Instalacja systemu alarmu pożarowego (SAP) B - Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO C - Instalacja komputerowa D - Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Projekt INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kubica mł. kpt. mgr inż. Sylwia Boroń Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakres zagadnień Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe:

Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Pytanie zadane przez Pana Dariusza Łojko, Biuro Projektowe: Obecna konfiguracja systemów ppoż. przewiduje zadziałanie scenariusza zdarzeń pożarowych tylko dla jednej strefy pożarowej. W większości przypadków

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej

Zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej Wybór rodzaju czujki pożarowej 1 Wybór rodzaju czujki pożarowej KRYTERIA WYBORU Prawdopodobny rozwój pożaru w początkowej fazie Wysokość pomieszczenia Warunki otoczenia 2 Prawdopodobny rozwój pożaru w

Bardziej szczegółowo

Podstawą wykonania niniejszego Projektu jest zlecenie Inwestora.

Podstawą wykonania niniejszego Projektu jest zlecenie Inwestora. Spis treści 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Zakres opracowania 3 3. Koncepcja zabezpieczenia 4 5. Opis systemu sygnalizacji pożaru 5 6. Elementy systemu 8 7. Instalowanie 9 8. Próby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA I ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE

PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA I ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE Nazwa opracowania PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA I ODDYMIENIA KLATEK SCHODOWYCH ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PRUSZKOWIE TOM 4 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

2. Spis tomów projektu elektrycznego

2. Spis tomów projektu elektrycznego KOMPUTEROWEJ oraz REMONT SAL 22, 224, 225, 226 II PIĘTRA E415//2006 Projekt wykonawczy str. 1/8 2. Spis tomów projektu elektrycznego E415/1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE. E415/2 - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania

PROBADEX-KRAKÓW. 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU. Zakres opracowania 23/33 11 INSTALACJA SYGNALIZACJI POśARU Zakres opracowania Opracowanie obejmuje: - instalację wykrywania poŝaru, - instalację oddymiania, - sterowanie i kontrolowanie urządzeń zewnętrznych Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE STERUJĄCE AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ BRAM I DRZWI AFG - 2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Urząd Statystyczny ul. Konarskiego 1-3 85-066 Bydgoszcz Temat opracowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Stałe Urządzenie Gaśnicze Gazowe na gaz HFC 227ea

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Stałe Urządzenie Gaśnicze Gazowe na gaz HFC 227ea Załącznik nr 13 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Stałe Urządzenie Gaśnicze Gazowe na gaz HFC 227ea Obiekt: Numer realizacji: RE-1288 Zespół projektowy: Projektował: Opracował: Mgr inż. Jacek Zadrożny Mgr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 SYSTEMY I URZĄDZENIA STERUJĄCE STEROWNIKI I CENTRALE MIKROPROCESOROWE PROJEKTOWANIE PROGRAMOWANIE PRODUKCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA TYP: RPO-01 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Anna Kosonóg. Mgr inż. Kamil Małolepszy WARSZAWA 25.IX.2015

Mgr inż. Anna Kosonóg. Mgr inż. Kamil Małolepszy WARSZAWA 25.IX.2015 1 Projekt wykonawczy stałych urządzeń gaśniczych gazowych i instalacji wentylacji przewietrzającej po akcji gaszenia gazem w pomieszczeniu serwerowni w budynku biurowym KRUS w Warszawie OBIEKT: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE

TOM III. INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE TOM III INSTALACJE PRZECIWPOśAROWE - ODDYMIANIE Projekt wykonawczy Instalacje przeciwpoŝarowe - oddymianie. MontaŜ instalacji teletechnicznych sterowania klapami odymiającymi klatek schodowych K1 i K2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 ul. Kamieńskiego 201 219 PL- 51-126 Wrocław Tel.: +48 (0) 71 327 62 12 Fax: +48 (0) 71 320 74 78 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SYG-12/SYG-230 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Spis treści 1. Właściwości...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W BLOKU A1 PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM II INSTALACJA EKTRYCZNE Nazwa i adres inwestycji/obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

NADMIAROWO-RÓŻNICZKOWA CZUJKA CIEPŁA TUP 40

NADMIAROWO-RÓŻNICZKOWA CZUJKA CIEPŁA TUP 40 NADMIAROWO-RÓŻNICZKOWA CZUJKA CIEPŁA TUP 40 Instrukcja instalowania i konserwacji Edycja IIB ZAKŁAD URZĄDZEŃ DOZYMETRYCZNYCH POLON-ALFA Spółka z o.o. 85-861 BYDGOSZCZ, ul. GLINKI 155, TELEFON (0-52) 36

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... ` SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW :... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 2 3. ETAP I ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 4. DANE OGÓLNE INSTALACJI MONITORINGU... 3 5 PROJEKTOWANA INSTALACJA PODGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: System Zabezpieczeń System sygnalizacji pożaru DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DPS Goślice budynek Mikołajki

SPIS TREŚCI: System Zabezpieczeń System sygnalizacji pożaru DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DPS Goślice budynek Mikołajki SPIS TREŚCI: 1. Wstęp i charakterystyka systemu POLON 4000...2 2. Koncepcja zabezpieczenia...6 3. Opis urządzeń...7 4. Pobór prądu linii dozorowych...11 5. Zasilanie systemu...12 6. Instalacja ostrzegaczy

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8)

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SYSEMU SYGNALIZACJI POŻARU (Kod CPV 45312100-8) Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, waŝniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie specyfikacja techniczna PKN- CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE AWARYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH Projekt: DOSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LOKALU NA POTRZEBY PROWADZENIA PRZEDSZKOLA POWSTAŁEGO W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ODDZIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru prac konserwacyjnych Grawitacyjnych Systemów Oddymiania Klatek Schodowych, Systemów sygnalizacji pożaru, bram ppoż. oraz detekcji gazów w budynkach przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA temat tytuł opracowania i nazwa obiektu Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku wraz z łącznikami naziemnymi do budynków istniejących, z budową i rozbudową infrastruktury

Bardziej szczegółowo