TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany"

Transkrypt

1 Jednostka projektowania: Team s.c Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax , Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania: Faza opracowania: Tom: TOM II. Projekt Architektoniczno - Budowlany Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej Numery ewidencyjne działek: Dz. nr. ewid. 8/2, obręb , dzielnica Praga Północ, Warszawa Nazwa i adres Inwestora: Urząd Kontroli Skarbowej, Ul. Cybernetyki 19B, Warszawa Zeszyt: Nazwa opracowania: System Gaszenia FM-200 w Pomieszczeniu Serwerowni Branża Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis PPOŻ Projektował mgr inż. Wojciech Szwajczak Projektował mgr inż. Dariusz Mączka Sprawdził mgr inż. Paweł Gurbała E-224/02 PDK/0095/POOE/

2 Spis treści Przebudowa budynku przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie na siedzibę Urzędu Kontroli Skarbowej 1. INFORMACJE OGÓLNE Zakres opracowania Podstawa opracowania Cel zastosowania instalacji gaszenia Parametry chronionych pomieszczeń Rozwiązania techniczne System gaśniczy Elementy systemu sterowania Zasilanie instalacji Realizacja gaszenia 7 3. Wykonanie instalacji Część elektryczna Część mechaniczna Ustawienie centrali Uwagi eksploatacyjne Wybór wariantu pożarowego Eksploatacja systemu Uwagi końcowe Zestawienie materiałów

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Zakres opracowania W projekcie opracowano instalację automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru, gazem FM-200, pomieszczenia Serwerowni w obiekcie Urzędu Kontroli Skarbowej przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie. Pomieszczenie znajduje się na 8 kondygnacji wyżej wymienionego obiektu, pomieszczenie posiada sufit podwieszany przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a sufitem właściwym również jest objęta systemem gaszenia, łącznie z przestrzenią główną tworzą jedną strefę gaszenia. Projekt obejmuje dobór ilościowy środka gaśniczego dla jednej strefy gaszenia dla pomieszczenia oraz pokazuje sposób wykonania instalacji we współpracy z centralą automatycznego gaszenia. W projekcie pokazano sposób i środki umożliwiające realizacje sygnalizacji oraz gaszenia. Pokazano również rozmieszczenie elementów wykonawczych oraz schemat połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: podkładu budowlanego pomieszczenia serwerowni, obowiązujących norm i przepisów, katalogów i rozwiązań typowych, DTR urządzeń wchodzących w skład systemu, danych zebranych przez projektanta, uzgodnień oraz złożonej oferty 1.3. Cel zastosowania instalacji gaszenia W niniejszym projekcie opracowano instalację automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru, gazem FM-200, w pomieszczeniu Serwerowni Urzędu Kontroli Skarbowej przy ulicy Jagiellońskiej 55 w Warszawie. Dla pomieszczenia przewiduje się jeden niezależny system gaszenia, który będzie gasił pożar tylko w pomieszczeniu Serwerowni. W projekcie dokonano doboru środka gaśniczego decydując się na gaz FM-200, który jest przeznaczony do ochrony pomieszczeń tego typu. Jego właściwości (nie powoduje zagrożenia dla zdrowia/życia ludzkiego, nie powoduje dodatkowych strat po pożarowych, jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych) zdecydowały o wyborze tego gazu. 3

4 1.4. Parametry chronionego pomieszczenia Cecha Lokalizacja: Opis Urząd Kontroli Skarbowej, ul. Jagiellońska 55 w Warszawie Pomieszczenie: Pomieszczenie SERWEROWNI kondygnacja 8 Rodzaj użytego środka gaśniczego: Rodzaj instalacji: Masa śr. gaśniczego: FM200 FM200, 42bar, Centrala Automatycznego Gaszenia 52,5 kg Parametry techniczne pomieszczenia Powierzchnia : m 2 27,38 Podłoga techniczna: - Wysokość: m Pomieszczenie: 2,5 Sufit podwieszany: 0,5 RAZEM: 3,0 Podłoga techniczna: - Kubatura: m 3 Pomieszczenie: 68,45 Sufit podwieszany: 13,68 RAZEM: 82,13 4

5 2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 2.1. System gaśniczy Jako środek gaśniczy wybrano gaz FM-200, który jest gazem obojętnym. Istotą działania gazu FM-200 jest aktywne przejęcie energii cieplnej płomienia. Środek gaśniczy FM-200 jest bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, jednocześnie charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością gaszenia. Nie wykazuje on redukcji ozonu i dzięki temu jest najczęściej stosowanym zamiennikiem halonu. Rozprężony gaz FM-200 jest bezwonny i bezbarwny, dzięki czemu może być stosowany w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie. Środek FM-200 można łatwo skroplić, co w znaczny sposób ogranicza przestrzeń potrzebną do przechowywania butli z gazem. Gaz FM-200 nie niszczy chronionych obiektów i ich wyposażenia, nie przewodzi prądu elektrycznego oraz nie powoduje powstawania korozji na elementach wyposażenia. Sprężony gaz gwałtownie wypełnia całą chronioną przestrzeń (do 10s), łącznie z trudno dostępnymi miejscami. Środek FM-200 stosuję się do gaszenia pożarów klas A, B oraz C. Do magazynowania środka przeznaczone są atestowane zbiorniki wysokociśnieniowe, w których środek doprężony jest czystym azotem do ciśnienia 4,2 MPa (42 bar). Dzięki swoim właściwościom może być stosowany w bardzo szerokim zakresie: pomieszczenia przemysłowe, serwerownie, sterownie, pomieszczenia obliczeniowe, zabytki, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia zasilania awaryjnego, itd. System gaśniczy składa się z następujących komponentów: o zbiornik na środek gaśniczy, o odpowiednio dopasowana do gaszonego obiektu ilość gazu, o zawór spustowy wraz z elektrozaworem, o rury stalowe, o kształtki, o dysze gaśnicze 2.2. Elementy systemu sterowania. Do zabezpieczenia obiektu zaprojektowano mikroprocesorową, jednostrefową centralę automatycznego gaszenia. Centrala automatycznego gaszenia powinna być przeznaczona do wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi, zawierającymi środek gaszący w postaci gazowej oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia. Centrala powinna być przeznaczona do sterowania procesami automatycznego gaszenia pożaru w małych obiektach np. archiwach, skarbcach, serwerowniach itp. Cechy charakterystyczne jakie powinna posiadać centrala wykrywania pożaru i sterowania stałymi urządzeniami gaśniczymi: 2 linie dozorowe, pracujące w koincydencji, linie, dla ręcznych przycisków (ostrzegaczy pożarowych) START gaszenia, STOP akcji gaśniczej, linia, dla zewnętrznego sygnału inicjującego (np. z centrali SAP), 5

6 linie, do uruchamiania zewnętrznych sygnalizatorów ewakuacja, ostrzeżenie o gaszeniu, alarm ogólny, uszczelnianie drzwi, itp., wyjścia przekaźnikowe do sterowania urządzeń zewnętrznych zawory, butle pilotujące, wentylatory, klimatyzatory, itp., wyjście przekaźnikowe alarmu ogólnego, wyjście przekaźnikowe uszkodzenia ogólnego, zasilacz sieciowy z automatycznym ładowaniem rezerwowej baterii akumulatorów, wewnętrzna bateria akumulatorów dla zasilania rezerwowego przez 72 godziny, ciągła kontrola baterii z automatycznym odłączaniem i sygnalizacją przy jej rozładowaniu, programowanie czasów opóźnień dla sterowań, możliwość blokowania pracy automatycznej, możliwość ręcznego uaktywnienia procesu gaszenia z centrali, możliwość współpracy z komputerem PC, małe wymiary, itp., Źródło zagrożenia w przypadku tego rozwiązania nadzorowane będzie poprzez centralę sterowania gaszeniem czujki i przyciski ręczne. W przypadku wykrycia zagrożenia (pożaru) centrala poprzez swoje wyjścia przekaźnikowe wysteruje sygnał dla procesu gaszenia. Linia sygnalizacyjna służy do podłączenia sygnalizatorów akustyczno-optycznych wewnętrznych i/lub zewnętrznych, sygnalizujących o zagrożeniu oraz do wskazania sygnałów optycznych i akustycznych dla obsługi. Centrala gaszenia powinna być wyposażona w wyświetlacz diodowy, na którym znajdą się odwzorowane wszystkie zdarzenia systemowe (odpowiednia dioda opisuje konkretne zdarzenie lub akcję). Centrala gaszenia powinna posiadać odpowiednie dopuszczenie VdS i certyfikat zgodności CPD. Przyciski sterujące gaszeniem Przyciski sterujące gaszeniem przeznaczone są do: - ręcznego uruchomienia (przycisk Start Gaszenia), - wstrzymania (przycisk Stop Gaszenia), Czujka multisensorowa (TF1-TF9) powinna wykrywać pożary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju dzięki możliwości wykrycia i opracowania charakterystyki pożaru na podstawie analizy dymu jak też ciepła. Czujka powinna być przystosowana do współpracy z techniką pętli dozorowych. Detektor taki może być zastosowany jako czujka dymu, czujka ciepła lub jako czujka dualna dymu / ciepła; jest specjalnie programowana i uruchamiana w celu dopasowania do warunków otoczenia w których pracuje. Detektor powinien być wyposażony w zintegrowany izolator zwarć, który w przypadku wystąpienia zwarcia lub przerwania przewodu zapewnić szybką lokalizację uszkodzenia i gwarantować, że wszystkie elementy pętli dozorowej w pełni zachowają swoje funkcje. Zalecane jest stosowanie przewodów ekranowanych szczególnie w obszarach, w których stale występują zakłócenia elektromagnetyczne lub tam gdzie mogą one występować okresowo w wyniku procesów roboczych. 6

7 Sygnalizatory ostrzegawcze informacyjne i ewakuacyjne (lampy drzwiowe) przeznaczone są do optycznego ostrzegania personelu znajdującego się w obrębie lub pobliżu gaszonej strefy o rozpoczętej procedurze automatycznego gaszenia i wyładowaniu środka gaśniczego. Sygnalizator akustyczno optyczny przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej i optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej Zasilanie instalacji Centrala gaszenia powinna posiadać zasilanie podstawowe i rezerwowe. Za pośrednictwem centrali zasilana jest cała instalacja (czujki, przyciski, elektrozawór, klapa odciążająca, oraz sygnalizatory). Zasilanie podstawowe należy zrealizować z oddzielnego obwodu tablicy zasilającej i zabezpieczyć bezpiecznikiem typu S301 B10 jednoznacznie oznaczonego. Zasilanie rezerwowe zrealizowane będzie poprzez zasilacz buforowy na wyposażeniu centrali. Zasilanie rezerwowe stanowi bateria akumulatorów. Bateria powinna zapewnić prace instalacji po zaniku zasilania podstawowego zgodnie z wymaganiami przepisów (na 72 godziny) Realizacja gaszenia Sterowanie gaszeniem realizować poprzez zadziałanie odpowiednich czujek lub przycisków dla chronionego pomieszczenia. Ze względów bezpieczeństwa oraz warunków PN gaszenie podzielić na dwa etapy realizowane w ramach rzeczywistych potrzeb: - gaszenie po zadziałaniu czujek inicjowane automatycznie poprzez czujki działające w koincydencji, z ilością środka gaśniczego wynikającą z wyliczeń dla kubatury pomieszczenia, - gaszenie z przycisku START inicjowane automatycznie poprzez przycisk ręczny, z ilością środka gaśniczego wynikającą również z wyliczeń dla kubatury pomieszczeń. Praca czujek w koincydencji pozwala na weryfikację alarmów fałszywych. Proces gaszenia rozpoczyna się dopiero po zadziałaniu czujek pracujących na dwóch niezależnych liniach dozorowych zainstalowanych w pomieszczeniu. Rozpoczęcie procesu gaszenia następuje poprzez sygnalizację optyczną i akustyczną w pomieszczeniu. Centrala sygnalizuje rozpoczęcie gaszenia poprzez sygnalizatory optycznoakustyczne zainstalowane wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczenia. W przypadku zainicjowania gaszenia centrala ma zwolnić elektromagnes uruchamiający butlę ze środkiem gaśniczym i rozpocznie się gaszenie poprzez wypełnienie gazem (całej kubatury pomieszczenia). Właściwe rozprowadzenie środka gaśniczego pod względem ilościowym zrealizować poprzez zastosowanie odpowiednich długości i przekrojów rurociągów rozprowadzających gaz. 7

8 Każdy proces gaszenia można każdorazowo wstrzymać w przypadku stwierdzenia błędnego zadziałania lub innej przyczyny poprzez wciśnięcie przycisku STOP. Zablokowanie procedury gaszenia możliwe skasowanie alarmu przyciskiem RESET (po upłynięciu czasu opóźnienia) Należy jednak pamiętać, że rzeczywiste zatrzymanie procesu gaszenia możliwe jest tylko w początkowej fazie procesu, czyli przy tzw. czasie opóźnienia. Po wyzwoleniu butli pilotującej akcja gaśnicza kończy się po wyczerpaniu środka gaśniczego. Sygnały takie jak Alarm I stopnia, Alarm II Stopnia oraz Uszkodzenie powinny być przekazywane do systemu nadrzędnego SAP. Podczas wyładowania środka gaśniczego w pomieszczeniu następuje zmiana ciśnienia. Redukowanie ciśnienia powinno przebiegać na zewnątrz, w sposób kontrolowany poprzez kanały odciążające wyposażone w klapy ppoż. sterowane i zasilane przez centralę sterowania gaszeniem. Należy zastosować klapy odciążające o wielkości dobranej zgodnie z programem obliczeniowym. 3. Wykonanie instalacji 3.1. Część elektryczna Instalację w części elektrycznej prowadzić w strefie sufitowej na specjalnie do tego przygotowanych i posiadające odpowiednie certyfikaty, korytkach, listwach aby ograniczyć skutki przypadkowego uszkodzenia przewodów. Całość instalacji prowadzić w sposób nie powodujący konfliktów z istniejącymi instalacjami. Zasilanie instalacji doprowadzić z niezależnego pola zabezpieczonego bezpiecznikiem S301 B10A (odpowiednio opisanym) przewodem typu HDGs 3x2,5 mm2. Całość urządzeń zainstalować zgodnie z załączonymi rysunkami. Centralę zamontować na wysokości 1,50 m od poziomu posadzki. Czujki multisensorowe zamontować z zachowaniem zasad koincydencji, i połączyć z centralą przewodem YnTKSY 1x2x0,8. Montaż czujek równomiernie wg rysunku. Sygnał wyładowania środka gaśniczego, stan niskiego ciśnienia w zbiorniku połączyć z centralą za pomocą przewodu HDGs 2x1,0. Przyciski START, STOP gaszenia zamontować na zewnątrz przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia oraz wewnątrz pomieszczenia, zgodnie z rysunkami, na wysokości 1,2 m. Połączyć z centralą za pomocą przewodu HDGs 2x1,0. Sygnalizatory akustyczno-optyczne zamontować zgodnie z rysunkami i podłączyć przewodem HDGs 2x1,0. Klapę odciążającą zasilić za pośrednictwem odpowiedniego przekaźnika centrali przy pomocy przewodu HDGs 2x1,0. Przewody sygnalizacyjne oraz zasilające krzyżować ze sobą w jak najmniejszym stopniu. Linie sygnalizacyjne oraz sterujące prowadzić bezpośrednio od centrali do konkretnych urządzeń (czujki, przyciski, elektromagnes butli). Całość prac zgodnie z rysunkami instalacji. 8

9 Wszystkie istniejące przejścia kablowe z pomieszczeń uszczelnić masami ognioodpornymi dla uszczelnienia obiektu Część mechaniczna Przewody rurowe. Środek gaśniczy do dysz rozpływa się instalacją rurową. Przyłączenie zaworu do instalacji rurowej może być wykonane poprzez wąż elastyczny lub poprzez adapter. Właściwe rozprowadzenie gazu zależy od konfiguracji rur, które należy rozmieścić zgodnie z warunkami projektu. Jeżeli nieuniknione będą zmiany w rozprowadzeniu instalacji, należy powiadomić projektanta i od nowa przeprowadzić obliczenia przepływów. Należy zastosować rury stalowe, bezszwowe, ocynkowane, grubościenne spełniające wymagania ASTM grade A-106B Sch40. Złączki instalacyjne Złączki powinny spełniać wymagania norm produktu DIN/EN oraz norm materiałowych DIN/EN 1562 i być przeznaczone do instalacji rurowych wysokiego ciśnienia, stosowanych w stałych urządzeniach gaśniczych. Złączki powinny posiadać wytrzymałość mechaniczną testowaną przy ciśnieniu 300 bar. Dysze wylotowe Dysze wylotowe służą do zapewnienia prawidłowego wypływu i rozdzielenia HFC-227ea tak, by całkowicie wypełnić obszar zagrożony. Stosowanych dysz nie wolno malować. Zbiorniki ze środkiem gaśniczym powinny posiadać certyfikat CNBOP lub CE i należy mocować obejmami do ściany. Stosować obejmy przeznaczone dla danego typoszeregu butli. Do mocowania użyć kotwy stalowe. Od zbiorników urządzeń gaśniczych w celu ochrony pomieszczenia należy poprowadzić rurociągi rozprowadzające środek gaśniczy. Do mocowania rurociągów stosować uchwyty stalowe bez gum, mocowane do ścian lub stropów poprzez kotwy stalowe lub inne elementy montażowe posiadające odpowiednie certyfikaty. Rurociągi i dysze na jego końcu są tak dobrane, aby uzyskać w czasie poniżej 10 sekund wypływu gazu wymagane stężenie gaśnicze. Trasę rurociągu i lokalizację dysz pokazano na rysunkach i schematach, średnicę rur i wielkość dyszy podano w obliczeniach. Wszelkie otwory i przepusty instalacyjne muszą zostać uszczelnione odpowiednimi masami ognioodpornymi Ustawienie centrali Centralę sterowania gaszeniem zaprogramować aby spełniała wszystkie wymagania prawne warunki odnośnie ochrony p.pożarowej obiektu. Czujki i przyciski przydzielić do 9

10 niezależnych linii dozorowych oraz do linii sygnałowej dla wewnętrznego sygnalizatora centrali z zachowaniem działania w koincydencji dla instalacji automatycznego gaszenia. Dla instalacji gaszenia sygnałem inicjującym gaszenie inicjowane są elektromagnes butli z gazem, odpowiednie sygnalizatory akustyczno-optyczne oraz urządzenia wykonawcze. Opóźnienie zadziałania dla wyjść sterujących gaszeniem ustalić na 60 sekund. Centrala gaszenia musi być wyposażona w moduł umożliwiający pracę w sieci Systemu Sygnalizowania Alarmu Pożaru. 4. Uwagi eksploatacyjne 4.1. Wybór wariantu pożarowego Centrala sterowania SUG powinna być zbudowana w taki sposób, że po otrzymaniu sygnału o zadziałaniu jakiejkolwiek czujki na linii dozorowej, wywołuje w zależności od zaprogramowania alarm I lub II stopnia. ALARM I STOPNIA jest wstępnym, wewnętrznym alarmem centralki sygnalizowanym optycznie i akustycznie, wymagającym zawsze rozpoznania zaistniałego zagrożenia. ALARM II STOPNIA jest alarmem o większym zasięgu, ponieważ oprócz uruchomienia wewnętrznej sygnalizacji jak przy ALARMIE I STOPNIA uruchamia sygnalizację poza obiektem, np. powoduje automatyczne uruchomienie procesu gaszenia. Dla systemu gaszenia w tym projekcie przewiduje się ALARMOWANIE DWUSTOPNIOWE - zadziałanie dowolnego elementu dozorowego na dowolnej linii dozorowej wywołuje w centralce gaszenia alarm I stopnia. Dopiero zadziałanie czujki z zachowaniem koincydencji czujek powoduje od razu alarm II stopnia, który uruchamia akcję gaszenia z ewentualnym ustawionych opóźnieniem. Sygnał akustyczno-optyczny II STOPNIA pochodzi z sygnalizatora wewnętrznego i zewnętrznego centrali. W przypadku, gdy obsługa rozpozna fałszywy alarm, można wyłączyć procedurę gaszenia poprzez wciśnięcie przycisku RESET Eksploatacja systemu Zastosowane czujki, posiadają wszystkie niezbędne zezwolenia do użytkowania. Ograniczeniem czujek dymu w ich stosowaniu jest zakłócenie spowodowane nadmierną prędkością cząsteczek powietrza (przeciągi) oraz zabrudzenia. W przypadku ich wystąpienia należy zastosować osłony wiatroszczelne. Ze względu na to konieczne są konserwacje przedmiotowych systemów zapobiegające fałszywym alarmom oraz na bieżąco badające sprawność oraz parametry techniczne urządzeń szczególnie ważne po stronie gaszenia. 10

11 Instalowanie i konserwację systemu gaszenia wykonuje tylko upoważniony instalator posiadający odpowiednie przeszkolenie oraz praktykę. Użytkowanie systemu powinno być realizowane w oparciu o instrukcję obsługi oraz DTR systemu. Jakakolwiek ingerencja w system, niezgodna z instrukcją i przeszkoleniem, przez użytkownika jest zabroniona. Rozkręcanie detektorów przez użytkownika jest zabronione. W przypadku kradzieży czujki lub uszkodzenia mechanicznego systemu należy bezzwłocznie powiadomić instalatora (konserwatora) systemu. Równocześnie należy wiedzieć że systemy wykrywania pożarów podatne są na fałszywe alarmy które mogą powodować: brud, kurz, para wodna, brak konserwacji, przedostające się z zewnątrz cząsteczki dymu. Ze względu na to konieczne są konserwacje przedmiotowych systemów zapobiegające fałszywym alarmom oraz na bieżąco badające sprawność oraz parametry techniczne urządzeń szczególnie ważne po stronie gaszenia, przynajmniej raz na pół roku Uwagi końcowe Roboty montażowe i instalacyjne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu robót przestrzegać przepisów BHP, ochrony środowiska i p. pożarowych. Prace powinny być nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed uruchomieniem instalacji sterowania gaszeniem dokonać pomiarów i porównać te wartości zgodnie z DTR centralki alarmowej, szczególnie dotyczy to prawidłowej polaryzacji podłączenia czujek do linii dozorowych. W przypadku nie zachowania parametrów nie wolno uruchamiać instalacji do czasu, aż parametry będą zachowane zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. W przypadku przejścia z instalacjami systemów przez oddzielenia (granice) stref pożarowych należy bezwzględnie po wykonaniu instalacji zabezpieczyć wykonane przepusty instalacyjne masami plastycznymi o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ścian lub stropów, przez, które wykonano dane przejście kablowe (posiadające odpowiednie i aktualne certyfikaty i dopuszczenia). Dotyczy to m.in.: - przejście przez stropy kondygnacji, - przejście przez ściany i stropy, - wyjścia z pionowych szachtów kablowych na poszczególne poziomy kondygnacji z okablowaniem poziomym, 11

12 oraz każdy inny przypadek dotyczący przepustu instalacyjnego spełniający w/w konieczność zastosowania zabezpieczeń ognioodpornych (przejścia przez granice stref ppoż oraz wydzielenia ppoż). Dopuszcza się zastosowanie systemów zamiennych, o parametrach równoważnych, bądź nie gorszych niż zaproponowany w powyższym projekcie. 5. Zestawienie materiałów Pomieszczenie Serwerownia kondygnacja 8. Centrala gaszenia Akumulator centrali gaszenia Czujka optyczno termiczna Przycisk STAR GASZENIA Przycisk STOP GASZENIA Sygnalizator akustyczno optyczny Lampa ostrzegawcza informacyjna Lampa ostrzegawcza ostrzegawcza Zestaw gaszenia wraz z orurowaniem Klapa odciążająca z siłownikiem Kabel HDGs 3x1,5 mm Kabel HDGs 2x1,0 mm Kabel YnTKSY 2x1x0,8 mm 1 kpl 2 szt. 8 szt. 2 kpl. 2 kpl. 2 kpl 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 12

13

14 Uprawnienia

15

16

17

18

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI SAP 001 Rzut Parteru Instalacja SAP 002 Rzut I Piętra - Instalacja SAP 003 Rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH.

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Załącznik nr 11 do SIWZ Temat: PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO I SYSTEMU ODDYMIAJĄCEGO DLA WYDZIELONYCH KLATEK SCHODOWYCH. Zleceniodawca: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania klatek schodowych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu Obiekt: Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10

KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INśYNIERYJNYCH MEGASYSTEM Sp. z o.o. 31-559 KRAKÓW, ul. Grzegórzecka 77, tel. 012 296 08 08, fax. 012 296 08 05 KARTA PROJEKTU NR 10/M- PW/10 ZLECENIODAWCA: TEAM s.c. ul. WOJSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com

USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com USŁUGI PROJEKTOWE arch. Elżbieta Janiuk ul. Rubinowa 21 10-698 Olsztyn, tel/fax (89) 678-95-12, e-mail ela.janiuk@polbiznes.com PROJEKT BUDOWLANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH I SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego.

Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych i szybu windowego. Karta tytułowa nazwa jednostki projektowej F.U.H. E L E K T R O - K O M P L E K S W o j c i e c h K o b i e r z y ń s k i 4 2-2 0 0 C zęstochowa u l. S t a r z yńskiego 17/84 t e l. / f a x + 4 8 ( 3 4

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNY BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kochański 16 400 Suwałki; ul. K.O.Falka 23; ul. Noniewicza 10/pok.433,434, tel./fax. 87 5630534 e-mail: bupmk@vp.pl; upr.proj.suw 2989; NIP 844-107-95-49 FAZA:

Bardziej szczegółowo

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu...

4.5Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne...7. 4.6Montaż instalacji i prowadzenie okablowania...7. 4.7Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu... Spis treści 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2.ZAKRES OPRACOWANIA...3 3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU...3 4.OPIS SYSTEMU...4 4.1Opis zaprojektowanego systemu...4

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ H" - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU

Bardziej szczegółowo

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego SPECYFIKACJA TECHNICZNA System Automatycznej Sygnalizacji Pożaru, oraz oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Kod CPV: 45312000-7 Prace dotyczące wykonywania systemu alarmowego 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Egz. / II PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO Temat: Obiekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ INSTAL. ELEKTRY- CZNE KONS- TRUKCJA ARCHITE- KTURA METRYKA PROJEKTU TEMAT PROJEKT BUDOWLANY WSTĘPNY DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW OCHRONY PRZCIWPOŻAROWEJ OBIEKT I ADRES DOM DZIECKA BUDYNEK MIESZKALNO

Bardziej szczegółowo

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2

RZUT KONDYGNACJI -2, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S1 RZUT KONDYGNACJI -1 PRZYZIEMIE, INSTALACJA SAP... RYSUNEK S2 Spis treści 1.Przedmiot i zakres opracowania... 3 2.Podstawa prawna opracowania... 3 3. Instalacje bezpieczeństwa... 3 3.1. Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne związane z realizacją projektu...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.:

Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: PRZEDSIĘBIORSTWO TRAF 10-693 OLSZTYN, UL. Zaruskiego 21, 089 5425423 Egz. nr 3/5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Projekt budowlano wykonawczy dla realizacji remontu pt.: Przystosowanie budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo