Spis treści. 2 / 42 Strona Spis treści. Strona

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona"

Transkrypt

1

2 Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy, faktury, kontakty 3.3. ustawienia firm, licencje, marketing 3.4. zadania, wypożyczenia, zabezpieczenia 4. Strona główna 5. Firmy 5.1. edycja firmy 5.2. import i eksport 5.3. panel firmy 5.4. zawartość i funkcjonalności 5.5. wyszukiwanie i filtrowanie 6. Osoby 7. Kontakty 7.1. zawartość 7.2. edycja kontaktu 8. Kalendarz 9. Moduł Zadania 9.1. zawartość 9.2. edycja zadania Moduł Handel faktury sprzedażowe faktury sprzedażowe - faktury cykliczne faktury zakupowe faktury kosztowe kartoteka produktów rozrachunki raport 11. Moduł Poczta zawartość edycja opcje zarządzanie spamem 12. Moduł Marketing zawartość grupy i wysyłki 13. Urlopy 14. Moduł Wypożyczenia zawartość edycja 15. Moduł Targi zawartość i edycja edycja stoiska / 42

3 1.1. Instalacja - wersja serwerowa 1. Zarejestruj się na stronie: Po rejestracji pobieranie pliku instalacyjnego rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym wypadku kliknij we wskazane miejsce. 2. Uruchom pobrany plik, by zainstalować Centrum pobierania i instalacji programu Belisama4CRM. Centrum pobierania i instalacji programu Belisama4CRM umożliwia instalację, aktualizację lub naprawę programu Belisama4CRM. 3. Jeżeli instalujesz program Belisama4CRM po raz pierwszy, kliknij Instaluj program Belisama4CRM (patrz obok) 4. Przed rozpoczęciem instalacji należy podać klucz licencyjny przesłany na podany przy rejestracji adres oraz zaakceptować warunki licencyjne firmy IT Company, następnie firmy Microsoft. 5. Program Belisama4CRM korzysta z serwera bazy danych MsSQL, który jest instalowany wraz z programem. Jeżeli posiadają już Państwo serwer bazy danych MsSQL, należy podać dane dostępowe, aby program Belisama4CRM mógł na nim stworzyć swoją bazę danych. 6. Uruchom program Belisama4CRM automatycznie po zakończeniu instalacji lub klikając ikonkę na pulpicie (ikona Belisama4CRM). 7. Zaloguj się do systemu Belisama4CRM używając domyślnego loginu i hasła: admin/admin (okno logowania na przykładzie po prawej stronie) 8. Następnie uruchom Belisama4CRM File Server klikając na ikonę na pulpicie (ikona Belisama4CRM File Server). Oprogramowanie Belisama4CRM może być instalowane na systemach operacyjnych z rodziny Windows. Przed instalacją upewnij się, że komputer lub serwer, który posiadasz spełnia wymagania sprzętowe podane na stronie 3 / 42

4 1.2. Instalacja - wersja sieciowa Aplikacja Belisama4CRM jest aplikacją desktopową instalowaną na serwerze lub na komputerze, który będzie pełnił rolę serwera. W założeniu cała firma pracuje na jednej wspólnej bazie danych, do której dostęp dla poszczególnych pracowników jest określany przez nadane im uprawnienia. 1. Na serwerze lub komputerze głównym należy zainstalować wersję serwerową systemu Belisama4CRM (opis na poprzedniej stronie Instaluj program Belisama4CRM ) 2. Na każdym z komputerów, na których ma być używany system należy zainstalować kolejne stanowisko Belisama4CRM (w instalatorze wybierając opcję Instaluj stanowisko ) 3. Podczas instalacji będzie podanie danych dostępowych do wersji serwerowej programu Belisama4CRM. Dane można też w późniejszym czasie zmodyfikować w oknie logowania wybierając opcję Ustawienia Dodatkowe uwagi: Jeżeli adres IP serwera ulegnie zmianie, należy go wprowadzić w tym miejscu. Firewall na serwerze może blokować dostęp do bazy danych. Aby tego uniknąć należy do wyjątków firewall a dodać 2 pliki: C:\Program Files\Microsoft SQLServer\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe C:\Program Files (x86)\microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe *Ścieżka do tych plików może być rożna w zależności od systemu operacyjnego. Aby sprawdzić adres IP komputera, który pełni rolę serwera, należy w linii komend (cmd) wpisać polecenie ipconfig (Adres IPv4). W celu sprawdzenia nazwy komputera trzeba w linii komend wpisać polecenie ipconfig/all (nazwa hosta). W przypadku zmiany danych dostępowych do własnego serwera MsSQL należy podać je w ustawieniach zaawansowanych. W przypadku pracy zdalnej zalecamy stosowanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia VPN. Wybór konkretnych rozwiązań pracy zdalnej powinien być poprzedzony analizą potrzeb i możliwych do zastosowania metod w danej firmie. 4 / 42

5 2. Informacje dodatkowe. Wymagania sprzętowe: Aplikacja.NET Framework 3,5 (instalowany automatycznie) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP, Windows 7. Procesor: Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik (minimum); Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik (zalecany). Pamięć RAM: 512 MB (minimum); 512 MB (zalecane). Dysk twardy: 850 MB wolnego miejsca (32-bit), 2GB wolnego miejsca (64-bit). Baza danych MSSQLServer 2008 Express Edition Windows Installer 4.5 (instalowany automatycznie) Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows XP, Windows 7. Procesor: Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik (minimum); Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik (zalecany). Pamięć RAM: 512 MB (minimum); 1 GB (zalecane). 5 / 42

6 3.1. Panel administracyjny - użytkownicy, grupy uprawnień i działy Użytkowników do systemu można dodać plusem podając ich dane oraz nadając początkowy login i hasło.! Przyciski plus i minus służą do dodawania lub usuwania różnych elementów odpowiednich dla danej zakładki. Backup (kopia zapasowa) zapisuje w pliku wszystkie dane zgromadzone w bazie danych MSSQL; jak dane teleadresowe, osoby, firmy, uprawnienia, licencje, ustawienia oraz hasła. Dodatkowo należy skopiować zawartość folderu z domyślnej lokalizacji: C:\Belisama4CRMFiles Przywracanie bazy polega na wczytaniu wcześniej stworzonego pliku backup-u. 2 3 Przed dodaniem kolejnych użytkowników do systemu należy upewnić się, że liczba posiadanych licencji (stanowisk) to umożliwia. Należy też pamiętać o uprzednim dodaniu licencji na dodatkowe stanowiska do Listy wykupionych licencji. Należy stworzyć działy w firmie i każdego użytkownika przypisać do odpowiedniego działu. Skrócone nazwy działów są używane np. w numeracji zadań.! Skorzystanie z backupu jest prostym sposobem na przeniesienie bazy.! Warto przechowywać kopię bazy danych również na innym nośniku. Kod licencji to główny kod dla firmy, który jest wysyłany em po rejestracji. Tworzenie nowej grupy uprawnień polega na przyznaniu poszczególnych uprawnień dostępowych do modułów i funkcji, czyli zezwoleniu pracownikom na konkretne działania oraz zaznaczeniu osób, które mają do danej grupy należeć. Każdy pracownik może być przypisany do jednej grupy uprawnień. 6 / 42

7 3.2. Panel administracyjny - dane firmy, faktury, kontakty W ustawieniach faktur można poza standardowymi parametrami dodać inne dostosowane do charakteru działalności, jak jednostki miar, waluty czy płatności. Typy faktur umożliwiają stworzenie oddzielnych faktur dla np. różnych działów w firmie, co umożliwia lepszą kontrolę finansów. 4 W edycji danych firmy należy uzupełnić poniższe pola, będą one używane np. przy wystawianiu faktur. Istnieje możliwość dodania logotypu firmy. Numerację faktur można dostosować do obowiązującego w firmie wzorca, wybrać miesięczny lub roczny system numeracji, a także określić numer początkowy faktur. 6 Możliwość dodania własnych typów spotkań/kontaktów z kontrahentami. Statusy spotkań najlepiej dobrać do charakteru prowadzonej działalności, np. zgłoszenie, negocjacje, akceptacja, sprzedaż itp. Po edycji danych należy zapisać zmiany. 7 / 42

8 3.3. Panel administracyjny - ustawienia firm, licencje, marketing 8 7 W lista wykupionych licencji znajdują się wszystkie wykupione stanowiska i moduły wraz z liczbą używanych i dostępnych z każdego rodzaju. Dodać kolejne można przyciskiem w lewym dolnym rogu. 9 8 Aby dodać licencję należy kliknąć wskazany przycisk, umieścić kod licencyjny w nowym oknie, zapisać zmiany i zaakceptować warunki licencyjne. Następnie wejść w dodaną licencję i przypisać użytkowników do licencji. Aby przypisać użytkowników do licencji należy z listy wszystkich użytkowników wybrać tych, którzy mają z danej licencji korzystać przesunąć strzałką na prawo i zapisać zmiany. Zmiany będą aktywne po zrestartowaniu Belisama4CRM. 7 W ustawieniach firm można stworzyć na własne potrzeby dowolne właściwości związane z charakterem prowadzonej działalności. Stworzone właściwości można edytować w zakładce Dodatkowe informacje w panelu edycji firmy. 9 W ustawieniach marketingu należy określić dostęp do konta , które będzie używane do wysyłki kampanii mailingowych. Aby tworzyć kampanie smsowe należy założyć konto w serwisie oraz wpisać login i hasło, otrzymane od serwisu SMSAPI, a następnie przeprowadzić test ustawień. 8 / 42

9 3.4. Panel administracyjny - zadania, wypożyczenia, zabezpieczenia 10 W ustawieniach zadań należy skonfigurować firmowe konto , z którego pracownicy będą otrzymywać powiadomienia np. o otrzymanych nowych zadaniach do realizacji i zmianach ich statusu W ustawieniach modułu wypożyczenia można stworzyć do 10 właściwości produktów oferowanych do wynajmu kontrahentom. Daje to możliwość dostosowania oprogramowania Belisama4CRM do własnych potrzeb. Ustawienia zabezpieczeń umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa firmowych danych poprzez możliwość ustawienia: czasu wylogowania, wymuszenia silnego hasła, jego okresowej zmiany czy zapisywania zapytań w bazie danych. Ustawienia zabezpieczeń dotyczą wszystkich użytkowników w firmie. 9 / 42

10 4.1. Strona główna Menu umożliwia konfigurowanie ustawień aplikacji Belisama4CRM. Szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji. Klikając prawym przyciskiem na szarym polu można dodać notatkę lub wyświetlić okna jak: kontakty na dziś, stany kont, tablica (widoczne po prawej) Kontakty na dziś pokazują zaplanowane kontakty, które zostały dodane do Kalendarza. Po uruchomieniu aplikacji masz szybki podgląd na listę kontaktów na dany dzień. Po prawej można rozwinąć pole z szybkim podglądem bieżących zadań. Aby to zrobić kliknij belkę Zadania lub użyj strzałki na górze. Po lewej znajdują się zakładki, które przenoszą do wybranych modułów. Pierwsze pięć zakładek wchodzi w zakres Modułu CRM, kolejne zakładki to poszczególne moduły, które można kupić zależnie od potrzeb firmy. Aby zawęzić ten obszar należy użyć strzałki w prawym górnym rogu. Prostą notatkę stworzysz klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Notatka. Aby edytować jej treść należy kliknąć na nią dwukrotnie, wpisać treść i zatwierdzić. Można zmieniać położenie, kolor i rozmiar notatek. Mając odpowiednie uprawnienia można włączyć podgląd stanu poszczególnych kont, jakie zostały zdefiniowane w systemie. W tablicy można umieszczać informacje widoczne dla wszystkich pracowników. Zalogowany użytkownik 10 / 42

11 5.1. Firmy - edycja firmy Nową firmę można dodać przy użyciu plusa będąc w zakładce Firmy lub skorzystać ze skrótów. Pojawi się nowe okno edycji firmy widoczne poniżej, gdzie należy uzupełnić dane dodawanej firmy. Należy wypełnić dane teleadresowe i kontaktowe firmy. Podświetlone pola są wymagane. Dane można później edytować w panelu firmy (przycisk Edytuj). Każda z firm powinna posiadać swojego opiekuna. Domyślnie staje się nim osoba tworząca firmę. W okienku Klient można oznaczyć kontrahenta, który np. kupił produkt czy usługę. Zapisz zmiany po edycji. Więcej informacji można wprowadzić w zakładce dodatkowe informacje są pola z uprzednio stworzonymi właściwościami (patrz str. 8 pkt. 7). W osobnym oknie można skategoryzować klientów (drzewo kategorii). Można też przypisać klienta do wcześniej stworzonych grup mailingowych. Możliwość dodania przyciskiem plus dodatkowych numerów telefonów, które np. nie są powiązane z żadną konkretną osobą w dodawanej firmie. 11 / 42

12 5.2. Firmy - import i eksport Jeżeli separatorem są średniki należy je usunąć z pliku przed importem. Prawy przycisk myszy na liście firm otwiera dodatkowe opcje jedną z nich jest Import - umożliwia dodanie wielu firm jednocześnie. Wybranie importu otwiera nowe okno (po prawej) 1. Przed dokonaniem importu należy przygotować plik w formacie CSV (rozdzielany przecinkami) 2. Następnie należy wczytać plik z lokalizacji, w której się znajduje przy użyciu wskazanego przycisku. Eksport firm jest do formatu.xls zawiera on dane z widocznych kolumn, aby zrobić eksport tylko wybranych danych należy wcześniej je wyfiltrować. 3. Kolejny krok to połączenie kolumn z bazy z właściwymi kolumnami z pliku. Połączone ze sobą kolumny widoczne są poniżej. Podobnie wykonuje się eksporty Osób i Kontaktów, w odpowiednich zakładkach. Jeżeli podczas importu oprogramowanie wykryje w bazie firmę o tej samej nazwie, pojawi się okno wyboru z zapytaniem czy zamienić istniejącą firmę, stworzyć kolejną czy pominąć Osoba importująca staje się domyślnie opiekunem firmy. Aby przypisać firmę innemu opiekunowi należy stworzyć w pliku kolumnę ID Opiekuna z odpowiednim ID z Listy Użytkowników. 4. W przypadku błędnego połączenia kolumny można rozłączyć. 5. Zapisz zmiany, by zaimportować dane 12 / 42

13 5.3. Firmy - panel firmy Wprowadzone dane są widoczne w panelu firmy do którego można wejść dwukrotnie klikając w firmę na liście firm. Możliwość dodania numerów telefonów niepowiązanych z osobami w firmie. W każdej z zakładek umieszczone są informacje powiązane z daną firmą posegregowane według modułów. W zakładkach można również dodawać np. nowe faktury, kontakty itp. Możliwość edycji i wglądu w szczegółowe dane firmy. W tym miejscu można przypisać do firmy osoby (pracowników). Będą one również widoczne w module Osoby. 13 / 42

14 5.4. Firmy - zawartość i funkcjonalności Zakładki umożliwiają szybką segregację firm po nazwie lub pokazanie wszystkich. Opcja szukaj wyszukuje wybrane frazy w zawartości widocznych kolumn. Zaznaczone pole pokaż szczegóły umożliwia podgląd podświetlonej firmy, której dane widoczne są na dole. Aby zwiekszyć obszar roboczy ze spisem firm należy to pole odznaczyć. Prawy przycisk myszy w nagłówku kolumny otwiera dodatkowe funkcje. Dany pracownik widzi wyłącznie te firmy, których jest opiekunem. Zmieniając uprawnienia można widzieć wszystkie firmy. W Belisama4CRM firmy są jednostką nadrzędną, podrzędną są osoby, np. pracownicy tych firm. Kontakty to zdarzenia z osobami lub firmami. Zmień widoczność zakładek według własnych potrzeb używając przycisku na dole. Funkcje umożliwiają sortowanie, grupowanie kolumn odnośnie danego parametru czy ich autodopasowanie. Istnieje możliwość ukrycia (usuń) lub pokazania (wybór) kolumn poprzez dwuklik na spisie dostępnych kolumn lub przesunięcie kolumny do nagłówka. Spersonalizowane ustawienia są zapamiętane. 14 / 42

15 5.5. Firmy - wyszukiwanie i filtrowanie Dowolną kolumnę można przeciągnąć na szare pole nad tabelą, co umożliwia pogrupowanie danych kaskadowo. Opcja szukaj u góry wyszukuje wybrane frazy w zawartości widocznych kolumn. Wynik tego wyszukiwania to pozycje, które zawierają każdą z wpisanych fraz. Można wyszukiwać również fragment frazy. Prawym przycisk myszy na nagłówku kolumny otwiera dodatkowe funkcje. Po przesunięciu kursora myszy na dowolny nagłówek kolumny pojawia się na nim znacznik filtra. Klikając w niego można wybrać jeden z istniejących parametrów, wyszuka on firmy posiadające ten parametr np. daną kategorię. Stworzony filtr można zapisać klikając prawym przyciskiem myszy na liście firm i wybierając Zapisz filtr. Z takiego gotowego filtra można korzystać w przyszłości wybierając Załaduj zapisany filtr. Można też przeglądać istniejące filtry. Kreator filtra widoczny po prawej to rozbudowane narzędzie do tworzenia złożonych filtrów. Panel wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie fraz w dowolnym miejscu. Wiersz automatycznego filtra ułatwia wyszukiwanie fraz w poszczególnych kolumnach. Istnieje możliwość stworzenia drzewa szczegółowego filtra. 15 / 42

16 6. Osoby Osoby są pracownikami firm wprowadzonych w bazie. Do każdej z firm można dodać dowolną liczbę osób. Nową osobę można dodać przy użyciu plusa w module Osoby lub skorzystać ze skrótów. Pojawi się nowe okno edycji osoby widoczne poniżej, gdzie należy uzupełnić dane. Wyszukując osoby można korzystać z tych samych narzędzi, co w przypadku firm (patrz str. 15) W oknie edycji osoby należy wprowadzić dane osoby (podświetlone pola są wymagane). Każda z osób powinna być powiązana z firmą istniejącą w bazie. Jeżeli jest to nowa osoba można plusem stworzyć również nową firmę. W przypadku klientów indywidualnych należy również stworzyć firmę np. o nazwie Imię i Nazwisko. Osoby mogą być przypisane do grupy mailingowej. W kampaniach smsowych wykorzystywany jest numer z pola Telefon komórkowy. Po kliknięciu przycisku z ikoną telefonu otworzy się domyślny program dzwoniący. Po kliknięciu na kopertę otwiera się okno nowej wiadomości modułu Poczta lub domyślny program pocztowy. Po wprowadzeniu lub edycji danych należy zapisać zmiany. 16 / 42

17 7.1. Kontakty - zawartość Kontakty to zdarzenia z kontrahentami. W module znajduje się spis spotkań telefonów, i itp. Filtrując kontakty można korzystać z tych samych narzędzi, co w przypadku firm (patrz str.15) Nowy kontakt można dodać w następujący sposób: za pomocą zielonego plusa w module Kontakty; za pomocą skrótów; w zakładce kontakty w panelu firmy lub w kalendarzu. Szczegóły na kolejnej stronie. Informacja kto i w jakiej sprawie kontaktował się z kontrahentem. Data wpisu to data stworzenia kontaktu. Termin to data umówionego kontaktu z kontrahentem. Data edycji to data ostatniej modyfikacji / adnotacji przy danym kontakcie. Analiza kontaktów Przydatną funkcją jest możliwość stworzenia i zapisania filtra z którego chcemy korzystać np. w celu porównania pracy handlowców. Filtrujy dane np. termin - luty 2014, status - Sprzedaż. Następnie według tych samych kryteriów zmieniając opiekuna możesz porównać ilość sprzedaży dla każdego z nich. Analiza kontaktów Można tworzyć własne statusy i typy spotkań, które umożliwią przeprowadzanie bardziej szczegółowych analiz kontaktów (Panel administratora, zakładka Ustawienia kontaktów). Najlepiej gdy wszyscy pracownicy danego działu oznaczać będą statusy według przyjętych w firmie kryteriów. 17 / 42

18 7.2. Kontakty - edycja kontaktu Należy określić termin planowanego kontaktu oraz wypełnić pozostałe pola. Do każdego kontaktu można załączyć plik w dowolnym formacie, np. skan umowy. Pliki są zapisywane i szyfrowane poprzez Belisama4CRM File Server i przechowywane w osobnym folderze. Załączone pliki można również usunąć (czerwony minus) lub otworzyć zawartość (folder ze strzałką). Istotne kontakty jak np. kluczowe spotkania można umieszczać w swoim Kalendarzu. Można wybrać zakres godzin i kolor notatki. Do kontaktów niezależnie od tego, czy są umieszczone w kalendarzu czy nie można ustanowić przypomnienie z adnotacją. Przypomnienie pojawia się o wskazanej godzinie jako wyskakujące okienko (pop-up) Po każdej edycji kontaktu należy zapisać zmiany. Domyślnie osobą, która się kontaktuje z daną firmą jest Opiekun firmy. Jeżeli dany kontakt ma być widoczny dla wybranych osób, powinny one zostać odrębnie wyszczególnione. Wyższe uprawnienia umożliwiają przeglądanie i edytowanie kontaktów innych użytkowników. 18 / 42

19 8. Kalendarz Opcje wydruku znajdują się w zakładce Plik. Możliwość dostosowania preferowanego zakresu widoku Kalendarza. Kalendarz Belisama4CRM może być zsynchronizowany z Outlook-iem. W prawym górnym rogu znajduje się miniatura kalendarza. Możliwość zaznaczenia jaki zakres dat ma być widoczny w kalendarzu po prawej. Nowy kontakt można dodać za pomocą przycisku, można też lewym przyciskiem myszy zaznaczyć wybraną godzinę w kalendarzu, a następnie kliknąć prawym i wybrać nowy kontakt. Kontakty można też dodać znajdując się w panelu firmy w zakładce Kontakty. Widoczność kontaktów i zadań w Kalendarzu można wybrać przy użyciu wskazanych przycisków. Odpowiednie uprawnienia pozwalają na przeglądanie kalendarzy innych użytkowników i umieszczanie w nich kontaktów dla danej osoby. W Kalendarzu widoczne są jedynie te kontakty, które zostały do niego dodane w oknie edycji kontaktu (zaznaczone pole Dodaj do kalendarza ). 19 / 42

20 9.1. Moduł Zadania - zawartość Wysyłanie powiadomień owych do pracowników o nowych lub zmianach w przydzielonych zadaniach należy ustawić w Narzędzia>Ustawienia> Ustawienia zadań. Poszczególne zakładki ułatwiają wykonywanie oraz nadzorowanie zadań. Dzielą one zadania zależnie od stopnia przypisania danego pracownika w zadaniu. Zadania można dodać zielonym plusem lub skorzystać ze skrótów. Zadania posegregowane są w różnych zakładkach. Otrzymane to te, które zostały nam zlecone. Zlecone te, które przydzielamy innym pracownikom. Zadania cykliczne. Opis na następnej stronie. Koszt zadań jest zależny od ilości przepracowanych roboczogodzin i ich kosztu. Zysk/strata informuje o różnicy pomiędzy kosztem, a przypisaną do zadania fakturą VAT. Tworząc zadanie zapisuje się Data stworzenia, Termin to planowany czas zakończenia zadania. Natomiast Data rozpoczęcia i zakończenia to faktyczne momenty oznaczające rozpoczęcie i zakończenie pracy nad zadaniem. Po prawej widoczne są również paski z upływem czasu oraz postępem prac, co ułatwia monitorowanie zadań. Pracownik widzi swój oznaczony uprzednio postęp w obrębie każdego zadania. Szybki podgląd Zadań jest możliwy poprzez rozwinięcie belki widocznej po prawej stronie. Status Belisama4CRM File Server powinien być aktywny. 20 / 42

21 9.2. Moduł Zadania - edycja zadania Należy uzupełnić parametry zadania oraz opcjonalnie określić termin jego wykonania. Numeracja jest dodawana automatycznie. Dodaj pracownika do zadania za pomocą zielonego plusa. Zlecając pracownikowi wykonanie zadania należy go przypisać do zadania. W tej tabeli widoczna jest liczba przepracowanych godzin oraz koszt każdej roboczogodziny. Za pomocą zielonego plusa do każdego zadania można dodać załączniki w dowolnym formacie. Jeżeli po wykonaniu zadania ma być wystawiona faktura, można wcześniej ją uzupełnić. Po zakończeniu zadania faktura pojawi się w fakturach do wystawienia. Zysk/strata informuje o różnicy pomiędzy kosztem, a przypisaną fakturą VAT. Jeżeli zakończenie zadania wymaga potwierdzenia osoby nadzorującej, zaznacz to pole. Każdy pracownik w obrębie zadania dodaje komentarz, jak i informacje o ilości przepracowanych godzin, statusie zadania oraz o swoim postępie w wykonaniu danego zadania. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy zapisać zadanie. Jeżeli dane zadanie ma być automatycznie przydzielane pracownikowi co dany okres czasu, można stworzyć zadanie cykliczne, gdzie jako dodatkowy parametr należy podać co jaki czas zadanie ma zostać wygenerowane automatycznie. Do definiowania zadań cyklicznych służy zakładka Zadania cykliczne w module Zadania. 21 / 42

22 10.1. Moduł Handel - faktury sprzedażowe Faktury sprzedażowe Dodawanie nowych faktur. Poszczególne typy faktur znajdują się w odpowiednich zakładkach. Fakturę proforma po zaksięgowaniu wpłaty można przekształcić w fakturę VAT. Możliwość stworzenia własnych typów faktur (w panelu administratora) powiązanych np. z działami w firmie dla lepszej analizy przychodów. Zobacz szczegółowy wykaz pozycji na zaznaczonej fakturze. Jeżeli do faktury była wystawiona korekta pole będzie odznaczone. Po wybraniu zakładki Handel na górze pojawia się dodatkowe menu, gdzie można wybrać: faktury sprzedażowe, faktury zakupowe, kartotekę produktów, rozrachunki oraz raport. Zaznacz wybraną fakturę i kliknij w nią prawym przyciskiem myszy, by dodać wpłatę do faktury lub wystawić do niej korektę. Klikając prawym przyciskiem myszy na liście faktur można wygenerować Raport sprzedaży za dany okres w formacie PDF. Można też eksportować dane do pliku xls. 22 / 24

23 10.1. Moduł Handel - faktury sprzedażowe Po zapisaniu zmian program zapyta czy dodać wpłatę do faktury z możliwością wydrukowania potwierdzenia. Wpłata oznacza, że faktura została w całości lub w części opłacona. Następnie pojawi się okno z możliwością wydruku faktury w wersji papierowej lub pdf. Do istniejącej faktury można wystawić fakturę korygującą w zakładce faktury klikając prawym przyciskiem myszy w wybraną fakturę. Wystawiając fakturę firmie istniejącej w bazie dane firmy zostaną automatycznie wypełnione. W przeciwnym wypadku należy dodać nową firmę w module Firmy. Na fakturze korygującej znajdują się zdublowane pozycje, na których należy wprowadzić stosowne zmiany i zapisać korektę. Faktura korygująca pokazuje różnicę w kwocie do zapłaty dla Klienta. Pole wyboru waluty i kursu. Należy dodać odpowiednie waluty w panelu administratora. Kurs na dany dzień wprowadza się samodzielnie. Dodatkowy tekst należy wprowadzić w ustawieniach faktur w panelu administratora. 23 / 42

24 10.1. Moduł Handel - faktury sprzedażowe Dodając pozycję na fakturze można skorzystać z produktów czy usług, które znajdują się już w kartotece lub dodać nowy produkt/usługę. Produkt można dodać do kartoteki w fakturach sprzedażowych, zakupowych lub w kartotece. Przy pierwszym dodaniu produktu należy zdefiniować jego podstawowe dane, które bedą używane przy wystawianiu faktur. Można określić stan początkowy produktów. Drzewo złożone z grup należy stworzyć samodzielnie. Im bardziej będzie ono szczegółowe tym lepsza możliwość późniejszej analizy danych w raporcie. Cenę zakupu można wprowadzić dodając produkt np. w fakturach zakupowych. Cena sprzedaży jest ceną, która będzie domyślnie stosowana. Zawsze można ją zedytować. Każdy produkt powinien być dodany do konkretnej grupy. 24 / 42

25 10.2. Moduł Handel - faktury sprzedażowe - faktury cykliczne Faktury cykliczne można dodawać w zakładce Faktury cykliczne. Na fakturze cyklicznej należy określić częstotliwość wystawiania faktur. Faktury cykliczne bez ustalonej automatycznej wysyłki znajdą się w zakładce Do wystawienia. Jeżeli faktury cykliczne będą wystawiane za/na dany okres, w Dodatkowym opisie na pozycji faktury należy użyć generatora opisu, będzie on zmieniał opis na każdej fakturze automatycznie. Jeżeli faktura cykliczna ma być wysłana automatycznie należy zaznaczyć pole Automatyczna wysyłka oraz podać adresy mailowe, na które mają być wysyłane dokumenty. 25 / 42

26 10.3. Moduł Handel - faktury zakupowe Faktury zakupowe. Dodawanie nowych faktur. Zobacz szczegółowy wykaz pozycji na zaznaczonej fakturze. Edycja faktury zakupowej jest bardzo zbliżona do edycji faktury sprzedażowej, opisanej na poprzedniej stronie. Należy jedynie samodzielnie wpisać nr faktury zakupowej. Klikając prawym przyciskiem myszy w zaznaczoną fakturę można dodać informację o wpłacie do faktury. Dodając pozycje na fakturze zakupowej zazwyczaj dodaje się też produkty do kartoteki produktów po raz pierwszy. W przyszłości można korzystać z już istniejących produktów. Podczas dodawania produktu w obrębie faktury zakupowej znając jego cenę zakupu można skorzystać z narzędzia obliczania sugerowanej ceny sprzedaży przy użyciu marży. 26 / 42

27 10.4. Moduł Handel - faktury kosztowe Możesz korzystać z narzędzi filtrowania. Dodaj nową fakturę kosztową za pomocą zielonego plusa. Faktury kosztowe umożliwiają rejestrację kosztów prowadzenia firmy. Produkty z faktur kosztowych nie są wprowadzane na stan magazynowy, co odróżnia faktury kosztowe od faktur zakupowych. 27 / 42

28 10.5. Moduł Handel - kartoteka produktów Kartoteka produktów. Wartość sprzedaży netto określa wartość produktów, które są dostępne na stanie. Cena sprzedaży netto, to sugerowana cena sprzedaży, można ją edytować. Kartoteka produktów jest to prosty moduł magazynowy, czyli zestawienie zakupionych lub oferowanych produktów i usług. Mając dodane i zdefiniowane produkty i usługi w kartotece, można szybciej wystawiać faktury sprzedażowe oraz dodawać faktury zakupowe. Możliwe jest też monitorowanie stanów magazynowych. Dodawanie nowego produktu lub usługi do listy. Produkt do kartoteki można dodać w fakturach sprzedażowych, zakupowych lub w samej kartotece. Przy pierwszym dodaniu produktu należy zdefiniować jego podstawowe dane, które bedą używane przy wystawianiu faktur. Można określić stan początkowy produktów. Cenę zakupu można wprowadzić dodając produkt np. w fakturach zakupowych. Cena sprzedaży jest ceną, która będzie domyślnie stosowana. Zawsze można ją edytować. 28 / 42 Każdy produkt lub usługa powinny być dodane do odpowiedniej grupy.

29 10.6. Moduł Handel - rozrachunki Rozrachunki W rozrachunkach można prowadzić informacje o kontach bankowych, kasach, kartach, pracownikach. Kategorie można stworzyć w Narzędzia>Ustawienia> Ustawienia faktur. Rozrachunki służą do monitorowania przepływów finansowych w firmie, rozliczeń z Klientami, wewnętrznych transferów, rozliczeń zaliczek dla pracowników itp. W obrębie konta możemy prześledzić wszystkie wprowadzone transakcje. Klikając prawym przyciskiem myszy w wybrane konto zyskujemy możliwość wykonania operacji na koncie. Przykłady znajdują się na następnej stronie. Wprowadzenie pracownika umożliwia rozliczanie np. zaliczek, wpłat itp. 29 / 42

30 10.7. Moduł Handel - rozrachunki Przy wprowadzaniu wpłaty lub wypłaty środków należy określić jej wysokość, informację w obrębie którego konta lub kasy jest realizowana. Można też ją skategoryzować (przypisać do istniejącej grupy). Istnieje możliwość wypłaty zaliczek pracownikom aby to zrobić należy wybrać opcję wypłata zaliczki z wybranego konta lub kasy. Można dokonać transferu pomiędzy kontami o tej samej walucie. Można też dokonać transferu wraz z przewalutowaniem. Należy wtedy pamiętać o poprawnym podaniu kursu waluty zależnie od kierunku przewalutowania. Przykład przeliczenia waluty: z EUR na PLN: 4,0000 z PLN na EUR: 0,2500 Klikając prawym na zaliczce można wybrać opcję rozlicz zaliczkę, w której można uwzględnić faktury lub też zwrot gotówki. 30 / 42

31 10.8. Moduł Handel - raport Określ datę początkową. Mając już określone kryteria czasu i grupy należy użyć przycisku pokaż raport. Po edycji dowolnych wejściowych parametrów każdorazowo należy wygenerować nowy raport. Raport. Określ datę końcową. Raport jest używany do analizowania wpływów i wydatków w obrębie danej grupy produktów czy usług w danym okresie czasu. Należy wybrać grupę lub podgrupę produktów lub usług, która ma być analizowana. Im bardziej szczegółowe jest drzewo grup, tym więcej możliwości analizy. W raporcie uwzględnione są transakcje (zakupowe i sprzedażowe), które dotyczą danej grupy. Po dwukrotnym kliknięciu w wybraną pozycję, zostanie wyświetlona faktura. Na dole znajduje się wykres obrazujący strukturę wpływów i wydatków w danej grupie. Po zaznaczeniu danych kolumn wyświetlone zostaną ich wartości. 31 / 42

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo