Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy dyplomowej inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy dyplomowej inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki"

Transkrypt

1 Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki 1. Integracja systemu obsługi klientów (CRM) z centralą IP PBX 2. Implementacja menażera połączeń realizującego koncepcję wyboru najlepszego dostępnego łącza (Always Best Connected 3. Programowy kontroler sieci bezprzewodowej 4. Oprogramowanie do wizualizacji zajętości kanałów sieci bezprzewodowej pracujące w systemach Windows NT 6 5. Metody podsłuchu sieci Ethernet 6. Infrastruktura klucza publicznego dla średniej wielkości przedsiębiorstwa 7. Wdrożenie mechanizmów obsługi mobilności LISP (Location/ID Separation Protocol) na platformie routerów Cisco 8. System wykrywania i wizualizacji struktury sieci VLAN 9. Implementacja systemu ułatwiającego zarządzanie domenami internetowymi obsługiwanymi przez CI TASK. 10. System odkrywania i rozpoznawania urządzeń w sieciach Ethernet 11. Realizacja niezawodnej transmisji informacji dla odbiorcy korporacyjnego. 12. System transmisji plików w sieci DTN (Delay Tolerant Network) z wykorzystaniem infrastruktury SMTP

2 Liczba wykonawców 2-4 Integracja systemu obsługi klientów (CRM) z centralą IP PBX Customer Relation Management System integration with IP PBX server doc. dr inż. Krzysztof Nowicki mgr inż. Michał Hoeft Implementacja systemu obsługi klientów zintegrowanego z centrala VoIP. 1. Specyfikacja wymagań systemu 2. Specyfikacja dokumentacji projektowej (moduł VoIP, moduł CRM, interfejs API) 3. Implementacja 4. Testowanie 5. Dokumentacja wdrożeniowa 1. https://www.freeswitch.org/ 2. https://www.djangoproject.com/ 3. https://github.com/scaphilo/koalixcrm Liczba wykonawców 2-4 Implementacja menażera połączeń realizującego koncepcję wyboru najlepszego dostępnego łącza (Always Best Connected) The Network Manager implementation in accordance with the Always Best Connected concept. Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak mgr inż. Michał Hoeft Implementacja systemowego menażera połączeń realizującego koncepcję wyboru najlepszego dostępnego łącza (Always Best Connected) w wielosystemowej sieci IP. 1. Zapoznanie się z koncepcją Always Best Connected, protokołem PMIPv6 2. Specyfikacja dokumentacji projektowej 3. Implementacja 4. Testowanie 5. Dokumentacja wdrożeniowa 1. Gustafsson, E.; Jonsson, A., "Always best connected," Wireless Communications, IEEE, vol.10, no.1, pp.49,55, Feb RFC 5215, Proxy Mobile IPv6 3. IETF draft: Logical Interface Support for multi-mode IP Hosts

3 Liczba wykonawców 3 Programowy kontroler sieci bezprzewodowej Software controller for wireless network dr inż. Wojciech Gumiński Typowe sieci bezprzewodowe wykorzystują kilka punktów dostępowych o identycznej albo bardzo zbliżonej konfiguracji. Celem pracy jest wytworzenie programowego narzędzia umożliwiającego zadawanie wspólnej konfiguracji grupie bezprzewodowych punktów dostępowych. Implementacja powinna umożliwiać zarządzanie konfiguracją popularnych punktów dostępowych z systemem OpenWRT albo (i) Mikrotik. 1. Wybór techniki zarządzania konfiguracją punktów dostępowych 2. Implementacja komunikacji kontrolera z punktami dostępowymi 3. Implementacja kontrolera umożliwiającego definiowanie parametrów pracy sieci bezprzewodowej SSID, uwierzytelnianie, kanały radiowe itp. 4. Wdrożenie kontrolera dla sieci bezprzewodowej w laboratorium dydaktycznym KTI 1. Dokumentacja konfiguracji systemu OpenWRT 2. Dokumentacja konfiguracji systemu Mikrotik 3. Dokumentacje kontrolerów sieci bezprzewodowych firm Cisco, Motorola, HP, Ubiqiuti. Oprogramowanie do wizualizacji zajętości kanałów sieci bezprzewodowej pracujące w systemach Windows NT 6 Software tool for visualization of wireless channel utilization working in Windows NT 6 dr inż. Wojciech Gumiński Celem pracy jest wytworzenie oprogramowania pokazującego graficzną ilustrację zajętości kanałów bezprzewodowych i mocy poszczególnych sieci pracującego w systemach Windows NT 6 (Vista, Windows 7, Windows 8). Oprogramowanie to powinno posiadać funkcjonalność zbliżoną do programów typu InSSIDer i WiFiAnalyzer. Do odczytu informacji o sieciach bezprzewodowych można wykorzystać systemowe polecenie netsh wifi. 1. Wybór technologii implementacji 2. Budowa graficznego interfejsu użytkownika 3. Integracja z wynikami polecenia systemowego netsh wifi 4. Przeprowadzenie pomiarów zajętości kanałów bezprzewodowych w paśmie 2.4GHz i 5GHz w wybranych punktach na różnych piętrach budynku Wydziału ETI. 1. Standardy IEEE Dokumentacja polecenia netsh 3. Dokumentacja systemu Windows Liczba wykonawców 3

4 Liczba wykonawców Narzędzia do podsłuchu sieci Ethernet Ethernet tap techniques dr inż. Tomasz Gierszewski Celem projektu jest zbadanie możliwości podsłuchania różnorodnych rozwiązań sieci Ethernet od klasycznego, działającego z prędkością 10Mb/s, poprzez FastEthernet do 10-Gigabit Ethernetu. W ramach pracy należy przedstawić analizę każdego z rozwiązań dla ustalonej wersji warstwy fizycznej oraz zrealizować urządzenie jako dowód poprawności rozumowania. 1. Opis warstwy fizycznej rozwiązań rodziny Ethernet 2. Opis technicznej możliwości podsłuchiwania w różnych wariantach 3. Analiza przypadków podsłuchiwania ruchu Full-duplex 4. Realizacja urządzenia pozwalającego podsłuchiwać ramki Ethernet dla możliwie dużej liczby przypadków 1.http://wiki.networksecuritytoolkit.org/nstwiki/index.php/LAN_Ethernet_M aximum_rates,_generation,_capturing_%26_monitoring 2. Charles E. Spurgeon, Ethernet: the Definitive Guide. O'Reilly Media IEEE 802.3u osoby Temat wstępnie zarezerwowany Liczba wykonawców Infrastruktura klucza publicznego dla średniej wielkości przedsiębiorstwa Public key infrastructure for medium-sized company dr inż. Tomasz Gierszewski Celem pracy jest uruchomienie i przetestowanie funkcjonowania PKI na potrzeby średniej wielkości przedsiębiorstwa. W ramach prac przewidziane jest uruchomienie funkcjonalności urzędu certyfikacji, w oparciu o rozwiązanie EJBCA, OpenXPKI lub podobne, przygotowanie szablonów certyfikatów oraz uzgodnionej testowej funkcjonalności. W ramach prac należy także przygotować zestaw instrukcji dla użytkowników popularnych systemów stacjonarnych i mobilnych oraz przeglądarek dotyczący obsługi certyfikatów. 1. Opracowanie teorii dotyczącej PKI 2. Wybór rozwiązania PKI w oparciu o przeprowadzoną analizę 3. Uruchomienie funkcjonalności PKI 4. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych mechanizmów zarządzania oraz eksploatacyjnych Strony domowe projektów EJBCA, OpenXPKI i podobnych 3 osoby

5 Liczba wykonawców Narzędzie do automatyzacji uwierzytelniania i pobierania formularzy w aplikacjach webowych Web applications authentication, session tracking and form retrieval automation tool dr inż. Tomasz Gierszewski Celem projektu jest przegląd mechanizmów pozwalających uwierzytelniać oraz utrzymywać sesję użytkownika w portalach webowych. Stosowane dzisiaj techniki dynamicznych stron oraz apletów powodują, że wysyłanie formularzy z prostym uwierzytelnianiem użytkownika nie przynosi rezultatu. Efektem prac projektowych powinno być narzędzie dla wiersza poleceń, które pozwoli automatycznie uwierzytelnić się oraz wykonać zadane operacje służące do zautomatyzowanego pobrania zawartości wskazanej strony z aplikacji webowej. 1. Przegląd sposobów uwierzytelniania i utrzymywania sesji w aplikacjach webowych 2. Przegląd narzędzi przydatnych w realizacji prac projektowych 3. Opracowanie narzędzia pozwalającego realizować założoną funkcjonalność (preferowana platforma Unix/Linux) 4. Realizacja automatyzacji dla kilku przykładowych, rzeczywistych aplikacji webowych (m. in. moja.pg) uwierzytelniania w serwisach internetowych.ppt 3 osoby

6 Wdrożenie mechanizmów obsługi mobilności LISP (Location/ID Separation Protocol) na platformie routerów Cisco Deployment of LISP mechanisms on Cisco routers Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak Mgr inż. Krzysztof Gierłowski Celem pracy jest dokonanie przeglądu funkcjonalności oferowanej przez protokół Location/ID Separation Protocol (LISP) w implementacji obecnej na routerach firmy Cisco. Protokół ten pozwala na zastosowanie adresu sieciowego urządzenia w oderwaniu od jego aktualnej lokalizacji w strukturze sieci. Cecha ta otwiera możliwość realizacji różnorakich zadań, bez modyfikacji podstawowej konfiguracji istniejącej sieci IP, np.: umożliwia łatwe przenoszenie serwerów pomiędzy centrami przetwarzania, obsługę klientów mobilnych w sieciach dostępowych, stopniowe wdrożenie protokołu IPv6 w sieci IPv4, itp. Ze względu na różnorodne zastosowania protokołu LISP, w toku pracy należy określić interesujący nas scenariusz wdrożenia, po czym przeprowadzić je w środowisku laboratoryjnym w postaci demonstratora. 1. Dokonanie przeglądu funkcjonalności protokołu LISP oraz scenariuszy jej zastosowania 2. Określenie interesującego nas scenariusza wdrożenia protokołu LISP 3. Wdrożenie wybranego scenariusza zastosowania protokołu LISP w środowisku testowym 1.http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/D CI/5-0/LISPmobility/DCI_LISP_Host_Mobility.pdf 2.http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxml/ios/iproute_lisp/configuration/15-mt/irl-15-mt-book.pdf 3.http://en.wikipedia.org/wiki/Locator/Identifier_Separation_Protocol 4. Liczba wykonawców 3-4

7 Liczba wykonawców 3-4 System wykrywania i wizualizacji struktury sieci VLAN VLAN structure visualization system Dr inż. Krzysztof Nowicki Mgr inż. Krzysztof Gierłowski W przypadku złożonych struktur sieci LAN wykorzystujących przełączniki zarządzalne, komplikacja logicznej struktury sieci może osiągnąć znaczący stopień, ze względu na zastosowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN). Czyni to nadzorowanie tego typu systemu oraz zarządzanie nim zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym. Projekt przewiduje realizację aplikacji pozwalającej na automatyczne wykrycie i przestawienie w postaci graficznej struktury sieci złożonej z zarządzalnych przełączników Ethernet. Wizualizacja powinna przedstawiać zarówno strukturę fizyczną sieci, jak i strukturę zdefiniowanych na jej bazie sieci VLAN wraz z podstawowymi parametrami konfiguracyjnymi. 1. Analiza mechanizmów zarządzania i monitorowania konfiguracji struktury fizycznej sieci oraz sieci VLAN stosowanych w urządzeniach popularnych producentów. 2. Implementacja aplikacji umożliwiającej graficzną prezentację struktury fizycznej i logicznej systemu sieciowego. 3. Wdrożenie i demonstracja działania aplikacji w systemie testowym. 1.http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2950/sof tware/release/12-1_9_ea1/configuration/guide/scg/swvlan.html http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/configfun/configura tion/guide/ffun_c/fcf015.html Implementacja systemu ułatwiającego zarządzanie domenami internetowymi obsługiwanymi przez CI TASK. The implementation of a system to facilitate the management of Internet domains supported by CI TASK Dr inż. Krzysztof Nowicki mgr inż. Łukasz Wiszniewski Opracowanie systemu ułatwiającego administrowanie nazwami internetowymi w domenach obsługiwanych przez CI TASK 1. Zapoznanie się ze sposobem zarządzania domenami w CI TASK. 2. Zapoznanie się z konfiguracją serwera DNS. 3. Zapoznanie się z istniejącymi rozwiązaniami. 4. Projekt systemu zarządzającego konfiguracją serwera DNS. 5. Implementacja zaprojektowanego rozwiązania. 6. Testy działania. 7. Wdrożenie systemu 1. Dokumentacja systemu BIND 2. Standard DNS: RFC 1034 oraz RFC 1035 Liczba wykonawców 2-4 Przy realizacji projektu możliwość odbycia praktyk w CI TASK

8 System odkrywania i rozpoznawania urządzeń w sieciach Ethernet Dr inż. Krzysztof Nowicki Opracowanie systemu odkrywania i rozpoznawania urządzeń w sieciach Ethernet 1. Zapoznanie się z protokołami odkrywania urządzeń sieciowych Cisco Discovery Protocol, Link Layer Discovery Protocol, Link Layer Topology Discovery (CDP, LLDP, LLPD). 2. Zapoznanie się ze stopniem wsparcia protokołów CDP, LLDP, LLPD przez sprzęt dostępny w Katedrze Teleinformatyki 3. Zapoznanie się z rozwiązaniem agentowym rozpoznawania sieci Ethernet 4. Ocena przydatności mechanizmów drzewa opinającego do rozpoznawania sieci Ethernet 5. Projekt systemu odkrywania i rozpoznawania urządzeń w sieciach Ethernet. 6. Testy działania. 7. Wdrożenie systemu aecd804cd46d.pdf 2. ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/cisco-cdp-mib.my 3. Kennedy Clark, Hamilton Kevin, 2001, Cisco LAN Switching, Indianapolis: Wydawnictwo Cisco Press IEEE Std 802.1AB-2009 (Revision of IEEE Std 802.1AB-2005) 8. ANSI/TIA Hucaby David, 2012, CCNP Switch Oficjalny podręcznik certyfikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN Conlan Patrick. J. Cisco, 2009, "Network Professional's Advanced Internetworking Guide", Indianapolis: Wydawnictwo Wiley Publishing shtml 15. Rodriguez Sergio R., Topology Discovery Using Cisco Discovery Protocol 16. Stott David T.,2002, Layer-2 Path Discovery Using Spanning Tree MIBs 17. Lowekamp Bruce, O'Hallaron David R. Gross Thomas R., Topology Discovery for Large Ethernet Networks 18. (z dn r.) Black Richard, Donnelly Austin, Fournet Cedric, Ethernet Topology Discovery without Network Assistance 22. Łoska Łukasz: Odkrywanie i rozpoznawanie urządzeń sieciowych w sieciach Ethernet praca dyplomowa magisterska 2014 Liczba wykonawców 2-4 Co najmniej 1 programista i co najmniej 1 systemowiec

9 Liczba wykonawców Realizacja niezawodnej transmisji informacji dla odbiorcy korporacyjnego. Implementation of reliable transmission for corporate recipients Dr inż. Jacek Rak Dr inż. Jacek Rak Celem pracy jest zaproponowanie i praktyczna realizacja rozwiązania zapewniającego niezawodny przesył informacji informacji dla klienta korporacyjnego. 1. Przegląd literatury z zakresu aspektów niezawodnej transmisji, odporności sieci na awarie węzłów/łączy. 2. Projekt rozwiązania 3. Konfiguracja sprzętowa rozwiązania 4. Testowanie i demonstracja rozwiązania 1. Materiały dostępne w bazie IEEE Xplore 2. Literatura podana przez prowadzącego Temat 3-osobowy

10 Liczba wykonawców 3-4 System transmisji plików w sieci DTN (Delay Tolerant Network) z wykorzystaniem infrastruktury SMTP SMTP-based file transmission in Delay Tolerant Network Mgr inż. Krzysztof Gierłowski W przypadku niektórych systemów sieciowych łączność pomiędzy węzłami sieci (pełniącymi funkcję routerów) nie jest stała, lecz pojawiająca się jedynie okresowo. Stosując standardowe protokoły transmisji (np. TCP/IP), można by ją realizować jedynie, jeśli aktualnie istniałaby kompletna (nieprzerwana i dwukierunkowa) ścieżka pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Sieci DTN charakteryzują się z kolei możliwością buforowania dużej ilości danych w węzłach sieci (routerach) na długie okresy czasu (np. minuty, godziny, ) w celu dalszego ich przesłania, gdy pojawi się taka możliwość. W ten sposób można, np. przesłać plik przez część trasy do jednego z routerów na ścieżce do końcowego adresata, gdzie zostanie on przechowany, zanim nie pojawi się możliwość jego dalszego przesłania. W podobny sposób funkcjonuje standardowy system dostarczania poczty elektronicznej, oparty na protokole SMTP. Celem projektu jest zatem wykorzystanie powyższego protokołu i istniejących implementacji serwerów pocztowych, w celu realizacji transmisji dużych plików w sieci DTN. 1. Analiza przydatności protokołu SMTP i popularnych serwerów pocztowych do transmisji plików w sieci DTN. 2. Implementacja mechanizmu transmisji plików o dużej objętości z użyciem protokołu SMTP. 3. Implementacja systemu pozwalającego na aktualizację lokalnej kopii zdalnego repozytorium plików z użyciem sieci DTN

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Dostawa i wdrożenie systemu uwierzytelnienia dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN Przedmiotem zamówienia jest system uwierzytelniania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr postępowania 12/D-13/PIiZ2015/PN/2015/D 1. Tabela nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia (wymagania

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL

SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL Monika Rybczak Akademia Morska w Gdyni SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL W pierwszej części artykułu przedstawiono krótki opis sieci Ethernet, następnie sieci Ethernet Industrial. W części drugiej zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo