Teatr Capitol. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teatr Capitol. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wrocław"

Transkrypt

1 Teatr Capitol Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wrocław

2 1

3 2 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW - Prawa własności nieruchomości przysługujące Gminie Wrocław Prawa użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Wrocław... 7 UDZIAŁY ORAZ AKCJE GMINY WROCŁAW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO - Jednoosobowe spółki Gminy Wrocław Pozostałe spółki z udziałem Gminy Wrocław Informacje o zbytych udziałach i akcjach Gminy Wrocław oraz o utworzeniu i przystąpieniu do nowych spółek ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WROCŁAW WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI DOCHODY GMINY WROCŁAW UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH Załącznik nr 1 Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w granicach miasta (wg stanu prawnego i grup użytków gruntowych) oraz ich zmiany od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku Załącznik nr 2 Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas użytków na dzień 31 grudnia 2013 roku... 17

4 3 WSTĘP Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z dnia 24 września 2009 roku, z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie mienia Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, która zawiera: a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, b) dane dotyczące: innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji, d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

5 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW Prawa własności nieruchomości przysługujące Gminie Wrocław Obszar Gminy Wrocław wynosi ,19 ha, w tym: - grunty zabudowane i zurbanizowane: ,26 ha, - użytki rolne: ,61 ha, - grunty leśne oraz zakrzewione: 1 726,42 ha, - grunty pod wodami: 962,87 ha, - użytki ekologiczne: 7,39 ha, - nieużytki: 402,90 ha, - tereny różne: 1 301,74 ha. 4 Z informacji przedstawionej przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu wynika, iż Gminie Wrocław w dniu 31 grudnia 2013 roku przysługiwały prawa własności do ha gruntów, o 110 ha mniej niż w 2012 roku. W przeważającej większości były to grunty zabudowane i zurbanizowane (5 368 ha) oraz użytki rolne (4 347 ha). Wykres nr 1. Struktura zagospodarowania gruntów stanowiących własność i współwłasność Gminy Wrocław na dzień 31 grudnia 2013 roku Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Wrocław nieobciążone użytkowaniem wieczystym, użytkowaniem, władaniem, nieprzekazane w trwały zarząd ani w zarządzanie stanowiły ha, o 153 ha mniej niż w 2012 roku. Były to najczęściej grunty zabudowane i zurbanizowane (1 314 ha). Grunty Gminy Wrocław przekazane w trwały zarząd stanowiły 366 ha i od 2012 roku wielkość ta wzrosła o 21 ha. W zarządzie, we władaniu i w użytkowaniu znajdowało się ha gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław i ich powierzchnia zmniejszyła się od 31 grudnia 2012 roku o prawie 153 ha. Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław będące w użytkowaniu wieczystym zajmowały ha. Największą grupę stanowiły grunty zabudowane i zurbanizowane ha, mimo że ich powierzchnia z roku na rok zmniejsza się - od 31 grudnia 2012 roku zmalała o 40 ha. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław oddanych w użytkowanie wieczyste zwiększyła się o 64 ha. Znaczącą grupę użytkowników wieczystych na gruncie Gminy stanowiły osoby fizyczne (18%) oraz spółdzielnie mieszkaniowe (14%). Od dnia 31 grudnia 2012 roku o 13,03 ha zmalała powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, a w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych o 4,92 ha.

6 5 Wykres nr 2. Struktura użytkowników wieczystych na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław na dzień 31 grudnia 2013 roku Uszczegółowione zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w granicach miasta (wg stanu prawnego i grup użytków gruntowych) oraz ich zmiany od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku zawiera Załącznik nr 1. Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas użytków na dzień 31 grudnia 2013 roku zawiera Załącznik nr 2. Zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Wrocław, zarządzał Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. W zasobie tym znajdowały się : lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ,18 m lokale użytkowe o łącznej powierzchni ,76 m garaży wolnostojących o łącznej powierzchni ,96 m 2. Informację dotyczącą zasobu znajdującego się w dyspozycji Zarządu Zasobu Komunalnego i Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 1. Informacja o wielkości zasobu komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Ilość Powierzchnia [m 2 ] Ilość budynków W budynkach komunalnych , We wspólnotach , mieszkaniowych suma , W budynkach komunalnych ,47 - We wspólnotach ,29 - mieszkaniowych suma ,76 - Garaże Wolnostojące ,96 -

7 6 Gmina Wrocław była właścicielem dróg publicznych o długości 1 377,77 km i łącznej powierzchni ,33 tys. m 2, w tym drogi gminne o długości 867,56 km stanowiły 6 400,12 tys. m 2. W ciągu dróg gminnych znajdowało się 90 obiektów mostowych o długości 4 625,77 m i powierzchni ,06 m 2, 7 przejść podziemnych o długości 619 m i powierzchni m 2 oraz 3 tunele o długości 576,50 m i powierzchni 4 756,10 m 2. Natomiast drogi powiatowe o długości 48,16 km zajmowały powierzchnię 403,78 tys. m 2. W ciągu dróg powiatowych znajdowało się 11 obiektów mostowych o długości 540,92 m i powierzchni 6 863,88 m 2 oraz 2 tunele o długości 33,28 m i powierzchni 143,88 m 2. Drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Wrocław pod zarządem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o długości 462,05 km zajmowały powierzchnię 3 392,43 tys. m 2. W ciągu dróg wewnętrznych znajdowały się 22 obiekty mostowe o długości 1 495,19 m i powierzchni ,20 m 2 oraz 4 tunele o długości 172,85 m i powierzchni 1 240,77 m 2. Gmina Wrocław (również jako miasto na prawach powiatu) posiadała prawo własności do 89,8099 ha gruntów poza granicami Miasta. Były to następujące nieruchomości: 1. Nieruchomość rolna przeznaczona pod budowę wysypiska odpadów komunalnych, o powierzchni łącznej 79,1 ha Długołęka. 2. Nieruchomości przeznaczone pod studnie głębinowe i drogi dojazdowe, o powierzchni łącznej 0,7486 ha Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. 3. Łącznik komunikacyjny ul. Karkonoskiej z ul. Mokronoską o powierzchni 0,6683 ha gmina Kobierzyce, obręb Bielany Wrocławskie. 4. Nieruchomość nabyta na realizację celu publicznego rozbudowy kanalizacji Osiedla Brochów o łącznej powierzchni 0,1589 ha gmina Siechnice. 5. Udział w wysokości 1/3 zabudowanej nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Andrzeja 14 i Marii Skłodowskiej Curie 10, o powierzchni 0,0699 ha nabytej przez Gminę Wrocław jako spadek. 6. Udział w wysokości 11/12 zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Osolin przy ul. Stawowej 11 w gminie Oborniki Śląskie o powierzchni 0,0445 ha nabytej przez Gminę Wrocław jako spadek. 7. Instytut im. Jerzego Grotowskiego o powierzchni łącznej 9,07 ha gmina Oleśnica - mienie powiatowe. 8. Lokal położony w Świętoszowie, nabyty przez Gminę Wrocław jako spadek. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Wrocław była właścicielem 389,6072 ha gruntów przejętych na rzecz Wrocławia jako miasta na prawach powiatu. Głównie były to drogi powiatowe 306,6325 ha oraz grunty przeznaczone na cele oświatowe 33,5788 ha. Stan własności nieruchomości Gminy Wrocław - miasta na prawach powiatu obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 2. Stan mienia będącego własnością Gminy Wrocław wykonującej zadania miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku Powierzchnia działek [ha] Powierzchnia działek [ha] Oświata Zdrowie Kultura Drogi Inne Ogółem Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 33,9787 1,2601 9, , , ,8300 Stan na dzień 31 grudnia 2013 roku 33,5788 1,2601 9, , , ,6772

8 7 Prawa użytkowania wieczystego przysługujące Gminie Wrocław W dniu 31 grudnia 2013 roku grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Wrocław stanowiły 8,8301 ha i w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 roku ich powierzchnia zwiększyła się o 0,1092 ha. W związku z przysługującym Gminie Wrocław prawem użytkowania wieczystego w 2013 roku poniesione zostały opłaty roczne z tego tytułu w kwocie ,93 zł na rzecz Skarbu Państwa. W dniu 31 grudnia 2013 roku Gmina Wrocław była także użytkownikiem wieczystym 0,4040 ha nieruchomości położonych we Wrocławiu a stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego. W porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 roku ich powierzchnia zwiększyła się o 0,2744 ha.

9 8 UDZIAŁY ORAZ AKCJE GMINY WROCŁAW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Wrocław posiadała akcje i udziały w spółkach prawa handlowego o łącznej wartości nominalnej zł, co oznacza zwiększenie o zł w porównaniu do stanu z dnia 31 grudnia 2012 roku. Jednoosobowe spółki Gminy Wrocław Kapitał zakładowy we wszystkich jednoosobowych spółkach Gminy Wrocław na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł zł, co przedstawia szczegółowo poniższa tabela. Tabela nr 3. Zestawienie kapitału zakładowego jednoosobowych spółek Gminy Wrocław na dzień 31 grudnia 2013 roku Lp. Nazwa Spółki Liczba udziałów lub akcji Gminy Wrocław [szt.] Wartość nominalna udziału lub akcji [zł] Kapitał zakładowy Spółki [zł] 1. MPWiK S.A MPK Sp. z o. o TBS Wrocław Sp. z o. o Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o Wrocław 2012 Sp. z o. o Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o. o Wrocławski Park Wodny S.A ZOO Wrocław Sp. z o. o Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o. o. w organizacji Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o RAZEM

10 9 W posiadaniu jednoosobowych spółek Gminy Wrocław znajdowały się grunty o łącznej powierzchni 2 273,7447 ha. Informacje zawarte w poniższej tabeli obrazują stan posiadania gruntów. Tabela nr 4. Informacja o gruntach [w ha] znajdujących się w posiadaniu jednoosobowych spółek Gminy Wrocław na dzień 31 grudnia 2013 roku Lp. Nazwa spółki Własność gruntów [ha] Grunty w użytkowaniu wieczystym [ha] Grunty pozostałe [ha] Ogółem posiadane grunty [ha] 1. MPWiK Sp. z o. o. 88,2 822,5 1136,6 2047,3 83,00 2. MPK Sp. z o. o. 25,25 152,0 1128,1-0, ,1 25,33 3. TBS Wrocław Sp. z o. o. 4. Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. 5. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. 6. Wrocław 2012 Sp. z o. o. 25,25 42, ,7908 0,2340 0,2340 2,3958 2,3958 0,08 0,0091 umowa dzierżawy 0,0091-1,4948 Umowa dzierżawy 1, , ,4170-1,0325 Umowa użyczenia 25,33 45, ,1957 1,7288 1, , ,4495 1,0325

11 10 7. Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Sp. z o. o. 4,2229 4,2229-5,3780 5,3780 9,6009 9, Wrocławski Park Wodny S. A ,64 4,64 4,64 4,64 9. ZOO Wrocław Sp. z o. o. 31, , , Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o. o. w organizacji 11. Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. 31,6567 0,4906 0, , , , RAZEM 0, ,7447 ha 1 510,4447 ha

12 11 Pozostałe spółki z udziałem Gminy Wrocław Tabela nr 5. Zestawienie udziałów (akcji) w pozostałych spółkach z udziałem Gminy Wrocław na dzień 31 grudnia 2013 roku Lp. Nazwa Spółki Liczba udziałów lub akcji Gminy Wrocław [szt.] Wartość nominalna udziału lub akcji [zł] Kapitał Gminy Wrocław [zł] Udział % Gminy Wrocław w kapitale zakładowym Kapitał zakładowy Spółki [zł] Spółki z większościowym udziałem Gminy Wrocław 1. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A ,38 % Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A ,77% Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o. o ,37 % Wrocławski Park Technologiczny S.A ,61% Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o. o ,99% Ekosystem Sp. z o.o ,69% Spółki z mniejszościowym udziałem Gminy Wrocław 7. Port Lotniczy Wrocław S. A ,14 % Data Techno Park Sp. z o.o. (wcześniej Wrocławski Medyczny Park Naukowo Technologiczny Sp. z o. o.) ,50 % Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A ,48 %

13 12 Informacje o zbytych udziałach i akcjach Gminy Wrocław oraz o utworzeniu i przystąpieniu do nowych spółek Zmiana nazwy Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo- Technologicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W związku z intensywnym rozwojem Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o., a w szczególności poszerzeniem oferty o produkty i usługi wykraczające poza obszar tradycyjnie związany z rynkiem ochrony zdrowia, z dniem 21 lutego 2013 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego) spółka zmieniła nazwę na Data Techno Park Sp. z o.o.. Zakup akcji spółki Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. od Bithell Holdings LTD W dniu 22 listopada 2013 roku została zawarta umowa sprzedaży akcji, na mocy której Gmina Wrocław odkupiła od Bithell Holdings Ltd, spółki prawa cypryjskiego, 51% akcji Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław S.A. za łączną kwotę w wysokości ,56 zł (słownie: trzy miliony osiemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 56/100). W związku z powyższym Gmina Wrocław stała się większościowym akcjonariuszem, posiadającym ponad 98% akcji w kapitale zakładowym spółki Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. Przymusowy odkup akcji Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. W dniu 11 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wrocławski Park Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęło uchwałę w sprawie przymusowego odkupu akcji, zgodnie z którą Gmina Wrocław odkupiła od Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (słownie: jeden tysiąc dwieście jeden) sztuk akcji imiennych Wrocławskiego Parku Technologicznego Spółka Akcyjna za cenę ,99 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 99/100).

14 13 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY WROCŁAW WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zobowiązania finansowe Gminy Wrocław z tytułów dłużnych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły ,41 zł. Na kwotę tę złożyły się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto w wysokości ,11 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości ,30 zł. Kwota wyłączeń związana z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wyniosła ,55 zł.

15 14 DOCHODY GMINY WROCŁAW UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH Dochody Gminy Wrocław uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wyniosły ,85 zł. Tabela nr 6. Zestawienie dochodów Gminy Wrocław wynikających z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku Wyszczególnienie Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Kwota dochodów [zł] ,20 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: ,82 - z tytułu czynszów za lokale mieszkalne ,40 - z tytułu czynszów za lokale użytkowe i garaże ,31 - pozostałe ,11 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,39 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,38 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ,00 Wpływy z tytułu dywidend i sprzedaży akcji ,06 Razem ,85

16 Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w granicach miasta Załącznik nr 1 (wg stanu prawnego i grup użytków gruntowych) oraz ich zmiany od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku tereny różne nieużytki użytki ekologiczne grunty pod wodami grunty zabudowane i zurbanizowane grunty leśne oraz zakrzewione użytki rolne powierzchnia ogólna w ha (do m 2 ) liczba działek rok Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Wrocław Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Wrocław w tym: grunty stanowiące własność Gminy Wrocław z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste lub przekazanych w użytkowanie Grunty stanowiące współwłasność Gminy Wrocław w udziale % Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław we władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych gminy ogółem : różnica Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław przekazane w trwały zarząd różnica Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław + zarządcy, użytkownicy, władający ww. gruntami różnica Razem podgrupy różnica

17 tereny różne nieużytki użytki ekologiczne grunty pod wodami grunty zabudowane i zurbanizowane grunty leśne oraz zakrzewione użytki rolne powierzchnia ogólna w ha (do m 2 ) liczba działek rok Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych różnica Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław w użytkowaniu wieczystym osób prawnych różnica Grunty stanowiące własność Gminy Wrocław w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych różnica Grunty stanowiące własność Gminy różnica Razem podgrupy Wrocław w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób różnica Grunty stanowiące własność miasta na prawach powiatu - Wrocław różnica Grunty stanowiące własność powiatu wrocławskiego przekazane w trwały zarząd różnica Grunty stanowiące własność miasta na prawach powiatu Wrocław + zarządcy, użytkownicy, władający ww. gruntami różnica Razem podgrupy różnica Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Wrocław różnica

18 Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Załącznik nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas użytków 17na dzień 31 grudnia 2013 roku Dzielnica STARE MIASTO Nr obrębu Nazwa obrębu Grunty ogółem Użytki rolne Użytki leśne Grunty zabudowane i zurbanizowane Grunty pod wodami nieużytki Tereny różne Stare Miasto 390,47 38, , ,56 0,01 RIIIa 16,83 B 59,84 Wp 1,69 RIIIb 10,13 Ba 11,62 Ws 10,17 RIVa 7,13 Bi 82,13 PsIV 4,83 Bp 17,67 Bz 30,50 dr 131,66 Ti 1,21 Tk 0,49 RAZEM STARE MIASTO 390,47 38, , ,56 0,01 Ś R Ó D M I E Ś C I E 02 Bartoszowice 38,71 7, ,76 W 0, ŁIV 0,02 RIIIb 7,49 RIVb 0,22 B 11,04 Ba 0,01 Bi 4,78 Bp 3,20 Bz 4,41 dr 7,32 03 Biskupin 73,57 12, ,41 0, RIIIb 3,32 W 0,18 RIVa 9,38 Ws 0,28 B 15,70 Ba 0,12 Bi 5,13 Bp 1,57 Bz 12,71 dr 25,18 04 Dąbie 33,89 4, , ,13 05 Plac Grunwaldzki RIIIb 3,52 RIVa 0,68 B 4,77 Bi 3,94 Bp 0,71 Bz 12,82 dr 7,32 326,41 44, ,90 0, RIIIb 19,43 RIVa 16,65 RIVb 8,35 B 100,45 Ba 0,33 Bi 33,03 Bp 8,21 Bz 33,44 dr 106,29 Ti 0,15 Wp 0,01 Ws 0,07 06 Sępolno 102,69 16, ,95 W 0, RIIIb 4,78 RIIIb 5,51 RIVa 6,08 B 47,13 Ba 0,68 Bi 4,85 Bp 2,53 Bz 14,92 dr 15,35 Ti 0,49 07 Zacisze 24,77 7, , RIIIb 2,74 RIVa 4,40 B 2,11 Ba 0,35 Bi 1,03 Bp 2,45 Bz 4,10 dr 7,59 08 Zalesie 161, ,10 Ws 5, B 5,34 Bi 6,66 Bp 1,35 Bz 126,33 dr 15,91 Ti 0,51 Razem ŚRÓDMIEŚCIE 761,63 92, ,31 6,62 0 0,13

19 Bieńkowice 53,80 36,22 Lz-ŁIV 0,30 14,36 2, ŁIII 9,18 B 1,61 W 2,35 ŁIV 1,80 Bi 0,53 Ws 0,04 ŁV 3,53 Bp 1,10 PsIV 0,16 Bz 4,06 RI 5,84 dr 7,06 RII 11,13 RIIIa 1,16 RIIIb 3,39 RIVa 0,03 10 Bierdzany 99,55 54,03 19,17 15,33 W 1,30 3,73 5,99 ŁIII 7,05 LsIII 17,80 B 1,42 ŁIV 15,91 Lz 0,36 Bp 0,14 ŁV 0,68 Lz-ŁIV 0,23 Bz 6,83 PsIII 1,51 Lz-PsIV 0,29 dr 6,94 PsIV 6,78 Lz-RIIIa 0,04 RII 4,88 Lz-RII 0,45 RIIIa 2,21 RIIIb 13,17 RIVa 1,84 1 K R Z Y K I 11 Borek 81,71 2, ,87 Ws 1,54 0,22 0 RIIIb 0,97 RIVa 1,11 B 16,72 Ba 0,14 Bi 9,17 Bp 1,20 Bz 33,45 dr 17,10 Ti 0,01 Tk 0,08 12 Brochów 292,74 212,97 0,76 74,74 W 3,57 0,70 0 ŁII 0,52 ŁIII 2,73 ŁIV 0,10 ŁV 0,19 Ps III 0,22 PsIV 0,65 PsV 0,65 RII 129,35 RIIIa 29,30 RIIIb 20,76 RIVa 21,60 RIVb 1,34 RV 5,56 Lz 0,57 Lz-ŁIII 0,11 Lz-RIIIa 0,08 B 12,01 Ba 0,54 Bi 6,54 Bp 3,62 Bz 16,44 dr 35,45 Tk 0,14 13 Gaj 176,64 56,39 Lz-PsIV 0,05 109,27 W 0,20 10,73 0 PsIV 1,08 RII 4,86 RIIIa 29,60 RIIIb 12,85 RIVa 7,94 RIVb 0,06 B 25,32 Ba 0,27 Bi 16,24 Bp 11,40 Bz 18,31 dr 37,21 Ti 0,52 14 Jagodno 14,22 5,45 0 7,31 W 1, RI 0,10 RII 4,74 RIIIa 0,59 RIVa 0,02 B 0,26 Ba 0,01 Bp 0,09 Bz 1,54 dr 5,41 15 Klecina 142,43 70,98 0,54 68,55 W 2,34 0,02 0 ŁII 0,40 ŁIII 0,51 RI 7,92 RII 53,34 RIIIa 7,51 RIIIb 0,08 RIVa 1,22 Lz 0,34 Lz-RIIIa 0,20 B 5,25 Ba 6,57 Bi 3,22 Bp 6,90 Bz 2,12 dr 44,49

20 Krzyki 70,98 16, ,45 W 0,85 0,20 0,32 ŁII 1,25 B 16,81 ŁIII 5,52 Ba 0,10 ŁIV 0,21 Bi 4,12 PsIV 0,10 Bp 8,49 RII 0,44 Bz 1,56 RIIIa 4,30 dr 21,52 RIIIb 2,75 Ti 0,85 RIVa 1,55 RIVb 0,04 K R Z Y K I 17 Księże Małe 69,17 25, ,00 0,07 0 0,64 PsIV 0,71 W 0,05 RIIIb 6,76 Wp 0,02 RIVa 17,99 B 4,10 Ba 0,69 Bi 10,85 Bp 1,80 Bz 18,30 dr 6,81 Ti 0,45 18 Księże Wielkie 133,36 98,16 1,68 20,14 7,71 2,02 3,65 ŁIII 23,64 ŁIV 29,20 ŁV 9,61 ŁVI 0,48 PsIII 1,48 Ps IV 3,11 PsV 2,73 RIIIa 11,08 RIVa 15,31 RIVb 0,48 RV 1,04 Lz 0,61 Lz-PsV 1,07 B 4,28 Ba 1,67 Bi 1,50 Bp 2,01 Bz 1,14 dr 9,49 Ti 0,05 W 2,43 Wp 1,65 Ws 3,63 19 Ołtaszyn 105,99 56, ,53 1,62 1,43 0 RI 2,86 RII 47,62 RIIIa 5,57 RIIIb 0,30 RIVa 0,06 B 3,91 Ba 0,06 Bi 2,07 Bp 1,67 Bz 5,95 dr 32,87 W 1,47 Ws 0,15 20 Opatowice 216,59 112,57 39,68 11,17 9,07 44,09 0,01 ŁIII 6,68 ŁIV 35,44 LsIII 31,54 LsIV 6,76 B 0,09 Ba 0,01 W 4,45 Wp 4,62 ŁV 4,22 ŁVI 3,16 PsIII 14,39 PsIV 0,64 RIIIa 39,31 RIIIb 2,12 RIVa 5,61 RV 1,00 Lz 0,52 Lz- ŁIV 0,25 Lz-ŁVI 0,31 Lz-ŁV 0,18 Lz-RIIIa 0,12 Bp 0,29 dr 10,78 21 Partynice 153,62 19,60 0,75 115,84 2,14 0,34 14,95 ŁIII 0,19 PsII 7,49 PsIII 1,41 RII 6,79 RIIIa 2,88 RIIIb 0,30 RIVa 0,16 RIVb 0,38 Lz 0,75 B 8,44 Ba 0,15 Bi 13,79 Bp 4,09 Bz 60,23 dr 28,28 Ti 0,86 W 1,15 Ws 0,99 22 Południe 459,44 46,54 2,59 396,60 6,48 5,61 1,62 RIIIa 3,19 RIIIb 18,70 RIVa 23,91 RIVb 0,44 RV 0,30 Lz 2,04 Lz-RIVa 0,55 B 71,68 Ba 25,08 Bi 81,27 Bp 28,67 Bz 59,59 dr 128,43 Ti 1,14 Tk 0,74 Wp 1,07 Ws 5,41

21 Rakowiec 25,56 14,00 Lz-PsIV 0,07 10,11 1,23 0,15 0 PsIV 6,71 B 0,75 W 1,00 PsV 0,74 Ba 0,01 Wp 0,23 RIIIa 5,78 Bi 0,15 RIVa 0,77 Bp 0,37 Bz 1,12 dr 7,71 24 Świątniki 140, ,81 14, ,31 Ba 2,27 W 1,74 Bp 0,02 Wp 6,85 dr 0,52 Ws 6,18 K R Z Y K I 25 Tarnogaj 74,23 20,18 Lz-RIVa 0,09 49,93 0 4,03 0 PsIV 0,06 RIIIb 11,73 RIVa 7,98 RIVb 0,41 B 5,00 Ba 2,31 Bi 13,82 Bp 2,94 Bz 8,07 dr 17,79 26 Wojszyce 98,20 50,91 0,53 45,78 0,71 0,27 0 ŁII 1,52 ŁIV 0,74 ŁV 0,16 PsII 0,99 PsIII 0,74 PsIV 0,22 RI 3,45 RII 25,35 RIIIa 12,66 RIIIb 4,41 RIVa 0,53 RIVb 0,14 Lz 0,48 Lz-PsIII 0,05 B 8,94 Ba 0,05 Bi 1,62 Bp 2,10 Bz 1,39 dr 31,68 W-ŁIV 0,01 W-PsIII 0,05 W 0,65 Razem KRZYKI 2409,12 898,11 66, ,79 57,45 74,07 150,49 27 Gądów Mały 111, ,01 0 1,01 0 B 26,49 Ba 0,92 Bi 12,87 Bp 22,25 Bz 8,75 dr 37,93 Ti 0,80 F A B R Y C Z N A 28 Grabiszyn 463,01 163,90 Lz-RIIIb 0,06 296,11 2,88 0,06 0 ŁIII 5,35 PsIII 0,40 PsV 0,12 RII 16,03 RIIIa 104,66 RIIIb 24,97 RIVa 6,92 RIVb 5,45 B 63,75 Ba 6,09 Bi 69,02 Bp 8,45 Bz 82,71 dr 64,45 Ti 0,52 Tk 1,12 W 2,50 Ws 0,38 29 Jarnołtów 27,99 12,66 3,56 5,13 W 3,46 3,18 0 ŁIV 0,47 PsIV 0,54 PsV 0,25 RIIIa 0,90 RIIIb 1,45 RIVa 1,99 RIVb 4,49 RV 2,08 RVI 0,49 Lz 3,40 Lz-PsIV 0,05 Lz-RIVb 0,11 Ba 0,01 Bi 0,11 Bp 0,04 dr 4,97

22 Jerzmanowo 120,85 74,74 1,91 36,44 5,91 1,85 0 ŁIII 0,07 Lz 0,41 B 4,02 W 5,46 ŁIV 4,49 Lz-Ł IV 0,28 Ba 0,03 Ws 0,33 ŁV 0,72 Lz-PsIV 0,16 Bi 4,61 W-ŁV 0,01 PsIII 2,13 Lz-PsV 0,30 Bp 0,36 W-PsV 0,03 PsIV 4,22 Lz-RIVa 0,29 Bz 3,04 W-RIVa 0,04 PsV 1,57 Lz-RIVb 0,13 dr 17,59 W-RIVb 0,04 RIIIa 1,22 Lz-RV 0,34 Ti 4,80 RIIIb 7,42 Tk 1,99 RIVa 23,05 RIVb 19,94 RV 9,91 31 Kozanów 111,20 12,17 2,37 93,56 1,40 0,99 0,71 PsIII 0,62 LsIII 0,19 B 11,85 W 0,17 PsIV 0,23 Lz 0,70 Ba 0,01 Ws 1,23 PsV 2,34 Lz-PsV 1,48 Bi 11,25 RII 1,12 Bp 6,77 RIIIa 2,35 Bz 34,71 RIIIb 1,71 dr 27,63 RIVa 1,60 Ti 1,34 RIVb 2,20 21 F A B R Y C Z N A 32 Kuźniki 78,18 15,53 8,30 53,40 W 0,47 0,25 0,23 ŁII 0,95 ŁIII 1,37 ŁIV 0,67 ŁV 0,24 PsIV 0,44 PsV 0,26 RIIIb 3,29 LsII 1,13 LsIII 1,28 LsIV 5,65 Lz-PsIV 0,20 Lz-PsV 0,04 B 20,06 Ba 0,23 Bi 4,19 Bp 10,18 Bz 7,53 dr 10,97 Tk 0,24 RIVa 4,95 RIVb 3,36 33 Leśnica 128,86 26,32 0,52 88,77 13,07 0,18 0 ŁIII 3,00 ŁIV 0,92 ŁVI 0,28 PsIII 0,05 PsIV 0,17 PsV 0,89 RIIIb 2,17 RIVa 6,98 RIVb 3,30 RV 8,56 Ls 0,16 LsIII 0,01 LsIV 0,08 Lz-RV 0,27 B 11,72 Ba 2,16 Bi 8,64 Bp 12,38 Bz 31,95 dr 21,48 Ti 0,44 W 6,01 W-LsIV 0.01 W-RIIIb 0.04 Ws 7,01 34 Marszowice 46,72 19,67 2,46 17,15 W 7, ŁIII 0,01 PsIII 1,50 PsIV 0,01 RIIIb 3,78 RIVa 6,75 RIVb 5,86 RV 1,76 Ls 0,34 LsIV 0,85 LsV 0,18 Lz RIIIb 0,01 Lz-RIVa 0,60 Ls-PsIV 0,18 Lz-PsVI 0,30 B 0,56 Ba 0,02 Bi 0,76 Bp 0,21 Bz 2,97 dr 12,63 35 Maślice 267,60 111,41 29,05 105,35 7,70 1,11 12,98 ŁIV 0,87 ŁV 0,20 ŁVI 0,51 PsIII 0,05 PsIV 8,93 PsV 8,15 RIIIb 13,81 RIVa 14,11 RIVb 33,75 RV 31,03 Ls 20,97 LsIV 2,13 Lz 3,21 Lz-PsIII 0,20 Lz-PsIV 0,21 Lz-RIIIb 2,28 Lz-RIVa 0,03 Lz-RIVb 0,02 B 12,14 Ba 19,64 Bi 7,96 Bp 17,09 Bz 14,86 dr 33,37 Ti 0,13 Tk 0,16 W 2,94 W-RIIIb 0,41 Ws 4,35 36 Mokra 16,76 6,19 0,21 7,62 W 2, RIIIb 4,47 RIVa 1,45 RIVb 0,16 PsIV 0,11 LsIV 0,21 B 0,08 dr 7,54

23 Muchobór 165,68 87, ,65 0,37 3,98 0 Mały F A B R Y C Z N A 38 Muchobór Wielki 22 ŁII 0,21 ŁIII 1,01 PsII 0,10 PsIII 7,51 PsIV 0,09 RI 0,22 RII 7,93 RIIIa 24,85 RIIIb 14,71 RIVa 27,11 RIVb 2,52 RV 1,42 B 5,82 Ba 2,88 Bi 19,24 Bp 7,50 Bz 0,72 dr 37,37 Tk 0.12 W 0,22 Ws 0,15 171,51 72,93 0,21 92,18 3,45 2,74 0 ŁII 0,05 PsII 6,11 PsIII 2,93 PsIV 0,31 RI 0,03 RII 30,87 RIIIa 12,47 RIIIb 8,83 RIVa 7,98 RIVb 2,26 RV 1,09 Lz-PsII 0,21 B 6,65 Ba 10,55 Bi 6,17 Bp 5,17 Bz 20,55 dr 43,09 W 2,92 Ws 0,53 39 Nowy Dwór 113,66 52,93 0,95 58,93 W 0,16 0,69 0 ŁIII 1,93 PsV 0,05 RIIIa 15,26 RIIIb 20,25 RIVa 9,94 RIVb 5,50 Lz-RIIIb 0,79 Lz-RIVa 0,16 B 10,71 Ba 0,13 Bi 25,33 Bp 3,07 dr 19,69 40 Oporów 197,11 107,85 LsII 0,24 86,24 2,43 0,35 0 ŁIII 1,35 ŁVI 0,53 PsII 0,06 PsIII 0,10 PsVI 0,16 RII 5,17 RIIIa 62,84 RIIIb 20,04 RIVa 17,60 B 8,43 Ba 9,77 Bi 7,50 Bp 2,41 Bz 16,08 dr 42,05 W 1,03 Ws 1,40 41 Pilczyce 214,35 106,36 5,41 89,86 8,13 1,57 3,02 ŁIII 0,25 ŁIV 0,27 PsIV 2,12 PsV 0,44 RII 10,31 RIIIa 15,16 RIIIb 13,79 RIVa 40,81 RIVb 21,18 RV 2,03 Ls 1,22 LsIII 0,69 LsIV 3,09 Lz 0,18 Lz-PsIV 0,20 Lz-RIVa 0,03 B 21,31 Ba 0,11 Bi 5,85 Bp 11,63 Bz 16,01 dr 33,88 Ti 1,07 W 1,83 Ws 6,30 42 Popowice 200,99 17, ,32 W 0,62 0,59 0,12 PsV 0,23 RIIIa 5,37 RIIIb 7,84 RIVa 2,02 RV 1,88 B 11,71 Ba 3,91 Bi 35,09 Bp 12,74 Bz 61,35 dr 55,55 Ti 0,80 Tk 1,17

24 Pracze 192,99 94,38 12,10 68,34 W 6,26 11,07 0,84 Odrzańskie ŁIII 6,17 ŁIV 2,01 PsIII 0,11 PsIV 4,92 PsV 4,64 RII 13,56 RIIIa 22,93 RIIIb 3,96 RIVa 6,13 RIVb 7,81 RV 21,28 RVI 0,86 23 Ls 9,67 LsIV 0,87 Lz 0,52 Lz-PsIV 0,38 Lz-PsV 0,21 Lz-RIIIa 0,19 Lz-RIVa 0,26 B 2,99 Ba 12,06 Bi 4,31 Bp 2,63 Bz 18,53 dr 27,82 F A B R Y C Z N A 44 Ratyń 83,00 40,51 0,34 37,92 W 4,08 0,15 0 ŁIII 2,80 ŁIV 0,45 PsIII 0,35 PsIV 3,28 PsV 0,05 RIIIa 2,43 RIIIb 0,23 RIVa 15,68 RIVb 12,11 RV 3,13 LsIV 0,30 Lz-RIVa 0,04 B 7,13 Ba 0,50 Bi 0,37 Bp 8,10 Bz 0,83 dr 20,99 45 Stabłowice 388,54 220,92 24,78 112,45 15,23 15,16 0 ŁIII 6,62 LsII 0,76 B 21,78 W 8,08 ŁIV 4,89 LsIII 17,29 Ba 3,02 Wp 1,46 ŁV 2,28 LsIV 4,54 Bi 8,17 Ws 5,69 ŁVI 0,78 PsIII 4,58 PsIV 12,63 PsV 1,13 RIIIa 6,83 RIIIb 4,81 RIVa 29,13 RIVb 68,90 RV 61,04 RVI 17,30 Lz 1,40 Lz-RIIIa 0,44 Lz-RIVa 0,13 Lz-RIVb 0,22 Bp 18,03 Bz 6,34 dr 44,58 K 10,40 Tk 0,13 46 Strachowice 88,28 48,84 1,69 32,97 W 3,19 1,59 0 ŁIII 0,25 ŁIV 0,77 PsIII 0,50 PsIV 1,66 PsV 0,12 RIIIa 2,15 RIIIb 10,41 RIVa 11,48 RIVb 12,49 RV 8,56 RVI 0,45 Lz 0,44 Lz-PsIV 0,90 Lz-PsV 0,35 B 0,44 Bi 0,28 Bp 0,37 Bz 8,40 dr 23,48 47 Złotniki 153,48 76,15 5,60 62,46 4,84 4,07 0,36 ŁIII 7,72 ŁIV 6,42 ŁV 1,47 ŁVI 0,80 PsIII 0,82 PsIV 3,29 PsV 1,98 RIIIa 7,86 RIIIb 14,25 RIVa 21,58 RIVb 6,85 RV 3,11 LsIII 0,69 LsIV 4,13 LsV 0,10 Lz-ŁIII 0,04 Lz-ŁVI 0,34 Lz-PsIV 0,06 Lz-PsV 0,08 Lz-RIIIa 0,16 B 14,36 Ba 0,46 Bi 7,84 Bp 3,82 Bz 13,06 dr 22,92 W 3,80 Wp 0,05 Ws 0,99

25 Żar 8,95 0,44 0 dr 6,78 W 1, PsIV 0,02 RIVa 0,28 RV 0,14 24 F A B R Y C Z N A 49 Żerniki 390,98 238,12 4,56 93,72 24,21 30,14 0,23 ŁIII 19,84 ŁIV 12,56 ŁV 2,82 ŁVI 0,01 PsIII 4,82 PsIV 5,97 PsV 2,00 RIIIa 4,91 RIIIb 20,27 RIVa 83,31 RIVb 68,16 RV 13,45 LsII 0,83 LsIII 0,24 LsIV 2,39 Lz 0,22 Lz-PsV 0,74 Lz-RIVb 0,14 B 10,26 Ba 2,82 Bi 2,98 Bp 8,92 Bz 34,28 dr 33,27 Ti 1,00 Tk 0,19 W 8,89 Ws 15,32 Razem FABRYCZNA 3741, ,04 104, ,36 119,77 80,73 18,49 50 Karłowice 133,92 28, ,26 0, RII 8,01 RIIIa 13,95 B 26,67 Ba 4,29 W 0,04 Ws 0,60 RIVa 6,06 Bi 7,67 Bp 7,15 Bz 11,07 dr 48,07 Ti 0,34 51 Kleczków 29, , B 7,43 Ba 1,72 Bi 4,06 Bp 2,57 dr 13,89 P S I E P O L E 52 Kłokoczyce 34,66 20,23 4,11 6,60 3,48 0,24 0 ŁIV 1,46 PsIV 1,20 PsV 0,91 RII 0,02 RIIIa 2,22 RIIIb 1,37 RIVa 3,47 RIVb 5,03 RV 3,99 RVI 0,56 Lz-PsIV 0,01 Lz-PsV 3,70 Lz-RIIIa 0,03 Lz-RIIIb 0,12 Lz-RV 0,25 B 0.05 dr 6,55 W 3,46 Wp 0,02 53 Kowale 273,83 132,37 1,79 113,87 9,42 13,88 2,50 ŁIII 4,01 ŁIV 5,46 ŁVI 0,41 PsIII 9,11 PsIV 10,06 PsV 0,66 RIIIb 22,72 RIVa 45,88 RIVb 21,65 RV 10,62 RVI 1,79 Lz 0,28 Lz-ŁIII 0,35 Lz-ŁIV 0,09 Lz-PsIV 0,82 Lz-RIVa 0,02 Lz-RIVb 0,23 B 15,90 Ba 2,83 Bi 26,11 Bp 19,71 Bz 2,72 dr 46,60 W 9,32 Ws 0,10 54 Lipa Piotrowska 16,86 4,40 0,09 9,16 W 2,77 0,44 0 ŁIV 0,18 PsIV 0,91 PsV 0,03 RIVb 1,96 RV 1,32 Lz 0,05 Lz-RIVb 0,04 B 0,33 Ba 0,54 Bi 0,17 Bp 0,10 Bz 0,44 dr 7,57 Tk 0,01

26 Osobowice 438,62 223,70 2,82 163,52 W 13,62 23,64 11,32 ŁI 37,01 LsIII 2,03 B 3,34 ŁII 46,69 Lz-ŁII 0,26 Ba 14,87 ŁIII 14,39 Lz-ŁIII 0,40 Bi 6,06 ŁIV 14,72 Lz-PsIII 0,13 Bp 2,38 ŁV 5,55 Bz 120,36 PsI 58,86 dr 16,42 PsII 9,39 Ti 0,09 PsIII 10,99 RII 23,34 RIIIb 1,06 RIVa 1, Pawłowice 57,98 21,88 0,21 29,02 6,56 0,31 0 ŁIII 1,47 ŁIV 0,38 PsIV 0,25 RII 0,45 RIIIa 11,29 RIIIb 1,15 RIVa 2,21 RIVb 3,58 RV 0,90 RVI 0,20 LsIV 0,12 Lz 0,09 B 0,43 Ba 0,16 Bi 1,86 Bp 1,14 Bz 6,87 dr 18,56 W 3,44 Ws 3,12 P S I E P O L E 57 Polanowice 19,52 7,63 0 8,44 W 1,07 1,26 1,12 ŁIV 0,06 B 1,11 PsIII 0,21 Ba 0,02 PsIV 0,34 Bp 0,55 RIIIa 0,50 dr 6,76 RIIIb 0,78 RIVa 4,08 RIVb 1,66 58 Poświętne 136,33 77,54 1,84 52,71 2,73 1,51 0 ŁIII 5,75 ŁIV 2,19 ŁVI 0,16 PsIII 0,35 PsIV 1,25 PsV 0,36 RIIIa 4,33 RIIIb 12,14 RIVa 32,67 RIVb 17,20 RV 1,14 Lz-RIVa 1,84 B 9,09 Ba 12,66 Bi 3,70 Bp 2,92 Bz 9,85 dr 13,44 Ti 1,00 Tk 0,05 W 1,70 W-ŁIII 0,01 W-RIVa 0,20 Ws 0,82 59 Psie Pole 212,22 93,96 7,36 104,98 W 4,02 0,79 1,11 ŁIII 8,38 ŁIV 5,75 ŁV 3,91 PsIII 0,13 PsIV 2,08 PsV 1,33 RII 23,76 RIIIa 25,81 RIIIb 4,38 RIVa 11,73 RIVb 6,70 LsIV 4,17 Lz 1,16 Lz-PsIV 1,07 Lz-RIVb 0,96 B 32,34 Ba 4,43 Bi 21,53 Bp 5,25 Bz 11,49 dr 29,74 Ti 0,20

27 Rędzin 818,66 401,54 11,81 345,72 42,98 14,86 1,75 ŁII 252,78 Ls 1,22 B 0,37 W 16,26 ŁIII 35,55 LsII 0,39 Ba 7,59 Wp 18,98 ŁIV 26,30 LsIII 3,65 Bi 0,05 Ws 7,74 ŁV 6,30 LsIV 4,22 Bp 0,10 ŁVI 0,10 Lz 0,03 Bz 314,31 PsIII 58,47 Lz-ŁII 1,90 dr 23,30 PsIV 12,32 Lz-PsIII 0,38 PsVI 0,10 Lz-RIIIa 0,02 RIIIa 3,98 RIIIb 0,46 RIVa 0,95 RIVb 3,63 RVI 0, Różanka 177,68 44,55 0,40 129,87 W 2,03 0,04 0,79 ŁIII 0,04 Lz 0,05 B 12,85 ŁIV 0,52 PsIII 4,47 PsIV 0,05 RII 4,57 RIIIa 28,52 RIIIb 4,70 RIVa 1,68 Lz-PsIII 0,35 Ba 4,37 Bi 71,54 Bp 4,16 Bz 5,93 dr 26,69 Ti 4,33 P S I E P O L E 62 Sołtysowice 116,35 55,68 19,15 36,34 3,32 1,27 0,59 ŁIII 0,12 LsII 18,99 B 6,82 W 3,28 PsIII 1,76 Lz-RIVa 0,16 Ba 2,04 Ws 0,04 PsIV 0,31 RIIIa 34,88 RIIIb 13,24 RIVa 4,87 Bi 5,66 Bp 5,65 Bz 3,89 dr 12,28 RIVb 0,50 63 Strachocin 58,30 19,96 12,12 25,44 0, ŁIII 0,17 ŁIV 1,63 ŁV 0,98 PsIII 0,92 PsV 0,97 PsVI 0,26 RIIIa 1,38 RIIIb 7,69 RIVa 4,45 RIVb 1,51 Ls 9,43 LsV 2,11 Lz-RIIIb 0,58 B 4,17 Ba 0,04 Bi 1,45 Bp 2,54 Bz 3,14 dr 14,07 Ti 0,03 W 0,70 Ws 0,08 64 Swojczyce 138,39 68,66 3,28 43,88 7,62 14,95 0 ŁIII 2,38 ŁIV 3,58 ŁV 0,10 ŁVI 0,20 PsIII 3,28 PsIV 5,26 PsV 3,52 PsVI 0,70 RIIIa 2,44 RIIIb 12,24 RIVa 17,88 RIVb 11,86 RV 2,89 RVI 2,33 Lz 1,59 Lz-PsIII 0,16 Lz-PsIV 0,54 Lz-PsV 0,80 Lz-RIVb 0,12 Lz-RV 0,07 B 2,47 Ba 9,29 Bi 5,17 Bp 5,93 Bz 2,08 dr 18,94 W 5,58 Ws 2,04

28 Świniary 515,08 333,16 7,63 58,49 W 26,60 75,00 14,20 ŁII 222,33 LsIII 3,16 B 0,43 ŁIII 21,30 Lz 2,59 Ba 13,75 ŁIV 21,54 Lz-ŁII 0,59 Bi 0,25 ŁV 3,91 Lz-ŁIII 0,38 Bp 0,01 PsIII 49,84 Lz-ŁIV 0,25 Bz 20,53 PsV 1,44 Lz-PsIII 0,66 dr 23,52 RIIIa 0,38 RIIIb 10,59 RIVa 1,37 RIVb 0, Widawa 48,06 20,64 1,11 22,08 W 2,50 0,34 1,39 ŁIII 1,01 Lz 1,05 B 0,21 PsIII 0,81 PsIV 1,14 RII 0,16 RIIIa 6,93 RIIIb 0,38 RIVa 3,10 RIVb 4,07 RV 3,04 Lz-ŁIII 0,06 Ba 0,01 Bi 2,49 Bp 0,54 Bz 3,55 dr 15,28 P S I E P O L E 67 Wojnów 90,20 77,36 0 8,20 W 2,66 1,96 0,02 ŁIV 2,33 PsIV 0,17 Ps V 0,59 RIIIb 3,13 RIVa 7,80 RIVb 44,21 RV 17,71 RV 1,42 B 0,44 Ba 0,03 Bp 0,07 dr 7,66 68 Zakrzów 164,30 68,51 2,04 86,10 3,23 0,11 4,31 ŁIV 0,85 ŁV 0,12 PsII 0,31 PsIII 0,43 PsIV 2,08 PsV 2,32 RIIIa 4,57 RIIIb 2,54 RIVa 21,54 RIVb 21,15 RV 12,60 Lz 1,03 Lz-PsV 0,40 Lz-RIVb 0,05 Lz-RV 0,56 B 7,91 Ba 0,13 Bi 31,76 Bp 2,40 Bz 3,36 dr 40,53 Tk 0,01 W 3,12 Wp 0,05 Ws 0,02 W-RIVb 0,04 69 Zgorzelisko 31,50 10,84 0,09 17,22 3,10 0,25 0 ŁIV 0,82 PsIV 1,14 RII 2,56 RIIIa 4,26 RIIIb 0,12 RIVa 1,94 Lz-PsIV 0,09 B 1,18 Bi 1,32 Bp 0,16 Bz 1,06 dr 13,50 W 2,75 W-RII 0,01 Ws 0,34 Razem PSIE POLE 3512, ,63 75, ,57 139,13 150,85 39,10 Razem WROCŁAW 10815, ,27 246, ,15 334,83 310,21 208,22

Narodowe Forum Muzyki. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Narodowe Forum Muzyki. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Narodowe Forum Muzyki Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW - Prawa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień r.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień r. Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień 30.06.2009r. Dzielnica Nr obrębu Nazwa obrębu Grunty ogółem UŜytki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW - Prawa własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, MANDATÓW I ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW STAN NA

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, MANDATÓW I ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW STAN NA KANDYDATÓW STAN NA 27.03.2017 Opis kolorów zgłoszonych jest taka sama jak liczba lub jest głosowanie w pozostałych okręgach, Rada powstaje Brak, Rada nie powstaje Są wybory i głosowanie Osie Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie Miejsce zdarzenia na terenie miasta (dzielnica) Bieńkowice Biskupin-Sępolno- Dąbie- Bartoszowice

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU. Alfabetyczny wykaz. nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Według stanu na dzień r.

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU. Alfabetyczny wykaz. nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Według stanu na dzień r. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Alfabetyczny wykaz nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia Według stanu na dzień 29.02.2016 r. Wrocław 2016 Opracowanie publikacji URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku

Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień 30.09.2006 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 68/FK/06 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 lipca 2006 roku Tabela nr 1. Postępowanie o skomunalizowanie nieruchomości w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 6 2014-12-03 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach działki (18) - G5KLU

ANEKS NR 3. Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach działki (18) - G5KLU ANEKS NR 3 DO INSTRUKCJI G-5 155 ANEKS NR 3 Użytki gruntowe i klasy gleboznawcze w granicach działki (18) - G5KLU (do zastosowania V-SWDE jako słownik dopuszczalnych wartości rek. G5KLU atrybuty OFU, OZU,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2010 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 gru 2014 r. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050. 69.2015 Wójta Gminy z 16 marca 2015 roku 1. Przysługujące Gminie prawo własności Własność gminy ogółem stan na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2012 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załączniki do części dot. ciepłownictwa

Załączniki do części dot. ciepłownictwa Załączniki do części dot. ciepłownictwa Załącznik do rozdziału 3.2.5.1. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Taryfa dla ciepła przyjęta została Decyzją Prezesa URE z dnia 12 grudnia 2011 r nr OWR-4210-59/2011/134/X-A/AŁ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r.

CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października 2009r. do 31 grudnia 2009r. CZĘŚĆ I - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA OLSZTYN za okres od 01 października r. do 31 grudnia r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzień 31 grudnia roku wynosiła 8 833 ha, natomiast 4 138

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU

WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU Paweł Drelich Joanna Nogal CZĘŚĆ 2. ZAKRES ANALIZY: NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (GRUNTY), PRAWO WŁASNOŚCI OBSZAR MIASTA WROCŁAW ANALIZA OBEJMUJE OKRES

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Załącznik Nr 17 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Gołdap według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia.

UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY WYDMINY z dnia. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni sp. z o.o. w Wydminach Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007

INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA OKRES X.2006 X.2007 INFORMACJA O MIENIU KOMUNALNYM GMINY OGRODZIENIEC ZA ROK 2007. Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 14 2016-11-10 08:58 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.um.wroc.pl Ogłosze nr 340246-2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok 2014 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Słubice za 2014 rok Do wiadomości 1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2. Rada Miejska w Słubicach Burmistrz Słubic: Tomasz Ciszewicz Gmina

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 179 ha + 44 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Projekt z dnia 17.03.2006 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr 59/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź-Lublinek Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opoczno została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY. Zestawienie użytkowania gruntów w 2010r

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY. Zestawienie użytkowania gruntów w 2010r STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOLBUDY Zestawienie użytkowania gruntów w 2010r Dla gminy Kolbudy opracował: Adam Rodziewicz październik 2010 ABAN Adam Rodziewicz ul. Morenowe Wzgórze 26a/13 80283 Gdańsk Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina

Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina 253 1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KOSZALINA (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU) Zbiorcze zestawienie mienia komunalnego Miasta Koszalina Wartość mienia komunalnego Miasta Koszalina

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 05r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień roku Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku Załącznik nr.3 Lp wyszczególnienie Stan na ostatni dzień roku poprzednie go Stan wg. powierzchni Planowane zwiększenie i zmniejszeni e Stan

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY ROLNE) PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY ORNETA

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY ROLNE) PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY ORNETA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2014 Burmistrza Ornety z dnia 06.08.2014r. W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY ROLNE) PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY ORNETA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. I. Grunty komunalne : I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego. a) Miasto Czaplinek - mienie komunalne wynosi 69 ha + 4 ha oddanych w użytkowanie wieczyste b) Gmina Czaplinek - mienie komunalne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku

Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku Uchwała Nr XIII/205/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIV/1646/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 października 2014 r.

Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIV/1646/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz. 4437 UCHWAŁA NR LXIV/1646/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zaliczenia ulic we

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina WOLSZTYN

Miasto i Gmina WOLSZTYN Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2005 r. Miasto i Gmina WOLSZTYN OGÓLNE ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY WOLSZTYN NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROK L.p. NAZWA WARTOŚĆ OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH. ilość wysp separu jacych. Władający terenem. Właściciel terenu

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH. ilość wysp separu jacych. Władający terenem. Właściciel terenu Załącznik nr 1 LP Lokalizacja Ilosć stojak ów rodzaj stojakó w ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH ilość słupków blokujących typu staromiejsk iego SP/IS- I01 zwykłych SP/IS- I05-76 mm ilość wysp

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do trzech lat w 2012 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do trzech lat w 2012 roku Załącznik Nr 2 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do trzech lat w 2012 roku Położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej Numer działki Powierzchnia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ CENY TRANSAKCYJNE WROCŁAW I NAJBLIŻSZE OKOLICE

WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ CENY TRANSAKCYJNE WROCŁAW I NAJBLIŻSZE OKOLICE WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ CENY TRANSAKCYJNE WROCŁAW I NAJBLIŻSZE OKOLICE Analizą objęte zostały wszystkie transakcje sprzedaży mieszkań hipotecznych w obrocie wtórnym na terenie Wrocławia i przyległych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Wrocław: Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 29/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA w sprawie ustalenia trybu sporządzenia "Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Strzegom" na dzień 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PLATERÓWKA Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie

URZĄD GMINY PLATERÓWKA Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR 0050/134/14 Wójta Gminy Platerówka z dnia 24 marca 2014 r. URZĄD GMINY PLATERÓWKA 59-816 Platerówka nr 20, pow.: Lubań Śl.; woj.: dolnośląskie INFORMACJA O STANIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata Załącznik do Uchwały nr XXII/155/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 19 września 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH na lata 2017-2019 Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Miejsce zdarzenia na terenie miasta. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Miejsce zdarzenia na terenie miasta. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie Załącznik 1 Miejsce zdarzenia na terenie miasta Bieńkowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/2016 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr 447/2016 Burmistrza Obornik z dnia 30 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr 447/2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Oborniki użytkowanych na podstawie umowy najmu i dzierżawy oraz stawek czynszu dzierżawnego z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała Nr VII/117/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1. OGÓLNE DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM I N F O R M A C J A Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32.2016 z dnia 29 marca 2016 r. o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sztum za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r. Nr 25 (2/2017) maj 2017 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r. Oddział Okręgowy NBP we Wrocławiu Wrocław, 2017 r Spis treści Tendencje na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania WSR.E.MM.7682/6945/88/140-2/10 Wrocław, dnia 13.09.2010 ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO RADOM, LISTOPAD 2009 Informacja o stanie mienia komunalnego ( spis treści ) 1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 2. Zestawienie porównawcze gruntów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI ROLNE GM. PUŁAWY

NIERUCHOMOŚCI ROLNE GM. PUŁAWY ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE na podstawie art.28 ustawy z dnia 19.10.1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1491 ), podaje do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15.2 - Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.10.2009r. Powierzchnia Stan na 31.12.201

Bardziej szczegółowo

NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku.

NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień roku. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 41/2016 z dnia 15marca 2016 roku NFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2015 roku. Na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU BURMISTRZ SKARSZEW INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARSZEWY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKARSZEWY, MARZEC 2017 ROK 1 Spis treści Str. 1 Przysługujące Gminie prawa własności a) Grunty na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

0.0600, , , , , , , ,

0.0600, , , , , , , , Załącznik do zarządzenia Nr 394 /2017 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 22 sierpnia 2017 r. WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy znajdującej się w gminnym zasobie nieruchomości, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata Załącznik do Zarządzenia Nr LIX/2015 Burmistrza Pyzdr z dnia 31 grudnia 2015 r. PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY I MIASTA PYZDRY na lata 2016-2018 1. Podstawa prawna opracowania planu wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ul. Białych 7 pow. działek: m² nieruchomość zabudowana 5 kondygnacyjnym budynkiem - biurowiec (po 26,34 zł/m2)

ul. Białych 7 pow. działek: m² nieruchomość zabudowana 5 kondygnacyjnym budynkiem - biurowiec (po 26,34 zł/m2) M-7229/00005/09 2011/085968 Lp. Grupa rejestro wa Obręb nr Obręb nazwa Karta mapy Nr działki Powierzchni a (ha) działki Oznaczenie użytków i kont klasyfikacji Powierzchni a (ha) użytków 1.4 0089 Rybnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ SŁUPCA Przedkładana Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupca obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Miejskiej Słupca według stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 25/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 25/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 stycznia 2016 roku WO.DOK.0050.25.2016 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu Gminy Miejskiej Głogów na lata 2016 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Rudziniec. Informacja o stanie mienia komunalnego

Wójt Gminy Rudziniec. Informacja o stanie mienia komunalnego Wójt Gminy Rudziniec Informacja o stanie mienia komunalnego Rudziniec, listopad 2008 I. WPROWADZENIE Niniejsza Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudziniec obejmuje zestawienie danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE

UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE dr inż.. arch. Artur Kwaśniewski Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury Zakład Kształtowania Środowiska artur.kwasniewski@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/172/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/172/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/172/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO Załącznik Nr 4 Ia. PRAWO WŁASNOŚCI - GRUNTY - UŻYTKOWANIE WIECZYSTE osób ZASÓB GRUNTÓW GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO fizycznych i prawnych Własność Gminy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IDEA BANK S.A., ZMIANY STATUTU Raport bieżący nr 12/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarząd Idea Bank S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.

Bardziej szczegółowo

Jarosław, dnia 27 stycznia 2017 roku D E C Y Z J A

Jarosław, dnia 27 stycznia 2017 roku D E C Y Z J A GN.6822.2.2017 Jarosław, dnia 27 stycznia 2017 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚC ROLNE GM. ZAKRZEW

NIERUCHOMOŚC ROLNE GM. ZAKRZEW ODDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE na podstawie art.28 ustawy z dnia 19.10.1991 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1491 z późn. zm.), podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego sporządza się

Bardziej szczegółowo

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88

4. Stan na koniec roku r.(bz) , ,12. b) Reja 2 17, ,12. c) Ledóchowskiego 14 21,43 943,88 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok Spółdzielni Mieszkaniowej SPÓŁDZIELCA ul. Kaszubska 8. Informacje i objaśnienia do bilansu Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA

INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA Osiedla Oświata Projekty Nr 1(I) maj 2012 r. INFORMATOR DLA SAMORZĄDÓW OSIEDLI INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA INFORMACJE ZARZĄDU Szanowni Państwo, Radni Osiedli Wrocławia W celu dalszego usprawnienia działań

Bardziej szczegółowo