URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU. Alfabetyczny wykaz. nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Według stanu na dzień r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU. Alfabetyczny wykaz. nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Według stanu na dzień r."

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Alfabetyczny wykaz nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia Według stanu na dzień r. Wrocław 2016

2 Opracowanie publikacji URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Wydział Rejestrów w składzie: Halina Gwizun, Ewa Januszkiewicz, Anna Łapińska, Olga Węgrzyn przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Badań Regionalnych pod kierunkiem: Haliny Woźniak, Jolanty Wojtkowiak Skład komputerowy i grafi ka: Janusz Szlączka Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła

3 PRZEDMOWA Przekazuję Państwu, zaktualizowaną wg stanu na dzień r. wersję publikacji Alfabetyczny wykaz nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Publikacja przygotowana została w wersji elektronicznej na podstawie krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz funkcjonującego w jego ramach Centralnego Katalogu Ulic zawierającego nazwy ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych m.in. Wrocławia. Zawarte zostały w niej również informacje dotyczące numerów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których występują mieszkania oraz informacje o położeniu tych budynków w ramach tzw. delegatur i obrębów ewidencyjnych. Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części (w formacie Excel): I. dział Wykaz nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia, II. dział Wykaz nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia, których nazwy zmieniono. Uzupełnieniem publikacji są, analogicznie jak w wersjach poprzednich, dodatkowe informacje o mieście oraz mapy zawierające: przebieg granic delegatur (dawnych dzielnic) i obrębów ewidencyjnych, a także obszary przyłączone do Wrocławia po 1945 r. Zamieszczona została również w tej edycji mapa przedstawiająca osiedla Wrocławia. p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Halina Woźniak Wrocław, kwiecień 2016 r. 3

4 SKRÓTY I POJĘCIA ZASTOSOWANE W PUBLIKACJI 1. Dotyczące funkcji lub tytułów patronów ulic i innych ciągów komunikacyjnych: adm. bp. bł. gen. hr. kard. ks. marsz. mjr. płk. ppłk. prof. św. admirała biskupa błogosławionego generała hrabiego kardynała księdza marszałka majora pułkownika podpułkownika profesora świętego 2. Dotyczące cechy ciągów komunikacyjnych: al. bulw. pl. ul. wyb. inne 3. Pozostałe pojęcia: delegatura aleja bulwar plac ulica wybrzeże estakada, kładka, las, most, promenada, przejście, zaułek nazwa występująca w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz z późn. zm.) dawna dzielnica Wrocławia bez statusu gminy; obręb ewidencyjny jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków. Przy projektowaniu przebiegu granic obrębów uwzględnia się podział na rejony statystyczne i obwody spisowe a ; osiedle zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi b. a Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.). b Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fi zjografi cznych (Dz. U. Nr 166 z 2003 r., poz z późn. zm.). 4

5 WROCŁAW OBSZARY PRZYŁĄCZONE DO WROCŁAWIA PO 1945 R. 5

6 OSIEDLA WROCŁAWIA Świniary Pracze ze Odrzańskie Lipa Piotrowska Widawa Osobowice Rędzin Pawłowice Polanowice Poświętne Ligota Maślice Leśnica Sołtysowice Pilczyce Kozanów Popowice Płn. Kleczków Kuźniki Żerniki Jerzmanowo Jarnołtów Strachowice Osiniec Psie Pole Zawidawie Karłowice e Różanka Gądów Popowice Płd. Nadodrze Kowale Ołbin Zacisze Zalesie Szczytniki Plac Stare Miasto Grunwaldzki Przedmieście Biskupin Sępolno Mały Dąbie Bartoszowice Świdnickie Gajowice Przedmieście Wielki Oławskie Powstańców Grabiszyn Śląskich Huby Huby Grabiszynek Księże Tarnogaj Borek Gaj Nowy Dwór Szczepin Krzyki Partynice Klecina Strachocin Swojczyce Wojnów Wojszyce Brochów Jagodno Ołtaszyn Bieńkowice Ź r ó d ł o: [dostęp r.] OSIEDLA WROCŁAWIA NA TLE OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH Świniary Świniary Pracze ze Odrzańskie Mokra Marszowice Pracze Odrzańskie Osobowice Rędzin Lipa Piotrowska Lipa Widawa Piotrowska Widawa Pawłowice Pawłowice Polanowice Zakrzów Polanowice Kłokoczyce Maślice Poświętne Ligota Poświętne Leśnica Leśnica Psie Pole Stabłowice Sołtysowice Osobowice Zawidawie Sołtysowice Różanka Pilczyce Psie e Pole Kozanów Karłowice e Różanka Pilczyce Kozanów Złotniki Karłowice Ratyń Zgorzelisko Popowice Płn. Żerniki Kleczków Kowale Kuźniki Gądów Kleczków Kowale Popowice Jerzmanowo Kuźniki Mały Zacisze Ołbin Jarnołtów Gądów Żerniki Nadodrze Zacisze Zalesie Nowyy Dwór Popowice Płd. Szczepin Placc Grunwaldzki Szczytniki Swojczyce Jerzmanowo Jarnołtów Nowyy Dwór Plac BartoZalesie Strachowice Osiniec Stare Stare Strachocin szo Sępolno Grunwaldzki Miasto Miasto Swojczyce wice Mały RaStrachowice Przedmieście r Mały ko- Biskupin Sępolno Wojnów Świdnickie wiec Dąbie Bartoszowice Wielki Strachocin Gajowice Przedmieście Dąbie Biskupin Południe Grabiszyn Oławskie Bierdzany Wojnów Powstańców Wielki Grabiszyn Opatowice Śląskich Huby Grabiszynek Księże Księże Tarnogaj Małe Borek Borek Świątniki Gaj Tarnogaj Krzyki Gaj Osiedle Księże Wielki Wielkie Krzyki Brochów Partynice Wojszyce Brochów Klecina Wojszyce Jagodno Partynice Obręb ewidencyjny Klecina Ołtaszyn Bieńkowice Jagodno Ołtaszyn Bieńkowice ieńkowice Maślice 0048 Żar Rędzin Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie [dostęp r.] 6

7 WYBRANE INFORMACJE O WROCŁAWIU CIEKAWOSTKI Tabl. 1. Największy i najmniejszy obręb ewidencyjny Wyszczególnienie obręb ewidencyjny Lokalizacja delegatura Powierzchnia w ha Największy obręb ewidencyjny... Rędzin Psie Pole 1219 Najmniejszy obręb ewidencyjny... Rakowiec Krzyki 49 Ź r ó d ł o: dane Zarządu Geodezji, Kartografi i i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, stan na dzień r. Rys. 1. Liczba obrębów ewidencyjnych według delegatur Ź r ó d ł o: dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografi i w Warszawie, stan na dzień r. Tabl. 2. Najdłuższa i najkrótsza ulica Wyszczególnienie Nazwa Długość delegatura Lokalizacja obręb ewidencyjny Najdłuższa ulica... Osobowicka 6,1 km Psie Pole Kleczków, Osobowice, Różanka Najkrótsza ulica... Jana Żiżki 33 m Śródmieście Plac Grunwaldzki Ź r ó d ł o: [dostęp: r.]. 7

8 Wykr. 1. Ulice, place i inne ciągi komunikacyjne według delegatur 13,4 Fabryczna 8,9 31,6 Krzyki % Psie Pole 21,8 Stare Miasto 24,3 Śródmieście U w a g a: Ciągi komunikacyjne (np. ulica, most) występujące w kilku delegaturach liczone są odrębnie w każdej z nich, stan Centralnego Katalogu Ulic na dzień r. Tabl. 3. Najdłuższa i najkrótsza nazwa występująca w Centralnym Katalogu Ulic a Wyszczególnienie Nazwa delegatura Lokalizacja obręb ewidencyjny Najdłuższa nazwa... Rondo 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Fabryczna Gądów Mały Najkrótsza nazwa... Róż Krzyki Brochów a Prowadzonym w ramach krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (Dz. U r. Nr 157, poz z późn. zm.), stan na dzień r. Wykr. 2. Udział nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych a pochodzących od: nazwisk nazw geograficznych roślin i zwierząt zawodów nazw związanych z wojskiem, lotnictwem i koleją metali, minerałów i kolorów pozostałe 24,0% 22,4% 9,0% 3,1% 2,2% 2,1% 37,2% a W relacji do ogólnej liczby ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. 8

9 Tabl. 4. Najwyżej i najniżej położone punkty Wrocławia Wyszczególnienie Lokalizacja (obręb ewidencyjny) Wzniesienie nad poziomem morza w metrach Najwyżej położony punkt... Maślice 155 Najniżej położony punkt... Pracze Odrzańskie 105 Ź r ó d ł o: dane Wydziału Geodezji i Kartografi i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tabl. 5. Większe rzeki w granicach miasta Rzeki Długość w kilometrach Odra Widawa Ślęza Bystrzyca Oława... 8 Ź r ó d ł o: dane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rys. 2. Liczba parków według delegatur Ź r ó d ł o: Park Szczytnicki [dostęp: r.]. Park gen. Mariana Langiewicza Langiewicza_Park_Gajowicki.html, [dostęp: r.]. Park Brochowski [dostęp: r.]. 9

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU. Alfabetyczny wykaz. nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Według stanu na dzień 31.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU. Alfabetyczny wykaz. nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Według stanu na dzień 31.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Alfabetyczny wykaz nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia Według stanu na dzień 31.08.2015 r. Wrocław 2015 Opracowanie publikacji URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, MANDATÓW I ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW STAN NA

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, MANDATÓW I ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW STAN NA KANDYDATÓW STAN NA 27.03.2017 Opis kolorów zgłoszonych jest taka sama jak liczba lub jest głosowanie w pozostałych okręgach, Rada powstaje Brak, Rada nie powstaje Są wybory i głosowanie Osie Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie Miejsce zdarzenia na terenie miasta (dzielnica) Bieńkowice Biskupin-Sępolno- Dąbie- Bartoszowice

Bardziej szczegółowo

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień r.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień r. Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień 30.06.2009r. Dzielnica Nr obrębu Nazwa obrębu Grunty ogółem UŜytki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 6 2014-12-03 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków,

Bardziej szczegółowo

Miejsce zdarzenia na terenie miasta. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Miejsce zdarzenia na terenie miasta. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie Załącznik 1 Miejsce zdarzenia na terenie miasta Bieńkowice

Bardziej szczegółowo

Załączniki do części dot. ciepłownictwa

Załączniki do części dot. ciepłownictwa Załączniki do części dot. ciepłownictwa Załącznik do rozdziału 3.2.5.1. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Taryfa dla ciepła przyjęta została Decyzją Prezesa URE z dnia 12 grudnia 2011 r nr OWR-4210-59/2011/134/X-A/AŁ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Wrocław: Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA

INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA Osiedla Oświata Projekty Nr 1(I) maj 2012 r. INFORMATOR DLA SAMORZĄDÓW OSIEDLI INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA INFORMACJE ZARZĄDU Szanowni Państwo, Radni Osiedli Wrocławia W celu dalszego usprawnienia działań

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Narodowe Forum Muzyki. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Narodowe Forum Muzyki Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW - Prawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze 1 z 14 2016-11-10 08:58 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.um.wroc.pl Ogłosze nr 340246-2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wrocław

Teatr Capitol. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wrocław Teatr Capitol Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW - Prawa

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU

WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU Paweł Drelich Joanna Nogal CZĘŚĆ 2. ZAKRES ANALIZY: NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (GRUNTY), PRAWO WŁASNOŚCI OBSZAR MIASTA WROCŁAW ANALIZA OBEJMUJE OKRES

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW - Prawa własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIV/1646/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 października 2014 r.

Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIV/1646/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz. 4437 UCHWAŁA NR LXIV/1646/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zaliczenia ulic we

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ ZP/PN/8/2013/DZM WYKAZ EWIDENCYJNY OBIEKTÓW Załącznik nr 12 do SIWZ L.p. Nazwa Obręb Numery ewidencyjne działek 1 Promenada nad Fosą od Placu Jana Pawła II do ul. Krupniczej AM 23, dz. 39/2; AM 24, dz.

Bardziej szczegółowo

ANNA SROCZYŃSKA FORMY ZAMIESZKIWANIA OFERTY WROCŁAWIA W R O C Ł A W

ANNA SROCZYŃSKA FORMY ZAMIESZKIWANIA OFERTY WROCŁAWIA W R O C Ł A W ANNA SROCZYŃSKA FORMY ZAMIESZKIWANIA OFERTY WROCŁAWIA Dom - symbolika bezpieczeństwo - azyl - schronienie twierdza - oaza - przystań - wytchnienie - spokój - równowaga trwałość - tradycja - korzenie -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH. ilość wysp separu jacych. Władający terenem. Właściciel terenu

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH. ilość wysp separu jacych. Władający terenem. Właściciel terenu Załącznik nr 1 LP Lokalizacja Ilosć stojak ów rodzaj stojakó w ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH ilość słupków blokujących typu staromiejsk iego SP/IS- I01 zwykłych SP/IS- I05-76 mm ilość wysp

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r.

Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r. Nr 25 (2/2017) maj 2017 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu w I kwartale 2017 r. Oddział Okręgowy NBP we Wrocławiu Wrocław, 2017 r Spis treści Tendencje na rynku mieszkaniowym we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

System oznaczania elementów sieci kablowych

System oznaczania elementów sieci kablowych System oznaczania elementów sieci kablowych Ver. 1.5 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl;

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 25 UCHWAŁA NR XXXIV/715/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 25 UCHWAŁA NR XXXIV/715/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 25 UCHWAŁA NR XXXIV/715/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów

Bardziej szczegółowo

UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE

UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE dr inż.. arch. Artur Kwaśniewski Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury Zakład Kształtowania Środowiska artur.kwasniewski@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

fot. Stanisław Klimek

fot. Stanisław Klimek fot. Stanisław Klimek informator.indd 5 28-04-11 21:42:22 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6 Sekretariat: tel. 71 78 22 300 sekretariat@mops.wroclaw.pl www.mops.wroclaw.pl DYREKTOR Jacek Sutryk ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM. dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA. Kandydatka na Prezydenta Wrocławia

Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM. dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA. Kandydatka na Prezydenta Wrocławia Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA Kandydatka na Prezydenta Wrocławia Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM

Bardziej szczegółowo

WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ CENY TRANSAKCYJNE WROCŁAW I NAJBLIŻSZE OKOLICE

WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ CENY TRANSAKCYJNE WROCŁAW I NAJBLIŻSZE OKOLICE WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ CENY TRANSAKCYJNE WROCŁAW I NAJBLIŻSZE OKOLICE Analizą objęte zostały wszystkie transakcje sprzedaży mieszkań hipotecznych w obrocie wtórnym na terenie Wrocławia i przyległych do

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 98 /2017 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 98 /2017 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2017 r. 1 BIEŃKOWICE 1 BABIJ ANDRZEJ CZESŁAW 2 BIEŃKOWICE 1 GABRYLUK JÓZEF 3 BIEŃKOWICE 1 HORNIK MAŁGORZATA 4 BIEŃKOWICE 1 KOZŁOWSKA-KEMPA JOANNA ELŻBIETA 5 BIEŃKOWICE 1 KRAWCZYSZYN GRZEGORZ 6 BIEŃKOWICE 1 KUŚ

Bardziej szczegółowo

wykaz obszarów w wojewódzkiej ewidencji zabytków

wykaz obszarów w wojewódzkiej ewidencji zabytków wykaz obszarów w wojewódzkiej ewidencji zabytków Legenda: historyczno urbanistyczno konserwatorskie wraz z wytycznymi konserwatorskimi dla obszaru miasta Wrocławia, oprac. Przez zespół pod kierunkiem W.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/436/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Jerzmanowo -

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/411/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Leśnica 1. Na

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2011 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax (71) 22-16-17, 72-1-6 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wrocław, al. M. Kromera 44

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wrocław, al. M. Kromera 44 GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wykaz uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wykaz uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Lp. Nr planu Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr uchwały RMW Data uchwalenia Ogłoszenie uchwały

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, Wrocław

Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, Wrocław Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34 straz@strazmiejska.wroclaw.pl Zatwierdzam: Wrocław, dnia 10.03.2014r. Komendant Straży Miejskiej Wrocławia..

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania WSR.E.MM.7682/6945/88/140-2/10 Wrocław, dnia 13.09.2010 ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista zgłoszonych projektów WBO 2016 stan na Nazwa projektu

Lista zgłoszonych projektów WBO 2016 stan na Nazwa projektu Nr proje ktu 1 2 Nazwa projektu Park Karłowice - Plac zabaw przy Skwerze im. W. Bełzy przy Wyższej Szkole Oficerskiej (ul. Asnyka, M. Konopnickiej, P. Czajkowskiego) Rowerowo na północy Wrocławia budowa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 2010, 82, 2, s. 241 255 Charakterystyka zasobów mieszkaniowych aglomeracji wrocławskiej Characteristics of the dwelling stock within in the Wrocław agglomeration BEATA NAMYŚLAK, DOMINIK

Bardziej szczegółowo

Okręgi wyborcze senat

Okręgi wyborcze senat Okręgi wyborcze senat Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Województwo dolnośląskie OKRĘG WYBORCZY NR 1 obejmujący

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016 WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2016 wyniki edycji 2016 L.p. Nr Projekt Głosów Budżet Ogólnomiejskie 1 710 Drzewa dla Wrocławia - nasadzenia w całym mieście! 13938 1000000 2 15 Zielona rowerowo-piesza obwodnica

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Druk nr 1052 A SPRAWOZDANIE KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO. Maciej KRUSZYNA

WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO. Maciej KRUSZYNA WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO Maciej KRUSZYNA 17. października 2015 1/20 AGLOMERACJA 17. października 2015 2/20 Dokumenty strategiczne (takie jak: WPM,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 2004 2007

ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 2004 2007 ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH WE WROCŁAWIU W LATACH 2004 2007 W niniejszym opracowaniu zaprezentowano analizę rynku domów jednorodzinnych na terenie miasta Wrocławia obejmującą okres 4 lat (2004-2007).

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, Wrocław

Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, Wrocław Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34 straz@strazmiejska.wroclaw.pl Zatwierdzam: Wrocław, dnia 28.02.2017 r. Komendant Straży Miejskiej Wrocławia..

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI WTÓRNY RYNEK MIESZKANIOWY

WROCŁAWSKI WTÓRNY RYNEK MIESZKANIOWY WROCŁAWSKI WTÓRNY RYNEK MIESZKANIOWY JEDNAK KRYZYS Krzysztof Hojka Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych, prowadzących

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA Podczas trwania 34.PKO Wrocław Maratonu w dniu 11 września 2016 roku we Wrocławiu przewiduje się następujące zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej, które zostaną wprowadzone po godzinie 8:00: KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

makulatura-worki niebieskie odpady bio-worki brązowe pierwszy wywóz

makulatura-worki niebieskie odpady bio-worki brązowe pierwszy wywóz Wrocław Adm. Unruga Józefa 1/2 Ołtaszyn czwarta ŚRODA miesiąca druga ŚRODA miesiąca pierwsza ŚRODA miesiąca trzecia ŚRODA miesiąca Wrocław Adm. Unruga Józefa 5 Ołtaszyn czwarta ŚRODA miesiąca druga ŚRODA

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, Wrocław

Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, Wrocław Straż Miejska Wrocławia ul. Gwarna 5/7, 50-001 Wrocław tel. 71 347 16 35, fax. 71 347 16 34 straz@strazmiejska.wroclaw.pl Zatwierdzam: Wrocław, dnia 14.03.2013r. Komendant Straży Miejskiej Wrocławia..

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2017 r.

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2017 r. URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ TRANSPORTU INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2017 r. W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr Rady Miejskiej Wrocławia z dnia...

Załącznik do uchwały nr Rady Miejskiej Wrocławia z dnia... WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 L.p. Nr projektu Lokalizacja projektu Nazwa projektu Kwota 1 1 Centrum Wrocławia Rowerowy Wrocław II - bezpiecznie z osiedla do centrum 2 2 Działka nr 78/3, obręb Karłowice,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA OBSZARY ROZWOJU

OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA OBSZARY ROZWOJU OBSZARY ROZWOJU NOWE STUDIUM polityki miejskie MIASTO ZWARTE To OBSZARY ROZWOJU I WSPARCIA To MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA OBSZARY ROZWOJU Cel, analizy i delimitacja granic OBSZARY ROZWOJU - dlaczego? PRACA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3221/11 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 6 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 3221/11 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 6 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 3221/11 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali uŝytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/174/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 maja 2007 r.

UCHWAŁA Nr IX/174/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 maja 2007 r. UCHWAŁA Nr IX/174/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej we Wrocławiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA Podczas trwania XXXII Wrocław Maratonu w dniu 14 września 2014 roku we Wrocławiu przewiduje się następujące zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej, które zostaną wprowadzone po godzinie 8:00: KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA Podczas trwania II Nocnego Półmaratonu w dniu 14 czerwca 2014 roku we Wrocławiu przewiduje się następujące zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej, które zostaną wprowadzone po godzinie 20:30: KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA ROK 2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA ROK 2017 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA ROK 2017 Lp. Przedmiot Rodzaj (dostawy, usługi, udzielenia realizację 1. Usługa polegająca na dostarczeniu i obsłudze kontenerów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6 Sekretariat: tel. 71 78 22 300. sekretariat@mops.wroclaw.pl www.mops.wroclaw.pl

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6 Sekretariat: tel. 71 78 22 300. sekretariat@mops.wroclaw.pl www.mops.wroclaw.pl 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6 Sekretariat: tel. 71 78 22 300 sekretariat@mops.wroclaw.pl www.mops.wroclaw.pl DYREKTOR Anna Józefiak-Materna ZASTĘPCA DYREKTORA DS. POMOCY SPOŁECZNEJ Elżbieta Olber ZASTĘPCA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) Zaawansowanie Projektu i zakooczenie kontraktu B1-1 Wrocław, 04 lipca 2014r. PROJEKT OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków

Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wpisy w operacie ewidencji gruntów i budynków dotyczące danych z rejestru TERYT Opracowała: Agnieszka Frydzińska starszy specjalista

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI L.p. Nr projektu Lokalizacja projektu Nazwa projektu 1 6 amfiteatr na boisku SP 113 i GIM.43 Siłownia na powietrzu 2 7 Boguszowska, AM-24 chodnik przy ul. Boguszowskiej (odcinek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, województwo dolnośląskie, Polska pwr

Wrocław, województwo dolnośląskie, Polska pwr Wrocław, województwo dolnośląskie, Polska pwr Józefa Marii Publiczne Gimnazjum Hoene-Wrońskiego Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego Żłobek nr 9 Budownictwa Lądowego i Wodnego Konstrukcji Metalowych Stacja

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ EURO W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA ROK 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ EURO W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA ROK 2018 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ NA ROK 2018 Lp. Przedmiot Rodzaj (dostawy, usługi, udzielenia realizację 1. Polana integracyjna na GĄDOWIE

Bardziej szczegółowo

WROC AWIA INFORMATOR NICA PRACZE GAJ POPOWICE KOWALE WOJNÓW WIELKI LIPA PSIE POLE BOREK ZALESIE HUBY ZACISZE GAJOWICE OSOBOWICE NOWY ZAWIDAWIE

WROC AWIA INFORMATOR NICA PRACZE GAJ POPOWICE KOWALE WOJNÓW WIELKI LIPA PSIE POLE BOREK ZALESIE HUBY ZACISZE GAJOWICE OSOBOWICE NOWY ZAWIDAWIE NR 17 2016 INFORMATOR WROC AWIA NICA PRACZE NOWY DWÓR JERZMANOW O MUCHOBÓR STRACHOWICE GAJOWICE OSINIEC OSOBOWICE MUCHOBÓR POPOWICE GRABISZYN GRABISZYNEK WIELKI OPORÓW KLECINA WIDAWA LIPA PIOTRKOWSKA POPOWICE

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Elżbieta Szopińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni uprawnienia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA Podczas trwania 33.PKO Wrocław Maratonu w dniu 13 września 2015 roku we Wrocławiu przewiduje się następujące zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej, które zostaną wprowadzone po godzinie 8:00: KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2014 r.

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2014 r. URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ TRANSPORTU INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2014 r. W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/276/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/276/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XV/276/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie konsultacji dotyczących wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 Na podstawie art. 5a ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu istniejącego obsługi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WROF) oraz gminy Strzelin przewozami kolejowymi Wrocław 2014

Analiza stanu istniejącego obsługi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WROF) oraz gminy Strzelin przewozami kolejowymi Wrocław 2014 Analiza stanu istniejącego obsługi Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WROF) oraz gminy Strzelin przewozami kolejowymi Wrocław 2014 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed

Bardziej szczegółowo

Wykaz przystanków wyposażonych w wiaty przystankowe - zadanie nr 2 - rejon WSCHODNI

Wykaz przystanków wyposażonych w wiaty przystankowe - zadanie nr 2 - rejon WSCHODNI Wykaz przystanków wyposażonych w wiaty przystankowe - zadanie nr 2 - rejon WSCHODNI L.p. Kod Ulica Miejsce Kierunek 1 20201 Pl. Wróblewskiego Traugutta Pułaskiego T Ew mod 5 S ZDiUM 1 2 20202 Pl. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

P R O B L E M Y SPOŁECZNE

P R O B L E M Y SPOŁECZNE P R O B L E M Y SPOŁECZNE W P R Z ESTRZENI MIASTA Raport z badań socjologicznych nad wrocławskimi gospodarstwami domowymi Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych Mateusz Błaszczyk, Stanisław W. Kłopot

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3B DO UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3B DO UMOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ WROCŁAW - ZADANIE II ZAŁĄCZNIK NR 3B DO UMOWY L.p. KOD Nazwa Ulica Miejsce Kierunek 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 1 20200 Pl. Wróblewskiego Traugutta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ WROCŁAW - ZADANIE II

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ WROCŁAW - ZADANIE II ZAŁĄCZNIK NR 3B DO UMOWY WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ GMINĘ WROCŁAW - ZADANIE II L.p. KOD Nazwa Ulica Miejsce Kierunek Typ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 1 20200 Pl. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2012 r.

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2012 r. URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ TRANSPORTU INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2012 r. W związku ze wzmoŝonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTEPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU

KONCEPCJA ZASTEPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 55-003 Chrząstawa Mała ul. Świerkowa 3 Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr TXU/EEDT/162/147/2017 KONCEPCJA ZASTEPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU ZADANIE: - Wymiana skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2013 r.

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2013 r. URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ TRANSPORTU INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2013 r. W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

KOMUNIKACJA ZBIOROWA KOMUNIKACJA ZBIOROWA Podczas trwania 32.Wrocław Maratonu przewiduje się następujące rozwiązania w organizacji komunikacji zbiorowej. Wdrożenie zmian nastąpi w dniu 14 września 2014 roku o godzinie 8:00.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2011-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr /. /11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia.. 2011 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2011-2013 Wrocław 2011 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 4 II. Słownik

Bardziej szczegółowo

Pasażerski transport kolejowy oraz jego powiązania z wybranymi rodzajami transportu pasażerskiego w ujęciu wewnątrzmiejskim we Wrocławiu

Pasażerski transport kolejowy oraz jego powiązania z wybranymi rodzajami transportu pasażerskiego w ujęciu wewnątrzmiejskim we Wrocławiu Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia... vol. P. Brezdeń, R. Szmytkie (red.) Sławomir Książek, Michał Suszczewicz Uniwersytet Wrocławski Pasażerski transport kolejowy oraz jego powiązania z wybranymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2015 r.

INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2015 r. URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ TRANSPORTU INFORMACJA o organizacji komunikacji zbiorowej w okresie Wszystkich Świętych w 2015 r. W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja obsługi publicznym transportem zbiorowym osiedla Ołbin i Kleczków

Koncepcja obsługi publicznym transportem zbiorowym osiedla Ołbin i Kleczków Koncepcja obsługi publicznym transportem zbiorowym osiedla Ołbin i Kleczków Spis treści 1.1. Lokalizacja osiedla i podstawowe dane... 3 1.2. Otaczający układ sieci komunikacji zbiorowej i węzły przesiadkowe...

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS ULIC

ALFABETYCZNY SPIS ULIC ALFABETYCZNY SPIS ULIC MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG OSIEDLI (OBRĘBÓW) I DELEGATUR (d. DZIELNIC) W KOCI, A W MARZEC 1996 ALFABETYCZNY SPIS ULIC MIASTA WROCŁAWIA WEDŁUG OSIEDLI (OBRĘBÓW) I DELEGATUR (1 DZIELNIC)

Bardziej szczegółowo

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A

B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A B Ó G H O N O R O J C Z Y Z N A W I A R A O J C Z Y Z N A T R A D Y C J A S Z L A C H E T N O Ś Ć W O L N O Ś Ć SEJM WALNY s k o n f e d e r o w a n y K O N F E D E R A C J Ą G E N E R A L N Ą N I E P

Bardziej szczegółowo

Komunikacja indywidualna w rejonie Wielkiej Wyspy:

Komunikacja indywidualna w rejonie Wielkiej Wyspy: Komunikacja indywidualna w rejonie Wielkiej Wyspy: Zamknięcie ulic na trasie biegu dla ruchu kołowego nastąpi na 45 minut przed biegaczami. Otwarcie ulic dla ruchu kołowego nastąpi bezpośrednio po przebiegnięciu

Bardziej szczegółowo

przy zastosowaniu zintegrowanych metod zwalczania komarów. Przedmiot zamówienia jest podzielony na pięć

przy zastosowaniu zintegrowanych metod zwalczania komarów. Przedmiot zamówienia jest podzielony na pięć Wrocław: Realizacja Wrocławskiego Programu Kontroli Komarów w 2011 roku przy zastosowaniu zintegrowanych metod, znak postępowania: ZP/PN/29/2011/WSR Numer ogłoszenia: 79511-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM PEREGRYNACJI

KALENDARIUM PEREGRYNACJI KALENDARIUM PEREGRYNACJI WIELKOPIĄTKOWEGO KRZYŻA Bł. JANA PAWŁA II W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ ROK WIARY 2013 WITAJ, KRZYŻU, NADZIEJO NASZA JEDYNA Lp. 0 PRZYBYCIA 13.02.2013 POPIELEC 1 14.02.2013 2 15.02.2013

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE WROCŁAWIA ORAZ GMIN PODWROCŁAWSKICH

ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE WROCŁAWIA ORAZ GMIN PODWROCŁAWSKICH ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE WROCŁAWIA ORAZ GMIN PODWROCŁAWSKICH W LATACH 2004 2008 Katarzyna Puterko Kraków, czerwiec 2009 ANALIZA RYNKU DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE WROCŁAWIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PLAN ZABEZPIECZENIA TRASY Część II Komunikacja Zbiorowa

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PLAN ZABEZPIECZENIA TRASY Część II Komunikacja Zbiorowa PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PLAN ZABEZPIECZENIA TRASY Część II Komunikacja Zbiorowa 2 NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON 14 CZERWIEC 2014r. - godzina 21 00-24 00 1. Podstawa opracowania a. Zlecenie organizatora

Bardziej szczegółowo

Kataster nieruchomości GP semestr 3

Kataster nieruchomości GP semestr 3 Kataster nieruchomości GP semestr 3 Program ćwiczeń: 1. Analiza zgodności treści mapy ewidencyjnej wybranego obrębu z wymogami rozporządzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ZBIOROWA

KOMUNIKACJA ZBIOROWA KOMUNIKACJA ZBIOROWA Podczas trwania 33. PKO Wrocław Maratonu przewiduje się następujące rozwiązania w organizacji komunikacji zbiorowej. Wdrożenie zmian nastąpi w dniu 13 września 2015 roku o godzinie

Bardziej szczegółowo

OPIS TRASY T4 BRĄZOWEJ

OPIS TRASY T4 BRĄZOWEJ OPIS TRASY T4 BRĄZOWEJ Poniższy opis to wskazówki przebiegu wybranej przez Państwa trasy. Dzięki niemu, w ramach każdego wyodrębnionego odcinka, dysponują Państwo szczegółowymi informacjami, dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

3. Funkcjonowanie głównych obiektów hydrotechnicznych

3. Funkcjonowanie głównych obiektów hydrotechnicznych SCENARIUSZ V 1. Dane podstawowe wodowskaz Trestno (114,52 m. n.p.m.) H = 640-660cm Q = 2109-2337 m³ /s p = 1-0.5 % Przepływ obserwowany maj 2010r. (Ha = 450cm) Maksymalny przepływ jaki moŝe być przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA

KOMUNIKACJA TRAMWAJOWA Podczas trwania III PKO Nocnego Półmaratonu w dniu 20 czerwca 2015 roku we Wrocławiu przewiduje się następujące zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej, które zostaną wprowadzone po godzinie 19:45:

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność turystyczna wiejskich osiedli Wrocławia

Atrakcyjność turystyczna wiejskich osiedli Wrocławia 297 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 1(33)/2013 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atrakcyjność turystyczna wiejskich osiedli Wrocławia Streszczenie. W artykule przedstawiono próbę

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ WROCŁAW CENY TRANSAKCYJNE, PERSPEKTYWY

WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ WROCŁAW CENY TRANSAKCYJNE, PERSPEKTYWY WTÓRNY RYNEK MIESZKAŃ WROCŁAW 2005 2008 CENY TRANSAKCYJNE, PERSPEKTYWY Analizą objęte zostały wszystkie transakcje sprzedaży mieszkań hipotecznych w obrocie wtórnym na terenie Wrocławia. Transakcje mieszkaniami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2014 r. Poz. 144 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2014 r. Poz. 144 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2014 r. Poz. 144 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.24.2017.ES2, dnia 23 stycznia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (druk nr 1171

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD OBSŁUGI JEDNOSTEK MIEJSKICH INFORMATOR DLA SAMORZĄDÓW OSIEDLI WROCŁAWIA

ZARZĄD OBSŁUGI JEDNOSTEK MIEJSKICH INFORMATOR DLA SAMORZĄDÓW OSIEDLI WROCŁAWIA ZARZĄD Osiedla Oświata Projekty Nr 16 (V) marzec 2016 r. INFORMATOR DLA SAMORZĄDÓW OSIEDLI WROCŁAWIA Bieńkowice, Biskupin-Dąbie-Sępolno-Bartoszowice, Borek, Brochów, Gaj, Gajowice, Gądów-Popowice Płd.,

Bardziej szczegółowo

www.reklamawwindach.pl

www.reklamawwindach.pl www.reklamawwindach.pl Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Sosnowiec, Stargard Szczeciński, Gorzów Wielkopolski, Pabianice, Włocławek, Zielona Góra, Lubin, Bełchatów, Bytom, Opole, Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo