Instrukcja obsługi. Nawigacja GPS Sygic. v3 (tel kom.) 2011 Sygic, a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Nawigacja GPS Sygic. v3 (tel kom.) 2011 Sygic, a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Nawigacja GPS Sygic v3 (tel kom.) 2011 Sygic, a.s. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 I. Pierwsze kroki... 2 Wprowadzanie adresu... 4 Nawigacja krok po kroku... 9 Akwizycja pozycji GPS II. Planowanie trasy Menu akcji Nawigacja do punktu docelowego Nawigacja do kontaktu Nawigacja do domu Nawigacja do niedawno używanych miejsc docelowych Nawigacja do ulubionych miejsc docelowych III. Zmiana trasy Podsumowanie trasy Opcje trasy Modyfikowanie trasy Tryb przeglądania mapy Unikaj płatnych dróg, autostrad i promów IV. Funkcje online Połączenie Powiadomienia o ruchu drogowym Zgłaszanie fotoradarów i wypadków Informacje pogodowe V. Społeczność Przyjaciele Wysyłanie wiadomości Udostępnianie położenia za pomocą wiadomości SMS VI. Przewodniki po miastach i księga podróży Przewodniki po miastach Księga podróży VII. Ustawienia Oświadczenie... 44

3 I. Pierwsze kroki W Trybie nawigacyjnym (A) program śledzi położenie użytkownika, aby wyświetlić trasę i mapę wokół niego. Aby obejrzeć inne miejsca, przeciągnij mapę przez przesunięcie palca. Program przełączy się na Tryb przeglądania mapy (B). Aby wybrać miejsca docelowe, przejrzeć informacje o trasie lub zmienić ustawienia, należy wybrać Menu (C). A B C Symbole oraz określają funkcje dostępne w następujących urządzeniach: Urządzenia z funkcjami telefonu. Urządzenia typu smartphone oraz urządzenia z połączeniem internetowym. 2

4 1 Menu Wejdź do Menu dotykając strzałki po prawej stronie paska informacyjnego. Można przewijać strony menu przesuwając palec przez ekran w urządzeniach typu smartphone lub korzystając z paska przewijania po prawej stronie w urządzeniach nawigacyjnych. 2 Tryb przeglądania mapy Przeciągnij mapę przez przesunięcie palca, aby wejść do Trybu przeglądania mapy (B). 3 Wstecz Powrót do poprzedniego ekranu. 4 Celownik Dotknij Celownika, aby skorzystać z dodatkowych akcji dotyczących położenia wewnątrz. Dalsze informacje są dostępne w rozdziale Menu akcji. 5 Powiększenie Dotknij przycisku (+), aby powiększyć i uzyskać bardziej szczegółowy obraz, a przycisku (-), aby pomniejszyć. Na niektórych urządzeniach można również skorzystać z funkcji powiększenia za pomocą multidotyku. 6 Widok 2D/3D Przełącz się pomiędzy widokiem 2D a 3D, dotykając siatki pomiędzy symbolami + i po prawej stronie ekranu nawigacyjnego. 7 Kompas Skorzystaj z kompasu na dole ekranu, aby obrócić widok i zmienić jego kierunek. Dotknij kompasu, aby przywrócić mapę, w której północ znajduje się u góry ekranu. 3

5 Wprowadzanie adresu Aby wprowadzić cel podróży przez wprowadzenie jego adresu, należy wybrać kolejno Menu > Nawiguj do > Adres lub POI Wtedy można skorzystać z opcji Wybierz miasto/ Kod pocztowy lub bezpośrednio z opcji Wybierz ulicę. Wystarczy wprowadzić kilka pierwszych liter nazwy miasta/ulicy, aby wyświetlić listę podobnych nazw. Sygic obsługuje wprowadzanie adresu zaczynając od nazwy miasta lub ulicy. Wyszukiwanie adresu zaczynając od miasta 1.Wybierz najpierw miasto 2. Wybierz ulicę 4

6 Wyszukiwanie adresu zaczynając od ulicy 2. Miasto zmieni się automatycznie 1. Wybierz najpierw ulicę Z lewej strony listy nazw miast/ulic widnieją objaśniające ikony: Miasto Stolica Centrum miasta Ulica Skrzyżowanie Środek ulicy Należy wybrać z listy żądaną miejscowość/ ulicę. Dotknij Punkty zainteresowania POI, aby wyświetlić listę wszystkich POI w pobliżu wybranego adresu. 5

7 Dotknij przycisku Gotowe. Pojawi się Menu akcji z następującymi opcjami: Podjedź do, Przejdź tutaj, Jedź przez, Pokaż na mapie, Dodaj do ulubionych, Udostępnij lokalizację. Dalsze informacje o Menu akcji są dostępne w rozdziale Menu akcji. 6

8 Aby wybrać zupełnie inny adres, dotknij przycisku Wstecz. Jeżeli moduł GPS będzie w stanie ustalić bieżące położenie, nastąpi natychmiastowe wyliczenie trasy od bieżącego położenia. Jeżeli nie można ustalić bieżącego położenia, należy wybrać jedną z następujących opcji: Zaczekaj na prawidłową pozycję (zalecane) Trasa zostanie wyliczona od bieżącego położenia bezpośrednio po wykryciu dostępnego sygnału GPS (patrz: rozdział Akwizycja pozycji GPS). Ostatnia poprawna pozycja Trasa zostanie wyliczona od ostatniej znanej pozycji (czyli od miejsca, w którym utracono sygnał GPS). Wybierz z mapy Za pomocą tej opcji można wybrać dowolny punkt początkowy wyliczania trasy. Po wyliczeniu trasy, całkowita trasa zostanie wyświetlona na mapie. Dotknij Opcje, aby uzyskać dostęp do podsumowania trasy. W podsumowaniu trasy można skorzystać z opcji: 7

9 Anuluj trasę Dostęp do Opcje trasy Unikaj dróg płatnych, Unikaj autostrad, Unikaj promów; Unikaj obszarów z dodatkowymi opłatami, Unikaj nieutwardzonych dróg, Unikaj obszarów o ograniczonym dostępie, Zarządzanie wydarzeniami drogowymi na trasie (Dostępność usługi powiadomień o ruchu drogowym zależy od konfiguracji produktu.) Dodaj punkt orientacyjny Wyświetlenie listy Ważne miejsca Pokaż wszystkie instrukcje Optymalizuj trasę Dostęp do Zapisane trasy Aby zaakceptować trasę i uaktywnić nawigację typu krok po kroku, należy dotknąć przycisku Gotowe. Aby powrócić do zaplanowanej trasy, należy wybrać Menu > Trasa. 8

10 Nawigacja krok po kroku Na ekranie nawigacyjnym pojawi się mapa z otaczającym obszarem i wyliczoną trasą podświetloną kolorem niebieskim. W momencie zbliżenia się do skrzyżowania wyświetlane są następne wskazówki dotyczące wyboru właściwej drogi. Oprócz wskazówek "krok po kroku", ekran nawigacyjny wyświetla również inne przydatne informacje: 9 1 Następny manewr 2 Odległość do następnego miejsca zmiany kierunku jazdy 3 Nazwa aktualnej ulicy 4 Szacowany czas dotarcia do miejsca docelowego 5 Bieżąca prędkość 6 Asystent zmiany pasów 7 Odległość od miejsca docelowego 8 Ruch 9 Ruch

11 10 Następna droga, w którą należy skręcić 11 Powiększenie/ pomniejszenie mapy 12 Aktualne ograniczenie prędkości Akwizycja pozycji GPS Jeśli nie ma sygnału GPS, wskaźnik sygnału GPS po prawej stronie ekranu będzie zawierał pusty pasek. Taka sytuacja może wystąpić w następujących warunkach: Samochód znajduje się w tunelu lub w miejscu, gdzie sygnał z satelit GPS jest blokowany przez budynki, drzewa, przewody trakcji elektrycznej lub inne przedmioty. Nieprawidłowe ustawienia produktu lub systemu. Można sprawdzić i skonfigurować ustawienia GPS w: Menu > Ustawienia > Ustawienia GPS oraz Menu > Ustawienia > Zarządzanie baterią 10

12 Menu akcji II. Planowanie trasy Menu akcji to ostatni krok w procesie wyboru lokalizacji w aplikacji Sygic. Różne rodzaje menu akcji są dostępne po: - Naciśnięciu czerwonego Celownika w Trybie przeglądania mapy - Wybraniu opcji z menu Nawiguj do - Wybraniu kontaktu lub Przyjaciela z menu Społeczność użytkowników > Przyjaciele Podjedź do Ustaw wybraną lokalizację jako cel podróży i oblicz trasę do nawigacji samochodowej. Przejdź tutaj Ustaw wybraną lokalizację jako cel podróży w Trybie pieszym i oblicz trasę pieszą. Jedź przez Wprowadź znacznik do istniejącej trasy. Więcej akcji Pokaż na mapie Niedostępne w Trybie przeglądania mapy. Dodaj do ulubionych Dodaj wybraną lokalizację do listy ulubionych miejsc docelowych. Udostępnij lokalizację Wyślij wiadomość z położeniem za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub Facebooka. 11

13 Dodaj POI Dodaj wybraną lokalizację do bazy danych POI. Działania związane z Kontaktami / Przyjaciółmi Zadzwoń do przyjaciela Wybierz numer kontaktu. Wyślij SMS Wyślij wiadomość SMS do wybranego kontaktu. Wyślij wiadomość Wyślij wiadomość za pomocą sieci Przyjaciół. Usuń tego przyjaciela Wybrany przyjaciel nie zostanie poinformowany o jego usunięciu. Przypisz nowe położenie Ustaw położenie GPS związane z kontaktem/przyjacielem. Profil Wyświetl profil przyjaciela z sieci. 12

14 Nawigacja do punktu docelowego Oprócz sieci dróg w aplikacji zapisano również szczegółowe informacje dotyczące tysięcy punktów docelowych (POI) takich, jak stacje benzynowe, restauracje, hotele, atrakcje turystyczne oraz inne. Aby ustawić punkt POI jako miejsce docelowe, można skorzystać z wielu opcji: Menu > Nawiguj do > Adres lub POI wyszuka punkt POI znajdujący się najbliżej wybranego adresu. - Menu > Znajdź > Pobliskie punkty POI wyświetli listę punktów POI w pobliżu obecnego położenia (lub ostatniego ważnego). - Wybór pozycji w Trybie przeglądania mapy a później wybór opcji Pobliskie punkty POI z Menu akcji 13

15 Wyszukiwanie punktu POI po nazwie Podczas procesu wyszukiwania można w każdym momencie zacząć wpisywać nazwę punktu POI (dotknij, aby wyświetlić klawiaturę), aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Wyszukiwanie punktu POI po kategorii Można przełączyć się pomiędzy widokiem Lista (wyświetla wąską listę POI) oraz widokiem Grupy (wyświetla kategorie punktów POI oraz podkategorie). Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, dotknij ikony u dołu ekranu i wprowadź nazwę szukanego punktu POI. Można również wprowadzać nazwy częściowe. Po zakończeniu wyświetli się Menu akcji. Dalsze informacje są dostępne w rozdziale Menu akcji. Grupy POI Lista POI Wyszukiwanie POI po nazwie 14

16 Nawigacja do kontaktu Aby wytyczyć trasę do przyjaciela lub partnera biznesowego, wystarczy wybrać odpowiednią nazwę bezpośrednio z listy kontaktów. Wybierz opcję Menu > Społeczność użytkowników > Przyjaciele Na liście należy przewinąć do żądanego kontaktu lub dotknąć ikony szkła powiększającego i wprowadzić nazwę. Można również wprowadzać nazwy częściowe. Dotknij nazwy Kontaktu. Wyświetli się wtedy menu akcji. Aby ustawić adres przyporządkowany kontaktowi jako cel podróży, należy dotknąć przycisku Podjedź do, Przejdź tutaj lub Jedź przez. Dalsze informacje są dostępne w rozdziale Menu akcji. UWAGA: Aby ustawić miejsce docelowe z listy kontaktów, wybrany kontakt musi być połączony z pełnym adresem. Nawigacja do domu Aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji, trzeba najpierw ustawić lokalizację domową, wybierając: Menu > Nawiguj do > Dom 15

17 Po zapisaniu adresu domowego można rozpocząć nawigację do domu z tego samego okna dialogowego. Jeśli chcesz zmienić adres domowy dotknij przycisku Ustaw. 16

18 Nawigacja do niedawno używanych miejsc docelowych W aplikacji Sygic Mobile Maps przechowywana jest historia ostatnio używanych miejsc docelowych, dzięki czemu można łatwo powrócić do wcześniej ustawionej lokalizacji. Przy wprowadzaniu adresu za pomocą opcji Menu > Nawiguj do >,Adres lub POI wybierany jest ostatni wprowadzony adres. Jeśli zostanie wybrane Miasto lub Ulica, pojawia się lista poprzednich wyborów. Są one oznaczone ikoną Można przejść bezpośrednio do listy ostatnio używanych miejsc docelowych przez wybranie opcji Menu > Nawiguj do > Historia po czym można rozpocząć nawigację przez wybranie wcześniejszego miejsca docelowego z wyświetlonej listy. 17

19 Dotknij pozycji i wybierz akcję. 18

20 Nawigacja do ulubionych miejsc docelowych Aby wyświetlić listę ulubionych miejsc docelowych, należy wybrać opcję Menu > Nawiguj do > Ulubione Można rozpocząć nawigację przez wybranie ulubionego miejsca docelowego z wyświetlonej listy. Ulubione miejsce docelowe należy wybrać przez dotknięcie go, a następnie wybranie kolejnej opcji z Menu akcji. Definiowanie nowego ulubionego miejsca docelowego Aby dodać nową pozycję do listy ulubionych miejsc docelowych, dotknij Dodaj, a następnie ustaw adres wybierając jedną z następujących opcji: - Bieżąca pozycja, - Wybierz z mapy lub - Wprowadź adres. 19

21 Podsumowanie trasy III. Zmiana trasy Za pomocą poleceń menu Trasa można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji dotyczących wyliczonej trasy. Wybierz Menu > Trasa, aby wykonać następujące czynności: 1. Anuluj trasę 2. Dostęp do Opcje trasy (zobacz stronę 23) 3. Unikaj dróg płatnych, Unikaj autostrad, Unikaj promów; Unikaj obszarów z dodatkowymi opłatami, Unikaj nieutwardzonych dróg, Unikaj obszarów o ograniczonym dostępie, 4. Zarządzanie wydarzeniami drogowymi na trasie (Dostępność usługi powiadomień o ruchu drogowym zależy od konfiguracji produktu.) 5. Dodaj punkt orientacyjny 6. Lista Ważne miejsca takie jak znaczniki, skrzyżowania i miasta niedaleko trasy. 7. Pokaż wszystkie instrukcje 8. Optymalizuj trasę 9. Dostęp do Zapisane trasy 20

22 W części Ważne miejsca wyświetlana jest lista ważnych skrzyżowań i miejsc wzdłuż trasy. 21

23 Aby wyświetlić szczegółową listę wszystkich skrzyżowań i wskazówek na trasie, należy wybrać opcję Pokaż wszystkie instrukcje. Dotknij wybranej pozycji na liście, aby wyświetlić skrzyżowanie na mapie. 22

24 Opcje trasy Aby wyświetlić całą trasę na mapie, należy wybrać opcję Opcje trasy > Pokaż na mapie. Aby wyświetlić wyliczoną trasę w trybie symulacji przejazdu, należy wybrać opcję Opcje trasy >Zaprezentuj. Aby wyświetlić szczegółową prognozę pogody na siedem dni, należy wybrać opcję Opcje trasy > Prognoza pogody Aby zapisać trasę, należy wybrać opcję Opcje trasy >Zapisz trasę. 23

25 Modyfikowanie trasy Aby podróżować przez określone miejsce, należy wybrać jedną z następujących opcji: - wybrać opcję Jedź przez w Menu akcji. (Dalsze informacje są dostępne w rozdziale Menu akcji.) - dotknąć Dodaj punkt orientacyjny w Podsumowaniu trasy i ustawić adres, wybierając jedną z następujących opcji: o Bieżąca pozycja, o Wybierz z mapy, o lub Wprowadź adres Aby zoptymalizować trasę z wieloma znacznikami, należy wybrać Optymalizuj trasę. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaplanowana trasa zawiera więcej niż dwa znaczniki. Trasa przed optymalizacją Zoptymalizowana trasa Trasa 24 przed

26 Można modyfikować te części trasy, które wymieniono jako Ważne miejsca. Dotknij wybranej pozycji. Pojawi się wtedy jedno z następujących menu: Pokaż na mapie Usuń punkt orientacyjny Unika Unika części trasy ze szczególnymi cechami takimi, jak drogi płatne, autostrady, promy, tereny specjalne, nieutwardzone drogi lub obszary o ograniczonym dostępie. Zarządzanie opcją Zdarzenia drogowe Zmień punkt orientacyjnydodaj punkt orientacyjny Przesuń do góry Przesuń w dół Zmień punkt początkowy (Ta opcja jest tylko dostępna, gdy wybrana pozycja jest punktem początkowym.) Zmień punkt końcowy (Ta opcja jest tylko dostępna, gdy wybrana pozycja jest punktem końcowym.) Znajdź parking w pobliżu (Ta opcja jest tylko dostępna, gdy wybrana pozycja jest punktem końcowym.) Prognoza pogody (Ta opcja jest tylko dostępna, gdy wybrana pozycja jest punktem końcowym.) 25

27 26

28 Tryb przeglądania mapy Przy przeciąganiu mapy pojawi się czerwony celownika wyświetli się Menu akcji. Celownik. Po dotknięciu Dostępne akcje dla wybranej lokalizacji: Podjedź do, Przejdź tutaj, Jedź przez 1, Dodaj do ulubionych, Udostępnij lokalizację, Dodaj POI. Dalsze informacje o dostępnych akcjach znajdują się w rozdziale Menu akcji. Uwaga: Menu akcji pojawi się tylko wtedy, gdy powiększoną część mapy obejmuje licencja na produkt. 1 Ta opcja pojawia się jedynie wtedy, gdy już zaplanowano trasę. 27

29 Unikaj płatnych dróg, autostrad i promów Aby skorzystać z opcji Unikaj dróg płatnych, Unikaj autostrad, Unikaj promów, Unikaj obszarów z dodatkowymi opłatami, Unikaj nieutwardzonych dróg lub Unikaj obszarów o ograniczonym dostępie, dotknij ikony wyświetlanej w podsumowaniu trasy. Jeśli dodano znaczniki na trasie, można unikać poszczególnych miejsc w każdej części trasy oddzielnie. Aby zupełnie anulować wyliczoną trasę i użyć systemu nawigacyjnego wyłącznie jako metody wskazywania bieżącego położenia, należy wybrać element Menu > Info > Trasa > Anuluj trasę 28

30 IV. Funkcje online Cały rozdział Funkcje online dotyczy tylko urządzeń typu smartphone oraz urządzeń z połączeniem internetowym. Połączenie Aby móc korzystać z usług online (np. informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz powiadomień o fotoradarach) niezbędne jest podłączenie urządzenia do internetu. Wybierz opcję Menu > Ustawienia > Połączenie Włącz opcję Połączenie, aby wejść do internetu. Aby łączyć się automatycznie, należy włączyć opcję Zaloguj automatycznie. 29

31 UWAGA: Koszt transferu danych zależy od taryfy operatora sieci komórkowej. Przed rozpoczęciem korzystania z usług online dopilnuj sprawdzenia tych kosztów. Koszty są znacznie wyższe w przypadku połączeń roamingowych za granicą. Powiadomienia o ruchu drogowym Dostępność usługi powiadomień o ruchu drogowym zależy od konfiguracji produktu. Należy odwiedzić witrynę aby uzyskać dalsze informacje dotyczące dostępności i ceny usługi powiadomień o ruchu drogowym w danym regionie. Aby wyświetlić dalsze informacje, łącznie z preferencjami roamingu, należy wybrać Menu > Ustawienia > Połączenie Aby w czasie rzeczywistym wyświetlać powiadomienia o wypadkach drogowych wzdłuż wyliczonej trasy, należy wybrać opcję Menu > Trasa > Informacje o ruchu Na ekranie pojawią się informacje o wypadkach uszeregowane w kolejności odległości od bieżącego położenia. Można wybrać wypadki, których chce się uniknąć. 30

32 Aby wybrać wszystkie wymienione wypadki, należy dotknąć przycisku Unikaj wszystkich. Aby wybrać poszczególne wypadki, należy najpierw dotknąć wypadku. Aby wyświetlić jego zasięg na mapie, należy dotknąć Pokaż na mapie, aby go uniknąć, należy dotknąć Unikaj. Wypadki wybrane do uniknięcia zostają oznaczone czarnym kołem. Zgłaszanie fotoradarów i wypadków W razie zauważenia fotoradaru lub wypadku drogowego na trasie, należy dotknąć dolnego paska ekranu nawigacyjnego. 31

33 Wybierz opcję z menu. Aby zmienić sposób odbierania zgłoszonych informacji o fotoradarach i wypadkach, należy wybrać opcję Menu > Ustawienia >Powiadomienia i dźwięki> Fotoradary Dołącz do prężnej społeczności portalu Policetraps.com, gdzie wielu użytkowników stara się jeszcze bardziej poprawić dostępną bazę danych. Więcej informacji pod adresem 32

34 Informacje pogodowe Aby sprawdzić informacje pogodowe dla konkretnego obszaru, należy wybrać element Menu > Info > Automatyczne aktualizacje pogody Aby przełączyć się z C na F, należy wybrać: Menu > Ustawienia > Regionalne 33

35 V. Społeczność Cały rozdział Społeczność dotyczy tylko urządzeń typu smartphone oraz urządzeń z połączeniem internetowym. Przyjaciele Aby dodać przyjaciół, należy wybrać Menu > Społeczność użytkowników > Przyjaciele Następnie należy wybrać opcję Dodaj. Aby wyszukać przyjaciół we wciąż rozwijającej się społeczności Sygic, należy dotknąć Wyszukiwanie w Sygic i wpisać imię. Wyświetli się lista możliwych wyników. Należy wtedy dotknąć wybranego imienia, a potem dotknąć Dodaj, aby napisać wiadomość z zaproszeniem. Dotknij Wyślij zaproszenie , aby zaprosić przyjaciela za pomocą wiadomości . Aby dodać przyjaciół z Facebooka, należy dotknąć Dopasuj przyjaciół portalu Facebook. Zaproszenie wysłane przez przyjaciela będzie wyświetlane w Menu > Społeczność użytkowników > Zdarzenia 34

36 Dotknij wydarzenia, aby zaakceptować lub odrzucić zaproszenie. Udostępniaj swoją lokalizację i status Aby ustawić status i udostępnić go znajomym, należy wybrać Menu > Społeczność użytkowników > Mój stan Dotknij Stan i wybierz jedną z opcji. Dotknij Komunikat o stanie, aby poinformować swoich przyjaciół jak się czujesz. Aby edytować dane w profilu lub je dodawać, należy dotknąć Mój profil. 35

37 Aby zmienić ustawienia udostępniania Lokalizacji, Statusu i Komunikatu o stanie w portalach Twitter i Facebook należy dotknąć Udostępnij. Wysyłanie wiadomości Aby wysłać, przeglądać lub usunąć wiadomość, należy wybrać Menu > Społeczność użytkowników > Komunikaty Na ekranie wyświetlą się najnowsze wiadomości pogrupowane według nadawcy. Aby wyświetlić wszystkie wiadomości od jednej osoby dotknij jej imienia. Można wybrać opcję Odpowiedz, aby odpowiedzieć na wiadomość albo opcję Usuń, aby usunąć wiadomość dotykając jej. Aby usunąć wszystkie wiadomości od danego nadawcy, należy dotknąć Usuń wszystkie: Udostępnianie położenia za pomocą wiadomości SMS Ta funkcja nie jest dostępna dla urządzeń iphone, Android i Maemo. Za pomocą aplikacji Sygic można udostępniać bieżące położenie oraz wszystkie inne lokalizacje za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS. Aby wysłać obecne położenie do swoich kontaktów lub otrzymać ich położenie, należy wybrać lokalizację w ten sam sposób jak przy ustawianiu miejsca docelowego w rozdziale II. Planowanie trasy lub wybrać punkt na mapie za pomocą celownika. Z menu akcji należy wybrać Udostępnij lokalizację. 36

38 VI. Przewodniki po miastach i księga podróży Przewodniki po miastach Aby dowiedzieć się więcej o ważnych miastach, należy wybrać Menu > Znajdź > Przewodniki po miastach Jeśli istnieje dostępny przewodnik po mieście, w którym przebywasz, zostanie on automatycznie wybrany. Jeśli przewodnik po mieście, w którym się znajdujesz, nie jest dostępny, zostanie wyświetlona lista stanów/prowincji lub miast w zależności od rodzaju posiadanego produktu. Wybierz stan/prowincję, aby zobaczyć listę dostępnych miast. Skorzystaj z funkcji wyszukiwania, szkła powiększającego na dole strony, aby wyszukać konkretną nazwę. 37

39 Księga podróży Aby wyświetlić statystyki przejechanych tras i profile wysokości, należy wybrać Menu > Info > Księga podróży Dotknij wybranego dziennika, aby wyświetlić ogólne statystyki Przewiń w dół, aby wyświetlić więcej akcji. 38

40 Dotknij Wykresy i przeciągnij niebieski marker, aby wyświetlić dzienniki dotyczące wysokości, odległości, czasu, prędkości i przyspieszenia. Aby wyświetlić dziennik na mapie, dotknij Pokaż na mapie. Aby dodać dziennik do ulubionych, dotknij Dodaj do Ulubionych. 39

41 VII. Ustawienia WAŻNE: Elementy menu oznaczone symbolem * nie są dostępne w przypadku wszystkich urządzeń. Aby zmienić ustawienia fabryczne, należy wybrać Menu > Ustawienia. Powiadomienia i dźwięki Włącz dźwięki lub Wyłącz dźwięki Wskazówki głosowe Ustawienia głośności* Ustawienie natężenia dźwięków oddzielnie dla niskiej i wysokiej prędkości jazdy. Zaawansowane Ustaw głośność dźwięków jako procent głośności muzyki, Ustawienie dźwięków powiadomień Fotoradary Ograniczenie prędkości Przejazdy kolejowe Punkty zainteresowania POI Znajomi w sieci Znajomi w sieci Powiadomienie o wiadomości Powiadomienie o ruchu Wyświetlanie mapy Ustawienie kolorów w Dzień / Noc lub wybór automatycznego przełączania się pomiędzy nimi. 40

42 Punkty zainteresowania POI Przecznice miejskie Budynki Punkty charakterystyczne 2D / 3D Zmiana pomiędzy widokiem mapy 2D i 3D Informacje o znakach Asystent zmiany pasów Automatyczne powiększenie Zdjęcia wyświetlanie zdjęć miejsc na mapie. Przyjaciele Informacje o ruchu Połączenie Połącz lub Rozłącz urządzenie z internetem Zmień hasło Utwórz nowe konto Opcje konta Wyczyść dane logowania Zaloguj automatycznie Pytaj przed połączeniem 41 Preferencje planowania Unikaj dróg płatnych Ustawienia dotyczące płatnych dróg: unikaj, nie

43 unikaj lub zawsze pytaj. Preferencje planowania Ustawienie algorytmu tworzenia tras najszybsza, najkrótsza, najbardziej ekonomiczna. Zdarzenia drogowe Te ustawienia pozwolą automatycznie unikać zdarzenia drogowe. Regionalne Komunikaty głosowe język instrukcji głosowych. Wybierz język język interfejsu użytkownika. Układ klawiatury Ustawienie kilometrów/ mil, formatu godziny, temperatury i współrzędnych GPS. Zarządzanie baterią GPS zawsze wł. Wyłącz GPS po X minutach. Ustawienie preferencji oszczędzania energii dla urządzenia Na zasilaniu zewnętrznym oraz Na baterii. Ustawienia GPS Ustawienia wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników. Ręczne ustawianie portu komunikacyjnego GPS. 42

44 Księga podróży Ustawienie okrążeń w Trybie pieszym, włączanych za pomocą stopera, na podstawie dystansu lub automatyczne wykrywanie okrążeń. Dalsze informacje są dostępne w rozdziale Księga podróży. Automatycznie zamknij okno dialogowe Okna dialogowe zostaną automatycznie ukryte po określonym czasie. Informacje Informacje dotyczące wersji, kodu urządzenia oraz dostępnej pamięci aplikacji. Te informacje należy podać podczas rozmowy z działem pomocy technicznej firmy Sygic. Zresetuj ustawienia do domyślnych Przywróć ustawienia fabryczne. 43

45 Oświadczenie Informacje zawarte w tym dokumencie stanowią własność firmy Sygic a.s. i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celu obsługi i rozwiązywania problemów związanych z odpowiednim oprogramowaniem stworzonym przez firmę Sygic a.s. Firma Sygic a.s. zastrzega sobie wszystkie prawa dotyczące zawartych tutaj informacji. Zabrania się powielania, dystrybucji i tłumaczenia tego dokumentu na inne języki w żaden dostępny sposób i w żadnej możliwej postaci, bez pisemnej zgody firmy Sygic a.s. Ten dokument jest dostarczany użytkownikowi w aktualnej postaci. Chociaż podczas przygotowywania tej instrukcji maksymalnie przykładano się do przedstawienia dokładnych informacji i uniknięcia błędów, istnieje możliwość wystąpienia nieścisłości technicznych lub błędów korektorskich, za które firma Sygic a.s. nie bierze odpowiedzialności. W interesie poprawy zawartości tego dokumentu firma Sygic a.s. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i usuwania dowolnej części tego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W celu uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić witrynę Sygic, a.s. Wszystkie prawa zastrzeżone. 44

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI Pierwsze kroki Przy użyciu oprogramowania nawigacyjnego po raz pierwszy, automatycznie uruchomiony zostanie proces wstępnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. O programie

Pierwsze kroki. O programie Pierwsze kroki O programie LarkMap to program do nawigacji z mapą Polski, z intuicyjnym menu które ułatwia korzystanie z systemu i nie rozprasza uwagi użytkownika. Obsługa jest wyjątkowo prosta, a wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 1 Nawigacja Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Stąd do... Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Emapi na WPhone - manual

Emapi na WPhone - manual Emapi na WPhone - manual 1. Instalacja 2. Menu główne 3. Mapa 4. Szukanie 5. Moje punkty 6. Trasowanie 7. Ustawienia 8. O programie 9. Wyłączanie 10. Kontakt www.emapi.pl 2 Instalacja Aby zainstalować

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Alpine Navigation System Oprogramowanie nawigacyjne dla Alpine Navigation System Polski Marzec 2015, wersja 1.0 Spis treści 1 Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.1 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Instrukcja obsługi Nawigacja Dziękujemy za wybór Blaupunkt Navigation jako nawigatora. Szybkie rozpoczęcie pracy z urządzeniem Blaupunkt Navigation

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Instrukcja obsługi Nawigacja Dziękujemy za wybór Blaupunkt Navigation jako nawigatora. Szybkie rozpoczęcie pracy z urządzeniem Blaupunkt

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.3 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

E-tourism mobile Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej Spis treści Opis aplikacji/wymagania/menu główne Mapa GPS Informacje o POI/Trasach SOS Zarządzanie Plikami Ustawienia Kończenie pracy z aplikacją

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System nawigacyjny turn-by-turn dla urządzeń GPS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System nawigacyjny turn-by-turn dla urządzeń GPS INSTRUKCJA OBSŁUGI System nawigacyjny turn-by-turn dla urządzeń GPS 1 Instrukcja obsługi Mireo DON'T PANIC Copyright 2011 Mireo d.d. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Poi Explorer Instrukcja obsługi

Poi Explorer Instrukcja obsługi Poi Explorer Instrukcja obsługi Błażej Sujecki, Piotr Skulimowski 15 marca 2012 naviton.poi@gmail.com 2 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Instalacja programu 4 3 Uruchomienie programu 4 4 Obsługa programu 5 4.1

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika NX503E. Navigation

Podręcznik użytkownika NX503E. Navigation Podręcznik użytkownika NX503E Navigation Dziękujemy za wybór Clarion NX503E jako nawigatora. Szybkie rozpoczęcie pracy z urządzeniem Clarion NX503E Niniejszy dokument zawiera szczegółowy opis oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA UNIWERSALNEGO

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA UNIWERSALNEGO TRACKIMO PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA UNIWERSALNEGO URZĄDZENIA ŚLEDZĄCEGO Grudzień 2013 r. Spis treści 1. WPROWADZENIE... 2 1.1. ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA... 2 1.2. PIERWSZE ŁADOWANIE URZĄDZENIA... 2 1.3. AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad

Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Używanie usługi Office 365 na telefonie iphone lub tablecie ipad Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon iphone lub tablet ipad w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Przewodnik Użytkownika Warunki gwarancji 1. Ograniczona gwarancja na produkt. Producent oprogramowania, zwany dalej Producentem, gwarantuje Klientowi zasadniczą zgodność Produktu ze specyfikacjami przez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Alpine Navigation Oprogramowanie nawigacyjne dla Alpine INE-W920R/INE-W928R Polski (PL) Dziękujemy za wybór Alpine-NAVI jako nawigatora. Szybkie rozpoczęcie pracy z urządzeniem Alpine-NAVI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wiadomości Newsletter

Tworzenie wiadomości Newsletter Tworzenie wiadomości Newsletter W tym przewodniku dowiesz się jak Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone

Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Windows Phone Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Windows Phone w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Mapy Ovi do telefonów komórkowych. Wydanie 1

Mapy Ovi do telefonów komórkowych. Wydanie 1 Mapy Ovi do telefonów komórkowych Wydanie 1 2 Spis treści Spis treści Mapy omówienie 3 Moja pozycja 4 Wyświetlanie swojej lokalizacji i mapy 4 Widok mapy 4 Zmiana wyglądu mapy 4 Pobieranie i aktualizowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE

CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE DOSTĘP DO USŁUG LIVE OPIS OGÓLNY USŁUG LIVE HD Traffic TM - informacja o natężeniu ruchu drogowego i korkach, aktualizacja w czasie poniżej 3 minut.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

1.WPROWADZENIE...3 2.PULPIT TRACKIMO...10

1.WPROWADZENIE...3 2.PULPIT TRACKIMO...10 Luty 2015 r. 1 Spis treści 1.WPROWADZENIE...3 1.1.ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA... 3 1.2.PIERWSZE ŁADOWANIE URZĄDZENIA... 3 1.3.REJESTRACJA I LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 1.4.AKTYWACJA URZĄDZENIA... 4 1.5.RESETOWANIE

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika NX404E

Podręcznik użytkownika NX404E Podręcznik użytkownika NX404E Polski Dziękujemy za wybór Clarion NX404 jako nawigatora. Szybkie rozpoczęcie pracy z urządzeniem Clarion NX404 Niniejszy dokument zawiera szczegółowy opis oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynanie pracy 5. Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5. Planowanie trasy 6

Rozpoczynanie pracy 5. Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5. Planowanie trasy 6 TomTom App Contents Rozpoczynanie pracy 5 Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5 Planowanie trasy 6 Planowanie trasy... 6 Podsumowanie trasy... 7

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej. BiletKom

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej. BiletKom Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej BiletKom BiletKom Spis treści 1. Pierwsze użycie aplikacji rejestracja użytkownika... 2 2. Logowanie... 3 3. Wybór trasy... 4 4. Rezerwacja miejsc... 8 5. Zakup biletu...10

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 20 listopad 2013 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android

APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android APLIKACJA BEZPIECZNY INTERNET TOYA dla systemów Android Telewizja Internet Telefonia Mobilna VOD TV 3G GO Aby pobrać i zainstalować program należy zalogować się swoimi danymi autoryzacyjnymi do Portalu

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika Marzec 2014 190-01706-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: TWORZENIE I OBSŁUGA KALENDARZA GOOGLE 1. Przy pierwszym wejściu na stronę kalendarza, ustaw strefę czasową i skonfiguruj

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW W oknie przeglądarki wpisujemy adres https://poczta.uni.wroc.pl. Zostaniemy przeniesieni na stronę nowego sytemu pocztowego. Tutaj musimy podać swoje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

MobiPost. Dokumentacja użytkownika. Poczta Polska Aplikacja Mobilna. wersja 4.13.0.3

MobiPost. Dokumentacja użytkownika. Poczta Polska Aplikacja Mobilna. wersja 4.13.0.3 MobiPost Poczta Polska Aplikacja Mobilna wersja 4.13.0.3 Dokumentacja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Znajdź placówkę... 5 2.1. Tryby wyszukiwania punktów pocztowych... 6 2.2. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IGO 8

Podręcznik użytkownika IGO 8 Podręcznik użytkownika IGO 8 2 Dziękujemy za wybór IGO 8 jako nawigatora samochodowego Zapoznaj się najpierw ze Skróconą Instrukcją Obsługi i zacznij od razu korzystać z IGO 8 Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT100 Przekaźnik Przewód zasilający Instrukcja obsługi Instalacja karta SIM Karta

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie.

Motorola. Defy E365. Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80. Wiadomości Tu i Teraz. Ustawienie. Motorola Modele Defy E365 GLEAM GLEAM+ MOTOKRZR K1 MOTOLUXE MOTORAZR2 V8 V3 V3i V80 Defy są widoczne w powiadomieniach (górny pasek) Można włączyć tylko 1 kanał. Aby zobaczyć wiadomości innego kanału niż

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRIScan TM Mouse Executive 2. Opisy zawarte w tym dokumencie odnoszą się do systemów operacyjnych Windows 7 oraz Mac

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROZSZERZONA

PLATFORMA ROZSZERZONA Lokalizator GPS Instrukcja Użytkownika Logowanie do systemu 1. Zaloguj się na stronie: http://www.spy-shop.pl/gps-pm-15.html#logowanierozszerzona 2. Zaloguj się używając swojego loginu i hasła (domyślnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Załącznik nr 6.2 numer sprawy: 31_SISP-2_PN_2014 Załącznik nr 2 (do OPZ) Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Niniejszy Załącznik przedstawia projekt graficzny interfejsu

Bardziej szczegółowo