Pewność właściwej decyzji. Answers for energy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pewność właściwej decyzji. Answers for energy."

Transkrypt

1 Pewność właściwej decyzji Energy Management Suite SPPA-M3000 dostarcza wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej analizy, oceny oraz podjęcia decyzji. Prosto, spójnie, przejrzyście na każdym etapie procesu. Answers for energy.

2 Energy Management Suite SPPA-M3000 Właściwa informacja we właściwym czasie. Dla wszystkich! W każdej nowoczesnej elektrowni większość danych potrzebnych do podejmowania decyzji jest ogólnie dostępna. Często jednak właśnie tam, gdzie trzeba decydować szybko, brakuje skonsolidowanych i aktualnych informacji, takich jak wyliczenia kosztów produkcji w oparciu o aktualne zużycie paliwa, bieżącej prognozy dyspozycyjności i sytuacji rynkowej, wczesnego ostrzegania, powiadomienia o koniecznych pracach konserwacyjnych oraz dyspozycyjności urządzeń i wiele innych. System Energy Management Suite przekazuje te informacje bezpośrednio na monitory właściwych stacji roboczych poprzez wiadomości SMS, pocztę elektroniczną bądź alarmy akustyczne wszystko to opracowane w kontekście określonego procesu i odpowiednio do przeznaczenia. Każdy otrzymuje dokładnie to, co pozwoli przyśpieszyć, usprawnić i zwiększyć efektywność jego pracy. Dzięki systemowi zarządzania informacją dla przemysłu energetycznego Energy Management Suite SPPA-M3000 jest to naprawdę proste. Użytkownik może oceniać system Energy Management Suite z wielu różnych perspektyw: Kierownik ds. utrzymania ruchu Coraz łatwiej jest nam wykonywać zadania w zakresie utrzymania ruchu bez poważniejszego zakłócania zdolności produkcyjnych. Przede wszystkim dlatego, że możemy szybciej ustalić przyczynę problemu i uniknąć powstania trwałych szkód. Kierownik działu informatycznego Energy Management Suite można doskonale zintegrować z dotychczasowym środowiskiem systemowym. Jestem pewien, że pozostanie on zgodny ze stanem techniki nawet za dwadzieścia lat. Nawet jeśli dzisiejsze rozwiązania z zakresu IT będą już wówczas tylko wspomnieniem. Kierownik elektrowni lektro Energy Management Suite nie sprawi, że wszystko zrobi się samo. Najważniejsze są jednak cele i poprawa efektywności. Szczególnie przydatny jest prezentowany na bieżąco przegląd kosztów produkcji. System może pod wieloma względami pomóc w poprawie ogólnej efektywności zakładu. 2

3 Pracownik przygotowujący raporty Raporty są nareszcie generowane i rozsyłane automatycznie. Spójne, wiarygodne, przygotowane na bazie zdefiniowanego przepływu informacji, któremu towarzyszy zintegrowany proces weryfikacji. Jest bez porównania lepiej niż wcześniej, a system pozwala mi zaoszczędzić czas. Dyspozytor elektrowni Energy Management Suite dostarcza mi absolutnie pewnych informacji, które pozwalają szybko i poprawnie reagować na nowe wymagania sieci. Gwarantuje to zysk dla całego przedsiębiorstwa. Kierownik działu produkcji Zaobserwowałem wyraźne zwiększenie dyspozycyjności i produktywności. Koordynację zadań szczególnie ułatwia zestawienie planów eksploatacji z produkcją oraz harmonogramem prac konserwacyjnych. Pozwala to na podejmowanie bardziej precyzyjnych działań. 3

4 Korzyści dla Klienta Różnica pomiędzy elektrownią, która po prostu działa, a elektrownią o najwyższej wydajności może oznaczać dodatkowy zysk sięgający nawet kilku milionów euro rocznie. Na osiągnięcie takich wyników pozwala optymalne zarządzanie informacją za pomocą Energy Management Suite. Erich Wex, Kierownik ds. Zarządzania Produktem branży Instrumentation, Controls & Electrical Sektora Energy koncernu Siemens. Energy Management Suite nie podejmie za nikogo decyzji. Może jednak dać dodatkową pewność i zadbać o konsekwentną realizację dalszej części procesu, dostarczając w czasie rzeczywistym informacji o odchyleniach od optymalnego punktu operacyjnego lub powstających usterkach, aktualnych kosztach produkcji oraz dyspozycyjności. Wszystkie te dane w połączeniu z doświadczeniem operatora mogą zapewnić znaczne korzyści na drodze do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Właśnie dlatego opracowaliśmy Energy Management Suite system zarządzania informacją przeznaczony do wspomagania pracy elektrowni. Produkt ten powstał dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w budowie i eksploatacji elektrowni oraz na bazie obszernej wiedzy z zakresu IT. Jego decydującą zaletą jest możliwość oddzielenia najistotniejszych danych od informacji o mniejszej wartości, ich organizacji zgodnie z przeznaczeniem oraz kompletnej wizualizacji poszczególnych etapów procesu wytwarzania energii. Siemens jest pionierem w dziedzinie systemów zarządzania informacją. Udowodniliśmy, że potrafimy sprostać realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów, pozwalając naszym Klientom na osiągnięcie wymiernych korzyści. Wiedza ta czyni nas idealnym partnerem dla wielu operatorów na całym świecie, ponieważ możemy dać im pewność podejmowania właściwych decyzji. 4

5 Wszystkie dane w jednym zdefiniowanym procesie System Energy Management Suite wiąże wszystkie informacje zebrane w ramach czynności operacyjnych i odtwarza przebieg procesu produkcji energii. Dzięki temu szereg możliwości wprowadzania i dokumentowania danych zostaje zastąpiony jednym spójnym narzędziem, zapewniającym wszystkim użytkownikom dostęp do właściwych informacji, zawsze i wszędzie tam, gdzie są one aktualnie potrzebne. Oto typowy przykład: 1 1. Moduł wczesnego ostrzegania Early Warning dostarcza ekspertom od diagnostyki szybki przegląd pod kątem ewentualnych problemow z poszczególnymi komponentami elektrowni Po dokładnej analizie przyczyn diagnosta może w module Plant Management od razu otworzyć raport o błędzie Korzystając ze strategii umieszczonych w bazie danych modułu Plant Management, osoba odpowiedzialna za utrzymanie ruchu może natychmiast wybrać odpowiednią, zdefiniowaną wcześniej procedurę zaradczą. 4. Podczas gdy odpowiedni zespół śledzi odtąd realizację procedury w module Plant Management, kierownictwo elektrowni (np. Kierownik ds. utrzymania ruchu) w prosty sposób uzyskuje w module Business Performance Monitoring informację o statusie wszystkich działań wchodzących w zakres jego kompetencji. SPPA-M3000 zostaje zintegrowany z istniejącym środowiskiem IT. Można go na przykład włączyć do działającego już portalu. Przyjazny użytkownikowi interfejs obsługowy pozwala na łatwe, szybkie i intuicyjne dotarcie do żądanej informacji. Z pojedynczych danych powstają złożone informacje o stanie elektrowni. Proper arrangement of data describing plant conditions transforms it into important information. 4 Dane pochodzące z wielu różnych systemów (np. techniki sterującej, systemów monitorujących lub ERP) przedstawiane są w jednolitej formie. 9

6 Moduły Energy Management Suite jest systemem niezwykle elastycznym. Skonstruowany wokół centralnej bazy danych procesów, która w czasie rzeczywistym zbiera, kompresuje i przetwarza informacje otrzymane z różnych podsystemów elektrowni, pozwala na zestawianie i rozszerzanie poszczególnych modułów w zależności od potrzeb. Daje to Państwu, jako Użytkownikom, możliwość stopniowej rozbudowy systemu. Moduły są do siebie dopasowane, uzupełniają się i wzajemnie podnoszą jakość informacji. Ważną cechą systemu jest możliwość jego integracji z innymi systemami. Wszystkie aplikacje funkcjonujące wcześniej zarówno w elektrowni jak i centrali stają się częścią całościowego systemu. Informacje opracowywane są w zależności od ich przeznaczenia, każdy z użytkowników otrzymuje je we właściwej formie i w odpowiednim czasie. Plant Management dostarcza specjalistyczne rozwiązania dla procesów roboczych i zadań w elektrowniach. Planowanie, realizacja i dokumentacja zapobiegawczych lub awaryjnych czynności konserwacyjnych Opracowywanie i implementacja optymalnej strategii utrzymania ruchu RCM (ang. Reliability Centered Maintenance) poprzez zdefiniowanie potencjalnych błędów oraz analizę ich skutków FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) Działania w zakresie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji włącznie z pozwoleniem na wykonywanie prac oraz procedurą zezwolenia na uruchomienie, ochronę przeciwpożarową itp. Zarządzanie częściami zamiennymi oraz zapotrzebowaniem materiałowym w odniesieniu do poszczególnych zadań, zakupu materiałów i ich składowania Planowanie zmian i prowadzenie rejestru zmian, wydawanie poleceń i kontrola realizacji rutynowych zadań zmianowych Bezproblemowa integracja rozproszonych systemów sterowania (DCS), systemów zarządzania dokumentami (DMS) oraz aplikacji handlowych (np. systemy ERP) Moduł Plant Management jest dostępny w formie aplikacji.net lub na platformie SAP Netweaver. Korzyści dla Klienta: Redukcja kosztów dzięki płynnej integracji wszystkich procesów z zakresu utrzymania ruchu Zwiększenie bezpieczeństwa personelu i instalacji Wyższa dyspozycyjność dzięki minimalizacji ryzyka przestoju Oszczędność kosztów konserwacji dzięki zoptymalizowanym strategiom utrzymania ruchu Early Warning zestawia istotne informacje pochodzące z wielu systemów funkcjonujących w elektrowni. Na bazie uzyskanych danych rejestruje odchylenia od stanu optymalnego i pomaga użytkownikowi sklasyfikować je jako: sytuacje alarmowe wymuszające interwencję działu ds. utrzymania ruchu bądź zdarzenia nie oznaczające nieprawidłowości w działaniu elektrowni. Rozpoznane tendencje można wprowadzić na listę zdarzeń monitorowanych i obserwować je do czasu podjęcia ostatecznej decyzji. W razie potrzeby można wdrożyć działania naprawcze. Rozwiązanie to oferuje tym samym platformę dla centrum diagnostycznego RDC (ang. Remote Diagnostic Center), w którym zespół doświadczonych ekspertów dokonuje analizy ewentualnych problemów w odniesieniu do całej floty. Korzyści dla Klienta: Redukcja liczby nieplanowych przestojów poprzez wczesne rozpoznawanie potencjalnych problemów Redukcja kosztów utrzymania dzięki szybkiej i pewnej diagnozie Zwiększenie dostępności i wydajności całej floty dzięki wsparciu RDC 5

7 Energy Management Suite w Einfach, einheitlich und durchgängig. Cockpit integriert alle unterlagerten Systeme und bündelt sämtliche Informationen im Kraftwerk. Damit trägt es auch ganz erheblich zur Bereinigung des Schnittstellen- durcheinanders bei, das über viele Jahre in den Unternehmen entstanden ist. Es reduziert zudem den Aufwand für die Datenpflege beträchtlich und garantiert absolute Datenkonsistenz als Voraussetzung präziser und belastbarer Informationen. Auf eine einheitliche Systemebene gebracht und zentral verwaltet, systematisch benannt, einheitlich formatiert und rollenbasiert aufbereitet werden die Kraftwerksdaten zu einer hochwertigen Informationsquelle. Besonders die Darstellung auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche macht die Nutzung sehr einfach. Generation Planning & Monitoring ustala optymalną strategię rozdziału obciążenia na bazie optymalnej sytuacji kosztowej, przy uwzględnieniu maksymalnego obciążenia elektrowni, zużycia paliwa, krzywych wydajności i istotnych warunków środowiskowych. Prognozowane maksymalne obciążenie elektrowni opiera się na wykazie planowych i nieplanowych przypadków niedyspozycyjności. Moduł Generation Planning natychmiast reaguje na wszelkie zmiany i generuje zalecenia dla osoby planującej eksploatację. Generation Monitoring pozwala na rozpoznanie problemów na poziomie floty lub szybką reakcję na zmianę wymagań operatora, a wszystko to dzięki podglądowi danych całej floty za pośrednictwem jednego interfejsu i powiązania aktualnej produkcji z finansowym planem eksploatacji. Korzyści dla Klienta: Obniżenie zużycia paliwa wskutek zmniejszenia nadprodukcji Maksymalna efektywność wskutek produkcji za pomocą najoszczędniejszych instalacji Zwiększenie obrotów dzięki wprowadzeniu dostępnej zdolności wytwórczej na rynek 6

8 produkcji energii Business Performance Monitoring integruje informacje uzyskane z różnych systemów i udostępnia powiązane tematycznie, ustrukturyzowane i obszerne raporty. Użytkownik otrzymuje wszelkie informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji czy to o charakterze technicznym czy finansowym. Informacje powstają w oparciu o dane dostarczane przez różne systemy wykorzystywane w elektrowni i centrali, np. system sterowania procesami, inne systemy techniczne oraz system ERP. Raporty przekazywane są odpowiednim osobom na bieżąco i prezentowane w jednolitej formie. Dostępny jest szereg standardowych interfejsów oraz ponad 50 Kluczowych Wskaźników Efektywności KPI (ang. Key Performance Indicators) zgodnie z wymogami NERC (ang. North American Electric Reliability Corporation) i VGB (niem. Vereinigung der Großkesselbesitzer). Korzyści dla Klienta: Decyzje podejmowane w oparciu o wszystkie dostępne informacje i Kluczowe Wskaźniki Efektywności Aktywna interwencja co 10 minut zamiast reakcji na comiesięczne raporty Rozpoznanie możliwości obniżenia kosztów Poprawa wyniku finansowego na poziomie elektrowni i całej floty 7

9 Prostota, spójność, przejrzystość Energy Management Suite integruje wszystkie podległe mu systemy i wiąże z sobą dostępne informacje. Dzięki temu wyraźnie upraszcza zawiły system interfejsów, jaki powstaje zazwyczaj w przedsiębiorstwach na przestrzeni lat. Dodatkowo system wydatnie obniża koszty administrowania danymi i gwarantuje ich absolutną spójność, co jest warunkiem uzyskania precyzyjnych i wiarygodnych informacji. Dane gromadzone są na jednej płaszczyźnie systemowej, centralnie zarządzane, systematycznie nazywane i przygotowywane w zależności od przeznaczenia. Prezentowane za pomocą jednolitego interfejsu użytkownika stają się bezcennym źródłem informacji. Process Information Management gromadzi dane z różnych systemów, bez względu na ich lokalizację, kompresuje je i zapisuje w jednolitej postaci w bazie danych dostępnej w czasie rzeczywistym, po czym przetwarza je na miarodajne informacje, np. na temat sprawności lub kosztów produkcji energii elektrycznej. W razie potrzeby z poziomu każdego stanowiska roboczego można obejrzeć dane w graficznej formie ilustracji urządzeń, krzywych, wykresów lub tabel. Sprawozdawczość techniczna pozwala ponadto na automatyczne lub ręczne generowanie standardowych raportów i ich przekierowywanie do określonych odbiorców. Korzyści dla Klienta: Ogólny przegląd dzięki powiązaniu informacji z większej liczby urządzeń i systemów sterowania Możliwość sporządzania miarodajnych analiz dzięki długoterminowej archiwizacji danych, prognozowania oraz optymalizacji w oparciu o zapisane informacje Redukcja kosztów dzięki rezygnacji z przeprowadzania kosztownych analiz na potrzeby raportów Poprawa jakości raportów z uwagi na wyeliminowanie błędów powstałych w wyniku kopiowania danych lub przetwarzania danych pierwotnych 8

10 Potwierdzona skuteczność SPPA-M3000 został wdrożony już w przeszło 250 firmach na całym świecie. Przedsiębiorstwa w wielu krajach, funkcjonujące w różnych warunkach rynkowych, zaufały temu wiodącemu systemowi zarządzania informacją dla elektrowni, korzystając z kompetencji w realizacji projektów firmy Siemens oraz godnego zaufania wsparcia technicznego dostępnego przez cały okres eksploatacji. SPPA-M3000 Plant Management pomaga nam znacznie zmniejszyć koszty utrzymania w obrębie całej floty. Zaczęliśmy od optymalizacji eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni Dalate. Dzięki dobrym rezultatom wprowadzono system w całym przedsiębiorstwie. Pan Zhang, Deputy General Manager, NUPC, Chiny Nasze rozwiązanie PowerPortal na bazie SPPA-M3000 zapewnia wysoką przejrzystość decyzji dzięki aktualnym i łatwo dostępnym informacjom, przyspieszenie procesów handlowych dzięki obszernemu przeglądowi danych technicznych i komercyjnych oraz obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie istniejących już systemów. Pan Aydt, Technika instalacyjna - Central Services Spółka energetyczna EnBW, Niemcy Ocena i analiza Koncepcja Dostosowanie systemu Implementacja Dostosowanie do propozycji i wymogów przedsiębiorstwa oraz innych wytycznych i warunków ramowych (np. przepisów prawnych, norm, standardów przemysłowych) Nabycie udokumentowanej wiedzy podczas wizyty w elektrowni Projekt systemu IT Ocena przypadku biznesowego Zatwierdzenie pełnej dokumentacji przez Klienta Dostosowanie systemu do specyficznych wymogów Test akceptacyjny w rzeczywistych warunkach zgodnie z wytycznymi procesowymi firmy Siemens Integracja w otoczeniu testowym Klienta Szczegółowe testy z użyciem danych Klienta Po przeprowadzeniu testu SAT system jest gotowy do użycia w ramach procesu produkcji Opracowanie analizy rentowności 10

11 Pełna integracja z SAP Energy Management Suite jest jedynym systemem SAP zarządzania informacją dla elektrowni, który dostępny jest na życzenie także w wersji całkowicie zintegrowanej z SAP. Użytkownicy SAP otrzymują jednolity i przejrzysty system, jednakowe stano- wiska robocze do planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz zarządzania danymi, jak również płynną integrację wszystkich procesów. Maksymalna integracja dla jak największej przejrzystości i elastyczności. SAP SAP Interfejsy Typowe systemy IT dla elektrowni Energy Management Suite SPPA-M3000 Niezawodna obsługa Całodobowe, bezterminowe wsparcie techniczne poprzez infolinię, helpdesk oraz system pomocy zdalnej: Helpdesk pozwalający na zgłaszanie błędów drogą telefoniczną, poprzez elektroniczny system zgłoszeń lub pocztę elektroniczną Poprawki i łaty lub krótkotrwałe rozwiązania zastępcze dostępne w razie potrzeby w przypadku problemów o wysokim priorytecie Krótki czas reakcji oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, mające na celu analizę i klasyfikację problemu Najszybsza i najefektywniejsza kosztowo interwencja w postaci rozpoznawania, analizy i usuwania błędów poprzez zdalny dostęp Serwis informacyjny o aktualizacjach i ulepszeniach Dodatkowe System Health Checks celem zapewnienia bezpiecznej obsługi i zwiększenia dostępności systemu w całym okresie eksploatacji elektrowni. 11

12 Opublikowane przez i prawa autorskie 2012: Siemens AG Energy Sector Freyeslebenstrasse Erlangen, Niemcy Siemens Sp. z o.o. ul. Strzegomska Wrocław Tel: Faks.: Fossil Power Generation Division Instrumentation, Controls & Electrical Wydrukowano w Niemczech L WS Wydrukowano na papierze bielonym bez chloru. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe używane w niniejszym dokumencie są własnością firmy Siemens AG, jej filii lub ich prawnych właścicieli. Zastrzega się prawo do zmian bez powiadomienia. Informacje zawarte w tym dokumencie obejmują ogólne opisy dostępnych opcji technicznych, które mogą nie dotyczyć wszystkich przypadków. Dlatego wymagane opcje techniczne muszą być określone w kontrakcie.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Zapomnij o przeszłości.

Zapomnij o przeszłości. Zapomnij o przeszłości. Wkrocz w przyszłość systemów przeciwpożarowych dzięki usłudze Remote Services firmy Bosch. Inteligentne rozwiązania firmy Bosch Pełna łączność oznacza nie tylko gromadzenie informacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Przewaga płynąca z doświadczenia.

Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service Przewaga płynąca z doświadczenia. FWT Service to połączenie 25-letniego know-how doświadczonego producenta elektrowni wiatrowych oraz zaangażowania i wszechstronnych kompetencji dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl

Outsourcing infrastruktury IT. Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE. www.talex.pl Outsourcing infrastruktury IT Bepieczeństwo i ciągłość działania CENTRUM ZAPASOWE Współczesne przedsiębiorstwa chcąc rozwijać swoją działalność, zmuszone są do nieustannego podnoszenia jakości oferowanych

Bardziej szczegółowo

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Aktualne, przejrzyste i w korzystnej cenie Vitocom 300 oraz Vitodata 300 pozwalają na dostęp do wszystkich parametrów instalacji, również w przypadku szczególnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Opublikowane przez i prawa autorskie 2012: Siemens AG Energy Sector Freyeslebenstrasse Erlangen, Niemcy

Opublikowane przez i prawa autorskie 2012: Siemens AG Energy Sector Freyeslebenstrasse Erlangen, Niemcy Opublikowane przez i prawa autorskie 2012: Siemens AG Energy Sector Freyeslebenstrasse 1 91058 Erlangen, Niemcy Siemens Sp. z o.o. ul. Strzegomska 52 53-611 Wrocław Tel: +48 71 777 5003 Faks.: +48 71 777

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Monitoring energii i wody Wskazania wartości Portal Techem adapterm Techem Smart System Monitoring urządzeń Rozliczenie Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

T-DOC CYCLE SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH Z URZĄDZEŃ DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA

T-DOC CYCLE SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH Z URZĄDZEŃ DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA T-DOC CYCLE SYSTEMY REJESTRACJI DANYCH Z URZĄDZEŃ DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA KONTROLA PARAMETRÓW PROCESÓW W CZASIE RZECZYWISTYM Wzrastające wymagania dotyczące dokumentowania

Bardziej szczegółowo

ENGEL e-connect.24. szybkie i niezawodne wznowienie pracy. be the first.

ENGEL e-connect.24. szybkie i niezawodne wznowienie pracy. be the first. ENGEL e-connect.24 szybkie i niezawodne wznowienie pracy be the first. Perfekcyjne wsparcie techniczne online bezpośrednio na Państwa maszynie: dzięki serwisowi ENGEL e-connect.24 uzyskają Państwo zdalną

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco System monitorus MoniTorus to nowoczesne narzędzie do zarządzania Przyjazny interfejs użytkownika oraz hierarchiczna energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco analizować koszty ponoszone na

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Efektywne Utrzymanie Ruchu

Efektywne Utrzymanie Ruchu Efektywne Utrzymanie Ruchu AMS Suite: Asset Performance Management Wprowadzenie Jacek Stec Dyrektor Sprzedaży Emerson Process Management jacek.stec@emerson.com +48 723 680 824 Wyzwania dla menedżerów...

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW

System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW System Zachowania Ciągłości Funkcjonowania Grupy KDPW Dokument Główny Polityka SZCF (wyciąg) Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia ogólne SZCF... 3 2.1. Przypadki

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ PROFESJONALNY SERWIS POCZUJ RÓŻNICĘ Aby czyszczenie odznaczało się najwyższą jakością, musi spełniać dwa istotne wymogi.

Bardziej szczegółowo

FMM 9000 Elastyczna, modułowa linia montaŝowa

FMM 9000 Elastyczna, modułowa linia montaŝowa FMM 9000 Elastyczna, modułowa linia montaŝowa Firma sys.con Systemtechnik ustanawia nowe standardy na rynku zadań montaŝowych. Oferując system modułowy FMM 9000 z układem sterowania nowej generacji, firma

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. www.danfoss.com/foodretail. oszczędności energii

25% Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii. www.danfoss.com/foodretail. oszczędności energii MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Pełny monitoring Świeże spojrzenie na oszczędność energii Kompletne rozwiązania dla małych sklepów spożywczych 25% oszczędności energii Połączenie profesjonalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT. Krzysztof Klimczak TSS Sales. Helping business stay in business

Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT. Krzysztof Klimczak TSS Sales. Helping business stay in business Usługi Wsparcia Technicznego jako gwarancja wysokiej dostępności środowiska IT Krzysztof Klimczak TSS Sales Helping business stay in business -Wprowadzenie znaczenie usług wsparcia technicznego - Oferta

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System

Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System 28 marca 2014 r. we Wrocławiu Workshop dla klientów CSB-System Innowacyjne rozwiązania i nowe funkcjonalności w CSB-System 19-20 marca 2015 r. we Wrocławiu Programmiert für Ihren Erfolg Zaprogramowany

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

integration networking development

integration networking development integration networking development NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU IT Być wiarygodnym, zaufanym i kompetentnym partnerem, zarówno dla Klientów, jak i dostawców wiodących światowych technologii informatycznych. Firma

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKANT DO DZIAŁU LOGISTYKI

PRAKTYKANT DO DZIAŁU LOGISTYKI PRAKTYKANT DO DZIAŁU LOGISTYKI tworzenie harmonogramów produkcyjnych w oparciu o zamówienia z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów monitorowanie realizacji planów produkcyjnych / kontrola poprawności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

CIĄGLE W RUCHU.

CIĄGLE W RUCHU. www.toyota-forklifts.pl CIĄGLE W RUCHU NOWA SERIA WÓZKÓW MAGAZYNOWYCH TOYOTA LI-ION PRACUJE DŁUŻEJ PRZY MNIEJSZYM ZUŻYCIU ENERGII I NIŻSZYCH KOSZTACH EKSPLOATACJI. PRZESTOJE TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ WÓZEK W MAGAZYNIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów

Elastyczny system. Apteki Automatyzacja komisjonowanie ECOMAT MEDIMAT ROBOMAT Fill IN BOX SPEED BOX Blistrowanie. Trójwymiarowe rozpoznawanie obrazów Elastyczny system Każde rozwiązanie systemowe jest dostosowywane do indywidualnych potrzeb danej apteki. Takie podejście umożliwia optymalną lokalizację, która zapewni najlepszą efektywność. Przy tym nie

Bardziej szczegółowo

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu:

Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro Prezentacja systemu: Syenbi BI & Syenbi BI Pro System monitorowania parku maszynowego / maszyn przemysłowych do analizy biznesowej. Program Syenbi BI analizuje informacje, pokazując

Bardziej szczegółowo

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyLoad BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Paweł Łukawski. 31 marca 2011 r.

Paweł Łukawski. 31 marca 2011 r. Paweł Łukawski 31 marca 2011 r. Zarządzanie nieruchomościami z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych Jak efektywniej zarządzać nieruchomościami? Jak podnosić standard pracy? Jak ograniczać

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo