Pewność właściwej decyzji. Answers for energy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pewność właściwej decyzji. Answers for energy."

Transkrypt

1 Pewność właściwej decyzji Energy Management Suite SPPA-M3000 dostarcza wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej analizy, oceny oraz podjęcia decyzji. Prosto, spójnie, przejrzyście na każdym etapie procesu. Answers for energy.

2 Energy Management Suite SPPA-M3000 Właściwa informacja we właściwym czasie. Dla wszystkich! W każdej nowoczesnej elektrowni większość danych potrzebnych do podejmowania decyzji jest ogólnie dostępna. Często jednak właśnie tam, gdzie trzeba decydować szybko, brakuje skonsolidowanych i aktualnych informacji, takich jak wyliczenia kosztów produkcji w oparciu o aktualne zużycie paliwa, bieżącej prognozy dyspozycyjności i sytuacji rynkowej, wczesnego ostrzegania, powiadomienia o koniecznych pracach konserwacyjnych oraz dyspozycyjności urządzeń i wiele innych. System Energy Management Suite przekazuje te informacje bezpośrednio na monitory właściwych stacji roboczych poprzez wiadomości SMS, pocztę elektroniczną bądź alarmy akustyczne wszystko to opracowane w kontekście określonego procesu i odpowiednio do przeznaczenia. Każdy otrzymuje dokładnie to, co pozwoli przyśpieszyć, usprawnić i zwiększyć efektywność jego pracy. Dzięki systemowi zarządzania informacją dla przemysłu energetycznego Energy Management Suite SPPA-M3000 jest to naprawdę proste. Użytkownik może oceniać system Energy Management Suite z wielu różnych perspektyw: Kierownik ds. utrzymania ruchu Coraz łatwiej jest nam wykonywać zadania w zakresie utrzymania ruchu bez poważniejszego zakłócania zdolności produkcyjnych. Przede wszystkim dlatego, że możemy szybciej ustalić przyczynę problemu i uniknąć powstania trwałych szkód. Kierownik działu informatycznego Energy Management Suite można doskonale zintegrować z dotychczasowym środowiskiem systemowym. Jestem pewien, że pozostanie on zgodny ze stanem techniki nawet za dwadzieścia lat. Nawet jeśli dzisiejsze rozwiązania z zakresu IT będą już wówczas tylko wspomnieniem. Kierownik elektrowni lektro Energy Management Suite nie sprawi, że wszystko zrobi się samo. Najważniejsze są jednak cele i poprawa efektywności. Szczególnie przydatny jest prezentowany na bieżąco przegląd kosztów produkcji. System może pod wieloma względami pomóc w poprawie ogólnej efektywności zakładu. 2

3 Pracownik przygotowujący raporty Raporty są nareszcie generowane i rozsyłane automatycznie. Spójne, wiarygodne, przygotowane na bazie zdefiniowanego przepływu informacji, któremu towarzyszy zintegrowany proces weryfikacji. Jest bez porównania lepiej niż wcześniej, a system pozwala mi zaoszczędzić czas. Dyspozytor elektrowni Energy Management Suite dostarcza mi absolutnie pewnych informacji, które pozwalają szybko i poprawnie reagować na nowe wymagania sieci. Gwarantuje to zysk dla całego przedsiębiorstwa. Kierownik działu produkcji Zaobserwowałem wyraźne zwiększenie dyspozycyjności i produktywności. Koordynację zadań szczególnie ułatwia zestawienie planów eksploatacji z produkcją oraz harmonogramem prac konserwacyjnych. Pozwala to na podejmowanie bardziej precyzyjnych działań. 3

4 Korzyści dla Klienta Różnica pomiędzy elektrownią, która po prostu działa, a elektrownią o najwyższej wydajności może oznaczać dodatkowy zysk sięgający nawet kilku milionów euro rocznie. Na osiągnięcie takich wyników pozwala optymalne zarządzanie informacją za pomocą Energy Management Suite. Erich Wex, Kierownik ds. Zarządzania Produktem branży Instrumentation, Controls & Electrical Sektora Energy koncernu Siemens. Energy Management Suite nie podejmie za nikogo decyzji. Może jednak dać dodatkową pewność i zadbać o konsekwentną realizację dalszej części procesu, dostarczając w czasie rzeczywistym informacji o odchyleniach od optymalnego punktu operacyjnego lub powstających usterkach, aktualnych kosztach produkcji oraz dyspozycyjności. Wszystkie te dane w połączeniu z doświadczeniem operatora mogą zapewnić znaczne korzyści na drodze do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Właśnie dlatego opracowaliśmy Energy Management Suite system zarządzania informacją przeznaczony do wspomagania pracy elektrowni. Produkt ten powstał dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w budowie i eksploatacji elektrowni oraz na bazie obszernej wiedzy z zakresu IT. Jego decydującą zaletą jest możliwość oddzielenia najistotniejszych danych od informacji o mniejszej wartości, ich organizacji zgodnie z przeznaczeniem oraz kompletnej wizualizacji poszczególnych etapów procesu wytwarzania energii. Siemens jest pionierem w dziedzinie systemów zarządzania informacją. Udowodniliśmy, że potrafimy sprostać realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów, pozwalając naszym Klientom na osiągnięcie wymiernych korzyści. Wiedza ta czyni nas idealnym partnerem dla wielu operatorów na całym świecie, ponieważ możemy dać im pewność podejmowania właściwych decyzji. 4

5 Wszystkie dane w jednym zdefiniowanym procesie System Energy Management Suite wiąże wszystkie informacje zebrane w ramach czynności operacyjnych i odtwarza przebieg procesu produkcji energii. Dzięki temu szereg możliwości wprowadzania i dokumentowania danych zostaje zastąpiony jednym spójnym narzędziem, zapewniającym wszystkim użytkownikom dostęp do właściwych informacji, zawsze i wszędzie tam, gdzie są one aktualnie potrzebne. Oto typowy przykład: 1 1. Moduł wczesnego ostrzegania Early Warning dostarcza ekspertom od diagnostyki szybki przegląd pod kątem ewentualnych problemow z poszczególnymi komponentami elektrowni Po dokładnej analizie przyczyn diagnosta może w module Plant Management od razu otworzyć raport o błędzie Korzystając ze strategii umieszczonych w bazie danych modułu Plant Management, osoba odpowiedzialna za utrzymanie ruchu może natychmiast wybrać odpowiednią, zdefiniowaną wcześniej procedurę zaradczą. 4. Podczas gdy odpowiedni zespół śledzi odtąd realizację procedury w module Plant Management, kierownictwo elektrowni (np. Kierownik ds. utrzymania ruchu) w prosty sposób uzyskuje w module Business Performance Monitoring informację o statusie wszystkich działań wchodzących w zakres jego kompetencji. SPPA-M3000 zostaje zintegrowany z istniejącym środowiskiem IT. Można go na przykład włączyć do działającego już portalu. Przyjazny użytkownikowi interfejs obsługowy pozwala na łatwe, szybkie i intuicyjne dotarcie do żądanej informacji. Z pojedynczych danych powstają złożone informacje o stanie elektrowni. Proper arrangement of data describing plant conditions transforms it into important information. 4 Dane pochodzące z wielu różnych systemów (np. techniki sterującej, systemów monitorujących lub ERP) przedstawiane są w jednolitej formie. 9

6 Moduły Energy Management Suite jest systemem niezwykle elastycznym. Skonstruowany wokół centralnej bazy danych procesów, która w czasie rzeczywistym zbiera, kompresuje i przetwarza informacje otrzymane z różnych podsystemów elektrowni, pozwala na zestawianie i rozszerzanie poszczególnych modułów w zależności od potrzeb. Daje to Państwu, jako Użytkownikom, możliwość stopniowej rozbudowy systemu. Moduły są do siebie dopasowane, uzupełniają się i wzajemnie podnoszą jakość informacji. Ważną cechą systemu jest możliwość jego integracji z innymi systemami. Wszystkie aplikacje funkcjonujące wcześniej zarówno w elektrowni jak i centrali stają się częścią całościowego systemu. Informacje opracowywane są w zależności od ich przeznaczenia, każdy z użytkowników otrzymuje je we właściwej formie i w odpowiednim czasie. Plant Management dostarcza specjalistyczne rozwiązania dla procesów roboczych i zadań w elektrowniach. Planowanie, realizacja i dokumentacja zapobiegawczych lub awaryjnych czynności konserwacyjnych Opracowywanie i implementacja optymalnej strategii utrzymania ruchu RCM (ang. Reliability Centered Maintenance) poprzez zdefiniowanie potencjalnych błędów oraz analizę ich skutków FMEA (ang. Failure Mode and Effects Analysis) Działania w zakresie bezpieczeństwa pracy i eksploatacji włącznie z pozwoleniem na wykonywanie prac oraz procedurą zezwolenia na uruchomienie, ochronę przeciwpożarową itp. Zarządzanie częściami zamiennymi oraz zapotrzebowaniem materiałowym w odniesieniu do poszczególnych zadań, zakupu materiałów i ich składowania Planowanie zmian i prowadzenie rejestru zmian, wydawanie poleceń i kontrola realizacji rutynowych zadań zmianowych Bezproblemowa integracja rozproszonych systemów sterowania (DCS), systemów zarządzania dokumentami (DMS) oraz aplikacji handlowych (np. systemy ERP) Moduł Plant Management jest dostępny w formie aplikacji.net lub na platformie SAP Netweaver. Korzyści dla Klienta: Redukcja kosztów dzięki płynnej integracji wszystkich procesów z zakresu utrzymania ruchu Zwiększenie bezpieczeństwa personelu i instalacji Wyższa dyspozycyjność dzięki minimalizacji ryzyka przestoju Oszczędność kosztów konserwacji dzięki zoptymalizowanym strategiom utrzymania ruchu Early Warning zestawia istotne informacje pochodzące z wielu systemów funkcjonujących w elektrowni. Na bazie uzyskanych danych rejestruje odchylenia od stanu optymalnego i pomaga użytkownikowi sklasyfikować je jako: sytuacje alarmowe wymuszające interwencję działu ds. utrzymania ruchu bądź zdarzenia nie oznaczające nieprawidłowości w działaniu elektrowni. Rozpoznane tendencje można wprowadzić na listę zdarzeń monitorowanych i obserwować je do czasu podjęcia ostatecznej decyzji. W razie potrzeby można wdrożyć działania naprawcze. Rozwiązanie to oferuje tym samym platformę dla centrum diagnostycznego RDC (ang. Remote Diagnostic Center), w którym zespół doświadczonych ekspertów dokonuje analizy ewentualnych problemów w odniesieniu do całej floty. Korzyści dla Klienta: Redukcja liczby nieplanowych przestojów poprzez wczesne rozpoznawanie potencjalnych problemów Redukcja kosztów utrzymania dzięki szybkiej i pewnej diagnozie Zwiększenie dostępności i wydajności całej floty dzięki wsparciu RDC 5

7 Energy Management Suite w Einfach, einheitlich und durchgängig. Cockpit integriert alle unterlagerten Systeme und bündelt sämtliche Informationen im Kraftwerk. Damit trägt es auch ganz erheblich zur Bereinigung des Schnittstellen- durcheinanders bei, das über viele Jahre in den Unternehmen entstanden ist. Es reduziert zudem den Aufwand für die Datenpflege beträchtlich und garantiert absolute Datenkonsistenz als Voraussetzung präziser und belastbarer Informationen. Auf eine einheitliche Systemebene gebracht und zentral verwaltet, systematisch benannt, einheitlich formatiert und rollenbasiert aufbereitet werden die Kraftwerksdaten zu einer hochwertigen Informationsquelle. Besonders die Darstellung auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche macht die Nutzung sehr einfach. Generation Planning & Monitoring ustala optymalną strategię rozdziału obciążenia na bazie optymalnej sytuacji kosztowej, przy uwzględnieniu maksymalnego obciążenia elektrowni, zużycia paliwa, krzywych wydajności i istotnych warunków środowiskowych. Prognozowane maksymalne obciążenie elektrowni opiera się na wykazie planowych i nieplanowych przypadków niedyspozycyjności. Moduł Generation Planning natychmiast reaguje na wszelkie zmiany i generuje zalecenia dla osoby planującej eksploatację. Generation Monitoring pozwala na rozpoznanie problemów na poziomie floty lub szybką reakcję na zmianę wymagań operatora, a wszystko to dzięki podglądowi danych całej floty za pośrednictwem jednego interfejsu i powiązania aktualnej produkcji z finansowym planem eksploatacji. Korzyści dla Klienta: Obniżenie zużycia paliwa wskutek zmniejszenia nadprodukcji Maksymalna efektywność wskutek produkcji za pomocą najoszczędniejszych instalacji Zwiększenie obrotów dzięki wprowadzeniu dostępnej zdolności wytwórczej na rynek 6

8 produkcji energii Business Performance Monitoring integruje informacje uzyskane z różnych systemów i udostępnia powiązane tematycznie, ustrukturyzowane i obszerne raporty. Użytkownik otrzymuje wszelkie informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji czy to o charakterze technicznym czy finansowym. Informacje powstają w oparciu o dane dostarczane przez różne systemy wykorzystywane w elektrowni i centrali, np. system sterowania procesami, inne systemy techniczne oraz system ERP. Raporty przekazywane są odpowiednim osobom na bieżąco i prezentowane w jednolitej formie. Dostępny jest szereg standardowych interfejsów oraz ponad 50 Kluczowych Wskaźników Efektywności KPI (ang. Key Performance Indicators) zgodnie z wymogami NERC (ang. North American Electric Reliability Corporation) i VGB (niem. Vereinigung der Großkesselbesitzer). Korzyści dla Klienta: Decyzje podejmowane w oparciu o wszystkie dostępne informacje i Kluczowe Wskaźniki Efektywności Aktywna interwencja co 10 minut zamiast reakcji na comiesięczne raporty Rozpoznanie możliwości obniżenia kosztów Poprawa wyniku finansowego na poziomie elektrowni i całej floty 7

9 Prostota, spójność, przejrzystość Energy Management Suite integruje wszystkie podległe mu systemy i wiąże z sobą dostępne informacje. Dzięki temu wyraźnie upraszcza zawiły system interfejsów, jaki powstaje zazwyczaj w przedsiębiorstwach na przestrzeni lat. Dodatkowo system wydatnie obniża koszty administrowania danymi i gwarantuje ich absolutną spójność, co jest warunkiem uzyskania precyzyjnych i wiarygodnych informacji. Dane gromadzone są na jednej płaszczyźnie systemowej, centralnie zarządzane, systematycznie nazywane i przygotowywane w zależności od przeznaczenia. Prezentowane za pomocą jednolitego interfejsu użytkownika stają się bezcennym źródłem informacji. Process Information Management gromadzi dane z różnych systemów, bez względu na ich lokalizację, kompresuje je i zapisuje w jednolitej postaci w bazie danych dostępnej w czasie rzeczywistym, po czym przetwarza je na miarodajne informacje, np. na temat sprawności lub kosztów produkcji energii elektrycznej. W razie potrzeby z poziomu każdego stanowiska roboczego można obejrzeć dane w graficznej formie ilustracji urządzeń, krzywych, wykresów lub tabel. Sprawozdawczość techniczna pozwala ponadto na automatyczne lub ręczne generowanie standardowych raportów i ich przekierowywanie do określonych odbiorców. Korzyści dla Klienta: Ogólny przegląd dzięki powiązaniu informacji z większej liczby urządzeń i systemów sterowania Możliwość sporządzania miarodajnych analiz dzięki długoterminowej archiwizacji danych, prognozowania oraz optymalizacji w oparciu o zapisane informacje Redukcja kosztów dzięki rezygnacji z przeprowadzania kosztownych analiz na potrzeby raportów Poprawa jakości raportów z uwagi na wyeliminowanie błędów powstałych w wyniku kopiowania danych lub przetwarzania danych pierwotnych 8

10 Potwierdzona skuteczność SPPA-M3000 został wdrożony już w przeszło 250 firmach na całym świecie. Przedsiębiorstwa w wielu krajach, funkcjonujące w różnych warunkach rynkowych, zaufały temu wiodącemu systemowi zarządzania informacją dla elektrowni, korzystając z kompetencji w realizacji projektów firmy Siemens oraz godnego zaufania wsparcia technicznego dostępnego przez cały okres eksploatacji. SPPA-M3000 Plant Management pomaga nam znacznie zmniejszyć koszty utrzymania w obrębie całej floty. Zaczęliśmy od optymalizacji eksploatacji i utrzymania ruchu elektrowni Dalate. Dzięki dobrym rezultatom wprowadzono system w całym przedsiębiorstwie. Pan Zhang, Deputy General Manager, NUPC, Chiny Nasze rozwiązanie PowerPortal na bazie SPPA-M3000 zapewnia wysoką przejrzystość decyzji dzięki aktualnym i łatwo dostępnym informacjom, przyspieszenie procesów handlowych dzięki obszernemu przeglądowi danych technicznych i komercyjnych oraz obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie istniejących już systemów. Pan Aydt, Technika instalacyjna - Central Services Spółka energetyczna EnBW, Niemcy Ocena i analiza Koncepcja Dostosowanie systemu Implementacja Dostosowanie do propozycji i wymogów przedsiębiorstwa oraz innych wytycznych i warunków ramowych (np. przepisów prawnych, norm, standardów przemysłowych) Nabycie udokumentowanej wiedzy podczas wizyty w elektrowni Projekt systemu IT Ocena przypadku biznesowego Zatwierdzenie pełnej dokumentacji przez Klienta Dostosowanie systemu do specyficznych wymogów Test akceptacyjny w rzeczywistych warunkach zgodnie z wytycznymi procesowymi firmy Siemens Integracja w otoczeniu testowym Klienta Szczegółowe testy z użyciem danych Klienta Po przeprowadzeniu testu SAT system jest gotowy do użycia w ramach procesu produkcji Opracowanie analizy rentowności 10

11 Pełna integracja z SAP Energy Management Suite jest jedynym systemem SAP zarządzania informacją dla elektrowni, który dostępny jest na życzenie także w wersji całkowicie zintegrowanej z SAP. Użytkownicy SAP otrzymują jednolity i przejrzysty system, jednakowe stano- wiska robocze do planowania zasobów przedsiębiorstwa oraz zarządzania danymi, jak również płynną integrację wszystkich procesów. Maksymalna integracja dla jak największej przejrzystości i elastyczności. SAP SAP Interfejsy Typowe systemy IT dla elektrowni Energy Management Suite SPPA-M3000 Niezawodna obsługa Całodobowe, bezterminowe wsparcie techniczne poprzez infolinię, helpdesk oraz system pomocy zdalnej: Helpdesk pozwalający na zgłaszanie błędów drogą telefoniczną, poprzez elektroniczny system zgłoszeń lub pocztę elektroniczną Poprawki i łaty lub krótkotrwałe rozwiązania zastępcze dostępne w razie potrzeby w przypadku problemów o wysokim priorytecie Krótki czas reakcji oraz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, mające na celu analizę i klasyfikację problemu Najszybsza i najefektywniejsza kosztowo interwencja w postaci rozpoznawania, analizy i usuwania błędów poprzez zdalny dostęp Serwis informacyjny o aktualizacjach i ulepszeniach Dodatkowe System Health Checks celem zapewnienia bezpiecznej obsługi i zwiększenia dostępności systemu w całym okresie eksploatacji elektrowni. 11

12 Opublikowane przez i prawa autorskie 2012: Siemens AG Energy Sector Freyeslebenstrasse Erlangen, Niemcy Siemens Sp. z o.o. ul. Strzegomska Wrocław Tel: Faks.: Fossil Power Generation Division Instrumentation, Controls & Electrical Wydrukowano w Niemczech L WS Wydrukowano na papierze bielonym bez chloru. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe używane w niniejszym dokumencie są własnością firmy Siemens AG, jej filii lub ich prawnych właścicieli. Zastrzega się prawo do zmian bez powiadomienia. Informacje zawarte w tym dokumencie obejmują ogólne opisy dostępnych opcji technicznych, które mogą nie dotyczyć wszystkich przypadków. Dlatego wymagane opcje techniczne muszą być określone w kontrakcie.

Tuning dla Twojej produkcji

Tuning dla Twojej produkcji Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo