Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją"

Transkrypt

1 Wejdź w nowy wymiar zarządzania produkcją 1

2 Szukasz nowoczesnego narzędzia do monitoringu i kontroli procesu produkcji? Wiedza o stanach produkcji w czasie rzeczywistym Proman X.4 to wzbogacona o zakres nowych funkcjonalności wersja dotychczasowego systemu Proman, wspomagającego od lat zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach wielu branż. Proman X.4 pobiera dane z różnych systemów automatyki, przekształca je do jednolitego standardu, agreguje oraz archiwizuje. Może pracować samodzielnie bądź stanowić uzupełnienie systemów typu SCADA. Od stacji operatora do integracji z ERP Proman X.4 umożliwia monitoring bieżącego stanu produkcji przez operatorów procesów oraz służby utrzymania ruchu. Z uwagi na szereg wbudowanych funkcji matematycznych system jest również bogatym narzędziem analitycznym pozwalającym na przygotowywanie informacji zarządczej. Za pomocą webowego interfejsu dane udostępniane są użytkownikom on-line w postaci różnego typu raportów, wykresów, schematów i zindywidualizowanych form prezentacji (np. kokpitów menadżerskich). Proman X.4 może być źródłem informacji o procesach produkcyjnych dla systemów zarządzania (klasy ERP i MES). SZEROKI OBSZAR ZASTOSOWAŃ koksownie cementownie elektrownie i elektrociepłownie gazownie Pełna wiedza o procesach produkcyjnych wykrywanie miejsc o nadmiernej energochłonności optymalna gospodarka mediami bieżące wyliczanie głównych wskaźników ekonomicznych stały dostęp do danych produkcyjnych w dowolnym kopalnie zakłady produkcji chemicznej oczyszczalnie ścieków i przedsiębiorstwa wodociągowe miejscu i czasie 2 3

3 Centralne zarządzanie wieloma obiektami Dostęp do informacji zależny od uprawnień W zależności od zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników Proman X.4 udostępnia dane zgodne z ich uprawnieniami. System umożliwia różnym użytkownikom korzystanie z różnych funkcji, zależnie od nadanej roli. Dostęp do informacji może obejmować określone bądź wszystkie jednostki organizacyjne. Proman X.4 umożliwia agregowanie i porównywanie danych pochodzących z różnych instalacji Pion finansowy możliwość przygotowania dokładnych prognoz i budżetowania środków Kadra zarządzająca podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie kluczowych wskaźników efektywności Integracje z systemami Zasilanie danymi Bazy danych BI/OLAP KPI ERP Operatorzy lokalna kontrola procesu Kierownicy zmian, produkcja i utrzymanie ruchu optymalizacja procesu produkcji i kosztów wytwarzania, bezpieczeństwo pracy urządzeń Kadra zarządzająca i pion finansowy Kierownicy i specjaliści Monitoring pracy bloków energetycznych w PGE Elektrownia Opole S.A. Operatorzy Baza wiedzy o procesach produkcyjnych Zgromadzenie danych z różnych Potrzeba wdrożenia efektywnego narzędzia do śledzenia Monitorowane obiekty instalacji w jednym systemie parametrów pracy elektrowni w trybie on-line przyczyniła benchmarking - możliwość porównywania się do instalacji systemu Proman obejmującego cztery parametrów pracy kilku instalacji i różnych zakładów bloki oraz wszystkie instalacje okołoblokowe. Dane centralne zarządzanie budżetem zbierane są w cyklu 10 sekundowym, z dostępem on-line dla wszystkich obiektów z dowolnego miejsca. Natychmiastowy dostęp do bieżących danych pozwala na sprawne podejmowanie dostęp do informacji dla osób wyłącznie z określonymi uprawnianiami decyzji. Podgląd on-line danych archiwalnych z 20-letniej historii parametrów pracy Elektrowni umożliwia analizę przyczyn zaistniałych awarii oraz ocenę zdarzeń. 4 5

4 Dzięki pomiarom oraz bilansowi całego układu Proman X.4 pozwala na uzyskanie wiarygodnych wartości parametrów pracy procesu. Możliwe jest również wyliczanie prawdopodobnych wartości dla wielkości niemierzonych. Analiza, przetwarzanie danych, obliczanie kluczowych wskaźników SCADA Wskaźniki i bilanse Przygotuj wiarygodny raport bilansu mediów na potrzeby własne lub instytucji nadzorujących Liczniki Dane ręczne Urządzenia Agregowanie danych i obliczanie wskaźników Proman X.4 wyposażony został w moduł przetwarzania danych, którego głównym celem jest agregowanie informacji oraz obliczanie różnorodnych wskaźników (opisujących stan instalacji technologicznej i proces produkcji). Obliczenia mogą być wykonywane automatycznie (w określonych momentach), spontanicznie (po zaistnieniu zdefiniowanego warunku, wprowadzeniu nowych wartości zmiennych) lub na żądanie. System może przetwarzać dane bieżące, historyczne oraz prognozowane. Dedykowany aparat matematyczny Zaawansowany silnik obliczeniowy systemu posiada bogaty zbiór funkcji matematycznych, pozwalających m.in. na obliczanie statystyk lub wykonywanie operacji na macierzach. Wbudowane mechanizmy umożliwiają realizację obliczeń charakterystycznych dla procesów automatyki przemysłowej (obliczenia termodynamiczne z wykorzystaniem tablic parowych; możliwość tworzenia programów wykorzystujących instrukcje warunkowe oraz pętle). Pełny bilans mediów Proman X.4 umożliwia bilansowanie wszystkich zużytych w procesach produkcyjnych mediów (paliwa, woda, ścieki, emisja do atmosfery, energia) np. w rozbiciu na realizowane procesy, produkty, zlecenia czy maszyny. Dane mogą być udostępniane w postaci raportów tworzonych na potrzeby przedsiębiorstwa lub urzędów. Szybkie generowanie danych do obliczeń ekonomicznych zaawansowane algorytmy matematyczne systemu dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa możliwość porównywania zużytych mediów automatyczne obliczenia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) sygnalizowanie przekroczeń Monitoring i bilansowanie energii elektrycznej w Robert Bosch Sp. z o.o. Chassis Systems Brakes, Mirków Dzięki systemowi Proman, zbierającemu dane z liczników energii elektrycznej różnych producentów zainstalowanych na terenie zakładu, możliwa jest optymalizacja zużycia energii oraz rozliczanie zużyć energii w podziale na poszczególne jednostki produkcyjne. Proman pozwala na on-line monitoring zużycia energii elektrycznej oraz bilansów dobowych i miesięcznych. System pomaga również w szybkim wykrywaniu awarii. 6 7

5 Zależy Ci na wysokim poziomie ochrony danych? Proman X.4 gwarantuje pełne bezpieczeństwo gromadzenia, przechowywania oraz udostępniania informacji Automatyczna akwizycja danych Dane do systemu Proman X.4 pobierane są z liczników, urządzeń pomiarowych bądź systemów automatyki przemysłowej. Informacje mogą być także wprowadzane ręcznie, przekazywane przez sieci teletechniczne lub pochodzić z innych źródeł. Wszystkie dane wejściowe podlegają filtracji i walidacji. Bezpieczna archiwizacja dzięki rozproszonej strukturze danych Proman X.4 posiada własną przemysłową bazę klasy NoSQL, przechowującą dane bieżące (pierwotne oraz wyliczone wskaźniki), historyczne i prognozowane. Dane mogą być archiwizowane w pełni, przyrostowo, krótko- lub długoterminowo. Proman X.4 wyposażony jest również w funkcje zarządzania archiwami oraz umożliwia import z archiwów zewnętrznych. Dane pochodzące z różnych źródeł oddzielone są od miejsca ich powstania i przechowywane w różnych lokalizacjach. Istnieje możliwość zastosowania tego modelu w odseparowanej strukturze sieciowej. Duże bazy danych System umożliwia tworzenie wydajnych, wieloletnich baz danych, z możliwością rejestracji sygnałów szybkozmiennych oraz dostępem on-line. Dzięki temu Proman X.4 pozwala analizować dane historyczne z różnych obszarów w celu opracowania wiarygodnych budżetów czy prognoz. Autoryzacja i szyfrowanie dostępu Poszczególni użytkownicy mogą posiadać różne poziomy uprawnień w zakresie wprowadzania i odczytu danych. Dzięki ciągłej archiwizacji zmian klient posiada pełną wiedzę o tym, kto miał dostęp do systemu oraz jakie operacje wykonywał. Architektura systemu klasy fault tolerant zapewnia ciągłość gromadzenia informacji. Odporność systemu na awarie punktów pomiarowych oraz elementów sieci IT Proman X.4 posiada zabezpieczenie przed czasowym brakiem danych (serwer komunikacyjny tworzy własną bazę wartości historycznych). Po przywróceniu połączenia zgromadzone dane są automatycznie zapisywane w bazie systemu, a wszystkie operacje z tego okresu zostają powtórzone. Istnieje możliwość zastosowanie klastra dwóch serwerów, z których każdy w razie awarii może podjąć funkcję drugiego. Kopie zapasowe bazy danych tworzone są on-line. Bezpieczne gromadzenie i archiwizacja danych pełna automatyzacja i bezpieczeństwo agregowania oraz archiwizowania danych bezprzerwowe podłączanie nowych punktów pomiarowych w trybie online gwarantujące ciągłość pracy systemu i urządzeń łatwość zarządzania dostępem dużej liczby użytkowników systemu Monitoring pracy bloków ciepłowniczych i kotłów wodnych w ZEW KOGENERACJA S.A. System Proman obejmuje trzy bloki ciepłownicze, kotły wodne, liczniki ciepła, liczniki energii oraz instalacje okołoblokowe. Pozwala śledzić on-line wszystkie parametry pracy elektrociepłowni oraz bilanse: energii elektrycznej i ciepła, zużycia mediów, analizy chemiczne. Wdrożenie systemu Proman umożliwiło optymalizację gospodarki mediami, a także wykrywanie miejsc o nadmiernej energochłonności i poprawę efektywności procesów. 8 9

6 Moduł pracy grupowej w Proman X.4 umożliwia zbudowanie sieci interakcji łączącej pracowników. Współpraca oraz dynamiczna wymiana wiedzy w zespole znacząco wpływa na poprawę efektywności i jakości procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Procesy dyskretne Odwzorowanie procesów dyskretnych dla każdego rodzaju produkcji Praca grupowa Obsługa przepływu informacji oraz dokumentów w firmie Łatwe przetwarzanie informacji w organizacjach o złożonej i rozproszonej strukturze Moduł pracy grupowej systemu Proman X.4 umożliwia elektroniczne gromadzenie, indeksowanie, udostępnianie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów powstających w przedsiębiorstwie lub przychodzących z zewnątrz. Pozwala na dowolne definiowanie przebiegów dokumentów oraz nadawanie uprawnień w zakresie dostępu, zgodnie z indywidualnymi potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa. Dokumenty mogą przyjmować postać szablonów uzupełnianych w ramach określonych procedur, jak na przykład: zgłoszenie awarii przekazanie zmiany (elektroniczna książka raportów dyspozytorów/kierowników zmian) zatwierdzenie budżetów planowanie i realizacja zadań remontowych Proman X.4 posiada bazę danych przystosowaną do obsługi zarówno procesów ciągłych, jak i procesów dyskretnych. Pozwala to na wzbogacenie wiedzy o pracy przedsiębiorstwa. Proces dyskretny (opisujący np. wyprodukowanie jednego wyrobu, produkcję na konkretne zlecenie lub rozruch i odstawienia bloków energetycznych i instalacji chemicznych) w łatwy sposób może być powiązany z parametrami pracy instalacji takimi jak ciśnienia i temperatury, zużyciem mediów lub z czasami trwania różnych faz produkcji. Ma to znaczenie nie tylko przy wyznaczaniu kosztów produkcji konkretnych wyrobów, ale jest także pomocne w określeniu powiązania pomiędzy jakością (liczba braków bądź liczba reklamacji) a warunkami produkcji. Obsługa Ekrany wizualizacyjne w Proman X.4 dostosowane są do indywidualnych potrzeb użytkowników. Konfiguracji obsługi procesów dyskretnych dokonuje się przy użyciu dostarczonych narzędzi, analogicznie jak przy schematach synoptycznych oraz dokumentach w pracy grupowej. Jako edytor wykorzystywane jest oprogramowanie Microsoft Visio z pakietu Office. Użytkownicy systemu mogą samodzielnie konfigurować dokumenty przy użyciu oprogramowania Microsoft Visio z pakietu Office. Jednoczesny dostęp Dokumenty podlegają procesowi obsługi pracy grupowej, co oznacza, że jeden dokument może być edytowany jednocześnie przez wiele osób. Proman X.4 umożliwia określenie dostępności pól na formularzu w zależności od statusu poszczególnych użytkowników. Pozwala również na dynamiczną zmianę obiegu dokumentów w odpowiedzi na zaistniałe okoliczności (urlopy, zmiana zakresu uprawnień pracownika). Każdy z użytkowników ma możliwość dołączania dowolnych plików (PDF, Excel, zdjęcia, maile). Historia pracy grupowej W Proman X.4 zapisywane są szczegółowe informacje o wszystkich modyfikacjach dokumentu. Użytkownik może przeszukiwać bazę oraz oglądać dokumenty w formie, w jakiej je zapisano i zanim zostały poddane zmianom. Dostęp do historycznych dokumentów pozwala na precyzyjną analizę przyczyn sytuacji zaistniałych w przeszłości. System stanowi bazę wiedzy oraz wiarygodne źródło danych dla instytucji Praca grupowa w Zakładzie SODA MĄTWY, Inowrocław Płynny przepływ i bezpieczna archiwizacja dokumentów Instalacja modułu pracy grupowej podyktowana była samodzielne definiowanie oraz zmiana schematów koniecznością wymiany systemu raportowania dostosowanego do niepodtrzymywanej platformy programowo- przebiegów dynamiczne wprowadzanie zmian w dokumentach -sprzętowej na elastyczne narzędzie, umożliwiające możliwość jednoczesnej pracy kilku osób na tym samodzielne modyfikacje (z uwagi na zmienną strukturę samym dokumencie pełna synchronizacja dostępu organizacyjną). System Proman, z modułem raportów możliwość automatycznego uzupełniania raportów mistrzów i dyspozytorów oraz konfiguratorem dokumentów i schematu obiegu informacji, zapewnia automatyczne danymi produkcyjnymi z Proman X.4 wykorzystanie bazy informacji zgromadzonej raportowanie powiązane z danymi produkcyjnymi. w raportach pod kątem oceny procesów Pozwala na śledzenie statusów oraz monitorowanie produkcyjnych przepływu zadań. Umożliwia również dokonywanie przez użytkowników modyfikacji dokumentu bądź schematu obiegu w celu dostosowania do zmieniających się 10 kontrolnych. wymagań. 11

7 Dowiedz się więcej: PROCOM SYSTEM S.A. ul. Stargardzka 8a Wrocław tel fax /2014

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Podejmowane decyzje są zawsze najwyżej tak dobre jak dane na których się opierają SYSTEMY STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1. Wstęp. Warunkiem efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest posiadanie

Bardziej szczegółowo