business intelligence

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "business intelligence"

Transkrypt

1 business intelligence enterprise guide Szkolenia z tej grupy dedykowane są dla osób pragnących pracować z SAS Enterpriese Guide wykorzystując przy tym mnogość kreatorów graficznych pozwalających na budowanie procesów przetwarzania oraz raportowania. Podstawy SAS INTRO - 1 dzień Praca w SAS Enterprise Guide PRG - 2 dni Raportowanie w SAS Enterpries Guide REG - 1 dzień Dostęp do zewnętrznych z SAS Enterprise Guide EGZEW - 2 dni Raportowanie OLAP w SAS Enterprise Gudie OEG - 1 dzień visual analytics Szkolenia z tej grupy dedykowane są dla osób pragnących pracować i zarządać środwiskiem Visual Analytics. SAS Visual Analytics: eksploracja i budowa raportów VARAP - 2 dni SAS Visual Analytics: administracja środowiskiem i ładowanie VAADM - 1 dzień 11

2 12 Praca w SAS Enterprise Guide Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poznać możliwości SAS Enterpriese Guide w zakresie przetwarzania i przygotowania do raportów i analiz. Szkolenie skupia się na wykorzystaniu dostępnych kreatorów umożliwiających wykonywania różnorodnych zadań bez konieczności tworzenia swojego własnego kodu. Przygotowanie do raportów i analiz Query Builder, Filtrowanie, Sortowanie, Agregacja, Wyliczanie nowych zmiennych z wykorzystaniem funkcji, Łączenie wielu zbiorów, Tworzenie własnych formatów na potrzeby raportów, Wyliczanie podstawowych statystyk opisowych i tabel częstości, Transpozycja zmiana orientacji tabeli z poziomej na pionową i odwrotnie, Parametryzacja wykonywanych zadań, Warunkowe wykonanie zadań. Osób przygotowujących dane oraz tworzących raporty i analizy. Kod szkolenia: PRG Raportowanie w SAS Enterprise Guide Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości SAS Enterprise Guide w temacie tworzenia zaawansowanych raportów tabelarycznych oraz wykresów. Wykorzystując dostępne kreatory uczestnik zapozna się z różnymi metodami prezentacji na raporcie. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowane jak tworzyć zbiorczy raport zawierający wiele analiz, oraz dokonać eksportu raportu czy udostępnienienia go odbiorcom. Przygotowanie do raportu, Listowanie, Tabele zagregowane, Tabele częstości, Wykresy: Słupkowe, Kołowe, Mapowe, Radarowe, Kafelkowe, Tworzenie raportów z wykorzystaniem różnych styli i formatów (html, pdf, ), Budowa zbiorczego dokumentu HTML. Osób tworzących raporty i analizy. Kod szkolenia: REG Raportowanie OLAP w SAS Enterprise Guide Na szkoleniu omawiane są możliwości raportowania na podstawie kostek OLAP wykorzystując SAS Enterprise Guide. Uczestnik szkolenia zapozna się z pełnymi możliwościami tworzenia interaktywnych raportów tabelarycznych i wykresów prezentując wielowymiarowe dane. Dostęp do kostek OLAP za pomocą SAS OLAP Viewer, Umieszczanie miar oraz hierarchii na raportach Filtrowanie, Wyróżnienia warunkowe, Tworzenie podsumowań umieszczonych na raporcie, Definiowanie i dodawanie nowych elementów: Procent widocznej sumy, Miary: podstawowe, analityczne, z wykorzystaniem języka MDX, Zbiory mianowane, Pozycje wyliczane, Tworzenie zakładek, Tworzenie wycinków raportu i ich zapis w postaci zbioru, Tworzenie migawek raportów oraz ich zapis w formie statycznej, Dostęp do kostek z wykorzystaniem języka MDX. Osób tworzących raporty i analizy w oparciu struktury wielowymiarowe OLAP. Kod szkolenia: OEG Dostęp do zewnętrznych z SAS Enterprise Guide System SAS umożliwia pracę z danymi pochodzącymi z zewnętrznych baz. Szkolenie prezentuje techniki, które mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia wydajności przetwarzania zewnętrznych. Wszystkie przykłady wykonywane są w SAS Enterprise Guide w oparciu o biblioteki zdefiniowane w meta z użyciem dwóch baz Oracle i Teradata. Wykorzystywane są zarówno gotowe zadania, jak również modyfikowany jest automatycznie generowany kod o dodatkowe opcje i instrukcje. W drugiej części szkolenia poruszane są zagadnienia specyficzne dla dostępnych przez SAS/Access to PC Files (na przykładzie Excela). Dostęp do w SAS Enterprise Guide Typy Odczyt Optymalizacja warunku WHERE Filtrowanie Wykorzystanie funkcji Implicit SQL Pass Through Ograniczanie liczby wczytywanych wierszy Łączenie tabeli DBMS ze zbiorem SAS Ładowanie Formaty i procedury Explicit SQL Pass Through SAS/ACCESS to PC Files Procedury IMPORT/EXPORT Dostęp poprzez bibliotekę Wiedza z zakresu szkolenia: Praca w SAS Enterprise Guide. Osób wykorzystujących dane zewnętrzne w SAS Enterprise Gudie Kod szkolenia: EGZEW Poziom szkolenia: C

3 SAS Visual Analytics: Eksploracja i budowa raportów Podczas szkolenia prezentowane są możliwości SAS Visual Analytics w zakresie eksploracji i analizy oraz budowania raportów. SAS Visual Analytics Hub: Architektura SAS Visual Analytics od strony użytkownika końcowego Przegląd narzędzia SAS Visual Analytics Explorer: Środowisko pracy Graficzna eksploracja Zmienne i ich role Autocharting Przegląd możliwości wizualizacji Sposoby filtrowania Budowa hierarchii drążenia Poszukiwanie wartości odstających (outlier) Metody analityczne korelacja, prognozowanie Tworzenie zmiennych wyliczanych Użycie map geograficznych Publikowanie wyników pracy Eksploracje Raporty SAS Visual Analytics Designer: Środowisko pracy Budowa raportów Przegląd dostępnych elementów wizualizacji (tabele, wykresy, wskaźniki KPI, itp.) Właściwości wyświetlania obiektów, formatowanie wyświetlania Elementy sterujące na raportach (przyciski, pola wyboru, itp.) Reguły wyświetlania wyróżnienia warunkowe itp. Dane w raportach Tabele i zmienne Role zmiennych Sposoby agregacji Zmienne wyliczane Wymiary i hierarchie Filtrowanie Interakcje pomiędzy elementami wizualnymi Raporty z wieloma sekcjami Wykorzystanie w raporcie elementów pochodzących z innych raportów Wykorzystanie Procesów Gotowych Publikacja raportów SAS Visual Analytics Viewer oraz SAS Mobile BI: Dostęp do przygotowanych raportów poprzez przeglądarkę oraz tablety ipad lub Android Eksploracja raportów Komentarze Osób, które są odpowiedzialne za tworzenia raportów oraz analiz. SAS Visual Analytics Kod szkolenia: VARAP SAS Visual Analytics: Administracja Środowiskiem i Ładowanie Danych Podczas szkolenia prezentowane są zagadnienia zawiązane z administrowaniem środowiskiem Visual Analytics w tym użytkownikami, uprawnieniami, rolami oraz procesem ładowania. Przegląd komponentów środowiska SAS Visual Analytics Zarządzanie środowiskiem Definiowanie serwerów oraz bibliotek Dostęp do Dane w formacie SAS Dane w zewnętrznych zbiorach Dane lokalne Excel/CSV Uruchamianie serwerów LASR Server Blokowanie dostępu przez urządzenia mobilne Profile użytkowników, Role aplikacji Uprawnienia do raportów i eksploracji Uprawnienia do table security Uprawnienia do row level security Budowa procesów zasilania SAS Visual Data Builder Graficzne tworzenie zapytań Dostęp do Łączenie tabel Wybór kolumn, kolumny wyliczane Filtrowanie Statystki agregujące oraz transpozycje Budowa zapytań w wielu krokach przetwarzania, zapisywanie pośrednich Ładowanie w LASR Serwer całościowe i przyrostowe Harmonogramowanie procesów ładowania Wiedza z zakresu szkolenia: SAS Visual Analytics: Eksploracja i budowa raportów. Osób, które są odpowiedzialne za tworzenia raportów oraz analiz. SAS Visual Analytics Kod szkolenia: VAADM 13

4 business intelligence enterprise business intelligence Szkolenia z tej grupy przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i udostępnianie raportów w środowisku WEB oraz za pośrednictwem procesów gotowych. Szkoleniem uzupełniającym jest raportowanie OLAP z wykorzystaniem języka MDX. Raportowanie w SAS Web Report Studio WRS - 1 dzień Podstawy SAS INTRO - 1 dzień Budowa kokpitów managerskich SAS KPI - 1 dzień Tworzenie i wykorzystanie procesów gotowych STP - 1 dzień technology area Szkolenia z tej grupy przeznaczone są dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie struktur map informacyjnych i OLAP oraz szablonów wykresów do celów raportowych. Szkoleniem uzupełniejącym jest tworzenie zaawansowowanych raportów z wykorzystaniem SAS Stored Process Web Application. Budowa i wykorzystanie map informacyjnych: SAS Information Map Studio IMS - 1 dzień Projektowanie i tworzenie struktur OLAP Podstawy SAS INTRO - 1 dzień OLAP- 2 dni Raportowanie z wykorzystaniem SAS Stored Process Web Application STPWA- 1 dzień Szkolenia uzupełniające MDX - 3 dni: Raportowanie OLAP z wykorzystaniem MDX. STPWA - 1 dzień Raportowanie z wykorzystaniem SAS Stored Process Web Application Procedury raportujące: wykorzystanie Graph Template Language oraz procedur z grupy SG GTL - 1 dzień Certyfikacja: CERTBI - 2 h: Egzamin: SAS Certified BI Content Developer for SAS 9. 14

5 Raportowanie w SAS Web Report Studio Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pełnymi możliwościami tworzenia i dystrybucji raportów w SAS Web Report Studio. Podczas szkolenia uczestnicy tworzą raporty na podstawie prostych tabel, map informacyjnych, kostek OLAP i procesów gotowych. Podstawy pracy ze środowiskiem SAS WRS i dostęp do map informacyjnych Budowa raportów Przy użyciu kreatora Za pomocą szablonu Ręcznie Zarządzanie elementami raportu Praca z listami i tabelami wielowymiarowymi Agregacja Pozycje wyliczane Sumy i podsumy Wyróżnianie warunkowe Formatowanie wartości Praca z wykresami Definiowanie dodatkowych elementów Tytuły i stopki dynamiczne i statyczne Banery i grafiki Podział elementów raportu Sekcje Synchronizacja elementów raportu Grupowania Filtry Proste filtrowanie Filtry sekcji Parametryzacja raportów Filtry kaskadowe Powiązania między raportami Dystrybucja raportów Rozsyłanie raportów em Eksport raportów do plików Excel i HTML Drukowanie raportów Osób tworzących raporty w środowisku web. SAS Web Report Studio Kod szkolenia: WRS Tworzenie i wykorzystanie procesów gotowych Szkolenie przeznaczone dla osób, które będą wykorzystywały procesy gotowe do dystrybucji treści w organizacji. W trakcie szkolenia pokazywane są zagadnienia związane z tworzeniem procesów gotowych uzupełnione o przykłady ich wykorzystania Wprowadzenie do procesów gotowych, Możliwości procesów gotowych, Tworzenie i rejestracja, Na podstawie przebiegu procesu w SAS Enterprise Guide, Na podstawie własnego kodu, Metody uruchamiania, Parametryzacja, Tworzenie usług Web Services na podstawie procesów gotowych, Wiedza z zakresu szkoleń: Podstawy SAS Przetwarzanie w SAS: część I Osób odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie procesami gotowymi. SAS Management Console Microsoft Office Kod szkolenia: STP Budowa i wykorzystanie map Informacyjnych z SAS Information Map Studio Podczas szkolenia przedstawiane są zasady projektowania, budowania i testowania map informacyjnych budowanych z SAS Information Map Studio. Celem szkolenia jest prezentacja możliwości budowy map informacyjnych w oparciu o tabele bazodanowe oraz kostki OLAP. Definicja mapy informacyjnej, Kategorie, Miary, Filtry, Budowa map informacyjnych w oparciu o: Pojedynczą tabelę, Model relacyjny, Kostkę OLAP, Grupowanie elementów w katalogi, Tworzenie filtrów: Z warunkiem wewnątrz filtru, Z pytaniem do użytkownika, Ograniczających dostęp na podstawie tożsamości użytkownika, Wykorzystanie procesów gotowych, Zaawansowane elementy wykorzystywane w raportach WRS, Testowanie poprawności mapy informacyjnej. Osób odpowiedzialnych za tworzenie i zarządzanie mapami informacyjnymi. SAS Information Map Studio SAS Web Report Studio Kod szkolenia: IMS Raportowanie z wykorzystaniem SAS Stored Process Web Application W trakcie szkolenia prezentowane są metody tworzenia zaawansowanych, interaktywnych raportów z poziomu kodu użytkownika. Utworzone raporty są dostępne przez przeglądarkę. Do utworzenia raportów zostaną wykorzystane procesy gotowe budowane przez użytkownika oraz udostępniane w aplikacji SAS Stored Process Web Application. W trakcie szkolenia zostaną również pokazane zaawansowane funkcje aplikacji SAS Stored Process Web Application. Wprowadzenie do SAS Stored Process Web Application, Metody budowy procesów gotowych wykorzystywanych w SAS Stored Process Web Application: Tworzenie szablonu raportów, Wykorzystywanie procedur SAS do tworzenia elementów raportu, Parametryzacja procesów gotowych, Zaawansowane funkcje raportów: Interakcje pomiędzy elementami raportu, Interakcje pomiędzy raportami, Pobieranie plików z serwera, Wysyłanie plików do serwera, Metody publikacji raportów. Wiedza z zakresu szkoleń: Przetwarzanie w SAS: język makr Procedury raportujące: część II Tworzenie i wykorzystanie procesów gotowych 15

6 16 oraz znajomość HTML, JavaScript, CSS. Osób odpowiedzialnych za tworzenie raportów/ aplikacji w środowisku WEB za pomocą procesów gotowych. SAS Mamagement Console SAS Foundation SAS Stored Process Web Application SAS Portal Kod szkolenia: STPWA Poziom szkolenia: B Procedury raportujące: Wykorzystanie Graph Template Language oraz procedur z grupy SG Szkolenie omawia sposób budowania wykresów i graficznych elementów raportów w środowisku SAS z wykorzystaniem Graph Template Language oraz procedur SG (Statistical Graphics). Zaprezentowane zostaną metody budowania różnych typów wykresów oraz metody definiowania szablonów wykresów. Wprowadzenie do GTL, Składnia języka, Budowa elementów raportu, Procedury SG, Typy obsługiwanych wykresów, Metody nakładania wykresów, Wprowadzenie do narzędzia ODS Graphics Designer. Wiedza z zakresu szkolenia: Procedury raportujące: część II. Osób techniczne odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów. Kod szkolenia: GTL Poziom szkolenia: B Raportowanie OLAP z wykorzystaniem MDX Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników z zaawansowanymi możliwościami eksploracji struktur OLAP z wykorzystaniem języka MDX. Szkolenie rozpoczyna się od omówienia koncepcji składni języka MDX oraz podstawowych elementów takich jak: Dimension, Hierarchy, Level, Member, Measure, Tuple, Set. W trakcie szkolenia prezentowane są możliwości wykorzystania funkcji nawigacyjnych MDX do budowy prostych i złożonych ekstraktów i zestawień. Przykłady pokazują wykorzystanie własnych miar wyliczanych, tworzenie statystyk nieaddytywnych, użycie funkcji dedykowanych dla wymiaru typu TIME oraz obsługę niestandardowych potrzeb nawigacji po strukturze OLAP Cechy i założenia standardu MDX, Obiekty MDX, Składnia MDX, Budowa ekstraktów ze struktur OLAP, Wykorzystanie predefiniowanych słów kluczowych w ekstrakcji, Funkcje nawigacyjne, Budowa zestawień i zmiennych wyliczanych, Filtry i funkcje logiczne, Funkcje dla elementów, Statystyki nieaddytywne, Funkcje liczbowe, Funkcje tekstowe, Funkcje dla zestawów, Wykorzystanie funkcji dla wymiaru TIME, Nadawanie uprawnień do kostki, Wiedza z zakresu szkolenia: Raportowanie OLAP w środowisku SAS Enterprise Guide. Osób odpowiedzialnych za tworzenie zaawansowanych raportów OLAP z wykorzystaniem języka MDX. Kod szkolenia: MDX Poziom szkolenia: B Budowa kokpitów managerskich SAS Szkolenie przeznaczone jest dla analityków biznesowych oraz użytkowników, którzy chcą tworzyć i posługiwać się wskaźnikami KPI korzystając z funkcjonalności portletu SAS BI Dashboard w portalu informacyjnym (SAS Information Delivery Portal). Podczas szkolenia uczestnicy poznają komponenty potrzebne do tworzenia i wyświetlania wskaźników (dashboards). Omawiane są struktury wykorzystywane przez SAS BI Dashboard do tworzenia wskaźników. Prezentowane są różne typy wskaźników, a także techniki tworzenia zakresów dla wskaźników. Omawiane są również możliwości personalizacji i modyfikacji istniejących wskaźników KPI. wprowadzenie do SAS BI Dashboard, praca z modelem : mapy informacyjne, biblioteka wskaźników (dashboard library), komponenty wskaźników. tworzenie zakresów dla wskaźników, typy wskaźników, tworzenie nowego wskaźnika, wykorzystanie i modyfikacja wskaźników. zalecana wiedza z zakresu szkolenia: Podstawy SAS SAS Information Delivery Portal, SAS BI Dashboard Kod szkolenia: KPI Projektowanie i tworzenie struktur OLAP Na kursie pokazywane jest uczestnikom jak używać środowiska SAS OLAP do budowy, optymalizacji i utrzymania kostek wielowymiarowych. Poruszane tematy Wprowadzenie do platformy SAS Business Analytics i OLAP zapoznanie z OLAP (online analytical processing) architektura platformy SAS praca ze środowiskiem SAS OLAP omówienie środowiska i scenariusza Projektowanie kostek SAS OLAP oszacowanie wymagań identyfikacja czynników zależnych od przegląd opcji wpływających na wydajność Tworzenie kostek SAS OLAP identyfikacja struktury kostki rejestracja meta tworzenie kostki przy użyciu kreatora Cube Designer Rozszerzanie kostki przy pomocy predefiniowanych wyliczeń dodawanie elementów do istniejącej kostki tworzenie prostych wyliczeń

7 tworzenie wyliczeń z użyciem wymiaru czasu Rozszerzanie kostki przy pomocy wyliczeń własnych koncepcja języka zapytań MDX praca z elementami użycie wyrażeń warunkowych wykorzystanie funkcji SAS Optymalizacja kostek SAS OLAP definiowanie agregatów optymalizowanie agregacji Aktualizacja kostki aktualizacja przyrostowa aktualizacja kostki w miejscu aktualizacja kostki poprzez utworzenie nowej kostki zarządzanie generacjami kostki Zabezpieczanie kostek SAS OLAP zrozumienie zabezpieczeń OLAP zabezpieczanie wymiarów, hierarchii i poziomów zabezpieczanie na poziomie pojedynczego elementu. Wiedza z zakresu szkolenia: Podstawy SAS Szkolenie przeznaczone jest dla Osób przetwarzających i przygotowujących dane do raportów i analiz oraz analityków biznesowych Wykorzystywane oprogramowanie SAS OLAP Cube Studio SAS Add-In for Microsoft Office Microsoft Excel Kod szkolenie: OLAP 17

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia

KATALOG SZKOLEŃ. SAS Education. Grow With Us sas.com/poland/szkolenia KATALOG SZKOLEŃ 2015 SAS Education Grow With Us sas.com/poland/szkolenia The demand for people with the skills to use powerful analytics to solve increasingly complex information challenges has reached

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Spis treści O autorach Wprowadzenie CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Rozdział 1. Istotne zagadnienia bazodanowe Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher

Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Raportowanie w XML dla zwykłych ludzi Oracle XML Publisher Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska e mail: ttraczyk@ia.pw.edu.pl Abstrakt. Od dawna wiadomo, Ŝe XML moŝe świetnie słuŝyć do tworzenia złoŝonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 29 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SERWERA I OPROGRAMOWANIA DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo