Usługi raportowania. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012-05-15. Usługi raportowania. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl"

Transkrypt

1 dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej Kontakt: Usługi raportowania 2 Raport Server Raport Procesor Scheduling and Delivery Processor Laying out Report Data Reporting Services Extensions Rendering Extensions Business Intelligence Development Studio 3 1

2 Report Builder Report Manager Instalacja i konfiguracja Typy instalacji usług raportowania Report Designer Publikowanie raportów Caching Snapshosts Subscriptions 4 Dostarczają wszystkich niezbędnych narzędzi do dystrybucji, wdrażania i zarządzania raportami w środowisku przedsiębiorstwa Dostarczają funkcjonalność raportowania z relacyjnych, wielowymiarowych baz danych lub z plików XML stanowiących źródło danych. Są dostępne narzędzia do tworzenia raportów, konfigurowania i zarządzania raportami, instancją serwera, przeglądania raportów 5 HTTP Listener (HTTP.sys) Authentication Report Manager Web Services Background Processing Report Viewing and Management Programmatic Interfaces Report Processor User Interface Extensions Report Processor Authentication Extensions Authentication Extensions Data Processing Extensions Data Processing Extensions Report Processing Extensions Rendering Extensions Report Processing Extensions Rendering Extensions Scheduling and Delivery Processor 6 2

3 Komponent odpowiedzialny za tworzenie raportów odpowiedzi na zapytania użytkownika lub w odpowiedzi na harmonogram. Tworzenie raportów następuje w trzech fazach: Przetwarzanie definicji raportu Przetwarzanie danych Renderowanie raportu 7 Realizuje wszystkie zaplanowane zadania i kontroluje dostarczanie raportów do końcowego użytkownika Pracuje w połączeniu z SQL Server Agent Kiedy zadanie jest tworzone, usługa raportowania tworzy odpowiednie zadanie dla SQL Server Agenta, które jest wykonywane u dostawcy harmonogramów. Zadanie wykonuje procedurę osadzoną dbo.addevent dodając tym samym zdarzenie do kolejki zarządzanej poprzez usługę raportowania. 8 Usługa raportowania jest zależna od usługi SQL Server Agenta, który przetwarza plany wykonania, musi być uruchomiony, aby zdarzenie było umieszczone w kolejce. 9 3

4 Usługi raportowania dostarczają wiele procedur które mogą być rozszerzone lub podmienione, powiększając w ten sposób możliwości usług przetwarzania. Wspierają wiele typów rozszerzeń: Autentykacje Windows, per sonifikacja, funkcje delegacji, Pr zetwar zanie danych (Oracle, Hyperion Essbase, Ter adata, OLE DB) or az inne, Render owanie wyników do r óżnych for matów, Dostar czanie r aportów w postaci i, współdzielenia plików, Shar e Point library. 10 CSV pliki tekstowe z wartościami rozdzielanymi średnikami, HTML raport zakodowany w formie strony HTML UTF-8 Image renderowanie strony HTML w formie zdjęcia (wygląd niezależny od przeglądarki), obsługiwane rozszerzenia: tiff, bmp, gif, jpeg, png, wmf. 11 Microsoft Excel pliki Excela w wersji 97 lub nowszej (wszystkie właściwości plików). Microsoft Word pliki Worda zgodne w Microsoft Word 2000 lub nowszym. PDF pliki.pdf otwieralne w Acrobat Reader 6.0 lub nowszym XML format niezależny od platformy kodowany w UTF

5 Składniki raportowania: Obszary danych, zdjęcia, linie, prostokąty, pola tekstowe, podraporty Obszary danych: Tabele - dane uporządkowane w wierszach o stałej liczbie kolumn rozszerzalne w liczbie wierszy, Macierze dane zgrupowane dla wierszy i kolumn, wartości w komórkach mogą stanowić sumę, średnią i tp. 13 Obszary danych: Listy dane w wolnym for macie, dla których definiuje się szablon wyglądu powtarzany dla każdego r ekordu w bazie danych, Wykr esy używane do wizualizacji streszczenia danych Gauge wizualna r epr ezentacja war tości dla skończonego zakr esu wartości, mogą być używane w tabelach, listach, w celu wyr ażenia względnej natężenia war tości, mogą być wykorzystanie indywidualnie w celu pokazania zagr egowanych war tości

6 Nie jest częścią SQL Server 2008 Instancja Visual Studio 2008 z dołączonymi dodatkami umożliwiającymi współpracę z SQL Server 2008 Jest używane do tworzenia modułów raportów używanych w usłudze raportowania SQL Server 2008 Definicje raportów tworzy się w postaci schematów bazujących na XML, zwanych Report Definition Language (RDL)

7 19 Narzędzie bazujące na interfejsie webowym do wykonywania zadań wdrażania raportów, przeglądania raportów, tworzenia planów, przydzielania uprawnień. Generalnie można używać dowolnej przeglądarki, wszystkie właściwości są wspierane przez min. Internet Explorer 6 SP1. Report Manager jest dostępny tylko wówczas jeżeli usługi raportowania są zainstalowane w trybie natywnym, jeżeli są zainstalowane na SharePoint, to SharePoint zarządza raportami

8

9 Zaawansowane narzędzie przeznaczone do tworzenia raportów w środowisku deweloperskim zintegrowane z Business Intelligence Development Studio W założeniach ma być używane przez zaawansowanych projektantów, którzy tworzą lub modyfikują raporty utworzone przy pomocy kreatorów Projektant raportów dostarcza wiele dodatkowych funkcjonalności niedostępnych w np. Report Builder Uzyskuje się poprzez zapisanie pliku RDL w ścieżce serwera raportowania, Podkatalogi dla poszczególnych grup raportów tworzy się w Raport Manager Odbiorca raportu może pobrać raport bezpośrednio ze ścieżki serwera (na żądanie) lub może podjąć subskrypcję raportu w regularnych odstępach czasu, 27 9

10 Stosuje się w celu redukcji czasu wymaganego do pobrania raportu, szczególnie w przypadkach, gdy raport jest duży, wymaga wiele operacji na bazie danych, jest często pobierany. Raporty niebuforowane: Raporty zależne od danych pobranych od użytkowników, Używające autentykacji Windows Jeżeli wymagają poświadczeń użytkownika 28 Mechanizm podobny do buforowania, oferujący jednak możliwość przewidywania strategii buforowania Mogą być tworzone w zaplanowanych odstępach czasu lub manualnie przez administratora serwera raportowania Nie mogą być stosowane w tych samych sytuacjach co buforowanie. 29 Oferują sposób na generowanie i dostarczanie raportów o określonym czasie i w określonym formacie w odpowiedzi na określone zdarzenie Są używane do planowania wykonania raportu np. utworzenie raportu w każdy Piątek o godzinie 8, następnie dostarczenie raportu na określony(e) adresy

11 Poświadczenia zapisane w raporcie Użytkownik musi mieś uprawnienia do raportu i do utworzenia subskrypcji, Właściwość EventsAndRaportDeliveryEnabled serwera raportowania w Surface Area Configuration dla fasety usług raportowania musi być ustawiona na true 31 Pytania, sugestie: Dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej 32 11

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

business intelligence

business intelligence business intelligence enterprise guide Szkolenia z tej grupy dedykowane są dla osób pragnących pracować z SAS Enterpriese Guide wykorzystując przy tym mnogość kreatorów graficznych pozwalających na budowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10)

Wymagania systemu Typu BI (Business Intelligence, wymagania bazy dany dla BI Załącznik nr 10) Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-00 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

SharePoint 2013 / Project Server 2013 Look & Feel. Bartłomiej Graczyk 2013-02-20

SharePoint 2013 / Project Server 2013 Look & Feel. Bartłomiej Graczyk 2013-02-20 SharePoint 2013 / Project Server 2013 Look & Feel Bartłomiej Graczyk 2013-02-20 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt rozwiązań Business Intelligence & Enterprise Project Management / Project Manager

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 WOJCIECH RZEPKOWSKI *, TOMASZ SERAFIŃSKI *, SZYMON GRABOWSKI *,**

TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 WOJCIECH RZEPKOWSKI *, TOMASZ SERAFIŃSKI *, SZYMON GRABOWSKI *,** WOJCIECH RZEPKOWSKI *, TOMASZ SERAFIŃSKI *, SZYMON GRABOWSKI *,** ZARZĄDZANIE ZMIANĄ OPROGRAMOWANIA NA PRZYKŁADZIE MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA SOFTWARE CHANGE MANAGEMENT IN SYSTEM FOR A HIGH BAY WARCHOUSE

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY AQUA optima ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY Oprogramowanie Maszyn i Komputerów skype: oprogramowaniekomputerow e-mail: biuro@oprogram.pl http: www.oprogram.pl tel: +48 694 988 607 strona 1 I. WSTĘP.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemów stowarzyszonych

Podręcznik systemów stowarzyszonych IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 IBM DB2 Information Integrator Podręcznik systemów stowarzyszonych Wersja 8.2 SC85-0104-01 Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Wersja 7.1

Podręcznik użytkownika. Wersja 7.1 Podręcznik użytkownika Wersja 7.1 1 1996-2011 DeviceLock, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY

Novell Audit 2. www.novell.pl OPIS TECHNICZNY Novell Audit 2 www.novell.pl OPIS TECHNICZNY Zapewnienie poufności, integralności i dostępności zasobów w systemach korporacyjnych Sukces wymaga od współczesnych organizacji udostępniania zasobów systemów

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo