Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów..."

Transkrypt

1

2 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent Platforms Ul. Siemianowicka 5a, Katowice tel.: + 48 (32) , fax: +48 (32) VIX Automation sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w jakikolwiek sposób, w tym elektronicznie lub mechanicznie, włączając w to kopiowanie lub nagrywanie, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy VIX Automation spółka z o.o.

3 Spis treści Wstęp Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów Wiele osi Y Używanie Chart Editor / Chart Używanie Chart Editor / Data & Axes Używanie Time Editor Znaczniki czasu Tabela KPI (KPI Table) Blok tekstowy (Text Block) Legenda (Legend) Używanie edytorów filtrów (Filter Editor) Używanie edytora zapytań (Query Editor) Rozmiar wykresu (Chart Size) Eksportowanie danych do pliku CSV Nazwa wykresu Ulubione Doraźne raportowanie (Ad Hoc Reporting) Raportowanie i Ulubione

4 Proficy Historian Analysis Przegląd funkcji programu Funkcje oraz możliwości narzędzia Proficy Historian Analysis z punktu widzenia użytkownika posiadającego ograniczone uprawnienia Wstęp Proficy Historian Analysis to interfejs webowy rozszerzający funkcjonalność popularnego repozytorium danych - Proficy Historian. Dzięki możliwości wyznaczania trendów i przeglądania danych w przyjaznym środowisku graficznym, użytkownik w łatwy sposób może określić podstawowe przyczyny problemów na produkcji i przekształcić surowe dane w kluczowe informacje. W celu uruchomienia Proficy Historian Analysis za pośrednictwem serwera demonstracyjnego, jako użytkownik posiadający ograniczone uprawnienia (np. operator, obserwator) umożliwiające wykorzystanie niektórych funkcji tego narzędzia, technicznym VIX Automation: skontaktuj się z działem Po prawnym zalogowaniu w przeglądarce otwarte zostanie okno omawianego narzędzia. 3

5 U góry okna przeglądarki po lewej stronie znajdują się trzy ikony: Pierwsza Model View wyświetla hierarchię elementów (w postaci drzewa), które zostały utworzone w bazie danych Proficy Workflow. Druga Search umożliwia przeszukiwanie ekranów i/lub zasobów, które można przejrzeć i poddać analizie. Trzecia Favourites View pozwala tworzyć, zachowywać i odtwarzać ekrany. Ponadto dostępne są 4 zakładki ANALYSIS, REPORTING, DASHBOARD oraz TASKS. ANALYSIS jest to obszar, w którym możliwe jest tworzenie, wstawianie, zapisywanie, eksportowanie i formatowanie różnych elementów, np. wykresów. REPORTING obszar umożliwiający tworzenie, generowanie, zapisywanie raportów lub raportów z symbolami zastępczymi (placeholders), importowanie danych do raportu i zapisywanie raportu jako ulubiony. DASHBOARD obszar dostępny jako część oprogramowania Proficy Vision, pozwala tworzyć nowe ekrany do wyświetlania danych w określony sposób. TASKS obszar dostępny jako część oprogramowania Proficy Vision, pozwala przeglądać, monitorować i wykonywać różne zadania związane z cyklem produkcji. 4

6 1. Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian Po kliknięciu na Search (symbol lupy) w linii Search Type wybrać Search KPIs. Aby rozpocząć wyszukiwanie kliknąć na szkło powiększające po prawej stronie pola Enter Keyword(s). Rezultatem jest wyświetlenie listy wszystkich tagów serwera Proficy Historian. 2. Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów Po wyszukaniu tagów serwera Proficy Historian można wybrać jeden z nich i przeciągnąć go z przeglądarki KPI na obszar ANALYSIS (jedna z zakładek głównego okna). Poprzez przeciągnięcie rozpocznie się sesja szybkiej analizy taga. 5

7 Możliwa jest także jednoczesna analiza wielu tagów. Należy wybrać kilka z nich trzymając wciśnięty klawisz CTRL i klikając na wybrane, a następnie przeciągnąć je na utworzony wcześniej wykres lub wyczyszczony obszar roboczy. Klawisz CTRL musi być wciśnięty podczas przeciągania i upuszczania. Czyszczenie całego obszaru roboczego odbywa się poprzez kliknięcie ikony kosza znajdującej się w prawym górnym rogu wykresu. Można również użyć X do zamknięcia pojedynczego obiektu na obszarze roboczym. 3. Wiele osi Y W celu aktywowania wielu osi Y należy wybrać tag i przeciągnąć go z przeglądarki KPI na obszar roboczy zakładki ANALYSIS. Następnie wybrać kolejny tag, również przeciągnąć go i przytrzymać nad osią Y utworzonego przed chwilą wykresu. W momencie pojawienia się drugiej osi Y można upuścić tag na wykres. Operację można powtórzyć dla wielu osi Y. 6

8 Oś Y widoczną z drugiej strony wykresu można równie łatwo aktywować poprzez przeciągnięcie następnego taga z przeglądarki KPI na prawą stronę wykresu. Kiedy z prawej strony pojawi się nowa oś, można upuścić tag na wykres i nowa oś zostanie aktywowana. 7

9 4. Używanie Chart Editor / Chart W oknie przeglądarki, w obszarze ANALYSIS po prawej stronie znajdują się różne wysuwane zakładki. Jedną z nich jest Chart Editor. Służy ona do edytowania właściwości wykresów. Aby otworzyć tę zakładkę wystarczy na nią kliknąć. Edytory obejmują pełną funkcjonalność tylko gdy wybrany jest wykres. Trzeba więc użyć wykresu stworzonego wcześniej lub utworzyć nowy z wykorzystaniem dowolnych tagów. Przykładową właściwością, którą można edytować w tej zakładce jest styl linii trendów. W zakładce Chart należy przejść do Chart Type i rozwinąć listę klikając na strzałkę obok słowa Line. Wybierając kolejno różne typy można zaobserwować jak zmienia się prezentacja danych na wykresie (wykres XY wymaga dwóch KPI). Wybierając różne kolory dla parametrów Foreground, Background, Plot Background zmianie ulegają elementy wykresu, jego tło, osie. 8

10 W omawianej zakładce można także aktywować legendę dla wybranego wykresu. W tym celu należy wcisnąć przycisk Show/Hide Legend. Legenda może pojawić się za zakładką Chart Editor, którą w takim wypadku trzeba zwinąć. 5. Używanie Chart Editor / Data & Axes Edycję parametrów serii danych można przeprowadzić w Chart Editor w zakładce Data. Przykładowo w sekcji Lines możliwa jest zmiana koloru linii trendu (LineColor), w sekcji Symbols można aktywować różne znaczniki (Marker) reprezentujące punkty na wykresie. 9

11 Ustawienia osi można zmieniać w Chart Editor w zakładce Axes. Zmiana ustawień osi X i Y odbywa się na oddzielnych kartach. Można ukryć daną oś klikając na pole wyboru Visible, podać tytuł serii danych (pole Title), zmienić ustawienia opisów i wyglądu osi (sekcje Annotations oraz Major Ticks, Minor Ticks), ustawić wyświetlanie linii siatki (sekcja Major Grid Lines, Minor Grid Lines) lub, dla osi Y, zmienić zakres wyświetlanych danych (sekcja Min/Max). 10

12 6. Używanie Time Editor Aby dostosować okres czasu wyświetlania danych na wykresie należy rozwinąć zakładkę Time Editor znajdującą się z prawej strony obszaru ANALYSIS. Domyślny czas wyświetlania danych dla wykresu wynosi jedną godzinę. Ogólny zakres czasu (Overall Time Range) stanowi cały przedział czasu, który jest przeniesiony z serwera Historian i dostępny do analizy. Widoczny zakres czasu (Visible Time Range) jest tym przedziałem, który jest widoczny na wykresie. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych dwóch przedziałach należy zatwierdzać odpowiednimi przyciskami Apply to Selected (dla wybranego wykresu) lub Apply to All (dla wszystkich wykresów). Time Editor umożliwia także zsynchronizowanie wszystkich znaczników czasu (Sync Time Markers) dla wszystkich wykresów. Dobrą praktyką jest używanie suwaka pod wykresem do generalnego regulowania przedziału czasu i wykorzystanie Time Editor dla wyznaczenia konkretnych momentów. 11

13 7. Znaczniki czasu Na każdym wykresie możliwe jest dodanie do dwóch znaczników czasu. Aby przyporządkować znaczniki trzeba kliknąć na oś czasu pod wykresem. Pierwsza linia (uchwyt) jest czerwona, druga zielona. Znaczniki można przesuwać klikając na nie i przeciągając do nowej pozycji. Znaczniki czasu można usunąć w Time Editor. W tym celu należy w obszarze Time Markers wybrać odpowidni przycisk Remove Selected lub Remove All w zależności od tego czy mają być usunięte znaczniki na wybranym wykresie, czy na wszystkich. 8. Tabela KPI (KPI Table) Kolejną funkcjonalnością dostępną w zakładce ANALYSIS jest możliwość dodania tabel KPI do tworzonego ekranu. Aby ją dodać należy kliknąć przycisk wstawiania skierowany w dół (Insert Item Below) znajdujący się w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Używając tego przycisku tabela będzie wstawiona poniżej aktywnego w danym momencie obiektu. Po kliknięciu przycisku w wyświetlonym obiekcie wyboru elementu (Item Selector) wybrać Create KPI. W tym momencie utworzona została nowa tabela KPI. 12

14 W podobny sposób jak miało to miejsce w przypadku wstawiania tagów do wykresu należy przeciągnąć jeden lub wiele bloków z przeglądarki KPI do nowo utworzonej tabeli KPI. Warto zwrócić uwagę na kolumnę: wartość (Value), znacznik czasu (Timestamp) oraz jakość (Quality). W odpowiednich polach w tych kolumnach znajdują się najbardziej aktualne dane z serwera Proficy Historian dla danego taga. 9. Blok tekstowy (Text Block) Następnym elementem, który można wstawić jest blok tekstowy. Podobnie jak wszystkie inne elementy z obiektu Item Selector można go dodać poniżej lub z prawej strony aktywnej części ekranu. Przykładowo, aby wstawić blok tekstowy z prawej strony tabeli KPI najpierw trzeba kliknąć na tę tabelę (skupienie się na niej). Następnie w prawym górnym 13

15 rogu kliknąć na przycisk wstawiania skierowany w prawo (Insert Item to the Right). W wyświetlonym obiekcie wyboru elemetnu (Item Selector) kliknąć na Create Text Block. Efektem jest utworzenie pustego bloku tesktowego, do którego można wpisać dowolny tekst. Należy tylko pamiętać, że jest to prosty blok tekstowy bez żadnych opcji formatowania, ograniczony do 256 znaków. 10. Legenda (Legend) W obiekcie wyboru elementu (Item Selector) znajduje się także opcja Create Legend. Aby dodać legendę poniżej wykresu należy najpierw kliknąć na wykres, później wcisnąć przycisk wstawiania skierowany w dół i wybrać odpowiednią opcję w Item Selector. 14

16 Po dodaniu legendy możliwe, że konieczne będzie przewinięcie obszaru roboczego, aby zobaczyć wszystkie elementy. W celu zobserwowania zmian danych w legendzie można na wykresie dodać znaczniki czasu (Time Markers). Spowoduje to, że w legendzie kolumny T1, T2, RangeMax, RangeMin zostaną wypełnione. 11. Używanie edytorów filtrów (Filter Editor) W zakładce ANALYSIS dostępny jest również Filter Editor służący do ustawienia kryterium filtrowania wyświetlanych na wykresie danych. Aby go otworzyć należy kliknąć na odpowiednią zakładkę Filter Editor z prawej strony okna przeglądarki. Kartę tę, podobnie jak każdą omawianą w tym dokumencie, można przypiąć (tak, aby się nie zwijała) klikając na strzałkę skierowaną 15

17 w dół, dostępną na pasku tytułu karty, i wybierając opcję Docked. Klikając na pinezkę, która pojawi się po przypięciu karty, można kartę odpiąć, tak aby mogła się ona zwijać. Korzystanie z edytora filtrów wymaga najpierw dodania taga, dla którego ma zostać zdefiniowany filtr. Na wykresie należy złapać taga powiązanego z wybranym trendem i przeciągnąć go do pola Drop KPI(s) here to create, znajdującego się u góry okna Filter Editor. Następnie można zdefinować filtr wybierając operator porównania (comparison operator) z listy rozwijanej w Filter Editor oraz wartość, od której będzie następowało filtrowanie. Przykładowo, jeżeli na wykresie widać, że wartości, które przyjmuje dana zmienna zmieniają się w zakresie od -40 do 40 i ustawione zostanie filtrowanie wartości mniejszych od 0, to wtedy, na skutek filtrowania, na wykresie pokazane zostaną tylko wartości z przedziału od 0 do 40. Definiowanie filtra i jego edycja zostają zakończone w momencie wciśnięcia przycisku Apply (dla jednego wykresu) lub Apply to All (dla wszystkich wykresów). 16

18 Warto zwrócić uwagę na przerwy, które mogą pojawić się na wykresie po ustawieniu filtrowania dla danego taga. Chociaż filtr utworzono w sieciowym interfejsie użytkownika (Web UI), to jednak serwer Proficy Historian przeprowadza filtrowanie zwracając tylko te dane, które spełniają określony warunek. Wszystkie pozostałe dane są ignorowane. 12. Używanie edytora zapytań (Query Editor) Edytor zapytań Query Editor dostęny jest z prawej strony okna przeglądarki w zakładce Query. Edytor ten umożliwia modyfikowanie zapytań przez określenie trybu próbkowania, trybu kalkulacji, liczby próbek lub częstotliwości próbkowania. W rozwiniętej zakładce Query Editor w linii Sampling Mode klikając na strzałkę skierowaną w dół rozwinie się lista, z której można wybrać tryb próbkowania. Domyślnym trybem próbkowania jest interpolacja (Interpolated). Chociaż tryb próbkowania wybierany jest w sieciowym interfejsie użytkownika (Web UI), to jednak serwer Proficy Historian przeprowadza próbkowanie zwracając tylko te dane, które odpowiadają wybranej opcji. W omawianym edytorze można określić dowolną liczbę próbek (Number of Samples) nieprzekraczającą odgórnie narzuconego limitu 1440 lub wybrać okres próbkowania (Sample Every). 17

19 Dla danego wykresu można wybrać tylko jeden tryb próbkowania, ale możliwe jest ustawienie tego samego trybu dla wszystkich wykresów dodanych do obszaru ANALYSIS (pole wyboru Apply to All Charts). Zmiany zatwierdza się przyciskiem Apply. Obliczeniowa lista rozwijana (linia Calculation) dostępna jest wyłącznie dla trybu próbkowania Calculation. 13. Rozmiar wykresu (Chart Size) W prawym górnym rogu wykresu, po lewej stronie znaku X, znajduje się znak złożony z dwóch strzałek. Użycie tej ikony spowoduje powiększenie wykresu do rozmiaru pełnego ekranu. Powrót do obszaru roboczego nastąpi po wciśnięciu X w prawym górnym rogu zmaksymalizowanego wykresu. 18

20 14. Eksportowanie danych do pliku CSV W zakładce ANALYSIS dostępne jest narzędzie, dzięki któremu można w łatwy sposób wyeksportować dane przedstawiane na wykresie do pliku CSV. W lewym górnym rogu okna roboczego (poniżej górnego paska tytułu Title) znajduje się ikona programu Excel (przycisk Export to CSV). Należy kliknąć na nią, aby zapisać dane z wykresu do pliku CSV. Pojawi się okno dialogowe Save As, w którym należy podać lokalizację zapisywanego pliku oraz jego nazwę. Zapis nastąpi po wciśnięciu przycisku Save. 19

21 Należy pamiętać, że nie można eksportować danych z okresu przekraczającego 30 dni (43200 minut) lub punktów danych, bez względu na to, który limit zostanie osiągnięty pierwszy. 15. Nazwa wykresu Aby utworzyć nazwę wykresu (chart name) należy dwukrotnie kliknąć na nagłówek wykresu. Nagłówek po utworzeniu wykresu (znajduje się ponad nim) przyjmuje format New Chart #, gdzie # to odpowiedni numer. Po dwukrotnym kliknięciu na nagłówek można wpisać krótki opis dla wykresu (descriptive name). Nazwy innych obiektów, jak tabela KPI, Legenda, Blok tekstowy, również mogą zostać zmienione w podobny sposób. 16. Ulubione Opcja Ulubione (Favorites) pozwala tworzyć, zapisywać, przywracać analizy i raporty. Każda strona (ekran, raport) zapisana jako ulubiona może zawierać jeden lub więcej wykresów, legend, tabel KPI czy bloków tekstowych. Opcja Ulubione działa jako miejsce przechowywania analiz i raportów. W momencie przywracania Ulubionej zapewni ona najświeższe dane. Konfiguracja Ulubiona może być przechowywana jako osobita (Personal) lub współdzielona (Shared). Ulubiona typu Shared może być utworzona wyłącznie przez użytkownika posiadającego prawa Administratora i jest ona widoczna dla każdego użytkownika systemu. Edytować może ją jednak tylko Administrator. Ulubiona typu Personal jest widoczna wyłącznie dla użytkownika, który ją utworzył. Każdy użytkownik może tworzyć, aktualizować lub usuwać Ulubione spośród swoich osobistych. 20

22 Aby przejść do widoku Ulubione (Favorites) należy w lewym górnym rogu okna przeglądarki kliknąć na ikonę View Favorites. W obszarze Ulubione (Favorites View) można przechowywać konfiguracje Ulubione w folderach, co jest dobrym rozwiązaniem w przypadku chęci zachowania porządku. Ponieważ dokument opisuje możliwości użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, omówiony zostanie sposób dodawania konfiguracji do Ulubionych osobistych (Personal). Po stworzeniu dowolnego ekranu (zawierającego jeden lub wiele elementów) w obszarze ANALYSIS, aby dodać go jako Ulubioną należy przeciągnąć górny pasek tytułu (Title) z obszaru roboczego zakładki ANALYSIS do obszaru Ulubione (Favorites View). Należy upewnić się, że cały obszar Ulubione jest podświetlony, nie konkretna konfiguracja (możliwe nadpisanie) i wtedy upuścić pasek tytułu w tym obszarze. 21

23 Wyświetlone zostanie okno dialogowe, gdzie w polu Name wpisuje się nazwę dodawanej konfiguracji. Wypełnienie pola Description jest opcjonalne. Ostatecznie należy wcisnąć przycisk Save, aby zachować konfigurację. Trzy ikony po prawej stronie wyboru docelowego miejsca przechowywania konfiguracji Ulubione (Personal lub Shared) umożliwiają tworzenie nowego folderu w Favorites View, edycję oraz usuwanie zachowanej Ulubionej. Przywrócenie zachowanej konfiguracji Ulubionej jest równie proste jak jej zapisywanie. Należy chwycić wybraną Ulubioną z obszaru Favorites View, przeciągnąć ją i upuścić w zakładce ANALYSIS w górnym pasku tytułu (Title) obszaru roboczego lub w nagłówku elementu (jeśli jakiś został wcześniej dodany). 22

24 17. Doraźne raportowanie (Ad Hoc Reporting) Narzędzie Proficy Historian Analysis pozwala tworzyć doraźne raporty z aktywnych sesji ANALYSIS. Do konfiguracji raportów służy zakładka REPORTING dostępna w górnej, prawej cześci okna przeglądarki. Aby stworzyć doraźny raport należy najpierw utworzyć przykładową sesję ANALYSIS (wykresy, tabele KPI itd.). Następnie trzeba kliknąć ikonę Send to Reporting, która ulokowana jest w lewym górnym rogu okna roboczego pod górnym paskiem tytułu Title (środkowa ikona). 23

25 Skutkiem wciśnięcia tego przycisku jest przeniesienie do zakładki REPORTING. Można tam edytować tworzony raport, dopisać dodatkowy tekst, zmienić ustawienia czcionki, wstawić rysunek, komentarz lub inny element, zmienić ustawienia strony, dodać nagłówek lub stopkę. Po zakończeniu edytowania, w celu zapisania raportu, należy wybrać zakładę File i następnie opcję Save lub wcisnąć ikonkę dyskietki na górnym pasku z lewej strony. Raport zapisywany jest jako statyczny dokument Word. 18. Raportowanie i Ulubione W Proficy Historian Analysis możliwe jest również tworzenie raportów przez kopiowanie Ulubionych do raportów jako znaczniki/symbole zastępcze (Placeholders) oraz zapisywanie utworzonych raportów jako konfiguracje Ulubione. Pierwsza opisana wyżej opcja wymaga wejścia na zakładkę REPORTING, kliknięcia na zakładkę File / New. Nowy raport zostanie rozpoczęty. Następnie trzeba przejść do widoku Ulubionych klikając na przycisk View Favorites w lewym górnym rogu okna przeglądarki. Kolejnym krokiem jest przeciągnięcie jednej z zapisanych konfiguracji Ulubione i upuszczenie jej w otwartym, nowym raporcie. 24

26 Wykonane czynności dodały Ulubioną jako znacznik czasu (Placeholder), umożliwiając wybranie okresu czasu w Raporcie (Use Report Time). Aby dokonać ustawienia czasu należy przejść do zakładki Home w sesji REPORTING. Zaznaczyć pole wyboru Use Report Time (UTC) for Placeholders i wybrać czas według własnych potrzeb. Wciśnięcie przycisku Execute (po prawej stronie ustawienia okresu czasu) tworzy raport i pokazuje wynik. Raport można zapisać i przechowywać lokalnie na koncie klient jako dokument WORD. 25

27 Aby zapisać utworzony raport jako Ulubiony należy przeciągnąć pasek tytułu zakładki REPORTING (Report) do obszaru Ulubione, poniżej ostatniej zapisanej konfiguracji, i zapisać ten nowy Raport Ulubiony (Report Favorite). 26

28 W obszarze Ulubione można zauważyć, że raporty i wykresy (Reports and Charts) mają różne ikony. 27

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* Historian 5.5 firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Katowice, lipiec 2014 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Gamma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Gamma Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo