Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wstęp... 3 Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian... 5 Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów..."

Transkrypt

1

2 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent Platforms Ul. Siemianowicka 5a, Katowice tel.: + 48 (32) , fax: +48 (32) VIX Automation sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w jakikolwiek sposób, w tym elektronicznie lub mechanicznie, włączając w to kopiowanie lub nagrywanie, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia firmy VIX Automation spółka z o.o.

3 Spis treści Wstęp Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów Wiele osi Y Używanie Chart Editor / Chart Używanie Chart Editor / Data & Axes Używanie Time Editor Znaczniki czasu Tabela KPI (KPI Table) Blok tekstowy (Text Block) Legenda (Legend) Używanie edytorów filtrów (Filter Editor) Używanie edytora zapytań (Query Editor) Rozmiar wykresu (Chart Size) Eksportowanie danych do pliku CSV Nazwa wykresu Ulubione Doraźne raportowanie (Ad Hoc Reporting) Raportowanie i Ulubione

4 Proficy Historian Analysis Przegląd funkcji programu Funkcje oraz możliwości narzędzia Proficy Historian Analysis z punktu widzenia użytkownika posiadającego ograniczone uprawnienia Wstęp Proficy Historian Analysis to interfejs webowy rozszerzający funkcjonalność popularnego repozytorium danych - Proficy Historian. Dzięki możliwości wyznaczania trendów i przeglądania danych w przyjaznym środowisku graficznym, użytkownik w łatwy sposób może określić podstawowe przyczyny problemów na produkcji i przekształcić surowe dane w kluczowe informacje. W celu uruchomienia Proficy Historian Analysis za pośrednictwem serwera demonstracyjnego, jako użytkownik posiadający ograniczone uprawnienia (np. operator, obserwator) umożliwiające wykorzystanie niektórych funkcji tego narzędzia, technicznym VIX Automation: skontaktuj się z działem Po prawnym zalogowaniu w przeglądarce otwarte zostanie okno omawianego narzędzia. 3

5 U góry okna przeglądarki po lewej stronie znajdują się trzy ikony: Pierwsza Model View wyświetla hierarchię elementów (w postaci drzewa), które zostały utworzone w bazie danych Proficy Workflow. Druga Search umożliwia przeszukiwanie ekranów i/lub zasobów, które można przejrzeć i poddać analizie. Trzecia Favourites View pozwala tworzyć, zachowywać i odtwarzać ekrany. Ponadto dostępne są 4 zakładki ANALYSIS, REPORTING, DASHBOARD oraz TASKS. ANALYSIS jest to obszar, w którym możliwe jest tworzenie, wstawianie, zapisywanie, eksportowanie i formatowanie różnych elementów, np. wykresów. REPORTING obszar umożliwiający tworzenie, generowanie, zapisywanie raportów lub raportów z symbolami zastępczymi (placeholders), importowanie danych do raportu i zapisywanie raportu jako ulubiony. DASHBOARD obszar dostępny jako część oprogramowania Proficy Vision, pozwala tworzyć nowe ekrany do wyświetlania danych w określony sposób. TASKS obszar dostępny jako część oprogramowania Proficy Vision, pozwala przeglądać, monitorować i wykonywać różne zadania związane z cyklem produkcji. 4

6 1. Wyszukiwanie tagów serwera Proficy Historian Po kliknięciu na Search (symbol lupy) w linii Search Type wybrać Search KPIs. Aby rozpocząć wyszukiwanie kliknąć na szkło powiększające po prawej stronie pola Enter Keyword(s). Rezultatem jest wyświetlenie listy wszystkich tagów serwera Proficy Historian. 2. Szybka analiza pojedynczego taga i analiza wielu tagów Po wyszukaniu tagów serwera Proficy Historian można wybrać jeden z nich i przeciągnąć go z przeglądarki KPI na obszar ANALYSIS (jedna z zakładek głównego okna). Poprzez przeciągnięcie rozpocznie się sesja szybkiej analizy taga. 5

7 Możliwa jest także jednoczesna analiza wielu tagów. Należy wybrać kilka z nich trzymając wciśnięty klawisz CTRL i klikając na wybrane, a następnie przeciągnąć je na utworzony wcześniej wykres lub wyczyszczony obszar roboczy. Klawisz CTRL musi być wciśnięty podczas przeciągania i upuszczania. Czyszczenie całego obszaru roboczego odbywa się poprzez kliknięcie ikony kosza znajdującej się w prawym górnym rogu wykresu. Można również użyć X do zamknięcia pojedynczego obiektu na obszarze roboczym. 3. Wiele osi Y W celu aktywowania wielu osi Y należy wybrać tag i przeciągnąć go z przeglądarki KPI na obszar roboczy zakładki ANALYSIS. Następnie wybrać kolejny tag, również przeciągnąć go i przytrzymać nad osią Y utworzonego przed chwilą wykresu. W momencie pojawienia się drugiej osi Y można upuścić tag na wykres. Operację można powtórzyć dla wielu osi Y. 6

8 Oś Y widoczną z drugiej strony wykresu można równie łatwo aktywować poprzez przeciągnięcie następnego taga z przeglądarki KPI na prawą stronę wykresu. Kiedy z prawej strony pojawi się nowa oś, można upuścić tag na wykres i nowa oś zostanie aktywowana. 7

9 4. Używanie Chart Editor / Chart W oknie przeglądarki, w obszarze ANALYSIS po prawej stronie znajdują się różne wysuwane zakładki. Jedną z nich jest Chart Editor. Służy ona do edytowania właściwości wykresów. Aby otworzyć tę zakładkę wystarczy na nią kliknąć. Edytory obejmują pełną funkcjonalność tylko gdy wybrany jest wykres. Trzeba więc użyć wykresu stworzonego wcześniej lub utworzyć nowy z wykorzystaniem dowolnych tagów. Przykładową właściwością, którą można edytować w tej zakładce jest styl linii trendów. W zakładce Chart należy przejść do Chart Type i rozwinąć listę klikając na strzałkę obok słowa Line. Wybierając kolejno różne typy można zaobserwować jak zmienia się prezentacja danych na wykresie (wykres XY wymaga dwóch KPI). Wybierając różne kolory dla parametrów Foreground, Background, Plot Background zmianie ulegają elementy wykresu, jego tło, osie. 8

10 W omawianej zakładce można także aktywować legendę dla wybranego wykresu. W tym celu należy wcisnąć przycisk Show/Hide Legend. Legenda może pojawić się za zakładką Chart Editor, którą w takim wypadku trzeba zwinąć. 5. Używanie Chart Editor / Data & Axes Edycję parametrów serii danych można przeprowadzić w Chart Editor w zakładce Data. Przykładowo w sekcji Lines możliwa jest zmiana koloru linii trendu (LineColor), w sekcji Symbols można aktywować różne znaczniki (Marker) reprezentujące punkty na wykresie. 9

11 Ustawienia osi można zmieniać w Chart Editor w zakładce Axes. Zmiana ustawień osi X i Y odbywa się na oddzielnych kartach. Można ukryć daną oś klikając na pole wyboru Visible, podać tytuł serii danych (pole Title), zmienić ustawienia opisów i wyglądu osi (sekcje Annotations oraz Major Ticks, Minor Ticks), ustawić wyświetlanie linii siatki (sekcja Major Grid Lines, Minor Grid Lines) lub, dla osi Y, zmienić zakres wyświetlanych danych (sekcja Min/Max). 10

12 6. Używanie Time Editor Aby dostosować okres czasu wyświetlania danych na wykresie należy rozwinąć zakładkę Time Editor znajdującą się z prawej strony obszaru ANALYSIS. Domyślny czas wyświetlania danych dla wykresu wynosi jedną godzinę. Ogólny zakres czasu (Overall Time Range) stanowi cały przedział czasu, który jest przeniesiony z serwera Historian i dostępny do analizy. Widoczny zakres czasu (Visible Time Range) jest tym przedziałem, który jest widoczny na wykresie. Wszelkie zmiany wprowadzone w tych dwóch przedziałach należy zatwierdzać odpowiednimi przyciskami Apply to Selected (dla wybranego wykresu) lub Apply to All (dla wszystkich wykresów). Time Editor umożliwia także zsynchronizowanie wszystkich znaczników czasu (Sync Time Markers) dla wszystkich wykresów. Dobrą praktyką jest używanie suwaka pod wykresem do generalnego regulowania przedziału czasu i wykorzystanie Time Editor dla wyznaczenia konkretnych momentów. 11

13 7. Znaczniki czasu Na każdym wykresie możliwe jest dodanie do dwóch znaczników czasu. Aby przyporządkować znaczniki trzeba kliknąć na oś czasu pod wykresem. Pierwsza linia (uchwyt) jest czerwona, druga zielona. Znaczniki można przesuwać klikając na nie i przeciągając do nowej pozycji. Znaczniki czasu można usunąć w Time Editor. W tym celu należy w obszarze Time Markers wybrać odpowidni przycisk Remove Selected lub Remove All w zależności od tego czy mają być usunięte znaczniki na wybranym wykresie, czy na wszystkich. 8. Tabela KPI (KPI Table) Kolejną funkcjonalnością dostępną w zakładce ANALYSIS jest możliwość dodania tabel KPI do tworzonego ekranu. Aby ją dodać należy kliknąć przycisk wstawiania skierowany w dół (Insert Item Below) znajdujący się w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Używając tego przycisku tabela będzie wstawiona poniżej aktywnego w danym momencie obiektu. Po kliknięciu przycisku w wyświetlonym obiekcie wyboru elementu (Item Selector) wybrać Create KPI. W tym momencie utworzona została nowa tabela KPI. 12

14 W podobny sposób jak miało to miejsce w przypadku wstawiania tagów do wykresu należy przeciągnąć jeden lub wiele bloków z przeglądarki KPI do nowo utworzonej tabeli KPI. Warto zwrócić uwagę na kolumnę: wartość (Value), znacznik czasu (Timestamp) oraz jakość (Quality). W odpowiednich polach w tych kolumnach znajdują się najbardziej aktualne dane z serwera Proficy Historian dla danego taga. 9. Blok tekstowy (Text Block) Następnym elementem, który można wstawić jest blok tekstowy. Podobnie jak wszystkie inne elementy z obiektu Item Selector można go dodać poniżej lub z prawej strony aktywnej części ekranu. Przykładowo, aby wstawić blok tekstowy z prawej strony tabeli KPI najpierw trzeba kliknąć na tę tabelę (skupienie się na niej). Następnie w prawym górnym 13

15 rogu kliknąć na przycisk wstawiania skierowany w prawo (Insert Item to the Right). W wyświetlonym obiekcie wyboru elemetnu (Item Selector) kliknąć na Create Text Block. Efektem jest utworzenie pustego bloku tesktowego, do którego można wpisać dowolny tekst. Należy tylko pamiętać, że jest to prosty blok tekstowy bez żadnych opcji formatowania, ograniczony do 256 znaków. 10. Legenda (Legend) W obiekcie wyboru elementu (Item Selector) znajduje się także opcja Create Legend. Aby dodać legendę poniżej wykresu należy najpierw kliknąć na wykres, później wcisnąć przycisk wstawiania skierowany w dół i wybrać odpowiednią opcję w Item Selector. 14

16 Po dodaniu legendy możliwe, że konieczne będzie przewinięcie obszaru roboczego, aby zobaczyć wszystkie elementy. W celu zobserwowania zmian danych w legendzie można na wykresie dodać znaczniki czasu (Time Markers). Spowoduje to, że w legendzie kolumny T1, T2, RangeMax, RangeMin zostaną wypełnione. 11. Używanie edytorów filtrów (Filter Editor) W zakładce ANALYSIS dostępny jest również Filter Editor służący do ustawienia kryterium filtrowania wyświetlanych na wykresie danych. Aby go otworzyć należy kliknąć na odpowiednią zakładkę Filter Editor z prawej strony okna przeglądarki. Kartę tę, podobnie jak każdą omawianą w tym dokumencie, można przypiąć (tak, aby się nie zwijała) klikając na strzałkę skierowaną 15

17 w dół, dostępną na pasku tytułu karty, i wybierając opcję Docked. Klikając na pinezkę, która pojawi się po przypięciu karty, można kartę odpiąć, tak aby mogła się ona zwijać. Korzystanie z edytora filtrów wymaga najpierw dodania taga, dla którego ma zostać zdefiniowany filtr. Na wykresie należy złapać taga powiązanego z wybranym trendem i przeciągnąć go do pola Drop KPI(s) here to create, znajdującego się u góry okna Filter Editor. Następnie można zdefinować filtr wybierając operator porównania (comparison operator) z listy rozwijanej w Filter Editor oraz wartość, od której będzie następowało filtrowanie. Przykładowo, jeżeli na wykresie widać, że wartości, które przyjmuje dana zmienna zmieniają się w zakresie od -40 do 40 i ustawione zostanie filtrowanie wartości mniejszych od 0, to wtedy, na skutek filtrowania, na wykresie pokazane zostaną tylko wartości z przedziału od 0 do 40. Definiowanie filtra i jego edycja zostają zakończone w momencie wciśnięcia przycisku Apply (dla jednego wykresu) lub Apply to All (dla wszystkich wykresów). 16

18 Warto zwrócić uwagę na przerwy, które mogą pojawić się na wykresie po ustawieniu filtrowania dla danego taga. Chociaż filtr utworzono w sieciowym interfejsie użytkownika (Web UI), to jednak serwer Proficy Historian przeprowadza filtrowanie zwracając tylko te dane, które spełniają określony warunek. Wszystkie pozostałe dane są ignorowane. 12. Używanie edytora zapytań (Query Editor) Edytor zapytań Query Editor dostęny jest z prawej strony okna przeglądarki w zakładce Query. Edytor ten umożliwia modyfikowanie zapytań przez określenie trybu próbkowania, trybu kalkulacji, liczby próbek lub częstotliwości próbkowania. W rozwiniętej zakładce Query Editor w linii Sampling Mode klikając na strzałkę skierowaną w dół rozwinie się lista, z której można wybrać tryb próbkowania. Domyślnym trybem próbkowania jest interpolacja (Interpolated). Chociaż tryb próbkowania wybierany jest w sieciowym interfejsie użytkownika (Web UI), to jednak serwer Proficy Historian przeprowadza próbkowanie zwracając tylko te dane, które odpowiadają wybranej opcji. W omawianym edytorze można określić dowolną liczbę próbek (Number of Samples) nieprzekraczającą odgórnie narzuconego limitu 1440 lub wybrać okres próbkowania (Sample Every). 17

19 Dla danego wykresu można wybrać tylko jeden tryb próbkowania, ale możliwe jest ustawienie tego samego trybu dla wszystkich wykresów dodanych do obszaru ANALYSIS (pole wyboru Apply to All Charts). Zmiany zatwierdza się przyciskiem Apply. Obliczeniowa lista rozwijana (linia Calculation) dostępna jest wyłącznie dla trybu próbkowania Calculation. 13. Rozmiar wykresu (Chart Size) W prawym górnym rogu wykresu, po lewej stronie znaku X, znajduje się znak złożony z dwóch strzałek. Użycie tej ikony spowoduje powiększenie wykresu do rozmiaru pełnego ekranu. Powrót do obszaru roboczego nastąpi po wciśnięciu X w prawym górnym rogu zmaksymalizowanego wykresu. 18

20 14. Eksportowanie danych do pliku CSV W zakładce ANALYSIS dostępne jest narzędzie, dzięki któremu można w łatwy sposób wyeksportować dane przedstawiane na wykresie do pliku CSV. W lewym górnym rogu okna roboczego (poniżej górnego paska tytułu Title) znajduje się ikona programu Excel (przycisk Export to CSV). Należy kliknąć na nią, aby zapisać dane z wykresu do pliku CSV. Pojawi się okno dialogowe Save As, w którym należy podać lokalizację zapisywanego pliku oraz jego nazwę. Zapis nastąpi po wciśnięciu przycisku Save. 19

21 Należy pamiętać, że nie można eksportować danych z okresu przekraczającego 30 dni (43200 minut) lub punktów danych, bez względu na to, który limit zostanie osiągnięty pierwszy. 15. Nazwa wykresu Aby utworzyć nazwę wykresu (chart name) należy dwukrotnie kliknąć na nagłówek wykresu. Nagłówek po utworzeniu wykresu (znajduje się ponad nim) przyjmuje format New Chart #, gdzie # to odpowiedni numer. Po dwukrotnym kliknięciu na nagłówek można wpisać krótki opis dla wykresu (descriptive name). Nazwy innych obiektów, jak tabela KPI, Legenda, Blok tekstowy, również mogą zostać zmienione w podobny sposób. 16. Ulubione Opcja Ulubione (Favorites) pozwala tworzyć, zapisywać, przywracać analizy i raporty. Każda strona (ekran, raport) zapisana jako ulubiona może zawierać jeden lub więcej wykresów, legend, tabel KPI czy bloków tekstowych. Opcja Ulubione działa jako miejsce przechowywania analiz i raportów. W momencie przywracania Ulubionej zapewni ona najświeższe dane. Konfiguracja Ulubiona może być przechowywana jako osobita (Personal) lub współdzielona (Shared). Ulubiona typu Shared może być utworzona wyłącznie przez użytkownika posiadającego prawa Administratora i jest ona widoczna dla każdego użytkownika systemu. Edytować może ją jednak tylko Administrator. Ulubiona typu Personal jest widoczna wyłącznie dla użytkownika, który ją utworzył. Każdy użytkownik może tworzyć, aktualizować lub usuwać Ulubione spośród swoich osobistych. 20

22 Aby przejść do widoku Ulubione (Favorites) należy w lewym górnym rogu okna przeglądarki kliknąć na ikonę View Favorites. W obszarze Ulubione (Favorites View) można przechowywać konfiguracje Ulubione w folderach, co jest dobrym rozwiązaniem w przypadku chęci zachowania porządku. Ponieważ dokument opisuje możliwości użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami, omówiony zostanie sposób dodawania konfiguracji do Ulubionych osobistych (Personal). Po stworzeniu dowolnego ekranu (zawierającego jeden lub wiele elementów) w obszarze ANALYSIS, aby dodać go jako Ulubioną należy przeciągnąć górny pasek tytułu (Title) z obszaru roboczego zakładki ANALYSIS do obszaru Ulubione (Favorites View). Należy upewnić się, że cały obszar Ulubione jest podświetlony, nie konkretna konfiguracja (możliwe nadpisanie) i wtedy upuścić pasek tytułu w tym obszarze. 21

23 Wyświetlone zostanie okno dialogowe, gdzie w polu Name wpisuje się nazwę dodawanej konfiguracji. Wypełnienie pola Description jest opcjonalne. Ostatecznie należy wcisnąć przycisk Save, aby zachować konfigurację. Trzy ikony po prawej stronie wyboru docelowego miejsca przechowywania konfiguracji Ulubione (Personal lub Shared) umożliwiają tworzenie nowego folderu w Favorites View, edycję oraz usuwanie zachowanej Ulubionej. Przywrócenie zachowanej konfiguracji Ulubionej jest równie proste jak jej zapisywanie. Należy chwycić wybraną Ulubioną z obszaru Favorites View, przeciągnąć ją i upuścić w zakładce ANALYSIS w górnym pasku tytułu (Title) obszaru roboczego lub w nagłówku elementu (jeśli jakiś został wcześniej dodany). 22

24 17. Doraźne raportowanie (Ad Hoc Reporting) Narzędzie Proficy Historian Analysis pozwala tworzyć doraźne raporty z aktywnych sesji ANALYSIS. Do konfiguracji raportów służy zakładka REPORTING dostępna w górnej, prawej cześci okna przeglądarki. Aby stworzyć doraźny raport należy najpierw utworzyć przykładową sesję ANALYSIS (wykresy, tabele KPI itd.). Następnie trzeba kliknąć ikonę Send to Reporting, która ulokowana jest w lewym górnym rogu okna roboczego pod górnym paskiem tytułu Title (środkowa ikona). 23

25 Skutkiem wciśnięcia tego przycisku jest przeniesienie do zakładki REPORTING. Można tam edytować tworzony raport, dopisać dodatkowy tekst, zmienić ustawienia czcionki, wstawić rysunek, komentarz lub inny element, zmienić ustawienia strony, dodać nagłówek lub stopkę. Po zakończeniu edytowania, w celu zapisania raportu, należy wybrać zakładę File i następnie opcję Save lub wcisnąć ikonkę dyskietki na górnym pasku z lewej strony. Raport zapisywany jest jako statyczny dokument Word. 18. Raportowanie i Ulubione W Proficy Historian Analysis możliwe jest również tworzenie raportów przez kopiowanie Ulubionych do raportów jako znaczniki/symbole zastępcze (Placeholders) oraz zapisywanie utworzonych raportów jako konfiguracje Ulubione. Pierwsza opisana wyżej opcja wymaga wejścia na zakładkę REPORTING, kliknięcia na zakładkę File / New. Nowy raport zostanie rozpoczęty. Następnie trzeba przejść do widoku Ulubionych klikając na przycisk View Favorites w lewym górnym rogu okna przeglądarki. Kolejnym krokiem jest przeciągnięcie jednej z zapisanych konfiguracji Ulubione i upuszczenie jej w otwartym, nowym raporcie. 24

26 Wykonane czynności dodały Ulubioną jako znacznik czasu (Placeholder), umożliwiając wybranie okresu czasu w Raporcie (Use Report Time). Aby dokonać ustawienia czasu należy przejść do zakładki Home w sesji REPORTING. Zaznaczyć pole wyboru Use Report Time (UTC) for Placeholders i wybrać czas według własnych potrzeb. Wciśnięcie przycisku Execute (po prawej stronie ustawienia okresu czasu) tworzy raport i pokazuje wynik. Raport można zapisać i przechowywać lokalnie na koncie klient jako dokument WORD. 25

27 Aby zapisać utworzony raport jako Ulubiony należy przeciągnąć pasek tytułu zakładki REPORTING (Report) do obszaru Ulubione, poniżej ostatniej zapisanej konfiguracji, i zapisać ten nowy Raport Ulubiony (Report Favorite). 26

28 W obszarze Ulubione można zauważyć, że raporty i wykresy (Reports and Charts) mają różne ikony. 27

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Zleceń

System Obsługi Zleceń System Obsługi Zleceń Podręcznik Administratora Atinea Sp. z o.o., ul. Chmielna 5/7, 00-021 Warszawa NIP 521-35-01-160, REGON 141568323, KRS 0000315398 Kapitał zakładowy: 51.000,00zł www.atinea.pl wersja

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowe. Filtrowanie

Funkcje standardowe. Filtrowanie SoftwareStudio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Funkcje standardowe Filtrowanie 2 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA W kwadrans nauczysz się jak: oceniać zgodność ze standardem w NOR-STA przeglądać i prezentować wyniki ocen oraz generować raporty z dowolnymi wykresami i zestawieniami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z7 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 7 (D1) Zadanie 7 Modyfikowanie właściwości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone,

OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone, OvidSP - Skrócony opis wyszukiwania - Wyszukiwanie proste i złożone, zapisywanie wyników wyszukiwania w bibliotece referencji, tworzenie alertów i powiadomień. Operatory do tworzenia wyszukiwania zaawansowanego:

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo