Kontrakty futures na indeks cen energii elektrycznej pierwszy instrument finansowy związany z cenami energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrakty futures na indeks cen energii elektrycznej pierwszy instrument finansowy związany z cenami energii"

Transkrypt

1 Kontrakty futures na indeks cen energii elektrycznej pierwszy instrument finansowy związany z cenami energii

2 Program Podstawowe cechy kontraktu Dlaczego kontrakty futures na giełdzie Najważniejsze rynki futures na świecie Wybrane elementy standardu Podstawowe zasady obrotu i rozliczania Wykorzystanie Jarosław Ziębiec TGE 2

3 Definicja kontraktu futures umowa zawarta na rynku pomiędzy sprzedającym instrument pochodny na termin, a kupującym instrument pochodny na termin, na warunkach określonych przez organizatora rynku w standardzie kontraktu futures, w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy, wykonanie umowy następuje przez spełnienie świadczenia pieniężnego, chyba że standard instrumentu pochodnego stanowi inaczej; wszystkie najważniejsze cechy kontraktu zawiera standard Jarosław Ziębiec TGE 3

4 Cechy specyficzne Instrument bazowy najczęściej indeks cen rynku spot Rozliczenie pieniężne Notowania ciągłe Zmienna LOP (liczba otwartych pozycji) Nieograniczony potencjał zysków /strat Depozyty zabezpieczające Wiele serii w obrocie Kontrakt posiada ISIN Nie ma VAT Nominalnie obroty są większe niż na rynku fizycznym większa płynność Warunki obrotu Podobne jak dla kontraktów terminowych (forward) Zatwierdzane przez KNF Jarosław Ziębiec TGE 4

5 Dlaczego kontrakty futures? Rynek spot i terminowy (RTT) posiada wystarczającą płynność Czas na instrumenty finansowe Naturalny rozwój oferty produktowej Futures to nowi uczestnicy rynku pośrednio powinno nastąpić zwiększenie płynności na rynku fizycznym Futures to łatwiejszy obrót nie ma dostawy Możliwość wykorzystania do transakcji zabezpieczających i spekulacyjnych, arbitrażu Spekulacja = płynność na rynku futures Arbitraż rynek giełdowy i OTC Jarosław Ziębiec TGE 5

6 Obroty i kursy na TGE Jarosław Ziębiec TGE 6

7 Kursy najpłynniejszych instrumentów na RTT 2010-V 2011 Jarosław Ziębiec TGE 7

8 Indeks IRDN V 2011 Jarosław Ziębiec TGE 8

9 Najważniejsze rynki futures/opcji NASDAQ.OMX Commodities Europe futures/opcje (Skandynawia, Niemcy PHELIX, Holania APEX) N2EX (UK) futures EEX (Niemcy) futures/opcje na indeks PHELIX PXE (Czechy) futures Spot Market Base Load Index ASX (Australia) futures/opcje d-cyphatrade (raczej CFD) CME (NYMEX -USA) futures Ale - ICE (UK) futures z dostawa fizyczną Jarosław Ziębiec TGE 9

10 Przykład - futures na indeks Phelix (EEX) Phelix Base i Phelix Peak roczne, kwartalne, miesięczne, tygodniowe, Phelix Base wiele serii w obrocie 6 kolejnych lat, 11 kolejnych kwartałów, 9 najbliższych miesięcy, 5 najbliższych tygodni, Kaskadowanie Rozliczenie pieniężne Name Best Best No. of Last Abs. Last Last Settl. Open Bid Ask Contr. Price Change Tim e Vol. Price Vol. Interest Cal :21 8, ,49 21,413 Cal ,444 Cal ,639 Cal Cal Cal Źródlo: Jarosław Ziębiec TGE 10

11 Skala obrotu futures i spot na wybranych rynkach UE (dane w TWh) Źródło: dane ze stron www giełd Skandynawia spot ,5 futures futures/spot w% 422% 419% Niemcy spot (EPEX) ,6 futures (EEX) ,3 futures/spot w% 220% 188% Francja spot (EPEX) 52,6 52,6 futures (EEX) futures/spot w% 79,8% 58,9% Czechy spot (OTE) 7 2,814 futures (PXE) futures/spot w% Jarosław Ziębiec TGE 343% 1028% 11

12 Obroty futures i opcjami na ASX vs. zapotrzebowanie w systemie Jarosław Ziębiec TGE 12 Zródło: Hedging exposure to the Australian Electricy market using Exchange Traded Products, PPT, d-cypha Trade presenation at WRMA Conference 2011,

13 ASX (Australia) miesięczny wolumen otwartych pozycji na futures i opcjach w latach Jarosław Ziębiec TGE 13

14 Instrument bazowy Indeks IRDN24 wyrażony jako PLN/MWh z dokładnością do 1 grosza, określany jako średnia arytmetyczna średnich ważonych wolumenem cen transakcji zawartych podczas fixingu i notowań ciągłych na poszczególnych godzinach z całej doby z rynków N-1 oraz N-2 dla tej samej daty dostawy, Jarosław Ziębiec TGE 14

15 Proponowane terminy wykonania Wariant 1 12 najbliższych miesięcy, 8 najbliższych kwartałów, 3 najbliższe lata Wariant 2 Najbliższy miesiąc, kwartał i rok Wariant 3 6 najbliższych miesięcy, 4 najbliższe kwartały, 3 najbliższe lata, Który wybrać? Czy wprowadzić kontrakty tygodniowe? Jarosław Ziębiec TGE 15

16 Nominał i kurs Nominał kontraktu: 1MW x określona liczba godzin, która zależy od liczby dni kalendarzowych w terminie wykonania oraz liczby godzin w dobie, roczny MWh; kwartalny MWh; miesięczny MWh; Kurs kontraktu: Wyrażony jako PLN/MWh z dokładnością do 0,01 PLN do rozważenia notowanie w EUR Minimalny krok notowania (tick) 0,01 PLN /MWh x nominał kontraktu, Roczny: od 87,6 do 87,84 PLN Kwartalny: od 21,59 do 22,09 PLN Miesięczny: od 6,72 do 7,45 PLN Jarosław Ziębiec TGE 16

17 Ostatni dzień obrotu kontrakt roczny i kwartalny dzień sesyjny poprzedzający: a) 2 dni b) 3 dni pierwszy dzień dostawy dla danego kontraktu kontrakt miesięczny: Dzień sesyjny poprzedzający ostatni dzień dostawy w miesiącu wykonania kontraktu. Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego Szczegółowe terminy notowań określone w kalendarzu notowań Jarosław Ziębiec TGE 17

18 Podział kontraktu (kaskadowanie) Następuje dla kontraktu rocznego i kwartalnego na X dni przed pierwszym dniem dostawy Dla kontraktu rocznego: każda otwarta pozycja w kontrakcie rocznym jest zamieniana na równoważną liczbę otwartych pozycji w 3 najbliższych kontraktach miesięcznych dla miesięcy kalendarzowych Styczeń-Marzec oraz 3 kolejnych seriach kontraktów kwartalnych (kwartały 2-4 w danym roku kalendarzowym) dla kontraktu kwartalnego: Każda otwarta pozycja w kontrakcie kwartalnym jest zamieniana na równoważną liczbę otwartych pozycji w trzech kolejnych seriach kontraktów miesięcznych dla danego kontraktu kwartalnego. Jarosław Ziębiec TGE 18

19 Kaskadowanie i otwarte pozycje Kontrakty miesięczne: Styczeń, luty, marzec, rok 2013 Kontrakty kwartalne 2013: 2q, 3q,4q Kontr roczny 2013 S L M 5 kupionych kontraktów (5L) 5 L styczeń 5 L styczeń 5 L marzec 5 L 2Q 5 L 3Q 5 L 4Q Jarosław Ziębiec TGE 19

20 Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest jako średnia arytmetyczna kursów ostatnich 10 transakcji zawartych podczas sesji, jeżeli podczas sesji giełdowej zawarto mniej niż 10 transakcji za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs ostatniej transakcji. Zasada lepszych zleceń kupna/sprzedaży, gdy nie ma transakcji na sesji - średnią arytmetyczną z limitów cen w najlepszych zleceniach kupna i sprzedaży na zamknięciu gdy nie ma zleceń - ostatni znany kurs rozliczeniowy, określany jest z dokładnością do 1 grosza, w sytuacjach szczególnych po konsultacji z IRGIT, można wyznaczyć inny dzienny kurs rozliczeniowy Jarosław Ziębiec TGE 20

21 Ostateczny kurs rozliczeniowy dla kontraktów miesięcznych Średnia arytmetyczna ze wszystkich wartość indeksu IRDN24 dla danego okresu dostawy określona w dniu wygaśnięcia kontraktu Dzień wygaśnięcia kontraktu dzień poprzedzający ostatni dzień dostawy (T-1) T - ostatni dzień dostawy określany jest z dokładnością do 1 grosza. Jarosław Ziębiec TGE 21

22 Zasady rozliczania Depozyt wstępny i uzupełniający Marking to market równanie do rynku Fundusz gwarancyjny Czy potrzebne są limity otwartych pozycji (maksymalna liczba długich/krótkich pozycji które można zająć) na rynku? Jarosław Ziębiec TGE 22

23 Wykorzystanie rynku futures Transakcje zabezpieczające = hedging Spekulacja Bez spekulantów nie ma płynności czyli możliwości zabezpieczania Jarosław Ziębiec TGE 23

24 Transakcje zabezpieczające - hedging Powodem zajęcia pozycji na rynku futures jest posiadana pozycja (zamiar jej posiadania) na rynku fizycznym Na rynku futures zajmujemy pozycje odwrotną do pozycji zabezpieczanej z rynku fizycznego Hedging ma na celu minimalizację strat na rynku fizycznym a nie maksymalizację zysku Short hedge = długa na spot krótka na futures (sprzedaż) Long hedge = króka na spot długa na futures (kupno) Jarosław Ziębiec TGE 24

25 RYNEK FIZYCZNY Short hedge pozycja krótka na futures RYNEK FUTURES spadek cen energii Spadek cen = spadek indeksu IRDN24 Sprzedaż kontraktu Wytwórca ponosi straty sprzedaż po niższej cenie niż zakładał Wystawca kontraktu zarabia Zyski na futures minimalizują straty na spot Odkupienie kontraktu = zamknięcie pozycji 25

26 Long hedge pozycja długa na futures RYNEK FIZYCZNY Wzrost cen = wzrost kosztów zakupu energii w przyszłości RYNEK FUTURES Wzrost cen = wzrost indeksu IRDN24 Sprzedaż kontraktu =zamknięcie pozycji STRATA Nabywca kontraktu zarabia Nabycie kontraktu Zyski na futures minimalizują straty na spot 26

27 Spekulacja Inwestor nie posiada pozycji na rynku fizycznym, którą zabezpiecza Zajmuje pozycję na rynku futures (krótką, długą) w celu maksymalizacji zysku Świadomie podejmuje ryzyko zmiany kursu instrumentu (instrumentu bazowego) Wykorzystuje dźwignię finansową Spekulanci zwiększają płynność Amateur speculators consist of two categories gamblers and fools. Gamblers...know the risks and the fact that there is a house take, but they enjoy the game. Fools...think they know how to make money in futures, but they do not... The supply of fools is replenished by Barnum s Law. (There s a sucker born every minute.) (Stoll and Whaley 1993) Stoll, H.R. and R.E. Whaley Futures and Options: Theory and Applications. Southwestern Publishing Company: Cincinnati, Ohio. Jarosław Ziębiec TGE 27

28 Spekulacja - pozycja długa (zakup kontraktu) Nabywca (zajmujący pozycję długą) liczy na wzrost kursu kontraktu (i indeksu) zysk T=0 strata Kurs kontraktu/wartość IRDN24 Jarosław Ziębiec TGE 28

29 Spekulacja - pozycja krótka (sprzedaż kontraktu) Sprzedający (zajmujący pozycję krótką ) liczy na spadek kursu kontraktu (i indeksu) zysk strata T=0 Kurs kontraktu/indeksu IRGN24 Jarosław Ziębiec TGE 29

30 Notowania od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 tak jak RTT Notowania w systemie Condico Jednostka notowania 1 kontrakt Zasady obrotu zbliżone do notowań kontraktów forward np. zlecenia Możliwe w przyszłości transakcje pozasesyjne tranakcje spreadowe (kupno jednej serii/sprzedaż innej) Rozliczanie przez IRGIT Zasady obrotu Warianty uruchomienia obrotu: A) na platformie MTF przy współpracy z krajowym DM B) przy współpracy renomowanej giełdy Jarosław Ziębiec TGE 30

31 Ryzyko rynkowe Płynność szczególnie na początku obrotu najbardziej płynna jest najkrótsza seria zamykanie/otwieranie pozycji Ryzyko specyficzne ceny energii na RDN Zmienność Kontrakty futures i ryzyko Jarosław Ziębiec TGE 31

32 Kontakt Jarosław Ziębiec doradca zarządu TGE Tel: K-ka: Jarosław Ziębiec TGE 32

33 Dziękuje za uwagę Proszę o pytania Jarosław Ziębiec TGE 33

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie rynku gazu na TGE

Uruchomienie rynku gazu na TGE Uruchomienie rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Szczególna Rola Giełdy Towarowej na rynku gazu w warunkach obowiązywania taryfy www.tge.pl Najpierw konkurencja

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określonego

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje Echo ćwiczeń... Transakcje terminowe (kontrakty terminowe) Transakcja terminowa polega na zawarciu umowy zobowiązującej sprzedającego do dostarczenia określonego co do ilości i jakości dobra, będącego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY WALUTOWE -1-

KONTRAKTY WALUTOWE -1- KONTRAKTY WALUTOWE -1- KONTRAKTY WALUTOWE Dział Rozwoju Rynku Terminowego GPW pochodne@gpw.pl -2- Inwestorzy indywidualni Inwestorzy indywidualni Instytucje finansowe Instytucje finansowe RYNEK WALUTOWY

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH

ZASTOSOWANIA POCHODNYCH DERYWATYWY HEDGING Literatura uzupełniająca W.Tarczyński, Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, 2003 A.McDougall, Swapy, Dom Wyd.ABC, Kraków 2001 F.Taylor, Rynki i opcje walutowe, Dom Wyd.ABC,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE Rynki finansowe 1 Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE CIRS WALUTY AKCJE REPO 2 Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe,2015, 1 Program Ćwiczeń Bloki tematyczne Rynek terminowy

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej

INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego. Departament Sprzedaży Detalicznej INNE SPOJRZENIE NA RYNEK WALUTOWY narzędzia minimalizacji ryzyka walutowego Departament Sprzedaży Detalicznej Kurs waluty EUR/PLN 3.8975/3.9065 0,0005 pięć pipsów 0,0065 sześćdziesiąt pięć pipsów 0,0965

Bardziej szczegółowo