Instrukcja. Nie przeczytasz tej instrukcji, to nie dowiesz się o kilku niewidocznych funkcjach programu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja. Nie przeczytasz tej instrukcji, to nie dowiesz się o kilku niewidocznych funkcjach programu."

Transkrypt

1 Instrukcja Zdaję sobie takŝe sprawę z tego, Ŝe wszelkie instrukcje do programów czytane są przez ok. 3% potencjalnych uŝytkowników. Zwykle sami próbujemy szybko sprawdzić, czy jakiś program nam odpowiada i po pierwszym wraŝeniu i potknięciach zauwaŝonych programie zniechęcamy się. Nie przeczytasz tej instrukcji, to nie dowiesz się o kilku niewidocznych funkcjach programu. Postanowiłem jednak napisać taki mały podręcznik do programu dla tej garstki odbiorców, która moŝe na sucho poznać jego moŝliwości. MoŜe właśnie Ci, mimo jakiś niedoróbek w programie, włączą się do osób uŝywających NO i będą mogli w pełni wykorzystać program i sami przyczynić się do jego udoskonalenia do naszych potrzeb. Czekam na wszelkie uwagi odnośnie poprawienia czegoś, a takŝe dodania jakiejś funkcji, która będzie potrzebna podczas nocnych obserwacji astronomicznych. Program jest darmowy, czyli kaŝdy miłośnik astronomii moŝe uŝytkować program bez Ŝadnych opłat. Chciałbym, aby kaŝdy uŝytkownik zarejestrował swoją wersję (w tym celu wystarczy wysłać do mnie a z prośbą o rejestrację), abym wiedział dla ilu osób zarywam noce i przeznaczam wiele godzin swojego czasu wolnego na pracę nad programem. Począwszy od 6 października 2011 prowadzę dość intensywną rozbudowę programu Nocny Obserwator. Po kilku miesiącach widać to po znacznym zwiększeniu moŝliwości programu. TakŜe dzięki społecznej pomocy moich kolegów i przyjaciół program nabiera coraz lepszego wyglądu i moŝliwości. Program starałem się napisać tak, aby jego obsługa była intuicyjna, lecz obecnie tak duŝa ilość funkcji i opcji działania programu nie jest moŝliwa do opanowania w pięć minut. Niektórych moŝliwości nie widać bezpośrednio na ekranie. PoniŜsze informacje pozwolą Wam pełniej korzystać z programu i szybciej poznać jego moŝliwości. 1. INSTALACJA. Instalacja jest prosta. Wchodzimy na moją stronę i tam znajdujemy link do ściągnięcia ostatniej pełnej wersji programu (DOWNLOAD). MoŜemy tam takŝe znaleźć informację o najnowszej aktualizacji programu w postaci nakładki. Po ściągnięciu z sieci zzipowanego programu rozpakowujemy ręcznie wszystko do nowego folderu np. D:\Nocny_Obserwator. Aby program mógł wyświetlać pozycje wszystkich planetoid, naleŝy ściągnąć z sieci odpowiedni plik ze strony Harvard.edu: ftp://cfa-ftp.harvard.edu/pub/mpcorb/mpcorbcr.zip Dostęp do serwera FTP jest po podaniu: Login: "anonymous" Hasło: dowolny adres . NaleŜy po ściągnięciu planetoid rozpakować i zachować ten plik na dysku i w folderze programu w pliku o nazwie: path.txt wpiszcie ścieŝkę do rozpakowanego pliku MPCORBcr.dat (ok. 100 MB). MoŜna teŝ wpisać tę ścieŝkę w Settings w programie NO, ale potem naleŝy ponownie uruchomić program, aby planetoidy zostały wczytane przez program. Jeśli planetoidy nie będą wgrane na dysk lub ścieŝka w pliku path.txt będzie nieprawidłowa to przy uruchomieniu programu wyświetli się taki komunikat:

2 Po instalacji pełnej wersji sprawdzamy tutaj: czy jest jakaś nakładka na program o wyŝszym numerze. Program jest w trakcie rozbudowy i aktualizacje zdarzają się dość często. Jeśli rozbudowa jest znaczna, wraz ze zmianami w katalogach, to moŝe się zdarzyć, Ŝe będzie wymagana ponowna pełna instalacja. Dlatego polecam zachować sobie swój kod do programu gdzieś w komputerze. Teraz program jest juŝ gotowy do uruchomienia. 2. URUCHOMIENIE i USTAWIENIA W folderze programu znajdujemy plik no.exe i klikamy w niego prawym przyciskiem myszy. Z pojawiającego się menu wybieramy Utwórz skrót. Powstały Skrót do no.exe przewlekamy myszą na pulpit. W ten sposób na pulpicie pojawi się ikonka programu Nocny Obserwator. Dwukliknięcie w tę ikonkę uruchamia program. Po ok. 2 sekundach na czarnym tle pojawi się grafika wejściowa, w którą klikamy, aby przejść do programu. Z chwilą uruchomienia NO włącza się w Tryb Nocny, czyli mamy czarne tło, a pozostałe gwiazdki, linie, opisy i grafika jest w tonacji ciemno-czerwonej, ograniczającej oślepianie podczas prowadzenia obserwacji astronomicznych z uŝyciem komputera podczas ciemnych nocy. Po kliknięciu w przycisk moŝemy przejść w Tryb Dzienny, gdzie juŝ mamy dostęp do wszystkich kolorów. Na początku ustawiamy lokalizację naszego miejsca obserwacji. MoŜemy wybrać dowolny punkt na kuli ziemskiej. W Ustawieniach wybieramy lokalizację z listy. Jeśli na tej liście nasze miejsce nie figuruje, to wpisujemy w okienka od góry długość szerokość geograficzną miejsca obserwacji, strefę czasową (dla Polski zawsze +1) oraz czy w danym

3 momencie obowiązuje czas letni czy zimowy. NaleŜy pamiętać, Ŝe w momencie zmiany daty i czasu w programie, czas letni/zimowy nie jest automatycznie zmieniany. W programie mamy moŝliwość ustawienia na 9-ciu lokalizacjach linię ograniczającą widoczność z danego miejsca obserwacji przez domy, drzewa czy inne przeszkody terenowe. Informacje o tych lokalizacjach są w plikach hor1.txt do hor9.txt, które moŝna edytować z programu. Przyciskiem [Poprz] i [Nast] wybieramy lokalizację i klikamy na [Edit], aby móc edytować dane. Od góry podane: Moje okno w Piotrkowie Opis tekstowy miejsca obserwacji Piotrków Tryb. Nazwę miejsca 20,75 Długość geograficzna (+wschodnia, -zachodnia) 51,80 Szerokość geograficzna (+północna, -południowa) 1 Strefa czasowa (1-Polska, 0-Anglia, 5-Nowy Jork) 0 0-czas zimowy, 1-czas letni PIOTRKOW nazwa do zakryć i rocznej widoczności (do 8 LITER) ciąg azymutów (-180 do +180 ) i wysokości (0 do 90 ) tworzących linię ciągłą po kliknięciu w Pilocie w przycisk z domkiem. Podajemy tylko wartości całkowite i koniecznie w pierwszej kolumnie znak azymutu Jeśli liczba azymutu jest mniejsza od 100 to wstawiamy zero na początki i tak samo, gdy wysokość jest mniejsza od Ilość wierszy dowolna wg potrzeb. Zaczynamy od azymutu , a kończymy na Azymuty w programie liczone są od kierunku południowego, ze znakiem + na zachód i znakiem - na wschód. Czyli północ geograficzna ma azymut -180 lub +180, wschód ma Az=-90, a zachód ma Az=+90. Dla ułatwienia znalezienia współrzędnych własnej lokalizacji moŝemy kliknąć w przycisk [GoogleMaps], gdzie moŝemy odszukać swój dom i współrzędne z mapy skopiować do Nocnego Obserwatora, zmienić nazwę miejsca oraz wprowadzić specjalną nazwę do zakryć gwiazd przez KsięŜyc oraz Rocznej Widoczności Obiektu. Ta nazwa moŝe zwierać maksymalnie 8 wielkich liter. Program jest juŝ ustawiony dla naszej lokalizacji i moŝemy juŝ oglądać na monitorze jak wygląda niebo widoczne u nas w latach Dalej na panelu Ustawienia mamy następujące moŝliwości. Liczba planetoid określa ile pierwszych planetoid stara się wyświetlić program. Im większą liczbę wpiszemy tym program sprawdzi więcej planetoid, ale trzeba pamiętać, Ŝe przy wybraniu bardzo duŝej liczby program zwolni nieco działanie. Wybranie kilku tysięcy nie spowoduje wyraźnego zwolnienia, ale juŝ powyŝej będzie to zauwaŝalne. Zwykle wystarczy wpisać liczbę 3000, aby uwzględniać wszystkie najjaśniejsze planetoidy. Wszystkich planetoid w programie jest ok. pół miliona. Plik MPCORBcr.dat zawiera pozycje planetoid aktualne w ciągu kliku miesięcy. Plik ten naleŝy odświeŝać co kilka miesięcy. Pozycje planetoid są dokładne tylko w wąskim przedziale czasowym, tylko w pobliŝu aktualizacji pliku. Pozycje planetoid sprzed wielu lat róŝnią się juŝ od prawdziwych dość znacznie i trzeba o tym pamiętać. Zakres separacji gwiazd podwójnych określa zbiór wyświetlanych gwiazd podwójnych, których separacja składników zawiera się w wybranym przez nas przedziale. Jeśli np. testujemy zdolność rozdzielczą naszego teleskopu o średnicy 150mm czyli teoretycznie 0,94, to ustawiamy zakres separacji składników od 0,80 do 2,5 i wtedy na mapie zobaczymy tylko gwiazdy podwójne spełniające to nasze kryterium. Dodatkowo na Pilocie moŝemy ustawić zakres minimalnej jasności najjaśniejszego składnika, aby dobrać odpowiednią gwiazdę do testowania teleskopu. Pole widzenia nr 1 i nr 2 słuŝy do orientacyjnego określenia obszaru nieba widocznego np. w lornetce i na matrycy aparatu fotograficznego. Ustawiamy średnicę obu pól widzenia w minutach kątowych i po kliknięciu na Pilocie w przycisk z dwoma kółkami koncentrycznymi zobaczymy na mapie te dwa koła w miarę w skali. W związku z tym, Ŝe mapa jest wyświetlana w odwzorowaniu stoŝkowym, to wielkości tych okręgów są tylko orientacyjne. Wielkość pola informacji Pole Informacji wyświetlany w centralnym miejscu ekranu kwadrat z krótkimi odcinkami przekątnych ma specjalne znaczenie. Wyznacza ono obszar, z którego zbierane są informacje o obiektach, które zostaną wyświetlane po kliknięciu w przyciski [i1] i [i2].

4 Kliknięcie w górną część Pola Informacji oznaczoną POL wyświetla informacje o obiektach z katalogu Messiera, obiektach NGC i gromadach Palomar w języku polskim, natomiast kliknięcie w dolną część Pola Informacji oznaczoną ENG da moŝliwość przeczytania informacji o większości obiektów z katalogów NGC i IC, które zebrał Steve Gottlieb - doświadczony obserwator z USA. Dostałem od niego osobistą zgodę na umieszczenie jego opisów w moim programie. Wielkość zegara moŝemy ustawić sobie wielkość zegara cyfrowego, którego doskonale zobaczymy z większej odległości. Niektóre obserwacje (np. zakryciowe) wymagają ciągłej kontroli bieŝącego czasu, aby nie przegapić zjawiska. Dlatego po kliknięciu na Pilocie w zegar cyfrowy na ekranie w lewym górnym rogu pojawi się duŝy zegar widoczny w kilku metrów. BieŜące ustawienia f1, f2 i f3. W programie mamy moŝliwość ustawienia swoich ulubionych parametrów mapy powiększenie i wybór, co ma być wyświetlane. Mamy do dyspozycji trzy takie ustawienia. Po ustawieniu mapy tak jak ją chcemy oglądać, jej parametry na panelu Ustawień [Settings] zapisujemy klikając w wybraną ikonkę np. [f1]. Ten sam przycisk na pilocie wczytuje ostatnio zapisane ustawienia mapy [f1]. Wielkość bazy, wysokość bazy są to parametry, jakie wpisujemy, aby po kliknięciu na Pilocie w przycisk [BAZA] wielkość horyzontu i połoŝenie środka ekranu były w najbardziej korzystnym dla nas połoŝeniu. Wersja językowa angielska lub polska. Opisy w programie moŝna wyświetlać w języku polskim lub angielskim. MoŜe ktoś spoza Polski skusi się na uŝywanie programu. Galaktyki, gromady itp. Spośród olbrzymiej bazy obiektów w katalogach NGC, IC, Messiera i Caldwella moŝna wybrać tylko interesujące nas rodzaje obiektów, a resztę wyłączyć, aby nie było za duŝo obiektów na mapie. Typ zmienności POKAś TE ZMIENNE Spośród wielkiej liczby gwiazd zmiennych w programie moŝna wyseparować tylko jeden typ zmienności, bądź wyświetlić wszystkie. font moŝliwość ustawienia rodzaju fontu dla kilku charakterystycznych opisów na mapie. Dostępne tylko w Trybie Dziennym 3. PILOT obsługi programu. Na pilocie mamy wiele uŝytecznych przycisków zmieniających wygląd wyświetlanego nieba. Są tu przyciski o intuicyjnym działaniu, które nie wymagają szczególnych objaśnień jak wyświetlanie nazw własnych gwiazd, oznaczeń Bayera czy numeracji Flamsteeda, ale są i takie, które wymagają dodatkowych wyjaśnień. HELP wyświetlanie pliku instrukcji. W Trybie Nocnym jest moŝliwość przeczytania tylko skróconej instrukcji, aby paskiem przewijania nie oślepiać obserwatora. Całość przeczytamy po ustawieniu Trybu Dziennego. Colour wybór własny doboru kolorów składowych elementów mapy. Kliknięcie w prostokąt z kolorem elementu ustawia kolor duŝego panelu roboczego u góry. MoŜna zmieniać kolor tego panelu szarymi przyciskami, a później po zmianach wstawić go z powrotem klikając w opis danego elementu mapy.

5 Coord Wyświetlanie współrzędnych równikowych i horyzontalnych centrum ekranu. Wszystkie współrzędne równikowe w programie sprowadzone zostały na epokę , a współrzędne horyzontalne liczone są od lokalnego kierunku południowego, co opisałem w rozdziale nr 2. Occult Dla kaŝdego miejsca obserwacji moŝna policzyć programem OCCULT autorstwa Dave Heralda z Australii dokładne efemerydy zakryć gwiazd przez KsięŜyc na dany rok. Program OCCULT wyświetla policzone tym programem efemerydy, a takŝe graficznie ilustruje miejsce, w którym znika za tarczą, bądź pojawia się zza tarczy zakrywana gwiazda. Pliki z policzonymi efemerydami znajdują się w programie w osobnym folderze nazwanym: \OCCULT. Jeśli waszego miejsca obserwacji nie ma w wykazie to proszę o przesłanie mi danych potrzebnych do wyliczenia tych efemeryd w programie pojawi się specjalny panel, jeśli danego pliku program nie odnajduje. W funkcji OCCULT mamy moŝliwość przeglądania zakryć w całym roku, ograniczania jasności zakrywanych gwiazd, wydrukowania formularza z listą zjawisk na daną noc obserwacyjną i przegląd występujących w pobliŝu brzegowych zakryć gwiazd przez KsięŜyc. Sol wyświetla planety, Słońce i KsięŜyc. Ceres wyświetla planetoidy z zakresu ustalonego w Ustawieniach oraz o jasności nie mniejszej niŝ ustawiona poniŝej jasność graniczna. GoTo panel ustawienia na środku ekranu wybranego obiektu. Kliknięcie w strzałkę w lewo ustawia na środku wskazany obiekt. Przy wyborze całej konstelacji środek danego gwiazdozbioru będzie ustawiony w centrum. Gwiazda Barnarda gwiazda ok. 10-tej magn. jest to gwiazda o największym ruchu własnym na niebie (po Słońcu oczywiście). Warto pokusić się o wykonywanie kaŝdego roku o tej samej porze jednego zdjęcia, aby zobaczyć jak duŝo przesuwa się wśród okolicznych gwiazd Nazwa własna gwiazdy - podczas wpisywania liter program sugeruje nazwę gwiazdy i tak samo wprowadzając symbol pulsara program podpowiada nazwy pulsarów zaczynające się od wpisanych cyfr. Special thanks to moje podziękowanie tym, którzy w znaczący sposób przyczynili się do powstania programu w obecnej wersji. KsięŜyce Jowisza wyświetlanie połoŝenia księŝyców Jowisza KsięŜyce Saturna wyświetlanie połoŝenia księŝyców Saturna (na razie w latach ). KEEP Jeśli zielona lampka się świeci to moŝemy jednocześnie włączyć wiele róŝnych typów obiektów. Jeśli lampkę zgasimy to będzie moŝna wyświetlać tylko jeden rodzaj obiektu. Ori, Rigiel, β i 19 Wyświetlanie pełnych nazw gwiazdozbiorów lub skrótów, nazw własnych gwiazd, oznaczenia greckie Bayera i numeryczne Flamsteeda. Mes wszystkie obiekty z katalogu Messiera NGC prawie wszystkie obiekty z katalogu NGC IC prawie wszystkie obiekty z katalogu IC Cd wszystkie obiekty katalogu Caldwella - Gwiazdy podwójne wybierz zakres separacji w Ustawieniach oraz graniczną jasność najjaśniejszego składnika. - Gwiazdy zmienne wybierz w Ustawieniach typ klasy zmienności i jasność graniczną As wielkie asteryzmy As małe asteryzmy, czyli ciekawe skupiska - układy gwiazd nie będące gwiazdozbiorem

6 Cb Carbon Stars gwiazdy o czerwonym kolorze. Pal 12 szt bardzo słabych gromad kulistych - pulsary LDN ciemne mgławice widoczne tylko przy ustawionej jasności granicznej = 20. α δ współrzędne równikowe epoka az h współrzędne horyzontalne Ecl wyświetlanie ekliptyki a v b kalkulator do obliczania jasności gwiazdy zmiennej według znanych jasności dwóch gwiazd porównania linie gwiazdozbiorów granice konstelacji 5º - obliczanie odległości kątowej od centrum ekranu. I _ - linijka do określenia skali mapy USER lista obiektów wybranych przez uŝytkownika wyświetlanie obiektów z listy uŝytkownika S-E lista zaćmień Słońca w latach L-E lista zaćmień KsięŜyca w latach IIII wykres dobowy widoczności Słońca, KsięŜyca i obiektu w środku ekranu. 1,1m wyświetlanie jasności gwiazd dostępne tylko przy duŝych powiększeniach mapy. Ustawianie planet na środku ekranu. Jeśli jest gwiazdka pod symbolem planety to oznacza, Ŝe ta planeta jest widoczna nad horyzontem. - Pole Informacji i KrzyŜ Centralny, wyświetlane razem, osobno lub wcale. - Pole widzenia np. lornetki i matrycy aparatu fotograficznego. - Ustawianie KsięŜyca i Słońca na środku ekranu. Jeśli jest gwiazdka pod ikonką to oznacza, Ŝe KsięŜyc lub Słońce jest nad horyzontem. hs diagram wysokości Słońca i KsięŜyca - kotwica, czyli zatrzymanie na środku ekranu ostatnio wybranej planety, KsięŜyca lub Słońca, a takŝe planetoidy wybranej na panelu GoTo. < > - zwiększanie i pomniejszanie wartości jasności granicznej pokazywanych obiektów NVO Nocna Widoczność Obiektu pokazuje kiedy danej doby będzie widoczny obiekt ustawiony na środku ekranu wtedy, kiedy Słońce będzie 12º pod horyzontem, a obiekt będzie 5º nad horyzontem.

7 - wyświetla linię ograniczenia widoczności (zabudowania) z danego miejsca obserwacji (objaśnienia w rozdziale nr 2). AV Roczna Widoczność: obiektu na środku ekranu, planety oraz wybranej planetoidy. - usunięcie wszystkich opisów obiektów na mapie, aby zwiększyć przejrzystość mapy. - dla duŝych powiększeń moŝliwość wyświetlania gwiazd do 13 mag aktywność tej funkcji sygnalizowana jest świeceniem się lampki na Ŝółto pod tą ikoną f1, f2, f3 wprowadzenie zapisanych parametrów mapy w Ustawieniach patrz rozdział nr 2 - powiększanie i pomniejszanie mapy dla tych, którzy nie uŝywają myszy. Koniunkcje KsięŜyca i Słońca z obiektami ziemskimi na horyzoncie koniunkcje pomiędzy jaśniejszymi planetami koniunkcje KsięŜyca z planetami i jasnymi gwiazdami 4. BELKA GÓRNA WWW uruchamia przeglądarkę internetową ze stroną WWW programu Nocny Obserwator, aby sprawdzić, czy jest nowa wersja programu dostępne tylko w Trybie Dziennym BMP uruchamia program graficzny skojarzony z obróbką plików BMP Windows. Ostatnia mapa zapisywana jest w folderze programu pod nazwą mapa.bmp. Edycja tego pliku dostępna tylko w Trybie Dziennym -> Unreal Sky oraz -> Real Sky umoŝliwia zamiennie włączyć/wyłączyć realizm kolorów nieba - dostępne tylko w Trybie Dziennym. -10m Now +10m ustawia czas w programie o 10 minut wcześniej/później lub teraz. - przechodzenie do Trybu Dziennego lub Trybu Nocnego Notepad notes do małych zapisków podczas obserwacji Strona Ustawień omówiona w rozdziale nr 2. - Zmniejszanie okna lub maksymalizacja okna programu. X wyjście z programu

8 5. WYKRES DOBOWY Na wykresie widać linię obrazującą połoŝenie w ciągu doby: Słońca kolor Ŝółty, KsięŜyca kolor róŝowy oraz Obiektu na środku ekranu (tutaj Rigel) kolor zielony. Klikając w punkt wykresu ustawimy odpowiednią godzinę oraz wysokość środka ekranu. 6. NOCNA WIDOCZNOŚĆ OBIEKTU Ruch w ciągu nocy obiektu ustawionego na środku ekranu wśród linii zabudowań widocznych z danego miejsca obserwacji. Krok co 20 minut, wys. obiektu > 5º, a wysokość Słońca < -12º. Dobre narzędzie do określania przedziałów czasowych widoczności wybranego obiektu.

9 7. ROCZNA WIDOCZNOŚĆ - AV Klikając w dowolny punkt wykresu ustawimy tę datę i godzinę na mapie.

10 8. OCCULT ZAKRYCIA GWIAZD I PLANET PRZEZ KSIĘśYC Funkcja OCCULT została opisana w rozdziale nr 3.

11 9. KLAWIATURA W programie moŝna mapę obsługiwać takŝe z klawiatury. PoniŜej wykaz klawiszy i ich działanie: F1 HELP plik informacji o programie. F2 Ustawienia Settings F3 GoTo ustawianie obiektu na środku ekranu F4 wersja językowa polska/angielska F5 lista obiektów uŝytkownika F6 lista dat uŝytkownika F7 lista funkcji klawiszy na klawiaturze 1 [i1] lista gwiazd i obiektów w Polu Informacji 2 [i2] lista obiektów w Polu Informacji 3 Wykres Dobowy 4 Tryb Nocny/Tryb Dzienny 5 zmniejszanie wartości jasności granicznej 6 zwiększanie wartości jasności granicznej 8 Podręczny notatnik 0 usuwanie opisów obiektów z mapy B oznaczenia gwiazd Bayera E ekliptyka F numeracja gwiazd Flamsteeda G GoTo - ustawianie obiektu na środku ekranu H siatka współrzędnych horyzontalnych J satelity Jowisza K nazwy konstelacji L odległość kątowa od KrzyŜa Centralnego P planety, Słońce i KsięŜyc Q funkcja OCCULT R stoper astronomiczny S satelity Saturna T siatka układu współrzędnych równikowych U - Ustawienia Settings W wybór fontów Y Pole Informacji/KrzyŜ Centralny Kursory góra, dół, lewo i prawo przesuwanie mapy PgUp powiększanie mapy PgDn zmniejszanie powiększenia End minimalne powiększenie mapy Home Ustawienie bazowe mapy Czasami aktywność klawiatury znika. Aby ją przywrócić wystarczy włączyć i wyłączyć HELP.

12 10. POLE INFORMACJI Pole Informacji to obszar w centrum ekranu ograniczony kwadratem o wielkości wybranej w Ustawieniach. Klawisze 1 i 2 z klawiatury lub analogiczne przyciski [i1] i [i2] wyświetlają informacje i obiektach znajdujących się wewnątrz Pola Informacji. Te przyciski z numerem 1 wyświetlają dodatkowo informacje o gwiazdach leŝących wewnątrz pola informacji. Jeśli klawiszem [Y] lub przyciskiem spowodujemy, Ŝe Pole Informacji będzie widoczne na ekranie w postaci kwadratu z krótkimi odcinkami przekątnych, to mamy wtedy dodatkowe moŝliwości. Klikając myszą w górną część Pola Informacji oznaczoną POL uzyskamy informacje w języku polskim o obiektach z katalogu Messiera oraz części obiektów z katalogu NGC i IC, a takŝe gromad kulistych Palomar. Jeśli w Polu Informacji znajdzie się obiekt NGC, to pojawi się moŝliwość edycji informacji o tym obiekcie. Klikając myszą w dolną część Pola Informacji oznaczoną ENG uzyskamy informacje w języku angielskim o obiektach z katalogów NGC i IC, których autorem jest Steve Gottlieb doświadczony obserwator obiektów mgławicowych z USA. Prawie do wszystkich tych obiektów napisał on swoje komentarze w zaleŝności takŝe od średnicy zwierciadła teleskopu, jakimi obserwował dany obiekt. Dostałem od niego osobistą zgodę na umieszczenie jego opisów w moim programie. KaŜdy z obiektów z Pola Informacji moŝemy wstawić do Listy Obiektów UŜytkownika.

13 11. LISTA OBIEKTÓW UśYTKOWNIKA MoŜemy zaplanować sobie wcześniej obiekty, które zamierzamy zaobserwować w najbliŝszym czasie jak będzie pogoda. Obiekty te mogą być wyświetlone na mapie w kształcie rombu. Przy włączonej linii zabudowań łatwo zaplanujemy, które z tych obiektów będą w dogodnym połoŝeniu do obserwacji. Dwukliknięcie na jeden z obiektów tej listy ustawi go w centrum ekranu. Przy wybraniu gwiazdy zmiennej pojawia się link do map AAVSO. Prze wybraniu Messiera, NGC lub IC pojawia się link do informacji o tym obiekcie w Wikipedii. 12. STOPER Funkcję STOPER włączamy z klawiatury wciskając [R]. Stoper odmierza czas do przodu i do tyłu. Co 30 sekund słychać dźwiękowy znacznik. Czas pracy stopera jest rejestrowany w pliku HISTORII. Klikając w panel stopera rozwijamy go i tam mamy dodatkowe ustawienia dla trybu Reverse.

14 13. KONIUNKCJE KSIĘśYCA Z PLANETAMI I GWIAZDAMI Mamy moŝliwość policzenia dla swojej lokalizacji koniunkcji KsięŜyca z planetami i jaśniejszymi gwiazdami. MoŜna wybrać dowolny pojedynczy obiekt lub ich kilka a takŝe wszystkie dostępne. Ostatni obiekt gwiazdowy do obliczeń koniunkcji moŝemy sami wstawić spośród gwiazd wybranych na liście obiektów uŝytkownika.

15 14. KONIUNKCJE KSIĘśYCA Z OBIEKTAMI ZIEMSKIMI Program umoŝliwia obliczenie ciekawej konfiguracji KsięŜyca i Słońca z jakimś dalekim obiektem ziemskim usytuowanym na horyzoncie. MoŜna zrobić ciekawe zdjęcie np. krzyŝa na Giewoncie, a za nim widoczna wielka tarcza KsięŜyca lub Słońca. Wystarczy tylko znać współrzędne geograficzne miejsca obserwacji i współrzędne horyzontalne tego obiektu.

16 15. MIĘDZYPLANETARNE KONIUNKCJE MoŜemy policzyć koniunkcje pomiędzy jaśniejszymi planetami.

Nocny Obserwator wersja 3.09 31 sierpnia 2013

Nocny Obserwator wersja 3.09 31 sierpnia 2013 Nocny Obserwator wersja 3.09 31 sierpnia 2013 1 Nocny Obserwator I N S T R U K C J A Autor: Janusz Wiland 2 INSTRUKCJA - spis treści 4 Wprowadzenie 5 Instalacja 6 Katalogi w programie 7 Help - plik pomocy

Bardziej szczegółowo

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO

WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO WSTAWIANIE GRAFIKI DO DOKUMENTU TEKSTOWEGO Niezwykle uŝyteczną cechą programu Word jest łatwość, z jaką przy jego pomocy moŝna tekst wzbogacać róŝnymi obiektami graficznymi, np. zdjęciami, rysunkami czy

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

E-tourism mobile Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej Spis treści Opis aplikacji/wymagania/menu główne Mapa GPS Informacje o POI/Trasach SOS Zarządzanie Plikami Ustawienia Kończenie pracy z aplikacją

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bazy danych portalu Czas w las

Instrukcja obsługi bazy danych portalu Czas w las Instrukcja obsługi bazy danych portalu Czas w las Łączenie z panelem administracyjnym Aby zarządzać informacjami o obiektach turystycznych i edukacyjnych Państwa Nadleśnictwa, zamieszczonych na stronie

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Rejestr MR/TK www.mrct-registry.org. Rejestr MR/TK. Instrukcja uŝytkownika. ESCR European Society of Radiology www.escr.org

Rejestr MR/TK www.mrct-registry.org. Rejestr MR/TK. Instrukcja uŝytkownika. ESCR European Society of Radiology www.escr.org Rejestr MR/TK Instrukcja uŝytkownika 1 Spis treści I. Log In... 3 II. Formularz Rejestracji Zakładu... 4 III. Formularz rejestracji uŝytkownika... 5 IV. Strona logowania... 6 V. Dane rejestrowe... 7 VI.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer

30/01/2008. Instrukcja obsługi RoofCon Viewer Instrukcja obsługi RoofCon Viewer 1 Spis treści Spis treści... Fel! Bokmärket är inte definierat. Instalacja... 3 Wybór obiektów... Fel! Bokmärket är inte definierat. PrzybliŜanie... Fel! Bokmärket är

Bardziej szczegółowo

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy 1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy Następnie wypełniamy pola oznaczone * (hasło musi mieć co najmniej 6 znaków

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker?

Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Jak uŝywać programu Windows Movie Maker? Windows Movie Maker to program do tworzenia/edytowania filmów. Jest on standardowo dorzucany do systemu operacyjnego Windows. Program jest prosty w obsłudze i w

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Po uruchomieniu dowolnej przeglądarki internetowej, naleŝy wpisać w jej pasek wyszukiwania (1) adres www.wup.lodz.pl a następnie nacisnąć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową

Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Projektowanie nadruków życzeń wewnątrz kartek UNICEF poprzez stronę internetową Podstawowe informacje Przyjmujemy zamówienia na nadruk wewnątrz kartek UNICEF w druku: cyfrowym (niezależnie od nakładu)

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 1 2 DOS DLA OPORNYCH Łukasz Sosna Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska Korekta: Anna Matusewicz Wydanie pierwsze, Toruń 2006 ISBN: 83-60320-12-8 Wszelkie prawa zastrzeŝone! Autor oraz Wydawnictwo dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak

Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak dr Lech Pietrzak Poradnik dla studentów. Zmniejszanie fotografii 1 Jak zmniejszać rozmiar fotografii cyfrowych dr Lech Pietrzak Aby plik z pracą zaliczeniową nie był zbyt duŝy, naleŝy zmniejszyć wielkość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu mam wersja 1.02.

Instrukcja programu mam wersja 1.02. Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu mam wersja 1.02. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. 3. Wymiar

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0

Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Instalacja i użytkowanie programu Fotolabo 3.0 Pobieranie i instalacja Pobierz program klikając w ikonę z menu po lewej na http://www.fotolabo.pl. Rozpocznie się pobieranie pliku fotolabo.zip [1,8 MB],

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe WSB-NLU

Materiały szkoleniowe WSB-NLU Materiały szkoleniowe WSB-NLU MenedŜer bibliografii i jego funkcje wspomagające w repozytorium instytucjonalnym szkolenie dla pracowników i studentów WSB-NLU. Instrukcja instalacji i korzystania z programu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze

Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Instrukcja krok po kroku instalacji Windows Vista w nowym komputerze Dostajemy wiele sygnałów od użytkowników portalu VISTA.PL w sprawie instalacji Windows Vista krok po kroku. W tym FAQ zajmę się przypadkiem

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Kodu z klasą. Skarb w zatrutej wodzie, cz. 2. Scenariusz 6

Kodu z klasą. Skarb w zatrutej wodzie, cz. 2. Scenariusz 6 W scenariuszu nr 6 kontynuujemy pracę rozpoczętą na poprzednich zajęciach i ukończymy cały scenariusz. Dzisiaj przygotujemy zdarzenia, gdzie fabryka zatruwa wodę i zwierzęta stają się agresywne oraz zaprogramujemy

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować szablon allegro?

Jak zainstalować szablon allegro? Jak zainstalować szablon allegro? W mailu z zakupionym szablonem otrzymali państwo plik zip z numerem szablonu w nazwie. Należy najpierw go rozpakować. W paczce znajduję się pliki: 1. index[nrszablonu].txt

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo