CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD"

Transkrypt

1 CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

2 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie za pomocą którego naleŝy ściągnąć plik rozszerzenia i zapisać go w wybranej lokalizacji na dysku lokalnym komputera. Plik ten nazywa się crm_vision_extension.xpi. 2. Instalacja rozszerzenia Po uruchomieniu programu pocztowego Mozilla Thunderbird naleŝy z menu głównego wybrać opcję Narzędzia => Dodatki. Następnie w oknie Dodatki naleŝy uŝyć przycisku zainstaluj znajdującego się w lewym dolnym rogu okienka. Po kliknięciu tego przycisku naleŝy wskazać lokalizację pliku crm_vision_extension.xpi, którego wcześniej zapisaliśmy na dysku. Po wybraniu tego pliku pojawi się okienko instalacji programowania w którym powinna pojawić się odpowiednio rozpoznana przez program Thunderbird pozycja crm_vision_extension. NaleŜy kliknąć przycisk zainstaluj. 2

3 Następnie w celu dokończenia instalacji rozszerzenia naleŝy ponownie uruchomić program Thunderbird. 3. Zasada działania rozszerzenia Celem instalacji rozszerzenia jest moŝliwość szybkiego i wygodnego dodawania odebranych i wysłanych wiadomości do systemu CRM. System na podstawie adresu odbiorcy lub nadawcy wiadomości wyszukuje odpowiedni kontakt i tworzy dla niego zdarzenie o kategorii uzupełniając odpowiednie dane takie jak data, treść i załączniki do wiadomości. Warunkiem koniecznym do poprawnego działania rozszerzenia jest jednorazowe uzupełnienie odpowiednich danych konfiguracyjnych (patrz pkt. 4) a takŝe wcześniejsze dodanie danego kontaktu (wraz z adresem ) do systemu CRM. 4. Konfiguracja rozszerzenia Po ponownym uruchomieniu oraz wybraniu opcji Narzędzia powinniśmy zaobserwować nową pozycję na liście oznaczoną jako CRM Vision. Po najechaniu myszką pojawi się podmenu z którego naleŝy wybrać pierwszą z opcji czyli CRM - konfiguracja. W okienku konfiguracyjnym naleŝy uzupełnić następujące pola: identyfikator firmy jest to unikalny identyfikator Państwa firmy dla systemu CRM, znajduje się on między innymi w adresie www przez który łączą się Państwo z systemem, czyli jest to np. demo w przypadku adresu: login login uŝytkownika wykorzystywany przez Państwa do autoryzacji w systemie hasło hasło wykorzystywane przez Państwa do autoryzacji w systemie 3

4 Po uzupełnieniu tych danych moŝna uŝyć przycisku testuj połączenie w celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych. obsługa załączników oznacza sposób w jaki program będzie traktować załączniki do wiadomości przy kaŝdej próbie importu wiadomości do systemu. NaleŜy wybrać jedną z dostępnych opcji: zawsze pytaj czy dodać program za kaŝdym razem gdy będziemy chcieli zaimportować wiadomość do systemu CRM zapyta nas czy wraz z wiadomością mają zostać zaimportowane takŝe załączniki do tej wiadomości (jeŝeli oczywiście wiadomość posiada załączniki) zawsze dodawaj do CRM program przy próbie importu wiadomości automatycznie zaimportuje równieŝ jej załączniki do systemu CRM. nigdy nie dodawaj do CRM - program przy próbie importu wiadomości automatycznie pominie jej załączniki i nie zaimportuje ich do systemu CRM. 5. Korzystanie z rozszerzenia Menu kontekstowe wiadomości Jedną z form korzystania z rozszerzenia jest uŝywanie kontekstowego menu wiadomości. Po wybraniu wiadomości którą chcemy zaimportować do systemu CRM naleŝy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcję CRM 4

5 dodaj wiadomość odebraną lub CRM dodaj wiadomość wysłaną. Pasek narzędzi Kolejną formą korzystania z rozszerzenia jest odpowiednie dostosowanie paska narzędzi programu Thunderbird poprzez dodanie do niego ikonek związanych z importem wiadomości do systemu CRM. W tym celu naleŝy kliknąć na pasku narzędziowym prawym przyciskiem myszy: a następnie w oknie dostosowania paska przeciągnąć myszką ikonkę dodaj odebraną oraz dodaj wysłaną na pasek narzędzi. 5

6 W efekcie po wybraniu danej wiadomości moŝemy jednym kliknięciem zaimportować ją do systemu CRM przy uŝyciu ikonek widocznych na pasku narzędzi: Główne menu pozycja narzędzia CRM Vision Wiadomości moŝemy importować do systemu CRM równieŝ za pomocą głównego menu programu Thunderbird. W tym celu naleŝy wybrać pozycję Narzędzia CRM Vision i z pojawiającego się podmenu wybrać odpowiednią opcję dodania wiadomości odebranej lub wysłanej: 6