Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chrzanów na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chrzanów na lata 2004-2008"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/317/05 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 marca 2005r Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chrzanów na lata Przygotowany przez: SST-Consult s.c. Zgodnie z umową nr 1 / A52 / 04 Październik 2004 SST-Consult, s.c. ul. Kuczkowskiego 12/ Kraków REGON ; NIP

2 Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel David Toft Organizacja i obsługa warsztatów Urząd Miejski w Chrzanowie Gminne Centrum Informacji Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Opracowanie raportu SST-Consult, s.c. z Krakowa Rafał Stanek Adam Stachel pieczęć David Toft oraz Urząd Miejski w Chrzanowie Dokument zawiera 71 ponumerowanych stron. SST-Consult październik

3 Spis zawartości: 1. Podsumowanie Definicja WPI Zarządzanie zintegrowane Korzyści z WPI Dla strategii rozwojowej Dla kontaktów ze społecznością lokalną Dla kontaktów finansowych Wieloletni Plan Finansowy Zdolność kredytowa gminy; projekcje budżetowe Rola wolnych środków WPF Gminy Chrzanów Kryteria wyboru inwestycji Metodyka oceny inwestycji Wybór kryteriów Wyniki ankiety wagi kryteriów Selekcja inwestycji...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7. Lista inwestycji...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8. Konsultacje społeczne...błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Spis tabeli i rysunków: Tabela 1. Lista propozycji inwestycyjnych do roku 2008 uszeregowana wg przyjętej wielokryteriowej ocenie / rankingu/ inwestycji... 5 Tabela 2 Nieuszeregowana lista pozostałych propozycji inwestycyjnych/ niepoddane wielokryteriowej ocenie ze względu na brak szczegółowej informacji oraz kryterium kompetencyjności./... 7 Tabela 3. Podsumowanie WPF dla Gminy Chrzanów Tabela 4. Ankieta dotycząca wyboru kryteriów Tabela 5. Ankieta dotycząca wyboru kryteriów (cd.) Tabela 6. Kryteria zaproponowane przez uczestników warsztatów Tabela 7. Wagi przypisane poszczególnym kryteriom Tabela 8. Lista ostatecznych kryteriów Rysunek 1. Zintegrowane zarządzanie finansami SST-Consult październik

4 1. Podsumowanie Niniejszy Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) powstał w wyniku współpracy Gminy Chrzanów z mieszkańcami przy pomocy firmy SST-Consult, która przeprowadziła warsztaty i opracowała wyniki całego procesu. Prace nad WPI trwały od kwietnia do listopada 2004 r. Całość prac została rozpoczęta warsztatami nt. metodologii WPI w kwietniu 2004 r. Następnie 2 czerwca 2004 r. zorganizowano warsztaty, na których dopracowywano metodologie oceny inwestycji. W maju 2004 r. cześć pracowników gminy przeszła przeszkolenie dotyczące oprogramowania MIP. W lipcu 2004 r., we współpracy z Wydziałem Finansowym, opracowano Wieloletni Plan Finansowy, który znajduje się w osobnym dokumencie. Równocześnie zaczęto zbierać propozycje inwestycyjne. Zebrane propozycje inwestycyjne zostały w październiku 2004 r. ocenione i poszczególnym inwestycjom została przyznana punktacja. Równocześnie trwały prace nad budżetem i część inwestycji została ujęta w budżecie na rok W związku z tym prezentowana w rozdziale 7 oraz w niniejszym podsumowaniu lista inwestycji uwzględnia już zmiany wynikające z prac nad budżetem, w tym kolejność wynikająca zarówno z punktacji jak i z konieczności dokończenia rozpoczętych już zadań. Prezentowana poniżej tabela zwiera wyłącznie inwestycje mieszczące się w okresie planowania Ponieważ jednak propozycji inwestycyjnych zebrano znacznie więcej, wszystkie zostały przedstawione w kolejnej tabeli już bez oceny i szacunków nakładów inwestycyjnych. Inwestycje te znajdą się w kolejnym cyklu planowania inwestycyjnego lub zostaną uwzględnione podczas prac nad aktualizacją niniejszego WPI w latach następnych. SST-Consult październik

5 Tabela 1. Lista propozycji inwestycyjnych do roku 2008 uszeregowana wg przyjętej wielokryteriowej ocenie / rankingu/ inwestycji Nakłady całkowite [tys. zł] Lp. Wyszczególnienie pkt. Ogółem nast. 1. Kanalizacja sołectwa Balin, Luszowice i Płazaoraz dzielnicy Borowiec w Chrzanowie 2. Obwodnica północna miasta od granicy administracyjnej z Trzebinią do węzła balińskiego w ciągu drogi krajowej nr 79 Etap I 3. Obwodnica zachodnia miasta Chrzanowa od węzła byczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej (droga 933) z ul. Słowackiego i Partyzantów w Chrzanowie 5. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie 6. Budowa chodników dla pieszych przy ul. Kroczymiech w Chrzanowie 7. Budowa chodników dla pieszych przy ul. Lipowieckiej w Płazie 8. Modernizacja ul. Borowcowej w Chrzanowie (w tym chodnika) 804, , , , , , , , Modernizacja ul. Balińskiej w Chrzanowie 424, Modernizacja ul. Bolęcińskiej w Płazie (w tym chodnika) 409, Modernizacja chodnika ul. Sienkiewicza w Chrzanowie I Etap Rewitalizacji Zagospodarowanie Rynku w Chrzanowie 13. II etap Rewitalizacji Centrum Chrzanowa-przebudowa komunalnych zasobów mieszkaniowo-usługowych 14. Stworzenie Centrum Wystawienniczo-Seminaryjnego na bazie obiektów MOKSiR w Chrzanowie 15. Połączenie autostrady A-4 ze szpitalem powiatowym i osiedlem Północ Tysiąclecie 16. Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych 17. Przystosowanie budynków komunalnych dla społeczności romskiej 736, , , , , ,8 44, , Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Kąty II Budowa dróg na os. Chechło Południe w Chrzanowie 379, Modernizacja ul. Przybosia w Chrzanowie 331, Oświetlenie ulic, placów i dróg 321,

6 Nakłady całkowite [tys. zł] Lp. Wyszczególnienie pkt. Ogółem nast. 22. Budowa zespołu boisk przy obiektach Szkoły Podst. oraz Publicznym Gimnazjum nr 5 w Płazie- gm. Chrzanów 292, Modernizacja krytej pływalni w Chrzanowie 249, Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP - ul. Kadłubek w Chrzanowie 25. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chrzanowie przy ul. Balińskiej I etap 26. Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie Lipowcu 27. Zagospodarowanie ośrodka rekreacyjno-sportowego Kąty w Chrzanowie. 28. Modernizacja i adaptacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sokoła w Chrzanowie 29. Komputeryzacja sieci bibliotek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie 30. Modernizacja zabytkowych obiektów Muzeum w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 13 i al. Henryka 16 oddz. Dom Urbańczyka wraz z renowacją ogrodzenia 31. Termomodernizacja obiektu Żłobka Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką wraz z urządzeniem placu zabaw. 32. Wspomaganie utrzymania bazy lecznictwa ambulatoryjnego w ZLA w szczególności doposażenie w sprzęt medyczny 33. Zagospodarowanie urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi otoczenia obiektu szkolnego przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie 34. Modernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Śląskiej 20 w Chrzanowie. 247, , , , , , , , , , , Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Balinie Termomodernizacja obiektu Przedszkola Samorządowego w Balinie wraz z odwodnieniem. 37. Modernizacja systemu grzewczego wraz z odwodnieniem i izolacją w obiekcie Szkoły Podst. w Luszowicach Gm. Chrzanów 38. Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 1 w Chrzanowie i modernizacja systemu c.o. oraz zagospodarowaniem otoczenia 39. Termomodernizacja obiektów szkoły Podst. Nr 6 w Chrzanowie wraz z obiektami sportowymi 40. Modernizacja obiektu użytkowanego przez szkołę Podst. Nr 8 i Publiczne Gimnazjum nr 4 w Chrzanowie 41. Modernizacja obiektu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie wraz z zagospodarowaniem otoczenia 372, , , , , , Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Chrzanowie SST-Consult październik

7 Nakłady całkowite [tys. zł] Lp. Wyszczególnienie pkt. Ogółem nast. 45 Przebudowa obiektu C.U.S. w Chrzanowie przy ul. Kubusia Puchatka 2 wraz z urządzeniem ośrodka rehabilitacyjno sportowego dla osób niepełnosprawnych. 46 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zagospodarowanie terenu starego szpitala w Chrzanowie 47 Przebudowa wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej Placu Tysiąclecia w Chrzanowie 448, , , Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podst. w Płazie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr3 i Publicznego Gimnazjum Nr3 w Chrzanowie. 50 Budowa placów zabaw na osiedlach: w Kościelcu, Stella, Rospontowa oraz w sołectwie Luszowice. 51 Budowa obiektu sztucznego lodowiska wraz z modernizacją kortów tenisowych w Dol. Chechła w Chrzanowie Tabela 2 Nieuszeregowana lista pozostałych propozycji inwestycyjnych/ niepoddane wielokryteriowej ocenie ze względu na brak szczegółowej informacji oraz kryterium kompetencyjności./ Lp. Nazwa zadania 1. II etap Rewitalizacji komunalnych zasobów mieszkaniowych (ujętych w Programie Rewitalizacji Obszaru Miejskiego ) SST-Consult październik

8 Lp. 2. Budowa kanalizacja do budynków przy ul. Śląskiej Nazwa zadania 3. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne osiedla Chechło Północ 4. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne Osiedle - Kościelec 5. Budowa świetlicy środowiskowej na oś. Kąty 6. Budowa kanalizacji burzowej w ul. Chełmońskiego (oś Kąty) 7. Odwodnienie ul. Brackiej i Górniczej os. Kąty 8. Wykonanie kanalizacji w ul. Żmudnej i ul. Kwiatowej (os. Niepodległości) 9. Modernizacja ulicy Żmudnej (os. Niepodległości) 10. Przebudowa mostu na rzece Luszówka w ul. Sikorskiego (os. Niepodległości) 11. Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Trzebińskiej 12. Wykonanie bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Trzebińską (os. Niepodległości) 13. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej- ul. Ks. Skorupki z drogą powiatową ul.balińską w Chrzanowie 14. Modernizacja i wyposażenie obiektu do pełnienia funkcji sportowo-rekreacyjnego na placu przy ul. Zielonej (oś. Północ) 15. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wodzińskiej na odcinku od ul. Zielonej do garaży 16. Budowa parkingu i zagospodarowanie terenu wokół boisk przy ul. Kubusia Puchatka (oś. Północ) 17. Budowa świetlicy i uruchomienie placu zabaw na oś. Borowiec 18. Odwodnienie terenu wzdłuż torowiska PKP na odcinku od ul.29listopada do ul. Krakowskiej 19. Urządzenie parku osiedlowego w rejonie miasteczka komunikacyjnego (oś. Śródmieście) 20. Zagospodarowanie terenów na ul. Kopaniny i Łowieckiej (Oś. Stara Huta) 21. Budowa drogi połączenie ul. Robotniczej i Starej Huty (Oś. Stara Huta) 22. Budowa drogi przedłużenie ul. Wańkowicza (Oś. Stara Huta) 23. Budowa obwodnicy ul. Stara Huta i ul. Oświęcimska (Oś. Stara Huta) 24. Budowa kanalizacji w ul. Stara Huta (Oś. Stara Huta) 25. Budowa drogi od ul. Witosa Os Południe do styku ul. Nowakowskiego z ul. Borowcową (Oś. Rospontowa) 26. Utworzenie parku rekreacyj-wypoczynk. na ter. od boisk CH.K.P Fablok do ul. Okulickiego (Oś. Rospontowa) 27. Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Styczniowych z ul. Borowcową i rejonem Zagórza (Oś. Rospontowa) 28. Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Borowcowej z ul. Nowakowskiego (Oś. Rospontowa) 29. Budowa chodnika wzdłuż ul. Rospontowej (Oś. Rospontowa) 30. Budowa ośrodka zdrowia na (Oś. Stella) 31. Budowa kanalizacji do budynków przy ul. Mydlanej (Oś. Młodości) 32. Budowa kanalizacji do budynków przy ul. Pogorskiej (lewa strona) na odcinku od ul. Armi Krajowej do Oś. Stella (Oś. Młodości) 33. Budowa ciągu pieszo-jezdnego do placówek handlowo-usługowych na Oś. Młodości (rejon ulicy Orkana) (Oś. Młodości) 34. Budowa przejścia pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Mydlaną a ul. Borowcową przez mostek na rz.chechło (Oś. Młodości) 35. Dostosowanie dla niepełnosprawnych przejścia pieszego na odcinku mostek na rz.chechło wzdłuż kortów tenisowych przy krytej pływalni (Oś. Młodości) 36. Poszerzenie ul. Nałkowskiej Oś.Kościelec 37. Zagospodarowanie terenów podworskich parku w Kościelcu, w tym budowa chodnika do ul.29 Listopada - Oś.Kościelec 38. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw, miniboiska do piłki nożnej, siatkówki pomiędzy ul. Szpitalna a ul. Kasztanową - Oś. Kościelec 39. Budowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Transportowców oraz ul. Kasztanowej bocznej - Oś. Kościelec 40. Budowa chodnika przy ul. Dworskiej na odcinku od Kościoła do Sz.P.Nr.6 - Oś. Kościelec SST-Consult październik

9 Lp. Nazwa zadania 41. Budowa nowopowstałych ulic: Przegon, Olszynowa, Bukowa, Wschodnia, Brzoskwiniowa, Leszczynowa, M.C.Skłodowskiej wraz z budową sieci wod-kan - Oś. Kościelec 42. Budowa drogi łączącej ul. Kasztanową z ul. Główną wraz z siecią wod-kan - Oś. Kościelec 43. Budowa oświetlenie ul. Kolbego w Balinie 44. Budowa parkingu wraz z węzłem komunikacyjnym przy cmentarzu w Balinie 45. Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-sportowego w Balinie 46. Urządzenie pasa zieleni ochronnej wokół ZGOK - Balin 47. Budowa sołtysówki w Okradziejówce 48. Kontynuacja budowy części ul. Stolarskiej - Okradziejówka 49. Termoizolacja budynku gromadzkiego w Płazie 50. Budowa drogi dojazdowej ul. Fredry w Płazie 51. Kompleksowe zagospodarowania Centrum wsi Płaza 52. Budowa zaplecza socjalnego dla LKS i OSP w sołectwie Pogorzyce 53. Budowa kanalizacji w sołectwie Pogorzyce 54. Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego w Pogorzycach 55. Budowa cmentarza komunalnego w Pogorzycach 56. Budowa boiska sportowego w Pogorzycach 57. Budowa kanalizacji sanitarnej w Źrebcach 58. Oświetlenie ul. Poziomkowej i ul. Przy Torach w Źrebcach 59. Budowa chodnika wzdłuż ul.21 Stycznia i ul. Sierszańskiej w Luszowicach 60. Budowa cmentarza w Luszowicach 61. Budowa cmentarza przy ul. Borowcowej w Chrzanowie SST-Consult październik

10 2. Definicja WPI Budżet roczny bez oparcia na planie wieloletnim ogranicza horyzont czasowy myślenia i planowania w gminie. Tymczasem większość inwestycji ma charakter długoterminowy. Już samo przygotowanie a następnie realizacja inwestycji może trwać dłużej niż rok, a skutki jej realizacji, zwłaszcza w powiązaniu z innymi inwestycjami, gmina, jej budżet i mieszkańcy mogą odczuwać przez kolejne dziesięciolecia. Proces przygotowania inwestycji jest długotrwały i kosztowny. Obejmuje studia wykonalności, stworzenie koncepcji, pozyskanie gruntu, opracowanie dokumentacji, WZiZT, uzyskanie pozwolenia na budowę, itd. Konieczne jest też zapewnienie finansowania inwestycji w perspektywie wieloletniej. Obecnie sytuacja wobec dostępności funduszy strukturalnych UE wymaga nawet dłuższego horyzontu planowania a przede wszystkim wybrania inwestycji, dla których zostanie przygotowana dokumentacja (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko). Inwestycje dofinansowywane z funduszy UE wymagają współfinansowania własnego (25% albo 50% w zależności od tzw. zysku netto generowanego przez inwestycję) ze środków budżetu gminy lub poprzez zadłużanie się. Z tego względu planowanie powinno uwzględniać proces pozyskania środków z funduszy strukturalnych. Perspektywy wieloletniej w planowaniu inwestycji dostarcza Wieloletni Plan Inwestycyjny. Jeżeli więc władze chcą poprawić jakość planowania, sprawność organizacyjną i skuteczność w osiąganiu zamierzonych celów, wieloletni plan inwestycyjny gminy może się okazać najbardziej właściwą techniką zaradzenia tym problemom. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) to proces decyzyjny wyboru ważnych inwestycji w dłuższym horyzoncie czasu, takich, aby suma korzyści (finansowe, społeczne, ekologiczne, inne) osiągniętych dzięki ich realizacji była jak największa. Wieloletni Plan Inwestycyjny określa: - prognozę dochodów gminy, - niezbędną wielkość wydatków operacyjnych oraz obsługę i spłatę zaciągniętych zobowiązań - przewidywaną wielkość długu do zaciągnięcia - wielkość środków przeznaczonych na inwestycje Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne lata. Tak zdefiniowany proces decyzyjny teoretycznie można by zautomatyzować, ponieważ istnieją metody optymalizacji pozwalające na wybór najlepszych inwestycji przy zadanych ograniczeniach zasobów (finansowych). Automatyzacja niesie jednak poważne zagrożenia. Bardzo często korzyści z inwestycji komunalnych (w przeciwieństwie do większości inwestycji komercyjnych) są niewymierne - trudno je opisać za pomocą liczb - lub są nieporównywalne z innymi. Trudno na przykład porównać korzyści z budowania szkoły z przydatnością mostu. Można co prawda wyceniać korzyści społeczne za pomocą analizy kosztów i korzyści społecznych (CBA) ale jest to zadanie bardzo trudne i bardzo wiele korzyści nie zostaje wycenionych. Dlatego też w przypadku inwestycji komunalnych, w SST-Consult październik

11 procesie decyzyjnym stosuje się ocenę wielokryterialną, gdzie poszczególne propozycje inwestycyjne poddawane są ocenie za pomocą wielu prostych kryteriów. Teoretycznie, proces decyzyjny powinien składać się z trzech zasadniczych etapów: 1. Ustalenie poziomu środków, jakie gmina w przyszłości przeznaczy na inwestycje Już na samym wstępie gmina decyduje, ile środków może w przyszłości przeznaczyć na inwestycje. Czyni to na dwóch poziomach: Poziom wydatków bieżących Wbrew pozorom ten poziom nie jest ostatecznie zdeterminowany przez prognozę przyszłych budżetów, opartą głównie o ekstrapolację danych historycznych. Gmina w pewnych granicach ma możliwość zdecydowania czy chce przeznaczyć więcej środków na wydatki operacyjne (bieżące) czy też obniżyć na jakiś czas poziom usług (przeznaczyć na nie mniej środków) i skierować zaoszczędzone pieniądze na inwestycje, które procentują w przyszłości. Poziom dochodów Podobnie po stronie dochodów gmina decyduje o poziomie niektórych wpływów (np. z podatków i opłat). Jest to również trudna decyzja, ponieważ mniejsze podatki (lub ulgi) i opłaty to mniejsze obciążenia dla mieszkańców, łatwiejsze ściąganie inwestorów ale też mniejsze dochody. 2. Ustalenie poziomu zadłużenia Kiedy już znany jest poziom przyszłych gminnych środków finansowych dostępnych na inwestycje, gmina decyduje, jaki maksymalny poziom zadłużenia jest dla niej akceptowalny (biorąc pod uwagę ograniczenia prawne i wpływ spłat kredytów na przyszłe budżety), a więc ile środków z zewnątrz może pozyskać na inwestycje. 3. Wybór inwestycji Teraz przychodzi kolej na wybór inwestycji. Powinniśmy wybrać takie inwestycje, aby korzyści osiągnięte z ich realizacji były jak największe. Nie należy zapominać, że korzyści mogą być różnie oceniane w poszczególnych gminach, ponieważ są ściśle powiązane z hierarchią celów jakie gmina sobie wyznaczyła. Kierowanie się w wyborze jedynie kryterium korzyści nie jest jednak do końca prawidłowe. Często inwestycja przynosząca największe korzyści jest jednocześnie inwestycją najbardziej kosztowną. Lepszy wydaje się wskaźnik "społecznego kosztu" osiągnięcia jednostkowej korzyści z realizacji inwestycji. Takie możliwości daje zastosowanie wskaźnika efektywności kosztowej (jest to jedna z metod analizy ekonomicznej), ale jej zastosowanie jest ograniczone do inwestycji dających ten sam efekt, (czyli można ze sobą porównać dwie szkoły, ale nie można porównać budowy szkoły i budowy drogi). W przypadku możliwości wyrażenia korzyści w postaci finansowej można zastosować klasyczne metody oceny efektywności inwestycji (np. ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV), ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ERR)). Podejście takie nadal nie jest rozwiązaniem idealnym. Pozostaje sprawa wyboru takich parametrów jak: - kiedy inwestycja ma się rozpocząć i ile trwać SST-Consult październik

12 - który wariant (techniczny, finansowy) realizacji inwestycji wybrać. Wybór inwestycji należy rozważać wreszcie w kontekście całego otoczenia. Często wybieramy nie pojedyncze inwestycje lecz cały ich pakiet. W ramach pakietu możemy dokładnie ustalić wzajemne powiązania pomiędzy poszczególnymi projektami oraz uwzględnić ich finansowanie. Jak zauważono powyżej, pełna optymalizacja - czyli wybór najlepszego, idealnego rozwiązania - nie jest praktycznie możliwa. Musimy oprzeć się na metodach polegających na doświadczeniu. Intuicja podpowiada nam, że jeżeli damy pierwszeństwo inwestycji najlepszej (przynoszącej największe korzyści), następnie trochę gorszej itd. aż do wyczerpania środków przewidzianych na wszystkie inwestycje, to osiągniemy rozwiązanie bliskie optimum, choć nie optymalne. Z takiego intuicyjnego rozwiązania korzystamy dokonując rankingu inwestycji. 4. Ranking inwestycji Odpowiedni ranking inwestycji jest najważniejszą częścią procesu WPI. Nie wszystkie zaproponowane przez wnioskodawców (np. przez mieszkańców, wydziały urzędu) inwestycje mogą zostać przyjęte do planu i realizacji. Poniżej opisujemy kilka sposobów wyboru (rankingu) inwestycji, ale zauważmy, że można stosować też inne. - Ocena wielokryterialna. Ustalanie punktowej oceny inwestycji to ocena inwestycji poprzez przyznawanie punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów. Sumując punkty przyznane dla poszczególnych kryteriów otrzymujemy całościową ocenę inwestycji, która może być podstawą rankingu. Często dla ułatwienia stosuje się wagi dla poszczególnych kryteriów (każde z kryteriów uzyskuje inny mnożnik). Pozwala to na ujednolicenie punktacji - na przykład użycie jednolitej skali od 0 do 10 punktów. - Ranking w ramach koszyków inwestycji. Metoda ta polega na wstępnym podziale środków na poszczególne dziedziny ( koszyki ): szkolnictwo, drogi, ekologia, itd. Następnie przeprowadzamy dokładniejszy ranking w ramach poszczególnych koszyków". Zaletą tego rozwiązania jest możliwość dostosowywania metod oceny do specyfiki danej dziedziny. Grupy inwestycji ( koszyki") powinny być powiązane z hierarchią celów jakie chce osiągnąć gmina. Jeżeli największym problemem dla gminy jest usprawnienie komunikacji pomiędzy dwiema częściami miasta, zadania z tym związane (również różne warianty rozwiązania tego samego problemu), powinny się znaleźć w jednym koszyku", na który powinna być przeznaczona znaczna kwota środków pieniężnych, ze względu na wysoki priorytet celów. 5. Koncentracja środków Podstawową zasadą, jaka powinna obowiązywać przy konstruowaniu planu jest koncentrowanie się na realizacji kilku inwestycji z maksymalnym zapewnieniem środków na ich realizację. Rozciąganie inwestycji w czasie powoduje marnotrawstwo środków finansowych oraz opóźnia efekty realizacji inwestycji. Co z tego, że gmina rozpocznie wiele pożytecznych inwestycji, skoro nie będzie miała środków na ich dokończenie? Rolą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest zmniejszenie wpływu na wybór inwestycji pobudek politycznych, które często generują decyzje nieracjonalne. Decyzje takie najczęściej prowadzą do rozpoczęcia inwestycji bez możliwości jej zakończenia w racjonalnym czasie. WPI umożliwia wybór projektów najlepszych i skoncentrowanie się tylko na nich - następne można rozpocząć dopiero po ich zakończeniu. SST-Consult październik

13 2.1. Zarządzanie zintegrowane Model zintegrowanego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego to proces przeprojektowania struktur i procesów zorientowany na podniesienie efektywności zarządzania całością finansów i funkcji komunalnych. Zintegrowane podejście do zarządzania cechują cztery elementy: 1) wieloletnia perspektywa w planach zadań inwestycyjnych i operacyjnych; 2) kompletność planów realizacyjnych budżetu i wszystkich jednostek świadczących usługi dla mieszkańców, niezależnie od ich formy prawnej; 3) efektywność zarządzania, 4) uczestnictwo mieszkańców w zarządzaniu gminą. Realizacja planowanych zadań oraz cele tych zadań są omawiane z mieszkańcami i poddane ich ocenie. Ponadto, zintegrowane zarządzanie wymaga pełnej i rzetelnej informacji o wszystkich zadaniach realizowanych w gminie oraz o ich finansowaniu. Wieloletnie planowanie inwestycji komunalnych wpisuje się w powyższą charakterystykę zintegrowanego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Wszystkie aspekty zintegrowanego zarządzania finansami ilustruje wykres zamieszczony poniżej. Jest on adaptacją pętli efektu Thomasa Lewcocka, zwaną również cyklem rezultatu. SST-Consult październik

14 Rysunek 1. Zintegrowane zarządzanie finansami. ZZF STRATEGIA GMINY STRATEGIE SEKTOROWE D Z I E D Z I N Y PLAN INWESTYCYJNY FIRMY ZADANIA INWESTYCYJNE PROGRAMY PLAN DOSTARCZANIA USŁUG ZADANIA OPERACYJNE PLAN ROCZNY FIRMY KODEKS HANDLOWY PLAN INWESTYCYJNY GMINY ZADANIA INWESTYCYJNE PROGRAMY PLAN DOSTARCZANIA USŁUG ZADANIA OPERACYJNE BUDŻET GMINY USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH A N A L I Z A monitoring + pomiar wyników + ocena 2.2. Korzyści z WPI Dla strategii rozwojowej Gminne plany inwestycyjne są narzędziem realizacji ich strategii rozwojowych. Same plany strategiczne nie wymagają jeszcze bilansowania potrzeb i możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na dłuższy horyzont czasowy i inny format opracowania. Wiarygodność samorządu w zakresie zamierzeń rozwojowych staje się możliwa dopiero dzięki dobrze opracowanemu WPI; przypisuje on poszczególnym przedsięwzięciom harmonogramy finansowania zadań oraz określa całkowite - również zewnętrzne - możliwości finansowe jednostek. Kompleksowe plany inwestycyjne mogą stać się podstawą lepszej współpracy samorządów różnych szczebli, gdzie strategie rozwojowe nie są możliwe do zrealizowania bez udziału wielu podmiotów Dla kontaktów ze społecznością lokalną Na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego - od fazy przygotowawczej projektu do fazy eksploatacji - można minimalizować wpływ partykularnych interesów, które są sprzeczne z dobrem publicznym, rozumianym jako konsensus społeczny dotyczący polityki inwestycyjnej samorządu. W istocie dopiero WPI w wystarczającym stopniu obrazuje politykę inwestycyjną władz i może stać się platformą dla dyskusji publicznej o priorytetach rozwojowych gminy lub powiatu. SST-Consult październik

15 Wieloletnie plany inwestycyjne dają władzom samorządowym wielofunkcyjny instrument polityki informacyjnej. Przede wszystkim mieszkańcy - mając możliwość zapoznania się z przeznaczeniem środków publicznych mogą wpływać na kierunki inwestowania w gminie, a w przyszłości w powiecie. Ta funkcja informacyjna planów może okazać się istotna także w samym urzędzie, gdzie nie wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do tworzenia planu orientują się w uwarunkowaniach inwestycyjnych swoich jednostek. Dokument WPI, jako baza informacyjna o zadaniach inwestycyjnych, jest też swego rodzaju ofertą dla potencjalnych inwestorów. Z drugiej strony istotny jest udział społeczności lokalnej w trakcie zbierania propozycji o kierunkach inwestowania. W tym celu można wykorzystać szereg metod i grup docelowych: organizacja spotkań podczas których uczestnicy wyrażają swoje priorytety inwestycyjne. Spotkanie takie powinno być dobrze zorganizowane grupa docelowa powinna wcześniej wiedzieć o takim spotkaniu i jego celach. W przypadku większych grup osoba prowadząca musi panować nad przebiegiem spotkania. Uczestnicy wyrażają swoje zdanie z zastosowaniem elementów burzy mózgów, której istotą jest, iż żadnych propozycji się nie krytykuje i wszystkie zostają spisane. Można też poprosić uczestników o wypełnienie ankiety inwestycyjnej. Spotkania mogą być zorganizowane z następującymi grupami docelowymi: - grupy przedstawicieli przedsiębiorców, w tym izby gospodarcze, - przedstawiciele organizacji pozarządowych, - zorganizowane grupy mieszkańców: np. zebrania sołeckie. Ankietyzacja daje dostęp do znacznie szerszej liczby mieszkańców. Należy przygotować prostą do wypełnienie ankietę (propozycja Załącznik 4), w której pytamy mieszkańców, które inwestycje chcieliby aby gmina zrealizowała w pierwszej kolejności. Ankiety mogą być rozprowadzane przez: - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich aby w sposób pośredni dotrzeć do rodziców, - wydrukowanie w prasie lokalnej z możliwością wrzucania wypełnionych ankiet w określonym miejscu, - poprzez internet. Można również zastosować metodę mieszaną: np. spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców (izby itp.), którzy wezmą na siebie zebranie ankiet od danej grupy docelowej. Ten sposób dotarcia do ankietowanych jest bardziej skuteczny, choć należy pamiętać, iż średnio wypełnia takie ankiety około 10% tych, do których były skierowane. Niezależnie od grupy docelowej i metody pozyskania informacji uczestnicy muszą znać ograniczenia, np. jakie inwestycje mogą być realizowane ze środków budżetu gminy a jakie zależą od innych jednostek (i w takim przypadku nie są przedmiotem analizy) Dla kontaktów finansowych Gminy dysponujące wieloletnimi planami inwestycyjnymi stają się atrakcyjniejszymi, a przede wszystkim wiarygodnymi partnerami banków i instytucji finansowych, co oznacza swobodniejsze poruszanie się na rynku kapitałowym i łatwiejszy dostęp do zewnętrznego finansowania inwestycji. SST-Consult październik

16 WPI jest dobrym narzędziem kontrolowania wydatków inwestycyjnych samorządu, zintegrowanym z wieloletnimi prognozami finansowymi monitorującymi zdolność kredytową gminy. Prowadzi to do optymalnego wykorzystania środków dostępnych na inwestycje komunalne oraz do modyfikacji wydatków bieżących zależnych od podatków i opłat lokalnych. 3. Wieloletni Plan Finansowy Dokładne określenie przyszłego potencjału finansowego pierwszego szczebla samorządu terytorialnego jest zadaniem niezwykle trudnym zważywszy na czynniki ograniczające trafność przewidywania. Czynniki te wynikają z: niepewnej sytuacji makroekonomicznej, wewnętrznych niedoskonałości zarządzania gminą (np. brak jasno zdefiniowanych zasad polityki zarządzania mieniem komunalnym, czy polityk sektorowych), niedoskonałości metod prognozowania i planowania finansowego. Pomimo tych przeciwności, określenie możliwości finansowych gminy jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zrównoważonego (zbilansowanego) planu inwestycyjnego. Dla osiągnięcia spójnej prognozy finansowej gmin niezbędne jest także sięgnięcie do ich strategii rozwoju oraz polityk sektorowych, (jeśli takowe funkcjonują). Opracowywanie programów inwestycyjnych wymaga ścisłej koordynacja już w fazie przygotowawczej. Na pierwszym szczeblu samorządu przygotowanie WPI wiąże się z opracowywaniem innych planów skutkujących zmianami w zarządzaniu gminą, w szczególności wieloletniego planu finansowego, będącego integralnym elementem planu inwestycyjnego. Sporządzanie planów inwestycyjnych gmin bez średnioterminowego planowania finansowego grozić musi redukcją takich planów do listy pobożnych życzeń, gdzie propaguje się intencje a nie realne zamierzenia samorządów Zdolność kredytowa gminy; projekcje budżetowe Wieloletnie planowanie finansowe nieodłącznie wiąże się ze zdolnością kredytową gminy, a tym samym jej zdolnością inwestycyjną. Możliwości finansowania inwestycji wyłącznie z budżetu gminu zawężają jej możliwości rozwoju. Stworzono kilka modeli (z najczęściej stosowanym GFAM) przeprowadzenia szybkiej oceny kondycji finansowej gminy oraz ustalenia jej zdolności kredytowej. Wszystkie modele szacują - mniej lub bardziej precyzyjnie - dochody budżetu gminy, jej wydatki operacyjne, a następnie po wyliczeniu wolnych środków i określeniu kosztu obsługi kredytu prowadzą do szacowania pułapu środków dostępnych na sfinansowanie inwestycji. W analizie poszczególnych źródeł dochodów budżetowych gminy dla dokonania oceny jej zdolności kredytowej badamy strukturę tych dochodów, ich stabilność i trendy wzrostowe w kolejnych latach. Zasadnicze źródła - bez finansowania zewnętrznego - to subwencje i dotacje, podatki i opłaty lokalne, udział w podatkach budżetu państwa, oraz dochody z majątku gminy. Jedynie dochody z majątku oraz podatki i opłaty lokalne są efektem polityki gminy, chociaż faktyczny poziom wielu stawek oscyluje w ramach ustawowych widełek. Niezależnie od tego, że wydatki gmin muszą być ujmowane podobnie jak dochody według obligatoryjnej klasyfikacji budżetowej, to w analizie finansowej podstawowe znaczenie mają trzy grupy wydatków: SST-Consult październik

17 rzeczowe, obejmujące nakłady bieżące związane z daną kategorią. Są to przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury jak również remonty i drobne zakupy inwestycyjne, osobowe, które obejmują płace pracowników objętych daną kategorią. Grupa ta poza płacami brutto uwzględnia składki na FUS i inne narzuty na wynagrodzenia, inwestycyjne, obejmujące nakłady finansowe gminy na zadania przewidziane w planie inwestycyjnym. Generalnie, projekcje tworzone są w oparciu o: wskaźniki inflacji, wskaźniki wzrostu gospodarczego, parametry stałe. W celu stworzenia projekcji, w dyskusji ze służbami finansowymi gminy ustala się, od jakich parametrów zależeć będzie dalsze kształtowanie się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków oraz jaka ich wartość zostanie przyjęta jako podstawa do dalszych obliczeń. W taki sposób postępuje się ze wszystkimi kategoriami dochodów. W przypadku wydatków założenia takie przyjmuje się jedynie dla wydatków rzeczowych i osobowych. Pomija się w tak konstruowanej prognozie wydatki inwestycyjne i spłaty zobowiązań kredytowych. Wielkości dochodów i wydatków budżetowych nie są specjalnie dopasowywane w celu zrównoważenia budżetu. Dzięki temu obrazują prawdopodobne kształtowanie się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w przyszłości niezależnie od planu inwestycyjnego oraz przyjętego harmonogramu spłaty zadłużenia Rola wolnych środków Dla tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych kluczowe znaczenie ma pojęcie wolnych środków na inwestycje. W najprostszej formule uzyskujemy tę wartość w wyniku odjęcia od całkowitych prognozowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego jej wydatków bieżących oraz kosztów obsługi długu. Wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach gminy stanowi o kondycji finansowej samorządu. Im wielkość ta jest większa oraz im większy jest jej udział w dochodach gminy, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina. Najważniejszym etapem analizy jest porównanie wolnych środków na inwestycje z faktycznym programem inwestycyjnym gminy. Uzyskana w wyniku takiego odejmowania kwota (wolne środki po inwestycjach) określa sytuację finansową gminy po przeprowadzeniu programu inwestycyjnego w kolejnych latach. Wartość ta wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego koniecznego do przeprowadzenia planowanych inwestycji. Dopiero takie ujęcie pozwala na prawidłową ocenę sytuacji finansowej gminy, zanim podejmie się decyzję o zaciągnięciu dalszych zobowiązań. Zlekceważenie tego etapu powoduje błędy w zaciąganiu zobowiązań. Trafne rozpoznanie kondycji finansowej gminy w danym roku budżetowym i w latach przyszłych, jest dla władz gminy niezbędnym warunkiem zapewnienia mieszkańcom potrzebnych dóbr i usług oraz efektywnego realizowania priorytetowych zadań wspólnoty SST-Consult październik

18 lokalnej. Brak odpowiednich środków i sprawnego zarządzania finansami poważnie ogranicza zdolność samorządów do świadczenia odpowiednich usług i zarządzania majątkiem gminy; utrzymywanie takiej sytuacji może produkować dodatkowe koszty. Dobra kondycja finansowa miasta jest istotna przy pozyskaniu długoterminowego finansowania zadań inwestycyjnych: pożyczek, kredytów czy obligacji. Banki i agencje ratingowe biorą pod uwagę siłę lokalnej gospodarki, zdolność gminy do generowania dochodów oraz do spłaty wszelkich zobowiązań. Im lepsza sytuacja finansowa gminy, tym niższy będzie koszt pozyskania kredytu. 4. WPF Gminy Chrzanów Wieloletni Plan Finansowy dla Gminy Chrzanów został opracowany w lipcu 2004 i w związku z tym nie będzie tutaj przytaczany w całości. WPF zawiera prognozę dochodów i wydatków a także ocenę możliwości zaciągnięcia długu. Podsumowanie możliwości finansowania inwestycji zawiera poniższa tabela: SST-Consult październik

19 Tabela 3. Podsumowanie WPF dla Gminy Chrzanów. [tys. zł] Lp. Wyszczególnienie Nadwyżka operacyjna Spłaty starych kredytów: Środki, jakie pozostają na inwestycje bez kredytowania 4 Maksymalna możliwość zaciągnięcia kredytu: Kryteria wyboru inwestycji Zgodnie ze stosowaną w Polsce i w innych krajach OECD metodologią WPI, konieczna jest ocena i selekcja (ranking) inwestycji. Konieczność ta wynika z faktu, iż potrzeb inwestycyjnych zawsze jest więcej niż możliwości sfinansowania. WPI nie jest tylko listą zadań inwestycyjnych możliwych do zrealizowania, ale procesem wyboru strategicznych inwestycji. Dlatego w procesie konsultacji społecznych tworzy się długą listę potrzeb inwestycyjnych a następnie podaje się je selekcji za pomocą przyjętych kryteriów oceny. W ten sposób powstaje krótka lista możliwych do zrealizowania zadań inwestycyjnych Metodyka oceny inwestycji Najlepszą metodą oceny inwestycji byłaby analiza efektu ekonomicznego. Ponieważ jednak często wycena efektów społecznych nie jest możliwa, stosuje się metodę oceny wielokryterialnej. W metodzie wielokryterialnej wszystkie inwestycje testowane są za pomocą tego samego zestawu kryteriów przez komisję oceniającą. Kryteria te odzwierciedlają różne aspekty efektów społecznych, ważne dla danej społeczności lokalnej. Jednak nie wszystkie kryteria mają dla oceniających jednakową wartość z tego względu stosuje się system wag, które odzwierciedlają ważność poszczególnych kryteriów a także pozwalają na ujednolicenie oceny (np. w zakresie od 0 do 10 punktów (0 inwestycja nie spełnia kryterium, 10 pkt. inwestycja w pełni spełnia kryterium). Nadane w wyniku oceny inwestycji punkty przemnaża się przez wagi a następnie sumuje aby w ten sposób otrzymać jedną liczbę charakteryzującą ważność danej inwestycji. Ilustruje to poniższa tabela: kryterium waga punkty [0 10] waga x punkty kryterium A kryterium B Suma: 650 Na warsztatach w dniu 8 kwietnia 2004 r. zaproponowano następujące kryteria wyboru inwestycji. 1. Zgodność z celami ZPORR Propozycja tego kryterium wynika z tego, iż w najbliższych latach duże znaczenie w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji będą miały fundusze strukturalne. SST-Consult październik

20 ZPORR jest programem operacyjnym służącym do realizacji polityki funduszy strukturalnych a w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym zgodność propozycji inwestycyjnej z celami ZPORR zwiększa szansę inwestycji na jej dofinansowanie. Takie kryterium jest dużo lepsze niż np. dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, ponieważ z doświadczenia innych wdrożeń WPI wynika, iż kryterium to było nadużywane zbyt często wpisywano, iż na inwestycje zostanie pozyskana dotacja a nie miało to uzasadnienia. W tym przypadku trzeba będzie podać konkretny cel i działanie wynikające ze ZPORR. 2. Efektywność kosztowa Jest to wskaźnik ekonomiczny. Polega on na policzeniu prostego wskaźnika efektywności kosztowej: efekt z realizacji inwestycji / koszty uzyskania efektu. Ponieważ koszty uzyskania efektu są różne dla różnych grup inwestycji, wskaźnik ten będzie porównywany tylko z inwestycjami z danej grupy. Inwestycje najlepsze z danej grupy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Szczegóły wskaźnika efektywności kosztowej zostaną omówione podczas warsztatów. Zaletą tego wskaźnika jest jego obiektywność. 3. Stopień przygotowania projektu To kryterium pozwala na promowanie inwestycji, które już posiadają dokumentację: Studium wykonalności (lub biznesplan) Tak Nie Ocena oddziaływania na środowisko raport oddziaływania na środowisko Tak Nie Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Tak Nie Pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy Tak Nie Projekt budowlany Tak Nie Koncepcja techniczna Tak Nie Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt Tak Nie Potwierdzenie zgodności Projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Tak Nie Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami Tak Nie 4. Powiązanie inwestycji Inwestycja otrzymuje dodatkowe punkty, jeśli jest powiązana z innymi (np. realizacja etapu drogi, podczas gdy wcześniejsze etapy są już zakończone). 5. Beneficjenci projektu inwestycyjnego Kryterium to określa procent mieszkańców będących beneficjentami projektu. Przykładowo budowa kanalizacji w części miasta dotyczy tylko pewnej grupy mieszkańców a nie całości gminy. 6. Zaangażowanie społeczne Kryterium promuje inwestycje, w przypadku, których wystąpił lub planowany jest udział społeczności lokalnej w realizacji inwestycji (finansowy, w postaci robót, zaangażowanie grup obywateli itp). SST-Consult październik

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XVI/114/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 grudnia 2015 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2016-2020. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 2025 Projekt wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości

Objaśnienia przyjętych wartości Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Lipno z dnia.. grudnia 2012 r. Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lipno jest dokumentem, który ma zapewniać wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2012-2020 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2012-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej... 4 2.1. Założenia makroekonomiczne...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

I. Przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok. Załącznik Nr2 do Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia... r.. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2015 2025 Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA 2008-2013

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA 2008-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jabłonna nr XXIII/239/2008, z dnia 25 czerwca 2008 roku WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JABŁONNA NA LATA 2008-2013 CZERWIEC 2008 R. 1. Wstęp. Gmina Jabłonna w kilku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA NA LATA 2005-2009 Prezentacja - wybrane zagadnienia Cel opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego Założenia

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035.

Załącznik nr 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Załącznik nr 2 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2016-2035. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2015-2020 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Wielkopolski na lata 2015-2020

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/8/2010 Rady Gminy Kościan z dnia 28.12. 2010 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kościan na lata 2011-2014 1. Założenia wstępne Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2016-2025. Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/127/2015 do Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. z dnia 28 stycznia 2016 r. Objaśnienia przyjętych

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe WPF

Przepływy finansowe WPF Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 1. Dochody ogółem,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda 5 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 230/XXXI/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 18 grudnia roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK

WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK Poznań, czerwiec 2009 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. PROGRAM EMISJI OBLIGACJI... 3 Scenariusz I... 3 1.1. WNIOSKI... 10 3 1. Program Emisji Obligacji Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2014-2022 1.Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego przygotowana została

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata Uchwała Nr XV.147.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016 2031 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Kuślin

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Kuślin Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 212 Rady Gminy w Kuślinie z dnia...212 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 213-22 Gminy Kuślin Do opracowania Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/593/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski

RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski I. Wskaźniki RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski 05-06-2012 A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) - wsk.sas 1.2 Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne.

Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Dochody bieżące i wydatki bieżące. Przedsięwzięcia inwestycyjne. Objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 Podstawowe przyczyny opracowania nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej to duże zmiany dochodów, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Data wpływu / Numer kancelaryjny Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 2025r. 2026r. 2027r. 2028r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze nr XL/435/13 Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 12.12.2013r. I. Dochody

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Możliwość budżetu do inwestycji

Możliwość budżetu do inwestycji 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Sytuacja finansowa Gminy Karczew w latach 21-213 Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. Analiza budżetu pozwala

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2014-2032

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2014-2032 Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2014-2032 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poniec przygotowana została na lata 2014 2032. Długość

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1.2 Prognoza dochodów

1.2 Prognoza dochodów 1.2 Prognoza dochodów Dla celów planistycznych przyjęto generalne założenie, iż procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do pozyskania ze środków bezzwrotnych,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2016 2021

METODOLOGIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2016 2021 METODOLOGIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY RAKONIEWICE NA LATA 2016 2021 Prace nad Strategią jak i przyjęta w tworzeniu Strategii partycypacja społeczna zapewnią pozyskanie szeregu wniosków inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014

BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 BUDŻET MIASTA NOWY TARG 2014 Budżet Nowego Targu w 2014 r. 2014 Dochody 116 300 000 zł Wydatki 131 203 000 zł Przychody 25 003 000 zł Rozchody 10 100 000 zł Deficyt 14 903 000 zł 141 303 000 zł 141 303

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/257/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY KOLBUSZOWA NA LATA 2014-2022 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/534/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja finansowania projektów w

Koncepcja finansowania projektów w Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Wrocław, 08.05.2013 r. Warsztaty Platformy PPP Plan prezentacji 1. NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZGIERZA z dnia... 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2015-2033

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2015-2033 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LOCHÓW NA LATA 2015-2033 a) GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 2025 Gminy Przyrów.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 2025 Gminy Przyrów. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 2025 Gminy Przyrów. Uwagi ogólne: Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres dla długu zaciągniętego przez jst. tj. 2013-2022-r.

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2015-2029.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo