SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu"

Transkrypt

1 SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki multimedialne i filmowe Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Malarstwa Malarstwo Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki, praktyczny I sem. 8 S, II sem. 6 S Studia Kierunek studiów Specjalność Forma studiów Malarstwo obraz multimedialny stacjonarne Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: mgr Robert Manowski mgr Tomasz Woźniak, mgr Robert Manowski Założenia i cele przedmiotu Celem przedmiotu jest doskonalenie techniki budowania obrazu multimedialnego, umiejętność obsługi profesjonalnych programów edycyjnych i kompozycyjnych. Zdolność świadomego wyboru formy i techniki adekwatnej do specyfiki realizowanego projektu. Wymagania wstępne Kwalifikacja na pierwszy rok studiów. Posługiwanie się narzędziami w programach pakietu Adobe CS4.

2 Zamierzony efekt kształcenia Symbol efektu kształcenia na poziomie kierunku K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W06 Opis efektu kształcenia na poziomie przedmiotu Umie dobrać i dostosować narzędzia i materiały niezbędne do specyfiki realizowanego projektu Zna zagadnienie teoretyczne, metodologiczne i praktyczne związane z technikami i technologiami wykorzystywanymi w budowaniu obrazu multimedialnego. Rozumie znaczenie fachowej terminologii związanej z technikami multimedialnymi i filmowymi oraz potrafi ją zastosować w praktyce. Rozumie znaczenie podstawowych zagadnień technologicznych i warsztatowych mających związek z pokrewnymi dyscyplinami artystycznymi. Zna materiał wprowadzony na zajęciach i potrafi zastosować go w praktyce. Weryfikacja efektu kształcenia - egzamin z zagadnień teoretycznych - zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych projektów wrażeniowych K_W08 K_W13 K_W16 K_U01 K_U02 Potrafi odpowiedzialnie wykorzystać nabytą wiedzę z obszaru technik multimedialnych i filmowych do dalszego rozwoju własnej osobowości artystycznej. Posiada wiedzę na temat swobodnej obsługi profesjonalnych programów edycyjnych i kompozycyjnych. Zna materiał wprowadzony na zajęciach i potrafi zastosować go w praktyce. Potrafi świadomie realizować projekty zawodowe i artystyczne w zakresie sztuk pięknych ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z technikami multimedialnymi i filmowymi oraz obrazem multimedialnym. Umie kreatywnie wykorzystywać własną wyobraźnię i ekspresję artystyczną przy realizacji projektów indywidualnych i zespołowych. 2

3 K_U03 K_U04 K_U10 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U18 K_U20 Potrafi przekazać wzajemne relacje zachodzące pomiędzy stworzonym obrazem multimedialnym a niesionym przez nie komunikatem. Umie przewidzieć efekty zrealizowanego projektu w kontekście estetycznym, społecznym i kulturowym. Potrafi współpracować i współdziałać z innymi osobami w ramach prac i projektów zespołowych, także tych o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi rozpoznać specyfikę technicznej możliwości twórczych, łączenia estetyki malarskiej z narzędziami obróbki cyfrowej oraz na połączenie multimediów z klasycznym doświadczeniem malarskim. Umie obsługiwać podstawowe programy edycyjne oraz ocenić adekwatność wybranego formatu obrazu multimedialnego w zależności od miejsca i specyfiki emisji (emisja w telewizji, teatrze, agencji reklamowej). Potrafi dokonać poprawnej analizy postprodukcyjnej i artystycznej tematu, na jej podstawie wybierać programy komputerowe dedykowane do kreacji obrazu multimedialnego. Potrafi świadomie wykorzystać rozwój własnej osobowości twórczej poprzez właściwe i kreatywne wykorzystanie indywidualnych umiejętności warsztatowych. Potrafi niezależnie wykorzystywać swoją intuicję i wyobraźnię do konstruowania projektów o wysokich walorach projektowych i artystycznych. Potrafi świadomie i odpowiedzialnie wykonywać prezentację swojego projektu w formie pokazu, wystawy, 3

4 prezentacji multimedialnej lub strony internetowej. K_K01 Jest zdolny do podejścia indywidualnego do przyszłych partnerów, członków zespółu: reżysera, scenografa, operatora, montażysty, kompozytora muzyki. Ogromnie ważna jest umiejętność współdziałania, poszanowanie czasu i pracy innych oraz komunikacji pozwalająca na stworzenie wspólnych korzystnych przestrzeni zawodowych. K_K03 Jest zdolny do uczenia się przez całe życie, do poznawania nowoczesnych technik niezbędnych w procesie kreowania obrazu multimedialnego adekwatnych dla sztuki nowych mediów. K_K04 Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów projektowych i twórczych. Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć i punkty S: Przedmioty Liczba godzin dydaktycznych (w tym): Techniki multimedialne i filmowe Forma zajęć: (W - wykład, Ć - ćwiczenia, K - konwersatorium) Razem W Ć K W+Ć Rok I Rok II Rok III Rok IV Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Semestr V Semestr VI Semestr VII W Ć K S R W Ć K S R W Ć K S R W Ć K S R W Ć K S R W Ć K S R W Ć K S R E 0 6 Zo R rygor (egzamin, - E, zaliczenie z oceną Zo, zaliczenie - Z 4

5 Treści programowe nauczania [ treść zajęć] SEMESTR I Wykład 1-3 Posługiwanie się narzędziami w programach pakietu Adobe CS4. Prezentacja funkcji wymienionych programów na ekranie monitora. Wykład 4 7 Omówienie możliwości programu Adobe Photoshop w zakresie uzyskiwania efektów trójwymiarowych na płaskiej grafice przez dodawanie cieni, faktur, gradientów itp. Wykład 8 14 Polska szkoła plakatu. Omówienie specyficznej lapidarności w języku obrazkowym. Omówienie przykładów z katalogów biennale plakatu polskiego. Wykład Przygotowywanie plików rastrowych w programie Adobe Photoshop. Prezentacja funkcji i obsługi programów z pakietu Adobe CS4. Wykład Tworzenie projektów wrażeniowych dla klienta. Omówienie podstaw składu (DTP) i technik poligraficznych w zarysie: druk offsetowy jednobarwny i pełnobarwny (CMYK), druk cyfrowy, fleksografia, sitodruk i tampondruk. Wykład Omówienie szaty graficznej obecnych na rynku podręczników. Wskazanie na przykładach, do czego służą rastrowe i wektorowe programy graficzne. Omówienie specyfiki pracy w programie Adobe InDesign. Projekt layoutu, dobór czcionki, zastosowanie koloru, przygotowanie do druku. Wykład Omówienie podstawowych technik drukarskich: druk offsetowy jednobarwny i pełnobarwny (CMYK), druk cyfrowy, fleksografia, sitodruk i tampondruk. Wykład Poruszenie podstawowych zagadnień: pre-press, rozdzielczość plików rastrowych i wektorowych, klisza drukarska i CTP, bigowanie, falcowanie i inne prace introligatorskie. Wykład Omówienie specyfiki pracy w studiu graficznym i agencji reklamowej. Ćwiczenie 1 6 Zadanie nr 1: JA, PIĘKNOŚĆ I BESTIA Na podstawie jednej fotografii cyfrowej (portretu autora) należy zaprojektować trzy wizerunki (montaże elektroniczne) zgodnie z tytułem zadania. Ilustracje te powinny być ewolucją jednego, wyjściowego obrazu twarzy zmienionego za pomocą programów z pakietu Adobe CS. W ilustracjach mogą być zmienane tła, fryzury, karnacja i kolor skóry. Mogą się też pojawiać dodatkowe atrybuty pozwalające na opowiedzenie czegoś więcej o charakterze kreowanych postaci. Trzy formaty pionowe 15x10 cm. Rozdzielczość minimum 200 ppi. Ćwiczenie 7 13 Przenoszenie grafiki z programu Adobe Photoshop do programu Adobe Illustrator i odwrotnie. Omówienie projektów wstępnych do pierwszego zadania. Korekty i konsultacje indywidualne. Ćwiczenie Zadanie nr 2: ANTYREKLAMA. Studenci przeglądają prasę, oglądają billboardy w przestrzeni publicznej i telewizję w celu znalezienia odpowiednio irytującej reklamy. Zadanie polega na wykreowaniu nowego wizerunku tak, aby w połączeniu z istniejącym hasłem odwrócić działanie tej reklamy o 180 stopni. Format minimum 10x15 cm. Rozdzielczość plików rastrowych 200 ppi. Przed przystąpieniem do projektowania ma miejsce w pracowni dyskusja na temat mechanizmów rządzących reklamą 5

6 komercyjną. Wyjaśnienie istoty grupy docelowej i konieczności uwzględniania jej oczekiwań. Ćwiczenie Omówienie projektów wstępnych do zadań 1-2. Korekty i konsultacje indywidualne. Ćwiczenie Zadanie nr 3:PIKTOGRAMY. Zawarte w tytule zadania znaki graficzne mają stanowić zbiór prostych przejrzystych kompozycji geometrycznych ilustrujących działanie poszczególnych części komputera i sposób ich połączenia. Znaki te powinny się odwoływać do ich zasady działania lub przeznaczenia ale nie powinny nawiązywać do wyglądu urządzenia. Wszystkie piktogramy mają być jednorodne stylistycznie. Mają stanowić rodzinę znaków. Zadanie należy wykonać w programie Adobe Illustrator. Proces projektowania polegać ma na tworzeniu figur geometrycznych we wspomnianym programie wektorowym. Proces ten rozpoczyna się od nauki opisywania tych figur metodą krzywych Beziere a. Następnym etapem jest łączenie figur, wyrównywanie, skalowanie, obrót, zniekształcanie itp. Uwaga! Akceptacja projektów wstępnych jest możliwa na podstawie odręcznych szkiców. Format: A4. Ćwiczenie Omówienie projektów wstępnych do zadań 1-3. Korekty i konsultacje indywidualne. Prezentacja funkcji i obsługi programów z pakietu adobe CS4. Ćwiczenie Zadanie nr 4: OPRAWA PROGRAMU TV. Każdy student wybiera dowolny rodzaj programu telewizyjnego. (Program publicystyczny, studio sportowe, losowanie Lotto, talk show itp.) Następnym krokiem jest zaproponowanie nazwy programu. (Nazwę tę akceptuje wykładowca.) Kolenym etapem jest projekt symulacji wnętrza studia tv za pomocą wizerunku wykreowanego w programie Adobe Photoshop. Format 2400x1800 px, Orientacja pozioma. Rozdzielczość: 72 ppi. Do projektu należy dołączyć projekt ostatniej klatki czołówki do tego programu. Format 2400x1800 px, Orientacja pozioma. Rozdzielczość: 72 ppi. Ćwiczenie Omówienie projektów wstępnych do zadań 1-4. Korekty i konsultacje indywidualne. Prezentacja funkcji programów z pakietu adobe CS4. Ćwiczenie Zadanie nr 5: PLAKAT I ZAPROSZENIE DO BALU KARNAWAŁOWEGO. Należy zaprojektować plakat i zaproszenie do imprezy karnawałowej. Rodzaj imprezy tej jest przedmiotem losowania. Na obydwu projektach powinny się znaleźć te same lub podobne elementy i treść: tytuł balu, atrakcje, miejce i godzina rozpoczęcia. Grafika rastrowa w programie Adobe Photoshop (minimum 200 ppi), skład w programie Adobe Illustrator lub Adobe InDesign. Format plakatu: A3. Ilość stron: 1. Orientacja pionowa. Format zaproszenia: 20x10 cm. Ilość stron: 2. Orientacja pozioma. Tematy imprez: Karnawałowy Bal w Klubie Seniora, Karnawałowa Milonga, Carnival Hard Rock Party, Karnawałowe Italo Disco, Karnawałowy Kabareton, Karnawałowy Wieczór Szant, Karnawałowy Koncert Poezji Śpiewanej, Karnawałowa Impreza Góralska, Carnival Acid Jazz Party, Karnawalowy Bal Flamenco, Karnawałowy Wieczór Rosyjskich Romansów, Carnival Reggae Vibrations. Ćwiczenie Omówienie projektów wstępnych do zadań 1-5. Korekty i konsultacje indywidualne. Prezentacja funkcji programów z pakietu adobe CS4. 6

7 Ćwiczenie Warsztat kreatywności: Symulacja pracy w zespole, przy kampanii promocyjnej. Specyfika zawodu grafika projektanta. Praca z klientem. Brief i projekty wrażeniowe. Praca z drukarnią. Ćwiczenie Prezentacja prac z I semestru. Omówienie prac i ich ocena pod kątem zrozumienia tematu i trafności pomysłu, walorów artystycznych projektu, biegłości w wykorzystania programów graficznych. SEMESTR II Wykład 1-5 Omówienie specyfiki pracy w programie Adobe After Effects, importowanie sekwencji zdjęć do nowego projektu w formie układów numerycnych (jpg. tga). Przedstawienie podstawowych funkcji obsługi interface Adobe After Effects na przykładzie środowiska programu do animacji. Wykład 6-10 Zastosowanie techniki blue-box, green-box w pracy animatora. Prezentacja przykładowych realizacji wykorzystujących blue-box, green-box. Kluczowanie materiału wideo w programach edycyjnych Adobe After Effects, Adobe Premiere, Final Cut Pro. Wykład Omówienie budowy kompozycji obrazu w programie Adobe After Effects przy użyciu technik mieszanych. Łączenie materiału video z plikami 2D w celu budowania sugestywnej kompozycji obrazu filmowego. Wykład Omówienie możliwości programu Adobe Photoshop w zakresie uzyskiwania efektów trójwymiarowych na płaskiej grafice przez dodawanie cieni, faktur, gradientów itp. Przenoszenie grafiki z programu Adobe Photoshop do programu Adobe Illustrator i odwrotnie. Wykład Omówienie projektów stron, ocena pod kątem zrozumienia tematu i trafności pomysłu, walorów funkcjonalnych. Ćwiczenie 1 6 Zadanie nr 1: REKLAMA KOLORU. Każdy student losuje jeden spośród następujących kolorów: 1. biel, 2. błękit, 3. brąz, 4. czerń, 5. czerwień, 6. fiolet, 7. granat, 8. pomarańcz, 9. róż, 10. seledyn, 11. szarość, 12. zieleń, 13. żółć. Zadanie polega na znalezienie cech koloru, które odróżnia go spośród innych kolorów. Innymi słowy należy potraktować wylosowany kolor jak towar (przedmiot, rzecz) i przedstawić w jak najlepszym świetle. Za pomocą hasła reklamowego i ilustracji należy przekonać oglądajątego, że właśnie TEN kolor jest najatrakcyjniejszy ze wszystkich. W trakcie omawiania zadania jest miejsce na dyskusję konotacjach związanych z poszczególnymi kolorami. Odwołanie się do stereotypów związanych z kolorami w naszym kręgu kulturowym; jak kształtowały się skojarzenia dotyczące poszczególnych kolorów na przestrzeni wieków, jaką rolę symboliczną pełniły barwy w historii malarstwa. Format 15x20 cm. Rozdzielczość plików rastrowych 150 ppi. Ćwiczenie 7-13 Tworzenia galerii strony: galeria w oparciu NextGen, praca z NextGen, galeria, albumy, dodatki do NextGen. Ćwiczenie Zadanie nr 2: MAPA OKOLICY (Moja droga do domu) Zaprojektować graficzny wizerunek okolic swojego domu. Zadanie polega na graficznym określeniu mapy okolicy najbliższej miejscu zamieszkania Autora. Autor powinien w jak najbardziej atrakcyjny graficznie sposób rozwiązać problem: Jak do mnie trafić? Jak najmniej kartografii i opisów, jak najwięcej kreacji graficznej. Miejsce to należałoby zorientować względem łatwo rozpoznawalnych miejsc, np. Pałac Kultury, Dworzec Wschodni, Rondo Babka, Galeria Mokotów, (zamiejscowi - krakowskie Sukiennice, toruński Dwór Artusa, katowicki Spodek) itp. Format minimum 15x20 cm. Orientacja dowolna. Rozdzielczość plików rastrowych 200 ppi. 7

8 Ćwiczenie Ćwiczenia dotyczące tworzenia formularzy: programy wykorzystywane w tworzeniu formularzy, przydatne składowe formularzy, zapis danych formularzy do bazy danych Ćwiczenie Zadanie nr 3: Plakat do FESTIWALU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH Zaprojektować plakat do Festiwalu Filmów Krótkometrażowych bez użycia wizerunku kamery ani taśmy filmowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na znalezienie wizerunku czegoś, co jest spektaklem krótkotrwałym, krótkometrażowym. Skład w programie Adobe InDesign lub Adobe Illustrator. Format A3. Rozdzielczość plików rastrowych minimum 200 ppi. Treść plakatu (opcja): Festiwal Filmów Krótkometrażowych, 6-8 maja 2011, kino Studyjne, Warszawa, ul. Solec 43. Jako suplement do zadania należy zrobić animowany zwiastun telewizyjny do Festiwalu. Format: DV-PAL, 720 x 576 px. Czas trwania: Od 15 do 30s. Ćwiczenie Tabele na stronie: oprogramowanie do tworzenia tabel, przydatne funkcje. Ćwiczenie Zadanie nr 4: OKŁADKI DO PODRĘCZNIKÓW Zaprojektować serię dowolnie wybranych trzech okładek do podręczników z listy: MATEMATYKA, FIZYKA, FILOZOFIA, ASTRONOMIA, CHEMIA, ZOOLOGIA, BOTANIKA, SOCJOLOGIA, HISTORIA, GEOGRAFIA, INFORMATYKA itp. Okładki mają stanowić serię, mieć jednolitą szatę graficzną i mają zawierać: tytuł (nazwa przedmiotu), wyróżnik graficzny określający przedmiot i dominantę kolorystyczną (inną dla każdego przedmiotu). Wyróżnikiem tym może być: fotografia, rysunek, ilustracja wektorowa, piktogram itp. Opis okładki: tytuł, napis: dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Format: 3 x B5 (25 x 17,5 cm). Rozdzielczość plików rastrowych minimum 300 ppi. Forma prezentacji: Projekt wrażeniowy trzech książek w wersji przestrzennej, w programie Adobe Photoshop. Format: A4, orientacja pozioma, rozdzielczość: min. 150 ppi. Ćwiczenie Lokalizacja: program Poedit, tłumaczymy stronę, tłumaczymy wtyczki. Ćwiczenie Zadanie nr 5: OKŁADKA PORTFOLIO Zadanie polega na zaprojektowaniu ilustracji, na pierwszą stronę portfolio Autora (grafika projektanta). Wizerunek ten na zawierać autoportretu Autora w technice wektorowej. Cel zadania - aby ilustracja jak najlepiej spełniała autopromocyjną rolę. Zadanie wymaga samodzielnego zdobycia i obróbki materiałów. Punkt wyjścia to fotografia cyfrowa. Następny etap to własnoręcznie wykonana grafizacja w programie Adobe Illustrator. Format min. 15x 20 cm. Orientacja pozioma, rozdzielczość: min. 150 ppi. Ćwiczenie Lokalizacja: program Poedit, tłumaczymy stronę, tłumaczymy wtyczki. Ćwiczenie Lokalizacja: program Poedit, tłumaczymy stronę, tłumaczymy wtyczki. Ćwiczenie SEO - pozycjonowanie strony w sieci: rejestracja strony w Google, mapa strony, programy wspierające SEO. Import, export bazy danych strony. Zabezpieczenie danych kopie bezpieczeństwa. Zagadnienia programowe nauczania: Narzędzie/ metody dydaktyczne: Ćwiczenia praktyczne w pracowni, którym stale towarzyszą dyskusja i dialog dydaktyczny. Studenci wykonują kolejne zadania wg wskazań prowadzącego. 8

9 Stopniowo nabywają doświadczenie malarskie w oparciu o obserwację natury oraz pogłębioną analizę dzieła. Kształcenie uwzględnia indywidualność każdego ze studentów i jest dostosowane do ich zróżnicowanych predyspozycji i potrzeb. Forma i sposób zaliczenia oraz wymagania egzaminacyjne: a) forma: Warunkiem zaliczenie I semestru jest pozytywna ocena z egzaminu ustnego, z zagadnień teoretycznych. Warunkiem zaliczenia II semestru jest przedstawienie projektów wrażeniowych wynikłych z koncepcji wstępnych, zaakceptowanych przez wykładowcę. b) b) elementy składowe oceny : Prace oceniane są indywidualnie, zaś ocena semestralna jest średnią arytmetyczną ocen składowych. Każde zadanie oceniane jest jedną z ocen: 2 / 3 / 3+ / 4 / 4+ / 5 / 6. Oceny te sumuje się i dzieli przez ilość zadań. Iloraz ten stanowi ocenę semestralną. Zaliczenie semestru otrzymują osoby, które uzyskały ocenę pozytywną - równą lub większą od 3.0. Metody i kryteria oceny: Wymagania końcowe: Ćwiczenia praktyczne z zakresu przygotowywania projektów wstępnych i ostatecznych do zadań semestralnych. Studenci wykonują zadania wg zaleceń prowadzącego. Stopniowo nabywają doświadczenie projektowe w oparciu o wytyczne oraz analizę analogicznych prac z branży wydawniczej, reklamowej i medialnej. Korekty dokonywane są w trybie indywidualnym i uwzględniają predyspozycje każdego ze studentów. Korekty te są również dostosowane do indywidualnych propozycji projektowych studenta. Korektom towarzyszy dyskusja na forum pracowni. I semestr: egzamin II semestr: zaliczenie z oceną Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach S Techniki multimedialne i filmowe Liczba godzin (konta ktowe i samod zielna praca studen ta) 1 pun kt EC TS= 25h 1 pun kt EC TS= 30h Średni a arytme tyczna 25h- 30h Licz ba pun któw S Łączna liczba punktó w S z wyrów naniem Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 240 8, Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych Samodzielna praca studenta 180 6, Przygotowanie do zaliczeń i egzaminów 60 2, Przygotowanie się do zajęć 90 3,00 3 9

10 3. Zapoznanie się ze wskazana literaturą 30 1,00 1 Formy weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia [ elementy składowe oceny w %] Język wykładowy Literatura Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w godzinach oraz punktach S Zaliczenia w formie ćwiczeń 60% polski Frekwencja: 40% Literatura podstawowa: ,80 14,00 15,40 14,00 4 Contact 6th Edition Illustrators, wyd. Elfande, "Ryszard Horovitz", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Albert Winkler, Andreas Fitzner Paintbox No1, wyd. Vienna Paint, 1994 "21 Międzynarodowe Biennale Plakatu" wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie, "18 Biennale Plakatu Polskiego" wyd. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 2003 "19 Biennale Plakatu Polskiego" wyd. Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, 2005., Zasław Malicki Mały Słownik Terminów Plastycznych Wiedza Powszechna, What Is Design?: An Overview of Design in Context from Prehistory to 2000 A.D., wyd. XLIBRIS CORP, Lynch "Adobe Photoshop Layers Book", Focal Press, Anna Owczarz-Dadan, Photoshop CS4 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, David Karlins, Bruce K. Hopkins "Adobe Illustrator CS3 How-Tos: 100 Essential Techniques", Adobe Press, Aleksandra Tomaszewska-Adamarek, "Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Ćwiczenia praktyczne", Helion, Podpis koordynatora przedmiotu: Podpis prowadzącego przedmiot: Podpis prorektora do spraw dydaktycznych: Oświadczenie i podpis prowadzącego zajęcia 10

11 Oświadczam, że treści programowe zawarte w niniejszym sylabusie są rezultatem mojej indywidualnej pracy twórczej wykonywanej w ramach stosunku pracy/współpracy wynikającej z umowy cywilnoprawnej oraz że osobom trzecim nie przysługują z tego tytułu autorskie prawa majątkowe. Dnia:

Założenia i cele przedmiotu

Założenia i cele przedmiotu SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki multimedialne i filmowe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Grafika trójwymiarowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Malarstwa. Malarstwo. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS. Malarstwa. Malarstwo. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Grafika trójwymiarowa Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Liternictwo i typografia Wyższa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Reżyseria barwy i przestrzeni Wyższa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo. Studia pierwszego stopnia. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo. Studia pierwszego stopnia. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki scenograficzne i filmowe

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Reżyseria barwy i przestrzeni Wyższa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Scenografia Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo. Studia pierwszego stopnia. Ogólnoakademicki, praktyczny

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Malarstwa. Malarstwo. Studia pierwszego stopnia. Ogólnoakademicki, praktyczny SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki scenograficzne i filmowe

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Techniki multimedialne I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

Studia st acjonarne: Semestr 30h 2 punkty ECTS

Studia st acjonarne: Semestr 30h 2 punkty ECTS Nazwa przedmiotu Kod ECTS PODSTAWY PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK S TOSOWANYCH Studia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki malarskie Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki malarskie Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe Suite

WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów graficznych pakietu Adobe Suite 1 P R A C O W N I A G R A F I K I W A R S Z T A T O W E J D R U K C Y F R O W Y, G R A F I K A P R Z E S T R Z E N N A Kod przedmiotu: 03.1-WA-GRAF-PGWA Typ przedmiotu: przedmiot do wyboru Język nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU. I. Informacje ogólne. 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia

Bardziej szczegółowo

IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI

IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów S za zaliczenie przedmiotu: Animacja i montaż Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Fotografia - opis przedmiotu

Fotografia - opis przedmiotu Fotografia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fotografia Kod przedmiotu 03.4-WA-EASPP-FOTO-Ć-S14_genRGG2L Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zasady projektowania inżynierskiego Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa - opis przedmiotu

Grafika komputerowa - opis przedmiotu Grafika komputerowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika komputerowa Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-GKom-L-S14_pNadGenG12RB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II. II - opis przedmiotu. Informacje ogólne. Wydział. Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-EPT2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA W ECTS Kod przedmiotu Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Ratownictwo medyczne Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 3 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s6-2012IWBIAS Pozycja planu: D6 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: projektowanie wnętrz 2. Kod przedmiotu: 02.2 3. Okres ważności karty: ważna od roku akademickiego: 2015/2016 4.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Photography selected technical and artistic aspects. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Photography selected technical and artistic aspects. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Fotografia wybrane aspekty techniczne i artystyczne Photography selected technical and artistic aspects Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator dr Piotr Bieniek Zespół dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia pierwszego stopnia. Ogólnoakademicki, praktyczny. sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Studia pierwszego stopnia. Ogólnoakademicki, praktyczny. sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Rysunek z elementami anatomii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska - opis przedmiotu

Grafika inżynierska - opis przedmiotu Grafika inżynierska - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-14_15L_pNadGenXQK7T Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu

Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i podstawy projektowania Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-18_14L_pNadGenAF7UG Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Ir. 180 h, II r. 180 h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne II-stopnia, WZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek ZDROWIE PUBLICZNE Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń:

W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych grafika komputerowa. W odniesieniu do wszystkich zajęć: Ocena dopuszczająca: 1. Z

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki

Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki ! Nazwa przedmiotu Jednostka prowadząca Pracownia Komunikacji Twórczej Wydział Malarstwa i Rzeźby, Katedra Mediacji Sztuki Jednostka dla której przedmiot jest przygotowany Rodzaj przedmiotu Rok studiów/

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Specjaliści w tym zawodzie są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, specjalizującym

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: I Moduł (typ)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa : Rysunek z elementami anatomii 2. Rodzaj - obowiązkowy. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarny I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Pracownia dyplomowa kostium i rekwizyt sceniczny

SYLABUS. Pracownia dyplomowa kostium i rekwizyt sceniczny SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Pracownia dyplomowa kostium i rekwizyt

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej oraz

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Specjalizacja pilotaŝ wycieczek KOD TiR/II/st/28 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu:

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: Psychofizjologia widzenia Wyższa

Bardziej szczegółowo

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych'' -

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-045 Matematyka finansowa Financial Mathematics A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Prawo autorskie i prawa pokrewne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr Bartosz Kleban, wykł. Marcin Barański

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo