FIDSERW. Instrukcja użytkownika. Wersja 1.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIDSERW. Instrukcja użytkownika. Wersja 1.02"

Transkrypt

1 FIDSERW Instrukcja użytkownika Wersja 1.02 Warszawa,

2 1. Wprowadzenie Program FIDSERW jest narzędziem umożliwiającym wykorzystanie protokolu Z39.50 do przeszukiwania baz pakietu bibliotecznego MAK. Standard Z39.50 określa usługę opartą na architekturze klient-serwer oraz protokół do pozyskiwania informacji. Standard definiuje metody i formaty, aby klient mógł przeszukiwać bazy udostępnione poprzez serwer, pobierać rekordy a także wykonywać inne funkcje związane z pozyskiwaniem informacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w Internecie na stronie FIDSERW pełni rolę serwera, czyli udostępnia dane użytkownikom nie mającym bezpośredniego dostępu do naszej bazy. Dzięki temu możliwe jest przegladanie baz danych lub uzyskiwanie opisów bibliotecznych sporządzonych przez inne biblioteki, skłonne udostępnić swoje zasoby. W chwili obecnej można, dzięki zastosowaniu FIDSERWa przegladać bazy MAK w mutliwyszukiwarkach FIDKAR na stronach Biblioteki Narodowej lub Federacji FIDES. Można też np. pobierać opisy wzorcowe z Przewodnika Bibliograficznego - Bibliografii Narodowej tworzonej przez Bibliotekę Narodową jeżeli posiadamy aplikację do tworzenia baz danych z wbudowanym klientem protokołu Z Zalecenia bezpieczeństwa Program FIDSERW jest aplikacją pełniącą usługę serwera w sieci, czy to lokalnej czy też Internecie. W przypadku sieci lokalnej można założyć, że wiemy kto korzysta z komputerów do tej sieci podłączonych i że mamy pewne zaufanie do tych osób. Ryzyko jest wtedy stosunkowo małe, nie mniej zalecamy stosowanie oprogramowania antywirusowego. W przypadku udostępniania danych w Internecie należy zwrócić uwagę na pewne dodatkowe niebezpieczeństwa z tym związane. Mianowicie komputer z zainstalowanym FIDSERW-em musi mieć stały adres IP. W związku z tym jest widoczny w sieci i może stać się celem ataków z zewnątrz. Warto zwrócić uwagę, że wykorzystanie FIDSERWa nie zwiększa ryzyka ataku dla maszyny już podłączonej do sieci, ponieważ program nasłuchuje na jednym konkretnym porcie i tylko do niego powinnien być zapewniony dostęp z zewnątrz. Użytkowanie aplikacji FIDSERW wymaga jednak stosowania pewnych podstawowych elementów zabezpieczeń. Po pierwsze warto pamiętać o stosowaniu oprogramowania antywirusowego i typu firewall w przypadku systemów rodziny Microsoft Windows. W przypadku systemów Linux/UNIX należy zwrócić uwagę na poprawną konfigurację zabezpieczeń, oraz sprawdzanie aktualizacji systemu. Drugą istotną kwestią jest blokowanie wszystkich nieużywanych portów (dla FIDSERWa tylko jeden wybrany przez Państwa port musi być dostępny). Można tego dokonać poprzez konfigurację firewall-a sprzętowego, poprzez konfigurację firewall-a programowego (Windows) lub też bezpośrednio w systemie (Unix/Lunux). Zalecanym rozwiązaniem jest wykorzystanie sprzętowych zapór typu firewall filtrujących cały ruch wchodzący do danej sieci. Dobrym rozwiązaniem stosowanym w wielu bibliotekach jest dopuszczanie ruchu tylko z określonych adresów IP (znanych Państwu instytucji, zaufanych serwerów, które powinny mieć dostęp do baz poprzez FIDSERW). Zmniejsza to ryzyko dostępu osób niepowołanych. 2

3 Można w ten sposób port dedykowany dla programu FIDSERW otworzyć na tylko jeden adres IP konkretnej wyszukiwarki typu FIDKAR lub KARO. Konfiguracja zabezpieczeń jest ściśle zależna od specyfiki dostępu do Internetu w bibliotece. W tej sprawie zalecamy kontakt z administratorem Państwa sieci (w szczególności jeżeli ruch do sieci jest blokowany na zewnętrznym firewallu, taki kontakt będzie niezbędny, aby ustalić port, na którym będzie można uruchomić FIDSERW). Informacje dla administratora: FIDSERW może nasłuchiwać połączeń na dowolnym porcie (jest to konfigurowalne). Należy przepuszczać połączenia TCP/IP. 3. Instalacja Program FIDSERW należy zainstalować na komputerze mającym dostęp do baz danych, albo lokalnie albo poprzez sieć lokalną Wersja dla Windows 1. Po włożeniu płyty do napędu instalacja powinna rozpocząć się samoczynnie. Jeżeli się nie rozpocznie to należy uruchomić plik setup.exe znajdujący się w katalogu głównym płyty CD. 2. Po uruchomieniu instalatora i zaakceptowaniu warunków licencji należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Można wybrać miejsce instalacji oraz niektóre komponenty opcjonalne, takie jak dokumentacja. 3. Po zakończeniu działania kreatora instalacji w Menu Start systemu powinien pojawić się folder FIDSERW, w którym powinny znajdować się dwa programy: Konfiguracja Start Fidserw 4. Oznacza to, że instalacja została zakończona pomyślnie i można przystąpić do konfiguracji Fidserwa, która została opisana w następnym punkcie Wersja dla Unix/Linux 1. Przed rozpoczęciem instalacji prosimy zapoznać się z plikiem licencji licencja.pdf/licencja.txt. Dalsze działania instalacyjne oznaczają zaakceptowanie warunkow licencji. 2. FIDSERW dostarczany jest wraz ze skryptem instal, którego zadaniem jest przeprowadzenie instalacji. Skrypt ten przyjmuje dwa parametry. Pierwszym jest bezwzględny katalog instalacji, a drugim jest port na którym FIDSERW będzie nasłuchiwał żądań udostępnienia informacji poprzez protokół Z Wobec tego po nadaniu uprawnień wykonywalności (np. chmod o+x instal) należy wywołać skrypt: instal katalog_docelowy_instalacji numer_portu 3

4 3. Po pomyślnym wykonaniu się skryptu w docelowym katalogu instalacji znajdą się pliki: bazy.mm - plik konfiguracyjny blowfish.dat - plik licencyjny fidserw - wersja binarna programu Fidserw license.mm - plik licencyjny start - skrypt pomocniczy (szerzej w następnym punkcie) starttest - skrypt pomocniczy stop - skrypt pomocniczy 4. Skrypty start, starttest oraz stop są skryptami pomoczniczymi, bowiem sam program można uruchomić wydając polecenie fidserw. Zaleca się jednak korzystanie z wymienionych skryptów w celu łatwiejszego użytkowania programu. start jest skryptem uruchamiającym program FIDSERW. Powoduje on utworzenie pliku logu fidserwnn.log (gdzie NN jest kolejną liczbą) i ustawia port nasłuchu zgodnie z tym co podał użytkownik w trakcie instalacji. starttest jest skryptem, który w założeniu ma być wywoływany poprzez demona zegarowego CRON. Jego rola sprowadza się do sprawdzenia, czy aktualnie w systemie jest działający FIDSERW na danym porcie. Jeżeli FIDSERW działa to skrypt nie podejmuje żadnej akcji, jeżeli zaś nie to wywołuje skrypt start. Sugerujemy dodanie następującej lub podobnej linii w pliku /etc/crontab: 0,30 * * * * root docelowy_katalog_instalacji/starttest aby co pół godziny system samoczynnie sprawdzał, czy proces FIDSERW jest obecny w systemie, czy też z jakichś przyczyn zakończył się. Niestety w niektórych konfiguracjach program FIDSERW potrafi się zakończyć samoczynnie po pewnym czasie. stop jest skryptem zatrzymującym proces FIDSERW i wszystkie jego procesy potomne dzialające na porcie wskazanym w instalacji. UWAGA: Wszystkie skrypty można swobodnie modyfikować, w szczególności numer portu i katalog instalacji są zapisane w zmiennych port i directory ustawianych na początku skryptu. 4. Konfiguracja 4.1. Wersja dla Windows Konfiguracja FIDSERW'a w systemie Windows może zostać dokonana na 2 sposoby. Można ręcznie edytować plik bazy.mm zawierający ustawienia baz, które mają być udostępniane bądź też skorzystać z narzędzia z interfejsem graficznym dostępnego poprzez Menu Start o nazwie Konfiguracja. W tym miejscu zostanie opisana konfiguracja z 4

5 wykorzystaniem interfejsu graficznego. Osoby zainteresowane konfiguracją w trybie edycji pliku tekstowego mogą przeczytać niezbędne informacje w opisie konfiguracji dla Linux/Unix, która jest identyczna. Wracając do konfiguracji z wykorzystaniem narzędzia Konfiguracja. Po uruchomieniu programu możemy zobaczyć okno zbliżone wyglądem do rysunku 1. Rys. 1. Okno programu konfiguracyjnego Po lewej stronie widoczny jest spis zdefiniowanych baz oraz dwa przyciski pozwalające na założenie nowej i usunięcie istniejącej bazy. Po prawej stronie okna widać parametry aktywnej (zaznaczonej na niebiesko na rysunku) bazy. Są to nazwa bazy i jej położenie w strukturze katalogów w górnej ramce oraz poszczególne indeksy w ramce dolnej. Aby dodać nową bazę wykonujemy: 1. Wciskamy przycisk Nowa baza. Powinniśmy ujrzeć taki stan jak na rysunku 2. Rys. 2. Okno konfiguracji nowej bazy 2. W drugim kroku zmieniamy nazwę bazy nowa_baza na nazwę naszej bazy. 3. Później wypełniamy pole położenie poprzez naciśnięcie przycisku Przeglądaj, który otwiera okno dialogowe do wyboru pliku bazy (jak na rysunku 3). Wybieramy interesującą nas bazę i klikając przycisk Otwórz. 5

6 Rys. 3. Okno wyboru pliku bazy 4. Kolejną czynnością. Jest wybór indeksów. Indeksy wybieramy z rozwijanych list, tak aby ich znaczenie odpowiadało terminowi po lewej stronie listy wyboru (Zobacz rysunek 2 pkt. 4). 5. Cały proces dodawania bazy kończymy wybierając przycisk ZAPISZ. W tym momencie pierwsza baza zostala skonfigurowana i można dodawać kolejne bazy do programu. W dowolnym momencie wprowadzone dane można modyfikować, poprzez wybór żądanej bazy z listy po lewej stronie. Wszystkie zmiany kończymy wybierając przycisk ZAPISZ Wersja dla Linux/Unix W systemie Linux/Unix jedynym sposobem konfiguracji aplikacji FIDSERW jest uzupełnienie pliku bazy.mm. Plik ten stanowi opis baz, do których FIDSERW powinien mieć dostęp i jest pisany jawnym tekstem z wykorzystaniem słów kluczowych. Opis każdej bazy rozpoczyna się od słowa kluczowego b po którym następuje nazwa bazy. W dalszej kolejności należy podać położenie bazy po słowie kluczowym url oraz indeksy. Pełen zbiór słów kluczowych opisany jest poniżej wraz z przykładowym opisem bazy katm21-d. Słowo kluczowe b url iauthor ititle iseries iisbn Znaczenie nazwa bazy, używana w protokole Z39.50, stanowi unikalny identyfikator w obrębie FIDSERW. Może być różna od nazwy bazy w MAK-u. ścieżka dostępu wraz z nazwą pliku bazy bez rozszerzenia np: /usr/mak/kat/katm21-d indeks autorski (1003 w BIB-1) indeks tytułowy (4 w BIB-1) indeks serii (5 w BIB-1) indeks numerów ISBN (7 w BIB-1) 6

7 Słowo kluczowe iissn isubject idate ipublisher ititleword ikeyword Znaczenie indeks numerów ISSN (8 w BIB-1) indeks przedmiotowy (21 w BIB-1) indeks daty wydania (31 w BIB-1) indeks wydawców (1018 w BIB-1) indeks słów w tytule (4 w BIB-1, attr3=3) indeks słów kluczowych np. rzeczowy (29 w BIB-1) Przykładowy opis bazy: b=katm21-d url=/usr/mak/kat/katm21-d iauthor=autorski ititle=tytułowy iisbn=numerów-isbn isubject=haseł-przedm ikeyword=rzeczowy ipublisher=wydawców UWAGA: Po słowie kluczowym następuje znak równości i nazwa bez żadnych znaków spacji. Opis bazy rozpoczyna słowo kluczowe b, dalsza kolejność jest dowolna. Nie wszystkie indeksy muszą być wypełnione. Powyższy opis jest poprawny zarówno dla systemu Linux/Unix jak również MS Windows (dla systemu Windows są dwie metody konfiguracji tekstowa i graficzna opisana wyżej). 5. Uruchamianie 5.1. Wersja dla Windows Aby uruchomić program FIDSERW należy uruchomić program START FIDSERW z Menu Start. Powinno się wtedy pokazać okno, takie jak na rysunku 4. Rys. 4. Okno programu uruchomieniowego Aby uruchomić FIDSERW: 1. Podajemy numer portu, na którym ma nasłuchiwać FIDSERW (należy to uzgodnić z administratorem sieci) 2. Definiujemy plik LOG, do którego zapisywane są informacje o działaniu programu. Plik LOG wybieramy poprzez przycisk Przeglądaj i wybór pliku z okna dialogowego takiego jak przedstawiono na rysunku Zatwierdzamy ustawienia naciskając OK. W tym momencie został uruchomiony program FIDSERW w zminimalizowanym oknie. 7

8 UWAGA: Otworzonego okna nie wolno zamykać! W przeciwnym wypadku wyłączymy FIDSERW. FIDSERW'a można uruchomić również z linii poleceń. Znajdując się w jego katalogu instalacji (domyślnie C:\Program Files\Fidserw) wpisujemy polecenie: fidserw.exe -l nazwa_pliku_log Jeżeli nie podamy opcji -l z nazwą pliku LOG, to wszystkie komunikaty będą wypisywane w oknie działającego programu Wersja dla Linux/Unix FIDSERW'a pod Linux/Unix uruchamiamy poprzez wywołanie skryptu start opisywanego przy okazji opisu instalacji. Automatyczne uruchamianie można uzyskać poprzez dodanie do konfiguracji demona zegarowego CRON wpisu wołającego skrypt starttest. Podobnie jak pod Windows można uruchomić FIDSERW'a bezpośrednio wołając plik fidserw. W przypadku Linux/Unix zalecane jest uruchomienie programu w tle (&), najlepiej poprzez nohup, aby serwer mógł działać również po wylogowaniu się. nohup fidserw -l nazwa_pliku_log & W miarę możliwości zalecamy korzystanie ze skryptów pomocnicznych. 6. Najczęściej spotykane problemy 1. Program się nie uruchamia i wypisuje komunikat: Niepoprawny plik licencji. Proszę sprawdzić, czy w katalogu docelowym instalcji znajdują się pliki license.mm oraz blowfish.dat. 2. Program się nie uruchamia, a w pliku LOG zapisuje: Failed to bind... Komunikat może brzmieć tak lub podobnie w zależności od systemu. Oznacza on, że wskazany port jest wykorzystywany przez inny program. Należy odczekać kilka minut i spróbować ponownie w szczególności jeżeli przed chwilą działał na tym porcie FIDSERW, jeżeli to nie pomoże może okazać się niezbędna zmiana portu, ponieważ ten może być wykorzystywany przez inne uslugi. 3. Nie działa przeszukiwanie bazy i na konsoli (ew. w pliku nohup.out) pojawia się zapis: Nie mozna otowrzyc pliku bazy: [blad n] (gdzie n jest liczbą całkowitą). Oznacza to, że nie można otworzyć plików bazy *.baz, *.ind lub *.org. Należy sprawdzić podaną ścieżkę i uprawnienia dostępu do katalogów i plików. 4. Pod niektórymi wersjami Linux-a program potrafi się wyłączyć w trakcie użytkowania W chwili obecnej błąd jest ciągle analizowany i w miarę możliwości zostanie naprawiony w kolejnych wersjach. W razie kłopotów prosimy o kontakt z Federacją Fides! Dziękujemy za zakup programu! 8

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja programu

Instalacja i konfiguracja programu Instalacja i konfiguracja programu Wymagania techniczne systemu W systemach Windows rozsądne minimum to procesor Pentium 200MHz i 128MB pamięci RAM. W systemach Linux wymagania zależne są od instalowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, czerwiec 2012 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami służby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE

NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE NOVIMAG dla kolektorów z Windows Mobile/CE wersja 1.5.8.0 Instrukcja obsługi Nowy Sącz, kwiecień 2010 Spis treści 1 INSTALACJA... 5 1.1 ROZPOCZĘCIE INSTALACJI... 5 1.2 INSTALACJA KOMPONENTÓW SYSTEMU....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo