PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia sieci SAN w architekturze "dual fabric" tj. dwóch niezależnych od siebie sieci "fabric". Każde urządzenie korzystające z sieci SAN (serwer, macierz dyskowa) musi zostać podłączone zarówno do jednej jak i do drugiej sieci w celu zapewnienia redundancji połączeń na wypadek awarii. Podstawą działania sieci mają być dwa niezależne od siebie przełączniki zabezpieczające sieć w przypadku awarii jednego z przełączników. b. Wymagania techniczne dla przełączników sieci SAN Tabela 1.1 Specyfikacja techniczna przełączników i sieci SAN Lp. wymaganie Opis 1. Opis Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia. 2. Ilość sztuk Minimum dwa przełączniki SAN FC. 3. Ilość portów Minimum 24 porty fiber channel, 24 porty aktywne, gotowe do pracy, obsadzone wkładkami 16 Gbps SFP+, SW, LC, multi mode, gotowych do użycia (do podłączenia urządzeń serwerowomacierzowych do portów FC) 4. Typ portów Możliwość konfiguracji portów typu : D_Port, E_Port, F_Port, M_Port; Przełącznik musi mieć obsługę trybu NPIV. 5. Wydajność / prędkość portów 2,4,8,16 Gbps. Automatyczne wykrywanie prędkości podłączonego urządzenia W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 8Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 8, 4 lub 2 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC 6. Maksymalna Minimum 384 Gbps w trybie end to end full-duplex

2 zagregowana Przepustowość przełącznika 7. Agregacja połączeń pomiędzy przełącznikami 8. Mechanizm balansowania ruchu Możliwość agregacji do 8 połączeń 16 Gbps pomiędzy przełącznikami Maksymalna przepustowość : 128 Gbps dla zagregowanego połączenia 8 linków 16 Gbps. W ramach zagregowanego połączenia przełącznik musi zapewniać mechanizmy równoważenia obciążenia portów. Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID Przełącznik FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID 9. Ilość buforów 8192 dynamicznie alokowanych buforów 10. Wkładki FC Możliwość montażu i wymiany wkładek FC bez wyłączania przełącznika Obsługa wkładek : 16 Gbps SFP+, LC, SWL, LWL,ELWL 8Gbps SFP+, LC, SWL,LWL,ELWL Dostarczone wkładki muszą być oryginalne certyfikowane przez producenta przełącznika. Niedopuszczalne jest dostarczenie niecertyfikowanych przez producenta urządzenia wkładek, których montaż mógłby spowodować utratę gwarancji producenta lub jakiekolwiek problemy konfiguracyjne. 11. Port USB Port USB umożliwiający zgranie logów przełącznika oraz wgranie nowych wersji firmware przełącznika 12. Zarządzanie Poprzez HTTP/HTTPS, poprzez SSH, obsługa SNMP v1/v3, możliwość wysyłania logów na zewnętrzny serwer syslog, Osobny interfejs sieciowy 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 pozwalający na zarządzanie przełącznikiem Port szeregowy (RJ-45) pozwalający na bezpośrednie podłączenie się do przełącznika 13. Diagnostyka Możliwość diagnozowania z poziomu przełącznika połączeń światłowodowych, Możliwość pomiaru połączenia (prędkość, opóźnienia, dystans), wbudowany generator przepływu danych, możliwość wykonywania poleceń FC ping, Pathinfo (FC traceroute), możliwość podglądu ramek, monitorowanie stanu łącz, monitorowanie stanu urządzenia 14. Mechanizmy bezpieczeństwa Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą FCAP uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS i

3 LDAP szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS obsługa SNMP v1 oraz v3 IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP 15. Zajętość U w szafie Wysokość 1U RACK 16. Pobór prądu Max 80 W przy obsadzonych wszystkich portach FC wkładkami 16Gbit SW 17. Zasilanie Zamontowane dwa redundantne zasilacze, które można wymieniać w przypadku awarii bez wyłączania przełącznika 18. Licencje na przełącznik Licencja pozwalająca na połączenie przełączników w stos Licencja pozwalająca na agregację kilku połączeń FC w jedno logiczne połączenie 19. Konfiguracja przełączników Każdy przełącznik w sieci SAN musi mieć nadany unikalny identyfikator ID (domain ID). Interfejsy zarządzające muszą być wpięte do odrębnego VLAN-u zarządzającego. Adres IP interfejsu zarządzającego oraz ustawienia sieciowe zostaną wskazane wykonawcy na etapie instalacji i wdrożenia. Nazwa przełącznika musi zostać ustalona z Zamawiającym na etapie wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest do opisania przełączników poprzez naklejenie czytelnej nalepki z nadaną nazwą urządzenia. Dla każdego podłączonego urządzenia musi zostać stworzony alias urządzenia. Zamawiający wymaga korzystania w konfiguracji z zon opartych o wwn-y urządzeń i aliasy. Nie dopuszcza tworzenia zon opartych o numery portów. Konfiguracja musi zostać wykonana wg. wytycznych producenta sprzętu oraz dobrych zasad producenta. 20. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja musi zawierać zwięzły techniczny opis o konfiguracji przełączników (min. : nazwa, konfiguracja sieciowa, model, numer seryjny przełącznika, numery seryjne wkładek, informację o tym gdzie przełącznik został zamontowany, informację o urządzeniach podpiętych do poszczególnych portów FC, jeżeli zostały zmienione jakieś parametry domyślne sieci fabric to powinna być informacja co zostało zmienione, jeżeli zagregowano porty FC to też powinna być informacja itp.). W dokumentacji powykonawczej musi być zawarta informacja dotycząca tego gdzie i jak zgłaszać problemy z urządzeniem w okresie gwarancji (telefon do wykonawcy, osoba kontaktowa, telefon oraz adres producenta do zgłaszania problemów, kontakt do opiekuna ze strony producenta). W dokumentacji powykonawczej musi zostać załączone potwierdzenie producenta, że sprzęt jest nowy objęty gwarancją. Musi być wskazany termin do kiedy sprzęt jest objęty gwarancją producenta. Jeżeli producent urządzenia umożliwia utworzenie konta na swojej stronie i rejestrację urządzenia to wykonawca zobowiązany jest wskazać adres strony www na której można założyć konto. W przypadku problemów z rejestracją urządzeń wykonawca zobowiązany jest pomóc Zamawiającemu podczas

4 rejestracji urządzenia. 21. Konta użytkowników Na etapie wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do zmiany domyślnego hasła administratora oraz innych domyślnych użytkowników. Na czas wdrożenia oraz do późniejszych celów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest używać kont imiennych z uprawnieniami administracyjnymi. Zmienione hasło administratora musi zostać przekazane Zamawiającemu wraz z innymi hasłami administracyjnymi do systemów (np. w zaszyfrowanym pliku programu Keepass lub w innej bezpiecznej uzgodnionej formie). 22. Instalacja Instalacja oraz konfiguracja sprzętu musi być przeprowadzona na miejscu w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 23. Warsztaty Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wyznaczonego pracownika w zakresie podstawowej konfiguracji przełącznika. Zakres przeszkolenia : - informacja jak podłączyć nowe urządzenie, odczytać wwn urządzenia (serwer, macierz) - informacja jak stworzyć, skasować, zmienić alias (zarówno z poziomu www jak również z poziomu command line przełącznika) - informacja jak stworzyć, zmodyfikować oraz skasować nową zonę (www oraz command line) - informacja jak utworzyć config, dodać lub usunąć z konfiguracji zonę. - informację jak włączyć wyłączyć, przełączyć config - informację jak wykonać backup konfiguracji przełącznika i ewentualnie go odtworzyć. - informację jak monitorować stan przełącznika (www) - przekazać inne ważne informacje na co najbardziej uważać podczas konfiguracji urządzeń. 24. Kable światłowodowe Zamawiający wymaga dostarczenia następujących kabli światłowodowych: 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 5m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 7m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 10m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 12m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 15m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 20m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 30m 25. Dodatkowe wkładki SAN Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych wkładek SAN: 4 wkładki jednomodowe LC, o prędkości 16Gbit, dystans minimalny 1km 4 wkładki jednomodowe LC, o prędkości 8Gbit, dystans minimalny 1km Wymaganiem zamawiającego jest, aby wkładki były oryginalne certyfikowane do pracy z urządzeniem (muszą być na oficjalnej liście kompatybilności producenta przełącznika sieci SAN). Jeżeli producent przełącznika nie posiada listy kompatybilności, zamawiający wymaga dostarczenia potwierdzenia kompatybilności, wystawionego przez producenta przełącznika SAN (potwierdzenie producenta przełącznika, że przełącznik współpracuje z oferowanym modelem wkładki SAN).

5 2. Specyfikacja techniczna dla obudowy serwerowej a. Obudowa dla serwerów kasetowych Zamawiający wymaga dostarczenia, montażu oraz konfiguracji obudowy dla serwerów kasetowych. Obudowa serwerowa ma zostać dostarczona z kompletem kabli podłączeniowych oraz kompletem niezbędnych elementów wymaganych do montażu w szafie RACK. Wszelkie prace mające na celu podłączenie do zasilania i uruchomienie obudowy serwerowej leżą po stronie wykonawcy. W celu podłączenia obudowy do sieci zarządzającej LAN zamawiający wymaga zastosowania okablowania ze świetlną identyfikacją połączeń w kategorii min 6. W przypadku gdyby dedykowana szafa RACK w serwerowni zamawiającego okazała się zbyt mała do montażu obudowy serwerowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dedykowaną szafę RACK, która umożliwi montaż obudowy w serwerowni. Wymaganiem Zamawiającego jest ustalenie jednolitej koncepcji nazewniczej serwerów, sieci, zasobów dyskowych oraz innych elementów którym będą przypisywane nazwy na etapie wdrożenia poszczególnych systemów. Tabela 2.1 Specyfikacja techniczna obudowy serwerowej Lp. Wymaganie Opis 1. Ilość sztuk 1 sztuka 2. Wysokość w szafie RACK 10U 3. Typ obudowy Dostosowana do montażu w szafie 19 Możliwość instalacji co najmniej 4 obudów w jednej szafie rack 19 o wysokości 42U 4. Ilość serwerów Możliwość instalacji 16 serwerów w pojedynczej obudowie serwerowej 5. Moduł zarządzający Redundantny (nadmiarowy) moduł zarządzający obudową serwerową zapewniający: dostęp i zarządzanie obudową z poziomu przeglądarki WWW, Podgląd stanu wszystkich komponentów wchodzących w skład obudowy (modułów sieciowych, modułów SAN, zamontowanych serwerów, zasilaczy, wentylatorów, ilość aktualnie pobieranego prądu, temperaturę na poszczególnych czujnikach). pełen zdalny dostęp konsolowy umożliwiający: pracę na wybranym serwerze bez pośrednictwa systemu operacyjnego (w tym dostęp do BIOS) oraz przekierowanie standardowej konsoli graficznej i tekstowej. Zdalne udostępnianie napędu DVD-ROM, FDD na potrzeby każdego serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Możliwość zdalnego podłączenia pamięci USB, zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego. Zamawiający wymaga aby moduły zarządzające były niezależne. Awaria modułów zarządzających nie może wpłynąć na działanie serwerów zainstalowanych w obudowie serwerowej (systemy zainstalowane na serwerach muszą normalnie pracować i komunikować się z siecią LAN oraz SAN) 6. Zasilacze Dostarczona obudowa blade ma być wyposażona w komplet redundantnych zasilaczy, typu Hot Plug,

6 podłączonych do 2 obwodów zasilania. System zasilania zdolny do obsługi następujących typów awarii: - Awaria połowy z zainstalowanych zasilaczy pracujących w układzie nadmiarowym. - W przypadku awarii jednego z obwodów źródła zasilania wymagane jest ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia obudowy w pełni obsadzonej serwerami. 7. Wentylatory Nadmiarowy (redundantny) system chłodzenia typu hotswap (z możliwością wymiany wentylatorów podczas pracy), zapewniający chłodzenie obudowy w pełni obsadzonej serwerami i wszystkimi dodatkowymi komponentami. Obudowa powinna być wyposażona w komplet wentylatorów chłodzących. 8. Łączność LAN Minimum 2 moduły sieci LAN zamontowane i skonfigurowane w sposób eliminujący pojedynczy punkt awarii od strony sieci LAN (wymagania opisane w tabeli 2.2) 9. Łączność SAN Minimum 2 moduły sieci SAN zamontowane i skonfigurowane w sposób eliminujący pojedynczy punkt awarii od strony sieci SAN (wymagania opisane w tabeli 2.3) 10. Miejsce na dodatkowe moduły Obudowa powinna mieć możliwość dodatkowych modułów sieciowych lub SAN (dodatkowe miejsca w obudowie). 11. Licencje Komplet licencji pozwalający na montaż maksymalnej ilości serwerów, na przejęcie konsoli graficznej serwera przez sieć dla wszystkich 16 slotów serwerowych, Inne niezbędne licencje potrzebne do prawidłowego działania serwerów. 12. Wymagania dodatkowe Zamawiający wymaga zamontowania obudowy serwerowej we wskazanej przez Zamawiającego szafie RACK ze szczególną dbałością o ułożenie kabli i porządek w szafie RACK. Tam gdzie zajdzie potrzeba należy ułożyć kable zasilające, sieciowe i światłowodowe, pospinać je opaskami rzepowymi. Długość kabli ma zostać dobrana tak aby w szafie nie było zbyt dużych nadmiarów kabli światłowodowych oraz kabli LAN. Zamawiający wymaga opisania kabli światłowodowych oraz sieciowych wg wytycznych, które przekaże na etapie wdrożenia. Tabela 2.2 Specyfikacja techniczna modułów sieciowych Lp. Wymaganie 1. 2 moduły pracujące w technologii minimum 10Gb Ethernet zamontowanie w obudowie serwerowej w sposób eliminujący pojedynczy punkt awarii. 2. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację wychodzących połączeń LAN w obrębie pojedynczego modułu, muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z obudowy serwerowej z zachowaniem redundancji połączeń. 3. Każdy moduł musi posiadać minimum 16 portów wewnętrznych minimum 10Gb do podłączenia serwerów kasetowych. Każdy serwer musi być podłączony jednym portem minimum 10 Gbit do jednego modułu, drugim portem minimum 10 Gbit do drugiego modułu sieciowego. Każdy moduł musi posiadać minimum 10 zewnętrznych portów 10Gb umożliwiających podłączenie obudowy do przełączników sieci LAN w serwerowni. 4. W raz z każdym modułem sieciowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć minimum 3 wkładki SFP+ 10Gbit jednomodowe, krótkodystansowe(minimalny dystans 300m). Oraz 2 wkładki SFP RJ45, 1Gbit (łącznie 6 wkładek 10Gbit oraz 4 wkładki 1Gbit)

7 5. Z poziomu zarządzania modułami sieciowymi musi być możliwość utworzenia konfiguracji sieciowej dla poszczególnych serwerów w postaci profili sieciowych przypisywanych zatokom serwerowym. Dla każdego serwera musi być możliwość podziału łącznego pasma na poszczególne karty sieciowe. Wymaganiem zamawiającego jest aby dla każdego serwera była możliwość utworzenia do 8 kart sieciowych. Jeżeli oferowane przez danego producenta moduły mają lub będą miały możliwość tworzenia większej ilości kart sieciowych to zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wymaganiem zamawiającego jest aby przydzielona prędkość dla karty sieciowej była widoczna w systemie operacyjnym (np. utworzono kartę 100Mbit i przypisano ją do serwera ESXi - w konfiguracji serwera powinna być widoczna karta o prędkości 100 Mbit). 6. Wymaganiem zamawiającego jest aby moduły sieciowe miały możliwość: obsługi sieci VLAN, obsługę portów trunk, obsługę agregacji IEEE 802.3ad na portach wyprowadzających sygnał na zewnątrz obudowy. Dla wewnętrznych połączeń do serwerów zamawiający wymaga obsługi sieci VLAN. Wymaganiem zamawiającego jest aby dla poszczególnych sieci VLAN była możliwość ograniczenia pasma (chodzi o ustawienie przepustowości maksymalnej i minimalnej dla określonej sieci VLAN). Ustawienie wartości minimalnej powinno musi wiązać się z zarezerwowaniem określonego pasma dla wybranej sieci VLAN. 7. Moduł sieciowy musi umożliwiać skonfigurowanie poszczególnych połączeń obudowy w taki sposób, aby wypięcie kabla sieciowego powodowało powiadomienie serwera o odpiętym kablu sieciowym (serwer musi dostać i zalogować informację o wypiętym kablu sieciowym (widoczny brak połączenia z poziomu systemu operacyjnego). System powinien zasygnalizować brak połączenia sieciowego jeżeli wszystkie połączenia sieciowe "obudowa - sieć LAN" skonfigurowane do obsługi określonej sieci zostaną odpięte. W przypadku odpięcia tylko połowy połączeń skonfigurowanych redundantnie serwer musi działać normalnie, informacja o problemach z siecią musi być widoczna z poziomu oprogramowania zarządzającego modułem sieciowym 8. Zarządzanie modułem LAN musi odbywać się za pomocą strony WWW, wymaganiem zamawiającego jest to żeby konfigurację portów oraz innych ustawień modułu sieciowego wykonywać na jednym module. Po zapisaniu ustawień muszą się one zreplikować na drugi moduł sieciowy. Wymiana danych musi odbywać się w trybie online bez przerywania pracy modułów sieciowych. 9. W konsoli zarządzającej obudowy musi być link to wejścia na konsolę zarządzającą modułem sieciowym, lub musi być możliwość bezpośredniej konfiguracji modułu sieciowego. 10. Moduł sieciowy na którym wprowadzana jest konfiguracja musi mieć możliwość wykonywania kopii zapasowej ustawień. 11. Moduł sieciowy musi mieć możliwość wgrywania nowych wersji firmware w trybie online. 12. Wymaganiem zamawiającego jest aby dostęp do nowych wersji firmware był darmowy. Tabela 2.3 Specyfikacja techniczna modułów sieci SAN Lp. Wymaganie 1. 2 moduły sieci SAN działające w technologii 16Gb zamontowanie w obudowie blade w sposób eliminujący pojedynczy punkt awarii w sieci SAN 2. Moduły sieci SAN muszą być certyfikowane do pracy z obudową serwerową przez producenta obudowy 3. Moduły sieci SAN muszą być w pełni kompatybilne z siecią SAN (konfiguracja zoningu, konfiguracja sieci fabric muszą ściągać się z innych przełączników w poszczególnych sieciach fabric), musi być zapewniona możliwość agregacji portów w jedno połączenie o większej przepustowości. Moduł przełącznika FC musi zapewniać mechanizm ISL Trunk oraz mechanizmy balansowania ruchu. 4. Każdy moduł musi posiadać minimum 16 portów wewnętrznych, o prędkości minimum 16 Gbit, do podłączenia serwerów kastetowych. Każdy serwer musi być podłączony jednym interfejsem SAN do jednego modułu, drugim interfejsem do drugiego. Wszystkie porty wewnętrzne do podłączenia serwerów muszą być aktywne i umożliwiać podłączenie serwera 5. Każdy moduł musi posiadać minimum 12 portów zewnętrznych, o prędkości minimum 16

8 Gbit do wyprowadzenia sygnału sieci SAN na zewnątrz obudowy. 6. Każdy moduł musi mieć aktywnych (gotowych do pracy), obsadzonych wkładkami FC minimum 4 porty zewnętrzne. Porty muszą być obsadzone wkładami o prędkości minimum 16Gbit, wielomodowymi, krótkodystansowymi. Wkładki SAN zamontowane w portach zewnętrznych muszą być, nowe, objęte gwarancją producenta, oryginalne, certyfikowane przez producenta modułu sieciowego pracy w sieci SAN. Wkładki nie mogą powodować utraty gwarancji i wsparcia technicznego na moduły sieci SAN. Wymaganiem zamawiającego jest, aby wszystkie porty wewnętrzne były aktywne, gotowe do zamontowania serwerów. Montaż dodatkowego serwera nie może wiązać się z koniecznością dokupowania licencji dla modułu SAN. 7. Za pomocą portów zewnętrznych musi być możliwość podłączenia obudowy do sieci SAN ( moduł SAN musi obsługiwać połączenia między przełącznikami SAN), jak również musi być możliwość podłączania do modułu SAN urządzeń zewnętrznych (np. macierzy dyskowej) Moduł musi mieć możliwość obsługi obydwu trybów jednocześnie. 8. W raz z każdym modułem SAN wykonawca zobowiązany jest dostarczyć minimum 4 wkładki SAN 16Gbit wielomodowe, krótkodystansowe (łącznie 8 wkładek SAN 16Gbit) 9. Zarządzanie modułem musi być możliwe zarówno za pomocą strony WWW jak również za pomocą konsoli SSH. Konfiguracja sieci fabric (np. nowy alias, zona, lub zmiana w konfiguracji sieci fabric) wprowadzona na module zamontowanym w obudowie musi rozpropagować się na inne przełączniki działające w sieci SAN (w danej sieci fabric) 10. W konsoli zarządzającej obudowy musi być link to wejścia na konsolę zarządzającą modułem sieciowym, lub musi być możliwość bezpośredniej konfiguracji modułu sieciowego. 11. Moduł sieci SAN musi mieć możliwość wgrywania nowych wersji firmware w trybie online. 12. Na każdym module SAN powinna być wgrana dodatkowa licencja pozwalająca na agregację kilku połączeń zewnętrznych w jedno połączenie o większej przepustowości oraz licencja pozwalająca na łączenie przełączników w stos. a. Konfiguracja obudowy serwerowej W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest przygotować obudowę do pracy oraz instalacji serwerów i systemów operacyjnych. Obudowa musi mieć nadaną nazwę sieciową, musi być podłączona do sieci zarządzającej, dla urządzeń zamonowanych wewnątrz obudowy musi zostać przypisany zakres adresów IP z sieci zarządzającej (dla modułów zarządzających obudową, dla modułów sieciowych, dla modułów SAN, dla interfejsów zarządzających serwerami oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania środowiska). Moduły zarządzające oraz moduły sieciowe i SAN muszą mieć wgraną najnowszą stabilną na dzień wdrożenia wersję firmware. Obudowa musi być oklejona (nazwa obudowy). Każdy element mający zarządzalny adres IP powinien mieć przypisaną nazwę DNS za pomocą której będzie można połączyć się z urządzeniem. Przypisana nazwa musi być widoczna z poziomu oprogramowania do zarządzania obudową. W miarę możliwości dotyczących ilości wolnego miejsca na obudowie oraz urządzeniach, każde urządzenie (dotyczy głównie serwerów oraz modułów sieciowych oraz SAN) powinno zostać oznaczone poprzez naklejenie nalepki z przypisaną w systemie zarządzającym nazwą sieciową urządzenia. Jeżeli na obudowie nie będzie dostatecznej ilości miejsca do przyklejenia nalepki identyfikacyjnej to informacje takie muszą znaleźć się w dokumentacji powykonawczej. Konfiguracja modułów sieciowych obejmuje konfigurację połączeń do przełącznika LAN w serwerowni, utworzenie niezbędnych sieci VLAN, przypisanie ich do poszczególnych połączeń sieciowych. Moduł sieciowy ma zostać podłączony i skonfigurowany tak aby uniknąć pojedynczych punktów awarii. Wypięcie kabla sieciowego z jednego modułu bądź awarii modułu sieciowego lub wkładki LAN nie może przerwać pracy serwera. W ramach konfiguracji modułu sieciowego wykonawca zobowiązany jest utworzyć profile sieciowe serwerów. Konfiguracja profili sieciowych musi zostać dobrana do potrzeb jaką serwer będzie w systemie (serwer wirtualizacji, węzeł klastra bazodanowego lub inny). Konfiguracja sieciowa musi być zgodna z

9 zaleceniami i najlepszymi praktykami producenta systemu operacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego (dotyczy konfiguracji sieciowej hostów wirtualizacji oraz konfiguracji węzłów klastrów bazodanowych np. sieci zarządzające, interfejsy do wymiany informacji w obrębie klastra tzw. heartbeat i inne). Na etapie konfiguracji Wykonawca zobowiązany jest zmienić domyślne hasła administratora na urządzeniach zarządzalnych i przekazać je wyznaczonej przez Zamawiającego osobie. Do celów wdrożeniowych oraz później do celów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia kont imiennych z uprawnieniami administratora. Moduły sieci SAN muszą być podłączone każdy do innej sieci fabric. Konfiguracja sieci SAN musi ściągnąć się na moduł w obudowie serwerowej z innego przełącznika SAN działającego w sieci fabric. Zmiana w konfiguracji SAN w obrębie jednej sieci fabric wykonana na dowolnym przełączniku SAN bądź module w obudowie serwerów kasetowych musi rozpropagować się do innych przełączników SAN działających w obrębie danej sieci fabric. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia obudowy serwerowej do sieci SAN (rozszerzenie poszczególnych sieci fabric) oraz do wykonania takiej konfiguracji, która pozwoli na prezentowanie zasobów dyskowych z macierzy dyskowej do poszczególnych serwerów. Wykonawca zobowiązany jest także do utworzenia innych konfiguracji w sieci SAN niezbędnych do prawidłowego działania pozostałych systemów korzystających z sieci SAN (np. System backupu jeżeli będzie wykonywał backupy przy użyciu sieci SAN). Konfiguracja obudowy serwerowej oraz modułów sieciowych oraz SAN musi odbywać się na miejscu w obecności wyznaczonego pracownika ze strony Zamawiającego. b. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą w której zawarty będzie techniczny opis tego co i jak zostało wdrożone i skonfigurowane w ramach obudowy serwerowej, modułów sieciowych oraz modułów SAN. Dokumentacja musi zawierać zwięzły techniczny opis konfiguracji obudowy (numery seryjne urządzeń, konfiguracja sieciowa obudowy oraz interfejsów zarządzających). W dokumentacji powykonawczej musi być zawarta informacja o fizycznych połączeniach sieciowych i połączeniach FC w szczególności : do którego portu w którym przełączniku sieciowym jest podłączony poszczególny port modułu sieciowego obudowy serwerowej (jakie sieci VLAN są przypisane do połączenia na przełączniku) opis profili sieciowych (ilość interfejsów sieciowych w profilu i jakie sieci zostały przypisane do poszczególnych interfejsów, jakie prędkości zostały określone dla poszczególnych sieci VLAN) opis jak podłączone są moduły SAN do zewnętrznych przełączników sieci SAN. W dokumentacji powykonawczej musi być zawarta informacja dotycząca tego gdzie i jak zgłaszać problemy z urządzeniem w okresie gwarancji (telefon do wykonawcy, osoba kontaktowa, telefon oraz adres producenta do zgłaszania problemów, kontakt do opiekuna ze strony producenta). W dokumentacji powykonawczej musi zostać załączone potwierdzenie producenta, że sprzęt jest nowy objęty gwarancją. Musi być wskazany termin do kiedy sprzęt jest objęty gwarancją producenta. Jeżeli producent urządzenia umożliwia utworzenie konta na swojej stronie i rejestrację urządzenia to wykonawca zobowiązany jest wskazać adres strony www na której można założyć konto. W przypadku problemów z rejestracją urządzeń wykonawca zobowiązany jest pomóc Zamawiającemu podczas rejestracji urządzenia.

10 3. Serwery kasetowe Zamawiający wymaga aby serwery kasetowe dla poszczególnych systemów miały możliwość montażu w obudowie serwerowej, której wymagania zostały opisane w punkcie 2. Serwery muszą być certyfikowane do pracy w obudowie przez producenta obudowy oraz muszą w pełni współpracować z oprogramowaniem zarządzającym obudową, z modułami sieciowymi oraz modułami SAN zamontowanymi w obudowie. a. Serwery dla systemu bazodanowego Oracle Tabela 3.1 Specyfikacja techniczna serwerów dla klastra systemu bazodanowego Oracle Lp. Wymaganie Opis 1. Ilość sztuk 2 serwery 2. Zgodność z obudową Dostarczane serwery muszą być certyfikowane do serwerową 3. Wspierane systemy operacyjne pracy z dostarczaną obudową serwerów kasetowych. Wsparcie dla systemów RedHat Enterprise Linux 5/6, Oracle Enterprise Linux 5/6. Poprzez wsparcie producenta serwera dla systemów operacyjnych zamawiający rozumie bezpłatne wydawanie nowych wersji sterowników oraz oprogramowania układowego dla serwera dostępne bezpłatnie także po zakończeniu gwarancji na serwer. 4. Procesor Minimum dwa procesory zamontowane w każdym serwerze, minimum dziesięciordzeniowe x86-64 bity, Intel E v2 lub równoważne procesory minimum dziesięciordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 900 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 5. Ilość pamięci RAM Minimum 64 GB w każdym serwerze 6. Ilość interfejsów sieciowych Minimum dwa interfejsy minimum 10Gbit 7. Ilość interfejsów SAN Minimum dwa interfejsy minimum 16 Gbit 8. Ilość dysków twardych Minimum dwa dyski twarde "hot-swap", minimum 300 GB, minimum 15 krpm, skonfigurowanych do pracy w RAID Zarządzanie Dedykowany adres karty zarządzania w sieci zarządzającej przydzielany z poziomu obudowy serwerowej. Konsola zdalnego zarządzania musi umożliwiać : włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i konsoli zarządzającej, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Konsola zdalnego zarządzania musi mieć możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Konsola zarządzająca musi być rozwiązaniem sprzętowym, niezależnym od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. Zakres wdrożenia serwerów kasetowych dla klastra systemu bazodanowego Oracle obejmuje: wykonanie czynności niezbędnych do instalacji systemu operacyjnego na serwerze, po stronie obudowy, modułów sieciowych i SAN oraz serwerów kasetowych.

11 instalację systemów operacyjnych wg zaleceń producenta bazy danych (przygotowanie systemu do instalacji i konfiguracji klastra bazodanowego) prezentację zasobów dyskowych z macierzy dla klastra bazodanowego wg zaleceń producenta bazy danych (min. dysk quorum, osobne dyski na pliki danych, osobne zasoby na pliki dziennika powtórzeń) konfigurację sieciową systemów operacyjnych dla klastra W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą opis konfiguracji systemu operacyjnego, która została wykonana. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu komplet haseł administracyjnych. W szczególności powinno być przekazane hasło użytkownika root oraz innych użytkowników, jeżeli tacy zostali utworzeni na etapie wdrożenia b. Serwery dla systemu bazodanowego MSSQL Tabela 3.2 Specyfikacja techniczna serwerów dla klastra systemu bazodanowego MSSQL Lp. Wymaganie Opis 1. Ilość sztuk 2 serwery 2. Zgodność z obudową Dostarczane serwery muszą być certyfikowane do serwerową 3. Wspierane systemy operacyjne pracy z dostarczaną obudową serwerów kasetowych. Wymagane wsparcie dla systemów operacyjnych rodziny Windows 2008/2008R2/2012/2012R2. Poprzez wsparcie producenta serwera dla systemów operacyjnych zamawiający rozumie bezpłatne wydawanie nowych wersji sterowników oraz oprogramowania układowego dla serwera dostępne bezpłatnie także po zakończeniu gwarancji na serwer. 4. Ilość procesorów 1 procesor w każdym serwerze 5. Procesor ośmiordzeniowy, x86-64 bity, Intel Xeon E v2 lub równoważny procesor ośmiordzeniowy testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 815 punktów (wynik 815 punktów dla serwera wyposażonego w dwa procesory). W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 6. Ilość pamięci RAM Minimum 64 GB w każdym serwerze 7. Ilość interfejsów sieciowych Minimum dwa interfejsy minimum 10Gbit 8. Ilość interfejsów SAN Minimum dwa interfejsy minimum 16 Gbit 9. Ilość dysków twardych Minimum dwa dyski twarde "hot-swap", minimum 300 GB, minimum 15 krpm, skonfigurowanych do pracy w RAID Zarządzanie Dedykowany adres karty zarządzania w sieci zarządzającej przydzielany z poziomu obudowy serwerowej. Konsola zdalnego zarządzania musi umożliwiać : włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i konsoli zarządzającej, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Konsola zdalnego zarządzania musi mieć możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Konsola zarządzająca musi być rozwiązaniem sprzętowym,

12 niezależnym od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. Zakres wdrożenia serwerów kasetowych dla klastra systemu bazodanowego MSSQL obejmuje: wykonanie czynności niezbędnych do instalacji systemu operacyjnego na serwerze, po stronie obudowy, modułów sieciowych, SAN oraz po stronie serwerów kasetowych instalację systemów operacyjnych wg zaleceń producenta bazy danych (przygotowanie systemu do instalacji i konfiguracji klastra bazodanowego) prezentację zasobów dyskowych z macierzy dla klastra bazodanowego wg zaleceń producenta bazy danych (min. dysk quorum, osobne dyski na pliki danych, osobne zasoby na pliki dziennika powtórzeń, osobne zasoby na bazę temdb) konfigurację sieciową systemów operacyjnych dla klastra W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą opis konfiguracji systemu operacyjnego, która została wykonana. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu komplet haseł administracyjnych. W szczególności powinno być przekazane hasło lokalnego administratora do systemu operacyjnego oraz innych użytkowników jeżeli podczas wdrożenia zostali utworzeni. c. Serwery dla systemu wirtualizacji Wymagania techniczne dla serwerów kasetowych przeznaczonych dla systemu wirtualizacji zostały określone w punkcie opisującym wymagania systemu wirtualizacji 4. Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej a. Macierz dyskowa dla systemów szpitala Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy dyskowej dla produkcyjnych systemów szpitala. Wymagania techniczne macierzy dyskowej zostały opisane w tabeli 4.1. Tabela 4.1 Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej Lp Parametr Opis 1. Minimalna pojemność użytkowa (widoczna w systemie operacyjnym) 2 TB na szybkich dyskach SSD 35 TB na szybkich dyskach SAS lub FC min 15 krpm 25 TB na dyskach wolnych 7200 rpm Pojemność dla poszczególnych grup należy oszacować dla poziomu RAID5 z uwzględnieniem dysków "spare". Ilość dysków w poszczególnych grupach musi zostać dobrana zgodnie z zaleceniami producenta. 2. RAID Zastosowany produkcyjnie poziom RAID dla danych musi zapewniać takie zabezpieczanie, aby w sytuacji awarii dwóch dysków twardych w pojedynczej grupie RAID, była możliwość dostępu do danych.

13 3. Bezpieczeństwo danych Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie przerywała funkcjonowania całego systemu (podwójny kontroler macierzy pracujący w trybie active-active, zasilacze, wentylatory, podwójne ścieżki między kontrolerem a dyskami). Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy (Hot-Swap). Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Awaria dowolnej półki dyskowej (całkowita awaria urządzenia) nie może powodować przerwania dostępu do danych zlokalizowanych na pozostałych półkach dyskowych. 4. Obsługa dysków twardych 2,5'', 3,5'' możliwość montażu różnych typów dysków twardych (np dyski SSD, SAS, FC) w obrębie jednej półki dyskowej przy uwzględnieniu wielkości dysku w obrębie półki dyskowej (2,5 lub 3,5 cala) 5. Zastosowane dyski Zamawiający wymaga stosowania następujących typów dysków : SSD - 2,5'' minimum 300 GB SAS lub FC - 2,5'' minimum 300 GB, minimum 15 krpm Dyski wolne - 2,5'' lub 3,5'', minimum 7200 rpm, maximum 4 TB 6. Rozlokowanie dysków twardych Rozlokowanie dysków w obrębie półek dyskowych musi być zgodne z zaleceniami producenta sprzętu dotyczące uzyskania jak największej wydajności i umożliwiać rozłożenie obciążenia pomiędzy półki dyskowe. 7. Maksymalna ilość obsługiwanych dysków twardych Maksymalna ilość obsługiwanych dysków >= 480 sztuk Poprzez możliwość obsługi 480 dysków twardych zamawiający rozumie możliwość rozbudowy macierzy wyłącznie o kolejne półki dyskowe oraz dyski twarde bez konieczności wymiany, klastrowania lub dokupienia dodatkowych kontrolerów dyskowych. Mówiąc o obsłudze 480 dysków twardych zamawiający nie dopuszcza wirtualizowania za pomocą mechanizmów macierzy innych zewnętrznych zasobów dyskowych. 8. Obsługiwane protokoły iscsi (IP SAN) Fibre Channel Protocol (FCP), (możliwość równoczesnej obsługi przez kontroler wszystkich protokołów i udostępniania danych równocześnie przez różne protokoły). Zamawiający dopuszcza obsługę dodatkowych protokołów. Zamawiający wymaga aktywowania obsługi minimum Fiber Channel Protocol.

14 9. Ilość kontrolerów dyskowych Minimum dwa kontrolery dyskowe działające w trybie active-active lub multi-mesh. Awaria jednego z kontrolerów nie może wpłynąć na spójność danych. W przypadku awarii jednego z kontrolerów macierz musi nadal zapewniać do danych udostępnionym serwerom (przy założeniu że serwer obsługuje minimum dwie różne ścieżki do zasobów) 10. Ilość portów FC w pojedynczym Min 8 portów FC o prędkości 8 lub 16 Gbit. Wszystkie kontrolerze 11. Ilość pamięci cache w pojedynczym kontrolerze porty muszą być aktywne. Min 20 GB wewnętrznej pamięci w każdym kontrolerze, pamięć musi być podtrzymywana bateryjnie. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 12. Kopie migawkowe (snapshot) Macierz musi być wyposażona w wewnętrzny (aktywny) system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych w macierzy. Ilość kopii migawkowych nie może być ograniczona licencyjnie. 13. Kopie migawkowe dla poszczególnych systemów 14. Możliwość wykonywania kopii zasobów w obrębie macierzy Zamawiający wymaga aby oferowana macierz posiadała możliwość wykonywania spójnych (pod kątem spójności danych) kopii migawkowych dla : systemów bazodanowych Oracle systemów Vmware systemów bazodanowych MSSQL Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności Oferowana macierz musi mieć aktywowane wewnętrzne mechanizmy pozwalające na wykonanie pełnej kopii wskazanego zasobu i zaprezentowanie jej innemu serwerowi (np. do celów testowych, do wykonania kopii bezpieczeństwa itp.). 15. Rozmiar woluminów Zamawiający wymaga aby macierz posiadała aktywowaną możliwość definiowania woluminów większych niż fizycznie dostępna przestrzeń dyskowa dla dowolnych obsługiwanych systemów operacyjnych, Macierz musi umożliwiać zmianę rozmiaru woluminów bez utraty zapisanych tam danych i bez przerywania dostępu do tych danych. Macierz powinna być wyposażona w mechanizmy zwalniające wolne miejsce po skasowaniu danych z poziomu systemu operacyjnego. Macierz powinna być wyposażona w mechanizmy obsługi zapisu zer Zamawiający wymaga aby macierz miała mechanizmy ostrzegające o kończącym się miejscu na macierzy. 16. Dystrybucja danych na dyskach Zamawiający wymaga, by oferowana macierz dyskowa umożliwiała dystrybucję (stripe) danych pojedynczego woluminu logicznego LUN na wielu napędach dyskowych.

15 17. Przenoszenie danych w obrębie macierzy dyskowej 18. Mechanizmy zwiększające ilość operacji IO przy użyciu dysków SSD 19. Możliwość replikacji danych na inną podobną lub taką samą macierz tego samego producenta 20. Możliwość dynamicznej zmiany następujących parametrów, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków Zamawiający wymaga aby oferowana macierz umożliwiała przenoszenie danych online w obrębie macierzy dyskowej pomiędzy różnymi grupami dyskowymi. Wymaganie dotyczy możliwości ręcznego przeniesienia wolumenu w trybie online, zaprezentowanego dla serwera, na inny typ nośników (np. z szybkich dysków na wolniejsze lub na odwrót) Zamawiający wymaga aby oferowana macierz posiadała aktywowane mechanizmy zwiększające wydajność przy wykorzystaniu dysków SSD (automatyczne przenoszenie bloków najczęściej używanych na dyski SSD lub kopiowanie najczęściej używanych bloków na dyski SSD - macierz musi mieć mechanizmy automatycznej analizy, które bloki są najczęściej wykorzystywane. Zamawiający dopuszcza także zastosowanie innych mechanizmów zwiększające wydajność przy pomocy dysków SSD, lub dodatkowych kart rozszerzeń pamięci cache oferowanych przez różnych producentów). W przypadku zastosowania dodatkowych kart rozszerzeń zwiększających pamięć cache, zamawiający wymaga aby dodatkowa pamięć miała rozmiar minimum 512 GB. Wymaganiem zamawiającego jest, aby konfiguracja macierzy była zoptymalizowana pod kątem uzyskania jak największej wydajności zasobów dyskowych. Oferowana macierz musi posiadać mechanizmy pozwalające na uruchomienie replikacji synchronicznej lub asynchronicznej na inną macierz tego samego typu. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności. możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID; możliwość dynamicznego powiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów logicznych; możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych; możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy; możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online; możliwość wymiany uszkodzonych elementów w trybie online przy założeniu minimum dwóch niezależnych ścieżek do zasobów dla pojedynczego hosta. Możliwość rozrzucenia danych na wiele dysków twardych w celu zrównoważenia obciążenia ( np. po rozbudowie macierzy i dołożeniu zasobów do puli, grupy dyskowej, grupy raid itp.). Rozrzucenie danych musi być w miarę możliwości równomierne. 21. Obsługiwane systemy Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 2008R2, Windows 2012, RedHat Enterprise Linux 5,6, Oracle Enterprise Linux, VMware ESX/ESXi 4.x, 5.x).

16 22. Monitoring Oferowana macierz powinna mieć aktywne wewnętrzne mechanizmy pozwalające na monitorowanie stanu macierzy dyskowej : monitorowanie stanu podzespołów macierzy (dyski, zasilacze,baterie, wentylatory i inne) monitorowanie parametrów wydajnościowych (ilość operacji IO/s dla danego zasobu, opóźnienia, ilość danych zapisywanych odczytywanych itp.) możliwość definiowania powiadomień mailowych (np. uszkodzenie sprzętowe, uszkodzenie dysku, brak miejsca itp.) możliwość monitorowania poprzez SNMP. Możliwość określenia stopnia wykorzystania i obciążenia macierzy, 23. Obsługa serwerów Oprogramowanie do obsługi "multi-patch", dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych, musi być dołączone do macierzy, lub dostępne na stronie producenta macierzy bez dodatkowych opłat 24. Montaż Możliwość montażu w szafie rack 19. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich elementy konieczne do instalacji np. prowadnice, szyny, śruby, Zamawiający wymaga użycia okablowania ethernet ze świetlną identyfikacją połączeń, światłowody. Każdy kabel ethernet oraz światłowodowy musi być oznakowany wg. wytycznych Zamawiającego za pomocą samo laminujących się nalepek z czytelnym nadrukiem. 25. Zarządzanie telnet, SSH, HTTP, Web (SSL), SNMP, alerts Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface). 26. Aktualizacja / nowe wersje oprogramowania układowego kontrolerów macierzy Przez cały okres gwarancji Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania najnowszych dostępnych wersji oprogramowania macierzy, zarówno firmware jak i systemu czy też innego oprogramowania dostarczonego w ramach tego zamówienia. Zamawiający wymaga aby nowe wersje oprogramowania były wgrywane na macierz przez serwis producenta macierzy. 27. Wsparcie Przez cały okres gwarancji Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wsparcia technicznego producenta przy rozwiązywaniu napotkanych problemów. Kontakt w języku polskim. Przez okres gwarancji Zamawiający wymaga także wsparcia ze strony wykwalifikowanych inżynierów Wykonawcy przy rozwiązywaniu problemów lub trakcie prac związanych z konfiguracją lub optymalizacją zasobów na macierzy.

17 28. Wymagania dodatkowe W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą opis konfiguracji macierzy obejmujący : Numer seryjny macierzy Informację o gwarancji (do kiedy świadczona) Informację o tym gdzie i jak zgłaszać problemy z macierzą (numer telefonu do serwisu producenta i do Wykonawcy) Informację o tym jak zostały podzielone zasoby i jak zostały skonfigurowane poszczególne funkcjonalności Informacje konfiguracyjne : wwn-y, adresację IP, nazewnictwo i inne istotne informacje W przypadku potrzeby utworzenia konta i zarejestrowania urządzenia na stronach producenta (min. dla celów serwisowych oraz dostępu do nowych wersji oprogramowania firmware, sterowników dla systemów operacyjnych i innych) wykonawca zobowiązany jest pomóc wskazanym pracownikom w rejestracji urządzenia na stronach producenta. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany domyślnych haseł administratora oraz innych domyślnych użytkowników na macierzy i przekazania listy haseł wskazanym pracownikom Zamawiającego. Dla celów serwisowych i wdrożeniowych wykonawca zobowiązany jest utworzyć dedykowane dla siebie konto z uprawnieniami administracyjnymi. 5. System Backupu W ramach prowadzonego postępowania przetargowego zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania systemu backupu dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywania się kopii zapasowych: a. W określonym oknie backupowym kopia zapasowa wykonuje się na dyski serwera backupowego (lokalne dyski serwera oraz dyski podłączone do serwera z macierzy backupowej po sieci SAN) b. W ciągu dnia (lub równolegle jeżeli oferowany system posiada taką możliwość) dane z dysków serwera backupowego kopiowane są na taśmy w bibliotece. c. Raz w tygodniu wykonywana jest pełna kopia danych, dzienne kopie wykonywane są przyrostowo lub różnicowo. d. Jedna kopia danych pełnych oraz kopie przyrostowe dzienne wykonane po pełnym backupie tygodniowym znajdują się na dyskach serwera (w celu umożliwienia szybkiego odzyskania danych w przypadku awarii) e. Kopie pełne tygodniowe oraz kopie dzienne przyrostowe wykonywane codziennie na taśmy powinny być przechowywane poza biblioteką w celu zabezpieczenia danych na wypadek całkowitej awarii serwerowni. f. System ma możliwość oznaczenia taśm z pełnymi kopiami tygodniowymi, miesięcznymi i rocznymi jako taśm typu "off-site", ma możliwość zabezpieczenia taśm "off-site" przed przypadkowym nadpisaniem przed upływem określonego terminu. g. Pełne kopie tygodniowe, miesięczne, roczne oznaczone jako off-site przechowywane są poza biblioteką taśmową h. Kopie tygodniowe zabezpieczone są przed nadpisaniem przez okres miesiąca, kopie miesięczne przez okres jednego roku, kopie roczne przez okres 5 lat. i. System jest skalowalny i posiada możliwości rozbudowy wraz ze wzrostem środowiska oraz ilości danych o :

18 dodatkowe zasoby dyskowe (rozbudowa macierzy dyskowej) dodatkowe zasoby taśmowe (rozbudowa biblioteki lub obsługa drugiej biblioteki taśmowej) dodatkowe serwery backupu j. System jest elastyczny pod względem konfiguracyjnym i umożliwia zmianę konfiguracji w zależności od sytuacji i zmieniających się potrzeb (np. duży przyrost danych i potrzeba zmiany konfiguracji bezpośrednio na napędy taśmowe, zmiana harmonogramów i inne.). k. Dla kopii zapasowych trzymanych na dyskach twardych system musi mieć aktywną funkcjonalność deduplikacji danych (dla określonej wielkości danych). Tabela 5.1 Wymagane elementy składowe systemu backupu danych Lp Parametr Opis 1. Serwer backupu Zamawiający wymaga dostarczenia minimum jednego serwera do backupu danych. Jeżeli producent oprogramowania zaleca użycie więcej niż jednego serwera w celu sprawnego wykonywania kopii zapasowych zamawiający dopuszcza dostarczenia większej ilości serwerów, o parametrach nie gorszych niż serwer wymagany przez zamawiającego. 2. Macierz dyskowa Jedna macierz dyskowa przeznaczona dla systemu backupowego 3. Bibliteka taśmowa Jedna biblioteka taśmowa, wyposażona w dwa napędy taśmowe LTO6 oraz 48 slotów na taśmy. 4. Oprogramowanie do backupu danych Zestaw licencji dla serwera backupu oraz serwerów backupowanych pozwalający na wykonywanie kopii zapasowych dla różnych systemów operacyjnych. Tabela 5.2 Wymagania techniczne dla serwera backupu Lp. Wymaganie Opis 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK, możliwość montażu w szafie RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie - m. in. dedykowane szyny mocujące w szafie rack, dedykowane ramię do okablowania) 2. Ilość sztuk Minimum 1 serwer backupu. Jeżeli producent systemu backupu zaleca inne konfiguracje systemu złożone z większej ilości serwerów zamawiający dopuszcza dostarczenie więcej serwerów. 3. Procesor Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, x86-64 bity, Intel Xeon E v2 lub równoważne procesory minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 808 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 4. Liczba procesorów Minimum Pamięć operacyjna Minimum 64 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć. 6. Sloty rozszerzeń Minimum 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. Ponadto serwer musi mieć możliwość instalacji dodatkowo (lub posiadać standardowo) minimum 2 slotów PCI-Express o szybkości x16 (bus width) lub minimum 4 slotów PCI-Express o szybkości x8 (bus width). 7. Dysk twardy 8 x dysk 300GB typu Hot Swap, SAS, obr./min. 2,5,

19 8 x dysk 600GB typu Hot Swap, SAS, obr./min 2,5'' 8. Kontrolery dyskowe Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 512MB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5. Serwer musi być dostarczony z takimi kontrolerami aby mógł obsłużyć wszystkie 16 dysków zamontowanych w serwerze 9. Karty sieciowe Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ Karty SAN Minimum dwie minimum jednoportowe karty sieci SAN o prędkości minimum 16Gbit każda umożliwiająca wpięcie serwera do dwóch niezależnych sieci fabric 11. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. 12. Porty 1 x szeregowy 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA. 13. Zasilacz Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne. Tabela 5.3 Wymagania techniczne dla macierzy dyskowej systemu backupu Lp Parametr Opis 1. Minimalna dostarczona pojemność użytkowa (aktywna, możliwa do zaprezentowania i widoczna w systemie operacyjnym dla serwera backupowego) 6 TB na szybkich dyskach SAS lub FC min 10 krpm 12 TB na dyskach wolnych 7200 rpm Pojemność należy oszacować dla poziomu RAID5 z uwzględnieniem dysków "spare". 2. RAID Zastosowany poziom RAID dla danych musi zapewniać takie zabezpieczanie, aby w sytuacji awarii dwóch dysków twardych w pojedynczej grupie RAID, była możliwość dostępu do danych. 3. Bezpieczeństwo danych Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie przerywała funkcjonowania całego systemu (minimum podwójny kontroler macierzy pracujący w trybie active-active, zasilacze, wentylatory, podwójne ścieżki między kontrolerem a dyskami). Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Awaria dowolnej półki dyskowej (całkowita awaria urządzenia) nie może powodować przerwania dostępu do danych zlokalizowanych na pozostałych półkach dyskowych. 4. Obsługa dysków twardych 2,5'', 3,5'' możliwość montażu różnych typów dysków twardych (np dyski SSD, SAS, FC) w obrębie jednej półki dyskowej przy uwzględnieniu wielkości dysku w obrębie półki dyskowej (2,5 lub 3,5 cala) 5. Zastosowane dyski SAS lub FC 2,5'' lub 3,5 minimum 300 GB, minimum 10 krpm Dyski wolne - 3,5'', minimum 7200 rpm, maximum 3 TB

20 6. Maksymalna ilość obsługiwanych dysków twardych Maksymalna ilość obsługiwanych dysków większa bądź równa 144 sztuk Poprzez możliwość obsługi 144 dysków twardych zamawiający rozumie możliwość rozbudowy macierzy wyłącznie o kolejne półki dyskowe oraz dyski twarde bez konieczności wymiany, klastrowania lub dokupienia dodatkowych kontrolerów dyskowych. Mówiąc o obsłudze 144 dysków twardych zamawiający nie dopuszcza wirtualizowania za pomocą mechanizmów macierzy innych zewnętrznych zasobów dyskowych. 7. Obsługiwane protokoły iscsi (IP SAN) Fibre Channel Protocol (FCP), (możliwość równoczesnej obsługi przez kontroler wszystkich protokołów i udostępniania danych równocześnie przez różne protokoły). Zamawiający dopuszcza obsługę innych protokołów. Zamawiający wymaga aktywowania minimum protokołu FC. 8. Ilość kontrolerów dyskowych Minimum dwa kontrolery dyskowe działające w trybie active-active. Awaria jednego z kontrolerów nie może wpłynąć na spójność danych. W przypadku awarii jednego z kontrolerów macierz musi nadal zapewniać do danych udostępnionym serwerom (przy założeniu że serwer obsługuje minimum dwie różne ścieżki do zasobów) 9. Ilość portów FC w kontrolerze Min 4 porty FC o prędkości 8 lub 16 Gbit pojedynczym kontrolerze 10. Ilość portów 10Gbit Ethernet w Min 2 porty pojedynczym kontrolerze 11. Ilość pamięci cache w pojedynczym kontrolerze Min 6 GB wewnętrznej pamięci w każdym kontrolerze, pamięć musi być podtrzymywana bateryjnie. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 12. Kopie migawkowe (snapshot) Macierz musi mieć możliwość wykonywania kopii migawkowych, dostępną dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych w macierzy. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności 13. Deduplikacja blokowa Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji identycznych bloków danych, którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnych dowolnego rodzaju. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności. 14. Rozmiar woluminów Zamawiający wymaga aby macierz posiadała możliwość definiowania woluminów większych niż fizycznie dostępna przestrzeń dyskowa, możliwość zmiany rozmiaru woluminów bez utraty zapisanych tam danych i bez przerywania dostępu do tych danych. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

I. Obudowa serwerów kasetowych

I. Obudowa serwerów kasetowych Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Zadanie 1 Zamówienie obejmuje dostarczenie wraz z usługą montażu w CPD Zamawiającego jednej obudowy serwerów kasetowych wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych

załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis wymagań technicznych Tabela 1. Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej Lp Parametr Wymagania 1. Szafa RACK 1. Szafa stelażowa (RACK) producenta macierzy

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Macierz dyskowa Tabela 1. Specyfikacja wymagań w stosunku do dostawy macierzy dyskowej przez Wykonawcę (w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Macierz dyskowa 1 szt. Lp minimalne/ warunek graniczny Obudowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie zestawu serwerów w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby realizacji etapu II projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPRZĘT LICZBA SZTUK Serwer 2 Producent: Model: l.p 1. Obudowa Parametr Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Macierz dyskowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Model (oznacze producenta), producent Lp Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawcę 1 1Obudowa Do montażu w szafie typu RACK 19 wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 175619-2012 z dnia 2012-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Przedmiotem zamówienia jest: I.)Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zestawu macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 2. Przedmiot zamówienia: Zakup serwera, macierzy dysków oraz urządzenia UPS. 3. Istotne warunki zamówienia: 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 NIP 631-011-11-51 tel. 32 33-72-222; fax 32 33-72-233 www.prolan.com.pl 1. Zamawiający: Prolan Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 Telefon/fax: 32/ 337 22 22,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. Zamawiający: COMTEGRA Sp. z o.o. Ul. Puławska 474 02-884 Warszawa Warszawa, 05.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup infrastruktury sprzętowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Z 8a ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia : Dostawa serwerów 2. Ilość: zadanie nr 1 ilość gwarantowana: 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla serwera Element składowy dostawy Obudowa Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontrolery Inne napędy i moduły Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup: a) Obudowy Blade Chassis - szt. 1 b) Serwerów typu blade - szt. 2 c) Szafa typu RACK 19 42U - szt. 1 d) Macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery Załącznik nr 1c do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery L.p. 1. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwer wraz z oprogramowaniem spełniający poniższe wymagania. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo