PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia sieci SAN w architekturze "dual fabric" tj. dwóch niezależnych od siebie sieci "fabric". Każde urządzenie korzystające z sieci SAN (serwer, macierz dyskowa) musi zostać podłączone zarówno do jednej jak i do drugiej sieci w celu zapewnienia redundancji połączeń na wypadek awarii. Podstawą działania sieci mają być dwa niezależne od siebie przełączniki zabezpieczające sieć w przypadku awarii jednego z przełączników. b. Wymagania techniczne dla przełączników sieci SAN Tabela 1.1 Specyfikacja techniczna przełączników i sieci SAN Lp. wymaganie Opis 1. Opis Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia. 2. Ilość sztuk Minimum dwa przełączniki SAN FC. 3. Ilość portów Minimum 24 porty fiber channel, 24 porty aktywne, gotowe do pracy, obsadzone wkładkami 16 Gbps SFP+, SW, LC, multi mode, gotowych do użycia (do podłączenia urządzeń serwerowomacierzowych do portów FC) 4. Typ portów Możliwość konfiguracji portów typu : D_Port, E_Port, F_Port, M_Port; Przełącznik musi mieć obsługę trybu NPIV. 5. Wydajność / prędkość portów 2,4,8,16 Gbps. Automatyczne wykrywanie prędkości podłączonego urządzenia W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 8Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 8, 4 lub 2 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC 6. Maksymalna Minimum 384 Gbps w trybie end to end full-duplex

2 zagregowana Przepustowość przełącznika 7. Agregacja połączeń pomiędzy przełącznikami 8. Mechanizm balansowania ruchu Możliwość agregacji do 8 połączeń 16 Gbps pomiędzy przełącznikami Maksymalna przepustowość : 128 Gbps dla zagregowanego połączenia 8 linków 16 Gbps. W ramach zagregowanego połączenia przełącznik musi zapewniać mechanizmy równoważenia obciążenia portów. Przełącznik FC musi wspierać mechanizm balansowania ruchu, pomiędzy różnymi połączeniami o tym samym koszcie wewnątrz wielodomenowych sieci fabric, przy czym balansowanie ruchu musi odbywać się w oparciu o 3 parametry nagłówka ramki FC: DID, SID i OXID Przełącznik FC musi zapewniać jednoczesną obsługę mechanizmów ISL Trunk oraz balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID 9. Ilość buforów 8192 dynamicznie alokowanych buforów 10. Wkładki FC Możliwość montażu i wymiany wkładek FC bez wyłączania przełącznika Obsługa wkładek : 16 Gbps SFP+, LC, SWL, LWL,ELWL 8Gbps SFP+, LC, SWL,LWL,ELWL Dostarczone wkładki muszą być oryginalne certyfikowane przez producenta przełącznika. Niedopuszczalne jest dostarczenie niecertyfikowanych przez producenta urządzenia wkładek, których montaż mógłby spowodować utratę gwarancji producenta lub jakiekolwiek problemy konfiguracyjne. 11. Port USB Port USB umożliwiający zgranie logów przełącznika oraz wgranie nowych wersji firmware przełącznika 12. Zarządzanie Poprzez HTTP/HTTPS, poprzez SSH, obsługa SNMP v1/v3, możliwość wysyłania logów na zewnętrzny serwer syslog, Osobny interfejs sieciowy 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 pozwalający na zarządzanie przełącznikiem Port szeregowy (RJ-45) pozwalający na bezpośrednie podłączenie się do przełącznika 13. Diagnostyka Możliwość diagnozowania z poziomu przełącznika połączeń światłowodowych, Możliwość pomiaru połączenia (prędkość, opóźnienia, dystans), wbudowany generator przepływu danych, możliwość wykonywania poleceń FC ping, Pathinfo (FC traceroute), możliwość podglądu ramek, monitorowanie stanu łącz, monitorowanie stanu urządzenia 14. Mechanizmy bezpieczeństwa Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą FCAP uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) definiowane kont administratorów w środowisku RADIUS i

3 LDAP szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS obsługa SNMP v1 oraz v3 IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP 15. Zajętość U w szafie Wysokość 1U RACK 16. Pobór prądu Max 80 W przy obsadzonych wszystkich portach FC wkładkami 16Gbit SW 17. Zasilanie Zamontowane dwa redundantne zasilacze, które można wymieniać w przypadku awarii bez wyłączania przełącznika 18. Licencje na przełącznik Licencja pozwalająca na połączenie przełączników w stos Licencja pozwalająca na agregację kilku połączeń FC w jedno logiczne połączenie 19. Konfiguracja przełączników Każdy przełącznik w sieci SAN musi mieć nadany unikalny identyfikator ID (domain ID). Interfejsy zarządzające muszą być wpięte do odrębnego VLAN-u zarządzającego. Adres IP interfejsu zarządzającego oraz ustawienia sieciowe zostaną wskazane wykonawcy na etapie instalacji i wdrożenia. Nazwa przełącznika musi zostać ustalona z Zamawiającym na etapie wdrożenia. Wykonawca zobowiązany jest do opisania przełączników poprzez naklejenie czytelnej nalepki z nadaną nazwą urządzenia. Dla każdego podłączonego urządzenia musi zostać stworzony alias urządzenia. Zamawiający wymaga korzystania w konfiguracji z zon opartych o wwn-y urządzeń i aliasy. Nie dopuszcza tworzenia zon opartych o numery portów. Konfiguracja musi zostać wykonana wg. wytycznych producenta sprzętu oraz dobrych zasad producenta. 20. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja musi zawierać zwięzły techniczny opis o konfiguracji przełączników (min. : nazwa, konfiguracja sieciowa, model, numer seryjny przełącznika, numery seryjne wkładek, informację o tym gdzie przełącznik został zamontowany, informację o urządzeniach podpiętych do poszczególnych portów FC, jeżeli zostały zmienione jakieś parametry domyślne sieci fabric to powinna być informacja co zostało zmienione, jeżeli zagregowano porty FC to też powinna być informacja itp.). W dokumentacji powykonawczej musi być zawarta informacja dotycząca tego gdzie i jak zgłaszać problemy z urządzeniem w okresie gwarancji (telefon do wykonawcy, osoba kontaktowa, telefon oraz adres producenta do zgłaszania problemów, kontakt do opiekuna ze strony producenta). W dokumentacji powykonawczej musi zostać załączone potwierdzenie producenta, że sprzęt jest nowy objęty gwarancją. Musi być wskazany termin do kiedy sprzęt jest objęty gwarancją producenta. Jeżeli producent urządzenia umożliwia utworzenie konta na swojej stronie i rejestrację urządzenia to wykonawca zobowiązany jest wskazać adres strony www na której można założyć konto. W przypadku problemów z rejestracją urządzeń wykonawca zobowiązany jest pomóc Zamawiającemu podczas

4 rejestracji urządzenia. 21. Konta użytkowników Na etapie wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do zmiany domyślnego hasła administratora oraz innych domyślnych użytkowników. Na czas wdrożenia oraz do późniejszych celów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest używać kont imiennych z uprawnieniami administracyjnymi. Zmienione hasło administratora musi zostać przekazane Zamawiającemu wraz z innymi hasłami administracyjnymi do systemów (np. w zaszyfrowanym pliku programu Keepass lub w innej bezpiecznej uzgodnionej formie). 22. Instalacja Instalacja oraz konfiguracja sprzętu musi być przeprowadzona na miejscu w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 23. Warsztaty Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić wyznaczonego pracownika w zakresie podstawowej konfiguracji przełącznika. Zakres przeszkolenia : - informacja jak podłączyć nowe urządzenie, odczytać wwn urządzenia (serwer, macierz) - informacja jak stworzyć, skasować, zmienić alias (zarówno z poziomu www jak również z poziomu command line przełącznika) - informacja jak stworzyć, zmodyfikować oraz skasować nową zonę (www oraz command line) - informacja jak utworzyć config, dodać lub usunąć z konfiguracji zonę. - informację jak włączyć wyłączyć, przełączyć config - informację jak wykonać backup konfiguracji przełącznika i ewentualnie go odtworzyć. - informację jak monitorować stan przełącznika (www) - przekazać inne ważne informacje na co najbardziej uważać podczas konfiguracji urządzeń. 24. Kable światłowodowe Zamawiający wymaga dostarczenia następujących kabli światłowodowych: 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 5m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 7m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 10m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 12m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 15m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 20m 30 kabli światłowodowych wielomodowych o dł. 30m 25. Dodatkowe wkładki SAN Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych wkładek SAN: 4 wkładki jednomodowe LC, o prędkości 16Gbit, dystans minimalny 1km 4 wkładki jednomodowe LC, o prędkości 8Gbit, dystans minimalny 1km Wymaganiem zamawiającego jest, aby wkładki były oryginalne certyfikowane do pracy z urządzeniem (muszą być na oficjalnej liście kompatybilności producenta przełącznika sieci SAN). Jeżeli producent przełącznika nie posiada listy kompatybilności, zamawiający wymaga dostarczenia potwierdzenia kompatybilności, wystawionego przez producenta przełącznika SAN (potwierdzenie producenta przełącznika, że przełącznik współpracuje z oferowanym modelem wkładki SAN).

5 2. Specyfikacja techniczna dla obudowy serwerowej a. Obudowa dla serwerów kasetowych Zamawiający wymaga dostarczenia, montażu oraz konfiguracji obudowy dla serwerów kasetowych. Obudowa serwerowa ma zostać dostarczona z kompletem kabli podłączeniowych oraz kompletem niezbędnych elementów wymaganych do montażu w szafie RACK. Wszelkie prace mające na celu podłączenie do zasilania i uruchomienie obudowy serwerowej leżą po stronie wykonawcy. W celu podłączenia obudowy do sieci zarządzającej LAN zamawiający wymaga zastosowania okablowania ze świetlną identyfikacją połączeń w kategorii min 6. W przypadku gdyby dedykowana szafa RACK w serwerowni zamawiającego okazała się zbyt mała do montażu obudowy serwerowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dedykowaną szafę RACK, która umożliwi montaż obudowy w serwerowni. Wymaganiem Zamawiającego jest ustalenie jednolitej koncepcji nazewniczej serwerów, sieci, zasobów dyskowych oraz innych elementów którym będą przypisywane nazwy na etapie wdrożenia poszczególnych systemów. Tabela 2.1 Specyfikacja techniczna obudowy serwerowej Lp. Wymaganie Opis 1. Ilość sztuk 1 sztuka 2. Wysokość w szafie RACK 10U 3. Typ obudowy Dostosowana do montażu w szafie 19 Możliwość instalacji co najmniej 4 obudów w jednej szafie rack 19 o wysokości 42U 4. Ilość serwerów Możliwość instalacji 16 serwerów w pojedynczej obudowie serwerowej 5. Moduł zarządzający Redundantny (nadmiarowy) moduł zarządzający obudową serwerową zapewniający: dostęp i zarządzanie obudową z poziomu przeglądarki WWW, Podgląd stanu wszystkich komponentów wchodzących w skład obudowy (modułów sieciowych, modułów SAN, zamontowanych serwerów, zasilaczy, wentylatorów, ilość aktualnie pobieranego prądu, temperaturę na poszczególnych czujnikach). pełen zdalny dostęp konsolowy umożliwiający: pracę na wybranym serwerze bez pośrednictwa systemu operacyjnego (w tym dostęp do BIOS) oraz przekierowanie standardowej konsoli graficznej i tekstowej. Zdalne udostępnianie napędu DVD-ROM, FDD na potrzeby każdego serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Możliwość zdalnego podłączenia pamięci USB, zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera. Zdalna identyfikacja fizycznego serwera za pomocą sygnalizatora optycznego. Zamawiający wymaga aby moduły zarządzające były niezależne. Awaria modułów zarządzających nie może wpłynąć na działanie serwerów zainstalowanych w obudowie serwerowej (systemy zainstalowane na serwerach muszą normalnie pracować i komunikować się z siecią LAN oraz SAN) 6. Zasilacze Dostarczona obudowa blade ma być wyposażona w komplet redundantnych zasilaczy, typu Hot Plug,

6 podłączonych do 2 obwodów zasilania. System zasilania zdolny do obsługi następujących typów awarii: - Awaria połowy z zainstalowanych zasilaczy pracujących w układzie nadmiarowym. - W przypadku awarii jednego z obwodów źródła zasilania wymagane jest ciągłe dostarczenie mocy niezbędnej do zasilenia obudowy w pełni obsadzonej serwerami. 7. Wentylatory Nadmiarowy (redundantny) system chłodzenia typu hotswap (z możliwością wymiany wentylatorów podczas pracy), zapewniający chłodzenie obudowy w pełni obsadzonej serwerami i wszystkimi dodatkowymi komponentami. Obudowa powinna być wyposażona w komplet wentylatorów chłodzących. 8. Łączność LAN Minimum 2 moduły sieci LAN zamontowane i skonfigurowane w sposób eliminujący pojedynczy punkt awarii od strony sieci LAN (wymagania opisane w tabeli 2.2) 9. Łączność SAN Minimum 2 moduły sieci SAN zamontowane i skonfigurowane w sposób eliminujący pojedynczy punkt awarii od strony sieci SAN (wymagania opisane w tabeli 2.3) 10. Miejsce na dodatkowe moduły Obudowa powinna mieć możliwość dodatkowych modułów sieciowych lub SAN (dodatkowe miejsca w obudowie). 11. Licencje Komplet licencji pozwalający na montaż maksymalnej ilości serwerów, na przejęcie konsoli graficznej serwera przez sieć dla wszystkich 16 slotów serwerowych, Inne niezbędne licencje potrzebne do prawidłowego działania serwerów. 12. Wymagania dodatkowe Zamawiający wymaga zamontowania obudowy serwerowej we wskazanej przez Zamawiającego szafie RACK ze szczególną dbałością o ułożenie kabli i porządek w szafie RACK. Tam gdzie zajdzie potrzeba należy ułożyć kable zasilające, sieciowe i światłowodowe, pospinać je opaskami rzepowymi. Długość kabli ma zostać dobrana tak aby w szafie nie było zbyt dużych nadmiarów kabli światłowodowych oraz kabli LAN. Zamawiający wymaga opisania kabli światłowodowych oraz sieciowych wg wytycznych, które przekaże na etapie wdrożenia. Tabela 2.2 Specyfikacja techniczna modułów sieciowych Lp. Wymaganie 1. 2 moduły pracujące w technologii minimum 10Gb Ethernet zamontowanie w obudowie serwerowej w sposób eliminujący pojedynczy punkt awarii. 2. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację wychodzących połączeń LAN w obrębie pojedynczego modułu, muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z obudowy serwerowej z zachowaniem redundancji połączeń. 3. Każdy moduł musi posiadać minimum 16 portów wewnętrznych minimum 10Gb do podłączenia serwerów kasetowych. Każdy serwer musi być podłączony jednym portem minimum 10 Gbit do jednego modułu, drugim portem minimum 10 Gbit do drugiego modułu sieciowego. Każdy moduł musi posiadać minimum 10 zewnętrznych portów 10Gb umożliwiających podłączenie obudowy do przełączników sieci LAN w serwerowni. 4. W raz z każdym modułem sieciowym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć minimum 3 wkładki SFP+ 10Gbit jednomodowe, krótkodystansowe(minimalny dystans 300m). Oraz 2 wkładki SFP RJ45, 1Gbit (łącznie 6 wkładek 10Gbit oraz 4 wkładki 1Gbit)

7 5. Z poziomu zarządzania modułami sieciowymi musi być możliwość utworzenia konfiguracji sieciowej dla poszczególnych serwerów w postaci profili sieciowych przypisywanych zatokom serwerowym. Dla każdego serwera musi być możliwość podziału łącznego pasma na poszczególne karty sieciowe. Wymaganiem zamawiającego jest aby dla każdego serwera była możliwość utworzenia do 8 kart sieciowych. Jeżeli oferowane przez danego producenta moduły mają lub będą miały możliwość tworzenia większej ilości kart sieciowych to zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wymaganiem zamawiającego jest aby przydzielona prędkość dla karty sieciowej była widoczna w systemie operacyjnym (np. utworzono kartę 100Mbit i przypisano ją do serwera ESXi - w konfiguracji serwera powinna być widoczna karta o prędkości 100 Mbit). 6. Wymaganiem zamawiającego jest aby moduły sieciowe miały możliwość: obsługi sieci VLAN, obsługę portów trunk, obsługę agregacji IEEE 802.3ad na portach wyprowadzających sygnał na zewnątrz obudowy. Dla wewnętrznych połączeń do serwerów zamawiający wymaga obsługi sieci VLAN. Wymaganiem zamawiającego jest aby dla poszczególnych sieci VLAN była możliwość ograniczenia pasma (chodzi o ustawienie przepustowości maksymalnej i minimalnej dla określonej sieci VLAN). Ustawienie wartości minimalnej powinno musi wiązać się z zarezerwowaniem określonego pasma dla wybranej sieci VLAN. 7. Moduł sieciowy musi umożliwiać skonfigurowanie poszczególnych połączeń obudowy w taki sposób, aby wypięcie kabla sieciowego powodowało powiadomienie serwera o odpiętym kablu sieciowym (serwer musi dostać i zalogować informację o wypiętym kablu sieciowym (widoczny brak połączenia z poziomu systemu operacyjnego). System powinien zasygnalizować brak połączenia sieciowego jeżeli wszystkie połączenia sieciowe "obudowa - sieć LAN" skonfigurowane do obsługi określonej sieci zostaną odpięte. W przypadku odpięcia tylko połowy połączeń skonfigurowanych redundantnie serwer musi działać normalnie, informacja o problemach z siecią musi być widoczna z poziomu oprogramowania zarządzającego modułem sieciowym 8. Zarządzanie modułem LAN musi odbywać się za pomocą strony WWW, wymaganiem zamawiającego jest to żeby konfigurację portów oraz innych ustawień modułu sieciowego wykonywać na jednym module. Po zapisaniu ustawień muszą się one zreplikować na drugi moduł sieciowy. Wymiana danych musi odbywać się w trybie online bez przerywania pracy modułów sieciowych. 9. W konsoli zarządzającej obudowy musi być link to wejścia na konsolę zarządzającą modułem sieciowym, lub musi być możliwość bezpośredniej konfiguracji modułu sieciowego. 10. Moduł sieciowy na którym wprowadzana jest konfiguracja musi mieć możliwość wykonywania kopii zapasowej ustawień. 11. Moduł sieciowy musi mieć możliwość wgrywania nowych wersji firmware w trybie online. 12. Wymaganiem zamawiającego jest aby dostęp do nowych wersji firmware był darmowy. Tabela 2.3 Specyfikacja techniczna modułów sieci SAN Lp. Wymaganie 1. 2 moduły sieci SAN działające w technologii 16Gb zamontowanie w obudowie blade w sposób eliminujący pojedynczy punkt awarii w sieci SAN 2. Moduły sieci SAN muszą być certyfikowane do pracy z obudową serwerową przez producenta obudowy 3. Moduły sieci SAN muszą być w pełni kompatybilne z siecią SAN (konfiguracja zoningu, konfiguracja sieci fabric muszą ściągać się z innych przełączników w poszczególnych sieciach fabric), musi być zapewniona możliwość agregacji portów w jedno połączenie o większej przepustowości. Moduł przełącznika FC musi zapewniać mechanizm ISL Trunk oraz mechanizmy balansowania ruchu. 4. Każdy moduł musi posiadać minimum 16 portów wewnętrznych, o prędkości minimum 16 Gbit, do podłączenia serwerów kastetowych. Każdy serwer musi być podłączony jednym interfejsem SAN do jednego modułu, drugim interfejsem do drugiego. Wszystkie porty wewnętrzne do podłączenia serwerów muszą być aktywne i umożliwiać podłączenie serwera 5. Każdy moduł musi posiadać minimum 12 portów zewnętrznych, o prędkości minimum 16

8 Gbit do wyprowadzenia sygnału sieci SAN na zewnątrz obudowy. 6. Każdy moduł musi mieć aktywnych (gotowych do pracy), obsadzonych wkładkami FC minimum 4 porty zewnętrzne. Porty muszą być obsadzone wkładami o prędkości minimum 16Gbit, wielomodowymi, krótkodystansowymi. Wkładki SAN zamontowane w portach zewnętrznych muszą być, nowe, objęte gwarancją producenta, oryginalne, certyfikowane przez producenta modułu sieciowego pracy w sieci SAN. Wkładki nie mogą powodować utraty gwarancji i wsparcia technicznego na moduły sieci SAN. Wymaganiem zamawiającego jest, aby wszystkie porty wewnętrzne były aktywne, gotowe do zamontowania serwerów. Montaż dodatkowego serwera nie może wiązać się z koniecznością dokupowania licencji dla modułu SAN. 7. Za pomocą portów zewnętrznych musi być możliwość podłączenia obudowy do sieci SAN ( moduł SAN musi obsługiwać połączenia między przełącznikami SAN), jak również musi być możliwość podłączania do modułu SAN urządzeń zewnętrznych (np. macierzy dyskowej) Moduł musi mieć możliwość obsługi obydwu trybów jednocześnie. 8. W raz z każdym modułem SAN wykonawca zobowiązany jest dostarczyć minimum 4 wkładki SAN 16Gbit wielomodowe, krótkodystansowe (łącznie 8 wkładek SAN 16Gbit) 9. Zarządzanie modułem musi być możliwe zarówno za pomocą strony WWW jak również za pomocą konsoli SSH. Konfiguracja sieci fabric (np. nowy alias, zona, lub zmiana w konfiguracji sieci fabric) wprowadzona na module zamontowanym w obudowie musi rozpropagować się na inne przełączniki działające w sieci SAN (w danej sieci fabric) 10. W konsoli zarządzającej obudowy musi być link to wejścia na konsolę zarządzającą modułem sieciowym, lub musi być możliwość bezpośredniej konfiguracji modułu sieciowego. 11. Moduł sieci SAN musi mieć możliwość wgrywania nowych wersji firmware w trybie online. 12. Na każdym module SAN powinna być wgrana dodatkowa licencja pozwalająca na agregację kilku połączeń zewnętrznych w jedno połączenie o większej przepustowości oraz licencja pozwalająca na łączenie przełączników w stos. a. Konfiguracja obudowy serwerowej W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest przygotować obudowę do pracy oraz instalacji serwerów i systemów operacyjnych. Obudowa musi mieć nadaną nazwę sieciową, musi być podłączona do sieci zarządzającej, dla urządzeń zamonowanych wewnątrz obudowy musi zostać przypisany zakres adresów IP z sieci zarządzającej (dla modułów zarządzających obudową, dla modułów sieciowych, dla modułów SAN, dla interfejsów zarządzających serwerami oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania środowiska). Moduły zarządzające oraz moduły sieciowe i SAN muszą mieć wgraną najnowszą stabilną na dzień wdrożenia wersję firmware. Obudowa musi być oklejona (nazwa obudowy). Każdy element mający zarządzalny adres IP powinien mieć przypisaną nazwę DNS za pomocą której będzie można połączyć się z urządzeniem. Przypisana nazwa musi być widoczna z poziomu oprogramowania do zarządzania obudową. W miarę możliwości dotyczących ilości wolnego miejsca na obudowie oraz urządzeniach, każde urządzenie (dotyczy głównie serwerów oraz modułów sieciowych oraz SAN) powinno zostać oznaczone poprzez naklejenie nalepki z przypisaną w systemie zarządzającym nazwą sieciową urządzenia. Jeżeli na obudowie nie będzie dostatecznej ilości miejsca do przyklejenia nalepki identyfikacyjnej to informacje takie muszą znaleźć się w dokumentacji powykonawczej. Konfiguracja modułów sieciowych obejmuje konfigurację połączeń do przełącznika LAN w serwerowni, utworzenie niezbędnych sieci VLAN, przypisanie ich do poszczególnych połączeń sieciowych. Moduł sieciowy ma zostać podłączony i skonfigurowany tak aby uniknąć pojedynczych punktów awarii. Wypięcie kabla sieciowego z jednego modułu bądź awarii modułu sieciowego lub wkładki LAN nie może przerwać pracy serwera. W ramach konfiguracji modułu sieciowego wykonawca zobowiązany jest utworzyć profile sieciowe serwerów. Konfiguracja profili sieciowych musi zostać dobrana do potrzeb jaką serwer będzie w systemie (serwer wirtualizacji, węzeł klastra bazodanowego lub inny). Konfiguracja sieciowa musi być zgodna z

9 zaleceniami i najlepszymi praktykami producenta systemu operacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego (dotyczy konfiguracji sieciowej hostów wirtualizacji oraz konfiguracji węzłów klastrów bazodanowych np. sieci zarządzające, interfejsy do wymiany informacji w obrębie klastra tzw. heartbeat i inne). Na etapie konfiguracji Wykonawca zobowiązany jest zmienić domyślne hasła administratora na urządzeniach zarządzalnych i przekazać je wyznaczonej przez Zamawiającego osobie. Do celów wdrożeniowych oraz później do celów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia kont imiennych z uprawnieniami administratora. Moduły sieci SAN muszą być podłączone każdy do innej sieci fabric. Konfiguracja sieci SAN musi ściągnąć się na moduł w obudowie serwerowej z innego przełącznika SAN działającego w sieci fabric. Zmiana w konfiguracji SAN w obrębie jednej sieci fabric wykonana na dowolnym przełączniku SAN bądź module w obudowie serwerów kasetowych musi rozpropagować się do innych przełączników SAN działających w obrębie danej sieci fabric. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia obudowy serwerowej do sieci SAN (rozszerzenie poszczególnych sieci fabric) oraz do wykonania takiej konfiguracji, która pozwoli na prezentowanie zasobów dyskowych z macierzy dyskowej do poszczególnych serwerów. Wykonawca zobowiązany jest także do utworzenia innych konfiguracji w sieci SAN niezbędnych do prawidłowego działania pozostałych systemów korzystających z sieci SAN (np. System backupu jeżeli będzie wykonywał backupy przy użyciu sieci SAN). Konfiguracja obudowy serwerowej oraz modułów sieciowych oraz SAN musi odbywać się na miejscu w obecności wyznaczonego pracownika ze strony Zamawiającego. b. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą w której zawarty będzie techniczny opis tego co i jak zostało wdrożone i skonfigurowane w ramach obudowy serwerowej, modułów sieciowych oraz modułów SAN. Dokumentacja musi zawierać zwięzły techniczny opis konfiguracji obudowy (numery seryjne urządzeń, konfiguracja sieciowa obudowy oraz interfejsów zarządzających). W dokumentacji powykonawczej musi być zawarta informacja o fizycznych połączeniach sieciowych i połączeniach FC w szczególności : do którego portu w którym przełączniku sieciowym jest podłączony poszczególny port modułu sieciowego obudowy serwerowej (jakie sieci VLAN są przypisane do połączenia na przełączniku) opis profili sieciowych (ilość interfejsów sieciowych w profilu i jakie sieci zostały przypisane do poszczególnych interfejsów, jakie prędkości zostały określone dla poszczególnych sieci VLAN) opis jak podłączone są moduły SAN do zewnętrznych przełączników sieci SAN. W dokumentacji powykonawczej musi być zawarta informacja dotycząca tego gdzie i jak zgłaszać problemy z urządzeniem w okresie gwarancji (telefon do wykonawcy, osoba kontaktowa, telefon oraz adres producenta do zgłaszania problemów, kontakt do opiekuna ze strony producenta). W dokumentacji powykonawczej musi zostać załączone potwierdzenie producenta, że sprzęt jest nowy objęty gwarancją. Musi być wskazany termin do kiedy sprzęt jest objęty gwarancją producenta. Jeżeli producent urządzenia umożliwia utworzenie konta na swojej stronie i rejestrację urządzenia to wykonawca zobowiązany jest wskazać adres strony www na której można założyć konto. W przypadku problemów z rejestracją urządzeń wykonawca zobowiązany jest pomóc Zamawiającemu podczas rejestracji urządzenia.

10 3. Serwery kasetowe Zamawiający wymaga aby serwery kasetowe dla poszczególnych systemów miały możliwość montażu w obudowie serwerowej, której wymagania zostały opisane w punkcie 2. Serwery muszą być certyfikowane do pracy w obudowie przez producenta obudowy oraz muszą w pełni współpracować z oprogramowaniem zarządzającym obudową, z modułami sieciowymi oraz modułami SAN zamontowanymi w obudowie. a. Serwery dla systemu bazodanowego Oracle Tabela 3.1 Specyfikacja techniczna serwerów dla klastra systemu bazodanowego Oracle Lp. Wymaganie Opis 1. Ilość sztuk 2 serwery 2. Zgodność z obudową Dostarczane serwery muszą być certyfikowane do serwerową 3. Wspierane systemy operacyjne pracy z dostarczaną obudową serwerów kasetowych. Wsparcie dla systemów RedHat Enterprise Linux 5/6, Oracle Enterprise Linux 5/6. Poprzez wsparcie producenta serwera dla systemów operacyjnych zamawiający rozumie bezpłatne wydawanie nowych wersji sterowników oraz oprogramowania układowego dla serwera dostępne bezpłatnie także po zakończeniu gwarancji na serwer. 4. Procesor Minimum dwa procesory zamontowane w każdym serwerze, minimum dziesięciordzeniowe x86-64 bity, Intel E v2 lub równoważne procesory minimum dziesięciordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 900 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 5. Ilość pamięci RAM Minimum 64 GB w każdym serwerze 6. Ilość interfejsów sieciowych Minimum dwa interfejsy minimum 10Gbit 7. Ilość interfejsów SAN Minimum dwa interfejsy minimum 16 Gbit 8. Ilość dysków twardych Minimum dwa dyski twarde "hot-swap", minimum 300 GB, minimum 15 krpm, skonfigurowanych do pracy w RAID Zarządzanie Dedykowany adres karty zarządzania w sieci zarządzającej przydzielany z poziomu obudowy serwerowej. Konsola zdalnego zarządzania musi umożliwiać : włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i konsoli zarządzającej, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Konsola zdalnego zarządzania musi mieć możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Konsola zarządzająca musi być rozwiązaniem sprzętowym, niezależnym od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. Zakres wdrożenia serwerów kasetowych dla klastra systemu bazodanowego Oracle obejmuje: wykonanie czynności niezbędnych do instalacji systemu operacyjnego na serwerze, po stronie obudowy, modułów sieciowych i SAN oraz serwerów kasetowych.

11 instalację systemów operacyjnych wg zaleceń producenta bazy danych (przygotowanie systemu do instalacji i konfiguracji klastra bazodanowego) prezentację zasobów dyskowych z macierzy dla klastra bazodanowego wg zaleceń producenta bazy danych (min. dysk quorum, osobne dyski na pliki danych, osobne zasoby na pliki dziennika powtórzeń) konfigurację sieciową systemów operacyjnych dla klastra W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą opis konfiguracji systemu operacyjnego, która została wykonana. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu komplet haseł administracyjnych. W szczególności powinno być przekazane hasło użytkownika root oraz innych użytkowników, jeżeli tacy zostali utworzeni na etapie wdrożenia b. Serwery dla systemu bazodanowego MSSQL Tabela 3.2 Specyfikacja techniczna serwerów dla klastra systemu bazodanowego MSSQL Lp. Wymaganie Opis 1. Ilość sztuk 2 serwery 2. Zgodność z obudową Dostarczane serwery muszą być certyfikowane do serwerową 3. Wspierane systemy operacyjne pracy z dostarczaną obudową serwerów kasetowych. Wymagane wsparcie dla systemów operacyjnych rodziny Windows 2008/2008R2/2012/2012R2. Poprzez wsparcie producenta serwera dla systemów operacyjnych zamawiający rozumie bezpłatne wydawanie nowych wersji sterowników oraz oprogramowania układowego dla serwera dostępne bezpłatnie także po zakończeniu gwarancji na serwer. 4. Ilość procesorów 1 procesor w każdym serwerze 5. Procesor ośmiordzeniowy, x86-64 bity, Intel Xeon E v2 lub równoważny procesor ośmiordzeniowy testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 815 punktów (wynik 815 punktów dla serwera wyposażonego w dwa procesory). W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 6. Ilość pamięci RAM Minimum 64 GB w każdym serwerze 7. Ilość interfejsów sieciowych Minimum dwa interfejsy minimum 10Gbit 8. Ilość interfejsów SAN Minimum dwa interfejsy minimum 16 Gbit 9. Ilość dysków twardych Minimum dwa dyski twarde "hot-swap", minimum 300 GB, minimum 15 krpm, skonfigurowanych do pracy w RAID Zarządzanie Dedykowany adres karty zarządzania w sieci zarządzającej przydzielany z poziomu obudowy serwerowej. Konsola zdalnego zarządzania musi umożliwiać : włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i konsoli zarządzającej, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Konsola zdalnego zarządzania musi mieć możliwość zdalnego przejęcia konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Konsola zarządzająca musi być rozwiązaniem sprzętowym,

12 niezależnym od systemu operacyjnego zainstalowanego na serwerze. Zakres wdrożenia serwerów kasetowych dla klastra systemu bazodanowego MSSQL obejmuje: wykonanie czynności niezbędnych do instalacji systemu operacyjnego na serwerze, po stronie obudowy, modułów sieciowych, SAN oraz po stronie serwerów kasetowych instalację systemów operacyjnych wg zaleceń producenta bazy danych (przygotowanie systemu do instalacji i konfiguracji klastra bazodanowego) prezentację zasobów dyskowych z macierzy dla klastra bazodanowego wg zaleceń producenta bazy danych (min. dysk quorum, osobne dyski na pliki danych, osobne zasoby na pliki dziennika powtórzeń, osobne zasoby na bazę temdb) konfigurację sieciową systemów operacyjnych dla klastra W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą opis konfiguracji systemu operacyjnego, która została wykonana. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu komplet haseł administracyjnych. W szczególności powinno być przekazane hasło lokalnego administratora do systemu operacyjnego oraz innych użytkowników jeżeli podczas wdrożenia zostali utworzeni. c. Serwery dla systemu wirtualizacji Wymagania techniczne dla serwerów kasetowych przeznaczonych dla systemu wirtualizacji zostały określone w punkcie opisującym wymagania systemu wirtualizacji 4. Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej a. Macierz dyskowa dla systemów szpitala Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy dyskowej dla produkcyjnych systemów szpitala. Wymagania techniczne macierzy dyskowej zostały opisane w tabeli 4.1. Tabela 4.1 Specyfikacja techniczna macierzy dyskowej Lp Parametr Opis 1. Minimalna pojemność użytkowa (widoczna w systemie operacyjnym) 2 TB na szybkich dyskach SSD 35 TB na szybkich dyskach SAS lub FC min 15 krpm 25 TB na dyskach wolnych 7200 rpm Pojemność dla poszczególnych grup należy oszacować dla poziomu RAID5 z uwzględnieniem dysków "spare". Ilość dysków w poszczególnych grupach musi zostać dobrana zgodnie z zaleceniami producenta. 2. RAID Zastosowany produkcyjnie poziom RAID dla danych musi zapewniać takie zabezpieczanie, aby w sytuacji awarii dwóch dysków twardych w pojedynczej grupie RAID, była możliwość dostępu do danych.

13 3. Bezpieczeństwo danych Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie przerywała funkcjonowania całego systemu (podwójny kontroler macierzy pracujący w trybie active-active, zasilacze, wentylatory, podwójne ścieżki między kontrolerem a dyskami). Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy (Hot-Swap). Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Awaria dowolnej półki dyskowej (całkowita awaria urządzenia) nie może powodować przerwania dostępu do danych zlokalizowanych na pozostałych półkach dyskowych. 4. Obsługa dysków twardych 2,5'', 3,5'' możliwość montażu różnych typów dysków twardych (np dyski SSD, SAS, FC) w obrębie jednej półki dyskowej przy uwzględnieniu wielkości dysku w obrębie półki dyskowej (2,5 lub 3,5 cala) 5. Zastosowane dyski Zamawiający wymaga stosowania następujących typów dysków : SSD - 2,5'' minimum 300 GB SAS lub FC - 2,5'' minimum 300 GB, minimum 15 krpm Dyski wolne - 2,5'' lub 3,5'', minimum 7200 rpm, maximum 4 TB 6. Rozlokowanie dysków twardych Rozlokowanie dysków w obrębie półek dyskowych musi być zgodne z zaleceniami producenta sprzętu dotyczące uzyskania jak największej wydajności i umożliwiać rozłożenie obciążenia pomiędzy półki dyskowe. 7. Maksymalna ilość obsługiwanych dysków twardych Maksymalna ilość obsługiwanych dysków >= 480 sztuk Poprzez możliwość obsługi 480 dysków twardych zamawiający rozumie możliwość rozbudowy macierzy wyłącznie o kolejne półki dyskowe oraz dyski twarde bez konieczności wymiany, klastrowania lub dokupienia dodatkowych kontrolerów dyskowych. Mówiąc o obsłudze 480 dysków twardych zamawiający nie dopuszcza wirtualizowania za pomocą mechanizmów macierzy innych zewnętrznych zasobów dyskowych. 8. Obsługiwane protokoły iscsi (IP SAN) Fibre Channel Protocol (FCP), (możliwość równoczesnej obsługi przez kontroler wszystkich protokołów i udostępniania danych równocześnie przez różne protokoły). Zamawiający dopuszcza obsługę dodatkowych protokołów. Zamawiający wymaga aktywowania obsługi minimum Fiber Channel Protocol.

14 9. Ilość kontrolerów dyskowych Minimum dwa kontrolery dyskowe działające w trybie active-active lub multi-mesh. Awaria jednego z kontrolerów nie może wpłynąć na spójność danych. W przypadku awarii jednego z kontrolerów macierz musi nadal zapewniać do danych udostępnionym serwerom (przy założeniu że serwer obsługuje minimum dwie różne ścieżki do zasobów) 10. Ilość portów FC w pojedynczym Min 8 portów FC o prędkości 8 lub 16 Gbit. Wszystkie kontrolerze 11. Ilość pamięci cache w pojedynczym kontrolerze porty muszą być aktywne. Min 20 GB wewnętrznej pamięci w każdym kontrolerze, pamięć musi być podtrzymywana bateryjnie. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 12. Kopie migawkowe (snapshot) Macierz musi być wyposażona w wewnętrzny (aktywny) system kopii migawkowych, dostępny dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych w macierzy. Ilość kopii migawkowych nie może być ograniczona licencyjnie. 13. Kopie migawkowe dla poszczególnych systemów 14. Możliwość wykonywania kopii zasobów w obrębie macierzy Zamawiający wymaga aby oferowana macierz posiadała możliwość wykonywania spójnych (pod kątem spójności danych) kopii migawkowych dla : systemów bazodanowych Oracle systemów Vmware systemów bazodanowych MSSQL Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności Oferowana macierz musi mieć aktywowane wewnętrzne mechanizmy pozwalające na wykonanie pełnej kopii wskazanego zasobu i zaprezentowanie jej innemu serwerowi (np. do celów testowych, do wykonania kopii bezpieczeństwa itp.). 15. Rozmiar woluminów Zamawiający wymaga aby macierz posiadała aktywowaną możliwość definiowania woluminów większych niż fizycznie dostępna przestrzeń dyskowa dla dowolnych obsługiwanych systemów operacyjnych, Macierz musi umożliwiać zmianę rozmiaru woluminów bez utraty zapisanych tam danych i bez przerywania dostępu do tych danych. Macierz powinna być wyposażona w mechanizmy zwalniające wolne miejsce po skasowaniu danych z poziomu systemu operacyjnego. Macierz powinna być wyposażona w mechanizmy obsługi zapisu zer Zamawiający wymaga aby macierz miała mechanizmy ostrzegające o kończącym się miejscu na macierzy. 16. Dystrybucja danych na dyskach Zamawiający wymaga, by oferowana macierz dyskowa umożliwiała dystrybucję (stripe) danych pojedynczego woluminu logicznego LUN na wielu napędach dyskowych.

15 17. Przenoszenie danych w obrębie macierzy dyskowej 18. Mechanizmy zwiększające ilość operacji IO przy użyciu dysków SSD 19. Możliwość replikacji danych na inną podobną lub taką samą macierz tego samego producenta 20. Możliwość dynamicznej zmiany następujących parametrów, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków Zamawiający wymaga aby oferowana macierz umożliwiała przenoszenie danych online w obrębie macierzy dyskowej pomiędzy różnymi grupami dyskowymi. Wymaganie dotyczy możliwości ręcznego przeniesienia wolumenu w trybie online, zaprezentowanego dla serwera, na inny typ nośników (np. z szybkich dysków na wolniejsze lub na odwrót) Zamawiający wymaga aby oferowana macierz posiadała aktywowane mechanizmy zwiększające wydajność przy wykorzystaniu dysków SSD (automatyczne przenoszenie bloków najczęściej używanych na dyski SSD lub kopiowanie najczęściej używanych bloków na dyski SSD - macierz musi mieć mechanizmy automatycznej analizy, które bloki są najczęściej wykorzystywane. Zamawiający dopuszcza także zastosowanie innych mechanizmów zwiększające wydajność przy pomocy dysków SSD, lub dodatkowych kart rozszerzeń pamięci cache oferowanych przez różnych producentów). W przypadku zastosowania dodatkowych kart rozszerzeń zwiększających pamięć cache, zamawiający wymaga aby dodatkowa pamięć miała rozmiar minimum 512 GB. Wymaganiem zamawiającego jest, aby konfiguracja macierzy była zoptymalizowana pod kątem uzyskania jak największej wydajności zasobów dyskowych. Oferowana macierz musi posiadać mechanizmy pozwalające na uruchomienie replikacji synchronicznej lub asynchronicznej na inną macierz tego samego typu. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności. możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących grup RAID; możliwość dynamicznego powiększania i zmniejszania rozmiaru wolumenów logicznych; możliwość dynamicznej zmiany rozmiaru segmentu dla wolumenów logicznych; możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy; możliwość aktualizacji oprogramowania macierzy (firmware) w trybie online; możliwość wymiany uszkodzonych elementów w trybie online przy założeniu minimum dwóch niezależnych ścieżek do zasobów dla pojedynczego hosta. Możliwość rozrzucenia danych na wiele dysków twardych w celu zrównoważenia obciążenia ( np. po rozbudowie macierzy i dołożeniu zasobów do puli, grupy dyskowej, grupy raid itp.). Rozrzucenie danych musi być w miarę możliwości równomierne. 21. Obsługiwane systemy Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 2008R2, Windows 2012, RedHat Enterprise Linux 5,6, Oracle Enterprise Linux, VMware ESX/ESXi 4.x, 5.x).

16 22. Monitoring Oferowana macierz powinna mieć aktywne wewnętrzne mechanizmy pozwalające na monitorowanie stanu macierzy dyskowej : monitorowanie stanu podzespołów macierzy (dyski, zasilacze,baterie, wentylatory i inne) monitorowanie parametrów wydajnościowych (ilość operacji IO/s dla danego zasobu, opóźnienia, ilość danych zapisywanych odczytywanych itp.) możliwość definiowania powiadomień mailowych (np. uszkodzenie sprzętowe, uszkodzenie dysku, brak miejsca itp.) możliwość monitorowania poprzez SNMP. Możliwość określenia stopnia wykorzystania i obciążenia macierzy, 23. Obsługa serwerów Oprogramowanie do obsługi "multi-patch", dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych, musi być dołączone do macierzy, lub dostępne na stronie producenta macierzy bez dodatkowych opłat 24. Montaż Możliwość montażu w szafie rack 19. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich elementy konieczne do instalacji np. prowadnice, szyny, śruby, Zamawiający wymaga użycia okablowania ethernet ze świetlną identyfikacją połączeń, światłowody. Każdy kabel ethernet oraz światłowodowy musi być oznakowany wg. wytycznych Zamawiającego za pomocą samo laminujących się nalepek z czytelnym nadrukiem. 25. Zarządzanie telnet, SSH, HTTP, Web (SSL), SNMP, alerts Macierz musi oferować zarządzanie poprzez sieć LAN. Oprogramowanie do zarządzania musi posiadać interfejs graficzny oraz CLI (command-line interface). 26. Aktualizacja / nowe wersje oprogramowania układowego kontrolerów macierzy Przez cały okres gwarancji Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania najnowszych dostępnych wersji oprogramowania macierzy, zarówno firmware jak i systemu czy też innego oprogramowania dostarczonego w ramach tego zamówienia. Zamawiający wymaga aby nowe wersje oprogramowania były wgrywane na macierz przez serwis producenta macierzy. 27. Wsparcie Przez cały okres gwarancji Zamawiający jest uprawniony do korzystania ze wsparcia technicznego producenta przy rozwiązywaniu napotkanych problemów. Kontakt w języku polskim. Przez okres gwarancji Zamawiający wymaga także wsparcia ze strony wykwalifikowanych inżynierów Wykonawcy przy rozwiązywaniu problemów lub trakcie prac związanych z konfiguracją lub optymalizacją zasobów na macierzy.

17 28. Wymagania dodatkowe W ramach wdrożenia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą obejmującą opis konfiguracji macierzy obejmujący : Numer seryjny macierzy Informację o gwarancji (do kiedy świadczona) Informację o tym gdzie i jak zgłaszać problemy z macierzą (numer telefonu do serwisu producenta i do Wykonawcy) Informację o tym jak zostały podzielone zasoby i jak zostały skonfigurowane poszczególne funkcjonalności Informacje konfiguracyjne : wwn-y, adresację IP, nazewnictwo i inne istotne informacje W przypadku potrzeby utworzenia konta i zarejestrowania urządzenia na stronach producenta (min. dla celów serwisowych oraz dostępu do nowych wersji oprogramowania firmware, sterowników dla systemów operacyjnych i innych) wykonawca zobowiązany jest pomóc wskazanym pracownikom w rejestracji urządzenia na stronach producenta. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany domyślnych haseł administratora oraz innych domyślnych użytkowników na macierzy i przekazania listy haseł wskazanym pracownikom Zamawiającego. Dla celów serwisowych i wdrożeniowych wykonawca zobowiązany jest utworzyć dedykowane dla siebie konto z uprawnieniami administracyjnymi. 5. System Backupu W ramach prowadzonego postępowania przetargowego zamawiający wymaga dostarczenia i zainstalowania systemu backupu dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonywania się kopii zapasowych: a. W określonym oknie backupowym kopia zapasowa wykonuje się na dyski serwera backupowego (lokalne dyski serwera oraz dyski podłączone do serwera z macierzy backupowej po sieci SAN) b. W ciągu dnia (lub równolegle jeżeli oferowany system posiada taką możliwość) dane z dysków serwera backupowego kopiowane są na taśmy w bibliotece. c. Raz w tygodniu wykonywana jest pełna kopia danych, dzienne kopie wykonywane są przyrostowo lub różnicowo. d. Jedna kopia danych pełnych oraz kopie przyrostowe dzienne wykonane po pełnym backupie tygodniowym znajdują się na dyskach serwera (w celu umożliwienia szybkiego odzyskania danych w przypadku awarii) e. Kopie pełne tygodniowe oraz kopie dzienne przyrostowe wykonywane codziennie na taśmy powinny być przechowywane poza biblioteką w celu zabezpieczenia danych na wypadek całkowitej awarii serwerowni. f. System ma możliwość oznaczenia taśm z pełnymi kopiami tygodniowymi, miesięcznymi i rocznymi jako taśm typu "off-site", ma możliwość zabezpieczenia taśm "off-site" przed przypadkowym nadpisaniem przed upływem określonego terminu. g. Pełne kopie tygodniowe, miesięczne, roczne oznaczone jako off-site przechowywane są poza biblioteką taśmową h. Kopie tygodniowe zabezpieczone są przed nadpisaniem przez okres miesiąca, kopie miesięczne przez okres jednego roku, kopie roczne przez okres 5 lat. i. System jest skalowalny i posiada możliwości rozbudowy wraz ze wzrostem środowiska oraz ilości danych o :

18 dodatkowe zasoby dyskowe (rozbudowa macierzy dyskowej) dodatkowe zasoby taśmowe (rozbudowa biblioteki lub obsługa drugiej biblioteki taśmowej) dodatkowe serwery backupu j. System jest elastyczny pod względem konfiguracyjnym i umożliwia zmianę konfiguracji w zależności od sytuacji i zmieniających się potrzeb (np. duży przyrost danych i potrzeba zmiany konfiguracji bezpośrednio na napędy taśmowe, zmiana harmonogramów i inne.). k. Dla kopii zapasowych trzymanych na dyskach twardych system musi mieć aktywną funkcjonalność deduplikacji danych (dla określonej wielkości danych). Tabela 5.1 Wymagane elementy składowe systemu backupu danych Lp Parametr Opis 1. Serwer backupu Zamawiający wymaga dostarczenia minimum jednego serwera do backupu danych. Jeżeli producent oprogramowania zaleca użycie więcej niż jednego serwera w celu sprawnego wykonywania kopii zapasowych zamawiający dopuszcza dostarczenia większej ilości serwerów, o parametrach nie gorszych niż serwer wymagany przez zamawiającego. 2. Macierz dyskowa Jedna macierz dyskowa przeznaczona dla systemu backupowego 3. Bibliteka taśmowa Jedna biblioteka taśmowa, wyposażona w dwa napędy taśmowe LTO6 oraz 48 slotów na taśmy. 4. Oprogramowanie do backupu danych Zestaw licencji dla serwera backupu oraz serwerów backupowanych pozwalający na wykonywanie kopii zapasowych dla różnych systemów operacyjnych. Tabela 5.2 Wymagania techniczne dla serwera backupu Lp. Wymaganie Opis 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK, możliwość montażu w szafie RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie - m. in. dedykowane szyny mocujące w szafie rack, dedykowane ramię do okablowania) 2. Ilość sztuk Minimum 1 serwer backupu. Jeżeli producent systemu backupu zaleca inne konfiguracje systemu złożone z większej ilości serwerów zamawiający dopuszcza dostarczenie więcej serwerów. 3. Procesor Minimum dwa procesory minimum ośmiordzeniowe, x86-64 bity, Intel Xeon E v2 lub równoważne procesory minimum ośmiordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 808 punktów. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów. 4. Liczba procesorów Minimum Pamięć operacyjna Minimum 64 GB RDIMM DDR3, z możliwością rozbudowy do minimum 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć. 6. Sloty rozszerzeń Minimum 3 sloty PCI-Express, w tym jeden slot x16 (szybkość slotu bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości. Ponadto serwer musi mieć możliwość instalacji dodatkowo (lub posiadać standardowo) minimum 2 slotów PCI-Express o szybkości x16 (bus width) lub minimum 4 slotów PCI-Express o szybkości x8 (bus width). 7. Dysk twardy 8 x dysk 300GB typu Hot Swap, SAS, obr./min. 2,5,

19 8 x dysk 600GB typu Hot Swap, SAS, obr./min 2,5'' 8. Kontrolery dyskowe Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 512MB oraz podtrzymywanie zawartości pamięci typu flash (FBWC) obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5. Serwer musi być dostarczony z takimi kontrolerami aby mógł obsłużyć wszystkie 16 dysków zamontowanych w serwerze 9. Karty sieciowe Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ Karty SAN Minimum dwie minimum jednoportowe karty sieci SAN o prędkości minimum 16Gbit każda umożliwiająca wpięcie serwera do dwóch niezależnych sieci fabric 11. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. 12. Porty 1 x szeregowy 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). VGA. 13. Zasilacz Minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne. Tabela 5.3 Wymagania techniczne dla macierzy dyskowej systemu backupu Lp Parametr Opis 1. Minimalna dostarczona pojemność użytkowa (aktywna, możliwa do zaprezentowania i widoczna w systemie operacyjnym dla serwera backupowego) 6 TB na szybkich dyskach SAS lub FC min 10 krpm 12 TB na dyskach wolnych 7200 rpm Pojemność należy oszacować dla poziomu RAID5 z uwzględnieniem dysków "spare". 2. RAID Zastosowany poziom RAID dla danych musi zapewniać takie zabezpieczanie, aby w sytuacji awarii dwóch dysków twardych w pojedynczej grupie RAID, była możliwość dostępu do danych. 3. Bezpieczeństwo danych Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie przerywała funkcjonowania całego systemu (minimum podwójny kontroler macierzy pracujący w trybie active-active, zasilacze, wentylatory, podwójne ścieżki między kontrolerem a dyskami). Macierz musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. Awaria dowolnej półki dyskowej (całkowita awaria urządzenia) nie może powodować przerwania dostępu do danych zlokalizowanych na pozostałych półkach dyskowych. 4. Obsługa dysków twardych 2,5'', 3,5'' możliwość montażu różnych typów dysków twardych (np dyski SSD, SAS, FC) w obrębie jednej półki dyskowej przy uwzględnieniu wielkości dysku w obrębie półki dyskowej (2,5 lub 3,5 cala) 5. Zastosowane dyski SAS lub FC 2,5'' lub 3,5 minimum 300 GB, minimum 10 krpm Dyski wolne - 3,5'', minimum 7200 rpm, maximum 3 TB

20 6. Maksymalna ilość obsługiwanych dysków twardych Maksymalna ilość obsługiwanych dysków większa bądź równa 144 sztuk Poprzez możliwość obsługi 144 dysków twardych zamawiający rozumie możliwość rozbudowy macierzy wyłącznie o kolejne półki dyskowe oraz dyski twarde bez konieczności wymiany, klastrowania lub dokupienia dodatkowych kontrolerów dyskowych. Mówiąc o obsłudze 144 dysków twardych zamawiający nie dopuszcza wirtualizowania za pomocą mechanizmów macierzy innych zewnętrznych zasobów dyskowych. 7. Obsługiwane protokoły iscsi (IP SAN) Fibre Channel Protocol (FCP), (możliwość równoczesnej obsługi przez kontroler wszystkich protokołów i udostępniania danych równocześnie przez różne protokoły). Zamawiający dopuszcza obsługę innych protokołów. Zamawiający wymaga aktywowania minimum protokołu FC. 8. Ilość kontrolerów dyskowych Minimum dwa kontrolery dyskowe działające w trybie active-active. Awaria jednego z kontrolerów nie może wpłynąć na spójność danych. W przypadku awarii jednego z kontrolerów macierz musi nadal zapewniać do danych udostępnionym serwerom (przy założeniu że serwer obsługuje minimum dwie różne ścieżki do zasobów) 9. Ilość portów FC w kontrolerze Min 4 porty FC o prędkości 8 lub 16 Gbit pojedynczym kontrolerze 10. Ilość portów 10Gbit Ethernet w Min 2 porty pojedynczym kontrolerze 11. Ilość pamięci cache w pojedynczym kontrolerze Min 6 GB wewnętrznej pamięci w każdym kontrolerze, pamięć musi być podtrzymywana bateryjnie. Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. 12. Kopie migawkowe (snapshot) Macierz musi mieć możliwość wykonywania kopii migawkowych, dostępną dla wszystkich rodzajów danych przechowywanych w macierzy. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności 13. Deduplikacja blokowa Macierz musi posiadać funkcjonalność eliminacji identycznych bloków danych, którą można stosować na macierzy/danych produkcyjnych dowolnego rodzaju. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności. 14. Rozmiar woluminów Zamawiający wymaga aby macierz posiadała możliwość definiowania woluminów większych niż fizycznie dostępna przestrzeń dyskowa, możliwość zmiany rozmiaru woluminów bez utraty zapisanych tam danych i bez przerywania dostępu do tych danych. Zamawiający nie wymaga aktywowania tej funkcjonalności

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składnia ofert

Zaproszenie do składnia ofert Gdańsk, dnia 30.05.2014r. Zaproszenie do składnia ofert Na realizację zamkniętego serwisu informatycznego, w tym zaprojektowanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH str. 11 WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH Elementy wchodzące w skład systemu macierzy dyskowej 1 pamięć masowa 1 szt. 2 system agregacji zasobów pamięci masowej 1zestaw 3 UPS 2 szt. 4

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo