Informator Programu Mieszkanie dla Młodych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Programu Mieszkanie dla Młodych"

Transkrypt

1 Informator Programu Mieszkanie dla Młodych Partner merytoryczny:! Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na II kwartał 2014

2 Program Mieszkanie dla Młodych Dla kogo: Wiek: w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka do 35 lat Co można nabyć: pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym lokal mieszkalny dom jednorodzinny do 75 m kw. lub 85 m kw.* do 100 m kw. lub 110 m kw.* *gdy nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci Dopłatę dostaniemy tylko do 50 m kw. powierzchni użytkowej Na jaką dopłatę można liczyć: marketing deweloperski kreacja wizerunku identyfikacja wizualna wizualizacje fotorealistyczne rzuty 3d projektowanie serwisów internetowych dedykowane aplikacje webowe pozycjonowanie stron kampanie Google Adwords TWORZYMY MIEJSCE W SIECI dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci Warunki kredytu: w walucie polskiej PLN Wnioski można składać: od 10% 15% 5% STYCZEŃ 2014 do Więcej informacji na stronie WRZESIEŃ 2018 dopłaty do wkładu własnego dla rodzin i osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko na okres minimum 15 lat 50% kredyt w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości Osoby do 36 roku życia, (w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka) mogą się starać o częściowy zwrot VAT dodatkowe na wcześniejszą spłatę części kredytu dla osób którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko za materiały budowlane Zwrot VAT:

3 O programie Mieszkanie dla Młodych Wnioski o finansowe wsparcie udzielane w ramach programu można składać w określonych instytucjach kredytujących od 2 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r. Pomoc w ramach programu Mieszkanie dla Młodych polega na dofinansowaniu wkładu własnego oraz stanowi dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, gdy w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko własne lub przysposobione. O dofinansowanie można starać się w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania tj. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ponadto osoby, które rozpoczną w 2014 r. budowę pierwszego własnego domu metodą gospodarczą, będą mogły na nowych zasadach skorzystać z częściowego zwrotu VAT za materiały budowlane. Warunki do spełnienia wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka); zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m kw. lub domu jednorodzinnego do 100 m kw., albo odpowiednio do 85 m kw. i 110 m kw. jeżeli nabywca wychowuje minimum trójkę dzieci; zaciągnięty kredyt na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat; cena mieszkania musi mieścić się w wyznaczonych limitach; nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości); osoby do 36. roku życia (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka), które metodą gospodarczą rozpoczną budowę pierwszego własnego domu, będą mogły skorzystać z częściowego zwrotu VAT za materiały budowlane. Dofinansowanie Obecnie o kredyt z dopłatą można starać się w bankach: Pekao SA od r. PKO BP od r. Alior Bank od r. SGB od r. Getin Noble Bank od r. BGŻ - od r. BOŚ od r. BPS od r. Lista banków będzie się sukcesywnie powiększać, gdyż docelowo program Mieszkanie dla Młodych ma być dostępny w większości banków na obszarze całego kraju. Beneficjenci Według założeń programu, ze wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania mogą skorzystać osoby do 35. roku życia, przy zastrzeżeniu, że w przypadku małżeństw wystarczy, że jedna z osób mieści się w wyznaczonym limicie wieku. Z grona beneficjentów wyłączeni zostali m.in. współwłaściciele budynków bez wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Ubiegającym się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przy budowie pierwszego domu, wprowadzono kryterium 36 lat. Zwrot VAT Osoby budujące dom jednorodzinny w systemie gospodarczym, nadbudowujące lub rozbudowujące budynek na cele mieszkalne lub przebudowujące budynek niemieszkalny, jego części lub pomieszczenia niemieszkalne na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, mogą starać się w ramach programu o częściowy zwrotu podatku VAT na materiały budowlane. Zwrot ten przysługuje, gdy przedsięwzięcie było realizowane w ramach pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Powierzchnia użytkowa domu nie może przekroczyć 100 m kw. lub 110 m kw. jeżeli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. W przypadku lokalu mieszkalnego powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 75 m kw. lub 85 m kw. jeżeli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. dopłata do 50 m kw.; 10 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci; 15 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko; dodatkowe 5 proc. na spłatę części kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania, urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko; dopłata liczona jest w odniesieniu do średniego wskaźnika określonego dla danej lokalizacji. Kalendarium 14 maja 2013 r. projekt wprowadzający program Mieszkanie dla Młodych został przyjęty przez Radę Ministrów. 27 maja 2013 r. projekt trafił do Sejmu. 12 września 2013 r. wniesiono poprawki do projektu. 27 września 2013 r. Sejm uchwalił ustawę ze zmianami. 17 października 2013 r. odbyło się głosowanie w Senacie, podczas którego przyjęto program. 31 października 2013 r. prezydent podpisał ustawę o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. 23 listopada weszło w życie większość przepisów ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (z wyjątkiem art. 27 pkt 1, art. 32, art.33 oraz art. 38, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r.). Teraz pozostają do spełnienia kwestie formalne, takie jak przygotowanie się przez banki komercyjne na obsługę wniosków w programie Mieszkanie dla Młodych.

4 Metraż i dopłaty Dopłaty przysługują w przypadku zakupu pierwszego mieszkania lub domu na rynku pierwotnym. Maksymalna powierzchnia mieszkania objętego programem Mieszkanie dla Młodych to 75 m kw. lub 85 m kw. jeżeli wnioskodawca posiada troje lub więcej dzieci. W przypadku domu maksymalna powierzchnia wynosi 100 m kw. lub 110 m kw. jeżeli wnioskodawca posiada troje lub więcej dzieci. W każdym przypadku, czy to kupna domu czy mieszkania, dofinansowaniem objęte jest maksymalnie 50 m kw. powierzchni użytkowej. Program przewiduje 10 proc. dopłaty dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych, 15 proc. dla rodzin, które posiadają co najmniej jedno dziecko. Dodatkowe 5 proc. dla małżeństw, którym w ciągu 5 lat od daty zakupu mieszkania urodzi się bądź zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko. Finansowanie Ustawa wprowadza zasadę, że kwota kredytu stanowi co najmniej 50 proc. ceny należnej za zakup lokalu, przy założeniu kredytowania nie krótszego niż 15 lat. Kredyt będzie mógł być udzielany tylko w walucie polskiej. Ustawa umożliwia, w przypadku osób nie dysponujących zdolnością kredytową, przystąpienie do kredytu w charakterze dodatkowego kredytobiorcy członków najbliższej rodziny. Program będzie obowiązywać w latach Na jego realizację jest przeznaczonych ok. 3,6 mld zł, nie licząc wydatków budżetowych w formie zwrotów części poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych. Dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych jest ograniczone do określonej wysokości, której nie wolno przekroczyć w danym roku. Zgodnie z założeniami, na dofinansowanie w ramach programu, zostanie przeznaczone: w 2014 r. 600 mln zł; w 2015 r. 715 mln zł; w 2016 r. 730 mln zł; w 2017 r. 746 mln zł; w 2018 r. 762 mln zł. Odstąpienie od umowy Nabywca zobowiązany jest odstąpić od umowy, jeżeli w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania: dokona zbycia prawa własności lub współwłasności lokalu; wynajmie lub użyczy mieszkanie lub jego część innej osobie; uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku, lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny (poza spadkiem). Wtedy kwotę dofinansowania wkładu własnego należy zwrócić. Zwrotowi podlega część otrzymanej dopłaty, proporcjonalna do liczby miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu zobowiązania. Trójmiejski rynek nieruchomości ma co zaoferować młodym Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, Bank Gospodarstwa Krajowego zobowiązany jest co kwartał do ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Na podstawie tej miary, obliczane się limity obowiązujące w programie Mieszkanie dla Młodych dla: miast wojewódzkich, gmin do nich przylegających, pozostałych gmin województwa. Ze względu na to, że w województwie pomorskim średni wskaźnik przeliczeniowy podawany jest co pół roku, a nie jak w pozostałych województwach Polski co kwartał, do końca czerwca 2014 r. limit dla Gdańska będzie wynosił 5682,05 zł/m kw., w gminach sąsiadujących z Gdańskiem (Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo) limit będzie wynosił 5171,93 zł/m kw., a w pozostałych częściach województwa pomorskiego 4661,80 zł/m kw. W Gdańsku średnia cena transakcyjna na rynku pierwotnym wynosi 6046,70 zł/m kw. (dane NBP z IV kw r.), przy tym ok. 30 proc. mieszkań sprzedawanych jest poniżej 5 tys./m kw. Trochę drożej jest w Gdyni, gdzie średnia cena wynosi 6401,47 zł/m kw. Najdrożej jest w Sopocie. Według informacji uzyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego, do tej pory (dane z marca 2014 r.) najwięcej wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych wpłynęło z województwa pomorskiego. Jest to rynek, który posiada bogatą ofertę mieszkań spełniających warunki rządowego programu. Gdańsk morze możliwości W Gdańsku wielu deweloperów posiada inwestycje spełniające wytyczne programu Mieszkanie dla Młodych. Robyg oferuje lokale mieszkalne na osiedlu Lawendowe Wzgórza (dzielnica Jasień). Na osiedlu Słoneczna Morena (dzielnica Morena), oprócz lokali mieszkalnych w blokach, oferuje domy oraz apartamenty. Niedługo, dostępne będą także mieszkania kwalifikujące się do rządowego programu, na osiedlu Albatross Towers (dzielnica Przymorze). Na osiedlu Pohulanka, w centrum Gdańska, BP Górski sprzedaje lokale mieszkalne. We Wrzeszczu, w okolicach Politechniki Gdańskiej i Jaśkowego Lasu, buduje przy ulicy Do Studzienki, a w Zaspie oferuje budynek mieszkalno-usługowy Młyniec III z lokalami spełniającymi wymogi programu Mieszkanie dla Młodych. Inny znany deweloper Inpro, lokale mieszkalne dla młodych posiada w dwóch inwestycjach: Wróbla Staw (dzielnica Jasień), gdzie ceny rozpoczynają się od 4600 netto za 1 m kw. oraz w City Park (dzielnica Zaspa) przy Al. Jana Pawła II. Na granicy Gdańska i Borkowa Łostowickiego, Euro Styl oferuje lokale w sąsiadujących ze sobą osiedlach: Nowy Horyzont i Cytrusowe. Blisko tych osiedli, deweloper Hanza sprzedaje lokale mieszkalne na osiedlu Cztery Pory Roku. PB Górski buduje w pobliżu ulicy Porębskiego mieszkania w ramach inwestycji Świrskiego. Na Ujeścisku posiada gotowe mieszkania spełniające warunki programu, tyle że na osiedlu Piastów VI, wybierać można obecnie wyłącznie z metraży powyżej 55 m kw. W tej samej dzielnicy Polnord oferuje ok. 100 mieszkań na osiedlu Dwa Tarasy. Najwięcej inwestycji spełniających warunki programu, znaleźć można w południowych dzielnicach miasta, jak Kowale, Łostowice, Szadółki. W dzielnicy Morena wiele inwestycji powstaje wzdłuż ulicy Myśliwskiej. Przykładem jest tutaj Ostoja Myśliwska Polnordu. Niedaleko umiejscowione są dwa wysokie budynki Centralparku Grupy Inwestycyjnej Hossa. Dodatkowo przy obwodnicy na wysokości Auchan Grupa Inwestycyjna Hossa oferuje: Wiszące Ogrody oraz Domy Przy Tanecznej. Z kolei w oddalonym od Gdańska Pruszczu Gdańskim Euro Styl buduje Młody Pruszcz przy ulicy Cichej i Obrońców Pokoju. W ofercie deweloperskiej znajdują się mieszkania o powierzchniach od 37 do 64 m kw. (2- i 3-pokojowe) w cenach od 3990 do 4360 zł/m kw. Zakończenie inwestycji (w której skład wchodzą trzy niewielkie budynki mieszkalne) planowane jest w III kw r. Gdynia przyciąga młodych Wiele inwestycji kwalifikujących się do rządowego programu powstaje również w Gdyni, która jest minimalnie droższa od Gdańska. W ramach limitu obowiązującego dla Gdyni, po drugiej stronie Estakady Kwiatkowskiego, brać należy pod uwagę, takie osiedla jak Nawigator Euro Stylu przy ulicy Boisko czy Signum przy ulicy Żelaznej (dzielnica Pogórze Dolne) budowane przez firmę Targo. W Gdyni Zachód wiele mieszkań w swoim portfelu ma Grupa Inwestycyjna Hossa. Tutaj mieszkania kupić można w ramach inwestycji Wliczno-Ogród, czy na osiedlu Sokółka Zielenisz, tyle że na ich realizację tych budów trzeba będzie trochę poczekać do końca 2015 r. Młodzi ofertę programu Mieszkanie dla Młodych znajdą także w dzielnicy Dąbrowa przy ulicy Gorczycowej u dewelopera Euro Styl. Blisko Gdyni w Pogórzu, na osiedlu Morskim przy ulicy Kościuszki i Śliwińskiego, w I kw r. deweloper ten odda do użytku lokale w budynkach A10 i A11. Ceny mieszkań będą tam kształtować się na poziomie ok zł/m kw.

5 Program pod lupą Osiedle 3 kolory firmy Hanza Osiedle Lawendowe Wzgórza firmy Robyg Na rynku nie brakuje zarówno sceptyków, jak i entuzjastów programu. Obowiązujące limity cenowe zostały dobrze dostosowane do potrzeb młodych mieszkających w województwie pomorskim. Świadczyć o tym może wskaźnik składanych wniosków o dofinansowanie, który w województwie pomorskim jest najwyższy (dane Banku Gospodarstwa Krajowego z marca 2014 r.). Choć: Gdyby limit był nieco większy (nawet nie zwiększając kwot dopłaty), bardziej promowane byłyby inwestycje śródmiejskie, co pozwoliłoby na większe ożywienie centrów i napływ do śródmieścia młodych osób zwraca uwagę Magdalena Kosmus z Cosmic Studio. Większość trójmiejskich deweloperów pochlebnie wypowiada się na temat rządowego programu. Program Mieszkanie dla Młodych oceniamy bardzo dobrze. Dostrzegamy duże zainteresowanie klientów, z których znaczna część ubiega się o kredyt w ramach tego programu mówi Aleksandra Wodzińska, kierownik projektu w dziale marketingu Euro Styl. Wszyscy deweloperzy posiadający mieszkania czy domy kwalifkujące się do programu, zauważają wśród klientów duże zainteresowanie możliwością otrzymania rządowej dopłaty. Zainteresowanie mieszkaniami, do których można otrzymać dopłaty jest duże i stale rośnie. Limity cen za 1 m kw. są dobrze dopasowane, szczególnie dla Gdańska. Uważam, że jest jeszcze za wcześnie na oceny. W chwili obecnej wygląda na to, że program spełnia swoje założenia, ale jest to proces długoterminowy, dlatego należy się jeszcze wstrzymać z podsumowaniami mówi Rafał Zdebski, dyrektor handlowy Inpro SA. Program funkcjonuje dopiero trzy miesiące. O tym czy spełni założenia ustawodawcy i, czy faktycznie pomoże wielu młodym w zdobyciu upragnionego mieszkania, przekonamy się już wkrótce.

6 Najczęstsze pytania Skąd mam wiedzieć u którego dewelopera dostępne są mieszkania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych? Zazwyczaj deweloperzy podają w swoich ofertach informację o możliwości skorzystania z rządowego programu. Ponadto w portalu MieszkanieDlaMlodych.pl można znaleźć oferty mieszkań i domów kwalifikujących się do programu. Jakie domy objęte są programem? Wnioskodawca może kupić swój pierwszy dom wyłącznie z rynku pierwotnego. Powierzchnia użytkowa domu nie może przekroczyć 100 m kw. lub 110 m kw. jeżeli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci. Państwo w ramach programu Mieszkanie dla Młodych dopłaca do 50 m kw. Bezpieczniej niż standardowy pośrednik Jeśli samodzielnie buduję dom, czy mogę liczyć na jakieś wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych? Program Mieszkanie dla Młodych nie przewiduje jednorazowego wsparcia finansowego dla osób samodzielnie budujących dom, jak ma to miejsce w przypadku osób kupujących lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny na rynku pierwotnym. Jednakże w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, osoba budująca swój pierwszy dom może liczyć na zwrot części VAT, którym zostały obłożone materiały budowlane, zakupione w celu budowy domu. O taki zwrot mogą ubiegać się osoby do 36. roku życia (w przypadku małżeństw pod uwagę brany będzie wiek młodszego z małżonków). Czy osoby korzystające z finansowego wsparcia w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą mieć inne mieszkanie? Nie mogą, nie tylko aktualnie, ale też w przeszłości. Program przewiduje udzielenie finansowego wsparcia przy zakupie pierwszego własnego mieszkania, tym samym określa ograniczenie, zgodnie z którym beneficjent (w przypadku małżeństw żaden z małżonków) do dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabywanego mieszkania włącznie nie może być właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Analogiczne ograniczenie dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. Z programu nie będą wyłączone osoby, które posiadają lub posiadały część ułamkową prawa własności mieszkania. Jaka jest maksymalna cena za metr mieszkania, które można nabyć w ramach programu? Limit ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania w ramach programu wyznacza średnia arytmetyczna dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (które są podawane przez poszczególnych wojewodów), pomnożona przez współczynnik 1,1. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest dla trzech rodzajów lokalizacji, jako: średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast; średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie w przypadku tych gmin; średnia arytmetyczna 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i 2 ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Czy w każdym banku, w którym będę się ubiegać o kredyt, będzie można skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych? Kredyty, dzięki którym będzie można skorzystać z finansowego wsparcia w ramach rządowego programu, będą udzielane przez banki, które zawrą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. BGK na swojej stronie internetowej będzie aktualizował listę tych banków. Kredyt Mieszkanie dla Młodych oblicz dopłatę i sprawdź zdolność kredytową Doświadczenie mbanku i Multibanku

7

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r.

Warszawa, marzec 2013 r. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2013 r. Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na Swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku

RAPORT RAPORT 2014. Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach. Jakich nieruchomości szukali Polacy. Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Rynek nieruchomości 2014 RAPORT Zmiany cen nieruchomości w wybranych kategoriach Jakich nieruchomości szukali Polacy Rynek kredytów hipotecznych w 2014 roku Prognozy na rynku nieruchomości w 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych WRZESIEŃ 2014 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Redaktor wydania: Piotr Jasina

Redaktor wydania: Piotr Jasina Redaktor wydania: Piotr Jasina 2 Szczecińskie Nieruchomości Szczecin/Nieruchomości Ceny mieszkań na szczecińskim rynku wyhamowały Obecnie ceny ofertowe mieszkań uległy pewnemu wyhamowaniu, a nawet co niektórzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.

Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r. Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w r. Departament Stabilności Finansowej we współpracy z Oddziałami Okręgowymi Warszawa, wrzesień 214 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych LUTY 2014 Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów

Bardziej szczegółowo

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M

PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Poradnik klienta usług finansowych Łukasz Reksa Joanna Zaleska PROSTA DROGA DO KREDYTU NA WŁASNE M Warszawa 2012 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku Lublin, 15 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r.

Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Drogi Czytelniku, Copyright by Dom Kredytowy Notus S.A zdjęcia: Fotolia, istcok International Inc., Shutterstock, Inc. Warszawa, 2013 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 19.04.2012r. INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych KWIECIEŃ 2012 Na rynku kredytów hipotecznych następują kolejne zmiany. W tym miesiącu Bank Nordea, który jeszcze do niedawna jako jeden

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI

RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI RAPORT SZYBKO.PL I EXPANDERA ANALIZA WTÓRNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚ CI WARSZAWA, KRAKÓW, GDAŃ SK, POZNAŃ, WROCŁ AW, KATOWICE, II KWARTAŁ 2007 RAPORT WWW.SZYBKO.PL I EXPANDERA 2 RAPORT WWW.SZYBKO.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r.

Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - rynek pierwotny i wtórny. WARSZAWA, LUTY 2015 r. Analiza cen transakcyjnych i prognozy dla rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - i WARSZAWA, LUTY 2015 r. wprowadzenie Szanowni Czytelnicy, Z przyjemnością przedstawiamy drugą edycję raportu E-VALUER

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 INVIGO TOP 10 Ranking najlepszych kredytów hipotecznych SIERPIEŃ 2012 Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych ponownie się zmienia. Zgodnie z zapowiedzią, Deutsche Bank dotychczasowy lider rankingu kredytów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

DEWELOPERSKA. PromocjeNieruchomości2012. REBANK Nieruchomości. Coworking. TABLICe

DEWELOPERSKA. PromocjeNieruchomości2012. REBANK Nieruchomości. Coworking. TABLICe gazeta DEWELOPERSKA gazeta-deweloperska.pl nr 2 (08) wrzesień 2012 r. Kwartalnik Platformy Deweloperskiej REBANK Nieruchomości 30 deweloperów 25 banków Deweloperzy na GPW Sekrety zawodu pośrednika Deweloperskie

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo