mgr Elżbieta Galant-Zielonka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr Elżbieta Galant-Zielonka"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa Nr 12 w Tczewie PRZYGOTOWANIE SZABLONU DYPLOMU W PROGRAMIE MICROSOFT WORD Z WYKORZYSTANIEM KORESPONDENCJI SERYJNEJ mgr Elżbieta Galant-Zielonka Tczew 2003

2 Wstęp Nowoczesny nauczyciel, pracujący na dowolnym etapie kształcenia, staje na co dzień w obliczu pewnych wymagań, jakie narzuca czas. Coraz częściej samodzielnie wykonane druki okolicznościowe (np. dyplomy, gratulacje) nadają nagrodom indywidualny charakter. Można je dopasować do konkretnej sytuacji, w jakiej dyplom ma być wręczony. W zależności od potrzeb, możemy posłużyć się odpowiednio dobraną grafiką lub innego rodzaju ozdobnikami (ramkami, kolorowym drukiem różnego kroju). Atutem samodzielnie wykonanego dyplomu będzie to, że jego oryginalny wygląd, nada nagrodzie szczególny charakter w zależności od typu i rodzaju konkursu, czy uroczystości, z okazji której ten druk ma być wręczony. Na dyplomach dla poszczególnych laureatów konkursu, zmieniają się tylko niektóre elementy np. imię, nazwisko, zajęta lokata, natomiast reszta pozostaje taka sama dla wszystkich. Dlatego też, do stworzenia wzoru dyplomu, jedynie z wyszczególnieniem miejsc na zmienne (imię, nazwisko, zajmowane miejsce), doskonale nadaje się korespondencja seryjna. Jest to jedno z narzędzi dostępnych w programie Microsoft Word. W wyniku pracy nad stworzeniem dyplomu w korespondencji seryjnej powstaną zawsze dwa dokumenty, ściśle ze sobą powiązane: jeden będzie zawierał szablon druku, czyli tę część niezmienną, dla wszystkich taką samą, którą można porównać do niewypełnionego druku dyplomu. drugi plik będzie zawierał dane zmienne, ułożone odpowiednio w tabeli, która tworzy się automatycznie w trakcie powstawania pliku z danymi. Poniżej prezentuję - krok po kroku - sposób wykonania szablonu dyplomu z wykorzystaniem korespondencji seryjnej dostępnej w programie Microsoft Word 97. Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 2

3 Przykład dotyczy utworzenia dyplomu nagrody w eliminacjach do konkursu w nauczaniu zintegrowanym TALENTY NA START. Pracę nad przygotowaniem dyplomu należy podzielić na kilka części. Według nich omówię kolejne etapy tworzenia dyplomu z wykorzystaniem korespondencji seryjnej. Etap 1. Przygotowanie wzoru dyplomu w sposób, jaki sobie zaplanuję, w zależności od treści, które powinny się znaleźć na druku, z pominięciem zmiennych, czyli imienia, nazwiska, zajmowanej lokaty, itp. Etap 2. Przekształcenie przygotowanego dyplomu w dokument główny korespondencji seryjnej. Etap 3. Utworzenie listy zmiennych, czyli pliku, gdzie znajdą się dane laureatów, dla których przygotowuję dyplom. Etap 4. Wstawienie pól korespondencji seryjnej do wzoru dyplomu. Etap 5. Scalenie listy laureatów ze wzorem dyplomu. Rodzaje i sposoby scalania, w zależności od indywidualnych preferencji nauczyciela. Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 3

4 Tak powinien wyglądać dyplom po skończonej pracy. (Prezentowana tutaj forma jest przedstawiona w pomniejszeniu; oryginał A4) Etap 1 Przygotowanie wzoru dyplomu z pominięciem zmiennych (imienia, nazwiska, itp.) 1. Otwieram pusty plik w programie MS Word. 2. Ustawiam odpowiednią szerokość marginesów: Plik > Ustawienia strony... > Marginesy: Górny i Dolny po 1,5 cm, Prawy i Lewy po 1 cm Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 4

5 3. Wstawiam ramkę wraz z clownem, która jest pojedynczym plikiem graficznym. Wstaw > Rysunek > Z pliku... (tutaj podaję lokalizację wybranego pliku) > Wstaw. 4. Zmieniam format rysunku: klikam na obiekcie prawym przyciskiem myszy z menu kontekstowego wybieram Formatuj rysunek... w karcie Otaczanie wybieram Styl otaczania Brak (czynność tę wykonuję po to, by obiekt graficzny ramka z clownem był wstawiony niezależnie od wpisanego tekstu akceptuję dokonaną zmianę wciskając przycisk OK. Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 5

6 następnie zmieniam położenie obiektu, w taki sposób, by zawsze umiejscowiony był za tekstem (tekst pisany w dokumencie nie będzie zasłonięty obiektem graficznym, a zawsze widoczny); czynności te wykonuję, wybierając z menu kontekstowego uruchomionego przez przyciśnięcie prawego przycisku myszy na obiekcie graficznym, Kolejność > Przesuń za tekst po takim ustawieniu grafiki można przejść do wpisania tekstu na wzorze dyplomu 5. Ustawiam format pierwszego akapitu, na którym będę bazowała: na linijce ustawiam Wcięcie z prawej na 13 cm, przesuwając znacznik w wybrane miejsce, tak by wpisywany tekst nie wychodził poza obszar żółtej ramki ustawiam na środku linii kursor, wybierając przycisk Wyśrodkuj na pasku narzędzi 6. Wpisuję tekst dyplomu ustawiając wyrazy w kolejnych liniach dokumentu. Pamiętam o pominięciu danych zmiennych. 7. Najpierw zapisuję całość domyślną czcionką, którą później zmieniam tak, by nadać tekstowi odpowiednią formę. Powiększam słowo Dyplom, uwypuklam temat konkursu, itp. Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 6

7 8. Po sformatowaniu wpisaniu i sformatowaniu tekstu dyplom wygląda tak: Etap 2 Po takim przygotowaniu wzoru dyplomu przystępuję do przekształcenia go w dokument główny korespondencji seryjnej. Z menu Narzędzia wybieram polecenie Korespondencja seryjna. Naciskam przycisk Utwórz. Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 7

8 Po czym wybieram polecenie Listy seryjne... W kolejnym oknie, które się pojawi, wybieram przycisk Aktywne okno. W tym momencie aktualnie otwarty dokument został przekształcony w dokument główny korespondencji seryjnej. Nie zamykam okna zatytułowanego Pomocnik korespondencji seryjnej. Etap 3 Teraz utworzę listę zmiennych, czyli plik, gdzie znajdować się będą dane laureatów, dla których przygotowuję dyplomy. Z otwartego okna Pomocnik korespondencji seryjnej wybieram przycisk Pobierz dane, następnie wybieram opcję Utwórz źródło danych. W wybranym oknie dialogowym usuwam wszystkie domyślnie ustawione nazwy pól, wybierając odpowiednią ilość razy przycisk Usuń nazwę pola. Następnie wpisuję własne nazwy pól w okienko Nazwa pola: (UczennicyUcznia, Nazwisko, ZajęcieZdobycie, Jakiego) i dodaję je kolejno za pomocą przycisku Dodaj nazwę pola do listy Nazwy pól w wierszu nagłówkowym. Nazwa pola może być dowolnym wyrazem, nie zawierającym spacji. Wybieram przycisk OK. Program wyświetli okno Zapisz jako... Tu należy wskazać miejsce, w którym chcemy zapisać plik. Musimy też podać nazwę pliku z danymi. Wygodnie jest nadać temu dokumentowi taką samą nazwę, jaką ma dokument główny z dopiskiem dane. W praktyce wygląda to następująco: Jeśli dokument Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 8

9 główny korespondencji seryjnej zapiszę pod nazwą dyplom.doc, wówczas dokumentowi ze zmiennymi nadam nazwę dyplom-dane.doc. Teraz korzystając z Formularza danych wprowadzam zmienne dotyczące laureatów konkursu, pamiętając o zachowaniu prawidłowej formy gramatycznej, takiej, jaka ma się znaleźć na dyplomie. Po wpisaniu danych zamykam okno Formularza danych, wybierając przycisk OK. Teraz przystępuję do kolejnego etapu pracy nad dokumentem głównym korespondencji seryjnej. Etap 4 Uzupełniam wzór dyplomu o brakujące treści (pola, które zdefiniowałam w dokumencie z danymi). Po ustawieniu kursora we wzorze dyplomu, w miejscu, w którym chcę wstawić jedno z pól, wybieram przycisk z paska narzędzi Wstaw Pole korespondencji seryjnej. Następnie z listy wybieram to pole, które chcę wstawić w miejscu wskazanym przez pozycję kursora. Po kolei umieszczam pola: UczennicyUcznia, Nazwisko, ZajęcieZdobycie, Jakiego. Po wstawieniu pól korespondencji seryjnej według powyższego wzoru Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 9

10 można przełączać widok dokumentu za pomocą przycisku Pokaż scalane dane tak, by móc obserwować w jakich miejscach pola zostały wstawione. Poniżej prezentuję obydwa widoki dokumentu głównego w zależności od stanu wyżej wymienionego przycisku. przycisk wyciśnięty przycisk wciśnięty Za pomocą przycisków z paska narzędzi Korespondencja seryjna: Następny rekord, Poprzedni rekord, można przeglądać umiejscowienie danych w dokumencie głównym naszego dyplomu. Etap 5 Ostatnim etapem pracy nad dyplomem jest scalenie dwóch dokumentów korespondencji seryjnej (dokumentu głównego oraz dokumentu z danymi) w jedną całość. Można scalić dokumenty bezpośrednio na drukarkę za pomocą przycisku Scal na drukarkę. Spowoduje to, że Microsoft Word automatycznie wydrukuje tyle dyplomów z danymi, ile rekordów utworzyliśmy. Można również scalić dokumenty do nowego pliku za pomocą przycisku Scal do nowego dokumentu. Spowoduje to utworzenie pliku, który będzie zawierał tyle dyplomów z danymi scalonymi z dokumentem głównym, ile Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 10

11 rekordów utworzyliśmy. W tak powstałym pliku można jeszcze dokonać niezbędnej korekty i dopiero po wykonaniu tych czynności wydrukować dyplomy. Można też nie scalać w ogóle powstałych dokumentów, a drukować pojedyncze rekordy wybierając z menu programu polecenie Plik > Drukuj > Bieżącą stronę. Jaki sposób wydrukowania stworzonych dokumentów wybierze nauczyciel, zależy od jego potrzeb i wygody. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie w czytelny sposób pokazało jak tworzyć dokumenty z wykorzystaniem korespondencji seryjnej. Myślę, że pomoże ono również usprawnić tworzenie pism okolicznościowych i zachęci nauczycieli do wykorzystywania tej umiejętności w pracy zawodowej. Bibliografia oraz ilustracje Program: Microsoft Office 97, Microsoft Corporation Dokumentacja techniczna MS Office: Praca z pakietem Microsoft Office 97, Microsoft Corporation Program: CorelDRAW7, Corel Corporation Elżbieta Galant-Zielonka, Przygotowanie szablonu dyplomu..., Tczew 2003 r. str. 11

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny

Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Jadwiga Pawluk Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Zaprojektuj własny kalendarz na nowy rok szkolny Początek roku szkolnego skłania nas do zaplanowania zajęć na najbliższe

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo