PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica Adres obiektów - budów: Lp. Budynek Adres Przeznaczenie budynku A Szkoła Podstawowa Świdnica ul. Ogrodowa 36 B Szkoła Podstawowa Koźla 117 Koźla C Szkoła Podstawowa Słone Słone ul. Szkolna 1 D Budynek Świdnica ul. Długa 25 administracyjny Budynek edukacyjny Budynek edukacyjny Budynek edukacyjny Budynek administracyjnobiurowy Grupa, klasa, kategoria robót, zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego Roboty budowlane Izolacja cieplna Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty w zakresie instalacji budowlanej Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi zarządzania energią Zamawiający: Gmina Świdnica, ul. Długa 38, Świdnica tel. (068) , fax (068) Autor: Zdzisław Kotarzewski Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: I. Część opisowa II. Część informacyjna 1

2 I. Część opisowa - ogólna A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem umowy jest wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych i kulturalnych w Gminie Świdnica oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów (tj. energii elektrycznej, opału, gazu) w wymienionych budynkach użyteczności publicznej. 1. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz z późn. zm.) oraz wykonanie wszystkich prac budowlano montażowych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji każdego z obiektów należy uzgodnić z Zamawiającym. B. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych wraz ze szczegółowymi właściwościami funkcjonalno użytkowymi. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia z podziałem na obiekty: Lp. A Nazwa obiektu Szkoła Podstawowa w Świdnicy Zakres prac Zakres objęty projektem LRPO: Instalacja CO / CWU 1. Wymiana starych grzejników żeliwnych na nowe 42 szt. 2. Montaż zaworów termostatycznych 108 szt. 3. Zainstalowanie systemu ogniw fotowoltaicznych: moduły fotowoltaiczne 160 szt x 240Wp = 38,4 kwp okablowanie DC falownik STP 20kW SMA 2 szt. kocioł elektryczny 18kW 2 szt. zasobnik CWU 500l 5 szt. montaż + uruchomienie Przegrody 1. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,042 W/(mK)), o gr 16 cm oraz ułożenie podłogi z płyt OSB w ilości 198m 2 2. Wymiana drzwi metalowych na szczelne o współczynniku przenikania ciepła U=2,4W/m 2 K w ilości 3,80m Docieplenie ścian zewnętrznych starszej części budynku styropianem, (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK)), o grubości 14 cm metodą lekką mokrą w ilości - 345,40m Docieplenie ścian zewnętrznych nowszej części budynku styropianem, (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK)), o grubości 12 cm metodą lekką mokrą w ilości 898,30m 2. 2

3 5. Docieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,042 W/(mK))o gr. 14cm oraz ułożenie płyt kartonowo gipsowych w ilości 1075,00m 2 ; Dopuszcza się zastosowanie równoważne np. docieplenie stropodachu styropianem granulowanym metodą wdmuchiwania. 6. Docieplenie dachu sali gimnastycznej warstwą styropianu (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK)), o grubości 14cm oraz odtworzenie pokrycia papą termozgrzewalną w ilości 222,60m 2 Zakres poza projektem LRPO I. Przegrody 1. Wymiana kominków wentylacyjnych - 5 szt. 2. Wymiana całego pokrycia dachu starszej części budynku. 3. Wymiana wszystkich opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej. II. Oświetlenie wewnętrzne 1. Wymiana części opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi. 2. Wymiana części stateczników elektromagnetycznych w istniejących oprawach na stateczniki elektroniczne. III. Instalacja CO / CWU 1. Rozdzielenie instalacji CO za kotłownią na szkołę podstawową i gimnazjum z zastosowaniem zmieszania pompowego. 2. Regeneracja i regulacja CO. 3. W starej sali gimnastycznej wymiana głowic prysznicowych na oszczędnościowe, instalacja baterii przyciskowych w prysznicach ze stałą temperaturą, instalacja perlatorów do umywalek i systemów oszczędnościowych w WC. IV. System zarządzania i monitoringu 1. System monitorowania energii elektrycznej i cieplnej opierający się na wykorzystaniu elektroniki 2. Należy zainstalować urządzenie monitorujące i regulujące, tak aby działanie systemu grzewczego mogło być zdalnie regulowane i monitorowane. Zakłada się instalację czujników temperatury i ciśnienia, jednostki sterującej i podłączenie jej do zdalnego monitorowania poprzez Internet. System ma umożliwiać monitorowanie i regulację wszystkich urządzeń sterujących koniecznych do pracy kotła, regulacji temperatury w systemie grzewczym i optymalizację temperatury biorąc pod uwagę temperatury zewnętrzne i wewnętrzne. 3

4 B. Szkoła Podstawowa w Koźli Zakres objęty projektem LRPO I. Instalacja CO / CWU 1. Montaż w kotłowni zasobnika ciepła o objętości ok. 1000l z odpowiednią regulacją. Zasobnik ten podłączony jest do obwodu grzewczego i przechowuje się w nim nadmiar ciepła (w przypadku gdy zawory termostatyczne są zamknięte lub kocioł produkuje zbyt dużo ciepła). W razie potrzeby odbiera ciepło z kotła a w przypadku gdy w kotle nie ma ciepła, zasobnik dystrybuuje ciepło do systemu grzewczego. 2. Montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach 20 szt. II. Przegrody 1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(m K)) o grubości 14 cm metodą lekką mokrą w ilości 414,14 m Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,042 W/(m K)) o grubości 16 cm oraz ułożenie podłogi z płyt OSB w ilości 129,60 m 2. Poza projektem LRPO I. Przegrody 1. Docieplenie ścian wewnętrznych poddasza styropianem gr 16 cm w ilości 42 m 2. II. Oświetlenie wewnętrzne 1. Wymiana części opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi. 2. Wymiana części stateczników elektromagnetycznych w istniejących oprawach na stateczniki elektroniczne. III. Instalacja CO / CWU 1. Regeneracja i regulacja instalacji CO IV. System zarządzania i monitoringu 1. System monitorowania energii elektrycznej i cieplnej opierający się na wykorzystaniu elektroniki 2. Należy zainstalować urządzenie monitorujące i regulujące, tak aby działanie systemu grzewczego mogło być zdalnie regulowane i monitorowane. Zakłada się instalację czujników temperatury i ciśnienia, jednostki sterującej i podłączenie jej do zdalnego monitorowania poprzez Internet. System ma umożliwiać monitorowanie i regulację wszystkich urządzeń sterujących koniecznych do pracy kotła, regulacji temperatury w systemie grzewczym i optymalizację temperatury biorąc pod uwagę temperatury zewnętrzne i wewnętrzne. 4

5 C. Szkoła Podstawowa w Słonem Zakres objęty projektem LRPO: Instalacja CO / CWU 1. Montaż w kotłowni zasobnika ciepła o objętości ok l z odpowiednią regulacją. Zasobnik ten jest podłączony do obwodu grzewczego i przechowuje się w nim nadmiar ciepła (w przypadku gdy zawory termostatyczne są zamknięte lub kocioł produkuje zbyt dużo ciepła). W razie potrzeby odbiera ciepło z kotła a w przypadku gdy w kotle nie ma ciepła zasobnik dystrybuuje ciepło do systemu grzewczego. 2. Montaż zaworów termostatycznych 84 szt. 3. Zainstalowanie systemu ogniw fotowoltaicznych: moduły fotowoltaiczne 80 szt x 240Wp = 19,2 kwp okablowanie DC falownik STP 20kW SMA 1 szt. kocioł elektryczny 18kW 1 szt. zasobnik CWU 500l 3 szt. montaż + uruchomienie II. Przegrody 1. Wymiana zewnętrznych drzwi drewnianych do piwnicy na szczelne o współczynniku przenikania ciepła U=1,6W/m 2 K w ilości 4,70m 2 2 szt. 2. Wymiana okien drewnianych na szczelne, o współczynniku przenikania ciepła U=1,4W/m 2 K w ilości 75,90m 2 24 szt. 3. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem warstwą wełny mineralnej (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,042 W/(mK)) o grubości 16 cm oraz ułożenie podłogi z płyt OSB w ilości 170,20m Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem, (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040 W/(mK), o grubości 14 cm w ilości 324,06m 2. Poza projektem LRPO I. Oświetlenie wewnętrzne 1. Wymiana części opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi. 2. Wymiana części stateczników elektromagnetycznych w istniejących oprawach na stateczniki elektroniczne. II. Instalacja CO / CWU 1. Regeneracja i regulacja instalacji CO. III. System zarządzania i monitoringu 1.System monitorowania energii elektrycznej i cieplnej opierający się na wykorzystaniu elektroniki 2. Należy zainstalować urządzenie monitorujące i regulujące, tak aby działanie systemu grzewczego mogło być zdalnie regulowane i monitorowane. Zakłada się instalację czujników temperatury i ciśnienia, jednostki sterującej i podłączenie jej 5

6 do zdalnego monitorowania poprzez Internet. System ma umożliwiać monitorowanie i regulację wszystkich urządzeń sterujących koniecznych do pracy kotła, regulacji temperatury w systemie grzewczym i optymalizację temperatury biorąc pod uwagę temperatury zewnętrzne i wewnętrzne. IV. Przegrody 1.Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropianem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/(mK), o grubości 14 cm w ilości 1275m 2 2. Docieplenie stropodachu styropianem lub wełną mineralną o grubości 14 cm w ilości 420 m 2 D. Budynek administrac. w Świdnicy I. Przegrody 1. Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem należy wykonać z wełny mineralnej układanej pomiędzy ułożonymi legarami. Płyty z wełny mineralnej należy zabezpieczyć poprzez nabicie płyt OSB gr 18 mm 229 m2 2. Docieplenie ściany wewnętrznej poddasza 18 m2 3. Docieplenie stropodachu wykonać ze styropianu granulowanego metodą wdmuchiwania wykorzystując otwory wentylacyjne. 4. Odnowienie elewacji przy użyciu strukturalnego tynku mineralnego z wykonaniem miejscowych napraw. II. Oświetlenie wewnętrzne 1. Wymiana części opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy świetlówkowe ze statecznikami elektronicznymi. 2. Wymiana części stateczników elektromagnetycznych w istniejących oprawach na stateczniki elektroniczne. III. Instalacja CO / CWU 1. Montaż brakujących głowic na zaworach termostatycznych IV. System zarządzania i monitoringu 1.System monitorowania energii elektrycznej i cieplnej opierający się na wykorzystaniu elektroniki 2.Należy zainstalować urządzenie monitorujące i regulujące, tak aby działanie systemu grzewczego mogło być zdalnie regulowane i monitorowane. Zakłada się instalację czujników temperatury i ciśnienia, jednostki sterującej i podłączenie jej do zdalnego monitorowania poprzez Internet. System ma umożliwiać monitorowanie i regulację wszystkich urządzeń sterujących koniecznych do pracy kotła, regulacji temperatury w systemie grzewczym i optymalizację temperatury biorąc pod uwagę temperatury zewnętrzne i wewnętrzne. 6

7 Wykonawca ma w obowiązku przewidzieć wszystkie towarzyszące roboty budowlane niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną funkcjonowania obiektu. Kolorystykę elementów budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem, przewidzieć zastosowanie parapetów zewnętrznych ceramicznych. Dokumentem źródłowym w zakresie minimalnych poziomów oszczędności energii elektrycznej i cieplnej są audyty energetyczne stanowiące załącznik do niniejszego programu funkcjonalno użytkowego. Zamawiający dopuszcza zmianę przyjętych parametrów powierzchni w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia faktycznej ilości robót. Zamawiający dopuszcza zmianę współczynników przewodzenia ciepła dla materiałów izolacyjnych w kierunku poprawienia ich właściwości izolacyjnych. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego). Szkoła w Świdnicy. Budynek trzykondygnacyjny na planie prostokąta, podpiwniczony, rozbudowany o nową część dwukondygnacyjną, nie podpiwniczoną, na planie prostokąta ustawioną prostopadle do pierwszego budynku. Obie części połączone są łącznikiem. Do nowszej części dobudowano salę gimnastyczną położoną prostopadle i również połączoną łącznikiem. Dodatkowo od strony północno-wschodniej dobudowano parterową część stołówki, przylegającej do budynku właściwego. Budynek starej szkoły o konstrukcji murów z cegły pełnej palonej (o grubości 74 cm), na zaprawie wapienno cementowej, schody żelbetowe, stropy nad piwnicą i parterem masywne, ceramiczne, nad piętrem strop drewniany. Drzwi do kotłowni w piwnicy metalowe o współczynniku przenikania U=5,6 W/(m2*K) Dach o konstrukcji drewnianej, wysokiej czterospadowej, pokryty dachówką ceramiczną "karpiówką" podwójnie. Drzwi wejściowe - witrynowe i okna budynku z PCV o współczynniku przenikania U=1,6 W/(m2*K) Budynek szkoły dobudowanej i sali gimnastycznej o konstrukcji opartej na betonowych ławach fundamentowych, mury z cegły kratówki (grubość 43 cm), mury wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej palonej, na zaprawie wapiennocementowej. Schody żelbetowe, stropy między kondygnacjami prefabrykowane, DZ-3 i DZ-4. Stropodach wentylowany, z płyt prefabrykowanych, dach nad salą gimnastyczną z belek strunobetonowych i płyt panwiowych. Drzwi wejściowe - witrynowe i okna budynku z PCV o współczynniku przenikania U=1,6 W/(m2*K) Drzwi do kotłowni w piwnicy metalowe o współczynniku przenikania U=5,6 W/(m2*K) Szkoła w Koźli Budynek szkoły podstawowej składa się z trzech kondygnacji: parteru, piętra i poddasza w 2/3 użytkowego. W części wschodniej budynku znajduje się szatnia. 7

8 Budynek na planie prostokąta, budowany w systemie tradycyjnym murowanym, z cegły pełnej. Konstrukcja murów z cegły pełnej palonej (o grubości 55 cm), na zaprawie wapienno cementowej, schody żelbetowe, strop nad parterem masywny, ceramiczny, nad piętrem strop drewniany. Fundamenty budynku, betonowe, brak podpiwniczenia. Okna dwuszybowe w ramach PCV - współczynnik przenikania ciepła U=1,6 W/(m2*K) Drzwi wejściowe dwuszybowe w ramach PCV - współczynnik przenikania ciepła U=1,6 W/(m2*K) Dach o konstrukcji drewnianej, wysokiej czterospadowej, pokryty dachówką ceramiczną "karpiówką". Szkoła w Słonem. Budynek trzykondygnacyjny na planie prostokąta, podpiwniczony, rozbudowany o nową część trzykondygnacyjną, podpiwniczoną, na planie prostokąta. Obie części połączone są łącznikiem. Budynek starej szkoły o konstrukcji murów z cegły pełnej palonej (o grubości 56 cm), na zaprawie wapienno-cementowej, schody żelbetowe, stropy nad piwnicą i parterem masywne, ceramiczne, nad piętrem strop drewniany. Dach o konstrukcji drewnianej, wysokiej dwuspadowej, pokryty dachówką ceramiczną "karpiówką" Budynek szkoły dobudowanej o konstrukcji opartej na betonowych ławach fundamentowych, ściany zewnętrzne (grubość 43 cm), z cegły kratówki docieplony warstwami styropianu. Schody żelbetowe, stropy między kondygnacjami prefabrykowane, z płyt wielootworowych. Stropodach wentylowany, z płyt korytkowych, docieplone warstwą wełny mineralnej 15 cm. Drzwi wejściowe - witrynowe i część okien budynku dwuszybowe w ramach z PCV współczynnik przenikania U=1,6 W/(m2*K) Drzwi do kotłowni w piwnicy drewniane o współczynniku przenikania U=5,1 W/(m2*K) Budynek administracyjny w Świdnicy Budynek administracyjno - biurowy w zabudowie szeregowej składa się z dwóch części. Stara część jest parterowa z nieogrzewanym poddaszem i stromym dachem. Nowa część składa się z dwóch kondygnacji oraz w części z poddasza nieogrzewanego. Dach w części jest płaski w części stromy. Przedmiotem opracowania jest całość budynku administracyjno - biurowego urzędu gminy. Budynek w kształcie prostokąta budowany w systemie tradycyjnym murowanym, z cegły pełnej. Budynek stary administracyjno - biurowy o konstrukcji murów z cegły pełnej palonej (o grubości 83 cm), na zaprawie wapienno-cementowej, strop nad parterem drewniany, budynek nowy z cegły pełnej (o grubości 53 cm), strop nad parterem betonowy. Fundamenty budynku, betonowe, brak podpiwniczenia. 8

9 Dach o konstrukcji drewnianej, wysokiej dwuspadowej, pokryty dachówką ceramiczną "karpiówką" podwójnie oraz w części stropodach płaski niewentylowany. Drzwi wejściowe PCV - współczynnik przenikania ciepła U=2,4 W/(m2*K) Okna dwuszybowe w ramach PCV - współczynnik przenikania ciepła U=1,6 W/(m2*K). Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe. (obiekty istniejące) Obiekty przewidziane do termomodernizacji pełnią funkcję obiektów użyteczności publicznej (obiekty edukacyjne, administracyjne) Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe. Dane bazowe istniejących budynków są zgodne z audytami energetycznymi. Dla wszystkich obiektów Zamawiający dopuszcza: a. zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania robót budowlanych oraz materiałów użytych do wykonania robót budowlanych. b. zastosowanie dowolnej techniki i technologii wykonania systemu sterującego ciepłem i oświetleniem. c. zastosowanie innych prac mających wpływ na gwarantowane oszczędności zużycia energii cieplnej i elektrycznej d. inteligentny system monitorowania i zarządzania energią. Zastosowanie będą miały najnowsze techniki komunikacyjne i elektroniczne, opierające się na wykorzystaniu elektroniki w zdalnym sterowaniu systemami energetycznymi budynków oraz permanentnym kontakcie operatora systemu, administracji samorządowej i zarządzających budynkami m. in. przez dostęp do odpowiednio skonfigurowanych witryn internetowych. Wszyscy pracownicy zaangażowani w ten proces odbędą szkolenia specjalistyczne pozwalające im na pełne wykorzystanie systemu oraz współpracę z operatorem. C. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich zadań: 1. Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robót. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 9

10 Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 2. Odbiór robót Według ustaleń programu funkcjonalno - użytkowego, roboty podlegają następującym etapom odbioru: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, c) odbiorowi ostatecznemu, d) odbiorowi w czasie trwania gwarancji i rękojmi, e) odbiorowi pogwarancyjnemu. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem (lub wpisem do Dziennika Budowy, jeżeli będzie istniała konieczność uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenia dziennika budowy); potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie dni 5 od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy lub w dacie wpływu pisma do Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru pismem lub wpisem do Dziennika Budowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego i podpisany przez komisję odbiorową. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, - recepty i ustalenia technologiczne, - dzienniki budowy (oryginały), - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych nowych sieci uzbrojenia terenu (jeżeli zaistnieje taka potrzeba), - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli zaistnieje taka potrzeba). 10

11 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja odbiorowa ustalona przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego i faktycznego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. II. Część informacyjna A. Inwestycja realizowana będzie na terenie gminy Świdnica woj. lubuskie. Czynności związane z postępowaniem administracyjnym dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa, realizować należy we właściwej terytorialnie jednostce administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze) oraz jednostkach opiniujących i uzgadniających charakterystycznych dla gminy Świdnica i powiatu zielonogórskiego. Zadanie należy realizować zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznoużytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. Nr 201, poz. 1240) Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Nr 0 poz. 462). Zamawiający oświadcza że posiada prawo do dysponowania wyżej wymienionymi nieruchomościami na cele budowlane. B. Termin realizacji prac projektowych i robót budowlanych to okres od daty zawarcia umowy do roku. C. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, dla każdego z obiektów z osobna: 2 egzemplarze dokumentacji projektowej (jeżeli z przepisów ustawy prawo budowlane wynika taka konieczność) zatwierdzonej w Starostwie Powiatowym, 2 egzemplarze świadectw charakterystyki energetycznej budynków, 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej. Świdnica Zdzisław Kotarzewski 11

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO- PRYWATNEGO

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO- PRYWATNEGO Załącznik nr 2. Do Ogłoszenia o zamówieniu OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ PODMIOTU PUBLICZNEGO dla przedsięwzięcia pn.: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA W FORMULE PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla przedsięwzięcia pod nazwą:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla przedsięwzięcia pod nazwą: Załącznik nr 1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Wołowskiego Ośrodka Kultury - Filia w Lubiążu, Przedszkola "Słoneczko" w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: Gimnazjum Publiczne w Głogówku Ul. Kościuszki 10 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNA

INWENTARYZACJA OBIEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJA OBIEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ FOTOGRAFICZNA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I. CZĘŚĆ OPISOWA INWENTARYZACJI 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Lokalizacja 4. Opis ogólny 5. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERONIOWICACH

INWENTARYZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERONIOWICACH Egzemplarz 1 Temat opracowania: INWENTARYZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIERONIOWICACH Inwestor: Gmina Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd Adres inwestycji: ul. Strzelecka 26 47-143 Ujazd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji:

Specyfikacja budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Specyfikacja budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Część I: 1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Świetlica Wiejska w Bobowie, ul. Gdańska 15 1.1 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

Dach płaski kryty papą na betonowym podłożu. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 2 cegły (51 cm) na zaprawie

Dach płaski kryty papą na betonowym podłożu. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej grubości 2 cegły (51 cm) na zaprawie Opis obiektu Budynek z lat 50-tych ubiegłego wieku, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wykonany został w technologii tradycyjnej, murowanej ze stropami zmonolityzowanymi, żelbetonowymi. Dach

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach

Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Modelowe rozwiązanie budynek wielorodzinny Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli nieruchomości położonej w Krosnowicach Przedmiot: Kompleksowa termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STRADUNI Inwestor: Lokalizacja: GMINA WALCE 47-344 WALCE, UL. MICKIEWICZA 18 47-341 STRADUNIA, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 32 działka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Lokalizacja: ul. Literacka 20 05-822 Milanówek Inwestor: Urząd Miasta Milanówka Ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

1. Część I: poddane termomodernizacji:

1. Część I: poddane termomodernizacji: Załącznik nr 8 do siwz Charakterystyka i wytyczne projektowe dla budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji i/lub instalacji ogniw fotowoltaicznych: 1. Część I: Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do inwentaryzacji i opinii technicznej budynku Zespołu Szkół w Węgoju - inwestor: Gmina Biskupiec. 1.

OPIS TECHNICZNY. do inwentaryzacji i opinii technicznej budynku Zespołu Szkół w Węgoju - inwestor: Gmina Biskupiec. 1. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA 1 OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji i opinii technicznej budynku Zespołu Szkół w Węgoju - inwestor: Gmina Biskupiec 1. Część opisowa 1.1. Podstawa opracowania - Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO A N E K S DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO OPRACOWANIE: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wielorodzinnego przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 6 w Złocieńcu OCIEPLENIE STROPODACHU OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie audytów powykonawczych dla dziewięciu budynków użyteczności publicznych, po w ramach zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nr sprawy: SP.ZP.272.39.2015.I.DT Załącznik nr 1 do wniosku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1 Obiekt : Obwód Drogowy w Mirosławicach Adres: ul. Czerńczycka 1, 55-050 Mirosławice gmina Sobótka Temat: PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, tel.

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, tel. Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Zarzecze Oferent, w celu ustalenia niezbędnego dla wykonania przedmiotu umowy zakresu

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarskiej 83 i Saperów 44 w Bydgoszczy.

Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarskiej 83 i Saperów 44 w Bydgoszczy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Żeglarskiej 83 i Saperów 44 w Bydgoszczy. Inwestor: Administracja Domów Miejskich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU WRAZ Z ANALIZĄ OGRANICZENIA EMISJI CO2 BUDYNEK: Specjalny Ośrdek Szkolno-Wychowawczy ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec Żywiec, 13.03.2015 opracowanie: mgr Wojciech Piątek Spi treści:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku GMINA KAMIENNIK Ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik Tel. (077) 4312135, fax. 4312196 ugkam69@interia.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku CPV 45000000-7

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 3 Lokalizacja: ul. Żabie Oczko 1 05-822 Milanówek Inwestor: Urząd Miasta Milanówka Ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

ETA spółka z o.o Nowy Sącz ul. Śniadeckich

ETA spółka z o.o Nowy Sącz ul. Śniadeckich ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail: etabiuroprojektow@poczta.onet.pl Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000 193545 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Zielona Gmina Finansowanie ekologicznych inwestycji w ramach PPP Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Karczew uzyskała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, Zarzecze, tel.

Budynek administracyjny Urząd Gminy Zarzecze na działce ozn. nr ewid. 727, obręb Zarzecze adres: Zarzecze 175, Zarzecze, tel. ORIENTACYJNE DANE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW W RAMACH ZADANIA Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Zarzecze Oferent, w celu ustalenia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów

ul. Boya Żeleńskiego 15, Rzeszów   TERMOMODERNIZACJA Dachnów 83, Dachnów P R O T O S I r e n e u s z M a z u r k i e w i c z ul. Boya Żeleńskiego 15, 35-959 Rzeszów e-mail: dt.protos@wp.pl TERMOMODERNIZACJA I. Dane ewidencyjne: Obiekt: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 Lokalizacja: ul. Królewska 69 05-822 Milanówek Inwestor: Urząd Miasta Milanówka Ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Iłży. Zamawiający: Liceum Ogólnokształcącym im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: PROJEKT TERMOMODERNIZACJ SZKOŁY PODSTAWO- WEJ W GŁUCHOWIE REMONT ATTYKI Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis stanu dotychczasowego i istniejącej technologii

Dokładny opis stanu dotychczasowego i istniejącej technologii Dokładny opis stanu dotychczasowego i istniejącej technologii Załącznik Nr 10 do SIWZ Opisy dla poszczególnych budynków wyznaczonych do termomodernizacji przedstawiono poniżej. HUTNICZA 1 Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2016 r.

Warszawa, luty 2016 r. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Zamawiającego: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI ul. Nowolipie 2 00 150 Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa przedmiotu zamówienia Opracowanie audytów energetycznych dla budynków

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA CZĘŚCI BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO. Lokalizacja: Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110A, działka nr 26/1 Właściciel obiektu: Zielonogórskie Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny

Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny 1.1 Ustalenia formalne 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Cel i zakres opracowania 1.4 Charakterystyka budynku 1.5 Obliczenie warstw izolacyjnych 1.6 Ustalenie warstw

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r.

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r. Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew KARCZEW, 07.06.2016r. Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY

www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 PROJEKT WYKONAWCZY KGProjekty www.kgprojekty.pl tel. kom. +48 888 591 188 Kompleksowa Dokumentacja Budowlana PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Forma opracowania: Obiekt: Adres: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY TERMOMODERNIZACJA BUDYNEK SZKOŁY W DĘBACH załącznik do OFERTY

FORMULARZ CENOWY TERMOMODERNIZACJA BUDYNEK SZKOŁY W DĘBACH załącznik do OFERTY FORMULARZ CENOWY TERMOMODERNIZACJA BUDYNEK SZKOŁY W DĘBACH załącznik do OFERTY ciepła o mocy min. 5 kw.,00 m zł/szt. ; zł/m ; Nr 5/ 5,00 Ocieplenie stropu nad piwnicami 6 cm warstwą styropianu przyklejonego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Łódź, ul.narutowicza 137 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Uprawnienia 3. Przynależność do izby II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Dane ogólne 2. Projekt docieplenia stropodachu 3.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/2 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 2

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/2 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 2 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/2 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 2 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7; Poznań. obr. Wilda, ark.05, nr dz.26. ul. Narutowicza 10; Koło tel. PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6,7 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niedziałkowskiego 6,7;

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr.3 do SIWZ dot. zamówienia Remont świetlicy wiejskiej w Karłowicach Małych wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu GMINA KAMIENNIK Ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik Tel. (077) 4312135,

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ

AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WNĘTRZ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II 96-500 SOCHACZEW ul.

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

Z W I A D O M I E N I E O Z A K O Ń C Z E N I U B U D O W Y

Z W I A D O M I E N I E O Z A K O Ń C Z E N I U B U D O W Y Nazwisko i Imię.. Piotrków Tryb.... Miejsce zamieszkania... Telefon. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Z W

Bardziej szczegółowo

ARCHIDEON DEVELOPMENT SA. Karta informacyjna. LOKALU nr 32B. Osiedle Wzgórze Raduni

ARCHIDEON DEVELOPMENT SA. Karta informacyjna. LOKALU nr 32B.   Osiedle Wzgórze Raduni ARCHIDEON DEVELOPMENT SA Karta informacyjna LOKALU nr 32B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 10,29 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: ul. Wyspiańskiego 2 57-300 Kłodzko Właściciel budynku: powiat kłodzki Data opracowania: marzec 2016 Charakterystyka energetyczna budynku: ul.

Bardziej szczegółowo

ARCHIDEON DEVELOPMENT SA. Karta informacyjna. LOKALU nr 33B. Osiedle Wzgórze Raduni

ARCHIDEON DEVELOPMENT SA. Karta informacyjna. LOKALU nr 33B.   Osiedle Wzgórze Raduni ARCHIDEON DEVELOPMENT SA Karta informacyjna LOKALU nr 33B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 10,29 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny

Bardziej szczegółowo

Opole Lubelskie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.

Opole Lubelskie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl Opole Lubelskie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY IZOLACYJNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie ADRES OBIEKTU: Ptaszków nr 46, 49; gm. Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

82A. Karta informacyjna lokalu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

82A. Karta informacyjna lokalu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna lokalu nr 82A Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Wiatrołap 3,38 m 2 2. Hol+klatka schodowa 8,90 m 2 3. Salon 20,17 m 2 4. Aneks kuchenny 6,89 m 2 5. Jadalnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK PROJEKT :

USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK PROJEKT : USŁUGI PROJEKTOWE MACIEJ OSINIAK 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 NIP : 726-102-38-02 PROJEKT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO GÓRNA W ŁODZI w Łodzi przy ul. Odrzańskiej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Charakterystyka i wytyczne projektowe dla budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji:

Załącznik nr 8 do SIWZ Charakterystyka i wytyczne projektowe dla budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Załącznik nr 8 do SIWZ Charakterystyka i wytyczne projektowe dla budynków użyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Część I: 1. Hydrofornia w Bobowie, ul. Rzeczna 42, 83-212 Bobowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku użyteczności publicznej opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E Nazwisko i Imię.. Piotrków Tryb.... Miejsce zamieszkania... Telefon. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W N

Bardziej szczegółowo